ÅRSBERETNING for FORFATTERSKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2011. for FORFATTERSKOLEN"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 for FORFATTERSKOLEN 1

2 1. Beretning 1.1. Præsentation af Forfatterskolen 1.2 Årets faglige resultater 1.3. Årets økonomiske resultat 1.4. Finansielle nøgletal 1.5 Forventninger til de kommende år 2. Målrapportering 2.1. Opgaver og ressourcer Uddybende oplysninger 2.2. Mål og resultater 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis 3.2. Resultatopgørelse 4. Påtegning af det samlede regnskab 5. Bi lag til årsberetningen 2

3 1. Beretning 1.1 Præsentation af Forfatterskolen Forfatterskolen er en selvejende institution under Kulturministeriet. Institutionen har hjemsted i København. A. Mission Forfatterskolen har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær, skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat, herunder dialog med de øvrige kunstarter og erkendelsesområder, introduktion til og arbejde med alle skønlitterære genrer og virkefelter samt praktisk kendskab til forfatteres vilkår og arbejdsforhold. B. Vision Forfatterskolen vil til stadighed arbejde for at konsolidere sin position som en af Skandinaviens førende forfatterskoler når det gælder kvalitet, mangfoldighed, dannelse og fornyelse. Hermed vil skolen fastholde sin placering som en central og væsentlig institution i det danske og det internationale litterære miljø. C. Hovedopgaver Resultatet af Forfatterskolens virksomhed kan beskrives relativt enkelt: uddannede, professionelle kunstnere. Operationelt måles der - frem for i færdiguddannede i årselever eller årselever på normeret tid. På Forfatterskolen falder disse to sædvanligvis sammen, idet frafaldet fra skolen er minimalt. 1.2 Årets faglige resultater Forfatterskolen har i 2011 opfyldt sine faglige mål inden for den givne økonomiske ramme. Årets faglige arbejde er gået godt. Ikke mindre end fire elever er debuterede i Heraf debuterede fra årgang 2011, Hanne Viemose, Olivia Nordenhof og Bjørn Rasmussen, mens Rasmus á Rogvu var fra årgang Forfatterskolens Afgangsantologi 2011 blev modtaget flot med anmeldelser i Politiken og Information. I foråret 2011 bestod skolens lærerstab af digteren Lars Skinnebach og digteren Asger Schnack, mens prosaisten Christina Hesselholdt blev ansat per 1. februar Asger Schnacks ansættelse udløb sommeren 2011, hvorefter prosaisten Jeppe Brixvold blev ansat, hvorefter lærerstaben i efteråret bestod af Lars Skinnebach, Christina Hesselholdt og Jeppe Brixvold. Per 1. december 2011 blev der ansat en ny studiesekretær på Forfatterskolen. Det blev Karen Juul, der før har beklædt en stilling som leder af Den Frie Udstillingsbygning. Internationalt er der blevet taget skridt til øget samarbejde med de litterære miljøer i de omkringliggende lande. I foråret 2011 var skolen på besøg på Skrivekunstakademiet i Hordaland i Bergen, hvor vi deltog i fælles seminarer, oplæsninger samt forfatterbesøg ved norske Tomas Espedal, Cesilie Holck, Henning Bergsvåg og Hildegun Dale. Turen var arrangeret i samarbejde med Skrivekunstakademiet samt Audun Lindholm ved tidsskriftet Vagant. Dertil kommer, at vi i to omgange havde glæde af en gæstetekstlæser fra Norge, nemlig den norske prosaist Hanne Ørstavik. Fra udlandet havde skolen ligeledes besøg af Kristín Eiriksdóttir (ISL), Steinar Bragi (ISL), Eirikur Örn Norddahl (ISL), Cecilie Løveid (N), Caroline Bergvall (N-GB), Sjón (ISL), Alberto Blanco (MEX), Thomas Lehr (D) og Sara Stridsberg (S). Følgende gæstelærere har undervist på skolen i 2011: 3

4 I foråret 2011: Majse Aymo-Boot, Christina Hagen og Hanne Ørstavik (N) var gæstetekstlæsere. Lilian Munk Rösing havde et forløb om læsemetode. Asger Schnack foredrog om dansk litteratur i det 20. århundrede. Hans Hertel og Bergur Moberg fortalte om Henrik Stangerup i et forløb, der var åbent for tidligere elever. Martin Glaz Serup introducerede til Caroline Bergvall (N-GB) i et forløb, der ligeledes var åbent for tidligere elever. Asger Schnack og Peter Laugesen læste Gunnar Björling med eleverne. Martin Larsen introducerede til Christian Bök (CAN) i et forløb, der var åbent for tidligere elever. Tue Andersen Nexø og Lars Skinnebach læste Bertolt Brecht med eleverne. Pejk Malinovsky afholdt en lydworkshop med eleverne som et tværæstetisk projekt. Sidst havde skolen i foråret 2011 besøg af forfatterne Erwin Neutzsky- Wulff, Cecilie Løveid (N), Hanne Ørstavik (N), Eva Tind Kristensen. Årets studietur gik i år til Bergen, en tur der var arrangeret i samarbejde med Skrivekunstakademiet i Hordaland, Bergen samt Audun Lindholm (N). På turen mødte vi følgende forfattere: Cesilie Holck (N), Henning Bergsvåg (N), Hildegunn Dale (N), Gunhild Øyehaug (N) og Tomas Espedal (N) og havde fællestekstlæsninger med eleverne fra den bergensiske skole. I efteråret 2011: Hanne Ørstavik (N) og Ursula Andkjær Olsen var gæstetekstlæsere. Lis Møller læste Emily Dickinson med eleverne. Thomas Bredsdorff fortalte om Sylvia Plath. Jeppe Brixvold læste Samuel Beckett med eleverne. Charles Lock fortalte om engelsk samtidslitteratur. Martin Glaz Serup introducerede til postproduktive strategier. Frits Andersen, Dan Ringgaard, Niels Barfoed og Sven Lindquist (S) deltog i et forløb om rejselitteratur, der var åbent for tidligere elever, og som handlede om henholdsvis Joseph Conrad: Mørkets Hjerte, Stedets betydning i litteraturen, Knud Rasmussen og Sven Lindquist. Niels Frank og Morten Søndergaard havde et forløb om oversættelse med tilhørende workshop. Peter Borum fortalte om Marguerite Duras og senere på året om Gilles Deleuze. Sidst havde skolen i efteråret 2011 besøg af forfatterne Amalie Smith, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Rasmus Graff, Kirsten Hammann, Viggo Madsen, Cia Rinne og Ann Jäderlund (S). En del elever har i årets løb været ude og repræsentere skolen på forskellig vis: Tre elever var ude og undervise på Kongsholm Gymnasium i Albertslund. Fire elever deltog i firedages-workshop på Engelsholm Højskole sammen med sangskriverelever. Seks elever læste op på seminar på Københavns Universitet. Fem elever læste op på Logen i Bergen. Ni elever læste op på Scene1 på Bogforum. Seks elever lod sig optage med en oplæsning til Væggen under København Læser. To elever læste op i Arnold Busck boghandel i Købmagergade. Fire elever læste op i Odin Teatrets regi i Holstebro. Hannah Lutz havde et opslag i Dansklærerforeningens blad Dansk Noter. Skolens udadvendte aktiviteter omfattede i 2011: Oplæsning ved Kristín Eiriksdóttir (ISL), Steinar Bragi (ISL) og Eiríkur Örn Norddahl (ISL) (24.2.). Oplæsning ved Cecilie Løveid (N), Hanne Ørstavik (N) og Christina Hesselholdt (8.3.). Forfatteraften med Sjón (ISL) (3.5.). Sommerfest med oplæsning af Haroun Waqas Rashid, Hanne Viemose, Ursula Scavenius og Bjørn Rasmussen (17.6.). Forfatteraften med Alberto Blanco (MEX) (30.8.). Præsentation af Forfatterskolens Afgangsantologi 2011 med oplæsning af årets afgængere (17.9.). Oplæsning med Thomas Lehr (D), Kristina Stoltz og Lars Skinnebach (27.9.). I samarbejde med Kbh Læser: James Joyce Selskabet & Jeppe Brixvold (7.11.). I samarbejde med Kbh Læser: Sven Lindquist (S) og Kirsten Thorup med moderator Klaus Rothstein (8.11.). Forfatterskolen på Bogforum, oplæsninger på standen, samt på Scene1 ( ). Oplæsning med Sara Stridsberg (S), Hanne Ørstavik (N), Christel Wiinblad og Bjørn Rasmussen. Julearrangement på Forfatterskolen med oplæsning af årets debutanter fra Forfatterskolen: Bjørn Rasmussen, Rasmus Halling Nielsen, Hanne Viemose, Asta Olivia Nordenhof, Rasmus á Rógvu. Forfatterskolens udadvendte aktiviteter omfattede ligeledes deltagelse på Bogforum 2011, hvor skolen havde en lille stand. Denne lille stand var dog vært for en lang række oplæsninger ved skolens tidligere elever, mens skolen samtidig var vært for en oplæsning ved skolens nuværende elever på en af Bogforums officielle scener. 4

5 Eleverne uddannes, de evalueres løbende under tekstlæsningerne, der samarbejdes med andre kunstarter. Forfatterskolen er et levende sted, alt i alt er missionen opfyldt, mens der er taget yderligere skridt til at virkeliggøre visionen. Bestyrelsen har afholdt sine ordinære møder i årets forløb med dagsordener omkring faglige planer, budget og budgetopfølgning, fagligt samarbejde, arrangementer, regnskab og drift Årets økonomiske resultat Figur 1: Indtægter Indtægter 3500, , , , , ,00 500,00 0,00 Figur 2: Omkostninger Indtægter Bevilling Projekter Undervisn Drift Året resulterede i et overskud på kr. Skolen har brugt kr. af årets samlede drift hidrørende fra en bevilling på kr., samt driftsindtægter på kr Finansielle nøgletal Der henvises til bilag Forventninger til de kommende år Forfatterskolen vil fortsat arbejde på at opfylde målene beskrevet i vedtægterne, missionen og visionen på en måde som skaber reel fornyelse med skyldig hensyntagen til traditionen. Skolens væsentligste faglige udfordringer for 2011 og kommende år er følgende: 5

6 Sikring af skolens eksistensgrundlag Sikring af skolens placering i en nordisk sammenhæng Sikring af det nødvendige faglige niveau i undervisningen Hvad angår sikringen af skolens eksistensgrundlag, får skolen med virkning fra 2011 og sammen med en lang række andre selvejende institutioner sine midler fra Tips- og Lottomidlerne, men beskrives stadig i Finansloven. Bestyrelsen vil også 2012 i samarbejde med skolens ledelse arbejde for at få skolen tilknyttet en Finanslovsbevilling fra ministeriet. Sikringen af skolens placering i nordisk sammenhæng sker først og fremmest ved sikring af det faglige niveau i undervisningen, men også og i stigende omfang ved samarbejde med de øvrige nordiske skoler. Således var Forfatterskolen i 2011 på besøg på Skrivekunstakademiet i Hordaland, Bergen. Samtidig stiles i 2012 mod en bredt anlagt nordisk konference om skrivekunstundervisning. Denne konference er Forfatterskolen vært for i samarbejde med Testrup Højskole, hvor konferencen kommer til at foregå. Det faglige niveau på Forfatterskolen søges fortsat sikret gennem et godt samarbejde i lærerstaben og elevgruppen omkring udviklingen af det rette undervisningstilbud. Samtidig søges gode undervisere fra universiteterne og andre steder fastholdt og suppleret med nye. 2. Målrapportering 2.1. Opgaver og ressourcer Tabel 1: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr. løbende priser Indtægtsført Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets bevilling overskud Forfatterskolens uddannelse I alt Der været henholdsvis 13 elever i foråret og 16 elever i efteråret, hvilket giver et årligt gennemsnit på 14,5 elev. Det betyder en bruttoomkostning pr. elev på Forfatterskolen på 207 t kr Uddybende oplysninger Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 2: Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede Antal ansøgere Antal optagne per 1. september Optagne i % af ansøgere 4,3% 3,5% 3,3% 2,3% 1,9% 2,4% 2,3% Færdiguddannede kandidater Aktive Finansårsstuderende inden for normeret studietid Finansårsstuderende Antal aktive finansårsstud

7 inden for norm. studietid 2.2. Mål og resultater Resultatmål: Forfatterskolen lever op til de forventninger, der er stillet i vedtægterne. Der er 14 aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid ved Forfatterskolen. Resultatet blev 13 aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid per 1. september 2011, hvilket giver en resultatopfyldelse på 92% Forfatterskolen er vant til at samtlige elever gennemfører uddannelsen, men i år ophørte en enkelt elev med sine studier. Tabel 3: Nettoudgifter, elever og enhedsomkostninger ved Forfatterskoleuddannelsen PL 2009, 1000 kr Forfatterskoleuddannelsen Antal elever Udgift per elev Udgiften per elev ligger på niveau med Filmskolens Manuskriptuddannelse (193 i 2008) og kan således ikke siges at være uforholdsmæssig høj. Hvad angår opfyldelse af skolens mission, kan dette ikke måles på antallet af gennemførte studerende. Det skal måles på de studerendes arbejder. Forfatterskolen tilbyder et toårigt studium uden egentlig eksamination. Der afsluttes med en afgangsantologi og en evaluering, hvor elevens arbejde samlet set tages op til vurdering med brug af censor udefra. Dette resulterer i en evaluerende udtalelse, der er det nærmeste Forfatterskolen kommer eksamen. Den egentlige evaluering består i de løbende tekstlæsninger, som eleven udsættes for i løbet af de to år, denne er på skolen. Her sker en vurdering af, om eleven lever op til det potentiale, man ved optagelsen ventede. Men den afgørende test af om skolen efterlever sin mission, må være en vurdering af om skolens elever efterfølgende bidrager til dansk litteraturs kunstneriske udvikling. Det kan dog her være sværere entydigt at afgøre, hvem der har æren for en succes, da så mange faktorer er bestemmende for, om udviklede talenter får mulighed for at komme til udfoldelse. Debuterende elever er et klart udtryk for, at der er noget, der fungerer, men også på andre måder kan tidligere studerende bidrage til dansk litteratur, så som ved oversættelsesarbejde, tidsskriftsarbejde, forlagsarbejde, andet formidlingsarbejde. Alle dele er væsentlige bidrag. Hvad angår visionen er kontaktnettet til de skandinaviske forfatterskoler udbygget og styrket, resulterende i en studietur til Bergen i foråret Ligeledes lykkedes det at få en norsk underviser til Danmark til undervisning på Forfatterskolen i en gæstelærerstilling. Hvad angår nabolandet mod syd, Tyskland, øges kontaktnettet i forbindelse med en studietur i juni Dertil kom alle de internationale oplæsninger og gæsteforfatterbesøg på skolen i Alle disse bestræbelser gik i retning af at placere Forfatterskolen i en international kontekst og nyde gavn af international indflydelse. 3. Regnskab Der henvises til bilag Påtegning af det samlede regnskab Årsberetningen omfatter 7

8 Årsberetningen omfatter den hovedkonto ( Forfatterskolen (driftsbevilling)) på finansloven, som Forfatterskolen er ansvarlig for herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsberetningen er rigtig, dvs. at årsberetningen ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsberetningen er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsberetningen. Forfatterskolen, dato Underskrift Forfatterskolen, dato Underskrift Rektor Pablo Llambias Bestyrelsesformand Henk van der Liet 5. Bilag til årsberetningen Bilag 1 Årsrapport 8

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r April 2006 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler

Læs mere

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10!

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10! Indholdsfortegnelse Side 2! 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4! 2. Beretning... 5! 2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité J.nr.: 1300389 Dok. nr.: 1192580 PSE/SH Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Som følge af udmøntningen af handlingsplanen om

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000.

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000. Mio. kr. Årsværk 2.200 5.000 1.800 Uddannelsesindtægter 4.000 1.400 VIP årsværk 1.000 Eksterne projekter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.000 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Kystdirektoratet Påtegning 1 Påtegning Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kystdirektoratet, CVR nr. 36 87

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6

1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6 Årsrapport 2009 Indhold 1. Påtegning 1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6 2. Beretning 2.1 Præsentation 9 2.2 Strategi 9 2.3 Bestyrelsens arbejde 12 2.4 Udviklingskontrakt

Læs mere