Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1

2 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING MARKANTE RESULTATER GENERALISERBARHED DEMOGRAFI Kønsfordeling Aldersfordeling GEOGRAFI Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORBEREDELSESKURSER De studerendes deltagelse i forberedelseskurser... 8 Kommentarer til forberedelseskurser DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE I FORHOLD TIL ANDRE JOURNALISTUDDANNELSER Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Årsager til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Deltagelse i andre optagelsesprøver Årsager til ikke at have Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet OPTAGELSESPRØVEN Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Antal optagelsesprøver inden studiestart PERSONLIG TILGANG TIL STUDIET Holdning til jobmuligheder INFORMATION OM UDDANNELSEN Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles oplysningsindsats Pjece om uddannelsen Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats BILAG 1. KOMMENTARER TIL OPTAGELSESPRØVEN TIL JOURNALISTUDDANNELSEN, EFTERÅR BILAG 2. KOMMENTARER TIL OPTAGELSESPRØVEN TIL FOTOJOURNALISTUDDANNELSEN, EFTERÅR

3 2. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) den 1. september Respondenterne udgør første halvdel af de optagne fra optagelsesprøven i ud af 134 nye studerende har svaret på undersøgelsen. Det giver en svarprocent på kun 75,4%, hvilket ligger væsentligt under forrige semesters svarprocent på 83%, som ellers også var lavere end tidligere. Det vil blive forsøgt imødekommet ved næste semesters undersøgelse. Af de, der har svaret på undersøgelsen, er 95 journaliststuderende og de resterende 6 er fotojournaliststuderende. 32 er kvinder og 69 er mænd. Ved angivelsen af køn og alder er der i undersøgelsen anvendt tal fra databasen over de optagne studerende, da det er mest præcist. Det vil i givet fald fremgå af den pågældende tabel. Bilag 1 og 2 viser de kommentarer, som de nye studerende, henholdsvis journalist- og fotojournaliststuderende, har givet til optagelsesprøvens delprøver. 3. Markante resultater I dette semester er der optaget flere mænd end tidligere. Dermed øges forskellen i andelen af mænd og kvinder. Forskellen på mændenes og kvindernes aldersgennemsnit er øget. Den ældste kvinde optaget er kun 24 år gammel. Aldersforskellen mellem fotojournaliststuderende og journaliststuderende udlignes. Halvdelen af de nye journaliststuderende vurderer kun sprogtestens sværhedsgrad til middel. Næsten halvdelen af mændene har tidligere påbegyndt en anden videregående uddannelse. Usædvanligt mange kvinder har ventet 2 år efter endt ungdomsuddannelse før de er påbegyndt uddannelsen på DMJX. Laveste andel målt, der finder information om uddannelserne i pjecerne. 4. Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor kun 75,4% i denne undersøgelse. Men det vurderes stadig til at være repræsentativt for hele semestrets studerende. Dog kan det i nogle tilfælde have betydning for de forskelle, der er i forhold til tidligere undersøgelser. Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, der har svaret på spørgsmålet. 5. Demografi 5.1 Kønsfordeling I dette semester er det endnu engang mændene, der udgør flertallet. Det ser tilmed ud til at være stigende over de seneste tre semestre. Figur 1 viser udviklingen over de seneste fem semestre. 3

4 Figur 1: kønsfordeling. Her er anvendt databasetal. 5.2 Aldersfordeling I tabellen nedenfor ses de journaliststuderendes aldersgennemsnit samlet set samt fordelt på køn set over de seneste seks semestre. Snittet adskiller sig ikke væsentligt fra forrige semester, men der er igen større forskel på mændenes og kvinders aldersgennemsnit, da mændene i snit er 24,1 år gamle, hvorimod kvinderne kun er 21,3 år gamle i snit. Samtidig er det påfaldende, at den ældste kvinde optaget i efterårssemestret kun er 24 år gammel. Det samlede gennemsnit for de journaliststuderende er 23,2 år. For fotojournalisternes vedkommende er aldersgennemsnittet 23,8 år. Det er noget lavere end i forårssemestret, hvor det var 25,4 år. Dermed udlignes forskellen mellem disse to grupper af studerende. Det er ikke sket før. Dog skal det pointeres, at der kun optages otte fotojournaliststuderende pr. semester, hvorfor aldersgennemsnittet let påvirkes. Tabel 1: Oplysninger om de nye journaliststuderendes alder. Her er anvendt databasetal. Mænd Kvinder Samlet Yngste og Yngste og Yngste Alderssnit Alderssnit Alderssnit ældste ældste ældste Efterår ,1 år 19 og 52 år 21,3 år 18 og 24 år 23,2 år 18 og 52 år og Forår ,1 år 20 og 44 år 22,0 år 20 og 30 år 23,1 år 20 og 44 år Efterår ,30 år 19 og 43 år 23,23 år 19 og 52 år 23,28 19 og 52 år Forår ,16 år 18 og 31 år 23,46 år 20 og 40 år 23,29 år 18 og 40 år Efterår ,44 år 19 og 35 år 23,40 år 18 og 50 år 23,42 år 18 og 50 år Forår ,68 år 19 og 51 år 21,61 år 19 og 28 år 22,27 år 19 og 51 år 4

5 6. Geografi 6.1. Primære bopæl de sidste 10 år I dette semester er der lidt færre studerende med rødder i Østjylland end i forrige semester. Som vanligt er der også færre studerende fra København i efterårssemestret i forhold til foråret. Ellers er der ikke de store forskelle. Tabel 2: Primære bopæl de seneste 10 år. Efterår 2012 Forår 2012 Efterår 2011 Forår 2011 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nordjylland 14 13,9% 13 11,6% 24 18,8% 13 10% Østjylland 25 24,8% 36 32,1% 38 29,7% 28 22% Midt- og Vestjylland 13 12,9% 14 12,5% 17 13,3% 23 18% Syd- og 11 10,9% 7 6,3% 9 7% 13 10% Sønderjylland Fyn 5 5,0% 3 2,7% 7 5.5% 13 10% København 21 20,8% 28 25,0% % 25 19% Nordsjælland 3 3,0% 1 0,9% 4 3,1% 5 4% Øvrige Sjælland 6 5,9% 8 7,1% 10 7,8% 9 7% Bornholm 1 1,0% Andet 2 2,0% 2 1,8% % Total % % % % Note: Nordjylland (postnr ), Østjylland (postnr ), Midt- og Vestjylland (postnr ), Syd - og Sønderjylland ( ), Fyn (postnr ), København (postnr ), Nordsjælland (postnr ), Øvrige Sjælland (postnr ). 6.2 Bopæl ved studiestart 80,2% af de nye studerende svarende til 80 personer - bor ved studiestart i Aarhus. Det er er et fald i forhold til i foråret, hvor det gjaldt 86,6%. 7. Uddannelsesmæssig baggrund 7.1 Ungdomsuddannelse Som det ses i figur 2, er det igen i dette semester kvinderne, der tegner sig for flertallet med en gymnasial baggrund. Samtlige kvinder har en studentereksamen, hvorimod mændenes andel er faldet til 93%. Det giver et samlet gennemsnit på 95%, hvilket er lidt under snittet i forrige semester. 5

6 Figur 2: Procentandel nye studerende med gymnasial uddannelse over perioden forår 2011 til efterår Videregående uddannelse Tabel 3 viser er en klar stigning i antallet af nye studerende, der tidligere har påbegyndt en anden videregående uddannelse. I dette semester er det næsten halvdelen af mændene, der har begyndt en videregående uddannelse. Det er det højeste tal de seneste seks semestre. For kvinderne gælder det cirka en tredjedel. Det lave tal fra sidste semester er tilsyneladende ikke en tendens, så teorien om en mere målrettet gruppe af studerende i forhold til valg af uddannelse holder ikke. Tabel 3: Andel af studerende der har påbegyndt eller afsluttet en videregående uddannelse for delt på mænd og kvinder, set over perioden forår 2010 til efterår Påbegyndt videregående uddannelse Mænd Kvinder Total Andel, der Andel, der Påbegyndt Påbegyndt har har videregående videregående afsluttet afsluttet uddannelse uddannelse denne*) denne*) Andel, der har afsluttet denne*) Efterår ,5% 7,3% 34,4% 6,3% 41,0% 6,9% Forår ,3% 4,5% 11,1% 0% 25% 2,7% Efterår ,2% 4,7% 38,1% 11,9% 32,8% 7% Forår ,4% 7,7% 28,8% 33,3% 26,0% 23,5% Efterår ,7% 16,7% Forår ,9% 11,1% 17,8% 0% 23,2% 7,7% *)Bemærk, at der er meget få respondenter i disse kategorier. Nedenfor ses de uddannelser, som nogle af de nye studerende har påbegyndt tidligere Økonomi på Københavns universitet TEKO - designteknolog Audiologopædi på KU. Retorik på KU Litteraturhistorie, Aarhus Universitet Læreruddannelse Nordisk - sprog og litteratur filosofi bachelor i Aarhus Tysk Kultur, Litteratur og Sprog Statskundskab 6

7 KEA - Designteknologi Sambas RUC Lærer + nordisk SDU Serviceøkonom tysk sprog, litteratur og kultur på Aarhus Universitet Landskabsarkitekt uddannelsen på LIFE, Kbh Læreruddannelsen på Zahles, Kbh Jura, Københavns Universitet Fysik, Aarhus Universitet Jura, idéhistorie Jura på Aarhus Universitet Ha.almen på ASB Jura på AU Finansøkonom - Erhvervsakademiet Aarhus Læreruddannelsen Fransk på Københavns Universitet Statskundskab (København Universitet) Den Frie Lærerskole Dansk, historie og pædagoguddannelsen. Fysik, AU Nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet Hærens Officersskole Lærerseminarium, SDU Negot i Spansk Humanistisk basisstudium på Roskilde Universitets Center Medialogi og folkeskolelærer Læreruddannelsen i Aarhus - dengang hed det Aarhus Dag- og Aftenseminarium læreruddannelse International Communication and Multimedia, Aarhus uni - Herning BA Marketing and Management Communication Handelsøkonom Filosofi, Århus Universitet Medialogi, Aalborg universitet Almen Engelsk - AAU Bachelor i Dansk på KU. 7.3 Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Figur 3 på næste side viser antallet af år mellem ungdomsuddannelse (UU) og studiestart på DMJX. I dette semester er der sket i fald i antallet nye studerende, der starter efter 0 eller 1 år efter afsluttet UU. Flertallet har denne gang 3 år mellem UU og studiestart. Det gælder også, som tabel 4 viser, når man ser på de to køn hver for sig, at der er en tendens til, at der blandt dette semesters nye studerende er flere, der har ventet længere end vanligt med at gå i gang med uddannelsen. Helt usædvanligt er næsten halvdelen af kvinderne først begyndt efter 2 år. 7

8 Figur 3: Andel af studerende der bruger hhv. et til flere end fem år mellem UU og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i forår 2011 til efterår Grundet usikkerhed om tallene fra efterår 2011 er disse udeladt. Tabel 4. Andel af studerende der bruger hhv. et til flere end 5 år mellem UU og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, fordelt på mænd og kvinder, fra forår 2011 til efterår Grundet usikkerhed om tallene fra efterår 2011 er disse udeladt af tabellen. Mænd F11 Mænd F12 Mænd E12 Kvinder F11 Kvinder F12 Kvinder E ,7% 4,5% 3,1% 13,5% 6,7% 9,4% 1 32,3% 30,3% 18,8% 23,1% 55,6% 12,5% 2 21,5% 22,7% 18,8% 36,5% 20,0% 43,8% 3 16,9% 6,1% 20,3% 11,9% 2,2% 21,9% 4 6,1% 12,0% 6,3% 17,3% 6,7% 9,4% 5 4,6% 7,6% 10,9% - 2,2% 3,1% Flere end 5 7,7% 16,7% 21,9% 7,7% 6,7% - 8. Forberedelseskurser 8.1. De studerendes deltagelse i forberedelseskurser Andelen af nye studerende, der har deltaget i et forberedelseskursus ligner til forveksling niveauet for de øvrige efterårssemestre se figur 4. I dette semester ligger andelen på 47%, hvilket er højere end i foråret, men det er fuldt ud på niveau med efterårssemestrene generelt. Der er ikke nogen indlysende forklaring på denne forskel. Kommentarer til forberedelseskurserne ses i boksen under grafen. Figur 4: Andel af studerende der har deltaget i et forberedelseskursus, i perioden efterår 2008 til efterår

9 Kommentarer til forberedelseskurser. Kurserne har været ensformige. Mit problem har primært været eksamensangst ved prøverne, så jeg kan ikke klantre kurserne for at have været dårlige. Det klæder en rigtig godt på, og er en stor hjælp. Jeg tror ikke jeg har havde klaret optagelsesprøven direkte, uden opholdet. Mit kursus var kort, men det gav redskaberne til at klare sig igennem en optagelsesprøve. God hjælp til at klare optagelsesprøven! Jeg tror helt sikkert, at opholdet var den primære grund til, at jeg bestod prøven. Kurset var ikke decideret rettet mod optagelsesprøven, men jeg fik meget ud af kurset alligevel Det hjalp mig rigtig godt Fint Det, jeg føler hjalp mest på optagelsesprøven, var en bevidstgørelse af de krav, journalisthøjskolen stiller til skriveøvelserne. Det hjalp mig rigtig meget. Jeg var forberedt på de udfordringer, jeg ville støde på i optagelsesprøven Det var rigtig godt at have med i bagagen. Jeg synes weekendkurset var godt. Der fik jeg en fornemmelse af, hvordan prøven skulle foregå, hvilket jeg ellers ikke havde den fjerneste ide om. Der var ikke noget fotoundervisning på skolen. Jeg gik på Grundtvigs Højskole og var med til 3 undervisningsgange med en underviser, jeg ikke rigtig følte gav mig noget som helst. Så valgte jeg maleri i stedet. (Men jeg blev forberedt på optagelsesprøve indirekte via andre fag ex. filosofi, eksistentialisme mv.) Det var super! Følte mig godt klædt på til især sprogdelen og de to skriveopgaver Det var meget givende at være på højskole. Der blev jeg præsenteret for de journalistiske redskaber, arbejdede med artikler, reportager, features, radio/tv samt deltog i et intensivt forberedende kursus, "journalistdrømme" op til optagelsesprøven, hvor jeg blev testet i skrivefærdigheder, almen viden og grammatik. 9. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i forhold til andre journalistuddannelser 9.1. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Som vanligt har langt de fleste nye studerende haft DMJX som 1. prioritet, da de skulle vælge uddannelse. I dette semester er det hele 99% svarende til 100 studerende ud af de 101, der har svaret på undersøgelsen. Figur 5 viser udviklingen over de seneste syv semestre, og den viser tydeligt, at andelen generelt er høj. Figur 5: Andel studerende, der har valgt DMJX som 1. prioritet, set over perioden efterår 2009 til efterår

10 9.1.1 Årsager til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Tabel 5 viser de nye studerendes årsager til at have valgt DMJX som 1. prioritet. Som vanligt er det DMJXs ry og omdømme samt Faglige årsager, der er de mest valgte. Geografiske årsager skiller sig ud i dette semester med hele 42,6%, men set over de seneste fem semestre, så er det tendensen, at denne årsag tillægges mere betydning på efterårssemestrene. De øvrige årsager ligger stort set på niveau. De nye studerendes kommentarer kan ses i boksen på næste side. Tabel 5: Fordeling af årsager til studerendes valg af DMJX som 1. prioritet, set over perioden efterår 2010 til efterår Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100%. Efterår Forår DMJXs ry / omdømme Faglige årsager Størst kendskab til DMJX Geografiske årsager Forventninger til / viden om optagelsesprøven Eneste uddannelsessted med en fotojournalistuddannelse Andre årsager ,2% 70,5% 62,4% 69,6% 35,6% 34,8% 42,6% 25,9% 11,9% 21,4% 5,9% 6,3% 5,9% 11,6% Efterår 2011 Forår 2011 Efterår ,3% 70,1% 72,3% 64,1% 67,9% 65,2% 30,5% 28,5% 35,7% 39,8% 30,7% 33,9% 16,4% 15,3% 8,9% 3,1% 3,6% 5,4% 8,6% 7,3% 11,6% Nedenfor ses de kommentarer, som de nye studerende angiver i forhold til at vælge DMJX som 1. prioritet En fornemmelse af at føle, at man passer ind i faget. Den har fortsat et ry for værende den "rigtige" journalistuddannelse. Samtidig tiltaler det mig, at det er en praktisk uddannelse, hvor mit indtryk er, at de andre er mere teoretiske. I forhold til RUC slipper man for 2 basisår. Intet krav om gennemsnit eller at have haft fag på bestemte niveauer. Journalistik var det eneste, jeg havde lyst til at læse, og det skulle gerne være på DMJX, da jeg har fået det indtryk, at SDU er mere "akademisk", hvor DMJX er en håndværksuddannelse. mere praktisk orienteret end SDU Det var min eneste prioritet. Og vi ville gerne flytte til Jylland, min kæreste og jeg. Eneste jeg ville ind på. Gad ikke supplere med fremmedsprog for at søge ind på SDU. Søgte tvm på mediehøjskolen i Kbh. som 1. prioritet. Anser uddannelsen for at være "håndværksmæssig" frem for akademisk (RUC/SDU) Odense er en lille kedelig by, Aarhus er mindre kedelig. DMJX har fokus på kreativitet og håndværk. Længere praktikperiode og bedre mulighed for at komme til udlandet under uddannelse. Professionsbachelor. 9.2 Deltagelse i andre optagelsesprøver 27 af de 101, der har svaret på undersøgelsen svarende til 26,7% - har deltaget i en anden optagelsesprøve alle på SDU. Dette tal er en del højere end forårets 11,6%. Igen er det tendensen, at andelen er højere om efteråret end om foråret. Det kan skyldes, at SDU s journalistuddannelse ikke har studiestart om foråret, hvorfor de, der ønsker studiestart i februar, ikke søger ind på SDU. 10

11 9.2.1 Årsager til ikke at have Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Kun en af de adspurgte har ikke haft DMJX som førsteprioritet, og har ikke knyttet nogen kommentarer hertil. 10. Optagelsesprøven Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Tabel 6 viser de nye studerende på journalistuddannelsens vurdering af deres optagelsesprøve. Lidt usædvanligt vurderer næsten halvdelen sprogtestens sværhedsgrad til middel. Den bliver ellers normalt vurderet sværere. Hele 25,3% vurderer Find kernen til at være let. Det er heller ikke helt som vanligt. Til gengæld er det helt på niveau med tidligere, at ca. halvdelen vurderer videnstesten til at være svær. Tabel 6: Journaliststuderendes vurdering af delopgavernes sværhedsgrad i optagelsesprøven. Delopgave Let Middel Svær Ved ikke I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 95 Find kernen 24 25,3% 54 56,8% 14 14,7% 3 3,2% 95 Sprog og idé 13 13,7% 50 52,6% 28 29,5% 4 4,2% 95 Sprog 18 19,0% 47 49,5% 26 27,4% 4 4,2% 95 Viden 10 10,5% 39 41,1% 43 45,3% 3 3,2% 95 Tekst til evt. samtale 37 39,0% 47 49,5% 2 2,1% 9 9,5% 95 Tabel 7 viser de nye studerende på fotojournalistuddannelsens vurdering af deres optagelsesprøve. Der er som altid kun ganske få respondenter i denne gruppe, så det er begrænset, hvor meget, der kan konkluderes ud fra deres svar. Dog er det lidt usædvanligt, at kun 33,3% vurderer videnstesten til at være svær. Tabel 7: Fotojournaliststuderendes vurdering af delopgavernes sværhedsgrad i optagelsesprøven. Delopgave Let Middel Svær Ved ikke Antal Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 6 Indsend billeder ,3% 1 16,7% Ide og formidling 1 - Foto i marken 1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% Ide og formidling ,7% 4 66,7% 1 16,7% Sprog 1 16,7% 2 33,3% 3 50,0% Viden 1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% Tekst til samtale 2 33,3% 4 66,7% Antal optagelsesprøver inden studiestart I dette semester er 74,3% af de nye studerende kommet ind efter et forsøg på optagelsesprøven. Det er et mindre fald i forhold til forårssemestret. Men set over de seneste fem semestre, er det på niveau se tabel 8. Denne gang er der dog en lille håndfuld, der har deltaget i prøven tre gange eller mere. Det er en lille stigning. 11

12 Tabel 8: Antal optagelsesprøver per studerende, set over perioden efterår 2010 til efterår Antal Efterår 2012 Forår 2012 Efterår 2011 Forår 2011 Efterår 2010 prøver Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent ,3% 89 79,5% 90 70% 97 77% 77 67% ,8% 21 19,0% 34 27% 26 21% 30 26% 3 1 1,0% 2 1,8% 4 3% 2 2% 7 6,1% 4 2 2,0% ,0% % 1 0,9% 11. Personlig tilgang til studiet Holdning til jobmuligheder Nedenfor i tabel 9 ses udviklingen i de nye studerendes holdninger til de jobmuligheder, de står overfor, når de afslutter deres uddannelse. Troen på, at der er jobs at få, er faldende. Til gengæld stiger troen igen på, at de bedste altid vil kunne få job. Det ser også ud til, at de nye studerende er mere målrettede med deres uddannelse end tidligere, da andelen af de, der ikke nødvendigvis vil beskæftige sig med journalistik efterfølgende, er faldende. Tabel 9: Studerendes holdning til jobmuligheder efter uddannelsen, set over perioden efterår 2010 til forår Efterår 2012 Forår 2012 Efterår 2011 Forår 2011 Når jeg er uddannet vil der sikkert være jobs. 6,0% 9,8% 11,7% 7,9% Journalistik er min store interesse, hvorfor den 29,8% 33,4% jobmæssige situation ikke er vigtig. 25% 28,6% De bedste journalister vil altid kunne få job. 41,7% 39,3% 38,3% 38,1% Jeg ser uddannelsen som en personlig udvikling, og det er derfor ikke sikkert, at jeg vil beskæftige med 9,5% 13,4% 14,1% 19,1% journalistik bagefter. Ingen af de ovenstående. 9,5% 4,5% 7,0% 4,8% Ved ikke. 3,6% 0% 3,9% 1,6% 12. Information om uddannelsen 12.1 Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles oplysningsindsats Ikke overraskende er det igen for dette semesters nye studerende hjemmesiden og Familie og venner/bekendte, der er de primære kilder til information om uddannelserne. Men for hjemmesidens vedkommende er andelen faldende. Det gælder også for Andre steder på internettet og pjecen om uddannelsen. Andelen, der har hentet information i sidstnævnte er bemærkelsesværdig lav i dette semester. Til gengæld ser det ud som om, at andelen, der henter information hos studievejeledningen, er stigende. Biblioteket som informationskilde er erstattet med UG.dk, da flere tidligere har angivet den hjemmeside som kilde til information. Derimod har bibliotekerne som kilde været faldende over mange semestre til et meget lavt niveau, hvorfor de ikke længere er med. Da UG.dk er ny som kilde i denne undersøgelse, er der kun data for dette semester. 12

13 Tabel 10: Informationskilder til oplysninger om uddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, set over perioden efterår 2011 til efterår Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100%. Efterår 2012 Forår 2012 Efterår 2011 Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Total Studievejledning på DMJX Studievejledning på tidligere uddannelsessted Studievalg Åbent Hus på DMJX DMJXs hjemmeside Andre steder på Internettet DMJXs pjece om uddannelsen Familie og venner/bekendte Omtale af optagelsesprøven i dagspressen UG.dk Orientering om uddannelse på gymnasier/ HF Andet 8,7% 9,4% 8,9% 1,5% 4,4% 2,7% 10,1% 6,3% 8,9% 10,5% 13,3% 11,6% 5,8% 18,8% 9,9% 10,5% 20,0% 14,3% 31,9% 37,5% 33,7% 28,4% 31,1% 29,5% 63,8% 71,9% 66,3% 76,1% 82,2% 78,6% 26,1% 15,6% 22,8% 47,8% 22,2% 37,5% 1,5% 12,5% 5,0% 6,0% 13,3% 8,9% 58,0% 56,3% 57,4% 62,7% 33,3% 50,9% 37,7% 25,0% 33,7% 41,8% 26,7% 35,7% 33,3% 37,5% 34,7% ,7% 15,6% 10,9% 14,9% 6,7% 11,6% 10,1% 9,4% 9,9% 9,0% 13,3% 10,7% 7,0% 4,8% 6,3% 11,6% 9,5% 10,9% 14,0% 16,7% 14,8% 32,6% 40,5% 35,2% 87,2% 81,0% 85,2% 28,0% 38,1% 31,3% 8,1% 14,3% 10,2% 53,5% 54,8% 53,9% 31,4% 19,1% 27,3% ,6% 4,8% 9,4% 12,8% 7,1% 10,9% 13

14 Nedenfor er listet de øvrige kilder, som de nye studerende har anvendt til at få information om uddannelsen. Brobygning i gymnasiet Har en ven, der netop er dimitteret. Ham har jeg snakket meget med. Rådgiver der spurgte til ønsker, drømme og interesser, der foreslog dmjx. Ophold på Vallekilde Højskole Primært Askov Højskole På højskole, generelt bare gennem snak med andre mennesker På Rødding Højskole. Askov Højskole Højskole Igennem højskolen Pjece om uddannelsen. Af tabel 11 fremgår det, at andelen, der har læst pjecen, samlet er kun på 13,9% for dette semesters studerende. Det er det laveste tal målt. Tabel 11: Andel studerende der har læst DMJXs pjece om uddannelsen fordelt på mænd og kvinder. MÆND KVINDER TOTAL Efterår ,0% 15,6% 13,9% Forår ,9% 24,4% 20,5% Efterår ,7% 33,3% 28,9% Forår ,9% 56,6% 46,4% Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats. Jeg er ikke sikker på, hvad der menes med studienummer, så jeg har skrevet mit id nummer fra Moodle...? Jeg synes, at man kunne oplyse, det at bruge bærbar computer, er nødvendigt, når man bliver optaget. En fremragende introduktion til DSR. Det er meget flot, at uddannelsesstedet påpeger vigtigheden af studenterinddragelse. Det kunne man lære meget af på næsten samtlige universiteter i DK og resten af Europa. Mere udførlig og ordnet information om optagelsesprøven. Startskuddet burde modtages som vedhæftet fil og ikke som link i en mail. Der var mange fra mit hold, inkl. mig selv, der opdagede startskuddet ret sent. Det er ikke noget der har været relevant for mig, men jeg synes det ville være godt, hvis man får at vide, hvordan man har klaret optagelsesprøven. Hvis man var lige ved og næsten klarede den, så kan man roligt prøve igen. Hvis man derimod er rigtig langt fra, så ved man hvor man skal forbedre sig, eller også kan man helt droppe drømmen. Uddannelsen egner sig lige så godt til ældre studerende. Mange, der lidt oppe i alderen og endnu ikke har valgt, er næppe vidende om muligheden for at komme ind på optagelsesprøve, som er relevant, når man ikke har studeret længe. Dette kunne være et "nyt" segment mht. oplysning. 14

15 Bilag 1. Kommentarer til optagelsesprøven til journalistuddannelsen, efterår 2012 Hvordan vil du vurdere opgaven "Tekst til eventuel samtale"? God måde at få sig 'skrevet igang på' Jeg fik en standby-plads ved optagelsesprøven i 2011, så jeg har svært ved at huske de forskellige dele i optagelsesprøven. Jeg fik en standbyplads, så tog prøven i Kan ikke huske den. Jeg kan ikke huske den. Det var rart med en opgave at varme op på (i og med at den ikke telte med i den samlede vurdering). Hvordan vil du vurdere opgaven "Sprog og idé"? Det var lækkert, at man fik lov til at være kreativ. Det kunne være svært at komme på idéen, men når man først havde fået den, var det bare at skrive løs. -fantastisk! At skulle "agitere til pligten om at være glad" var en spøjs formulering. Jeg fik en standby-plads ved optagelsesprøven i 2011, så jeg har svært ved at huske de forskellige dele i optagelsesprøven. Meget subjektiv bedømmelse af afleveret materiale. Jeg fornemmer, at opgaven skal under en hat, der hedder kreativitet. Hvis det er det den skal, kunne den godt udfordre kreativiteten noget mere. god opgave, hvor man virkelig skulle have den kreative del af hjernen aktiveret på 3 forskellige måder. Hvordan vil du vurdere opgaven "Find Kernen"? Opgaven var meget indlysende. Den var nærmest for simpel, og det gjorde mig usikker på, om jeg overhovedet havde forstået opgaven. Det kommer an på, hvordan den bliver bedømt. Det var let at finde, hvad der var kernen, men kunne være svært at sætte det op i en god "journalistisk" tekst. Jeg fik en standby-plads ved optagelsesprøven i 2011, så jeg har svært ved at huske de forskellige dele i optagelsesprøven. Men det sværeste når man har arbejdet med vinkling, rubrik, underrubrik og anslag før var den meget ligetil. 15

16 Hvordan vil du vurdere opgaven "Sprogtest"? Jeg fik en standby-plads ved optagelsesprøven i 2011, så jeg har svært ved at huske de forskellige dele i optagelsesprøven. Jeg har ingen fornemmelse af om jeg lige netop klarede den, eller om det var super godt. Den er meget hyggelig. Naboord er dog crazy udfordrende. Hvordan vil du vurdere opgaven "Videnstest"? I forhold til sidste virkede den noget sværere. Men man ved jo samtidig, at alle ens "konkurrenter" får den samme test. Jeg fik en standby-plads ved optagelsesprøven i 2011, så jeg har svært ved at huske de forskellige dele i optagelsesprøven. Der var flere spørgsmål, hvor jeg svarede på intuition. Heldigvis var den for det meste god nok. sværere end de tidligere år. Efter videnstesten var jeg overbevist om, at jeg ikke ville blive optaget. 16

17 Bilag 2. Kommentarer til optagelsesprøven til fotojournalistuddannelsen, efterår Hvordan vil du vurdere den første prøve (indsendelse af billeder)? Jeg havde/har ingen erfaring med at tage billeder, og det var svært og grænseoverskridende at skulle finde en person og tage billeder af personen. Hvordan vil du vurdere opgaven "Ide og formidling 1 Foto i marken"? Let forstået på den måde at jeg synes emnet var tilpas bredt til at meget kan høre ind under emnet "mennesker og nærmiljø". Det var også grænseoverskridende, men jeg fandt hurtigt nogle mennesker, jeg måtte følge rundt i et par timer. Hvordan vil du vurdere opgaven "Ide og formidling 2 Vælg fotografier og skriv en tekst"? Det der var det svære ved opgaven var tidspresset da man var tilbage på Journalisthøjskolen. Samtidig fik man også rigtig en fornemmelse af at det var vigtigt at man faktisk havde talt med de mennesker man havde fotograferet for at få en ordentlig tekst med. Her var det værste ligesom overstået, men det at udvælge billeder, som man gerne vil bedømmes på, er svært. Hvordan ved man lige, man har valgt de bedste? Hvordan vil du vurdere opgaven "Tekst til samtale"? Ingen kommentarer. Hvordan vil du vurdere opgaven "Sprogtest"? Nogen opgaver i sprogtesten var sværere og jeg løste dem nærmest udelukkende med udelukkelsesmetoden (ord for ord). Komma Rules! Hvordan vil du vurdere opgaven "Videnstest"? Ingen kommentarer. Hvordan vil du vurdere optagelsessamtalen? Der var en rigtig fin stemning - og særligt de to studerende (Sebastian og...?) hjalp til at berolige inden samtalerne. Min oplevelse af samtalen er god. Jeg synes casen var spændende, selvom tiden var kort. Utrolig behagelig oplevelse i Havde prøvet det en gang før, så jeg havde bedre forudsætninger for at forberede mig. Første gang var den svær. Nogle ting kunne være svært at få formuleret helt konkret, særligt efter en lang dag. De fleste spørgsmål kom dog ikke som nogen overraskelse. Med middel mener jeg, at den var tilpas. Det var en rigtig fin oplevelse, men jeg ville ikke kalde samtalen let, da du på meget kort tid skal løse en opgave og også skal komme med nogle gode 17

18 og fornuftige svar til spørgsmålene i samtalen. Jeg følte, at jeg klarede mig helt vildt dårligt. De blev ved at spørge, hvorfor jeg gerne vil være journalist, gennem hele samtalen, og jeg følte ikke jeg kunne svare ordentligt på nogen af deres spørgsmål. Stille og rolig, men også en smule ligegyldig og det virkede meget præget af lotteri, om man kom ind eller ej. 18

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 (Juni 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse UNDERSØGELSE AF NYE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010 på Journalisthøjskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 (Juli 2015 Christina Falkenberg) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 (November 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Efteråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010 på Journalisthøjskolen 1 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5 5.1. Primære bopæl de

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 1 af 26 Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 2 af 26 1. Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.... 1 1. Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0%

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0% Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2011 3K i Århus (svarprocent: 77,4%) 1. Hvor har du hørt eller set noget om 3K-uddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere x) www.viauc.dk/3k

Læs mere

Optag bachelor KUA 2014

Optag bachelor KUA 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag bachelor KUA 0 Profil af de studerende 0--0 Forord Profilen på de nyoptagne studerende baserer sig på data trukket fra STADS torsdag den. november. Antallet

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen 1. Kønsfordeling - 49 respondenter pige dreng i alt København 10 21 31 Aalborg 9 9 18 I alt 19 30 49 2. Hvornår blev du interesseret

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

Bolig. Fandt det udenlandske universitet bolig til dig? Nej. Hvis nej hvordan fandt du bolig? Jeg fandt bolig gennem søgning på internettet.

Bolig. Fandt det udenlandske universitet bolig til dig? Nej. Hvis nej hvordan fandt du bolig? Jeg fandt bolig gennem søgning på internettet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi, cand.oecon Navn på universitet i udlandet: Université libre de Bruelles Land: Belgien Periode: Fra: 1.2.2013 Til: 1.7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg så det som en god mulighed for at prøve at læse på et andet universitet og få snakket spansk.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg så det som en god mulighed for at prøve at læse på et andet universitet og få snakket spansk. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik Navn på universitet i udlandet: Universitat de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: feb 2012 Til: juli 2012 Udvekslingsprogram: ERASMUS Hvorfor

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en 9. klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år 1. I dette notat

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Queen s University of Belfast Land: Nord Irland Periode: Fra:29/1-2014 Til:14/6-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia Land: United Kingdom Periode: Fra: 1. sept. 2011 Til: 31 dec. 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat Land: Spanien Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt at læse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskameriakansk sprog litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskameriakansk sprog litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskameriakansk sprog litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: La Universidad de Salamanca (USAL) Land: Spanien Periode:

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur Navn på universitet i udlandet: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Land: Tyskland Periode: Fra: April 2013

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 88 studerende den 20. januar 2017.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: City University London Land: UK Periode: Fra:September 2012 Til:Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk, sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk, sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk, sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Georg August Universität Göttingen Land: Tyskland Periode: Fra:1/3-2013 Til:

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie og Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Oxford Brookes University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie og Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Oxford Brookes University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Historie og Engelsk Navn på universitet i udlandet: Oxford Brookes University Land: England Periode: Fra:15-09-2012 Til:21-12-2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Sydney Land: Australien Periode: Fra: 27.03.12 Til: 06.07.12 Udvekslingsprogram: Jura Hvorfor

Læs mere

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod Emnevalg: Journaliststuderendes generelle holdning til kommunikationsuddannelsen, og den anden vej rundt, de kommunikationsstuderendes holdning til de journaliststuderende. Målgruppe: Journaliststuderende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Montana Land: USA Periode: Fra:1/9-2010 Til:20/12-2010 Udvekslingsprogram: Statskundskab

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere