TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

2 TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side Konklusion side Konstruktioner og materialer side Økonomisk oversigt side 16 Ejer: E/F Kildevældsgade & Helsingborggade 14 v/fmd. Lotte Ørnø Helsingborggade 14, 3.tv Kbh. Ø. Administrator: DATEA v/ Rikke Nielsen Lyngby Hovedgade Lyngby Arkitekt : Alex Rosendal Willemoesgade 61, st.tv Kbh. Ø. Dato: 25. juli 2013

3 l.0 INDLEDNING srapporten er udført for E/F Kildevældsgade & Helsingborggade 14 Formålet er at give en kort beskrivelse af ejendommens konstruktioner, materialer, tekniske installationer, udenoms arealer m.m. samt disses almene vedligeholdelsestilstand. Rapporten er udført på grundlag af flere besigtigelser af ejendommen, foreliggende eksisterende tegninger samt øvrige oplysninger fra beboerne. Ejendommen er opført i 1903 Matr. nr. er 3297 UKK Bebygget areal : 415 m2 Samlet bygningsareal : 1660 m2 Samlet boligareal : 2109 m2 Samlet erhvervsareal : 0 m2 Ejendommen indeholder 30 lejligheder. Ejendommen består af 3 opgange med beboelseslejligheder. Tagetagen er indrettet med boliger. I kælder er der fyrrum, vaskerum, pulterrum, viceværtrum mm

4 2.0 KONKLUSION Ejendommen er i god stand. Enkelte materialer og konstruktioner bærer dog præg af slidtage og nedbrydning. Der er blandt ovennævnte kun få ting, der skal udbedres snarest for ikke, at omfanget af skaderne skal yderligere forværres. Bl.a. skal nævnes: Renovering af brandkamme mod gade. Montering af BD-30 dør til spidsloft. Herudover må det forventes, at der skal foretages en del nødvendig vedligeholdelse efterhånden, som årene går. Renovering af brandkamme mod gård. Reparation af skorstene. Reparation af underfacade i gården. Reparation og malerbehandling af kældervinduer. Delvis udskiftning af faldstammer FORBEDRINGER Følgende forbedringer kan foreslås: Montering af højtvandslukke. Skybrudssikring af kælder

5 3.0 Konstruktioner og materialer. I det følgende gennemgås bygningsdele, materialer, konstruktioner mv. God betyder, at bygningsdelen ikke kræver afhjælpning. Rimelig betyder, at bygningsdelen tilsyneladende er god, men kan kræve mindre afhjælpning. Dårlig betyder, at bygningsdelen kræver afhjælpning. 01 Tag. Taget er saddeltage, der er belagt med eternitskifer. Rygninger er udført i zink. Små tagvinduer er udført af jern. Store tagvinduer er udført af træ/alu. (Velux) Tag på de 3 trappetårne er belagt med tagpap. Sternkanter er udført med zink. Tagkonstruktionen er udført af træ. Aftrækskanaler mm er udført i zink Tårnet er belagt med zink. Kviste er beklædt med zink på flunksider samt tagpap på taget.. Taget er i rimelig stand. Træværket i tagkonstruktionen virker tørt. Aftrækskanaler mm er i rimelig stand.

6 Brandkamme Brandkammene er opmurede med teglsten og filtset. Afdækningen af brandkamme er udført med tagsten. Brandkamme er i rimelig til dårlig stand. Brandkammene skal eftergås og repareres. Brandkam mod Kildevældsgade 64 er i kritisk stand Skorstene Skorstene er opmuret i teglsten samt filtset. Afdækningen er udført med beton.. Skorstene er i rimelig til dårlig stand, idet nogle af skorstene har udvaskede fuger, defekte afdækninger mm. Skorstene med udvaskede fuger, defekte afdækninger mm. skal repareres. Tagrender, nedløb Tagrender og tagnedløb er udført af pvc. Tagrender og nedløb i rimelig stand. Tagrender bør oprenses regelmæssigt. D.v.s. efter behov.

7 02 Kælder/fundamenter Fundamenter er udført i teglsten. Gulve er udført i beton. Vægge er pudsede og malerbehandlede. Lofter er pudsede. Træbjælkeender er svampe-imprægnerede. Kælderen er i rimelig stand, dog er kælderydervægge opfugtede, idet der ikke er fugtsikring og omfangsdræn. De mange papkasser mm. udgør en brandfare og bør så vidt muligt fjernes. Der bør opsættes røgalarmer. Pulterrumsvægge er flere steder udført i træ. Hvor disse har kontakt til den fugtige ydervæg, er der opfugtet træværk med risiko for råd.

8 03 Facader Gadeside: Den smukke facade er opmuret i røde teglsten. Underfacaden er pudset med kvaderfuger og malerbehandlet. Sålbænke er udført i beton. Gesimsbånd og sålbænke er udført i beton og malerbehandlet. Pudsornamentik såsom trekanter, buer, vindues- og dørindramning, taggesims mm. er udført i beton og malerbehandlet. Sokkel er pudset og malerbehandlet. Trappetrin og reposer er udført i beton. Gårdside: Facader og trappetårn er opmuret i gule teglsten. Sålbænke er udført i beton. Sokkel er pudset. Trappetrin og reposer er udført i beton. Gadeside: Facaden er i god stand. Sålbænke, gesimsbånd, pudsornamentik mm er i god stand. Soklen er i rimelig stand. Trappetrin og reposer er i rimelig til dårlig stand, idet der er afskallinger, revner mm. Gårdside: Facaden er i god til rimelig stand, dog er der enkelte mindre sætningsrevner på underfacaden. Sålbænkene er i god stand. Sokkel er i god stand. Trappetrin og reposer er i rimelig til dårlig stand.. Sætningsrevner på underfacaden i gården bør repareres. Trappetrin og reposer bør repareres. Det kan anbefales at udskifte betontrin foran gadedøre til granit

9 04 Vinduer Vinduer til beboelse og trapper er forholdsvis nye og udført med termoglas. Kældervinduer er af ældre dato Vinduer til beboelse og trapper er i god stand. Kældervinduer er i dårlig stand. Der kan måles stor fugtprocent i underkarme Kældervinduer bør eftergås af snedker samt malerbehandles. 05 Udvendige døre Hovedtrappedøre er udført i træ og malerbehandlet Køkkentrappedøre er udført i træ og malerbehandlet. Udv. kælderdøre er udført i træ og malerbehandlet. Hoved- og køkkendøre er i rimelig stand. Fuge under udv. kælderdør på gadeside har krakelerede fuger. Fuge under udv. kælderdør skal repareres.

10 06 Hoved- og køkkentrapper Trapperne er udført i træ. På hovedtrapper er trin og reposer belagt med linoleum. På køkkentrapperne er trin og reposer udført af træ, som er lakeret. Vægge og lofter er pudsede og malede. Håndfang er lakerede. Øvrigt træværk er malerbehandlet. Døre til kælder og loftrum er udført i træ. Hovedtrapper i er i god stand. Køkkentrapper i er i rimelig stand. Døre fra køkkentrapper til kælder er klassificerede BD-30 Dør fra bagtrappe til loftrum i Helsingborggade 14 er ikke klassificerede BD-30 Dør fra bagtrappe til loftrum skal udskiftes til klassificerede BD-30. (Lovkrav) Der er tilsyneladende ikke brandsikret under hovedtrappen på Helsingborggade 14. Skal undersøges nærmere.

11 08 Etageadskillelser Etageadskillelserne er udført som træbjælkelag med indskudsbrædder og ler. Der er isoleret mellem de øverste lejligheder og spidsloft. Der er isoleret i etageadskillelsen mellem kælder og stueetagen. Etageadskillelserne er i god stand. 09 WC/bad. En egentlig registrering er ikke udført.. Tilsyneladende god... En egentlig registrering er ikke udført.. Tilsyneladende god.. 10 Køkkener

12 11 Varmeanlæg Ejendommen har centralvarme, som er tilsluttet fjernvarmen. Anlægget efterses af en varmeingeniør. Varmeanlægget er i god stand. Faldstammerne er delvis udskiftet Faldstammerne er i god til rimelig stand. 12 Afløb Faldstammer skal løbende udskiftes efterhånden som gennemtæring konstateres. 13 Kloak : Der er tilsyneladende ingen problemer med kloakerne. Det kan anbefales at udskifte gulvafløb i kælder til nye afløb med højtvandlukke.

13 14 Vandinstallationer Koldt- og varmtvandsstrengene er udført i jern. Koldt- og varmtvandsstrengene er i rimelig stand. 15 Ventilation. I baderum er der separate aftrækskanaler for hver lejlighed. I køkken er der fælles aftrækskanal.. I baderum er aftrækket tilsyneladende rimeligt. I køkkener er der tilsluttet emhætter til aftrækskanalen eller blot naturligt aftræk. (Det er ikke lovligt at tilslutte emhætter til fælles aftrækskanaler, hvis der ikke er centralsug på loftet). Ejendommen er forsynet med 220 V og 380 V. Dørtelefonanlæg er etableret. 17 El/svagstrøm Fælles el-installationer er i rimelig stand. Ingen

14 19 Private friarealer Gården er belagt med asfalt. På gadeside er belægning udført med asfalt, brosten og fortovsfliser. Gården er i rimelig stand. Fortovet på Helsingborggade 14 er i god stand. Fortovet på Kildevældsgade er i rimelig stand. Det kan anbefales at etablere en opkant omkring kældernedgange for at forhindre vand under store skybrud at løbe derned.

15 20 ØKONOMISK OVERSIGT I det vedlagte økonomiske overslag er de forskellige konstruktioner og bygningsdele, som kræver renovering, prissat. Samtidig er der lavet en form for prioritering, som foreningen dog kan ændre efter behov. Priserne er overslagspriser, baseret på erfaring fra lignende sager. Priserne er incl. materialer, arbejdsløn, arkitekt, moms m.m. Udgift til stillads/lift, hvor det kræves, er medtaget. Bygningsdele Tag Brandkam, gade Brandkam, gård Skorstene Facader Trappetrin Sætningsrevner Vinduer Kældervinduer Malerbehandling Udvendige døre Fuge Malerbehandling 06. Trapper BD-30 dør Brandsikring under hovedtrappe 12. Afløb Udsk. af faldstammer 13. Kloak Højtvandslukke 19. Friarealer Opkanter ? (12.000)

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere