Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ÅRSRAPPORT, OKTOBER 2014

2 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER Indhold Forord... 1 Sammenfatning: Resultater og anbefalinger...3 Regeringens implementering af forslag...4 Året der gik...4 Anbefalinger til regeringen i det videre arbejde...5 Arbejdet i Virksomhedsforum for enklere regler...7 Arbejdsform...8 Følg-eller-forklar princippet...8 Forslag fra året der gik...11 Virksomhedsforums aftryk på vækstpakken fra juni Virksomhedsforums forslag fra året der gik...11 Regnskab og bogføring samt skatter og afgifter...12 Danmark som produktionsland...13 Statistik...15 Arbejdsmiljø...17 Øvrige forslag...18 Implementering af forslag...20 Hvad betyder det, at et forslag er implementeret?...20 Det videre arbejde...22 Forenkling af EU-regulering...22 Barrierer for vækst...22 Bilag...24 Bilag 1: Forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres helt eller delvist med aftale om Vækstpakke juni Bilag 2: Oversigt over forslag fra det seneste år der gennemføres...27 Bilag 3: Regeringens tilbagemelding på forslag, der er implementeret...31 Bilag 4: Virksomhedsforums medlemmer...33

3 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 København, oktober 2014 Forord Virksomhedsforum har haft et travlt år. Siden vi sidst gjorde status i oktober 2013, har vi sendt 181 forslag til regeringen. Nu er vi i alt oppe på at have sendt 385 forenklingsforslag. Af de 303 forslag, som regeringen har svaret på, gennemføres 250 forslag helt eller delvist - svarende til næsten 83 pct. Det er jeg tilfreds med. Det viser, at regeringen har en konstruktiv tilgang til arbejdet, og at samarbejdet mellem regeringen og Virksomhedsforum potentielt kan gøre en væsentlig forskel for virksomhederne. Men vi skal også holde fast i, at regeringens svar kun er det første skridt. Hverdagen for virksomhederne lettes ikke før, forslagene er implementerede. Danmark taber stadig arbejdspladser til udlandet, bl.a. fordi virksomhederne oplever lange sagsbehandlingstider og udfordringer med at ansætte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Regeringen fremlagde status for implementeringen af forslag fra Virksomhedsforum i erhvervs- og vækstministerens redegørelse til Folketinget om erhvervslivet og reguleringen i maj Den viser, at 60 forslag indtil videre er implementerede. Det er en start. Men der er behov for, at tempoet øges. Virksomhedsforum har forståelse for, at nogle forslag tager tid at implementere, men det er nu, det egentlige arbejde skal gøres. Jeg vil opfordre regeringen til for alvor at trække i arbejdstøjet, så byrderne for danske virksomheder reduceres. Her er det afgørende, at regeringen sikrer den nødvendige prioritering rundt om i de myndigheder, der skal implementere initiativerne. foruden reduktion af administrative byrder, også stille forslag til reduktion af erhvervsøkonomiske byrder på erhvervslivet. Det ser jeg som udtryk for regeringens tilfredshed med Virksomhedsforums arbejde og en opprioritering af regeringens indsats for at forbedre vilkårene for erhvervslivet. Vi er klar til at tage denne opgave på os. På trods af, at Virksomhedsforum allerede har stillet 385 forenklingsforslag, er der stadig nok at tage fat på. Allerede i november 2014 sender vi en pakke af forslag til regeringen, der skal forenkle unødigt bebyrdende regler fra EU. Det er ikke nok at se på den danske regulering, når en stor del at byrderne stammer fra EU. Virksomhedsforum støtter i den sammenhæng regeringens arbejde med at etablere en kanal for forslag til forenkling af EU-regulering, der underlægges følg eller forklar -princippet inspireret af det forpligtende samarbejde mellem regeringen og Virksomhedsforum. Jeg vil gerne takke for de forslag, vi har modtaget fra virksomheder fra hele landet og opfordre jer til at blive ved med at sende forslag. Her til slut vil jeg også gerne byde velkommen til de nye medlemmer, vi har fået i år, nemlig Camilla Ley Valentin, medstifter og CCO i Queue-it, og Søren Boas, stiftsforvalter Vallø Stift. Vi har nået meget, men der er lang vej endnu. Virksomhedsforum vil derfor også i 2015 gå til stålet. Samtidig vil vi kraftigt opfordre til, at regeringen også gør det og sikrer reelle byrdelettelser for virksomhederne. Når det er sagt, er det positivt at se, at Virksomhedsforum har sat sit tydelige aftryk på regeringens vækstpakke, bl.a. i form af initiativer om kortere sagsbehandlingstider, afskaffelse af næringsbrevsordningen, harmonisering af brandkravene til højlagre og en ny målsætning om byrdereduktion på 2 mia. kr. alle initiativer, der tager afsæt i forslag, som Virksomhedsforum har stillet. Derudover fremgår det af vækstplanen, at mandatet for Virksomhedsforum udvides. Fremover kan vi, Michael Ring Formand og adm. direktør, Stelton A/S

4 Sammenfatning: Resultater og anbefalinger

5 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 3 Sammenfatning: Resultater og anbefalinger Virksomhedsforum har siden juni 2012 sendt i alt 385 forslag til regeringen. Figur 1 viser hvordan regeringen har svaret på forslagene. Figur 1: Oversigt over svar på forslag fra Virksomhedsforum. Gennemføres (124) Gennemføres delvist (126) Gennemføres ikke (52) Behandles (82) Som det fremgår, har regeringen tilkendegivet, at 124 forslag gennemføres, 126 gennemføres delvist og 52 forslag ikke gennemføres. 82 forslag behandles fortsat af regeringen. Det giver en foreløbig gennemførselsprocent på knap 83 pct., hvilket Virksomhedsforum anser som tilfredsstillende. Administrative byrder giver ofte anledning til frustration hos små og mellemstore virksomheder, og arbejdet i Virksomhedsforummet har da også vist, at der er rigeligt at tage fat på. Det er utrolig vigtigt, at der er nogen, der tager de administrative byrder alvorligt. Det gør vi i Virksomhedsforum, og vores projektteam lægger rigtig mange kræfter i at identificere og behandle forenklingsforslag. Vi har heldigvis også en høj hit-rate, når forslagene lægges for de ansvarlige ministre, for vi skal jo måles på vores resultater. Ane Buch Medlem af Virksomhedsforum og adm. Direktør, Håndværksrådet

6 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 4 Regeringens implementering af forslag Regeringens tilbagemelding er kun det første skridt hen mod at skabe lettelser. Forslagene skal implementeres, før virksomhederne oplever lettelserne i deres dagligdag. Regeringen har fremlagt status for implementeringen af de første 165 forslag i erhvervs- og vækstministerens redegørelse til Folketinget om erhvervslivet og reguleringen i maj Den viser, at 60 forslag indtil videre er implementerede. Tabel 1 viser implementeringsprocenten opdelt på ministerier. Tabel 1: Regeringens tilbagemelding på implementering af forslag. Ministerier Beskæftigelsesministeriet (11/26) Erhvervs- og Vækstministeriet (12/26) Finansministeriet (3/16) Justitsministeriet (5/10) Miljøministeriet (10/25) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (6/17) Skatteministeriet (4/13) Økonomi- og Indenrigsministeriet (5/24) Øvrige ministerier (4/8) I alt (60/165) Implementeringsandel* 42 pct. 46 pct. 19 pct. 50 pct. 40 pct. 35 pct. 31 pct. 21 pct. 50 pct. 36,4 pct. *Antal forslag implementeret / antal forslag, som gennemføres helt eller delvist, som regeringen har afgivet svar til Virksomhedsforum på senest februar Som det fremgår af tabel 1, er i alt 60 forslag ifølge regeringen implementeret, hvilket giver en implementeringsprocent på 36. Siden denne status blev afgivet har Virksomhedsforum stillet yderligere 85 forslag, som regeringen har svaret gennemføres helt eller delvist, Andelen af implementerede forslag varierer fra 19 pct. i Finansministeriet til 50 pct. i Justitsministeriet. Der er altså plads til, at alle ministerier sætter farten op og kommer i gang med at implementere forslagene fra Virksomhedsforum. Virksomhedsforum ser frem til at se den opdaterede status på implementering af forslagene i regeringens redegørelse til Folketinget om erhvervslivet og reguleringen i Året der gik Det seneste år har Virksomhedsforum sendt i alt 181 nye forenklingsforslag til regeringen. Forslagene har spændt bredt og fordeler sig på fire temaer, der er udvalgt af Virksomhedsforum som særlige fokusområder, samt en række øvrige forslag, der fx er indsendt til Virksomhedsforums postkasse. Virksomhedsforum er tilfreds med regeringens foreløbige behandling af disse forslag. Særligt skal det fremhæves, at regeringens aftale om en vækstpakke indeholder 23 forslag fra Virksomhedsforum. Det vidner om et velfungerende samarbejde mellem regeringen og Virksomhedsforum om at finde initiativer, som kan gøre en forskel for danske virksomheders mulighed for at skabe vækst.

7 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 5 En af de store styrker ved arbejdet i Virksomhedsforum er den alvor, hvormed vores forslag til initiativer behandles efterfølgende af regeringen. Vel er der forslag, hvor vi kan ærgre os over, at regeringen ikke vil være med, og vel er der nogle ministerier, som er mere progressive end andre, men samlet set er det overordentligt glædeligt, at regeringen handler på det, Virksomhedsforum foreslår. At vi kan genfinde 23 forslag fra Virksomhedsforum direkte i regeringens Vækstpakke fra sommeren 2014 taler sit tydelige sprog. Paul Mollerup Medlem af Virksomhedsforum og adm. Direktør, Danske Advokater Anbefalinger til regeringen i det videre arbejde Virksomhedsforum ser frem til det fortsatte samarbejde med regeringen om at gøre det enklere at drive virksomhed. I dette arbejde er det helt afgørende, at der fokuseres på at give klare svar på Virksomhedsforums forslag og på at sikre effekten i form af en hurtig og grundig implementering af forslagene, hvor de lettelser, der efterspørges, bliver realiseret. Det er desuden vigtigt, at regeringen tager stilling til alle de sendte forslag fra Virksomhedsforum, herunder de forslag, hvor Virksomhedsforum fortsat afventer regeringens svar. Endelig vil Virksomhedsforum gerne bidrage med forslag til, hvordan regeringen kan nå sin målsætning om en byrdereduktion på 2 mia. kr. i 2020 i forhold til Virksomhedsforum har derfor en mulighed for at udvide samarbejdet med regeringen. På den baggrund har Virksomhedsforum følgende anbefalinger til regeringen. Virksomhedsforums anbefalinger 1. At regeringen afgiver klare svar, hvor det er tydeligt hvilke konkrete ændringer, der gennemføres for at løse de beskrevne problemer, eller hvorfor regeringen ikke ønsker at gennemføre forenklinger. Dette er særligt gældende for forslag, som kun delvist gennemføres. 2. At regeringen gennemfører flere forslag helt. Konkret anbefaler Virksomhedsforum, at regeringen gennemfører mindst 50 pct. af forslagene helt. 3. At der gives en tilbagemelding på allerede sendte forslag, som Virksomhedsforum endnu ikke har modtaget svar på, herunder en række forslag sendt december At regeringen implementerer de forslag, som den har svaret gennemføres helt eller delvist. Virksomhedsforum opfordrer til, at forslagene implementeres hurtigst muligt og på en måde, som løser de problemer, som er baggrunden for forslaget. 5. At regeringen forlænger Virksomhedsforums mandat, som udløber i Det skal give mulighed for, at Virksomhedsforum kan bidrage med forslag til, hvordan regeringen kan nå sin målsætning om en byrdereduktion på 2 mia. kr. i 2020 i forhold til Det skal også give mulighed for, at Virksomhedsforum kan følge implementeringen af de mange forslag til dørs.

8 Arbejdet i Virksomhedsforum for enklere regler

9 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 7 Arbejdet i Virksomhedsforum for enklere regler Virksomhedsforum for enklere regler er et rådgivende organ for regeringens arbejde med erhvervsrettet afbureaukratisering. Det blev nedsat af erhvervs- og vækstministeren i foråret 2012 og fik med regeringens vækstpakke i juni 2014 udvidet mandatet til også at dække erhvervsøkonomiske byrder. Følgende fremgår af vækstpakken: Udvidelse af mandatet for Virksomhedsforum, så Virksomhedsforum foruden reduktion af eksisterende administrative byrder også kan stille forslag til reduktion af eksisterende erhvervsøkonomiske byrder på erhvervslivet. Skatte- og afgiftsområdet undtages. Virksomhedsforum er tilfreds med udvidelsen, da mange andre omkostninger end de administrative har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og mulighed for at skabe vækst. Virksomhederne oplever byrder af meget forskellige karakter, når de skal efterleve krav og regler fra det offentlige. Nogle byrder er primært administrative, som de bruger ekstra tid på, mens andre medfører direkte omkostninger til eksempelvis nyt udstyr eller ændret emballage. Vi skal minimere alle typer af byrder, hvis vi for alvor skal styrke dansk konkurrenceevne. Derfor er det positivt, at virksomheder og organisationer nu også kan rejse forslag i Virksomhedsforum, der har til formål at reducere unødige erhvervsøkonomiske byrder. Sidsel Dyrholm Holst Medlem af Virksomhedsforum og Chef MMV & Entrepreneurship, DI

10 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 8 Arbejdsform På tre årlige møder drøfter Virksomhedsforum en række temaer, der er udvalgt af Virksomhedsforum som særlige fokusområder, og efterfølgende sendes en pakke med forenklingsforslag til regeringen. Temaerne forberedes af arbejdsgrupper, hvor både medlemmer af Virksomhedsforum og relevante eksperter og myndigheder involveres for at sikre, at forslagene stilles på et så oplyst grundlag som muligt. Herudover sender Virksomhedsforum en række øvrige forslag til regeringen, der har karakter af mere enkeltstående forslag. Bl.a. på baggrund af forslag fra virksomheder sendt via Virksomhedsforums postkasse på Virksomhedsforum drøfter årligt indsatsen for enklere regler med erhvervs- og vækstministeren. Følg-eller-forklar princippet Regeringen har forpligtet sig til et følg-eller-forklar princip for forslag fra Virksomhedsforum. Det indebærer, at regeringen for hvert forslag svarer, hvordan den vil gennemføre forslaget, eller giver en forklaring på, hvorfor forslaget ikke gennemføres. Forslag sendt til regeringen kan have forskellig status: Gennemføres Forslaget gennemføres, enten med den løsning, som Virksomhedsforum har foreslået, eller ved at der iværksættes alternative initiativer for at levere en tilsvarende forenkling på området. Gennemføres delvist Større eller mindre dele af forslaget gennemføres. Regeringen giver en forklaring på de dele af forslaget, der ikke gennemføres. Gennemføres ikke Regeringen gennemfører ikke forslaget og forklarer hvorfor. Behandles Regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum. Følg-eller-forklar princippet indebærer altså, at nogle forslag gennemføres helt, mens andre gennemføres delvist. Det er op til regeringen at vurdere, om et forslag kan siges at blive delvist gennemført. Både forslag hvor 90 % gennemføres, og forslag hvor 10 % gennemføres kan i princippet siges at gennemføres delvist. Der er med andre ord en risiko for elastik i metermål. Virksomhedsforum skal derfor understrege vigtigheden af, at regeringen giver en klar tilbagemelding på hvert enkelt forslag. Virksomhedsforum opfordrer desuden regeringen til at sætte barren højere og gennemføre flere forslag helt frem for blot delvist. Konkret anbefaler Virksomhedsforum, at regeringen gennemfører mindst 50 pct. af forslagene helt (på nuværende tidspunkt er det ca. 41 pct., som gennemføres helt). Virksomhedsforum er opmærksom på, at en sådan målsætning også stiller høje krav til forslagenes kvalitet. Hvis regeringens svar er uklart, vil Virksomhedsforum sende et nyt forslag, hvor problemstillingen er uddybet og præciseret. Det har Virksomhedsforum fx gjort med et forslag om vurderingen og sanering af punktafgifter, som første gang blev sendt til regeringen i december 2012, og som blev genfremsendt til regeringen i juni 2014.

11 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 9 Dansk Erhverv deler ikke regeringens opfattelse af, at afskaffelse af sodavandsafgiften og den vægtbaserede emballageafgift og halvering af ølafgiften i forbindelse med Vækstpakke I er en delvis gennemførelse af Virksomhedsforums forslag om vurdering og sanering af punktafgifter. Vi er derfor glade for, at Virksomhedsforum har valgt at genfremsende forslaget til regeringen med henblik på at få en fornyet vurdering. Det er et godt eksempel på, at Virksomhedsforum følger op og drøfter, om tilbagemeldingen fra regeringen er tilstrækkeligt begrundet Stine Pilegaard Jespersen Medlem af Virksomhedsforum og underdirektør, Dansk Erhverv. Virksomhedsforum har fået svar fra regeringen på størstedelen af de afsendte forslag. Men der er også forslag, hvor Virksomhedsforum fortsat afventer regeringens tilbagemelding bl.a. på flere forslag om udenlandsk rekruttering, hvor virksomhederne oplever en række administrative udfordringer og barrierer. Disse forslag blev sendt til regeringen i december Virksomhedsforum anser dette som en meget lang sagsbehandlingstid fra regeringens side. Regeringens svar offentliggøres på Virksomhedsforums hjemmeside

12 Forslag fra året der gik

13 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 11 Forslag fra året der gik Det seneste år har Virksomhedsforum sendt i alt 181 nye forenklingsforslag til regeringen. Virksomhedsforums aftryk på vækstpakken fra juni 2014 Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 indeholdt i alt 23 forslag, som Virksomhedsforum har stillet. Det er tilfredsstillende og vidner om, at regeringen lytter til Virksomhedsforum. Forslagene fra Virksomhedsforum i vækstpakken har potentialet til at gøre en meget væsentlig forskel for danske virksomheder. Vækstpakken indeholder blandt andet en række initiativer, der skal reducere de offentlige virksomhedsrettede sagsbehandlingstider. Der skal indføres flere anmelderordninger (fremfor ansøgning) for virksomheder og landbrug. Bl.a. i den kommunale bygge- og miljøsagsbehandling. Vækstpakken indeholder også initiativer, der skal forenkle virksomhedernes kontakt med det offentlige. Der arbejdes fx efter, at kommunerne systematisk etablerer én indgang for erhvervslivet en såkaldt one-stop-shop for virksomhederne. Herudover adresserer Vækstpakken også behovet for at bringe krav til virksomhederne i overensstemmelse med niveauet af regulering i vores nabolande på nogle områder. Brandkrav ved byggeri af højlagre er et eksempel, hvor reglerne tilpasses til de regler, som gælder i de øvrige nordiske lande, bl.a. med hensyn til krav til isoleringsmaterialer. Vækstpakken betyder også, at de forventede erhvervsøkonomiske byrder eller lettelser ved forslag til ny regulering med væsentlige administrative eller erhvervsøkonomiske konsekvenser fra 1. januar 2015 skal vurderes og kvantificeres. Det kan medvirke til at begrænse byrderne fra ny regulering for virksomhederne. De 23 forslag fra Virksomhedsforum, der gennemføres helt eller delvist med Aftale om vækstpakke juni 2014, er gennemgået i bilag 1. Virksomhedsforums forslag fra året der gik De 181 forslag fra det seneste år fordeler sig på fire temaer, som Virksomhedsforum har valgt at sætte fokus på, samt en række øvrige forslag (tidspunkt for oversendelse til regeringen og antal forslag i parentes). Regnskab og bogføring samt skatter og afgifter (juni 2014: 49) Danmark som produktionsland (februar 2014: 48) Statistik (oktober 2013: 28) Arbejdsmiljø (oktober 2013 og februar 2014: 20) Øvrige forslag (36)

14 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 12 Nedenfor gennemgås de enkelte temaer. Regnskab og bogføring samt skatter og afgifter De administrative krav, der hører under området regnskab og bogføring samt skatter og afgifter, står for næsten halvdelen af de samlede administrative byrder. I alt løber de administrative byrder for regnskab og bogføring samt skatter og afgifter op i 14 mia. kr. En del af disse omkostninger er nødvendige for at sikre retvisende regnskaber og korrekt skattebetaling. Men Virksomhedsforum mener, at området indeholder et stort potentiale for at frigive ressourcer i virksomhederne, hvilket er baggrunden for de forslag, som er sendt til regeringen på området. Danske virksomheder er på mange måder konkurrencedygtige. Men både den lokale malermester og den børsnoterede virksomhed er under pres fra den globale konkurrence, fordi udenlandske virksomheder på en række områder har lempeligere regler, skatter og afgifter. Skal vi fastholde danske arbejdspladser, er det vigtigt, at vi til ethvert tiltag spørger: hæmmer vi, eller styrker vi danske virksomheders konkurrenceevne? Jeg synes, vi i Virksomhedsforum har bevist, at vi kan gøre noget, og vi er på rette vej. Henrik Wellejus Medlem af Virksomhedsforum og Partner, Deloitte Om forslagene Virksomhedsforum har sendt i alt 49 forslag til regeringen inden for dette tema. Virksomhedsforum afventer fortsat regeringen tilbagemelding. Boks 1: Eksempler på forslag vedrørende regnskab og bogføring samt skatter og afgifter. Virksomhedsforum har bl.a. foreslået forenklinger af reglerne om opbevaring af bilag i udlandet, som i dag er forbundet med en række uhensigtsmæssige krav. Regeringen har sendt et lovforslag i høring, som vil gøre det muligt for virksomhederne at opbevare elektronisk regnskabsmateriale i udlandet uden at skulle ansøge om det først. Det vil gøre reglerne mere tidssvarende i lyset af den teknologiske udvikling, herunder cloud-løsninger. Virksomhedsforum har også foreslået, at banderolekravet på spiritus fjernes. Nogle virksomheder påsætter banderolerne manuelt, hvilket har medført administrative byrder for virksomhederne. Regeringen gennemfører forslaget og har sendt et lovforslag, som fjerner banderolekravet, i høring. Loven foreslås at træde i kraft per 1. januar 2015.

15 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 13 Vi er meget glade for planerne om at fjerne kravet om banderoler. Alle flasker og dåser, der forlader bryggerierne, er i forvejen forsynet med pantmærker. Banderolerne giver blot ekstra, administrativt bøvl og tilfører ikke nogen form for merværdi. Tværtimod! De betyder i sig selv en ekstra udgift. Bryggerierne er nødt til at nedsætte hastigheden på tappekolonnerne, når banderolerne skal på produkterne. Og i nogle tilfælde kan det endda bedre betale sig at få produkterne produceret i udlandet eller at fragte dem ud af landet og få påført banderolerne manuelt! Per Sten Nielsen Kommunikationschef, Bryggeriforeningen Danmark som produktionsland Erhvervs- og vækstministeren deltog i møde i Virksomhedsforum i oktober 2013 og opfordrede ved den lejlighed Virksomhedsforum til at komme med et indspil til regeringens strategi for Danmark som produktionsland. Danmark står over for væsentlige udfordringer med at sikre attraktive rammebetingelser for produktionsvirksomheder, så arbejdspladser kan skabes og fastholdes. Nedenstående eksempel illustrerer, hvordan omstændigt bureaukrati betyder tab af arbejdspladser i produktionsvirksomheder. Med en ordre i hus og den nødvendige fabrikskapacitet i Danmark til at løse opgaven manglede det nordjyske slagteri Tican blot en miljøgodkendelse for at kunne udvide produktion. Men Tican fik først sin miljøgodkendelse 3 år efter ansøgningen. Så længe kunne Tican ikke vente, og virksomheden var derfor nødt til at lægge opgaven på deres fabrik i England. Dermed blev danske arbejdspladser flyttet ud af landet. Virksomhedsforum sendte i februar 2014 en pakke med i alt 48 forslag til regeringen om enklere regler for Danmark som produktionsland.

16 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 14 Om forslagene Da der var tale om indspil til en strategi, stillede Virksomhedsforum både en række konkrete forslag på prioriterede områder fx miljøområdet og fødevareområdet og en række mere tværgående forslag til regeringen. De tværgående forslag handler bl.a. om nye målsætninger, en bedre lovproces med øget fokus på virksomhedernes administrative byrder og mindre byrdefuld implementering af EU-regulering. Regeringens tilbagemelding på de 48 forslag fremgår af figur 2. Figur 2: Regeringens svar på forslag vedrørende Danmark som produktionsland Gennemføres (20) Gennemføres delvist (18) Gennemføres ikke (4) Behandles (6) Strategien om Danmark som produktionsland blev offentliggjort som en del af regeringens vækstpakke. Det er glædeligt, at vækstpakken indeholder en række forslag fra Virksomhedsforums indspil. Produktionsarbejdspladserne er en forudsætning for vækst i Danmark. Den øgede internationale konkurrence indebærer, at vi konstant skal forbedre konkurrenceevnen og sikre effektiv regulering. Derfor er det vigtigt, at regeringen får implementeret forslagene fra Virksomhedsforum. Det er fx helt centralt for landbrug og fødevareerhvervet, at regeringen gennemfører sit mål om at reducere de kommunale sagsbehandlingstider vedrørende miljøgodkendelser og husdyrbrug med en tredjedel. Samtidig er det essentielt, at man sætter større fokus på overimplementering af EU-regler bl.a. ved at gennemføre nabotjek og bedre konsekvensvurderinger af nye regler. Jannik Bay Medlem af Virksomhedsforum og erhvervspolitisk chef, Landbrug & Fødevarer

17 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 15 Boks 2: Eksempler på forslag til enklere regler for Danmark som produktionsland Virksomhedsforum har bl.a. foreslået, at regeringen sætter kvantitative mål for reduktion i administrative byrder. Et sådant mål skal bidrage til at sikre det nødvendige fokus på byrdelettelser i myndighederne. Derfor er det glædeligt, at der i regeringens vækstplan opstilles en målsætning om byrdereduktion på 2 mia. kr. i 2020 i forhold til Målsætningen omfatter både administrative og erhvervsøkonomiske byrder, og regeringen udarbejder en ny metode til at opgøre lettelserne. Virksomhedsforum har også foreslået, at man ved miljøgodkendelser undgår at opstille begrænsninger på produktionen for den enkelte virksomhed (produktionslofter), men i stedet baserer reguleringen på den faktiske miljøbelastning. Det øger incitamentet til at effektivisere og tilpasse produktionen i forhold miljøhensyn og giver effektive virksomheder bedre muligheder for at udvide produktionen uden det går ud over miljøet. Regeringen gennemfører forslaget som en del af vækstpakken. Statistik Vi er omfattet af mange forskellige regler i det daglige, og enklere regler og hurtigere sagsbehandling står højt på vores ønskeliste. Det vil gøre det lettere for kommuner og virksomheder i fællesskab at finde de rigtige løsninger, fx i sager om miljøgodkendelser. Det håber vi, at blandt andet forslaget om kortere sagsbehandlingstider kan medvirke til. Et andet vigtigt forslag går ud på at miljøregulere efter, hvor meget virksomhederne udleder, i stedet for at regulere efter produktionens størrelse. En sådan ændring vil give bedre mulighed for at producere mere og udnytte produktionskapaciteten bedre, samtidig med at der tages hensyn til miljø og omgivelser. Kristian Kristensen Direktør i DanHatch A/S og formand for Dansk Slagtefjerkræ Statistiske data anvendes til at belyse samfundets generelle udvikling på en række områder, fx beskæftigelsen, industriens produktion, udenrigshandel med varer mv. En stor del af den indsamlede data indgår i EU s statistiske arbejde. Men indberetning af statistik til staten opleves som en stor byrde. Virksomhederne oplever, at de bruger meget tid på statistikindberetninger, at de ikke kan forstå hvad deres indberetning skal bruges til, og at de indberetter de samme oplysninger flere gange. Virksomhedsforum har modtaget flere henvendelser fra virksomheder, som oplever frustration, når de skal indberette til Danmarks Statistik. Virksomhederne har også en oplevelse af at skulle indberette til statistikker, der ikke er relevante for dem, eller som foregår på uhensigtsmæssige tidspunkter. Disse henvendelser indgår i de forslag, som Virksomhedsforum har besluttet at sende til regeringen.

18 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 16 Om forslagene Virksomhedsforum har sendt 28 forslag på statistikområdet. Regeringens tilbagemelding fremgår af figur 3 nedenfor. Figur 3: Regeringens svar på forslag vedrørende statistik Gennemføres (16) Gennemføres delvist (8) Gennemføres ikke (4) Boks 3: Eksempler på forslag vedr. statistik Over halvdelen af de administrative byrder på Danmarks Statistiks område stammer fra indberetning af import- og eksportdata. Virksomhederne oplever, at det er besværligt og tidskrævende at indberette disse data. Virksomhedsforum har derfor sendt en række forslag, som vedrører dette område. Virksomhederne skal indberette eksport af varer til andre EU lande til både Listesystem, Intrastat og Udenrigshandel med tjenester. Oplysningerne er de samme, men angives lidt forskelligt i de tre indberetninger. Virksomhedsforum har stillet forslag om genbrug af data mellem systemerne. Regeringen har svaret, at forslaget gennemføres. Toldpositionskoder (varekoder) i den digitale indberetningsløsning, som anvendes til indberetning af udenrigshandelsstatistik til Danmarks Statistik, kan være forældede eller forkerte. Virksomhedsforum har derfor foreslået, at der udvikles en mere brugervenlig brugerflade på den digitale indberetningsløsning, som gør det nemmere at finde og rette fejl i toldpositionskoder. Regeringen gennemfører forslaget. Indberetninger til Danmarks Statistik er et meget vigtigt område for Virksomhedsforum, da disse indberetninger er meget tidskrævende for virksomhederne. Regeringen har tilkendegivet, at den vil følge nogle af Virksomhedsforums forslag. Det er dog stadig vigtigt, at myndighederne er villige til at skabe forandringer og lave gode løsninger. Nu afventer implementeringen af forslagene - hvorefter vi kan se resultaterne, ved at det bliver enklere og mindre ressourcekrævende at indberette statistikker. Janicke Schultz-Petersen Medlem af Virksomhedsforum og Business Advisor, MJK Automation

19 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 17 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovgivningen berører alle virksomheder med ansatte og i visse tilfælde også enmandsvirksomheder. Formålet med lovgivningen er at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Virksomhedsforum støtter dette formål for at opretholde beskyttelsesniveauet. Enklere og mere overskuelige regler kan dog gøre det lettere virksomhederne at følge reglerne og samtidig skabe et bedre arbejdsmiljø. Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er vigtigt for medarbejdere, virksomheder og samfund. Derfor er det vigtigt med gode og klare arbejdsmiljøregler. Hvis der er regler, som er unødigt komplicerede, bidrager LO både i Virksomhedsforum og på arbejdsmiljøområdet generelt til at forenkle reglerne, så længe det ikke forringer beskyttelsen for medarbejderne. Lizette Risgaard Medlem af Virksomhedsforum og næstformand, LO Arbejdsmiljøreglerne består af arbejdsmiljøloven, som er en rammelov, og ca. 100 bekendtgørelser. Dertil kommer ca. 150 vejledninger, som beskriver, hvordan virksomhederne konkret kan leve op til reglerne i arbejdsmiljøloven og i bekendtgørelserne. De mange regler betyder, at det kan være et meget kompliceret og tidskrævende område for virksomhederne at efterleve. Da der er tale om et komplekst emne, blev virksomhedernes udfordringer på arbejdsmiljøområdet drøftet på to møder i Virksomhedsforum i oktober 2013 og i februar Det gav mulighed for at anvende en række metoder til at komme mere i dybden og få belyst problemstillingerne på en ny måde. Virksomhedsforum fokuserede på, at udforme forenklingsforslag, som ikke ændrer på beskyttelsesniveauet for arbejdstagere, men gør det nemmere for virksomhederne at efterleve reglerne. Om forslagene Virksomhedsforum har sendt i alt 20 forslag på arbejdsmiljøområdet. Regeringens tilbagemelding fremgår af figur 4 nedenfor. Figur 4: Regeringens svar på forslag vedrørende arbejdsmiljø Gennemføres (8) Gennemføres delvist (9) Gennemføres ikke (3)

20 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 18 Boks 4: Eksempler på forslag vedrørende arbejdsmiljø Virksomhedsforum har bl.a. foreslået et online værktøj, som virksomhederne kan anvende i deres arbejde med at gennemføre og følge op på arbejdspladsvurderingen (APV). Løsningen skal sikre, at det især for de mindre virksomheder bliver enklere at håndtere den skriftlige APV bl.a. ved at give et bedre overblik over processen. Regeringen gennemfører forslaget. Arbejdsgiverne oplever, at det kan være vanskeligt at forstå det sprog/den terminologi, der anvendes i forbindelse med indberetningen af arbejdsskader. Det gælder i forhold til sproget i selve indberetningsløsningen, men også i forhold til at få overblik over processen, og hvad der skal anmeldes. Virksomhedsforum har derfor foreslået en guide til indberetning af arbejdsskader, der indeholder kort, klar og forståelig hjælpetekst, som virksomhederne kan orientere sig i undervejs i indberetningen, så reglerne bliver enklere og mindre tidskrævende at håndtere. Regeringen gennemfører forslaget. Flere virksomheder mangler overblik over processen fra det øjeblik, Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, til forløbet er afsluttet. Desuden har de ikke overblik over konsekvenserne af de reaktioner, de får. Det medfører frustration i Virksomhederne og kan betyde en lavere efterlevelse. Virksomhedsforum har derfor foreslået, at virksomhederne skal have et sammenhængende overblik over et tilsynsforløb. Regeringen gennemfører forslaget. Arbejdsmiljø er et nørdet område, som kan være svært tilgængeligt for de uindviede ikke mindst fordi det er et af de mest gennemregulerede områder, vi har i Danmark. Fx kræver indretning af et lager, at man orienterer sig i 4 bekendtgørelser og 11 vejledninger fra Arbejdstilsynet for at sikre, at arbejdet kan udføres sikkert og sundt. Projektteamet fik med deres undrende spørgsmål, undersøgelser og spil med arbejdsgruppens deltagere åbnet feltet op, hvilket skabte mulighed for forenklinger på området. Det har været et særdeles positivt forløb, men der er stadig mange byrder at tage fat i, og vi afventer stadig gennemførelsen af flere forslag. Rikke Ørum, Deltager i Virksomhedsforums arbejdsgruppe vedr. arbejdsmiljø Underdirektør, chef for HR og Arbejdsmiljø, Dansk Erhverv Øvrige forslag Virksomhedsforum arbejder også med forslag, som ikke indgår i et overordnet tema. Disse forslag spænder bredt i fokus. En del af forslagene stammer fra Virksomhedsforums postkasse, hvor virksomheder og andre kan bidrage med input om uhensigtsmæssige regler, udfordringer i deres kontakt med offentlige myndigheder mv.

VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1

VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ÅRSRAPPORT, OKTOBER 2014 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER Indhold Forord... 1 Sammenfatning: Resultater og anbefalinger...3 Regeringens implementering af forslag...4

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 184 Offentligt REDEGØRELSE OM ERHVERVS- LIVET OG REGU- LERINGEN 2014

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 184 Offentligt REDEGØRELSE OM ERHVERVS- LIVET OG REGU- LERINGEN 2014 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 184 Offentligt REDEGØRELSE OM ERHVERVS- LIVET OG REGU- LERINGEN 2014 MARTS 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes

Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes DI ANALYSE Februar 2016 Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes produktivitet Over halvdelen af de politisk godkendte forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler er endnu ikke

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

REDEGØRELSE OM ERHVERVS- LIVET OG REGU- LERINGEN 2013

REDEGØRELSE OM ERHVERVS- LIVET OG REGU- LERINGEN 2013 REDEGØRELSE OM ERHVERVS- LIVET OG REGU- LERINGEN 2013 MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2013... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Virksomhedsforum for enklere regler...

Læs mere

ENKLERE REGLER FOR DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

ENKLERE REGLER FOR DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ENKLERE REGLER FOR DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND - Indspil fra Virksomhedsforum for enklere regler til regeringens strategi for Danmark som produktionsland VIRKSOMHEDSFORUM

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

REDEGØRELSE OM ERHVERVSLIVET, EU-IMPLEMENTERING OG REGULERIN- GEN 2015

REDEGØRELSE OM ERHVERVSLIVET, EU-IMPLEMENTERING OG REGULERIN- GEN 2015 REDEGØRELSE OM ERHVERVSLIVET, EU-IMPLEMENTERING OG REGULERIN- GEN 2015 MAJ 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 4 2. Regeringens skatte- og byrdestop... 5 3. Udviklingen i de erhvervsøkonomiske byrder

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Skatteministeriet Moms, afgifter og Told Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: KER@skm.dk, LLJ@skm.dk og juraogsamfundsøkonomi@skm.dk 25. januar 2017 Høringssvar EU-Kommissionens forslag

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nyt kapitel Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg om ændring af emballageafgiftsloven

Folketingets Skatteudvalg om ændring af emballageafgiftsloven Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 11 Offentligt Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets Skatteudvalg om ændring af emballageafgiftsloven Den 3. december 2014 www.bryggeriforeningen.dk Bryggeriforeningen

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Vision: Europas bedste havne

Vision: Europas bedste havne 1 Vision: Europas bedste havne Hvad skal der til for, at en havn er den bedste havn at være kunde i? Havnene skal rette fokus på det forretningsorienterede Havnene skal på alle niveauer målrette arbejdet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Redegørelse af 30. maj 2012 om erhvervslivet og reguleringen 2011

Redegørelse af 30. maj 2012 om erhvervslivet og reguleringen 2011 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 273 Offentligt Erhvervs- og vækstministeriet Redegørelse af 30. maj 2012 om erhvervslivet og reguleringen 2011 Erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg Svar på Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 528 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0688376 Indsats Samrådsspørgsmål AJ og AK - Tale til besvarelse af spørgsmål AJ og AK den 14. juni 2016

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld i udlandet En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet 2 Forord I Danmark har studerende

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Oplæg til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøkonference Lennart Damsbo-Andersen Arbejdsmarkedsordfører Konkrete arbejdsmiljøresultater under denne regering Fysisk arbejdsmiljø

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Overimplementeringer af EUregler. Lone Saaby, Natur & Miljø 2014

Overimplementeringer af EUregler. Lone Saaby, Natur & Miljø 2014 Overimplementeringer af EUregler Lone Saaby, Natur & Miljø 2014 Hvad er overimplementering? Overimplementeringer (gold plating) er, når myndighederne i forbindelse med implementeringen af EU-regler går

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata

Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata Nye regler og arbejdsgange for miljøgodkendelser og miljødata Resumé Pr. 1. januar 2016 skal virksomheder søge om miljøgodkendelse via Byg & Miljø. Herudover træder nye regler i kraft om samtidighed mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Danmarks Statistik, Virksomhedsindberetninger 19. december 2012 SMC/- Møde 5 Til Indberetterudvalget Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Tid og sted Deltagere kl. 12.30-14.00 i Danmarks Statistik,

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Samrådsspørgsmål CC Hvilke eventuelle initiativer har regeringen planlagt, såfremt ministeriets

Samrådsspørgsmål CC Hvilke eventuelle initiativer har regeringen planlagt, såfremt ministeriets Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 629 Offentligt T A L E Samrådstale vedr. spm. CA, CB, CC og CD om 225- timersreglen (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål CA Ministeren

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Kapiteldias anvendes som skilleark i forhold til Skriv kapitelnummer i 0X / KL VELKOMMEN!

Kapiteldias anvendes som skilleark i forhold til Skriv kapitelnummer i 0X / KL VELKOMMEN! VELKOMMEN! AFTALEN OM SERVICEMÅL Servicemålsaftalen HVORFOR? Et politisk grundlag: Reducer sagsbehandlingstiden med 1/3 Det skal være nemmere at være virksomhed Vækst og arbejdspladser Hurtigere sagsbehandling!

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 207 Offentligt 2. f ebruar 2017 J.nr. 2017-7 Forretning & Udv ikling LF Samrådsspørgsmål V-Y - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere