INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING"

Transkript

1 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: , 30. Juni 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 02 Forside Indholdsfortegnelse side 02 Bebyggelsen side 04 Tilstandsrapporten side 05 LBF støtte og krav side 15 Helhedsplan, her og nu side 23 Andreas Steenbergs Plads side 25 Tilgængelighed side 27 Analyseplaner side 28 Workshop side 31

3 HVEM ER VI? SIDE 03 d.a.i. arkitekter ingeniører Kristina Rytter Projektleder, arkitekt MAA Beboerinvolvering / dialog / workshop Idéskitser: tilgængelighed og udearealer Indledende projektstyring Kontakt med boligkontoret og Landsbyggefonden Kim Westensee Projektleder, Konstruktør Tilstandsrapport Projektering / projektstyring Dialog med håndværkerne Byggepladsleder Vores kollegaer

4 KORT OM AFDELINGEN SIDE 04 Afdelingen ligger centralt i Horsens med kort afstand til både Banegården og Gågaden. Karréen indkrandses af Kongensgade, Emil Møllers Gade, Konsul Jensens gade og Marius Holstgade. Afdelingen, der er opført i røde mursten mod gaderne og gule mursten indmod gården. Karréen har rødt tegltag. Boligerne blev taget i brug i Byggeriet er i 5 etager (st-4. sal) med depotrum i tagetagen. Der er mindre erhverv i stueetagen mod Kongensgade. Alle boliger har en mindre nyere udestue. Der er 222 boliger fordelt på: 10 stk 1 vær 38 stk 2 vær 127 stk 3 vær 46 stk 4 vær 1 stk 5 vær

5 TILSTANDSRAPPORT SIDE 05 TILSTANDSVURDERING + TERMOGRAFI Når man snakker tilstandsrapport, så bliver især følgende undersøgt: Energiforsyning Tags tilstand Facadernes tilstand Fugtproblemer Isoleringsforhold Badeværelser: vvs + indretning Køkkener: vvs + indretning Kuldebroer Altaner Vinduer og døre Ventilationsanlæg Kælderetagen

6 TILSTANDSRAPPORT SIDE 06 KÆLDEREN Kælderen bærer generelt præg af at udefrakommende vand/fugt trænger ind i kælderen via kloaksystem og utætheder i kælderydervæggen. Fugtpåvirkningerne på kælderydervæggen skal reduceres for at bevare bygningens levetid. Feks. ved vandtætning og dræning på og omkring bygningen. Grundvandsforholdene og problemstillingen omkring hurtigt tilstrømmende vand, skal afklares ved geotekniske undersøgelser, samt ved TV-inspektion Ca. 20% af alle kælderydervæggens indv. overflader er fugtskadede og skal udbedres. Ca. 20 % af kældervæggenes indvendige overflader er beskadiget. Pulterrumsvægge er fugtskadede på den nederste del i områder flere steder i kælderen. Etageadskillelsen skal isoleret mod kælderen i det omfang som kan fysisk kan lade sig gøre, for at forbedre komforten i stueetage boligerne

7 TILSTANDSRAPPORT SIDE 07 FUNDAMENT Der skal udføres fundamentsforstærkninger på bygningen, da facaden revner. Der skal udføres udgravning for kontrol af fundamenter og pæle samt geotekniske undersøgelser. Se under facade. Gulve i trappeopgange og i vaskerum er med revner og nedslidt overflade. Her skal der udføres rengøringsvenlige overflader. De mindre vaskerier er flere steder nedslidte. Alle overflader skal renoveres. Soklen mod KG er med dårlig puds pga. fugtopstigning.

8 TILSTANDSRAPPORT SIDE 08 FACADER Facadefugerne er generelt for afdelingen ringe og skal skiftes inden for de næste 5-7 år. Facadestenene er i områder med ringe overfladebrænding. Stenene skal skiftes løbende. Facaderne er med sætningsrevner flere steder, efterfundering og kontrol af eksist. fundamenter ved udgravning er nødvendigt. Overliggere over øverste trapperumsvindue skal skiftes de fleste steder. Ved indgangstrapper, især i gården er mørtelfugerne nedbrudte. Facaderne er uden isolering der er kuldebroer over alt. Efterisolering af facaderne er nødvendigt for at fremtidssikre bygningen, samt for at reducere energiforbruget væsentligt.

9 TILSTANDSRAPPORT SIDE 09 ALTANER Ved første øjekast, ser altanerne pæne og velholdte ud, men efter en mere tilbundsgående besigtigelse, viser det sig at skaderne er mere omfattende. Hvis de eksist. altaner skal bevares, skal forankringen til murværket re-designes. Vores vurdering er at altanerne om 5-7 år er i så ringe stand, at de skal skiftes.

10 TILSTANDSRAPPORT SIDE 10 TAG Taget er af nyere dato, og uden væsentlige skader. Slidlagsbetonen skal udbedres, når fundamenterne er blevet forstærket/efterfunderet. Da varmetabet er størst via loftet og fordi flere boliger har problemer med opvarmningen, skal der isoleres mellem bolig og tagrum. VINDUER/DØRE Både døre og vinduer er generelt i fornuftig stand. Kælderdørene er dog slidte skal udskiftet inden for ca. 5 år. Energimæssigt lever kælderdøre og entredøre ikke op til nugældende krav, og skal udskiftes.

11 TILSTANDSRAPPORT SIDE 11 VVS & VENTILATION Varme: Varmeanlæggets levetid er overskredet (normalt år). Varmeanlægget er utidssvarende og med dårlig energiudnyttelse. Radiatorerne er placeret midt i lejlighederne og ikke ved de kolde vinduer og facader. Der er ingen radiatorer i køkken og bad. Varmesystemet bør skiftes komplet inden for 5-10 år. Ved ombygninger skal systemet udskiftes. Vand og faldstammer: Der skal jævnligt udføres udskiftning af rørsystemer for vand og afløb med øget driftudgifter til følge. Rørenes normale levetid er overskredet (vand normalt år og afløb normalt år). Forventet restlevetid ca. 5 år. Rørsystemet bør skiftes komplet inden for 5 år. Ved ombygninger skal systemet udskiftes. Ventilation Den eksist. ventilation i form af emhætter med kulfiltre og naturligt aftræk bidrager meget lidt til forbedring af indeklimaet i de enkelte boliger. Der bør etableres ventilationsanlæg med udsugning og indblæsning, med forvarmning af indblæsningsluftet, dette forbedrer indeklimaet i boligerne væsentligt, samt fjerner fugt fra boligerne.

12 TILSTANDSRAPPORT SIDE 12 KØKKEN (INDRETNING & VVS) Køkkenerne er utidssvarende og meget små. Alle installationer i køkkenet udskiftes. Emhætter erstattes af et nyt ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning, samt nye emhætter, så indeklimaet optimeres og lever op til tidens krav. BAD (INDRETNING & VVS) Badeværelserne er utidssvarende og meget små. Alle installationer i badeværelset skal udskiftes. Udsugning etableres via det nye ventilationsanlæg.

13 TILSTANDSRAPPORT SIDE 13 UDEAREALER Det indvendige gårdrum er renoveret i Trapper og ramper fra gården til kælderen er dog generelt meget nedslidte og betonskadede, alle skal skiftes. Der er ingen yderligere bemærkninger til gårdrummet. Marius Holsts Gade er et fælles uderum med afd 4. Det er planen, at Gaden, Marius Holsts Gade overdrages til boligforeningen. Set i lyset af Kommunens kommende planer om betalingsparkering og den interne parkeringsanalyse, vil der blive mangel på P-pladser til alle 3 afdelinger. Der kunne også ønskes flere private opholdssteder, et mere grøn byrum, bedre belysning (LED) samt udskiftning af belægningsoverflader. Endvidere er der planer om etablering af molokker (underjordiske affaldsbeholdere).

14 TILSTANDSRAPPORT SIDE 14 KONKLUSION Nye uderum i Marius Holsts Gade Afklaring af vandproblemer i kælderen Forstærkning af fundament Efterisolering af klimaskærm Renovering af altaner Opdatering af El og VVS til nuværende krav Nyt ventilationsanlæg Nye badeværelser og køkkener indenfor nuværende rammer Opdatering af nogle af boligerne ift. nuværende krav Elevator i nogle opgange

15 HVAD ER LANDSBYGGEFONDEN? SIDE 15 RENOVERING OG OMBYGNING AF ALMENE BOLIGER Man har 2 muligheder: A) ALMINDELIG VEDLIGEHOLD - Egne midler f.eks - Køkken - Bad - Vinduer B) HELHEDSPLAN: Fysisk opretning og udbedring - Støttede midler fra LBF f.eks - Betonskader - Indeklimaproblemer - Tilgængelighed - Sammenlægning af lejligheder - Udearealer/Miljøforbedring Landsbyggefonden - en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. - varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri samt administration for den almene boligsektor af pligtmæssige bidrag, og opkrævning af indbetalinger til landsdispositionsfonden m.v. Desuden forestår fonden analyseopgaver, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering samt en garantiordning m.v

16 HVAD ER LANDSBYGGEFONDEN? SIDE 16 HVORFOR FYSISK OPRETNING: - Bedre boliger for de nuværende beboere - Fremtidssikre boligerne - Sikre fortsat udlejning - Minimere vedligeholdelsesomkostningerne BYGGESKADER SAMMENLÆGNING TILGÆNGELIGHED UDEMILJØ For at finde ud af hvilke skader og slid, der er i afdelingen, udarbejdes der en tilstandsrapport. I denne afdeling er alle boligerne store og rumlige, så vi mener ikke, at der er belæg for at arbejde med sammenlægning af boliger. Normalt er det muligt at opnå støttelån til etablering af tilgængelighed i ca % af boligerne. Normalt vil LBF give støttelån med op til kr. pr. bolig til etablering af udearealer. LBF støtter ikke renovering af garager, asfalt og parkeringspladser.

17 HVAD ER LANDSBYGGEFONDEN? SIDE 17 STØTTE: - Støttede og ustøttede lån - Huslejestøtte - Driftsstøtte 5. DELSORDNING (ekstra støtte til de ustøttede lån) - 2/5 LBF - 1/5 Kommunen - 1/5 Kreditforeningen - 1/5 Boligforeningen

18 HVAD ER LANDSBYGGEFONDEN? SIDE 18 Her er et eksempel, der viser hvordan lbf, helhedsplan og huslejestigning hænger sammen. Pengene symboliserer huslejestigningen, og murstenene symboliserer, hvor mange penge der renoveres for.

19 HVAD ER LANDSBYGGEFONDEN? Her er vi nu sommer 2015 Oktober 2015 vinter 2015 vinter 2016 PROJEKTFORLØB - Besigtigelse af LBF (29. okt 2014) - Workshop, Hovedbestyrelse - Tilstandsrapport/skitser - Informationsmøde - Workshop 1-3 stk - Helhedsplan + økonomi - Indsendelse til LBF - Evt. supplerende undersøgelser - LBF- forhåndsgodkendelse - Udarbejdelse af økonomi og huslejestigning - Informationsmøde - Beboermøde godkendelse af projekt - Udarbejdelse af skema A - Indsendelse til LBF - Tilsagn fra LBF - Udarbejdelse af projekt - Udbud - Gennemførelse af projekt Afstemning ? SIDE 19

20 HVAD ER LANDSBYGGEFONDEN? SIDE 20 BEBOERINDVOLVERING: - Workshop, beboerinddragelse i processen - Godkendelse / afstemning

21 HVAD ER LANDSBYGGEFONDEN? SIDE 21 REGLER/ PLANER * materialer * parkering ØKONOMI * mest for pengene * vedligeholdelsesvenligt * fremtidssikret BYGNINGSREGLEMENT 2010 * brand * tilgængelighed * energiforbrug og -klasser FREMTIDS DRØMME * jeres ønsker * vores idébank * et godt projekt TEKNIK * rør * installationer * vand og varme RÅDGIVNING LANDSBYGGEFONDEN * Søge støtte * Regler * skemaer HÆLP TIL AT GRIBE ALLE BOLDENE!

22 SPØRGSMÅL SIDE 22

23 HELHEDSPLAN SIDE 23 HELHEDSPLAN AFD. 3 & 4 (HER OG NU) - Workshops og dialogmøder med Hovedbestyrelsen vedr. fælles renoveringsstrategi. - Udarbejdelse af materiale + info-møde - Urafstemning vedr. udearealer - Workshops vedr. jeres ønsker og en fremtidig renovering - Udeareal 1 etableres: Andreas Steenbergs Plads/Banegårdspladsen - Renovering/ombygning/tilbygning: f.eks. - elevator, - efterisolering, - større badeværelser, - sammenlægning af små lejligheder - tagboliger mm. - Udeareal 2 og 3 etableres: Gårdrummet og Marius Holst Gade

24 UDEAREALER SIDE 24 UDEAREALER - 7 mio. kr fra Realdania til alle 3 uderum. - Betalingsparkering i Horsens på alle offentlige gader og pladser. - Intern parkeringsundersøgelse i afd. 3, 4 og 4a. - Overdragelse af Marius Holst Gade - Fjernelse af eks. garager ved afd En sammenhængende plan for de 3 afdelinger og de 3 uderum. Situationsplan 1:1000

25 UDEAREALER SIDE 25 WORKSHOPS MED BEBOERNE VEDR. ANDREAS STEENBERGS PLADS

26 UDEAREALER SIDE 26

27 FORSLAG TIL TILGÆNGELIGHED SIDE 27 BYGNINGSREGLEMENT - TILGÆNGELIGHED DEN SELVHJULPNE * Indretning af badeværelser stk 1 Fri afstand i bade- og wc-rum Den fri afstand ud for wc-rummets sanitære installationer, som håndvask og wc, skal være mindst 1,1 meter. Større fri afstand øger komforten. En fri gulvplads på 1,3 1,3 meter gør det muligt for to personer at være i rummet på samme tid og giver rimelig plads til rengøring. Husk fri-feltet (1,5x1,5m), så man kan rotere i kørestolen. Ved indretning, som tager højde for eventuel pleje i hjemmet eller brug af kørestol er der endnu større behov f.eks. afstande ud for installationerne på mindst 1,5 meter, samt vinkel mellem toilet og håndvask. * Tilgængelighed stk 2 Adgang foran alle ved yderdøre, nødudgange mm (1,5 m x 1,5 m) stk 4 Døre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. (9M) Åbner døren imod personen, skal der være mindst 0,5 m ved siden af døren modsat dens hængselside. Højden af dørtrin må højst være 25 mm stk 1 Fælles adgangsveje min 1,3 m (skal en kørestol rotere kræver det et felt på 1,5 x 1,5 m) * Indretning af bolig stk 1 Gangbredde på min 1,3 m i entre, hvis der er skabe (anbefales dog 1,5m x1,5 m ift. tilgængelighed) Skal overholdes ved Almennyttigt nybyggeri! Badeværelsets størrelse Selvhjulpen plejekrævende ca. 5-7m 2 min 11 m 2

28 ANALYSE AF EKSISTERENDE FORHOLD SIDE m2 60 m2 68m2 4v B H6 2v 2v C 2v 2v C, lille 57 m2 2v H5 4v 2v 4v 65 m2 E H4 4v A A A 2v E E E B 4v E E E H1 1v 5v A, stor A A 5v PORT A, lille A A A 1v E E 44 m2 61 m2 66 m2 60 m2 68m2 H6 C C, lille 2v 2v 2v 2v 2v 2v H5 57 m2 4v 1. sal 2+ 62m2+90 m2 4v væg fjernet 1. sal, så begge 2 v 4v 65 m2 B 4v H4 4v A A A 2v H3 B D 4v H1 1v 4v A, stor 4v A A A A A A 1v H2 4v 44 m2 port 46 m2 OPGANGE - TYPER Principielt er der disse forskellige typer med lidt variationer. A 10 stk B 2 stk C 2 stk D 1 stk H 6 stk H1, H2, H3, H4, H5 og H6 E Erhvervslejemål i Kongensgade 2,4 og 6. Det er svært at placere en elevator i stueplan med mindre arealet kan tages fra erhvervslejemålene. Vignetter, karré-planer (stue + etage)

29 MULIGE TAGBOLIGER SIDE 29 Tagboligplan afd 3 mål 1:200 Ca. 5,5m x 18 m = 99 m2 Trappe Elevator Ca. 5,5m x 19m = 105 m2 Depotrum? Type 1, m 2 2 stk Ca. 5,5m x 16m = 88 m2 Ca. 5,5m x 16,5m = 90 m2 Elevator Trappe Ca. 5,5m x 12 m = 68 m2 Elevator Trappe Ca. 5,5m x 15,5m = 85 m2 Type 2, m 2 12 stk Ca. 5,5m x 12 m = 68 m2 Trappe Elevator Ca. 5,5m x 20m = 110 m2 Depotrum? Ca. 5,5m x 15,5m = 85 m2 Trappe Elevator Type 3, m 2 3 stk Ca. 5,5m x 16,5m = 90 m2 Elevator Trappe Ca. 5,5m x 15,5m = 85 m2 Ca. 5,5m x 15,5m = 85 m2 Ca. 5,5m x 15,5m = 85 m2 Type 4, m 2 3 stk Trappe Elevator Ca. 5,5m x 15,5m = 85 m2 Ca. 5,5m x 15,5m = 85 m2 Trappe Elevator Ca. 5,5m x 15,5m = 85 m2 Ca. 5,5m x 19m = 104 m2 Trappe Elevator Ca. 5,5m x 16m = 88 m2 Ca. 6m x 19m = 115 m2 Elevator Trappe Ca. 6m x 19m = 115 m2

30 SPØRGSMÅL SIDE 30

31 WORKSHOP SIDE 31 WORKSHOPS * Forventes afholdt i oktober ARBEJDSGRUPPER * I skal inddeles i grupper, og der vil være gruppearbejde. * Der skal være mellem 5-8 personer pr. gruppe (max 6 grupper). 4 MULIGE FOKUSOMRÅDER: - TILGÆNGELIGHED, SAMMENBYGNING OG OMBYGNING - NYE BADEVÆRELSER OG KØKKENER, (de uberørte boliger) - FACADERENOVERING OG ALTANER - UDEAREALER

32 HELIKOPTOR-BLIKKET SIDE 32 FREMTIDSSIKRING AF BEBYGGELSEN

33 SIDE 33 Der er ingen facitliste! 100 personer giver minimum 100 ideer

34 SIDE 34 SKAL KAN * Opretning af eventuelle byggeskader * * * Nye og større altaner * Ombygning af boliger mht. tilgængelighed * Nye badeværelser * Nye vinduer og døre * Efterisolering af facader * Nyt ventilationsanlæg * Elevator * Nye tagboliger * Udemiljø

35 ØNSKELISTE - OVERLIGGEREN SIDE 35

36 SIDE 36 VI VIL I DEN NÆRMESTE FREMTID INVITERE TIL WORKSHOP VEDR. BEBYGGELSENS FREMTID VI HÅBER I HAR LYST TIL AT VÆRE MED TIL AT FOR- ME FREMTIDENS AFD 3. I BERINGSGAARD, OG VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere