Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1"

Transkript

1 Trio Grunddata

2

3 Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5 Grunddata... 6 Kap Grunddata Institution... 7 Grunddata Institution Institution... 7 Normperiode... 8 Grunddata Institution Kalender... 9 Grunddata Institution Perioder... Grunddata Institution Lønoplysninger... Grunddata Institution Ringetidssæt... 4 Grunddata Institution Grupper... 5 Grunddata Institution Stillinger... 6 Grunddata Institution Aktivitetskategorier... 7 Grunddata Institution Status for timeforbrug... 9 Kap. Grunddata Personale... 0 Grunddata Personale Historik... Grunddata Personale Linjefag... Kap. Grunddata Basiskartotek... 4 Grunddata Basiskartotek Lokaler... 4 Automatisk tildeling af lokaler... 4 Grunddata Basiskartotek Klasser/Hold... 5 Grunddata Basiskartotek Fag... 6 Grunddata Basiskartotek Løn- og fraværskoder... 7 Grunddata Basiskartotek Aktivitetsbetegnelser... 0 Kap. 4 Værktøj Timefordelings-/lektionsplan... Trio Grunddata Side

4 4 Velkommen til Trio! Backup Vi opfordrer dig til at tage backup som en daglig rutine, og inden du påbegynder indtastninger/ opgørelser i Trio, som du er usikker på. I Trio er der ingen fortryd-knap. Backuppen er derfor din eneste mulighed for at: Gendanne data, som du har mistet Genskabe oprindelige data, hvis du fortryder nogle indtastninger/handlinger i Trio. Dan backup Klik på Ikonet. Nu ser du dette vindue: 4 Trio foreslår et filnavn. Ønsker du et andet navn, kan du ændre navnet, men lad dato og tid blive stående. Dermed ved du altid, hvornår du har taget backuppen, hvis du får brug for at indlæse den senere. Du kan selv udpege en anden backupmappe. Klik på Gem. Nu er din backup gemt. Trio foreslår at gemme backuppen i den mappe, der er angivet som backupmappe i menuen: Værktøj Opsætning Systemstier. Indlæs backup Backuppen kan indlæses igen ved at vælge menuen: Filer Backup Indlæs backup. Udpeg den backup, du vil indlæse og klik på knappen: Åbn. Du skal være opmærksom på, at du ved indlæsning af en ny backup, vil få overskrevet de aktuelle data i Trio. Trio Grunddata Side

5 Send backup til Tabulex Du har mulighed for at sende en backup til Tabulex via denne menu. Når du vælger menuen Send backup til Tabulex, vil systemet automatisk åbne dit mailprogram, og backuppen bliver automatisk vedhæftet. Du har mulighed for at skrive en besked, før du sender din backup. For at kunne benytte dig af denne automatiske mail, skal du gå i menuen Værktøj Opsætning Mailserver. Opsætningen i mailserveren kan også bruges til at maile udskrifter til lærerne, fx deres aktivitetsplaner. Trio Grunddata Side

6 Genvejstaster mv. Funktion Funktionstaster/forklaring Skærmdump Opret aktivitet Insert eller Alt + o Gem aktivitet Return/Enter eller Alt + g Opret og gem aktivitet Insert og Slet aktivitet (hele linjen) Ctrl + delete eller Alt + s Slet indholdet i et felt (først markeres feltet) Backspace/ tilbage-knappen Annuller Esc eller Alt + a Vis Alt + v Tilknyt klasser til hold Ctrl + return/enter Tilknyt personer til gruppe Ctrl + return/enter eller Alt + t Indsætte flueben Mellemrumstast Skifte fra dato til dato i oversigtsskemaet Ctrl + Page up/page down Trio Grunddata Side 4

7 Forstørrelse af et vindue Når du åbner et vindue i Trio, kan du forstørre det ved at trække i et af vinduets hjørner eller i en af siderne. Hold musen over et hjørne eller en side indtil du ser en af disse pile:. Nu kan du hive i vinduet. Trio husker indstillingen, hvilket betyder, at vinduet åbner i samme størrelse, som da du lukkede. Skjul/vis kolonner I Trio er der mulighed for at skjule kolonner. Skjuler man en kolonne, er det kun visuelt. Beregningerne er fortsat aktive. (Dette er selvfølgelig først aktuelt, når der er data i menuen Tjenestetid). Højreklik på en af kolonnerne. Vælg Skjul/Vis kolonner. Nu ser du boksen: Customization. I boksen kan du gemme de kolonner, som du ikke ønsker at se. Venstreklik på den kolonneoverskrift, du vil skjule. Træk nu kolonnen over i gemme-boksen. Vil du igen vise en skjult kolonne, skal du venstreklikke på kolonne-overskriften i gemmeboksen, og trække den tilbage. De grønne pile viser stedet, hvor kolonnen vil blive placeret, når du slipper. Trio Grunddata Side 5

8 Grunddata I menuen Grunddata opretter du alle skolens grundoplysninger. De oplysninger og beregningsparametre, som du indtaster i Grunddata, er fundamentet for Trios automatiske beregninger af skolens ressourcer. Derfor er det vigtigt, at de er korrekt indberettet. Klik på ikonet til Grunddata. Nu ser du dette vindue: Grunddata er delt i tre hovedgrupper med hver deres underfaneblade. Ved at klikke på de tre hovedgrupper: Institution, Personale og Basiskartotek, kan du se alle underfanebladene. I fanebladet Grunddata Institution kan du indtaste oplysninger om: I fanebladet Grunddata Personale kan du indtaste oplysninger om: I fanebladet Grunddata Basiskartotek kan du indtaste oplysninger om: Trio Grunddata Side 6

9 Kap Grunddata Institution På de næste sider vil fanebladene: Institution, Kalender, Perioder, Lønoplysninger, Ringetidssæt, Grupper, Stillinger, Aktivitetskategorier og Status for timeforbrug blive gennemgået. Grunddata Institution Institution Når du skriver/udpeger et postnummer og tabulerer videre til næste felt, vil Trio automatisk skrive bynavnet. Du kan også starte med at skrive/udpege byen, så finder Trio postnummeret. I registeret er de postnumre/byer, som du selv opretter, angivet med denne farve (orange): Har du fx brug for at indtaste et tysk/svensk postnummer, kan du højreklikke på feltet Postnummer. Nu får du mulighed for selv at oprette et postnummer med tilhørende bynavn. Trio Grunddata Side 7

10 Normperiode (Værktøj Basisopsætning Normperiode) Når du gemmer, får du denne besked: Du skal oprette en normperiode i Trio på et år, før du kan fortsætte med indtastningerne i programmet. Sig derfor OK. Nu kommer du direkte i menuen: Værktøj Opsætning, hvor du kan oprette din normperiode. Vær omhyggelig med din indtastning, da du ikke på et senere tidspunkt kan ændre normperioden! Ønsker du en anden normperiode end skoleår eller kalenderår, skal du sætte prik i Institution, der har en selvvalgt normperiode. Nu kan du selv vælge startdatoen for normperioden, der altid vil være på et år. Trio Grunddata Side 8

11 5 4 6 Grunddata Institution Kalender Kalenderen for normperioden skal indtastes hvert år. OBS! Tidligere blev ferien lagt i kalenderen. Den skal nu indtastes på den enkelte medarbejder, da der nu er mulighed for at planlægge individuel ferie. Trio Grunddata Side 9

12 6 5 Gå frem/tilbage inden for normperioden. Højreklik i kalenderen, hvis du fx ønsker en udskrift eller at få kalenderen overført til et regneark. Den blå ramme viser, hvilken dato du står på i kalenderen. Du bevæger dig rundt i kalenderen med piletasterne på tastaturet. Her vælger du dagstypen for datoen med blå ramme omkring. Taster du begyndelsesbogstavet fra en af dagstyperne fx u, bliver dagen i den blå ramme en UV-fri dag. Som standard er alle hverdage uden dagstypetekst = Normal skemadage. Hvis du klikker på spørgsmålstegnet ved siden af Dagstyper, finder du en kort beskrivelse af de forskellige dagstyper. Undervisning i weekenden kan indberettes i kalenderen. Skal der undervises fx på en lørdag, markeres dagen som Normal skemadag. Tilsvarende kan en hverdag gøres skolefri ved at markere for Weekend. Du får dog nedenstående advarsel, som du klikker ja til. 4 Du har mulighed for at skrive en selvvalgt tekst i kalenderen på max. 7 tegn. Trio Grunddata Side 0

13 Grunddata Institution Perioder Normperioden er en kopi af skolens kalender. Normperioden dækker derfor hele skoleåret. Du kan selv oprette flere perioder. Mange skoler har fx brug for at oprette en periode til 9. årgang, da afgangsklasserne slutter tidligere end skolens øvrige klasser. Har skolen halvårlige valgfag, kan du oprette en periode for henholdsvis efteråret og foråret. Du opretter en afgrænset periode ved at ændre på start- og slutdatoen. For at oprette en ny periode, skal du klikke på Opret-knappen i bunden af vinduet. Du kan hele tiden se, hvor mange skemadage, der er i perioden. Vil du oprette en ny periode, på baggrund af en eksisterende periode, kan du kopiere perioden ved at højreklikke. Har du brug for at inaktivere en uge midt i perioden (dvs. at der ikke kan placeres et skema i den pågældende uge), gør du følgende: I kalenderen venstreklikker du på den første af de 5 dage. Tryk dernæst på mellemrumstasten 5 gange. Trio Grunddata Side

14 Grunddata Institution Lønoplysninger Hvis du skal danne elektronisk løn eller fraværsindberetning, skal du udfylde dette faneblad. KMD Silkeborg Løn Intet/Privatskole Sæt markeringen ved det lønsystem, I anvender. Angivelse af lønbrøk har betydning, når du sender løn. Vælger du lønbrøken 7/7, får du i Grunddata Personale feltet: Timer pr. uge, hvor du har mulighed for at beregne beskæftigelsesgraden i forhold til Timer pr. uge. Den valgte lønbrøk vises på udskriften af Opgaveoversigten. Trio Grunddata Side

15 4 5 6 Brugernummer/Institutionskode skal du have oplyst af din kommune eller it-afdeling. Her indtastes eventuelt afdelingsnummer til elektronisk løn (KMD). Her angives den sti, som lønfilerne skal afleveres til. Oplysning om stien skal du have fra din kommune eller it-afdeling. Hvis du skal sende elektronisk fravær, skal der sættes flueben her. Trio Grunddata Side

16 4 Grunddata Institution Ringetidssæt Vil du oprette et nyt ringetidssæt, skal du klikke på Wizard og følge guiden. Har du oprettet flere ringetidssæt, kan du her udpege det ringetidssæt, du vil se. Du opretter lektioner ved at klikke på knappen Opret. Trio indsætter automatisk lekt.nr. Du skal skrive starttiden og klikke på return/enter-tasten eller knappen Gem. Trio indsætter selv sluttiden. Trio indsætter selv sluttiden beregnet på baggrund af standard lektions-længden. Ønsker du, at en lektion skal afvige fra denne standardlængde, kan du selv angive sluttidspunkt. 4 Sætter du flueben i Vis avanceret, har du mulighed for at lave et helt specielt ringetidssæt, fx til torsdag. Trio Grunddata Side 4

17 Grunddata Institution Grupper 4 Opretter du en gruppe, skal du skrive gruppebetegnelsen i dette felt. I denne kolonne ser du de grupper, som du har oprettet. Har du oprettet en gruppe, kan du tilknytte/fjerne gruppemedlemmer. 4 Du kan udskrive en liste med grupperne. De oprettede grupper benyttes udelukkende til sortering/visning. De har ingen indflydelse på beregningerne i programmet. Trio Grunddata Side 5

18 4 Grunddata Institution Stillinger Programmet har fra starten nogle stillingsbetegnelser. Ønsker du flere, kan du selv oprette disse. Typen kan du ikke selv oprette. Det er typen, der ligger til grund for beregningerne. Du kan oprette en ny stillingsbetegnelse ved at højreklikke på den stilling, du vil kopiere. Den nye stillingsbetegnelse får det oprindelige navn+ kopi. Denne betegnelse kan du ændre. Man skal gennemgå ALLE parametre. Står der ikke det tal, som passer til jeres aftaler, skal du ændre tallet. Arbejder I med en fast nettonorm, kan du indtaste jeres faste nettonorm ved at klikke på. Trio Grunddata Side 6

19 4 4 Under fanebladet Overtid/UV-tillæg skal du udfylde de grænser for overtid samt undervisningstillæg, der er gældende for din skole. Grunddata Institution Aktivitetskategorier Trio indeholder fire aktivitetskategorier: Opgaver Puljer Tilstedeværelsestid Undervisning Trio Grunddata Side 7

20 4 Når du klikker på en aktivitetskategori, kan du se en lille beskrivelse af, hvad der er typisk for aktivitetskategorien. For hver aktivitetstype definerer du, hvordan den skal beregnes i forhold til: Undervisningstid Anden tid Inden for de enkelte aktivitetskategorier, kan du oprette de aktivitetstyper, der er brug for på din skole. Du kan sagtens oprette flere. Ved at benytte Wizarden kan du få hjælp til at beregne dine faktorer. For aktivitetstypen puljer, er det muligt at beregne puljens størrelse på baggrund af beskæftigelsesgraden og/eller antallet af dage i beskæftigelsesperioden. Trio Grunddata Side 8

21 Grunddata Institution Status for timeforbrug Fanebladet Status for timeforbrug er en hjælp til dig, hvis du vil se, hvad du har fordelt af timer. Markerer du for: prognose, får du optalt både fordelte og ikke-fordelte aktiviteter kun fordelte, kan du udpege den eller de personalegrupper, som du ønsker at se det aktuelle forbrug for. Husk at klikke på hver gang du skifter fra en visning til en anden. Klikker du på ved en aktivitetskategori, skifter plusset til. Du får nu vist alle aktivitetstyper under den valgte kategori. Trio Grunddata Side 9

22 Kap. Grunddata Personale Grunddata Personale Personale 9 5 Her kan du se de lærere, som du har oprettet. Farverne indikerer, hvilken stillingskategori vedkommende er ansat under. Du kan få flere kolonner frem, hvis du holder musen hen over sidelinjen, indtil du ser:. Venstreklik og træk nu med musen. Venstre halvdel af vinduet er personens grundoplysninger. Feltet Ansættelsesdato angiver, hvornår personen begyndte på skolen. Først når personen fratræder sin stilling, kan du udfylde feltet Fratrædelsesdato. En person, hvor feltet Fratrædelsesdato er udfyldt, bliver ikke fremskrevet til næste normperiode. Klik på for at få mere hjælp om login og rettigheder. 4 Højre halvdel af vinduet drejer sig om personens ansættelsesforhold i indeværende normperiode. Start- og slutdato er altid i den aktuelle normperiode. Derfor er det ikke nødvendigt at angive årstallet. Stillingsbetegnelserne kommer fra registret i menuen Grunddata Institution Stillinger. Her har du mulighed for at oprette nye stillingsbetegnelser. Er en lærer på orlov, har du mulighed for at skjule personen i oversigtsskemaet. Sætter du flueben, får du mulighed for at skrive et datointerval. Trio Grunddata Side 0

23 7 8 9 I Wizarden har du følgende muligheder: Her har du mulighed for at opgøre en lærer. Du kan også ændre dato eller ansættelsesforhold. Du bliver guidet vha. en Wizard. Har du oprettet flere ansættelsesforhold på en person, vil det fx se sådan ud: Indtaster du en person med et rigtigt cpr.nr., der fylder 60 år i skoleåret/normperioden, vil fluebenet i feltet Aldersreduktion blive aktiveret. Tidsbegrænsede ansættelser I forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser skal du, på den enkelte medarbejder, angive det antal arbejdsdage, hvorpå undervisningstillægget skal forholdsberegnes (Grunddata Personale Personale grå boks). Det er op til den enkelte skole at afgøre, om beregningen skal fortages på baggrund af arbejdsdage eller skoledage: Trio Grunddata Side

24 Grunddata Personale Historik I dette faneblad kan du oprette og gemme noter vedrørende læreren. Læreren kan ikke se noterne på opgaveoversigten eller i Trio Web. Grunddata Personale Linjefag Trio Grunddata Side

25 Skriver du begyndelsen af det fag, du ønsker fx da., så får du faget: Dansk Vil du se en oversigt over alle fag, kan du klikke på feltet/linjen. Nu ser du i højre side af feltet Klik på pilen. Nu ser du en fagliste. Udpeg det fag, du ønsker. Har læreren tilsvarende kompetencer, markerer du dette ved at sætte et flueben. Trio Grunddata Side

26 Kap. Grunddata Basiskartotek Grunddata Basiskartotek Lokaler Det er ikke nødvendigt at oprette lokaler af hensyn til tjenestetidsberegningen. Skal fagfordelingen overføres til et skemalægningsprogram, er det en fordel at oprette lokaler. Vil du oprette lokaler, er det kun nødvendigt at indsætte navnet/betegnelsen på lokalet. Det er frivilligt, om du vil lave en beskrivelse af lokalet. Automatisk tildeling af lokaler I de næste faneblade Klasser/Hold og Fag, har du mulighed for at knytte stamlokale til en klasse og stamlokale til et fag. Eks.:.A s klasselokale er lokale: 6 Faget IDR er i lokale: idr Hvis du i fanebladet Klasser/Hold sætter.a s stamlokale til 6 og i fanebladet Fag markerer, at idræt har stamlokale idr, vil Trio automatisk sætte stamlokalerne på, når du senere i Tjenestetid Undervisning opretter.a s lektioner..a DAN vil automatisk få tildelt lokalet 6, mens.a IDR vil få tildelt lokalet idr. Trio Grunddata Side 4

27 Grunddata Basiskartotek Klasser/Hold Det ringetidssæt, som du tidligere har oprettet, skal nu tilknyttes dine klasser/hold. Har du hold på din skole, kan du tilknytte de klasser til holdet, som det er sammensat af. Når du gemmer, sætter Trio automatisk flueben i feltet Hold. Klassetilknytninger til et hold betyder, at skemalæggeren vil få en skemabrik, ikke bare som en holdbrik, men en skemabrik, hvor klasserne er tilknyttet. Dette er også meget hensigtsmæssigt for oversigtsskemaet i Trio. Når du opretter en klasse, skal du knytte et ringetidssæt til klassen. Vil du oprette et hold, fx 4ab, skal du tilknytte de klasser til holdet, som det er sammensat af. Venstreklik på feltet to gange. Nu ser du: Venstreklik på. Nu har du mulighed for at tilføje klasser til holdet. Markér de klasser, du vil tilføje i venstre side. Klik på den blå pil i midten. Nu flyttes de markerede klasser til højre side. Klik på OK-knappen. Nu er klasserne 4a og 4b blevet tilknyttet til holdet 4ab. Den valgte klassetype afgør, om Trio pr. automatik knytter tillæg til klassen. Trio Grunddata Side 5

28 4 4 Grunddata Basiskartotek Fag Trio kan tilpasse dit fagregister til UVM s standardfagliste. Du kan selv oprette fag. Vikardækker du i Trio, kan du med et flueben markere, at en lærer, der fx har faget RÅD, skal foreslås som vikar. I de fag, hvor eleverne skal være i et faglokale i stedet for deres klasselokale, kan du indsætte stamlokalet. Trio tilknytter automatisk stamlokalet til lektioner med det pågældende fag. Trio Grunddata Side 6

29 Grunddata Basiskartotek Løn- og fraværskoder Trio er født med koder til undervisningstillæg mv. Først når der er valgt et lønsystem, kan du automatisk få koderne ved at klikke på knappen. KMD SD Trio Grunddata Side 7

30 PS Opretter I selv nogle koder, bliver disse orange. Retter du en standardkode, bliver den blå. Dette sættes tilbage til standard ved et højre klik. Trio har fra start en del fraværskoder: KMD Trio Grunddata Side 8

31 SD PS Du kan selv oprette koder til ekstraopgaver, honorarer og lignende. Det er dit lønkontor, der kan fortælle dig, hvad koden skal være. Når du taler med lønkontoret, skal du vide, at de nok taler om en TF-kode(r). TF-kode er det samme som Lønkode i Trio. Trio Grunddata Side 9

32 Grunddata Basiskartotek Aktivitetsbetegnelser Aktivitetsbetegnelser er et opsamlingskartotek, hvor alle de betegnelser, du har benyttet gemmer sig. Det betyder, at du fremover kan plukke fra dette register, når du har brug for samme betegnelse, som du én gang har benyttet. Fra begyndelsen kan du oprette nogle betegnelser, som du ved, at I benytter på din skole men det er IKKE nødvendigt. Man kan importere og eksportere listen over betegnelser til andre skoler. Det kan fx anvendes, hvis en kommune ønsker en ensretning af skolernes aktivitetsbetegnelser. Tryk på for yderligere oplysninger. Trio Grunddata Side 0

33 Kap. 4 Værktøj Timefordelings-/lektionsplan For at få lektioner oprettet automatisk i Trio, kan du udfylde tabellen i menuen: Værktøj Timefordelings-/lektionsplan. Når du klikker på Importer UVM s standard fagliste udfyldes tabellen. Importer UVM s vejledende undervisningstimetal udfylder ligeledes tabellen. Når du efterfølgende klikker på knappen Opret lektioner, får du i menuen Tjenestetid Undervisning automatisk oprettet hele lektionsplanen for alle skolens klasser. Trio Grunddata Side

34 Når du klikker på Opret lektioner åbner nedenstående vindue: Vælg lektionstyper (normalklasse, specialklasse og modtageklasse) og indtast antal skemadage i skoleåret. Klik på Udfør. Trio Grunddata Side

35 Telefon: Mail: Trio Grunddata Side

36 Trio Grunddata Side 4

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Trio Grunddata Læreraftale 05 og privatskoler

Trio Grunddata Læreraftale 05 og privatskoler Trio Grunddata Læreraftale 05 og privatskoler Indholdsfortegnelse Filer... Databaseopsætning:... Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... 4 Genvejstaster mv.... 5 Forstørrelse

Læs mere

Vejledning Trio Grunddata Grønland

Vejledning Trio Grunddata Grønland Vejledning Trio Grunddata Grønland Indholdsfortegnelse Filer... 2 Databaseopsætning:... 2 Backup... 3 Dan backup...3 Indlæs backup...3 Send backup til Tabulex... 4 Genvejstaster mv.... 5 Forstørrelse

Læs mere

TABULEX TRIO GRUNDDATA OK15

TABULEX TRIO GRUNDDATA OK15 VEJLEDNING TABULEX TRIO GRUNDDATA OK5 Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5

Læs mere

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap. Tjenestetid Grundtid... Regulering af beskæftigelsesgrad... 3 Kap. Tjenestetid: De syv aktivitetskategorier... 5

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08 til Trio Vikardækning Læreraftale 08 Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Opgørelse af lærer

Vejledning. Vejledning til Trio Opgørelse af lærer til Trio Opgørelse af lærer Hvornår skal en lærer opgøres? Du kan have brug for at skulle opgøre en lærer, hvis vedkommende: stopper går på barsel uden løn fra skolen ændrer beskæftigelsesgrad. Skal en

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

TABULEX TRIO TJENESTETID OK15

TABULEX TRIO TJENESTETID OK15 VEJLEDNING TABULEX TRIO TJENESTETID OK5 Indholdsfortegnelse Tjenestetid... 2 Tjenestetid Grundtid... 2 Brutto- og nettotid... 3 Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag... 4 Særlige aftaleforhold...

Læs mere

FREMSKRIVNING TIL SKOLEÅRET 2016/17 TRIO

FREMSKRIVNING TIL SKOLEÅRET 2016/17 TRIO VEJLEDNING FREMSKRIVNING TIL SKOLEÅRET 2016/17 TRIO Indholdsfortegnelse Fremskrivning af skoleåret... 2 Valgmulighed 1: Timefordelings-/lektionsplan... 4 Valgmulighed 2: Baseret på nuværende data... 8

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning til Trio Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode 3 Indsæt initial

Læs mere

Vejledning Trio Tjenestetid Grønland

Vejledning Trio Tjenestetid Grønland Vejledning Trio Tjenestetid Grønland Indholdsfortegnelse Tjenestetid... 2 Kap.1 Tjenestetid Grundtid... 2 Beregning af arbejdstid i Trio... 2 Ændringer i grundtiden...3 Bruttotidsfradrag...3 Særlige aftaleforhold...3

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio kan du danne en

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013

Vejledning. Vejledning. Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013 Vejledning Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013 Indberetningsperiode Fra efteråret 2013 kan du indberette statistik til UVM. Det er UNI-C, der oplyser den præcise dato for grundskoleindberetningen.

Læs mere

VEJLEDNING. TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring)

VEJLEDNING. TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring) VEJLEDNING TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring) Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen (Styrelsen for It og Læring) side 2

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

DANNELSE OG INDBERETNING AF MÅNEDSLØN TRIO

DANNELSE OG INDBERETNING AF MÅNEDSLØN TRIO VEJLEDNING DANNELSE OG INDBERETNING AF MÅNEDSLØN TRIO Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 2 Lønkoder... 2 Grænser for uv-tillæg/overtid... 3 Afregning af løn... 3 Hvis du har valgt at sende elektronisk...

Læs mere

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elevfravær til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling STIL Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio

Læs mere

Vejledning til Trio Web

Vejledning til Trio Web Vejledning til Trio Web for lærere OK Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... 4 Dine oplysninger... 5 Dine linjefag... 6 Skift din adgangskode... 6 Dit ugeskema... 7 Dagens vikarskema...

Læs mere

Vejledning til Trio Grønland Vikardækning

Vejledning til Trio Grønland Vikardækning Vejledning til Trio Grønland Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio...3 Opsætningsguiden... 5 Vejledninger til Trio... 9 Installation af Trios databaseserver

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 1 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 2 Indhold Indledning... 4 Klargøring til nyt skoleår... 4 Kommende 0.-klasser... 4 Team... 4 Oprettelse af nyt team... 4 Massekopiering af team... 5

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Trio Vejledning Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 (Styrelsen for It og Læring) I det følgende kan du få information om, hvordan du bruger Trio til at indberette kompetencedækning til

Læs mere

Fagdage/fordybelsesdage

Fagdage/fordybelsesdage Fagdage/fordybelsesdage På nogle folkeskoler ønsker man, at en bestemt dag i ugen anvendes som fagdag/fordybelsesdag. Forstået således, at en klasse én dag om ugen KUN har ét fag. I det næste tager vi

Læs mere

Vejledning. Trio. Vejledning Skoler med afdelinger

Vejledning. Trio. Vejledning Skoler med afdelinger Trio Vejledning Skoler med afdelinger Indholdsfortegnelse Afdelinger... 3 Hovedskole med underskoler/afdelinger... 3 Hovedskolen... 3 Hvordan ved Trio, hvem der er hovedskole/hovedafdeling?... 4 Hvad kan

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio... 3 Opsætningsguiden... 5 Hvis løn og fravær skal overføres elektronisk... 9

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

Elever og planlagt undervisning: elevtal i klasserne og undervisning i fagene

Elever og planlagt undervisning: elevtal i klasserne og undervisning i fagene Vejledning til Grundskolestatistik 2017 i KMD Educa Personale Du finder statistikken i Funktioner Statistik til UVM. Statistikken består af 3 blanketter: Elever og planlagt undervisning: elevtal i klasserne

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok Afdeling/skole Ordene afdeling og skole anvendes forskelligt i modulerne: Afdelinger og MultiUser. Modulet Afdeling Udgangspunktet er én skole, der lægger ét fællesskema. Denne skole kan bestå af en eller

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN.

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. FOR AT LETTE PROCESSEN FOR DIG, DER SKAL TIL AT LÆGGE ARRANGEMENTER OP PÅ WWW.LUNGE.DK, HAR VI UDARBEJDET DENNE GUIDE. PÅ DEN MÅDE KAN DU

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO Indholdsfortegnelse Fravær... 2 Afregning... 3 Bemærkning... 3 Tidsangivelse... 4 Datovælger... 4 Elektronisk fraværsindberetning... 4 Uafsluttet fravær... 5 Dobbeltklik

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

VEJLEDNING TRIO+ FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO+ FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO+ FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Login... 2 Forside... 2 Aktivitetsmødeplan... 4 Lektionsmødeplan... 6 Dine oplysninger... 7 Linjefag... 8 Hjælp... 9 Log ud... 9 Grunddata... 10 Fagfordeling

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.11

Nyt i SkoleIntra 5.11 Nyt i SkoleIntra 5.11 Sidst ændret den 26 02 2016 Ændringer i bookingsystemet Af hensyn til arbejdet med at udforme en ny og mere centralt placeret kalender i Det Nye Skoleintra, har vi lavet nogle ændringer

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Vejledning til TEA befordring

Vejledning til TEA befordring Vejledning til TEA befordring 1 Tabulex Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Registrering af befordringskriterier... 3 Afstand... 3 Befordringskode... 4 Rute...

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72.

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72. Indstilling af Søgebilledet Anvendelse af Søgebilledet Søgebilledet overførsel til regneark mv. Sagsoprettelse Aktiviteter Noter til Aktiviteter Tilknytninger Ny tilknytning Interessenter Ny interessent

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Vejledning til dataudtræk fra Trio til den kommunale kvalitetsrapport

Vejledning til dataudtræk fra Trio til den kommunale kvalitetsrapport Du kan trække data til brug for udarbejdelse af den kommunale kvalitetsrapport fra Trio. I Trio findes følgende specialforespørgsler i menupunktet Lister og forespørgsler Type: Kvalitetsrapport Paragrafnumrene

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Vejledning til Basic

Vejledning til Basic Vejledning til Basic v. 1.77 Adm4you, 2010 Indhold Kort om easyourtime Basic... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder...

Læs mere