Tilstandsrapport. Willemoesgade DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE KØBENHAVN K TLF FAX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501"

Transkript

1 Tilstandsrapport Willemoesgade DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE KØBENHAVN K TLF FAX

2 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr. nr Udenbys Klædebo. Tilstandsrapporten er baseret på besigtigelser foretaget forår og sommer 2002 og omfatter væsentlige vedligeholdelsesarbejder som må påregnes inden for de næste 10 år, almindeligt vedligehold som løbende reparationer er ikke behandlet. DOMINIA notat af danner også baggrund for tilstandsrapportens afsnit om faldstammer og vandrør. De foreslåede tidspunkter for udførelse af arbejderne er vort bedste skøn, konkret tidspunkt kan altid diskuteres og varieres, idet en udskydelse kan betyde flere udgifter akutte vedligeholdelsesarbejder. Samtidig udførelse af stilladskrævende arbejder indgår også i vurderingerne. De anførte beløb er håndværkerudgifter incl. moms, men uden eventuelle tekniker og administrationsomkostninger. Udgifterne er fordelt på de skønnede udførelsesår i et oversigtsskema sidst i tilstandsrapporten.

3 Tilstandsbeskrivelse: Foreslået arbejde: Skønnet udførelsesår: 1 TAG 1.1 Flad del af taget har tagpapbelægning som vurderes at være i god stand. Et område som føltes blød blev nærmere undersøgt i sommeren 2001, der fandtes ikke fugtophobning. Tagpappen skønnes at have en restlevetid på 8-10 år. 1.2 Skrå del af taget har eternitskiferbelægning med zinkinddækninger. Taget vurderes at være i rimelig stand med en restlevetid på 8-10 år. 1.3 Kviste er zinkinddækkede, tagene er dog en del af tagpapbelægningen. Zinkinddækningerne vurderes at være i rimelig stand med en restlevetid på ikke under 8-10 år. 1.4 Tagrender og nedløb er af zink og vurderes generelt at være i rimelig stand, både mod gård og mod gade. 1.5 Brandkamme er generelt i rimelig stand, en udskiftning af tagbelægningerne vil der dog medføre nyinddækning og teglstensafdækningen bør antagelig også udskiftes i den sammenhæng 1.6 Mod gade er der dog 2 konkrete utætheder, mod gård er tagrenden mellem bitrapperne 34 og 36 meget skæv og bulet så vandet kan løbe bagud. Endvidere er der en aktuel utæthed i taget ved bitrappe til Willemoesgade 34, årsagen er antagelig en utæthed i skotrenden eller kantinddækningen på muren, utætheden skal udbedres snarest. 1.7 Skorsten ved bagvant er helt nedbrudt i de øverste skifter. (Er det naboens skorsten?). Skorsten ved nabogavl har helt nedbrudte fuger som kan medføre vandnedtrængen. Brandkam ved skrå tagflade mod Classensgade 25 er ret forvitret. Tagbelægning på flad del udskiftes efter nærmere vurdering (årlige eftersyn). Tagbelægning på skrå del udskiftes efter nærmere vurdering (årlige eftersyn). Kvistinddækningerne udskiftes efter nærmere vurdering (årlige eftersyn). Tagrender og nedløb udskiftes efter nærmere vurdering, udskiftningen bør ske sammen med udskiftning af skifertaget. Istandsættelse af brandkamme incl. Udskiftning af teglstensafdækninger. Tagrenden mellem bitrapperne 34 og 36 udskiftes og rendejern oprettes. Utætheder i tagrende mod gade udbedres. Utætheden i tag udbedres. Løse sten ommures og skorstenen afdækkes med betonplade. (ejerforhold bør afklares). Skifter over tag på skorsten ved nabogavl ommures og forsynes med ny betonafdækning, eller skorstenen fjernes til under tag og afdækkes. Hul i tag lukkes og brandkam retableres. Brandkam mod Classensgade repareres. Skønnet udgift prisniveau Status Udføres Delvist udført; revurderes Vurdering i forb. m. pkt Udestår Udføres Udført Skorsten afventer naboejendom; resten 2007

4 Tilstandsbeskrivelse: Foreslået arbejde: Skønnet udførelsesår: 1.8 Udvendig malerbehandling på kvistvinduer er totalt nedslidt, hvilket antagelig nedsætter levetiden for vinduerne. 1.9 Loft på bagtrappen 36 th. er skjoldet, overfladen er ikke tilgængelig for fugtmåling, men skjolderne vurderes at være gamle skader som er overstået nu, idet der ikke kan findes utætheder over trapperummet. 2 KÆLDER 2.1 Kældergulv hullet og vådt og giver antagelig et væsentligt bidrag til den høje fugtighed i kælderen. 2.2 Kælderydervægge har et højt fugtindhold helt op til bjælkelaget, træfugtigheden i bjælkerne ligger dog på et acceptabelt niveau (<15%). Det er oplyst at der for nogle år siden er foretaget udbedringer og imprægneringer af bjælkelaget, konkret omfang, udførelse samt tidspunkt for udførelse kendes ikke. 2.3 Udvendige trapper til bitrappe 34 og til erhverv er af beton. Trapperne er ret nedbrudte, men stadig Vedligeholdelse af vinduerne er oplyst at være de enkelte ejeres ansvar, ikke ejerforeningens. Der indregnes ingen arbejder. Der indregnes ingen arbejder. For en mere tør kælder bør kældergulvet udskiftes. Kælderen er velventileret, så valg af udskiftning af gulvkonstruktionen skal mere begrundes i kælderens anvendelse end i bygningens sundhed. Fugtigheden i bjælkelaget over kælderen bør holdes under observation (fugtmålinger hvert år), placering af fugtspærre i kælderydervægge kan blive nødvendig. Omfanget af de tidligere udførte arbejder kan have betydning for nødvendigheden af en fugtspærre. Området med trapper bør holdes under observation og udskiftes når brugbarheden nedsættes. brugbare. 3 FACADER 3.1 Gadefacaderne er generelt i god stand Ingen generelle arbejder skønnes nødvendige inden for de næste 5-10 år. Facaden bør dog efterses med kikkert hvert andet år med henblik på tidlig udbedring af evt. småskader. 3.2 Altaner over karnapper har murede altanbrystninger. I altanbrystningerne er der revner som kan indikere tæringer i stålprofiler i altanbund. 3.3 Gårdfacaderne fremstår med rimelig intakt malerbehandling som kan stå en del år endnu, nuværende behandling skønnes ikke egnet som bund for nybehandling. 3.4 Sålbænke og bånd på gårdfacader har dog en del revner som bør udbedres for at hindre Der bør udføres en nærmere undersøgelse for fastlæggelse af årsagen til revnedannelserne i altanbrystningerne. Gårdfacaderne totalafrenses og behandles efter nærmere vurdering (eftersyn hvert andet år). Skønnet udgift prisniveau Status Udført? 1.38 Ikke planlagt Ikke udført Udført Eftersyn Udført Udestår Revner i sålbænke udbedres Udført

5 Tilstandsbeskrivelse: Foreslået arbejde: Skønnet udførelsesår: fugtindtrængen i facader. 3.5 Bagvant mod nr. 30 fremstår med noget nedbrudt overflade. Bagvanten istandsættes, stillads hertil er indregnet, da det ikke kan kombineres med andre arbejder. 3.6 Udvendig isolering i forbindelse med istandsættelsen af bagvanten bør overvejes af komforthensyn. Med aktuelle energipriser vil tilbagebetalingstiden erfaringsmæssigt blive meget lang. Merpris i forhold til pkt VINDUER 4.1 Kældervinduer mod gade er generelt i rimelig stand, i facade ved indgang til 32 og 34 hører vinduerne til konkrete lejemål bortset fra vindue til varmecentralen. 4.2 Vinduer til varmecentral er nyere og i god stand. Vinduerne males udvendigt sammen med øvrige 4.3 Øvrige kældervinduer mod gade bortset fra partier til konkrete lejemål er ældre og har begyndende rådangreb. Kældervinduer mod gård fremstår stort set med intakt træ, men med nedbrudt malerbehandling. Der er dog også enkelte vinduer med rådnedbrudte bundkarme. Trapperumsvinduer mod gård: 4.5 Hovedtrappe 36: Nyere franske altandøre i god stand. 4.6 Bitrapperne: Tilstanden varierer meget fra rimelig stand til helt nedbrudte, de øverste vinduer er generelt de dårligste. Et vindue er udskiftet til et med termoruder. Malingen er generelt nedslidt. 4.7 Hovedtrappe 32: Glaslister er møre og udvendig maling er totalt nedbrudt, ellers er vinduerne i rimelig stand. Karmen på det øverste vindue er af nyere dato. Varierende tilstand kældervinduer. Vinduerne istandsættes og males udvendigt Franske altandøre males udvendigt efter nærmere vurdering (årlige eftersyn). Da udskiftning er påbegyndt, foreslås generel udskiftning. Enkelte vinduer bør udskiftes snarest, øvrige kan afvente stilladskrævende arbejder. Er der ønske om at fordele udgifterne kan der tages en opgang af gangen. Glaslister udskiftes og vinduerne males. Skønnet udgift prisniveau Status Gårdlauget ønsker bagvanten malet ? 2009 Udskiftet ? Delvist gennemført Udestår Udført Udført

6 Tilstandsbeskrivelse: Foreslået arbejde: Skønnet udførelsesår: Skønnet udgift prisniveau Status Udvendig malerbehandling er nedslidt. 4.8 Trapperumsvinduer mod gade Tilstand god, vedligeholdelsesmaling hvert 6. år Udestår 5 UDVENDIGE DØRE 5.1 Hovedtrappedørene er i god stand, men med noget nedbrudt malerbehandling. 5.2 Døre til bitrappe 32 og 36 tv er nyere og i god stand. Dør til bitrappe 36 th. er nedslidt, rådangrebet og skæv. Dør til bitrappe 34 er en plandør i rimelig stand. Øvrige døre til kælder er i rimelig stand til det nuværende formål. Hovedtrappedørene malerbehandles udvendigt Udføres 2007 Dørene til bitrappe 32 og 36 tv males udvendigt efter nærmere vurdering (årlige eftersyn). Døren til bitrappe 36 th. udskiftes. Øvrige dørene males udvendigt efter nærmere vurdering (årlige eftersyn) Udføres 2007

7 6 VARMEANLÆG 6.1 Varmerør i kælder fremstår med en del tæringer, der er dog ikke set gennemtæringer. Ventiler virker fastgroede så det ved behov for aflukning af enkelte strenge kan blive nødvendigt at udskifte ventilen. Varmeanlæggets alder taget i betragtning må der fremover forventes en del reparationer på varmerørene. Det er oplyst at der stort set ikke er løbende udskiftninger på varmeanlægget i boligerne. 7 KØKKENSTAMMER 7.1 Køkkenfaldstammer har nogle tæringer samt stor grad af belægninger i stammerne, der henvises til DOMINIA notat af Vandrør er kun konstateret med få tæringer, men med den aktuelle alder må væsentlige reparationer forventes inden for overskuelig fremtid. Varmeanlægget bør udskiftes, konkret tidspunkt bør Udføres 2007i omfanget af udskiftninger. Køkkenfaldstammer udskiftes. Vandrør i køkkener bør skiftes samtidig med køkkenfaldstammerne. 7.2 Følgearbejder og efterreparationer ved udskiftning af køkkenfaldstammerne. 8 WC/BAD-STAMMER 8.1 Baderumsstammer er konstateret med få Baderumsstammerne udskiftes i takt med de enkelte tæringer og i en tilstand uden akut behov for beboeres modernisering af baderummene, der regnes med udskiftning. Der er en del gamle 5 baderum om året. Følgearbejder i denne forbindelse udluftningsstammer som ikke er nødvendige regnes afholdt af den enkelte ejer. længere. Der henvises til DOMINIA notat af Delvist udført Udføres Ikke udført Ikke udført Ikke udført

8 9 BADERUMSGULV 9.1 Ejendommen er ikke systematisk registreret for revner i baderumsgulve. I forbindelse med registrering af faldstammer er registreret enkelte baderumsgulve med væsentlige revnedannelser. Revnedannelserne vurderes at skyldes tæringer i de bærende stålprofiler i dækkene. Betydningen af tæringerne kan kun fastlægges ved ophugning af gulvene. Det er oplyst at være de enkelte ejeres ansvar at holde gulvoverfladerne tætte. Det anbefales derfor at opfordre ejere med defekte gulve til at udbedre dem og i forbindelse hermed lade ejendommen få undersøgt stålprofilernes tilstand. Er dækkets bæreevne ikke tilstrækkelig er udskiftning af dækket i hele baderummet antagelig nødvendig. Der indregnes undersøgelse af 1 baderumsgulv hvert år samt udskiftning af 1 baderumsgulv hvert andet år Ikke udført 10 STILLADS 10.1 Stillads for tagudskiftning og facadearbejder Stilles op Lift til diverse reparationer Delvist brugt

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere