TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf mail Bygningen, som er bevaringsværdigt i klasse 4, er jfr. BBR opført ca Bygningen er på ca. 80 m 2 i en etage, med udnyttet 1. sal. Ejer oplyser at ydermurene oprindeligt er af bindingsværk, som nu er fjernet de fleste steder eller er skjult bag puds og maling. Det passer med at murværket er ½ sten tykt og er funderet på syltsten. Der er stråtag på huset og murede gavltrekanter. Murværket i gavltrekanterne skønnes at være udført i nyrer tid, måske samtidig med at bindingsværket er fjernet. Gavlene har formentligt oprindeligt stået bræddebeklædte. Bygningens termovinduer og døre er ikke de oprindelige, men har en opdeling der svare til de originale. Ejer oplyser at vinduerne er fra ca Huset er indrettet med køkken og bad. Opvarmningen forgår med centralvarme fra oliefyr og jordvarmeanlæg. tlf

2 Tilstandsrapport og vurdering af bevaringsværdi for xxxx Side 2 af 8 Bevaringsværdier. Huset er SAVE-vurderet i 2014, til en samlet bevaringsværdi på 4.: (1 er højest og 9 er laveste værdi) Arkitektonisk værdi: 4 Arkitektonisk vurdering: Velproportioneret hus, dog skæmmer tilbygning og indgangsparti. Kulturhistorisk værdi: 3 Kulturhistorisk vurdering: Huset er en del af stedets historiske sammenhæng. Miljømæssig værdi: 3 Miljømæssig vurdering: Huset placere sig fint på langs med vejen og markere vejens sving. Originalitetsværdi: 5 Originalitets vurdering: Huset har bevaret sin grundform, men har ændret vinduer og døre. Tilstandsværdi: 4 Tilstands vurdering: Vedligeholdt. Bevaringsmæssig værdi: 4 Bevaringsmæssig vurdering: Huset er velproportioneret og bidrager til det oprindelige bebyggelsesmiljø omkring byens forte. Vi er enige i at husets samlede bevaringsværdi bør ligge omkring 4. Primære på grund af den kulturhistoriske og miljømæssige værdi, som vi er enige i bidrager til det oprindelige landsbymiljø. Vi er enige i at originaliteten er svækket pga. brugen af forkerte materialer, så som termovinduer, cementpuds og plastmaling. Efter at havde fortaget en detaljeret tilstandsvurdering af huset, vurdere vi dog at tilstandsværdien ligger en del dårligere end 4, som huset er SAVE-vurderet til. Den udvendige tilstandsværdi bør efter vores vurdering ligge omkring 5-6, med vurderingen: trænger til en del vedligehold (sætningsrevner, nyt stråtag og istandsættelse/udskiftning af vinduer og døre) Den indvendige tilstand er ikke en del af SAVE-vurderingen, men som det fremgår af vores tilstandsvurdering, har huset nogle væsentlige problemer som knytter sig til indeklima, fugt- og varmeisolering.

3 Tilstandsrapport og vurdering af bevaringsværdi for xxxx Side 3 af 8 PRIORITERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Overordnet konklusion. Ejendommen har et relativt stort vedligeholdelsesbehov. Vedligeholdelsen af vinduer og døre en noget der bør prioriteres hvis de ønskes bevaret. Hvis de ønskes udskiftet vil de, på nær badeværelsesvinduet, godt kunne holde ca. 3-5 år endnu. Stråtaget er en anden stor post, som bør udføres inden for 3-5 år. Reparation af revner i facaden bør udføres i løbet af 1 år, så der ikke unødigt trænger fugt ind i murværket. Vi anbefaler at den synlige skimmelvækst, der er forskellige steder på vægge og i loft fjernes hurtigst muligt. Dernæst bør forsatsvæggene undersøges for skimmel- og fugtproblemer og det bør overvejes at udskifte eller beklæde de brandfarlige Celotexplader. (ikke prissat) Nedenstående økonomiske estimater, er inkl. 25% moms, men indeholder ikke udgifter til etablering og drift af byggeplads, samt evt. udgift til rådgiverhonorar. Priserne er baseret på V&S prisbogen samt vores erfaringspriser fra tilsvarende sager. Bør udføres snarest 0-1 år: Reparation af revner i facader ,- Afrensning og rengøring af synlig skimmelvækst. (ikke prissat) - Undersøgelse af forsatsvægge for skimmelvækst og fugt. (ikke prissat) - Reparation og malerbehandling af vinduer og døre ,- Udskiftning af knækkede fliser i badeværelse ,- Bør udføres inden for 3-5 år: Udskiftning af stråtag ,- Udskiftning af vinduer og døre ,- Bygningsforbedringer på længere sigt: (ikke prissat) Udskiftning af forsatsvægge/celotexplader. Efterisolering under resterende gulve.

4 Tilstandsrapport og vurdering af bevaringsværdi for xxxx Side 4 af 8 TAG. Stråtaget er nedslidt og er tæt på at være udtjent. Enkelte steder ligger tækkekæppene (galv. jerntråd) synlige. Der er meget mos på tagets nordside, som holder på fugtigheden. Indvendigt fra ses der dog ikke tegn på utætheder. Møningen er pakket ind i hønsenet og er også nedslidt. Stråtaget inkl. vindskeder bør udskiftes i løbet af ca. 3 år. Tagværket er kun synligt på loftet over fyrrummet mod øst, her var ingen tegn på utætheder. Her er etageadskillelsen og vægge mod 1. sal isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringen ligger ujævnt eller sammentrådt flere steder. I forbindelse med udskiftning af stråtaget bør isoleringen eftergås og der hvor der er plads, bør det overvejes at øge isoleringstykkelsen. Taget er forsynet med to kviste mod havesiden. Kvistvinduet længest mod øst er kraftigt nedbrudt af råd og bundstykkerne mangler delvist. Vinduet i den vestlige kvist trænger til vedligehold med kitning og maling. Indvendigt er en del skimmelvækst som følge af kondens. Senest i forbindelse med udskiftning af stråtaget, anbefales det at skifte kvistvinduerne til vinduer med kitfals og koblede rammer med energiglas.

5 Tilstandsrapport og vurdering af bevaringsværdi for xxxx Side 5 af 8 Facader / ydervægge Huset er opført som et bindingsværkshus på syldsten. Bindingsværket er på et tidspunkt blevet helt eller delvist fjernet og udmuret. De øverste remme er stadigvæk synlige inde fra fyrrummet, men er pudset over udvendigt. Facaderne er udvendigt blevet pudset med en stærk cementholdig puds, der fremstår med en grovmønstret struktur. Vindfanget, gavlen mod øst og den østlige del af nordfacaden har flere kraftige revner. Revnerne ligger dels henover de bagvedliggende remme og dels som skrå sætningsrevner. Revnerne har tidligere været repareret men er brudt op igen. Det tyder på at der foregår en vis sætning, særligt ved det nordøstlige hjørne. Facader er malerbehandlet med plastholdig maling, der enkelte steder skaller af. Åbne revner i facaden kan lede vand og fugt ind i murværket. Revner børe udkradses og efterfuges med hydraulisk kalkmørtel der er mede fleksibel end cementmørtel. Sætnings revnerne bør bindes sammen ved at indlægge rustfrie armeringsjern i hver 3. fuge henover revnerne. Hvis revnerne fortsat er aktive bør det overvejes at undersøge om ekstrafundering af huset er påkrævet. Cementpuds og plastmaling, som facaderne er behandlet med, er generelt problematisk på gamle huse, da det forhindre/forsinker evt. fugt i murværket, i at trænge ud. Det vil være meget omfattende og kostbart at udskifte puds og maling og da facaderne ikke har de store problemer med afskalninger, vurderes det ikke at være et presserende behov. Gentagende behandlinger med plastmaling vil dog gøre overfladen tættere og tættere. Derfor bør man udskyde næste malerbehandlingen så længe som muligt og vælge en maling, der er så diffusionsåben som muligt.

6 Tilstandsrapport og vurdering af bevaringsværdi for xxxx Side 6 af 8 På den indvendige side af ydervæggene er der udført forsatsvægge i ca. 100 mm tykkelse. Forsatsvæggene er beklædt med bløde træfiberplader Celotexplader Skruerene der fastholder pladerne ses som mørke aftegninger på overfladen. Det skyldes at de udgør en kuldebro med deraf følgende kondens og risiko for skimmelvækst. På længere sigt anbefales det at fjerne forsatsvæggene, da Celotex pladerne er brandbare og ikke lever op til nutidige brandkrav. Alternativt kan man overveje at beklæde dem med et godkendt materiale, fx gipsplader. Inden man vælger den løsning bør man dog ved stikprøver sikre sig at der ikke er problemer med fugt eller skimmelsvamp i forsatsvæggene. I entre mod have og i entre mod gade, var synlig skimmelvækst på ydervæggen. Skimmelvækst udgør en sundhedsmæssig risiko. Det anbefales hurtigst muligt at få fjernet alt synligt skimmelvækst. Det anbefales generelt at prøve at forebygge betingelserne for skimmelvækst ved at isolere kuldebroer, lufte ud, holde rent og undgå at møblere tæt op af kolde flader.

7 Tilstandsrapport og vurdering af bevaringsværdi for xxxx Side 7 af 8 Vinduer og døre. Vinduerne er med sprosser og termoruder. Ejer oplyser at de er isat ca Et par af vinduerne er kraftigt nedbrudte af råd, særligt badeværelsevinduet og vinduet i gavlen mod vest. De øvrige vinduer trænger til maling og en snedker gennemgang med fastgørelse af løse lister mm. Ejer oplyser at flere af termoruderne er punkteret. Vinduerne har en alder på ca. 22 år. Termoruder har en anslået gennemsnitlig levetid på 25 år. Derfor bør en udskiftning af vinduerne overvejes. Nye vinduer med hjørnebåndshængsler, et lag glas udvendigt, smalle sprosser og kitfals vil understøtte husets bevaringsværdi. Af hensyn til isoleringsevnen bør de udføres med koblede rammer eller forsatsrammer, med et eller to lag energiglas. Ønskes de eksisterende vinduer bevaret bør de istandsættes inden for 1 år, med snedker reparation og malerbehandling. Tilstand og udførsel af dørene er som vinduerne. Dør mod nord har råd i trin. Hvis vinduerne skiftes bør det også overvejes at skifte dørene. Hvis de bevares bør de istandsættes inden for 1 år, med snedker reparation og malerbehandling.

8 Tilstandsrapport og vurdering af bevaringsværdi for xxxx Side 8 af 8 Gulv/terrændæk Ejer oplyste at der under trægulve i stue var gravet ud, isoleret og støbt betondæk. De øvrige gulve er ikke isoleret. På længere sigt, evt. i forbindelse med andre bygningsarbejder bør resten af gulvene isoleres. Badeværelse Badeværelset har fliser på vægge og vinyl på gulvet. Flere af vægfliserne er knækkede. På vinduet og i loftet er synlig vækst af skimmelsvamp. Knækkede fliser bør udskiftes ved lejlighed. Skimmelvækst bør fjernes som beskrevet under Facade

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere