Multifunktionel ovn. Model: AO70KTM. Instruktioner for installation og brug. Brug af manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multifunktionel ovn. Model: AO70KTM. Instruktioner for installation og brug. Brug af manual"

Transkript

1 Multifunktionel ovn Model: AO70KTM Instruktioner for installation og brug Brug af manual

2 Denne ejer-manual indeholder vigtig information om sikkerhed og instruktioner til at hjælpe dig med at operere og vedligeholde dit apparat. Tag dig venligst tid til at læse denne ejer-manual før du bruger ovnen og gem den til fremtidig brug. Følgende symboler bruges i manualen: Vigtigt Bemærk Sikkerhedsinstruktioner Installering af denne ovn skal udføres af en kvalificeret elektriker. Personen der installerer, er ansvarlig for at tilslutte apparatet til strømtilslutningen i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsanbefalinger. Elektrisk sikkerhed Hvis ovnen har lidt skade i transporten, må den ikke tilsluttes. Apparatet må kun tilsluttes strømtilslutningen af en autoriseret elektriker. Hvis der er en fejl eller skade på apparatet, forsøg da ikke at bruge den. Reparationer bør kun foretages af en autoriseret tekniker. Ukorrekte reparationer kan resultere i stor fare for dig og dine omgivelser. Hvis din ovn skal repareres, kontakt da et servicecenter eller din forhandler. Hvis ledningen er defekt, skal den udskiftes med en speciel ledning eller samling tilgængelig fra producenten eller en autoriseret serviceperson. Elektriske ledninger og kabler bør ikke røre ved ovnen. Ovnen bør være tilsluttet hovedstrømmen ved hjælp af en godkendt afbryder eller sikring. Brug aldrig flere adapterer eller forlængerledninger. Model- og typenummer sidder på højre side af døren. Apparatets strømtilslutning skal være slukket, når den repareres eller rengøres. Vær forsigtig når du tilslutter elektriske apparater til stikkontakter tæt på ovnen. ADVARSEL Apparatet skal slukkes og køle af før lampen udskiftes for at undgå elektrisk stød. Mens ovnen opereres bliver det indvendige interiør meget varmt. Sikkerhed ved brug Ovnen er designet til brug i husholdninger. Ovnens indvendige interiør bliver meget varmt, når den bruges, og kan forårsage brændemærker. Rør ikke ved varmeelementer eller de indvendige overflader, før det er kølet ned. Opbevar aldrig brandbare materialer i ovnen. Ovnens overflader bliver varme, når apparatet benyttes ved høj temperatur over en længere periode. Vær forsigtig når du åbner ovnen, mens du laver mad, da der kommer varm luft og damp ud, lige når lågen åbnes. Når retter der indeholder alkohol varmes, kan alkoholen fordampe ved høje temperaturer og dampen kan antænde ild, hvis det kommer i kontakt med varme dele af ovnen.

3 Af sikkerhedsmæssige årsager bør du ikke bruge højtryksrensere eller en renser med en stråle af damp. Frossen mad, som for eksempel pizzaer, bør varmes på en rist. Hvis en bageplade benyttes, kan den blive deform pga. variationer i temperaturen. Hæld ikke vand i bunden af ovnen, mens den er varm. Dette kan forårsage skade på emalje overfladen. Døren til ovnen skal være lukket ved madlavning. Læg ikke aluminiumsfolie i bunden af ovnen og placer ikke nogen bageplader eller dåser der. Aluminiumsfolien blokerer for varmen, hvilket kan resultere i skade på emalje overfladen og ikke varme maden ordentligt. Frugtjuice efterlader pletter, som kan blive meget svære at gøre rene på emalje overfladen. Hvis du bager meget fugtige kager, brug da en dyb bageplade. Hvil ikke bageforme på ovndøren. Dette apparat er ikke beregnet til brug af yngre børn eller svagelige personer uden opsyn af en ansvarlig person, som kan sikre, at de benytter apparatet sikkert. Anvend kun den temperaturføler, som er anbefalet til denne ovn. Sørg for at apparatet er slukket, før du udskifter lampen, for at undgå risiko for elektrisk stød. Hvis der ikke er indtastet en tid, vil ovnen slukke sig selv efter en længde tid indikeret nedenfor. Børnesikkerhed Placer altid ovnpladerne i de ønskede stillinger, imens ovnen er kold. Hvis en plade skal flyttes, mens ovnen er varm, må grydelapperne ikke komme i kontakt med varmeelementerne. Brug altid tørre grydelapper. Fugtige grydelapper på varme overflader kan resultere i brændemærker fra dampen. Lad ikke grydelapperne røre varmelementerne. Brug ikke et håndklæde eller andre pladskrævende klude. ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Hold børn væk. Sikre alt løst tøj før du begynder. Sæt løst hår op og hav ikke løstsiddende tøj på, som f.eks. et slips, tørklæder, smykker eller løsthængende ærmer. Når børn bliver gamle nok til at bruge apparatet, er det forældrenes eller værgens juridiske ansvar at sørge for, at børnene er instrueret i sikker benyttelse af apparatet af en kvalificeret person. Tillad ikke at nogen kravler, står, læner sig, sidder eller hænger på nogle af apparatets dele, særligt døren, varmeskuffen og opbevaringsskuffen. Dette kan skade apparatet og enheden kan vælte og dermed potentielt forårsage stor skade. ADVARSEL: Apparatet og dens tilgængelige overfladedele kan blive varme under brug. Vær forsigtig og undgå at røre ved varmeelementerne. Tillad ikke børn under 8 år at bruge dette apparat med mindre der holdes tæt opsyn med dem af en voksen. Børn og kæledyr bør ikke efterlades alene eller uden opsyn i nærheden af, hvor ovnen er i brug. De bør aldrig have lov til at lege i nærheden af ovnen, uanset om den er i brug eller ej. Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og op og personer med reduceret fysisk, sensorisk eller mentale handikaps eller med manglende erfaring og viden, hvis der er blevet givet instrukser omkring hvordan apparatet benyttes på en sikker måde og hvis de har forståelse for mulige risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke foretages af børn uden opsyn.

4 Sikker rengøring FORSIGTIG: Dele som har interesse for børn bør ikke opbevares i apparatet, men i et skab ovenover eller andre ikke tilgængelige steder. Hvis et barn kravler på apparatet for at nå et element eller lignende, kan det resultere i alvorlige skader. Rengør ikke apparatet mens det stadig er varmt. Nogle rengøringsmidler producerer skadelige dampe, hvis det påføres en varm overflade. Våde klude eller svampe kan forårsage brændemærker fra damp. Ovnens eksteriører Brug en klud og et mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand til at rengøre ovnen både indvendigt og udvendigt. Tør efter med køkkenrulle eller et tørt håndklæde. Brug ikke grydesvampe, ætsende rengøringsmidler eller slibende produkter. Rustfri ovnfront Brug ikke ståluld, skuresvampe eller slibemidler. De kan beskadige emaljen. Aluminium stålfront Tør pladen forsigtigt med en blød klud eller en mikrofibre klud og et mildt vinduespudsningsmiddel. ADVARSEL Sørg for at ovnen er kold før rengøring. Ovnens interiører Rengør ikke dørlukningen med hånden. Brug ikke grove skuresvampe eller rengøringssvampe. For at undgå at skade emalje overfladen skal du bruge kommercielt tilgængeligt ovnrens. For at fjerne genstridige pletter skal du bruge en speciel ovnrens. Glasdøren Glasdøren er udstyret med tre glasplader anbragt mod hinanden. Den inderste og midterste plade kan fjernes og rengøres. ADVARSEL: Når døren er adskilt fra ovnen, skal klemmerne stå åbne. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller metalspartler til at rengøre glasdøren med, da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i brud i glasset. Når døren er monteret kan det resultere i ødelæggelse, hvis man fjerner nogle af delene (glasset eller andre dele) fra døren. BEMÆRK Glasset kan gå i stykker hvis du bruger overdreven kraft, særligt på kanterne af den forreste plade. Tilbehør Vask alt udstyr og tilbehør af efter hver brug og tør af med et viskestykke. Sæt det i blød i 30 minutter, så er det nemt at rengøre.

5 Katalytisk emaljeoverflade Det aftagelige hylster, som er belagt med en mørkegrå katalytisk emalje, kan blive overtrukket med olie og fedt pga. cirkulerende luft under varmning. Dette kan brændes af ved 200 C eller højere, for eksempel ved bagning eller stegning. Højere temperaturer vil resultere i hurtigere afbrænding. Ovnen og tilbehøret bør rengøres efter hver brug, ellers vil det brænde endnu mere fast, næste gange ovnen bruges og derefter kan det være meget svært og nogle tilfælde umuligt at rengøre. Rengøring i hånden Sørg for at ovnen er kold før rengøringen påbegyndes. Den katalytiske emaljeoverflade skal rengøres med varmt vand og lidt opvaskemiddel, påført med en blød nylonbørste. Brug ikke slibende rengøringsmidler, hårde børster, skuresvampe eller klude, ståluld, knive eller andre skarpe materialer. Brug ikke ovnsprøjtemidler på den katalytiske emalje, da de kemikalier der anvendes i ovnsprøjtemidler vil skade den katalytiske emalje og gøre det ineffektivt. Hvis du bruger sprøjtemidler på interiøret skal du først fjerne hylsteret med den katalytiske emaljeoverflade. Rengøring ved høje temperaturer Før du rengør det katalytiske hylster ved høje temperaturer, sørg for at al interiøret i ovnen er blevet rengjort som beskrevet ovenfor. Ellers vil de høje temperaturer bage aflejringerne fast på overfladen og gøre det umuligt at fjerne. Hvis ovnen stadig er beskidt efter manual rengøring, vil det hjælpe at opvarme ovnen til en høj temperatur og derefter kan man fjerne olie- og fedtpletter. Bemærk at aflejringer af krydderier, siryp og lignende substans ikke kan fjernes med denne proces. Disse aflejringer skal fjernes med hånden ved en mild opløsning af varmt vand og opvaskemiddel, påført med en blød børste. Fjern al tilbehøret fra ovnen. Sæt ovnen på et standard program. Sæt temperaturen til 250 C. Lad ovnen køre i en cirka en time. Længden af tid afhænger af graden af aflejringer. Det er en god ide, at indstille tiden ved at bruge tidsindstillingen i tilfælde af, at du glemmer at slukke ovnen igen. Tilbageværende aflejringer vil gradvist forsvinde hver gang ovnen bruges ved høj temperatur. Bortskaffelse Bortskaffelse af indpakningen Materialet der er brugt til at beskytte dette apparat er genanvendeligt. Bortskaf materialet i rette container på din lokale genbrugsplads. Bortskaffelse af gammelt apparat ADVARSEL Før du skaffer dig af med dit gamle apparat, skal du sørge for at det er ubrugeligt, så det ikke gør nogen skade. For at gøre dette skal du afbryde strømmen og fjerne netledningerne. For at beskytte miljøet er det vigtigt, at det gamle apparat bortskaffes på den korrekte måde. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdsningsaffald. Du kan få informationer om indsamlingsdatoer og offentlige genbrugspladser på din lokale kommune.

6 Installering af ovnen Den elektriske installeringen af dette apparat bør udføres af en autoriseret elektriker. Ovnen skal installeres i overensstemmelse med medfølgende instruktioner. Fjern den beskyttende vinyl fra døren efter installeringen. Sikkerhedsinformationer ang. Installering Installeringen skal sikre beskyttelse mod udsættelse for strømførende dele. Installering i et lavt kabinet Live Tilslut ovnen til strømtilførslen (H05VV-F, Min. 1.1 m, 3X2.5mm²) Jord Neutral Tilslutning til hovedstrømtilførslen Elektriske tilslutninger skal foretages på forbindelsespladen, som er fastgjort til bagsiden af apparatet, af en elektrisk montør, der skal sikre, at apparatet er tilsluttet i overensstemmelse med monteringsvejledningen og lokale regler. Hvis apparatet ikke er tilsluttet elnettet via et stik, skal en Omni Polar udskæringsenhed (med en kontakt afstand på mindst 3 mm.) monteres på udbudssiden af forbindelsen til at opfylde sikkerhedskravene.

7 Når strømmen er tilsluttet, er elektronikken i ovnen initialiseret; Det elektriske kabel (H05VV-F, min. 1,1, 3X2.5mm²) skal være langt nok til, at det kan forbindes med den indbyggede ovn stående på gulvet foran af enheden. Åbn bagsiden af ovnen i bunden (ved hjælp af en flad skruetrækker) og skru forbindelsen og kabelklemmen helt af før ledninger monteres i de respektive terminaler. Jordledningen skal være forbundet til terminalen i ovnen. Hvis ovnen er tilsluttet hovedstrømtilførslen i et stik, skal dette forblive tilgængeligt, når ovnen er monteret. Vi kan ikke acceptere noget ansvar i tilfælde af en ulykke, som resultat af manglende eller defekt jordledning. Installering i højt kabinet Overhold minimum afstandskrav. Ovnen skal skubbes på plads i den rette vinkel. Live Tilslut ovnen til strømtilførslen (H05VV-F, Min. 1.1 m, 3X2.5mm²) Jord Neutral

8 Dele og funktioner Ovnen Kontrolpanel Øverste varmeelement Rotisseri Katalytisk emalje hylster Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Dørkontakt Sonde stik Styreskinne Nedre lys Styreskinne beslag Glasdør Hyldeniveauerne er nummereret fra bunden og op. Niveau 4 og 5 bruges hovedsagligt til grill funktionen. Referer venligst til madlavningsguiderne givet i denne manual til at bestemme, hvilket hyldeniveau der er relevant for din ret. Kontrolpanel 1. Vælg indstilling 2. Funktionsknap 3. Temperaturknap 4. Display 5. Tidsknap 6. Op og ned knap 7. Tid / Temperatur / Funktionsknap Der fem indstillinger. Off er start positionen og derefter er der fire indstillinger at vælge i mellen ved at dreje knappen. Specielle funktioner Ovnen er udstyret med følgende specielle funktioner. Opdeler: Når opdeleren er sat ind, gør det ovnen i stand til at varme særskilt i på to måder, hvilket skaber øget energieffektivitet og gør det nemt at lave mad. Temperaturmåler (valgfri for kunder): Denne funktion kan ikke bruges ved opdelingsindstillingen. (Den kan ikke bruges ved disse indstillinger : )

9 Der er indbygget stik, som matcher temperaturmåleren. Temperaturmåler Stikkontakt til måler Temperaturmåler Hvordan man bruger ovnen til stegning, når man bruger temperaturmåleren Sæt måleren i kødet. Sæt måleren i stikkontakten i ovnen. Sørg for at det er skubbet helt ind. Hvis måleren er sat i korrekt, vises det på displayet. Luk døren. Drej indstillingsknappen hen på single, skru på Tid / Temperatur / Funktionsknappen for at vælge den rette indstilling. Tryk på Temperaturknappen, så ovnens temperatur vises på displayet. Du kan bruge Tid / Temperatur / Funktionsknappen til at indstille den ønskede temperatur i fem graders trin, fra 40 til 250. Tryk på Temperaturknappen igen, temperaturmålerens temperatur vil nu vise sig på displayet. Du kan bruge Tid / Temperatur / Funktionsknappen til at indstille den ønskede temperatur i fem graders trin, fra 40 til 250. Når kødets indvendige temperatur når den ønskede temperatur, slukker temperaturmåleren og ovnen. Displayet vil vise End og ovnen vil bippe. Tilbehør Følgende tilbehør medfølger din ovn: 1. Rist: Til retter, bageforme, stegning og grillbakker. 2. Stegerist: Til stegning 3. Bageplade: Til kager og småkager 4. Dyb bradepande: Til stegning og til at samle kødsaft eller dryppende fedt.

10 5. Rotisseri spyd (kan kun bruges i disse to indstillinger ): omfatter et spyd, to kroge, et aftageligt håndtag, og en vugge, der passer 3. hylde fra bunden. For at bruge rotisseriet skal spiddet sættes ind i det bagerste hul. 6. Opdeleren: til højeste, laveste og tvillinge-indstilling. Skal sættes på niveau 3. Der er en opdeler sensor knap på bagvæggen. Sæt den fast der. Hvis du hører to bip efter at have sat opdeleren ind, betyder det, at du nu kan benytte delefunktionen. Når du tager opdeleren ud, lyder der igen to bip og nu kan delefunktionen ikke længere benyttes. Bagepladen, den dybe bradepande og risten skal indsættes korrekt i siderne. Når du tager varm mad ud af ovnen, skal du være opmærksom på varme redskaber og overflader. Niveau 5 For eksempel Niveau 1: Dyb bradepande Niveau 4: Bageplade Bageplade Dyb bradepande Niveau 1 Når du bruger den dybe bradepande eller bagepladen til at opsamle dyppelse fra maden, så sørg for at panden eller pladen er indsat korrekt i siderne. Hvis du tillader at dette tilbehør rører ved bunden af ovnen kan det skade emaljen. Bakker og pander placeret på niveau 1 skulle give minimum 2 cm luft ned til bunden. Brug af tilbehøret Opdeler, temperaturmåler, rist, bageplade og dyb bradepande Placering af opdeler Indsæt opdeleren på niveau 3 i ovnen. Positionering af temperaturmåleren Indsæt temperaturmåleren i stikkontakten. Positionering af risten Sæt risten på det ønskede niveau. Positionering af bagepladen eller bradepanden Indsæt bagepladen på niveau 4 og bradepanden på niveau 1 i ovnen. ADVARSEL For at lave mad i den nederste, øverste eller tvillinge indstillingen skal du indsætte opdeleren. Sikkerhedsafbrydelse Hvis der ikke er indstillet en tid, vil ovnen slukke af sig selv efter en rum tid, som er indikeret her under. Slukketid for forskellige temperaturindstillinger Under 105 C 16 timer Fra 105 C to 200 C 8 timer Fra 200 C to 250 C 4 timer Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2

11 Denne ovns elektriske kredsløb er udstyret med et termisk slukkesystem. Hvis ovnen varmes op til abnormale høje temperaturer, afbryder systemet strømmen til varmelementerne i en længde tid eller slukker ovnen helt. Køleventilator Under madlavning er det helt normalt at ventilatoren frigiver varmt luft ud af fronten på ovnen. Køleventilatoren vil fortsat operere efter at ovnen har været i brug. Den slukker, når den indvendige temperatur er faldet til 110 C eller efter 22 minutter. Før du begynder Indstil tiden Når strømmen først er sat til ovnen, lyser displayet på kontrolpanelet og 0:00 begynder at blinke i displayet. Ovnen kan ikke opereres før tiden er indstillet. 1. 0: blinker i displayet, når strømmen er blevet tilsluttet. 2. Drej Tid / Temperatur / Funktionsknappen til den klokketime det er på dagen. F.eks. 1:30. Vent i ca. fem sekunder. Tiden stopper med at blinke og viser klokketimen. 3. Tryk på Tidsknappen. Nu begynder :00 at blinke. 4. Drej Tid / Temperatur / Funktionsknappen for at indstille minuttallet. 5. Tryk på Tidsknappen for at afslutte indstilling af tid eller vent i ca. fem sekunder. :30 vil stoppe med at blinke. Displayet viser nu tiden. Apparatet er nu parat til brug. Indledende rengøring Rengør ovnen grundigt før du bruger den første gang. Brug aldrig skarpe eller slibende rengøringsmaterialer. Dette kan skade ovnens overflade. Til ovne med emaljefronter, skal der benyttes kommercielt tilgængelige rengøringsmidler. At rengøre ovnen 1. Åben døren, ovnlyset tændes. 2. Rengør alle bakker, tilbehør og sideskinner med varmt vand eller opvaskemiddel og poler det tørt med en blød, ren klud. 3. Rengør ovnens interiør med en blød, ren klud. 4. Tør fronten af med en fugtig klud. Tjek at tiden er indstillet korrekt. Fjern alt tilbehør og operer ovnen ved dens konvektions funktion på 200 C i en time, før du bruger den. Der vil være en karakteristisk lugt; dette er helt normalt, men sørg for at køkkenet er ventileret under denne proces. Ovnens funktioner Ovnens funktioner inkluderer det følgende: 1. Konventionel Anbefalet temperatur: 200 C Den konventionelle funktion er ideel til bagning og stegning af mad arrangeret på en plade. Både de øverste og nederste varmeelementer opererer for at opretholde den rette temperatur. Før du sætter maden ind, bør du forvarme ovnen. (Du kan forvarme ovnen på samme indstilling, Konventionel, eller på Top-Varme + Konventionel )

12 Svinekød på koteletter ( g) UNDGÅ OLIE, TILFØJ SALT OG PEBER 3/2 200 Rist/ Bageplade (til kødsaft) Bagte kartofler Bageplade (skåret i halve) ( g) Kødrulle Bageplade med champignonfyld Frossen ( g) UNDGÅ OLIE 2. Top varme + Konventionel Anbefalet temperatur: 190 C Mademne Hyldeniveau Temperatur ( ) Tilbehør Tid (min) Frossen lasagne Rist ( g) Dorado og samme str. fisk ( g) 3-4 snit på hver side UNDGÅ OLIE 3/2 240 Rist/ Bageplade (til kødsaft o.li.) Fiskefillet ( g) Bageplade snit på hver side UNDGÅ OLIE Frosne koteletter (hakket kød og med skinke, ost eller champignoner) Bageplade ( g) UNDGÅ OLIE Frosne koteletter med hakkekød, gulerødder, rødbeder eller kartofler ( g) Bageplade UNDGÅ OLIE

13 Denne indstilling bør bruges, når man bager kager placeret på en hylde og til småkager, som skal brunes eller være sprøde i bunden. Den er også god til pizzaer, tærter og ostekage (cheesecake). Ved denne indstilling er det øverste varmeelement i brug og fanen kører konstant, for at cirkulere den varme luft. Før de begynder madlavningen, er det en god ide, at forvarme ovnen. (Du kan forvarme ovnen på denne indstilling Topvarme + Konventionel ). Mademne Hyldeniveau Temperatur ( ) Tilbehør Tid (min) Svinekød med ben (1000g) UNDGÅ OLIE, TILFØJ SALT OG PEBER 3/ Rist Bageplade (til kødsaft) Svinekødsskulder med folie 3/ Bageplade ( g) Godt at marinere kødet En hel kylling 3/ Bageplade ( g) UNDGÅ OLIE, TILFØJ SALT OG PEBER Kød eller fiske steaks ( g) UNDGÅ OLIE, TILFØJ SALT OG PEBER 3/ Bageplade med en rist oven på Svampet kage (Kiks) 3/2 180 Bradepande 20 (1000g) 3. Konvektion Anbefalet temperatur: 170 C Denne indstilling bager mad placeret på op til tre hylder og dur også til stegning. Bagningen sker ved at varmeelementet på bagerste væg varmer og fanen cirkulerer luften. Før du begynder madlavningen, er det en god ide, at forvarme ovnen. (Du kan forvarme ovnen på indstillingerne Konvektion eller Topvarme + Konventionel )

14 Mademne Hyldeniveua Temperatur ( ) Tilbehør Tid (min) Lammekølle ( g) UNDGÅ OLIE, TILFØJ SALT OG PEBER 3/ Rist / Bageplade (til kødsaft) Bananer i folie med chokolade, nødder og brunt sukker. Bananen skal i folie med lidt sukker (evt. sukkervand). Skær en lille slids og læg 10-15g chokolade og 5-10g nødder i. Bagte æbler Rist Rist Tag midten ud og fyld sukker i. Læg dem i en pande med vand i. Koteletter af hakket kød Bageplade ( g) UNDGÅ OLIE Kødpølse med fyld (hakkekød) Bageplade ( g) UNDGÅ OLIE 4. Stor grill Anbefalet temperatur: 240 C Den store grill er til store mængder af fladt kød, som f.eks. steak, schnitzler og fisk. Den er også god til ristning. Både det øverste indvendige og udvendige varmeelement er i brug ved denne indstilling. Før du begynder madlavningen, er det en god ide, at forvarme ovnen. (Du kan forvarme på indstillingerne Stor grill eller Topvarme+Konvektion )

15 Mademne Hyldeniveau Temperatur ( ) Tilbehør Tid (min) Pølser 4/3 200 Rist /Bageplade Hunter s pølser UNDGÅ OLIE Toast 5-10pc (til kødsaft) 4/3 200 Rist /Bageplade (til kødsaft) Rist /Bageplade (til væske) Ostetoast 3/2 200 Bageplade Pandekager med frossen fyld Bageplade g) LÆG I KOLD OVN (før forvarme) UNDGÅ OLIE 5. Lille grill Anbefalet temperatur: 240 C Denne funktion er til at grille mindre mængder flad mad, som steaks, schnitzler, fisk og toast, placeret midt på bakken. Kun det øverste varmeelement er tændt i denne funktion. Før du starter skal du forvarme ovnen. (Du kan forvarme på funktionerne Lille grill eller Topvarme + Konvektion ) Mademne Hyldeniveau Temperatur ( ) Tilbehør Tid (min) Camembert til stegning, Rist frossen (2x75g-4x75g) SÆT I KOLD (før forvarmning)

16 Tomat-mozzarella baguetter (fransk brød) (med skinke og salami) Frossen Fiskefinger ( g) SÆT I KOLD (før forvarme) UNDGÅ OLIE 3/2 200 Rist/Bageplade (til kødsaft) 3/2 200 Rist/Bagepladen (til at fange ost) Frossen fiskeburger Bageplade ( g) SÆT I KOLD,UNDGÅ OLIE Frossen pizza 3/ Bageplade ( g) SÆT I KOLD (før forvarme) 6. Bundvarme + Konvektion Anbefalet varme: 190 C Bundvarme+Konvektion kan anvendes til opskrifter med fugtige toppe og en sprød bund, som f.eks. pizzaer, tærter, frugtkager og osterkager. Før du begynder madlavningen, er det en god ide, at forvarme ovnen. (Du kan forvarme på denne indstilling eller på Topvarme + Konvektion) Mademne Hyldenivea u Temperatur ( ) Tilbehør Tid (min) Gærdejstærte med æbler Frossen ( g) Lillebutterdejstærte med frossen fyld Rist Bageplade 25

17 (fortsat) ( g) BØRSTE ÆGGEBLOMMER, SÆTTES I KOLD (før forvarme) Kødboller i sovs Pande på rist ( g) Brug en stegepande Butterdej Bageplade ( g) BØRSTE ÆGGEBLOMMER Cannelloni i sauce Pande på rist ( g) BRUG EN PANDE Gærdejstærte med fyld Bageplade ( g) BØRSTE ÆGGEBLOMMER 7. Tvillinge Konvektion I de ovnmodeller som har Tvillinge Konvektion indstillingen, er det muligt at have to forskellige indstillinger kørende på samme tid, hvis blot man indsætter opdeleren. For eksempel, kan du bage en æbletærte i den nederste del af ovnen, mens du har en kødret i den øverste del af ovnen. Før du begynder madlavningen, er det en god ide, at forvarme ovnen. Du kan forvarme ovnen i en selvvalgt indstilling eller på Topvarme + Konvektion. Variant 1 DEL Mademne Hylde Niveau Indstilling Temperatur ( ) Tilbehør Tid (min) ØVERSTE DEL Kød eller fiske steaks ( g) 4 Topvarme + Konvektion Bageplade med en rist oven på 15-35

18 UNDGÅ OLIE, TILFØJ SALT OG PEBER NEDERSTE DEL Tærte med frosne æblert ( g) 1 Bundvarme + Konvektion Rist Variant 2 DEL Mademne Hylde Niveau Indstilling Temperatur ( ) Tilbehør Tid (min) ØVERSTE DEL Kød eller fiske steaks ( g) 4 Topvarme + Konvektion Bageplade med rist ovenpå UNDGÅ OLIE, TILFØJ SALT OG PEBER NEDERSTE DEL En lille tærte med frossen fyld ( g) 1 Bundvarme + Konvektion Rist 25 Sæt i ovnen før den er forvarmet. 8. Temperaturmåler Kød Minutter Ovntemperatur Indvendig temperatur Oksekød Benløs Rib, Rare Top Sirloin Medium (1360 til 2270g) Well Oksemørbrad Rare Medium Svinekød Bone-in Boneless

19 (1360 til 2270 g) Koteletter (1,5 til 2,5 cm tykke) 2 koteletter 4 koteletter 6 koteletter total total 40-45total Skinke Dåse, fad, skank (1360 til 2270g) (gennemstegt/helt kogt) Lam Bone-in Boneless (1360 til 2270g) Medium Well Fisk og skaldyr Fjerkræ Hele fisk (1360 til 2270g) Hummerhale ( g hver) Hele kyllinger (1134 til 1588g) total total Majskyllinger uden fyld ( g) total (Med fyld g) total And ( g) Kalkun, hel* Uden fyld ( g) Uden fyld ( g) Kalkun bryst ( g) Turkey Breast ( g)

20 Ovnbrug Indstilling af opdeler For at bruge øvre, tvillinge eller nedre tilstand, skal du indsætte opdeleren, når ovnen står på OFF. Hvis du vil vælge single, skal du fjerne opdeleren, mens ovnen står på OFF. Derefter kan du dreje indstillingsknappen hen på den ønskede indstilling. For flere detaljer, se tabellen herunder. 1. Drej indstillingsknappen for at vælge den ønskede indstilling. 2. Tryk på Funktionsknappen og hold den nede i ca. 3 sekunder. 3. Drej Tid / Temperatur / Funktionsknappen for at vælge den ønskede ovnfunktion. Hvis der er gået 3 sekunder og der ikke bliver lavet andre ændringer, går ovnen automatisk i gang med at varme på den valgte indstilling. Opdeler Symbol Ovnfunktion Indsæt opdeler? Brugsinformation OFF OFF Øvre tilstand Tvillinge funktion 1. Konvektion 2. Topvarme + Konvektion 3. Stor grill Både Øvre og Nedre tilstand Ja Ja Denne indstilling sparer energi og tid, når du laver små portioner mad. Du kan lave to retter på to forskellige temperaturer på samme tid. Nedre funktion 1. Konvektion 2. Bundvarme+ Konvektion Ja Denne indstilling sparer energi og tid, når du laver små portioner mad. Single funktion 1. Konvektion 2. Topvarme + Konvektion 3. Konventionel 4. Stor grill 5. Lille grill 6. Bundvarme + Konvektion 7. Optøning Nej

21 Øvre tilstand Opdeleren skal indsættes. Konvektion Topvarme + Konvektion Nedre tilstand Stor grill Opdeleren skal indsættes. Konvektion Bundvarme + Konvektion Tvillinge tilstand Den øvre og nedre del opererer på samme tid. Det er muligt at indstille det, så den ene del begynder før den anden. Når den ene ret er færdig og du gerne vil ændre tidstagningen eller temperaturen på den anden del, skal du dreje på Indstillingsknappen for at vælge hvilken del (øvre eller nedre) som fortsat skal varme. Opdeleren skal være indsat. Single tilstand Konvektion Topvarme + Konvektion

22 Konventionel Stor grill Lille grill Bundvarme + Konvektion Optøning At indstille ovntemperaturen I Single, Øvre og Nedre funktion 1. Tryk på temperaturknappen og hold den nede i ca. 2 sekunder, så blinker temperaturen. 2. Drej Tid / Temperatur / Funktionsknappen for at justere temperaturen i trin af 5 C. Single tilstand (Stor og lille grill) Øvre del Nedre del Temperaturen kan ændres, mens ovnen er i gang. I tvillinge tilstand 1. Tryk på Temperaturknappen og hold den nede i ca. 2 sekunder, temperaturen vil nu blinke (øvre eller nedre del). 2. Drej Tid / Temperatur / Funktionsknappen for at juste temperaturen i trin af 5 C. 3. Tryk på Øvre og Nedre knappen, så blinker temperaturen (øvre og nedre del). 4. Drej Tid / Temperatur / Funktionsknappen for at justere temperaturen i trin af 5 C.

23 Øvre del (Stor og lille grill) Nedre del Temperaturen kan justeres under madlavning. For at slukke ovnen: For at slukke ovnen, drej på Indstillingsknappen så den står på Off. Slukketid Du kan indstille ovnen til at slukke, efter du har sat den i gang. I single, øvre og nedre tilstand 1. Tryk på Tidsknappen flere gange indtil slukke ikonet kommer frem og tre tal på displayet begynder at blinke. 2. Drej på Tid / Temperatur / Funktionsknappen for at indstille den ønskede tid. 3. Slukke tiden er indstillet hvis du trykker på Tidsknappen igen eller hvis du venter 3 sekunder. (1) Under madlavning kan du justere tidligere indstillet slukketid ved at benytte Tid / Temperature / Funktionsknappen og Tidsknappen. (2)Du kan ikke indstille madlavningstid, når du tidsmåleren. I tvillinge tilstand Slukketidspunkt for den Øvre og Nedre del kan indstilles ved at benytte Tidsknappen, Øvre og Nedre knappen og Tid / Temperatur / Funktionsknappen. 1. Tryk på Tidsknappen flere gange indtil ikonet for slukketid kommer frem og tre tal blinker på displayet (øvre og nedre). 2. Drej på Tid / Temperatur / Funktionsknappen for at indstille den ønskede slukketid. 3. Tryk på Øvre og Nedre knappen, ikonet for slukketid vil fremtræde og tre tal begynder at blinke på displayet (øvre og nedre). 4. Drej Tid / Temperatur / Funktionsknappen for at indstille den ønskede tid. 5. Ovnen vil nu operere med den indstillede slukketid efter du igen trykker på Tidsknappen eller venter i 3 sekunder. Under madlavning kan du altid justere slukketiden ved at benytte Tidsknappen og Tid / Temperatur / Funktionsknappen.

24 Stegetid Du kan indstille stegetiden under madlavningen. I single, Øvre og Nedre tilstand 1. Tryk på Tidsknappen flere gange indtil slukketids ikonet kommer frem og tre tal blinker på displayet. 2. Drej på Tid / Temperatur / Funktionsknappen for at indstille den ønskede tid. 3. Slukke tiden er indstillet hvis du trykker på Tidsknappen igen eller hvis du venter 3 sekunder. (1) Under madlavning kan du justere tidligere indstillet slukketid ved at benytte Tid / Temperature / Funktionsknappen og Tidsknappen. (2)Du kan ikke indstille madlavningstid, når du tidsmåleren. I tvillinge tilstand 1. Tryk på Tidsknappen flere gange indtil ikonet for stegtid kommer frem og tre tal blinker på displayet (øvre og nedre). 2. Drej på Tid / Temperatur / Funktionsknappen for at indstille den ønskede slukketid. 3. Tryk på Øvre og Nedre knappen, ikonet for stegetid vil fremtræde og tre tal begynder at blinke på displayet (øvre og nedre). 4. Drej Tid / Temperatur / Funktionsknappen for at indstille den ønskede tid. 5. Ovnen vil nu operere med den indstillede stegetid efter du igen trykker på Tidsknappen eller venter i 3 sekunder. Under madlavning kan du altid justere stegetiden ved at benytte Tidsknappen og Tid / Temperatur / Funktionsknappen. Forsinket start Hvis slukketiden er indstillet efter stegetiden allerede er blevet indstillet, vil stegetiden og slukketiden udregnes og om nødvendigt starter ovnen på et senere tidspunkt. 1. Tryk på Tidsknappen For eksempel: Nuværende tid er 3:00 og den ønskede stegetid er 5 timer. 2. Drej Tid / Temperatur / Funktionsknappen for at indstille slukketidspunktet. For eksempel: Stegetiden er 5 timer og du ønsker at den er færdig kl. 8: Tryk på Tidsknappen. Ovnen kan ikke benyttes indtil det forsinkede starttidspunkt. Køkkenur 1. Tryk på Tidsknappen flere gange indtil ikonet og de tre tal på displayet begynder at blinke. 2. Drej Tid / Temperatur / Funktionsknappen til den ønskede tid.

25 3. Tryk på Tidsknappen for at igangsætte køkkenuret. Når tiden er løbet ud, ringer den. Børnesikkerhed 1. Tryk på Tidsknappen og Øvre og Nedre knappen på samme tid og hold i 1 sekund. Dette ikon vil fremtræde på displayet. 2. Tryk på Tidsknappen og Øvre og Nedre knappen på samme tid og hold i 3 sekunder for at låse op. Når den er låst er der ikke nogle knapper der virker, undtagen Indstillingsknappen og lås op knappen. Låsefunktionen er tilgængelig uanset om ovnen er i brug eller ej. Tjek temperaturen Tryk på Temperaturknappen og Tidsknappen på samme tid for at tjekke temperaturen i den øvre del. Tryk på Temperaturknappen og Øvre og Nedre knappen for at tjekke temperaturen i den nedre del. Tryk på Temperaturknappen og Funktionsknappen for at tjekke temperaturen på måleinstrumentet. Rengøring og Vedligeholdelse Rengøring af ovndøren Normalt bør ovndøren ikke tages af, men for eksempel hvis den skal gøres ren, bør du følge disse instruktioner. Ovndøren er tung. Fjernelse af døren 1. Åbn de to klemmer ved begge hængsler. 2. Med begge hænder skal du tage fat om dørens sider midt på. 3. Roter døren med ca. 70 indtil hængslerne kan tages fuldstændig af. At sætte døren på igen 1. Sæt døren på igen ved hængslerne, mens klemmerne stadig er åbne. 2. Roter døren mod den horisontale linje og luk klemmerne.

26 Adskillelse af dør 1. Fjern det glas 1# fra døren med begge hænder. 2. Fjern glas 2# fra døren med begge hænder. Hængslet er normalt sat i 3. Løsn indlejrings strimlen; Indlejringsstrimmels glas #2 Glas #2 Rengør pladerne med varmt vand eller opvaskemiddel og poler tør med en blød, ren klud. At samle døren Saml døren ved at følge proceduren beskrevet oven over baglæns. Skift pæren Fare for elektrisk stød! Før du skifter pæren, skal du tage følgende forholdsregler: Sluk ovnen Slå strømmen fra ved stikkontakten Beskyt pæren og glasset ved at lægge et viskestykker på bunden af ovnen. Skift pæren og rengør glasset 1. Fjern glasset ved at holde i bunden med en hånd, brug et fladt og skarpt instrument som f.eks. en køkkenkniv til at kommen mellem glasset og rammen og få glasset ud. 2. Om nødvendigt, udskift halogen pæren med en 25 watt, 230 V, 300 C varme-resistent lyspære. Tip: Brug altid en klud når du håndterer en halogen pære for at undgå at få olie på tøjet fra dine fingre. 3. Sæt glasset på igen. Garanti og Service FAQ og Fejlfinding

27 Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen ikke varmer? Tjek hvis en af følgende handlinger løser problemet: Ovnen er ikke tændt. Tænd ovnen. Tiden er ikke indstillet. Indstil tiden (Se afsnittet om Indstilling af uret) Tjek om de nødvendige indstillinger er udførte Måske er der en sikring i huset der er gået eller afbryderen er blevet udløst. Skift sikringen eller genstart det elektriske kredsløb. Hvis det sker gentagne gange bør du ringe til en autoriseret elektriker. Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen ikke varmer, selvom ovnens funktioner og tid er blevet indstillet? Der er måske problemer med husets elektriske samlinger. Ring til dit lokale service center. Hvad skal jeg gøre, hvis der forekommer en fejlkode og ovnen ikke varmer? Der er en fejl i det interne elektriske netværk. Ring til dit lokale service center. Hvad skal jeg gøre, hvis tiden blinker i displayet? Der har været en strømafbrydelse. Indstil tiden (se afsnittet om Indstilling af uret) Hvad skal jeg gøre, hvis ovnlyset ikke lyser? Der er en fejl i lampen. Skift pæren (Se afsnittet Skift pæren). Hvad skal jeg gøre hvis ovnens fane kører uden at være indstillet til det? Efter at du har brugt ovnen vil fanen køre i et stykke tid indtil ovnen er kølet ned. Ring til dit lokale service center, hvis fanen bliver ved med at køre, efter at ovnen er nedkølet. Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen, efter at have varmet i noget tid, pludselig stopper med at varme? Se følgende forslag for at løse problemet: Der er et automatisk sikkerhedsslukkesuystem som sætter ind, hvis ovnen bliver for varm indeni. Du skal spørge en professionel tekniker om at hjælpe dig. Åbn det øverste dæksel og tryk på temperaturdæmperen med et værktøj og tilslut elektricitet igen. En sikring i huset er gået eller strømafbryderen er blevet udløst. Skift sikringen eller genstart det elektriske kredsløb. Hvis det sker gentagne gange, skal du ringe til en autoriseret elektriker. Temperaturbegrænser Fejl og Sikkerhedskoder Knap til temp. begrænser Fejl og Sikkerhedskoder Generelle Funktioner Løsning Fejl 3 eller fejl 4 Temperatur censor fejl Ring til dit lokale service center Fejl 0 Kommunikationsfejl Ring til dit lokale service center

28 Teknisk data Model F120MSTMR-OS,F121MSTIX-OS F122MSTIX-OS,F123MSTIX-OS, F124MSTIX-OS Strømkilde Volume (brugbar kapacitet) Udgangseffekt Netto vægt Fragt V ~50/60Hz 67 L 3,990-4,700 W 42.7kg ca kg ca. Mål (B x H x D) Udenpå Indeni x x 566 mm 558 x 583 x 560 mm Betydningen af symbolet med den overstregede skraldespand: Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret affald, men brug separate aflæsningssteder. Kontakt din lokale kommune for mere information om hvor du kan bortskaffe dit apparat. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller ukorrekte steder, kan skadelige stoffer lække ned i grundvandet og komme i madkæden, og dermed skade dit helbred. Når du udskifter gamle apparater med nye, er din forhandler forpligtet af loven til at bortskaffe dit gamle apparat uden ekstra beregning.

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Multi-funktionsovn. Model: KO608X

Multi-funktionsovn. Model: KO608X Multi-funktionsovn Model: KO608X Instruktioner til installation og anvendelse Vi anbefaler, at du læser instruktionerne i denne brugervejledning grundigt, inden du tager ovnen i brug. Dette er for at sikre

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

OVNE BRUGSVEJLEDNING. CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy

OVNE BRUGSVEJLEDNING. CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy OVNE BRUGSVEJLEDNING CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy 1. GENERELLE ADVARSEL... 3 1.2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 3 1.3 SIKKERHED... 3 1.4 ANBEFALINGER...

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor ovn: 6 funktioner Ovnvolumen: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovntemperatur 50-270 C 5 niveauer (ovnribber)

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A SFP4120 nyhed 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709189426 45 cm høj Ovnvolumen: Netto: 40 liter Brutto: 41 liter Ovntemperatur: 50-250 C

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk Vejledning til mixer Indhold Dansk Sikker brug af mixeren Vigtige sikkerhedsforskrifter... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Dele og funktioner Dele og funktioner... 8 Tilbehørsguide...

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz 0 I 8 585 230V/50HZ W max 3570 W Made in EU AR46 II 1 Mod. 5H- 196 N Typ. 1HV111C2 Cod. 901015093 Serie: 071212776 BRANDT APPLIANCES SAS 7 rue Henri Becquerel 92500 RUEIL MALMAISON 20 50 50 20 = = 550

Læs mere

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter...4 Elektriske krav...6 Bortskaffelse af elektriske apparater...6 Dele og funktioner

Læs mere

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL Deluxe Multifunktionel Massagestol Performance BRUGERMANUAL Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709150129 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw Booster 3,0 kw Venstre frem: Ø 145

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere