MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport Danfoss leverer nyt stærkt resultat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat

2 Organisation Kort om Danfoss en Danfoss er globalt førende inden for energieffektive løsninger, der sparer energi og omkostninger og samtidig reducerer CO2-udledninger. Virksomhedens brede sortiment af produkter og serviceydelser bliver anvendt til for eksempel køling af mad, aircondition, opvarmning af bygninger, hastighedsregulering af elmotorer og fremdrift af mobilt udstyr. Virksomheden er også aktiv inden for sol- og vindenergi samt infrastruktur til fjernvarme og -køling i byer. Danfoss blev grundlagt i 1933 i Nordborg, Danmark. I dag beskæftiger koncernen cirka medarbejdere og sælger sine produkter i mere end 100 lande verden over. Læs mere om Danfoss på og få indblik i de energieffektive løsninger på SolutionsReady/. Dato for udsendelse 20. marts Denne årsrapport er udsendt på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner, er den danske tekst gældende. 2 Årsrapport 2012 I Danfoss en

3 Indhold Ledelsesberetning CSR hoved- og nøgletal... 4 ens hoved- og nøgletal i hovedpunkter... 7 Brev fra direktionen Danfoss leverer nyt stærkt resultat... 9 Core & Clear status Fortsat fokus på kerneleverancer og innovation i Regnskabsberetning for Danfoss en Resultatgennemgang Innovation Vidensressourcer Medarbejderforhold Ændringer i direktionen Køb af virksomheder, forretningsudvidelser og etableringer i Salg og lukning af virksomheder og aktiviteter i Købstilbud på de resterende aktier i Sauer-Danfoss Regnskabspraksis Corporate governance Oversigt over bestyrelsen Oversigt over direktion og øvrig koncernledelse Aktionærforhold Risk management & compliance Risikostyring Compliance Væsentlige risikoområder for Samfundsansvar Danfoss Climate & Energy Sauer-Danfoss Forventninger til Ledelsesberetning for Danfoss A/S (moderselskabet) Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Hoved- og nøgletal pr. kvartal Regnskab & noter ens selskabsoversigt Årsrapport 2012 I Danfoss en 3

4 CSR hoved- og nøgletal CORPORATE CITIZENSHIP CORPORATE HOVED- OG CITIZENSHIP NØGLETAL HOVED- OG NØGLETAL ENERGI OG KLIMA Energiforbrug (TJ) ENERGI OG KLIMA Energiforbrug (TJ) Total CO 2 emission (ton) Total CO 2 emission (ton) Heraf udledning fra elektricitet Heraf udledning fra elektricitet Heraf udledning fra varme Heraf udledning fra varme CO 2 udledningsmål (ton) CO 2 udledningsmål (ton) CO 2 udledning i % af mål CO 2 udledning i % af mål 96% 88% 77% 75% 96% 76% 88% 77% 75% 76% MILJØ Vandforbrug (m 3 ) MILJØ Vandforbrug (m 3 ) Samlet råvaremængde (ton) Samlet råvaremængde (ton) KRAN stoffer (ton) KRAN stoffer (ton) Organiske opløsningsmidler (ton) Organiske opløsningsmidler (ton) Industrielt spildevand (m 3 ) Industrielt spildevand (m 3 ) Total affaldsmængde (ton) Total affaldsmængde (ton) MENNESKER OG ULYKKER Total medarbejderomsætning (%) MENNESKER OG ULYKKER Total medarbejderomsætning (%) 19,5 20,2 16,9 15,7 19,5 17,2 20,2 16,9 15,7 17,2 Antal ulykker - produktion Antal ulykker - produktion Ulykkesfrekvens produktion Ulykkesfrekvens produktion 16,8 15,5 12,8 16,8 9,4 15,5 9,2 12,8 9,4 9,2 Antal ulykker - funktionærer Antal ulykker - funktionærer Ulykkesfrekvens funktionærer Ulykkesfrekvens funktionærer 2,3 2,7 1,3 1,3 2,3 1,5 2,7 1,3 1,3 1,5 Samlet antal fraværsdage Samlet antal fraværsdage ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING Antal leverandører i høj-risiko lande ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING Antal leverandører i høj-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Heraf Code leverandører, of Conduct der har underskrevet 28% Code of Conduct 29% 81% 53% 28% 83% 29% 81% 53% 83% Antal leverandører i mellem-risiko lande Antal leverandører i mellem-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Heraf Code leverandører, of Conduct der har underskrevet 8% Code of Conduct 28% 46% 56% 8% 68% 28% 46% 56% 68% Antal leverandører i lav-risiko lande Antal leverandører i lav-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Heraf Code leverandører, of Conduct der har underskrevet 17% Code of Conduct 47% 46% 65% 17% 81% 47% 46% 65% 81% SOCIAL ANSVARLIGHED SOCIAL ANSVARLIGHED Antal afskedigelser på grund af uetisk adfærd Antal afskedigelser på grund af uetisk adfærd Alle tal er eksklusiv Sauer-Danfoss Alle tal er eksklusiv Sauer-Danfoss 4 Årsrapport 2012 I Danfoss en

5 ens hoved- og nøgletal (mio. DKK) KONCERN HOVED- OG NØGLETAL mio. DKK RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) EBIT ekskl. andre driftsindtægter mv Resultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures Finansielle poster, netto Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat BALANCE Langfristede aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital i alt Nettorentebærende gæld Nettoaktiver Anlægsinvesteringer PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet heraf køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash flow Frit cash flow før M&A Pengestrøm fra finansieringsaktivitet ANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere NØGLETAL Organisk omsætningsvækst (%) EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 2,5-0,2 10,8 10,8 10,9 EBIT margin (%) 1,5-5,9 10,3 12,5 11,0 EBITDA margin (%) 7,7 5,6 16,0 17,5 16,8 RONA (%) 2,4-7,1 17,6 24,0 22,2 Egenkapitalens forrentning (%) -0,9-13,0 12,3 9,0 18,0 Soliditetsgrad (%) 36,0 35,1 39,2 44,8 51,1 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) (%) 82,4 92,5 62,2 36,8 19,0 Nettorentebærende gæld/ebitda 4,7 6,8 1,3 0,8 0,5 Udbytte/resultat (pay-out ratio) (%) neg. 0,0 7,5 25,0 17,0 Udbytte pr. 100 DKK aktie (%) 20,0 0,0 10,0 31,5 39,2 Resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse for 2009, 2010 og 2011 er påvirket af koncernens reklassificering af ophørte aktiviteter til separate linjer i regnskabet. Ovennævnte nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010", udarbejdet i overensstemmelse hermed. Årsrapport 2012 I Danfoss en 5

6 6 Årsrapport 2012 I Danfoss en

7 Hovedpunkter for 2012 Omsætningen blev på DKK mio. mod DKK mio. i 2011 svarende til en ændring på 0% i forhold til det stærke Resultat før andre driftsindtægter og driftsomkostninger blev på DKK mio. mod DKK mio. sidste år. Resultat af primær drift (EBIT) blev på DKK mio. svarende til en forbedring på 3%, når der korrigeres for den ekstraordinære indtægt fra virksomhedsfrasalg på DKK 578 mio. i Årets resultat blev på DKK mio. mod DKK mio. året før. Det frie cash flow blev på DKK mio. mod DKK mio. i 2011, hvor virksomhedsfrasalg gav et ekstraordinært cash inflow på DKK mio. Frit cash flow før opkøb og frasalg (M&A) blev på DKK mio. mod DKK mio. i Den nettorentebærende gæld udgjorde DKK mio. mod DKK mio. året før. Det nuværende niveau for nettorentebærende gæld svarer til 0,5 de seneste fire kvartalers EBITDA. Soliditetsgraden var 51,1% mod 44,8% i Egenkapitalens forrentning var 18% mod 9% i Udbyttet foreslås fastsat til 17% af årets koncernresultat svarende til 39,2% pr. aktie. Corporate Citizenship (excl. Sauer-Danfoss) Udledningen af CO2 faldt med 0,5% til ton fra ton i 2011, som følge af Danfoss' fortsatte indsats for at nedbringe energiforbruget. Medarbejdertrivslen, målt som medarbejdernes oplevelse af klare mål, hyppig ledelsesmæssig opfølgning og fair balance mellem indsats og belønning, steg til 74 fra 71 ved udgangen af Danfoss fortsatte implementeringen af sit etiktræningsprogram, hvor i alt ca ledere med personaleansvar gennemgik etiktræningen. Derudover udviklede Danfoss et nyt program i anti-korruption, som ca medarbejdere skal gennemføre i Forventninger til 2013 Danfoss forventer, at den globale finansielle usikkerhed, som prægede 2012, vil vare ved igennem 2013 med fortsat lav sigtbarhed til følge. Væksten i Danfoss markeder forventes at ligge på et beskedent niveau med klima- og energiløsninger og globalisering som de primære væksttrends. Samtidig forventer Danfoss fortsat at fastholde sin lønsomhed gennem løbende forbedringer af driften og de allerede igangsatte målrettede strategiske tiltag. Omsætningen i 2013 forventes således at vise beskeden vækst. Resultat af primær drift i 2013 forventes at vokse på linje med omsætningen. Effekten af eventuelle frasalg, ophørte aktiviteter eller køb af virksomheder/ aktiviteter er ikke indregnet i forventningerne. Årsrapport 2012 I Danfoss en 7

8 8 Årsrapport 2012 I Danfoss en

9 Brev fra direktionen Danfoss leverer nyt stærkt resultat Kære læser, Danfoss skaber for tredje år i træk et stærkt resultat trods de udfordrende finansielle konjunkturer på det globale marked. Danfoss succes i et svært globalt marked skyldes ikke mindst fastholdelsen af strategiplanen Core & Clear, som blev lanceret i Strategien sigter på strategisk udbygning af forretningen i de globale vækstøkonomier samt fortsat organisk vækst i vores kerneforretninger kombineret med et højt investeringsniveau i innovation. I 2012 resulterede vores langsigtede investeringer i produktinnovation igen i en række nye, kundefokuserede løsninger. Hoveddrivkraften bag vores salg i 2012 er fortsat efterspørgslen på løsninger inden for klima & energi samt globaliseringen, der blandt andet har sat skub i urbaniseringen i verdens nye folkerige vækstzoner. Ikke mindst på det russiske marked er der sket et gennembrud for energieffektive løsninger, og i Rusland havde vi to-cifrede vækstrater året igennem. Også salget på koncernens største marked, Nordamerika, overraskede positivt året igennem, mens det kinesiske marked gik tilbage som følge af den kinesiske regerings opbremsning i bolig- og byggesektoren for at afværge økonomisk overophedning. Danfoss mål om at skabe profitabel global vækst er dermed lykkedes i 2012, og den position skal styrkes og udvikles de kommende år med målrettede investeringer i BRIK-landene og i andre vækstøkonomier. Udviklingen i virksomhedens lønsomhed har samtidig været tilfredsstillende. Vi har igennem året fortsat udbredelsen af best practices på tværs af koncernen og yderligere styrket kompetenceniveauet på centrale områder som for eksempel indkøb og produktivitet. Samtidig har vores løbende opfølgning på medarbejdertrivslen vist fortsat massiv opbakning til vores strategiske tiltag. Vi har også øget vores frie cash flow og yderligere nedbragt vores gæld, som på bare tre år er reduceret med totredjedele. Det har styrket vores finansielle handlefrihed, som bl.a. blev brugt til i slutningen af året at opnå fuldt ejerskab af joint-venturet Danfoss Turbocor Compressors for at styrke vores position på det globale marked for kompressorer med variabel hastighed. På samme vis besluttede vi os i november måned for at gå efter fuldt ejerskab af Sauer-Danfoss, fordi vi er overbevist om, at et endnu tættere samarbejde vil styrke den samlede forretning og kunne give vores kunder endnu flere fordele. Danfoss fortsætter tillige bestræbelserne på at forblive i front på bæredygtighed og social ansvarlighed. I 2012 har vi blandt andet lanceret et omfattende anti-korruptionsprogram. Samlet set giver 2012 os endnu et stærkt rygstød til vores fremtidige udvikling. Den globale finansielle usikkerhed og lave sigtbarhed tegner til at fortsætte igennem Vi skal nu bruge det stærke momentum, vi har opbygget de senere år, til at fastholde vækstrater over markedsgennemsnittet og samtidig yderligere styrke vores indtjening og cash flow. Niels B. Christiansen Kim Fausing Årsrapport 2012 I Danfoss en 9

10 Core & Clear status Fortsat fokus på kerneleverancer og innovation i 2013 Danfoss fastholdt i 2012 det strategiske momentum, som koncernen har skabt siden I 2012 er det blandt andet lykkedes Danfoss at styrke kvaliteten, øge innovationen, styrke kundefokus og nedbringe virksomhedens kompleksitet. Dette arbejde vil fortsætte i Et væsentligt element i Danfoss' Core & Clear-strategi er positionering af produktporteføljen på tværs af kerne- og vækstforretninger. Via målrettede investeringer i færre, højpotentielle vækstområder har Danfoss udviklet nye innovative teknologier på områder som eksempelvis solarinvertere og varmevekslere. På innovationsområdet har Danfoss gennem 2012 fastholdt investeringsniveauet i produktudvikling på 3,9 procent af omsætningen. Innovation i kerneforretningen har ført til en række nye produkter, som mere markant end tidligere tager højde for såvel differentierede kundebehov som Danfoss' høje krav til kvalitet. en har i den forbindelse udbygget sin innovationskapacitet og taget en ny struktureret tilgang til produktlancering i brug. Det betyder, at Danfoss kunder nu er involverede fra start til slut i produktudviklingen, og produkterne placerer sig således præcis i det felt, som har størst betydning for vores kunder. Den øgede kapacitet har også resulteret i lancering af en lang række nye produkter, der flugter med de strategiske målsætninger indenfor klima & energi og globalisering. Det gælder eksempelvis en ny varmepumpe til jordvarme med forbedret virkningsgrad, mere energieffektive mikroplade-varmevekslere til brug i varmepumper, og en helt ny type meget brugervenlig elektronisk termostat til elektrisk gulvvarme. Derudover har Danfoss i 2012 udvidet produktsortimentet med kølestyring og køleventiler, der er specielt designet til at anvende nye klimavenlige kølemidler, og i Kina er der udviklet nye serier af blandt andet frekvensomformere og industrielle kompressorer, der er målrettet mod kravene på det kinesiske marked med driftssikkerhed og energieffektivitet som de afgørende parametre. Danfoss ønsker, at alle forretningsområder senest med udgangen af 2015 efterlever kvalitetsstandarden ISO/TS Standarden er en af verdens skrappeste kvalitetsstandarder, og yderligere tre Danfoss-fabrikker nåede i 2012 målsætningen og lever nu fuldt op til kravene i ISO/TS Samtidig har Danfoss fortsat udviklingen og implementeringen af fælles systematiske metoder og værktøjer på tværs af koncernen. Danfoss' ambition om at levere højeste kvalitet i markedet er således fuldt intakt. Kompleksiteten i virksomheden er blevet nedbragt gennem fortsat reduktion i antallet af varenumre. Det giver øget gennemsigtighed, og den udvikling skal fortsætte i 2013 med forbedringer på tværs af produktfamilier og forretningsområder. Også på leverandørsiden har Danfoss gennem 2012 nedbragt kompleksiteten ved at samle sine indkøb ved færre men større leverandører. Danfoss har også arbejdet målrettet med at øge brugen af firmakreditkort til betaling af rejse- og repræsentationsudgifter, så der skal håndteres færre direkte leverandører. Samtidig har den løbende opfølgning på medarbejdertrivslen vist fortsat massiv opbakning til de strategiske tiltag. Medarbejderne angiver, at den strategiske retning er klar, og at det er tydeligt for dem, hvordan de bidrager til fremskridtene. Danfoss har i løbet af 2012 blandt andet styrket kompetenceopbygningen gennem øget global brug af medarbejderudviklingssamtaler. Kort om Core & Clear-strategien Siden 2010 har Danfoss arbejdet efter strategien Core & Clear. Ambitionen er, at Danfoss inden 2015 er global trendsetter, når det gælder resultater og omdømme. Klima & Energi og globalisering er udpeget som hovedtrends for Danfoss forretning. Og strategien har derudover fire kerneelementer: Core & Clear handler om fortsat fokus på de kerneforretninger, hvor Danfoss allerede indtager eller er på vej til at indtage en global førerposition. Tillige skal Danfoss sikre, at virksomheden indenfor sin kerneforretning hele tiden adskiller sig markant fra sine konkurrenter. Free & Agile går ud på at øge koncernens fleksibilitet og manøvredygtighed og dermed evnen til hurtigt at tilpasse sig markedsudviklingen. Dette opnås gennem fortsat optimering af forsyningskæden og de administrative processer. Desuden fastholdes fokus på at reducere gæld og styrke cash flow. Customer & Innovation fokuserer på innovation med udgangspunkt i kundernes behov. Danfoss investerer i at fastholde og styrke evnen til at skabe værdi for vores kunder ved at innovere og producere kundedifferentierede produkter i højeste kvalitet. Passion & Performance handler om organisationens engagement og evne i forhold til at implementere strategien. Fokus er på at kommunikere en tydelig, fælles retning, opstille klare mål for både medarbejdere og ledere samt investere i kompetenceudvikling, engagement og evnen til at leve op til ambitiøse mål. 10 Årsrapport 2012 I Danfoss en

11 INNOVATION FROM THE CORE 2012 Danfoss stiller skarpt på kernefunktionalitet I 2012 sendte Danfoss en ny frekvensomformer på markedet, der er specielt målrettet mod de nye vækstmarkeder i blandt andet Indien og Kina. Modellen kombinerer kernefunktionalitet med energieffektivitet, brugervenlighed og pålidelighed. Blandt andet har den specialcoating af elektronikdelene for ekstra hårdførhed. Resultatet er et produkt, der er let og hurtigt at installere og har et minimalt behov for vedligehold. Frekvensomformeren, der bruges til hastighedsstyring af elektriske motorer, anvendes f.eks. i tekstilindustrien på de nye asiatiske vækstmarkeder, hvor den tiltagende industrialisering og automatisering giver stort potentiale for energibesparelser. Årsrapport 2012 I Danfoss en 11

12 INNOVATION FROM THE CORE 2012 Danfoss knytter miljøvenlige kølemidler og energieffektivitet endnu tættere sammen I 2012 lancerede Danfoss en ny ADAP KOOL controller enhed, som er specielt udviklet til at optimere kølesystemer, der bruger naturlige kølemidler som f.eks. CO2. Controlleren får de forskellige dele i kølesystemet til at arbejde mere energieffektivt sammen og er samtidig specialudviklet til at kunne håndtere den hårdere belastning i CO2-baserede kølesystemer. Løsningen bruges blandt andet i supermarkeder til at sikre energibesparende og pålidelig køling af madvarer i kølediske, og bidrager dermed til at reducere madspild og holde en høj fødevaresikkerhed. ADAP KOOL serien omfatter i forvejen en række andre komponenter og løsninger til kølesystemer med naturlige kølemidler. 12 Årsrapport 2012 I Danfoss en

13 Regnskabsberetning for Danfoss en Danfoss gentog i 2012 rekordresultatet fra 2011 og leverede samtidig et rekordhøjt frit cash flow på den underliggende forretning. Baggrunden var målrettet gennemførelse af Core & Clear strategien, kombineret med høje vækstrater i Rusland og USA, der opvejede kinesisk nedgang i starten af året. Omsætning og EBIT, mio. DKK Resultatgennemgang Omsætningen blev DKK mio. mod DKK mio. i 2011, svarende til en ændring på 0%. Korrigeret for ændringer i valutakurser og frasalg, var der tale om et fald på 2%. Omsætningen lå dermed på niveau med det forventede, hvilket er tilfredsstillende. Salget blev gennem hele året drevet af høj efterspørgsel på klima- og energiløsninger, hvor især det russiske marked med 24% præsterede høj vækst. Omvendt oplevede det kinesiske marked nedgang i årets første halvdel som følge af de kinesiske myndigheders bevidste opbremsning i bygge- og anlægssektoren. Udviklingen på det kinesiske marked stabiliseredes i andet halvår. Brasilien og Indien fastholdt udviklingen fra året før og alle fire BRIK-markeder figurerer fortsat blandt Danfoss 15 største markeder. Også koncernens største marked, det amerikanske, leverede fortsat positiv vækst på 12%. Det europæiske marked leverede samlet set nulvækst efter en stærk start på året, der især var drevet af høje salgstal på det tyske marked for solar inverters som følge af udskudte ændringer til de tyske tilskudsordninger til solenergi. Danfoss Climate & Energy segmentet oplevede stigende vækst gennem 2012 efter en afdæmpet start på året og præsterede en samlet vækst på 3%. Korrigeret for udsving i valutakurser, hvor den stærke amerikanske dollar slog igennem, blev væksten på 0%. Efter en stærk start på året oplevede Sauer-Danfoss segmentet omsætningsnedgang i årets sidste halvdel, hovedsageligt som følge af opbremsning i den kinesiske bygge- og anlægsektor samt den generelle økonomiske afmatning i Europa. Segmentet rapporterede således en samlet fremgang på 1%, som korrigeret for udsving i valutakurser svarede til en nedgang på 4%. Omsætning 2012 (2011) Fordelt på regioner Resultatet før andre driftsindtægter og driftsomkostninger blev på DKK mio. mod mio. i 2011 svarende til en vækst på 1%, som kan henføres til Danfoss målrettede strategiske tiltag kombineret med stram styring af omkostningerne. Resultat af primær drift (EBIT) viste et overskud på DKK mio. mod DKK mio. Korrigeret for den ekstraordinære gevinst på DKK 578 mio. fra frasalgene af Danfoss Water Controls og Danfoss Geared Motors var der tale om en vækst på 3% i indtjeningen på den primære forretning. Resultat af primær drift lå dermed på niveau med det forventede ved årets begyndelse, hvilket er tilfredsstillende. Årsrapport 2012 I Danfoss en 13

14 De finansielle poster viste en omkostning på DKK 371 mio. mod en omkostning på DKK mio. i Det skyldes hovedsageligt en reduktion af koncernens hensættelser til uudnyttede aktieprogrammer som følge af lavere kurs på Danfoss-aktien samt faldende renteomkostninger i forbindelse med det lavere gældsniveau. Årets resultat blev på DKK mio. mod DKK mio. i Resultatet udviklede sig i 2012 bedre end forventet. Balancegennemgang Egenkapitalen var på DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Stigningen i egenkapitalen skyldes primært indregningen af årets positive resultat fraregnet udbetalt udbytte. De samlede aktiver udgjorde ved årets afslutning DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Den nettorentebærende gæld faldt til DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Nedgangen i nettogælden kan primært henføres til en forbedring i det frie cash flow som følge af højere indtjening på den primære drift samt den mindre kapitalbinding i varelagre. Af den rentebærende gæld var de DKK mio. (84%) langfristet med et tidspunkt for forfald, der ligger mere end et år ud i fremtiden. en rådede pr. 31. december 2012 over uudnyttede og uopsigelige langfristede kredit-tilsagn på DKK mio. mod DKK mio. året før. Hertil skal lægges likvider og almindelige driftskreditter. Pengestrømsanalyse Det frie cash flow, der sammensættes af pengestrøm fra driften på DKK mio. og pengestrøm fra investeringer på DKK mio., udgjorde DKK mod DKK mio. ved udgangen af 2011, hvor det frie cash flow blev ekstraordinært påvirket med DKK mio. fra virksomhedsfrasalg mod en negativ påvirkning i 2012 på DKK 191 mio. Frit cash flow før opkøb og frasalg (M&A) blev således på DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af 2011 svarende til en forbedring på 45%. Innovation Danfoss innovationsaktiviteter er koncentreret om at udvikle energieffektive og performanceforbedrende produkter til gavn for koncernens kunder og de samfund, de lever i. Danfoss investerede i 2012 DKK mio. i innovation mod DKK mio. i Målt som procent af omsætningen var der tale om, at investeringsniveauet steg til 3,9% mod 3,7% året før. Danfoss har både investeret i at styrke sin innovative kapacitet gennem videreudbygning af sit produktudviklingsprogram og gennem lanceringen af en række nye konkrete produkter i Danfoss indgav i løbet af året 152 nye patentansøgninger mod 143 året før, og koncernen fik i alt udstedt 244 patenter mod 223 patenter i Ved udgangen af 2012 var det samlede antal patenter således mod året før. Vidensressourcer For at Danfoss kan fastholde og udbygge sin ledende markedsposition inden for sine kerneforretningsområder, er det afgørende, at virksomheden kan tiltrække og fastholde medarbejdere med den rette viden og de rigtige kompetencer. Danfoss har særlige incitamentsordninger for at sikre fastholdelse af nøglemedarbejdere og -ledere. Derudover arbejder Danfoss løbende på at opbygge og udvikle medarbejdernes kompetencer via arbejdsrelateret træning, kurser eller anden uddannelse. Danfoss har i 2012 blandt andet væsentligt Nettorentebærende gæld Cash flow 14 Årsrapport 2012 I Danfoss en

15 udvidet udbuddet af e-learning for medarbejderne gennem Danfoss Business System. Derudover afholder Danfoss mindst én gang årligt medarbejderudviklingssamtaler. De skal understøtte den løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer og dermed sikre, at deres arbejdskraft forbliver attraktiv. Medarbejderforhold Danfoss en havde ved udgangen af medarbejdere mod ved udgangen af Faldet skyldes hovedsageligt, at Danfoss i slutningen af 2011 gennemførte en række tilpasninger til de globale markedsvilkår, som fik effekt i første halvdel af Geografisk fordeler koncernens medarbejdere sig med i Europa eksklusive Danmark (2011: 8.001), i Nordamerika inklusive Mexico (2011: 3.971), Latinamerika 451 (2011: 458), i Asien-Pacific inklusiv Kina (2011: 4.919) og 54 i Afrika-Mellemøsten (2011: 58). I Danmark var der ved udgangen af 2012 ansat medarbejdere mod året før. Ændringer i direktionen Med udgangen af 2012 gik koncerndirektør & CDO Nis Storgaard på pension. Direktionen består herefter af chef & CEO Niels B. Christiansen og koncerndirektør & COO Kim Fausing. Køb af virksomheder, forretningsudvidelser og etableringer i 2012 Den 5. november tog Danfoss endnu et skridt i sin strategi for at øge sin tilstedeværelse på det indiske marked med erhvervelsen af et grundstykke ved Chennai, hvor koncernen over de kommende år vil opføre betydelige produktions- og udviklingsfaciliteter. Med virkning fra 31. december fik Danfoss fuldt ejerskab af joint-venturet Danfoss Turbocor Compressors for yderligere at styrke sin position på det globale marked for kommercielle kompressorer med variabel hastighed. Salg og lukning af virksomheder og aktiviteter i 2012 Den 14. maj frasolgte Danfoss sin forretning for energirådgivning Danfoss Solutions A/S med 23 medarbejdere til Scan Energi A/S. Den 1. november 2012 frasolgte Danfoss forretningsområdet Danfoss Sea Recovery med speciale i afsaltning af havvand og i alt 61 medarbejdere til Parker Hannifin Corporation. Købstilbud på de resterende aktier i Sauer-Danfoss Den 28. november 2012 meddelte Danfoss offentligheden og bestyrelsen i Sauer-Danfoss, at Danfoss ville foreslå at erhverve alle aktier i Sauer-Danfoss, som Danfoss ikke allerede ejer, for USD 49 per aktie. Efterfølgende nedsatte bestyrelsen i Sauer-Danfoss en særlig komité af uafhængige Sauer-Danfoss bestyrelsesmedlemmer til at overveje Danfoss forslag. Efter enstemmig indstilling fra den særlige komité, indgik og offentliggjorde Danfoss og Sauer- Danfoss den 1. marts 2013 en fælles fusionsaftale med henblik på, at Danfoss erhverver de 24,4% af Sauer-Danfoss, som Danfoss endnu ikke ejer, for en kontantpris på USD 58,50 per aktie. Ifølge aftalens vilkår skulle Danfoss indlede et købstilbud inden ti forretningsdage efter aftalens indgåelse. Købstilbuddet var ved årsrapportens offentliggørelse endnu ikke afsluttet, og der er ingen garanti for, at købstilbuddet vil ende med, at en endelig transaktion vil blive gennemført. Regnskabspraksis Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) og danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse D. Der er i 2012 sket ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag. Ændringerne har ikke i væsentligt omfang haft indflydelse på indregning og måling. Investeringer, forskning og udvikling Medarbejdere fordelt på lande Årsrapport 2012 I Danfoss en 15

16 INNOVATION FROM THE CORE 2012 Danfoss integrerer som den første variabel hastighedsteknologi i kommerciel airconditioning I 2012 introducerede Danfoss som den første en ny generation af kommercielle kompressorer med variabel hastighedsteknologi, som giver markante energibesparelser i kommerciel airconditioning. Kompressorerne kan anvendes i en lang række sammenhænge og adskiller sig ved at give en mere jævn og præcis temperaturkontrol. Det er for eksempel afgørende i datacentre for at kunne sikre en pålidelig serverdrift og samtidig spare energi. Selv små afvigelser i rumtemperaturen kan nemlig medføre et højere energiforbrug. Samtidig gør et nyt patenteret system det muligt at bygge flere kompressorer sammen og dermed lave airconditioningsystemer, der både har mere fleksibel kølekapacitet og som er meget omkostningseffektive. 16 Årsrapport 2012 I Danfoss en

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2012

Regnskabsmeddelelse 2012 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regnskabsmeddelelse 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Danfoss skaber igen et stærkt resultat i et ellers svært globalt marked. Vi fastholder vores omsætning,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com 2 I Danfoss I Årsrapport 2009 I beretning og regnskab Velkommen til Danfoss A/S 55 02 07.13 N 9 48 53.12 E Danfoss I Årsrapport

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden Årsrapport Danfoss klar til fremtiden www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning,

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b Ifølge Årsregnskabslovens 107b skal børsnoterede selskaber oplyse, hvorvidt de er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 07b Ifølge Årsregnskabslovens 07b skal børsnoterede selskaber oplyse, hvorvidt de er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse (stk.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere