MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL"

Transkript

1 Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: Fax: MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol Gælder for: CYGNAL nr.: MCE2040A.PCPLC Dokument nr.: 0909MD0.DOC Dato: Rev.: 0

2 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse...2 2) Introduktion Introduktion...3 3) Dataudveksling Parametre for seriel kommunikation Protokol LC-mode SUM-mode ASCII Hex Filtrering...7 4) Nulstilling og kalibrering Nulstillingsprocedure Kalibreringsprocedure...8 5) Statuskoder...9 6) Installation af system Checkliste ved installation ) Hardware beskrivelse DIP-switch indstillinger Lysdioder Jumpere EE-bus konnektor MCE9601 tilslutningsmodul RS232/RS422/RS485 ekstern kommunikations konnektor Digital I/O konnektor Intern JTAG konnektor MCE2040 Opdateringstid...14 Version: , rev.: 0 Side: 2

3 2) Introduktion 2.1 Introduktion Dette dokument beskriver brugen af et Eilersen Electric MCE2040 serielt kommunikationsmodul med det på forsiden gældende programnavn. Med dette program kan MCE2040 kommunikationsmodulet overføre vægt data for op til 4 vejeceller via sin PCPLC protokol. Vejecellerne er hver især er tilsluttet kommunikationsmodulet via et MCE9610/MCE2010 vejecelle interfacemodul. Den benyttede protokol er en transmit only ASCII protokol, hvilket vil sige at MCE2040 modulet kun sender data. MCE2040 modulet kan tilsluttes enten via RS232 eller RS485/422. Med den benyttede protokol overføres enten status og vægt for de enkelte vejeceller, eller der overføres OR et status og summeret vægt for samtlige vejeceller. Funktioner såsom nulstilling og finkalibrering skal implementeres på PC/PLC. Det er v.h.a. DIP-switche muligt at indkoble et af tre forskellige FIR filtre, som anvendes til filtrering af vejecelle signallerne. Udveksling af data forløber som beskrevet i det efterfølgende. Version: , rev.: 0 Side: 3

4 3) Dataudveksling 3.1 Parametre for seriel kommunikation Den serielle transmission forløber med følgende specifikationer: Specifikation: RS232, RS485 eller RS422 Baudrate: 9600 bps eller bps afhængigt af Sw1.8 Databits: 7 Paritet: Even Stopbits: 1 Protokol: Simpel ASCII transmit only protokol 3.2 Protokol Den benyttede protokol er en simpel ASCII protokol. Protokollen er en transmit only protokol, hvilket vil sige at MCE2040 modulet sender uopfordret uden modtagelse af telegrammer fra PC/PLC. MCE2040 modulet kan v.h.a. Sw1.7 konfigureres til at køre i enten LC-mode (LoadCell) eller SUM-mode (SUMmeret). I LC-mode overføres status og vægt for hver enkelt vejecelle. I SUM-mode overføres en samlet OR et status og en samlet summeret vægt for de tilsluttede vejeceller. De to modes beskrives nærmere i det efterfølgende. Version: , rev.: 0 Side: 4

5 3.2.1 LC-mode Efter hver måleperiode sendes et nyt telegram indeholdende data for op til 4 vejeceller. Det sendte telegram har følgende format: <LF>NN:SSSS,WWWWWWWWWW;SSSS,WWWWWWWWWW; ;SSSS,WWWWWWWWWW<CR> Hvert telegram indeholder en start karakter, antal detekterede vejeceller, vejecelle data for 1 til 4 vejeceller afhængigt af Sw1.1-Sw1.3 samt en stop karakter. Længden af telegrammet vil således være afhængig af det valgte antal vejeceller. Data for de enkelte vejeceller er adskilt med en separator karakter. Data for vejecellerne transmitteres i rækkefølge givet ved deres vejecelle adresse (fra 0 og frem efter). Telegrammet indeholder altså følgende: <LF> NN: SSSS Start karakter (ASCII 0Ah = LINEFEED). Indikerer start af et nyt telegram. Antal detekterede vejeceller ved opstart. Et 2 cifret ASCII decimalt tal efterfulgt at et kolon (ASCII 3Ah). Antallet overføres med foranstillede nuller, så det altid fylder 2 tegn. Såfremt dette antal ikke svarer til det på Sw1.1-Sw1.3 indstillede skal tilslutning af vejeceller, indstilling af vejecelle adresser og vejecelle kommunikation kontrolleres. Status bits for den pågældende vejecelle. Et 4 cifret ASCII hex tal indeholdende bits for fejlindikering. Status overføres med foranstillede nuller, så det altid fylder 4 tegn. Denne status skal være 0 for at den efterfølgende vægt kan benyttes. Såfremt status ikke er 0 henvises til afsnittet STATUS KODER. WWWWWWWWWW Vægt værdi for den pågældende vejecelle i gram (1g opløsning). Et 10 cifret ASCII decimalt tal indeholdende vejecelle signal fra den pågældende vejecelle. Vægten overføres med foranstillede nuller, så den altid fylder 10 tegn. Såfremt tallet er negativt vil det første tegn være et - (ASCII 2Dh)., Data separator (ASCII 2Ch). Adskiller status fra vægt for hver enkelt vejecelle. ; Vejecelle separator (ASCII 3Bh). Adskiller data for de enkelte vejeceller fra hinanden. <CR> Stop karakter (ASCII 0Dh = CARRIAGE RETURN). Indikerer afslutningen at et telegram. Da de overførte status og vægt værdier er direkte fra de enkelte vejeceller uden nulstilling e.l., skal status håndtering, beregning af system vægt(e), nulstilling- og kalibreringsfunktioner implementeres på PC/PLC. Beregning af system vægt(e) foregår ved at summere vægt registrene for de sammenhørende vejeceller. Bemærk at resultatet kun er gyldigt såfremt alle status registre for de tilsvarende vejeceller ikke indikerer fejl. Samtidigt skal det bemærkes at det er op til PC/PLC at sikre, at der benyttes konsistente vejecelle data ved beregning af system vægt(e); de benyttede data skal stamme fra samme telegram. Version: , rev.: 0 Side: 5

6 3.2.2 SUM-mode Efter hver måleperiode sendes et nyt telegram indeholdende summerede data for op til 4 vejeceller. Det sendte telegram har følgende format: <LF>NN:SSSS,WWWWWWWWWW<CR> Hvert telegram indeholder en start karakter, antal detekterede vejeceller, summerede vejecelle data for 1 til 4 vejeceller afhængigt af Sw1.1-Sw1.3 samt en stop karakter. Længden af telegrammet vil således være uafhængig af det valgte antal vejeceller. Telegrammet indeholder altså følgende: <LF> NN: SSSS Start karakter (ASCII 0Ah = LINEFEED). Indikerer start af et nyt telegram. Antal detekterede vejeceller ved opstart. Et 2 cifret ASCII decimalt tal efterfulgt at et kolon (ASCII 3Ah). Antallet overføres med foranstillede nuller, så det altid fylder 2 tegn. Såfremt dette antal ikke svarer til det på Sw1.1-Sw1.3 indstillede skal tilslutning af vejeceller, indstilling af vejecelle adresser og vejecelle kommunikation kontrolleres. Fælles status bits for de tilsluttede vejeceller opnået ved logisk at OR e status felterne for de enkelte vejeceller sammen til en fælles værdi. Et 4 cifret ASCII hex tal indeholdende bits for fejlindikering. Status overføres med foranstillede nuller, så det altid fylder 4 tegn. Denne status skal være 0 for at den efterfølgende vægt kan benyttes. Såfremt status ikke er 0 henvises til afsnittet STATUS KODER. WWWWWWWWWW Summeret vægt værdi for de tilsluttede vejeceller i gram (1g opløsning) opnået ved at summere vægt værdierne for de enkelte vejeceller til en fælles værdi. Et 10 cifret ASCII decimalt tal indeholdende summeret vejecelle signal for de tilsluttede vejeceller. Vægten overføres med foranstillede nuller, så den altid fylder 10 tegn. Såfremt tallet er negativt vil det første tegn være et - (ASCII 2Dh)., Data separator (ASCII 2Ch). Adskiller status fra vægt. <CR> Stop karakter (ASCII 0Dh = CARRIAGE RETURN). Indikerer afslutningen at et telegram. Da den overførte status og vægt værdi er direkte fra vejecellerne uden nulstilling e.l., skal status håndtering, nulstilling- og kalibreringsfunktioner implementeres på PC/PLC ASCII Hex Uanset om der er tale om LC-mode eller SUM-mode, så angives status koder som 4 cifret ASCII hex tal. Det betyder, at hver 4 bit nibble af den binære værdi konverteres til den tilsvarende ASCII hex karakter 0.. F. Version: , rev.: 0 Side: 6

7 3.3 Filtrering Det er v.h.a. DIP-switche muligt at indkoble et af tre forskellige FIR filtre, som anvendes til filtrering af vejecelle signallerne. Det er således muligt, at sende de ufiltrerede vejecelle signaler opnået over en 100 ms måleperiode igennem et af følgende FIR filtre, inden at resultaterne sendes ud på RS232 og RS485/422 kanalen: SW1.5 SW1.6 FILTER OFF OFF Intet filter ON OFF FIR filter 14 tappe OFF ON FIR filter 64 tappe ON ON FIR filter 96 tappe Version: , rev.: 0 Side: 7

8 4) Nulstilling og kalibrering 4.1 Nulstillingsprocedure Nulstilling af systemet bør udføres efter følgende fremgangsmåde: 1) Vejearrangementet bør være tomt og rengjort. 2) Aflæs og gem de aktuelle vægt værdier for de tilhørende vejeceller i tilhørende nulpunktsregistre. 3) Herefter kan den aktuelle vægt for vejecelle X beregnes som: LcBrutto(X) = LcVægt(X) LcZero(X) og systemvægten (ukalibreret) for de tilhørende vejeceller kan beregnes som: SystemVægt = LcBrutto(0) + LcBrutto(1) +. Bemærk at i SUM-mode er det kun nødvendigt at gemme den aktuelt summerede vægt i ét nulpunktsregister og derefter udregne system vægten som aktuel summeret vægt minus nulpunkt. 4.2 Kalibreringsprocedure Finkalibrering af systemet bør udføres efter følgende fremgangsmåde: 1) Kontroller at vejearrangementet er tomt, og at bruttovægten er nul. Nulstil om nødvendigt. 2) Placer en kendt belastning (kalibreringsvægt) på vejearrangementet. 3) Udregn den kalibreringsfaktor som skal multipliceres på systemvægten for at opnå korrekt visning som: Kalibreringsfaktor = (Kalibreringsvægt)/(Aktuel visning) Herefter benyttes den udledte kalibreringsfaktor til beregning af den kalibrerede vægt som: SystemVægt(Kalibreret) = Kalibreringsfaktor * SystemVægt(Ukalibreret) Såfremt den fundne kalibreringsfaktor falder uden for intervallet 0.9 til 1.1 er der højst sandsynligt noget galt med den mekaniske del af systemet. Version: , rev.: 0 Side: 8

9 5) Statuskoder Statuskoder optræder som et 4 cifret hexadecimalt tal. Hvis der optræder flere fejl samtidigt er de enkelte fejlkoder OR et samme. KODE (Hex) BETYDNING 0001 Ugyldig/manglende sample ID Dårlig forbindelse mellem kommunikationsmodul og vejecellemodul. Ikke alle telegrammer fra kommunikationsmodul modtages i vejecellemodul Vejecelle timeout Kontroller at vejecellen er tilsluttet vejecellemodulet Vejecelle ikke synkroniseret Dårlig forbindelse mellem vejecelle og vejecellemodul, eller meget kraftig under eller overlast Hardware synkroniseringsfejl Vejecelle samplinger er ikke synkroniseret. Kabel mellem vejecelle moduler kortsluttet eller afbrudt Power fejl Forsyningsspænding til vejeceller er for lav Reserveret til fremtidig brug 0040 Ugyldig/manglende latch ID Dårlig forbindelse mellem kommunikationsmodul og vejecellemodul. Ikke alle telegrammer fra kommunikationsmodul modtages i vejecellemodul Intet svar fra vejecellemodul Der modtages ingen data fra dette vejecellemodul. Årsagen kan være at vejecellemodulet er fjernet, ikke har forsyningsspænding eller at forbindelsen mellem vejecellemodulet og kommunikationsmodulet er afbrudt Reserveret til fremtidig brug 0200 Reserveret til fremtidig brug 0400 Reserveret til fremtidig brug 0800 Ingen vejecelle moduler svarer Dårlig forbindelse mellem kommunikationsmodul og vejecelle modul. Ikke alle telegrammer fra kommunikationsmodul modtages i vejecellemodul Reserveret til fremtidig brug 2000 Reserveret til fremtidig brug 4000 Reserveret til fremtidig brug 8000 Forkert antal vejeceller Antallet at vejeceller fundet under opstart svarer ikke til det indstillede antal vejeceller v.h.a. Sw1.1-Sw1.3. Version: , rev.: 0 Side: 9

10 6) Installation af system 6.1 Checkliste ved installation Ved installering af system bør følgende punkter gennemgås: 1) Vejecellerne monteres mekanisk og tilsluttes MCE2040 modulet via deres tilhørende vejecelle interface modul (MCE9610/MCE2010). Vejecelle adresserne indstilles v.h.a. DIP-switchene (Sw1.5-Sw1.8) på MCE9610/MCE2010 modulerne, så de er fortløbende startende fra adresse 0 (0-5). 2) MCE2040 modulet tilsluttes kommunikations netværket. 3) Forventet antal vejeceller, dataformat for seriel transmission og baudrate for seriel kommunikation indstilles v.h.a. MCE2040 modulets switche; henholdsvis Sw1.1- Sw1.3, Sw1.7 og Sw1.8. Strømmen tilsluttes. 4) Kontroller at TxBB lysdioden på MCE2040 modulet lyser og at TxBB lysdioderne på vejecelle modulerne (MCE9610/MCE2010) ligeledes lyser (kan blinke svagt). 5) Kontroller at TxExt lysdioden på MCE2040 modulet blinker i takt med at der sendes telegrammer ved hver måleperiodes udløb. 6) Kontroller at MCE2040 modulet har fundet de korrekte vejeceller idet der ikke indikeres fejlkoder for disse. 7) Kontroller at hver enkelt vejecelle giver signal ved skiftevis at belaste over de enkelte vejeceller (eventuelt med en kendt last). Systemet er nu installeret, og der foretages eventuelt nulstilling og finkalibrering som beskrevet tidligere. Endelig kontrolleres at vejesystemet(erne) returnerer en værdi svarende til en kendt aktuel belastning. Bemærk at der i ovenstående vejledning ikke er taget hensyn til hvilke funktioner der er implementeret på PC/PLC. Version: , rev.: 0 Side: 10

11 7) Hardware beskrivelse 7.1 DIP-switch indstillinger MCE2040 modulet er forsynet med en DIP-switch blok. DIP-switch blok 1 har følgende betydning: SWITCH Sw1.1-Sw1.3 Sw1.4 Sw1.5-Sw1.6 Sw1.7 Sw1.8 FUNKTION Forventet antal vejeceller Det forventede antal vejeceller specificeres som angivet nedenfor. Bemærk at disse switche kun aflæses ved strømtilslutning. Reserveret til fremtidig brug Filtrering Benyttes til valg af ønsket filter som beskrevet i et tidligere kapitel. Bemærk at disse switche kun aflæses ved power-on. Dataformat for seriel transmission OFF: LC-mode (vejecelle signaller) ON: SUM-mode (summeret signal) Bemærk at denne switch kun aflæses ved strømtilslutning. Baudrate for seriel kommunikation OFF: 9600 baud ON: baud Bemærk at denne switch kun aflæses ved strømtilslutning. Antallet af vejeceller indikeres v.h.a. Sw1.1-Sw1.3 som følger: Sw1.1 Sw1.2 Sw1.3 Antal vejeceller OFF OFF OFF 4 ON OFF OFF 1 OFF ON OFF 2 ON ON OFF 3 OFF OFF ON 4 ON OFF ON 4 OFF ON ON 4 ON ON ON 4 Version: , rev.: 0 Side: 11

12 7.2 Lysdioder MCE2040 modulet er forsynet med 2 lysdioder (LEDs). Disse lysdioder har følgende betydning: LED TxBB (Grøn LED) TxExt (Grøn LED) FUNKTION Kommunikation med vejeceller MCE2040 kommunikerer med vejeceller Ekstern bus TxD (Transmit Data) MCE2040 modulet sender data over Ekstern bussen. 7.3 Jumpere MCE2040 modulet er forsynet med 2 jumpere. Disse jumpere har følgende betydning: JUMPER S1 S2 FUNKTION Valg af RS422 eller RS485 Denne jumper placeres afhængigt af om modulet skal køre RS422 eller RS485 kommunikation på den eksterne bus: RS422 (4 tråds): OFF RS485 (2 tråds): ON (forbinder R- til T-) Valg af RS422 eller RS485 Denne jumper placeres afhængigt af om modulet skal køre RS422 eller RS485 kommunikation på den eksterne bus: RS422 (4 tråds): OFF RS485 (2 tråds): ON (forbinder R+ til T+) 7.4 EE-bus konnektor MCE2040 modulet er forsynet med et 10 polet stik for tilslutning til Eilersen Electric s EEbus. Herved opnås forbindelse med de enkelte MCE9610/MCE2010 vejecelle moduler samt tilslutning af MCE2040 modulets forsyningsspænding. Forbindelsen mellem de enkelte moduler sker via et fladkabel med påmonterede stik. Det 10 polede stik (J1) har følgende forbindelser: J1 Forbindelse J1.1-J1.2 J1.3-J1.4 J1.5-J1.6 J1.7-J1.8 J1.9-J1.10 Funktion RS485-B (negativ linie) RS485-A (positiv linie) 0VDC (Gnd1) +24VDC (Vin1) Benyttes ikke Version: , rev.: 0 Side: 12

13 7.5 MCE9601 tilslutningsmodul MCE2040 modulet forbindes normalt til vejeceller og forsyning gennem et fladkabel og et MCE9601 tilslutnings modul. MCE9601 modulet har følgende forbindelser: MCE9601 Forsyning Terminal 24V +24VDC (+24VDC) A A (R+/T+) B B (R-/T-) Gnd 0VDC Gnd 7.6 RS232/RS422/RS485 ekstern kommunikations konnektor MCE2040 modulet er forsynet med et 9 polet sub-d stik (hun) for tilslutning til det eksterne kommunikations netværk. Stikket (J2) har følgende forbindelser: Pin Betegnelse Tilslutning J2.1 RS422.R- PC/PLC.T- (RS485.B) J2.2 RS232.RX PC/PLC.RS232-TX J2.3 RS232.TX PC/PLC.RS232-RX J2.4 RS422.T+ (RS485.A) PC/PLC.R+ J2.5 GND PC/PLC.GND J2.6 RS422.R+ PC/PLC.T+ (RS485.A) J2.7 - Benyttes ikke J2.8 - Benyttes ikke J2.9 RS422.T- (RS485.B) PC/PLC.R- Version: , rev.: 0 Side: 13

14 7.7 Digital I/O konnektor MCE2040 modulet er forsynet med en digital I/O konnektor (J3) for mulig tilslutning af 2 digitale indgange og 2 digitale udgange. Med det installerede program har I/O signallerne følgende funktion: Pin Betegnelse Tilslutning J3.1 IN1 Benyttes ikke J3.2 GND J3.3 IN2 Benyttes ikke J3.4 24VDC OUT J3.5 OUT1 Benyttes ikke J3.6 GND J3.7 OUT2 Benyttes ikke Bemærk at J3.1 er placeret ved siden af TxExt lysdioden. 7.8 Intern JTAG konnektor MCE2040 modulet er forsynet med en intern JTAG konnektor. Konnektoren (J5) benyttes udelukkende af Eilersen Electric A/S ved download af software til Cygnal processoren. 7.9 MCE2040 Opdateringstid Alle vejeceller samples over en periode på 100 ms, hvorefter transmission af telegram påbegyndes, og en ny sample periode startes. Transmissions tiden afhænger af den valgte baudrate, det valgte mode, og i LC-mode det tilsluttede antal vejeceller. Version: , rev.: 0 Side: 14

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

MCE2035 PROFIBUS-DP MODUL

MCE2035 PROFIBUS-DP MODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 MCE2035 PROFIBUS-DP MODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: Program

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

4X35 PROFIBUS-DP SYSTEM

4X35 PROFIBUS-DP SYSTEM Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X35 PROFIBUS-DP SYSTEM Status og vægt overførsel via Profibus-DP Gælder for: Program nr.: CONCTR_4.091117.0

Læs mere

MCE2029 ANALOG MODUL

MCE2029 ANALOG MODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 MCE2029 ANALOG MODUL Brugervejledning for system med digitale vejeceller Gælder for: Program nr.:

Læs mere

VEJE TERMINAL TYPE MCE9625G

VEJE TERMINAL TYPE MCE9625G Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Tel: 49 18 01 00 Fax: 49 18 02 00 VEJE TERMINAL TYPE MCE9625G Installationsvejledning for system med digitale vejeceller og LCD display Dokument nr.: 0418id6.doc

Læs mere

2070 PROFINET MODUL. Overførsel af status og vægt via PROFINET

2070 PROFINET MODUL. Overførsel af status og vægt via PROFINET Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 2070 PROFINET MODUL Overførsel af status og vægt via PROFINET Gælder for: Program nr.: CONCTR_4.160530.1v0

Læs mere

MCE2035/MCE2535 PROFIBUS-DP MODUL

MCE2035/MCE2535 PROFIBUS-DP MODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 E-mail: info@eilersen.com MCE2035/MCE2535 PROFIBUS-DP MODUL Standard vægtfunktion for digitale vejeceller Gælder

Læs mere

VEJE TERMINAL TYPE MCE9625L

VEJE TERMINAL TYPE MCE9625L Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Tel: 49 18 01 00 Fax: 49 18 02 00 VEJE TERMINAL TYPE MCE9625L Installationsvejledning for system med digitale vejeceller og LED display Dokument nr.: 0317id4.doc

Læs mere

Seriel kommunikation RS232 / RS485

Seriel kommunikation RS232 / RS485 (fortsat fra Positionering/standardfunktion med RS232/RS485) Speed Commanderen har indbygget en seriel kommunikationsenhed, som understøtter RS232 og RS485 kommunikation. Speed Commanderen skal monteres

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikationsenheden GOLDen GATE Lonworks fås i flere sæt til tilslutning til forskellige generationer af GOLD og COMPACT. De

Læs mere

5024 VEJE TERMINAL. Basis system med automatisk dosering. Gælder for: Dato:

5024 VEJE TERMINAL. Basis system med automatisk dosering. Gælder for: Dato: Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 5024 VEJE TERMINAL Basis system med automatisk dosering Gælder for: Program: Dokument nr.: STDLIM.140630.1v9

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Dekoder med 2x2 udgange

Dekoder med 2x2 udgange Dekoder med 2x2 udgange Diagram Print Komponentside Loddeside Side 1 Tilslutning af dekoderen. De fleste typer af dekodere har tilslutning direkte til sporet og har sin egen spændingsforsyning og signaltilpasning.

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

Indhold. 1.1 Introduktion 3 1.2 Status-Indikatorer 4 1.3 Stikforbindelser 5

Indhold. 1.1 Introduktion 3 1.2 Status-Indikatorer 4 1.3 Stikforbindelser 5 Indhold. Introduktion 3.2 Status-Indikatorer 4.3 Stikforbindelser 5 Hardware 2. Strømforsyning 6 2.2 Modulinterface 7 2.3 Indgangskredsløb 9 2.4 Udgangskredsløb 2.6 Tæller Indgange Software 3. Kommandooversigt

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP/GPRS serie IP ER FREMTIDEN FRA ANALOG TIL DIGITAL Den perfekte løsning i enhver situation Transmission af alarminformation via IP at slutbruger er nødt til at udskifte

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

System Arkitektur og Integration

System Arkitektur og Integration Mikael Svenstrup System Arkitektur og Integration 1/24 System Arkitektur og Integration MM11: Seriel kommunikation 2 (SW) Indhold Mikael Svenstrup System Arkitektur og Integration 2/24 Tidligere har i

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Datamaters arkitektur og programmering

Datamaters arkitektur og programmering Mikael Svenstrup Datamaters arkitektur og programmering 1/24 Datamaters arkitektur og programmering MM11: Seriel kommunikation 2 (SW) Indhold Mikael Svenstrup Datamaters arkitektur og programmering 2/24

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Lynhurtig og sikker farvegenkending SI-COLO3-50-FCL

Lynhurtig og sikker farvegenkending SI-COLO3-50-FCL Lynhurtig og sikker farvegenkending til sortering og kontrolopgaver Fokuseret lys udgave Op til 15 farver gemmes i sensor 4 kodede udgange 12 bit A/D beregning Upåvirkelig af omliggende lys Tilpasningskontrol

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Side 2 FS 660 og FS Generelt Virkemåde Tilslutning...5

Side 2 FS 660 og FS Generelt Virkemåde Tilslutning...5 og Manual Side 2 FS 660 og FS 960 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 2. Virkemåde...4 3. Tilslutning...5 4. Programmering...7 4.1 Fabriksindstilling...8 4.2 Telefonnumre (01)...9 4.3 Talebeskeder (60)...9

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

CANSAT & ARDUINO step by step

CANSAT & ARDUINO step by step CANSAT & ARDUINO step by step Jens Dalsgaard Nielsen SATLAB Aalborg Universitet Danmark jdn@space.aau.dk 1/51 Arduino CANSAT - MÅL At måle ved hjælp af sensor temperatur, tryk, acceleration, CO2, lys,...

Læs mere

Programmérbar digital tæller for Inkremental og Absolut målesystemer

Programmérbar digital tæller for Inkremental og Absolut målesystemer SERIE Z58-6XX Programmérbar digital tæller for Inkremental og Absolut målesystemer Tilslutning af ELGO målesystemer inkremental - eller Absolut Standard funktioner (F.eks. pulsfaktor, Interpoleringsfaktor,

Læs mere

Control/Repeater Panel M 4.3

Control/Repeater Panel M 4.3 1(5) DATABLAD Control/Repeater Panel M 4.3 Art. no. 5100195 System: TERRA FIRE Generel beskrivelse Kontrol/repeater-panel M 4.3 har en 4,3" grafisk farveskærm, der bruges til at styre og overvåge et system.

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6)

CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6) CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6) Montering og konfiguration af konverter CSE-H55N til Danfoss invertere. Rev 1.6 28. Jan 2013 Tilføjet konfiguration af DLX invertere. Rev 1.5 25. Jan 2013 Overført

Læs mere

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer ErgoSafe 005 Beskrivelse af stik og indikatorer Printtavlen er forsynet med en række stik og indikatorer. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvert enkelt element. Den kvadratisk formede pude

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990 BAS 920 Hardware Manual Version 1.17 Stik og forbindelser... 3 Størrelse og mål... 7 Power... 7 Moduler... 7 COM modul... 8 COMM modul... 9 RS232... 10 Ethernet... 10 USB Device... 10 USB Host... 10 Lysdioder...

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Z-Wave DIN-skinne modul Installations- og brugervejledning Logic Home Control Vallensbækvej 20 B, 2605 Brøndby www.logichome.dk info@logichome.dk Tlf.: 4322 1050 CVR: 3777 3263 Indhold 1. Anvendelse....

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere