Strandvejen 18, 8000 Århus C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strandvejen 18, 8000 Århus C"

Transkript

1 Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr

2 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse 00 Indledning Orientering Ejendommen generelt Fremgangsmåde Baggrundsmateriale Tagkonstruktion Rygninger Tagbelægning, inddækninger og tagrender Kviste Eventuelle fugt-, råd eller svampeskader Isolering af tagetagen Kælder og fundamenter Soklens tilstand (revner, fugt mv.) Udvendige trapper Tilstand af overflader m.v. i lille areal ved bagtrappen i stueetagen Facader Tilstand af fuger/facade og mursten Sålbænke Pudsede bånd/udsmykninger/underfacade Vinduer Vinduer/altandøre til lejlighederne Stueetagesvinduer til gårdsiden Ovenlysvinduer Tilstand af fuger Udvendige døre Hoveddør Døre i udv. trappeopgange til gården Trapperum Brandsikringsforhold Brandsikringsforhold entrédøre Tilstand af vægge, loft og overflader Gelænder Postkasser Port/gennemgang Generelt Etageadskillelse... 12

3 Tilstandsrapport 3 09 Wc/bad Køkkener Varmeanlæg Tilstand af basisinstallation Tilstand af føringsrør Radiatorer Fordampningsmålere Afløb Nedløbsrør Tilstand af indvendig faldstammer Kloak Vandinstallationer Gasinstallationer Ventilation El-installation Hårde hvidevarer Udendørsbelysning styring og belysning El-installationer i fællesrum El-installationer i lejligheder Porttelefonanlæg Øvrige ombygningsarbejder Private friarealer Byggeplads (udfyldes ikke i denne fase) Fotoregistrering Budgetoverslag... 38

4 Tilstandsrapport 4 00 Indledning Orientering Denne tilstandsrapport er udarbejdet for ejendommen Strandvejen 18, 8000 Århus C. Formålet med tilstandsrapporten er at beskrive ejendommens behov for vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, herunder de eksisterende miljø- og ressourcemæssige forhold. Rapporten er opbygget efter en 20-punktsliste, svarende til kravene fra de kommunale myndigheder. De enkelte bygningsdele er opdelt i registrering/tilstand og forslag til forbedring. Sidst i rapporten er den til ejendommen hørende fotoregistrering, samt et budgetoverslag på de foreslåede arbejder Ejendommen generelt Ejendommen er en ejendom med fri gavl til den ene side og som har nabo til den anden side. Bygningen er opført i xxx. Ejendommen har 5 beboelsesetager (stuen, 1., 2., 3. og 4. sal ). Tagetagen er 4. sal og som anvendes til beboelse. Der er ingen kælder i ejendommen. Ejendommen er en andelsboligforening. Ejendommen er opbygget med pudset underfacade og pudsede bånd til gadesiden, og gulve teglsten til gårdsiden. Taget er et sadeltag med eternittagplader. Vinduerne er ældre trævinduer Fremgangsmåde Tilstandsrapporten bygger på en gennemgang og besigtigelse af ejendommen foretaget med en beboer i ejendommen og bygningskonstruktør Jacob Friis Nielsen fra. Gennemgangen er udført som en besigtigelse fra terræn, stueetagen, trappeopgang, 4. sal. Tilstandsregistreringen af installationerne bygger på en visuel gennemgang af hovedanlæggene, besigtigelser af faldstammer, rørledninger mv Baggrundsmateriale Under bilag i denne tilstandsrapport er vedlagt følgende: - Fotoregistrering. - Ejendommens BBR-skema.

5 Tilstandsrapport 5 01 Tagkonstruktion Rygninger Registrering/tilstand Der er eternittagrygning på taget. Denne er af ældre dato. Der kunne ikke konstateres om klodserne under rygningerne er intakte. Det formodes dog at der ikke er problemer pt, da der ikke er konstateret vandskader i taglejligheden. Forslag til forbedring Klodser under rygning gås efter fra lift Tagbelægning, inddækninger og tagrender Registrering/tilstand Oprindelig er ejendommen født med tegltag. Dog er taget på et tidspunkt blevet udskiftet med eternittag, sikkert grundet eks. tegltag var nedslidt. Det opfordres dog til, at lægge ind i vedligeholdelsesbudgettet at udskifte taget på et tidspunkt til tegltag igen med fast undertag. Der er eternittagplader på taget. Disse er af ældre dato. Tagpladernes beskaffenhed ses som værende god. Det formodes ikke at der er undertag under eternitpladerne, da disse lukker tæt i sig selv. Der var ingen synlige ventilationsstudse ved tagrygning. Taget formodes at være bygget op hvor ventilationen er i bølgerne. Taget lå pænt, og ingen synlige tagplader som var løse eller knækket. Tagrender var udført af zink, som var i god stand. Nedløb er delvis udført i zink/pvc. Pvc nedløbene trænger til udskiftning indenfor 10 års periode. Brandkammene var inddækket i zink. Det var ingen tegn på huller eller lign. på zinken Forslag til forbedring Udskiftning af nedløbsrør indenfor en 10 års periode.

6 Tilstandsrapport Kviste Registrering/tilstand Der er 2 stk kviste til gadesiden. Kvistene beklædt med zink på flunke og tag. Taget er loddet sammen i samlingerne. Fronterne er beklædt med krydsfinersplader/træ. Fronter trænger til at blive malet. Generelt virker kvistene til at være i ok stand Forslag til forbedring Maling af fonterne på kvistene og gennemgå de loddede samlinger på zinken Eventuelle fugt-, råd eller svampeskader Registrering/tilstand Tagkonstruktionen er opbygget som hanebåndsspær. Der er ikke konstateret nogen former for skader. Det må formodes, at taget er godt udluftet, og der kunne ikke konstateret nogen form for svampeskader eller rådskader Forslag til forbedring Ingenting Isolering af tagetagen Registrering/tilstand Der vides ikke hvor meget isolering der er i tagkonstruktionen. Der var dog ingen synlige spær i taglejligheden, hvilket indikerer at der mindst er 150 mm isolering i tagfladen Forslag til forbedring Ved evt. nyt tag eller ombygning af taglejligheden, foreslås det at taget efterisoleres, så der opnås den isoleringstykkelse der er nutidens krav iht. gældende bygningsreglement.

7 Tilstandsrapport 7 02 Kælder og fundamenter Soklens tilstand (revner, fugt mv.) Registrering/tilstand Der er pudset/malet sokkel på ejendommen, soklen fremstår i god stand til både gård- og gadesiden Forslag til forbedring Ingenting Udvendige trapper Registrering/tilstand Grundet at ejendommen/grunden er bygget ind i en skrænt, bevirker dette at gården ligger højere oppe end gadeniveau. Dette gør at der er en udv. trapper til stuelejligheden/trappeopgangen. Trapperne er udført med vanger og trin støbt i beton. Trapperne er meget algebelagt og der er betonafskallinger/revner flere steder. Trapperne trænger til renovering Forslag til forbedring Indenfor en kort årrække skal trapperne renoveres, så den ikke forværres. Dette skal gøres med en afrensning af alt løstsiddende beton samt generelt afrensning af trapperne. Efterfølgende skal hele trapperne/vanger pudses op på ny Tilstand af overflader m.v. i lille areal ved bagtrappen i stueetagen Registrering/tilstand Der er et lille areal i stueetagen ved bagtrappen, hvor der er en lille gang, samt et lille vaskeri. Her er gulvet støbt og væggene er pudsede. Inde i denne gang, er der en udv. brønd. Der er ingen forklaring på, hvorfor denne brønd er placeret indv. Betongulvet er i almindelig god stand af en kælder at være. Væggene er pudsede flader med maling. Væggene fremstår ligeledes i ok stand Forslag til forbedring Inden for en kortere årrække, vil det være en god idé at afrense vægge og lofter for alt løstsiddende puds/maling. Efterfølgende skal der pudses op på ny og afsluttes med maling.

8 Tilstandsrapport 8 03 Facader Tilstand af fuger/facade og mursten Registrering/tilstand Murværk til gård- og gadesiden inkl. bagbygning er opført i gule facadesten til gårdsiden og røde til gadesiden inkl. Pudsede felter/bånd. Fugerne er i en stand hvor de indenfor en kortere årrække skal omfuges. Den frie gavl er opbygget i rødemursten, og i samme stand som de øvrige fuger på facaderne. Der er ingen synlig sætningsrevner af nogen art. Der er ventilationshuller på gårdfacaden, hvor der mangler ventilationsriste ved nogle af dem Forslag til forbedring Manglende ventilationsriste monteres. Ligeledes skal det indregnes i budgettet er facader/gavl skal omfuges indenfor en kort årrække Sålbænke Registrering/tilstand Sålbænke er udført som pudsede/malede sålbænke. Dette både til gård- og gadesiden. Sålbænkene skal ligesom facaderne renoveres indenfor en kort årrække Forslag til forbedring Renovering af sålbænke indenfor en kort årrække Pudsede bånd/udsmykninger/underfacade Registrering/tilstand Der er pudsede bånd/udsmykninger og underfacade på facaden til gadesiden. Alle de pudsede flader er malet. Malingen og pudsen fremstår slidt og trænger til renovering indenfor en kort årrække. Der er revner og afskallet puds flere steder og specielt på underfacaden Forslag til forbedring Alle de pudsede flader skal afrenses til bæredygtig bund. Afskallet puds skal pudset op igen, og fladerne skal afsluttes med murermaling. Dette skal min. Udføres med 3 gange maling.

9 Tilstandsrapport 9 04 Vinduer Vinduer/altandøre til lejlighederne Registrering/tilstand Vinduerne er min er ca år gamle i lejlighederne. Der er trævinduer til både gård- og gadesiden. Alle vinduer er med termoruder. Dog er det ikke energiruder der er i. Der er alubundglaslister i alle rammer. Alle vinduerne er i ok stand, dog trænger de til malerbehandling. Forslag til forbedring Der vil kunne opnås energibesparelse ved udskiftning af vinduer, både på glastype og til træ/alu. Dog er vinduerne ikke færdige, derfor skal det kun gøres med henblik på energibesparende. Vinduerne skal malerbehandles indenfor en meget kort årrække Stueetagesvinduer til gårdsiden Registrering/tilstand Stueetagesvinduer til gårdsiden formodes at være af samme årstal som resten af ejendommen. Disse trænger ligeledes til malerbehandling Forslag til forbedring Det samme som pkt Ovenlysvinduer Registrering/tilstand Der er ovenlysvinduer til både gård- og gadesiden. Nogle er udskiftet, mens enkelte er af ældre dato. Vinduerne ses til at være i ok kvalitet, dog det ældre trænger til en udskiftning indenfor en kort årrække Forslag til forbedring Udskiftning af de ældste vinduer indenfor en kortere årrække Tilstand af fuger Registrering/tilstand Omkring vinduerne er elastiske fuger. Fugerne ses til at være i ok stand.

10 Tilstandsrapport Forslag til forbedring Ingenting. 05 Udvendige døre Hoveddør Registrering/tilstand Hoveddøren menes at være udskiftet sammen med vinduerne i ejendommen på et tidspunkt, det er ikke den oprindelige dør som ejendommen er født med. Døren er i ok. stand Forslag til forbedring Hoveddør vedligeholdes løbende. Denne malerbehandles sammen med vinduerne Døre i udv. trappeopgange til gården Registrering/tilstand Dørene ved udv. trappeopgange til gården, er en trædøre som vinduerne/hoveddøren. Dette formodes ligeledes at disse er isat på samme tid. Dørene er i ok stand. Forslag til forbedring Dørene vedligeholdes løbende. Denne malerbehandles sammen med vinduerne. 06 Trapperum Brandsikringsforhold Registrering/tilstand Trappen udført af træ med pudset på bagsiden af trappetrin/repos. Der er træbagtrappe i ejendommen. Denne er ikke pudset på bagsiden af trappetrin. Vægge er pudsede murværk som er malet. Der er ingen røgalarmer Forslag til forbedring Opsætning af serieforbundet røgalarmer på hver etage.

11 Tilstandsrapport Brandsikringsforhold entrédøre Registrering/tilstand Entrédørene på hver etage er de oprindelige i ejendommen. Dette er dobbeltdøre ind til hver lejlighed. Da der er bagtrappe i ejendommen, er der ikke krav til disse døre om at de skal være BD 30 døre Forslag til forbedring Ingenting Tilstand af vægge, loft og overflader Registrering/tilstand Vægge er pudset og malet. Loft/underside af repos er pudset og malet. Vægge og lofter fremstår i pæn stand Forslag til forbedring Ingenting Gelænder Registrering/tilstand Lodrette drejet balustre i træ som er malet. Træhåndliste er lakeret. Gelænder som helhed fremstår i pæn stand Forslag til forbedring Ingenting Postkasser Registrering/tilstand Der er placeret hvide postkasser på væggen ved indgangen i trappeopgangen. Dette er standard postkasser, en til hver lejlighed. Postkasserne fremstår pæne Forslag til forbedring Ingenting.

12 Tilstandsrapport Port/gennemgang Generelt Der er ingen portgennemgang i ejendommen. Adgang til gården, er via bagtrappen eller hovedtrappen. 08 Etageadskillelse Registrering/tilstand Gulvbelægning er trægulve i de enkelte lejligheder. Etageadskillelsen formodes at være bjælkelag med puds på rør som lofter. Etageadskillelsen på badeværelserne er støbt beton med klinker i de lejligheder der blev besigtiget Forslag til forbedring Ingenting. 09 Wc/bad Registrering/tilstand Alle lejligheder har eget toilet og bad. Disse fremstår i varieret stand. Da det er en andelsforening, er det den enkelte andelshaver som har ansvaret for renovering af dennes badeværelse. De besigtigede lejligheder, fremstod i god stand Forslag til forbedring Ingenting. 10 Køkkener Registrering/tilstand Alle lejligheder har separat køkken. Disse fremstår i varieret stand. Andelshaveren har ansvaret for renovering af køkken i dennes lejlighed. De besigtigede lejligheder, fremstod i god stand.

13 Tilstandsrapport Forslag til forbedring Ingenting. 11 Varmeanlæg Tilstand af basisinstallation Registrering/tilstand Varmeanlægget er placeret i hovedtrapperummet, hvilket er lidt udsædvanligt. Dette skyldes at der ikke er nogen kælder i ejendommen. Dette er fjernvarme med veksler. Energimærket blev ikke forelagt, så det kunne konstateret om forbruget var acceptabelt. Generelt fremstod anlægget i nogenlunde stand Forslag til forbedring Det er altid en god idé at få tjekket cirkulationspumper mm., da det tit kan betale sig at udskifte disse til nyere rent energimæssigt Tilstand af føringsrør Registrering/tilstand Den rørføring der kunne ses i hovedtrapperummet, var i ok stand Forslag til forbedring Ingenting Radiatorer Registrering/tilstand Radiatorerne i lejlighederne er placeret under vinduerne. De fleste af radiatorerne er af nyere dato. Der er monteret termostatventiler på radiatorerne Forslag til forbedring Ingenting.

14 Tilstandsrapport Fordampningsmålere Registrering/tilstand Der er monteret fordampningsmålere på radiatorerne Forslag til forbedring Ingenting. 12 Afløb Nedløbsrør Registrering/tilstand Nedløb er i zink/pvc. Det forslås at udskifte pvc nedløb til zink Forslag til forbedring Udskiftning af pvc nedløb til zink Tilstand af indvendig faldstammer Registrering/tilstand I besigtigede lejligheder var faldstammer skjulte. Køkken/badeværelsesfaldstammer var skjulte. Det kunne ikke konstateres om disse var udført i pvc eller støbejern Forslag til forbedring Det anbefales at udskifte faldstammer ved renoveringer af lejlighederne. 13 Kloak Registrering/tilstand Er ikke besigtiget Forslag til forbedring Ingenting.

15 Tilstandsrapport Vandinstallationer Registrering/tilstand Vandtryk på det kolde og varmevand var generelt i orden. I de lejligheder der blev besigtiget var der skjulte rør i køkken/badeværelser Forslag til forbedring Det anbefales at udskifte alle stigestrenge/afgreninger i forbindelse med renoveringer af lejlighederne. 15 Gasinstallationer Der er ingen gasinstallationer i ejendommen. 16 Ventilation Registrering/tilstand I de besigtigede lejligheder var der udsugning fra badeværelser og køkkener. Udsugning er ført ud gennem bagfacaden. Der mangler riste ved nogle af udsugning hullerne. Forslag til forbedring Note: Det er altid godt at sikre en god ventilation i lejlighederne, udover køkken og bad gælder det også soveværelser. Her kan der udføres aftræk gennem bagfacaden. Montering af riste de steder der mangler. 17 El-installation Hårde hvidevarer Registrering/tilstand Vaskerum er placeret under bagtrappen i den lille gang, hvor der er etableret vaskemaskine og en tørretumbler Forslag til forbedring Det foreslås på sigt at flytte vaskerum ind i de enkelte lejligheder.

16 Tilstandsrapport Udendørsbelysning styring og belysning Registrering/tilstand Der er ikke etableret belysning ved hoveddøren eller dørene i gården. Der skønnes ikke nødvendigt med udv. belysning ved hoveddøren da der er gadebelysning Forslag til forbedring Det foreslås dog at etablere udv. belysning i gården El-installationer i fællesrum Registrering/tilstand El-installationerne i fællesarealerne (trapperum) vurderes at være i god stand Der er korrespondance på lystændinger med lyskilde Forslag til forbedring Ingenting El-installationer i lejligheder Registrering/tilstand Der er HFI-relæ i sikringsgruppen Forslag til forbedring Eventuelle gamle stofledninger bør udskiftes i den enkelte lejlighed af brandhensyn (ikke konstateret) Porttelefonanlæg Registrering/tilstand Der er porttelefon til hver lejlighed. Hovedanlægget er placeret ved hoveddøren. Det er et anlæg af ældre dato. Det skal forventes at dette skal udskiftes indenfor de næste 10 år Forslag til forbedring Porttelefonanlægget skal for ventes at udskiftes indenfor de næste 10 år.

17 Tilstandsrapport Øvrige ombygningsarbejder Registrering/tilstand Ingenting Forslag til forbedring Ingenting. 19 Private friarealer Registrering/tilstand Gårdarealet er udlagt med beton i halvdelen, og resten er udlagt med græs/bede. Gården er i to niveauer med græs/bedarealet øverst. Betonen er af ældre dato. Der er støttemurer indtil naboer/øverst niveau. Disse er pudset/malet. Der er tagsten på toppen af mur mod naboen, og stenplade på muren mod øverst niveau. Der er skur i gården. Gården fremstår slidt, og trænger på sigt til en renovering Forslag til forbedring Renovering af gården skal påregnes indenfor de næste 10 år. 20 Byggeplads (udfyldes ikke i denne fase) Udfyldes ikke i denne fase.

18 Tilstandsrapport 18 Fotoregistrering Kommentar: Gadefacaden. Kommentar: Fri gavl. Kommentar: Kviste til gadesiden.

19 Tilstandsrapport 19 Kommentar: Udvandede fuger til gadesiden. Trænger til udskiftning. Kommentar: Pudsede bånd til gadesiden, hvor der er afskalninger på flere af dem. Kommentar: Murværk og pudsede bånd til gadesiden.

20 Tilstandsrapport 20 Kommentar: Pudsede udsmykninger til gadesiden, der har revner i betondelen. Kommentar: Trævinduer til gadesiden. Kommentar: Eksempel på ventilationsriste på vinduerne.

21 Tilstandsrapport 21 Kommentar: Eksempel på alubundglaslister på vinduesrammerne. Kommentar: Porttelefon anlæg ved hoveddøren. Kommentar: Gårdfacade til ved tag.

22 Tilstandsrapport 22 Kommentar: Gårdfacade ved sokkel. Kommentar: Gårdfacaden. Kommentar: Nedløbsrør til gårdsiden der er udført i pvc.

23 Tilstandsrapport 23 Kommentar: Lille trappenedgang til døren der går ind i trapperummet. Kommentar: Lyskasse ved vindue til lejlighed set fra gårdsiden. Kommentar: Tagbrønd i gården.

24 Tilstandsrapport 24 Kommentar: Afkastrør fra stueetagen fra tørretumbler, mm. Kommentar: Stor trappenedgang til areal ved bagtrappen. Kommentar: Trappevanger som er fugtskadet. Løst puds skal hakkes af og pudses op på ny.

25 Tilstandsrapport 25 Kommentar: Gården med betonbelægning. Kommentar: Gården set fra bagtrappen. Kommentar: Kvisttage mod gadesiden.

26 Tilstandsrapport 26 Kommentar: Taghætter fra afkast ved taglejlighed. Kommentar: Taget/tagrende til gårdsiden. Kommentar: Rygning/veluxvindue og tagplader til gadesiden.

27 Tilstandsrapport 27 Kommentar: Fortrappen fra indgangsareal. Kommentar: El-målere i trappeopgangen. Kommentar: Postkasser i trappeopgangen.

28 Tilstandsrapport 28 Kommentar: Bagtrappen ved stueetagen. Kommentar: Lille areal ved bagtrappen og trappe til gården. Kommentar: Vaskemaskine/tørretumbler i lille areal i stueetagen.

29 Tilstandsrapport 29 Kommentar: Teknik til vand/varme i trappeopgangen. Kommentar: Veksler ved teknik. Kommentar: Rørføring/målere for mindeligt til stuelejligheden.

30 Tilstandsrapport 30 Kommentar: Teknik. Kommentar: Bagsiden af stødtrin/trin på bagtrappe. Kommentar: Gennemgangen ved fortrappen.

31 Tilstandsrapport 31 Kommentar: Entrédøre til lejlighederne og gelænder på trappen. Kommentar: Entrédøre til lejlighederne. Kommentar: Afbryder til lys i trappeopgangen.

32 Tilstandsrapport 32 Kommentar: Entrédøre set fra lejlighederne. Kommentar: Eksempel på radiator i stuelejligheden. Disse er af nyere dato. Kommentar: Lofter i stuelejligheden.

33 Tilstandsrapport 33 Kommentar: Køkken i stuelejligheden. Kommentar: Trægulve i stuelejligheden. Kommentar: Badeværelsesgulv i stuelejligheden.

34 Tilstandsrapport 34 Kommentar: Bruseniche i stuelejligheden. Kommentar: Soveafdeling mod gårdsiden i stuelejligheden. Kommentar: Veluxvindue i taglejligheden.

35 Tilstandsrapport 35 Kommentar: Ældre tagvindue i taglejligheden. Dette skal forventes udskiftet indenfor en kortere årrække. Kommentar: Dørtelefon i de enkelte lejligheder. Kommentar: Synlige hanebånd i taglejligheden.

36 Tilstandsrapport 36 Kommentar: Hems i taglejligheden. Kommentar: Udgang til bagtrappen fra taglejligheden. Kommentar: Badeværelse i taglejligheden.

37 Tilstandsrapport 37 Kommentar: Køkken i taglejligheden. Kommentar: Trægulve i taglejligheden. Kommentar: Eksempel på ældre fordampningsmålere på radiator i lejlighederne.

38 Tilstandsrapport 38 Budgetoverslag Bygningsdel Kr. ekskl. moms 01 Tagkonstruktion ,- 02 Kælder og fundamenter ,- 03 Facader ,- 04 Vinduer ,- 05 Udvendige døre 5.000,- 06 Trapperum ,- 07 Port/gennemgang 0,- 08 Etageadskillelse 0,- 09 Wc/bad 0,- 10 Køkkener 0,- 11 Varmeanlæg 8.000,- 12 Afløb 0,- 13 Kloak 0,- 14 Vandinstallationer 0,- 15 Gasinstallationer 0,- 16 Ventilation 0,- 17 El-installation ,- 18 Øvrige ombygningsarbejder 0,- 19 Private friarealer ,- 20 Byggeplads 0,- I alt ,- Håndværkerudgifter ,- + uforudsigelige udgifter (ca. 8 %) ,- I alt ,- + arkitekt/ingeniør ,- I alt ,- + moms ,- I alt ,- OVERSLAG I ALT ,-

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V Dato: 16.08.2016 Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESBUDGET

VEDLIGEHOLDELSESBUDGET Vor ref.: 2015 212 00, MPC VEDLIGEHOLDELSESBUDGET Stamdata Andelsboligforeningen Bentzonshus Bentzonsvej 1315 2000, Frederiksberg BESIGTIGELSE Maj 2015 UDFØRT AF AI as Refshalevej 147 Postbox 1930 DK 1432

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Eksisterende tagbeklædning udskiaes. Taghældningen er ca 45. Alt iso udskiaes i mansarden da den bloker for ven3la3onen.

Eksisterende tagbeklædning udskiaes. Taghældningen er ca 45. Alt iso udskiaes i mansarden da den bloker for ven3la3onen. 1: Miljø 2: Tagkonstruk3on 3: Kælder Økonomisk beregning for af eventuelle 3l opnåelse af lavenergiklasse 2015. Redegørelse af materialers miljøbelastning. Redegørelse for indeklima Gadefacaden. Facade

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 848. Salten Skov Laboratoriet

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 848. Salten Skov Laboratoriet Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 848 Salten Skov Laboratoriet Bygnings navn: Salten Skov Dato: 19.10.2012 Rådgiver: Kjaer & Richter A/S Bygnings nr.: 848 Side: 1.1 ARKITEKTSYN 2013 Adresse: Ryvej 13, 8563

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere