Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring"

Transkript

1 Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014

2 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling... 5 Lovgivning og målgruppe... 5 Hjælpemidler og forbrugsgoder... 5 Boligindretning og boligskift... 7 Biler og særlig indretning... 7 Klagemulighed... 8 Støtte til individuel befordring... 8 Befordringsgodtgørelse... 8 Leverandøraftaler... 8 Sagsbehandlingsfrister... 9 Telefon- og åbningstid... 9 Arbejdsstol Arm- og benproteser Bad indretning af bruseplads, fjernelse af kant ved bruseniche, fjernelse af badekar Badebræt og badesæde Badebørster og -svampe Badekar og badekarsindsats til børn Badetaburet Bade-/toiletstol Barnevogn og klapvogn Belysning Ben- og fodskinner Beskyttelsesbadebukser Beskyttelseshjelm Bil og særlig indretning af bil Bleer Boligskift Brokbandage Bruseleje Brystprotese Bækken Diabetesmaterialer insulin- og anden injektionsbehandling

3 Diabetesmaterialer - tabletbehandling Drejeskive og drejetårn Dørtrin fjernelse og udligning El-døråbner El-kørestol med motoriseret styring (joystick) El-køretøj Elevationsseng Forflytningsbælte Forhøjerklodser og forhøjerben Gangbuk Gelænder Glide-, vende- og drejehjælpemidler Greb Gribetang Hjælpemotor til kørestol Hovedgærde til seng Hvilestol Hæl- og fodbeskyttere Høretekniske hjælpemidler Hårbørster og -kamme Hårvaskebassin & -stativ Individuel befordring Informationsteknologiske hjælpemidler Katapultsæde Katetre og urinposer m.m Komfort kørestol Kompressionsstrømper og lignende Kompressionsudstyr Korset og lændebælte Kugleprodukter Køkkenindretning Køkkenredskaber Kørepose og regnslag Lejringspuder og -kiler Loftlift Læsestativ

4 Løftesejl Madras - trykaflastende Manuel aktiv kørestol Neglebørste, neglesaks og negleklipper Optiske synshjælpemidler Opvaskemaskine Ortopædisk fodtøj og fodindlæg Paryk Personløfter mobil stålift Personløfter - mobil Platformslift og løfteplatform Puslebord Påklædningshjælpemidler Rampe Robotstøvsuger Rollator Rullebord Rygpude & Ryglæn Seler Sengebord Sengetilbehør; galge, rebstige, støttehåndtag & sengebånd Siddepude & trykaflastende pude Skulder-, albue-, håndleds- og håndskinner Spise- og drikkehjælpemidler Stok Stomimaterialer Ståstøttestativ Svagsynshjælpemidler Talerstol (gangvogn) Tandbørsteholder (til protesetandbørste) Tandemcykel Tohjulet el-cykel Toiletforhøjer Toiletpapirtang Toilet med vaske- og tørrefunktion Toiletsæde med armlæn

5 Transportkørestol Trappelift og stolelift Trehjulet cykel og trehjulet ladcykel Trehjulet knallert Udvidelse af dør Urinkolbe Vandarmatur Vinduesåbner Øjenprotese

6 Indledning Serviceniveauet for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring er en oversigt over de ydelser, som Bornholms Regionskommune tilbyder indenfor de nævnte områder. Baggrunden for at udfærdige dette serviceniveau er at tilbyde borgerne i Bornholms Regionskommune en ensartet sagsbehandling, således at der træffes ensartede afgørelser om ydelser til borgere med samme behov eller samme situation. Derudover giver oversigten borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere et overskueligt overblik over de ydelser på hjælpemiddelområdet, som Bornholms Regionskommune tilbyder. Der gøres opmærksom på, at oversigten er vejledende, og at der altid foretages en individuel vurdering ved enhver ansøgning. Sagsbehandling Sagsbehandling forud for en afgørelse sker i tæt samarbejde mellem borger og sagsbehandler, idet borgeren bedst kan formulere sit behov. Gennem rådgivning og vejledning finder borger og sagsbehandler frem til de relevante hjælpemidler. Hvor der er tale om ydelse af hjælpemidler, der skal tilpasses den enkelte borger, foretages afprøvning af relevante hjælpemidler. Borger kan give tilladelse til at familie eller f.eks. hjemmeplejen kan søge på borgers vegne. Der kan blive behov for borgers samtykke i de tilfælde, hvor der er behov for yderligere oplysninger ved f.eks. læge eller sygehus, før der kan træffes afgørelse. Lovgivning og målgruppe Hjælpemidler og forbrugsgoder Formål og personkreds Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Personkredsen omfatter borgere med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der gør et hjælpemiddel nødvendigt. Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode (bortset fra biler) er uafhængig af borgerens økonomi. Ydelsen af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er skattefri. Kriterier for bevilling Hjælpemidler eller forbrugsgoder ydes efter servicelovens 112 og 113, når disse: 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet 3. er nødvendige for at den pågældende kan udøve et erhverv. 5

7 Forbrugsgoder og sædvanligt indbo Der kan ydes hjælp til køb af forbrugsgoder, når borgeren opfylder de samme betingelser som ved bevilling af hjælpemidler. Forbrugsgoder defineres som produkter der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelge befolkning som målgruppe. Som hovedregel bevilges et forbrugsgode med 50 % af prisen på et standardprodukt. Der kan kun ydes hjælp når udgiften er over kr. 500,-. Der er særlige regler, hvis der er behov for tilpasning af produktet eller behov for et særlig dyrt forbrugsgode. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder der normalt indgår i sædvanligt indbo. Det kan f.eks. være stole, borde, senge, telefoner, standardcomputere, vaskemaskiner m.v. Frit valg Formålet med fritvalgsordningen er at give borgerne adgang til frit valg af hjælpemidler og forbrugsgoder. Støtten ydes højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis der er indgået leverandøraftaler, er der regler for hvordan man skal forholde sig, når man køber hjælpemidlet. Borgers ret til at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Det kan anbefales at kontakte sagsbehandlerne, der kan oplyse nærmere om reglerne for frit valg, generelt eller i den konkrete situation. Reparation og udskiftning af hjælpemidler Der ydes hjælp til nødvendig reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler efter behov. Borger skal ansøge Hjælpemidler om reparationen eller udskiftningen. Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. drift, rengøring eller vedligeholdelse, dog med følgende undtagelser: - Der ydes hjælp til batterier til brug for hjælpemidler, hvis batterierne ikke kan købes i almindelig handel eller ikke kan eller bør udskiftes af borgeren selv. - Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Borgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning og skal kunne dokumentere denne udgift. Hvis borger har benyttet sig af retten til frit valg af hjælpemiddel, og hvis der på grund af ansøgerens frie valg undtagelsesvist skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgiften hertil afholdes af borger selv. Reparation og udskiftning af forbrugsgoder Der ydes ikke hjælp til reparation og udskiftning af forbrugsgoder, hvor hjælpen er bevilget som en engangsydelse med 50 % af prisen på et standardprodukt i henhold til servicelovens 113, stk. 3. Hvis der er ydet hjælp til et forbrugsgode, som er dyrere end et standardprodukt i henhold til servicelovens 113, stk. 4, ydes der hjælp til reparation med halvdelen af udgiften. Hvis der er ydet hjælp til et forbrugsgode med en særlig indretning i henhold til servicelovens 113, stk. 4, ydes hjælpen til reparation alene til den særlige indretning. Hvis der er ydet hjælp til et forbrugsgode, som udelukkende fungerer som hjælpemiddel i henhold til servicelovens 113, stk. 5, og som er bevilget som udlån, ydes hjælp til reparation og udskiftning efter behov. 6

8 Basisinventar Hjælpemidler til fælles brug for borgere i et tilbud efter serviceloven (f.eks. et botilbud, en daginstitution, en klub eller en døgninstitution), skal stilles til rådighed af det pågældende tilbud. Hvis et hjælpemiddel er personligt og alene anvendes af den enkelte og f.eks. medtages under ophold udenfor et af de nævnte tilbud, skal hjælpemidlet ikke stilles til rådighed af det pågældende tilbud. Hvis et hjælpemiddel er nødvendigt ved midlertidigt ophold i hjemmet, f.eks. hvor et barn skal på ferie hos sine forældre, ydes hjælpemidlet efter servicelovens 112, hvis det ikke kan medbringes fra tilbuddet. Et individuelt tilpasset hjælpemiddel, f.eks. en kørestol, skal ydes efter servicelovens 112. Borgere som bor i boliger, som er almene ældreboliger, skal bevilges hjælpemidler efter de almindelige regler for tildeling af hjælpemidler. Boligindretning og boligskift Hjælp til boligindretning og boligskift ydes efter servicelovens 116. Der kan bevilges hjælp til boligindretning, når borgers varigt nedsatte funktionsevne gør, at boligindretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. I de ganske særlige tilfælde hvor hjælp til at gøre boligen egnet som opholdssted ikke er tilstrækkelig, kan kommunen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Borgere der modtager social pension kan ikke få hjælp til skift af bolig, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælperordning efter servicelovens 96. Frit valg Det er muligt at vælge anden håndværker og andre materialer end det bevilgede. Hvis borger vælger selv at lade boligindretningen udføre, refunderes højst udgifter svarende til den pris, kommunen kunne have fået boligindretningen udført for hos den håndværker, som kommunen har valgt. Hvis der er bevilget hjælp til boligskift, gælder reglen om frit valg ikke, fordi hjælp til boligskift udmåles som et kontant tilskud. Biler og særlig indretning Biler og særlig indretning ydes efter servicelovens 114. Der kan bevilges hjælp, når borgers nedsatte funktionsevne i væsentlig grad: 1. vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil 2. vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil 3. forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Kørselsbehovet skal have et sådant omfang, at ansøger skal have aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Aktivitetsniveauet skal som svare til, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse med en i øvrigt tilsvarende livssituation. Frit valg Ved bevilling af bil bevilges altid den billigst egnede bil. Der er mulighed for at købe en anden bil og selv betale merudgiften. Den valgte bil skal godkendes som egnet. 7

9 Klagemulighed Der kan klages til Ankestyrelsen over afgørelser på områderne for hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og boligskift og biler og særlig indretning. Klagen skal være modtaget hos Hjælpemidler senest 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Der er ikke krav om, at klagen skal være skriftlig. Når klagen er modtaget, foretager Hjælpemidler indenfor en frist på 4 uger en genvurdering af afgørelsen. Borger orienteres om resultatet af genvurderingen, og hvis afgørelsen fastholdes, sendes sagen til behandling i Ankestyrelsen. Støtte til individuel befordring Der kan i henhold til servicelovens 117 ydes tilskud til befordring med individuelle transportmidler, hvis borger ikke kan transporteres med eget transportmiddel eller offentlig transport herunder HandyBat. Det foretages en individuel vurdering ved hver ansøgning. Der er ikke klagemulighed til anden instans ved afgørelser efter denne bestemmelse. Befordringsgodtgørelse Hjælpemidler yder befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og afprøvning af hjælpemidler, forbrugsgoder og biler, når den samlede udgift med det billigste forsvarlige befordringsmiddel overstiger kr. 60,-, dog kr. 25,- for borgere, der modtager sociale pensioner. Der kan ikke ydes befordringsgodtgørelse for rejser tur/retur til udenøs leverandører, hvis der eksisterer en kvalificeret leverandør inden for kommunens grænser. Leverandøraftaler Der er i Bornholms Regionskommune indgået leverandøraftaler på de følgende områder: Bleer Der er for perioden 1. juni maj 2017 indgået leverandøraftale med Abena A/S, Egelund 35, 6200 Aabenraa med mulighed for ét års forlængelse. Urologi Der er for perioden 1. juni maj 2017 indgået leverandøraftale med Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby med mulighed for ét års forlængelse. Diabetesmaterialer Der er for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby. Kompressionsstrømper Hvad angår kompressionsstrømper efter standardmål er der for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby. Hvad angår individuelt tilvirkede kompressionsstrømper er der for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med Specialbandager.dk A/S, Bindeledet 10, 2880 Bagsværd. Hvad angår hjælpemidler til brug for på- og aftagning kompressionsstrømper er der for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby. 8

10 Stomimaterialer Der er for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med OneMed A/S, P.O. Pedersens Vej 16, 8200 Aarhus N. Ortopædisk fodtøj og fodindlæg Leverandøraftale forventes indgået snarest. Der ydes pt. støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel fra en valgfri leverandør. Ortoser Leverandøraftale forventes indgået snarest. Der ydes pt. støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel fra en valgfri leverandør. Øvrige kropsbårne hjælpemidler Der er ikke indgået leverandøraftaler. Der ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel fra en valgfri leverandør. Sagsbehandlingsfrister Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende sagsbehandlingsfrister: - Hjælpemidler og forbrugsgoder (undtaget transporthjælpemidler): 8 uger - Boligindretning og boligskift: 8 uger - Transporthjælpemidler (el-køretøjer, el-cykler, cykler og trehjulede knallerter): 3 måneder - Handicapbiler og særlig indretning: 6 måneder Der skal under normale omstændigheder være truffet en afgørelse indenfor den angivne frist. Telefon- og åbningstid Telefontid Alle hverdage kl Telefonnummer: Åbningstid i ekspeditionen Alle hverdage kl Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Afhentning af bevilgede hjælpemidler kun efter forudgående aftale. Åben rådgivning og vejledning Tirsdage og torsdage kl Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. 9

11 Arbejdsstol Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt, væsentligt nedsatte gang- og standfunktion. At borger opnår en væsentlig grad af selvstændighed omkring de daglige gøremål i køkkenet. Borgere med en varig, væsentligt nedsat gang- og standfunktion. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at der foretages en vurdering af husstandens sammensætning; om der er andre personer i husstanden, der kan varetage de opgaver, der ellers nødvendiggør en arbejdsstol - at borger ikke har tilstrækkelig standfunktion til at udføre daglige gøremål, der normalt udføres stående, herunder madlavning, opvask og andre opgaver i køkkenet - at borger har behov for en stol med centralbremse - at behovet ikke kan afhjælpes med en almindelig kontorstol eller en rollator. for borger? Arbejdsstol med centralbremse og gasfjeder til højderegulering. Arbejdsstol med centralbremse og elektrisk højderegulering. Ståstøttestol. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af arbejdsstolen. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 10

12 Arm- og benproteser Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i form af en helt eller delvist manglende arm eller et helt eller delvist manglende ben. At borgers mobilitet i væsentlig grad bliver forbedret, således at borgeren selvstændigt kan varetage daglige funktioner. Borgere der mangler hele eller en del af arm eller ben. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at der skal foreligge lægelig dokumentation fra hospital for, om borgeren er proteseegnet. Protese med tilbehør, f.eks. sleeve, liner, manchetter mv. Protesestrømpe. I særlige tilfælde bevilges nødvendig reparation og/eller tilretning. Computerknæ, dynamisk fod eller ekstra protese kan bevilges efter en konkret, individuel vurdering af behov og aktivitetsniveau. Der kan dog efter en konkret, individuel vurdering forekomme undtagelser. Der kan bevilges ny protese ved forandringer af arm/ben-stump, og når bevilget protese er udslidt. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af protesen Ja Valgfri, momsregistreret forhandler. Ydelsen er gratis for borger. 11

13 Bad indretning af bruseplads, fjernelse af kant ved bruseniche, fjernelse af badekar Lovgrundlag: Lov om Social Service 116, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i form af en manglende evne til at tage, eller modtage hjælp til, bad i eget hjem. At sikre at borger med nedsat funktionsevne kan tage bad selvstændigt eller med personassistance i eget badeværelse. At sikre en indretning af badeværelset så borger kan bade med mindst mulig risiko for fald. At medvirke til at borger og eventuelt familie kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation. Borgere med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til den pågældende boligindretning gælder specifikt: - at borger har nedsat fysisk funktionsevne i form af manglende balance, kraft eller styrke i en sådan grad, at vedkommende ikke kan forcere kant til bruseniche eller badekar - at borger er afhængig af at sidde på en bad-bækkenstol på hjul, når vedkommende tager bad - at badestolen ikke kan køres over kant ved bruseniche eller badekar - at borger ikke har mulighed for at bade uden for badekar siddende på badetaburet, badestol eller toilet. Fjernelse af kant ved bruseniche. Fjernelse af badekar. Indretning af bruseplads. Der foretages en funktionel og ikke-kosmetisk indretning af brusepladsen. Leje- eller andelsbolig: Indhentning af skriftlig tilladelse til boligindretning ved udlejer eller andelsboligforening. Retablering af boligindretning ved fraflytning sker efter aftale med udlejer eller andelsboligforening. 12

14 Der ydes ikke hjælp til drift, rengøring og vedligeholdelse af boligindretningen. Der ydes ikke retablering af boligindretning i ejerbolig. Momsregistreret håndværker. Ydelsen er gratis for borger ved brug af den af Hjælpemidler valgte leverandør. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Boligindretning gives som en engangsydelse, derfor er der ingen opfølgning. 13

15 Badebræt og badesæde Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt, væsentligt nedsatte gang- og standfunktion. At borger selvstændigt kan tage bad. Borgere med en varig, væsentligt nedsat gang- og standfunktion. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger ikke kan sætte sig i badekar, rejse sig fra badekar og komme ind og/eller ud af badekar - at borger ikke har mulighed for at tage bad andre steder end i badekarret. Badebræt til badekar. Badekarssæde. Drejeligt badekarssæde. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af badebrættet eller sædet. Ja Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 14

16 Badebørster og -svampe Lovgrundlag: Lov om social service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte bevægelighed. At borger selvstændigt kan forestå personlig hygiejne. Borgere der på grund af varigt nedsat bevægelighed ikke kan vaske sig på ryg og mellem tæer og fødder. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger ikke kan nå sine tæer, fødder og/eller ryg grundet en varig funktionsnedsættelse - at borger med hjælpemidlet bliver selvhjulpen i forhold til personlig hygiejne. Badebørste med vinklet skaft. Fod- og tåvaskere. Badebørste med lige skaft i henhold til 113, stk. 1, da det vurderes at være sædvanligt indbo og findes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af badebørsten eller - svampen. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 15

17 Badekar og badekarsindsats til børn Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for barnets varigt nedsatte funktionsevne i form en manglende evne til at modtage bad på en aldersvarende, konventionel vis. At barnet får mulighed for at modtage bad. Børn der på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan bades på anden vis. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at barnet har behov for at blive støttet i liggende eller siddende stilling under bad - at særlige forhold medfører, at badning i badekar er den mest hensigtsmæssige løsning for barnet. Badekar på stativ. Badekarsindsats. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidlet. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 16

18 Badetaburet Lovgrundlag: Lov om social service 112, stk. 1 og 113, stk. 5. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt, væsentligt nedsatte gang- og standfunktion. At borger kan tage bad, selvstændigt eller med personassistance. Borgere med en varig, væsentligt nedsat gang- og standfunktion. pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode gælder specifikt: - at borger ikke kan stå op og tage bad - at der er faldrisiko - at borger ikke kan benytte badekar, men bliver i stand til at foretage bad siddende uden for badekar - at der foretages en vurdering af, om der er behov for ryglæn, for at borger kan holde balancen siddende. Badetaburet i henhold til 113, stk. 5. Badetaburet med ryglæn i henhold til 112, stk. 1. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af badetaburetten. Ved en badetaburet bevilget i henhold til 112, stk. 1, kan borger frit vælge leverandør. Ved en badetaburet med ryglæn bevilget i henhold til 113, stk. 5, ydes badetaburetten som udlån af Hjælpemider, og borger har ikke mulighed for at vælge anden leverandør. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 17

19 Bade-/toiletstol Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i form af en helt eller delvist manglende evne til at benytte eget toilet og/eller en manglende evne til at tage, eller modtage hjælp til, bad på konventionel vis. At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen ved personlig pleje. Borgere der på grund af nedsat standfunktion og dårlig balance ikke kan stå op og udføre personlig pleje og ikke kan lave forflytning til eksempelvis badetaburet. tildeling af pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger ikke kan forflytte sig til toilet - at borger er i risiko for at falde ved toiletbesøg om natten - at borger ikke kan benytte toilettet i boligen - at borger får hjælp til at udføre personlig pleje - at der kan bevilges bade-/toiletstol med drivhjul til borger, som derved selvstændigt kan tage bad eller foretage toiletbesøg herunder forflytning - at der kan bevilges bade-/toiletstol med kipfunktion til borger med nedsat styrke og bevægelighed, hvor vedkommende ikke har siddende balance - at der kan bevilges bade-/toiletstol med kipfunktion, når det ikke er muligt for plejepersonale at forflytte borger til almindelig bade-/ toiletstol - at der bevilges toiletstol uden hjul, når borger skal anvende toiletstolen et fast sted og dermed ikke har behov for at denne flyttes. Bade-/toiletstol med eller uden hjul. Bade-/toiletstol med kipfunktion. Bade-/toiletstol med drivhjul. Eventuelle følgeydelser: - tilbehør til bade-/toiletstol - fjernelse eller udligning af dørtrin. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af bade-/toiletstolen. 18

20 Særlige forhold Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. En bade-/toiletstol kan også udlånes for at sikre eventuelt plejepersonales arbejdsmiljø. Dette sker ikke i henhold til Lov om Social Service. 19

21 Barnevogn og klapvogn Lovgrundlag: Lov om Social Service 113, stk tildeling af Ydelsen skal kompensere for barnets varigt nedsatte funktionsevne i form af en manglende evne til at transportere sig, eller blive transporteret, over længere afstande. At barnet får mulighed for at blive transporteret over længere afstande. Børn med en varig svært nedsat eller manglende gangfunktion samt nedsat stabilitet og bevægelighed. Børn der ikke har en kørestol. Børn med en varigt nedsat psykisk funktionsevne, som derfor ikke kan gå målrettet. pågældende forbrugsgode gælder specifikt: - at der foretages en vurdering af barnets helbredsforhold, funktionsnedsættelse, sociale forhold samt det konkrete daglige kørselsbehov - at der foretages en vurdering af, om en standardklapvogn eller -barnevogn kan tilpasses barnets behov - at barnets behov for transport i højere grad tilgodeses med en barnevogn eller en klapvogn fremfor en manuel kørestol. 50 % af prisen på en standard barne- eller klapvogn i henhold til 113, stk. 3 når barnet har en alder, hvor der sædvanligvis vil være behov for transport i barne- eller klapvogn. Hvis det er nødvendigt med en barne- eller klapvogn, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvor der er behov for særlig indretning af vognen, afholder Hjælpemidler de nødvendige merudgifter i henhold til 113, stk. 4. Specialbarnevogn eller -klapvogn i henhold til 113, stk. 5, når barnet har en alder, hvor der ikke sædvanligvis vil være behov for transport i barne- eller klapvogn, og vognen således udelukkende fungerer som hjælpemiddel. Der ydes ikke hjælp til drift, rengøring og vedligeholdelse af barne- eller klapvognen, herunder serviceeftersyn. Der ydes ikke reparation og udskiftning af barne- og klapvogne bevilget i henhold til 113, stk. 3. Ved en barne- eller klapvogn bevilget i henhold til 113, stk. 3, kan borger frit vælge leverandør. Ved en barne- eller klapvogn bevilget i henhold til 113, stk. 5, ydes den som udlån af Hjælpemider, og borger har ikke mulighed for at vælge anden leverandør. 20

22 Barne- og klapvogne bevilget i henhold til 113, stk. 5 udlånes af Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Barne- og klapvogne bevilget iht. 113, stk. 3 indkøber borger selv hos en valgfri, momsregistreret forhandler. Det beløb, som borgeren er berettiget til i henhold til bevillingen, refunderes ved forevisning af faktura. I forbindelse med større beløb kan det aftales med leverandøren, at kommunens andel af købesummen afregnes direkte mellem leverandør og kommune. Barne- og klapvogne bevilget i henhold til 113, stk. 5 ydes som udlån og ydelsen er dermed gratis for borger. Ved barne- og klapvogne bevilget i henhold til 113, stk. 3 forekommer en egenbetaling svarende til 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt. Hvis borger ønsker et dyrere produkt, der ikke vurderes at være nødvendigt i forhold til den nedsatte funktionsevne, skal vedkommende selv betale differencen mellem dette og det almindelige standardprodukt. Der foretages individuel opfølgning, når barne- eller klapvognen er bevilget i henhold til 113, stk. 5. Når barne- eller klapvognen er bevilget i henhold til 113, stk. 3, foretages der ingen opfølgning, da der er tale om en engangsydelse som hjælp til indkøb af et forbrugsgode, der bliver borgers ejendom. 21

23 Belysning Lovgrundlag: Lov om Social Service 113, stk. 1, 2 og 5. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte syn. At borger med nedsat syn kan varetage sine daglige aktiviteter i hjemmet. Borgere der har et varigt nedsat syn, og som har behov for ekstraordinære lyskilder ud over, hvad man anser for at være sædvanligt i en bolig. pågældende forbrugsgode gælder specifikt: - at borger skal have en varig nedsat synsfunktion svarende til en visus på 0.3 eller derover målt på det bedste øje - at borge skal have en synsfeltindskrænkning til 20 gr. eller derunder - at borger skal have en medicinsk-optisk, varig øjenlidelse. Lyskilder i henhold til 113, stk. 5, når disse anses for at være ud over, hvad der er sædvanligt i en bolig, og når den samlede anskaffelsespris inkl. eventuel montering overstiger bagatelgrænsen for forbrugsgoder på kr. 500,- i henhold til 113, stk. 2. Lyskilder, der normalt indgår i sædvanligt indbo i henhold til 113, stk. 1. Det vil sige lyskilder, som normalt indgår i ethvert hjem, der måtte ønske det. Lyskilder hvor den samlede anskaffelsespris inkl. eventuel montering ikke overstiger bagatelgrænsen for forbrugsgoder på kr. 500,- i henhold til 113, stk. 2. Der ydes ikke hjælp til drift, rengøring og vedligeholdelse af lyskilder. Nej. Hjælpemidler og eventuelt håndværker, når belysningen kræver montering ud over, hvad borger selv kan foretage. Ydelsen er gratis for borger. 22

24 Ben- og fodskinner Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte gangfunktion. At borgers mobilitet i væsentlig grad bliver forbedret, således at vedkommende selvstændigt kan varetage sine daglige funktioner. Borgere der har et varigt behov for en ben- eller fodskinne for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at der skal foreligge lægelig dokumentation for borgers varige funktionsnedsættelse - at der vil blive indhentet supplerende lægeoplysninger efter behov. Dropfodsskinne. Crusskinne. Stabil ankelbandage. Hvis skinnen ikke kan anvendes i almindeligt fodtøj, skal det vurderes, om der kræves ortopædisk fodtøj. Skinner bevilges efter behov, dog minimum med 12 måneders interval. Der ydes ikke hjælp til rengøring eller vedligeholdelse af ben- og fodskinner. Valgfri, momsregistreret forhandler. Ydelsen er gratis for borger. 23

25 Beskyttelsesbadebukser Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varige inkontinens. At borger med inkontinens kan deltage i svømning og fælles vandaktiviteter på lige fod med jævnaldrende personer. Borgere med inkontinens hvor badning i svømmehal er en væsentlig aktivitet i vedkommendes liv. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger er inkontinent, og at badning i svømmehal er en væsentlig aktivitet i borgerens liv. Beskyttelsesbadebukser. Der ydes ikke hjælp til renholdelse af beskyttelsesbadebukser. Hjælpemidler, Ullasvej 43,3700 Rønne. - Der er delvis egenbetaling på særlig beklædning. Egenbetalingen på beskyttelsesbadebusker udgør kr Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der være tale om yderligere egenbetaling. 24

26 Beskyttelseshjelm Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varige faldtendens. At forhindre hovedtraumer. Borgere der på grund at deres funktionsnedsættelse har tendens til dagligt at falde og derfor har brug for ekstra beskyttelse af hovedet. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at der skal foreligge lægelig dokumentation med redegørelse for funktionsnedsættelse og behov. Beskyttelseshjelm, blød eller fast. Der ydes ikke hjælp til rengøring eller vedligeholdelse af beskyttelseshjelmen. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 25

27 Bil og særlig indretning af bil Lovgrundlag: Lov om Social Service 114, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt, stærkt nedsatte eller manglende gangfunktion. At tilgodese borgers kørselsbehov når denne har en varigt nedsat funktionsevne, der bevirker, at vedkommende ikke, eller kun med betydelige vanskeligheder, kan fungere i den daglige tilværelse. Borgere med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad: - vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil - vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil - forringer evnen til at færdes i tilfælde, hvor borgeren har aktiviteter udenfor hjemmet, der medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger har et aktivitetsniveau, som svarer til en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse - at kørselsbehovet ikke må kunne dækkes på anden vis - at der foretages en vurdering af borgers helbredsforhold, funktionsnedsættelse, sociale forhold samt det konkrete daglige kørselsbehov og behov for særlige indretninger. Støtte til køb af billigst egnede bil. Særlig indretning af bil, herunder særlig indretning som kræves i borgers kørekort. Fritagelse for vægtafgift og/eller afgiftsfritagelse eller nedsættelse af afgift, hvis der er tale om dieselbiler. Der ydes rådgivning og vejledning i forbindelse med ansøgningen, og i tilfælde af bevilling ydes der vurdering og afprøvning af billigst egnede bil og eventuelle særlige indretninger. I få tilfælde kan der ydes tilskud til erhvervelse af kørekort. Der ydes hjælp til nødvendig reparation af særlig indretning. Se nærmere sidst i dette afsnit. Udskiftning af bil kan ske hvert sjette år, medmindre ansøgerens funktionsniveau ændres væsentligt, og der derfor er behov for en anden bil. 26

28 Der ydes ikke hjælp til drift, reparation, rengøring og vedligeholdelse af bilen, herunder serviceeftersyn. Der ydes ikke hjælp til drift, rengøring og vedligeholdelse af den særlige indretning, herunder serviceeftersyn. Valgfri, momsregistreret forhandler. Borger aftaler selv køb af bil med forhandler. Der skal medbringes en kopi af den skriftlige bevilling til forhandler. Borger skal som selv betale 50 % af den til enhver tid gældende låneramme i 72 lige store rater. Yderligere betaling afhænger af indtægt og beregnes i hvert enkelt tilfælde. Der kan oplyses yderligere om dette ved henvendelse til Hjælpemidler. Hvis borger ønsker at købe et andet og dyrere produkt end det billigst egnede, skal købet godkendes af kommunen, og borger skal selv betale merpris. Reparation af særlig indretning Borger har ret til betaling af reparation af den bevilgede særlige indretning. Formålet er, at den særlige indretning fungerer efter hensigten. Der skal indhentes tilbud fra et autoværksted før aftale om reparation. Borger kan selv vælge, hvilket autoværksted der skal udføre reparationen, men valget skal ske i samarbejde med Hjælpemidler, da det skal være et værksted, som har specialviden på området. Hvis der ikke er tale om en akut reparation, skal borger ansøge om reparationen hos Hjælpemidler, som selv indhenter tilbud hos det valgte autoværksted. Hvis der er tale om en akut reparation, kan borger levere bilen på et autoværksted og aftale, at autoværkstedet skal sende tilbud på reparationen til Hjælpemidler. Ansøgning om reparation af særlig indretning behandles som en akut sag, og der gives svar straks efter, tilbuddet er modtaget. Der sendes skriftlig besked til autoværksted om bevillingen, og borger får enten mundtlig eller skriftlig besked. I sjældne tilfælde kan der være behov for en nærmere undersøgelse. Dette vil ske i samarbejde med borger og autoværksted. Reparation af særlig indretning er gratis for borger. Hvis borger ikke er tilfreds med reparationen, skal vedkommende tage kontakt til Hjælpemidler. 27

29 Bleer Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varige inkontinens. At mindske generne ved varig inkontinens i en sådan grad at borger i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Borgere med urin- og/eller afføringsinkontinens der er udredt og behandlet via egen læge, sygehus eller anden fagperson. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at der skal foreligge lægelig dokumentation for borges varige funktionsnedsættelse - at der ikke må være tale om et midlertidigt behov, f.eks. i forbindelse med en urinvejsinfektion, diarré eller problemer opstået som følge af en operation - at bevilling af inkontinensunderlag først kan foretages efter en afklaring af, hvilken type ble borger har behov for, og kun når der er tale om hyppige lækager. Engangsbleer. Fikseringstrusser. Inkontinensunderlag. Engangsbleer med en sugeevne under 300 milliliter. Der ydes ikke hjælp til renholdelse af fikseringstrusser og bortskaffelse af engangsbleer. Abena A/S. Ydelsen er gratis for borger ved brug af den af Hjælpemidler valgte leverandør. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 28

30 Boligskift Lovgrundlag: Lov om Social Service 116, stk. 4. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i de ganske særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at ændre nuværende, uhensigtsmæssige bolig. At afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i nuværende bolig, som efter en vurdering ikke kan gøres egnet med en boligændring. Hjælpen skal medvirke til at gøre borgeren mere selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres hjælp i dagligdagen. Borgere med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgere som modtager social pension kan ikke få hjælp efter 116 stk. 4, medmindre vedkommende har en hjælperordning efter servicelovens 96. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til boligskift gælder desuden: - at borgers varigt nedsatte funktionsevne ikke kan afhjælpes med en boligindretning i henhold til 116, stk. 1 - at der ikke kan anvises en lejebolig, der dækker det pågældende behov - at der foretages en helhedsvurdering af borgers helbredsforhold, funktionsnedsættelse samt af familiens sammensætning og den nuværende boligs indretning. Hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden ejerbolig. Udgifter til oprettelse af pantebrev betales af Hjælpemidler. Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af boligskift. Eventuelle løbende merudgifter i den nye bolig. Disse ydes efter servicelovens 100 eller 41. Nej. Kommunen har retten til at anvise anden bolig. Dette sker dog i samarbejde med borgeren. Hjælpemidler. Hjælpemidler tager pant i forskelsværdien af den offentlige vurdering af den nuværende og den tidligere bolig. Pantet forfalder ved ejerskifte. Boligskift gives som en engangsydelse, derfor er der ingen opfølgning. 29

31 Brokbandage Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varige brok. At borgers mobilitet i væsentlig grad bliver forbedret, således at borger selvstændigt kan varetage sine daglige funktioner. Borgere med svære, varige gener som følge af brok. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at der skal foreligge lægelig dokumentation for borgers varige funktionsnedsættelse. Almindeligt brokbind til lyske-, navle- og pungbrok. Brokbind med hul til stomi. Nødvendig reparation og/eller tilretning. Der bevilges 1 stk. brokbandage samt 1 stk. til skiftebrug efter behov, dog minimum med 12 måneders interval. Derudover kan der bevilges nye bandager ved kropsændringer. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af brokbandager. Valgfri, momsregistreret forhandler. Ydelsen er gratis for borger. 30

32 Bruseleje Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt, væsentligt nedsatte stå- og siddefunktion. At borger får mulighed for at modtage bad med personassistance. Borgere der kun kan bades liggende. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger ikke kan modtage bad stående eller siddende, f.eks. ved hjælp af en badestol. Bruseleje. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af bruselejet. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 31

33 Brystprotese Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i form af et helt eller delvist manglende bryst. At afhjælpe borgers fysiske og kosmetiske gener ved et helt eller delvist bortopereret bryst. Borgere der har fået bortopereret det ene eller begge bryster, helt eller delvist. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at der skal foreligge lægelig dokumentation for borgers varige funktionsnedsættelse. Brystprotese. Delprotese. Brystvorter. Brystproteser bevilges efter behov, dog minimum med 12 måneders interval. Derudover kan der bevilges ny protese ved kropsændringer. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af brystproteser. Valgfri, momsregistreret forhandler. Ydelsen er gratis for borger. 32

34 Bækken Lovgrundlag: Lov om social service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i form af en manglende evne til at benytte toilet eller toiletstol. At borger kan komme af med urin og afføring på en hensigtsmæssig måde. Borgere der ikke kan anvende toilet eller toiletstol. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger er sengeliggende og ikke kan anvende toilet eller toiletstol. Bækken. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af bækkenet. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 33

35 Diabetesmaterialer insulin- og anden injektionsbehandling Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varige diabetes. At give borger mulighed for selvstændigt at kontrollere sit blodsukker, således at vedkommende i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Diabetikere der har behov for injektionsbehandling med insulin eller et andet godkendt injektionspræparat. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at der skal foreligge lægelig dokumentation for borgers varige funktionsnedsættelse - at der ved behov for insuflon og emlaplaster til børn under 18 år skal foreligge lægelig dokumentation for behovet - at hjælp til anskaffelse af et standard blodsukkermåleapparat kun ydes til borgere med diabetes, type 1. Teststrimler. Lancetter (fingerprikkere). Insulinpen til flergangsbrug. Injektionskanyler til engangsbrug. Insuflon til børn under 18 år. Emlaplaster til børn under 18 år. 50 % af udgiften til et standard blodsukkermåleapparat. Spritservietter til afspritning af huden omkring stikområdet. Kanylebøtter til brugte kanyler. Disse stilles dog gratis til rådighed af de bornholmske apoteker, hvor de både kan afhentes og afleveres til tømning. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af diabetesmaterialerne. Mediq Danmark A/S. Ydelsen er gratis for borger ved brug af den af Hjælpemidler valgte leverandør. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 34

36 Diabetesmaterialer - tabletbehandling Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varige diabetes. At give borger mulighed for selvstændigt at kontrollere sit blodsukker, således at vedkommende i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Diabetikere der har behov for tabletbehandling, hvor lægen anser jævnlig blodsukkermåling for påkrævet. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at der skal foreligge lægelig dokumentation for borgers varige funktionsnedsættelse. 150 stk. teststrimler årligt. 150 stk. lancetter (fingerprikkere) årligt. Der ydes ikke hjælp til anskaffelse af et blodsukkermåleapparat. Mediq Danmark A/S. Ydelsen er gratis for borgeren ved brug af den af kommunen valgte leverandør. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 35

37 Drejeskive og drejetårn Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. Ydelsen skal kompensere for borgers varigt, væsentligt nedsatte eller manglende gangfunktion. At borger kan forflyttes med personassistance. Borgere med behov for forflytning som har standfunktion men væsentligt nedsat eller manglende gangfunktion. tildeling af pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger skal kunne samarbejde omkring forflytningen - at borger skal kunne gribe med mindst én hånd samt have kræfter i begge arme - at borger skal have god balance. Drejeskive. Drejetårn. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af drejeskiven eller drejetårnet. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 36

38 Dørtrin fjernelse og udligning Lovgrundlag: Lov om Social Service 116, stk. 1 tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i form af en manglende evne til at tilgå boligens nødvendige rum. At borger med ganghjælpemiddel eller i kørestol bliver i stand til at komme omkring i boligens nødvendige rum med eller uden personassistance. Borgere med en varig funktionsnedsættelse, der ikke er i stand til selvstændigt eller med hjælp at forcere dørtrin. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til den pågældende boligindretning gælder specifikt: - at borger har varigt nedsat mobilitet og har besvær med at komme over dørtrin - at der foretages en vurdering af, hvilke nødvendige rum borger har behov for at benytte dagligt. Fjernelse af dørtrin. Montering af kiler for at udligne dørtrin eller anden niveauforskel. Der foretages alene en funktionel og ikke-kosmetisk fjernelse eller udligning af dørtrinnet. Leje- eller andelsbolig: Indhentning af skriftlig tilladelse ved udlejer eller andelsboligforening til at fjerne dørtrin og montere kiler. Retablering ved fraflytning sker efter aftale med udlejer eller andelsboligforening. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af kiler. Der ydes ikke retablering af boligindretning i ejerbolig. Momsregistreret håndværker står for fjernelse af dørtrin. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne leverer og monterer kiler. Ydelsen er gratis for borger ved brug af den af Hjælpemidler valgte leverandør. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Boligindretning gives som en engangsydelse, derfor er der ingen opfølgning. 37

39 El-døråbner Lovgrundlag: Lov om Social Service 116, stk. 1. Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i form af en manglende evne til selvstændigt at forlade og opnå adgang til eget hjem. At afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. At borger selvstændigt kan komme ind og ud af sit hjem. Borgere der på grund af en varigt nedsat funktionsevne ikke kan betjene en dør på sædvanlig vis. tildeling af De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til den pågældende boligindretning gælder specifikt: - at borger er kørestolsbruger - at borger har et dagligt behov for selvstændigt at kunne forlade boligen - at borger selvstændigt kan få overtøj af og på - at borger bor alene og ikke har hjælperordning - at udgiften til opsætning af en el-døråbner kan anses for rimelig set i forhold til den brugsmæssige værdi af boligen. El-døråbner og montering af denne. Selve el-døråbneren bevilges for det meste som en engangsydelse til borgers ejendom. I visse tilfælde bevilges den dog som udlån. Leje- eller andelsbolig: Indhentning af skriftlig tilladelse til boligindretning ved udlejer eller andelsboligforening. Retablering af boligindretning ved fraflytning sker efter aftale med udlejer eller andelsboligforening. Ejerbolig: Retablering i ejerbolig aftales ved bevilling, når el-døråbneren er bevilget som udlån. Der ydes ikke hjælp til drift, rengøring eller vedligeholdelse af el-døråbneren, herunder serviceeftersyn. Hvis el-døråbneren er bevilget til borgers ejendom, kan der heller ikke ydes hjælp til reparation. Der ydes ikke retablering i ejerbolig, når el-døråbneren er bevilget til borgers ejendom. 38

40 Momsregistreret elektriker, når el-døråbneren bevilges til borgers ejendom. Hjælpemidler i samarbejde med momsregistreret elektriker, når el-døråbneren bevilges som udlån. Ydelsen er gratis for borger ved brug af den af Hjælpemidler valgte leverandør. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning, når el-døråbneren er bevilget som udlån. Hvis el-døråbneren er bevilget til borgers ejendom, er der tale om en ren engangsydelse, hvorfor der ikke foretages opfølgning 39

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Maj 2017 0 Indhold Indledning... 4 Sagsbehandling... 4 Lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 Kvalitetsstandard 2016-2017 Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1 Indhold 1.0 INDLEDNING... 5 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2 VISITATION EN

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance 3-hjulet cykel til voksne Iso-type 12 18 06 Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

kompressionsstrømper og -ærmer

kompressionsstrømper og -ærmer Værd at vide om kompressionsstrømper og -ærmer D A L ANSK ymfødem Produkter, måltagning og rettigheder Y F O orening Kompressionsstrømper og -ærmer yder tryk mod lymfødemet udefra. Lymfevæsken presses

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere.

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere. Kravspecifikation Generelle krav gældende for alle delaftaler 1. Generelt Der skal ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, jf. den til enhver tid gældende lovgivning vedr. anskaffelser af hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere