MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport Danfoss leverer nyt stærkt resultat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat

2 Organisation Kort om Danfoss en Danfoss er globalt førende inden for energieffektive løsninger, der sparer energi og omkostninger og samtidig reducerer CO2-udledninger. Virksomhedens brede sortiment af produkter og serviceydelser bliver anvendt til for eksempel køling af mad, aircondition, opvarmning af bygninger, hastighedsregulering af elmotorer og fremdrift af mobilt udstyr. Virksomheden er også aktiv inden for sol- og vindenergi samt infrastruktur til fjernvarme og -køling i byer. Danfoss blev grundlagt i 1933 i Nordborg, Danmark. I dag beskæftiger koncernen cirka medarbejdere og sælger sine produkter i mere end 100 lande verden over. Læs mere om Danfoss på og få indblik i de energieffektive løsninger på SolutionsReady/. Dato for udsendelse 20. marts Denne årsrapport er udsendt på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner, er den danske tekst gældende. 2 Årsrapport 2012 I Danfoss en

3 Indhold Ledelsesberetning CSR hoved- og nøgletal... 4 ens hoved- og nøgletal i hovedpunkter... 7 Brev fra direktionen Danfoss leverer nyt stærkt resultat... 9 Core & Clear status Fortsat fokus på kerneleverancer og innovation i Regnskabsberetning for Danfoss en Resultatgennemgang Innovation Vidensressourcer Medarbejderforhold Ændringer i direktionen Køb af virksomheder, forretningsudvidelser og etableringer i Salg og lukning af virksomheder og aktiviteter i Købstilbud på de resterende aktier i Sauer-Danfoss Regnskabspraksis Corporate governance Oversigt over bestyrelsen Oversigt over direktion og øvrig koncernledelse Aktionærforhold Risk management & compliance Risikostyring Compliance Væsentlige risikoområder for Samfundsansvar Danfoss Climate & Energy Sauer-Danfoss Forventninger til Ledelsesberetning for Danfoss A/S (moderselskabet) Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Hoved- og nøgletal pr. kvartal Regnskab & noter ens selskabsoversigt Årsrapport 2012 I Danfoss en 3

4 CSR hoved- og nøgletal CORPORATE CITIZENSHIP CORPORATE HOVED- OG CITIZENSHIP NØGLETAL HOVED- OG NØGLETAL ENERGI OG KLIMA Energiforbrug (TJ) ENERGI OG KLIMA Energiforbrug (TJ) Total CO 2 emission (ton) Total CO 2 emission (ton) Heraf udledning fra elektricitet Heraf udledning fra elektricitet Heraf udledning fra varme Heraf udledning fra varme CO 2 udledningsmål (ton) CO 2 udledningsmål (ton) CO 2 udledning i % af mål CO 2 udledning i % af mål 96% 88% 77% 75% 96% 76% 88% 77% 75% 76% MILJØ Vandforbrug (m 3 ) MILJØ Vandforbrug (m 3 ) Samlet råvaremængde (ton) Samlet råvaremængde (ton) KRAN stoffer (ton) KRAN stoffer (ton) Organiske opløsningsmidler (ton) Organiske opløsningsmidler (ton) Industrielt spildevand (m 3 ) Industrielt spildevand (m 3 ) Total affaldsmængde (ton) Total affaldsmængde (ton) MENNESKER OG ULYKKER Total medarbejderomsætning (%) MENNESKER OG ULYKKER Total medarbejderomsætning (%) 19,5 20,2 16,9 15,7 19,5 17,2 20,2 16,9 15,7 17,2 Antal ulykker - produktion Antal ulykker - produktion Ulykkesfrekvens produktion Ulykkesfrekvens produktion 16,8 15,5 12,8 16,8 9,4 15,5 9,2 12,8 9,4 9,2 Antal ulykker - funktionærer Antal ulykker - funktionærer Ulykkesfrekvens funktionærer Ulykkesfrekvens funktionærer 2,3 2,7 1,3 1,3 2,3 1,5 2,7 1,3 1,3 1,5 Samlet antal fraværsdage Samlet antal fraværsdage ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING Antal leverandører i høj-risiko lande ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING Antal leverandører i høj-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Heraf Code leverandører, of Conduct der har underskrevet 28% Code of Conduct 29% 81% 53% 28% 83% 29% 81% 53% 83% Antal leverandører i mellem-risiko lande Antal leverandører i mellem-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Heraf Code leverandører, of Conduct der har underskrevet 8% Code of Conduct 28% 46% 56% 8% 68% 28% 46% 56% 68% Antal leverandører i lav-risiko lande Antal leverandører i lav-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Heraf Code leverandører, of Conduct der har underskrevet 17% Code of Conduct 47% 46% 65% 17% 81% 47% 46% 65% 81% SOCIAL ANSVARLIGHED SOCIAL ANSVARLIGHED Antal afskedigelser på grund af uetisk adfærd Antal afskedigelser på grund af uetisk adfærd Alle tal er eksklusiv Sauer-Danfoss Alle tal er eksklusiv Sauer-Danfoss 4 Årsrapport 2012 I Danfoss en

5 ens hoved- og nøgletal (mio. DKK) KONCERN HOVED- OG NØGLETAL mio. DKK RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) EBIT ekskl. andre driftsindtægter mv Resultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures Finansielle poster, netto Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat BALANCE Langfristede aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital i alt Nettorentebærende gæld Nettoaktiver Anlægsinvesteringer PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet heraf køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash flow Frit cash flow før M&A Pengestrøm fra finansieringsaktivitet ANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere NØGLETAL Organisk omsætningsvækst (%) EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 2,5-0,2 10,8 10,8 10,9 EBIT margin (%) 1,5-5,9 10,3 12,5 11,0 EBITDA margin (%) 7,7 5,6 16,0 17,5 16,8 RONA (%) 2,4-7,1 17,6 24,0 22,2 Egenkapitalens forrentning (%) -0,9-13,0 12,3 9,0 18,0 Soliditetsgrad (%) 36,0 35,1 39,2 44,8 51,1 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) (%) 82,4 92,5 62,2 36,8 19,0 Nettorentebærende gæld/ebitda 4,7 6,8 1,3 0,8 0,5 Udbytte/resultat (pay-out ratio) (%) neg. 0,0 7,5 25,0 17,0 Udbytte pr. 100 DKK aktie (%) 20,0 0,0 10,0 31,5 39,2 Resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse for 2009, 2010 og 2011 er påvirket af koncernens reklassificering af ophørte aktiviteter til separate linjer i regnskabet. Ovennævnte nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010", udarbejdet i overensstemmelse hermed. Årsrapport 2012 I Danfoss en 5

6 6 Årsrapport 2012 I Danfoss en

7 Hovedpunkter for 2012 Omsætningen blev på DKK mio. mod DKK mio. i 2011 svarende til en ændring på 0% i forhold til det stærke Resultat før andre driftsindtægter og driftsomkostninger blev på DKK mio. mod DKK mio. sidste år. Resultat af primær drift (EBIT) blev på DKK mio. svarende til en forbedring på 3%, når der korrigeres for den ekstraordinære indtægt fra virksomhedsfrasalg på DKK 578 mio. i Årets resultat blev på DKK mio. mod DKK mio. året før. Det frie cash flow blev på DKK mio. mod DKK mio. i 2011, hvor virksomhedsfrasalg gav et ekstraordinært cash inflow på DKK mio. Frit cash flow før opkøb og frasalg (M&A) blev på DKK mio. mod DKK mio. i Den nettorentebærende gæld udgjorde DKK mio. mod DKK mio. året før. Det nuværende niveau for nettorentebærende gæld svarer til 0,5 de seneste fire kvartalers EBITDA. Soliditetsgraden var 51,1% mod 44,8% i Egenkapitalens forrentning var 18% mod 9% i Udbyttet foreslås fastsat til 17% af årets koncernresultat svarende til 39,2% pr. aktie. Corporate Citizenship (excl. Sauer-Danfoss) Udledningen af CO2 faldt med 0,5% til ton fra ton i 2011, som følge af Danfoss' fortsatte indsats for at nedbringe energiforbruget. Medarbejdertrivslen, målt som medarbejdernes oplevelse af klare mål, hyppig ledelsesmæssig opfølgning og fair balance mellem indsats og belønning, steg til 74 fra 71 ved udgangen af Danfoss fortsatte implementeringen af sit etiktræningsprogram, hvor i alt ca ledere med personaleansvar gennemgik etiktræningen. Derudover udviklede Danfoss et nyt program i anti-korruption, som ca medarbejdere skal gennemføre i Forventninger til 2013 Danfoss forventer, at den globale finansielle usikkerhed, som prægede 2012, vil vare ved igennem 2013 med fortsat lav sigtbarhed til følge. Væksten i Danfoss markeder forventes at ligge på et beskedent niveau med klima- og energiløsninger og globalisering som de primære væksttrends. Samtidig forventer Danfoss fortsat at fastholde sin lønsomhed gennem løbende forbedringer af driften og de allerede igangsatte målrettede strategiske tiltag. Omsætningen i 2013 forventes således at vise beskeden vækst. Resultat af primær drift i 2013 forventes at vokse på linje med omsætningen. Effekten af eventuelle frasalg, ophørte aktiviteter eller køb af virksomheder/ aktiviteter er ikke indregnet i forventningerne. Årsrapport 2012 I Danfoss en 7

8 8 Årsrapport 2012 I Danfoss en

9 Brev fra direktionen Danfoss leverer nyt stærkt resultat Kære læser, Danfoss skaber for tredje år i træk et stærkt resultat trods de udfordrende finansielle konjunkturer på det globale marked. Danfoss succes i et svært globalt marked skyldes ikke mindst fastholdelsen af strategiplanen Core & Clear, som blev lanceret i Strategien sigter på strategisk udbygning af forretningen i de globale vækstøkonomier samt fortsat organisk vækst i vores kerneforretninger kombineret med et højt investeringsniveau i innovation. I 2012 resulterede vores langsigtede investeringer i produktinnovation igen i en række nye, kundefokuserede løsninger. Hoveddrivkraften bag vores salg i 2012 er fortsat efterspørgslen på løsninger inden for klima & energi samt globaliseringen, der blandt andet har sat skub i urbaniseringen i verdens nye folkerige vækstzoner. Ikke mindst på det russiske marked er der sket et gennembrud for energieffektive løsninger, og i Rusland havde vi to-cifrede vækstrater året igennem. Også salget på koncernens største marked, Nordamerika, overraskede positivt året igennem, mens det kinesiske marked gik tilbage som følge af den kinesiske regerings opbremsning i bolig- og byggesektoren for at afværge økonomisk overophedning. Danfoss mål om at skabe profitabel global vækst er dermed lykkedes i 2012, og den position skal styrkes og udvikles de kommende år med målrettede investeringer i BRIK-landene og i andre vækstøkonomier. Udviklingen i virksomhedens lønsomhed har samtidig været tilfredsstillende. Vi har igennem året fortsat udbredelsen af best practices på tværs af koncernen og yderligere styrket kompetenceniveauet på centrale områder som for eksempel indkøb og produktivitet. Samtidig har vores løbende opfølgning på medarbejdertrivslen vist fortsat massiv opbakning til vores strategiske tiltag. Vi har også øget vores frie cash flow og yderligere nedbragt vores gæld, som på bare tre år er reduceret med totredjedele. Det har styrket vores finansielle handlefrihed, som bl.a. blev brugt til i slutningen af året at opnå fuldt ejerskab af joint-venturet Danfoss Turbocor Compressors for at styrke vores position på det globale marked for kompressorer med variabel hastighed. På samme vis besluttede vi os i november måned for at gå efter fuldt ejerskab af Sauer-Danfoss, fordi vi er overbevist om, at et endnu tættere samarbejde vil styrke den samlede forretning og kunne give vores kunder endnu flere fordele. Danfoss fortsætter tillige bestræbelserne på at forblive i front på bæredygtighed og social ansvarlighed. I 2012 har vi blandt andet lanceret et omfattende anti-korruptionsprogram. Samlet set giver 2012 os endnu et stærkt rygstød til vores fremtidige udvikling. Den globale finansielle usikkerhed og lave sigtbarhed tegner til at fortsætte igennem Vi skal nu bruge det stærke momentum, vi har opbygget de senere år, til at fastholde vækstrater over markedsgennemsnittet og samtidig yderligere styrke vores indtjening og cash flow. Niels B. Christiansen Kim Fausing Årsrapport 2012 I Danfoss en 9

10 Core & Clear status Fortsat fokus på kerneleverancer og innovation i 2013 Danfoss fastholdt i 2012 det strategiske momentum, som koncernen har skabt siden I 2012 er det blandt andet lykkedes Danfoss at styrke kvaliteten, øge innovationen, styrke kundefokus og nedbringe virksomhedens kompleksitet. Dette arbejde vil fortsætte i Et væsentligt element i Danfoss' Core & Clear-strategi er positionering af produktporteføljen på tværs af kerne- og vækstforretninger. Via målrettede investeringer i færre, højpotentielle vækstområder har Danfoss udviklet nye innovative teknologier på områder som eksempelvis solarinvertere og varmevekslere. På innovationsområdet har Danfoss gennem 2012 fastholdt investeringsniveauet i produktudvikling på 3,9 procent af omsætningen. Innovation i kerneforretningen har ført til en række nye produkter, som mere markant end tidligere tager højde for såvel differentierede kundebehov som Danfoss' høje krav til kvalitet. en har i den forbindelse udbygget sin innovationskapacitet og taget en ny struktureret tilgang til produktlancering i brug. Det betyder, at Danfoss kunder nu er involverede fra start til slut i produktudviklingen, og produkterne placerer sig således præcis i det felt, som har størst betydning for vores kunder. Den øgede kapacitet har også resulteret i lancering af en lang række nye produkter, der flugter med de strategiske målsætninger indenfor klima & energi og globalisering. Det gælder eksempelvis en ny varmepumpe til jordvarme med forbedret virkningsgrad, mere energieffektive mikroplade-varmevekslere til brug i varmepumper, og en helt ny type meget brugervenlig elektronisk termostat til elektrisk gulvvarme. Derudover har Danfoss i 2012 udvidet produktsortimentet med kølestyring og køleventiler, der er specielt designet til at anvende nye klimavenlige kølemidler, og i Kina er der udviklet nye serier af blandt andet frekvensomformere og industrielle kompressorer, der er målrettet mod kravene på det kinesiske marked med driftssikkerhed og energieffektivitet som de afgørende parametre. Danfoss ønsker, at alle forretningsområder senest med udgangen af 2015 efterlever kvalitetsstandarden ISO/TS Standarden er en af verdens skrappeste kvalitetsstandarder, og yderligere tre Danfoss-fabrikker nåede i 2012 målsætningen og lever nu fuldt op til kravene i ISO/TS Samtidig har Danfoss fortsat udviklingen og implementeringen af fælles systematiske metoder og værktøjer på tværs af koncernen. Danfoss' ambition om at levere højeste kvalitet i markedet er således fuldt intakt. Kompleksiteten i virksomheden er blevet nedbragt gennem fortsat reduktion i antallet af varenumre. Det giver øget gennemsigtighed, og den udvikling skal fortsætte i 2013 med forbedringer på tværs af produktfamilier og forretningsområder. Også på leverandørsiden har Danfoss gennem 2012 nedbragt kompleksiteten ved at samle sine indkøb ved færre men større leverandører. Danfoss har også arbejdet målrettet med at øge brugen af firmakreditkort til betaling af rejse- og repræsentationsudgifter, så der skal håndteres færre direkte leverandører. Samtidig har den løbende opfølgning på medarbejdertrivslen vist fortsat massiv opbakning til de strategiske tiltag. Medarbejderne angiver, at den strategiske retning er klar, og at det er tydeligt for dem, hvordan de bidrager til fremskridtene. Danfoss har i løbet af 2012 blandt andet styrket kompetenceopbygningen gennem øget global brug af medarbejderudviklingssamtaler. Kort om Core & Clear-strategien Siden 2010 har Danfoss arbejdet efter strategien Core & Clear. Ambitionen er, at Danfoss inden 2015 er global trendsetter, når det gælder resultater og omdømme. Klima & Energi og globalisering er udpeget som hovedtrends for Danfoss forretning. Og strategien har derudover fire kerneelementer: Core & Clear handler om fortsat fokus på de kerneforretninger, hvor Danfoss allerede indtager eller er på vej til at indtage en global førerposition. Tillige skal Danfoss sikre, at virksomheden indenfor sin kerneforretning hele tiden adskiller sig markant fra sine konkurrenter. Free & Agile går ud på at øge koncernens fleksibilitet og manøvredygtighed og dermed evnen til hurtigt at tilpasse sig markedsudviklingen. Dette opnås gennem fortsat optimering af forsyningskæden og de administrative processer. Desuden fastholdes fokus på at reducere gæld og styrke cash flow. Customer & Innovation fokuserer på innovation med udgangspunkt i kundernes behov. Danfoss investerer i at fastholde og styrke evnen til at skabe værdi for vores kunder ved at innovere og producere kundedifferentierede produkter i højeste kvalitet. Passion & Performance handler om organisationens engagement og evne i forhold til at implementere strategien. Fokus er på at kommunikere en tydelig, fælles retning, opstille klare mål for både medarbejdere og ledere samt investere i kompetenceudvikling, engagement og evnen til at leve op til ambitiøse mål. 10 Årsrapport 2012 I Danfoss en

11 INNOVATION FROM THE CORE 2012 Danfoss stiller skarpt på kernefunktionalitet I 2012 sendte Danfoss en ny frekvensomformer på markedet, der er specielt målrettet mod de nye vækstmarkeder i blandt andet Indien og Kina. Modellen kombinerer kernefunktionalitet med energieffektivitet, brugervenlighed og pålidelighed. Blandt andet har den specialcoating af elektronikdelene for ekstra hårdførhed. Resultatet er et produkt, der er let og hurtigt at installere og har et minimalt behov for vedligehold. Frekvensomformeren, der bruges til hastighedsstyring af elektriske motorer, anvendes f.eks. i tekstilindustrien på de nye asiatiske vækstmarkeder, hvor den tiltagende industrialisering og automatisering giver stort potentiale for energibesparelser. Årsrapport 2012 I Danfoss en 11

12 INNOVATION FROM THE CORE 2012 Danfoss knytter miljøvenlige kølemidler og energieffektivitet endnu tættere sammen I 2012 lancerede Danfoss en ny ADAP KOOL controller enhed, som er specielt udviklet til at optimere kølesystemer, der bruger naturlige kølemidler som f.eks. CO2. Controlleren får de forskellige dele i kølesystemet til at arbejde mere energieffektivt sammen og er samtidig specialudviklet til at kunne håndtere den hårdere belastning i CO2-baserede kølesystemer. Løsningen bruges blandt andet i supermarkeder til at sikre energibesparende og pålidelig køling af madvarer i kølediske, og bidrager dermed til at reducere madspild og holde en høj fødevaresikkerhed. ADAP KOOL serien omfatter i forvejen en række andre komponenter og løsninger til kølesystemer med naturlige kølemidler. 12 Årsrapport 2012 I Danfoss en

13 Regnskabsberetning for Danfoss en Danfoss gentog i 2012 rekordresultatet fra 2011 og leverede samtidig et rekordhøjt frit cash flow på den underliggende forretning. Baggrunden var målrettet gennemførelse af Core & Clear strategien, kombineret med høje vækstrater i Rusland og USA, der opvejede kinesisk nedgang i starten af året. Omsætning og EBIT, mio. DKK Resultatgennemgang Omsætningen blev DKK mio. mod DKK mio. i 2011, svarende til en ændring på 0%. Korrigeret for ændringer i valutakurser og frasalg, var der tale om et fald på 2%. Omsætningen lå dermed på niveau med det forventede, hvilket er tilfredsstillende. Salget blev gennem hele året drevet af høj efterspørgsel på klima- og energiløsninger, hvor især det russiske marked med 24% præsterede høj vækst. Omvendt oplevede det kinesiske marked nedgang i årets første halvdel som følge af de kinesiske myndigheders bevidste opbremsning i bygge- og anlægssektoren. Udviklingen på det kinesiske marked stabiliseredes i andet halvår. Brasilien og Indien fastholdt udviklingen fra året før og alle fire BRIK-markeder figurerer fortsat blandt Danfoss 15 største markeder. Også koncernens største marked, det amerikanske, leverede fortsat positiv vækst på 12%. Det europæiske marked leverede samlet set nulvækst efter en stærk start på året, der især var drevet af høje salgstal på det tyske marked for solar inverters som følge af udskudte ændringer til de tyske tilskudsordninger til solenergi. Danfoss Climate & Energy segmentet oplevede stigende vækst gennem 2012 efter en afdæmpet start på året og præsterede en samlet vækst på 3%. Korrigeret for udsving i valutakurser, hvor den stærke amerikanske dollar slog igennem, blev væksten på 0%. Efter en stærk start på året oplevede Sauer-Danfoss segmentet omsætningsnedgang i årets sidste halvdel, hovedsageligt som følge af opbremsning i den kinesiske bygge- og anlægsektor samt den generelle økonomiske afmatning i Europa. Segmentet rapporterede således en samlet fremgang på 1%, som korrigeret for udsving i valutakurser svarede til en nedgang på 4%. Omsætning 2012 (2011) Fordelt på regioner Resultatet før andre driftsindtægter og driftsomkostninger blev på DKK mio. mod mio. i 2011 svarende til en vækst på 1%, som kan henføres til Danfoss målrettede strategiske tiltag kombineret med stram styring af omkostningerne. Resultat af primær drift (EBIT) viste et overskud på DKK mio. mod DKK mio. Korrigeret for den ekstraordinære gevinst på DKK 578 mio. fra frasalgene af Danfoss Water Controls og Danfoss Geared Motors var der tale om en vækst på 3% i indtjeningen på den primære forretning. Resultat af primær drift lå dermed på niveau med det forventede ved årets begyndelse, hvilket er tilfredsstillende. Årsrapport 2012 I Danfoss en 13

14 De finansielle poster viste en omkostning på DKK 371 mio. mod en omkostning på DKK mio. i Det skyldes hovedsageligt en reduktion af koncernens hensættelser til uudnyttede aktieprogrammer som følge af lavere kurs på Danfoss-aktien samt faldende renteomkostninger i forbindelse med det lavere gældsniveau. Årets resultat blev på DKK mio. mod DKK mio. i Resultatet udviklede sig i 2012 bedre end forventet. Balancegennemgang Egenkapitalen var på DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Stigningen i egenkapitalen skyldes primært indregningen af årets positive resultat fraregnet udbetalt udbytte. De samlede aktiver udgjorde ved årets afslutning DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Den nettorentebærende gæld faldt til DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Nedgangen i nettogælden kan primært henføres til en forbedring i det frie cash flow som følge af højere indtjening på den primære drift samt den mindre kapitalbinding i varelagre. Af den rentebærende gæld var de DKK mio. (84%) langfristet med et tidspunkt for forfald, der ligger mere end et år ud i fremtiden. en rådede pr. 31. december 2012 over uudnyttede og uopsigelige langfristede kredit-tilsagn på DKK mio. mod DKK mio. året før. Hertil skal lægges likvider og almindelige driftskreditter. Pengestrømsanalyse Det frie cash flow, der sammensættes af pengestrøm fra driften på DKK mio. og pengestrøm fra investeringer på DKK mio., udgjorde DKK mod DKK mio. ved udgangen af 2011, hvor det frie cash flow blev ekstraordinært påvirket med DKK mio. fra virksomhedsfrasalg mod en negativ påvirkning i 2012 på DKK 191 mio. Frit cash flow før opkøb og frasalg (M&A) blev således på DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af 2011 svarende til en forbedring på 45%. Innovation Danfoss innovationsaktiviteter er koncentreret om at udvikle energieffektive og performanceforbedrende produkter til gavn for koncernens kunder og de samfund, de lever i. Danfoss investerede i 2012 DKK mio. i innovation mod DKK mio. i Målt som procent af omsætningen var der tale om, at investeringsniveauet steg til 3,9% mod 3,7% året før. Danfoss har både investeret i at styrke sin innovative kapacitet gennem videreudbygning af sit produktudviklingsprogram og gennem lanceringen af en række nye konkrete produkter i Danfoss indgav i løbet af året 152 nye patentansøgninger mod 143 året før, og koncernen fik i alt udstedt 244 patenter mod 223 patenter i Ved udgangen af 2012 var det samlede antal patenter således mod året før. Vidensressourcer For at Danfoss kan fastholde og udbygge sin ledende markedsposition inden for sine kerneforretningsområder, er det afgørende, at virksomheden kan tiltrække og fastholde medarbejdere med den rette viden og de rigtige kompetencer. Danfoss har særlige incitamentsordninger for at sikre fastholdelse af nøglemedarbejdere og -ledere. Derudover arbejder Danfoss løbende på at opbygge og udvikle medarbejdernes kompetencer via arbejdsrelateret træning, kurser eller anden uddannelse. Danfoss har i 2012 blandt andet væsentligt Nettorentebærende gæld Cash flow 14 Årsrapport 2012 I Danfoss en

15 udvidet udbuddet af e-learning for medarbejderne gennem Danfoss Business System. Derudover afholder Danfoss mindst én gang årligt medarbejderudviklingssamtaler. De skal understøtte den løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer og dermed sikre, at deres arbejdskraft forbliver attraktiv. Medarbejderforhold Danfoss en havde ved udgangen af medarbejdere mod ved udgangen af Faldet skyldes hovedsageligt, at Danfoss i slutningen af 2011 gennemførte en række tilpasninger til de globale markedsvilkår, som fik effekt i første halvdel af Geografisk fordeler koncernens medarbejdere sig med i Europa eksklusive Danmark (2011: 8.001), i Nordamerika inklusive Mexico (2011: 3.971), Latinamerika 451 (2011: 458), i Asien-Pacific inklusiv Kina (2011: 4.919) og 54 i Afrika-Mellemøsten (2011: 58). I Danmark var der ved udgangen af 2012 ansat medarbejdere mod året før. Ændringer i direktionen Med udgangen af 2012 gik koncerndirektør & CDO Nis Storgaard på pension. Direktionen består herefter af chef & CEO Niels B. Christiansen og koncerndirektør & COO Kim Fausing. Køb af virksomheder, forretningsudvidelser og etableringer i 2012 Den 5. november tog Danfoss endnu et skridt i sin strategi for at øge sin tilstedeværelse på det indiske marked med erhvervelsen af et grundstykke ved Chennai, hvor koncernen over de kommende år vil opføre betydelige produktions- og udviklingsfaciliteter. Med virkning fra 31. december fik Danfoss fuldt ejerskab af joint-venturet Danfoss Turbocor Compressors for yderligere at styrke sin position på det globale marked for kommercielle kompressorer med variabel hastighed. Salg og lukning af virksomheder og aktiviteter i 2012 Den 14. maj frasolgte Danfoss sin forretning for energirådgivning Danfoss Solutions A/S med 23 medarbejdere til Scan Energi A/S. Den 1. november 2012 frasolgte Danfoss forretningsområdet Danfoss Sea Recovery med speciale i afsaltning af havvand og i alt 61 medarbejdere til Parker Hannifin Corporation. Købstilbud på de resterende aktier i Sauer-Danfoss Den 28. november 2012 meddelte Danfoss offentligheden og bestyrelsen i Sauer-Danfoss, at Danfoss ville foreslå at erhverve alle aktier i Sauer-Danfoss, som Danfoss ikke allerede ejer, for USD 49 per aktie. Efterfølgende nedsatte bestyrelsen i Sauer-Danfoss en særlig komité af uafhængige Sauer-Danfoss bestyrelsesmedlemmer til at overveje Danfoss forslag. Efter enstemmig indstilling fra den særlige komité, indgik og offentliggjorde Danfoss og Sauer- Danfoss den 1. marts 2013 en fælles fusionsaftale med henblik på, at Danfoss erhverver de 24,4% af Sauer-Danfoss, som Danfoss endnu ikke ejer, for en kontantpris på USD 58,50 per aktie. Ifølge aftalens vilkår skulle Danfoss indlede et købstilbud inden ti forretningsdage efter aftalens indgåelse. Købstilbuddet var ved årsrapportens offentliggørelse endnu ikke afsluttet, og der er ingen garanti for, at købstilbuddet vil ende med, at en endelig transaktion vil blive gennemført. Regnskabspraksis Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) og danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse D. Der er i 2012 sket ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag. Ændringerne har ikke i væsentligt omfang haft indflydelse på indregning og måling. Investeringer, forskning og udvikling Medarbejdere fordelt på lande Årsrapport 2012 I Danfoss en 15

16 INNOVATION FROM THE CORE 2012 Danfoss integrerer som den første variabel hastighedsteknologi i kommerciel airconditioning I 2012 introducerede Danfoss som den første en ny generation af kommercielle kompressorer med variabel hastighedsteknologi, som giver markante energibesparelser i kommerciel airconditioning. Kompressorerne kan anvendes i en lang række sammenhænge og adskiller sig ved at give en mere jævn og præcis temperaturkontrol. Det er for eksempel afgørende i datacentre for at kunne sikre en pålidelig serverdrift og samtidig spare energi. Selv små afvigelser i rumtemperaturen kan nemlig medføre et højere energiforbrug. Samtidig gør et nyt patenteret system det muligt at bygge flere kompressorer sammen og dermed lave airconditioningsystemer, der både har mere fleksibel kølekapacitet og som er meget omkostningseffektive. 16 Årsrapport 2012 I Danfoss en

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden Årsrapport Danfoss klar til fremtiden www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

Danfoss Bæredygtighedsrapport

Danfoss Bæredygtighedsrapport Danfoss Bæredygtighedsrapport www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning, moderne

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

INDHOLD LEDELSESBERETNING KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB. Koncernens forretningsområder 5. Resultatopgørelse 23. Ledelsesberetning 6-7

INDHOLD LEDELSESBERETNING KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB. Koncernens forretningsområder 5. Resultatopgørelse 23. Ledelsesberetning 6-7 INDHOLD LEDELSESBERETNING Koncernens forretningsområder 5 Ledelsesberetning 6-7 Koncernens hoved- og nøgletal 8 Finansiel beretning 9 Koncernens forretningsområder 11-13 Risikostyring 14-15 Ansvarlighed

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere