Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012"

Transkript

1 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 DLH, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen. Søren Dürr Grue fra NEPCon blev valgt som ordstyrer. Ole Juul Kirkeby fra DLH bød velkommen. Pernille Møller Poulsen fra FSC Danmark blev valgt som referent. Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, da indkaldelsen var udsendt 10. februar Kasper Kopp (Tracer) og Jakob Ryding (Verdens Skove) blev valgt som referatkontrollører. Formandens beretning Formand Brian Sundstrup (FDB) aflagde årsberetning for Han præsenterede organisationen og takkede sekretariatet, medlemmerne og bestyrelsen for arbejdet det sidste år. Brian Sundstrup forklarede, at overskriften for 2011 har været gennemførelse og oprydning. Der er blevet lavet medlemskontrakter, nye vedtægter og en forretningsorden for bestyrelsen og sekretariat. Økonomisk er der blevet ryddet op og taget ansvar, hvilket har haft stor betydning for regnskabet Det blev forklaret, at der i løbet af 2011 er foretaget tre væsentlige beslutninger, som har påvirket årets resultat markant. For det første besluttede bestyrelsen at udskyde kontingensstigningen fra 2011 til For det andet er sekretariatet begyndt at periodisere medlemskontingenterne, hvilket er god regnskabspraksis. For det tredje er feriepengeforpligtigelsen blevet overholdt, og der er nu tilsidesat feriepenge. Oprydningen har i alt kostet godt kr., men kun de kr., som udskydningen af kontingentstigningen har medført, er egentlig mistet. Brian Sundstrup forklarede endvidere, at bestyrelsen har valgt at skabe overblik ved at dele regnskabet op i kerneaktiviteter og projekter. Dette ses i regnskabet for 2011 og budgettet for Formanden afsluttede sin beretning med at opfordre alle til at påvirke og tage del i FSC Danmarks arbejde, da det kan give viden, netværk og indflydelse. Godkendelse af den afgående bestyrelse Den afgående bestyrelse blev enstemmigt godkendt.

2 Revision af vedtægter samt afstemning omkring disse Sekretariatet og bestyrelsen har foreslået en revision af vedtægterne, som alle medlemmerne har fået tilsendt inden generalforsamlingen. De største ændringer er, at vedtægterne nu er opbygget på dansk og ikke på engelsk, at vedtægterne er opbygget efter de gældende regler fra FSC International, og at der er opsat strukturer for medlemsskabet og bestyrelsesarbejdet. Der var ingen spørgsmål til vedtægterne. De ændrede vedtægter blev godkendt med to blanke stemmer og resten af stemmerne for. Der blev gjort opmærksom på, at resten af generalforsamlingen ville fortsætte i henhold til de nye vedtægter. Regnskab for 2011 Loa Dalgaard Worm præsenterede nøgletal fra regnskabet Hun uddybede de udgifter, som formanden for bestyrelsen, Brian Sundstrup, fremhævede i sin årsberetning. Loa Dalgaard Worm forklarede, at de fleste poster er højere end budgettet, men at udsættelsen af kontingentstigningen ( kr.), indførelsen af kontingentforskydning ( kr.) og tilsidesættelsen af feriepenge ( kr.) betyder, at der er et underskud på kr. Det betyder, at der er en negativ egenkapital, hvilket kun er muligt, idet FSC Danmark er en forening. Loa Dalgaard Worm fremhævede desuden, at FSC Danmark ville have haft et overskud på knap kr., hvis der ikke var foretaget en økonomisk oprydning, og at organisationen på nuværende tidspunkt har større likviditet end nogensinde. Morten C. Nielsen (RPI-Munio ApS) spurgte til, hvad tab af debitorer betyder. Loa Dalgaard Worm forklarede, at det er fra eksternt konsulent arbejde, hvor betaling mangler på grund af konkurs. Regnskabet for 2011 i nøgletal vedlægges referatet. Fremlægning og godkendelse af budget 2012 Loa Dalgaard Worm fremlagde budgettet for Det fremhævedes, at det er et konservativt budget, fordi Loa Dalgaard Worm går på barsel. Derudover følger budgettet i høj grad posterne fra Loa Dalgaard Worm fremhævede, at der modtages flere penge fra FSC International, og at der kommer flere penge ind fra kontingenter på grund af kontingensstigningen og - forskydningen. Udgifter til løn vil værre lavere i 2012 end 2011 på grund af færre udgifter i forbindelse med tilsidesættelse af feriepenge, og da sekretariatet bruger en ekstern bogholder i stedet for en fast intern administrativ medarbejder. Kampagneudgifterne stiger derimod, da FSC Danmark ikke modtager penge fra Danida. Der forventes et samlet resultat

3 for 2012 på kr., hvilket vil medføre en egenkapital på kr. Budgettet for 2012 i nøgletal vedlægges referatet. Budgettet blev godkendt enstemmigt. Valg til bestyrelsen På valg i 2012 var Peter K. Kristensen (DLH) fra det økonomiske kammer, Andrew Long (Tvilum) fra det økonomiske kammer, Lasse Juul-Olsen (WWF Verdensnaturfonden) fra miljøkammeret og Camilla Vakgaard (BAT-Kartellet) fra det sociale kammer. Da der stadig var ledige pladser i miljøkammeret og det sociale kammer, blev Lasse Juul- Olsen og Camilla Vakgaard automatisk genvalgt. Der var ikke andre kandidater til det sociale kammer og miljøkammeret, hvorfor der ikke blev afholdt valg. Til bestyrelsens økonomiske kammer opstillede Peter K. Kristensen (DLH), Andrew Long (Tvilum), Morten C. Nielsen (RPI-Munio ApS) og Thomas K. Isaksen (Pressens Fællesindkøb). Der var kun tre ledige pladser, hvorfor der var kampvalg. Andrew Long (Tvilum) fik 20 stemmer, Peter K. Kristensen (DLH) fik 22 stemmer, Thomas K. Isaksen (Pressens Fællesindkøb) fik 20 stemmer og Morten C. Nielsen (RPI-Munio ApS) fik 8 stemmer. Dermed blev Andrew Long (Tvilum), Peter K. Kristensen (DLH) og Thomas K. Isaksen (Pressens Fællesindkøb) valgt ind i bestyrelsens økonomiske kammer. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse Ingen Søren Dürr Grue afsluttede generalforsamlingen.

4 Bilag Deltagende medlemmer Antalis A/S Duba-B8 A/S FDB - COOP BAT-kartellet Danadeco Trip Trap Verdens Skove Nobia Denmark A/S Idealcombi A/S Orbicon/Woodmark WWF Verdensnaturfonden Jysk Jyllands Kartonlager Kebony Tracer Lego RPI- Munio ApS Papyrus A/S Spekva A/S Tvilum Arctic Paper Danmark A/S NEPCon Pressens Fællesindkøb DLH Roslev Trælasthandel

5 Regnskab 2011 Indtægter kernedrift Indtægter: Regnskab 2011 Budget 2011 Regnskab 2010 Tipsmidler FSC IC Tilskud Udført arbejde Kontingenter Forhandlerlicens Omsætning af materialer Kontingentforskydning Igangværende arbejde Diverse indtægter Indtægter i alt Regnskab 2011 Udgifter kernedrift Udgifter: Regnskab 2011 Budget 2011 Regnskab 2010 Lokaleomkostninger Administration / kontordrift Rejse/transport It og telefon Repræsentation Tab på debitorer Løn og personaleomkostninger Projektrelaterede lønninger Afskrivninger + renter Udgifter i alt Resultat før projekter og kampagner

6 Budget 2012 nøgletal for administration Indtægter: Tipsmidler 0 0 FSC IC Tilskud Udført arbejde Kontingenter Forhandlerlicens Omsætning af materialer Kontingentforskydning Igangværende arbejde 0 0 Diverse indtægter 0 0 Indtægter i alt Budget 2012 nøgletal for udgifter Udgifter: Lokaleomkostninger Administration / kontordrift Rejse/transport It og telefon Repræsentation Tab på debitorer 0 0 Løn og personaleomkostninger Projektrelaterede lønninger Afskrivninger + renter Udgifter i alt Resultat før projekter / kampagner

7 Budget 2012 Kampagne og projektarbejde Indtægter: Kampagnerelaterede indtægter Udgifter Aktivitetsomkostninger Projektrelaterede lønninger Omkostninger i alt Resultat for projekter / kampagner Resultat for året Forventet egenkapital

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012

Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012 Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012 Odense Danhostel Kragsbjerggaard Knud Anker Iversen vælges som dirigent Lene Nørris Jensen vælges som referent Generalforsamlingen konstateres

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere