Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1

2 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING MARKANTE RESULTATER GENERALISERBARHED DEMOGRAFI Kønsfordeling Aldersfordeling GEOGRAFI Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORBEREDELSESKURSER De studerendes deltagelse i forberedelseskurser... 8 Kommentarer til forberedelseskurser DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE I FORHOLD TIL ANDRE JOURNALISTUDDANNELSER Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Årsager til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Deltagelse i andre optagelsesprøver Årsager til ikke at have Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet OPTAGELSESPRØVEN Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Antal optagelsesprøver inden studiestart PERSONLIG TILGANG TIL STUDIET Holdning til jobmuligheder INFORMATION OM UDDANNELSEN Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles oplysningsindsats Pjece om uddannelsen Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats BILAG 1. KOMMENTARER TIL OPTAGELSESPRØVEN TIL JOURNALISTUDDANNELSEN, EFTERÅR BILAG 2. KOMMENTARER TIL OPTAGELSESPRØVEN TIL FOTOJOURNALISTUDDANNELSEN, EFTERÅR

3 2. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) den 1. september Respondenterne udgør første halvdel af de optagne fra optagelsesprøven i ud af 134 nye studerende har svaret på undersøgelsen. Det giver en svarprocent på kun 75,4%, hvilket ligger væsentligt under forrige semesters svarprocent på 83%, som ellers også var lavere end tidligere. Det vil blive forsøgt imødekommet ved næste semesters undersøgelse. Af de, der har svaret på undersøgelsen, er 95 journaliststuderende og de resterende 6 er fotojournaliststuderende. 32 er kvinder og 69 er mænd. Ved angivelsen af køn og alder er der i undersøgelsen anvendt tal fra databasen over de optagne studerende, da det er mest præcist. Det vil i givet fald fremgå af den pågældende tabel. Bilag 1 og 2 viser de kommentarer, som de nye studerende, henholdsvis journalist- og fotojournaliststuderende, har givet til optagelsesprøvens delprøver. 3. Markante resultater I dette semester er der optaget flere mænd end tidligere. Dermed øges forskellen i andelen af mænd og kvinder. Forskellen på mændenes og kvindernes aldersgennemsnit er øget. Den ældste kvinde optaget er kun 24 år gammel. Aldersforskellen mellem fotojournaliststuderende og journaliststuderende udlignes. Halvdelen af de nye journaliststuderende vurderer kun sprogtestens sværhedsgrad til middel. Næsten halvdelen af mændene har tidligere påbegyndt en anden videregående uddannelse. Usædvanligt mange kvinder har ventet 2 år efter endt ungdomsuddannelse før de er påbegyndt uddannelsen på DMJX. Laveste andel målt, der finder information om uddannelserne i pjecerne. 4. Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor kun 75,4% i denne undersøgelse. Men det vurderes stadig til at være repræsentativt for hele semestrets studerende. Dog kan det i nogle tilfælde have betydning for de forskelle, der er i forhold til tidligere undersøgelser. Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, der har svaret på spørgsmålet. 5. Demografi 5.1 Kønsfordeling I dette semester er det endnu engang mændene, der udgør flertallet. Det ser tilmed ud til at være stigende over de seneste tre semestre. Figur 1 viser udviklingen over de seneste fem semestre. 3

4 Figur 1: kønsfordeling. Her er anvendt databasetal. 5.2 Aldersfordeling I tabellen nedenfor ses de journaliststuderendes aldersgennemsnit samlet set samt fordelt på køn set over de seneste seks semestre. Snittet adskiller sig ikke væsentligt fra forrige semester, men der er igen større forskel på mændenes og kvinders aldersgennemsnit, da mændene i snit er 24,1 år gamle, hvorimod kvinderne kun er 21,3 år gamle i snit. Samtidig er det påfaldende, at den ældste kvinde optaget i efterårssemestret kun er 24 år gammel. Det samlede gennemsnit for de journaliststuderende er 23,2 år. For fotojournalisternes vedkommende er aldersgennemsnittet 23,8 år. Det er noget lavere end i forårssemestret, hvor det var 25,4 år. Dermed udlignes forskellen mellem disse to grupper af studerende. Det er ikke sket før. Dog skal det pointeres, at der kun optages otte fotojournaliststuderende pr. semester, hvorfor aldersgennemsnittet let påvirkes. Tabel 1: Oplysninger om de nye journaliststuderendes alder. Her er anvendt databasetal. Mænd Kvinder Samlet Yngste og Yngste og Yngste Alderssnit Alderssnit Alderssnit ældste ældste ældste Efterår ,1 år 19 og 52 år 21,3 år 18 og 24 år 23,2 år 18 og 52 år og Forår ,1 år 20 og 44 år 22,0 år 20 og 30 år 23,1 år 20 og 44 år Efterår ,30 år 19 og 43 år 23,23 år 19 og 52 år 23,28 19 og 52 år Forår ,16 år 18 og 31 år 23,46 år 20 og 40 år 23,29 år 18 og 40 år Efterår ,44 år 19 og 35 år 23,40 år 18 og 50 år 23,42 år 18 og 50 år Forår ,68 år 19 og 51 år 21,61 år 19 og 28 år 22,27 år 19 og 51 år 4

5 6. Geografi 6.1. Primære bopæl de sidste 10 år I dette semester er der lidt færre studerende med rødder i Østjylland end i forrige semester. Som vanligt er der også færre studerende fra København i efterårssemestret i forhold til foråret. Ellers er der ikke de store forskelle. Tabel 2: Primære bopæl de seneste 10 år. Efterår 2012 Forår 2012 Efterår 2011 Forår 2011 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nordjylland 14 13,9% 13 11,6% 24 18,8% 13 10% Østjylland 25 24,8% 36 32,1% 38 29,7% 28 22% Midt- og Vestjylland 13 12,9% 14 12,5% 17 13,3% 23 18% Syd- og 11 10,9% 7 6,3% 9 7% 13 10% Sønderjylland Fyn 5 5,0% 3 2,7% 7 5.5% 13 10% København 21 20,8% 28 25,0% % 25 19% Nordsjælland 3 3,0% 1 0,9% 4 3,1% 5 4% Øvrige Sjælland 6 5,9% 8 7,1% 10 7,8% 9 7% Bornholm 1 1,0% Andet 2 2,0% 2 1,8% % Total % % % % Note: Nordjylland (postnr ), Østjylland (postnr ), Midt- og Vestjylland (postnr ), Syd - og Sønderjylland ( ), Fyn (postnr ), København (postnr ), Nordsjælland (postnr ), Øvrige Sjælland (postnr ). 6.2 Bopæl ved studiestart 80,2% af de nye studerende svarende til 80 personer - bor ved studiestart i Aarhus. Det er er et fald i forhold til i foråret, hvor det gjaldt 86,6%. 7. Uddannelsesmæssig baggrund 7.1 Ungdomsuddannelse Som det ses i figur 2, er det igen i dette semester kvinderne, der tegner sig for flertallet med en gymnasial baggrund. Samtlige kvinder har en studentereksamen, hvorimod mændenes andel er faldet til 93%. Det giver et samlet gennemsnit på 95%, hvilket er lidt under snittet i forrige semester. 5

6 Figur 2: Procentandel nye studerende med gymnasial uddannelse over perioden forår 2011 til efterår Videregående uddannelse Tabel 3 viser er en klar stigning i antallet af nye studerende, der tidligere har påbegyndt en anden videregående uddannelse. I dette semester er det næsten halvdelen af mændene, der har begyndt en videregående uddannelse. Det er det højeste tal de seneste seks semestre. For kvinderne gælder det cirka en tredjedel. Det lave tal fra sidste semester er tilsyneladende ikke en tendens, så teorien om en mere målrettet gruppe af studerende i forhold til valg af uddannelse holder ikke. Tabel 3: Andel af studerende der har påbegyndt eller afsluttet en videregående uddannelse for delt på mænd og kvinder, set over perioden forår 2010 til efterår Påbegyndt videregående uddannelse Mænd Kvinder Total Andel, der Andel, der Påbegyndt Påbegyndt har har videregående videregående afsluttet afsluttet uddannelse uddannelse denne*) denne*) Andel, der har afsluttet denne*) Efterår ,5% 7,3% 34,4% 6,3% 41,0% 6,9% Forår ,3% 4,5% 11,1% 0% 25% 2,7% Efterår ,2% 4,7% 38,1% 11,9% 32,8% 7% Forår ,4% 7,7% 28,8% 33,3% 26,0% 23,5% Efterår ,7% 16,7% Forår ,9% 11,1% 17,8% 0% 23,2% 7,7% *)Bemærk, at der er meget få respondenter i disse kategorier. Nedenfor ses de uddannelser, som nogle af de nye studerende har påbegyndt tidligere Økonomi på Københavns universitet TEKO - designteknolog Audiologopædi på KU. Retorik på KU Litteraturhistorie, Aarhus Universitet Læreruddannelse Nordisk - sprog og litteratur filosofi bachelor i Aarhus Tysk Kultur, Litteratur og Sprog Statskundskab 6

7 KEA - Designteknologi Sambas RUC Lærer + nordisk SDU Serviceøkonom tysk sprog, litteratur og kultur på Aarhus Universitet Landskabsarkitekt uddannelsen på LIFE, Kbh Læreruddannelsen på Zahles, Kbh Jura, Københavns Universitet Fysik, Aarhus Universitet Jura, idéhistorie Jura på Aarhus Universitet Ha.almen på ASB Jura på AU Finansøkonom - Erhvervsakademiet Aarhus Læreruddannelsen Fransk på Københavns Universitet Statskundskab (København Universitet) Den Frie Lærerskole Dansk, historie og pædagoguddannelsen. Fysik, AU Nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet Hærens Officersskole Lærerseminarium, SDU Negot i Spansk Humanistisk basisstudium på Roskilde Universitets Center Medialogi og folkeskolelærer Læreruddannelsen i Aarhus - dengang hed det Aarhus Dag- og Aftenseminarium læreruddannelse International Communication and Multimedia, Aarhus uni - Herning BA Marketing and Management Communication Handelsøkonom Filosofi, Århus Universitet Medialogi, Aalborg universitet Almen Engelsk - AAU Bachelor i Dansk på KU. 7.3 Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Figur 3 på næste side viser antallet af år mellem ungdomsuddannelse (UU) og studiestart på DMJX. I dette semester er der sket i fald i antallet nye studerende, der starter efter 0 eller 1 år efter afsluttet UU. Flertallet har denne gang 3 år mellem UU og studiestart. Det gælder også, som tabel 4 viser, når man ser på de to køn hver for sig, at der er en tendens til, at der blandt dette semesters nye studerende er flere, der har ventet længere end vanligt med at gå i gang med uddannelsen. Helt usædvanligt er næsten halvdelen af kvinderne først begyndt efter 2 år. 7

8 Figur 3: Andel af studerende der bruger hhv. et til flere end fem år mellem UU og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i forår 2011 til efterår Grundet usikkerhed om tallene fra efterår 2011 er disse udeladt. Tabel 4. Andel af studerende der bruger hhv. et til flere end 5 år mellem UU og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, fordelt på mænd og kvinder, fra forår 2011 til efterår Grundet usikkerhed om tallene fra efterår 2011 er disse udeladt af tabellen. Mænd F11 Mænd F12 Mænd E12 Kvinder F11 Kvinder F12 Kvinder E ,7% 4,5% 3,1% 13,5% 6,7% 9,4% 1 32,3% 30,3% 18,8% 23,1% 55,6% 12,5% 2 21,5% 22,7% 18,8% 36,5% 20,0% 43,8% 3 16,9% 6,1% 20,3% 11,9% 2,2% 21,9% 4 6,1% 12,0% 6,3% 17,3% 6,7% 9,4% 5 4,6% 7,6% 10,9% - 2,2% 3,1% Flere end 5 7,7% 16,7% 21,9% 7,7% 6,7% - 8. Forberedelseskurser 8.1. De studerendes deltagelse i forberedelseskurser Andelen af nye studerende, der har deltaget i et forberedelseskursus ligner til forveksling niveauet for de øvrige efterårssemestre se figur 4. I dette semester ligger andelen på 47%, hvilket er højere end i foråret, men det er fuldt ud på niveau med efterårssemestrene generelt. Der er ikke nogen indlysende forklaring på denne forskel. Kommentarer til forberedelseskurserne ses i boksen under grafen. Figur 4: Andel af studerende der har deltaget i et forberedelseskursus, i perioden efterår 2008 til efterår

9 Kommentarer til forberedelseskurser. Kurserne har været ensformige. Mit problem har primært været eksamensangst ved prøverne, så jeg kan ikke klantre kurserne for at have været dårlige. Det klæder en rigtig godt på, og er en stor hjælp. Jeg tror ikke jeg har havde klaret optagelsesprøven direkte, uden opholdet. Mit kursus var kort, men det gav redskaberne til at klare sig igennem en optagelsesprøve. God hjælp til at klare optagelsesprøven! Jeg tror helt sikkert, at opholdet var den primære grund til, at jeg bestod prøven. Kurset var ikke decideret rettet mod optagelsesprøven, men jeg fik meget ud af kurset alligevel Det hjalp mig rigtig godt Fint Det, jeg føler hjalp mest på optagelsesprøven, var en bevidstgørelse af de krav, journalisthøjskolen stiller til skriveøvelserne. Det hjalp mig rigtig meget. Jeg var forberedt på de udfordringer, jeg ville støde på i optagelsesprøven Det var rigtig godt at have med i bagagen. Jeg synes weekendkurset var godt. Der fik jeg en fornemmelse af, hvordan prøven skulle foregå, hvilket jeg ellers ikke havde den fjerneste ide om. Der var ikke noget fotoundervisning på skolen. Jeg gik på Grundtvigs Højskole og var med til 3 undervisningsgange med en underviser, jeg ikke rigtig følte gav mig noget som helst. Så valgte jeg maleri i stedet. (Men jeg blev forberedt på optagelsesprøve indirekte via andre fag ex. filosofi, eksistentialisme mv.) Det var super! Følte mig godt klædt på til især sprogdelen og de to skriveopgaver Det var meget givende at være på højskole. Der blev jeg præsenteret for de journalistiske redskaber, arbejdede med artikler, reportager, features, radio/tv samt deltog i et intensivt forberedende kursus, "journalistdrømme" op til optagelsesprøven, hvor jeg blev testet i skrivefærdigheder, almen viden og grammatik. 9. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i forhold til andre journalistuddannelser 9.1. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Som vanligt har langt de fleste nye studerende haft DMJX som 1. prioritet, da de skulle vælge uddannelse. I dette semester er det hele 99% svarende til 100 studerende ud af de 101, der har svaret på undersøgelsen. Figur 5 viser udviklingen over de seneste syv semestre, og den viser tydeligt, at andelen generelt er høj. Figur 5: Andel studerende, der har valgt DMJX som 1. prioritet, set over perioden efterår 2009 til efterår

10 9.1.1 Årsager til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Tabel 5 viser de nye studerendes årsager til at have valgt DMJX som 1. prioritet. Som vanligt er det DMJXs ry og omdømme samt Faglige årsager, der er de mest valgte. Geografiske årsager skiller sig ud i dette semester med hele 42,6%, men set over de seneste fem semestre, så er det tendensen, at denne årsag tillægges mere betydning på efterårssemestrene. De øvrige årsager ligger stort set på niveau. De nye studerendes kommentarer kan ses i boksen på næste side. Tabel 5: Fordeling af årsager til studerendes valg af DMJX som 1. prioritet, set over perioden efterår 2010 til efterår Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100%. Efterår Forår DMJXs ry / omdømme Faglige årsager Størst kendskab til DMJX Geografiske årsager Forventninger til / viden om optagelsesprøven Eneste uddannelsessted med en fotojournalistuddannelse Andre årsager ,2% 70,5% 62,4% 69,6% 35,6% 34,8% 42,6% 25,9% 11,9% 21,4% 5,9% 6,3% 5,9% 11,6% Efterår 2011 Forår 2011 Efterår ,3% 70,1% 72,3% 64,1% 67,9% 65,2% 30,5% 28,5% 35,7% 39,8% 30,7% 33,9% 16,4% 15,3% 8,9% 3,1% 3,6% 5,4% 8,6% 7,3% 11,6% Nedenfor ses de kommentarer, som de nye studerende angiver i forhold til at vælge DMJX som 1. prioritet En fornemmelse af at føle, at man passer ind i faget. Den har fortsat et ry for værende den "rigtige" journalistuddannelse. Samtidig tiltaler det mig, at det er en praktisk uddannelse, hvor mit indtryk er, at de andre er mere teoretiske. I forhold til RUC slipper man for 2 basisår. Intet krav om gennemsnit eller at have haft fag på bestemte niveauer. Journalistik var det eneste, jeg havde lyst til at læse, og det skulle gerne være på DMJX, da jeg har fået det indtryk, at SDU er mere "akademisk", hvor DMJX er en håndværksuddannelse. mere praktisk orienteret end SDU Det var min eneste prioritet. Og vi ville gerne flytte til Jylland, min kæreste og jeg. Eneste jeg ville ind på. Gad ikke supplere med fremmedsprog for at søge ind på SDU. Søgte tvm på mediehøjskolen i Kbh. som 1. prioritet. Anser uddannelsen for at være "håndværksmæssig" frem for akademisk (RUC/SDU) Odense er en lille kedelig by, Aarhus er mindre kedelig. DMJX har fokus på kreativitet og håndværk. Længere praktikperiode og bedre mulighed for at komme til udlandet under uddannelse. Professionsbachelor. 9.2 Deltagelse i andre optagelsesprøver 27 af de 101, der har svaret på undersøgelsen svarende til 26,7% - har deltaget i en anden optagelsesprøve alle på SDU. Dette tal er en del højere end forårets 11,6%. Igen er det tendensen, at andelen er højere om efteråret end om foråret. Det kan skyldes, at SDU s journalistuddannelse ikke har studiestart om foråret, hvorfor de, der ønsker studiestart i februar, ikke søger ind på SDU. 10

11 9.2.1 Årsager til ikke at have Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Kun en af de adspurgte har ikke haft DMJX som førsteprioritet, og har ikke knyttet nogen kommentarer hertil. 10. Optagelsesprøven Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Tabel 6 viser de nye studerende på journalistuddannelsens vurdering af deres optagelsesprøve. Lidt usædvanligt vurderer næsten halvdelen sprogtestens sværhedsgrad til middel. Den bliver ellers normalt vurderet sværere. Hele 25,3% vurderer Find kernen til at være let. Det er heller ikke helt som vanligt. Til gengæld er det helt på niveau med tidligere, at ca. halvdelen vurderer videnstesten til at være svær. Tabel 6: Journaliststuderendes vurdering af delopgavernes sværhedsgrad i optagelsesprøven. Delopgave Let Middel Svær Ved ikke I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 95 Find kernen 24 25,3% 54 56,8% 14 14,7% 3 3,2% 95 Sprog og idé 13 13,7% 50 52,6% 28 29,5% 4 4,2% 95 Sprog 18 19,0% 47 49,5% 26 27,4% 4 4,2% 95 Viden 10 10,5% 39 41,1% 43 45,3% 3 3,2% 95 Tekst til evt. samtale 37 39,0% 47 49,5% 2 2,1% 9 9,5% 95 Tabel 7 viser de nye studerende på fotojournalistuddannelsens vurdering af deres optagelsesprøve. Der er som altid kun ganske få respondenter i denne gruppe, så det er begrænset, hvor meget, der kan konkluderes ud fra deres svar. Dog er det lidt usædvanligt, at kun 33,3% vurderer videnstesten til at være svær. Tabel 7: Fotojournaliststuderendes vurdering af delopgavernes sværhedsgrad i optagelsesprøven. Delopgave Let Middel Svær Ved ikke Antal Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 6 Indsend billeder ,3% 1 16,7% Ide og formidling 1 - Foto i marken 1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% Ide og formidling ,7% 4 66,7% 1 16,7% Sprog 1 16,7% 2 33,3% 3 50,0% Viden 1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% Tekst til samtale 2 33,3% 4 66,7% Antal optagelsesprøver inden studiestart I dette semester er 74,3% af de nye studerende kommet ind efter et forsøg på optagelsesprøven. Det er et mindre fald i forhold til forårssemestret. Men set over de seneste fem semestre, er det på niveau se tabel 8. Denne gang er der dog en lille håndfuld, der har deltaget i prøven tre gange eller mere. Det er en lille stigning. 11

12 Tabel 8: Antal optagelsesprøver per studerende, set over perioden efterår 2010 til efterår Antal Efterår 2012 Forår 2012 Efterår 2011 Forår 2011 Efterår 2010 prøver Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent ,3% 89 79,5% 90 70% 97 77% 77 67% ,8% 21 19,0% 34 27% 26 21% 30 26% 3 1 1,0% 2 1,8% 4 3% 2 2% 7 6,1% 4 2 2,0% ,0% % 1 0,9% 11. Personlig tilgang til studiet Holdning til jobmuligheder Nedenfor i tabel 9 ses udviklingen i de nye studerendes holdninger til de jobmuligheder, de står overfor, når de afslutter deres uddannelse. Troen på, at der er jobs at få, er faldende. Til gengæld stiger troen igen på, at de bedste altid vil kunne få job. Det ser også ud til, at de nye studerende er mere målrettede med deres uddannelse end tidligere, da andelen af de, der ikke nødvendigvis vil beskæftige sig med journalistik efterfølgende, er faldende. Tabel 9: Studerendes holdning til jobmuligheder efter uddannelsen, set over perioden efterår 2010 til forår Efterår 2012 Forår 2012 Efterår 2011 Forår 2011 Når jeg er uddannet vil der sikkert være jobs. 6,0% 9,8% 11,7% 7,9% Journalistik er min store interesse, hvorfor den 29,8% 33,4% jobmæssige situation ikke er vigtig. 25% 28,6% De bedste journalister vil altid kunne få job. 41,7% 39,3% 38,3% 38,1% Jeg ser uddannelsen som en personlig udvikling, og det er derfor ikke sikkert, at jeg vil beskæftige med 9,5% 13,4% 14,1% 19,1% journalistik bagefter. Ingen af de ovenstående. 9,5% 4,5% 7,0% 4,8% Ved ikke. 3,6% 0% 3,9% 1,6% 12. Information om uddannelsen 12.1 Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles oplysningsindsats Ikke overraskende er det igen for dette semesters nye studerende hjemmesiden og Familie og venner/bekendte, der er de primære kilder til information om uddannelserne. Men for hjemmesidens vedkommende er andelen faldende. Det gælder også for Andre steder på internettet og pjecen om uddannelsen. Andelen, der har hentet information i sidstnævnte er bemærkelsesværdig lav i dette semester. Til gengæld ser det ud som om, at andelen, der henter information hos studievejeledningen, er stigende. Biblioteket som informationskilde er erstattet med UG.dk, da flere tidligere har angivet den hjemmeside som kilde til information. Derimod har bibliotekerne som kilde været faldende over mange semestre til et meget lavt niveau, hvorfor de ikke længere er med. Da UG.dk er ny som kilde i denne undersøgelse, er der kun data for dette semester. 12

13 Tabel 10: Informationskilder til oplysninger om uddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, set over perioden efterår 2011 til efterår Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100%. Efterår 2012 Forår 2012 Efterår 2011 Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Total Studievejledning på DMJX Studievejledning på tidligere uddannelsessted Studievalg Åbent Hus på DMJX DMJXs hjemmeside Andre steder på Internettet DMJXs pjece om uddannelsen Familie og venner/bekendte Omtale af optagelsesprøven i dagspressen UG.dk Orientering om uddannelse på gymnasier/ HF Andet 8,7% 9,4% 8,9% 1,5% 4,4% 2,7% 10,1% 6,3% 8,9% 10,5% 13,3% 11,6% 5,8% 18,8% 9,9% 10,5% 20,0% 14,3% 31,9% 37,5% 33,7% 28,4% 31,1% 29,5% 63,8% 71,9% 66,3% 76,1% 82,2% 78,6% 26,1% 15,6% 22,8% 47,8% 22,2% 37,5% 1,5% 12,5% 5,0% 6,0% 13,3% 8,9% 58,0% 56,3% 57,4% 62,7% 33,3% 50,9% 37,7% 25,0% 33,7% 41,8% 26,7% 35,7% 33,3% 37,5% 34,7% ,7% 15,6% 10,9% 14,9% 6,7% 11,6% 10,1% 9,4% 9,9% 9,0% 13,3% 10,7% 7,0% 4,8% 6,3% 11,6% 9,5% 10,9% 14,0% 16,7% 14,8% 32,6% 40,5% 35,2% 87,2% 81,0% 85,2% 28,0% 38,1% 31,3% 8,1% 14,3% 10,2% 53,5% 54,8% 53,9% 31,4% 19,1% 27,3% ,6% 4,8% 9,4% 12,8% 7,1% 10,9% 13

14 Nedenfor er listet de øvrige kilder, som de nye studerende har anvendt til at få information om uddannelsen. Brobygning i gymnasiet Har en ven, der netop er dimitteret. Ham har jeg snakket meget med. Rådgiver der spurgte til ønsker, drømme og interesser, der foreslog dmjx. Ophold på Vallekilde Højskole Primært Askov Højskole På højskole, generelt bare gennem snak med andre mennesker På Rødding Højskole. Askov Højskole Højskole Igennem højskolen Pjece om uddannelsen. Af tabel 11 fremgår det, at andelen, der har læst pjecen, samlet er kun på 13,9% for dette semesters studerende. Det er det laveste tal målt. Tabel 11: Andel studerende der har læst DMJXs pjece om uddannelsen fordelt på mænd og kvinder. MÆND KVINDER TOTAL Efterår ,0% 15,6% 13,9% Forår ,9% 24,4% 20,5% Efterår ,7% 33,3% 28,9% Forår ,9% 56,6% 46,4% Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats. Jeg er ikke sikker på, hvad der menes med studienummer, så jeg har skrevet mit id nummer fra Moodle...? Jeg synes, at man kunne oplyse, det at bruge bærbar computer, er nødvendigt, når man bliver optaget. En fremragende introduktion til DSR. Det er meget flot, at uddannelsesstedet påpeger vigtigheden af studenterinddragelse. Det kunne man lære meget af på næsten samtlige universiteter i DK og resten af Europa. Mere udførlig og ordnet information om optagelsesprøven. Startskuddet burde modtages som vedhæftet fil og ikke som link i en mail. Der var mange fra mit hold, inkl. mig selv, der opdagede startskuddet ret sent. Det er ikke noget der har været relevant for mig, men jeg synes det ville være godt, hvis man får at vide, hvordan man har klaret optagelsesprøven. Hvis man var lige ved og næsten klarede den, så kan man roligt prøve igen. Hvis man derimod er rigtig langt fra, så ved man hvor man skal forbedre sig, eller også kan man helt droppe drømmen. Uddannelsen egner sig lige så godt til ældre studerende. Mange, der lidt oppe i alderen og endnu ikke har valgt, er næppe vidende om muligheden for at komme ind på optagelsesprøve, som er relevant, når man ikke har studeret længe. Dette kunne være et "nyt" segment mht. oplysning. 14

15 Bilag 1. Kommentarer til optagelsesprøven til journalistuddannelsen, efterår 2012 Hvordan vil du vurdere opgaven "Tekst til eventuel samtale"? God måde at få sig 'skrevet igang på' Jeg fik en standby-plads ved optagelsesprøven i 2011, så jeg har svært ved at huske de forskellige dele i optagelsesprøven. Jeg fik en standbyplads, så tog prøven i Kan ikke huske den. Jeg kan ikke huske den. Det var rart med en opgave at varme op på (i og med at den ikke telte med i den samlede vurdering). Hvordan vil du vurdere opgaven "Sprog og idé"? Det var lækkert, at man fik lov til at være kreativ. Det kunne være svært at komme på idéen, men når man først havde fået den, var det bare at skrive løs. -fantastisk! At skulle "agitere til pligten om at være glad" var en spøjs formulering. Jeg fik en standby-plads ved optagelsesprøven i 2011, så jeg har svært ved at huske de forskellige dele i optagelsesprøven. Meget subjektiv bedømmelse af afleveret materiale. Jeg fornemmer, at opgaven skal under en hat, der hedder kreativitet. Hvis det er det den skal, kunne den godt udfordre kreativiteten noget mere. god opgave, hvor man virkelig skulle have den kreative del af hjernen aktiveret på 3 forskellige måder. Hvordan vil du vurdere opgaven "Find Kernen"? Opgaven var meget indlysende. Den var nærmest for simpel, og det gjorde mig usikker på, om jeg overhovedet havde forstået opgaven. Det kommer an på, hvordan den bliver bedømt. Det var let at finde, hvad der var kernen, men kunne være svært at sætte det op i en god "journalistisk" tekst. Jeg fik en standby-plads ved optagelsesprøven i 2011, så jeg har svært ved at huske de forskellige dele i optagelsesprøven. Men det sværeste når man har arbejdet med vinkling, rubrik, underrubrik og anslag før var den meget ligetil. 15

16 Hvordan vil du vurdere opgaven "Sprogtest"? Jeg fik en standby-plads ved optagelsesprøven i 2011, så jeg har svært ved at huske de forskellige dele i optagelsesprøven. Jeg har ingen fornemmelse af om jeg lige netop klarede den, eller om det var super godt. Den er meget hyggelig. Naboord er dog crazy udfordrende. Hvordan vil du vurdere opgaven "Videnstest"? I forhold til sidste virkede den noget sværere. Men man ved jo samtidig, at alle ens "konkurrenter" får den samme test. Jeg fik en standby-plads ved optagelsesprøven i 2011, så jeg har svært ved at huske de forskellige dele i optagelsesprøven. Der var flere spørgsmål, hvor jeg svarede på intuition. Heldigvis var den for det meste god nok. sværere end de tidligere år. Efter videnstesten var jeg overbevist om, at jeg ikke ville blive optaget. 16

17 Bilag 2. Kommentarer til optagelsesprøven til fotojournalistuddannelsen, efterår Hvordan vil du vurdere den første prøve (indsendelse af billeder)? Jeg havde/har ingen erfaring med at tage billeder, og det var svært og grænseoverskridende at skulle finde en person og tage billeder af personen. Hvordan vil du vurdere opgaven "Ide og formidling 1 Foto i marken"? Let forstået på den måde at jeg synes emnet var tilpas bredt til at meget kan høre ind under emnet "mennesker og nærmiljø". Det var også grænseoverskridende, men jeg fandt hurtigt nogle mennesker, jeg måtte følge rundt i et par timer. Hvordan vil du vurdere opgaven "Ide og formidling 2 Vælg fotografier og skriv en tekst"? Det der var det svære ved opgaven var tidspresset da man var tilbage på Journalisthøjskolen. Samtidig fik man også rigtig en fornemmelse af at det var vigtigt at man faktisk havde talt med de mennesker man havde fotograferet for at få en ordentlig tekst med. Her var det værste ligesom overstået, men det at udvælge billeder, som man gerne vil bedømmes på, er svært. Hvordan ved man lige, man har valgt de bedste? Hvordan vil du vurdere opgaven "Tekst til samtale"? Ingen kommentarer. Hvordan vil du vurdere opgaven "Sprogtest"? Nogen opgaver i sprogtesten var sværere og jeg løste dem nærmest udelukkende med udelukkelsesmetoden (ord for ord). Komma Rules! Hvordan vil du vurdere opgaven "Videnstest"? Ingen kommentarer. Hvordan vil du vurdere optagelsessamtalen? Der var en rigtig fin stemning - og særligt de to studerende (Sebastian og...?) hjalp til at berolige inden samtalerne. Min oplevelse af samtalen er god. Jeg synes casen var spændende, selvom tiden var kort. Utrolig behagelig oplevelse i Havde prøvet det en gang før, så jeg havde bedre forudsætninger for at forberede mig. Første gang var den svær. Nogle ting kunne være svært at få formuleret helt konkret, særligt efter en lang dag. De fleste spørgsmål kom dog ikke som nogen overraskelse. Med middel mener jeg, at den var tilpas. Det var en rigtig fin oplevelse, men jeg ville ikke kalde samtalen let, da du på meget kort tid skal løse en opgave og også skal komme med nogle gode 17

18 og fornuftige svar til spørgsmålene i samtalen. Jeg følte, at jeg klarede mig helt vildt dårligt. De blev ved at spørge, hvorfor jeg gerne vil være journalist, gennem hele samtalen, og jeg følte ikke jeg kunne svare ordentligt på nogen af deres spørgsmål. Stille og rolig, men også en smule ligegyldig og det virkede meget præget af lotteri, om man kom ind eller ej. 18

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Afrapportering til FFD

Afrapportering til FFD Afrapportering til FFD Af Erik H. Jensen, Hadsten Højskole maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Side 3. Indledning Side 3. Metodiske bemærkninger til rapportens brug af spørgeskemaer og interviews i projekt

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden

Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden af Thorkil Thorsen og Lise Dyhr København april 2010 (SYNTHESE,

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere