ÅRSRAPPORT 2010/11 1. juli juni FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010/11 1. juli 2010 30. juni 2011. FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010/11 1. juli juni 2011 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11

2 INDHOLD 2010/11 i hovedtræk 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning 6 Koncernoversigt 19 Aktionærinformation 20 Ledelsespåtegning 22 Revisionspåtegning 24 Anvendt regnskabspraksis 27 Resultatopgørelse 34 Balance 35 Egenkapitalopgørelse 37 Pengestrømsopgørelse 38 Noter 39 Selskabsoplysninger 59

3 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l /2011 i Hovedtræk Resumé FCM Holding A/S realiserede i 2010/11 et resultat før skat på DKK -21,5 mio. på baggrund af en omsætning på DKK 74,0 mio. I forhold til året før er det en resultatforbedring på DKK 33,7 mio., hvilket primært skyldes et stærkt forbedret transferregnskab og øgede turneringsindtægter. Resultatet er DKK 6,0 mio. dårligere end forventet ved halvåret, hvilket primært skyldes, at selskabet har valgt ikke at sælge spillere i det seneste transfervindue. Desuagtet at resultatet er en konsekvens af bevidste beslutninger, finder bestyrelsen naturligvis resultatet utilfredsstillende. FCM Holdings omsætning i 2010/11 blev DKK 74,0 mio. mod DKK 70,1 mio. året før. Fremgangen skyldes stigning i entre- og kampindtægter. FCM Holdings resultat af transferindtægter blev i 2010/11 DKK +18,5 mio. mod DKK -14,9 mio. året før. Resultat før skat af de fortsættende aktiviteter i 2010/11 blev DKK -21,5 mio. mod DKK -55,2 mio. året før. Resultat af primær drift (EBIT) forbedres fra DKK - 53,0 mio. til DKK mio. Resultatforbedringen på DKK 33.7 mio. skyldes primært: at transferresultatet (salg minus afskrivninger på transferrettigheder) er steget DKK 33.4 mio. fra DKK 14.9 mio. til DKK mio. Stigningen skyldes primært salget af Winston Reid og Viktor Fischer samt videresalget af Simon Kjær til Wolfsburg. at entré-, TV og turneringsindtægter steg DKK 5.2 mio. som følge af forbedrede sportslige resultater FC Midtjylland fokuserer på talentudvikling. Fodboldakademiet fortsætter med at blive bedre, og talentfokuseringen omfatter også håndbold. I fodbolden skal et fælles spilkoncept være den sorte tråd fra drengehold til Superliga. Periodens sportslige resultater viser, at erfaringerne udelukkende har været gode. FC Midtjylland har det seneste år sendt en lang række unge i kamp. De har stået distancen, og FCM står samlet set i dag langt stærkere end for 1½ år siden. Det understreges af, at: FCM Fodbold set over hele 2010 var det næstbedste mandskab herhjemme, 4. pladsen i Superligaen 2010/11 samt 2. pladsen i Pokalturneringen i Ekstra Bladet Cup. FCM Håndbold hjemførte FC Midtjyllands første seniortrofæer endda hele to af slagsen som vinder af både den internationale EHF Cup og Det Danske Mesterskab. FCM blev af konsulentvirksomheden NWC udvalgt som potentiel samarbejdspartner med den indiske erhvervsmand Shrinivas Dempo, der bl.a. driver fodboldklubben Dempo Sports Club. Hensigtserklæring om samarbejde og investering i FC Midtjylland blev underskrevet i marts efterfulgt af en due dilligence og efter regnskabsårets afslutning vedtog en ekstraordinær generalforsamling den 15. september, at bestyrelsen kan gennemføre en rettet aktieemission, hvor Dempo erhverver 34 % aktier i FCM Holding A/S og klubben tilføres ca. DKK 70 mio. Perspektiverne er både sportslige og kommercielle. Positive økonomiske forventninger En 3-årig turn-around-plan blev sat i gang i 2009/10. Målet er driftsoverskud sommeren I regnskabsåret 2011/12 forventes en netto omsætning før transferaktiviteter på DKK mio. og et resultat før skat på mellem DKK -15 og 0 mio.

4 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l /2011 i Hovedtræk KONCERNEN 2010/ / / / /07 DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat fortsættende aktiviteter Årets resultat ophørt aktivitet Balance Balancesum Investeringer i materielle aktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal Overskudsgrad -23,4% -75,7% -11,9% 12,8% 12,9% (driftsresultat i % af nettoomsætning) Afkastningsgrad -17,6% -43,3% -6,4% 7,5% 7,5% (driftsresultat i % af gns. Balancesum) Likviditetsgrad 54,9% 77,8% 164,7% 120,2% 257,3% (kortfristede aktiver ifht. kortfristede forpligtelser) Soliditetsgrad 19,3% 48,2% 64,7% 64,2% 68,9% (egenkapitalen i % af balancesum) Egenkapitalforretning -79,3% -68,5% -7,0% 9,3% 10,5% (resultat efter skat i % af gns. egenkapital) Antal aktier a DKK 25 ultimo Resultat pr. aktie (EPS) DKK -6,8-12,9-1,9 2,5 5,6 (årets resultat ifht. gns. antal aktier) Cash Flow Per Share (CFPS), DKK -8, ,9 8,6-1,6 (pengestrøm fra driftsaktivitet pr. aktie) Indre værdi, ultimo pr. aktie, DKK 5,2 12,0 25,7 27,5 25 (egenkapital ifht. antal aktier) Udbytte pr. aktie i DKK (udbytteprocent x 25) Payout ratio i % (udbytte ifht resultat) Børskurs, ultimo, DKK pr. aktie 9,0 10, ,5 28 Price Earnings-kvote (PE) -1,3-0,8-7,9 15,4 5,0 (børskurs ifht. EPS) Price Cash Flow (PCF) -1,1-3,5-0,7 4,5-17,5 (børskurs ifht. CFPS) Kurs/indre værdi (KI) 1,7 0,9 0,6 1,4 1,1 (børskurs ifht. indre værdi) Generelt. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010.

5 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 5

6 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 6 LEDELSENS BERETNING Væsentlige begivenheder i perioden FCM Holding A/S s aktiviteter i perioden bestod i driften af fodboldforretningen FC Midtjylland og FCM Håndbold. Selskabet har i regnskabsåret ændret ledelsesstruktur på baggrund af et ønske om én overordnet direktør for at optimere driften af koncernen og styrke synergien mellem selskaberne. Den hidtidige administrerende direktør Claus Bertelsen ønskede ikke at udvide sit ansvarsområde og fratrådte derfor sin stilling pr. 1. november efter endt overlevering til Søren Bach, der blev ansat i en nyoprettet stilling som koncerndirektør pr. 1. september med det overordnede daglige ansvar for såvel fodbold- som håndboldforretningen. Også håndboldforretningen ændrede ledelse i regnskabsåret. Den daglige leder af FCM Håndbold A/S, Frank Henriksen, valgte at opsige sin stilling i april og søge nye udfordringer. Han fratrådte efter sæsonen, hvorefter koncerndirektøren overtog det overordnede ansvar. I maj måned meddelte bestyrelsen i FCM Håndbold, at de ønskede at trække sig, da de ville give FC Midtjylland muligheden for at sætte et hold sammen, der skulle styre håndboldklubben videre efter et par hårde år med tilpasninger og nedskæringer. Bestyrelsen i håndboldselskabet er nu identiske med FCM Holdings bestyrelse. De økonomiske udfordringer i løbet af 2009 medførte, at selskabet iværksatte en proces, hvor omkostningsniveauet blev tilpasset. FC Midtjylland ville tilbage til rødderne med fokus på talentudviklingen og en sort tråd fra drengespillere til Superliga. Planen var 3-årig, da en sportsforretning i modsætning til normale virksomheder er bundet af flerårige kontrakter på en stor del af de ansatte, og samtidig er det svært at forudse i hvilket regnskabsår fremtidige spillersalg sker. FCM Håndbold skrev historie ved i sæsonen at vinde klubbens første seniortrofæer - både den internationale EHF Cup og det danske mesterskab. Den sportslige proces er således forløbet over forventning. Og økonomisk er målet en virksomhed i balance og et driftsoverskud sommeren I løbet af regnskabsåret pågik forhandlinger med den indiske erhvervsmand Shrinivas Dempo, der bl.a. driver Dempo Sports Club. En hensigtserklæring om samarbejde og investering i FC Midtjylland blev underskrevet i marts. En due dilligence blev igangsat og efter regnskabsårets afslutning vedtog en ekstraordinær generalforsamling den 15. september, at bestyrelsen kan gennemføre en rettet aktieemission, hvor Dempo erhverver 34 % aktier i FCM Holding A/S og klubben tilføres ca. DKK 70 mio. Ledelsen og bestyrelsen er overbeviste om, at FCM Holding kommer til at operere på et økonomisk bæredygtigt grundlag samtidig med, at koncernens sportsaktiviteter har tilstrækkelige ressourcer til at kunne begå sig på det ønskede høje professionelle niveau. Koncernens økonomiske udvikling 2010/11 FCM Holdings omsætning i 2010/11 blev DKK 74,0 mio. en stigning på DKK 3.9 mio. fra DKK 70.1 mio. i det foregående regnskabsår. Fodboldforretningen bidrog med DKK 61.4 mio. mod DKK 59.2 mio. året før. FCM Håndbold bidrog med DKK 12.6 mio. mod DKK 10,9 mio. året før. Stigningen i omsætningen skyldes overvejende stigende entre-, TV- og turneringsindtægter pga. bedre resultater og placering end budgetteret i såvel fodbold som håndbold. Entre-, TV- og turneringsindtægter steg således i regnskabsåret til DKK 26,5 mio. mod 21,3 mio. i 2009/10. Begge FCM-sportsgrene står i dag stærkere end før denne proces blev iværksat. Det understreges af, at FCM Fodbold set over hele 2010 blev det næstbedste mandskab herhjemme, opnåede en 4. plads i Superligaen og 2. plads i Ekstra Bladet Cup med en stærkt trimmet trup.

7 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 7 Sponsorindtjening stabiliseret Sponsorindtægterne er i regnskabsåret 2010/11 blevet stabiliseret trods ophør af Racing-aktivitet og konkurs af FCM Håndbolds hovedsponsor. Faldet udgør kun DKK 0.6 mio. til DKK 39.4 mio. mod DKK 40.0 mio. året før, hvor den økonomiske afmatning betød et markant fald på hele DKK 8,8 mio. Personaleomkostninger reduceret Koncernens samlede omkostninger samt af- og nedskrivninger ekskl. transfer er i 2010/11 steget til DKK fra et niveau på DKK 108,3 mio. i det foregående regnskabsår. Andre eksterne omkostninger steg i 2010/11 til DKK 32,0 mio. fra DKK 30,3 mio. i det foregående regnskabsår. Den væsentligste post er sports- og kampomkostninger på DKK 17,9 mio. Heraf er fodboldforretningen naturligvis størst. med sports- og kampomkostninger på DKK 15,2 mio. Som en konsekvens af forretningens karakter er personaleomkostninger FCM Holdings væsentligste udgiftspost. De samlede personaleomkostninger faldt i 2010/11 til DKK 75,8 mio, mod DKK 76,2 mio. i det foregående regnskabsår. Antallet af medarbejdere er 108 i 2010/11 mod 105 i 2009/10. Markant stigning i transferaktiviteter Resultatet af transferaktiviteter blev en indtægt på DKK 18.5 mio. mod et tab på DKK -14,9 mio. i det foregående regnskabsår. Denne markante stigning på DKK 33,4 mio. er tilfredsstillende i et transfermarked, der overalt i Europa stadig er presset. Indtægter på salg af spillere steg fra DKK 13.0 mio. i 2009/10 til DKK 44.8 mio. Stigningen skyldes primært salget af Winston Reid, George Florescu, Ken Ilsø og Victor Fischer samt videresalget af Simon Kjær til Wolfsburg. Afskrivning på transferrettigheder er faldet og udgjorde DKK 26,3 mio. mod DKK 27,9 mio. i 2009/10. Utilfredsstillende resultat FCM Holdings resultat før skat i 2010/11 blev DKK -21,5 mod DKK -55,2 mio i 2009/10. Selskabet havde ved halvåret forventet et resultat før skat på mellem DKK plus 5 til minus 15 mio. I disse forventninger var indregnet transferaktivitet i juni, men i stedet oprettedes SlyZunnaInvest Aps Det bevidst undladte salg er den primære årsag til det øgede underskud. Årets resultat/totalindkomst i 2010/11 blev DKK -25,9 mio. mod DKK -52,2 mio. i 2009/10. Resultatet anses for utilfredsstillende og ledelsen og bestyrelsen fortsætter den 3-årsplan, der skal genoprette den økonomiske balance i forretningen, og sikrer overskud sommeren Balancen FCM Holdings væsentligste aktiv er transferrettigheder, som pr. 30. juni 2011 blev opgjort til DKK 35,0 mio. mod DKK 29,7 mio. året før. Der er ikke betalt transferværdi på spillere fra koncernens akademi. Øvrige spillere optages til købspris minus afskrivninger fordelt på kontraktens længde. FCM Holding opgør således transferrettighederne efter meget forsigtige principper, hvorfor markedsværdien af spillertruppen anses for at være væsentligt højere end den bogførte værdi. På grund af Koncernens underskud var der mulighed for et betydeligt forøget skatteaktiv. Efter vurdering af de næste 5 års budgetter er det valgt at opgøre skatteaktivet pr. 30. juni 2011 til DKK 5,4 mio. Skatteaktivet er dermed 4,4 mio mindre end den 30/ Koncernen har tilgodehavender på DKK 40,3 mio., hvilket primært omfatter tilgodehavender for solgte fodboldspillere, som aftalemæssigt afdrages over en årrække. I alt er koncernens kortfristede aktiver steget til DKK 41,0 mio. pr. 30. juni 2011 mod DKK 31,2 mio. året før. Koncernens langfristede gæld var pr. 30. juni 2011 faldet til DKK 8,0 mio. mod DKK 8,8 mio. året før. Den kortfristede gæld er steget ved udgangen af dette regnskabsår til DKK 74,6 mio. mod DKK 39,2 mio. pr. 30. juni Kapitalberedskab Egenkapitalen var pr. 30. juni 2011 DKK 19,7 mio. mod DKK 45,5 mio. året før. Koncernens soliditet er fortsat tilstrækkelig, og opfylder de økonomiske mindstekrav for at forny klubbens professionelle spillelicenser. I sammenhæng med den igangsatte 3-årsplan, som skal skabe en positiv drift sommeren 2013 og en rettet aktie-emission i efteråret 2011, er det ledelsens og bestyrelsens vurdering, at koncernens kapitalberedskab er tilstrækkelig.

8 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 8 Pengestrømme Pengestrømsopgørelsen afspejler de stigende tilgodehavender af salg af transfer-rettigheder og køb af transferrettigheder. Udvikling i koncernens segmenter Den sportslige udvikling i FCM Fodbold Både for FCM Fodbold og FCM Håndbold blev der i 2010 iværksat en ny strategiplan. Den bevirker, at både FCM Håndbold og FCM Fodbold skal satse yderligere på udvikling af egne talenter. Implementeringen af denne langsigtede strategi er påbegyndt på tilfredsstillende vis. FCM står i dag stærkere end før denne proces blev iværksat. Det understreges af, at FCM Fodbold set over hele 2010 blev det næstbedste mandskab herhjemme, opnåede en 4. plads i Superligaen og 2. plads i Ekstra Bladet Cup med en stærkt trimmet trup. Den sportslige proces er således forløbet over forventning. Til/fra FCM Fodbold 2010/11 Tilgang Fra Kasper Jensen Paderborn Kristian Bak Nielsen Heerenveen Jakob Poulsen AGF Tim Janssen Esbjerg FB Afgang George Florescu Winston Reid Frank Kristensen Ken Ilsø Viktor Fischer Mikkel Thygesen Til Alania Vladikavkaz West Ham Randers FC Fortuna Düsseldorf Ajax Amsterdam Brøndby Et tilbageblik på sæsonen 2010/2011 viser, at det lykkedes FCM Fodbold at bytte sjettepladsen i Superligaen fra sæsonen 2009/2010 ud med en fjerdeplads i 2010/2011. Resultatet er i overensstemmelse med klubbens målsætning om at spille med om de pladser, der giver klubben adgang til europæisk fodbold. For andet år i træk lykkedes det også at nå finalen i Parken i pokalturneringen Ekstra Bladet Cup. Igen manifesterede FC Midtjylland sig som regionens hold med talstærk opbakning også til opvarmningsfesten i Fælledparken. Desværre var FC Nordsjælland skarpere på dagen og det blev igen til en andenplads i pokalturneringen. Den 15. april meddelte cheftræner Allan Kuhn klubben, at han ikke længere ønskede at være cheftræner og stoppede med øjeblikkelig virkning, hvorefter den hidtidige assistenttræner Glen Riddersholm overtog ansvaret, først som midlertidig løsning og fra midt i maj som permanent cheftræner. Et kig på truppen fortæller, at to dygtige målmænd, Kasper Jensen og Jonas Lössl, kæmper om pladsen i målet. Klubben hentede Kristian Bak Nielsen hjem i august 2010 som erstatning for Winston Reid. Den centrale forsvarsspiller kom hjem med erfaring fra tre år i hollandsk fodbold, og denne erfaring har holdets yngre spillere draget fordel af i den forgangne sæson. I efteråret 2010 lejede klubben Brian Priske i Vejle. Han er i efteråret 2011 blevet tilknyttet som træner. På midtbanen fik FCM tilgang af landsholds-spilleren Jakob Poulsen fra AGF, der efter en lang skadespause i foråret kom ind på holdet, der har en naturlig blanding af offensive og defensive kræfter. At have en stærk trup er positivt. Men det er ekstra positivt, at en stor del af spillerne er udviklet i klubben. Imponerende 14 spillere fra 2010/11 truppen har fået deres fodboldopdragelse på Akademiet i Ikast. Det vidner om, at klubben lykkedes med sit talentarbejde. Dels formår FCM at få de største danske talenter til Midtjylland, og dels formår klubben at udvælge de rigtige spillere fra satellitklubben FC Ebedei i Nigeria.

9 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 9 Talentudviklingen er vigtig, fordi den gør klubben mere modstandsdygtig over for konjunktur-svingningerne i fodboldverdenen. Når talent-udviklingen fungerer, så er FCM Fodbold ikke tvunget til at skulle købe spillerne fra andre klubber. En anden indikator på, at FCM Fodbold fortsat udvikler stortalenter kom, da FCM i april 2011 solgte den 16-årige angriber Viktor Fischer til storklubben Ajax Amsterdam i Holland. FCM Fodbold lader de unge kræfter komme til fadet, og lader dem flyve, hvis det rigtige tilbud kommer, men ledelsen i FCM Fodbold arbejder dog fortsat på at finde den rette balance mellem at sælge præcis så mange spillere, at der er råd til at investere i den fortsatte talentudvikling på Akademiet og fastholde et højt niveau på førsteholdet. FCM Fodbold er vedholdende en af de klubber, der har størst repræsentation på diverse U-landshold, og disse resultater understreger blot, at klubben og fodboldakademiet står på et solidt grundlag, når fremtidens Superligahold efter den nye strategi i langt højere grad skal bygges på egenudviklede talenter. I den forbindelse er også FCM Klubsamarbejdet vigtigt. Med nu 150 medlemsklubber (135 i fodbold og 15 i håndbold) er FCM Klubsamarbejdet Danmarks største og mest omfattende klubsamarbejde. Formålet for Klubsamarbejdet er at arbejde for at Midt- og Vestjylland er repræsenteret i toppen af dansk fodbold, at skabe tilskuer-interesse og opbakning til FCM Fodbold, at finde og udvikle de største talenter i regionen, at give oplevelser til børn og unge via FCM Fodbold, at uddanne trænere i Midt og Vestjylland og endelig at give klubberne i FCM Klubsamarbejdet mulighed for at skaffe sig indtjening via koncernens særlige webshop for samarbejdsklubberne. Fodboldforretningens nettoomsætning blev i 2010/11 DKK 61,4 mio. mod DKK 59,2 mio. året før. Resultat før skat er i samme periode forbedret fra et underskud på DKK -48,8 mio. til DKK -15,4 mio. Det forbedrede resultat skyldes primært, at transferaktiviteterne i 2010/11 gav klubben et overskud på DKK 18,6 mio. i modsætning til året før, hvor køb og salg af spillere bidrog negativ med DKK -14,8 mio. Klubben fik DKK 33 mio. mere ind fra transferaktiviteter, og klubbens samlede resultat før skat forbedres med DKK 33,4 mio. Stigningen skyldes primært salget af Winston Reid, George Florescu, Ken Ilsø og Victor Fischer samt videresalget af Simon Kjær til Wolfsburg. Herudover har der været en stigning i Entre- og turneringsindtægter på DKK 4,5 mio. som følge af forbedrede sportslige resultater. FCM var således den eneste danske superligaklub med fremgang på tilskuersiden fra til FC Midtjylland samlede i alt tilskuere til opgørene på eget græs På omkostningssiden er den største post personaleomkostninger stort set uændret på DKK 64,5 mio. Hvilket er en mindre besparelse på DKK 1,4 mio. På andre eksterne omkostninger er der en stigning på DKK 1,8 mio. Ledelsen og bestyrelsen anser det økonomiske resultat i fodboldforretningen for utilfredsstillende, men konstaterer samtidig, at den igangsatte turn-around vil resultere i et forbedret driftsresultat i de kommende år og et overskud i sommeren Økonomien i FCM Fodbold DKK / /10 Nettoomsætning Bruttotab/-fortjeneste Resultat af transferaktivitet Resultat af primær drift (EBIT) Periodens resultat før skat

10 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 10 Den sportslige udvikling i FCM Håndbold FCM Håndbold kan med tilfredshed konstatere, at klubben blev både EHF og danske mestre i den forgangne sæson og således sikrede FC Midtjylland de første seniortrofæer overhovedet. Mesterskaberne til FCM Håndbold kom mindre end tre år efter, at FCM Holding købte Ikast Brande Elite Håndbold. FCM Håndbold tog i 2009/10 hul på et stilskifte, som parallelt med det tilsvarende strategiske sporskifte i FCM Fodbold betød, at klubben vil basere sig på en større andel af unge danske talenter og profiler og færre udenlandske navne. Klubben er kendetegnet ved talrige unge og danske talenter, kombineret med markante landsholdsprofiler, der i december gjorde sig bemærket ved EM, hvor firkløveret Lærke Møller, Trine Troelsen, Susan Thorsgaard og Line Jørgensen var markante profiler på det danske hold. Tonje Nøstvold blev europamester og Linnea Thorstenson blev kåret som mest værdifulde spiller for sit hold. At lave en ny organisationsstruktur og en ny vinderstrategi under et helt nyt brand er en langvarig proces, men FCM Håndbold har vist, at det kan lade sig gøre, hvis alle løfter i flok. Denne præstation er i tråd med kerneværdierne i FCM. FCM s førte seniortrofæer EHF Mesterskabet kom i hus efter samlet finalesejr over et andet dansk hold, Team Tvis-Holstebro. Vejen til det danske mesterskab var en ikke overbevisende indsats i grundspillet, et slutspil, hvor spillerne blev stadigt bedre og med en sejr på på udebane over Viborg i den sidste kamp, blev FCM klar til finalerne mod Randers HK, der først blev afgjort i 3. og sidste finale, der først blev afgjort efter et drama, der skriver sig ind i håndboldhistorien: Randers kom foran Isabel Blanco udlignede som indskiftet målvogter. Lærke Møller reddede Randersskud. Slut og derefter direkte til straffekast, hvor stillingen var 3-3 efter de første fem kast. Fruelund over for Ingrid Ødegård, der redder, hvorefter Linnea Thorstenson scorer og sikrer FCM det danske mesterskab. Til/afgang i FCM Håndbold 2010/11 Tilgang Fra Linnea Torstensson Aalborg DH Afgang Tonje Nøstvold Alete Stang Isabel Blanco Til Byåsen Aalborg DH Larvik FCM Håndbold kan nu se frem til deltagelse i Champions League-gruppespillet, som mesterskabet sikrede direkte adgang til. Her venter forhåbentlig spændende oplevelser for både spillere og fans, når FCM Håndbold skal op imod de blandt andre de tyske mestre fra Thüringer HC og Budocnost fra Montenegro, som har en god kending af dansk håndbold på holdet, nemlig Bojana Popovic. FCM Håndbold og Kenneth Jensen afsluttede samarbejdet i juni, hvorefter Ryan Zinglersen overtog cheftrænerposten. FCM Håndbold er overbevist om, at Ryan Zinglersen sammen med spillere og resten af klubben er rustet til at klare de mange store udfordringer i den indeværende sæson. Talentudvikling På talentfronten har FCM Håndbold to ungdomselitehold for kvinder, U18 og U16. Begge hold spiller i den bedste række, og U18 vandt sølv. Klubsamarbejdet i håndbold tæller 15 klubber. Der vil også i håndbold være skarpt fokus på talentarbejdet. Målet er også de kommende år at spille med i den absolutte top i dansk damehåndbold.

11 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 11 Økonomien i FCM Håndbold DKK / /10 Nettoomsætning Resultat af primært drift (EBIT) Periodens resultat før skat Håndboldforretningens omsætning i 2010/11 blev DKK 12,6 mio. mod DKK 10,9 mio. i 2009/10. Stigningen i omsætningen skyldes stigning i sponsor og turneringsindtægter. Dette til trods for, at FCM Håndbold i periodens start blev ramt af hovedsponsoren Vermø s konkurs. Stigningen skyldes dels, at det lykkedes at sælge en del af ydelserne i hovedsponsoratet og dels, at der har været tilgang af nye sponsorer. Koncernens aktiviteter medfører kontakt til mange unge mennesker, dels direkte som spillere i koncernens klubber, men også via FCM Klubsamarbejdet med 150 klubber i Midt- og Vestjylland. FCM Holdings mål er at yde en positiv påvirkning på de mange unge mennesker under ordnede forhold. Flere af koncernens aktiviteter har et betydeligt forbrug af energi, og af såvel økonomiske som miljømæssige årsager har emnet ledelsens fulde opmærksomhed. Der er fokus på at implementere energibesparende initiativer i selskabet. FCM Fodbold har i årevis deltaget i anti-racismekampagne arrangeret af DBU og deltager i samarbejde med organisationer i antispritkørselskampagner. Selskabets resultat før skat udgør i regnskabsåret et tab på DKK -4,8 mio. mod DKK -5,5 mio. året før. Ledelsen og bestyrelsen anser det økonomiske resultat i håndboldforretningen for utilfredsstillende, men konstaterer samtidig, at den igangsatte turn-around med besparelser og driftsoptimeringer vil resultere i et stærkt forbedret driftsresultat i de kommende år. Økonomien i FCM Racing DKK / /10 Nettoomsætning Resultat af primært drift (EBIT) Periodens resultat efter skat Der er ikke længere aktiviteter i FCM Racing, og selskabet forventes lukket ned i løbet af efteråret Samfundsansvar FCM Holding er bevidst om sit ansvar over for samfundet, og selskabet vil i de kommende år sikre samfundsansvaret som et naturligt led i selskabets beslutningssystemer. Med tilskuere og gæster til FCM Fodbold og FCM Håndbold kampe er koncernen i længerevarende kontakt med et stort antal mennesker. Den betydelige og positive interaktion mellem mange mennesker, der foregår i koncernens forretnings-områder, indebærer en påvirkning af nærmiljøet, og det er ambitionen, at denne påvirkning skal foregå under ordnede forhold og med mindst mulig gene for omgivelserne. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning omfatter ny samarbejdspartner og investor i FCM Holding A/S, nemlig indiske Dempo. På en ekstraordinær generalforsamling den 15. september fik bestyrelsen enstemmigt mandat til at gennemføre en rettet emission, hvor aktiekapitalen udvides med 34%. Dempos investering på EUR 12 mio. udløser en ejerandel på 34 %, hvilket igen udløser indisk repræsentation i FCM Holdings bestyrelse på 2 personer, således bliver Mr. Dempo næstformand. Emissionsomkostninger til bl.a. advokater og revisorer skal fratrækkes. Der fratrækkes ligeledes honorar til konsulentvirksomheden NWC for researchen i hele Europa før udvælgelsen af FC Midtjylland og for konsulentbistand de næste to år med henblik på at optimere aftalen for begge parter - såvel sportsligt som kommercielt. FC Midtjylland styrkes således efter afholdelse af nævnte omkostninger med EUR 9.4 mio. euro (ca. DKK 70 mio.). FCM ledelsen udtrykker glæde over samarbejdet. Det er en historisk dag for FC Midtjylland og forhåbentlig indledningen på en ny æra. Aftalen gør os FC Midtjylland i stand til at styrke kontinuiteten på holdet, fordi klubben kan fastholde egne talenter længere. Talentudviklingen kan intensiveres og akademiet kan internationaliseres. Blandt forpligtelserne overfor Dempo er, at FCM skal udvikle den indiske topklub Dempo Sports Club.

12 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 12 Udviklingen af spillet i Indien skal blandt andet ske gennem FC Midtjyllands fodbold know-how. FC Midtjylland er stolte over at kunne kapitalisere på klubbens fodboldfaglighed. Klubben skal blandt andet hjælpe inderne med teknisk support af ungdoms- og seniorspillere, udvekslingsprogrammer for trænere og spillere samt sparring og udvikling omkring sportsmanagement. I første omgang handler de nye dansk-indiske relationer om fodbold. Men parterne er enige om, at samarbejdet bør anvendes som platform for skabelsen af nye forretningsmuligheder mellem det midtjyske og Goa-regionen og mellem Danmark og Indien. Der åbnes således for helt nye perspektiver. Dempos investering vil medføre en betydelig styrkelse af FCM Holdings kapitalgrundlag. FCM s likviditetsmæssige beredskab er blevet styrket ved oprettelse af SlyZunna Invest ApS. En spillerinvestorgruppe bestående af seks investorer og FC Midtjylland har tilført FC Midtjylland syv millioner kroner. Det samme beløb har gruppen ret til ved fremtidige transfer- og nettolejeindtægter fra de afrikanske superligaspillere Rilwan Hassan, Izunna Uzochukwu og Sylvester Igboun. Investorgruppen modtager en årlig forrentning på 10% og ved indtægter over kr. 15 mio. er investorerne sikret en bonus, der ved et samlet salg på 25. mio. maksimalt kan andrage 1 mio., der fordeles med en syvendedel til hver. Investorgruppen risikerer, at spillerne ikke generer transferindtægter i kontraktperioden. Den likvide styrkelse af FC Midtjylland har bl.a. betydet, at klubben har kunnet undgå at sælge nogen af de tre spillere i det netop lukkede transfervindue og på den måde styrke holdets kontinuitet. Derudover er Brian Priske blevet tilknyttet trænerstaben. Fire spillere er lejet ud dels af økonomiske hensyn og dels for at sikre talenterne udviklende spilletid. Til/afgang i FCM Fodbold Efter regnskabsårets afslutning Tilgang Fra Marc Møller Lyngby B Kolja Afriyie Energie Cottbus Afgang Babatunde Collins(Leje) Mads Hvilsom(Leje) Ken Fagerberg(leje) Morten Nielsen(leje) Til FC Ordabasy, Kasakstan Viborg Viborg FC Fredericia FCM Håndbold Den sportslige ledelse tiltrådte umiddelbart efter regnskabsårets afslutning. Hans Peter Riis, som siden 2004 har været salgschef i klubben, er ny sportschef, imens Ryan Zinglersen blev cheftræner. Helle Thomsen fortsætter som assistenttræner og bliver samtidig talentchef. Ydermere tilknyttes Bent Nyegaard som sportslig rådgiver. Også på spillersiden har FCM Håndbold styrket sig med Nycke Groot, Gitte Brøgger Led, Louise Svalastog Spellerberg og Maibritt Kviesgaard. For FCM Håndbold er det glædeligt, at klubben kan tiltrække landsholdsprofiler, som de unge spillere kan læne sig op ad. Til/afgang i FCM Håndbold efter regnskabsårets afslutning Tilgang Fra Nycke Groot Team Tvis Holstebro Gitte Brøgger Led SK Aarhus Louise Svalastog KIF Vejen Maibritt Kviesgaard SK Aarhus Efter regnskabsårets afslutning har FC Midtjylland tilknyttet forsvarsspilleren Kolja Afriyie, som også spillede i klubben i årene Efter et år i tysk fodbold hos Energie Cottbus vendte Kolja Afriyie hjem til FC Midtjylland, hvor han styrker forsvaret. Det samme gør Marc Møller, der har fået sin fodboldopdragelse i Ikast fs. Han forlod FC Midtjylland i 2006 og kommer tilbage efter 4½ år i Lyngby.

13 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 13 Sportslige målsætninger 2011/12 FCM Fodbold FC Midtjylland har et erklæret mål om hvert år at spille med i en europæisk turnering. Klubben er i gang med en proces, der handler om at udvikle et nyt fælles spilkoncept for alle FCM-hold. Kun gennem målrettet og grundigt arbejde og gennem klarhed i vores måde at spille fodbold på, vil klubben på den lange bane opnå vedvarende top-resultater. FCM Håndbold Som forsvarende dansk mester og med adskillelige landsholdsprofiler er målet mindst en finaleplads om DMguldet og at spille med blandt de sidste otte i Champions League. Økonomiske forventninger 2011/12 De økonomiske udfordringer i løbet af især 2009 men også i 2010 bevirkede, at ledelsen og bestyrelsen iværksatte en 3-årig turn-around-plan, hvor omkostninger trimmes og spiller-trupperne tilpasses. Målet er at sikre en fremadrettet positiv drift med overskud fra sommeren Planen var 3-årig, da en sportsforretning i modsætning til mange andre virksomheder er bundet af flerårige kontrakter på en stor del af de ansatte. Som beskrevet ovenfor tilføres FC Midtjylland ca. DKK 70 mio. fra indiske Dempo Group, hvilket sikrer en fremadrettet stabil finansiel styrke. Dermed er der mulighed for at arbejde langsigtet, med strategien om at bygge fodbold- og håndboldholdet op, omkring egne talenter kombineret med få profiler af høj klasse. Den igangsatte tilpasning fortsættes i regnskabsåret 2011/12, hvor der forventes gennemført yderligere be-sparelser som følge af reducerede afskrivninger på transferrettigheder og færre personaleomkostninger til spillertruppen i fodboldforretningen. Det er ledelsens og bestyrelsens vurdering, at ovenstående i kraft af 3-årsplanen er realistisk, da budgettet er forsigtigt og for fodboldens vedkommende fx ikke indeholder indtægter fra europæiske turneringer. Under disse forudsætninger forventes i 2011/12 en nettoomsætning før transferaktiviteter på DKK mio og et resultat før skat på DKK mio. Særlige risici Sportslig udvikling De sportslige resultater er fundamentet for koncernens økonomiske udvikling. Ligesom gode sportslige resultater medfører større TV- og entreindtægter mv., vil en længere periode med svage sportslige resultater medføre en mindre gunstig udvikling i eksempelvis TV-indtægter, entreindtægter og sponsorindtægter. Hvis fodbold- eller håndboldholdet således i en længere periode befinder sig i den nederste del af ligaen, vil det påvirke koncernens økonomiske resultater i negativ retning. En eventuel nedrykning til 1. division for et af holdene vil medføre et betydeligt fald i koncernens indtægter.

14 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 14 Skader i spillertruppen Koncernens væsentligste aktiv er spillertruppen. Såfremt en eller flere spillere bliver skadet i et sådan omfang, at spilleren ikke er i stand til at spille i længere tid, kan det ikke udelukkes, at de sportslige resultater kan påvirkes negativt heraf. Koncernen vurderer dog ikke umiddelbart, at denne risiko er overhængende, idet spillertruppen er sammensat således, at der er kompetente afløsere for eventuelle skadede spillere. Talentudvikling Koncernen satser på talentudvikling. Det er hensigten, at FCM Fodbolds fodboldakademi skal udvikle unge fodboldspillere til Superliga-truppen, og at nogle af disse spillere kan udvikle sig yderligere, således at der kan gennemføres et salg af disse spillere til udenlandske klubber med en økonomisk gevinst til koncernen og spillerne til følge. Der foreligger imidlertid en risiko for, at talentudviklingen ikke medfører den forventede tilgang af spillere på internationalt niveau og/eller Superliganiveau. Den betydelige satsning på talentudvikling vil så have en negativ påvirkning på koncernens økonomiske resultater. Transfers Indtægter fra salg af spillere, de såkaldte transferindtægter, udgør en betydelig del af indtægterne for koncernen. Transferindtægter kan imidlertid være særdeles vanskelige at estimere, og den afgørende faktor er efterspørgslen fra hovedsageligt udenlandske klubber. Efterspørgslen skabes primært i kraft af gode sportslige resultater fra FCM Fodbold, og hvis holdet i en længere periode oplever en svag sportslig udvikling, antages efterspørgslen efter spillerne at falde. De manglende transferindtægter vil i så tilfælde have en negativ påvirkning på koncernens økonomiske resultater. Sponsorindtægter Sponsorindtægter udgør en væsentlig del af indtægterne for koncernen. Negative konjunkturer kan påvirke udviklingen på dette område negativt. Lovgivning og anden regulering Ændringer i den nugældende lovgivning kan få negativ indflydelse på den økonomiske udvikling i koncernen. Ligeledes kan ændringer i såvel det nationale fodboldforbund DBU s regelsæt eller de internationale forbund FIFA s og UEFA s regelsæt medføre, at FCM Fodbold ikke kan opretholde sine nuværende aktiviteter i samme omfang som hidtil. De samme risici eksisterer for FCM Håndbold. Sådanne ændringer kan få negativ indflydelse på koncernens økonomiske udvikling. Finansielle risici Koncernen vurderes ikke at have særlige finansielle risici. Kreditrisici Koncernens kreditrisici vedrører i al væsentlighed tilgodehavender, hvor kreditrisiciene svarer til de indregnede værdier. Der er ingen væsentlige risiko vedrørende enkelte større kunder. Kunder og samarbejdspartnere kreditvurderes forinden der indledes forretninger med disse, og der er således kun de kreditrisici, der er normale for forretningsmæssig samhandel. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Koncernen udvikler løbende forretning og kompetencer, ikke mindst i FCM Fodbolds fodboldakademi. Udviklingsomkostninger til talentudviklingen udgiftsføres løbende med ca. DKK 9-11 mio. kr. pr. år. Akademiet bidrager allerede positivt til driften, idet de første spillere er solgt til udlandet med væsentlig fortjeneste. Selskabsledelse Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for FCM Holding A/S er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2010/11, dækkende perioden 1. juli juni Redegørelsen omfatter en beskrivelse af selskabets ledelsesstruktur, omtale af de corporate governanceanbefalinger, der ikke følges samt en beskrivelse af hovedelementerne i koncernens interne kontrol- og risikostyrings-systemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Ledelsesstruktur FCM Holding har som dansk børsnoteret selskab et ledelsessystem bestående af bestyrelse og direktion. Bestyrelsen har valgt ikke at etablere bestyrelsesudvalg ud over revisionsudvalget, der udgøres af den samlede bestyrelse. Beslutningen skal ses på baggrund af bestyrelsens størrelse samt ønsket om et højt informationsog vidensniveau i hele bestyrelsen.

15 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 15 Corporate Governance FCM Holding er som børsnoteret selskabet omfattet af kodeks for god selskabsledelse, og skal følge anbefalinger herfor. Anbefalingerne er offentligt tilgængelig på Komiteen for god selskabsledelses hjemmeside. Der er kommet nye anbefalinger pr. den 8. april Flere af anbefalingerne er implementeret og i det kommende regnskabsår vil yderligere blive implementeret. Da alle anbefalinger endnu ikke er implementeret vil der i nærværende afsnit blive taget udgangspunkt i de hidtidige regler. De af komitéens anbefalinger, som FCM Holding har valgt ikke at efterleve, er følgende: Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af bestyrelsesposter Det er FCM Holdings vurdering, at en simpel optælling af antal bestyrelsesposter ikke er hensigtsmæssig, idet tidsforbruget på hver post kan variere væsentligt. Det må derfor være op til de enkelte bestyrelsesmedlemmer at vurdere det rimelige antal bestyrelsesposter i forhold til fortsat at være i stand til at yde den forventede indsats. Der er derfor ikke fastsat grænser for antallet af bestyrelsesposter som et bestyrelsesmedlem kan varetage Aldersgrænse FCM Holding har ikke fundet det hensigtsmæssigt at fastlægge en aldersgrænse for selskabets bestyrelsesmedlemmer, idet kompetencer og erfaringsgrundlag vægtes højere end et alderskriterium. Sprog Da FCM Holdings aktionærer og interessenter primært har været danske, har koncernsproget udelukkende været dansk. Det vil fortsat være tilfældet, men da der fremover er udenlandske investorer i ejerkredsen vil rapporter mv. efter behov blive udarbejdet på engelsk. Kontrol- og risikostyringssystemer Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Koncernens risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelses-processen er etableret med henblik på effektivt at styre regnskabsaflæggelsen og derved minimere/-eliminere risikoen for fejl og mangler. Koncernens systemer til risikostyring og intern kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen kan alene skabe rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelsen, som også udgør revisionsudvalget, vurderer løbende de væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med koncernens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer årligt koncernens organisationsstruktur og bemandingen på væsentlige områder, herunder også inden for områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Herudover vurderes risikoen for besvigelser og hensigtsmæssigheden af koncernens regnskabsprincipper, anvendte regnskabspraksis og de væsentligste regnskabsmæssige skøn. Bestyrelsen har fastlagt en række retningslinier inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på en klar organisationsstruktur, klare rapporteringslinjer, godkendelsesprocedurer og funktionsadskillelse. Koncernens økonomifunktion har ansvaret for tilrettelæggelse og styring af regnskabsaflæggelsesprocessen. Koncernøkonomichefen og medarbejdere knyttet hertil overvåger overholdelse af de fastlagte regningslinjer og gennemgår løbende koncernens interne finansielle rapportering, herunder stikprøvevis kontrol af regnskabsmæssige registreringer. Som led i bestyrelsens vurdering af det interne kontrolmiljø vil der årligt bliver taget stilling til, hvorvidt de interne kontrolsystemer er tilstrækkelige, og hvorvidt der vurderes behov for intern revision. Bestyrelsen har med baggrund i virksomhedsstørrelse, kompleksitet og organisering i økonomiafdelingen indtil videre vurderet, at etablering af intern revision ikke er nødvendigt. Det er ledelsens holdning, at god risikostyring og intern kontrol er væsentlige områder, og denne holdning skærpes til stadighed overfor koncernens medarbejdere.

16 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 16 Risikovurdering Revisionsudvalget og direktionen vil mindst én gang årligt foretage en overordnet risikovurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. På den baggrund vedtager bestyrelsen en række overordnede procedurer, herunder en række tiltag med henblik på at reducere/eliminere risiciene. Fremover vil revisorerne have årlige møder med medlemmer af revisionsudvalget. Derudover vil der løbende bliver implementeret nye tiltag for at minimere risici. Bestyrelsen og direktionen tager som led i risikovurderingen hvert år stilling til risikoen for besvigelser og til de foranstaltninger, der skal tages med henblik på at reducere disse risici. I den forbindelse vurderer bestyrelsen tillige direktionens mulighed for at tilsidesætte kontroller og for at udøve upassende indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Beslutninger om tiltag til reduktion/eliminering af risici foretages på baggrund af en vurdering af væsentlighed. De væsentligste risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen fremgår af ledelsesberetningen og noterne til årsregnskabet, hvortil henvises. Kontrolaktiviteter Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen. Målet med disse kontrolaktiviteter er at sikre, at de af ledelsen udstukne retningslinjer følges og at forebygge, opdage og rette eventuelle fejl og mangler. Kontrolaktiviteterne er både manuelle og it-baserede og vil omfatte væsentlige kompetenceregler, godkendelsesprocedurer, afstemninger, funktionsadskillelse, resultatopfølgning, regnskabsanalytisk gennemgang, sikring af aktiver og andre verifikationer. Der vil blive etableret en fast og formel proces for udarbejdelse af delårsrapporter og årsrapporter. Der vil blive anvendt tjeklister, dels til sikring af korrekt og tilstrækkelig information fra de enkelte selskaber, dels til sikring af overholdelse af relevant lovgivning, primært IFRS og yderligere oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Der indhentes løbende oplysninger til brug for opfyldelse af eventuelle notekrav og andre oplysningskrav. Information og kommunikation Bestyrelsen vil vedtage en informations- og kommunikationspolitik, der bl.a. overordnet fastlægger kravene til regnskabsaflæggelsen og til den eksterne finansielle rapportering i overensstemmelse med lovgivningen herfor. Et af målene med informations- og kommunikationspolitikken er at sikre, at gældens oplysningsforpligtelser overholdes, og at de afgivne oplysninger er dækkende, fuldstændige og præcise. Bestyrelsen lægger vægt på, at der inden for de rammer, der gælder for børsnoterede selskaber, er en åben kommunikation i virksomheden, og at den enkelte medarbejder kender sin rolle i den interne kontrol i virksomheden. Overvågning For at sikre at systemerne til risikostyring og intern kontrol fungerer effektivt, sker der løbende overvågning heraf. Den løbende overvågning er i FCM Holding en integreret del af det daglige arbejde, og indgår i de aktiviteter, som både ledelse og medarbejdere udfører i forbindelse med deres arbejde. Eventuelle konstaterede svagheder, kontrolsvigt og overskridelser af rammer og/eller beføjelser rapporteres opad i organisationen. Utilstrækkeligheder i den interne kontrol rapporteres til nærmeste overordnede, og alvorlige fejl rapporteres til direktion og/eller bestyrelse. De generalforsamlingsvalgte revisorer rapporterer i revisionsprotokollatet til bestyrelsen væsentlige svagheder i koncernens interne kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Mindre væsentlige forhold rapporteres til direktionen. Bestyrelsen overvåger løbende, at direktionen gennemfører aftalte tiltag til imødegåelse af identificerede risici i regnskabsaflæggelses-processen, og at direktionen foretager den fornødne overvågning og reagerer effektivt på eventuelle svagheder og/eller mangler. Usikkerhed ved indregning og måling Der er i årsrapporten indregnet aktivering af udskudt skatteaktiv for i alt DKK 5,4 mio. På baggrund af budgetter og prognoser samt ledelsens forventninger i øvrigt, er det ledelsens opfattelse, at selskabet kan udnytte skatte-aktivet inden for en periode på 3 til 5 år.

17 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 17 Der er lavet 5 års budget og følgende væsentlige forhold er der usikkerhed om: Der budgetteres med væsentlige transfer-indtægter. De er dog under niveauet for regnskabsåret 2010/11. Der budgetteres med omkostningsbesparelser på 9 mio. om året i forhold til 2010/11. Der budgetteres med sponsorindtægter, der i budgetperioden i gennemsnit svarer til indtægten i 2008/09. Der budgetteres ikke med større investeringer i nye spillere og dertil hørende afskrivninger Samlet set over 5 år budgetteres der med et koncernoverskud på over 20 mio. kr. Kursfastsættelsen af det samlede skatteaktiv er kurs 13. Økonomisk nedgang i samfundet og dårlige sportslige resultater kan have negativ indflydelse på sponsorindtægter. Der er for FCM fodbold budgetteret med indtægter ud fra en midterplacering. Der er derfor også mulighed for at resultatet bliver væsentlig bedre end det budgetterede. Transferrettigheder er opført til DKK 35,0 mio., men markedsværdien vurderes at være højere, primært fordi spillere der selv er udviklet, ikke er opført medtransferværdi. Transferrettigheder er regnskabsmæssigt behandlet som anført under anvendt regnskabspraksis, men da værdien for selskabet er afhængig af spillernes præstationer, eventuelle skader mv., så er måling af transferrettigheder forbundet med en vis usikkerhed. Ovennævnte forhold er behæftet med usikkerhed. Risikoen er blandet andet at koncernen ikke kan udvikle det forventede antal talenter, som er nødvendig for at skabe transfer-indtægter.

18 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 18

19 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 19 Koncernoversigt Navn Hjemsted Selskabskapital Ejerandel Dattervirksomhed FC Midtjylland A/S Herning, Danmark % Dattervirksomhed FCM Håndbold A/S Herning, Danmark % Dattervirksomhed FCM Racing A/S Herning, Danmark % FC Midtjylland A/S FCM Maamobi Ltd Accra, Ghana 0 100% FCM Holding A/S 100% 100% 100% FCM Racing A/S FC Midtjylland A/S FCM Håndbold A/S 100% F.C. Maamobi Ltd. I overensstemmelse med årsregnskabslovens 105 skal vi oplyse, at årsrapporten for datterselskabet F.C. Maamobi Ltd. Ikke er revideret af moderselskabets revisor, en af disses udenlandske samarbejdspartnere eller af en anerkendt international revisionsvirksomhed.

20 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 l 20 AKTIONÆRINFORMATION Aktiekapital Selskabets aktiekapital er på tdkk fordelt på stk. aktier a DKK 25. Der er en aktieklasse og ingen begrænsninger i stemmeret eller begrænsninger i aktionærrettighederne. Aktien er noteret på GXG Markets (noteret første gang 2. juni 2004) med fondskode DK I forbindelse med emissionen i juni 2007 er der sket en kontant kapitalforhøjelse på tdkk , jf. note 15. Pr. 30. juni 2011 var gennemsnitskursen DKK 9,0 pr. aktie, svarende til en markedsværdi på DKK 34,2 mio. I alt var der navnenoterede aktionærer i selskabet pr. 30. juni Politik for egne aktier FCM Holding A/S kan i henhold til general-forsamlingens bemyndigelse erhverve maksimalt 10% egne aktier frem til den næste ordinære generalforsamling. Regler for udpegning og udskiftning af Medlemmer i selskabets bestyrelse Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Regler for ændring af selskabets vedtægter Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages af mindst to tredjedele, såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettede aktiekapital. Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på tdkk består af stk. aktier med hver 1 stemme. Antal aktier, Kapital, Aktionærsammensætningen: stk. % JJO Invest A/S, Give ,8 CAN Invest A/S, Herning ,1 Ejner Hessel A/S, Brande ,7 Stubkjær Invest ApS, Brande ,1 Øvrige navnenoterede aktionærer ,0 Ikke navnenoterede aktionærer ,2 I alt ekskl. egne aktier ,7 Egne aktier erhvervet af FC Midtjylland A/S ,3 I alt ,0 FCM Holding A/S register over selskabets insidere udgør følgende: Antal aktier, Kursværdi, stk. tkr. Den samlede bestyrelse Den samlede direktion 0 0 Den samlede aktiebesiddelse for øvrige insider

Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012

Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012 Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012 CVR-nr.: 83 56 74 14 Resumé: FCM Holding A/S realiserede 1. halvår 2011/12 et resultat før skat på DKK -13.7

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Århus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Balance pr. 30.06.2010 28 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28 Fodboldalliancen AC Horsens A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 89 94 37 28 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Forventninger til 2015 7 Ikke-finansielle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2007 30. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009 side 1 af 1 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 19. marts 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 5/2010 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009 Hermed offentliggøres årsrapport 2009 for

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

Årsrapport 2012. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2012. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2012 CVR. nr. 15 10 77 07 PARKEN Årsrapport 2012 Indhold Indhold Indledning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Idégrundlag og mål 4 Operationel koncernstruktur

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

PARKEN Årsrapport 2013. Årsrapport 2013. CVR. nr. 15 10 77 07

PARKEN Årsrapport 2013. Årsrapport 2013. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2013 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Idégrundlag og mål 4 Operationel koncernstruktur 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr. 31.12.2013

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Bank Års rapport 2012

Bank Års rapport 2012 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 6 Intern revisions erklæringer 7 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere