indledning Årets resultater s. 007 Public service i international konkurrence og koncerthus i verdensklasse s. 008 DR skal skabe fællesskab s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indledning Årets resultater s. 007 Public service i international konkurrence og koncerthus i verdensklasse s. 008 DR skal skabe fællesskab s."

Transkript

1 DR Årsrapport

2 s. 002 s. 003 DR ÅRSRAPPORT 2008 Udgivet af DR Juridisk Politisk Sekretariat DR Medier DR Økonomicenter Redaktion Søs Holmdal Mads Fink Tina Foged Designkoncept og layout DR Design/ Christian Rahbek Olsen Sandra Odgaard Niels Rinder Foto DR-arkivfotos Scanpix Simon Høghsberg Tryk Rosendahls Bogtrykkeri indledning Årets resultater s. 007 Public service i international konkurrence og koncerthus i verdensklasse s. 008 DR skal skabe fællesskab s. 012 public service-redegørelse DRs public service-krav s. 042 DRs mangfoldige programudbud s. 044 Public service i fokus s. 062 Danskernes forbrug af DR s. 096 Vurdering af DR-kvalitet s. 099 Dialog om DR s. 107 Fordeling af ressourcer s. 110 økonomi Ledelsesberetning s. 142 DR i hovedtal s. 145 DR Byen i Ørestad s. 150 Teknologiprojektet s. 151 Begivenheder efter balancedagen s. 152 DR nøgletal s. 153 Licensregnskab s. 158 Miljøregnskab s. 160 regnskab Regnskabspåtegninger s. 164 Anvendt regnskabspraksis s. 169 Resultatopgørelse s. 175 Balance s. 176 Egenkapitalopgørelse s. 178 Pengestrømsopgørelse s. 179 Noter til årsregnskabet s. 180 organisation DRs organisation s. 220 Arbejdsmiljø s. 224 Fakta om DRs personale s. 225 Ledelsen af DR s. 226 DRs bestyrelse, direktion, organisation og adresser s. 228

3 s. 004 s. 005 Indledning Indledning indlednin g

4 s. 006 s. 007 Indledning Indledning årets resultater DRs RESULTAT Ændring MIO. KR. LØBENDE PRISER (AFRUNDET) korr korr sendetimer på DR Radio i 2008 Indtægter Licens 2.985, , , , , ,4 17,0 Øvrige indtægter 306,9 318,5 270,3 292,6 292,6 330,3 37,7 Nettoomsætning 3.291, , , , , ,7 54,7 Omkostninger Driftsomkostninger 3.084, , , , , ,8 90,8 Ændring af programbeholdning mv. 52,9 43,4-15,8-31,9-31,9 18,1 50,0 Driftsomkostninger i alt 3.137, , , , , ,9 140,8 Resultat før af- og 154,7 300,8 184,6 341,0 429,9 343,8-86,1 nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger 206,8 210,1 316,3 352,4 352,4 370,1 17,7 Resultat før finansielle poster (EBIT) -52,1 90,7-131,7-11,4 77,5-26,3-103,8 Andel af associerede virksomheder 2,6 5,6 19,9 10,3 10,3 6,6-3,7 Finansielle omkostninger 40,9-15,7-49,3-91,0-149,6-58,4 91,2 Årets resultat -8,6 80,6-161,1-92,1-61,8-78,1-16,3 Antal sendetimer på DR TV DR DR DR TV i alt Antal sendetimer på DR Radio Analoge kanaler DAB-kanaler Web-kanaler DR Radio i alt Antal ugentlige brugere på dr.dk Dr.dk Note: DR er fra 2007 overgået til branchens (FDIM) nye standard for internetmålinger. Det betyder, at tallene fra ikke kan sammenlignes med tidligere år.

5 s. 008 s. 009 Indledning Indledning PUBLIC SERVICE I INTERNATIONAL KONKURRENCE - OG KONCERTHUS I VERDENSKLASSE DRs nye koncerthus blev åbnet i januar i år. Dermed fik hele landet et nyt kulturelt vartegn, og en ny epoke begyndte i DRs historie. Næsten 83 års udvikling fra ydmyge lokaler til Rosenørns Allé og Gyngemosen og endelig til Ørestaden. De fleste af DRs aktiviteter i hovedstaden er nu samlet. Et stort mediehus står klar til at tage en ny tids udfordringer op sammen med DRs 11 regionale distrikter. DR er ikke alene et mediehus. DR er også et stort kultur- og musikhus. I mere end 75 år har vore egne kor og orkestre fyldt Radiohusets sale og bragt tusinder og atter tusinder af koncerter gennem æteren til hele Danmarks befolkning. DRs åbningskoncert i januar 2009 var ingen undtagelse og blev en nydelse både i salen og hjemme i stuerne. Det er imidlertid ingen hemmelighed, at byggeriet af DR Byen har været svært, og det har krævet ofre medarbejdere er reduceret til 3.000, og kravene til DR er kun vokset. Ledelsen og medarbejderne har taget udfordringen op, og ved hjælp af kreativitet og ny teknologi er vi kommet gennem problemerne og står klar til også i fremtiden at levere public service til alle danskere på både radio, tv, net og nye medier. Det er både glædeligt og nødvendigt. For mere end nogen sinde før er der brug for en stærk public service-aktør som DR, der kan samle og udfordre danskerne. Dansk produceret indhold oplever i disse år større og større konkurrence fra udenlandske mediegiganter. Vi har endnu ikke set omfanget af internationale nichekanaler på tv eller potentialet i de store netaktører som Google, Youtube og Facebook. Men vi ved allerede nu, at de tre aktører alene i januar 2009 have en markedsandel på 29 pct., mens alle danske mediesites havde 10 pct. hvoraf DR som en af de væsentligste havde 1 pct. DR vil, som danskernes public service-leverandør, få et endnu større ansvar i fremtiden for konstant at tilbyde og udvikle både små og store fællesskaber. Mange danskere finder nye medietilbud, som matcher netop deres interesser eller behov. Men med de mange nye mediemuligheder er det de store og brede fælles danske medier, som betaler prisen i form af færre læsere, seere og brugere. Det sætter et lille sprogområde som Danmark under pres, ikke mindst fordi vi er under stærk engelsk og amerikansk indflydelse. I det lys er det vigtigt, at DR fastholder sit fokus på danskerne for at bevare sin betydning for den enkelte og hele Danmark. Der er mere end nogen sinde brug for dansk produceret kvalitetsindhold, som har rødder i den danske kultur, dansk pressetradition, den danske hverdag og ikke mindst det danske sprog. I DR skal vi bringe verdenen tættere på og give mulighed for bedre at forstå os selv i den store sammenhæng. Vi har 1,7 Gennemsnitligt seertal for dramaserien sommer mio. et ansvar for at samle danskerne i fællesskaber og samtidig udfordre vanetænkning på tværs af alder, geografi og overbevisning. Årets store dramaserie Sommer samlede i gennemsnit 1,7 mio. danskere foran skærmen søndag efter søndag i Med X-Factor skabte DR en ny underholdende begivenhed, der samler rigtig mange danskere foran skærmen og giver dem noget fælles at begejstres over. Med DR2 Udland satte DR nye standarder for aktualitetsprogrammer, der dagligt bringer seerne de vigtigste nyheder fra hele verden ud fra et globalt perspektiv. DR målrettede nyhederne så forskelligt på sine kanaler, at endnu flere danskere fik lyst til at følge med i den daglige nyhedsformidling og samfundsudvikling. På kulturfronten resulterede Sangens år i arrangementer med sang over hele Danmark, mens DR også leverede dansk produceret musik og kulturstof på alle DRs medier, i ønsket om at give flere en kulturoplevelse. Det er DRs opgave at give værdi til alle danskere ved at samle den bedste mosaik af smalt og bredt indhold. DR leverede et stort og kvalitetspræget udbud af programmer både inden for aktualitet, debat, oplysning, satire og underholdning. Derfor er det naturligvis yderst tilfredsstillende, når der bliver kvitteret for vores indsats i form af 173 priser i Det er ligeledes et signal om den store og vedvarende interesse for DR, at danskere allerede i 2008 havde lyst til at besøge DR Byen før den officielle åbning. DRs økonomiske handlingsplan viste også resultater i Der er nu styr på økonomien og driften, og regnskabet blev væsentligt bedre end det oprindelige budget. Årsresultatet endte på -78,1 mio. kr., og det er en forbedring på 73 mio. kr. i forhold til budgettet. På mange måder står DR i dag godt på det danske mediemarked og i danskernes bevidsthed men der er ingen tvivl om, at udfordringerne aldrig har været større i et internationalt medielandskab under hastig forandring. Det vigtige er at holde fokus og tilbyde danskerne både det store fælleskab, det globale udsyn og det regionale perspektiv og samtidig at imødekomme de individuelle behov. Kenneth Plummer Generaldirektør Michael Christiansen Bestyrelsesformand

6 s. 010 s. 011 Indledning Indledning drs bestyrelsesformand michael christiansen og generaldirektør kenneth plummer

7 s. 012 s. 013 Indledning Indledning DR SKAL SKABE FÆLLESSKAB figur 1 Danske kanalers andele af tv-seningen pct. hele døgnet, alle Når det digitale sendenet tager over til efteråret, kan danskerne i stigende grad selv bestemme, hvad de ønsker at opleve gennem medierne. Fremtiden tilhører forbrugerne, og udviklingen stiller store krav til public service-leverandører som DR. I årevis har medieforskere belært os om, at tv-seere, radiolyttere og internet-surfere i en nær fremtid vil kræve at få mulighed for at tilrettelægge deres medieforbrug ud fra helt egne valg. Og nu er fremtiden ankommet. Når det analoge tv-signal slukkes i efteråret 2009, bliver der med ét plads til endnu flere nichekanaler, og det medfører, at danske seere kan vælge langt mere frit fra et langt større tv-udbud end tidligere. Lige nu sidder DR og TV 2 på størstedelen af markedet, men den øgede konkurrence om seernes gunst vil uden tvivl betyde, at de to største danske tv-kanaler mister en del af deres publikum. Seernes opmærksomhed spredes. DR kan samle seerne Den digitale tv-revolution medfører imidlertid også, at det bliver endnu vigtigere at lave programmer, som kan samle hele familien Danmark foran fladskærmen. Derfor skal DR fortsat tage sin public serviceforpligtelse alvorligt og fortsætte med at lave store dramaserier og andre danske produktioner, som er helt unikke, og som giver grobund for fællesskabet og styrker borgernes handlekraft i et moderne demokrati. DRs nyhedsproduktion og de store danske satsninger vil få endnu større betydning i en fremtid med et stadigt voksende udbud af udenlandske programmer. For den danske kultur, den danske identitet og det danske sprog er under øget pres. DR er det danske mediehus, der laver fleste dansk producerede udsendelser. Næsten 70 procent af vores tv-programmer i 2008 var lavet i Danmark. Og den position er der al mulig grund til at konsolidere. Samtidig giver det digitale sendenet DR muligheder for at brede sig og give de enkelte befolkningsgrupper mere af det, de vil have. Således vil DR til efteråret oprette hele tre nye nichekanaler en børnekanal, en kulturkanal og en HD-kanal. Radioen skaber nærhed Fremtidens radio bliver også før eller siden digital. I dag kender vi ikke omfanget af radiolytning gennem DAB, men den er stigende, og udviklingen vil tage yderligere fart, så snart der forelægger en endelig dato for slukning af den analoge sending på FM. Internetradioen vinder også frem som et vigtigt supplement til DAB og FM, ligesom podcast er et efterspurgt nicheprodukt for den selektive bruger. DR har allerede i dag en stor opgave på radiosiden med at fastholde og udbygge den nærhed og det fællesskab, som giver forståelse og sammenhæng i danskernes hverdag. Internationale og nationale påvirkninger rammer ofte de danske regioner ganske forskelligt. Som eksempel. har regionerne uden for hovedstadsområdet været langt hårdere ramt af fyringer i forbindelse med finanskrisen. Disse forskelle skal DR dække og perspektivere som dr1 dr2 tv 2 tv 2 zulu tv 2 charlie tv 2 film tv 2 news tv 2 sport tv3 tv3+ kanal 5 kanal 4 Det analoge jordbaserede tv-signal slukkes i november 2009, og det har allerede nu øget konkurrencen om tv-kunderne hos distributørerne. Udover mere favorable priser konkurreres der om at tilbyde de bedste programpakker. Udviklingen betyder, at nichekanalerne fremover vil nå ud til flere husstande, og det vil sandsynligvis medføre yderligere afvandring fra de store kanaler. DR er uden sammenligning det flest danske mediehus, der laver dansk producerede udsendelser

8 s. 014 s. 015 Indledning Indledning et vigtigt bidrag til den demokratiske proces. DR skal være for hele landet, fra hele landet og til hele landet. Pres på nettet På internettet, hvor konkurrencen intensiveres fra time til time, skal DR i stigende grad bidrage til at aktivere bloggere, kommentatorer og kreatører, som ønsker at deltage i den demokratiske debat. Der er næppe mange, som tvivler på, at internettet kommer til at spille en helt central rolle i fremtidens medieforbrugeres univers. Annonceindtægterne på nettet er allerede på niveau med tv-reklamerne, og web-tv betragtes nu som et seriøst medie, hvilket tydeligt kan ses på dagbladenes satsning på området. Internettet er i den grad med til at danne fællesskaber, og det er den sociale netværksgruppe Facebook et overbevisende eksempel på. DR har også en del års erfaring med sit sociale netunivers for unge, Skum, men vi bør spille en mere fremtrædende rolle ved at tilbyde DRs brugere flere muligheder for at engagere sig, ytre sig og samle sig. De unge har forlængst taget nettet til sig, og hvis DR skal fastholde fremtidens mediebrugere, er vi nødt til at kaste os langt mere aktivt ind i kampen. Også på nettet bør der være public service-indhold, som har en kvalitetsmæssig standard, der ikke garanteres mange andre steder. Samtidig skal DR sikre, at alt indhold i princippet stilles til rådighed på nettet umiddelbart efter lancering. Indholdet skal stilles til rådighed, når og hvor danskerne ønsker det. figur 3 Danskernes tidsforbrug på nettet Search og portaler 31% Andet 3% Bank, forsikring, penge 3% Offentlige 3% Software, IT-sites og telekommunikation 3% Directory 4% Shopping 9% Niche-sites (fritid, spil, erotik, biler, sport mv.) 12% Sociale netværk, dating og brugergenereret indhold 17% Mediesites 15% I 2008 fik de sociale medier deres brede gennembrud. Hidtil er det primært unge, der har været flittige brugere af sociale medier, f.eks. Arto, Youtube og Denmark by Night, men i 2008 er et langt bredere udsnit af danskerne hoppet med på vognen. Brugertallene på det amerikanske site Facebook er herhjemme vokset med i gennemsnit 14 pct. hver måned igennem det meste af 2008 og har nu knap 2,4 mio. danske brugere om måneden. Antallet af brugere viser tydeligt, at der ikke længere er tale om et teenagefænomen. Næsten halvdelen af brugerne på store sociale netværk er rent faktisk over 40 år. figur 2 Det danske radiomarked, 2008 P4, Total 42,1% The Voice, Total 1,7% Radio City, Total 0,6% Radio Soft 1,8% TV 2 Radio/Nova FM 4,7% Radio 100FM 5,3% Øvrige 11,5% DR Digital 3,4% P1 4,9% P2 4,0% P3 20% Danskerne lytter færre minutter til radio. Fra 1998 til 2007 er lyttetiden for gennemsnitsdanskeren faldet med 2 timer og 40 minutter om ugen. Radio indtager dog stadig en meget vigtig plads i danskernes hverdag med 15 timer og 27 minutters ugentlig lytning i 1. halvår Og 97 pct. af hele befolkningen lyttede til radio i 2008.

9 s. 016 s. 017 musik musik musik DR spiller en unik rolle for dansk musik. Intet andet mediehus i Danmark har så stor musikfaglighed og spiller så stor en del af den danske musik som DR. På P2 er hver fjerde stykke musik dansk, på P3 hver tredje og på P4 er næsten hver anden plade med danske kunstnere. DR vil både afspejle, formidle og skabe musik samt give danskerne store oplevelser gennem koncerter og events. DRs musikstrategi omfatter musik inden for alle genrer, der bliver leveret på DRs medier, gennem DRs ensembler og ved begivenheder i DRs nye koncerthus. KONCERTHUSETS ÅBNING / DR1, DR2 & P2

10 s. 018 s. 019 musik musik DR big band DR Underholdningsorkestret det elektriske barometer / P3 DR spirekoret DR symfoniorkestret p3 guld / DR2, P3

11 s. 020 s. 021 musik musik X FACTOR / DR1

12 s. 022 s. 023 musik musik P3 session / P3 musikterapi / P3 P2 KONCERTEN / P2

13 s. 024 s. 025 kultur kultur kultur De kulturelle tilbud har ændret sig markant de senere år. Derfor er det centralt for DR fortsat at spejle, skabe og debattere kulturen i et dansk perspektiv. DR har især fokus på to områder, der henvender sig til både de mange og de få. For det første skal det være lettere at bruge DRs kulturstof, så flere danskere får lyst til at engagere sig kulturelt. For det andet skal DR i højere grad skabe kulturoplevelser, som er lavet i samarbejde med andre i det danske kulturliv. dr2 premiere / DR2

14 s. 026 s. 027 kultur kultur smagsdommerne / DR2 monopolets helte / DR2 en plads i solen, liza marklund / podcast autograf / DR2 nordisk forfatteratlas / DR.dk bonanza / DR.dk dr2 tema / DR2

15 s. 028 s. 029 kultur kultur the missing link / P1

16 s. 030 s. 031 kultur kultur Quatraro Mysteriet / DR2 kulturguiden / DR2

17 s. 32 s. 33 satire satire satire Satiren har altid været en markant og vital del af DRs tilbud. De seneste år med programmer som Casper & Mandrilaftalen, Drengene fra Angora, Normalerweize og Piger på prøveløsladelse. DR vil underholde, ironisere og lave sjov på en original måde ved at give plads til og udvikle nye talenter, som kan skabe nye rammer for comedy og satire. Nogle af kernebegreberne bag DRs satire er grænsesøgende, intelligent, nyskabende, personlig og eksperimenterende. angora by night / DR2

18 s. 34 s. 35 satire satire deroute / DR2 normalerweize / DR2 tjenesten / DR2, P3 selvsving / P1 flemmings helte / DR2 skråplan / DR2

19 s. 036 s. 037 dokumentar dokumentar dokumentar DR skiller sig ud fra det øvrige mediemarked ved sit særlige fokus på dagsordensættende dansk journalistik. Både i DRs dokumentarprogrammer, i nyhederne og i magasinerne står DR for kritisk og upartisk journalistik, der bevidst undersøger og udfordrer synspunkter. Målet med DRs dokumentar er ikke kun at skabe debat, men også at bidrage til ændringer i de tilfælde, hvor der bliver afsløret magtmisbrug eller ulovligheder inden for væsentlige samfundsområder. fra thy til thailand / DR1

20 s. 038 s. 039 dokumentar dokumentar mønsterbryder / DR1 ultralyd / P1 dokumentarzonen / P1 fra thailand til thy / DR1 dagbog fra midten / DR1, DR.dk operation afghanistan / DR1, DR2 stemmer fra opgangen / DR2

21 s. 040 s. 041 public se rviceredegør else DR redegør på de følgende sider for, hvordan DR har opfyldt kravene i public service-kontrakten i 2008 og har leveret kvalitetsmæssige tilbud på tv, radio og nye medier. Public service-kontrakten er indgået mellem Kulturministeren og DR og gælder i perioden I kontrakten er der lagt vægt på, at DR har såvel ret som pligt til at levere public service-indhold på alle relevante platforme til hele befolkningen.

22 s. 042 s. 043 PUBLIC SERVICE- KRAVene til dr lenter, DRs egen musikvirksomhed i form af ensembler, koncerter, events mv. samt omfanget af tv-programmer om dansk musik. Omfanget af indsatsen på kulturområdet, herunder omfanget af radio- og tv-programmer om dansk kultur. Omfanget af radio- og tv-programmer om de mindre idrætsgrene i Danmark. Udlægning af produktion og produktionsfaciliteter til uafhængige producenter i tv og radio samt på andre platforme (opgjort ved omkostningerne forbundet hermed). En redegørelse for engagementet i dansk filmproduktion. DRs andel af europæiske tvprogrammer og andel af europæiske programmer fra uafhængige producenter (opgjort i timer og pct. andel). Omfanget af programvirksomheden og tjenester rettet mod børn og unge i radio og tv mv. samt beskrivelse af, hvilke aktiviteter der har fundet sted med henblik på styrkelse af DRs virksomhed i forhold til børn og unge. DRs brug af tekstning, tegnsprogstolkning eller andre teknologiske metoder til at styrke handicappedes adgang til tv-programmerne. Omfanget af indsatsen på undervisningsområdet. Det samlede omfang af genudsendelser af programmer i radio og tv fordelt på de forskellige programkategorier. Omfanget af den regionale radioprogramvirksomhed. Fordelingen af forskellige programtyper på sendefladen og på kanalerne, hvordan disse programudbud er blevet brugt af seere og lyttere, og hvordan publikum har vurderet programmerne. Beskrivelse af public service online-virksomhedens indhold. Redegørelse for foretagne værditester af nye tjenester og resultatet heraf. Redegørelse for DRs dialog med befolkningen, herunder særlig lytter- og seerorganisationerne, og de organisatoriske rammer for denne dialog. * Kontrakten kan læses i sin helhed på dr.dk/omdr DRs tilladelse til at drive P2 den fjerde landsdækkende kanal Udover at skulle opfylde kravene i Public service-kontrakten skal DR også redegøre for varetagelsen af den særlige tilladelse fra Radio- og TV-nævnet, der giver DR lov til at drive den fjerde landsdækkende kanal, hvorpå DR sender P2. DR fik 24. april 2001 udstedt en programtilladelse til at sende radio på den fjerde landsdækkende FM-radiokanal for en periode på 8 år. I denne forbindelse indgik DR en aftale med Radio- og TVnævnet, hvoraf nedenstående tilladelsesvilkår fremgår. DRs opfyldelse af tilladelsen bliver præsenteret under afsnittet om P2-kanalen i den efterfølgende redegørelse for opfyldelsen af kravene i Public service-kontrakten. Følgende oplysninger skal fremgå af redegørelsen om P2: Beskrivelse af, hvordan DRkanalen lever op til at være en nuanceret public service-kanal med klassisk musik, suppleret med præsentation af rytmisk I DRs Public service-kontrakt er der opstillet specifikke krav til DRs årlige Public service-redegørelse, og de er gengivet nedenfor. DR redegør på de følgende sider også for de særskilte krav, der er stillet i sendetilladelsen for P2. Public service-kontraktens krav om emner, som skal indgå i DRs redegørelse: Omfanget af nyhedsprogrammer i tv og nyheder på fremmedsprog. Omfanget af dansksprogede programmer i tv. Omfanget af nyproduceret dansk dramatik i tv og radio. Omfanget og karakteren af dansk musik på de forskellige platforme, særlige aktiviteter til fremme af dansk musik og danske musiktamusik, jazz og dansk musik samt kulturprogrammer, samfunds- og debatprogrammer mv. Beskrivelse af, hvordan DR lever op til beskrivelsen af programvirksomheden i ansøgningen. Dokumentation af, at kanalen sender mindst 18 timer i døgnet. Revideret resultatopgørelse for den fjerde FM-radiokanal. Redegørelse for, hvordan DR agter at dokumentere overholdelsen af tilladelsesvilkåret om, at gennemsnitsomkostningerne ved programvirksomheden for den fjerde FM-radiokanal ikke må overstige gennemsnitsomkostningerne ved de øvrige programflader i DR Radio. Programplaner og en uge-planche. p2 koncerten / P2

23 s. 044 s. 045 DRs MANGFOLDIGE PROGRAMUDBUD Det er afgørende for DR at skabe værdi for alle danskere, fordi det er danskerne, der skaber muligheden for DRs programvirksomhed via licensbetalingen. Derfor skal danskerne opleve, at de på DRs mange platforme hver eneste dag får programmer og tjenester, som begejstrer, udfordrer og informerer. DR skal tilbyde en bred samfundsmæssig dækning af Danmark og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige dele af landet. DR tilbyder derfor landets mest varierede programudbud på to analoge tv-kanaler, på en digital tv-kanal, på fire FMradiokanaler og 15 DAB-kanaler, på dr.dk (med net-tv, net-radiokanaler og podcasting) samt på DR Mobil og tekst-tv. Samtidig indgår DR også som en væsentlig del af dansk musikliv med sine fire orkestre og seks sangkor samt DRs nye koncerthus. Formålet med DRs samlede programudbud er at tilfredsstille de mange forskellige interesser og behov i den danske befolkning. Med andre ord at síkre mangfoldigheden inden Tabel 1 DR TVs samlede sendetimer DR DR Tv-timer i alt for de enkelte programmer, genrer og kanaler. Desuden har DR et særligt fokus på at spejle mangfoldigheden i det danske samfund og lave programmer og tjenester, hvor alle grupper er repræsenteret. DRs Public serviceredegørelse tilstræber at illustrere spændvidden i vores programvirksomhed, og hvordan vi henvender os til de mange og de få gennem en mangfoldighed i emner og synsvinkler. Mere end timers tv I 2008 sendte DR i alt timers tv på DR1 og DR2, hvilket er en stigning på mere end 600 timer i forhold til 2007 (Tabel 1). Årsagen til stigningen på begge kanaler skal især findes i de mange sendetimer fra Olympiske Lege, hvoraf en del lå uden sendetimer på DR tv i 2008 p5000 / dab og net for almindelig sendetid. Derudover sender DR hele døgnet nyheder på DRs digitale nyhedskanal DR Update, som dog ikke indgår i opgørelsen over de mange tv-timer. Radio til alle aldre DR sender radioprogrammer døgnet rundt, og flertallet af DRs kanaler kan høres både dag og nat. En døgnkanal sendte i 2008 i timer, og samlet sendte DR timers analog og digital radio i 2008, en stigning på næsten timer i forhold til Stigningen skyldes en række nye DAB- og netkanaler. Bl.a. havde DR i november 2008 premiere på DR P5000, DRs nye ungdomskanal, der sender på både DAB og net. DR prioriterer i særlig grad fire områder på digital radio: Børn Børnene har helt særlige ønsker til radioen, som ofte passer dårligt ind i fladerne på DRs fire FM-kanaler. På DAB tilbyder DR derfor hele døgnet børnene deres helt egne kanaler med både kendt og nyt stof, og på netradio supplerer DR med kanaler med børnemusik, historier m.m. som en del af DRs børneunivers Oline. Unge Unge er i front med brugen af de nye medier og går ofte meget op i musik. Til gengæld deler de kun sjældent musiksmag på tværs af aldersgrupper, og DR har derfor valgt at have særligt fokus på at udbygge digital radio til unge som en integreret del af DRs øvrige tilbud for ungdomsmålgruppen. På DAB og netradio tilbyder DR en lang række musikkanaler inden for genrer som Electronica, Hip Hop og Modern Rock samt DRs nye digitale ungdomskanal DR P5000, der sender på både DAB og net. P5000 er samtidig et udtryk for DRs satsning på DAB, da kanalen er bemandet

24 s. 046 s. 047 med et stærkt profileret værtsteam for målgruppen - der både præsenterer musikken og underholder. Nyheder og oplysning Radioen er ofte først med dækningen af de seneste nyheder enten i selve fladen eller i timenyhederne. Med internettet er kravet om nyheder, når det passer lytterne, steget. DAB og netradio giver DR nye muligheder for en løbende nyhedsflade. På DAB sender kanalen DR Nyheder døgnet rundt, og kanalen DR Politik tilbyder oplysning for de særligt interesserede ved at transmittere fra Folketingets debatter. Musik Musik er et helt centralt omdrejningspunkt for langt det meste radio. De brede kanaler dækker alle genrer, men DR har på digital radio mulighed for at skræddersy tilbud til de mange danskere, der har en forkærlighed for bestemte genrer. Derfor er det et særligt fokusområde for DR at bruge den digitale radios muligheder. eldorado / P4 Efter tilpasningen af kanaludbuddet i december 2008 har DR ikke aktuelle planer om at ændre sammensætningen af DAB-kanaler, men vil først og fremmest arbejde med at styrke de eksisterende kanaler. I takt med den øgede interesse fra lytterne vil DR øge kvaliteten og tilrettelæggelsen af de digitale kanaler, således at de lever op til lytternes forventninger. DRs radiokanaler kan høres analogt eller digitalt og i nogle tilfælde begge dele. Med fire landsdækkende FM-formater, DAB-formater til alle aldersgrupper og et bredt og varieret musiktilbud på netradio er det DRs målsætning at være et stærkt alternativ til de kommercielle og udenlandsk dominerede radio- og musiktilbud, som i stigende grad vokser frem på nettet. I Tabel 2 ses, hvilke platforme de enkelte kanaler kan høres på. Genudsendelser på radio Kriterierne for DRs anvendelse af genudsendelser på radiokanalerne er, at de talebårne kanaler P1 og P2 genudsender fagmagasiner, kulturprogrammer og andre vidensbaserede udsendelser. De aktualitets- og musikbårne kanaler P3 og P4 genudsender derimod meget få timer i døgnet. P1 genudsender størstedelen af kanalens programmer. Genudsendelsen sker ud fra et princip om, at kanalen over en uge lyttes af 16 pct. af danskerne, mens kun 11 pct. lytter med dagligt. En stor del af lytterne har ikke mulighed for at lytte med hver dag og på alle tider af døgnet. Derfor genudsendes programmerne ud fra et ønske om at tilgodese flest mulige lytteres behov. Som hovedregel er hverdagsmorgener og -formiddage dog altid førstegangssendinger, ligesom hverdagsbåndet kl er førstegangssendinger. Uden for disse tidspunkter sendes i dagtimerne en kombination af nyproduktioner og genudsendelser fra samme uge. Fra kl sendes primært genudsendelser, kombineret med nyproducerede Radioaviser. På P2 genudsendes primært kulturprogrammer samt enkelte koncerttransmissioner. P3 genudsender stort set ikke. Der er dog enkelte undtagelser i form af forproducerede programmer, der anvendes ved sygdom eller bemandingsproblemer ved ferie eller helligdage. P4 genudsender også kun i meget begrænset omfang. På hverdage udgør genudsendelser ca. to timer dagligt fra mandag til torsdag, idet eftermiddagsprogrammet Brødre genudsendes om aftenen. Fredag til søndag genudsendes programmet Eldorado om natten. Tabel 2 DRs radiokanaler og sendeplatforme i 2008 Web On demand/ Kabel/ FM DAB Netradio download Telefon Satellit Mellembølge P1 P2 P3 P4 DR Allegro DR Barometer DR Barracuda 1 ( ) ( ) DR Boogieradio DR Coco 2 DR Country DR Dansktop DR Electronica DR Evergreen DR Folk DR Hip Hop DR Jazz DR MGP 3 ( ) DR Modern Rock DR Nyheder DR Oline DR Klassisk DR P4 Danmark DR Hit DR P DR Politik (Folketings-transmissioner) DR POP DK 5 DR R&B DR Rock DR Soft DR Spillemand DR World 1 DR Barracuda lukkede 4/ DR Coco startet 4/ Lukket 31/ DR MGP kan fra 17/ ikke længere høres på DAB, men sender fortsat på netradio 4 DR P5000 startet 17/ DR POP DK kan fra 18/ også høres på DAB

25 s. 048 s. 049 Tv til alle behov x factor live på rådhuspladsen i aftenshowet / DR1 smagsdommerne / DR2 Undervisning Sendetiden for programmer i kategorien Undervisning er mindsket lidt i forhold til DR2 gav fortsat sendetid til en lang række enkeltståjersild live / DR1 DR sender tv inden for stort set alle genrer fra det allerbredeste egenproducerede drama, der samler befolkningen foran skærmen til fælles oplevelser, til det smallere, som henvender sig til seere med særlige interesser, f.eks. DR2s kulturprogrammer. DR1 er den brede kanal med en mangfoldighed af tilbud, der henvender sig til et større publikum, mens DR2 tilbyder programmer, som appellerer mere til dybde og fascination. Herudover har DR også nyhedskanalen DR Update, der døgnet rundt kan ses på DTT, internettet, satellit og kabel. Nyheder I starten af 2008 lancerede DR en nyskabelse inden for nyhedsformidling i form af DR2 Udland, der sendes mandag-fredag kl Formålet med DR2 Udland er at skabe et nyt nyhedsformat med fokus på udsyn og analyser fra hele verden, som ikke ellers ses i det danske tv-billede. Lanceringen af DR Udland har betydet, at den samlede nyhedssendetid på tv er steget markant med næsten 100 timer til 832 timer, og heraf er 687 timer sendt i aftenfladen. I forhold til Public service-kontraktens krav om, at DR årligt skal sende mindst 560 timers tv-nyheder mellem kl. 17 og 24, har DR mere end opfyldt kontrakten i Det er af største vigtighed for DR at levere kvalitetsnyheder til dan- skerne på en måde, som følger med medieudviklingen og passer til forskellige seergruppers behov. Derfor er det positivt, at nyhedskanalen på dr.dk, DR Update, har oplevet en flot vækstkurve med omkring ugentlige seere mod årets slutning. DRs digitale nyhedskanal blev i 2007 startet på internettet og blev i begyndelsen af 2008 også lanceret på DTT-nettet. Den omfattende nyhedssendetid på DR Update indgår ikke i Public service-redegørelsens opgørelse af nyhedssendetimer. Aktualitet og Debat Omfanget af programmer inden for Aktualitet og Debat på DR1 er stort set uændret i forhold til 2007, dog med en lille stigning. Til gengæld er timetallet på DR2 steget en del. Stigningen skyldes primært, at der er blevet sendt flere timer fra Folketinget i forhold til 2007, hvor der var en pause i transmissionerne på grund af valget i november. Aktualitet og Debat omfatter på DR1 programmer som Aftenshowet, nyhedstime-magasinerne på hverdage og søndag, en lang række dokumentarer og sågar et royalt bryllup med Prins Joachim og Marie Cavallier. På DR2 omfattede Aktualitet og Debat i 2008 titler som Debatten, Deadline 2. sektion, Jersild & Spin samt en lang række programmer, der indgik i årets mange temaaftener. Oplysning og Kultur Oplysning og Kultur omfatter på DR1 bl.a. livsstilsprogrammer som Kender du typen, Lille Nørd samt Gudstjeneste i DR Kirken. Når der på DR1 i 2008 ses en markant stigning i forhold til 2007, skal forklaringen især findes i de 188 formiddagsprogrammer med Nis Boesdal, som blev sendt gennem hele året. På DR2 er Oplysning og Kultur den næststørste programkategori, når vi ser på sendetiden - kun overgået af Aktualitet og Debat. Kategorien omfatter en lang række af de mest populære DR2-programmer, bl.a. Viden om, Smagsdommerne,.Den 11. time, Autograf, Kulturguiden, Spise med Price og Frilandshaven. I Public service-kontrakten er der stillet et særligt krav til DR om at foretage en mærkbar øgning af tv-programmer om dansk kultur. DRs imødekommelse af denne forpligtelse beskrives i et selvstændigt afsnit om DRs kulturprogrammer.

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Her forringes DRs public service*

Her forringes DRs public service* Her forringes DRs public service* Radio P1: Nedlægges: Dokumentarzonen, Montagegruppen, Eksistens, Øjeblikke**, Ultralyd, Lige Lovligt Reduceres: Orientering, Harddisken**, Radioavisen, Kulturnyt P2: Nedlægges:

Læs mere

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR...

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR... FAKTA om DR DR TV, DR Radio og Nye Medier flyttede i 2006-2008 til det nye kultur- og multimediehus DR Byen i Ørestad, hvor DR i 2009 også har åbnet landets største koncertsal. INDHOLD DR - TÆT PÅ DANSKERNE...

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas Hvad er DAB? Danmark har fået en ny type radio - den hedder DAB. I modsætning til FM sender DAB digitalt, så for at kunne lytte med skal du anskaffe dig en DABradio. De fås mange steder i Danmark. Se hvor

Læs mere

Udgivet 06.05.2013 af DR Design: DR design Tryk: Rosendahl Schultz a/s

Udgivet 06.05.2013 af DR Design: DR design Tryk: Rosendahl Schultz a/s DRs public service-redegørelse 2012 Udgivet 06.05.2013 af DR Design: DR design Tryk: Rosendahl Schultz a/s s04 s05 s11 s12 s14 s21 s23 s25 s27 s29 s32 s34 s36 s39 s42 s44 s49 s53 s55 s56 s59 0 Indledning

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk

Læs mere

DRs public serviceredegørelse 2011

DRs public serviceredegørelse 2011 DRs public serviceredegørelse 2011 02 U D G I V E T A F DR DESIGN DR DESIGN TRYK ROSENDAHL SCHULTZ A/S 03 05 07 13 15 17 27 29 31 35 37 41 43 47 51 55 57 61 65 67 69 73 0 indledning 1 fordeling af programtyper

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

DRs public service-redegørelsredegørelse

DRs public service-redegørelsredegørelse DRs public service-redegørelsredegørelse 2012 2012 1 Udgivet af: DR Design: DR design Tryk: Rosendahl Schultz a/s 2 DRs public service redegørelse 2012 s04 s05 s11 s12 s14 s21 s23 s25 s27 s29 s32 s34 s36

Læs mere

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009 Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening Maj 2009 Undgå nitter vælg dine egne favoritter Med Digitalt kabel-tv får du adgang til Danmarks bredeste og mest fleksible udbud af

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Værd at vide om DAB - digital radio. DAB - DIGITAL RADIO vælg dine favoritter

Værd at vide om DAB - digital radio. DAB - DIGITAL RADIO vælg dine favoritter Værd at vide om DAB - digital radio DAB - DIGITAL RADIO vælg dine favoritter Indhold 1 DAB: før, nu og i fremtiden 2 Digitale radiokanaler 4 Markedsføring af DAB - digital radio 6 DAB i udlandet 7 Teknikken

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt DR Medier Udviklingsarbejde frem til sommer Jonas Svava Iversen udlånes og konstitueres som underdirektør Fokus på radio under ny radiochef Tor Arnbjørn ny radiochef Programudvikling Internationalt salg

Læs mere

Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999 5. september 2000

Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999 5. september 2000 Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999 5. september 2000 Indledning Satellit- og Kabelnævnet er nedsat af kulturministeren i henhold til 41 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Det skal repræsentere

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 19. juli 2013 Lykke Nordblom Fuldmægtig, cand. merc. lno@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2013-009774 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2014

DRs PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2014 DRs public serviceredegørelse 2014 1 UDGIVET AF DR DESIGN DR DESIGN TRYK ROSENDAHL SCHULTZ A/S MAJ 2015 2 Indhold s.5 1 Indledning s.6 2 Fordeling af programtyper på tv- og radiokanaler s.12 3 Tilrådighedsstillelse

Læs mere

Indhold. s04 0 Public service for fremtiden Forord. s10 1 Public service for samfundet og den enkelte DR i 2012

Indhold. s04 0 Public service for fremtiden Forord. s10 1 Public service for samfundet og den enkelte DR i 2012 DR i 2012 s04 0 Public service for fremtiden Forord s10 1 Public service for samfundet og den enkelte DR i 2012 s42 2 DR når næsten alle danskere DRs programvirksomhed i 2012 s56 3 DRs økonomi i 2012 Danskernes

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Afsætning. Servicemarketing

Afsætning. Servicemarketing SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 6 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Afsætning Eksamen, juni 2008 Servicemarketing Fredag den 13. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne d. 8/1 1987 kl. 18,00 " Underholdning til salg " DR. 1.... d. 8/1 1989 kl. 19,20 " Steen Bramsen

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

Indhold. DRs bestyrelse og direktion

Indhold. DRs bestyrelse og direktion Indhold Koncern-beretning 3 Programregnskab 9 Regnskabsberetning 27 Licensregnskab 34 DRs årsregnskab 35 Ledelsens underskrifter 36 Revisionspåtegninger 37 Anvendt regnskabspraksis 38 Resultatopgørelse

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Virksomhedsevents med

Virksomhedsevents med Virksomhedsevents med DR EVENTS DR Salg kan som noget nyt tilbyde at sammensætte en eventpakke til din virksomhed. Skarpe værter og opfindsomme aktiviteter kan sættes sammen til en unik dag i firmaets

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2007-2010

Mediepolitisk aftale for 2007-2010 1 6. JUNI 2006 Mediepolitisk aftale for 2007-2010 Der er enighed mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne.

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Er du klar til at modtage det nye? 1-2-3: Sådan bliver du klar 1: Find ud af, om du skal gøre noget

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Plads til private medier. danske medier

Plads til private medier. danske medier Plads til private medier danske medier Frit valg af medier i fremtiden kræver indsats nu om tilførslen af midler til statens medier: om statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? om statens medier:

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere