Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ÅRSRAPPORT, OKTOBER 2014

2 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER Indhold Forord... 1 Sammenfatning: Resultater og anbefalinger...3 Regeringens implementering af forslag...4 Året der gik...4 Anbefalinger til regeringen i det videre arbejde...5 Arbejdet i Virksomhedsforum for enklere regler...7 Arbejdsform...8 Følg-eller-forklar princippet...8 Forslag fra året der gik...11 Virksomhedsforums aftryk på vækstpakken fra juni Virksomhedsforums forslag fra året der gik...11 Regnskab og bogføring samt skatter og afgifter...12 Danmark som produktionsland...13 Statistik...15 Arbejdsmiljø...17 Øvrige forslag...18 Implementering af forslag...20 Hvad betyder det, at et forslag er implementeret?...20 Det videre arbejde...22 Forenkling af EU-regulering...22 Barrierer for vækst...22 Bilag...24 Bilag 1: Forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres helt eller delvist med aftale om Vækstpakke juni Bilag 2: Oversigt over forslag fra det seneste år der gennemføres...27 Bilag 3: Regeringens tilbagemelding på forslag, der er implementeret...31 Bilag 4: Virksomhedsforums medlemmer...33

3 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 København, oktober 2014 Forord Virksomhedsforum har haft et travlt år. Siden vi sidst gjorde status i oktober 2013, har vi sendt 181 forslag til regeringen. Nu er vi i alt oppe på at have sendt 385 forenklingsforslag. Af de 303 forslag, som regeringen har svaret på, gennemføres 250 forslag helt eller delvist - svarende til næsten 83 pct. Det er jeg tilfreds med. Det viser, at regeringen har en konstruktiv tilgang til arbejdet, og at samarbejdet mellem regeringen og Virksomhedsforum potentielt kan gøre en væsentlig forskel for virksomhederne. Men vi skal også holde fast i, at regeringens svar kun er det første skridt. Hverdagen for virksomhederne lettes ikke før, forslagene er implementerede. Danmark taber stadig arbejdspladser til udlandet, bl.a. fordi virksomhederne oplever lange sagsbehandlingstider og udfordringer med at ansætte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Regeringen fremlagde status for implementeringen af forslag fra Virksomhedsforum i erhvervs- og vækstministerens redegørelse til Folketinget om erhvervslivet og reguleringen i maj Den viser, at 60 forslag indtil videre er implementerede. Det er en start. Men der er behov for, at tempoet øges. Virksomhedsforum har forståelse for, at nogle forslag tager tid at implementere, men det er nu, det egentlige arbejde skal gøres. Jeg vil opfordre regeringen til for alvor at trække i arbejdstøjet, så byrderne for danske virksomheder reduceres. Her er det afgørende, at regeringen sikrer den nødvendige prioritering rundt om i de myndigheder, der skal implementere initiativerne. foruden reduktion af administrative byrder, også stille forslag til reduktion af erhvervsøkonomiske byrder på erhvervslivet. Det ser jeg som udtryk for regeringens tilfredshed med Virksomhedsforums arbejde og en opprioritering af regeringens indsats for at forbedre vilkårene for erhvervslivet. Vi er klar til at tage denne opgave på os. På trods af, at Virksomhedsforum allerede har stillet 385 forenklingsforslag, er der stadig nok at tage fat på. Allerede i november 2014 sender vi en pakke af forslag til regeringen, der skal forenkle unødigt bebyrdende regler fra EU. Det er ikke nok at se på den danske regulering, når en stor del at byrderne stammer fra EU. Virksomhedsforum støtter i den sammenhæng regeringens arbejde med at etablere en kanal for forslag til forenkling af EU-regulering, der underlægges følg eller forklar -princippet inspireret af det forpligtende samarbejde mellem regeringen og Virksomhedsforum. Jeg vil gerne takke for de forslag, vi har modtaget fra virksomheder fra hele landet og opfordre jer til at blive ved med at sende forslag. Her til slut vil jeg også gerne byde velkommen til de nye medlemmer, vi har fået i år, nemlig Camilla Ley Valentin, medstifter og CCO i Queue-it, og Søren Boas, stiftsforvalter Vallø Stift. Vi har nået meget, men der er lang vej endnu. Virksomhedsforum vil derfor også i 2015 gå til stålet. Samtidig vil vi kraftigt opfordre til, at regeringen også gør det og sikrer reelle byrdelettelser for virksomhederne. Når det er sagt, er det positivt at se, at Virksomhedsforum har sat sit tydelige aftryk på regeringens vækstpakke, bl.a. i form af initiativer om kortere sagsbehandlingstider, afskaffelse af næringsbrevsordningen, harmonisering af brandkravene til højlagre og en ny målsætning om byrdereduktion på 2 mia. kr. alle initiativer, der tager afsæt i forslag, som Virksomhedsforum har stillet. Derudover fremgår det af vækstplanen, at mandatet for Virksomhedsforum udvides. Fremover kan vi, Michael Ring Formand og adm. direktør, Stelton A/S

4 Sammenfatning: Resultater og anbefalinger

5 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 3 Sammenfatning: Resultater og anbefalinger Virksomhedsforum har siden juni 2012 sendt i alt 385 forslag til regeringen. Figur 1 viser hvordan regeringen har svaret på forslagene. Figur 1: Oversigt over svar på forslag fra Virksomhedsforum. Gennemføres (124) Gennemføres delvist (126) Gennemføres ikke (52) Behandles (82) Som det fremgår, har regeringen tilkendegivet, at 124 forslag gennemføres, 126 gennemføres delvist og 52 forslag ikke gennemføres. 82 forslag behandles fortsat af regeringen. Det giver en foreløbig gennemførselsprocent på knap 83 pct., hvilket Virksomhedsforum anser som tilfredsstillende. Administrative byrder giver ofte anledning til frustration hos små og mellemstore virksomheder, og arbejdet i Virksomhedsforummet har da også vist, at der er rigeligt at tage fat på. Det er utrolig vigtigt, at der er nogen, der tager de administrative byrder alvorligt. Det gør vi i Virksomhedsforum, og vores projektteam lægger rigtig mange kræfter i at identificere og behandle forenklingsforslag. Vi har heldigvis også en høj hit-rate, når forslagene lægges for de ansvarlige ministre, for vi skal jo måles på vores resultater. Ane Buch Medlem af Virksomhedsforum og adm. Direktør, Håndværksrådet

6 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 4 Regeringens implementering af forslag Regeringens tilbagemelding er kun det første skridt hen mod at skabe lettelser. Forslagene skal implementeres, før virksomhederne oplever lettelserne i deres dagligdag. Regeringen har fremlagt status for implementeringen af de første 165 forslag i erhvervs- og vækstministerens redegørelse til Folketinget om erhvervslivet og reguleringen i maj Den viser, at 60 forslag indtil videre er implementerede. Tabel 1 viser implementeringsprocenten opdelt på ministerier. Tabel 1: Regeringens tilbagemelding på implementering af forslag. Ministerier Beskæftigelsesministeriet (11/26) Erhvervs- og Vækstministeriet (12/26) Finansministeriet (3/16) Justitsministeriet (5/10) Miljøministeriet (10/25) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (6/17) Skatteministeriet (4/13) Økonomi- og Indenrigsministeriet (5/24) Øvrige ministerier (4/8) I alt (60/165) Implementeringsandel* 42 pct. 46 pct. 19 pct. 50 pct. 40 pct. 35 pct. 31 pct. 21 pct. 50 pct. 36,4 pct. *Antal forslag implementeret / antal forslag, som gennemføres helt eller delvist, som regeringen har afgivet svar til Virksomhedsforum på senest februar Som det fremgår af tabel 1, er i alt 60 forslag ifølge regeringen implementeret, hvilket giver en implementeringsprocent på 36. Siden denne status blev afgivet har Virksomhedsforum stillet yderligere 85 forslag, som regeringen har svaret gennemføres helt eller delvist, Andelen af implementerede forslag varierer fra 19 pct. i Finansministeriet til 50 pct. i Justitsministeriet. Der er altså plads til, at alle ministerier sætter farten op og kommer i gang med at implementere forslagene fra Virksomhedsforum. Virksomhedsforum ser frem til at se den opdaterede status på implementering af forslagene i regeringens redegørelse til Folketinget om erhvervslivet og reguleringen i Året der gik Det seneste år har Virksomhedsforum sendt i alt 181 nye forenklingsforslag til regeringen. Forslagene har spændt bredt og fordeler sig på fire temaer, der er udvalgt af Virksomhedsforum som særlige fokusområder, samt en række øvrige forslag, der fx er indsendt til Virksomhedsforums postkasse. Virksomhedsforum er tilfreds med regeringens foreløbige behandling af disse forslag. Særligt skal det fremhæves, at regeringens aftale om en vækstpakke indeholder 23 forslag fra Virksomhedsforum. Det vidner om et velfungerende samarbejde mellem regeringen og Virksomhedsforum om at finde initiativer, som kan gøre en forskel for danske virksomheders mulighed for at skabe vækst.

7 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 5 En af de store styrker ved arbejdet i Virksomhedsforum er den alvor, hvormed vores forslag til initiativer behandles efterfølgende af regeringen. Vel er der forslag, hvor vi kan ærgre os over, at regeringen ikke vil være med, og vel er der nogle ministerier, som er mere progressive end andre, men samlet set er det overordentligt glædeligt, at regeringen handler på det, Virksomhedsforum foreslår. At vi kan genfinde 23 forslag fra Virksomhedsforum direkte i regeringens Vækstpakke fra sommeren 2014 taler sit tydelige sprog. Paul Mollerup Medlem af Virksomhedsforum og adm. Direktør, Danske Advokater Anbefalinger til regeringen i det videre arbejde Virksomhedsforum ser frem til det fortsatte samarbejde med regeringen om at gøre det enklere at drive virksomhed. I dette arbejde er det helt afgørende, at der fokuseres på at give klare svar på Virksomhedsforums forslag og på at sikre effekten i form af en hurtig og grundig implementering af forslagene, hvor de lettelser, der efterspørges, bliver realiseret. Det er desuden vigtigt, at regeringen tager stilling til alle de sendte forslag fra Virksomhedsforum, herunder de forslag, hvor Virksomhedsforum fortsat afventer regeringens svar. Endelig vil Virksomhedsforum gerne bidrage med forslag til, hvordan regeringen kan nå sin målsætning om en byrdereduktion på 2 mia. kr. i 2020 i forhold til Virksomhedsforum har derfor en mulighed for at udvide samarbejdet med regeringen. På den baggrund har Virksomhedsforum følgende anbefalinger til regeringen. Virksomhedsforums anbefalinger 1. At regeringen afgiver klare svar, hvor det er tydeligt hvilke konkrete ændringer, der gennemføres for at løse de beskrevne problemer, eller hvorfor regeringen ikke ønsker at gennemføre forenklinger. Dette er særligt gældende for forslag, som kun delvist gennemføres. 2. At regeringen gennemfører flere forslag helt. Konkret anbefaler Virksomhedsforum, at regeringen gennemfører mindst 50 pct. af forslagene helt. 3. At der gives en tilbagemelding på allerede sendte forslag, som Virksomhedsforum endnu ikke har modtaget svar på, herunder en række forslag sendt december At regeringen implementerer de forslag, som den har svaret gennemføres helt eller delvist. Virksomhedsforum opfordrer til, at forslagene implementeres hurtigst muligt og på en måde, som løser de problemer, som er baggrunden for forslaget. 5. At regeringen forlænger Virksomhedsforums mandat, som udløber i Det skal give mulighed for, at Virksomhedsforum kan bidrage med forslag til, hvordan regeringen kan nå sin målsætning om en byrdereduktion på 2 mia. kr. i 2020 i forhold til Det skal også give mulighed for, at Virksomhedsforum kan følge implementeringen af de mange forslag til dørs.

8 Arbejdet i Virksomhedsforum for enklere regler

9 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 7 Arbejdet i Virksomhedsforum for enklere regler Virksomhedsforum for enklere regler er et rådgivende organ for regeringens arbejde med erhvervsrettet afbureaukratisering. Det blev nedsat af erhvervs- og vækstministeren i foråret 2012 og fik med regeringens vækstpakke i juni 2014 udvidet mandatet til også at dække erhvervsøkonomiske byrder. Følgende fremgår af vækstpakken: Udvidelse af mandatet for Virksomhedsforum, så Virksomhedsforum foruden reduktion af eksisterende administrative byrder også kan stille forslag til reduktion af eksisterende erhvervsøkonomiske byrder på erhvervslivet. Skatte- og afgiftsområdet undtages. Virksomhedsforum er tilfreds med udvidelsen, da mange andre omkostninger end de administrative har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og mulighed for at skabe vækst. Virksomhederne oplever byrder af meget forskellige karakter, når de skal efterleve krav og regler fra det offentlige. Nogle byrder er primært administrative, som de bruger ekstra tid på, mens andre medfører direkte omkostninger til eksempelvis nyt udstyr eller ændret emballage. Vi skal minimere alle typer af byrder, hvis vi for alvor skal styrke dansk konkurrenceevne. Derfor er det positivt, at virksomheder og organisationer nu også kan rejse forslag i Virksomhedsforum, der har til formål at reducere unødige erhvervsøkonomiske byrder. Sidsel Dyrholm Holst Medlem af Virksomhedsforum og Chef MMV & Entrepreneurship, DI

10 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 8 Arbejdsform På tre årlige møder drøfter Virksomhedsforum en række temaer, der er udvalgt af Virksomhedsforum som særlige fokusområder, og efterfølgende sendes en pakke med forenklingsforslag til regeringen. Temaerne forberedes af arbejdsgrupper, hvor både medlemmer af Virksomhedsforum og relevante eksperter og myndigheder involveres for at sikre, at forslagene stilles på et så oplyst grundlag som muligt. Herudover sender Virksomhedsforum en række øvrige forslag til regeringen, der har karakter af mere enkeltstående forslag. Bl.a. på baggrund af forslag fra virksomheder sendt via Virksomhedsforums postkasse på Virksomhedsforum drøfter årligt indsatsen for enklere regler med erhvervs- og vækstministeren. Følg-eller-forklar princippet Regeringen har forpligtet sig til et følg-eller-forklar princip for forslag fra Virksomhedsforum. Det indebærer, at regeringen for hvert forslag svarer, hvordan den vil gennemføre forslaget, eller giver en forklaring på, hvorfor forslaget ikke gennemføres. Forslag sendt til regeringen kan have forskellig status: Gennemføres Forslaget gennemføres, enten med den løsning, som Virksomhedsforum har foreslået, eller ved at der iværksættes alternative initiativer for at levere en tilsvarende forenkling på området. Gennemføres delvist Større eller mindre dele af forslaget gennemføres. Regeringen giver en forklaring på de dele af forslaget, der ikke gennemføres. Gennemføres ikke Regeringen gennemfører ikke forslaget og forklarer hvorfor. Behandles Regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum. Følg-eller-forklar princippet indebærer altså, at nogle forslag gennemføres helt, mens andre gennemføres delvist. Det er op til regeringen at vurdere, om et forslag kan siges at blive delvist gennemført. Både forslag hvor 90 % gennemføres, og forslag hvor 10 % gennemføres kan i princippet siges at gennemføres delvist. Der er med andre ord en risiko for elastik i metermål. Virksomhedsforum skal derfor understrege vigtigheden af, at regeringen giver en klar tilbagemelding på hvert enkelt forslag. Virksomhedsforum opfordrer desuden regeringen til at sætte barren højere og gennemføre flere forslag helt frem for blot delvist. Konkret anbefaler Virksomhedsforum, at regeringen gennemfører mindst 50 pct. af forslagene helt (på nuværende tidspunkt er det ca. 41 pct., som gennemføres helt). Virksomhedsforum er opmærksom på, at en sådan målsætning også stiller høje krav til forslagenes kvalitet. Hvis regeringens svar er uklart, vil Virksomhedsforum sende et nyt forslag, hvor problemstillingen er uddybet og præciseret. Det har Virksomhedsforum fx gjort med et forslag om vurderingen og sanering af punktafgifter, som første gang blev sendt til regeringen i december 2012, og som blev genfremsendt til regeringen i juni 2014.

11 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 9 Dansk Erhverv deler ikke regeringens opfattelse af, at afskaffelse af sodavandsafgiften og den vægtbaserede emballageafgift og halvering af ølafgiften i forbindelse med Vækstpakke I er en delvis gennemførelse af Virksomhedsforums forslag om vurdering og sanering af punktafgifter. Vi er derfor glade for, at Virksomhedsforum har valgt at genfremsende forslaget til regeringen med henblik på at få en fornyet vurdering. Det er et godt eksempel på, at Virksomhedsforum følger op og drøfter, om tilbagemeldingen fra regeringen er tilstrækkeligt begrundet Stine Pilegaard Jespersen Medlem af Virksomhedsforum og underdirektør, Dansk Erhverv. Virksomhedsforum har fået svar fra regeringen på størstedelen af de afsendte forslag. Men der er også forslag, hvor Virksomhedsforum fortsat afventer regeringens tilbagemelding bl.a. på flere forslag om udenlandsk rekruttering, hvor virksomhederne oplever en række administrative udfordringer og barrierer. Disse forslag blev sendt til regeringen i december Virksomhedsforum anser dette som en meget lang sagsbehandlingstid fra regeringens side. Regeringens svar offentliggøres på Virksomhedsforums hjemmeside

12 Forslag fra året der gik

13 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 11 Forslag fra året der gik Det seneste år har Virksomhedsforum sendt i alt 181 nye forenklingsforslag til regeringen. Virksomhedsforums aftryk på vækstpakken fra juni 2014 Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 indeholdt i alt 23 forslag, som Virksomhedsforum har stillet. Det er tilfredsstillende og vidner om, at regeringen lytter til Virksomhedsforum. Forslagene fra Virksomhedsforum i vækstpakken har potentialet til at gøre en meget væsentlig forskel for danske virksomheder. Vækstpakken indeholder blandt andet en række initiativer, der skal reducere de offentlige virksomhedsrettede sagsbehandlingstider. Der skal indføres flere anmelderordninger (fremfor ansøgning) for virksomheder og landbrug. Bl.a. i den kommunale bygge- og miljøsagsbehandling. Vækstpakken indeholder også initiativer, der skal forenkle virksomhedernes kontakt med det offentlige. Der arbejdes fx efter, at kommunerne systematisk etablerer én indgang for erhvervslivet en såkaldt one-stop-shop for virksomhederne. Herudover adresserer Vækstpakken også behovet for at bringe krav til virksomhederne i overensstemmelse med niveauet af regulering i vores nabolande på nogle områder. Brandkrav ved byggeri af højlagre er et eksempel, hvor reglerne tilpasses til de regler, som gælder i de øvrige nordiske lande, bl.a. med hensyn til krav til isoleringsmaterialer. Vækstpakken betyder også, at de forventede erhvervsøkonomiske byrder eller lettelser ved forslag til ny regulering med væsentlige administrative eller erhvervsøkonomiske konsekvenser fra 1. januar 2015 skal vurderes og kvantificeres. Det kan medvirke til at begrænse byrderne fra ny regulering for virksomhederne. De 23 forslag fra Virksomhedsforum, der gennemføres helt eller delvist med Aftale om vækstpakke juni 2014, er gennemgået i bilag 1. Virksomhedsforums forslag fra året der gik De 181 forslag fra det seneste år fordeler sig på fire temaer, som Virksomhedsforum har valgt at sætte fokus på, samt en række øvrige forslag (tidspunkt for oversendelse til regeringen og antal forslag i parentes). Regnskab og bogføring samt skatter og afgifter (juni 2014: 49) Danmark som produktionsland (februar 2014: 48) Statistik (oktober 2013: 28) Arbejdsmiljø (oktober 2013 og februar 2014: 20) Øvrige forslag (36)

14 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 12 Nedenfor gennemgås de enkelte temaer. Regnskab og bogføring samt skatter og afgifter De administrative krav, der hører under området regnskab og bogføring samt skatter og afgifter, står for næsten halvdelen af de samlede administrative byrder. I alt løber de administrative byrder for regnskab og bogføring samt skatter og afgifter op i 14 mia. kr. En del af disse omkostninger er nødvendige for at sikre retvisende regnskaber og korrekt skattebetaling. Men Virksomhedsforum mener, at området indeholder et stort potentiale for at frigive ressourcer i virksomhederne, hvilket er baggrunden for de forslag, som er sendt til regeringen på området. Danske virksomheder er på mange måder konkurrencedygtige. Men både den lokale malermester og den børsnoterede virksomhed er under pres fra den globale konkurrence, fordi udenlandske virksomheder på en række områder har lempeligere regler, skatter og afgifter. Skal vi fastholde danske arbejdspladser, er det vigtigt, at vi til ethvert tiltag spørger: hæmmer vi, eller styrker vi danske virksomheders konkurrenceevne? Jeg synes, vi i Virksomhedsforum har bevist, at vi kan gøre noget, og vi er på rette vej. Henrik Wellejus Medlem af Virksomhedsforum og Partner, Deloitte Om forslagene Virksomhedsforum har sendt i alt 49 forslag til regeringen inden for dette tema. Virksomhedsforum afventer fortsat regeringen tilbagemelding. Boks 1: Eksempler på forslag vedrørende regnskab og bogføring samt skatter og afgifter. Virksomhedsforum har bl.a. foreslået forenklinger af reglerne om opbevaring af bilag i udlandet, som i dag er forbundet med en række uhensigtsmæssige krav. Regeringen har sendt et lovforslag i høring, som vil gøre det muligt for virksomhederne at opbevare elektronisk regnskabsmateriale i udlandet uden at skulle ansøge om det først. Det vil gøre reglerne mere tidssvarende i lyset af den teknologiske udvikling, herunder cloud-løsninger. Virksomhedsforum har også foreslået, at banderolekravet på spiritus fjernes. Nogle virksomheder påsætter banderolerne manuelt, hvilket har medført administrative byrder for virksomhederne. Regeringen gennemfører forslaget og har sendt et lovforslag, som fjerner banderolekravet, i høring. Loven foreslås at træde i kraft per 1. januar 2015.

15 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 13 Vi er meget glade for planerne om at fjerne kravet om banderoler. Alle flasker og dåser, der forlader bryggerierne, er i forvejen forsynet med pantmærker. Banderolerne giver blot ekstra, administrativt bøvl og tilfører ikke nogen form for merværdi. Tværtimod! De betyder i sig selv en ekstra udgift. Bryggerierne er nødt til at nedsætte hastigheden på tappekolonnerne, når banderolerne skal på produkterne. Og i nogle tilfælde kan det endda bedre betale sig at få produkterne produceret i udlandet eller at fragte dem ud af landet og få påført banderolerne manuelt! Per Sten Nielsen Kommunikationschef, Bryggeriforeningen Danmark som produktionsland Erhvervs- og vækstministeren deltog i møde i Virksomhedsforum i oktober 2013 og opfordrede ved den lejlighed Virksomhedsforum til at komme med et indspil til regeringens strategi for Danmark som produktionsland. Danmark står over for væsentlige udfordringer med at sikre attraktive rammebetingelser for produktionsvirksomheder, så arbejdspladser kan skabes og fastholdes. Nedenstående eksempel illustrerer, hvordan omstændigt bureaukrati betyder tab af arbejdspladser i produktionsvirksomheder. Med en ordre i hus og den nødvendige fabrikskapacitet i Danmark til at løse opgaven manglede det nordjyske slagteri Tican blot en miljøgodkendelse for at kunne udvide produktion. Men Tican fik først sin miljøgodkendelse 3 år efter ansøgningen. Så længe kunne Tican ikke vente, og virksomheden var derfor nødt til at lægge opgaven på deres fabrik i England. Dermed blev danske arbejdspladser flyttet ud af landet. Virksomhedsforum sendte i februar 2014 en pakke med i alt 48 forslag til regeringen om enklere regler for Danmark som produktionsland.

16 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 14 Om forslagene Da der var tale om indspil til en strategi, stillede Virksomhedsforum både en række konkrete forslag på prioriterede områder fx miljøområdet og fødevareområdet og en række mere tværgående forslag til regeringen. De tværgående forslag handler bl.a. om nye målsætninger, en bedre lovproces med øget fokus på virksomhedernes administrative byrder og mindre byrdefuld implementering af EU-regulering. Regeringens tilbagemelding på de 48 forslag fremgår af figur 2. Figur 2: Regeringens svar på forslag vedrørende Danmark som produktionsland Gennemføres (20) Gennemføres delvist (18) Gennemføres ikke (4) Behandles (6) Strategien om Danmark som produktionsland blev offentliggjort som en del af regeringens vækstpakke. Det er glædeligt, at vækstpakken indeholder en række forslag fra Virksomhedsforums indspil. Produktionsarbejdspladserne er en forudsætning for vækst i Danmark. Den øgede internationale konkurrence indebærer, at vi konstant skal forbedre konkurrenceevnen og sikre effektiv regulering. Derfor er det vigtigt, at regeringen får implementeret forslagene fra Virksomhedsforum. Det er fx helt centralt for landbrug og fødevareerhvervet, at regeringen gennemfører sit mål om at reducere de kommunale sagsbehandlingstider vedrørende miljøgodkendelser og husdyrbrug med en tredjedel. Samtidig er det essentielt, at man sætter større fokus på overimplementering af EU-regler bl.a. ved at gennemføre nabotjek og bedre konsekvensvurderinger af nye regler. Jannik Bay Medlem af Virksomhedsforum og erhvervspolitisk chef, Landbrug & Fødevarer

17 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 15 Boks 2: Eksempler på forslag til enklere regler for Danmark som produktionsland Virksomhedsforum har bl.a. foreslået, at regeringen sætter kvantitative mål for reduktion i administrative byrder. Et sådant mål skal bidrage til at sikre det nødvendige fokus på byrdelettelser i myndighederne. Derfor er det glædeligt, at der i regeringens vækstplan opstilles en målsætning om byrdereduktion på 2 mia. kr. i 2020 i forhold til Målsætningen omfatter både administrative og erhvervsøkonomiske byrder, og regeringen udarbejder en ny metode til at opgøre lettelserne. Virksomhedsforum har også foreslået, at man ved miljøgodkendelser undgår at opstille begrænsninger på produktionen for den enkelte virksomhed (produktionslofter), men i stedet baserer reguleringen på den faktiske miljøbelastning. Det øger incitamentet til at effektivisere og tilpasse produktionen i forhold miljøhensyn og giver effektive virksomheder bedre muligheder for at udvide produktionen uden det går ud over miljøet. Regeringen gennemfører forslaget som en del af vækstpakken. Statistik Vi er omfattet af mange forskellige regler i det daglige, og enklere regler og hurtigere sagsbehandling står højt på vores ønskeliste. Det vil gøre det lettere for kommuner og virksomheder i fællesskab at finde de rigtige løsninger, fx i sager om miljøgodkendelser. Det håber vi, at blandt andet forslaget om kortere sagsbehandlingstider kan medvirke til. Et andet vigtigt forslag går ud på at miljøregulere efter, hvor meget virksomhederne udleder, i stedet for at regulere efter produktionens størrelse. En sådan ændring vil give bedre mulighed for at producere mere og udnytte produktionskapaciteten bedre, samtidig med at der tages hensyn til miljø og omgivelser. Kristian Kristensen Direktør i DanHatch A/S og formand for Dansk Slagtefjerkræ Statistiske data anvendes til at belyse samfundets generelle udvikling på en række områder, fx beskæftigelsen, industriens produktion, udenrigshandel med varer mv. En stor del af den indsamlede data indgår i EU s statistiske arbejde. Men indberetning af statistik til staten opleves som en stor byrde. Virksomhederne oplever, at de bruger meget tid på statistikindberetninger, at de ikke kan forstå hvad deres indberetning skal bruges til, og at de indberetter de samme oplysninger flere gange. Virksomhedsforum har modtaget flere henvendelser fra virksomheder, som oplever frustration, når de skal indberette til Danmarks Statistik. Virksomhederne har også en oplevelse af at skulle indberette til statistikker, der ikke er relevante for dem, eller som foregår på uhensigtsmæssige tidspunkter. Disse henvendelser indgår i de forslag, som Virksomhedsforum har besluttet at sende til regeringen.

18 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 16 Om forslagene Virksomhedsforum har sendt 28 forslag på statistikområdet. Regeringens tilbagemelding fremgår af figur 3 nedenfor. Figur 3: Regeringens svar på forslag vedrørende statistik Gennemføres (16) Gennemføres delvist (8) Gennemføres ikke (4) Boks 3: Eksempler på forslag vedr. statistik Over halvdelen af de administrative byrder på Danmarks Statistiks område stammer fra indberetning af import- og eksportdata. Virksomhederne oplever, at det er besværligt og tidskrævende at indberette disse data. Virksomhedsforum har derfor sendt en række forslag, som vedrører dette område. Virksomhederne skal indberette eksport af varer til andre EU lande til både Listesystem, Intrastat og Udenrigshandel med tjenester. Oplysningerne er de samme, men angives lidt forskelligt i de tre indberetninger. Virksomhedsforum har stillet forslag om genbrug af data mellem systemerne. Regeringen har svaret, at forslaget gennemføres. Toldpositionskoder (varekoder) i den digitale indberetningsløsning, som anvendes til indberetning af udenrigshandelsstatistik til Danmarks Statistik, kan være forældede eller forkerte. Virksomhedsforum har derfor foreslået, at der udvikles en mere brugervenlig brugerflade på den digitale indberetningsløsning, som gør det nemmere at finde og rette fejl i toldpositionskoder. Regeringen gennemfører forslaget. Indberetninger til Danmarks Statistik er et meget vigtigt område for Virksomhedsforum, da disse indberetninger er meget tidskrævende for virksomhederne. Regeringen har tilkendegivet, at den vil følge nogle af Virksomhedsforums forslag. Det er dog stadig vigtigt, at myndighederne er villige til at skabe forandringer og lave gode løsninger. Nu afventer implementeringen af forslagene - hvorefter vi kan se resultaterne, ved at det bliver enklere og mindre ressourcekrævende at indberette statistikker. Janicke Schultz-Petersen Medlem af Virksomhedsforum og Business Advisor, MJK Automation

19 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 17 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovgivningen berører alle virksomheder med ansatte og i visse tilfælde også enmandsvirksomheder. Formålet med lovgivningen er at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Virksomhedsforum støtter dette formål for at opretholde beskyttelsesniveauet. Enklere og mere overskuelige regler kan dog gøre det lettere virksomhederne at følge reglerne og samtidig skabe et bedre arbejdsmiljø. Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er vigtigt for medarbejdere, virksomheder og samfund. Derfor er det vigtigt med gode og klare arbejdsmiljøregler. Hvis der er regler, som er unødigt komplicerede, bidrager LO både i Virksomhedsforum og på arbejdsmiljøområdet generelt til at forenkle reglerne, så længe det ikke forringer beskyttelsen for medarbejderne. Lizette Risgaard Medlem af Virksomhedsforum og næstformand, LO Arbejdsmiljøreglerne består af arbejdsmiljøloven, som er en rammelov, og ca. 100 bekendtgørelser. Dertil kommer ca. 150 vejledninger, som beskriver, hvordan virksomhederne konkret kan leve op til reglerne i arbejdsmiljøloven og i bekendtgørelserne. De mange regler betyder, at det kan være et meget kompliceret og tidskrævende område for virksomhederne at efterleve. Da der er tale om et komplekst emne, blev virksomhedernes udfordringer på arbejdsmiljøområdet drøftet på to møder i Virksomhedsforum i oktober 2013 og i februar Det gav mulighed for at anvende en række metoder til at komme mere i dybden og få belyst problemstillingerne på en ny måde. Virksomhedsforum fokuserede på, at udforme forenklingsforslag, som ikke ændrer på beskyttelsesniveauet for arbejdstagere, men gør det nemmere for virksomhederne at efterleve reglerne. Om forslagene Virksomhedsforum har sendt i alt 20 forslag på arbejdsmiljøområdet. Regeringens tilbagemelding fremgår af figur 4 nedenfor. Figur 4: Regeringens svar på forslag vedrørende arbejdsmiljø Gennemføres (8) Gennemføres delvist (9) Gennemføres ikke (3)

20 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 18 Boks 4: Eksempler på forslag vedrørende arbejdsmiljø Virksomhedsforum har bl.a. foreslået et online værktøj, som virksomhederne kan anvende i deres arbejde med at gennemføre og følge op på arbejdspladsvurderingen (APV). Løsningen skal sikre, at det især for de mindre virksomheder bliver enklere at håndtere den skriftlige APV bl.a. ved at give et bedre overblik over processen. Regeringen gennemfører forslaget. Arbejdsgiverne oplever, at det kan være vanskeligt at forstå det sprog/den terminologi, der anvendes i forbindelse med indberetningen af arbejdsskader. Det gælder i forhold til sproget i selve indberetningsløsningen, men også i forhold til at få overblik over processen, og hvad der skal anmeldes. Virksomhedsforum har derfor foreslået en guide til indberetning af arbejdsskader, der indeholder kort, klar og forståelig hjælpetekst, som virksomhederne kan orientere sig i undervejs i indberetningen, så reglerne bliver enklere og mindre tidskrævende at håndtere. Regeringen gennemfører forslaget. Flere virksomheder mangler overblik over processen fra det øjeblik, Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, til forløbet er afsluttet. Desuden har de ikke overblik over konsekvenserne af de reaktioner, de får. Det medfører frustration i Virksomhederne og kan betyde en lavere efterlevelse. Virksomhedsforum har derfor foreslået, at virksomhederne skal have et sammenhængende overblik over et tilsynsforløb. Regeringen gennemfører forslaget. Arbejdsmiljø er et nørdet område, som kan være svært tilgængeligt for de uindviede ikke mindst fordi det er et af de mest gennemregulerede områder, vi har i Danmark. Fx kræver indretning af et lager, at man orienterer sig i 4 bekendtgørelser og 11 vejledninger fra Arbejdstilsynet for at sikre, at arbejdet kan udføres sikkert og sundt. Projektteamet fik med deres undrende spørgsmål, undersøgelser og spil med arbejdsgruppens deltagere åbnet feltet op, hvilket skabte mulighed for forenklinger på området. Det har været et særdeles positivt forløb, men der er stadig mange byrder at tage fat i, og vi afventer stadig gennemførelsen af flere forslag. Rikke Ørum, Deltager i Virksomhedsforums arbejdsgruppe vedr. arbejdsmiljø Underdirektør, chef for HR og Arbejdsmiljø, Dansk Erhverv Øvrige forslag Virksomhedsforum arbejder også med forslag, som ikke indgår i et overordnet tema. Disse forslag spænder bredt i fokus. En del af forslagene stammer fra Virksomhedsforums postkasse, hvor virksomheder og andre kan bidrage med input om uhensigtsmæssige regler, udfordringer i deres kontakt med offentlige myndigheder mv.

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET Der er gennemført en analyse af den branchemæssige relevans af de nuværende indberetningsblanketter, der er samlet på Virk.dk. Formålet med

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen 22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen Konkrete forslag fra Produktivitetskommissionen 2014 DSK kan med undtagelse af Produktivitetskommissionens forslag om liberalisering af planlovens

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER Regler (EU-direktiver, Cirkulære for staten, love, bekendtgørelser). Informationsindsats (sparenergi.dk, guider og vejledninger, beregningsværktøjer,

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere