Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Mødt: Merete Bagger, Annette Gregersen, Lisbeth Verstraete-Hansen, Kathrine Henriksen, Anne Jørgensen, Jytte Mulbjerg, Ulla Pedersen, Frank Østergaard. Afbud fra: Ditte Gadegaard, Helle Boelt Hindsgaul, Lisbeth Østergaard Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. valg af referent 3. godkendelse af dagsorden 4. godkendelse af referat 5. Eurobarometer 6. Den fælles europæiske referenceramme for sprog 7. Ny fagkonsulent i folkeskolen Anne Sophie Westh 8. HHX årsmøde 9. Den nye læreruddannelse 10. national sprogstrategi 11. LVH på konference i Québec 12. LØ på FIPF-kongres i Durban 13. Fransk Nyt næste nr. 14. Kurser 15. Hjemmesiden 16. Generalforsamlingen : ny bestyrelse, regnskab, budget, beretning, kontingent 17. Uvms konference for faglige fora Kommende møder 19. Evt.

2 1.Valg af dirigent: Jytte melder sig. 2. Valg af referent: Kathrine påtager sig opgaven. 3. Godkendelse af dagsorden: Dagsordnen er godkendt. Punkt 16 flyttes frem som punkt Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20/1 2012: Referatet er godkendt. 5. Eurobarometer: Lisbeth V-H. fortalte, at det iflg. Eurobarometer-undersøgelsen går ned ad bakke for fremmedsprog generelt i Danmark, hvor færre end tidligere angiver at mestre mere end to fremmedsprog. Undersøgelsen viser også, at andelen af respondenter, der anser fransk for et nyttigt sprog, eller som vil anbefale deres børn at lære det, er markant faldende. Engelsk-, kinesisk- og tyskkundskaber opfattes som sprog, der skal læres. 6. Den fælles europæiske referenceramme for sprog: Lisbeth V-H. søgte respons på den fælles europæiske referenceramme for sprog. Ifm. anmeldelse af en publikation om referencerammen fra Europarådet, var hun stødt på to analyser med meget forskelligt syn på refencerammen og det sprogsyn, der ligger bag og ville gerne vide, om referencerammen blev brugt i det pædagogiske/didaktiske arbejde i undervisningen. Annette fortalte, at Fælles Mål for 2009 bygger på 5 delkompetencer hos eleverne: lytte-tale-læse-skrive og redegøre som hentes i den europæiske referenceramme. Selvevaluering udgør et centralt element i denne tekst. På kan man finde opgaver, der svarer til de forskellige niveauer efter den fælles europæiske referenceramme. Her kan man også teste niveauerne.

3 7. Ny fagkonsulent i folkeskolen Anne Sophie Westh: Anne Sophie er ny fagkonsulent i tysk og fransk i folkeskolen. Hun har linjefagsuddannelse i tysk. Hun udtaler, at hun brænder for fransk og har boet i Frankrig uden dog at have uddannelse i faget. Fransklærerforeningen vil byde hende velkommen. Vi opfordrer Helle til at påtage sig denne opgave. 8. HHX årsmøde: Jytte takkede Frank for hans store arbejde med opdateringen af medlemslisten. Det har hun haft stor gavn af. Der skulle efter planen afholdes den 25. og 26. oktober årsmøde for HHX i Horsens. Der er deadline for tilmelding den 20. september. Program: Geneviève Munck holder oplæg om nyere fransk litteratur og Ingegerd Nissen-Pedersen om Haïti. Endelig kommer fagkonsulenten Lene Kirk-Sørensen for bl.a. at tale om nye digitale prøveformer til skriftlig eksamen.desuden er der valg af ny repræsentant for HHX-området. Jytte stopper sit arbejde til sommer og ønsker ikke at genopstille som HHX-repræsentant til bestyrelsen, hvis der kan vælges en afløser. I modsat fald er Jytte villig til at lade sig vælge for et år. Pt er der dog kun 4 tilmeldte. 9. Den nye læreruddannelse: Annette fortalte om den nye læreruddannelse. Den nuværende læreruddannelse er fra 2007, den nye skal træde i kraft 1. august Der skal ikke længere være linjefag, men undervisningsfag. Sprogfagene tænkes med en additiv tilgang til fagene dvs. tanken om at fag bygger videre på andre fag. Embedsværket tænker i denne forbindelse på sprogfagene, og hvordan sprogfagene kan styrkes. Uddannelsen skal internationaliseres og moduliseres, således at dele af uddannelsen kan tages i udlandet. 10. National sprogstrategi Der var en stor sprogkonference om fremmedsprog på de videregående uddannelser den 30. april i Århus, hvor Morten Østergaard allerede meldte ud, at der vil komme engelsk i folkeskolen fra 1. klasse. Senere er den nationale sprogstrategi blevet aflyst. Annette deltager bl.a. i skriverier om den manglende sprogstrategi. 11. Lisbeth V-H på konference i Quebec:

4 Lisbeth V-H var inviteret til at deltage i et table ronde ved det første Forum Mondial de la langue française, som fandt sted i Quebec fra 2-6 juli Begivenheden var arrangeret af OIF Organisation Mondiale de la Francophonie og Québec. Årets fokus var på ungdom. Der var over 1000 unge deltagere fra hele verden Der blev talt meget om, i hvor høj grad det engelske sprogs status af globalt kommunikationsmiddel var en trussel mod fransk, og der blev talt meget om Afrika, da demografiske fremskrivninger viser, at Afrika i 2050 vil være det sted i verden, hvor flest mennesker taler fransk. Der blev ikke talt om fransks status i Europa. 12. Lisbeth Ø på FIPF-konference i Durban: Udsættes pga afbud fra Lisbeth. Punkt 16 flyttes til punkt Fransk Nyt næste nr. Tema: plurilinguisme. Lisbeth Ø og Ulla Naumann fra redaktionen som begge deltog i Durban, skriver lederen. Deadline udsat til den 15/ Kurser Ulla aflagde rapport og regnskab for afholdelsen af kurser i efteråret 2011 og foråret Afsluttede kurser: kursus om Ny skriftlighed i efteråret 2011 i alt afholdt 4 kurser kursus om Medialisering og fleksibilitet med mobiltelefon og lommefilm i foråret 2012 i alt afholdt 2 kurser. kursus om Styrkelse af elevernes motivation i foråret 2012 i alt afholdt 2 kurser. Kurserne har givet et pænt overskud. Vi har i november ansøgt om og igangsat følgende to udviklingskurser: Medialisering i praksis Kurset afholdes i efteråret 2012 Talentudvikling og intelligent undervisningsdifferentiering i sprogundervisningen Kurset afholdes i foråret 2013 Desuden har vi ansøgt om 3 udviklingskurser i den ekstraordinære ansøgningsrunde i maj måned 2012, som alle er bevilget:

5 Ny undervisningsorganisering med medialisering i sprogundervisningen i fransk, spansk og italiensk Innovativ sprogundervisning i fransk, spansk og italiensk på HHX og STX Styrkelse af anvendelsesorienteret nødvendig grammatikindlæring i sprogfagene fransk, spansk og italiensk (kurset vil handle om den nye måde at undervise i grammatik og skriftlighed på i forbindelse med indførelse af de nye skriftlige elektroniske prøveformer) Mht. til regnskab for udvikling af kurser for ministerielle midler er der nu vedtaget en ny ordning, hvor GL styrer og godkender regnskabet. Om udlandskurser: Diskussion af mulighederne for at arrangere et udlandskursus, måske Nordafrika, Korsika, Haiti. Skal man søge Comenius-midler skal rejsen dog gå til et EU-land. Ulla går videre med idéen om Haiti. Frank kontakter Ulla Palmgren mhp. et kursus i Paris. 15. Hjemmesiden Anne har ryddet op på hjemmesiden. De seneste referater lægges derind. Den opdaterede medlemsliste ligger i materialebanken, ikke på hjemmesiden. Den bliver opdateret en gang om måneden. Diskussion af hvad der ellers skal ligge i materialebanken. Hvis dele af Fransk Nyt skal digitaliseres, skal det først accepteres af forfatterne. 16. Generalforsamling: Punktet blev flyttet frem i dagsordenen som punkt 12. Ulla, Merete, Kathrine og Ditte fra gymnasiefraktionen er på valg. Alle genopstiller undtagen Ditte. Mette Nørgaard Yde stiller op. Så det ser ud til, at den ledige plads i bestyrelsen kan besættes. Generalforsamlingen afholdes lørdag den 10. november kl. 17, umiddelbart efter det franske colloque (arrangeret af Institut Français) på Læreruddannelsen Zahle den 9. og 10. november. Annette sørger for indkøb til traktementet til generalforsamlingen. Frank fremlagde regnskab for 2011 og status d.d. for 2012 og modtager gerne kommentarer til det budget for 2013, der skal fremlægges på generalforsamlingen. Der er indtil videre kommet beretning fra Annette. De andre beretninger skal sendes til Frank inden trykningen af næste Fransk Nyt.

6 Vi diskuterede, om kontingentet skulle sættes lidt ned. Bestyrelsen indstiller, at vi bibeholder det nuværende kontingent på 375 kr. Vi drøftede vedtægtsændringer i forlængelse af beslutning på sidste generalforsamling. Det sidste punkt blev ikke ændret under den sidste generalforsamling, men bør ændres denne gang. Vi nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Jytte og Frank til at kigge på vedtægterne og komme med ændringsforslag. Vi diskuterede generalforsamlingens form fordele og ulemper. 17. UVMs konference for faglige fora den 14. november Ulla og Jytte deltager. Anne deltager for italiensk. Frank deltager hvis det er muligt. 18. Kommende møder Næste bestyrelsesmøde er fredag den 9. november kl. 10 på Zahle + et kortere, konstituerende møde efter generalforsamlingen den 10. november Ja til Sprog-konference den 25. oktober i Århus. 19. Evt. Årsmøde for regionsrepræsentanter: Kathrine og Merete aftaler nærmere. Mødet lægges sandsynligvis fredag i uge efter samråd med regionsrepræsentanterne. Programmet er næsten fastlagt. Sprogforum har udgivet et nummer om cooperative learning.

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Formandsberetning 1999-2001

Formandsberetning 1999-2001 Formandsberetning 1999-2001 Efter selskabets generalforsamling på Diakonissestiftelsens kursuscenter fredag den 5. november 1999 (referat i Nyhedsbrev nr. 25, efterår 2000) konstituerede den valgte bestyrelse

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere