Årsberetning og regnskab 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og regnskab 2009"

Transkript

1 Årsberetning og regnskab 2009

2 Kultursamarbejdet festivalåret Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske udvikling, skabe ramme for et rigt kulturliv, synliggøre de kulturelle tilbud og placere området på det nationale og internationale landkort. Kultursamarbejdets konkrete mål er - ifølge foreningens vedtægter: at støtte og rådgive kulturstederne, at informere om og markedsføre regionens kulturtilbud, at forene de kulturelle kræfter i regionale netværk, at inspirere og udvikle tværgående kulturprojekter, at koordinere større strategiske satsninger. Indsatsen i 2009 har primært fokuseret på planlægningen og gennemførelsen af Kulturfestival Mørket, Kultursamarbejdets medlemmer er Lemvig Kommune, Struer Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og 54 kultursteder hjemhørende i de 6 kommuner. Kultursamarbejdet blev i 2009 udvidet med 2 nye medlemmer: Musikskolen Ringkøbing-Skjern og Kunstpakhuset i Ikast. Det følgende er en beretning om Kultursamarbejdets virke i 2009 med resultatopgørelse og regnskab. Nye medlemmer i 2009: Musikskolen Ringkøbing-Skjern og Kunstpakhuset i Ikast.

3 1. Videreudvikling af netværket i Kultursamarbejdet 2 Resultatmål Medlemsaktiviteter i form af kurser, m.v. En kommune er kulturvært for Generalforsamlingen. Udvikling af Kultursamarbejdets strategi og de strategiske indsatser fremover. Medlemsaktiviteter har været deltagelse i det strategiske udviklingsarbejde, generalforsamling, Kulturspot og kurser. Kulturspot er nærmere beskrevet under indsats 3. Kurserne er nærmere beskrevet under indsats 4. Generalforsamlingen blev holdt på Hjerl Hedes Frilandsmuseum med Holstebro Kommune som kulturværter. Generalforsamlingen drøftede Kultursamarbejdets vision gennem workshoppen En bæredygtig vision for kultursamarbejdet En gruppe har arbejdet videre med input fra workshoppen. Kulturfestival Mørket Kulturfestival Mørket blev afholdt fra den oktober Festivalen er nærmere beskrevet under indsats 2. Skriftligt præsentationsmateriale. opdateres løbende. Der kan abonneres på et elektronisk Nyhedsbrev. Der er udsendt 4 Nyhedsbreve i Være opsøgende overfor potentielle nye medlemmer. Kultursamarbejdet har optaget 2 nye medlemmer i 2009: Musikskolen Ringkøbing-Skjern og Kunstpakhuset Netværket mellem Kultursamarbejdets medlemmer er forudsætning for at kunne realisere kultursamarbejdets vision og mål. Konsolideringen af netværket er i 2009 sket gennem kursusafholdelse, generalforsamling og deltagelse i 65 forskellige personer fra 28 medlemsinstitutioner har været på kursus. 33 medlemsinstitutioner var tilmeldt årets generalforsamling. 7 personer fra 7 kulturinstitutioner i 6 kommuner var tovholdere for Kulturfestival Mørket Ca. 90 % af medlemmer har i større eller mindre omfang deltaget i Kulturfestival Mørket.

4 3 2. Kulturfestival Mørket Resultatmål Festivalen skal øge det gensidige kendskab til og samarbejdet mellem medlemmerne. 80 % af medlemmerne deltager i en eller flere projekter. Der skabes spændende, nye og forskellige kulturelle tilbud på tværs af genrer og grænser. Festivalen skal tiltrække kulturaktører udenfor medlemskredsen Festivalen skal gøre kulturlivet og Kultursamarbejdet synligt Der er holdt 2 fællesmøder i 2008 og 2 i 2009 på henholdsvis Museet for Religiøs Kunst og Odin Teatret. Her har medlemmerne har idéudvekslet, sparret og informeret gensidigt. Flere konkrete samarbejdsprojekter er opstået i forlængelse af møderne. Der er uddelt i alt kr. til 20 projekter, herunder åbning, afslutning og Kulturkaravanen i Mørket. 90 % af medlemmerne, inkl. kommunerne har medvirket i større eller mindre omfang Af 123 projekter har 2 % været tværkunstneriske og tværgeografiske 5 % har været tværgeografiske 19 % har været tværkunstneriske 25 % har været del af en tværkunstnerisk/tværgeografisk paraply Alle projekter, der har modtaget tilskud fra festivalpuljen, er blevet gennemført med partnere udenfor kultursamarbejdet. 60 % af alle aktiviteter har haft deltagelse uden for medlemskredsen. 1/3 af alle aktiviteter står aktører udenfor medlemskredsen selvstændigt for. Festivalaktiviteter i den ugentlige aktivitetskalender omfattede alle Mørket aktiviteter - også de, der afholdes udenfor medlemskredsen Der var aktiviteter i alle kommuner i alle 4 uger. der var aktiviteter i 68 lokaliteter. Der var aktiviteter til alle målgrupper Markedsføringsindsatsen blev udvidet under festivalen. Der er en særskilt markedsføringsplan for Festivalen. Fælles overordnet markedsføring af festivalen og aktiviteterne. De enkelte arrangører har stået for den lokale markedsføring. Kulturfestivalens mål var at være et tilbud til omverdenen med et væld af nye og spændende kulturoplevelser. Kulturfestival Mørket er beskrevet i en rapport.

5 4 3. Strategisk udvikling i forhold til turisme, erhverv og uddannelse. Resultatmål Turistsektoren: Udvikling af konkrete tiltag i forbindelse med Mørket Erhvervslivet: Udvikling af konkrete tiltag i forbindelse med Mørket Uddannelsesområdet: Udvikling af konkrete tiltag i forbindelse med Mørket Annoncering af arrangementer på på tysk og engelsk. 100 arrangementer blev oversat. Markedsføringsmateriale udleveret til alle turistkontorer Udvikling af tysk/engelsk version af kulturspot med henblik på ikke-dansktalende medarbejdere Ikke konkrete overordnede tiltag. En del folke- og friskoler medvirkede i konkrete projekter. Arbejdet med de 3 strategisk indsatsområder, er blevet nedprioriteret i 2009 som følge af

6 5 4. Markedsføring. Handleplan Opfølgning på aftale der er indgået med Herning Bibliotekerne om driften af og aktivitetskalenderen i områdets ugeaviser i perioden Holstebro Kommune har indgået en aftale med Herning Bibliotekerne om driften af og aktivitetskalenderen i områdets ugeaviser i perioden Videreudvikling af Hjemmesiden er løbende opdateret. Udsendelse af elektroniske Nyhedsbreve Der er udsendt 4 elektroniske Nyhedsbreve Uddeling af KulturPris og KulturVækstPris Kulturpriserne blev uddelt for anden gang på Generalforsamlingen 2009 Opfølgning og implementering på pressestrategi. Udvikling af presse- og kommunikationsplan for Udvidelse af hjemmesidens engelske udgave Hjemmesiden er løbende blevet opdateret. Udvikling af presse- og kommunikationsplan for Udvikling af presse- og kommunikationsplan for Samarbejde med de 6 kommuners kommunikationsteams. Samarbejde med turistområdet, erhvervslivet og uddannelsesområdet. Etablering af selvstændig hjemmeside for Kulturfestival Mørket moerket.dk Annoncering af arrangementer på på tysk og engelsk. 100 arrangementer blev oversat som service til turister og ikke-dansktalende ansatte. Herning Bibliotekerne har det redaktionelle ansvar for kulturspot.dk. Antallet af indtastede arrangementer i en 14 dages periode ligger i gennemsnit på ca. 600 arrangementer. Antallet af besøgende var i 2009 på godt unikke besøgende i gennemsnit om måneden. Gennemsnittet dækker over udsving med april som den laveste med og oktober som topscorer med unikke brugere. Herning Bibliotekerne varetager redaktionen af de ugentlige udtræk, der bringes i De Bergske Blade og Herning Bladet. Derved når den trykte kalender ud til de fleste husstande i regionen. Der er taget beslutning om, at den trykte kalender skal nå samtlige husstande fra I 2009 blev der gjort en særlig indsats i forhold til Kulturfestival Mørket med program, tilføjelse af oversatte arrangementer, m.m. Markedsføringsindsatsen er beskrevet i rapport om KulturPrisen 2008 tildeltes Elin Nilsson, Kunst- og Kulturcentret Tuskær. KulturVækstPrisen 2008 blev tildelt Kent Salling Fløe, Rytmisk Musik Herning.

7 6 4. Kompetenceudvikling Resultatmål Der gennemføres min. 7 kurser i 2009 Der er gennemført et kulturlederkursus med internat og 6 redskabskurser fordelt på 2 IT-kurser, 3 skrivekurser og 1 kurser i fundraising. I alt 12 kursusdage. 2 kurser blev aflyst som følge af for få tilmeldinger. 1-2 temaarrangementer/fyraftensmøder Videreudvikling af kulturlederkursets modul 8 Kurser til særlige målgrupper Alle kurser evalueres skriftlig efter afslutning. Forslag til kurser sendes i høring i foråret Der er afholdt 2 temamøder vedr. Kulturfestival Mørket. Der er afholdt et 2-dages kulturlederkursus hvor 18 kulturledere deltog. Et kursus målrettet til servicemedarbejderne blev aflyst pga. manglende tilmelding. Deltagerne har evalueret kurset skriftligt efter hvert kursus. Der er lavet en samlet evaluering. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse i maj - september. Undersøgelsens resultater ligger til grund for udvikling af kursustilbud i Arbejdsgruppe videreudvikler kursus- og kompetenceudviklingen. En arbejdsgruppe, der arbejder med kursus- og kompetenceudvikling. Kurserne udbydes løbende. Der er tilbudt nye kursustilbud indenfor IT, organisation/ledelse og medie/presse. I 2009 blev der gennemført 6 redskabskurser og 1 kulturlederkursus. Kursusindsatsen i 2009 blev nedtonet som følge af Der har været er særligt fokus på skrivekurser. Der er afholdt 2 temamøder i tilknytning til Kursustilmeldingerne foregår on-line. Sekretariatet orienterer løbende pr. om udbud, tilmeldingsfrister og ledige pladser. I alt 88 kursister, fordelt på 65 forskellige deltagere, har været på kursus. I alt 28 kultursteder og 2 kommuner har deltaget i kurser. Der er gennemgående pæn tilfredshed med kurserne. En samlet evaluering giver følgende vurdering af kurserne som helhed: 28 % tilkendegiver, at kurset var særdeles godt, 65 % tilkendegiver, at kurset var meget godt, 5 % tilkendegiver, at kurset hverken var godt eller dårligt. 2 % tilkendegiver, at kurset var mindre godt.

8 7 Regnskab 2009: Regnskab Budget 2009 Regnskab 2009 Udgifter Kurser Netværk Strategisk Udvikling Professionel bistand Kulturfestival Mørket Generalforsamling Kulturpris Befordring Diverse Anden markedsføring 0 0 Host Kulturspot KultuNaut I alt Indtægt: Budget 2009 Regnskab 2009 Overgangsordning/Staten Kommunalt tilskud Kultursteder Kulturaftale/kulturpris Overført fra Lån fra Tilskud fra fonde I alt indtægter Balance

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus Aabenraa, Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) er ansvarlig for, at der inden udgangen af marts måned 2012 leveres en

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole.

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. 1. Virksomhedsgrundlag 2. Strategiske fokuspunkter 3. Delmål 3.1 Elevtal 3.2 PR 3.3 Skolelandbruget 3.4 Kursusafdelingen 3.5 Internationale aktiviteter

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland EVALUERING Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland Maj 2003 Indhold Formål 3 Deltagerne 3 Kort om kursusforløbet 4 Ressourcer 6 Deltagernes evaluering

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dato: 11-05-2011 Tidspunkt: 17:00 Sted: Deltagere: B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christense

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere