Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013"

Transkript

1 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014

2 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise indeholder en oversigt over, hvilke kurser med entreprenørskabsindhold, der blev udbudt i efterårssemestret 2013 på de 8 danske universiteter med sammenlagt indskrevne studerende. Analysens hovedkonklusioner er: Antallet af entreprenørskabsstuderende er steget med 7,5 % fra efteråret 2012 til efteråret Mængden af udbudte entreprenørskabskurser er steget med 10% fra efteråret 2012 til efteråret Fra tidligere effektforskning vides det, at studerende som deltager i entreprenørskab i højere grad end andre: Starter flere virksomheder Tjener flere penge som ansatte Antallet af iværksættere under 30 år er mere end fordoblet fra 3552 i 2008 til 8677 i Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

3 Om kortlægningen - Indledning Præsentationen indeholder en oversigt over, hvilke kurser med entreprenørskabsindhold der blev udbudt i efterårssemestret 2013 på de 8 danske universiteter med sammenlagt indskrevne studerende. Kortlægningen er gennemført på landsbasis siden efterårssemestret 2007 og danner dermed grundlaget for en udviklingsanalyse. I kortlægningen anvendes en kategoriseringsmetode, udviklet af Øresund Entrepreneurship Academy (2007), til at identificere og kategorisere kurser med entreprenørskabsindhold. En detaljeret beskrivelse af modellen findes i den seneste kortlægningsrapport*. I opgørelsen indgår ECTS-givende fag og kurser, som udbydes på de 8 danske universiteter. Oplysningerne i denne præsentation vil indgå i den samlede kortlægningsrapport, som omhandler hele uddannelsessystemet i skoleåret 2013/2014. Den samlede kortlægningsrapport bliver publiceret i november * Entreprenørskab fra ABC til ph.d. 2012/2013, side Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

4 Kursusudbud Antal kurser i alt inkl. historisk udvikling Antal kurser pr. universitet inkl. udvikling Antal studerende pr. kursus ( holdstørrelse ) Fordelingen af kurser på fagområder Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

5 Kursusudbud - Antal kurser i alt I efterårssemestret 2013 blev 163 entreprenørskabskurser udbudt. Det er en markant stigning i antal udbudte entreprenørskabskurser ift. efteråret I efterårssemestret 2013 blev der udbudt 10 pct. flere entreprenørskabskurser ift. efterårssemestret 2012, hvilket indikerer at stigningstendensen fra det seneste efterårssemester fortsætter. Et overblik over hele skoleåret ses først ved opgørelsen af det samlede skoleår 2013/ Efterår 2007 Efterår 2008 Efterår 2009 Efterår 2010 Efterår 2011 Efterår 2012 Efterår Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

6 Kursusudbud - Antal kurser pr. universitet SDU, CBS og AU står fortsat i efterårssemestret 2013 for størstedelen (68%) af universiteternes entreprenørielle kursusudbud. Særligt på CBS ses en stigning i antal udbudte entreprenørskabskurser. Men også på DTU og KU ses en stigning i kursusudbuddet sammenlignet med tidligere efterårssemestre. På de øvrige universiteter ses status quo eller en mindre stigning i antal udbudte kurser SDU CBS AU DTU KU AAU RUC IT-U Efterår 2007 Efterår 2008 Efterår 2009 Efterår 2010 Efterår 2011 Efterår 2012 Efterår 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

7 Kursusudbud - Antal studerende pr. entreprenørskabskursus Grafikken fortæller populært sagt, hvor mange studerende, der ville være i klasselokalet, hvis alle studerende valgte et entreprenørskabskursus. Det er altså i denne forbindelse bedst at ligge lavest. CBS og SDU har den mindste holdstørrelse, men også DTU s antal af kurser er højt sammenlignet med antal indskrevne studerende. På KU, IT-U og RUC er tendensen, at holdstørrelserne falder, mens den største stigning ses på AAU. Bemærk, at der ikke tages højde for tilgængeligheden af kurserne, årgange eller de planlægningsmæssige udfordringer CBS SDU DTU IT-U AU RUC KU AAU Efterår 2007 Efterår 2008 Efterår 2009 Efterår 2010 Efterår 2011 Efterår 2012 Efterår 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

8 Kursusudbud - Fordelingen af kurser på fagområder Igennem de seneste 3 efterårssemestre har Fonden undersøgt, på hvilke hovedområder entreprenørskabskurserne udbydes. I efteråret 2013 blev 66% af kurserne udbudt på det samfundsvidenskabelige område, hvilket er en lille stigning ift Modsat ses et lille fald på det tekniske og naturvidenskabelige område, hvor 26% af kurserne nu ligger. Det humanistiske uddannelsesområde står for ca. 5% af kurserne. Det sundhedsfaglige område var repræsenteret med fire kurser, dvs. ca. 2%. Kurserne ligger på økonomi-, jura- og Humaniora kommunikations- Samfundsvidenskab uddannelser Teknik og Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Andet Procent Efterår 2011 Efterår 2012 Efterår 2013 Består af kurser på ingeniør-, datalogiog naturfaglige uddannelser Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

9 Kursusniveau og ECTS-point Kursusniveau Antal gns. ECTS-point pr. universitet Samlet antal ECTS pr. universitet Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

10 Kursusniveau - Bachelor, kandidat, ph.d., executive Der ses ingen ændringer i fordelingen af de udbudte entreprenørskabskurser på tværs af niveau. Stigningen i antallet af kurser spreder sig over alle niveauer, dog med et lille fald i antallet af ph.d. kurser. Det er fortsat en overvægt af entreprenørskabskurser på kandidatniveau Bachelor Kandidat Ph.d. Executive Efterår 2007 Efterår 2008 Efterår 2009 Efterår 2010 Efterår 2011 Efterår 2012 Efterår 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

11 ECTS-point - Det gennemsnitlige antal ECTS pr. kursus pr. universitet Denne grafik giver et indtryk af, hvor stor fylde entreprenørskabskurserne har, målt på det det gennemsnitlige antal ECTS-point. RUC har igennem flere efterårssemestre vist tendens til et faldende antal ECTS-point pr. kursus. Der ses et fald på CBS, mens der er en lille stigning på KU, som fortsat i gennemsnit har flest ECTS-point pr. entreprenørskabskursus, hvorimod AAU s entreprenørskabskurser fortsat fylder mindst målt i ECTS-point. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Efterår 2007 Efterår 2008 Efterår 2009 Efterår 2010 Efterår 2011 Efterår 2012 Efterår ,0 KU CBS AU SDU IT-U DTU RUC AAU Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

12 ECTS-point - Samlet antal ECTS-point optjent pr. universitet i efterårene Denne grafik viser det samlede antal ECTS-point, optjent pr. universitet i entreprenørskabskurser i de seneste 6 efterårssemestre. Der optjenes flest ECTS-point i entreprenørskabskurser på CBS, SDU og AU. Der ses dog en markant stigning i optjente ECTS-point på DTU og KU, mens der er et lille fald på hhv. CBS og AU CBS SDU AU DTU KU AAU IT-U RUC Efterår 2008 Efterår 2009 Efterår 2010 Efterår 2011 Efterår 2012 Efterår 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

13 Studerende Samlet antal studerende Studerende pr. universitet Procent af samlet antal indskrevne studerende pr. universitet Kønsfordeling pr. universitet Kønsfordeling ift. samlet antal indskrevne studerende pr. universitet Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

14 Studerende på entreprenørskabskurser - Samlet antal studerende på entreprenørskabskurser I alt har de 163 entreprenørskabskurser i efteråret 2013 haft deltagere. Antallet af studerende er dermed steget med 7,5% ift. efteråret Dermed ses der en stabil sammenhæng mellem stigningen i antal kurser og antallet af studerende, der deltager Efterår 2007 Efterår 2008 Efterår 2009 Efterår 2010 Efterår 2011 Efterår 2012 Efterår 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

15 Studerende på entreprenørskabskurser - Studerende pr. universitet Antallet af entreprenørskabsstuderende er steget på både DTU, KU og SDU ift. efterårssemestret På AU ses et mindre fald, imens der er status quo på de øvrige universiteter. CBS har fortsat flest og SDU næstflest studerende på entreprenørskabskurser CBS SDU AU DTU KU AAU IT-U RUC Efterår 2007 Efterår 2008 Efterår 2009 Efterår 2010 Efterår 2011 Efterår 2012 Efterår 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

16 Studerende på entreprenørskabskurser - Procent af samlet antal indskrevne studerende pr. universitet I efteråret 2013 gik 3,8% af alle universitetsstuderende på et entreprenørskabskursus. Sættes antallet af entreprenørskabsstuderende i forhold til universiteternes samlede antal indskrevne studerende, har CBS, DTU og SDU fortsat de største andele. Andelen af entreprenørskabsstuderende er faldende på flere universiteter på trods af et stigende antal entreprenørskabsstuderende. Dette skyldes en generel stigning i det samlede antal indskrevne studerende på universiteterne i 2013 i samme periode. 12,0% 6,0% 10,0% 8,0% 4,0% 2,0% 0,0% CBS DTU SDU IT-U AU KU AAU RUC Efterår 2007 Efterår 2008 Efterår 2009 Efterår 2010 Efterår 2011 Efterår 2012 Efterår 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

17 Studerende på entreprenørskabskurser - Kønsfordeling pr. universitet på entreprenørskabskurser i efteråret Den samlede andel kvinder på entreprenørskabskurser i efteråret 2013 ligger på 39%, hvilket er et lille fald ift. efteråret Der ses et generelt fald i andelen af kvinder på entreprenørskabskurser på universiteterne, dog er der en stigning på RUC og DTU. Bemærk, at der ikke tages højde for den generelle kønsfordeling på de respektive universiteter. 70,0% 50,0% 60,0% 40,0% 30,0% 20,0% Efterår 2010 Efterår 2011 Efterår 2012 Efterår ,0% 0,0% IT-U KU RUC CBS AU SDU DTU AAU Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

18 Studerende på entreprenørskabskurser - Kønsfordeling ift. samlet antal indskrevne studerende pr. universitet Det generelle billede er, at andelen af kvinder på entreprenørskabskurser i efterårssemestret 2013 er lavere end den samlede andel af kvinder på det enkelte universitetet. På trods af et fald skiller IT-U sig stadig ud ved en meget større andel kvinder på disse kurser end generelt. På CBS og DTU er kønsfordelingen stort set den samme som den generelle på universitetet. Den relativt lave andel af kvinder på entreprenørskabskurser på DTU hænger fint sammen med den generelle kønsfordeling på DTU. 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% IT-U KU RUC CBS AU SDU DTU AAU Andel kvinder på Institutionen Andel kvinder i entreprenørskabsuddannelse - efterår 2010 Andel kvinder i entreprenørskabsuddannelse - efterår 2011 Andel kvinder i entreprenørskabsuddannelse - efterår 2012 Andel kvinder i entreprenørskabsuddannelse - efterår 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

19 Samlet konklusion Antallet af udbudte entreprenørskabskurser er steget fra 148 kurser i 2012 til 163 kurser i efteråret 2013 svarende til en stigning på 10%. Det er fortsat SDU, CBS og AU, som udbyder langt størstedelen af kurserne - 3 ud af 4 kurser. På CBS, som stadig står for det største antal deltagende studerende, ses den største fremgang i antal kurser, imens det er status quo på SDU og AU. På DTU, KU, RUC og ITU ses der også en stigning i antallet af entreprenørskabskurser. Antallet af entreprenørskabsstuderende i efterårssemestret 2013 er på 6.309, hvilket er en stigning på 7,5% i forhold til efteråret Samlet set er antallet af entreprenørskabsstuderende steget med 171% på 7 efterårssemestre (fra til 6.309). I alt har 3,8% af alle universitetsstuderende deltaget i et entreprenørskabskursus i efteråret Den tilsvarende andel var ligeledes 3,8% i efteråret Andelen af entreprenørskabsstuderende har således ikke ændret sig, trods en samlet stigning i antal. Dette skyldes en relativt markant stigning i det samlede antal indskrevne studerende (ca. 7%) i samme periode. Faktisk er antallet af indskrevne universitetsstuderende steget med 31% de seneste 7 år. Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

20 Samlet konklusion - fortsat 1 Størstedelen af entreprenørskabskurserne er placeret inden for samfundsvidenskab med 66%, men også inden for området teknik og naturvidenskab er entreprenørskabskurser godt repræsenteret med 26%. På humaniora og sundhedsvidenskab er udbuddet af entreprenørskabskurser begrænset. henholdsvis 5% og 2%, dog er der en lille stigning ift. efteråret Dette underbygger den udvikling, vi forventede sidste efterår, idet interessen er stigende inden for andre fagområder end samfundsvidenskab. Fordelingen af kurserne på henholdsvis bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau er forholdsvis stabil. Andelen af kandidatkurser er nu på 65%, mens ca. 27% af kurserne udbydes på bachelorniveau. Fordelingen af det samlede antal ECTS-point inden for entreprenørskabskurser hænger naturligvis sammen med antallet af entreprenørskabsstuderende. Dette betyder, at KU, SDU, CBS og AU har uddelt flest ECTS-point inden for entreprenørskabsundervisning. Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

21 Samlet konklusion - fortsat 2 Når man ser på det gennemsnitlige antal ECTS-point pr. entreprenørskabskursus, er der ikke markante udsving fra år til år. KU er traditionelt det universitet, hvor det gennemsnitlige antal ECTS-point pr. kursus er størst. I efteråret 2013 var det på KU 10,2 ECTS-point, og der er dermed en stigning fra 9,4 i efteråret Til sammenligning er det gennemsnitlige antal ECTS-point pr. kursus på AAU kun på 4,2. Der ses en tendens til, at entreprenørskabskurserne på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser er mindre i omfang (ECTS) sammenlignet med kurserne på samfundsvidenskab. Andelen af kvinder på universiteterne er overordnet 54%. Den samlede andel kvinder, som deltager i entreprenørskabskurser er faldet fra 42% i efteråret 2012 til 39% i efteråret Dermed er kvinderne underrepræsenteret på området. Det er særligt på SDU, AU og AAU, at mænd er overrepræsenteret på entreprenørskabskurserne. På DTU og IT-U er kvinder overrepræsenteret på entreprenørskabskurser. Dette skyldes, at den overordnede andel af kvinder på de to universiteter er relativ lav. Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Anklageskriftet præsenterer en række indicier for følgende påstand:

Anklageskriftet præsenterer en række indicier for følgende påstand: Anklageskrift Historisk har de danske universiteters uddannelser ændret status fra at være for de få til at være for de mange. Denne udvikling har været rigtig og naturlig i opbygningen af Danmark som

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1 Dagsorden for dialogmøde med Aarhus Universitet

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere