Klubaktiviteter: ... Redaktion: Klubbens gironummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... ... Klubaktiviteter: ... Redaktion: Klubbens gironummer: 828-0584"

Transkript

1 Attraction 208 A

2 ... MEDLEMSBLAD FOR TRAGTION AVANT DANMARK 1r Redaktion: Peter Juel Jeppesen Strandgade 1 OB, 3., 1401 København K. Tit: Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tit Bladet udkommer 6 gange årligt; næste nummer ca. 1. januar Stof hertil skal være os i hænde senest 1. december med morgenposten. Medsend eventuelt diskette med tekst. Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for klubbens eller redaktionens synspunkter. Formand: Jørgen Kjær Elgårdsvej 11, 8370 Hadsten. Jlf: Kasserer: Jørgen Krogh Øvej 18, Sverdrup, 6100 Haderslev. Tlf: Sekretær: Peder Grønborg Nr. Søgade 25A, 2., 1370 København K. Tlf: Aktiviteter- øst: Torsten Vig Randersgade 57, 3.th., 2100 København Ø. Tlf: Aktiviteter- vest: Finn Lyster Smedebakken 26, 8653 Them. Tlf: Klubaktiviteter: Medlemsregister: Jørgen Krogh Øvej 18, Sverdrup, 6100 Haderslev. Tlf: Klubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard _ Thulevej 41, Vejle. Tlf: Værktøjsudlån: Kontakt Peder Grønborg for nærmere information. Klubbens gironummer:

3 Aktiv i te t s k a l en de ren På grund af ombygning er klubmøderne hos Steen Jensen i Hillerød indtil videre indstillet. Redaktionen har kun fået efterretning om følgende to arrangementer: Lørdag den 9. november kl : Værkstedsdag hos John Reele i Valby. Lørdag den 25. januar 1997 kl : Værkstedsdag ho John Reele i Valby. Tilmelding til begge dage til John på tlf: Redaktionelt Var bladet lidt "tyndt" sidste gang, så er der til gengæld vægt i dette blad. For tiden går vi, som det også blev nævnt på årets generalforsamling, rundt med forskellige ideer til en ny bladstruktur. I skrivende stund er planlagt et møde med Citroenisterne, i første omgang for at sludre om et større og pænere format og layout, og forhåbentlig et nyt og bedre trykkeri. Vi håber derfor i nær fremtid på at kunne præsentere et "nyt" Attraction. Der er også ideer fremme om at lave to forskellige slags blade, så "gemme" -stoffet bliver samlet i ekstra flotte særnumre. Alt er muligt - vi hører gerne hurtigt fra enhver, der har tanker om hvordan vort blad - og strukturen - skal se ud! -red. Fra formanden Vi har netop været til klubbens sommertræf. Et rigtig storbytræf i København. Alletiders flotte træf. Alt klappede og vi fik fuld valuta for pengene. Alle var tilfredse, og som en jyde på færgen hjem, meget rammende sagde: " Der var ikke noget vi kunne have gjort bedre". Et flot træf der er mere udførligt omtalt andetsteds i ord og billeder. Bestyrelsen fik på generalforsamlingen nyt (gammelt) blod idet Finn Lyster blev overtalt til en reprise i bes.t;}'relsessammenhæng, mens Benny Carlsen fra Århus trådte ind som suppleant. De ny bydes velkommen og Preben Buchhave som træder ud takkes for sin indsats. Bestyrelsen har allerede gjort sig tanker om det kommende år. Vi vil prøve med lidt flere aktiviteter, specielt i det det jyske f.eks. lidt a la de sjællandske arrangementer. Vi har flere ideer i støbeskeen og skulle der være nogle medlemmer med gode ideer hører vi meget gerne. Næste års sommertræf skal også snart fastlægges, og vi har tænkt lidt på Sønderjylland. Er der nogen der vil hjælpe eller har andre ideer hører vi også gerne om dette. I en klub af vor slags vil der altid være lidt udskiftning af biler. Køb og salg af biler klubmedlemmer imellem og blandt klubmedlemmer og potentielle nye medlemmer. Det afføder ofte en snak om hvad en bil skal koste. Og hvem kan svare på det? En bils pris er selvfølgelig afhængig af dens stand, restaureret eller urestaureret. Men gamle biler er jo liebhaverobjekter, hvor man ikke så nemt kan fastsætte en pris, der kan svinge ligesom valuta og aktier. Og der er vist ingen der i vores verden foretager støtteopkøb for at holde priserne oppe. Selv en liter sødmælk kan svinge i pris, ja - of- 24

4 te mange procent. Det kan så afføde spørgsmålet: Skal klubben lave en slags vejledende prisliste eller priskurant? Efter min klare mening: NEJ! Det kunne nemt skabe nogle forventninger, måske forpligtelser, som ingen vist kan indfri. Der foretages i praksis en slags vurdering i forsikringsmæssig henseende, men det er ikke en fast pris på kroner og ører, snarere en antydning indenfor intervaller af kr. - ja nogle gange kan en forsikringsvurdering svinge endnu mere. Det kan ikke, efter min mening, være klubbens opgave at bestemme prisen på folks biler. En pris på en bil er jo lige bestemt den pris en køber og sælger kan blive enige om. Og der kan være mange ting, der indfluerer på dette: Lysten eller behovet for at sælge, betalingsevne og form, efterspørgsel og udbud og såmænd også tidspunktet på året. Hvad gør en formand for klubben så, når et nyt eller gammelt medlem ringer for at høre om der er biler til salg, og hvad de må koste? Jeg henviser interesserede købere til de medlemmer jeg ved," der har biler til salg, og antyder evt. hvad jeg har fået oplyst de koster. Jeg tager ikke stilling til prisen - ej heller på forespørgsel, men jeg opfordrer køberen til at se på flere biler, for at få et indtryk af prislejet og hvilken stand bilerne er i, og dermed hvad man får for pengene. Igen må den rigtige pris være hvad køber og sælger kan blive enige om. Hvis et nyt medlem ikke har noget særligt kendskab til Tractionerne, tilbyder jeg evt. at tage med ud at se på bilen, eller henviser til en anden, der kan gøre det. Her kan man få en snak om det aktuelle køretøj, og hvad køberen forventer og kan magte, afhængig af om det drejer om et restaureringsobjekt eller en "kørende" bil. I sidstnævnte tilfælde mener jeg klubben har en vigtig opgave i at vejlede nye medlemmer om hvor omfattende en restaurering kan være.og hvordan den evt. gribes an. Hvis et nyt medlem overhovedet ingen erfaring har, vil jeg nok anbefale at købe en færdigrestaureret bil, især hvis køberens primære ønske er at komme ud at køre. Klubbens opgave er også at hjælpe nye medlemmer med generel tilstandsvurdering, og på forespørgsel at hjælpe med at vurdere originaliteten på en bil de overvejer at købe. Endelig bør klubben være behjælpelig med adresser og navne på reservedelshandlere og hvor eventuelt teknisk ekspertise og hjælp kan fås. Men det er ikke klubbens opgave at rakke en bil ned, nej opgaven er sobert at vejlede nye (og for den sags skyld også gamle) medlemmer i en købssituation, men prisen må sælger og køber selv blive enige om. Der er ganske vist udenlandske blade, der prøver at lave månedlige vurderinger af gamle biler, herunder Citroen, men de fleste vil nok godt indrømme, at det ikke har meget med den danske hverdag at gøre. Selvfølgelig vil der blive diskuteret priser på bilerne mellem klubmedlemmer indbyrdes, og det er man selvfølgelig også velkommen til. Men jeg synes ikke k"!ubben som officielt organ skal til at vurdere folks biler på kroner og ører. Ved forsikringstegning og forsikringssager kan det måske blive aktuelt, at klubben skal tage stilling til værdien på et køretøj, men det må så være under skyldig hensyntagen til et marked, der drejer sig om hobby og liebhaveri. Det er faktisk umuligt at sige den nøjagtige pris på en bil. Prisen er så høj/lav som køber og sælger kan blive enige om. En bil kan det ene år koste , hvorimod det året efter er umuligt at sælge den for kr. Og hvad kostede en cabriolet ikke for år siden? Sidste år? I år? Ofte kan det være svært at få det hjem for en bil, som man har "stoppet" i den- bl.a. derfor vil det en umulig og en urimelig opgave hvis klubben skulle til at fastsætte priser på bilerne. Der er selvfølgelig andre meninger end min, i en sådan sag, og det kunne egentlig være forfriskende med en debat om dette i bladet. Med disse ord vil jeg henvise til bladets aktivitetskalender om samtidig ønske alle medlemmer et godt efterår. Jørgen Kjær 25

5 o Arsberetning for TRAGION AVANT DANMARK 1995/96. Hadsten den 21 august 1996 Det forgangne klubår startede med et dejligt sommertræf hos Claus og Inge Søgård i Odder. Her blev afholdt generalforsamling uden de store problemer som tidligere beskrevet. 1995/96 er forløbet med mange arrangementer - her kan i flæng nævnes lokalmøder, værkstedsdage, "Lystertours" til Paris samt flere skovture og klubmøder på Sjælland. Jeg vil ikke komme ind på de enkelte, de har været omtalt i klubbladet. Blot vil jeg takke arrangørerne - uden sådanne initiativer blev klublivet tomt. Vi har mange løbende aktiviteter i klubben. En af de vigtigste og mest synlige er klubbladet, som Peter J.J. og Jens M.N. skal have ros for. Tænk bare på at klubben snart er 15 år og klubbladet er troligt udkommet hver anden måned, alle disse år. Og så har Peter og Jens ovenikøbet lovet at fortsætte som redaktører. Vi har vores klubbutik, som Erik Hougård tager sig af. Der har været et jævnt stigende salg af bøger, og det tynder ud i de sidste reservedele. Brug butikken noget mere. Biblioteket er også i trygge hænder hos Erik. Der nu 22 bøger til udlån, og jeg skulle hilse og sige at de godt kan tåle at blive brugt lidt mere. Vores værktøjsudlån er næsten gået i stå. Defkan jo betragtes som glædeligt at folk kan klare sig uden, men husk vi har tilbuddet. Vi overvejer i bestyrelsen om der skallaves et revideret medlemsregister - her vil vi gerne høre jeres mening? Klubben har forskellige udadvendte kontaktflader: Vi er medlem af Motorhistorisk Samråd og her er det største diskussionsemner for tiden; de periodiske syn. Trafikministeren synes ikke at være til sinds at udnytte dispensationsmuligheden i EF, som vil fritage veteranbiler for periodisk syn, men er mere indstillet på at forlænge intervallerne for veteranbiler til5 år eller 8 år! Ligeledes vil han ikke høre tale om flydende 25 årsgrænse, men måske en 45 års-grænse! Så snart der er endeligt nyt vil det komme i bladet. Et andet emne er spørgsmålet om anvendelse af sorte nummerplader til veteranbiler og der er måske udsigt til at vi kan få nyfremstillede sorte emaljeplader. (læs om det nyeste andet steds i bladet, red.) Vi er medlem af Amicale International og der orienteres løbende om dette i klubbladet fra vor repræsentant Peder Grønborg. Han kan eventuelt supplere hvis der er nyt. (læs om det nyeste andet steds i bladet, red.) Vi har kontakt og fællesmøder med de øvrige danske Citroenklubber. Et resultat af dette er Citroenstumpemarkederne i København og Randers. Vi har valgt ikke at holde noget i Randers i år da vi ikke synes at tilslutningen er stor nok til et marked hvert år, men i København bliver det den 6. oktober. (læs om forløbet andet steds i bladet, red.) Vi har også et godt samarbejde med de øvrige veteranbilklubber i landet. På forsikringsområdet er der sket ting og sager. Det mangeårige samarbejde mellem AI og de fire store veteranbilklubber er nu ophørt, og vores klub har fået en form for samarbejdsaftale, hvor et medlemskab alene i TAD, giver adgang til at tegne de billige veteranforsikringer i AI. Det er altså ikke længere nødvendigt at være med i en anden klub for at tegne forsikringer. Udover alt dette er der hele den daglige administration af klubben, kassererjobbet, sekretærarbejdet, nye medlemmer, diverse 26

6 post og forespørgsler, arrangementer osv., alt sammen noget den siddende bestyrelse tilsyneladende har udført til alles tilfredshed. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke mine medbestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. Vi har ikke holdt så mange bestyrelsesmøder i det forgange år. Vi har ikke skønnet det nødvendigt da klubbens drift har fungeret fint og planlagte arrangementer har været i gode hænder. MEN vi skal nok til at se lidt fremad. Hvor vil vi hen med klubben og hvad skal der ske? Medlemstallet ligger ret konstant på 160 medlemmer. Nogle vil måske mene, at vi kører lidt i den samme skure. Det kan også være godt nok, men for at klubben bliver ved at være levende og aktiv er vi nødt til at få nogle nye folk frem i fronten. Vi er nødt at få nogle impulser fra medlemmerne. Hvad forventer I af klubben? Hvad skal vi lave? Jeg vil gerne efterlyse en debat her på generalforsamlingen og efterfølgende i klubbladet. Vi skal nok til at overveje et "generationsskifte" i bestyrelsen så jeg vil opfordre kraftigt til at nye kræfter og ideer kommer på banen. Jeg synes vi har haft et godt klubår, men vi har desværre mistet to gode klubmedlemmer og støtter igennem årene. Carl Aagaard døde i efteråret af en blodprop - Christian Martensen og hans to børn Ole Christoffer og Eva omkom ved en tragisk ulykke i januar. Jeg har ikke ord der kan beskrive tragedien og jeg vil derfor slutte depne beretning med at opfordre til at vi rejser os og mindes disse. Tak for godt samarbejde i det forløbne år. Jørgen Kjær I forlængelse af beretningen bringer vi beretningen fra kassereren Jørgen Krogh. Resultaterne blev forelagt på generalforsamlingen og tiltrådt uden bemærkninger. Traction Avant Danmark Regnskab for Driftsregnskab: Indtægter: Kontingenter Andre indtægter, udgifter: Bestyrelse l møder Blad/ redaktion Diverse Årets resultat Status Aktiver: Bikuben Girobank i alt Passiver: Beholdning, promo 1995 Arets resultat ialt ,00 157, , , , , , , , , , , , ,50 Opgørelse pr overført fra 95: ,50 indtægter : Konting./indmeld ,00 Andre indtægter _.=4.::::5:::.31~,2~2=---_.3:45~ c=c15~6:'-.t,2~2:_ ialt ,72 udgifter : Besyrelse/møder 4.204,11 Blad/redaktion ,05 Butik 1.756,45 Diverse _..:.4.""8-'-'70::..L,0::::0::.....=2=-1.:.!..79::._1!.!.,6:::.1~ Beholdning ,11 - som fordeler sig således: Girobank Bikuben i alt ,75 895, ,11 Inventarliste: To sæt fortøjsværktøj bestående af: -aftrækker for tromler, - øverste bærekigle, - nederste bærekugle, - justeringsværktøj for bremsebakker. Et stk. computer, som befinder sig hos redaktionen QMN). 27

7 SOMMERTRÆF g5 Her på redaktionen har vi ikke modtaget nogen egentlige beretninger om årets Sommertræf. Vi har derfor valgt at dække begivenheden med denne lille billedreportage. De mange fine fotos er taget af Tue Fiig og Jørgen Kj ær. -red. KØBENHAVN Øverst på denne side ses Søpavillionen, hvor lørdag aftens fest'f;ziddag blev indtaget. Et lille udvalg af smukke biler pyntede lidt ekstra ved det smukke gamle træhus. Til højre herfor et par stemningsbilleder fra det obligatoriske stumpemarked, nederst ses Herman Lelivelt's "biks", der efterhånden er blevet en fast ingrediens på vore Sommertræf.. Den lille vignet med det gamle Cifroenhovedkvarter i Sydhavnen (fra 1944) udgjorde en slags logo for årets Sommertræf 28

8 Parkeringen i gården bag hotel Cab inn. Træfhæftet blev læst, selv mens der var stumpemarked igang! Olav Fredslund havde pladedele med. Desuden ses Benny Sørensen samt Lena og Rene. Johnny Hansen så ikke ud som om 15six'eren var til salg f Afgang tillørdagens tur. Bengt-Ove Roswall m. frue i "BllCAB"... 29

9 Første mål på lørdagens køretur var et besøg hos Citroen Amager -Finn Jørgensen. Her ankommer Henrik Lundberg i fin stil i sin hvide Cabriolet. Finn Jørgensen bød på et glas, ilesuden kunne man se hans enorme samling af modelbiler. Dagens konkurrencer startede også her. På billedet til højre ses Erik Hougaard i færd med at befamle nogle originale reservedele til T.A. Spørgsmålet er, om der er noget i denne verden, der er skønnere at befamle - ikke hvis man skal dømme efter Eriks ansigtsudtryk...! -Frokosten - en fantastisk lækker buffet - blev indtaget på Langeliniepavillionen. Sponsor for denne del af arrangementet var Finn Jørgensen - tak for mad! I forgrunden ses Thomas Borregaard fra Frederikssund. 30

10 Fra Langelinie gik det videre mod Rådhuspladsen, hvor bilerne blev linet op - og hvor vi fik træffets eneste regnbyge. Her var dagbladet Politiken vært med et lille traktement (som gled ned, på trods af at vi lige havde spist frokost). Det store billede er taget fra Politikens hus. 31

11 De celebre tractionister nyder et glas øl i gården hos Politiken. Th i billedet ses Finn Jørgensen. 32 Det blev en både festlig og interessant lørdag aften! Da Jørgen Søgaard (til venstre) fortalte om sin tid som racerkører og Citroenmekaniker i halvtredserne, var der så musestille i salen, at man ville have kunnet høre en nåleventil falde til jorden! Stille var der til gengæld ikke, da Thomas Bødker fik overrakt l. præmien i dagens konkurrence: En tur for 2 til årets biludstilling i Paris, med alt betalt! Den flotte præmie var sponsoreret af Finn Jørgensen.

12 Om søndagen gik ruten igennem København (bl.a. via Langelinie, Kastellet og Holmen) og ud til Dragør,før vi endtir ved det gamle Citroiinhovedkvarter i Sydhavnen. Herover ses vod1øje formand, i åben vogn og med chauffør. Vi har tidligere set Seanidagade fuld af C i troener - men det var på billeder f Det er vist længe siden at der har været så mange som denne søndag... 33

13 Tilstedeværelsen af bilerne i Seandiagade tiltrak mange lokale beboere. Mange af dem har boet i. området siden Citroen holdt til i bygningerne. Indenfor i det gamle udstillingslokale var stemningen ligeså fortættet som udenfor - en livlig summen af glade og tilfredse træfdeltagere... I udstillingslokalet hang en lang række plancher, som fortalte historien om Citroen's tid i bygningerne i perioden

14 Under besøget på det gamle Citroen lykkedes det at fretege en lille rundvisning i de engang så hellige haller. Den store samlehal (herover) står næsten som da den blev forladt af C i troen - selv malerkabinerne er der endnu. Til højre ses "hangaren", opført Den er ved at blive sat i stand. Herunder: En sand enthusiast, der aldrig forspilder en chance for at få et godt foto... 35

15 Traditionen tro viser vi nogle af "de nye" biler, som ikke tidligere har været med på Sommertræf Øverst til venstre Hans Henrik Sørensens nyrestaurerede Normale fra 1~38. Den har stelnummer tæt på Peter Juel Jeppesens ditto, men er hjemkøbt fra Norge. Ved siden af denne ses Niels Justesens fine grå Normale Så gamle Normaler er yderst sjældne. Vognen er købt i Frankrig i restaureret stand, til et meget fornuftig pris. Familialen tilhører Olav Fredslund - den var med i det større bundt vogne, der kom hjem fra Frankrig sidste vinter - hvzlket blev omtalt her i bladet. Olav har nu fået vognen indregistreret uden større problemer. Den hvide Sport er også fransk import - den har. været her i nogle år, men er nu blevet restaureret af Lars Mandahl. Som afslutning på denne artikel ses til højre et par fragmenter af en træt, men tilfreds træfgruppe foran udstillingsbygningen i Sydhavnen. Billedtekster: Jens Møller Nicolaisen. Arrangørerne af Sommertræf 96 vil her gerne benytte lejligheden til at rette en varm tak til vore sponsorer: Finn Jørgensen, Citroen Danmark, Politiken, Hotel Cab-Inn, Michelin, Frydenberg grafisk produktion, Jøra maskinfabrik og Rødovre Forkromning. 36

16 Et par ord om det forgangne sommertræf. Redaktionen har fået et indlæg fra den nyvalgte suppleant til bestyrelsen Benny S. Carlsen, som skriver: Så skete det endeligt - deltagelse i et TAtræf. Efter at have været medlem siden engang i 1990, og med kærlighed til Citroen TA'er (specielt Bll Sport) siden jeg så den første ved Dansk Brandværnsmuseum (Bertie Tore havde vist nok 3 af slagsen), deltog jeg fra lørdag formiddag i Traction Avant Danmarks, Sommertræf 1996 i København.. Det startede med at Jørgen Kjærs familiale blev ført af Henrik Jakobsen ved mit bryllup i 1990, en uforglemmelig oplevelse. Jeg var ligeledes en tur ved Vorgård slot og kigge, da der var sommertræf i Sæby i 94. Som nyvalgt-suppleant til bestyrelsen for Traction A vant Danmark vil jeg hermed takke for en dejlig oplevelse ved dette års sommertræf med bla. en speciel tak til Torsten Vig, som jeg kørte med på søndagens køretur, samt en tak til øvrige deltagere for 2 dejlige dage med såvel jeres selskab som de skønne TA'er. Jeg ærgrer mig blot lidt over ikke at kunne deltage i generalforsamlingen om fredagen. I København, Danmarks hovedstad med alle seværdighederne, kulturbyen og de mange forskellige mennesketyper, - hvad kan da være mere opsigtsvækkende, end en kortege af Citroen T A'er bestående af næsten alle modeller og årgange, som et pust fra en svunden tidsalder. Ved opstilling på Rådhuspladsen dannede viften af TA'er en nostalgisk kontrast til den nye sorte HI-terminal, og det er vist ikke helt usandt at TA-muren passede bedre til Rådhuspladsen. Sikken et syn der mødte krydstogt-turisterne ved de 4 krydstogtskibe på Langelinie lørdag eftermiddag, og ikke mindste de japanske turister i Dragør. De så pludselig smukke historiske køretøjer myldre frem ved den idylliske havn i Dragør. En tak og et Victory-tegn til træf-gruppen for et flot arrangement med bl.a. de gode køreture igennem Kastellet og Holmen, - besøget hos Citroen forhandler Finn Jørgensen på Amager og sidst, men ikke mindst festmiddagen på Søpavillonen med bl.a. Søgårds fængslende beretning om væddeløbskørsel i TA. Jeg tror at mange i klubben godt kunne tænke os at Søgård fortælle flere historier. Måske skulle hans beretninger skrives ned for eftertiden. Om søndagen var det fascinerende at besøge de gamle Citroenbygninger i Sydhavnsgade. Efter at have set den eminente foto-montage med historiske billeder fra Citroen DK' s gamle hovedkvarter besøgte vi hallerne, og se om man ikke ved blot at lukke øjnene et kort øjeblik, klart kunne fornemme den aktivitet, der måtte ha' været i disse bygninger fra Jeg vil sammen med, formodentlig mange andre medlemmer, håbe at såvel fotos som tekst vil kunne blive mangfoldiggjort måske i et lille hæfte - Det kunne være Traction Avant Danmarks julehilsen til medlemmerne. 37

17 Mit håb er at have fået fingre i en "Traction" inden foråret Et lille PS fra redaktionen som. jo også er en del af træfgruppen fra Københavnertræffe t; -først tak for de pæne ord om træffet. Dernæst vil vi lige gøre opmærksom på at beretningen om Jørgen Søgdrd og hans væddeløbskarriere stdr at læse i Attraction 197 (I'. S. nr. 71 fra marts 95. I den anledning fik Jens Møller Nicolaisen et langt interwiev pd bdnd med Jørgen Søgdrd. pjj. Aktiviteter -~ - VI:ST (Øst-medlemmer er også velkomne) Da klubliv ikke kun er træf med køretøjerne eller omkring disse i den del af året, hvor vejret tilla9-er kørsel for vores gamle klenodier, vil jeg hermed gerne være innovator for nogle aktiviteter i de kommende efterårs- som vintermånederne: Nedenfor er angivet en liste med nogle forslag til aktiviteter fra november 1996 frem til april1997. Skulle man have interesse i at deltage i et af arrangementerne henvender man sig f.eks pr. brevkort til - undertegnede. Jeg vil gerne have en ide om antal personer etc. og vil derefter afhængig af interessen arbejde videre med arrangementerne og kontakte jer forslag til mulige datoer for afviklingen. Dette skulle sikre en optimal deltagerskare ved arrangementerne og være en garanti for at en masse forarbejde ikke bliver spildt, hvis et dato-sat arrangement skulle få for lidt tilmeldinger. 38

18 Forslag til ARRANGEMENTER: 1) Besøg på Århus Universitetsbibliotek. Hverdags aften kl. ca eller senere. Gennemgang af spændende autolitteratur ved Peter La Cour. 2) Besøg i Køsters Motorboghandel i Randers. Her findes bare alt eller det kan skaffes... 3) Besøg på Center Mobilium i Billund. Her findes foruden Bilmuseum med faste og specielle autoudstillinger også Danmarks Flymuseum og Falck museum. Weekend arrangement for både børn og voksne M/K. 4) Teknikaften måske på DTI i Århus. Nærmere oplysninger følger senere, men angiv allerede nu, om det har interesse... 5) Besøg på Europæisk Automobilmusem ved Fraugde nær Odense. Udstilling af 75 biler fra perioden Weekendarrangement for både børn og voksne MIK 6) Besøg på Vest-Fyens Veteranbilmuseum. Det ligger Vedstårup Teglværk nær Assens og er en spændende privatsamling med 45 biler. Weekendarrangement for både børn og voksne M/K 7) Lad os starte 97 med en Løvspringstur i april- maj (i lighed med Følle-Dakarløbet - dog henlagt til dagtimerne). Vær selv med i planlægningen af en dejlig tur ud i det bål og grønne med madkurven og familien. Weekend arrangement for både børn og voksne M / K. Interesse for et eller flere af ovenstående arrangementer bedes givet til: Benny S. Carlsen, Virupvej 8, 8530 Hjortshøj - senest d. 15. november Der er in, gen præmier, idet deltagelse i et af disse sær-arrangementer må være en gevinst i sig selv. Venlig hilsen og vel mødt! Benny S. Carlsen 39

19 Nordjylland København t/retur 29. aug.-1. sept Vi var fem biler der mødtes i Aalborg fredag den 29. august på en meget lidt idyllisk parkeringsplads ved motorvejen. De to "Justesen" biler fra Skagen, Poul Hansen fra Dronninglund, Orla Christensen fra Dybvad og undertegnede med familie fra Aalborg. I småregn startede vi med kaffe, rundstykker og en enkelt Gammel Dansk. Efter en lille tændingsjustering gik turen sydover - med Poul Hansen forrest. Vi prøvede at hænge på, med vores helt nyrestaurerede motor. Regnen havde taget til og pludselig røg der et viskerblad af. Hurtigt ind til siden - det lå sørme ligeså pænt på motorhjælmen og var hurtigt sat på igen. Lidt længere fremme holdt Niels Justesen- han havde også mistet en visker, det blev også fundet og monteret. Over mobiltelefonen blev Poul, som var over alle bjerge, nu beoprdret til øjeblikkelig standsning på den første tankstation i Randers. Vi tankede op og børnene købte slik og nu gik det rask mod Ebeltoft - for Poul Hansen endda så rask, at han glemte at holde øje med skiltene, så han røg fra "teten" ned som "agterlanterne". Vi ankom i god tid til færgen og skulle med den nye hurtige Cat-Linkfærge, som nok må siges at være et teknologisk modstykke til vores gamle "ll'ere". I færgekøen holdt Helge Gedebjerg allerede og ventede på os. Det er nu skægt som vores biler vækker opsigt. Ved et hvert stop kommer mange mennesker hen og vil snakke eller blot stille de obligatoriske spørgsmål om årgang og pris!! Det er min sikre overbevisning at folk korner tættere på -end hvis vi f.eks. var kørene i en Jaguar. Ved afkørslen fra færgen mærkede vi virkelig forskellen i venderadius på en ll'er og moderne biler!!! Men vi kom rundt og turen mod København gik fint i næsten samlet trop. Kort før vi nåede til hotellet var vi faktisk samlet igen. Selve sommertræffet vil jeg ikke beskrive nær- 40 mere her - men kun sige tak til hele træfgruppen for et meget flot arrangement. Det var rigtig godt lavet med passende dele gamle Citroener og alt det andet - specielt vil jeg fremhæve den kulinariske side - den var helt til "ug". Vi forlod Sydhavnsgade kl søndag eftermiddag og hjemturen gik også helt som planlagt, dog havde Christen Justesen "ladeproblemer". Han havde en aftale med Benny Sørensen så da vi nåede Randers tog vi afsked med bilerne fra Skagen. Lige før Aalborg sagde vi farvel og tak for en god weekend. Jeg vil gerne takke vores medrejsende for godt selskab og specielt Orla Christensen for teknisk assistance - ikke mindst i ugen op til træffet. Med venlig Citreen-hilsner Hans Henrik Sørensen & familie PS. " kr. spørgsmålet" fra Emil på vejen hjem lød: Hvorfor kører Peters bil ALTID tør for et eller andet???? PPS. Emils spørgsmål kræver lidt forklaring. Sagen var den, at redaktøren havde fornøjelsen af at have de to søde Alborgdrenge med som passagerer på køreturen lørdag eftermiddag. Der var meget at tænke på i dagene op til træffet - så meget, at der ikke var åndsnærværelse nok til at fylde benzin på cabrioletten. Derfor løb vi meget passende tør, lige midt på Knippelsbro i myldretiden. Det gav selvfølgelig anledning tillidt morskab og det betød også, at jeg fik en tur igennem byen i Poul Hansens fine 36 Normale. red/pjj.. "-

20 Stumpemarkedstur til Lipsheim, Alsace 6 raske gutter fra Jylland (Benny, Helge, Viggo, Thomas, Olav og Finn) samt en magelig københavner (Benny) besluttede sig ved Sommertræffet til at køre til stumpemarked i Lipsheim nær Strasbourg den 22. september. Helge, Olav og Finn startede lørdag morgen kl med kaffe i Them, hvorefter vi pakkede madpakken og tandbørsten i Olavs Xantia stationcar og mødtes med Viggo, Thomas og Benny i Vejle. Vel over den danske grænse lagde vi os ud i Plith-sporet, og rask gik det over Hamburg og Kassel til Frankfurt. Her blev Irmas dejlige madpakke fortæret og Olav drak vores sidste kaffe, mens vi andre så længselsfuldt dertil. Værst var det dog, da han smed en halv kop kaffe væk! Herefter fortsatte vi yderligere et par hundrede kilometer..til.sinsheim, hvor vi besøgte "Auto und Technik Museum". Dette museum er kæmpestort og kan varmt anbefales. Sidst på eftermiddagen kørte vi så de sidste godt 100 kilometer, hvorefter vi ankom til vort hotel i Lipsheim ved 19-tiden. Efter en tur under bruseren mødtes vi så i baren til en øl inden middagen. Nu var Benny Jensen også ankommet. Han havde været i Nice på forretningsrejse og fået flyet til at mellemlande i Strasbourg. Efter en særdeles velsmagende bøf, et par flasker god rødvin og en mega-dessert gik vi lidt trætte i seng. "Snorkerne" delte værelse i stueetagen og vi andre fik nattero på 3. sal. Søndag morgen stod vi op klokken 7 (undtagen magelige Benny) og fik et solidt morgenmåltid inden vi forlod hotellet. Spændingen var stor; for hvad var det for et marked vi skulle besøge - ingen af os havde været til dette stumpemarked før. Vi blev glædeligt overrasket. Vi havde kun været på markedet i en halv times tid, før Benny (fra Jylland) meddelte, at vi næste år skal have mindst en kassevogn med derned. Her var mange ting, som vi normalt ikke ser på markederne i Lyon og Paris. Markedet fandt sted dels i en sportshal og dels på en fodboldbane samt på indfaldsvejene dertil. Viggo købte bl.a. en motorhjælm med klapper til en Normale. Jeg købte bl.a. en forruderamme i jern og med det rigtige hængsel til Y323, en fabriksny bagskærm samt en håndfuld dynamoer til renovering. I et par timer overvejede jeg at tage toget, så en motorcykel fra 1922 kunne få plads i Xantia'en. Sidst på eftermiddagen pakkede vi så bilerne. Det var ikke helt let. Vi måtte flyte Helge over i CX' en, så vi kunne få æ agt bagsædet ned i Xantia'en. Det lykkedes dog at få det hele stuvet sammen og ved 17-tiden startede hjemturen. Benny var i København samme aften kl Vi andre fik morgenkaffe i Them kl mandag morgen. Finn Lyster. 41

Redaktion: Bestyrelsen: Aktiviteter- vest: Finn Lyster Smedebakken 26, 8653 Them. Tlf: 86 84 72 49. Klubaktiviteter:

Redaktion: Bestyrelsen: Aktiviteter- vest: Finn Lyster Smedebakken 26, 8653 Them. Tlf: 86 84 72 49. Klubaktiviteter: NOV " 98 Redaktion: Peter Juel Jepp esen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 32 54 14 27. e-mail: arkpeter@post4.tele.dk Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: 35

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

... ... MEDLEMSBLAD FOR. Redaktion: Klubbens gironummer: 828-0584

... ... MEDLEMSBLAD FOR. Redaktion: Klubbens gironummer: 828-0584 Attraction 207 A_ ... MEDLEMSBLAD FOR TRACTION AVANT DANMARK Redaktion: Peter Juel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010 Hrimnir Nyt nr. 162 Juli 2010 Kalender Juli 03. Juli Bestyrelsesmøde og middag AFLYST August 10. August Bestyrelsesmøde hos Sandra 28. August Hrimnir Masters 2010 Opfordring! Redaktricen opfordrer ALLE

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 1 Så er vi klar til afgang fra Hundested. Klokken er 8.00. Turen går mod Rødbyhavn med opsamling i Frederiksværk og Roskilde. Vejret er fint (som sædvanligt), og

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg.

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. Formandens beretning. FDA s Generalforsamling 23. januar 2016 1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. 2. Den siddende bestyrelse: Dennis, formand Henrik, næstformand Erik,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Redaktion: .,... 23. Klubbens gironummer: 828-0584

Redaktion: .,... 23. Klubbens gironummer: 828-0584 Attraction 205 MEDLEMS BLAD FOR TRACTION AVANT DANMARK Redaktion: Peter Juel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Til: 31 5414 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København

Læs mere

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Det Internationale Vespa Træf blev i 2016 arrangeret af Team Vespa Øst i Sorø i dagene fra d. 26. - 28. august. Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Ankomst/Velkomst/indskrivning

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere LØBESEDLEN BMI Motion Marts 2014 DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere Der blæste en kold vind, da 17 BMI ere mødte frem ved NRGi Arena til 2. runde af DuPont løbene. Arrangørerne havde desværre lagt starten

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere