Handlingsplan 2007/2008 for genopretning af det regnskabsmæssige tilsyn med de almene boligorganisationers regnskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2007/2008 for genopretning af det regnskabsmæssige tilsyn med de almene boligorganisationers regnskaber"

Transkript

1 Bilag 4: Handleplan fra Center for Bydesign Handlingsplan / for genopretning af det regnskabsmæssige tilsyn med de almene boligorganisationers regnskaber Dato, start Dato, slut Aktivitet Mål Udfører Ansvarlig Opfølgning Status 4. Godkendelse af plan Ok Winge Intern godkendelse af videre plan for genstart af tilsyn med de almene boligorganisationers regnskaber. Optælling og strukturering af indkomne regnskaber. Sagsforberedelse. Afklaring af, hvorvidt sagerne er/kan/skal oprettes i fix hhv. e- doc. Opslag af studenterstillinger på relevante hjemmesider: KU, jura; KU, samf., CBS. Frist for A) At opnå et præcist overblik over sagsantallet fordelt på regnskabsår, boligorganisat ioner og boligafdelinge r. B) At klargøre i første omgang 90 regnskaber til gennemgang. At modtage ansøgninger til de 2 studenterstillinger med henblik på jobstart pr. 2. Jacobsen/Sussi Jensen. Rapportering til d. 5.. Rapportering til d. 7.. Rapportering til Ok - Sussi og Lone har oprettet sager i e- doc og klargjort 9 sæt af 10 regnskaber til juristerne + mig selv. Sussi og Lone fortsætter med at organisere, optælle m.v., så en større del af sagerne er klar til de studerende. OK, men stillingen skulle slås op gennem HR, hvilket gav en forlængelse af ansøgningsfristen, 1

2 ansøgning 17. Gennemgang af 90 regnskaber efter udarbejdet model med henblik på at skabe en grundlag for vurdering af, om den valgte model er passende. Samt at tidsmåle sagsbehandlingstiden. Reservation af e- dockursus for studentermedarbejdere. (alternativt senere afhængig af eksaminer i måned) Gennemgang af 90 regnskaber er gennemført d. 14. december. Breve til relevante boligorganisationer er afsendt. Tidsmåling er gennemført og gssagsbehandlingstid beregnet. At studentermedarbejder ne så hurtigt som muligt får Teamets jurister: Diddi T. Norup, Lis Schmidt, Tine Engelbrechtsen, Pia Lund, Palle Lindahl, Allan Dyrekilde, Elsebeth Korsholm, Ida Nepper- Christensen, Sussi Jensen Sussi Jensen d. 5.. d. 17. som nu er d. 20. Det betyder også, at vi først kan holde samtalerne primo. Stillingerne er slået op d. 12. december på djøfs jobside til studerende, Jur.fakultet, samf.videnskabeligt fakultet og CPH Businessschool. Samtlige 8 jurister er i fuld gang med gennemgangen af regnskaber. Der er inviteret til møde på tirsdag d. 18. december, hvor vi drøfter resultatet og evt. justerer de standardskemaer, vi har anvendt ved gennemgangen. Forventer, at alle når igennem 10 regnskaber hver. Har bedt alle om at tage tid på sagsbehandlingstiden. Det har vist sig (d. 13/12), at e- docfolkene ikke kan modtage en 2

3 Evaluering af model for regnskabsgennemgang på baggrund af de gennemført 90 regnskabsgennemgange undervisning i brug af e-doc, så dette redskab anvendes og anvendes korrekt i arbejdet. At juristerne mødes og evaluerer modellen og det opnåede resultat. At modellen justeres i det omfang, det skønnes nødvendigt. Teamets jurister: Diddi T. Norup, Lis Schmidt, Tine Engelbrechtsen, Pia Lund, Palle Lindahl, Allan Dyrekilde, Elsebeth Korsholm, Ida Nepper- Christensen,. d. 20. reservation til kursus, uden at vi har et navn. Desuden er der muligvis først kurser senere ind i. UBH undersøger dette nærmere ved kontakt til Alice Carøe Christiansen. Mødet gennemført. Regnskaberne for boligselskaberne Vibo og PAB for 2005 og 2006 blev gennemgået. Der er afgivet bemærkninger til Vibo. Vi har udbedt os flere oplysninger fra PAB. Der viste sig en række problemer i forbindelse med gennemgangen: 1) Kvaliteten af den foretagne indskanning var så dårlig, at det i flere tilfælde var umuligt at gennemføre gennemgangen af regnskabet. I flere tilfælde manglede mange sider. Der er gjort opmærksom på 3

4 dette over for de skanningsansvarlige. Samtlige jurister deltog. Der viste sig at være endog meget stor forskel på, hvor meget tid, den enkelte medarbejder havde brugt på gennemgangen af 10 regnskaber. Gennemsnittet var 13,5 time (variation: 6-20 timer!!), svarende til 1 time pr. regnskab. Dette er længere end forventet. Anvendes dette erfaringstal, kan regnskaberne ikke umiddelbart forventes gennemgået pr. 1. juli, men først ved udgangen af september. Muligvis vil der vise sig et højere tempo med opnåelse af rutine hos såvel studenterne som de juridiske medarbejder. I modsat fald, vil vi indsætte juristerne til 4

5 februar, februar Gennemgang af ansøgninger og indkaldelse til samtale. Gennemførelse af samtale til besættelse af 2 studenterstillinger med efterfølgende opsamling: beslutning om ansættelse, orientering af ansøgere og bestilling af itpasswords m.v. Statusmøde med Winge og Jan. Aflevering af statusrapport. På dette tidspunkt kan ske evt. justeringer af planen for, særligt hvis ansættelsesforløbet vedr. de to studenter ikke er forløbet planmæssigt. Start på ansættelsesforløb af 2 studenter At indkalde mindst 2, højst 4 personer til samtale om besættelse af de 2 studenterstillinger. At der d. 19. er gennemført samtaler og truffet beslutning om ansættelse af 2 studenter, som er orienteret om dette At statusmødet er gennemført og rapporten er afleveret. At delmålene frem til d. 20. er nået At studenterne starter, gennemgår et introduktionsforløb, Lone T. Jakobsen, Lios Schmidt og. Lone T. Jakobsen, Lis Schmidt og Winge, Jan, Jakobsen, Lis Schmidt og. Winge d d. 20. december.. regnskabsgennemgan g, så vi når deadline d. 1. juli. Der er kommet 3 ansøgninger. Disse distribueres og gennemgås på møde den 10.. Samtaler forventes gennemført i uge 3. Ansættelse pr. 1. februar. OK - 2 studenter starter 1. feb. 08. Med frist d. 8. februar udarbejdes en detaljeret milepælsplan for arbejdet med regnskaberne, så udviklingen kan følges tæt. Planen udarbejdes af studenterne og Lis S. i fællesskab og godkendes af 5

6 1. februar 11. jan. 8. februar, 31. marts Videre optælling og strukturering af indkomne regnskaber. Sagsforberedelse. Det vurderes, at det samlede antal ophobede regnskaber udgør i størrelsesordenen regnskaber for boligorganisationer og regnskaber for boligafdelinger. Tidsplanen for gennemgang af regnskaberne vurderes i lyset af tidsmålingerne fra december og antallet af sager. Gennemgang af 210 regnskaber. sættes godt ind i opgaven og At det samlede antal sager er talt op og struktureret. At der er foretaget en revurdering af tidsplanen for gennemgang af det samlede efterslæb. Det overordnede mål er, at den samlede ophobede antal af regnskaber er gennemgået d. 1. juli. Delmålet frem mod d. 31. marts er, at der er gennemgået 210 regnskaber, og de relevante reaktioner på disse er foretaget. Under forudsætning af, at de to studenter arbejder 15 timer om 2 studenter, Sussi Jensen, Jacobsen 2 studenter, Jakobsen, samtlige jurister med undtagelse af Ida Nepper- Christensen og Diddi T. Norup Lis Schmidt. d. 1. marts d. 4. april d. 1. maj og d. 1. juni.. Winge d. 4. april. Delstatus 1. marts på antal gennemførte gennemgange. 6

7 1. april 1. juli 30. juni 1. juli Gennemgang af de resterende regnskaber - formentlig ca. 700 stk. Gennemgang af rapport for gennemgangen af den samlede ophobede mængde regnskaber. Oplæg til det videre forløb. Selskabernes ugen frem til udgangen af marts, vil de arbejde godt 210 timer. Det betyder, at hvert regnskab inkl. reaktion skal kunne gennemføres på lidt over en time. Antallet gennemførte gennemgange skal nøjes følges, så justeringer af mål/ressourcer kan ske hurtigt. Der skal udarbejdes en oversigtlig status pr. 31. marts. At de resterende ophobede regnskaber er gennemgået, de relevante reaktioner er foretaget og der er udarbejdet en endelig rapport for gennemgangen af den samlede ophobede mængde regnskaber. At der er udarbejdet en skriftlig rapport og afholdt møde med udgangspunkt i denne. 2 studenter, Jakobsen, samtlige jurister med undtagelse af Ida Nepper- Christensen og 2 studenter, Lis Schmidt, Lone Toft Jakobsen Winge, Jan, Lis Schmidt Lis Schmidt. Winge d. 1. juli. 7

8 regnskabsindberetning sker senest pr. 1. juli, hvor der således indkommer yderligere knapt 500 regnskaber til gennemgang. 8

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

At se og høre børn for alvor

At se og høre børn for alvor Reference nummer 42. Aalborg Kommune: Pædagogisk Kvalitetsevaluering. Her kan du læse evalueringen af et udviklingsforløb i Småbørnsområde Nord i Aalborg Kommune. At se og høre børn for alvor Evaluering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere