Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN"

Transkript

1 Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN

2 5 vigtige indsatsområder FREM MOD 2018 Effektiv forretningsdrift, samarbejde, sikker drift, øget kundefokus og strategisk kompetenceudvikling. Det er Halsnæs Forsynings 5 strategiske indsatsområder i vores nye Strategiplan de store miljø- og klimaudfordringer, der venter os i fremtiden. I Halsnæs Forsyning er vi klar til at se på mulighederne for et stadig tættere samarbejde med andre forsyningsselskaber i både vores eget område og andre dele af landet. Effektiv forretningsdrift kræver, at vi fortsat tilpasser os til en stadig mere libe ral og markedsorienteret virkelighed i forsyningsbranchen. Vi tror, at kunderne fremover vil forvente yderligere transparens i forhold til de beslutninger, vi tager. De vil stille øgede krav til effektivitet og til investeringer, der er målrettet de udfordringer, som de oplever og ønsker løst. Det bliver helt nødvendigt at tænke i udvidede samarbejder, når vi skal håndtere Sikker drift er afgørende for en forsyningsvirksomhed på grund af de store afledte samfundsomkostninger, som leve rancesvigt kan medføre. Forsyningssikkerhed kan dog købes for dyrt, og vi skal altid overveje de kalkulerede risici i forhold til det ønskede serviceniveau, når vi tilpasser vores anlæg og beredskab. Danmarks grønne tilpasning byder hele tiden på nye muligheder inden for miljørigtig 2

3 energi, genanvendelse og brancheoverskridende samarbejde. Denne debat vil vi følge og præge. En langt mere kommerciel og kundefokuseret virkelighed stiller nye krav til vores effektivitet og omstillingsparathed. Gennem strategisk kompetenceudvikling skal vi gøre hele organisationen i stand til at håndtere de mange nye udfordringer, vi vil møde fremover. På kortet ser du, i hvilke områder Halsnæs Forsyning står for affald, vand, varme og spildevand. Liseleje FREDERIKSVÆRK Med en sund og veldrevet virksomhed og Strategiplan føler vi os godt klædt på til fremtidens udfordringer på vores 4 forsyningsområder både når vi ønsker at kompetenceudvikle vores medarbejderstab, servicere vores kunder og etablere relevante samarbejder. Venlig hilsen Thomas Møller Nielsen Bestyrelsesformand Halsnæs Forsyning A/S Hundested Vand Varme Spildevand Ølsted Affald 3

4 Fremover henter vi selv DAGRENOVATION Halsnæs Affald A/S står fra den 1. april 2015 selv for indsamling af dagrenovation i hele kommunen. Vi har investeret i 9 nye skraldebiler og ansætter 14 renovationsmedarbejdere. De nye skraldebiler er dels store lastbiler, der skal hente restaffald, bioaffald og papir ved helårsboliger, dels mindre biler der skal indsamle dagrenovation i sommerhusområder. Arbejdsmiljøet i de nye skraldebiler er helt i top. Der er lav indstigningshøjde og fuld ståhøjde i førerhuset. Store glaspartier giver et godt udsyn hele vejen rundt til gavn for sikkerheden. I højre side er der en foldedør, så chaufføren kan træde direkte ind på fortovet, når han skal tømme en affaldsbeholder. Tættere på kunderne Indsamlingen af dagrenovation uden assistance fra eksterne vognmænd har en række fordele. Det bringer os tættere på kunderne, som vi derfor kan give en bedre service. Det giver os en større fleksibilitet, fordi vi kan kommunikere direkte med skraldemændene. Endelig er vi sikre på, at det også bliver til gavn for økonomien i affaldsindsamlingen. Ny genbrugsstation Vi udvider og moderniserer Frederiksværk Genbrugsstation, så vi i princippet får en helt ny genbrugsstation. Indretningen bliver mere overskuelig, og det bliver lettere at køre rundt på pladsen og aflevere affaldet i de rigtige containere. Der bliver desuden mulighed for at aflevere affald til direkte genbrug, hvilket betyder, at andre kan få fornøjelse af kasserede, men brugbare ting. Kørselsleder Michael Mühring glæder sig over Forsyningens nye skraldebiler. Vi har købt de mest optimale biler, både når det gælder arbejdsmiljø og trafik sikkerhed. Det har kæmpestor værdi, fordi skraldebilerne er vores arbejdsplads. Vi opholder os hvert år mange timer på vejene og en stor del af dem i mørke. Hvide blitzlys på fronten af de nye biler betyder, at de øvrige trafikanter kan se os på lang afstand, når vi holder stille for at tømme affaldsbeholdere. 4

5 Fakta Halsnæs Affald A/S henter affald fra boliger, institutioner og virksomheder i Halsnæs Kommune. Vi driver 2 genbrugsstationer og en række miljø-øer rundt omkring i kommunen. Endnu mere affald til genbrug I Halsnæs Kommune er borgerne rigtig gode til at sortere affaldet, men vi skal blive endnu bedre. Regeringen har vedtaget, at landets kommuner skal aflevere mindst 50 procent af affaldet til genbrug i I Halsnæs Kommune er tallet i dag 44 procent, så vi har brug for, at alle fortsætter den målrettede indsats i de kommende år. 5

6 Vaskeri glæder sig over en STABIL VANDFORSYNING Frederiksborg Linnedservice er den største aftager af vand fra Halsnæs Forsyning. I 2013 stod vandmåleren på kubikmeter, da året var slut. Omkring 65 tons linned og uniformer vasker de 65 medarbejdere i Frederiksborg Linnedservice hver uge. Vaskeriet har specialiseret sig i vask for hospitaler og plejehjem, og afdelingschef Lasse Almgren-Jensen glæder sig over, at vandet flyder stabilt fra Halsnæs Forsyning. Vi er dybt afhængige af en stabil leverance af vand. Vi bruger vand i både vaskemaskiner og kedelanlæg, og er der lukket for vandet, kan vi ikke arbejde. Så enkelt er det, fastslår han. Lasse Almgren-Jensen kalder dog vandprisen alt for høj. 6

7 Medarbejderne på Frederiksværk Linnedservice vasker 65 tons linned og uniformer hver uge. Det kræver rigtig meget vand, som bliver leveret af Halsnæs Vand A/S. Fakta Halsnæs Vand A/S leverer drikke vand til boliger, institutioner og virksomheder i Halsnæs Kommune. Vi indvinder vandet fra 3 kildepladser med 17 vandboringer. Vi har i alt 177 km ledningsnet til drikkevand. 7 Prisen på vand og afledning af spildevand er en anseelig udgiftspost for os, og hvis vi sammenligner vores afdelinger andre steder i landet, er Halsnæs klart den dyreste. Strategisk bør Forsyningen tænke på, at et rimeligt prisniveau er med til at fastholde virksomheder i kommunen. Billigere vand for storforbrugere Halsnæs Forsyning sænker i 2015 vandprisen for de store forbrugere i kommunen. En såkaldt trappetrinsmodel betyder, at prisen sættes ned, når virksomheden kommer over et vist forbrug. Trappetrinsmodellen hjælper lidt, men det er ikke noget, vi slår flik-flak over. Alle tiltag mod et mere rimeligt prisniveau er dog velkomne, og det er et skridt i den rigtige retning, pointerer Lasse Almgren-Jensen. Godt samarbejde Teknisk leder Finn Ottesen har den løbende kontakt med Halsnæs Forsyning. Vi har et godt samarbejde med Forsyningen, og vi får en god service, når vi henvender os med et problem. Vandforsyningen fungerer fint, og vi har aldrig oplevet et totalt nedbrud. Der bliver af og til lukket for vandet i 10 eller 20 minutter, men det påvirker ikke vores produktion.

8 I 2013 udskiftede Halsnæs Varme A/S en ældre fjernvarmekedel med en ny og langt mere energirigtig træpille kedel. Den nye kedel sparer os for et stort forbrug af dyr rapsolie, og vi fyrer i dag stort set kun med træflis og træpiller. Den nye træpillekedel sikrer, at vi også i fremtiden kan levere en stabil forsyning af CO 2 -neutral varme til vores fjernvarmekunder. Endda samtidig med, at vi sænker prisen. Vores gæld fra tiden som kommunal varmeproducent er nemlig indfriet, og det betyder, at vi i 2015 nedsætter den variable varmepris med 15 procent til glæde for vores forbrugere. Miljørigtig træpillekedel VARMER I FREDERIKSVÆRK 8 I de kommende år venter nye udfordringer med at optimere driften af vores fjernvarmeproduktion. Vi skal sikre en effektiv forretningsdrift i en hverdag med stadig større markedsorientering og liberalisering. Det betyder, at vi løbende skal analysere på vores metoder og investere, når det giver mening for både økonomien og miljøet.

9 Dansk Testcenter for Bioenergi I samarbejde med FORCE Technology har Halsnæs Forsyning stiftet et helt nyt testcenter for fyring med biobrændsler Dansk Testcenter for Bioenergi. Fakta Halsnæs Varme A/S leverer fjernvarme til kunder i Frederiksværk by og nærmeste omegn. Vi producerer udelukkende varmen på træflis, træpiller og rapsolie, hvilket betyder, at vores produktion er 100 procent CO 2 -neutral. I testcentret udfører vi løbende test på vores egne kedelanlæg. Analyseresultaterne giver os knowhow, som vi kan bruge til at optimere varmeanlæg og produktions metoder. Det er desuden hensigten, at andre fjernvarmeproducenter kan købe adgang til den viden, vi indhenter på det nye testcenter. 9 Langt størstedelen af vores brændsel er træflis og træpiller. Det betyder, at vi er totalt CO 2 -neutrale, og vi skal derfor ikke ud og købe og sælge kvoter. Mindre forurening og et godt miljø prioriteres højt overalt i samfundet i dag, og den dagsorden skal vi selvfølgelig være med på, pointerer maskinmester Mikkel Nielsen.

10 Nyt regnvandsbassin KLIMASIKRER UDSAT BYOMRÅDE Klimaindsatsen har høj prioritet i Halsnæs Forsyning, og i 2014 etablerede vi et helt nyt regnvandsbassin ved Undalsvej. Bassinet til 10 millioner kroner kan indeholde kubikmeter vand. Det nye avancerede regnvandsbassin ligger under jorden og er delt op i 3 sektioner. I bassinet opsamler vi blandet regnvand og spildevand under kraftige regnskyl for at forhindre overløb til naturen. Når regnen stopper, eller når der igen er plads i kloaksystemet, leder vi lidt efter lidt vandet til renseanlægget. Kun ved styrtregn i længere perioder kan vi blive nødt til at lede vand fra bassinet ud i naturen. i flere ejendomme i området ved Undalsvej. Herudover var der under styrtregn ofte overløb af spildevand til den nærliggende sø og fjord. Det er vores forventning, at de problemer langt hen ad vejen er løst med det nye regnvandsbassin. Viser det sig, at vi på et tidspunkt får brug for yderligere kapacitet, kan vi udvide bassinet. Når vi klimasikrer, kan vi aldrig gøre det 100 procent. Det vil simpelt hen blive alt for dyrt at sikre mod ethvert tænkeligt uvejr. Vi kan dog allerede nu se, at det nye regnvandsbassin fungerer efter hensigten. Siden vi etablerede bassinet, har vi ikke oplevet overløb af spildevand til sø og fjord. Tidligere oplevede vi store problemer med oversvømmelser i både kælder- og stueplan 10

11 Fakta Halsnæs Spildevand A/S afleder spilde vand fra boliger, insti- Projektleder Genet Gebremeskel slår fast, at det nye regnvandsbassin får følgeskab af mange flere klimaprojekter i Halsnæs Forsyning i de kommende år. CA M 3 tutioner og virksomheder i Halsnæs Kommune. I alt 4,2 millioner kubikmeter spildevand bliver renset på vores 3 renseanlæg, inden vi leder det ud i Kattegat, Isefjord og Roskilde Fjord. 11 Vi mærker også i Halsnæs Kommune følgerne af vandstigningerne i havet og de store mængder regnvand, vi får i disse år. Samtidig er der nye miljø krav på vej til det regnvand, vi leder ud i søer og fjorde. Det betyder, at klima indsatsen fortsætter mange år ud i fremtiden. Vores udfordring bliver at afveje nye tiltag i forhold til både miljø og økonomi og beslutte, hvor vi skal gøre noget, og hvor vi blot skal acceptere tingenes tilstand. Vi kan ikke løse alle problemer, uanset hvor gerne vi ville. 69 OVERLØB FØR ANSLÅET 11 OVERLØB ANSLÅET M 3 EFTER Overløb før og efter regnvandsbassinet ved Undalsvej Den grønne søjle til venstre viser antal overløb om året, før vi etablerede regnvandsbassinet ved Undalsvej. Den grønne søjle til højre viser det antal overløb, vi forventer om året fremover. De blå søjler viser overløbene i kubikmeter vand.

12 Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Telefon Fax halsnaesforsyning.dk 01/

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Dit lokale forsyningsselskab

Dit lokale forsyningsselskab Dit lokale forsyningsselskab Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Forsyning A/S har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis Skanderborg forsyning får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere