Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010"

Transkript

1 Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret Jf. årshjulet for sikkerhedsarbejdet på Kolind skole gennemføres hermed APV trin 1 for 75 fløjen med faglokaler. Dette er en opsummering på arbejdet, hvori besvarelserne fra de enkelte lokaler ikke er gengivet i deres fulde længde, men hvor besvarelserne kommer til udtryk i handleplaner med tidsfrister og ansvarspersoner. Lokale Identificerede problemer 1. Handleplan Tidsfrist Ansvars person Nr Opslagstavler opleves ikke som hele og glatte 2. Løse installationer 3. Rengøringsstandarden er ikke god, der mangler grundrengøring. 4. Der opleves at der ikke er direkte belysning af tavlen NEA 5. Der mangler ofte en stol til læreren 1. Opslagstavler fås ikke i brandfaste materialer men med brandhæmmende overflade, de må ikke males og de må ikke ombetrækkes hvis ikke den nye dug er brandhæmmende. Ny opslagstavle 120x300 koster 1198 kr. ombetrækning se oversigt 2. Kontakter er fastgjort, afbryder udskiftet 2. Elektriker. Ingen fase i kontakt under tavle 3. Området har en karakter på 4 med pil ned ) der arbejdes til stadighed på at Dette svar gælder for alle rum 1. opslagstavle r indgår i skolens løbende prioritering 2. udført marts udført marts Forvaltninge n har ansat servicemægl eren til uvildig vurdering af rengøringen. C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

2 IT lok Uklart om opslagstavler er af ikke brandbart materiale 2. Kabler er forsvarligt stripset 3. Rengørings rutiner for skærme, tastaturer mangles 4. Lokalet kan virke støvet mellem og på maskinerne forbedre standarden. Hovedrengøringen er sparet væk. 4. Der er 460 lux i lokalet og 410 lux på tavlen. 5. Måske kan armaturer drejes 6. Ved skoleårets start er der altid én stol, brugeradfærd 1. Opslagstavler fås ikke i brandfaste materialer men med brandhæmmende overflade, de må ikke males og de må ikke ombetrækkes hvis ikke den nye dug er brandhæmmende. Ny opslagstavle 120x300 koster 1198 kr. Ombetrækning se oversigt 4 gange årligt 5. der foretages løbende udskiftning af lysstof amaturer dag under hensyn til at der kommer smartboards se lokale fint fint 3. Rengøring af skærme og tastaturer er bruger ansvar, trukluft og klude udleverse ved Servicelederen hvis et firma skulle løse opgaven ville det koste 45 kr. pr. arbejdsplads pr dag. C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

3 4. Området har en karakter på 4. ( ) hvilket er den standard vi betaler for. Forvaltningen har ansat servicemægleren til uvildig vurdering af rengøringen. Hovedrengøringen er sparet væk armatur bør skiftes prioriteres. Nr Opslagstavlerne opleves ikke som værende af brandfast materiale 2. Der er el installationer der sidder løse 3. Det opleves ikke at der er 500 lux på tavlen 4. Skabene er højere end 170 cm 1.Opslagstavler fås ikke i brandfaste materialer men med brandhæmmende overflade, de må ikke males og de må ikke ombetrækkes hvis ikke den nye dug er brandhæmmende. Ny opslagstavle 120x300 koster 1198 kr. ombetrækning se oversigt Se lokale Ledninger er ikke fastgjorte 2. Kontakter er fastgjort, ingen fase i kontakt under tavle. 3. lux måles 471 i lokalet 350 på tavlen 4. skabe over 170 cm er fastgjort 1/ Ledninger fastgøres C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

4 Nr. 22 Nr. 23 UV lok Rengøringen opleves ikke som tilfredsstillende 2. Der er ikke 500 lux på tavlen målt af syns konsulent 3. Skabe er over 170 cm 1. Området har en karakter på 4 med pil ned ) der arbejdes til stadighed på at forbedre standarden Forvaltningen har ansat servicemægleren til uvildig vurdering af rengøringen. Hovedrengøringen er sparet væk. 2. Der er 328 lux i lokalet og 1290 lux på tavlen 3. Skabe over 170 cm fastgjort 1/3-10. Se lokale 19 C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

5 UV lok Opslagstavlerne er ikke hele og glatte 2. Afbrydere og installationer virker gamle 3. Rengøringen opleves som ufyldestgørende 1. Opslagstavler fås ikke i brandfaste materialer men med brandhæmmende overflade, de må ikke males og de må ikke ombetrækkes hvis ikke den nye dug er brandhæmmende. Ny opslagstavle 120x300 koster 1198 kr. dug se oversigt 2. Kontakter er fastgjort, defekte installationer udskiftes afbryder udskiftes. 3. Området har en karakter på 4 med pil ned ) der arbejdes til stadighed på at forbedre standarden vi betaler for en standard der hedder 4. Forvaltningen har ansat servicemægleren til uvildig vurdering af rengøringen. Hovedrengøringen er sparet væk. Målt lux 468 i lokalet og 372 på tavlen Se lokale 19. C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

6 UV lok Opslagstavlerne er ikke hele og glatte 2. Vinduerne opleves som meget beskidte. 1. Opslagstavler fås ikke i brandfaste materialer men med brandhæmmende overflade, de må ikke males og de må ikke ombetrækkes hvis ikke den nye dug er brandhæmmende. Ny opslagstavle 120x300 koster 1198 kr ny dug se oversigt 2. Området har en karakter på 4 med pil ned ) der arbejdes til stadighed på at forbedre standarden vi betaler for en standard der hedder 4. Forvaltningen har ansat servicemægleren til uvildig vurdering af rengøringen. Hovedrengøringen og vinduesvask er sparet væk. Se lokale 19 C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

7 IT 75 fløj 1. Rengørings rutiner for skærme, tastaturer mangles 2. Lokalet kan virke støvet og beskidt. 3. Det bør undersøges om der er nok vinduesareal i forhold til gulv. 4. Lys og Lux er ikke målt. 1. Rengøring af skærme og tastaturer er bruger ansvar, hvis et firma skal løse opgaven ville det koste 45 kr. pr. arbejdsplads pr dag 2. Området har en karakter på 4 ( ) der arbejdes til stadighed på at forbedre standarden vi betaler for en standard der hedder 4. Forvaltningen har ansat servicemægleren til uvildig vurdering af rengøringen. Hovedrengøringen er sparet væk. 3. Lokalet opmålt er 33.6m2 vinduesarealet skal være 10 % 3.36m2 3 m2 der mangler 0,3m2 4. Lux målt 230 lux Se lokal 19 C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

8 Sløjd Billed- 1. Maskinerne undersøges for om de er forbundet med 400 V 2. Spændingsfalds udløsning Tilbageslagssikringer undersøges på maskinerne Drejebænken undersøges for sikkerhedsmæssige fejl og mangler 3. Der foretages ikke daglig rengøring i hele lokalet 4. Der bør laves en rengøringsplan for hele lokalet, således alle steder i lokalet regelmæssigt rengøres herunder armaturer skabe gulve og maskiner 5. Lyset i lokalet og på tavlen bør måles 6. Det bør tjekkes om lyskildens farvegengivelse er på min 80 Ra (100 Ra = farvegengivelse i dagslys) v er en eu norm der svarer til vores 380v 2. Fagtec kommer 1 gang om året til eftersyn,dette gælder alle maskiner Hvem har logbogen derfra 3. logbog oprettes at den ansvarlige for sløjd 4. Området har en karakter på 4. ( ). Forvaltningen har ansat servicemægleren til uvildig vurdering af rengøringen. 5. Brugeren skal selv sørge for rengøring af spildt maling samt sørge for at vaske rengøres Bruger skal selv rengøre maskiner og gulve inden maling tører ind Lux i lokalet 441 på tavlen 7. Der bruges på skolen kun lyskilder der lever op til DS700 dvs. at der i lokalet bruges lyskilder der gengiver 85 RA Lokalekortlægningen foretages samtidig 421 lux i lokalet 268 på tavlen C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

9 kunst med lokalekortlægningen for overbygningen indsamles. Håndarbejde 1. Opslagstavlerne menes ikke værende af ikke-brandbart materiale 2. Afløbet stopper og drypper 3. Depoterne rengøres ikke tilstrækkeligt Skabe er meget støvede ovenpå. Overholdes standard med hovedrengøring 2 gange årligt 4. Lysstyrke 500 lux? 5. Skabe er over 170 cm 6. Der anbringes kasser osv ovenpå skabe 7. Pillesikring af stikkontakter tjekkes V nødafbryder tjekkes 9. Førstehjælpskasse 10. Flugtveje tjekkes 11. Brandopslag 1. Opslagstavler fås ikke i brandfaste materialer men med brandhæmmende overflade, de må ikke males og de må ikke ombetrækkes hvis ikke den nye dug er brandhæmmende. Ny opslagstavle 120x300 koster 1198 kr. ny dug se oversigt. 2. afløbet renses efter behov 3. Området har en karakter på 4 ( ). Forvaltningen har ansat servicemægleren til uvildig vurdering af rengøringen. Hovedrengøringen er sparet væk. Depoter rengøres let 1 gang ugentlig lux i lokalet og 764 på tavlen, lysstofrør kan skiftes der skal være 90 ra dette kræver dog yderligere armaturer da lux falder med 20 % pris undersøges 5. C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

10 6. skabe over 170 er sat fast 7. Brugeradfærd 8. Pillesikring tjekket og fundet i orden 9. Nød afbryder virker 10. førstehjælpskasse er i lokalet opfyldes hos pedellen 11. flugt veje efter reglerne 12. Forefindes i lokalet. NT/bio-logi 1. Lux bør tjekkes 2. Der opleves til tider problemer med varmeforsyningen, lokalet kan være meget koldt om morgenen/vinteren 1. der er 390 lux i lokalet og 497 lux på tavlen her kræves kun 200 lux 2. vi sætter mere varme på Musik. Nyt musiklokale i løbet af 2010 C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

11 Hjemkundskab 1. Skal opvaskemaskinen vaske med mindst 80 grader Rengøringsfrekvensen vurderes som for lav 2. Hovedrengøring i lokalet foretages af lærere, hertil skal afsættes fornøden tid, eller de skal aftales overdragelse med rengøringen 3. Der er fejl på enkelte installationer. Lærerne bedes bemærke det til servicelederen, der vil udbedre hurtigst muligt 4. Der er problemer med lugtgener fra VVS anlæg 5. Lux tjekkes 6. Rengøringsplan for ventilationskanaler, filtre, 7. Er vandfremløbstemperaturen tilfredsstillende? 8. Er høje skabe fastgjort? 9. Førstehjælpskasse i lokalet bør ajourføres 10. Pulverslukkernes lovlighed bør tjekkes 2 eller 6 kg 1. 24/ talt med fødevareregionen der siger Skolekøkken bliver betragtet som et privat køkken der er således ikke krav om en bestemt type opvaskemaskine 2. Området har en karakter på 4. ( ). Forvaltningen har ansat servicemægleren til uvildig vurdering af rengøringen. Der bliver gjort grundig rent 5 gange om ugen Hovedrengøringen er sparet væk. Depoter rengøres let 1 gang ugentlig 3. installationer gennemgået fejl udbedret alle afløb er renset 5. Der er 430 lux i lokalet og 502 lux på tavlen 6. Ventilationskanaler rengjort udvendig se i øvrigt pkt.2 filtre puttes i opvaskemaskinen efter behov typisk 3 gange om C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

12 året 7. fremløbs temperaturen er nu på 50 grader 8. Høje skabe tjekket 9. førstehjælpskasse ajourført 10. Vi har årligt lovpligtigt eftersyn af brandmateriel, der bliver udskiftet hvis nødvendigt. Desuden kommer brandinspektøren. På uvarslet besøg Fællesareal 213 lux. Lokale Identificerede problemer Handleplan Tidsfrist Ansvarsperson UV Opslagstavler opleves ikke som hele med glatte overflader 2. Der opleves synlige fejl ved elinstallationer 3. Der opleves fejl ved vvs installationer 4. Vinduer og lign opleves ikke funktionsduelige 5. Rengøringen opleves ikke tilfredsstillende 6. Tjek lyset på bordene 200 lux 1. Opslagstavler fås ikke i brandfaste materialer men med brandhæmmende overflade, de må ikke males og de må ikke ombetrækkes hvis ikke den nye dug er brandhæmmende. Ny opslagstavle 120x300 koster 1198 kr. dug koster 2. Har været igennem lokalet og kan ikke finde fejl 3. samme 4. fejl 40? søg hjælp hos pedellen C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

13 UV Tjek tavlebelysning 500 lux 8. Tjek reoler og skabe over 170 cm samt inventar 1. Kort og armaturer opleves løse 2. Opslagstavler opleves ikke som værende af ikke brandbart materiale 3. Opslagstavler opleves ikke som hele og glatte 4. Tjek lux på borde og tavle 5. Undersøg for ikke fastgjorte ledninger 5. Området har en karakter på 4 ( ) vi betaler for en standard der hedder 4. Forvaltningen har ansat servicemægleren til uvildig vurdering af rengøringen. Hovedrengøringen er sparet væk. 6. lux lux skabe og reoler over 170 cm er fastgjort 1. Sat fast 2. Opslagstavler fås ikke i brandfaste materialer men med brandhæmmende overflade, de må ikke males og de må ikke ombetrækkes hvis ikke den nye dug er brandhæmmende. Ny opslagstavle 120x300 koster 1198 kr. dug se oversigt 3. samme 4. lux lokale 322 tavle der må ikke i klassen forefindes forlængerledninger over 2 meter faste anlæg må ikke forsynes fra en forlængerledning. Sådan at forstå fastgør vi en forlængerledning der bruges til fast strømforsyning begår vi lov brud. UV 12 Lokalekortlægningen indsamles? C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

14 UV 13 store 10. kl. 1. Huller i vægge 2. Manglende rengøring 3. Problemer med opslagstavle 1. rep og malet aug Området har en karakter på 4 ( ) vi betaler for en standard der hedder 4. Forvaltningen har ansat servicemægleren til uvildig vurdering af rengøringen. Hovedrengøringen er sparet væk. 3. Opslagstavler fås ikke i brandfaste materialer men med brandhæmmende overflade, de må ikke males og de må ikke ombetrækkes hvis ikke den nye dug er brandhæmmende. Ny opslagstavle 120x300 koster 1198 kr ny dug koster UV Tjekke opslagstavler for brandbarhed 2. Tjekke døre og vinduer for funktionsduelighed 1. Opslagstavler fås ikke i brandfaste materialer men med brandhæmmende overflade, de må ikke males og de må ikke ombetrækkes hvis ikke den nye dug er brandhæmmende. Ny opslagstavle 120x300 koster 1198 kr. ny dug koster 2. Døre og vinduer renoveret i juni 2009 UV Tjek dagslysfaktor Ifølge Tove Gregersen kan vi ikke bruge dagslysfaktoren til noget uddrag fra AT Dagslysfaktoren er forholdet mellem belysningsstyrken på en flade inde og den samtidige belysningsstyrke på en vandret flade i C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

15 det fri, når himlen er jævnt overskyet uden skyggende bygninger. Dagslysfaktoren kan beregnes eller måles i eksisterende bygninger. Tallet har ikke direkte nogen dokumenteret betydning for gene- eller symptomfrekvens, men det siger sagkyndige noget om behovet for at bruge elektrisk belysning. En dagslysfaktor større end 0,02 vil give et passende dagslysniveau for en normal arbejdsdag, og har i en årrække været Arbejdstilsynets krav til dagslysforholdene. UV 16 Lokalekortlægningen indsamles d. 16/1. UV Opslagstavler og gulvbelægning bør tjekkes 2. Døre med glas tjekkes for sikkerhedsglas 3. Vinduer og døres funktionsduelighed undersøges 4. Lux bør tjekkes i på tavle og borde Der er 256 lux i lokalet og 523 på tavlen. 1. Opslagstavler fås ikke i brandfaste materialer men med brandhæmmende overflade, de må ikke males og de må ikke ombetrækkes hvis ikke den nye dug er brandhæmmende. Ny opslagstavle 120x300 koster 1198 kr ombetrækning koster 2. Der er sikkerhedsglas i nyere døre og vinduer dette er et lov krav 3. renoveret juni lux 398 / 881 UV Opslagstavler kontrolleres for brandbart materiale 2. Vinduer efterses for funktionsduelighed 1. Opslagstavler fås ikke i brandfaste materialer men med brandhæmmende overflade, de må ikke males og de må ikke ombetrækkes hvis ikke den nye dug er brandhæmmende. Ny opslagstavle 120x300 koster 1198 kr C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

16 Medie Ved det nye lokale skal der laves en ny APV for dette lokale Idræt. 2. Renoveret juni 2009 Fysik LOKALE INSTRUKS Lokalet opleves som trangt med for få arbejdspladser ved store klasser herved er der øget risiko for falduheld Loftbeklædning ikke hel Gulvet er beskadiget Vinduer opleves som rådne og ikke funktionsduelige Der er risiko ved nødudgangen, der åbner direkte ud på bus/bil kørebane Dørene i lokalet åbner indad Der mangler gulvafløb i laboratoriet VVS opleves at have fejl HFI relæ tilslutning undersøges Der er ikke a-g betegnelser på 230 volt stikkontakter Gnistsikring på elinstallationer? Dagslysfaktor tjekkes Solafskærmning efterlyses LUX tjekkes Temperaturen i lokalet svinger med årstiden Under ombygning Dagslysfaktoren er forholdet mellem belysningsstyrken på en flade inde og den samtidige belysningsstyrke på en vandret flade i det fri, når himlen er jævnt overskyet uden skyggende bygninger. Dagslysfaktoren kan beregnes eller måles i eksisterende bygninger. Tallet har ikke direkte nogen dokumenteret betydning for gene- eller symptomfrekvens, men det siger sagkyndige noget om behovet for at bruge elektrisk belysning. En dagslysfaktor større end 0,02 vil give et passende dagslysniveau for en normal arbejdsdag, og har i en årrække været Arbejdstilsynets krav til dagslysforholdene. C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

17 Fællesareal Udendørs areal Bibliotek Procedure for tilbagemelding af uheld. Depot til trykflasker bør godkendes/erstattes med depot der kan godkendes Tjek gulvbelægningen Tjek brandudstyr og at afstande overholdes samt opslag 213 lux Alt ok Oversigt armaturer 75 fløj Rum Antal armaturer W Antal rør Pris pr. styk i alt kr C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

18 klasser 2880 Sløjd Billedkunst (38)* 468/988 Håndarbejde (38)* 450/950 N/T Hjemkundskab Musik It ialt 6102 *Ved en øget farvegengivelse vil der skulle bruges flere armaturer, i det der ved stor farvegengivelse er et betydeligt lystab typisk 20% i forhold til de 85 ra vi har i dag. Oversigt armaturer overbygningen Rum Antal armaturer W Antal rør Pris pr. styk i alt kr C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

19 Medie Radio rum stor lokale, klasse Bibliotek Bibliotek kontor Nogle steder vil der med fordel kunne rengøres reflektoren samt udskifte lysstofrør, og muligvis kan man dreje armaturer, dette vil dog gå ud over lys intensiteten i lokalet, et forsøg kunne gøres, egentlig tavlebelysning bør overvejes, under hensynstagen til at vipå et senere tidspunkt skal have smart-boards i alle lokaler (ca kr. pr lokale) Der skal være 200 lux 80 cm over gulvet (bordhøjde) og 500 lux på tavlen på lyse tavler er der kun krav om 200 lux. Dokumentation C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

20 Lys og belysning Belysningen i en bygning kommer fra dagslyset og den kunstige belysning. Dagslyset er givet ved vinduernes størrelse, udformning, afskærmning m.m., mens den kunstige belysning er bestemt af armaturtyper, placering, lyskilder m.m. Rummets udformning og farver påvirker belysningsforholdene. På grund af den store variation i dagslyset i det fri varierer lyset meget i løbet af dagen, og vinduets placering bevirker tillige, at der er en stor variation fra sted til sted i et rum og også fra rum til rum under samme dagslysforhold. Målinger foretaget med dagslys skal derfor altid relateres til en beskrivelse af dagslyset i det fri, dvs. belysningsstyrke, skydække, samt skyggeforhold. C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

21 Hvis dagslyset giver anledning til gener ved bestemte dagslysforhold, bør målingerne foretages, når disse forekommer. Hvis det er den kunstige belysning, der primært skal vurderes, skal dette gøres uden dagslys. En god beskrivelse af indendørs lysforhold indeholder belysningsstyrke, luminansfordeling. blænding, kontrastforhold, lysets farveegenskaber og flimmer samt dagslysfaktoren. Flere af disse egenskaber skal kunne måles eller vurderes for arbejdspladsen og skal ses i forhold til personernes placering og arbejdsopgaver. Gode grunde til at måle Erfaringsmæssigt er der sjældent mange, der klager over lyset eller belysningen, normalt mindre end 10 pct. Hvis pct. hyppigt føler sig generet, giver det anledning til generelt at foretage en undersøgelse. Er der hyppige øjengener, evt. forbundet med hovedpine samtidig med krævende synsopgaver fx arbejde ved skærmterminal, er det velbegrundet at foretage en måling og vurdering af belysningsforholdene, især hvis der ikke er individuel belysning. Da belysningen skal tilpasses arbejdsopgaven, stilles der således store krav til et velprojekteret belysningsanlæg. Vurdering En sagkyndig, visuel bedømmelse og vurdering uden måling rækker langt, når det alene drejer sig om at afgøre, om belysningen kan være medvirkende årsag til indeklimaproblemer. Kravene til belysning er mest udarbejdet med hensyn til komfort og arbejdspræstationen, ikke ud fra symptomer og gener. Vurderingskriterier fremgår detaljeret af DS 700, Kunstig belysning i arbejdslokaler, og specielle måletekniske overvejelser fremgår af Teknisk Arbejdshygiejne II. C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

22 Måling og vurdering Målinger eller vurderingsmetoder udføres for bygningens brug med hensyn til, om den anvendes primært med dagslys alene, kunstlys alene eller kombinationer af begge. Måling af belysningsanlæggets ydelse uden dagslys har betydning i forbindelse med en vurdering af, om anlægget opfylder kravene i DS 700 og dermed også Bygningsreglementet BR 95. C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

23 Dagslysadgang og udsyn Arbejdsrum skal have tilgang af dagslys, så rummene er velbelyste. Dagslystilgangen vil normalt være tilstrækkeligt, når vinduesarealet ved sidelys svarer til 10% af gulvarealet eller ved ovenlys 7% af gulvarealet (BR 95). Med dagslysadgang følger normalt også udsyn. Arbejdsrum skal forsynes med vinduer, der er anbragt, så personer i rummet kan se ud på omgivelserne (BR 95). Mulighed for at følge med i vejrliget og livet udenfor spiller en positiv rolle. Da belysningsstyrken for dagslyset varierer meget, beskrives denne i stedet for med en dagslysfaktor. Dagslysfaktoren er forholdet mellem belysningsstyrken på en flade inde og den samtidige belysningsstyrke på en vandret flade i det fri, når himlen er jævnt overskyet uden skyggende bygninger. Dagslysfaktoren kan beregnes eller måles i eksisterende bygninger. Tallet har ikke direkte nogen dokumenteret betydning for geneeller symptomfrekvens, men det siger sagkyndige noget om behovet for at bruge elektrisk belysning. En dagslysfaktor større end 0,02 vil give et passende dagslysniveau for en normal arbejdsdag, og har i en årrække været Arbejdstilsynets krav til dagslysforholdene. Arbejdspladser uden dagslysadgang kan kun tillades (af kommunalbestyrelsen), hvis arten af virksomhedens produktion ikke tillader dagslys (BR 95). Almen belysningsstyrke Belysningsstyrken bedømmes visuelt med hensyn til, om den ser tilfredsstillende ud. Derudover måles den med luxmeter i lokalet på vandret plan (0,85 over gulv eller på gulvet). Se tabellen på modstående side og DS C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

24 700. Arbejdspladsbelysning Da kravet til arbejdspladsbelysningen ofte er større end til rummets almene belysning, bør der normalt være en særbelysning på den enkelte arbejdsplads. Eksempler på belysningsstyrker jf DS 700 ses af nedenstående tabel. Belysningsstyrken bedømmes visuelt og ved måling, idet der tages hensyn til den aktuelle synsopgave på det enkelte arbejdssted (DS 700). Belysningsstyrken måles med et luxmeter på selve arbejdsobjektet. De angivne belysningsstyrker i DS 700 gælder for personer op til 45 år med normalt syn, og en evt. højere belysningsstyrke til ældre kan være nødvendigt. C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

25 Synsnedsættende eller ubehagsblænding fra dagslys Undersøg med og uden gardiner eller solafskærmning om vinduernes omgivelser kan ses, og ansigter træder klart frem, når man kigger i retning mod vinduet. Undersøg derudover om lyset fra vinduet er irriterende, når du ser på din arbejdsopgave (Skyg med hånden, så lyset fra vinduet ikke rammer øjet, og se om det forbedrer forholdene). Tilsvarende gøres for en synsretning mod vinduet. Eksempler på belysningsniveauer efter DS 700 Arbejdsområde Belysningsstyrke lux Kontor: Vedvarende skrivning og læsning 500 Andet 200 Grafisk arbejde, tegning, syning Undervisning, daginstitution: 500 På arbejdsbordet 200 På tavler 500 Mødelokaler, kontor generelt 200 Rengøringslys: C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

26 Grundig rengøring 200 Lettere i gangarealer o. l. 50 Butik 200 Synsnedsættende eller ubehagsblænding fra belysningsarmaturer Lyskilderne i armaturerne bør ikke kunne ses, når disse betragtes fra arbejdsstedet. Synsnedsættende blænding: Undersøg om arbejdsobjektet træder klarere frem, når der skygges med hånden, så lyset fra armaturerne ikke rammer øjet (ligesom en kasketskygge). Ubehagsblænding: Undersøg om lyset fra armaturerne er irriterende, når du ser på din arbejdsopgave (Skyg med hånden, så lyset fra armaturerne ikke rammer øjet, og se om det forbedrer forholdene). C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

27 C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

28 Kontraster i eller omkring arbejdsstedet Kan detaljer i arbejdsemnet ses let og ubesværet og klart adskilt fra omgivelserne uden, at der er for kraftige lys- eller skyggedannelser? Der skal være både rettet og diffust lys. Kontraster bl.a. i trykt papir og i skærmbilleder er meget afhængige af spejling og reflekser, men også af emnet selv. Spejling og reflekser Undersøg ved hjælp af et spejl, at der ikke er reflekser fra lyskilder og dagslys. Luminans Luminansen (lysheden af arbejdsområdet) i og omkring arbejdsstedet eller fra området til omgivelserne. Luminansen kan måles med en luminansmåler. Luminansen skal aftage fra arbejdsemnet og udefter, men ikke i generende store spring. De må ikke være meget større end 10:3:1. C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

29 C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

30 Flimmer Lysstofrør med højfrekvensanlæg eller en LC-kobling er praktisk taget flimmerfri. Flimmer observeres ved at se forbi lyskilden, så den er i det ydre synsfelt. Dataskærne uden flimmer kan købes idag. De vil sandsynligvis reducere træthed i øjene. Farvegengivelse Farvegengivelse kan i visse tilfælde være af betydning, især i butikker, der sælger stoffer, litografier o.l. Belysningsarmaturer er (bør være) deklarerede med et farvegengivelsesindeks. Glødelamper har højeste indeks 100. En rimelig god gengivelse er indeks 80. Farvetemperaturen bør også vies interesse. Se nærmere i Teknisk Arbejdshygiejne II. Måleinstrumenter Belysningsstyrken måles med et luxmeter og luminansen med en luminansmåler. Der findes luxmetre, der også kan bruges til luminansmåling, med en tilstrækkelig nøjagtighed. Undgå at skygge for lyset, når der måles. Der findes beregningsmetoder til blænding og kontrast, men for en øvet observatør har dette i indeklimaet kun en dokumentationsværdi. Såfremt dokumentation i form af måleværdier ønskes, bør der foretages en egentlig belysningsteknisk undersøgelse af en specialist. Middelbelysningsstyrken i et rum måles oftest i midten af lokalet. Der måles under et armatur Eu og imellem armaturer, Ei. Middelbelysningsstyrken beregnes som Em = (Eu+ 3Ei):4. C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

31 Luxmeter Husk at registrere: Vejret mht. direkte solindfald Udvendige skyggeforhold Reflektion fra andre bygninger Solafskærmningstypen Solafskærmning og gardiners brug i og udenfor arbejdstiden Arbejdspladsernes placering Arbejdets art fx pc, tegninger mm. Indstillelige, individuelle arbejdslamper Belysningens placering type og påtrykt watt samt brugsmønstret, hvornår tændes og i hvor mange timer. C:\Users\FST\Documents\KC\Sikkerhedsrepræsentantarbejdet\serviceleder.docAPV skoleåret

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lyskvalitet og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Problem: vi har begrænsede energi-resourcer kunstlys bruger energi hele

Læs mere

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalet placeret med udgangsdøre til evt. parkeringsplads eller lign.? Hvis nej, er der så vareelevator eller ladvogne/rulleborde?

Læs mere

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Findes depot i umiddelbar nærhed? Findes depot i samme niveau?

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys

Ungt Lys. Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Fysisk APV fremtidens opgaver Kolind Centralskole skoleåret 2008 2009

Fysisk APV fremtidens opgaver Kolind Centralskole skoleåret 2008 2009 8. marts 2010 Fysisk APV fremtidens opgaver Kolind Centralskole skoleåret 2008 2009 Jf. årshjulet for sikkerhedsarbejdet på Kolind skole gennemføres hermed APV trin 1 for 75 fløjen med faglokaler. Dette

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Registrering Der foretages en entydig registrering af: anlægsbeskrivelse af belysningsanlæg zone areal almen belysning, installeret effekt i brugstiden,

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor lys er vigtigt, samt forskellen på dagslys og kunstigt lys. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Krav til rummet Dagslys og belysning

Krav til rummet Dagslys og belysning Krav til rummet Dagslys og belysning Af Jens Christoffersen, ph.d., seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut, Afdelingen for Sundhed og komfort Mennesket er ikke skabt til at opholde sig indendørs

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys. Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner

Ungt Lys. Dansk Center for Lys. Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand Lærerarbejdspladser Temakursus 2013 v. Amalie Ferdinand Overskrifter Proces til indretning af arbejdspladser Krav til arbejdspladser Krav på pauser? Hjemmearbejdspladser APV Samarbejde mellem TR og AMR

Læs mere

APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013)

APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013) APV vurdering af faglokaler. (er justeret i april 2013) LOKALE APV DATO ANSVAR LIG Udbedret senest Udbedret/bemærkning er Bil/Hån Lokalet er godt indrettet og alt skønnes i orden. Dog mangler: En afklaring

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lys i dagtilbud har, lysets påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold.

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole

Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Kastrupgårdsskolen. A.P.V. Undersøgelse. Sikkerhedsgruppe. Skoleleder Hans Petersen HP Lærer Anne Skov Christensen ACh Teknisk serviceleder Ole Svendsen OSv Al kontrol foretages af Skolelederen. Fysiske

Læs mere

Metode til afdækning af behov for belysning i hjemmene hos ældre blinde/svagtseende. Hjælpemiddelcentralen

Metode til afdækning af behov for belysning i hjemmene hos ældre blinde/svagtseende. Hjælpemiddelcentralen Metode til afdækning af behov for belysning i hjemmene hos ældre blinde/svagtseende Hjælpemiddelcentralen Metode til afdækning af behov for belysning i hjemmene hos ældre blinde/svagtseende På Hjælpemiddelcentralen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Lys og trivsel. Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk

Lys og trivsel. Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk Lys og trivsel Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk Program: Lys og trivsel Analyse, Det store rums lys Studie, Det lille rums lys Natur og omgivelser og dagslys >< Teknologi

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Vinduer og dagslys $I.MHOG-RKQVHQ'DJVO\VJUXSSHQ6WDWHQV%\JJHIRUVNQLQJVLQVWLWXW6%, Felt- og spørgeskemaundersøgelse. Generelt om kontor og indeklima

Vinduer og dagslys $I.MHOG-RKQVHQ'DJVO\VJUXSSHQ6WDWHQV%\JJHIRUVNQLQJVLQVWLWXW6%, Felt- og spørgeskemaundersøgelse. Generelt om kontor og indeklima Vinduer og dagslys $I.MHOG-RKQVHQ'DJVO\VJUXSSHQ6WDWHQV%\JJHIRUVNQLQJVLQVWLWXW6%, Lyset, og i særlig grad dagslyset, har altid været omtalt som en meget væsentlig faktor for vores oplevelse af rum. Ikke

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kunstig belysning. A.1.5 Februar 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996

At-VEJLEDNING. Kunstig belysning. A.1.5 Februar 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-VEJLEDNING A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET

BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET INDHOLD 4 FORORD 7 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER 8 DAGSLYS 10 KUNSTIG BELYSNING 11 SAMSPIL MELLEM DAGSLYS OG KUNSTIG

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2 Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser Juli 2005 Erstatter At-anvisning nr. 1.2.0.2 af august 1995 2 Hvad er

Læs mere

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. -

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. - Arbejdspladsvurdering 2004/2005 - handleplan Sæby Rådhus, Drifts- og Forsyningsafdelingen, Ålborgvej 93 og administrativt personale ved Virksomheden Thorshøj I orden Problem Fysiske forhold Socialforvaltningen,

Læs mere

Fællesområder, inde APV - Fase 1 Skema 23 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Gangarealer og fælles områder

Fællesområder, inde APV - Fase 1 Skema 23 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Gangarealer og fælles områder Gangarealer og fælles områder Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen ikke afgiver mineralulds- eller asbestfibre? Er armaturer forsvarligt ophængt? Er vægbeklædningen brandsikker?

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS KONSEKVENSER FOR DAGSLYS VED FORSKELLIGE VINDUES- PLACERINGER OG -UDFORMNINGER I NYT KONTORHUS. ENERGISTYRELSENS EKSEMPELSAMLING OM ENERGI SBI

Læs mere

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Formål med projekt Konkretisering af behov for patienter og personale Brugerbaseret forbedring af belysningsforhold, v.hj.a. lysregistrering samt brugerundersøgelse

Læs mere

Energirigtig Belysning

Energirigtig Belysning Energirigtig Belysning til institutioner, kontorer, butikker og andet erhverv Overholder Dansk Standard DS700 for Kunstig belysning i arbejdslokaler www.tricklestar.com Indholdsfortegnelse Produkt Gruppe

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 GODT LYS PÅ KONTORET 4 5 6 10 13 14 16 17 18 19 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER

Læs mere

Kunstig belysning i arbejdslokaler

Kunstig belysning i arbejdslokaler Dansk standard DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler Artificial lighting in workrooms 6. udgave 2005-06-17 DS 700 København DS projekt: 56900 ICS: 91.160.10 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst!

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst! Indholdsfortegnelse: Forord Side 1 Hvad betyder lys for fisk, mig og planter? Side 1 Lysstyrke og beregning! Side 3 LUX Side 3 Lumen! Side 3 PAR Side 3 Farve temperatur! Side 4 Farvegengivelse Side 5 Ra

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Beregning af dagslys i bygninger

Beregning af dagslys i bygninger By og Byg Anvisning 203 Beregning af dagslys i bygninger Jens Christoffersen Kjeld Johnsen Erwin Petersen 1. udgave, 2002 Titel Beregning af dagslys i bygninger Serietitel By og Byg Anvisning 203 Udgave

Læs mere

Aalborg Universitet. Vinduer og dagslys - en feltundersøgelse i kontorbygninger Christoffersen, Jens; Johnsen, Kjeld. Publication date: 1999

Aalborg Universitet. Vinduer og dagslys - en feltundersøgelse i kontorbygninger Christoffersen, Jens; Johnsen, Kjeld. Publication date: 1999 Aalborg Universitet Vinduer og dagslys - en feltundersøgelse i kontorbygninger Christoffersen, Jens; Johnsen, Kjeld Publication date: 1999 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsplaner og personlig planlægning

Arbejdsplaner og personlig planlægning Arbejdsplaner og personlig planlægning Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet giver et indblik i planlægningen af en rengøringsassistents arbejdsdag. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

CARL BRO GRUPPEN. LTS årsmøde hos VELUX Den 2. marts 2006. Dynamisk Lys v. Jesper Aarup

CARL BRO GRUPPEN. LTS årsmøde hos VELUX Den 2. marts 2006. Dynamisk Lys v. Jesper Aarup CARL BRO GRUPPEN LTS årsmøde hos VELUX Den. marts 006 Dynamisk Lys v. Jesper Aarup Baggrund Velux er en virksomhed der arbejder med dagslys Ønskede et belysningskoncept som understreger dette Relativt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

INDEKLIMA OG GLAS BR-krav

INDEKLIMA OG GLAS BR-krav INDEKLIMA OG GLAS BR-krav VEJLEDNING 1. Indledning Denne information giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af valg af glas for at opnå et godt indeklima, primært i forbindelse

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

Lys temadag 14. sept. 2010, Arkitektskolen Aarhus. Lys og sundhed

Lys temadag 14. sept. 2010, Arkitektskolen Aarhus. Lys og sundhed Lys temadag 14. sept. 2010, Arkitektskolen Aarhus Lys og sundhed BEFREITES WOHNEN LICHT OEFFNUNG Simultan farvekontrast Lys som synsskabende faktor Lys som sundhedsskabende faktor (6.5.1, stk. 1) BR 2008

Læs mere

Kravspecifikation A+E:3D Software

Kravspecifikation A+E:3D Software Side 1 af 1 Bilag9/projektnr.343 049, 1 Side 2 af 2 Indholdsfortegnelse Tilføjelser... 4 Punktertildiskussion... 4 Rapport... 4 Introduktion... 5 Hvilkeproblemerskalprogrammetløse?... 5 Målgruppe... 5

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

By og Byg Resultater 032. Effektive belysningsanlæg i storrumskontorer

By og Byg Resultater 032. Effektive belysningsanlæg i storrumskontorer By og Byg Resultater 032 Effektive belysningsanlæg i storrumskontorer Effektive belysningsanlæg i storrumskontorer Steen Traberg-Borup, Statens Byggeforskningsinstitut Vibeke Clausen, Lysteknisk Selskab

Læs mere

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Brugsanvisning Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Stil krav til dit arbejdslys

Stil krav til dit arbejdslys TEMA Fysisk arbejdsmiljø Stil krav til dit arbejdslys En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne Indhold 3 Godt lys giver færre sygedage 3 Tilpasning efter aktivitet og behov 4 Krav til belysningen

Læs mere

PL LED rør 6,5W. Erstatning for 11-13W lysstofrør. Produktblad. Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Billede af DF-PL5W30-2G7

PL LED rør 6,5W. Erstatning for 11-13W lysstofrør. Produktblad. Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Billede af DF-PL5W30-2G7 Produktblad PL LED rør 6,5W Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Erstatning for 11-13W lysstofrør Billede af DF-PL5W30-2G7 1 1. Specifikationer Egenskaber for pære Form: Rør Sokkel/fatning:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Udgiver: BAR Jord til Bord, www.barjordtilbord.dk Oktober 2002 Tegninger: Jesper Hummeluhr ISBN-Nr. 87-91073-06-5

Læs mere

Opgaver - Belysningsteknik - anv. af lystekniske grundbegreber...3

Opgaver - Belysningsteknik - anv. af lystekniske grundbegreber...3 44097 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Belysningsteknik - anv. af lystekniske grundbegreber...3 2-12 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-13:13 Ordre 10720 EFU Opgave 1 Beskriv med ord følgende begreber: Lysstyrke Lysstrøm

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

Udligningsforbindelser

Udligningsforbindelser Udligningsforbindelser Der manglede en lokal supplerende udligningsforbindelse til aftrækskanalen i badeområde 3 i loftet over bruseren. Mindre fejl Køleskabet var tilsluttet via en stikprop (schukostikprop)

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Kontorer Lejlighedsarbejde Vedvarende arbejde Gange og trappe 200 lux 500 lux 50 lux Rengøring af

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 Bliv opdateret på arbejdsmiljøet Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 1 Når Arbejdstilsynet kommer Ved en screeningen i dag lægges der vægt på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Der lægges

Læs mere

Dit redskab til energirigtigt byggeri. A+E:3D er et redskab for arkitekter, med henblik på a t arkitekter, ingeniører og

Dit redskab til energirigtigt byggeri. A+E:3D er et redskab for arkitekter, med henblik på a t arkitekter, ingeniører og STARTSIDE Dit redskab til energirigtigt byggeri A+E:3D er et redskab for arkitekter, med henblik på a t arkitekter, ingeniører og forskellige arkitektonis ke, geometriske og formmæssige løsningsmodeller

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69%

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69% ETU EUD Hovedforløb / Hold: Uge / Antal besvarelser: Gennemført:.... / Udskrivningsdato:... Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der

Læs mere

Supplerende nyttig information

Supplerende nyttig information Supplerende nyttig information Nøgle Boligens hovednøgle åbner indgangsdøren samt postkassen. Nøglen udleveres ved indflytning i 3 eksemplarer og kun disse nøgler kan åbne boligen. Viceværten har ingen

Læs mere

BR s nye energibestemmelser

BR s nye energibestemmelser BR s nye energibestemmelser (Dokumentation iflg. SBI-anvisning 213 og Be06, samt energimærkning af nye og gamle bygninger) Vibeke Clausen, Lysteknisk Selskab EU-direktiv: Energy Performance of Buildings

Læs mere

Stil krav til dit arbejdslys. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne. 1 stil krav til dit arbejdslys

Stil krav til dit arbejdslys. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne. 1 stil krav til dit arbejdslys Stil krav til dit arbejdslys En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 stil krav til dit arbejdslys Indhold 3 Godt lys giver færre sygedage 3 Tilpasning efter aktivitet og behov 4 Krav til belysningen

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Rødekro Andelsboligforening H v a d s k a l j e g k i k k e p å, f o r a t s p a r e p e n g e p å e l f o r b r u g e t t i l l y s Få mere at vide om de nye sparepærer og LED Belysning 2 Sådan vælger

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Sådan indretter du din kontorarbejdsplads

Sådan indretter du din kontorarbejdsplads Sådan indretter du din kontorarbejdsplads 1 Forord Denne vejledning er til dig, som dagligt anvender en kontorarbejdsplads. Formålet med vejledningen er, at give information dig om, hvordan du selv kan

Læs mere

Vejledning om Skærmarbejde - At-vejledning D Juni Erstatter november 2006

Vejledning om Skærmarbejde - At-vejledning D Juni Erstatter november 2006 VEJ nr 10163 af 01/06/2009 Udskriftsdato: 20. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ERHVERV Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 02 Koldt vand 02 Varmt vand 03 EL 16 Belysning 16 Andet elforbrugende

Læs mere

Lys, sundhed og velvære - Bedre lys til ældre mennesker

Lys, sundhed og velvære - Bedre lys til ældre mennesker Lys, sundhed og velvære - Bedre lys til ældre mennesker Kjeld Johnsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet, København Bedre lys til fremtidens ældreboliger 12. december 2012 Oversigt Synssansen

Læs mere

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening Retningslinjer og vejledning for Hobro Boligforening Retningslinier og vejledning Retningslinier og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse, forbedringer, ændringer og moderniseringer af boligforeningens

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Dagslys- og udsynskrav i BR18. Helle Foldbjerg Rasmussen MicroShade A/S

Dagslys- og udsynskrav i BR18. Helle Foldbjerg Rasmussen MicroShade A/S Dagslys- og udsynskrav i BR18 Helle Foldbjerg Rasmussen MicroShade A/S Indhold BR18 krav Udsyn Dagslys Eftervisning af de nye dagslyskrav Konsekvenser af de nye dagslysregler i BR18 7 February 2019 2 Udsynskrav

Læs mere

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document:

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document: Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel ge Revisionsforslaget til DS 700 stiller generelt krav om højere middelbelysningsstyrker i rum øgede krav til regelmæssighed i rum. Samtidig

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lys & lyskilder. Ca. ½ time med lidt faktuelt, lidt holdninger og bud på trends...

Lys & lyskilder. Ca. ½ time med lidt faktuelt, lidt holdninger og bud på trends... AAA lys 14.9.10 Lys & lyskilder Ca. ½ time med lidt faktuelt, lidt holdninger og bud på trends... Lys Lysbegreber Lyskilder Lysformer/lysdesign Bud på trends...og forudsigelse Hvem snakker?? Ib Mogensen,

Læs mere

Fællesskolen Hammelev Sct. Severin

Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Beskrivelse / STED Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Afdeling SSS Varme/ventilation: Udskiftning af hoved ventilations anlægget i Bygning A. D og C. Udskiftning af induktionskabinetter til radiatorer.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere