Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006"

Transkript

1 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør 193,6 mio. kr. ( 2005: 150,6 mio. kr.), hvilket svarer til en stigning på 43,0 mio. kr. (28,6%). Egenkapitalforrentningen før skat udgør 12,4% ( 2005: 4,5%). Forventningen til resultat før skat for er opjusteret fra 400 mio. kr. til niveau mio. kr. Side 1 af 10

2 17. maj Delårsrapport 2005 Nordicom koncernen pr. 969,6 Omsætning, i alt 193,6 150,6 43,0-40,6 Drifts- og produktionsomkostninger -9,2-11,4 2,2-689,3 Ejendommenes bogførte værdi ved salg -118,8-97,4-21,4-729,9 Driftsomkostninger, i alt -128,0-108,8-19,2 239,7 Bruttoresultat 65,6 41,8 23,8 446,8 Værdiskabelse og urealiseret værdiregulering 96,8 11,3 85,5 686,5 Resultat før kap. og finansielle poster 162,4 53,0 109,4-48,3 Kapacitetsomkostninger -15,6-13,8-1,8 638,2 Resultat før finansielle poster 146,8 39,3 107,5-59,7 Finansieringsomkostninger -17,5-11,9-5,6 0,0 Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 578,6 Nordicom koncernen, i alt før skat 129,3 27,4 101,9-153,1 Skat af årets resultat -36,2-8,2-28,0 425,5 Nordicom koncernen, i alt efter skat 93,1 19,2 73, Balance pr. Aktiver 2.720,3 Materielle og immaterielle anlægsaktiver 3.057, , ,8 99,4 Finansielle rentebærende anlægsaktiver 99,4 129,1-29,7 228,1 Øvr. finansielle anlægsaktiver 284,7 300,7-15,9 844,5 Boligprojekter og øvrige omsætningsaktiver 886,5 488,9 397, ,3 Aktiver, i alt 4.327, , ,8 Passiver 998,8 Egenkapital 1.092,9 619,4 473,5 289,7 Hensættelse til udskudt skat 289,7 146,5 143, ,4 Langfristet rentebærende gæld 1.267,9 906,9 361,0 6,5 Øvr. langfristet gæld 10,1 5,5 4,6 993,3 Kortfristet rentebærende gæld 1.262,6 739,5 523,0 395,5 Øvr. kortfristet gæld 404,6 338,1 66, ,3 Passiver, i alt 4.327, , , Nøgletal for Nordicom koncernen Selskabskapital ,4 Forrentning af egenkapital, før skat i perioden 12,4 4,5 7,9 Forrentning af egenkapital, efter skat i 53,2 perioden 8,9 3,1 5,7 35 Soliditetsgrad i %, korrigeret aktivmasse Bruttomargin i % Børskurs, ultimo Aktiekursstigning i perioden (kurspoints) Indre værdi pr. aktie, ultimo Resultat pr. aktie før skat Resultat pr. aktie efter skat ,8 Kurs/ indre værdi, ultimo før skat 3,2 1,4 1,8 Side 2 af 10

3 17. maj Delårsrapport Beretning - Nordicom A/S Driften i Nordicom koncernen På koncernniveau har vi i Nordicom realiseret en omsætning på 193,6 mio. kr. ( 2005: 150,6 mio. kr.), svarende til en stigning på 43,0 mio. kr. (28,6%). Stigningen kan henføres til øgede lejeindtægter fra koncernens investeringsejendomme og et øget salg af investeringsejendomme. Drifts- og produktionsomkostningerne, der udgør 128,0 mio. kr. ( 2005: 108,8 mio. kr.), er øget med 19,2 mio. kr. (17,7%). Koncernens bruttoresultat udgør dermed 65,6 mio. kr. ( 2005: 41,8 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 23,8 mio. kr. (57,0%). Bruttoresultatet svarer til et dækningsbidrag på 33,9%, mod 27,8% i første kvartal af I er der a-conto afsat urealiserede værdireguleringer på investeringsejendomme og jord på 92,5 mio. kr. ( 2005: 10,0 mio. kr.). Værdiskabelse fra udvikling af erhvervsprojekter udgør 4,1 mio. kr., og regulering af gæld til kontantværdi udgør 0,2 mio. kr. I alt samlet under posten værdiskabelse og urealiserede værdireguleringer 96,8 mio. kr. Resultat før kapacitetsudgifter og finansielle poster udgør 146,8 mio. kr., hvilket er en fremgang på 107,5 mio. kr. i forhold til ( 2005: 53,0 mio. kr.). Kapacitetsomkostningerne er øget til 15,6 mio. kr., en stigning på 1,8 mio. kr. i forhold til i De finansielle omkostninger (netto) udgør 17,5 mio. kr. ( 2005: 11,9 mio. kr.), hvilket er en stigning på 5,6 mio. kr. eller 47,2%. Nettostigningen i de finansielle omkostninger kan henføres til en øget ejendomsbalance. Nordicoms resultat før skat i udgør 129,3 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr., svarende til 384,7%. Egenkapitalforrentningen i før skat udgør 12,4% ( 2005: 4,5%). Egenkapital og balance De samlede aktiver ultimo perioden udgør 4.327,7 mio. kr. ( 2005: 2.755,9 mio. kr.), hvilket er en stigning på 1.571,8 mio. kr. (57,0%) i forhold til året før. Stigningen skyldes et øget aktivitetsniveau i både Nordicom Ejendom og Nordicom Udvikling. Soliditeten er samtidig øget fra 32% til 35% og afspejler den højere grad af egenkapitalfinansiering, der samtidig er sket. Egenkapitalen ultimo kvartalet udgør 1.092,9 mio. kr., en vækst på 473,5 mio. kr. (76,4%) i forhold til året før. Selskabets aktier blev ultimo noteret til kurs 1150 på Københavns Fondsbørs. (Q4 2005: kurs 918), en stigning på 232 kurspoint eller 20,2% i forhold til kursen ultimo Beholdningen af egne aktier ultimo perioden udgør stk., svarende til 2,0% af selskabets aktiekapital Side 3 af 10

4 17. maj Delårsrapport Egenkapitalopgørelse i mio. kr Ændring Egenkapital pr. 1. januar 600,1 998,8 398,7 Indregning af aktiebaseret vederlæggelse 0,1 1,0 0,9 Periodens resultat 19,2 93,1 73,9 Egenkapital pr. 31. marts 619, ,9 473,5 Forventning til resultatet for Forventningen til resultat før skat for er opjusteret fra 400 mio. kr. til niveau mio. kr. De gunstige markedsforhold fra 2005, ser ud til at være fortsat i starten af, og under forudsætning af nogenlunde uændrede markedsvilkår i resten af, forventer vi nu større værdireguleringerne. Ultimo forventer vi at værdiansætte vore investeringsejendomme ud fra et gennemsnitligt startafkast på ca. 6,5% mod ca. 7,0% ultimo Vor boligjord i København forventer vi at værdiansætte til ca kr. pr. byggeretskvardratmeter, mod ca kr. ultimo Nordicom har i starten af igangsat en proces, hvor mulighederne for at indgå partnerskaber om videreudviklingen af bolig- og erhvervsprojekter undersøges. Det vil være formålet med eventuelle partnerskaber, at styrke vor position som developer, og samtidig skabe mulighed for investeringer i det svenske og tyske marked. Side 4 af 10

5 17. maj Delårsrapport Nordicom Ejendom Driften i Nordicom Ejendom. omsætningen i Nordicom Ejendom udgør 93,8 mio. kr. ( 2005: 27,5 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 66,3 mio. kr. (241,2%). Heraf udgør væksten i lejeindtægter 4,8 mio. kr. (17,6%) mens salget af investeringsejendomme er øget med 61,5 mio. kr Nordicom Ejendom, resultat pr. 228,0 Omsætning, i alt 93,8 27,5 66,3-34,9 Ejendommenes driftsomkostninger -8,9-8,7-0,2-105,4 Ejendommenes bogførte værdi ved salg -45,2-0,8-44,4 87,7 Bruttoresultat 39,7 18,1 21,6 125,2 Urealiseret værdiregulering 53,2 10,0 43,2 212,9 Resultat før kap. og finansielle poster 92,9 28,1 64,8-9,0 Personaleomkostninger -3,1-1,9-1,2-0,2 Lokaleomkostninger -0,1-0,1 0,0-5,5 Andre kapacitetsomkostninger -1,8-1,1-0,7-14,6 Kapacitetsomkostninger, i alt -4,9-3,1-1,8 198,3 Resultat før finansielle poster 88,0 25,0 63,0-60,3 Finansieringsomkostninger, netto -14,8-11,4-3,4 138,0 Nordicom Ejendom, i alt 73,1 13,5 59, Aktiver 2.198,2 Materielle anlægsaktiver 2.320, ,6 565,6 0,0 Finansielle rentebærende anlægsaktiver 0,5 0,0 0,5 24,1 Øvr. finansielle anlægsaktiver 34,1 11,0 23,1 212,8 Tilgodehavender og andet 326,8 244,5 82, ,1 Aktiver, i alt 2.681, ,1 671,5 Passiver 612,2 Egenkapital 693,0 476,0 217,0 166,6 Hensættelse til udskudt skat 166,6 125,7 40, ,3 Langfristet rentebærende gæld 1.184,7 869,6 315,1 6,5 Øvr. langfristet gæld 10,1 5,5 4,6 405,7 Kortfristet rentebærende gæld 524,3 345,3 179,0 110,9 Øvr. kortfristet gæld 102,9 188,0-85, ,1 Passiver, i alt 2.681, ,1 671, Nøgletal for Nordicom Ejendom 26 Forrentning af egenkapital (før skat) Driftomkostninger i f.t. lejeindtægter i % Bruttomargin i % Side 5 af 10

6 17. maj Delårsrapport Der blev ikke solgt ejendomme i første kvartal sidste år, mens der med henvisning til porteføljetilpasninger er solgt nogle boligudlejningsejendomme i år. I det nuværende marked kan boligudlejningsejendomme sælges til relativt høje priser, mens de som driftsejendomme giver et relativt lavt, løbende afkast. Aktiviteterne har givet et samlet bruttoresultat på 39,7 mio. kr. ( 2005: 18,1 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 21,6 mio. kr. (119,3%) Fremgangen i bruttoresultatet fordeler sig med 4,6 mio. kr. fra udlejningen og 17,0 mio. kr. fra salg af ejendomme. Der er afsat urealiserede værdireguleringer fra investeringsejendomme på 52,0 mio. kr. ( 2005: 10,0 mio. kr.). Ultimo forventer vi at værdiansætte vore investeringsejendomme ud fra et gennemsnitligt startafkast på ca. 6,5% mod ca. 7,0% ultimo 2005, hvilket vil give samlede værdireguleringer i på ca. 210 mio. kr. Kapacitetsomkostningerne er steget med 1,8 mio. kr., og dermed udgør resultatet før finansielle poster 47,5 mio. kr. ( 2005: 25,0 mio. kr.). De finansielle nettoomkostninger udgør 14,8 mio. kr. ( 2005: 11,4 mio. kr.), hvilket modsvarer en stigning på 3,4 mio. kr. i forhold til året før, svarende til 30,2%. Stigningen i nettofinansieringsudgifterne er i niveau med stigningen i ejendomsinvesteringerne. resultatet i Nordicom Ejendom udgør 73,1 mio. kr. før skat ( 2005: 13,5 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 59,6 mio. kr. svarende til 441,69%. Balancen i Nordicom Ejendom Investeringerne i ejendomme er øget med 565,6 mio. kr. i forhold til ultimo 2005, og udgør 2.320,2 mio. kr. Stigningen er i overensstemmelse med hensigten Plan2008, hvor vi frem mod ultimo 2008 ønsker at øge vore investeringer i ejendomme betydeligt. Egenkapitalen er vokset med 217,0 mio. kr. og udgør 693,0 mio. kr., svarende til 25,8% af den samlede balance. Medregnes de udskudte skatter på 166,6 mio. kr. bliver egenfinansieringen 32,1%. Den langfristede gæld på 1.184,7 mio. kr. står for 44,2% af finansieringen af de samlede aktiver, mens den rentebærende kortfristede gæld på 524,3 mio. kr. står for godt 19,6 %. De sidste ca. 4,1 % af finansieringen består af indbetalte deposita fra lejere og mellemværende i forbindelse med køb/salg af ejendomme. Nordicom Udvikling Driften i Nordicom Udvikling omsætningen i Nordicom Udvikling udgør 96,3 mio. kr. ( 2005: 116,5 mio. kr.), hvilket er en tilbagegang på 20,2 mio. kr. (17,4%) i forhold Vi har ikke haft så mange salgbare boligprojekter i første kvartal, og det har givet sig en lavere omsætning. Til gengæld har indtjeningen været god. Bruttoresultatet er øget med 13,8% og udgør dermed 22,6 mio. kr. - en fremgang på 2,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Det har givet et dækningsbidrag fra boligudviklingen på 23,5%, hvilket er meget tilfredsstillende. Side 6 af 10

7 17. maj Delårsrapport I erhvervsafdelingen er der præsteret en værdiskabelse på 4,1 mio. kr., som rapporteres under posten værdiskabelse og urealiserede værdireguleringer. Herud over er der foretaget urealiserede værdireguleringer på vor boligjord på 39,5 mio. kr. Ultimo forventer vi at værdisætte vor boligjord i København til ca kr. pr. byggeretskvardratmeter, mod kr. ultimo Det vil i give en samlet værdiregulering på boligjord på 158 mio. kr. Nordicom Udvikling (Erhverv, Bolig, 2005 Parkering), resultat pr. 723,9 Omsætning, i alt 96,3 116,5-20,2-583,9 Omk. relateret til drift og salg, i alt -73,6-96,6 23,0 139,9 Bruttoresultat 22,6 19,9 2,7 Værdiskabelse og urealiseret 321,6 værdiregulering 43,6 0,0 43,6 461,5 Resultat før kap.omk. og fin. poster 66,2 19,9 46,3-12,6 Personaleomkostninger -5,3-3,8-1,5-0,4 Lokaleomkostninger -0,1-0,4 0,3-8,1 Andre kapacitetsomkostninger -3,3-2,3-1,0-21,1 Kapacitetsomkostninger, i alt -8,7-6,5-2,2 440,5 Resultat før finansielle poster 57,5 13,4 44,1-0,2 Finansieringsomkostninger, netto -1,6 2,0-3,6 440,3 Nordicom Udvikling, i alt 55,9 15,3 40, Aktiver 517,3 Materielle anlægsaktiver 731,6 77,0 654,6 203,9 Øvr. finansielle anlægsaktiver 250,7 289,7-39,0 104,5 Igangværende boligprojekter 29,0 104,1-75,1 630,0 Tilgodehavender og andet 679,3 194,4 485, ,8 Aktiver, i alt 1.690,6 665, ,5 Passiver 430,5 Egenkapital 486,4 160,8 325,6 122,9 Hensættelse til udskudt skat 122,9 20,5 102,3 75,1 Langfristet rentebærende gæld 83,2 37,3 45,9 550,4 Kortfristet rentebærende gæld 675,3 303,2 372,1 276,9 Øvr. kortfristet gæld 322,8 143,3 179, ,8 Passiver, i alt 1.690,6 665, , Nøgletal for Nordicom Udvikling 154 Forrentning af egenkapital (før skat) Bruttomargin i % Side 7 af 10

8 17. maj Delårsrapport Organisationen vokser fortsat og kapacitetsomkostningerne er derfor steget. I udgør de 8,7 mio. kr. ( 2005: 6,5 mio. kr.), en stigning på 34%. Resultat før skat i Nordicom Udvikling udgør 55,9 mio. kr. ( 2005: 15,3 mio. kr.), en fremgang på 40,6 mio. kr., svarende til 265,3%. Balancen i Nordicom Udvikling Med samlede aktiver ultimo for 1.690,6 mio. kr. ( 2005: 665,1 mio. kr.) er der sket en betydelig stigning siden Investeringer i igangværende boligprojekter er øget fra 77,0 til 731,6 mio. kr. og tilgodehavender fra solgte, men ikke afleverede boliger er steget fra 194,4 til 679,3 mio. kr. Ultimo udgør egenkapitalen i Nordicom Udvikling 486,4 mio. kr. Sammen med de udskudte skatter ( : 122,9 mio. kr.) finansierer egenkapitalen i øjeblikket 36,0% af de igangværende boligprojekter. Nordicom Finans Driften i Nordicom Finans I Nordicom Finans udgør omsætningen 4,0 mio. kr. ( 2005: 2,9 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 1,1 mio. kr. I omsætningen indgår renteindtægter fra afdelingens pantebreve med 1,9 mio. kr. og kautionspræmier fra Ejendomskaution med 2,1 mio. kr. Resultat før skat i Nordicom Finans udgør 3,5 mio. kr. ( 2005: 2,5 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 1,0 mio., svarende til 39,2%. Balancen i Nordicom Finans Beholdningen af pantebreve er via afvikling og salg reduceret med 32,1 mio. kr. fra 129,2 mio. kr. til 97,1. mio. kr., og det er forklaringen på reduktionen i aktiverne fra 133,6 mio. kr. til 107,9 mio. kr. Den aktuelle egenkapital i Nordicom Finans udgør 68,5 mio. kr., og med en samlet balancesum på 107,9 mio. kr. udgør egenkapital finansieringen i øjeblikket godt 63,5% Nordicom Finans, resultat pr. 12,6 Renteindtægter 4,0 2,9 1,1-1,5 Personaleomkostninger -0,3-0,3 0,0 0,0 Lokaleomkostninger 0,0 0,0 0,0-0,9 Andre kapacitetsomkostninger -0,2-0,2 0,0-2,4 Kapacitetsomkostninger, i alt -0,5-0,4-0,1 10,3 Resultat før finansielle poster 3,5 2,4 1,1 0,7 Finansieringsomkostninger 0,0 0,1-0,1 10,9 Nordicom Finans, i alt 3,5 2,5 1,0 Side 8 af 10

9 17. maj Delårsrapport 2005 Aktiver 97,8 Finansielle rentebærende anlægsaktiver 97,1 129,2-32,1 23,8 Tilgodehavender og andet 10,8 4,4 6,4 121,6 Aktiver, i alt 107,9 133,6-25,7 Passiver 65,1 Egenkapital 68,5 61,2 7,3 20,2 Kortfristet rentebærende gæld 20,0 20,2-0,2 36,4 Øvr. kortfristet gæld 19,4 52,2-32,8 121,6 Passiver, i alt 107,9 133,6-25, Nøgletal for Nordicom Finans 100 Pantebreve, restgæld i mio. kr Forrentning af egenkapital (før skat) Koncernforhold Revision af delårsrapport Revisionen har ikke foretaget review af eller revideret Delårsrapporten. Fondsrådet Vi er blevet gjort bekendt med en igangværende sag, hvor Fondsrådet har fortolket kriterierne i IFRS om måling af indtægter fra projektudvikling anderledes, end de kriterier der ligger til grund for Nordicoms regnskabsaflæggelse. Ved salg af boliger måler Nordicom indtægterne i forhold til projektudviklingstade, hvilket giver en successiv indregning i regnskabet efterhånden som produktionen af boligerne skrider frem. Fondsrådet har fortolket kriterierne i IFRS således, at indtægterne fra salg af boliger først skal indregnes i regnskabet, når de afleveres til kunderne. Fondsrådets fortolkning kan ankes af modparten med en fristdato som ligger efter offentliggørelsen af Nordicoms delårsrapport. Vi har derfor i denne delårsrapport fulgt vor hidtidige praksis for måling af indtægterne fra Nordicom Udvikling. Hvis Fondsrådets fortolkning stadfæstes, vil Nordicom ændre regnskabsprincip i overensstemmelse med Fondsrådets fortolkning. Vi forventer ikke at en ændring af regnskabsprincippet vil have væsentlig betydning for vort resultat. Side 9 af 10

10 17. maj Delårsrapport Med venlig hilsen Nordicom A/S Direktion:.. Gunnar Chr. Kristensen Bestyrelse:.. Torben Schøn, formand. Aksel Bjødstrup Andreasen.. Peter Højland, næstformand.. Bent Vestergaard Christensen Henvendelse med spørgsmål eller ønsker om uddybende kommentarer bedes venligst rettet til adm. dir. Gunnar Chr. Kristensen Side 10 af 10

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005 17. august Q2 rapport Nordicom A/S Q2 rapport Nordicoms halvårsresultat udgør 113,6 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 78 mio. kr. fra 2004 ( 2004 35,6 mio. kr.), svarende til en forbedring på

Læs mere

Nordicom A/S Q3 rapport 2004

Nordicom A/S Q3 rapport 2004 18. nov. rapport Nordicom A/S rapport Nordicom opnåede i Q1-3 et resultat før skat på 62,8 mio. kr. (Q1-3 2003 55,9 mio. kr.), som er en fremgang på 12% i forhold til 2003. Omsætningen i årets tre første

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports N O R D I C O M 2002 2 INDHOLD SIDE Hoved- og nøgletal 2002 koncern 5 Ledelsens årsberetning for Nordicom koncernen 2002 6-11 Nordicom Ejendomme 12-15 Nordicom Bolig 16-21 Nordicom Finans 22-23 Nordicom

Læs mere

Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport

Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 3. kvartal (perioden 01.01.-30.09. ) Nordicom koncernens resultat før skat for perioden 01.01.-30.09. udgør 197,4 mio. kr., mod 308,2 mio. kr.

Læs mere

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 1. kvartal 2007 (perioden 1/1-31/3 2007) Nordicom koncernens resultat for første kvartal af 2007 udgør 39,6 mio. kr. før skat, hvilket er i overensstemmelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 88 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 1 Indberettet til Dansk AMP den 29. august 2008 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Hoved og nøgletal for koncernen

Hoved og nøgletal for koncernen Hoved og nøgletal for koncernen År til dato 2. kvartal Årsregn- 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 skab mio. kr. 2007 2006 2007 2006 2006 Hovedtal Nettoomsætning 124,5 122,0 64,1 60,4 251,5 Resultat af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

JP FORMIDLING ApS. Årsrapport 1. juni 2012-31. maj 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/11/2013

JP FORMIDLING ApS. Årsrapport 1. juni 2012-31. maj 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/11/2013 JP FORMIDLING ApS Årsrapport 1. juni 2012-31. maj 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/11/2013 Jens Pedersen Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

GAUGUIN TRADING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GAUGUIN TRADING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GAUGUIN TRADING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2014 Troels Olivero Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 28/2008 Frederiksberg, 25. november 2008 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København, offentliggør

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 25. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 5 sider i alt SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004 Nettoomsætningen

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Årsrapport for 2012 41. regnskabsår

Årsrapport for 2012 41. regnskabsår Årsrapport for 2012 41. regnskabsår Elektro-Motor, Elektromekanisk Etablissement ApS Skælskørvej 88 4250 Fuglebjerg CVR-nr. 40 68 39 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere