TALENTSAMARBEJDET I 2012/13 BLANDT FRIE OG PRIVATE SKOLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALENTSAMARBEJDET I 2012/13 BLANDT FRIE OG PRIVATE SKOLER"

Transkript

1 TALENTSAMARBEJDET I 2012/13 BLANDT FRIE OG PRIVATE SKOLER Beretning for 2012/13 Vi har hermed fornøjelsen af at kunne udsende beretning for indeholdende skoleår med regnskab for talentpleje blandt 18 DP-skoler i Danmark. Projektet Talentplejen blandt frie og private skoler har gennemført talentcamps på hhv. Hjørring Private Realskole i august 2012, Greve Privatskole i oktober 2012, Tolstrup-Stenum Friskole, Brønderslev i januar 2013 og på Rønne Privatskole, Bornholm, i marts Elevtallet på de fire talentcamps har været følgende: Talentcamp august 2012, Hjørring Private Realskole 36 elever Talentcamp oktober 2012, Greve Privatskole 62 elever Talentcamp januar 2013, Tolstrup-Stenum Friskole 89 elever Talentcamp marts 2013, Rønne Privatskole 69 elever Formålet med disse camps for elever i klasse med særlig lyst og interesse for naturfagene, engelsk og dansk forfatterskole er: at etablere en undervisning, der tilgodeser elever med særlige kræfter (fagligt og personligt) og med stor interesse for skolearbejdet at etablere et undervisningsmiljø, hvor eleverne får mulighed for at blive udfordret på et højere niveau og modtage supplerende undervisning/materialer at skabe kultur for, at det er in at arbejde intensivt med skoleopgaverne at skabe basis for etablering af et fagligt og socialt netværk for eleverne. Eleverne kunne vælge mellem følgende linjer: Science (fysik/kemi og matematik) Engelsk, Forfatterskole, dansk Tysk (kun på campen i Greve) Undervisningens indhold På de enkelte camps blev der arbejdet med temaer, som eleverne normalt ikke møder i den obligatoriske undervisning i grundskolen. Det var hensigten, at eleverne skulle udfordres på nye områder, og at undervisningen skulle give eleverne mulighed for at komme et spadestik dybere i temaerne end de ellers vil komme i den daglige undervisning.

2 Udvælgelseskriterier for optagelse på talentcamps Skolerne udvalgte selv de elever, som skulle deltage efter en fordelingsnøgle. Eleverne blev af de lokale talentkoordinatorer udvalgt efter følgende kriterier: eleverne skulle have et fagligt niveau svarende til over middel (10-12 i standpunktskarakter) eleverne skulle have lyst, engagement og tid til at tage imod nye og større udfordringer, såvel faglige som personlige eleverne skulle være gode ambassadører for skolen De enkelte skoler gav tilsagn om at købe et antal elevpladser efter nedenstående skema: Skoler under 300 elever: Skoler op til 500 elever: Skoler over 500 elever: kan binde sig for 4 pladser kan binde sig for 6 pladser kan binde sig for 8 pladser Skolerne betalte kr ,- kr. pr. elevplads. Årets budget var på kr , overførsel af overskud fra skoleåret 2011/12 på kr ,81 samt diverse indtægter på kr ,-. Et totalbudget på kr ,81. Overskuddet fra 2011/12 skyldes primært et tilskud fra Tips og Lotto for udarbejdelse af et formidlingsprojekt omkring talentpleje. Omkostninger til kost og logi blev betalt af de enkelte elever. Beløbet blev opkrævet ved ankomsten til de enkelte camps. Administration på projektet Der har igen i år været meget fokus på rationalisering af administrationen af disse talentcamps. Dette er sket ved oprettelse af en hjemmeside, hvor alle informationer til skoler, forældre og elever bringes. Al kommunikation foregår nu elektronisk. Der er oprettet lokale talentkoordinatorer på alle skoler, som står for udvælgelsen af de elever, der skal deltage på de enkelte camps i henhold til skolernes kvote. Invitationen til de enkelte talentcamps bringes på hjemmesiden og sendes elektronisk til skolernes talentkoordinatorer, som står for hele optagelsesproceduren blev året hvor talentsamarbejdet fik sit navn og hjemmesiden Der udsendes en teaser til skolernes ledere, talentkoordinatorer, elever og forældre, hvor de anmodes om at holde sig orienteret på hjemmesiden omkring de enkelte arrangementer. Hjemmesiden har over 2000 unikke besøgende i forbindelse med afvikling af en talentcamp blev året, hvor talentcamp.dk fik samarbejde med studerende fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske universitet, University College Copenhagen samt Universitet i Lund. Endvidere er der fundet spirer som undervisningsaspiranter blandt tidligere talentelever, som i dag går i gymnasieskolen.

3 Regnskab for DP-talentcamps i skoleåret 2012/13 Indtægter Indbetalt af skolerne 91 elever x 1.300,- pr. elev ,00 Indtægter, diverse 2.925,00 Overskud fra skoleåret 2011/12, (Tips og Lotto midler) ,81 Indtægter i alt ,81 Udgifter Talentcamp, august 2012, Hjørring, under Sommercamp, Hjørring 36 elevbetalinger a kr. 395,-. (14.200,-). Her blev indtægter og udgifter bogført hos foreningen HPR Sport og Kultur, som var teknisk arrangør. Talentcamp, oktober, Greve Privatskole 2012 Lærerløn, fortæring ved talentcamp ,92 Transport, kørsel 0,00 Undervisningsmaterialer, incl. teaterbilletter til Det Kgl. Teater 8.290,50 Diverse 1.791,75 Købt sekretærbistand af HPR 13 timer x 195,00 kr ,00 I alt: ,17 Udvikling af talentcamp konceptet, 8.560,29 IT, hjemmeside, undervisningsindhold og rekruttering. Talentcamp, januar 2013, Tolstrup/Stenum Lærerløn ved DP-talentcamp ,00 Kørselsudgifter 1.214,10 Undervisningsmaterialer 275,28 Sekretærbistand 15 timer x 195,00 kr ,00 I alt ,38 Talentcamp, april 2013, Rønne Privatskole: Lærerløn ved DP-talentcamp ,00 Undervisningsmaterialer 708,84 Kørsel/transport, undervisere 3.976,31 Morgenmad, Rønne-Ystad, færge 3.766,00 Sekretærbistand 14 timer x 195,00 kr ,00 Diverse: (præmier, gaver, mad på ud- og hjemrejse lærere) 2.258,40 I alt ,55 Udgifter i alt: ,39 Overskud Overskuddet overføres til talentsamarbejdet i 2013/ ,42

4 Det videre samarbejde 2013/14 Vi er i fuld gang med planlægningen af næste års aktiviteter i talentcamp.dk og følgende er allerede på plads: 1-5. juli 2013 Sommerskole på Johannesskolen, Frederiksberg Dagcamp for elever i Storkøbenhavn inkl. Helsinge Realskole august 2013 TALENT WEEK på Hjørring Private Realskole Fag: Naturfag (matematik, fysik/kemi/biologi), engelsk og dansk/forfatterskole oktober 2013 Talentcamp på Tolstrup-Stenum Friskole, Brønderslev Fag: Matematik, fysik/kemi, engelsk, dansk/forfatterskole 30. januar 3. februar 2014 Talentcamp på Lyngby Privatskole Fag: Matematik, fysik/kemi, engelsk og dansk/forfatterskole april 2014 Talentcamp på Rønne Privatskole Fag: Matematik, fysik/kemi, engelsk og dansk/forfatterskole Programmet på næste års talentcamps Talentcamp er en forlænget weekend fra torsdag til mandag, hvor torsdag og mandag er rejsedage, mens lørdag og søndag er undervisningsdage. Fredag arrangerer vi en række ekskursioner til regionale attraktioner, mens der er introduktion/ undervisning om aftenen. Lørdag og søndag er dedikeret til undervisning. Desuden vil der være forskellige sociale aktiviteter lørdag og søndag aften. Aftaler Prisen bliver 1500,- kr. pr. elevplads for tre camps i henholdsvis Tolstrup-Stenum, Lyngby Privatskole og Rønne Privatskole til aflønning af lærere og materialer. Eleverne betaler selv for kost og logi - 850,00 kr. for de 5 dage (torsdag til mandag). Endvidere vil skolerne få tilbudt pladser enten på Sommerskolen i København og eller på Talent Week i Hjørring i skolerne sommerferie.

5 Elevbetaling Fra 1. august overgår elevbetalingen til en central bankkonto, hvorfra administrationen vil udbetale kostprisen (entré, mad mv.) til arrangørskolen. Dette sker dels for at lette administrationen, dels for at der bliver tale om bindende tilmelding fra eleverne. Deltagergebyret refunderes ikke fremover ved afbud efter tilmeldingsfristen. Skolerne afholder selv elevernes transportudgifter. Invitation til talentcamp Der udarbejdes en ny invitation, som skal beskrive mere konkret, hvad undervisningen på de enkelte linjer indeholder. Holdstørrelse Det optimale er elever pr. hold. Kontinuitet og progression på talentcamp Som udgangspunkt udbyder vi på hver talentcamp kurser i dansk, engelsk og naturvidenskab. I praksis betyder det, at vi på hver talentcamp udbyder et kursus i dansk, et kursus i engelsk samt et varierende antal kurser i matematik, fysik og kemi. Indenfor hvert fagområde vil der være en vis kontinuitet i undervisningen fra talentcamp til talentcamp, men vi konstruerer undervisningsforløbene, så det ikke er nødvendigt at deltage på alle talentcamps. En talentelev kan altså godt deltage i eksempelvis talentcamp 1 og 3 eller kun i talentcamp 2. Dog vil vi forsøge at samle gengangere på de samme hold for at undgå, at nogle elever skal igennem det samme stof flere gange. Derfor vil nogle af de naturvidenskabelige kurser forudsætte, at man har deltaget før. Figuren nedenfor illustrerer sammenhængen mellem de forskellige kurser. Forudsætningerne for deltagelse er angivet i parentes for hvert kursus. TalentCamp 1 TalentCamp 2 Mat 1 Fysik 1 () () TalentCamp 3 Mat 2 Fysik 2 () () Dan 1 Dan 2 Dan 3 Eng 1 Eng 2 Eng 3 Tilbagemelding til skolerne Efter hver talentcamp vil underviserne igennem talentcamp-administrationen melde tilbage til skolerne, om hvilke elever, der har udmærket sig, og som de derfor opfordrer til at deltage i næste talentcamp. Dette initiativ tages for at styrke konceptet samt for at skabe mere homogene hold.

6 Fordelingsnøgle Der er udarbejdet følgende fordelingsnøgle for skolerne: Skole / Camp Sommerskole Johannesskolen juli Talent Week Hjørring august Talentcamp TSF oktober Talentcamp Lyngby januar Talentcamp Rønne marts Skanderborg Privatskole Helsinge Realskole Tolstrup-Stenum Friskole Sct. Mariæ Skole, Aalborg Skipper Clement Skole, Aalborg Hjørring Private Realskole Kolding Realskole Greve Realskole Lyngby Private Skole Rønne Privatskole Klostermarksskolen Aalborg Viborg Privatskole Vestegnens privatskole Nyborg Friskole Interskolen, Århus STUK, Toftlund Ida Holsts Skole Svendborg Johannesskolen I alt: Skolernes tildeling af pladser på de respektive linjer til de enkelte talentcamps udmeldes fra administrationen i forbindelse med invitationen.

7 Ny hjemmeside Der vil i 2013 fortsat blive arbejdet med at effektivisere administrationen, dels igennem ny hjemmeside og ny tilmeldingsprocedure. Endvidere vil Facebook fremover blive en informationskanal i kommunikationen til elever/ forældre, især i dækningen af den enkelte talentcamp og i arbejdet med at skabe og fastholde netværket blandt talenteleverne. Regnskab Der aflægges regnskab og en kort beretning for projektet i maj måned Gæstepladser I tilfælde af, at en skole ikke benytter alle elevpladser, så forbeholder talentcamp.dk sig ret til at udlodde disse pladser til gæsteelever. Vi forventer at have ca. 2-3 gæstepladser pr. camp. Dette gøres for hele tiden at være parat til at udvide/sprede erfaringer med talentarbejde i Danmark. Undervisere på de enkelte talentcamps Vi har p.t et lærerkorps på omkring 16 lærere, der tilbyder sig som undervisere på talentcamp.dk. Dog vil vi gerne hele tiden have muligheden for at udvide denne kreds af undervisere. Vi vil derfor altid gerne i kontakt med lærere, der kunne være interesseret i at undervise eller følge en af talentcampene i løbet af næste skoleår. Betaling for næste år Betaling for jeres elevpladser i skoleåret 2013/14 bedes foretaget til: reg. nr. 9001, konto nr senest den 10. maj (husk at påføre skolenavn). Når vi modtager indbetalingen, fremsendes kvittering herfor. Vi ser frem til det videre samarbejde med jer omkring talentcamp.dk. Med venlig hilsen Marianne Hejlesen, Skoleleder/talentkoordinator Tolstrup Stenum Friskole Tobias Malmgreen Afdelingsleder/talentkoordinator Lyngby Privatskole Terje Brøchner Jørgensen Skoleleder Rønne Privatskole Rikke Vigilius Afdelingsleder/talentkoordinator Helsinge Realskole Henrik Frand-Madsen Viceskoleleder/talentkoordinator Hjørring Private Realskole

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole DFLINFO 2011 2012 -tag læreruddannelsen på Det sker på 2011/12 August 8. Skolestart 26. Dåb September 3. Tillidsmandsmøde /Generalforsamling 28. 29. Basiskursus for vejledere I efterskolen 1. Internat

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Invitation til samarbejde 4 4 4 Obligatoriske emner Timeløse fag Den åbne skole Faglig fordybelse 4 44 Undervisning i et Ungemiljø Forpligtende samarbejder Tilbud om samarbejde Kurserne foregår i ungemiljøet

Læs mere

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

REJSEKATALOG SKOLEÅRET 2015/2016

REJSEKATALOG SKOLEÅRET 2015/2016 REJSEKATALOG SKOLEÅRET 2015/2016 FIND DIT KOMMENDE STUDIEOPHOLD HER VIL DU OPLEVE VERDEN OG SAMTIDIG LÆRE EN NY KULTUR AT KENDE? KÆRE 1. ÅRSELEV Tietgen Business tilbyder i 2015 en række spændende internationale

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes hus Middelfartvej 77 5466 Asperup Telefon 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 CVR nr. 46675118 19. februar 2014 Skolemeddelelse

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Udviklingsprojekter 2013/2014

Udviklingsprojekter 2013/2014 15. april 2013/CPK Udviklingsprojekter 2013/2014 I skoleåret 2013-2014 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Fagenes identitet,

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere