Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K"

Transkript

1 Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren, om økonomisk støtte til dækning af udgifter i forbindelse med symposium den 25. Juni 2013 i Moltkes Palæ, har Pfizer hermed fornøjelsen af at give tilsagn i form af en økonomisk støtte på kr 5.000,- Sponsoratet ydes desuden på betingelse af og i overenstemmelse med Pfizers regler om bestikkelse og korruption, vedhæftet dette brev som Appendiks A og B. Vi beder dig venligst udfylde vedlagte udbetalingsskema og returnere i den vedlagte frankerede svarkuvert i underskrevet stand til Pfizer ApS. Det er en forudsætning for udbetaling af sponsoratet, at der oplyses et CVR-nummer på udbetalingsskemaet. Ved underskrivning og returnering af udbetalingsbilaget accepterer du samtidig at ovenstående betingelser for sponsoratet overholdes og at foreningen forpligter sig til at afholde aktiviteten i henhold til det oplyste. Nærværende aftale vil desuden være offentligt tilgængelig på Pfizers hjemmeside ( frem til 1. Januar Pfizer opbevarer oplysninger om navn, kontaktoplysninger og CPR-nr. vedrørende denne aftale i et globalt elektronisk system til behandling af persondata, som er tilgængeligt for en række selskaber i i Pfizer-koncernen. Disse personoplysnigner kan blive overført af Pfizer til andre selskaber indenfor Pfizer-koncernen, til Pfizers samarbejdspartnere samt til involverede myndigheder. Disse modtagere kan være beliggnede i lande uden for EU, eksempelvis USA. I kan til enhver tid rette henvendelse til Pfizer, for at få adgang til de personlige oplysninger, som Pfizer opbevarer og i denne forbindelse anmode om rettelse i eller ændring af de personlige oplysninger. Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os. Med venlig hilsen Pfizer ApS Kjetil Hagen Commercial Lead Vers. 07May2013

2 Appendiks A Erklæringer og garantier 1.1 Ansøgeren bekræfter at have læst og forstået Pfizers politik vedrørende bestikkelse og korruption i henhold til Appendiks B ( Pfizer s Anti-Bribery and Anti-Corruption Principles ). 1.2 Ansøgeren har i den udstrækning, det er påkrævet i henhold til gældende love og forskrifter, alle tilladelser, registreringer og kvalifikationer, der er nødvendige for at modtage støtte. Samt at støtten ikke er uforenelig med Ansøgerens andre forpligtelser. 1.3 Ansøgeren har ikke og vil ikke direkte eller indirekte tilbyde eller betale - eller give tilladelse til, at der tilbydes eller betales - pengebeløb eller noget andet af økonomisk værdi for at påvirke en Offentlig Embedsmand, eller enhver anden person, på en uretmæssig eller korrupt måde for at opnå erhvervsmæssige fordele, og Ansøgeren selv har ikke, og vil ikke i fremtiden, modtage sådan betaling. 1.4 Pfizer forbeholder sig retten til at offentliggøre, at Pfizer har ydet økonomisk støtte til Ansøgeren. Herunder størrelsen på støtten. 1.5 Pfizer skal være berettiget til at tage rimelige skridt for at sikre, at støtten ikke anvendes uretmæssigt. 1.6 Pfizer kan ophæve Aftalen uden varsel, såfremt Ansøgeren ikke opfylder ovennævnte erklæringer og garantier, eller hvis det kommer til Pfizers kendskab, at Ansøgeren, eller dem som handler på Ansøgerens vegne, med hensyn til den præsterede ydelse på Pfizers vegne, foretager eller tidligere har foretaget sådanne uretmæssige betalinger til offentlige embedsmænd eller enhver anden person, APPENDIKS B - PFIZERS INTERNATIONALE FORRETNINGSPRINCIPPER FOR FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE OG KORRUPTION ( Pfizer s Anti-Bribery and Anti- Corruption Principles ) Pfizer har længe haft en politik, der forbyder bestikkelse og korruption i driften af vores virksomhed i USA og udlandet. Pfizer arbejder intenst på at drive virksomhed med integritet og handle etisk korrekt og lovligt i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser. Vi forventer samme engagement fra konsulenter, agenter, repræsentanter eller andre virksomheder og enkeltpersoner, som handler på vores vegne ("forretnings- og samarbejdspartnere"), foruden dem der handler på vegne af vores forretnings- og samarbejdspartnere (f.eks. underleverandører) i forbindelse med arbejde for Pfizer. Bestikkelse af offentlige embedsmænd De fleste lande har love, der forbyder at foretage, tilbyde eller love nogen form for betaling eller andet af værdi (direkte eller indirekte) til en offentlig embedsmand, når betalingen har til formål at påvirke en officiel lov eller beslutning for at fremme eller bibeholde forretningsaftaler. Vers. 01May2013

3 "Offentlig embedsmand skal fortolkes bredt og betyder: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) enhver valgt eller udpeget offentlig embedsmand (f.eks. en lovgiver eller et medlem af et ministerium); enhver medarbejder eller person, der handler på vegne af en offentlig embedsmand, et statsligt organ eller en virksomhed, der varetager en offentlig funktion, eller ejes eller styres af en stat(f.eks. en sundhedsprofessionel, som er ansat af på et offentligt hospital, eller en forsker, som er ansat på et offentligt ejet universitet); enhver funktionæransat hos et politisk parti, en kandidat til et offentligt embede eller en medarbejder eller person, der handler for eller på vegne af et politisk parti eller en kandidat til et offentligt embede; enhver medarbejder eller person, der handler for eller på vegne af en offentlig, international organisation; ethvert medlem af en kongelig familie eller militæret; og enhver enkeltperson, der på anden vis er kategoriseret som offentlig embedsmand under loven. Staten henviser til alle niveauer og underafdelinger af stater (f.eks. lokale, regionale eller nationale og administrative, lovgivende eller udøvende). Eftersom definitionen af offentlig embedsmand er så bred, er det sandsynligt, at forretningspartnere vil interagere med en offentlig embedsmand i forbindelse med den almindelige drift af deres virksomhed på vegne af Pfizer. Læger, der f.eks. er ansat på offentligt ejede hospitaler, betragtes som offentlige embedsmænd. Den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ) forbyder at foretage, love eller godkende en betaling eller at give andet af værdi til en ikke-amerikansk offentlig embedsmand for på uretmæssig eller korrupt vis at påvirke denne offentlige embedsmand til at udforme en lov eller træffe en beslutning, der hjælper en virksomhed til at opnå eller bevare forretningsaktiviteter eller på anden vis opnå uretmæssige fordele. FCPA forbyder også en virksomhed eller person at benytte en anden virksomhed eller person til at tage del i sådanne aktiviteter. Som amerikansk virksomhed skal Pfizer overholde FCPA og kan som følge af love, der er gældende overalt i verden, holdes ansvarlig af en forretnings- eller samarbejdspartner. Principper for forebyggelse af bestikkelse og korruption, som dækker interaktioner med stater og offentlige embedsmænd Forretnings- og samarbejdspartnere skal formidle og overholde følgende principper med hensyn til deres interaktioner med stater og offentlige embedsmænd: Forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, må hverken direkte eller indirekte foretage, love eller godkende foretagelse af en korrupt betaling eller give noget af værdi til en offentlig embedsmand for at påvirke den pågældende embedsmand til at udforme love eller træffe beslutninger, som hjælper Pfizer til at opnå eller bevare forretningsaktiviteter. Forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, må aldrig foretage en betaling eller tilbyde nogen genstand eller fordel til en offentlig embedsmand, desuagtet værdien heraf, som en uredelig opmuntring af en sådan embedsmand til at godkende, godtgøre, ordinere Vers. 01May2013

4 I udførelsen af deres Pfizer-relaterede aktiviteter, skal forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, forstå og overholde alle lokale love, bestemmelser eller driftsprocedurer (herunder krav fra statsenheder som f.eks. offentligt ejede hospitaler eller forskningsinstitutioner), som pålægger grænser for, begrænsninger af eller krav om offentliggørelse af kompensation, økonomisk støtte, donationer eller gaver, der måtte være givet til offentlige embedsmænd. Hvis en forretningseller samarbejdspartner er usikker på betydningen eller gyldigheden af identificerede grænser, begrænsninger eller krav om offentliggørelse med hensyn til interaktioner med offentlige embedsmænd, skal den pågældende forretnings- eller samarbejdspartner rådføre sig med sin primære Pfizer-kontaktperson, før denne deltager i sådanne interaktioner. Forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, har ikke ret til at tilbyde faciliteringsbetalinger. En faciliteringsbetaling er en nominel betaling til en offentlig embedsmand med henblik på at sikre eller fremme udførelsen af en rutinemæssig, allerede fastlagt offentlig handling. Eksempler på faciliteringsbetalinger omfatter betalinger for at fremme behandlingen af licenser, tilladelser eller visa, hvor alle papirer er i orden. Hvis en forretnings- eller samarbejdspartner eller nogen, der handler på dennes vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, modtager eller bliver opmærksom på en anmodning eller et krav om en faciliteringsbetaling eller bestikkelse i forbindelse med arbejde for Pfizer, skal forretnings- eller samarbejdspartneren straks rapportere en sådan anmodning eller et sådant krav til sin primære kontaktperson hos Pfizer, før der foretages yderligere. Kommerciel bestikkelse Bestikkelse og korruption kan også forekomme i ikke-offentlige relationer mellem to virksomheder. De fleste lande har love, der forbyder at tilbyde, love, give, anmode om, modtage, acceptere eller indvillige i at modtage penge eller andet af værdi til gengæld for en uretmæssig forretningsmæssig fordel. Eksempler på forbudt adfærd kan omfatte, men er ikke begrænset til at give dyre gaver, overdreven gæstfrihed, kommission eller investeringsmuligheder med henblik på uretmæssig at fremme købet af varer eller tjenesteydelser. Pfizer-kollegaer har ikke ret til at tilbyde, give, anmode om eller acceptere bestikkelse, og vi forventer af vores forretningspartnere- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, at de overholder de samme principper. Principper for forebyggelse af bestikkelse og korruption, som dækker interaktioner med private parter og Pfizer-kollegaer Forretnings- og samarbejdspartnere skal formidle og overholde følgende principper med hensyn til deres interaktioner med private parter og Pfizer-kollegaer: Vers. 01May2013

5 Forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, må hverken direkte eller indirekte foretage, love eller godkende en korrupt betaling eller levere noget af værdi til en person for at påvirke den pågældende person til at give uretmæssige forretningsmæssige fordele til Pfizer. Forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, må hverken direkte eller indirekte anmode om, indvillige i at acceptere eller modtage en betaling eller noget af værdi som en uretmæssig opmuntring i forbindelse med de forretningsaktiviteter, de udfører for Pfizer. Pfizer-kollegaer må ikke modtage gaver, tjenesteydelser, frynsegoder, underholdning eller andre genstande af mere end symbolsk eller nominel monetær værdi fra forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer. Desuden er gaver af nominel værdi kun tilladt, hvis de modtages ved sjældne lejligheder, og kun ved passende anledninger for gavegivning. Rapportering af mistænkte eller faktiske overtrædelser Forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, forventes at gøre opmærksom på bekymringer i relation til potentielle brud på disse internationale principper for forebyggelse af bestikkelse og korruption eller lovgivningen. Sådanne indrapporteringer kan foretages til en forretnings- eller samarbejdspartners primære kontaktperson hos Pfizer, eller hvis en forretningspartner foretrækker det, til Pfizers Compliance-afdeling pr. til eller pr. telefon til Vers. 01May2013

6 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse af ansøgning fra Patientforeningen Lungekræft herefter benævnt Ansøgeren, om økonomisk støtte til Awareness Event i efteråret 2013, heri støtte til materialer der bruges i kampangen. Har Pfizer hermed fornøjelsen af at give tilsagn til at yde en økonomisk støtte på kr ,00. Sponsoratet ydes desuden på betingelse af og i overenstemmelse med Pfizers regler om bestikkelse og korruption, vedhæftet dette brev som Appendiks A og B. Vi beder dig venligst udfylde vedlagte udbetalingsskema og returnere i den vedlagte frankerede svarkuvert i underskrevet stand til Pfizer ApS. Det er en forudsætning for udbetaling af sponsoratet, at der oplyses et CVR-nummer på udbetalingsskemaet. Ved underskrivning og returnering af udbetalingsbilaget accepterer du samtidig at ovenstående betingelser for sponsoratet overholdes og at foreningen forpligter sig til at afholde aktiviteten i henhold til det oplyste. Nærværende aftale vil desuden være offentligt tilgængelig på Pfizers hjemmeside ( frem til den 1. april Pfizer opbevarer oplysninger om navn, kontaktoplysninger og CPR-nr. vedrørende denne aftale i et globalt elektronisk system til behandling af persondata, som er tilgængeligt for en række selskaber i i Pfizer-koncernen. Disse personoplysnigner kan blive overført af Pfizer til andre selskaber indenfor Pfizer-koncernen, til Pfizers samarbejdspartnere samt til involverede myndigheder. Disse modtagere kan være beliggnede i lande uden for EU, eksempelvis USA. I kan til enhver tid rette henvendelse til Pfizer, for at få adgang til de personlige oplysninger, som Pfizer opbevarer og i denne forbindelse anmode om rettelse i eller ændring af de personlige oplysninger. Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os. Med venlig hilsen Pfizer ApS Charlotte Madsen Produktchef

7 Appendiks A Erklæringer og garantier 1.1 Ansøgeren bekræfter at have læst og forstået Pfizers politik vedrørende bestikkelse og korruption i henhold til Appendiks B ( Pfizer s Anti-Bribery and Anti-Corruption Principles ). 1.2 Ansøgeren har i den udstrækning, det er påkrævet i henhold til gældende love og forskrifter, alle tilladelser, registreringer og kvalifikationer, der er nødvendige for at modtage støtte. Samt at støtten ikke er uforenelig med Ansøgerens andre forpligtelser. 1.3 Ansøgeren har ikke og vil ikke direkte eller indirekte tilbyde eller betale - eller give tilladelse til, at der tilbydes eller betales - pengebeløb eller noget andet af økonomisk værdi for at påvirke en Offentlig Embedsmand, eller enhver anden person, på en uretmæssig eller korrupt måde for at opnå erhvervsmæssige fordele, og Ansøgeren selv har ikke, og vil ikke i fremtiden, modtage sådan betaling. 1.4 Ansøgeren har ansvaret for, at offentliggøre at Pfizer har ydet økonomisk støtte. Afsnittet benyttes ved Educational Grants ellers slet] 1.5 Pfizer forbeholder sig retten til at offentliggøre, at Pfizer har ydet økonomisk støtte til Ansøgeren. Herunder størrelsen på støtten. 1.6 Pfizer skal være berettiget til at tage rimelige skridt for at sikre, at støtten ikke anvendes uretmæssigt. 1.7 Pfizer kan ophæve Aftalen uden varsel, såfremt Ansøgeren ikke opfylder ovennævnte erklæringer og garantier, eller hvis det kommer til Pfizers kendskab, at Ansøgeren, eller dem som handler på Ansøgerens vegne, med hensyn til den præsterede ydelse på Pfizers vegne, foretager eller tidligere har foretaget sådanne uretmæssige betalinger til offentlige embedsmænd eller enhver anden person,

8 APPENDIKS B - PFIZERS INTERNATIONALE FORRETNINGSPRINCIPPER FOR FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE OG KORRUPTION ( Pfizer s Anti-Bribery and Anti-Corruption Principles ) Pfizer har længe haft en politik, der forbyder bestikkelse og korruption i driften af vores virksomhed i USA og udlandet. Pfizer arbejder intenst på at drive virksomhed med integritet og handle etisk korrekt og lovligt i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser. Vi forventer samme engagement fra konsulenter, agenter, repræsentanter eller andre virksomheder og enkeltpersoner, som handler på vores vegne ("forretnings- og samarbejdspartnere"), foruden dem der handler på vegne af vores forretnings- og samarbejdspartnere (f.eks. underleverandører) i forbindelse med arbejde for Pfizer. Bestikkelse af offentlige embedsmænd De fleste lande har love, der forbyder at foretage, tilbyde eller love nogen form for betaling eller andet af værdi (direkte eller indirekte) til en offentlig embedsmand, når betalingen har til formål at påvirke en officiel lov eller beslutning for at fremme eller bibeholde forretningsaftaler. "Offentlig embedsmand skal fortolkes bredt og betyder: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) enhver valgt eller udpeget offentlig embedsmand (f.eks. en lovgiver eller et medlem af et ministerium); enhver medarbejder eller person, der handler på vegne af en offentlig embedsmand, et statsligt organ eller en virksomhed, der varetager en offentlig funktion, eller ejes eller styres af en stat(f.eks. en sundhedsprofessionel, som er ansat af på et offentligt hospital, eller en forsker, som er ansat på et offentligt ejet universitet); enhver funktionæransat hos et politisk parti, en kandidat til et offentligt embede eller en medarbejder eller person, der handler for eller på vegne af et politisk parti eller en kandidat til et offentligt embede; enhver medarbejder eller person, der handler for eller på vegne af en offentlig, international organisation; ethvert medlem af en kongelig familie eller militæret; og enhver enkeltperson, der på anden vis er kategoriseret som offentlig embedsmand under loven. Staten henviser til alle niveauer og underafdelinger af stater (f.eks. lokale, regionale eller nationale og administrative, lovgivende eller udøvende). Eftersom definitionen af offentlig embedsmand er så bred, er det sandsynligt, at forretningspartnere vil interagere med en offentlig embedsmand i forbindelse med den almindelige drift af deres virksomhed på vegne af Pfizer. Læger, der f.eks. er ansat på offentligt ejede hospitaler, betragtes som offentlige embedsmænd.

9 Den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ) forbyder at foretage, love eller godkende en betaling eller at give andet af værdi til en ikke-amerikansk offentlig embedsmand for på uretmæssig eller korrupt vis at påvirke denne offentlige embedsmand til at udforme en lov eller træffe en beslutning, der hjælper en virksomhed til at opnå eller bevare forretningsaktiviteter eller på anden vis opnå uretmæssige fordele. FCPA forbyder også en virksomhed eller person at benytte en anden virksomhed eller person til at tage del i sådanne aktiviteter. Som amerikansk virksomhed skal Pfizer overholde FCPA og kan som følge af love, der er gældende overalt i verden, holdes ansvarlig af en forretnings- eller samarbejdspartner. Principper for forebyggelse af bestikkelse og korruption, som dækker interaktioner med stater og offentlige embedsmænd Forretnings- og samarbejdspartnere skal formidle og overholde følgende principper med hensyn til deres interaktioner med stater og offentlige embedsmænd: Forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, må hverken direkte eller indirekte foretage, love eller godkende foretagelse af en korrupt betaling eller give noget af værdi til en offentlig embedsmand for at påvirke den pågældende embedsmand til at udforme love eller træffe beslutninger, som hjælper Pfizer til at opnå eller bevare forretningsaktiviteter. Forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, må aldrig foretage en betaling eller tilbyde nogen genstand eller fordel til en offentlig embedsmand, desuagtet værdien heraf, som en uredelig opmuntring af en sådan embedsmand til at godkende, godtgøre, ordinere eller købe et Pfizerprodukt, påvirke resultatet af et klinisk forsøg eller på anden vis etablere en uretmæssig fordel for Pfizers forretningsaktiviteter. I udførelsen af deres Pfizer-relaterede aktiviteter, skal forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, forstå og overholde alle lokale love, bestemmelser eller driftsprocedurer (herunder krav fra statsenheder som f.eks. offentligt ejede hospitaler eller forskningsinstitutioner), som pålægger grænser for, begrænsninger af eller krav om offentliggørelse af kompensation, økonomisk støtte, donationer eller gaver, der måtte være givet til offentlige embedsmænd. Hvis en forretnings- eller samarbejdspartner er usikker på betydningen eller gyldigheden af identificerede grænser, begrænsninger eller krav om offentliggørelse med hensyn til interaktioner med offentlige embedsmænd, skal den pågældende forretnings- eller samarbejdspartner rådføre sig med sin primære Pfizer-kontaktperson, før denne deltager i sådanne interaktioner.

10 Forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, har ikke ret til at tilbyde faciliteringsbetalinger. En faciliteringsbetaling er en nominel betaling til en offentlig embedsmand med henblik på at sikre eller fremme udførelsen af en rutinemæssig, allerede fastlagt offentlig handling. Eksempler på faciliteringsbetalinger omfatter betalinger for at fremme behandlingen af licenser, tilladelser eller visa, hvor alle papirer er i orden. Hvis en forretnings- eller samarbejdspartner eller nogen, der handler på dennes vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, modtager eller bliver opmærksom på en anmodning eller et krav om en faciliteringsbetaling eller bestikkelse i forbindelse med arbejde for Pfizer, skal forretnings- eller samarbejdspartneren straks rapportere en sådan anmodning eller et sådant krav til sin primære kontaktperson hos Pfizer, før der foretages yderligere. Kommerciel bestikkelse Bestikkelse og korruption kan også forekomme i ikke-offentlige relationer mellem to virksomheder. De fleste lande har love, der forbyder at tilbyde, love, give, anmode om, modtage, acceptere eller indvillige i at modtage penge eller andet af værdi til gengæld for en uretmæssig forretningsmæssig fordel. Eksempler på forbudt adfærd kan omfatte, men er ikke begrænset til at give dyre gaver, overdreven gæstfrihed, kommission eller investeringsmuligheder med henblik på uretmæssig at fremme købet af varer eller tjenesteydelser. Pfizer-kollegaer har ikke ret til at tilbyde, give, anmode om eller acceptere bestikkelse, og vi forventer af vores forretningspartnere- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, at de overholder de samme principper. Principper for forebyggelse af bestikkelse og korruption, som dækker interaktioner med private parter og Pfizer-kollegaer Forretnings- og samarbejdspartnere skal formidle og overholde følgende principper med hensyn til deres interaktioner med private parter og Pfizer-kollegaer: Forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, må hverken direkte eller indirekte foretage, love eller godkende en korrupt betaling eller levere noget af værdi til en person for at påvirke den pågældende person til at give uretmæssige forretningsmæssige fordele til Pfizer. Forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, må hverken direkte eller indirekte anmode om, indvillige i at acceptere eller modtage en betaling eller noget af værdi som en uretmæssig opmuntring i forbindelse med de forretningsaktiviteter, de udfører for Pfizer. Pfizer-kollegaer må ikke modtage gaver, tjenesteydelser, frynsegoder, underholdning eller andre genstande af mere end symbolsk eller nominel monetær værdi fra forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer. Desuden er gaver af nominel værdi kun tilladt, hvis de modtages ved sjældne lejligheder, og kun ved passende anledninger for gavegivning.

11 Rapportering af mistænkte eller faktiske overtrædelser Forretnings- og samarbejdspartnere og dem, der handler på deres vegne i forbindelse med opgaver for Pfizer, forventes at gøre opmærksom på bekymringer i relation til potentielle brud på disse internationale principper for forebyggelse af bestikkelse og korruption eller lovgivningen. Sådanne indrapporteringer kan foretages til en forretnings- eller samarbejdspartners primære kontaktperson hos Pfizer, eller hvis en forretningspartner foretrækker det, til Pfizers Compliance-afdeling pr. til eller pr. telefon til

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til International NET dag den 10. november 2012

Ansøgning om økonomisk støtte til International NET dag den 10. november 2012 Formand Bent Raith Netpa Danmark Marbækvej 8 4050 Skibby oktober 2012 Ansøgning om økonomisk støtte til International NET dag den 10. november 2012 Kære Bent I har ansøgt om økonomisk støtte til ovenstående

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i [Pr. 22. juli 2004] (Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i The Foreign Corrupt Practices Act [Loven om korruptionspraksis i udlandet] Opdateret til og med

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

partistøtte dateret 25. marts 2015. Vi har fokuseret på de at klassificere bidrag fra kendte donorer som "anonyme").

partistøtte dateret 25. marts 2015. Vi har fokuseret på de at klassificere bidrag fra kendte donorer som anonyme). Justitsministeriet Lovkvalitetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K lovkvalitetskontoret@jm.dk København, den 29. april 2015 Høringssvar - Betænkning 1550 fra udvalget om partistøtte 1. Indledning

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Nomineringsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Nomineringsudvalget

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets Mødereferat 27. marts 2015 J.nr. 15-0073089 Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets udbud af bistand til besigtigelse af ejerboliger og grunde Deltagere fra Skatteministeriet:

Læs mere

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden. DANSK RIDE FORBUND BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 1 Datoer for bestyrelsesmøder fastsættes normalt 1 gang årligt for det kommende år, og derfor med min. 14 dages varsel. Når særlige forhold kræver hurtig

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Version 1.0 Maj 2016 VEJLEDNING. til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud

Version 1.0 Maj 2016 VEJLEDNING. til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud VEJLEDNING til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud Vejledningen til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud (Donationskodekset) vil blive opdateret løbende i

Læs mere

Privatlivspolitik for DV Partner ApS.

Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Bekendtgørelse om projektkonkurrence Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker.

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40920838.aspx Ekstern udbuds ID 305822-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Elopak Antikorruptionspolitik

Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Anti-korruptionspolitik Elopak har nultolerance over for bestikkelse og korruption. Samme gælder modtagelse af gæstfrihed, underholdning eller gaver, der kan skabe

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

EU Kommisionens RFID henstilling.

EU Kommisionens RFID henstilling. Vi har behov for en proaktiv europæisk tilgang, så vi kan drage nytte af RFID teknologiens fordele, samtidigt med at vi giver borgere, forbrugere og virksomheder valgmulighed, gennemsigtighed og kontrol.

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Notits om afvikling af lån bevilliget af Arbejdsmarkedets

Notits om afvikling af lån bevilliget af Arbejdsmarkedets 7512545 HED/RVS Notits om afvikling af lån bevilliget af Arbejdsmarkedets Feriefond 1. INDLEDNING Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Arbejdsmarkedets Feriefond (herefter AFF ) har anmodet

Læs mere

DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374434-2010:text:da:html DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb. BEK nr 699 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om SKATs

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr BEK nr 1155 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403823 Senere ændringer

Læs mere

14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016.

14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016. 14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til: at Finansministeriet i forbindelse med en børsnotering af DONG Energy

Læs mere

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politik... 3 Strategi... 4 Lokalrådene... 4 Nærdemokratiudvalget... 5 Administrationen... 6 Samarbejde og dialog

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve)

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve) BEK nr 866 af 20/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0024387

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Indkøb af møbler til Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Aarhus.

Indkøb af møbler til Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Aarhus. Indkøb af møbler til Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Aarhus. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41834459.aspx Ekstern udbuds ID 375556-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/5 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): IT-og Telestyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister LBK nr 68 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000 1/ 15 ENOTICES_ketley 01/03/2010- ID:2010-026726 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune

Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4 BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 7. SEPTEMBER 2015 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Medlemsinformation om arbejdet med at opstille Socialdemokraternes byrådsliste til kommunalvalget i 2013

Medlemsinformation om arbejdet med at opstille Socialdemokraternes byrådsliste til kommunalvalget i 2013 Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 19. november 2011. Til medlemmerne Et stærkt Socialdemokratisk kandidathold Arbejdet med at opstille Socialdemokraternes byrådsliste er en helt afgørende forudsætning

Læs mere