Strandvejen 18, 8000 Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strandvejen 18, 8000 Århus C"

Transkript

1 Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr

2 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse 00 Indledning Orientering Ejendommen generelt Fremgangsmåde Baggrundsmateriale Tagkonstruktion Rygninger Tagbelægning, inddækninger og tagrender Kviste Eventuelle fugt-, råd eller svampeskader Isolering af tagetagen Kælder og fundamenter Soklens tilstand (revner, fugt mv.) Udvendige trapper Tilstand af overflader m.v. i lille areal ved bagtrappen i stueetagen Facader Tilstand af fuger/facade og mursten Sålbænke Pudsede bånd/udsmykninger/underfacade Vinduer Vinduer/altandøre til lejlighederne Stueetagesvinduer til gårdsiden Ovenlysvinduer Tilstand af fuger Udvendige døre Hoveddør Døre i udv. trappeopgange til gården Trapperum Brandsikringsforhold Brandsikringsforhold entrédøre Tilstand af vægge, loft og overflader Gelænder Postkasser Port/gennemgang Generelt Etageadskillelse... 12

3 Tilstandsrapport 3 09 Wc/bad Køkkener Varmeanlæg Tilstand af basisinstallation Tilstand af føringsrør Radiatorer Fordampningsmålere Afløb Nedløbsrør Tilstand af indvendig faldstammer Kloak Vandinstallationer Gasinstallationer Ventilation El-installation Hårde hvidevarer Udendørsbelysning styring og belysning El-installationer i fællesrum El-installationer i lejligheder Porttelefonanlæg Øvrige ombygningsarbejder Private friarealer Byggeplads (udfyldes ikke i denne fase) Fotoregistrering Budgetoverslag... 38

4 Tilstandsrapport 4 00 Indledning Orientering Denne tilstandsrapport er udarbejdet for ejendommen Strandvejen 18, 8000 Århus C. Formålet med tilstandsrapporten er at beskrive ejendommens behov for vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, herunder de eksisterende miljø- og ressourcemæssige forhold. Rapporten er opbygget efter en 20-punktsliste, svarende til kravene fra de kommunale myndigheder. De enkelte bygningsdele er opdelt i registrering/tilstand og forslag til forbedring. Sidst i rapporten er den til ejendommen hørende fotoregistrering, samt et budgetoverslag på de foreslåede arbejder Ejendommen generelt Ejendommen er en ejendom med fri gavl til den ene side og som har nabo til den anden side. Bygningen er opført i xxx. Ejendommen har 5 beboelsesetager (stuen, 1., 2., 3. og 4. sal ). Tagetagen er 4. sal og som anvendes til beboelse. Der er ingen kælder i ejendommen. Ejendommen er en andelsboligforening. Ejendommen er opbygget med pudset underfacade og pudsede bånd til gadesiden, og gulve teglsten til gårdsiden. Taget er et sadeltag med eternittagplader. Vinduerne er ældre trævinduer Fremgangsmåde Tilstandsrapporten bygger på en gennemgang og besigtigelse af ejendommen foretaget med en beboer i ejendommen og bygningskonstruktør Jacob Friis Nielsen fra. Gennemgangen er udført som en besigtigelse fra terræn, stueetagen, trappeopgang, 4. sal. Tilstandsregistreringen af installationerne bygger på en visuel gennemgang af hovedanlæggene, besigtigelser af faldstammer, rørledninger mv Baggrundsmateriale Under bilag i denne tilstandsrapport er vedlagt følgende: - Fotoregistrering. - Ejendommens BBR-skema.

5 Tilstandsrapport 5 01 Tagkonstruktion Rygninger Registrering/tilstand Der er eternittagrygning på taget. Denne er af ældre dato. Der kunne ikke konstateres om klodserne under rygningerne er intakte. Det formodes dog at der ikke er problemer pt, da der ikke er konstateret vandskader i taglejligheden. Forslag til forbedring Klodser under rygning gås efter fra lift Tagbelægning, inddækninger og tagrender Registrering/tilstand Oprindelig er ejendommen født med tegltag. Dog er taget på et tidspunkt blevet udskiftet med eternittag, sikkert grundet eks. tegltag var nedslidt. Det opfordres dog til, at lægge ind i vedligeholdelsesbudgettet at udskifte taget på et tidspunkt til tegltag igen med fast undertag. Der er eternittagplader på taget. Disse er af ældre dato. Tagpladernes beskaffenhed ses som værende god. Det formodes ikke at der er undertag under eternitpladerne, da disse lukker tæt i sig selv. Der var ingen synlige ventilationsstudse ved tagrygning. Taget formodes at være bygget op hvor ventilationen er i bølgerne. Taget lå pænt, og ingen synlige tagplader som var løse eller knækket. Tagrender var udført af zink, som var i god stand. Nedløb er delvis udført i zink/pvc. Pvc nedløbene trænger til udskiftning indenfor 10 års periode. Brandkammene var inddækket i zink. Det var ingen tegn på huller eller lign. på zinken Forslag til forbedring Udskiftning af nedløbsrør indenfor en 10 års periode.

6 Tilstandsrapport Kviste Registrering/tilstand Der er 2 stk kviste til gadesiden. Kvistene beklædt med zink på flunke og tag. Taget er loddet sammen i samlingerne. Fronterne er beklædt med krydsfinersplader/træ. Fronter trænger til at blive malet. Generelt virker kvistene til at være i ok stand Forslag til forbedring Maling af fonterne på kvistene og gennemgå de loddede samlinger på zinken Eventuelle fugt-, råd eller svampeskader Registrering/tilstand Tagkonstruktionen er opbygget som hanebåndsspær. Der er ikke konstateret nogen former for skader. Det må formodes, at taget er godt udluftet, og der kunne ikke konstateret nogen form for svampeskader eller rådskader Forslag til forbedring Ingenting Isolering af tagetagen Registrering/tilstand Der vides ikke hvor meget isolering der er i tagkonstruktionen. Der var dog ingen synlige spær i taglejligheden, hvilket indikerer at der mindst er 150 mm isolering i tagfladen Forslag til forbedring Ved evt. nyt tag eller ombygning af taglejligheden, foreslås det at taget efterisoleres, så der opnås den isoleringstykkelse der er nutidens krav iht. gældende bygningsreglement.

7 Tilstandsrapport 7 02 Kælder og fundamenter Soklens tilstand (revner, fugt mv.) Registrering/tilstand Der er pudset/malet sokkel på ejendommen, soklen fremstår i god stand til både gård- og gadesiden Forslag til forbedring Ingenting Udvendige trapper Registrering/tilstand Grundet at ejendommen/grunden er bygget ind i en skrænt, bevirker dette at gården ligger højere oppe end gadeniveau. Dette gør at der er en udv. trapper til stuelejligheden/trappeopgangen. Trapperne er udført med vanger og trin støbt i beton. Trapperne er meget algebelagt og der er betonafskallinger/revner flere steder. Trapperne trænger til renovering Forslag til forbedring Indenfor en kort årrække skal trapperne renoveres, så den ikke forværres. Dette skal gøres med en afrensning af alt løstsiddende beton samt generelt afrensning af trapperne. Efterfølgende skal hele trapperne/vanger pudses op på ny Tilstand af overflader m.v. i lille areal ved bagtrappen i stueetagen Registrering/tilstand Der er et lille areal i stueetagen ved bagtrappen, hvor der er en lille gang, samt et lille vaskeri. Her er gulvet støbt og væggene er pudsede. Inde i denne gang, er der en udv. brønd. Der er ingen forklaring på, hvorfor denne brønd er placeret indv. Betongulvet er i almindelig god stand af en kælder at være. Væggene er pudsede flader med maling. Væggene fremstår ligeledes i ok stand Forslag til forbedring Inden for en kortere årrække, vil det være en god idé at afrense vægge og lofter for alt løstsiddende puds/maling. Efterfølgende skal der pudses op på ny og afsluttes med maling.

8 Tilstandsrapport 8 03 Facader Tilstand af fuger/facade og mursten Registrering/tilstand Murværk til gård- og gadesiden inkl. bagbygning er opført i gule facadesten til gårdsiden og røde til gadesiden inkl. Pudsede felter/bånd. Fugerne er i en stand hvor de indenfor en kortere årrække skal omfuges. Den frie gavl er opbygget i rødemursten, og i samme stand som de øvrige fuger på facaderne. Der er ingen synlig sætningsrevner af nogen art. Der er ventilationshuller på gårdfacaden, hvor der mangler ventilationsriste ved nogle af dem Forslag til forbedring Manglende ventilationsriste monteres. Ligeledes skal det indregnes i budgettet er facader/gavl skal omfuges indenfor en kort årrække Sålbænke Registrering/tilstand Sålbænke er udført som pudsede/malede sålbænke. Dette både til gård- og gadesiden. Sålbænkene skal ligesom facaderne renoveres indenfor en kort årrække Forslag til forbedring Renovering af sålbænke indenfor en kort årrække Pudsede bånd/udsmykninger/underfacade Registrering/tilstand Der er pudsede bånd/udsmykninger og underfacade på facaden til gadesiden. Alle de pudsede flader er malet. Malingen og pudsen fremstår slidt og trænger til renovering indenfor en kort årrække. Der er revner og afskallet puds flere steder og specielt på underfacaden Forslag til forbedring Alle de pudsede flader skal afrenses til bæredygtig bund. Afskallet puds skal pudset op igen, og fladerne skal afsluttes med murermaling. Dette skal min. Udføres med 3 gange maling.

9 Tilstandsrapport 9 04 Vinduer Vinduer/altandøre til lejlighederne Registrering/tilstand Vinduerne er min er ca år gamle i lejlighederne. Der er trævinduer til både gård- og gadesiden. Alle vinduer er med termoruder. Dog er det ikke energiruder der er i. Der er alubundglaslister i alle rammer. Alle vinduerne er i ok stand, dog trænger de til malerbehandling. Forslag til forbedring Der vil kunne opnås energibesparelse ved udskiftning af vinduer, både på glastype og til træ/alu. Dog er vinduerne ikke færdige, derfor skal det kun gøres med henblik på energibesparende. Vinduerne skal malerbehandles indenfor en meget kort årrække Stueetagesvinduer til gårdsiden Registrering/tilstand Stueetagesvinduer til gårdsiden formodes at være af samme årstal som resten af ejendommen. Disse trænger ligeledes til malerbehandling Forslag til forbedring Det samme som pkt Ovenlysvinduer Registrering/tilstand Der er ovenlysvinduer til både gård- og gadesiden. Nogle er udskiftet, mens enkelte er af ældre dato. Vinduerne ses til at være i ok kvalitet, dog det ældre trænger til en udskiftning indenfor en kort årrække Forslag til forbedring Udskiftning af de ældste vinduer indenfor en kortere årrække Tilstand af fuger Registrering/tilstand Omkring vinduerne er elastiske fuger. Fugerne ses til at være i ok stand.

10 Tilstandsrapport Forslag til forbedring Ingenting. 05 Udvendige døre Hoveddør Registrering/tilstand Hoveddøren menes at være udskiftet sammen med vinduerne i ejendommen på et tidspunkt, det er ikke den oprindelige dør som ejendommen er født med. Døren er i ok. stand Forslag til forbedring Hoveddør vedligeholdes løbende. Denne malerbehandles sammen med vinduerne Døre i udv. trappeopgange til gården Registrering/tilstand Dørene ved udv. trappeopgange til gården, er en trædøre som vinduerne/hoveddøren. Dette formodes ligeledes at disse er isat på samme tid. Dørene er i ok stand. Forslag til forbedring Dørene vedligeholdes løbende. Denne malerbehandles sammen med vinduerne. 06 Trapperum Brandsikringsforhold Registrering/tilstand Trappen udført af træ med pudset på bagsiden af trappetrin/repos. Der er træbagtrappe i ejendommen. Denne er ikke pudset på bagsiden af trappetrin. Vægge er pudsede murværk som er malet. Der er ingen røgalarmer Forslag til forbedring Opsætning af serieforbundet røgalarmer på hver etage.

11 Tilstandsrapport Brandsikringsforhold entrédøre Registrering/tilstand Entrédørene på hver etage er de oprindelige i ejendommen. Dette er dobbeltdøre ind til hver lejlighed. Da der er bagtrappe i ejendommen, er der ikke krav til disse døre om at de skal være BD 30 døre Forslag til forbedring Ingenting Tilstand af vægge, loft og overflader Registrering/tilstand Vægge er pudset og malet. Loft/underside af repos er pudset og malet. Vægge og lofter fremstår i pæn stand Forslag til forbedring Ingenting Gelænder Registrering/tilstand Lodrette drejet balustre i træ som er malet. Træhåndliste er lakeret. Gelænder som helhed fremstår i pæn stand Forslag til forbedring Ingenting Postkasser Registrering/tilstand Der er placeret hvide postkasser på væggen ved indgangen i trappeopgangen. Dette er standard postkasser, en til hver lejlighed. Postkasserne fremstår pæne Forslag til forbedring Ingenting.

12 Tilstandsrapport Port/gennemgang Generelt Der er ingen portgennemgang i ejendommen. Adgang til gården, er via bagtrappen eller hovedtrappen. 08 Etageadskillelse Registrering/tilstand Gulvbelægning er trægulve i de enkelte lejligheder. Etageadskillelsen formodes at være bjælkelag med puds på rør som lofter. Etageadskillelsen på badeværelserne er støbt beton med klinker i de lejligheder der blev besigtiget Forslag til forbedring Ingenting. 09 Wc/bad Registrering/tilstand Alle lejligheder har eget toilet og bad. Disse fremstår i varieret stand. Da det er en andelsforening, er det den enkelte andelshaver som har ansvaret for renovering af dennes badeværelse. De besigtigede lejligheder, fremstod i god stand Forslag til forbedring Ingenting. 10 Køkkener Registrering/tilstand Alle lejligheder har separat køkken. Disse fremstår i varieret stand. Andelshaveren har ansvaret for renovering af køkken i dennes lejlighed. De besigtigede lejligheder, fremstod i god stand.

13 Tilstandsrapport Forslag til forbedring Ingenting. 11 Varmeanlæg Tilstand af basisinstallation Registrering/tilstand Varmeanlægget er placeret i hovedtrapperummet, hvilket er lidt udsædvanligt. Dette skyldes at der ikke er nogen kælder i ejendommen. Dette er fjernvarme med veksler. Energimærket blev ikke forelagt, så det kunne konstateret om forbruget var acceptabelt. Generelt fremstod anlægget i nogenlunde stand Forslag til forbedring Det er altid en god idé at få tjekket cirkulationspumper mm., da det tit kan betale sig at udskifte disse til nyere rent energimæssigt Tilstand af føringsrør Registrering/tilstand Den rørføring der kunne ses i hovedtrapperummet, var i ok stand Forslag til forbedring Ingenting Radiatorer Registrering/tilstand Radiatorerne i lejlighederne er placeret under vinduerne. De fleste af radiatorerne er af nyere dato. Der er monteret termostatventiler på radiatorerne Forslag til forbedring Ingenting.

14 Tilstandsrapport Fordampningsmålere Registrering/tilstand Der er monteret fordampningsmålere på radiatorerne Forslag til forbedring Ingenting. 12 Afløb Nedløbsrør Registrering/tilstand Nedløb er i zink/pvc. Det forslås at udskifte pvc nedløb til zink Forslag til forbedring Udskiftning af pvc nedløb til zink Tilstand af indvendig faldstammer Registrering/tilstand I besigtigede lejligheder var faldstammer skjulte. Køkken/badeværelsesfaldstammer var skjulte. Det kunne ikke konstateres om disse var udført i pvc eller støbejern Forslag til forbedring Det anbefales at udskifte faldstammer ved renoveringer af lejlighederne. 13 Kloak Registrering/tilstand Er ikke besigtiget Forslag til forbedring Ingenting.

15 Tilstandsrapport Vandinstallationer Registrering/tilstand Vandtryk på det kolde og varmevand var generelt i orden. I de lejligheder der blev besigtiget var der skjulte rør i køkken/badeværelser Forslag til forbedring Det anbefales at udskifte alle stigestrenge/afgreninger i forbindelse med renoveringer af lejlighederne. 15 Gasinstallationer Der er ingen gasinstallationer i ejendommen. 16 Ventilation Registrering/tilstand I de besigtigede lejligheder var der udsugning fra badeværelser og køkkener. Udsugning er ført ud gennem bagfacaden. Der mangler riste ved nogle af udsugning hullerne. Forslag til forbedring Note: Det er altid godt at sikre en god ventilation i lejlighederne, udover køkken og bad gælder det også soveværelser. Her kan der udføres aftræk gennem bagfacaden. Montering af riste de steder der mangler. 17 El-installation Hårde hvidevarer Registrering/tilstand Vaskerum er placeret under bagtrappen i den lille gang, hvor der er etableret vaskemaskine og en tørretumbler Forslag til forbedring Det foreslås på sigt at flytte vaskerum ind i de enkelte lejligheder.

16 Tilstandsrapport Udendørsbelysning styring og belysning Registrering/tilstand Der er ikke etableret belysning ved hoveddøren eller dørene i gården. Der skønnes ikke nødvendigt med udv. belysning ved hoveddøren da der er gadebelysning Forslag til forbedring Det foreslås dog at etablere udv. belysning i gården El-installationer i fællesrum Registrering/tilstand El-installationerne i fællesarealerne (trapperum) vurderes at være i god stand Der er korrespondance på lystændinger med lyskilde Forslag til forbedring Ingenting El-installationer i lejligheder Registrering/tilstand Der er HFI-relæ i sikringsgruppen Forslag til forbedring Eventuelle gamle stofledninger bør udskiftes i den enkelte lejlighed af brandhensyn (ikke konstateret) Porttelefonanlæg Registrering/tilstand Der er porttelefon til hver lejlighed. Hovedanlægget er placeret ved hoveddøren. Det er et anlæg af ældre dato. Det skal forventes at dette skal udskiftes indenfor de næste 10 år Forslag til forbedring Porttelefonanlægget skal for ventes at udskiftes indenfor de næste 10 år.

17 Tilstandsrapport Øvrige ombygningsarbejder Registrering/tilstand Ingenting Forslag til forbedring Ingenting. 19 Private friarealer Registrering/tilstand Gårdarealet er udlagt med beton i halvdelen, og resten er udlagt med græs/bede. Gården er i to niveauer med græs/bedarealet øverst. Betonen er af ældre dato. Der er støttemurer indtil naboer/øverst niveau. Disse er pudset/malet. Der er tagsten på toppen af mur mod naboen, og stenplade på muren mod øverst niveau. Der er skur i gården. Gården fremstår slidt, og trænger på sigt til en renovering Forslag til forbedring Renovering af gården skal påregnes indenfor de næste 10 år. 20 Byggeplads (udfyldes ikke i denne fase) Udfyldes ikke i denne fase.

18 Tilstandsrapport 18 Fotoregistrering Kommentar: Gadefacaden. Kommentar: Fri gavl. Kommentar: Kviste til gadesiden.

19 Tilstandsrapport 19 Kommentar: Udvandede fuger til gadesiden. Trænger til udskiftning. Kommentar: Pudsede bånd til gadesiden, hvor der er afskalninger på flere af dem. Kommentar: Murværk og pudsede bånd til gadesiden.

20 Tilstandsrapport 20 Kommentar: Pudsede udsmykninger til gadesiden, der har revner i betondelen. Kommentar: Trævinduer til gadesiden. Kommentar: Eksempel på ventilationsriste på vinduerne.

21 Tilstandsrapport 21 Kommentar: Eksempel på alubundglaslister på vinduesrammerne. Kommentar: Porttelefon anlæg ved hoveddøren. Kommentar: Gårdfacade til ved tag.

22 Tilstandsrapport 22 Kommentar: Gårdfacade ved sokkel. Kommentar: Gårdfacaden. Kommentar: Nedløbsrør til gårdsiden der er udført i pvc.

23 Tilstandsrapport 23 Kommentar: Lille trappenedgang til døren der går ind i trapperummet. Kommentar: Lyskasse ved vindue til lejlighed set fra gårdsiden. Kommentar: Tagbrønd i gården.

24 Tilstandsrapport 24 Kommentar: Afkastrør fra stueetagen fra tørretumbler, mm. Kommentar: Stor trappenedgang til areal ved bagtrappen. Kommentar: Trappevanger som er fugtskadet. Løst puds skal hakkes af og pudses op på ny.

25 Tilstandsrapport 25 Kommentar: Gården med betonbelægning. Kommentar: Gården set fra bagtrappen. Kommentar: Kvisttage mod gadesiden.

26 Tilstandsrapport 26 Kommentar: Taghætter fra afkast ved taglejlighed. Kommentar: Taget/tagrende til gårdsiden. Kommentar: Rygning/veluxvindue og tagplader til gadesiden.

27 Tilstandsrapport 27 Kommentar: Fortrappen fra indgangsareal. Kommentar: El-målere i trappeopgangen. Kommentar: Postkasser i trappeopgangen.

28 Tilstandsrapport 28 Kommentar: Bagtrappen ved stueetagen. Kommentar: Lille areal ved bagtrappen og trappe til gården. Kommentar: Vaskemaskine/tørretumbler i lille areal i stueetagen.

29 Tilstandsrapport 29 Kommentar: Teknik til vand/varme i trappeopgangen. Kommentar: Veksler ved teknik. Kommentar: Rørføring/målere for mindeligt til stuelejligheden.

30 Tilstandsrapport 30 Kommentar: Teknik. Kommentar: Bagsiden af stødtrin/trin på bagtrappe. Kommentar: Gennemgangen ved fortrappen.

31 Tilstandsrapport 31 Kommentar: Entrédøre til lejlighederne og gelænder på trappen. Kommentar: Entrédøre til lejlighederne. Kommentar: Afbryder til lys i trappeopgangen.

32 Tilstandsrapport 32 Kommentar: Entrédøre set fra lejlighederne. Kommentar: Eksempel på radiator i stuelejligheden. Disse er af nyere dato. Kommentar: Lofter i stuelejligheden.

33 Tilstandsrapport 33 Kommentar: Køkken i stuelejligheden. Kommentar: Trægulve i stuelejligheden. Kommentar: Badeværelsesgulv i stuelejligheden.

34 Tilstandsrapport 34 Kommentar: Bruseniche i stuelejligheden. Kommentar: Soveafdeling mod gårdsiden i stuelejligheden. Kommentar: Veluxvindue i taglejligheden.

35 Tilstandsrapport 35 Kommentar: Ældre tagvindue i taglejligheden. Dette skal forventes udskiftet indenfor en kortere årrække. Kommentar: Dørtelefon i de enkelte lejligheder. Kommentar: Synlige hanebånd i taglejligheden.

36 Tilstandsrapport 36 Kommentar: Hems i taglejligheden. Kommentar: Udgang til bagtrappen fra taglejligheden. Kommentar: Badeværelse i taglejligheden.

37 Tilstandsrapport 37 Kommentar: Køkken i taglejligheden. Kommentar: Trægulve i taglejligheden. Kommentar: Eksempel på ældre fordampningsmålere på radiator i lejlighederne.

38 Tilstandsrapport 38 Budgetoverslag Bygningsdel Kr. ekskl. moms 01 Tagkonstruktion ,- 02 Kælder og fundamenter ,- 03 Facader ,- 04 Vinduer ,- 05 Udvendige døre 5.000,- 06 Trapperum ,- 07 Port/gennemgang 0,- 08 Etageadskillelse 0,- 09 Wc/bad 0,- 10 Køkkener 0,- 11 Varmeanlæg 8.000,- 12 Afløb 0,- 13 Kloak 0,- 14 Vandinstallationer 0,- 15 Gasinstallationer 0,- 16 Ventilation 0,- 17 El-installation ,- 18 Øvrige ombygningsarbejder 0,- 19 Private friarealer ,- 20 Byggeplads 0,- I alt ,- Håndværkerudgifter ,- + uforudsigelige udgifter (ca. 8 %) ,- I alt ,- + arkitekt/ingeniør ,- I alt ,- + moms ,- I alt ,- OVERSLAG I ALT ,-

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

10 års Bygningsrapport

10 års Bygningsrapport Salling Byggerådgivning A/S 10 års Bygningsrapport, Kim Pretzmann Olesen 12-01-2015 Indholdsfortegnelse Ejendomsdata... 3 Sådan er bygningsrapporten tænkt... 4 Grundlag for bygningsrapporten... 5 1.0 Tagkonstruktion...

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Bente Naver Ejendomsadministration Gennemgangs rapport 14-10-2014 Vesterbrogade 92, København Drift og vedligeholdelse Kelstrupgaard VVS & Ingeniør ApS Tlf: 28 30 39 17 Kelstrupvej 33. 4560 Vig Mail: vvsing@mail.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 9 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040234 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere