Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København"

Transkript

1 Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard Rødovre telefon Side 1 af 16

2 Indhold Stamdata... 3 Eftersynsrapport... 4 Falkevej nr th Falkevej nr tv Svanevej nr tv Bitrapper... 9 Tag/tagrender Facader Konklusion Økonomisk overslag Side 2 af 16

3 Stamdata Ejerforhold: Andelsboligforeningen Lyksborg Erhvervelsesår: 1981 Adresse: Svanevej Falkevej 11 Matr. nr.: Ejerlav: 14cy Utterslev, København BBR Ejendoms nr.: Opførelsessår: 1900 Overdragelsespris ikke oplyst Offentlig ejendomsværdi: ikke oplyst Offentlig grundværdi: ikke oplyst Bygningens anvendelse: beboelseslejligheder og erhverv. Bygningsareal jf. BBR 1763 m² Bygningsbeskrivelse: Ejendommen er opført i 4 etager samt kælder. Øverst med mansardtag. Der er tale om traditionelt muret byggeri Bygningskomplekset består af en 2 fløjet sammenbygning. I gården er der cykelskur og overdækket terrasse. Bygningerne grænser direkte op til de omkringliggende gader. Tagene er saddeltagskonstruktioner med Københavnermansard beklædt med skifer og eternitplader, bitrapperne er med zinktage. Bygningernes vinduer er udført i træ. Bygningerne rummer beboelse og erhverv. Side 3 af 16

4 Eftersynsrapport Nærværende rapport er udarbejdet fordi der er problemer med vandskader i flere lejligheder på 3. sal. Rapporten er opbygget efter besigtigelse af en række lejligheder. Der er fortaget besigtigelse d.16/ og d. 23/ For hver bygningsdel er eksisterende forhold og den øjeblikkelige tilstand beskrevet ud fra objektive observeringer. Efterfølgende beskrives eventuelle vurderinger og afhjælpningsforslag. Eftersyn er udført uden destruktive indgreb. Der er foretaget en overordnet sammenfatning af delvurderingerne for bygningsdelene. Disse kan danne beslutnings- og prioriteringsgrundlag for det fremtidige vedligeholdelsesarbejde, for at fastholde bygningerne i en rimelig stand. Der er cikler om de områder hvor vi har registreret fugtproblemer, på nær i Svanevej tv. hvor vi ikke har haft adgang, men det er blevet oplyst, at der er problemer her. Etageplan 3 sal. Side 4 af 16

5 Falkevej nr th. Der er tydelige tegn på vandskade i stuen ved frontespisen, beboeren oplyser også, at det regner ned i stuen når det regner meget. Fugtmålingerne viste at ydervæggen var meget våd, selv om det ikke havde regnet i flere dage. Frontespisen set fra tagsiden. Det ser ud til at der er utætheder imellem skiferne og murkronen. Der er tydelige tegn på fugtpåvirkninger på pudsen, og der er revner i den. Side 5 af 16

6 Utæt skotrende Indv. vandskade Frontespisen set fra den anden side af vejen. Der er også tydelige tegn på vandskade ved køkkenvinduet ind mod bitrappetårnet. Fugtmålingerne her viser, at væggen er tør på det pågældende tidspunkt. Side 6 af 16

7 Her ses køkkenvinduet udefra, og der er også tydelige tegn på fugtpåvirkning på murværket mod bitrappen. Murværkets fuger er tidligere blevet repareret (de lyse fuger) Vandet fra taget ledes direkte ud på murværket. Det er en fejl. Udformningen af zinkudhænget på kvisten bør undersøges nærmere Falkevej nr tv. Her har beboeren selv taget den indvendige afdækningsplade ned for at finde frem til problemet. Fugtmålingerne her viser at væggen er tør på nuværende tidspunkt. Side 7 af 16

8 Her ses køkkenvinduet udefra og der er også tydelige tegn på fugtpåvirkning på murværket mod bitrappen. Udformningen af nedløbet bør ændres så vandet ikke plasker ud på murværket Svanevej nr tv. Der er tydelige tegn på vandskade i stuen ved frontespisen Fugtmålingerne viste at ydervæggen var tør. Det skal bemærkes at her var sat en let afdækningsplade op foran ydervæggen. Det var der ikke de tilsvarende steder. Det kan betyde, at fugtmålingen er misvisende, da murværket inde bag afdækningspladen godt kan være fugtigt. Side 8 af 16

9 Her ses frontespisen fra den anden side af vejen. Man kan se, at murværket ved den nederste del af skotrenden er fugtpåvirket. Indv. vandskade formentlig fra utæt skotrende Fugtpåvirkning formentlig fra utæt skotrende Bitrapper På alle 3 bitrapper er der tydelige tegn på fugtpåvirkning. Fugtmålingerne viste, at væggene var våde. Side 9 af 16

10 Tag/tagrender Nedløbet fra taget på bitrappen er ikke ført helt ned i tagrenden med en bøjning. Det kan derfor give opsprøjt på murværket. Side 10 af 16

11 Tagkonstruktionen er fugtig flere steder. Ved frontespisen over Falkevej tv har vi målt fugtighed på 41 % i højre side og 36 % i venstre side. Det er alt for højt. Ved frontespisen over Svanevej 25 3 th. har vi i højre side målt 24 % og i venstre side 33 %. Det normal fugtighedsniveau bør være ca. 18 % De 2 øvrige frontespiser på 25 3 tv og Falkevej 11 3 th. samt hjørnekarnap har vi ikke haft adgang til. De bør undersøges nærmere, da vi har konstateret fugt ved de to frontespiser som vi har haft adgang til. På tagbrædderne på bitrappen Falkevej 11 blev der målt fugtighed på 27 %. På bitrappen Svanevej 25 er taget utæt og her har vi målt fugtighed på 40 %. Over det øverste vindue i trappetårnet er pudsen revnet. Side 11 af 16

12 På bitrappen på Svanevej 27 har vi målt fugtighed på 19 %. Ved en aftrækskanal ud for denne bitrappe er taget utæt og det drypper ned. Taget ud mod Svanevej er blevet skiftet for ca. 1 år siden. Her er spærene rettet op, der er lagt undertag i banevare, nye lægter og tagplader af eternit. Taget mod Falkevej samt tagfladen ind mod gården på den del af bygningen der ligger mod Falkevej har nyere tag af eternitplader lagt på gamle lægter uden undertag. Den sidste del af taget på gårdsiden mellem bitrappe nr. 25 og gavlen ved nr. 27 mod Svanevej har gammelt tag af eternitplader. Der er utætheder flere steder, og den udvendige overflade på tagpladerne har mange dybe huller. Se billede neden for. Der er mange skorstene og udluftninger i taget, og ved en udskiftning af taget bør man afblænde dem der ikke bruges. De kan fjernes ned til undersiden af taget i loftrummene. Side 12 af 16

13 Oversigt over Loft / Tagrum / Tag. Side 13 af 16

14 På loftet over loftrummene ligger der meget byggeaffald. Det hidrører fra tagudskiftningen. Det bør fjernes. De 3 branddøre fra bitrapperne bør efterses. De lukker ikke tæt som de skal. På døren til Svanevej 27 er dørpumpen fjernet. Facader Murværket er generelt i god stand, men bør eftergås når der skal stillads op til udskiftning af taget. Det gælder især murværket på bitrapperne og ved frontespiserne, da der er tydelige tegn på kraftige fugtpåvirkninger. Soklen i gavlen mod Svanevej bør pudses op igen. En stor del af den mangler. Side 14 af 16

15 Konklusion Tag: Taget på gårdsiden mellem bitrappe nr. 25 og gavlen ved nr. 27 mod Svanevej er meget dårligt og trænger til udskiftning. Taget på bitrappen Svanevej nr. 25 er utæt. Også på de andre 2 bitrapper bør taget skiftes med en ny zinkinddækning. Skorstene og udluftninger i taget, der ikke benyttes, bør afblændes i loftrummet. Det gælder i den del af taget der skal udskiftes. Tagrender: Nedløbsrør i tagrenden fra bitrapperne bør ændres så vandet ikke plasker ud på murværket. Der bør sættes tagrender op ved mansardtaget på gårdsiden for at undgå den store vandpåvirkning der er på murværket på bitrapperne. Murværket: Murværket bør eftergås fra lift for at fastlægge omfanget af de områder der bør omfuges. Soklen i gavlen mod Svanevej bør omfuges, da en stor del af den er skaldet af. Loftet: Branddørene fra bitrapperne skal justeres og der skal monteres en pumpe på den dør, hvor den mangler. Der bør ryddes op for byggeaffald over loftrummene. Frontespiserne på 25 3 tv og Falkevej 11 3 th. samt på hjørneknap bør efterses fra loftrummene. Der vi har målt højt fugtindhold ved de to frontespiser vi har haft adgang til. Supplerende undersøgelser: Frontespiserne og hjørneknappen bør efterses nærmere fra en lift, da vi ikke har mulighed for at besigtige dem på anden måde. Taget på bitrapperne bør også efterses fra lift, når man har den ude for at efterse frontespiserne. Omfanget af skader på gadefacaden og gårdfacaden kan først fastlægges efter en nøjere besigtigelse fra lift. Mansarden bør eftergås (den del af taget med skifer på) fra lift, især på bitrapperne. Zinkinddækningen over køkkenvinduet bør efterses når frontespiserne skal efterses med lift. Supplerende undersøgelser af tag, skrotrender m.m. fra lift vil koste ca kr. incl moms. Vi vil anbefale, at sådanne undersøgelser udføres Side 15 af 16

16 Økonomisk overslag Stillads: Gade- og gårdfacaden samt gavle kr Overdækning kun ved nyt tag kr I alt stillads kr Udskiftning af tag fra bitrappen nr. 25 til gavl: Tag på gårdsiden kr Tagrender kr 3 zinktage på bitrapper kr Indækninger mv kr Skifer på mansarden kr. Diverse udskiftninger / følgerarbejder (råd / murværk) kr I alt udskiftning af tag kr. Omfugning: Omfugning af hele gadefacaden* kr Omfugning af hele gårdfacaden* kr I alt omfugning kr Øvrige arbejder: Øvrige udbedringer kr Gadefacaden 8 skrotrender at udbedrer 5 frontespiser kr Afblændring af skorstene kr Pudsning af sokkel i den ene gavl kr I alt øvrige arbejder kr I alt kr Uforudselige arbejder ca. 15 % kr Håndværkerudgifter i alt excl moms kr Moms. 25 % kr Håndværkerudgifter i alt. incl. moms kr Vi vil anbefale at omfuge facaderne samtidig med en udskiftning af taget når stilladset er opstillede. Hvis det bliver for dyrt, kan man vælge kun at omfuge den ene facade og lave mindre reparationer på den anden. Der er nogen usikkerhed i det økonomiske overslag. Den kan reduceres, hvis der laves supplerende undersøgelser, som vi anbefaler. Ovennævnte budget er excl.: Rådgiver projektering, udbud, tilsyn og forbehold for resultatet af de supplerende undersøgelser. Vi gennem går gerne rapporten ved et møde med bestyrelsen, hvis det ønskes. Birger Lund A/S Side 16 af 16

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

Tilstandsrapport Tag og altaner

Tilstandsrapport Tag og altaner Andelsboligforening J.M.Thorvald Thorvaldsensvej og J. M. Thieles vej Tilstandsrapport Tag og altaner 14. maj 2008 Sags nr. 08037/Kms Taastrup Hovedgade 22 Telefon 43 99 22 77 www.danakon.dk Reg.nr. 11

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20.

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. København februar 2012 Sag 12004 EB Tilstandsrapport Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. Ejer: A/B Sigersted, Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142, Skjalm

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere