Bilordninger, skatter og afgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilordninger, skatter og afgifter"

Transkript

1 Bilordninger, skatter og afgifter

2 FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en lønnedgang, som helt eller delvist svarer til arbejdsgiverens budgetterede omkostninger ved bilen. Mange lønmodtagere gør sig store overvejelser vedrørende erhvervsmæssig kørsel. Hvad er mest fordelagtigt? At køre i egen bil eller at have fri bil mod en lønnedgang? Der er mange faktorer, der spiller ind. Antallet af erhvervsmæssige kilometer, bilens pris og forventede driftsomkostninger (herunder afskrivninger) samt det aktuelle og forventede renteniveau. I denne publikation har vi beskrevet de forhold, man bør være særligt opmærksom på i forbindelse med valget mellem fri bil og erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Reglerne gælder både ansatte og hovedaktionærer. Reglerne om beskatning af fri bil gælder også for selvstændigt erhvervsdrivende, hvis de fratrækker bilens omkostninger fuldt ud i virksomhedens drift.

3 INDHOLD HVAD ER FRI BIL?... 2 HVORNÅR ER BILEN TIL RÅDIGHED?... 3 Generelt... 3 Midlertidig(e) arbejdsplads(er)... 4 Tilkaldevagt... 4 Chauffører... 4 Kundeopsøgende arbejde... 4 ELEMENTER, SOM PÅVIRKER VALGET... 5 Omfang af erhvervsmæssig kørsel... 5 Afstand mellem hjem og arbejde... 5 Bilens pris... 6 Værditab... 7 Rente... 7 Ejerafgift... 7 Ejertid... 7 Brændstoftype... 7 EKSEMPLER... 8 Generelle forudsætninger... 8 Eksempel 1: 3-liters bil... 9 Eksempel 2: Større mellemklassebil... 9 Eksempel 3: Eksklusiv bil PLANLÆGNINGSMULIGHEDER FOR MEGET DYRE FIRMABILER (> KR.) Sælg bilen, når den er over 3 år gammel, og køb en tilsvarende Sælg bilen til forhandleren, vent nogle måneder og køb den tilbage Køb bilen ud privat Deleleasing Revitax

4 HVAD ER FRI BIL? Hvis en arbejdsgiver stiller en bil helt eller delvist til rådighed for en medarbejders private kørsel, skal medarbejderen beskattes af værdi af fri bil. Det samme gælder, hvis en selvstændigt erhvervsdrivende har valgt at have sin bil i virksomhedsordningen. Det er selve rådigheden over en fri bil, der beskattes, og ikke den faktiske private kørsel. 2 Revitax

5 HVORNÅR ER BILEN TIL RÅDIGHED? Generelt En firmabil, der udelukkende er til rådighed for erhvervsmæssig befordring, beskattes ikke. Hvis bilen ikke er egnet til privat anvendelse, beskattes rådigheden ikke. I stedet beskattes medarbejderen kun af den faktiske private anvendelse. Hvis bilen anvendes til transport mellem bopæl og arbejdssted, har det ingen skattemæssige konsekvenser ud over bortfald af befordringsfradraget. Lastvogne, kranvogne og kassevogne indrettet med værksted går under kategorien ikke egnet til privat anvendelse. For normale biler giver selve rådigheden over bilen uden for normal arbejdstid en formodning om, at bilen er til rådighed for privat befordring, medmindre arbejdsgiveren har stillet begrænsninger for anvendelsen. For at undgå beskatning skal der som minimum oprettes en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at firmabilen ikke må anvendes til privat befordring. Herunder kørsel mellem hjem og arbejde, der normalt anses for at være privat kørsel. Arbejdsgiveren har pligt til at sikre sig, at aftalen overholdes ved at kontrollere, at udgifter til benzin og service svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel. Gulpladebiler, hvor der ikke er betalt tillægsafgift for privat anvendelse, vil som udgangspunkt blive anset for at være udelukkende erhvervsmæssigt anvendt. Selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer er derfor ikke længere pligtige til at føre en kørebog for at bevise, at de ikke anvender bilen privat, selv om bilen er placeret på samme adresse som den private bopæl. Hvis der er tale om en hvidpladebil eller en gulpladebil, hvor der er betalt tillægsafgift for privat anvendelse, er det stadig nødvendigt at føre kørebog for at dokumentere, at bilen ikke har været til rådighed for privat kørsel. Egnet til privat anvendelse BIL Ikke egnet til privat anvendelse Kørsel mellem bopæl-arbejdsplads: Moms ikke minus befordringsfradrag. fratrukket Privat kørsel: fri bil. Privat kørsel: beskatning af, hvad tilsvarende bil koster at leje. Lovlig kørsel: ej fri bil. Lovlig kørsel: ingen beskatning. Moms fratrukket Ulovlig kørsel: fri bil og Ulovlig kørsel: beskatning af, hvad tilarbejdsgiveren skal betale moms. svarende bil koster at leje, og arbejdsgiveren skal betale moms. Revitax 3

6 Midlertidig(e) arbejdsplads(er) Transport mellem bopælen og en midlertidig arbejdsplads anses for at være erhvervsmæssig befordring. Der er tale om en midlertidig arbejdsplads, hvis der højst køres 60 arbejdsdage mellem hjemmet og arbejdspladsen inden for 24 måneder. Sammentællingen af de 60 arbejdsdage afbrydes kun, hvis medarbejderen ikke har kørt til eller fra den midlertidige arbejdsplads i 60 sammenhængende arbejdsdage. Ligningsrådet godkendte i 2002, at en person, der havde skiftende arbejdspladser og kørte til disse direkte fra bopælen i en af arbejdsgiverens værkstedsbiler, ikke skulle beskattes, selv om der blev standset på vejen for at foretage private indkøb eller for at aflevere/hente børn. Betingelsen var, at den private kørsel skete uden afvigelser fra den erhvervsbetingede kørselsrute. Momsmæssigt vil private standsninger dog medføre, at arbejdsgiveren ikke kan fratrække momsen på bilens anskaffelsessum. Der vil stadig kunne fratrækkes moms af driftsomkostninger. Tilkaldevagt Medarbejdere med tilkaldevagt fra bopælen, som tager bilen med hjem, fordi den skal bruges i forbindelse med tilkald, anses ikke for at have bil til rådighed for privat befordring. Det er dog en betingelse, at udkaldene ikke sker til en fast arbejdsplads, men til midlertidige arbejdspladser; dvs. uvisse adresser. Bilen må overhovedet ikke bruges privat, og en omhyggeligt ført kørebog må anbefales. Chauffører Chauffører, hvis hovedopgave er at transportere personer, materialer eller værktøj, kan starte og slutte det daglige arbejde med at køre fra og til hjemmet i bilen, uden at det udløser beskatning af fri bil. Der må ikke være tale om tilfældigt chaufførarbejde for virksomheden eller om chaufførarbejde, der er en sekundær opgave i forhold til personens øvrige arbejdsopgaver. Kundeopsøgende arbejde For personer med kundeopsøgende arbejde anses kørsel mellem hjem og arbejdsplads ikke for at være privat befordring, hvis kørslen højst finder sted en gang om ugen. Det er også her en betingelse, at bilen i øvrigt ikke er stillet til rådighed for privat befordring. 4 Revitax

7 ELEMENTER, SOM PÅVIRKER VALGET Omfang af erhvervsmæssig kørsel Erhvervsmæssig kørsel i egen bil berettiger til skattefri kørselsgodtgørelse efter Ligningsrådets satser, som i 2004 er: Årlig kørsel Maksimal kørselspr. arbejdsgiver godtgørelse km 2,98 kr. pr. km Over km 1,62 kr. pr. km Hvis kørselsgodtgørelsen overstiger de skattefrie satser, bliver hele godtgørelsen skattepligtig. Det samme gælder, hvis der aftales en fast månedlig kørselsgodtgørelse, selv om den faktiske kørsel berettiger til en højere godtgørelse efter Ligningsrådets satser. Hvis man har fri bil, kan man ikke samtidig modtage skattefri kørselsgodtgørelse. Men det må antages, at arbejdsgiveren ved lønreduktion tager højde for det budgetterede beløb til erhvervsmæssig kørsel. Nettoresultatet er, at kørselsgodtgørelsen bliver skattepligtig. Mange erhvervsmæssige kilometer påvirker altså valget i retning af privat bil frem for fri bil. Hvis den erhvervsmæssige andel af kørslen udgør mere end 30%, kan det normalt ikke betale sig at have fri bil. Afstand mellem hjem og arbejde Ved stor afstand til arbejdspladsen kan man fratrække et befordringsfradrag på selvangivelsen. Satserne er i 2004: Samlet kørsel pr. dag Fradrag pr. km pr. dag 0-24 km 0 kr km 1,62 kr. Over 100 km 0,81 kr. Befordringsfradraget har en fradragsværdi på ca. 31%. Revitax 5

8 Morsø Spøttrup Sallingsund Fra 2004 skal kørsel over 100 km ikke halveres, hvis man bor i de såkaldte udkantskommuner. I disse tilfælde skal hele befordringsfradraget beregnes med den høje sats på 1,62 kr. for den del af den daglige kørsel, der overstiger 24 km. Nedenstående udkantskommuner er udpeget for perioden , hvorefter ordningen skal tages op til revision. Hirtshals Hjørring Løkken-Vrå Aalestrup Fjends Holsted Sejlflod Arden Nørager Rougsø Skagen Sindal Frederikshavn Sæby Samsø Læsø Nr. Djurs Grenå Bornholm Skærbæk Løgumkloster Egebjerg Gudme Bredebro Lundtoft Svendborg Højer Tinglev Tranekær Rudkøbing Ravnsborg Nr. Alslev Tønder Ærøskøbing Nakskov Maribo Stubbekøbing Marstal Højreby Sakskøbing Sydlangeland Rudbjerg HolebyNykøbing Falster Sydfalster Rødby Nysted Bilens pris Ny bil Ved køb af en bil inden 3 år efter bilens første indregistreringsdato skal værdi af fri bil beregnes ud fra den faktiske købspris inkl. registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt fabriksmonteret tilbehør. Eftermonteret ekstraudstyr påvirker ikke beregningsgrundlaget. Importerede brugtbiler og frikørte hyrevogne værdiansættes som udgangspunkt til den faktiske købspris inkl. istandsættelsesomkostninger. Her tages ikke hensyn til 75%-reglen (se nedenfor). Værdien af fri bil beregnes som følger: Indregistreringsår og efterfølgende 2 år: Beregningsgrundlag, min Procentsats første kr Procentsats over kr år efter bilens første indregistrering: For nye biler (højst 3 år gamle på anskaffelsestidspunkt) reduceres beregningsgrundlaget fra og med det 3. indkomstår efter første indregistrering til 75% af nyvognsprisen, dog mindst kr. En dyr bil medfører en højere beskatning. Men knækket på beregningsformlen sammenholdt med det faktum, at en dyr bil har et større værditab og flere driftsomkostninger, giver en tendens til, at dyre biler bedst kan betale sig at have som fri bil. Eksempel Værdi af fri bil, der er indregistreret første gang i december 2003 (år 0) med en nyvognspris på kr., opgøres således: 2004 Grundlag: kr. 25% af = (år 1) 20% af = Grundlag: kr. 25% af = (år 2) 20% af = Fra 2006 Grundlag: 75% af kr. = kr. 25% af = (år 3) 20% af = Revitax

9 Brugt bil For en brugt bil, der på anskaffelsestidspunktet er mere end 3 år gammel, gælder 75%-reglen ikke. I hele brugsperioden beregnes værdi af fri bil ud fra købsprisen plus istandsættelses- og leveringsomkostninger. En istandsættelse på et senere tidspunkt påvirker kun værdi af fri bil, hvis istandsættelsen har en naturlig sammenhæng med erhvervelsen. Kun en del af året Den skattepligtige værdi beregnes ud fra det antal måneder, hvor bilen helt eller delvist har været til rådighed. Én enkelt dags brug i en måned medfører en hel måneds beskatning. Ansatte hos bilforhandlere skal kun beskattes af månedens dyreste bil. Det kan ikke betale sig at få bilen til rådighed i slutningen af måneden. Hvis bilen indregistreres den 30. november, bør man vente med at hente bilen til den 1. december. Lejet/leaset bil Hvis arbejdsgiveren har lejet eller leaset firmabilen, beskattes medarbejderen som om bilen var blevet købt af arbejdsgiveren. Bilens værdi sættes til nyvognsprisen/anskaffelsessummen ved første indregistrering. 75%-reglen gælder også for leasede biler. Hvis arbejdsgiveren efter endt leasing vælger at købe bilen, og bilen på dette tidspunkt er anskaffet mere end 3 år efter første indregistrering, er beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris på dette tidspunkt, selv om bilen før og efter leasingen bliver anvendt af samme medarbejder. Værditab En af de største omkostningsposter er bilens værditab. Værditabet afhænger af mange faktorer, herunder bilens mærke og model, vedligeholdelsesstand, farve og ekstraudstyr (ekstraudstyr afskrives hurtigere end resten af bilen). Et stort værditab (f.eks. ved en usædvanlig bil i en usædvanlig farve) peger i retning af, at fri bil bedst kan betale sig, da man ved fri bil får fradrag for det større værditab via lønreduktionen. Rente Renteniveauet har en vis indflydelse på valget mellem fri og privat bil. Et højt renteniveau er medvirkende til, at fri bil bedst kan betale sig, fordi den sparede skat af lønreduktionen ved fri bil er større end den sparede skat af renteudgifter ved privat bil. Ejerafgift Ejerafgiftens størrelse har også en vis betydning for valget mellem fri og privat bil. En stor ejerafgift peger i retning af, at fri bil bedst kan betale sig, fordi man får fradrag for ejerafgiften via lønreduktionen ved fri bil. Ejertid Bilens værditab er størst i de første år. Hvis man udskifter bilen ofte, er det gennemsnitlige værditab større end hvis man beholder bilen i eksempelvis 4-5 år. En kort ejertid peger derfor i retning af fri bil. I modsat retning tæller dog 75%-reglen. Brændstoftype Dieselbiler er dyrere i indkøb end benzinbiler, medens driftsomkostningerne normalt er mindre på grund af det lavere brændstofforbrug. Ydermere er værditabet på dieselbiler i øjeblikket lavere end værditabet på benzinbiler. Det kan være medvirkende til, at man bør vælge at have en dieselbil som privat bil i stedet for som fri bil. Revitax 7

10 EKSEMPLER Hvis arbejdsgiveren stiller fri bil til rådighed for en medarbejder uden lønreduktion, kan det næppe betale sig for medarbejderen at afslå tilbuddet. Men i den situation vil arbejdsgiverens samlede omkostninger stige. En objektiv sammenligning af de to alternativer forudsætter derfor, at medarbejderens løn nedsættes med de faktiske omkostninger ved bilens drift. Skattemæssigt tillades det ikke, at bilens omkostninger modregnes direkte i medarbejderens løn. Ordningen må derfor baseres på en generel lønnedgang eller løntilbageholdenhed baseret på bilens forventede driftsomkostninger. Generelle forudsætninger Nyvognspriser, benzinforbrug, ejerafgifter og værditab er baseret på oplysninger indhentet fra samt fra FDM. Bilerne erhverves i januar 2004 og sælges igen 3 år senere. Medarbejderen betaler topskat; dvs. at indkomsten før AM- og SP-bidrag overstiger kr. (2004). Medarbejderens marginalskat inkl. AM- og SP-bidrag, men ekskl. kirkeskat, er 62,7%. Medarbejderen er ca. 40 år gammel og elitebilist. Forsikringen er til en fast pris med en selvrisiko på kr. og friskadedækning. Skønnet forsikringspræmie er baseret på opslag på www. forsikringsluppen.dk. Øvrige driftsudgifter er baseret på et skøn. Den samlede kørsel udgør km pr. år. Medarbejderen bor 20 km fra arbejdspladsen og er berettiget til et årligt befordringsfradrag på kr. (1,62 * 16 * 220) ved privat bil. Renten udgør 6% p.a. med en fradragsværdi på 32,6%. Ydelsen på lånet er beregnet således, at restgælden efter 3 år præcist svarer til bilens værdi. Medarbejderen skal betale for arbejdsgiverens udgifter til firmabilen i form af en tilsvarende lønnedgang. 8 Revitax

11 Eksempel 1: 3-liters bil Som et ekstremt eksempel har vi valgt en VW Lupo 3L med en vejledende udsalgspris på kr. Da bilen efter EU-standarder har et brændstofforbrug på under 3 liter pr. 100 km, er bilens registrerings- og ejerafgift formindsket. Bilen anses for at have et samlet værditab på kun 30% over 3 år. Det kan næsten aldrig betale sig at have denne type bil som fri bil. Den vigtigste årsag er, at bilens driftsomkostninger er meget små takket være det lave brændstofforbrug og den lave ejerafgift. Dette modsvares af en forholdsvis høj anskaffelsessum i betragtning af den lave registreringsafgift. Totale omkostninger 40% erhvervs- 20% erhvervs- 0% erhvervs- Andel af driftsfor 3 år mæssig kørsel mæssig kørsel mæssig kørsel omkostninger Værditab % Brændstof % Øvrige driftsudgifter % Renteudgifter mv % Samlede udgifter, brutto % Kørsel i egen bil Fradragsværdi af renter Fradragsværdi af befordring Kørselsgodtgørelse Nettoudgift efter skat Fri bil Lønnedgang efter skat Skat af værdi af fri bil Nettoudgift efter skat Fordel/ulempe ved fri bil Eksempel 2: Større mellemklassebil Som eksempel har vi valgt en Volvo V70, 2,4 stationcar, 140 hk, med en vejledende udsalgspris på kr. Bilen anses for at have et samlet værditab på 39% over 3 år. Fri bil kan betale sig, hvis den erhvervsmæssige kørsel udgør mindre end 33%. Hvis bilen anskaffes i december 2003 frem for i januar 2004, opnås der et år mere med en reduceret værdi af fri bil (75%). Derved kan medarbejderen spare skat af kr. Totale omkostninger 40% erhvervs- 20% erhvervs- 0% erhvervs- Andel af driftsfor 3 år mæssig kørsel mæssig kørsel mæssig kørsel omkostninger Værditab % Brændstof % Øvrige driftsudgifter % Renteudgifter mv % Samlede udgifter, brutto % Kørsel i egen bil Fradragsværdi af renter Fradragsværdi af befordring Kørselsgodtgørelse Nettoudgift efter skat Fri bil Lønnedgang efter skat Skat af værdi af fri bil Nettoudgift efter skat Fordel/ulempe ved fri bil Revitax 9

12 Eksempel 3: Eksklusiv bil Som eksempel har vi valgt en Mercedes S 430 med en vejledende udsalgspris på kr. Bilen antages at have et samlet værditab på ca. 45% efter 3 år. Alene på grund af værditabet og driftsomkostningerne (hvor forsikringen spiller en stor rolle) vil det altid kunne betale sig at have en så dyr bil som fri bil. Totale omkostninger 40% erhvervs- 20% erhvervs- 0% erhvervs- Andel af driftsfor 3 år mæssig kørsel mæssig kørsel mæssig kørsel omkostninger Værditab % Brændstof % Øvrige driftsudgifter % Renteudgifter mv % Samlede udgifter, brutto % Kørsel i egen bil Fradragsværdi af renter Fradragsværdi af befordring Kørselsgodtgørelse Nettoudgift efter skat Fri bil Lønnedgang efter skat Skat af værdi af fri bil Nettoudgift efter skat Fordel/ulempe ved fri bil Revitax

13 PLANLÆGNINGSMULIGHEDER FOR MEGET DYRE FIRMABILER (> KR.) Sælg bilen, når den er over 3 år gammel, og køb en tilsvarende Hvis bilen sælges til en bilforhandler, og der købes en bil magen til, vil bilforhandleren kræve en avance af hensyn til garantiforpligtelse og omkostninger ved istandsættelse mv. I henhold til udgør forskellen på salgssummerne ca kr. Hvis bilerne i øvrigt er ens, må de kr. anses for at være tabt, selv om bilen sælges umiddelbart efter. Da anskaffelsessummen for den nye bil kun er nogle få tusinde kroner lavere end beregningsgrundlaget for den frie bil, er der altså ikke meget at spare ved denne løsning. Den eneste fordel er, at man får en bil med garanti fra forhandleren. Det skal så opveje risikoen for at få en ringere bil. Hvis der er tale om en meget speciel bil eller farve, kan det endvidere være svært at finde en magen til. Køb bilen ud privat Det største værditab på bilen sker i de første par år efter anskaffelsen. Hvis medarbejderen køber bilen ud privat efter nogle år, opnår virksomheden fradrag for tabet (via afskrivningerne), og medarbejderen opnår at købe bilen til markedsværdien på et tidspunkt, hvor det efterfølgende værditab er begrænset. Hvis alle formalia overholdes (bilen omregistreres til medarbejderen, og benzin og vedligeholdelsesudgifter betales af medarbejderen i et stykke tid), kan bilen eventuelt sælges tilbage til virksomheden til den markedspris, der gælder på dette tidspunkt. Sælg bilen til forhandleren, vent nogle måneder og køb den tilbage I teorien kan det lade sig gøre at sælge en bil, der er over 3 år gammel, til en bilforhandler, vente nogle måneder og så købe bilen tilbage. Men i praksis er det forbundet med mange problemer. For det første skal man kunne dokumentere, at forhandleren virkelig har overtaget bilen, uden at det fra starten var meningen, at man skulle købe bilen tilbage. For det andet skal bilforhandleren påtage sig en lovmæssig garantiforpligtelse ved tilbagesalget, og han vil derfor kræve en avance, som i værste fald vil udgøre de kr. som nævnt ovenfor. Endelig er der en risiko for, at bilen bliver solgt i mellemtiden. Hvis man prøver at forhindre det, har man jo netop dokumenteret, at bilen ikke reelt var til salg. Revitax 11

14 Deleleasing Den sidste mulighed er deleleasing. Deleleasing er, når arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab leaser en bil, og de hver især indgår en kontrakt med leasingselskabet. De samlede udgifter til bilens drift, afskrivning og forrentning, som alle er indeholdt i leasingydelsen, fordeles proportionalt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen på grundlag af de faktisk kørte kilometer fordelt på henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel. I teorien kan der opnås ganske store besparelser, fordi medarbejderen undgår beskatning af fri bil og kun skal betale for den forholdsmæssige del af de samlede udgifter. Alligevel indgås der ikke mange deleleasingaftaler. Forklaringen er, at deleleasingaftaler kræver, at leasingselskabet indgår to selvstændige leasingaftaler en med arbejdsgiveren og en med medarbejderen. Ingen af de to parter må hæfte for den andens parts forpligtelser. Leasingaftaler løber normalt over 3 til 5 år, hvor arbejdsgiveren råder over bilen ved erhvervsmæssig kørsel og medarbejderen råder over bilen ved privat kørsel. Aconto-leasingydelserne skal beregnes for hver part på grundlag af deres forventede kørselsbehov, og ydelserne skal betales direkte til leasingselskabet af hver af parterne. Både arbejdsgiveren og medarbejderen skal føre et detaljeret kørselsregnskab, som danner grundlag for afregningen over for leasingselskabet. Hvis der sløses med detaljerne, er der en stor risiko for, at medarbejderen bliver beskattet af værdi af fri bil, og at medarbejderens betaling til leasingselskabet bliver anset for at være egenbetaling, der vel at mærke ikke reducerer værdi af fri bil, fordi egenbetalingen ikke sker til arbejdsgiveren. Dermed er der en risiko for, at den forventede fordel bliver en lige så stor ulempe. 12 Revitax

15 Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret revisionsaktieselskab, København Busch-Sørensen, Statsautoriserede revisorer, Århus / Skanderborg Gunni Pedersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Haugbyrd, Faurum & Andersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Frederiksberg Kresten Foged, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer, Holstebro / Struer Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer AS, Randers / Hammel / Hadsund / Hadsten / Mørke Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere, Statsautoriserede revisorer, København H. Martinsen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm Revision Syd, Statsautoriserede revisorer, Nykøbing F Revisorsamvirket af 1975, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Herlev RIR Revision, Statsautoriserede revisorer I/S, Roskilde / Holbæk SønderbroHus I/S, Statsautoriserede Revisorer, Horsens Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aabenraa / Padborg Ullits & Winther, Statsautoriserede revisorer, Viborg Redaktion afsluttet den 20. november 2003 Publikationen er udarbejdet i samarbejde mellem RevisorGruppen Danmark og ReviTax. Redaktion: ReviTax, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af uddrag af materialet med kildeangivelse tilladt. RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Grafisk tilrettelæggelse: Moquist Copenhagen ApS. Fotos: Henrik Sørensen/BAM (forsiden), Lars Bahl/BAM, Heine Pedersen/BAM. Produktion: Silkeborg Bogtrykkeri A/S / Kurth Høve Reklame.

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011. biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i Danmark. Bilerne er forsynet med forskellige

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Enhver er sig selv nærmest

Enhver er sig selv nærmest INDHOLD: Enhver er sig selv nærmest Nye personalegoder... 2 Forpligtelser over for medarbejdere... 3-4 Fri bil... 4-5 Begrænsning af selskabers rentefradrag... 5 Erhvervslivet og kulturen... 6 Registreringsafgiften

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Begreber i årsrapporten

Begreber i årsrapporten vedrørende Begreber i årsrapporten En hjælp til forståelse af nye og gamle begreber Vi lever i et samfund, hvor omskifteligheden og udviklingen bliver mere og mere tydelig. Den nye årsregnskabslov fra

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere