TILSTANDSVURDERING RESUMÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSVURDERING RESUMÉ"

Transkript

1 Bygningsejer: Boligselskabet Nordsjælland Bakkegade Hillerød Bebyggelse: Afd. Skoleparken Hillerødholmsallé Hillerød TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Rådgiver: Wissenberg A/S Rapportdato: November 2006 Revideret april 2009

2 svurdering Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGHERRE OG RÅDGIVERE... 2 INDLEDNING... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 4 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE... 7 Terrændæk, kælder... 7 Sekundære bygninger, terræn... 7 Trapper og ramper i terræn... 7 Kælderydervægge... 8 Ydervægge, lette... 8 Ydervægge, tunge... 8 Kælderdæk... 9 Kældertrapper, udvendige Trapper, indvendige Altaner Tage, inkl. kompletterende dele Døre/vinduer i kælderydervægge Døre i ydervægge Vinduer i ydervægge, inkl. sålbænke m.m Opbyggede gulve i boliger Belægninger, terræn Badeværelser Kloak og dræn Affaldshåndtering Indvendigt afløb og sanitet Brugsvandsinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg El-installationer Øvrigt G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

3 svurdering Side 2 BYGHERRE OG RÅDGIVERE Bygherre Boligselskabet Nordsjælland Bakkegade Hillerød Afdeling Skoleparken Hillerødholmsallé Hillerød Ingeniører - konstruktioner Wissenberg A/S Valdemarsgade København V Ingeniører - vvs-installationer Wissenberg A/S Valdemarsgade København V Ingeniører el-installationer Gert Carstensen Kirke Værløsevej Værløse G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

4 svurdering Side 3 INDLEDNING Nærværende resumé er en sammenfatning af de udførte tilstandsundersøgelser på konstruktioner og installationer i bebyggelsen Skoleparken, afdeling 1-3, Hillerødholmsallé , 3400 Hillerød. Undersøgelsen er udført på bebyggelsens boligblokke og bygninger i terræn. Arbejdet er sket i nært samarbejde med Boligselskabet Nordsjælland og ejendomskontoret i Skoleparken. Beboerne er orienteret om undersøgelsen via opslag i trappeopgange og varslingsbreve. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

5 svurdering Side 4 EKSISTERENDE FORHOLD Bebyggelsen Skoleparken omfatter 3 afdelinger med 426 lejligheder, beliggende i Hillerødholmsallé , 3400 Hillerød, matr. nr. 1 afb, 1 afd, 1 aff, 1 ase, 1 eq, 1 zf og 1 zp, Ejerlav: Hillerødsholm. Bruttoetagearealet for beboelse udgør m 2. Hertil kommer kælderetager, bygninger i terræn m.m. Afdeling 1, Hillerødholmsallé 17-27, matr.nr. 1 zf, er opført i 1958, bestående af 36 lejligheder (2- til 4- rums), fordelt på 1 blok med 6 opgange i 3 etager med kælder. Bruttoetagearealet for beboelse er m 2. Hertil kommer 930 m 2 kælderetage og bygninger i terræn. Bygningen er opført som et tværvægshus med bærende, murede tværvægge og fuldmurede gavle. Etagedækkene (betondæk) hviler af på disse tværvægge, og længdestabiliteten er sikret af trappeendevæggene. De oprindelige lette facader blev i 1986 efterisoleret og opmuret med teglstensmur. Teglmuren er opmuret på eget betonfundament, forankret til jernbetondæk og de bærende tværskillevægge. I 1986 blev de oprindelige trævinduer udskiftet til drejekip plastvinduer med termoglas. De oprindelige franske altaner på ejendommens sydfacade blev i 1995 erstattet med fritstående altanstuer, udført i beton- og stålkonstruktion og pulverlakerede alu-profiler med fyldning, skydeglas og glastag. Altanpladen er udført som betonplade. Altanflunkevægge er udført i beton i lejlighedsskel, men i øvrigt i glas med fyldning. Altanbagvægge er udført som træfyldningselementer med vinduer og dør og pladebeklædte overflader. Taget er udført som sadeltag med træspærskonstruktion med asbestfri eternitbølgeplader som belægning. Etageadskillelserne er udført som jernbetondæk. Terrændæk i kælder er udført som pladsstøbt betondæk. Trappeløb og -reposer er udført som in situ beton, belagt med terrazzo. Rækværk udført som varmgalvaniseret med håndliste. Badeværelserne er udført som tunge konstruktioner med terrazzobelægning og flisebeklædning. Gulve i boligerne er opbygget som bøgeparket på strøer. Gulvstrøer er opklodset med asfaltkorkbrikker. Bygningen er forsynet med indvendige affaldsskakte i trappeopgange med indkast fra etagerne. Affaldet opsamles i lukkede beholdere i kælderetagen. Afløbsinstallationerne er udført med faldstammer i støbejern, der udluftes ved vakuumventil i loftrum. Afløb fra sanitetsgenstande er udført i støbejern. Afløbsinstallationer er ført i skakte. Brugsvandsinstallationen er udført med hovedledninger og stigstrenge i galvaniserede stålrør og koblingsledninger i kobberrør. Hovedledninger føres under loft i kælder, og stigstrenge føres i skakte. Koblingsledninger i lejligheder føres under gulve. Afdelingen har egen varmecentral med eget vand- og fjernvarmestik. Radiatoranlægget er et 2-strenget system. Alle radiatorer er forsynet med termostatventiler, og der er individuel måling af varmen. Ventilering fra bad og køkken pågår via oplukkeligt vindue og naturligt aftræk. Afdeling 2 og 3, Hillerødholmsallé , matr.nr. 1 zp, 1 eq, 1 ase, 1 aff, 1 afd og 1 afb er opført i perioden 1965 til 1968 som industrialiseret betonelementmontagebyggeri, bestående af 390 lejligheder (1- til 4-rums), G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

6 svurdering Side 5 fordelt på 9 blokke med 55 opgange i 3 etager med kælder/krybekælder. Alle lejligheder er opført med altan. Bruttoetagearealet for beboelse er m 2. Hertil kommer m 2 kælderetage samt bygninger i terræn. Boligblokkene er opført med præfabrikerede betonelementer i vægge, dæk og altaner, med overflade af hvide marmorskærver. Byggesystemet er udviklet og leveret af det tidligere entreprenørfirma Larsen & Nielsen A/S og er benævnt LN-BO. Byggeriet er opført som et tværvægshus med bærende tværvægge og gavle. Etagedækkene hviler af på disse tværvægge, og længdestabiliteten er sikret af trappeendevæggene. Facaderne er udført i betonsandwichelementer med bærende bagplader, ophængt i knaster på tværvægge. Gavlene er forankret med dorne til bøjler i etagepladerne. Forpladen er ophængt i bagpladen, formentlig traditionelt via rustfri bøjler. Fugerne mellem etagepladerne er udstøbt med beton, der er armeret med en fugearmering, således at elementerne kommer til at danne en sammenhængende skive. De udvendige, lodrette elementfuger er afdækket med plane neoprenstrimler i noter imellem forstøbningerne. De oprindelige indstøbte trævinduer er udskiftet i afdeling 3 til træ-alu vinduer med termoruder. Vinduerne er forsynet med friskluftsventiler i topkarmen. Taget er udført som sadeltag med træspærskonstruktion med lodrette gavltrekanter med bræddebeklædning. Spærene er understøttet på langsgående remme ved begge facadelinier. Tagbelægning er med romertagsten. Etageadskillelserne er udført som huldækselementer med vederlag på tværvægs- og gavlelementer. Terrændæk i kælder/krybekælder er udført som pladsstøbt betondæk. Alle boliger har altaner, der er indeliggende. Altankonstruktionerne er udført af præfabrikerede betonelementer, bestående af betonplade og betonbrystning. Altanflunkevægge er betonelementer, efterisoleret udvendigt, og beklædt med malede profilbrædder. Altanbagvægge er udført som træfyldningselementer med vinduer og bræddebeklædte overflader. Altanerne er lukket med klimaskærm i 1993, udført i aluminium med skydeglas. Trappeløb og -reposer er udført som betonelementer med terrazzobelægning, oplagt på bæreknaster med lydisolerende mellemlæg. Rækværk udført som varmgalvaniseret med håndliste. Badeværelserne er udført som tunge konstruktioner med gulvstifter og flisebeklædning. Gulve i boligerne er opbygget som askeparket på strøer. Gulvstrøerne er formentlig opklodset med plastkiler. Bygningerne er forsynet med indvendige affaldsskakte i trappeopgange med indkast fra etagerne. Affaldet opsamles i lukkede beholdere i kælderetagen. Derudover er der etableret fælles affaldsøer for hver anden blok, hvor der er mulighed for aflevering af storskrald, glas, aviser, batterier og haveaffald. Alle boligblokke er forsynet med omfangsdræn, og kloaksystemet i bebyggelsen er udført som fællessystem, hvor spildevand og regnvand bortledes i samme ledningsnet. Afløbsinstallationerne er udført med faldstammer i støbejern, der udluftes ved vakuumventil i loftrum. Afløb fra sanitetsgenstande er udført i støbejern. Afløbsinstallationer er ført i skakte. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

7 svurdering Side 6 Brugsvandsinstallationen er udført med hovedledninger og stigstrenge i galvaniserede stålrør og koblingsledninger i kobberrør. Hovedledninger føres under loft i kælder og stigstrenge føres i skakte. Koblingsledninger i lejligheder føres under gulve. Hver blok har egen varmecentral med eget vand- og fjernvarmestik. Radiatoranlægget er et 2-strenget system. Hovedledninger føres under loft i kælder og stigstrenge føres i skakte. Vandrette rør i kælderen og stigrør til lejlighederne er udført som sorte stålrør. I lejlighederne løber varmerørene under gulv som bløde kobberrør. Alle radiatorer er forsynet med termostatventiler, og der er individuel måling af varmen. Ventilationsanlægget er placeret i loftsrum, 1 til 2 stk. for hver blok. Hver ventilator betjener 3-4 opgange. Anlægget er uden trykstyring. Udsugning foretages fra baderum og køkken gennem kontrolventiler. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

8 svurdering Side 7 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Terrændæk, kælder Der er registreret enkelte sporadiske afskalninger og misfarvninger i gulvoverfladen. I vaskerum er der konstateret fugtskader på gulvoverfladerne. Terrændækket inkl. terrazzo- og klinkebelægninger vurderes at være i god vedligeholdstilstand, og der er ikke fundet behov for yderligere tiltag. I vaskerum skal afløbsinstallationer udbedres, således at afvanding kan ske uden at påføre skader på gulvoverfladerne. Sekundære bygninger, terræn Bygninger i terræn fremstår generelt i god vedligeholdstilstand. Murstensbygningen fra 1958 er behæftet med mange skader. Træværket, særligt trævinduerne, er helt eller delvis nedbrudt, og der er observeret afskalninger af mursten og fuger i en vandret bræmme nogle skifter over terræn. Tagpappen og zinkinddækningerne er ligeledes behæftet med skader. Murstensbygningen bør renoveres. Murværk og fuger gennemgås og udbedres. Vinduer og beskadiget træværk udskiftes og overfladebehandles. Eksisterende tag bibeholdes, og der etableres nyt tag med hældning oven på eksisterende tag. Det nye tag udføres med udhæng for at beskytte murværket. Trapper og ramper i terræn Enkelte trapper i fælles adgangsveje mangler rampe og håndlister. I afdeling 2 er betontrinene behæftet med overfladeforvitring og små kantskader. Der er observeret overfladeskader på betonramper, såsom forvitring og afsprængning. Som en del af helhedsplanen anbefales en friarealrenovering i forbindelse med genopretningsarbejderne. Alle trapper i fællesadgangsveje bør forsynes med en rampe med skridsikker belægning og håndlister. Ligeledes udføres kantafgrænsning med hjulværn på alle ramper. Trappetrin, udført i betonsten, udskiftes til betonsten med granittilslag. Håndlister udskiftes til stål med malerbehandlet overflade. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

9 svurdering Side 8 Kælderydervægge I afdeling 1 er der observeret fugtskader i vaskerum og afskalninger/misfarvninger på de indvendige overflader i boilerrum. På nær enkelte lodrette revner i pudslaget på nordvestgavlen fremstår de udvendige overflader generelt i god stand. Ud over fugtskader i enkelte vaskerum fremstår de indvendige overflader i afdeling 2 og 3 i god stand. De malede, udvendige overflader fremstår med en del skader på malingen. Der er også observeret en del lodrette/skrå revner på kælderydervægge på sydsiden. Revnedannelserne forekommer typisk omkring kældervinduerne. Fugtskader på kælderydervægge i boilerrum og i vaskerum vurderes at stamme indefra, det vil sige fugt fra installationerne, kombineret med utilstrækkelig ventilering. Installationerne bør gennemgås, og utætheder afhjælpes. Vægoverflader afrenses og malerbehandles. Der etableres en konstant udluftning fra vaskerum. De konstaterede revnedannelser omkring kældervinduerne vurderes at være af æstetisk betydning. I forbindelse med malerbehandling af de udvendige overflader kan det være hensigtsmæssigt med reparation (injicering) af revnerne. Ydervægge, lette De lette facadepartier på altanerne fremstår i god stand. I forbindelse med termografering er der konstateret varmeudslip mellem de lette facader og tilstødende konstruktioner. De elastiske fuger i afdeling 1 er i dårlig stand. I afdeling 1 udskiftes de elastiske fuger. Udskiftningen bør foretages inden for en periode på 0-1 år. Fugerne har så lavt indhold af PCB, at de kan betragtes som ufarlige. Isoleringen i de lette facader på altanerne er utidssvarende, også selv om altanerne er glaslukkede. For at fremtidssikre bygningerne energimæssigt, anbefales det at forøge isoleringstykkelsen i fyldningerne. Arbejdet kan udføres udefra uden større indgreb i konstruktionen. En indvendig isolering må frarådes, da denne løsning er behæftet med risiko for fugt- og skimmelsvampeproblemer. Ydervægge, tunge Skalmuren i afdeling 1 er generelt i god stand. Der er dog observeret afskalninger af fuger i murværket, og begyndende nedbrydning af de elastiske fuger mellem skalmur og altaner. I afdeling 2 og 3 er der registreret følgende forhold: Korrosionsskader på forpladens tå. Skaden registreres i forbindelse med afskalninger fra forpladens bagside. Det synlige skadesomfang optræder kun på enkelte elementer på elementtåen. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

10 svurdering Side 9 Korrosionsskader på forpladen, generelt. Skaden registreres direkte ved synlig, blotlagt armering omkring indgangspartier. Der registreres generelt utilstrækkeligt eller intet dæklag i forbindelse med disse skader. Rustgraden på armeringen varierer fra 1-3, svarende til tydelig overfladerust og kraftig overfladerust. Det synlige skadesomfang optræder kun på enkelte elementer. Betonundersøgelserne viser, at ni ud af ti tilfælde ses armeringen med rustgrad 2 og 3, og karbonatiseringsdybden fra bagsiden af elementet er større end dæklaget på armeringen. Dette betyder, at betonen ikke længere kan beskytte armeringen mod korrosion. Det vurderes, at der pågår en igangværende, skjult armeringskorrosion fra bagsiden af elementtåen, og omfanget kan være særdeles udbredt områdevist på mange elementer. I afdeling 1 er der ikke fundet behov for yderligere tiltag ud over almindelig drift og vedligehold. De elastiske fuger udskiftes, og revner og flader med afskallede fuger repareres ved udkradsning af fuge og omfugning. Alle fuger har så lavt indhold af PCB, at de kan betragtes som ufarlige. I afdeling 2 og 3 er armeringen i elementtåen placeret i et korrosivt miljø, og hvis armeringen tilføres ilt og fugt vil skadesomfanget i løbet af en kort årrække forværres og med tiden tiltage i væsentligt omfang. I forbindelse med helhedsplanen anbefales en udvendig efterisolering og beklædning af facaderne (og gavle). Dette vil betyde, at konstruktionerne anbringes i et klima, svarende til passiv miljøklasse, hvor den direkte fugtbelastning på betonen undgås, og fugtindholdet i betonen reduceres. Herved vil korrosionshastigheden og risikoen for yderligere skader minimeres. Det skal for god ordens skyld nævnes, at der ikke generelt er registreret forhold, som indikerer, at der er akutte sikkerhedsmæssige risici, knyttet til de konstaterede skader. Ved armeringsskader er der dog som altid en vis risiko for nedfald af mindre betonstykker. Facaderne bør derfor løbende holdes under observation, og løse betonskaller bør fjernes i den takt, de opstår. Kælderdæk I enkelte blokke er der observeret afskalning af maling på undersiden af dækket. I enkelte vaskerum er der registreret synlige fugtskader på akustikpladerne, formentlig fra utætte faldstammer, men også som følge af utilstrækkelig ventilering fra vaskerummet. I boilerrummet i afdeling 1 er der registreret synlige skader efter en tidligere vandskade, formentlig fra et utæt afløb. I forbindelse med almindelig drift og vedligehold skal utætte installationer udbedres. I vaskerum fjernes de eksisterende akustiklofter og erstattes af isoleringsbatts med plader. Ventilation fra vaskerum skal forbedres, eventuelt skal der etableres et konstant luftskifte. For at reducere varmetabet fra stuelejlighederne bør der udføres efterisolering mod kælder. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

11 svurdering Side 10 Kældertrapper, udvendige I afdeling 1 er kældertrapper renoveret i I afdeling 2 og 3 er in-situ støbte kældernedgange behæftet med revner, afskalninger og algevækst på brystningsrækværk, trin, rampe og skaktvægge. Der forekommer enkelte armeringsskader med synlige rustspor ved trinoverfladerne. Kældernedgange, udført i sten, eller belægninger er generelt i god stand. Enkelte steder mangler fliser/sten på trappesider. I afdeling 2 og 3 vil det være nødvendigt at flytte kældertrapperne udad og tilpasse trappevæggene til den nye facadebeklædning. Det eksisterende brystningsrækværk med træbrædder erstattes af varmforzinket rækværk. Kælderindgange i gavle skal ligeledes ombygges/tilpasses til den nye facadeinddækning. Trapper, indvendige Trappeopgange i afdeling 1 er generelt i god stand. I afdeling 2 og 3 er der observeret fugtskader på trappevægge og trappebund i kælderniveau. Det er også observeret, at akustikpladerne under reposerne mangler helt eller delvis flere steder. Der er ikke etableret kommunikationsanlæg eller kriminalpræventive foranstaltning, f.eks. i form af effektive lukke- og låsesystem, synlighed i trappeopgange etc. Der er ikke fundet behov for yderligere tiltag i afdeling 1. I afdeling 2 og 3 retableres de manglende akustikplader som en del af almindelig drift og vedligehold. Fugtskaderne i trappebunden skyldes formentlig utilstrækkelig afvanding af overfladevandet som følge af, at drænet ikke fungerer efter hensigten. Der foretages reparation af overfladerne som en del af almindeligt vedligehold, og drænet gennemgås og retableres. Som generel kriminalpræventiv foranstaltning i bebyggelsen anbefales, at der etableres lyse, synlige indgangspartier med vindfang i afdeling 2 og 3 samt en effektiv lukke- og låsesystem med kommunikationsanlæg. De nye indgangspartier vil samtidig løse problemet med plads til opsætning af postkasseanlæg inden år G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

12 svurdering Side 11 Altaner Ud over nedbrudte elastiske fuger fremstår altanerne i afdeling 1 generelt i god stand. På enkelte altaner I afdeling 2 og 3 er der observeret mug og skimmel på undersiden af altanpladen eller på indersiden af brystningspladen. Årsagen hertil er formentlig kondens som følge af utilstrækkelig ventilering af altanerne. De nedbrudte, elastiske fuger i afdeling 1 bør udskiftes inden for en årrække, 0-1 år, som en del af almindelig drift og vedligehold. Vækst af mug og skimmel på altanerne vurderes ikke at være et generelt problem. Overflader med skimmel kan afvaskes og desinficeres, f.eks. med klorin eller rhodalon. Det skal sikres, at der etableres tilstrækkelig ventilation af altanerne, således at friskluftstilførslen til de bagvedliggende rum sikres. Tage incl. kompletterende dele Taget i afdeling 1 er renoveret i Tagnedløb på indgangssiden er i god stand, mens plasttagnedløb på gårdsiden er behæftet med skader. Tagkonstruktionen i afdeling 2 og 3 er intakte, og klimaet i tagrummet var ved besigtigelsen tørt. Der er observeret misfarvninger på undersiden af tagstenene, og granulatet ligger meget ujævnt. Tagstenene er bundet med ikke-korrosionsfaste tagbindere, og der mangler et stort antal tagbindere, formentlig som følge af rust. Gavltrekanter fremstår i varierende stand. På de sydvendte gavltrekanter er der observeret vridninger i brædderne som følge af vejrligspåvirkninger. I afdeling 1 bør de nederste 2 meter af tagnedløbet på altansiden udskiftes til galvaniserede ståltagnedløb, der kan tåle mekaniske påvirkninger. I afdeling 2 og 3 bør gavltrekanter gennemgås og overfladebehandles. Misfarvninger på undersiden af tagstenene skyldes kondens, hvilket indikerer utilstrækkelig ventilering af tagrummet. Årsagen hertil er formentlig lukning af ventilationsåbninger ved tagfoden i forbindelse med udlægning af granulat på betondækket. Der skal etableres min. 20 mm ventilationsspalte ved tagfod i hele bygningens længde i begge sider. Tagbelægningen gennemgås og alle tagbindere udskiftes til korrosionsfaste tagstensbindere. I forbindelse med en facaderenovering vil det blive nødvendigt at ændre udformningen af tagudhænget, dels for at muliggøre afslutningen af facadeinddækningen og dels for at opnå en tagkonstruktion, der i fremtiden vil reducere vejrligspåvirkninger på de nye facader. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

13 svurdering Side 12 Døre og vinduer i kælderydervægge Døre og vinduer i kælderydervægge i afdeling 1 fremstår generelt i god stand. På kælderdøre er der observeret fugtskader og nedbrydning af træet på den nederste del af sidekarmene. Døre og vinduer i kælderydervægge i afdeling 2 og 3 fremstår i god stand. I afdeling 1 udføres reparation af fugtskadet endetræ. Der etableres minimum 10 mm afstand mellem bunden af sidekarmen og betonpladen. Endetræet skal forsegles for at undgå opsugning af fugt. Bund- og sidekarme afdækkes med galvaniseret plade. Døre i ydervægge Altandøre fremstår generelt i god stand. På indgangspartierne i afdeling 1 er der observeret fugtskader og nedbrydning af træet på den nederste del af sidekarmene. Indgangspartierne i afdeling 2 fremstår lettere nedslidte, og rustne skraberiste giver et helhedsindtryk af manglende vedligehold. Indgangspartierne i afdeling 3 fremstår generelt i god stand. I afdeling 1 udføres reparation af fugtskadet endetræ. Der etableres minimum 10 mm afstand mellem bunden af sidekarmen og betonpladen. Endetræet skal forsegles for at undgå opsugning af fugt. Bund- og sidekarme afdækkes med galvaniseret plade. Malerbehandling af dørene samt gennemgang og smøring af hængsler, låsekasser og dørpumper udføres som en del af almindelig drift og vedligehold. I forbindelse med en facadeinddækning i afdeling 2 og 3 er det nødvendigt at ændre indgangspartiernes udformning for at muliggøre afslutningen af facadeinddækningen ved indgangspartierne (korrekt efterisolering, så man undgår kuldebroer). Det anbefales, at der udføres udvendige foyerer i indgangspartierne, inddækket med glaskarnapper med dør, så der skabes et egentligt vindfang. Der etableres porttelefonanlæg i alle hovedindgange, inkl. afdeling 1. Vinduer i ydervægge inkl. sålbænke m.m. I afdeling 1 er de elastiske fuger i meget dårlig stand. I forbindelse med termografering er der konstateret varmeudslip mellem vinduer og tilstødende konstruktioner. I afdeling 2 er de oprindelige, indstøbte trævinduer af varierende tilstand. På nordvendte facader er vinduerne generelt i god stand, mens vinduerne på de sydvendte facader fremstår nedslidte med begyndende nedbrydning af træet. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

14 svurdering Side 13 De elastiske fuger er generelt i dårlig stand, mens sålbænke på sydfacaderne fremstår i rimelig stand. I forbindelse med termografering er der konstateret væsentligt varmeudslip mellem vinduer og tilstødende konstruktioner. I afdeling 3 fremstår de nye træ-aluvinduer i god stand. I forbindelse med termografering er der konstateret væsentligt varmeudslip mellem vinduer og tilstødende konstruktioner. I afdeling 1 skal de elastiske fuger udskiftes inden for en periode på 0-1 år. De elastiske fuger skal vedligeholdes hvert år. Plastvinduerne bør gennemgås, og tætningslister checkes og udskiftes. Afløbskanaler skal holdes rene, og lukkemekanismerne skal smøres hvert år for at fungere ordentligt, så vinduerne slutter tæt. I plastvinduerne er der typisk indlagt afstivende stål eller aluminiumsprofiler i profilets hulrum for at give karm og ramme tilstrækkelig stivhed. Dette betyder, at der altid vil forekomme varmeudslip gennem ramme- eller karmkonstruktionen. Punkterede ruder udskiftes til energiruder. På indgangssiden bør ruderne være som lydisolerende energiruder. I afdeling 2 er vinduerne 40 år gamle og har dermed en meget begrænset levetid i forhold til en ny facadeinddækning. Da vinduerne er indstøbt i facadeelementerne, vil det ikke være muligt at udskifte disse efterfølgende uden større indgreb i den nye facadeinddækning. Der vil derfor være en fin synergi i arbejdsprocessen ved facaderenoveringen og udskiftning af de ældre vinduer, da begge arbejdsprocesser er stilladskrævende, og ved samtidig udførelse kan begge arbejder udføres fra samme stillads. Samtidig løses kuldebrosproblematikken. Opbyggede gulve i boliger De eksisterende gulve er år gamle, men fremstår generelt i god stand. Der er observeret gyngende og knirkende gulve. Ved termografering er der observeret kolde gulve i stuelejlighederne. Problematikken med kolde gulve i stuelejlighederne afhjælpes ved isolering mod uopvarmet kælderrum. Løsningen vil samtidig minimere varmetabet gennem konstruktionen. Gyngende/knirkende gulve vil kunne afhjælpes ved f.eks. genopretning af underlaget ved opskumning, erstatning af de manglende opklodsninger med dyvler eller rundstokke i passende dimensioner, eftergang af sømninger m.m. Det må dog forventes, at problemet vil forekomme i større omfang i takt med almindelig slidtage og alderen. En løbende udskiftning af gulvene bør derfor overvejes, f.eks. i forbindelse med udflytninger. En endelig beslutning må bero på en økonomisk vurdering, afstemt med beboernes krav og ønsker til komfort, indeklima og lydforhold. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

15 svurdering Side 14 Belægninger, terræn Belægninger på stierne i afdeling 1 og 3 fremstår i god stand. Belægninger på stierne i afdeling 2 er behæftet med skader. Der er observeret knækkede fliser/sten, overflader fremtræder med misfarvninger, lunker flere steder og faldet på belægningerne er ind mod bygningen. Asfaltbelægninger på p-arealer fremstår generelt i god stand, men der er observeret revner enkelte steder. Det må forventes, at en større del af belægningerne i bebyggelsen vil blive beskadiget i forbindelse med renoveringsarbejderne. Som en del af helhedsplanen anbefales derfor en friarealrenovering i forbindelse med genopretningsarbejderne. Badeværelser Afdeling 1 Vægoverflader med fliser samt malerbehandlede overflader fremstår i god stand. På gulvoverfladerne er der registreret revner i terrazzobelægningen. Rørgennemføringer i gulve, både for vand og varme, er udført i selve brusenichen, med følgende risiko for gennemsivning af vand ind i konstruktionen. Malingen på synlige vandrør (inkl. radiator og varmerør) i brusenichen er afskallet som følge af direkte vandpåvirkning. Der er ligeledes registreret synlig rust på vandrørene. Der er ikke konstateret fugt- og skimmelproblemer på vægge og loft, hvilket tyder på, at beboerne sørger for tilstrækkelig udluftning efter brug. I et enkelt badeværelse er der observeret skimmelvækst på loft omkring rørgennemføring, formentlig som følge af kondens. Afdeling 2 og 3 Vægoverflader med fliser samt malerbehandlede overflader fremstår i god stand. På overfladebehandlede gulvoverflader inkl. sokkel er der registreret afskalninger af overfladebehandlingen samt mug og skimmel i mindre omfang på betonoverfladerne. Der er ikke konstateret fugt- og skimmelproblemer på væg- eller loftflader, hvilket indikerer en tilstrækkelig ventilering af rummet. De eksisterende badeværelser er på nuværende tidspunkt år gamle, og reparationer og udskiftning af installationer og sanitet pågår i fornødent omfang som en del af almindelig drift og vedligehold. I takt med nedslidningen vil der opstå en eskalerende risiko for bygnings- og følgeskader, særligt i afdeling 1, hvor rørgennemføring i gulv er udført i brusenichen. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

16 svurdering Side 15 Ligeledes må der forventes stigende udgifter til drift og vedligehold af overfladebehandlede gulvflader og vandrør i brusenichen. Det anbefales, at de eksisterende badeværelser renoveres, således at disse er tidssvarende og samtidig lever op til kravet om ekstra sikkerhed, fordi konsekvenserne af en vandskade vil være store. Renoveringen kan gennemføres med en minimalløsning uden større indgreb i eksisterende, tung konstruktion ved at nedbryde eksisterende belægninger, vådrumssikre gulv og vægge, nyt afløb, nye fliser og klinker samt udskifte og omlægge synlige rør. Synlig rørføring udføres som rustfrit stålrør, ført under loft. Rørgennemføringer i gulv placeres uden for brusenichen. Afløb fra håndvask udskiftes til rustfrit stål. Vægflader i etape 1 & 2 kan som udgangspunkt behandles som værende uden asbest. Vægflader med fliser fra etape 3 må behandles som udført med asbest. Gulvflader i alle etaper kan betragtes som udført uden asbest. Samtidig placeres radiator uden for brusenichen, og alle armaturer og sanitet udskiftes til tidssvarende typer med sparefunktion. Ventilationsforholdene skal overholde gældende krav. I afdeling 1 anbefales etablering af mekanisk udsugning fra bad. Kloak og dræn Ved tv-inspektion af regn-, spildevands- og stikledninger ved en enkelt blok ses tilfælde af rørbrud, forholdsvis mange forskudte samlinger på spildevands- og regnvandsledningen og en del fedtaflejringer mange steder. I forbindelse med helhedsplanen anbefales udført en kortlægning af ledningernes tilstand, således at en genopretning/udbedring udføres i forbindelse med renovering af friarealer i bebyggelsen. En eventuel senere udbedring af ledningsnettet vil være forholdsvis omkostningstung. Affaldshåndtering Driftspersonalet oplyser, at affaldshåndteringen i bebyggelsen fungerer fint, men beboerne kan have problemer med at kildesortere affaldet. Affaldsøer med containere i forskellige størrelser og farver virker meget dominerende og pryder ikke gårdmiljøet. På længere sigt må det forventes, at der vil blive krævet og gennemført en højere grad af sortering og genanvendelse. Med det nye regulativ for husholdningsaffald skal afdelingen fremover supplere med flere minicontainere i affaldsøerne, hvilket vil forringe landskabet i gårdmiljøerne yderligere. I arkitektonisk samspil med bygningernes nye facadebeklædninger og især de miljømæssige tiltag på gård- /friarealerne anbefales derfor, at de eksisterende affaldsøer erstattes af en række decentralt placerede miljøstationer, hvori affaldsfraktionerne opsamles. Afhængige af afgiftstakster bør man ligeledes overveje etablering af central placerede prescontainere. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

17 svurdering Side 16 Indvendigt afløb og sanitet Ved inspektion af en skakt i en enkelt lejlighed er der registreret udblomstringer af rust ved muffe og på selve rørets sider. På de synlige, lodrette faldstammer i kældre i afdeling 2 og 3 er der registreret overfladerust samt udblomstringer af rust ved muffer og på selve rørets sider. Skaderne ses ved gennemføringer i etagedækket og ved fodbøjning i terrændæk, men der er også udblomstringer midt på stammerne. I forbindelse med badeværelsesrenoveringen bør samtlige afløbsinstallationer i lejlighederne udskiftes, idet eventuelle ændringer på placeringer af gulvafløb, håndvaske og toiletter betyder, at de eksisterende afløb ikke umiddelbart kan genanvendes. Samtidig bør al sanitet og armaturer af ældre dato udskiftes. Som standardløsning anbefales udskiftning af faldstammerne, idet en senere udskiftning fordrer et større indgreb i de nye badeværelser. Som minimumsløsning anbefales det, at faldstammerne checkes og udskiftes i fornødent omfang i forbindelse med badeværelsesrenoveringen. Synlige tagvandsstammer i kældre bibeholdes. Brugsvandsinstallationer Der er udtaget stikprøvevise rørprøver af de galvaniserede stålrør i afdeling 1, 2 og 3 på henholdsvis kolde og varme brugsvandsstigstrenge i skakte, hovedledninger i kælder samt cirkulationsledning i kælder. Rørprøvernes afsætnings- og korrosionsmæssige standard er vurderet og analyseret af Force Technology. De visuelle registreringer viser, at der flere steder i kælderen mangler isolering af hovedledningerne, formentlig efter udskiftninger. Endvidere er det konstateret, at afspærrings- og reguleringsventilerne generelt er i dårlig stand. Analyserne fra Force Technology viser, at koldt brugsvand vurderes at have en restlevetid på år. Restlevetiden for varmt brugsvand er vurderet til ca. 15 år i afdeling 1 og 10 år i afdeling 2 & 3, men man må forvente flere og flere gennemtæringer inden for denne periode. Cirkulationsledningen i kælderen vurderes at have en restlevetid på ca. 20 år i afd. 1 og 10 år i afd. 2&3, hvor der ligeledes kan forventes flere og flere gennemtæringer. Vurderingen fra Force er, at den samlede tilstand af brugsvandsinstallationerne ikke giver grundlag for udskiftning i den nærmeste fremtid, men som en del af helhedsplanen bør/skal man overveje udskiftning af stigstrenge for koldt og varmt brugsvand samt cirkulation i forbindelse med renoveringen af badeværelser, da en vurderet restlevetid på ca. 10 år for varmt brugsvand stort set vil være opbrugt, når badeværelsesrenoveringen er færdig. Der monteres vandmålere på henholdsvis koldt og varmt vand for individuel vandmåling. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

18 svurdering Side 17 Udskiftning af hovedledninger i kælder kan med fordel foretages samtidigt med udskiftning af stigstrenge, men disse kan stort set udskiftes på et hvilket som helst tidspunkt i skadesforløbet, dog indenfor restlevetiden på ca. 10 år. Hvis man udsætter udskiftning af hovedledningerne bør samtlige afspærrings- og reguleringsventiler udskiftes til nye (evt. med undtagelse af nyligt udskiftede ventiler enkelte steder), således at en korrekt indregulering af det varme brugsvandsanlæg kan foretages. Samtidigt vil der i forbindelse med udskiftning af stigstrenge skulle foretages ændringer på de eksisterende hovedledninger. Som udgangspunkt skal al ældre/oprindelig isolering i kælder behandles som værende med asbest. Varmeanlæg Varmecentralerne fremstår med ældre styringsautomatik. Varmerør i centralerne er mangelfuldt isolerede efter reparationer, og indreguleringsventiler er flere steder fastgroede og ulæsbare. Varmecentraler renoveres, og der udføres en generel oprydning i anlægget. Et skift til trykregulerede pumper samtidig med udskiftning af fastgroede indreguleringsventiler vil medføre et lavere strømforbrug til varmefordeling. Utidssvarende termostater i lejlighederne bør udskiftes. Ventilationsanlæg I forbindelse med registreringen i afdeling 2 og 3 er der foretaget stikprøvemålinger af ventilationskapaciteten i tilfældigt udvalgte lejligheder. Generelt virker ventilationsanlæggene til at have tilstrækkelig kapacitet til konstant udsugning fra køkken og bad, dog virker anlægget ude af balance. Resultat af luftmålinger på kontrolventilerne viser, at der skal foretages en ny indregulering af anlæggene. Specielt udsugningen fra køkken er for lav og bør derfor sættes op. Kontrolventiler i badeværelser og køkkener fremstår i meget varierende stand, hvoraf nogle er lukket til af snavs. I flere køkkener er der monteret emhætter med motor, der er tilsluttet ventilationsanlægget. I forbindelse med helhedsplanen anbefales det, at: der etableres mekanisk udsugning fra badeværelser i afdeling 1. Eksisterende kanaler tætnes, og der placeres to anlæg i loftrummet, hvor hvert anlæg betjener tre opgange. der monteres nye emhætter med forceret udsugning fra køkkenerne i afdeling 2 og 3. Der er ikke kapacitet i de nuværende ventilatorer til dette, og ventilatorerne bør derfor udskiftes til større med trykstyret regulering. Ved udskiftningen bør der installeres en ventilator pr. opgang, idet det ikke er hensigtsmæssigt med flere udsugningspunkter ved forceret ventilation. Kontrolventiler udskiftes og der monteres lydsluser på anlæg og ventiler. Hvis ikke anlæggene udskiftes bør man rense kanalerne og udføre en ny indregulering af anlæggene. Kontrolventilerne renses/udskiftes, og der monteres lydsluser på anlæggene og ventilerne. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

19 svurdering Side 18 El-installationer Fællestavlerne er behæftet med mangler, bl.a. spolestøj i tavlen, huller i tavlens kapsling, og der mangler sikringshoveder i disponible grupper. Fælles installationer på gange, trappeopgange og vaskerier er af ældre dato og er behæftet med mangler. Flere steder mangler aflåselig sikkerhedsafbryder, tilledningerne til pumper og lignende mangler aflastning og enkelte steder mangler der låg på dåser m.m. I kældergange mangler der ligeledes fastgørelse af ledninger og kabler, og enkelte steder er ledningerne fastgjort til vandrør, hvilket ikke er lovligt. Der er også observeret beskadigede belysningsarmaturer i vaskerier, boilerrum og i kældergange. I boligerne er der ikke konstateret synlige mangler i tavlerne. Udvendigt på bygninger i terræn er der registreret enkelte beskadigede stikkontakter og belysningsarmaturer, formentlig som følge af hærværk. Siden 1.januar 2007 har nye sikkerhedsbestemmelser fra Sikkerhedsstyrelsen været gældende. Hensigten er at højne sikkerhedsniveauet i både eksisterende og fremtidige elektriske installationer så el- og brandulykker reduceres. Reglerne har været anvendt længe i boliger, hvor der har været krav om HFI/HPFI afbrydere. Men nu gælder kravene også fællesinstallationer og installationer i institutioner og lign. Fællestavler gennemgås og mangler udbedres incl. opsætning af HPFI afbrydere i fornødent omfang. Samtlige el-installationer i kælderen gennemgås, og der udføres følgende udbedringer: - Manglende aflastning på tilledninger etableres. - Manglende låg på dåser m.m. leveres og monteres. - Ikke-aflåselige sikkerhedsafbrydere i vaskerier udskiftes til aflåselige sikkerhedsafbrydere. - Alle ledninger/kabler fastgøres. Der udføres egen fastgørelse til ledninger, som i dag er fastgjort til vandrør. De beskadigede stikkontakter og belysningsarmaturer på bygninger i terræn udskiftes. Øvrigt Skimmel Der er i enkelte boliger, på underside af altanplader eller på inderside af brystningsplader, observeret mug og skimmel. Der er herudover observeret omfattende skimmel i mindst én lejlighed. I boligen med omfattende skimmel er der sket afrensning. Det er fra boligselskabets side ikke vurderet, at der med denne tilstandsrapport skal gennemføres yderligere undersøgelser af den pågældende bolig eller på anden vis yderligere skimmelundersøgelse. Boligselskabet har overvejelser om gennemførelse af sundhedstjek af alle boliger. Der arbejdes med afklaring af metode og omfang for dette sundhedstjek, som forventes inspireret af forslag fra Boligselskabernes Landsforening. G:\DATA\2006\w06030\08_BESK\srapport 2008\02_Resume APRIL 2009.doc

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Bygningsfysiske tiltag Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 2012

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Tilstandsvurdering og sbudget Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Solrød Center 80, 2. sal 2680 Solrød Strand Telefon 56 14 73 00 Telefax 56 14 74 00 www.kim-olsson.dk Sag: Tilstandsrapport Indholdsfortegnelse

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2008 2017 Forord Hosliggende vedligeholdelsesplan er udarbejdet af undertegnede for KLUG A/S, på baggrund af bygningsgennemgang udført den 12.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan Notat Sag E/F Søllerød Park. Projektnr.. 104723 Projekt Tilstandsvurdering af VVS-installationer Dato 2012-06-21 Emne Notat vedr. tilstandsvurdering af VVS- Initialer EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 13 RÆKKEHUSE Arendalsvej 4 28 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, rækkehuse, Arendalsvej 4-28 Afdeling 25 består af i alt

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere