TILSTANDSVURDERING RESUMÉ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSVURDERING RESUMÉ"

Transkript

1 Bygningsejer: Boligselskabet Nordsjælland Bakkegade Hillerød Bebyggelse: Afd. Skoleparken Hillerødholmsallé Hillerød TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Rådgiver: Wissenberg A/S Rapportdato: November 2006 Revideret april 2009

2 svurdering Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGHERRE OG RÅDGIVERE... 2 INDLEDNING... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 4 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE... 7 Terrændæk, kælder... 7 Sekundære bygninger, terræn... 7 Trapper og ramper i terræn... 7 Kælderydervægge... 8 Ydervægge, lette... 8 Ydervægge, tunge... 8 Kælderdæk... 9 Kældertrapper, udvendige Trapper, indvendige Altaner Tage, inkl. kompletterende dele Døre/vinduer i kælderydervægge Døre i ydervægge Vinduer i ydervægge, inkl. sålbænke m.m Opbyggede gulve i boliger Belægninger, terræn Badeværelser Kloak og dræn Affaldshåndtering Indvendigt afløb og sanitet Brugsvandsinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg El-installationer Øvrigt G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

3 svurdering Side 2 BYGHERRE OG RÅDGIVERE Bygherre Boligselskabet Nordsjælland Bakkegade Hillerød Afdeling Skoleparken Hillerødholmsallé Hillerød Ingeniører - konstruktioner Wissenberg A/S Valdemarsgade København V Ingeniører - vvs-installationer Wissenberg A/S Valdemarsgade København V Ingeniører el-installationer Gert Carstensen Kirke Værløsevej Værløse G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

4 svurdering Side 3 INDLEDNING Nærværende resumé er en sammenfatning af de udførte tilstandsundersøgelser på konstruktioner og installationer i bebyggelsen Skoleparken, afdeling 1-3, Hillerødholmsallé , 3400 Hillerød. Undersøgelsen er udført på bebyggelsens boligblokke og bygninger i terræn. Arbejdet er sket i nært samarbejde med Boligselskabet Nordsjælland og ejendomskontoret i Skoleparken. Beboerne er orienteret om undersøgelsen via opslag i trappeopgange og varslingsbreve. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

5 svurdering Side 4 EKSISTERENDE FORHOLD Bebyggelsen Skoleparken omfatter 3 afdelinger med 426 lejligheder, beliggende i Hillerødholmsallé , 3400 Hillerød, matr. nr. 1 afb, 1 afd, 1 aff, 1 ase, 1 eq, 1 zf og 1 zp, Ejerlav: Hillerødsholm. Bruttoetagearealet for beboelse udgør m 2. Hertil kommer kælderetager, bygninger i terræn m.m. Afdeling 1, Hillerødholmsallé 17-27, matr.nr. 1 zf, er opført i 1958, bestående af 36 lejligheder (2- til 4- rums), fordelt på 1 blok med 6 opgange i 3 etager med kælder. Bruttoetagearealet for beboelse er m 2. Hertil kommer 930 m 2 kælderetage og bygninger i terræn. Bygningen er opført som et tværvægshus med bærende, murede tværvægge og fuldmurede gavle. Etagedækkene (betondæk) hviler af på disse tværvægge, og længdestabiliteten er sikret af trappeendevæggene. De oprindelige lette facader blev i 1986 efterisoleret og opmuret med teglstensmur. Teglmuren er opmuret på eget betonfundament, forankret til jernbetondæk og de bærende tværskillevægge. I 1986 blev de oprindelige trævinduer udskiftet til drejekip plastvinduer med termoglas. De oprindelige franske altaner på ejendommens sydfacade blev i 1995 erstattet med fritstående altanstuer, udført i beton- og stålkonstruktion og pulverlakerede alu-profiler med fyldning, skydeglas og glastag. Altanpladen er udført som betonplade. Altanflunkevægge er udført i beton i lejlighedsskel, men i øvrigt i glas med fyldning. Altanbagvægge er udført som træfyldningselementer med vinduer og dør og pladebeklædte overflader. Taget er udført som sadeltag med træspærskonstruktion med asbestfri eternitbølgeplader som belægning. Etageadskillelserne er udført som jernbetondæk. Terrændæk i kælder er udført som pladsstøbt betondæk. Trappeløb og -reposer er udført som in situ beton, belagt med terrazzo. Rækværk udført som varmgalvaniseret med håndliste. Badeværelserne er udført som tunge konstruktioner med terrazzobelægning og flisebeklædning. Gulve i boligerne er opbygget som bøgeparket på strøer. Gulvstrøer er opklodset med asfaltkorkbrikker. Bygningen er forsynet med indvendige affaldsskakte i trappeopgange med indkast fra etagerne. Affaldet opsamles i lukkede beholdere i kælderetagen. Afløbsinstallationerne er udført med faldstammer i støbejern, der udluftes ved vakuumventil i loftrum. Afløb fra sanitetsgenstande er udført i støbejern. Afløbsinstallationer er ført i skakte. Brugsvandsinstallationen er udført med hovedledninger og stigstrenge i galvaniserede stålrør og koblingsledninger i kobberrør. Hovedledninger føres under loft i kælder, og stigstrenge føres i skakte. Koblingsledninger i lejligheder føres under gulve. Afdelingen har egen varmecentral med eget vand- og fjernvarmestik. Radiatoranlægget er et 2-strenget system. Alle radiatorer er forsynet med termostatventiler, og der er individuel måling af varmen. Ventilering fra bad og køkken pågår via oplukkeligt vindue og naturligt aftræk. Afdeling 2 og 3, Hillerødholmsallé , matr.nr. 1 zp, 1 eq, 1 ase, 1 aff, 1 afd og 1 afb er opført i perioden 1965 til 1968 som industrialiseret betonelementmontagebyggeri, bestående af 390 lejligheder (1- til 4-rums), G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

6 svurdering Side 5 fordelt på 9 blokke med 55 opgange i 3 etager med kælder/krybekælder. Alle lejligheder er opført med altan. Bruttoetagearealet for beboelse er m 2. Hertil kommer m 2 kælderetage samt bygninger i terræn. Boligblokkene er opført med præfabrikerede betonelementer i vægge, dæk og altaner, med overflade af hvide marmorskærver. Byggesystemet er udviklet og leveret af det tidligere entreprenørfirma Larsen & Nielsen A/S og er benævnt LN-BO. Byggeriet er opført som et tværvægshus med bærende tværvægge og gavle. Etagedækkene hviler af på disse tværvægge, og længdestabiliteten er sikret af trappeendevæggene. Facaderne er udført i betonsandwichelementer med bærende bagplader, ophængt i knaster på tværvægge. Gavlene er forankret med dorne til bøjler i etagepladerne. Forpladen er ophængt i bagpladen, formentlig traditionelt via rustfri bøjler. Fugerne mellem etagepladerne er udstøbt med beton, der er armeret med en fugearmering, således at elementerne kommer til at danne en sammenhængende skive. De udvendige, lodrette elementfuger er afdækket med plane neoprenstrimler i noter imellem forstøbningerne. De oprindelige indstøbte trævinduer er udskiftet i afdeling 3 til træ-alu vinduer med termoruder. Vinduerne er forsynet med friskluftsventiler i topkarmen. Taget er udført som sadeltag med træspærskonstruktion med lodrette gavltrekanter med bræddebeklædning. Spærene er understøttet på langsgående remme ved begge facadelinier. Tagbelægning er med romertagsten. Etageadskillelserne er udført som huldækselementer med vederlag på tværvægs- og gavlelementer. Terrændæk i kælder/krybekælder er udført som pladsstøbt betondæk. Alle boliger har altaner, der er indeliggende. Altankonstruktionerne er udført af præfabrikerede betonelementer, bestående af betonplade og betonbrystning. Altanflunkevægge er betonelementer, efterisoleret udvendigt, og beklædt med malede profilbrædder. Altanbagvægge er udført som træfyldningselementer med vinduer og bræddebeklædte overflader. Altanerne er lukket med klimaskærm i 1993, udført i aluminium med skydeglas. Trappeløb og -reposer er udført som betonelementer med terrazzobelægning, oplagt på bæreknaster med lydisolerende mellemlæg. Rækværk udført som varmgalvaniseret med håndliste. Badeværelserne er udført som tunge konstruktioner med gulvstifter og flisebeklædning. Gulve i boligerne er opbygget som askeparket på strøer. Gulvstrøerne er formentlig opklodset med plastkiler. Bygningerne er forsynet med indvendige affaldsskakte i trappeopgange med indkast fra etagerne. Affaldet opsamles i lukkede beholdere i kælderetagen. Derudover er der etableret fælles affaldsøer for hver anden blok, hvor der er mulighed for aflevering af storskrald, glas, aviser, batterier og haveaffald. Alle boligblokke er forsynet med omfangsdræn, og kloaksystemet i bebyggelsen er udført som fællessystem, hvor spildevand og regnvand bortledes i samme ledningsnet. Afløbsinstallationerne er udført med faldstammer i støbejern, der udluftes ved vakuumventil i loftrum. Afløb fra sanitetsgenstande er udført i støbejern. Afløbsinstallationer er ført i skakte. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

7 svurdering Side 6 Brugsvandsinstallationen er udført med hovedledninger og stigstrenge i galvaniserede stålrør og koblingsledninger i kobberrør. Hovedledninger føres under loft i kælder og stigstrenge føres i skakte. Koblingsledninger i lejligheder føres under gulve. Hver blok har egen varmecentral med eget vand- og fjernvarmestik. Radiatoranlægget er et 2-strenget system. Hovedledninger føres under loft i kælder og stigstrenge føres i skakte. Vandrette rør i kælderen og stigrør til lejlighederne er udført som sorte stålrør. I lejlighederne løber varmerørene under gulv som bløde kobberrør. Alle radiatorer er forsynet med termostatventiler, og der er individuel måling af varmen. Ventilationsanlægget er placeret i loftsrum, 1 til 2 stk. for hver blok. Hver ventilator betjener 3-4 opgange. Anlægget er uden trykstyring. Udsugning foretages fra baderum og køkken gennem kontrolventiler. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

8 svurdering Side 7 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Terrændæk, kælder Der er registreret enkelte sporadiske afskalninger og misfarvninger i gulvoverfladen. I vaskerum er der konstateret fugtskader på gulvoverfladerne. Terrændækket inkl. terrazzo- og klinkebelægninger vurderes at være i god vedligeholdstilstand, og der er ikke fundet behov for yderligere tiltag. I vaskerum skal afløbsinstallationer udbedres, således at afvanding kan ske uden at påføre skader på gulvoverfladerne. Sekundære bygninger, terræn Bygninger i terræn fremstår generelt i god vedligeholdstilstand. Murstensbygningen fra 1958 er behæftet med mange skader. Træværket, særligt trævinduerne, er helt eller delvis nedbrudt, og der er observeret afskalninger af mursten og fuger i en vandret bræmme nogle skifter over terræn. Tagpappen og zinkinddækningerne er ligeledes behæftet med skader. Murstensbygningen bør renoveres. Murværk og fuger gennemgås og udbedres. Vinduer og beskadiget træværk udskiftes og overfladebehandles. Eksisterende tag bibeholdes, og der etableres nyt tag med hældning oven på eksisterende tag. Det nye tag udføres med udhæng for at beskytte murværket. Trapper og ramper i terræn Enkelte trapper i fælles adgangsveje mangler rampe og håndlister. I afdeling 2 er betontrinene behæftet med overfladeforvitring og små kantskader. Der er observeret overfladeskader på betonramper, såsom forvitring og afsprængning. Som en del af helhedsplanen anbefales en friarealrenovering i forbindelse med genopretningsarbejderne. Alle trapper i fællesadgangsveje bør forsynes med en rampe med skridsikker belægning og håndlister. Ligeledes udføres kantafgrænsning med hjulværn på alle ramper. Trappetrin, udført i betonsten, udskiftes til betonsten med granittilslag. Håndlister udskiftes til stål med malerbehandlet overflade. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

9 svurdering Side 8 Kælderydervægge I afdeling 1 er der observeret fugtskader i vaskerum og afskalninger/misfarvninger på de indvendige overflader i boilerrum. På nær enkelte lodrette revner i pudslaget på nordvestgavlen fremstår de udvendige overflader generelt i god stand. Ud over fugtskader i enkelte vaskerum fremstår de indvendige overflader i afdeling 2 og 3 i god stand. De malede, udvendige overflader fremstår med en del skader på malingen. Der er også observeret en del lodrette/skrå revner på kælderydervægge på sydsiden. Revnedannelserne forekommer typisk omkring kældervinduerne. Fugtskader på kælderydervægge i boilerrum og i vaskerum vurderes at stamme indefra, det vil sige fugt fra installationerne, kombineret med utilstrækkelig ventilering. Installationerne bør gennemgås, og utætheder afhjælpes. Vægoverflader afrenses og malerbehandles. Der etableres en konstant udluftning fra vaskerum. De konstaterede revnedannelser omkring kældervinduerne vurderes at være af æstetisk betydning. I forbindelse med malerbehandling af de udvendige overflader kan det være hensigtsmæssigt med reparation (injicering) af revnerne. Ydervægge, lette De lette facadepartier på altanerne fremstår i god stand. I forbindelse med termografering er der konstateret varmeudslip mellem de lette facader og tilstødende konstruktioner. De elastiske fuger i afdeling 1 er i dårlig stand. I afdeling 1 udskiftes de elastiske fuger. Udskiftningen bør foretages inden for en periode på 0-1 år. Fugerne har så lavt indhold af PCB, at de kan betragtes som ufarlige. Isoleringen i de lette facader på altanerne er utidssvarende, også selv om altanerne er glaslukkede. For at fremtidssikre bygningerne energimæssigt, anbefales det at forøge isoleringstykkelsen i fyldningerne. Arbejdet kan udføres udefra uden større indgreb i konstruktionen. En indvendig isolering må frarådes, da denne løsning er behæftet med risiko for fugt- og skimmelsvampeproblemer. Ydervægge, tunge Skalmuren i afdeling 1 er generelt i god stand. Der er dog observeret afskalninger af fuger i murværket, og begyndende nedbrydning af de elastiske fuger mellem skalmur og altaner. I afdeling 2 og 3 er der registreret følgende forhold: Korrosionsskader på forpladens tå. Skaden registreres i forbindelse med afskalninger fra forpladens bagside. Det synlige skadesomfang optræder kun på enkelte elementer på elementtåen. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

10 svurdering Side 9 Korrosionsskader på forpladen, generelt. Skaden registreres direkte ved synlig, blotlagt armering omkring indgangspartier. Der registreres generelt utilstrækkeligt eller intet dæklag i forbindelse med disse skader. Rustgraden på armeringen varierer fra 1-3, svarende til tydelig overfladerust og kraftig overfladerust. Det synlige skadesomfang optræder kun på enkelte elementer. Betonundersøgelserne viser, at ni ud af ti tilfælde ses armeringen med rustgrad 2 og 3, og karbonatiseringsdybden fra bagsiden af elementet er større end dæklaget på armeringen. Dette betyder, at betonen ikke længere kan beskytte armeringen mod korrosion. Det vurderes, at der pågår en igangværende, skjult armeringskorrosion fra bagsiden af elementtåen, og omfanget kan være særdeles udbredt områdevist på mange elementer. I afdeling 1 er der ikke fundet behov for yderligere tiltag ud over almindelig drift og vedligehold. De elastiske fuger udskiftes, og revner og flader med afskallede fuger repareres ved udkradsning af fuge og omfugning. Alle fuger har så lavt indhold af PCB, at de kan betragtes som ufarlige. I afdeling 2 og 3 er armeringen i elementtåen placeret i et korrosivt miljø, og hvis armeringen tilføres ilt og fugt vil skadesomfanget i løbet af en kort årrække forværres og med tiden tiltage i væsentligt omfang. I forbindelse med helhedsplanen anbefales en udvendig efterisolering og beklædning af facaderne (og gavle). Dette vil betyde, at konstruktionerne anbringes i et klima, svarende til passiv miljøklasse, hvor den direkte fugtbelastning på betonen undgås, og fugtindholdet i betonen reduceres. Herved vil korrosionshastigheden og risikoen for yderligere skader minimeres. Det skal for god ordens skyld nævnes, at der ikke generelt er registreret forhold, som indikerer, at der er akutte sikkerhedsmæssige risici, knyttet til de konstaterede skader. Ved armeringsskader er der dog som altid en vis risiko for nedfald af mindre betonstykker. Facaderne bør derfor løbende holdes under observation, og løse betonskaller bør fjernes i den takt, de opstår. Kælderdæk I enkelte blokke er der observeret afskalning af maling på undersiden af dækket. I enkelte vaskerum er der registreret synlige fugtskader på akustikpladerne, formentlig fra utætte faldstammer, men også som følge af utilstrækkelig ventilering fra vaskerummet. I boilerrummet i afdeling 1 er der registreret synlige skader efter en tidligere vandskade, formentlig fra et utæt afløb. I forbindelse med almindelig drift og vedligehold skal utætte installationer udbedres. I vaskerum fjernes de eksisterende akustiklofter og erstattes af isoleringsbatts med plader. Ventilation fra vaskerum skal forbedres, eventuelt skal der etableres et konstant luftskifte. For at reducere varmetabet fra stuelejlighederne bør der udføres efterisolering mod kælder. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

11 svurdering Side 10 Kældertrapper, udvendige I afdeling 1 er kældertrapper renoveret i I afdeling 2 og 3 er in-situ støbte kældernedgange behæftet med revner, afskalninger og algevækst på brystningsrækværk, trin, rampe og skaktvægge. Der forekommer enkelte armeringsskader med synlige rustspor ved trinoverfladerne. Kældernedgange, udført i sten, eller belægninger er generelt i god stand. Enkelte steder mangler fliser/sten på trappesider. I afdeling 2 og 3 vil det være nødvendigt at flytte kældertrapperne udad og tilpasse trappevæggene til den nye facadebeklædning. Det eksisterende brystningsrækværk med træbrædder erstattes af varmforzinket rækværk. Kælderindgange i gavle skal ligeledes ombygges/tilpasses til den nye facadeinddækning. Trapper, indvendige Trappeopgange i afdeling 1 er generelt i god stand. I afdeling 2 og 3 er der observeret fugtskader på trappevægge og trappebund i kælderniveau. Det er også observeret, at akustikpladerne under reposerne mangler helt eller delvis flere steder. Der er ikke etableret kommunikationsanlæg eller kriminalpræventive foranstaltning, f.eks. i form af effektive lukke- og låsesystem, synlighed i trappeopgange etc. Der er ikke fundet behov for yderligere tiltag i afdeling 1. I afdeling 2 og 3 retableres de manglende akustikplader som en del af almindelig drift og vedligehold. Fugtskaderne i trappebunden skyldes formentlig utilstrækkelig afvanding af overfladevandet som følge af, at drænet ikke fungerer efter hensigten. Der foretages reparation af overfladerne som en del af almindeligt vedligehold, og drænet gennemgås og retableres. Som generel kriminalpræventiv foranstaltning i bebyggelsen anbefales, at der etableres lyse, synlige indgangspartier med vindfang i afdeling 2 og 3 samt en effektiv lukke- og låsesystem med kommunikationsanlæg. De nye indgangspartier vil samtidig løse problemet med plads til opsætning af postkasseanlæg inden år G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

12 svurdering Side 11 Altaner Ud over nedbrudte elastiske fuger fremstår altanerne i afdeling 1 generelt i god stand. På enkelte altaner I afdeling 2 og 3 er der observeret mug og skimmel på undersiden af altanpladen eller på indersiden af brystningspladen. Årsagen hertil er formentlig kondens som følge af utilstrækkelig ventilering af altanerne. De nedbrudte, elastiske fuger i afdeling 1 bør udskiftes inden for en årrække, 0-1 år, som en del af almindelig drift og vedligehold. Vækst af mug og skimmel på altanerne vurderes ikke at være et generelt problem. Overflader med skimmel kan afvaskes og desinficeres, f.eks. med klorin eller rhodalon. Det skal sikres, at der etableres tilstrækkelig ventilation af altanerne, således at friskluftstilførslen til de bagvedliggende rum sikres. Tage incl. kompletterende dele Taget i afdeling 1 er renoveret i Tagnedløb på indgangssiden er i god stand, mens plasttagnedløb på gårdsiden er behæftet med skader. Tagkonstruktionen i afdeling 2 og 3 er intakte, og klimaet i tagrummet var ved besigtigelsen tørt. Der er observeret misfarvninger på undersiden af tagstenene, og granulatet ligger meget ujævnt. Tagstenene er bundet med ikke-korrosionsfaste tagbindere, og der mangler et stort antal tagbindere, formentlig som følge af rust. Gavltrekanter fremstår i varierende stand. På de sydvendte gavltrekanter er der observeret vridninger i brædderne som følge af vejrligspåvirkninger. I afdeling 1 bør de nederste 2 meter af tagnedløbet på altansiden udskiftes til galvaniserede ståltagnedløb, der kan tåle mekaniske påvirkninger. I afdeling 2 og 3 bør gavltrekanter gennemgås og overfladebehandles. Misfarvninger på undersiden af tagstenene skyldes kondens, hvilket indikerer utilstrækkelig ventilering af tagrummet. Årsagen hertil er formentlig lukning af ventilationsåbninger ved tagfoden i forbindelse med udlægning af granulat på betondækket. Der skal etableres min. 20 mm ventilationsspalte ved tagfod i hele bygningens længde i begge sider. Tagbelægningen gennemgås og alle tagbindere udskiftes til korrosionsfaste tagstensbindere. I forbindelse med en facaderenovering vil det blive nødvendigt at ændre udformningen af tagudhænget, dels for at muliggøre afslutningen af facadeinddækningen og dels for at opnå en tagkonstruktion, der i fremtiden vil reducere vejrligspåvirkninger på de nye facader. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

13 svurdering Side 12 Døre og vinduer i kælderydervægge Døre og vinduer i kælderydervægge i afdeling 1 fremstår generelt i god stand. På kælderdøre er der observeret fugtskader og nedbrydning af træet på den nederste del af sidekarmene. Døre og vinduer i kælderydervægge i afdeling 2 og 3 fremstår i god stand. I afdeling 1 udføres reparation af fugtskadet endetræ. Der etableres minimum 10 mm afstand mellem bunden af sidekarmen og betonpladen. Endetræet skal forsegles for at undgå opsugning af fugt. Bund- og sidekarme afdækkes med galvaniseret plade. Døre i ydervægge Altandøre fremstår generelt i god stand. På indgangspartierne i afdeling 1 er der observeret fugtskader og nedbrydning af træet på den nederste del af sidekarmene. Indgangspartierne i afdeling 2 fremstår lettere nedslidte, og rustne skraberiste giver et helhedsindtryk af manglende vedligehold. Indgangspartierne i afdeling 3 fremstår generelt i god stand. I afdeling 1 udføres reparation af fugtskadet endetræ. Der etableres minimum 10 mm afstand mellem bunden af sidekarmen og betonpladen. Endetræet skal forsegles for at undgå opsugning af fugt. Bund- og sidekarme afdækkes med galvaniseret plade. Malerbehandling af dørene samt gennemgang og smøring af hængsler, låsekasser og dørpumper udføres som en del af almindelig drift og vedligehold. I forbindelse med en facadeinddækning i afdeling 2 og 3 er det nødvendigt at ændre indgangspartiernes udformning for at muliggøre afslutningen af facadeinddækningen ved indgangspartierne (korrekt efterisolering, så man undgår kuldebroer). Det anbefales, at der udføres udvendige foyerer i indgangspartierne, inddækket med glaskarnapper med dør, så der skabes et egentligt vindfang. Der etableres porttelefonanlæg i alle hovedindgange, inkl. afdeling 1. Vinduer i ydervægge inkl. sålbænke m.m. I afdeling 1 er de elastiske fuger i meget dårlig stand. I forbindelse med termografering er der konstateret varmeudslip mellem vinduer og tilstødende konstruktioner. I afdeling 2 er de oprindelige, indstøbte trævinduer af varierende tilstand. På nordvendte facader er vinduerne generelt i god stand, mens vinduerne på de sydvendte facader fremstår nedslidte med begyndende nedbrydning af træet. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

14 svurdering Side 13 De elastiske fuger er generelt i dårlig stand, mens sålbænke på sydfacaderne fremstår i rimelig stand. I forbindelse med termografering er der konstateret væsentligt varmeudslip mellem vinduer og tilstødende konstruktioner. I afdeling 3 fremstår de nye træ-aluvinduer i god stand. I forbindelse med termografering er der konstateret væsentligt varmeudslip mellem vinduer og tilstødende konstruktioner. I afdeling 1 skal de elastiske fuger udskiftes inden for en periode på 0-1 år. De elastiske fuger skal vedligeholdes hvert år. Plastvinduerne bør gennemgås, og tætningslister checkes og udskiftes. Afløbskanaler skal holdes rene, og lukkemekanismerne skal smøres hvert år for at fungere ordentligt, så vinduerne slutter tæt. I plastvinduerne er der typisk indlagt afstivende stål eller aluminiumsprofiler i profilets hulrum for at give karm og ramme tilstrækkelig stivhed. Dette betyder, at der altid vil forekomme varmeudslip gennem ramme- eller karmkonstruktionen. Punkterede ruder udskiftes til energiruder. På indgangssiden bør ruderne være som lydisolerende energiruder. I afdeling 2 er vinduerne 40 år gamle og har dermed en meget begrænset levetid i forhold til en ny facadeinddækning. Da vinduerne er indstøbt i facadeelementerne, vil det ikke være muligt at udskifte disse efterfølgende uden større indgreb i den nye facadeinddækning. Der vil derfor være en fin synergi i arbejdsprocessen ved facaderenoveringen og udskiftning af de ældre vinduer, da begge arbejdsprocesser er stilladskrævende, og ved samtidig udførelse kan begge arbejder udføres fra samme stillads. Samtidig løses kuldebrosproblematikken. Opbyggede gulve i boliger De eksisterende gulve er år gamle, men fremstår generelt i god stand. Der er observeret gyngende og knirkende gulve. Ved termografering er der observeret kolde gulve i stuelejlighederne. Problematikken med kolde gulve i stuelejlighederne afhjælpes ved isolering mod uopvarmet kælderrum. Løsningen vil samtidig minimere varmetabet gennem konstruktionen. Gyngende/knirkende gulve vil kunne afhjælpes ved f.eks. genopretning af underlaget ved opskumning, erstatning af de manglende opklodsninger med dyvler eller rundstokke i passende dimensioner, eftergang af sømninger m.m. Det må dog forventes, at problemet vil forekomme i større omfang i takt med almindelig slidtage og alderen. En løbende udskiftning af gulvene bør derfor overvejes, f.eks. i forbindelse med udflytninger. En endelig beslutning må bero på en økonomisk vurdering, afstemt med beboernes krav og ønsker til komfort, indeklima og lydforhold. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

15 svurdering Side 14 Belægninger, terræn Belægninger på stierne i afdeling 1 og 3 fremstår i god stand. Belægninger på stierne i afdeling 2 er behæftet med skader. Der er observeret knækkede fliser/sten, overflader fremtræder med misfarvninger, lunker flere steder og faldet på belægningerne er ind mod bygningen. Asfaltbelægninger på p-arealer fremstår generelt i god stand, men der er observeret revner enkelte steder. Det må forventes, at en større del af belægningerne i bebyggelsen vil blive beskadiget i forbindelse med renoveringsarbejderne. Som en del af helhedsplanen anbefales derfor en friarealrenovering i forbindelse med genopretningsarbejderne. Badeværelser Afdeling 1 Vægoverflader med fliser samt malerbehandlede overflader fremstår i god stand. På gulvoverfladerne er der registreret revner i terrazzobelægningen. Rørgennemføringer i gulve, både for vand og varme, er udført i selve brusenichen, med følgende risiko for gennemsivning af vand ind i konstruktionen. Malingen på synlige vandrør (inkl. radiator og varmerør) i brusenichen er afskallet som følge af direkte vandpåvirkning. Der er ligeledes registreret synlig rust på vandrørene. Der er ikke konstateret fugt- og skimmelproblemer på vægge og loft, hvilket tyder på, at beboerne sørger for tilstrækkelig udluftning efter brug. I et enkelt badeværelse er der observeret skimmelvækst på loft omkring rørgennemføring, formentlig som følge af kondens. Afdeling 2 og 3 Vægoverflader med fliser samt malerbehandlede overflader fremstår i god stand. På overfladebehandlede gulvoverflader inkl. sokkel er der registreret afskalninger af overfladebehandlingen samt mug og skimmel i mindre omfang på betonoverfladerne. Der er ikke konstateret fugt- og skimmelproblemer på væg- eller loftflader, hvilket indikerer en tilstrækkelig ventilering af rummet. De eksisterende badeværelser er på nuværende tidspunkt år gamle, og reparationer og udskiftning af installationer og sanitet pågår i fornødent omfang som en del af almindelig drift og vedligehold. I takt med nedslidningen vil der opstå en eskalerende risiko for bygnings- og følgeskader, særligt i afdeling 1, hvor rørgennemføring i gulv er udført i brusenichen. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

16 svurdering Side 15 Ligeledes må der forventes stigende udgifter til drift og vedligehold af overfladebehandlede gulvflader og vandrør i brusenichen. Det anbefales, at de eksisterende badeværelser renoveres, således at disse er tidssvarende og samtidig lever op til kravet om ekstra sikkerhed, fordi konsekvenserne af en vandskade vil være store. Renoveringen kan gennemføres med en minimalløsning uden større indgreb i eksisterende, tung konstruktion ved at nedbryde eksisterende belægninger, vådrumssikre gulv og vægge, nyt afløb, nye fliser og klinker samt udskifte og omlægge synlige rør. Synlig rørføring udføres som rustfrit stålrør, ført under loft. Rørgennemføringer i gulv placeres uden for brusenichen. Afløb fra håndvask udskiftes til rustfrit stål. Vægflader i etape 1 & 2 kan som udgangspunkt behandles som værende uden asbest. Vægflader med fliser fra etape 3 må behandles som udført med asbest. Gulvflader i alle etaper kan betragtes som udført uden asbest. Samtidig placeres radiator uden for brusenichen, og alle armaturer og sanitet udskiftes til tidssvarende typer med sparefunktion. Ventilationsforholdene skal overholde gældende krav. I afdeling 1 anbefales etablering af mekanisk udsugning fra bad. Kloak og dræn Ved tv-inspektion af regn-, spildevands- og stikledninger ved en enkelt blok ses tilfælde af rørbrud, forholdsvis mange forskudte samlinger på spildevands- og regnvandsledningen og en del fedtaflejringer mange steder. I forbindelse med helhedsplanen anbefales udført en kortlægning af ledningernes tilstand, således at en genopretning/udbedring udføres i forbindelse med renovering af friarealer i bebyggelsen. En eventuel senere udbedring af ledningsnettet vil være forholdsvis omkostningstung. Affaldshåndtering Driftspersonalet oplyser, at affaldshåndteringen i bebyggelsen fungerer fint, men beboerne kan have problemer med at kildesortere affaldet. Affaldsøer med containere i forskellige størrelser og farver virker meget dominerende og pryder ikke gårdmiljøet. På længere sigt må det forventes, at der vil blive krævet og gennemført en højere grad af sortering og genanvendelse. Med det nye regulativ for husholdningsaffald skal afdelingen fremover supplere med flere minicontainere i affaldsøerne, hvilket vil forringe landskabet i gårdmiljøerne yderligere. I arkitektonisk samspil med bygningernes nye facadebeklædninger og især de miljømæssige tiltag på gård- /friarealerne anbefales derfor, at de eksisterende affaldsøer erstattes af en række decentralt placerede miljøstationer, hvori affaldsfraktionerne opsamles. Afhængige af afgiftstakster bør man ligeledes overveje etablering af central placerede prescontainere. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk August

Læs mere