Klubaktiviteter: ... Redaktion: Klubbens gironummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... ... Klubaktiviteter: ... Redaktion: Klubbens gironummer: 828-0584"

Transkript

1 Attraction 208 A

2 ... MEDLEMSBLAD FOR TRAGTION AVANT DANMARK 1r Redaktion: Peter Juel Jeppesen Strandgade 1 OB, 3., 1401 København K. Tit: Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tit Bladet udkommer 6 gange årligt; næste nummer ca. 1. januar Stof hertil skal være os i hænde senest 1. december med morgenposten. Medsend eventuelt diskette med tekst. Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for klubbens eller redaktionens synspunkter. Formand: Jørgen Kjær Elgårdsvej 11, 8370 Hadsten. Jlf: Kasserer: Jørgen Krogh Øvej 18, Sverdrup, 6100 Haderslev. Tlf: Sekretær: Peder Grønborg Nr. Søgade 25A, 2., 1370 København K. Tlf: Aktiviteter- øst: Torsten Vig Randersgade 57, 3.th., 2100 København Ø. Tlf: Aktiviteter- vest: Finn Lyster Smedebakken 26, 8653 Them. Tlf: Klubaktiviteter: Medlemsregister: Jørgen Krogh Øvej 18, Sverdrup, 6100 Haderslev. Tlf: Klubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard _ Thulevej 41, Vejle. Tlf: Værktøjsudlån: Kontakt Peder Grønborg for nærmere information. Klubbens gironummer:

3 Aktiv i te t s k a l en de ren På grund af ombygning er klubmøderne hos Steen Jensen i Hillerød indtil videre indstillet. Redaktionen har kun fået efterretning om følgende to arrangementer: Lørdag den 9. november kl : Værkstedsdag hos John Reele i Valby. Lørdag den 25. januar 1997 kl : Værkstedsdag ho John Reele i Valby. Tilmelding til begge dage til John på tlf: Redaktionelt Var bladet lidt "tyndt" sidste gang, så er der til gengæld vægt i dette blad. For tiden går vi, som det også blev nævnt på årets generalforsamling, rundt med forskellige ideer til en ny bladstruktur. I skrivende stund er planlagt et møde med Citroenisterne, i første omgang for at sludre om et større og pænere format og layout, og forhåbentlig et nyt og bedre trykkeri. Vi håber derfor i nær fremtid på at kunne præsentere et "nyt" Attraction. Der er også ideer fremme om at lave to forskellige slags blade, så "gemme" -stoffet bliver samlet i ekstra flotte særnumre. Alt er muligt - vi hører gerne hurtigt fra enhver, der har tanker om hvordan vort blad - og strukturen - skal se ud! -red. Fra formanden Vi har netop været til klubbens sommertræf. Et rigtig storbytræf i København. Alletiders flotte træf. Alt klappede og vi fik fuld valuta for pengene. Alle var tilfredse, og som en jyde på færgen hjem, meget rammende sagde: " Der var ikke noget vi kunne have gjort bedre". Et flot træf der er mere udførligt omtalt andetsteds i ord og billeder. Bestyrelsen fik på generalforsamlingen nyt (gammelt) blod idet Finn Lyster blev overtalt til en reprise i bes.t;}'relsessammenhæng, mens Benny Carlsen fra Århus trådte ind som suppleant. De ny bydes velkommen og Preben Buchhave som træder ud takkes for sin indsats. Bestyrelsen har allerede gjort sig tanker om det kommende år. Vi vil prøve med lidt flere aktiviteter, specielt i det det jyske f.eks. lidt a la de sjællandske arrangementer. Vi har flere ideer i støbeskeen og skulle der være nogle medlemmer med gode ideer hører vi meget gerne. Næste års sommertræf skal også snart fastlægges, og vi har tænkt lidt på Sønderjylland. Er der nogen der vil hjælpe eller har andre ideer hører vi også gerne om dette. I en klub af vor slags vil der altid være lidt udskiftning af biler. Køb og salg af biler klubmedlemmer imellem og blandt klubmedlemmer og potentielle nye medlemmer. Det afføder ofte en snak om hvad en bil skal koste. Og hvem kan svare på det? En bils pris er selvfølgelig afhængig af dens stand, restaureret eller urestaureret. Men gamle biler er jo liebhaverobjekter, hvor man ikke så nemt kan fastsætte en pris, der kan svinge ligesom valuta og aktier. Og der er vist ingen der i vores verden foretager støtteopkøb for at holde priserne oppe. Selv en liter sødmælk kan svinge i pris, ja - of- 24

4 te mange procent. Det kan så afføde spørgsmålet: Skal klubben lave en slags vejledende prisliste eller priskurant? Efter min klare mening: NEJ! Det kunne nemt skabe nogle forventninger, måske forpligtelser, som ingen vist kan indfri. Der foretages i praksis en slags vurdering i forsikringsmæssig henseende, men det er ikke en fast pris på kroner og ører, snarere en antydning indenfor intervaller af kr. - ja nogle gange kan en forsikringsvurdering svinge endnu mere. Det kan ikke, efter min mening, være klubbens opgave at bestemme prisen på folks biler. En pris på en bil er jo lige bestemt den pris en køber og sælger kan blive enige om. Og der kan være mange ting, der indfluerer på dette: Lysten eller behovet for at sælge, betalingsevne og form, efterspørgsel og udbud og såmænd også tidspunktet på året. Hvad gør en formand for klubben så, når et nyt eller gammelt medlem ringer for at høre om der er biler til salg, og hvad de må koste? Jeg henviser interesserede købere til de medlemmer jeg ved," der har biler til salg, og antyder evt. hvad jeg har fået oplyst de koster. Jeg tager ikke stilling til prisen - ej heller på forespørgsel, men jeg opfordrer køberen til at se på flere biler, for at få et indtryk af prislejet og hvilken stand bilerne er i, og dermed hvad man får for pengene. Igen må den rigtige pris være hvad køber og sælger kan blive enige om. Hvis et nyt medlem ikke har noget særligt kendskab til Tractionerne, tilbyder jeg evt. at tage med ud at se på bilen, eller henviser til en anden, der kan gøre det. Her kan man få en snak om det aktuelle køretøj, og hvad køberen forventer og kan magte, afhængig af om det drejer om et restaureringsobjekt eller en "kørende" bil. I sidstnævnte tilfælde mener jeg klubben har en vigtig opgave i at vejlede nye medlemmer om hvor omfattende en restaurering kan være.og hvordan den evt. gribes an. Hvis et nyt medlem overhovedet ingen erfaring har, vil jeg nok anbefale at købe en færdigrestaureret bil, især hvis køberens primære ønske er at komme ud at køre. Klubbens opgave er også at hjælpe nye medlemmer med generel tilstandsvurdering, og på forespørgsel at hjælpe med at vurdere originaliteten på en bil de overvejer at købe. Endelig bør klubben være behjælpelig med adresser og navne på reservedelshandlere og hvor eventuelt teknisk ekspertise og hjælp kan fås. Men det er ikke klubbens opgave at rakke en bil ned, nej opgaven er sobert at vejlede nye (og for den sags skyld også gamle) medlemmer i en købssituation, men prisen må sælger og køber selv blive enige om. Der er ganske vist udenlandske blade, der prøver at lave månedlige vurderinger af gamle biler, herunder Citroen, men de fleste vil nok godt indrømme, at det ikke har meget med den danske hverdag at gøre. Selvfølgelig vil der blive diskuteret priser på bilerne mellem klubmedlemmer indbyrdes, og det er man selvfølgelig også velkommen til. Men jeg synes ikke k"!ubben som officielt organ skal til at vurdere folks biler på kroner og ører. Ved forsikringstegning og forsikringssager kan det måske blive aktuelt, at klubben skal tage stilling til værdien på et køretøj, men det må så være under skyldig hensyntagen til et marked, der drejer sig om hobby og liebhaveri. Det er faktisk umuligt at sige den nøjagtige pris på en bil. Prisen er så høj/lav som køber og sælger kan blive enige om. En bil kan det ene år koste , hvorimod det året efter er umuligt at sælge den for kr. Og hvad kostede en cabriolet ikke for år siden? Sidste år? I år? Ofte kan det være svært at få det hjem for en bil, som man har "stoppet" i den- bl.a. derfor vil det en umulig og en urimelig opgave hvis klubben skulle til at fastsætte priser på bilerne. Der er selvfølgelig andre meninger end min, i en sådan sag, og det kunne egentlig være forfriskende med en debat om dette i bladet. Med disse ord vil jeg henvise til bladets aktivitetskalender om samtidig ønske alle medlemmer et godt efterår. Jørgen Kjær 25

5 o Arsberetning for TRAGION AVANT DANMARK 1995/96. Hadsten den 21 august 1996 Det forgangne klubår startede med et dejligt sommertræf hos Claus og Inge Søgård i Odder. Her blev afholdt generalforsamling uden de store problemer som tidligere beskrevet. 1995/96 er forløbet med mange arrangementer - her kan i flæng nævnes lokalmøder, værkstedsdage, "Lystertours" til Paris samt flere skovture og klubmøder på Sjælland. Jeg vil ikke komme ind på de enkelte, de har været omtalt i klubbladet. Blot vil jeg takke arrangørerne - uden sådanne initiativer blev klublivet tomt. Vi har mange løbende aktiviteter i klubben. En af de vigtigste og mest synlige er klubbladet, som Peter J.J. og Jens M.N. skal have ros for. Tænk bare på at klubben snart er 15 år og klubbladet er troligt udkommet hver anden måned, alle disse år. Og så har Peter og Jens ovenikøbet lovet at fortsætte som redaktører. Vi har vores klubbutik, som Erik Hougård tager sig af. Der har været et jævnt stigende salg af bøger, og det tynder ud i de sidste reservedele. Brug butikken noget mere. Biblioteket er også i trygge hænder hos Erik. Der nu 22 bøger til udlån, og jeg skulle hilse og sige at de godt kan tåle at blive brugt lidt mere. Vores værktøjsudlån er næsten gået i stå. Defkan jo betragtes som glædeligt at folk kan klare sig uden, men husk vi har tilbuddet. Vi overvejer i bestyrelsen om der skallaves et revideret medlemsregister - her vil vi gerne høre jeres mening? Klubben har forskellige udadvendte kontaktflader: Vi er medlem af Motorhistorisk Samråd og her er det største diskussionsemner for tiden; de periodiske syn. Trafikministeren synes ikke at være til sinds at udnytte dispensationsmuligheden i EF, som vil fritage veteranbiler for periodisk syn, men er mere indstillet på at forlænge intervallerne for veteranbiler til5 år eller 8 år! Ligeledes vil han ikke høre tale om flydende 25 årsgrænse, men måske en 45 års-grænse! Så snart der er endeligt nyt vil det komme i bladet. Et andet emne er spørgsmålet om anvendelse af sorte nummerplader til veteranbiler og der er måske udsigt til at vi kan få nyfremstillede sorte emaljeplader. (læs om det nyeste andet steds i bladet, red.) Vi er medlem af Amicale International og der orienteres løbende om dette i klubbladet fra vor repræsentant Peder Grønborg. Han kan eventuelt supplere hvis der er nyt. (læs om det nyeste andet steds i bladet, red.) Vi har kontakt og fællesmøder med de øvrige danske Citroenklubber. Et resultat af dette er Citroenstumpemarkederne i København og Randers. Vi har valgt ikke at holde noget i Randers i år da vi ikke synes at tilslutningen er stor nok til et marked hvert år, men i København bliver det den 6. oktober. (læs om forløbet andet steds i bladet, red.) Vi har også et godt samarbejde med de øvrige veteranbilklubber i landet. På forsikringsområdet er der sket ting og sager. Det mangeårige samarbejde mellem AI og de fire store veteranbilklubber er nu ophørt, og vores klub har fået en form for samarbejdsaftale, hvor et medlemskab alene i TAD, giver adgang til at tegne de billige veteranforsikringer i AI. Det er altså ikke længere nødvendigt at være med i en anden klub for at tegne forsikringer. Udover alt dette er der hele den daglige administration af klubben, kassererjobbet, sekretærarbejdet, nye medlemmer, diverse 26

6 post og forespørgsler, arrangementer osv., alt sammen noget den siddende bestyrelse tilsyneladende har udført til alles tilfredshed. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke mine medbestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. Vi har ikke holdt så mange bestyrelsesmøder i det forgange år. Vi har ikke skønnet det nødvendigt da klubbens drift har fungeret fint og planlagte arrangementer har været i gode hænder. MEN vi skal nok til at se lidt fremad. Hvor vil vi hen med klubben og hvad skal der ske? Medlemstallet ligger ret konstant på 160 medlemmer. Nogle vil måske mene, at vi kører lidt i den samme skure. Det kan også være godt nok, men for at klubben bliver ved at være levende og aktiv er vi nødt til at få nogle nye folk frem i fronten. Vi er nødt at få nogle impulser fra medlemmerne. Hvad forventer I af klubben? Hvad skal vi lave? Jeg vil gerne efterlyse en debat her på generalforsamlingen og efterfølgende i klubbladet. Vi skal nok til at overveje et "generationsskifte" i bestyrelsen så jeg vil opfordre kraftigt til at nye kræfter og ideer kommer på banen. Jeg synes vi har haft et godt klubår, men vi har desværre mistet to gode klubmedlemmer og støtter igennem årene. Carl Aagaard døde i efteråret af en blodprop - Christian Martensen og hans to børn Ole Christoffer og Eva omkom ved en tragisk ulykke i januar. Jeg har ikke ord der kan beskrive tragedien og jeg vil derfor slutte depne beretning med at opfordre til at vi rejser os og mindes disse. Tak for godt samarbejde i det forløbne år. Jørgen Kjær I forlængelse af beretningen bringer vi beretningen fra kassereren Jørgen Krogh. Resultaterne blev forelagt på generalforsamlingen og tiltrådt uden bemærkninger. Traction Avant Danmark Regnskab for Driftsregnskab: Indtægter: Kontingenter Andre indtægter, udgifter: Bestyrelse l møder Blad/ redaktion Diverse Årets resultat Status Aktiver: Bikuben Girobank i alt Passiver: Beholdning, promo 1995 Arets resultat ialt ,00 157, , , , , , , , , , , , ,50 Opgørelse pr overført fra 95: ,50 indtægter : Konting./indmeld ,00 Andre indtægter _.=4.::::5:::.31~,2~2=---_.3:45~ c=c15~6:'-.t,2~2:_ ialt ,72 udgifter : Besyrelse/møder 4.204,11 Blad/redaktion ,05 Butik 1.756,45 Diverse _..:.4.""8-'-'70::..L,0::::0::.....=2=-1.:.!..79::._1!.!.,6:::.1~ Beholdning ,11 - som fordeler sig således: Girobank Bikuben i alt ,75 895, ,11 Inventarliste: To sæt fortøjsværktøj bestående af: -aftrækker for tromler, - øverste bærekigle, - nederste bærekugle, - justeringsværktøj for bremsebakker. Et stk. computer, som befinder sig hos redaktionen QMN). 27

7 SOMMERTRÆF g5 Her på redaktionen har vi ikke modtaget nogen egentlige beretninger om årets Sommertræf. Vi har derfor valgt at dække begivenheden med denne lille billedreportage. De mange fine fotos er taget af Tue Fiig og Jørgen Kj ær. -red. KØBENHAVN Øverst på denne side ses Søpavillionen, hvor lørdag aftens fest'f;ziddag blev indtaget. Et lille udvalg af smukke biler pyntede lidt ekstra ved det smukke gamle træhus. Til højre herfor et par stemningsbilleder fra det obligatoriske stumpemarked, nederst ses Herman Lelivelt's "biks", der efterhånden er blevet en fast ingrediens på vore Sommertræf.. Den lille vignet med det gamle Cifroenhovedkvarter i Sydhavnen (fra 1944) udgjorde en slags logo for årets Sommertræf 28

8 Parkeringen i gården bag hotel Cab inn. Træfhæftet blev læst, selv mens der var stumpemarked igang! Olav Fredslund havde pladedele med. Desuden ses Benny Sørensen samt Lena og Rene. Johnny Hansen så ikke ud som om 15six'eren var til salg f Afgang tillørdagens tur. Bengt-Ove Roswall m. frue i "BllCAB"... 29

9 Første mål på lørdagens køretur var et besøg hos Citroen Amager -Finn Jørgensen. Her ankommer Henrik Lundberg i fin stil i sin hvide Cabriolet. Finn Jørgensen bød på et glas, ilesuden kunne man se hans enorme samling af modelbiler. Dagens konkurrencer startede også her. På billedet til højre ses Erik Hougaard i færd med at befamle nogle originale reservedele til T.A. Spørgsmålet er, om der er noget i denne verden, der er skønnere at befamle - ikke hvis man skal dømme efter Eriks ansigtsudtryk...! -Frokosten - en fantastisk lækker buffet - blev indtaget på Langeliniepavillionen. Sponsor for denne del af arrangementet var Finn Jørgensen - tak for mad! I forgrunden ses Thomas Borregaard fra Frederikssund. 30

10 Fra Langelinie gik det videre mod Rådhuspladsen, hvor bilerne blev linet op - og hvor vi fik træffets eneste regnbyge. Her var dagbladet Politiken vært med et lille traktement (som gled ned, på trods af at vi lige havde spist frokost). Det store billede er taget fra Politikens hus. 31

11 De celebre tractionister nyder et glas øl i gården hos Politiken. Th i billedet ses Finn Jørgensen. 32 Det blev en både festlig og interessant lørdag aften! Da Jørgen Søgaard (til venstre) fortalte om sin tid som racerkører og Citroenmekaniker i halvtredserne, var der så musestille i salen, at man ville have kunnet høre en nåleventil falde til jorden! Stille var der til gengæld ikke, da Thomas Bødker fik overrakt l. præmien i dagens konkurrence: En tur for 2 til årets biludstilling i Paris, med alt betalt! Den flotte præmie var sponsoreret af Finn Jørgensen.

12 Om søndagen gik ruten igennem København (bl.a. via Langelinie, Kastellet og Holmen) og ud til Dragør,før vi endtir ved det gamle Citroiinhovedkvarter i Sydhavnen. Herover ses vod1øje formand, i åben vogn og med chauffør. Vi har tidligere set Seanidagade fuld af C i troener - men det var på billeder f Det er vist længe siden at der har været så mange som denne søndag... 33

13 Tilstedeværelsen af bilerne i Seandiagade tiltrak mange lokale beboere. Mange af dem har boet i. området siden Citroen holdt til i bygningerne. Indenfor i det gamle udstillingslokale var stemningen ligeså fortættet som udenfor - en livlig summen af glade og tilfredse træfdeltagere... I udstillingslokalet hang en lang række plancher, som fortalte historien om Citroen's tid i bygningerne i perioden

14 Under besøget på det gamle Citroen lykkedes det at fretege en lille rundvisning i de engang så hellige haller. Den store samlehal (herover) står næsten som da den blev forladt af C i troen - selv malerkabinerne er der endnu. Til højre ses "hangaren", opført Den er ved at blive sat i stand. Herunder: En sand enthusiast, der aldrig forspilder en chance for at få et godt foto... 35

15 Traditionen tro viser vi nogle af "de nye" biler, som ikke tidligere har været med på Sommertræf Øverst til venstre Hans Henrik Sørensens nyrestaurerede Normale fra 1~38. Den har stelnummer tæt på Peter Juel Jeppesens ditto, men er hjemkøbt fra Norge. Ved siden af denne ses Niels Justesens fine grå Normale Så gamle Normaler er yderst sjældne. Vognen er købt i Frankrig i restaureret stand, til et meget fornuftig pris. Familialen tilhører Olav Fredslund - den var med i det større bundt vogne, der kom hjem fra Frankrig sidste vinter - hvzlket blev omtalt her i bladet. Olav har nu fået vognen indregistreret uden større problemer. Den hvide Sport er også fransk import - den har. været her i nogle år, men er nu blevet restaureret af Lars Mandahl. Som afslutning på denne artikel ses til højre et par fragmenter af en træt, men tilfreds træfgruppe foran udstillingsbygningen i Sydhavnen. Billedtekster: Jens Møller Nicolaisen. Arrangørerne af Sommertræf 96 vil her gerne benytte lejligheden til at rette en varm tak til vore sponsorer: Finn Jørgensen, Citroen Danmark, Politiken, Hotel Cab-Inn, Michelin, Frydenberg grafisk produktion, Jøra maskinfabrik og Rødovre Forkromning. 36

16 Et par ord om det forgangne sommertræf. Redaktionen har fået et indlæg fra den nyvalgte suppleant til bestyrelsen Benny S. Carlsen, som skriver: Så skete det endeligt - deltagelse i et TAtræf. Efter at have været medlem siden engang i 1990, og med kærlighed til Citroen TA'er (specielt Bll Sport) siden jeg så den første ved Dansk Brandværnsmuseum (Bertie Tore havde vist nok 3 af slagsen), deltog jeg fra lørdag formiddag i Traction Avant Danmarks, Sommertræf 1996 i København.. Det startede med at Jørgen Kjærs familiale blev ført af Henrik Jakobsen ved mit bryllup i 1990, en uforglemmelig oplevelse. Jeg var ligeledes en tur ved Vorgård slot og kigge, da der var sommertræf i Sæby i 94. Som nyvalgt-suppleant til bestyrelsen for Traction A vant Danmark vil jeg hermed takke for en dejlig oplevelse ved dette års sommertræf med bla. en speciel tak til Torsten Vig, som jeg kørte med på søndagens køretur, samt en tak til øvrige deltagere for 2 dejlige dage med såvel jeres selskab som de skønne TA'er. Jeg ærgrer mig blot lidt over ikke at kunne deltage i generalforsamlingen om fredagen. I København, Danmarks hovedstad med alle seværdighederne, kulturbyen og de mange forskellige mennesketyper, - hvad kan da være mere opsigtsvækkende, end en kortege af Citroen T A'er bestående af næsten alle modeller og årgange, som et pust fra en svunden tidsalder. Ved opstilling på Rådhuspladsen dannede viften af TA'er en nostalgisk kontrast til den nye sorte HI-terminal, og det er vist ikke helt usandt at TA-muren passede bedre til Rådhuspladsen. Sikken et syn der mødte krydstogt-turisterne ved de 4 krydstogtskibe på Langelinie lørdag eftermiddag, og ikke mindste de japanske turister i Dragør. De så pludselig smukke historiske køretøjer myldre frem ved den idylliske havn i Dragør. En tak og et Victory-tegn til træf-gruppen for et flot arrangement med bl.a. de gode køreture igennem Kastellet og Holmen, - besøget hos Citroen forhandler Finn Jørgensen på Amager og sidst, men ikke mindst festmiddagen på Søpavillonen med bl.a. Søgårds fængslende beretning om væddeløbskørsel i TA. Jeg tror at mange i klubben godt kunne tænke os at Søgård fortælle flere historier. Måske skulle hans beretninger skrives ned for eftertiden. Om søndagen var det fascinerende at besøge de gamle Citroenbygninger i Sydhavnsgade. Efter at have set den eminente foto-montage med historiske billeder fra Citroen DK' s gamle hovedkvarter besøgte vi hallerne, og se om man ikke ved blot at lukke øjnene et kort øjeblik, klart kunne fornemme den aktivitet, der måtte ha' været i disse bygninger fra Jeg vil sammen med, formodentlig mange andre medlemmer, håbe at såvel fotos som tekst vil kunne blive mangfoldiggjort måske i et lille hæfte - Det kunne være Traction Avant Danmarks julehilsen til medlemmerne. 37

17 Mit håb er at have fået fingre i en "Traction" inden foråret Et lille PS fra redaktionen som. jo også er en del af træfgruppen fra Københavnertræffe t; -først tak for de pæne ord om træffet. Dernæst vil vi lige gøre opmærksom på at beretningen om Jørgen Søgdrd og hans væddeløbskarriere stdr at læse i Attraction 197 (I'. S. nr. 71 fra marts 95. I den anledning fik Jens Møller Nicolaisen et langt interwiev pd bdnd med Jørgen Søgdrd. pjj. Aktiviteter -~ - VI:ST (Øst-medlemmer er også velkomne) Da klubliv ikke kun er træf med køretøjerne eller omkring disse i den del af året, hvor vejret tilla9-er kørsel for vores gamle klenodier, vil jeg hermed gerne være innovator for nogle aktiviteter i de kommende efterårs- som vintermånederne: Nedenfor er angivet en liste med nogle forslag til aktiviteter fra november 1996 frem til april1997. Skulle man have interesse i at deltage i et af arrangementerne henvender man sig f.eks pr. brevkort til - undertegnede. Jeg vil gerne have en ide om antal personer etc. og vil derefter afhængig af interessen arbejde videre med arrangementerne og kontakte jer forslag til mulige datoer for afviklingen. Dette skulle sikre en optimal deltagerskare ved arrangementerne og være en garanti for at en masse forarbejde ikke bliver spildt, hvis et dato-sat arrangement skulle få for lidt tilmeldinger. 38

18 Forslag til ARRANGEMENTER: 1) Besøg på Århus Universitetsbibliotek. Hverdags aften kl. ca eller senere. Gennemgang af spændende autolitteratur ved Peter La Cour. 2) Besøg i Køsters Motorboghandel i Randers. Her findes bare alt eller det kan skaffes... 3) Besøg på Center Mobilium i Billund. Her findes foruden Bilmuseum med faste og specielle autoudstillinger også Danmarks Flymuseum og Falck museum. Weekend arrangement for både børn og voksne M/K. 4) Teknikaften måske på DTI i Århus. Nærmere oplysninger følger senere, men angiv allerede nu, om det har interesse... 5) Besøg på Europæisk Automobilmusem ved Fraugde nær Odense. Udstilling af 75 biler fra perioden Weekendarrangement for både børn og voksne MIK 6) Besøg på Vest-Fyens Veteranbilmuseum. Det ligger Vedstårup Teglværk nær Assens og er en spændende privatsamling med 45 biler. Weekendarrangement for både børn og voksne M/K 7) Lad os starte 97 med en Løvspringstur i april- maj (i lighed med Følle-Dakarløbet - dog henlagt til dagtimerne). Vær selv med i planlægningen af en dejlig tur ud i det bål og grønne med madkurven og familien. Weekend arrangement for både børn og voksne M / K. Interesse for et eller flere af ovenstående arrangementer bedes givet til: Benny S. Carlsen, Virupvej 8, 8530 Hjortshøj - senest d. 15. november Der er in, gen præmier, idet deltagelse i et af disse sær-arrangementer må være en gevinst i sig selv. Venlig hilsen og vel mødt! Benny S. Carlsen 39

19 Nordjylland København t/retur 29. aug.-1. sept Vi var fem biler der mødtes i Aalborg fredag den 29. august på en meget lidt idyllisk parkeringsplads ved motorvejen. De to "Justesen" biler fra Skagen, Poul Hansen fra Dronninglund, Orla Christensen fra Dybvad og undertegnede med familie fra Aalborg. I småregn startede vi med kaffe, rundstykker og en enkelt Gammel Dansk. Efter en lille tændingsjustering gik turen sydover - med Poul Hansen forrest. Vi prøvede at hænge på, med vores helt nyrestaurerede motor. Regnen havde taget til og pludselig røg der et viskerblad af. Hurtigt ind til siden - det lå sørme ligeså pænt på motorhjælmen og var hurtigt sat på igen. Lidt længere fremme holdt Niels Justesen- han havde også mistet en visker, det blev også fundet og monteret. Over mobiltelefonen blev Poul, som var over alle bjerge, nu beoprdret til øjeblikkelig standsning på den første tankstation i Randers. Vi tankede op og børnene købte slik og nu gik det rask mod Ebeltoft - for Poul Hansen endda så rask, at han glemte at holde øje med skiltene, så han røg fra "teten" ned som "agterlanterne". Vi ankom i god tid til færgen og skulle med den nye hurtige Cat-Linkfærge, som nok må siges at være et teknologisk modstykke til vores gamle "ll'ere". I færgekøen holdt Helge Gedebjerg allerede og ventede på os. Det er nu skægt som vores biler vækker opsigt. Ved et hvert stop kommer mange mennesker hen og vil snakke eller blot stille de obligatoriske spørgsmål om årgang og pris!! Det er min sikre overbevisning at folk korner tættere på -end hvis vi f.eks. var kørene i en Jaguar. Ved afkørslen fra færgen mærkede vi virkelig forskellen i venderadius på en ll'er og moderne biler!!! Men vi kom rundt og turen mod København gik fint i næsten samlet trop. Kort før vi nåede til hotellet var vi faktisk samlet igen. Selve sommertræffet vil jeg ikke beskrive nær- 40 mere her - men kun sige tak til hele træfgruppen for et meget flot arrangement. Det var rigtig godt lavet med passende dele gamle Citroener og alt det andet - specielt vil jeg fremhæve den kulinariske side - den var helt til "ug". Vi forlod Sydhavnsgade kl søndag eftermiddag og hjemturen gik også helt som planlagt, dog havde Christen Justesen "ladeproblemer". Han havde en aftale med Benny Sørensen så da vi nåede Randers tog vi afsked med bilerne fra Skagen. Lige før Aalborg sagde vi farvel og tak for en god weekend. Jeg vil gerne takke vores medrejsende for godt selskab og specielt Orla Christensen for teknisk assistance - ikke mindst i ugen op til træffet. Med venlig Citreen-hilsner Hans Henrik Sørensen & familie PS. " kr. spørgsmålet" fra Emil på vejen hjem lød: Hvorfor kører Peters bil ALTID tør for et eller andet???? PPS. Emils spørgsmål kræver lidt forklaring. Sagen var den, at redaktøren havde fornøjelsen af at have de to søde Alborgdrenge med som passagerer på køreturen lørdag eftermiddag. Der var meget at tænke på i dagene op til træffet - så meget, at der ikke var åndsnærværelse nok til at fylde benzin på cabrioletten. Derfor løb vi meget passende tør, lige midt på Knippelsbro i myldretiden. Det gav selvfølgelig anledning tillidt morskab og det betød også, at jeg fik en tur igennem byen i Poul Hansens fine 36 Normale. red/pjj.. "-

20 Stumpemarkedstur til Lipsheim, Alsace 6 raske gutter fra Jylland (Benny, Helge, Viggo, Thomas, Olav og Finn) samt en magelig københavner (Benny) besluttede sig ved Sommertræffet til at køre til stumpemarked i Lipsheim nær Strasbourg den 22. september. Helge, Olav og Finn startede lørdag morgen kl med kaffe i Them, hvorefter vi pakkede madpakken og tandbørsten i Olavs Xantia stationcar og mødtes med Viggo, Thomas og Benny i Vejle. Vel over den danske grænse lagde vi os ud i Plith-sporet, og rask gik det over Hamburg og Kassel til Frankfurt. Her blev Irmas dejlige madpakke fortæret og Olav drak vores sidste kaffe, mens vi andre så længselsfuldt dertil. Værst var det dog, da han smed en halv kop kaffe væk! Herefter fortsatte vi yderligere et par hundrede kilometer..til.sinsheim, hvor vi besøgte "Auto und Technik Museum". Dette museum er kæmpestort og kan varmt anbefales. Sidst på eftermiddagen kørte vi så de sidste godt 100 kilometer, hvorefter vi ankom til vort hotel i Lipsheim ved 19-tiden. Efter en tur under bruseren mødtes vi så i baren til en øl inden middagen. Nu var Benny Jensen også ankommet. Han havde været i Nice på forretningsrejse og fået flyet til at mellemlande i Strasbourg. Efter en særdeles velsmagende bøf, et par flasker god rødvin og en mega-dessert gik vi lidt trætte i seng. "Snorkerne" delte værelse i stueetagen og vi andre fik nattero på 3. sal. Søndag morgen stod vi op klokken 7 (undtagen magelige Benny) og fik et solidt morgenmåltid inden vi forlod hotellet. Spændingen var stor; for hvad var det for et marked vi skulle besøge - ingen af os havde været til dette stumpemarked før. Vi blev glædeligt overrasket. Vi havde kun været på markedet i en halv times tid, før Benny (fra Jylland) meddelte, at vi næste år skal have mindst en kassevogn med derned. Her var mange ting, som vi normalt ikke ser på markederne i Lyon og Paris. Markedet fandt sted dels i en sportshal og dels på en fodboldbane samt på indfaldsvejene dertil. Viggo købte bl.a. en motorhjælm med klapper til en Normale. Jeg købte bl.a. en forruderamme i jern og med det rigtige hængsel til Y323, en fabriksny bagskærm samt en håndfuld dynamoer til renovering. I et par timer overvejede jeg at tage toget, så en motorcykel fra 1922 kunne få plads i Xantia'en. Sidst på eftermiddagen pakkede vi så bilerne. Det var ikke helt let. Vi måtte flyte Helge over i CX' en, så vi kunne få æ agt bagsædet ned i Xantia'en. Det lykkedes dog at få det hele stuvet sammen og ved 17-tiden startede hjemturen. Benny var i København samme aften kl Vi andre fik morgenkaffe i Them kl mandag morgen. Finn Lyster. 41

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584 Peter Juel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: 31 39 53 20. Vi træffes også på: Tlf: 33 93 42 90 (om

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide.

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Personlig profil Michael Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Vi kører i en lejet bil. Det er en gammel Landrover, som kun kører 8 km. Per liter ved en gennemsnitsfart på 80 km/t. Man

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Attraction 213. September '97

Attraction 213. September '97 & ~ Attraction 213 September '97 PeterJuel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: 31 39 53 20. Vi træffes

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 1-dags arrangement INVITATION HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 For alle kørere, bilmærker og motorsportsklubber To turistklasser 3. afd. af FDM DASU Classic 2013 4. afd. af DHMC Classic Tour

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Jeg vil introducere mig selv kort:

Jeg vil introducere mig selv kort: Dr. Christian Bianco Jeg vil introducere mig selv kort: Mit navn er Christian Bianco og bor i Sydtirol. Jeg har læst øknonomi ved universitetet i Innsbruck i Østrig og kommunikation ved universitetet i

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

l KLUBBENS GIRONUMMER: 8 28 05 84 Steen Jensen Elmevej 5, Tulstrup, 3400 Hillerød. Tlf: 42 28 67 66.

l KLUBBENS GIRONUMMER: 8 28 05 84 Steen Jensen Elmevej 5, Tulstrup, 3400 Hillerød. Tlf: 42 28 67 66. Attraction 190 ~ l BESTYRELSEN: Formand: Jørgen Kjær Gl. BeiJingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: 86 98 31 77 Kasserer, medlemsregister: Preben Buchhave Udbyhøjvej 15, st. th., 8900 Randers. Tlf 86 43 75 53.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Atlractlon l8l. ~ .. moj92

Atlractlon l8l. ~ .. moj92 Atlractlon l8l. ~.. moj92 Formand: Kim Bo Ciasen Stengårds Alle 118, 2800 Lyngby. Tlf: 44 44 37 12. Kasserer: Jens E. Sanning Hårbyv~j 3, Hårby, 8660 Skanderborg. Tlf: 86 52 45 70. Sekretær: Jørgen Kjær

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Information til alle rallykørere med gamle biler

Information til alle rallykørere med gamle biler Information til alle rallykørere med gamle biler Historisk Udvalg besvarer her en række typiske spørgsmål om rally med gamle biler fra før 1987. Historisk Udvalg December 2010 Kernespørgsmålet Vi starter

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere