Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roadpricing - halvering af registreringsafgiften"

Transkript

1 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil uset økonomisk incitament til at købe nye miljøvenlige biler. Afgiftslettelser finansieres via indførsel af roadpricing. CO 2 -udslip fra vejtransport skal halveres i Et moderne samfund forudsætter høj mobilitet. Mobilitet er frihed for den enkelte, men også en forudsætning for vores velfærdssamfund. En mere effektiv og udbygget trafikal infrastruktur er derfor også en forudsætning for øgede vækstmuligheder og sikring af vores velfærdssamfund fremover. Men trafikken er samtidig en væsentlig årsag til Danmarks stigende CO 2 -udledning samt luftforurening 1. Derfor præsenterer Socialdemokraterne nu udspillet Roadpricing halvering af registreringsaften, der har fokus på reduktion af CO 2 -udslippet fra bilerne via implementering af roadpricing og halvering af registreringsafgiften for biler. Danmark skal være det første CO 2 -neutrale land i verden På kongressen i september 2008 satte socialdemokraterne det ambitiøse mål, at Danmark skal være det første CO 2 -neutrale land i verden. Om 20 år skal Danmarks CO 2 -udslip derfor være reduceret med 60 pct. i forhold til For at Danmark kan blive CO 2 -neutralt skal de resterende 40 pct. derfor udlignes ved bl.a. målrettede klimainvesteringer i bæredygtige energisystemer i ulande. Transportområdet udgør et særligt alvorligt problem i forhold til klimaproblematikken: I perioden er transportområdets korrigerede CO 2 -udslip steget 31,6 pct. 2 Alene i 2007 steg vejtransportens energiforbrug med 4,5 pct. i forhold til Transport udgjorde med 31,4 pct. af det samlede CO 2 -udslip i 2007 den største andel af de samlede CO 2 -emissioner i Danmark. 4 Generelt går det også tilbage for Danmarks indsats for at mindske CO 2 -udslippet efter 13 års fald er Danmarks korrigerede CO 2 -udslip nu steget 3 år i træk 5. På baggrund af det presserende 1 Én mio. danskere udsættes dagligt for uacceptabel dårlig luftkvalitet (Kilde OECD s evaluering af Danmarks miljøindsats, januar 2008). 2 Kilde: Energistyrelsens Årsstatistik Kilde: Energistyrelsens Årsstatistik Kilde: Energistyrelsens Årsstatistik Kilde: Energistyrelsens Årsstatistik 2007.

2 behov for at reducere Danmarks CO 2 -udslip fastsætter Socialdemokraterne nu følgende målsætning for så vidt angår vejtransporten: Målsætning Inden 2030 skal Danmarks CO 2 -udslip fra gods- og persontransport på vejene reduceres med 50 pct. i forhold til CO 2 -udledningen i Redskaber Nedbringelsen af CO 2 -udslippet skal ske med moderne redskaber, der øger danskernes mobilitet samtidig med, at CO 2 -udslippet reduceres. Socialdemokraterne foreslår at indføre roadpricing, fordoble den kollektive trafik, anvende alternative drivmidler samt sænke bilerne og lastbilernes CO 2 -udledning pr. kilometer. Som det fremgår af tabel 1 nedenfor skal fordobling af den kollektive trafik og roadpricing bringe væksten i trafikken på alle veje ned på 6 pct. mod Infrastrukturkommissionens forventning om en stigning på 34 pct. på alle veje i 2030 i forhold til På statsvejene skal effekten af roadpricing og fordobling af kollektiv trafik bringe væksten ned fra 70 pct. til 35 pct. Tabel 1. Effekt på kørte kilometer og CO 2 -udledning fra vejtransport i 2030 Reduktion af CO 2 udslip Kørte kilometer 100=2005 niveau Udledt CO2 100=2005 niveau Infrastrukturkommissionens trafikprognose Roadpricing 8 pct Fordobling af kollektiv transport 10 pct Alternative drivmidler 40 pct. 20 pct Lavere CO 2 /km i pct Kilde: Infrastrukturkommissionen, Miljøstyrelsen, Ingeniørforeningen, Dansk Energi og egne beregninger. Danske personbiler udledte i 2005 gennemsnitlig 196 g CO 2 /km 7, men mange nyere biler kører meget længere på literen, og udleder derfor langt mindre CO 2 /km. F.eks. udleder en mindre bil som Skoda Fabia Greenline 1.4 TDI Hatchback kun 109 g CO 2 /km, mens en mellemklassebil som Peugeot 308 SW Premium 1.6 HDi udleder 120 g CO 2 /km. En lidt dyrere bil som en BMW 318d sedan udleder på tilsvarende vis kun 123 g CO 2 /km. Socialdemokraterne vil sænke registreringsafgiften for biler, der udleder mindre end 130 g CO 2 /km, jf. tabel 2 nedenfor. Hvis bilerne bliver lidt mere energiøkonomiske i løbet af de næste 20 år svarende til en udledning på omkring 90 g CO 2 /km i gennemsnit for nye biler, kan alle danskere køre i gode biler, samtidig med at vi halverer CO2-udslippet fra vejtransporten. Men det er ikke nok, at bilerne kører langt på en liter benzin eller diesel. Vi skal også i højere grad tilskynde den udvikling, der allerede er i gang med biler, der kører helt eller delvist på alternative drivmidler. F.eks. er der et stadig større potentiale i hybridbiler og måske også hybridlastbiler, som drives af både el og fossile brændstoffer. 6 Fremskrivningen gælder kun personbiler og varebiler. På statsvejnettet ligger væksten i kørte kilometer for lastbiler på niveau med væksten for person og varebiler. Det er derfor antaget, at tilsvarende sammenhæng gør sig gældende på alle veje. 7 Kilde: Miljøstyrelsens rapport Ændringer i bilafgifter

3 På tilsvarende vis er der et kæmpestort potentiale i udviklingen af bedre elbiler. Hvis der satses markant og målrettet på udviklingen af elbiler i de kommende 20 år er mulighederne for at nedbringe transportsektorens CO 2 -udslip meget store. Elbiler vil samtidig også kunne køre på grøn energi fra vindmøller. Halvering af registreringsafgiften og roadpricing De høje danske bilpriser betyder, at den danske bilpark er blandt de ældste i EU. Derfor forurener danske biler også mere gennemsnitlig, ligesom de er mindre trafiksikre. Socialdemokraterne vil lette afgiften på miljøvenlige biler markant for at gøre det muligt for almindelige danskere at købe nye effektive, miljøvenlige og trafiksikre biler. Finansieringen heraf sker via en mindre afgift for at køre på vejene, dvs. såkaldt roadpricing. Socialdemokraterne mener, at roadpricing er det moderne svar på, hvordan man kan løse både trængselsproblemerne og reducere vejtransportens CO 2 -udledning. Der er fra flere sider blevet foreslået at etablere betalingsringe uden om de største byer. Det er efter vores opfattelse ikke den rigtige løsning, fordi betalingsringe kun tilskynder til at køre mindre, men ikke tilskynder til at køre i en mere miljøvenlig bil. For at nå ovenstående målsætning om at halvere CO 2 -udslippet fra vejtransporten, er det nødvendigt at fokusere målrettet på CO 2 -udledningen fra bilerne. Roadpricing kan sænke trafikken med 8 pct., jf. tabel 1, hvorfor roadpricing ikke i sig selv er nok til at opfylde målsætningen. Den største effekt realiseres ved at sænke afgifterne på miljøvenlige biler med et beløb svarende til provenuet fra roadpricing. Det er realistisk at sænke udledningen af CO 2 /km med 45 pct. via dette tiltag frem mod Rapporten Ændringer i bilafgifter fra Miljøstyrelsen fra 2007 viser, at det kan lade sig gøre at halvere registreringsafgiften gennemsnitlig, hvis man opkræver en takst på 27 øre pr. kilometer, der køres på vejene svarende til kr. årligt, hvis man kører kilometer årligt. Samlet set skal danskerne ikke betale mere for at bruge bilen. Et moderne roadpricing-system gør det endvidere muligt at have forskellige takster afhængigt af, hvor meget trængsel der er på vejene samt kvaliteten af den kollektive trafik. Det betyder, at taksterne kan være meget lave langt fra større byer, hvor der ikke er reelle alternativer til bilen. Modsat kan taksterne være højere i tætbefolkede områder, hvor der er meget trængsel, og den kollektive transport er god. Socialdemokraternes forslag om halvering af registreringsafgiften skal forstås således, at det er muligt at sænke afgifterne på personbiler i gennemsnit med 50 pct. Men de danskere, der køber de mest miljøvenlige biler med lavt CO 2 -udslip, vil få størstedelen af afgiftssænkningen, mens danskere der køber personbiler, der ikke er miljøvenlige, ikke vil få nedslag i registreringsafgiften. Vi foreslår en model for afgiftslettelser, som er gjort betinget af CO 2 -udledningen, som det fremgår af tabel 2 nedenfor. Tabellen viser, at desto lavere CO 2 -udslip en given ny personbil har, desto mere sænkes registreringsafgiften. 8 8 Socialdemokraterne er tilhænger af at opretholde det progressive element i registreringsafgiften og er opmærksom på, at vægtningen af afgiftselementer også er afhængig af den teknologiske udvikling. 3

4 Tabel 2: Afgiftslettelser for personbiler Lettelse i g CO 2 /km registreringsafgiften < pct pct pct. 131< 0 pct. Forudsætningen for at afgiftslettelsen i tabel 2 er udgiftsneutral er, at den gennemsnitlige udledning af CO 2 fra nyregistrerede biler sænkes fra 163 g CO 2 /km i 2006 til mellem 121 og 130 g CO 2 /km 9. EU-kommissionen foreslår i sin strategi for, hvordan der tages hånd om det stigende CO 2 -udslip fra transport, at CO 2 -udslippet fra nye personbiler i 2012 skal være gennemsnitlig 130 g CO 2 /km, og at andre supplerende initiativer skal bringe udledningen ned på 120 g CO 2 /km. 10 Hvis målsætningen om halvering af CO 2 -udslippet fra vejtransporten skal opfyldes, kræver det, at bilernes energieffektivitet øges yderligere, så den gennemsnitlige udledning af CO 2 /km fra nyregistrerede biler kommer ned omkring 90 g CO 2 /km. Det svarer til, at der årligt skæres 2 g CO 2 /km af grænseværdierne i tabel 2. Afgiftsreduktionen skal med andre ord løbende revideres, så bilmarkedet presses til hele tiden at udvikle og introducere de mest miljø- og klimavenlige bilmodeller på det danske marked, og så den samlede afgiftsomlægning vedbliver at være provenuneutral. Tabel 3 viser konsekvenserne for prisen på 8 udvalgte bilmodeller, hvis afgiftslettelserne som ovenfor beskrevet gennemføres, dvs. at afgiftslettelserne målrettet fokuseres på biler, der udleder mindre end 130 g CO 2 pr. km. Tabel 3. Udvalgte eksempler på konsekvenser for 8 biler Model Km/l Nuværende pris Ny pris med afgiftslettelse Peugeot ,7 benzin Skoda Fabia Greenline 1.4 TDI Hatchback 24,4 diesel Renault Megane 1,5 dci Touring 22,2 diesel Seat Leon 1,9 TDi 105 Ecomotive 22,2 diesel Toyota Prius ,3 benzin Peugeot 308 sw Premium 1.6 HDi FAP semi. Aut. 22,2 diesel Golf plus trendline 1.9 TDI blue motion 20,8 diesel BMW 318d sedan 21,3 diesel Det fremgår bl.a. af tabellen, at den pågældende Skoda Fabia vil falde kr. svarende til en prisreduktion på 42 pct. På tilsvarende vis vil den omtalte Peogeot 308 falde kr. svarende til en 37 pct. billigere pris. BMW-modellen vil blive 26 pct. billigere svarende til et prisfald på kr. 9 Kilde: Miljøstyrelsen 10 Kilde: EU-kommissionen januar

5 Generelt set vil en sådan omlægning med voldsom sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO 2 -udslip resultere i en hidtil uset og markant ændret købeadfærd hos danske bilkøbere fremover, idet danskerne vil få et massivt økonomisk incitament til at købe nye miljøvenlige biler. Finansiering Der køres årligt omkring 35 mia. km på de danske veje af personbiler 11. Med en gennemsnitlig roadpricingpris på 27 øre pr. km kombineret med et fald i trafikken på 8 pct. som følge af roadpricing, vil det resultere i et samlet provenu på ca. 8,5 mia. kr. Hertil kommer provenu fra varebiler og lastbiler op til 12 tons. Det samlede nuværende provenu af registreringsafgiften er 23 mia. kr., men dette tal indeholder foruden personbiler også registreringsafgift fra varebiler, lastbiler og busser. Med provenuet på 8,5 mia. kr. fra roadpricing vil man således gennemsnitlig kunne halvere registreringsafgiften for personbiler. Socialdemokraterne har ikke lagt sig endeligt fast på den præcise model for implementeringen af roadpricing og lettelser i registreringsafgiften. Men det er afgørende for Socialdemokraterne, at den konkrete løsningsmodel indfases, således at der både tages hensyn til den enkelte bilejers økonomi og til statens økonomi. 11 Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken. 5

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark

Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark 1/2 2013 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse 22 November 2012 1. Resumé... 3 2. Introduktion... 4 3. Metode... 4 3.1 Totaløkonomi... 4 3.2 Elbilernes indtrængning...

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Skattepolitisk konference

Skattepolitisk konference Skattepolitisk konference 19. marts 2014 Ideel beskatning på lang sigt Thomas Færgeman, CONCITO Otto Brøns-Petersen, CEPOS Christian Ege, Det Økologiske Råd Skattepolitisk konference Ideel beskatning på

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere