Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt."

Transkript

1 (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW 2JLGHWODQJHO ENRPPHUGHWWLODWJ UHRQGW.HPLNDOLHURJDQGUHIDUOLJHWLQJ )nue UQVKMHUQHUWLODWVYLQGHLQG $WE UHWXQJHWLQJHWOLOOHVW\NNH.DQPHJHWQHPWJLYHGnUOLJHU\JJH 'HWJRGHDUEHMGHPnK YGHVLJ 'HWYLORJVnKM OSHGLJ +HQGULNVKROP6NROHE Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. Jobpatruljens indsatsområde og formål er ganske godt gengivet i ovenstående digt. Nedenstående opgørelse viser, hvordan det ser ud med unges arbejdsforhold og arbejdsmiljø - for unge som Jobpatruljens fagligt aktive har mødt i løbet af sommeren - og hvad der er blevet gjort ved det i form af dialog, oplysning og faglig opfølgning.

2 %HV JWHDUEHMGVSODGVHU For to uger siden afsluttede LO fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje de sidste tjek af unges arbejdsforhold og arbejdsmiljø rundt om i sommerlandet. En systematisk og statistisk opsamling at indberetningerne fra amterne viser, at de fagligt aktive over sommeren har besøgt i alt 2728 arbejdspladser. Det er 700 arbejdspladser mere end forventet da Jobpatruljerne kørte ud i landet. Det er over 1000 arbejdspladser mere, end Jobpatrulje-aktivisterne besøgte sidste år. I nedenstående tabel er der en oversigt over, hvor mange arbejdspladser og fritidsjobbere de enkelte amtslige jobpatruljer har besøgt. 7DEHO$UEHMGVSODGVEHV JIRUGHOWSnDPWHU Antal Arbejdspladser Antal arbejdspladser med fritidsjobbere Bornholms amt Frederiksborg amt Fyns amt Nordjylland amt Ribe amt Ringkøbing amt Stor København Storstrøms amt* Sønderjyllands amt Vejle amt Vestsjællands amt Viborg amt Århus amt I alt *Ud over disse indberetninger har Storstrøms amt indberettet over 100 arbejdspladsbesøg på anden vis end på indberetningsskemaer. 7DEHO viser en stor variation med hensyn til, hvor mange fritidsjobbere aktivisterne har mødt, i forhold til hvor mange arbejdspladser de har været på. De fleste amter har dog i år været på både flere arbejdspladser og interviewet flere fritidsjobbere i år. På 1396 af de besøgte arbejdspladser var der ansat fritidsjobbere, men som det ses af tabellen, var de fagligt aktive i kontakt og dialog med 2

3 en fritidsjobber, som var til stede, på 845 arbejdspladser. I gennemsnit er det således på hver tredje arbejdsplads, at aktivisterne har mødt en fritidsjobber, som de kunne interviewe. I forhold til sidste år har Jobpatruljens samlet interviewet 40 fritidsjobbere flere (over 100 flere hvis tallene fra Storstrøms amt tælles med) end i sommeren Ser man nærmere på hvornår besøgene foregik, så viser det sig, at alene i ugerne 27 og 28 blev der besøgt over 2000 arbejdspladser. Denne høje aktivitet affødte en mærkbar forøgelse i antallet af opkald til Hotline og Jobpatruljens telefonnummer samt mange flere besøgende på Jobpatruljens hjemmeside, hvor der bl.a. kan stilles spørgsmål til en brevkasse. Senere på året vil der blive lavet en mere systematisk opgørelse over, hvordan aktiviteten har været på disse andre områder, mens Jobpatruljen kørte. På næsten 9 ud af 10 arbejdspladser var arbejdspladsbesøget tilfældigt udvalgt, mens hver tiende arbejdsplads var på opfordring. Kun på 1 ud af 100 af de besøgte arbejdspladser var årsagen til besøget, at der tidligere har været problemer. I forhold til sommeren 2003 er arbejdspladsbesøgene dog blevet en smule mere målrettet i forhold til, at besøgene skyldes opfordringer og tidligere problemer. De steder, hvor de fagligt aktive ikke mødte en fritidsjobber på arbejde, fik de som regel en snak med de tilstedeværende kollegaer eller arbejdsgiver om fritidsjobberens arbejdsforhold og arbejdsmiljø. Ofte blev diverse materialer om unge og arbejdsmarkedet (herunder Fritidsjob Guide) uddelt. Var der åbenlyse problemer, som var direkte synlige ved besøget, blev disse indberettet, ellers blev der ikke foretaget yderligere indberetninger på steder hvor der ikke blev interviewet fritidsjobbere. Flere Jobpatruljer nævner, at de vil vende tilbage til stedet, men det drejer sig hovedsageligt om de steder, hvor en lokal fagforening havde opfordret JP til at besøge den pågældende arbejdsplads. I WDEHO er det vist, hvor mange fritidsjobbere der arbejder på de enkelte virksomheder, hvor de fagligt aktive mødte fritidsjobbere og interviewede dem. 7DEHO$QWDOIULWLGVMREEHUHSnGHEHV JWHDUEHMGVSODGVHU Antal fritidsjobbere på arbejdspladser Antal

4 over I alt 845 Af WDEHO fremgår det, at der på hovedparten af arbejdspladserne er flere end 1 fritidsjobber. Tabellen viser yderligere, at der på rigtig mange arbejdspladser arbejder to eller flere fritidsjobbere hvilket må betyde, at en fritidsjobber ofte arbejder samtidig med en anden fritidsjobber. +ROGQLQJHUWLO-RESDWUXOMHQ Kun 2 fritidsjobbere var negative over for Jobpatruljen, mens 22 ikke var videre fornøjet. Resten var positive over at få besøg af fagligt aktive unge. Kun 27 arbejdsgivere var direkte negativt indstillet over for Jobpatrulje-aktivisterne, da de mødte op på arbejdspladsen. I det nedenstående ses der nærmere på de 845 fritidsjobberes arbejdsforhold og arbejdsmiljø, som Jobpatruljeaktivisterne har interviewet. På hver arbejdsplads var det reglen, at man kun interviewede en fritidsjobber, men som man kan se af ovenstående, så er det nærliggende at tænke sig, at arbejdsforholdene for de enkelte interviewede fritidsjobbere også gælder for mange flere fritidsjobbere end de 845. Antager man, at Jobpatruljens besøg også får betydning for de resterende fritidsjobbere, som ikke er på arbejde, så er Jobpatruljen synlig og relevant for over 3000 fritidsjobbere. %UDQFKHURJVWLOOLQJ 7DEHO)ULWLGVMREEHUQHVDUEHMGVIXQNWLRQIRUGHOWSn/2IRUEXQGVIDJRPUnGH 5%) Antal Grill 80 Pizzeria 9 Opvasker (kun denne funktion) 59 Cafe 37 Restauration 6 Andet 6,DOW +. Butik 374 Bagerekspedient 69 4

5 Supermarked 48 Servicestation 10 Andet 6,DOW.$' Rengøring 22 Bud 2 Industri 1 Andet 1,DOW 11) Bageri 13 Slagteri 9,DOW 6L' Landbrug 13 Lager 17 Gartneri 2 Bud 10 Industri 8 Andet 5,DOW $QGUH Frisør 1 Træindustri 4 Metal 4 Andet 1,DOW $OWLDOW Det har ikke været muligt at identificere, hvilken branche 27 af fritidsjobberne har ud fra de indsendte indberetningsskemaer. 5

6 7DEHO viser, at det hyppigst er RBF- og HK-job, som fritidsjobbere bliver ansat i. I år er der blevet besøgt flere HK-job end i 2003, mens der er blevet besøgt færre fritidsjobbere inden for de andre brancher. Ser man nærmere på stillingsbetegnelserne er de mest typiske job: Betjening og ekspedering af kunder sidder i kassen Afrydning fra lokaler Alt forefaldende arbejde lidt af hvert Pakke ud, fylde op og sætte på plads Opvasker, rengøring og støvsuge Madlavning og tilberedning af mad )ULWLGVMREEHUHQ Omkring hver anden ung mellem år har eller har haft et fritidsjob, men hvordan ser en typisk fritidsjobber ud: 2 ud af 3 fritidsjobbere er piger Hver fjerde fritidsjobber er mellem 13 til 15 år. En tredjedel er 16 år og en tredjedel 17 år. Lidt over hver tiende er over 18 år 8 ud af 10 fritidsjobbere har afsluttet 9. klasse og er dermed ikke længere undervisningspligtige Hver femte fritidsjobber har andre fritidsjob 3 ud af 4 fritidsjobbere har tidligere haft andre fritidsjob En fritidsjobber arbejder hyppigst 5-6 timer per vagt og 20 timer om ugen i sommerperioden. I skoleperioden arbejder fritidsjobberen hyppigst 3-4 timer per vagt og 10 timer om ugen. Hvor længe fritidsjobberne har været ansat i deres job varierer en del. 6

7 7DEHO$QWDOGDJHDQVDWLQXY UHQGHIULWLGVMRE Dage ansat Antal Pct dage mdr til 6 mdr mdr. til 1 år år Over 2 år I alt DEHO viser, at målt på, hvor lang tid fritidsjobberne har været ansat, er de meget forskellige med hensyn til anciennitet. Op i mod hver tredje fritidsjobber har haft en længerevarende ansættelse over 1 år, mens næsten hver femte har arbejdet mindre en 1 måned. På et dansk arbejdsmarked, som har europæisk rekord i jobskift, er varigheden af fritidsjobbernes ansættelse langt fra unormalt. 2SO ULQJRJLQVWUXNWLRQ I forhold til unges indtræden på arbejdsmarkedet, viser indberetningerne tre interessante forhold: 4 ud af 10 fritidsjobbere har ikke diskuteret rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet med deres forældre eller i skolen. Modsat har 3 ud af 4 fritidsjobber på sin arbejdsplads diskuteret regler og retningslinier for, hvordan arbejdet skal udføres. 9 ud af 10 fritidsjobbere er tilfreds eller meget tilfreds med denne indføring. 6 ud af 10 har været ansat på prøve eller har været under oplæring. Den hyppigste periode er 14 dage. Men ellers er de hyppigste perioder: 1-3 dage en uge eller en måned. 5 pct. fik ikke løn i perioden. Ser man nærmere på, hvordan fritidsjobberne bliver oplært, er den hyppigste oplæringsmetode, at fritidsjobberen blive forevist arbejdet af en kollega eller en anden fritidsjobber, men også mange bliver sat ind i jobbet af chefen. 7

8 Mange oplæringsforløb lader stadig meget tilbage at ønske. Beskrivelser af oplæringsperioden som: Ser hvordan tingene foregår, Lærer det hen ad vejen, Kastet ud i det er langt fra atypiske. Ovenstående viser, at når fritidsjobberen træder ind på arbejdsmarkedet, er det sparsomt, hvad de har med af baggrundsviden om arbejdsmarkedets regler og pligter. Langt de fleste bliver dog sat ind i regler og retningslinier til et niveau, de selv er tilfreds med et vilkår som er blevet forbedret i forhold til Mange fritidsjobbere har også en oplærings- eller prøveperiode, hvor de kan se, hvad arbejdet indebærer, og hvor arbejdsgiver kan prøve, om den unge kan bestride jobbet. En gennemgang af indkørings- og oplæringsperioden viser dog, at der er mange unge, som bliver kastet ud i et arbejde, som de ikke kan bestride under sikre forhold, og at de ikke kritisk kan forholde sig til arbejdsforhold og arbejdsmiljø, fordi de ikke har den nødvendige viden om arbejdsmarkedet og deres jobfunktion. I Arbejdsmiljøloven om arbejdets udførelse står der meget tydeligt, at det er arbejdsgivers pligt personligt at sørge for, at hver enkelt ansat får en tilstrækkelig og hensigtsmæssige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. Denne oplæring skal om nødvendigt gentages regelmæssigt, og arbejdsgiver skal løbende føre tilsyn med, at arbejdstager udfører arbejdet betryggende og under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold. $UEHMGVIRUKROG En aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager i form af en ansættelseskontrakt er et grundvilkår på det danske arbejdsmarked. Den skitserer relationen mellem parterne og skaber klarhed over lønmodtagerens løn- og ansættelsesforhold. Hver tredje fritidsjobber har dog ikke en ansættelseskontrakt. Af de fritidsjobbere, der har en ansættelseskontrakt, har kun 6 ud af 10 en gyldig ansættelseskontrakt det vil sige, at den er underskrevet af en myndig person. Således har under hver anden fritidsjobber ikke et gyldigt bevis på, hvad deres arbejde indebærer f.eks. hvilken funktion skal de varetage, og hvilke rettigheder og pligter de skal forholde sig til tillæg, sygedagpenge, arbejdstider og opsigelsesvarsler. Problemet er ikke blevet mindre i forhold til 2003, og det i relation til, at bøden og godtgørelsen for manglende eller mangelfuld ansættelseskontrakt er blevet sat ned i Som kuriosum kan det nævnes, at over halvdelen af nye elever, der starter i børnehave- eller første klasse ikke er ulykkesforsikrede. Det set i lyset af, at børn i 2002 kom til skade i skoletiden. Så Jobpatruljen er ikke de eneste, der kæmper for, at forældre tager et ansvar over for deres børn. 8

9 'HJUXQGO JJHQGHDUEHMGVIRUKROGIRUIULWLGVMREEHUQHVRPGHIDJOLJWDNWLYHLQWHUYLHZHGHVHU HOOHUVVnOHGHVXG 98 pct. får lønsedler 95 pct. får feriepenge Hver anden får ikke løn under sygdom (6 ud af 10 i 2003) Lidt under hver anden får ikke tillæg Hver fjerde skal selv skaffe afløser Lidt under hver anden holder ikke faste pauser Hver femte arbejder alene dog er det kun omkring halvdelen af dem, der arbejder alene, der arbejder på tidspunkter, hvor de ikke må ifølge loven (i 2003 var der kun tale om 10 fritidsjobbere!!!). $UEHMGVPLOM Børn og unge er ikke lige så erfarne som voksne, og de har ikke samme kendskab til, hvad der er farligt på arbejdspladsen, og hvordan de undgår skader. Derfor er der ekstra skrappe krav til unges arbejdsmiljø. I nedenstående er der en opgørelse over, hvordan det ser ud med hensyn til unges farlige arbejde: 4 ud af 10 arbejder med en eller anden form for maskine 3 ud af 10 fritidsjobber har tunge løft Over hver tiende arbejder i lokaler hvor der udskænkes alkohol 1 ud af 10 arbejder med farlige kemikalier Under 1 ud af 10 mener at de har manglet værnemidler 6NDGHU Det kan gå rigtig galt! Arbejdstilsynet har i perioden opgjort arbejdsskaderne for årige: 8 døde, 58 amputationer, 1297 knoglebrud og forstuvninger, 1402 sårskader, 33 ætsninger og 13 forgiftninger. 9

10 Jobpatruljen har i 2004 heldigvis ikke mødt nogle af disse mere grelle eksempler på arbejdsskader, men for mange er et fritidsjob alligevel ensbetydende med en risiko for fysiske skader ved selve arbejdet. 50 fritidsjobbere, svarende til 7 pct., som Jobpatruljeaktivisterne mødte, havde været udsat for skader hovedsageligt: Snit- og klemmeskader Brandskader Løfteskader Fald og vrid For 15 af fritidsjobberne var skaderne så alvorlige, at de blev anmeldt til læge og Arbejdstilsynet. 16 fritidsjobbere har yderligere været udsat for fysiske overgreb fra kunder. 6 af disse fysiske overgreb blev anmeldt til politiet. Umiddelbart er der intet andet til fælles for disse fritidsjobbere, end at de har lidt fysisk overgreb. )DJOLJRSI OJQLQJSnSUREOHPHU Ikke alle problemerne som er fremlagt ovenfor, er naturligvis overtrædelser af love, regler og aftaler. Det afhænger selvfølgelig af omstændighederne af problemerne, f.eks. alenearbejde (på hvilke tidspunkter og hvilke steder) og tunge løft (med eller uden hjælpemidler og hvilken løfte teknik). Derudover afhænger problemerne af, hvor gammel fritidsjobberen er. Men efter arbejdspladsbesøg sætter jobpatrulje-aktivisterne sig ned og vurderer omstændighederne for problemerne, karakteren af dem og omfanget. På 4 ud af 10 arbejdspladser fandt Jobpatruljeaktivisterne at der var problemer af den ene eller anden karakter. På hver femte af disse problematiske arbejdspladser følte aktivisterne dog, at de kunne rette op på det ved at gå i dialog med arbejdsgiver og fritidsjobber informere om regler, love og aftaler og hjælpe med råd og vejledning til at rette op på problemerne. Mange af de løste problemer drejer sig typisk om manglende underskrifter på ansættelseskontrakter, tillæg eller tunge løft. 10

11 På den anden side mente aktivisterne, at 277 arbejdspladser havde problemer af en sådan karakter, at de ikke selv kunne klare det på stedet. Det svarer til, at hver tredje arbejdspladsbesøg, hvor der var en fritidsjobber tilstede, krævede en faglig opfølgning enten fra den lokale fagforening, Arbejdstilsynet eller Politiet. 7DEHO2SI OJQLQJHUDISUREOHPHUIRUGHOWSn)DJIRUHQLQJ$7RJ3ROLWLHW Antal Pct. Fagforening ,1 AT 51 18,4 Politiet 14 5,1 Fag og AT 55 19,9 Fag og Politiet 15 5,4 AT og Politiet 2 1,0 Alle tre 6 2,2 Andre 1 0,4 I alt DEHO viser, at det hovedsageligt er fagforeningerne, som skal følge op på problemerne på arbejdspladserne. Men den viser også, at Arbejdstilsynet skal følge op på rigtig mange problemer. Hvad skal der følges op på? Fagforeninger skal hovedsageligt følge op på problemer med manglende ansættelseskontrakter (76 tilfælde) og løn og tillæg (59 tilfælde) Arbejdstilsynet skal hovedsageligt se nærmere på tunge løft (45 tilfælde) og farlige maskiner (20 tilfælde) Politiet skal se nærmere på overtrædelser af beværterloven (33 tilfælde). En smiley-ordning, som det ses på fødevareområdet, er svært at gennemføre med hensyn til virksomheders arbejdsmiljø, men det er interessant at se, at man politisk umiddelbart er mere interesseret i at føre tilsyn med og kontrollere, hvad man putter i munden, end hvad man arbejder med. Det viser i hvert tilfælde at en opprioritering af tilsyn med specielle brancher og arbejdspladser ville 11

12 være ønskelig, hvis man skal gennemføre en større indsats for, at unge fritidsjobbere arbejder under sikre og ordentlige forhold..rqwdnwwloidjiruhqlqj" Hver fjerde fritidsjobber er medlem af en fagforening. Ganske få, som ikke er medlem af en fagforening, ønsker kontakt (6 fritidsjobbere). Af de der ikke er medlem ønsker 4 ud af 10 kontakt fra en lokal fagforening. Det tal svarer meget godt overens med det antal arbejdspladser, hvor der skal være en faglig opfølgning (se ovenstående). 12

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 1 1.0 RESULTATER FOR HELE DANMARK RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13- til 17-årige

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

HAR DIT BARN LOV? Ret og pligt på arbejdspladsen for unge

HAR DIT BARN LOV? Ret og pligt på arbejdspladsen for unge HAR DIT BARN LOV? Ret og pligt på arbejdspladsen for unge UDEN TILLADELSE GÅR DET IKKE Et par cowboybukser i det rigtige mærke koster let i nærheden af 700 kr. En T-shirt kan også løbe op i flere hundrede

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2017 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjobs

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 5 Særnummer December 2005 Indhold Jobpatruljen 2005 Også i 2005 blev Jobpatruljen en af fagbevægelsens mest synlige succeser. Over næsten hele landet fik 3000

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2018 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjobs

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Indhold Kolofon Spring ud i det 1. Oplag Udgiver: Servicestyrelsen, 2008 Tekst og redaktion: Stine Grønbæk Jensen Handicapenheden Servicestyrelsen Foto:

Læs mere

Det fremgår af rapporten, at der er afgivet meget få reaktioner inden for passiv

Det fremgår af rapporten, at der er afgivet meget få reaktioner inden for passiv Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3241 af 29. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3241: Vil ministeren oversende evalueringen af Arbejdstilsynets kontrolindsats

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet 13. MAJ 2004 Flere af målene for de fire højtprioriterede arbejdsmiljøproblemer i regeringens og parternes Prioriteringsplan er stort set nået. Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet På bare to år,

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Workshop 420 v/ Birte Roest AM 2011. Hvordan er vi kommet i gang med at få sat økonomi på arbejdsmiljøet?

Workshop 420 v/ Birte Roest AM 2011. Hvordan er vi kommet i gang med at få sat økonomi på arbejdsmiljøet? Workshop 420 v/ Birte Roest AM 2011 Hvordan er vi kommet i gang med at få sat økonomi på arbejdsmiljøet? Birte Roest Arbejdsmiljøchef fra 1994 2011 (Århus Amt og Region Nordjylland Master of Public Management

Læs mere

Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU

Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU Orientering fra Fleksjobteamet Fleksjobteamet en del af Jobservice & UU Ca 220 ledige fleksjobbere Varig og betydelig nedsat arbejdsevne min 50% Størstedelen ufaglærte Kan arbejde fra ganske få timer til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

JOBPATRULJEN 2010 LO NORDSJÆLLAND. En evalueringsrapport & Drejebog

JOBPATRULJEN 2010 LO NORDSJÆLLAND. En evalueringsrapport & Drejebog JOBPATRULJEN 2010 LO NORDSJÆLLAND En evalueringsrapport & Drejebog Indholdsfortegnelse Jobpatruljen 2010 - Nordsjælland 1 Resumé af Jobpatruljen 2010... 4 1.1 Kort om ugen 4 2 Formålet med Jobpatruljen...

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om Socialøkonomiske virksomheder Indhold Én indgang til kommunen 4 Er socialøkonomisk virksomhed en virksomhedsform for dig? 5 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07.

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. NOTAT Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. Af Pia Færch, Chefkonsulent, Kontoret for Teknik og Miljø KL. Data i naturdatabasen Når kommunerne efter 1. januar 2007 får

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Faglig jobformidling

Faglig jobformidling Faglig jobformidling 1 Indhold 4 7 9 11 Hvilke metoder bruger afdelinger til jobformidlingen og hvordan organiseres samarbejdet internt i afdelingerne? Hvordan organiserer de faglige afdelinger arbejdet

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen låst MARTS 2016 Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen Årsrapport 2015 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere