Formandshåndbogen 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandshåndbogen 2011"

Transkript

1 Formandshåndbogen 2011 Konservativ Ungdoms Landsorganisation 1

2 Kære KU er, Du sidder nu med lokalforeningshåndbogen, som er tiltænkt dig, der er formand eller blot aktiv i lokalforeningens organisatoriske arbejde. Lokalforeningerne er hele grundstenen i Konservativ Ungdom, og det er her medlemmerne har deres tilknytning og hvorfra relationerne til andre KU ere opstår. Det er derfor vigtigt, at lokalforeningerne er velfungerende og på bedst mulig vis kan være et væksthus for en spirende konservativ ungdom i Danmark. Denne håndbogs formål er at virke som et hjælpemiddel hertil. I håndbogen vil du kunne finde svar på næsten alt som vedrører lokalforenings- og bestyrelsesarbejdet og finde svar på alt lige fra hvordan du indkalder til et bestyrelsesmøde til hvordan du håndterer en aggressiv presse. Dette eksemplar af lokalforeningshåndbogen er en opdatering af Christian H. Skovs formandshåndbog fra 2008, som byggede på Nicolaj Bangs formandshåndbog fra 2007 der byggede på den lokalforeningsguide som Mads Bonde og Morten Scheelsbeck udviklede i Skulle du have spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne håndbog, er du altid velkommen til at kontakt KU s hovedkontor, som står til rådighed for yderligere hjælp. God fornøjelse! Simon Kudsk FU-medlem,

3 Indholdsfortegnelse Konservativ Ungdoms Landsorganisation... 4 KU s opbygning... 4 Udvalg... 5 Hovedkontoret... 6 Landsråd... 7 Internationalt samarbejde... 8 Uddannelse... 8 Lokalforeningsarbejdet Den nye bestyrelse Bestyrelsesarbejdet Økonomi Lokaler Medlemshåndtering Hvervning Aktiviteter Problemer KU ordbog Partiet

4 Konservativ Ungdoms Landsorganisation KU s opbygning Konservativ Ungdoms Landsorganisation (også kaldet KULO) er en sammenslutning af ungkonservative lokalforeninger i hele landet. Organisationen reguleres i detaljer af en række vedtægter, som du finder på KU s hjemmeside. Her er et kort overblik: Lokalforeningen Hver enkelt af KU s lokalforeninger ledes af en bestyrelse (se mere under Bestyrelsesarbejdet ), som vælges på den årlige generalforsamling. Det er bestyrelsen, der bestemmer, hvad der skal ske i foreningen. Skal I have lokaler? Hvilke kampagner skal I gennemføre? osv. Mange foreninger opretter udvalg under bestyrelsen, så det er muligt at engagere sig i foreningen, selvom man ikke sidder i bestyrelsen. Generalforsamlingen skal foregå hvert år i perioden fra 1. januar til 20. februar. Her vælges en formand, en næstformand og 1-9 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen beslutter antallet af bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter. De nærmere regler for indkaldelse, dagsorden mv. kan du se i vedtægterne. Alle medlemmer, der har betalt deres kontingent i det foregående år, har stemmeret til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, dvs. at en formand eller bestyrelse ikke må foretage sig noget, det er i strid med det, generalforsamlingen har besluttet. Der kan derudover holdes ekstraordinære generalforsamlinger hvis f.eks. formand eller næstformand flytter for at læse i en anden by, eller hvis man får en masse nye medlemmer, som man gerne vil aktivere i bestyrelsen med det samme (frem for at vente til den ordinære i januar-februar). Der er særlige regler for ekstraordinære generalforsamlinger disse fremgår også af vedtægterne. Landsorganisationen (KULO) KU s landsorganisation består af en række personer valgt på landsrådet samt KU s ansatte på hovedkontoret (særskilt kapitel). Forretningsudvalget (FU) er KU s øverste ledelse og består af en landsformand, en næstformand samt fem menige FU-medlemmer. Det er FU, der udstikker de overordnede linjer for organisationen. Det sker ved, at FU, kort efter de er valgt, mødes og laver et arbejdsprogram for det kommende år. Derudover tager FU sig af alle de spørgsmål og nye ideer, der dukker op i løbet af året. FU har ansvaret for bl.a. landsdækkende aktiviteter, KU s hovedkontor, kampagner og medlemshåndtering. Meget af dette arbejde er dog uddelegeret til projektgrupper eller hovedkontoret. FU skal mindst to gange om året afholde informationsmøder (såkaldte medlemsmøder), hvor alle medlemmer kan møde op og høre, hvad FU foretager sig og høre, hvilke planer FU har fremadrettet. 4

5 Økonomiudvalget består af fem medlemmer, som holder FU i ørene på det økonomiske område. Økonomiudvalget sørger for, at FU ikke bruger flere penge end foreningen har, og at KU s økonomi i det hele taget er forsvarlig. Fredag aften inden det årlige landsrådet afholdes der et åbent økonomiudvalgsmøde, hvor alle medlemmer kan få en status på, hvordan det står til med organisationens økonomi. Lovudvalget er en tre-mandsgruppe, der træder sammen, hvis der er uenigheder om, hvordan KU s vedtægter skal fortolkes. Da det er småt med vedtægtsændringerne i KU, kan der gå meget lang tid imellem dette udvalg mødes. Endelig vælger landsrådet to revisorer. De kigger ikke på regnskabet det har vi et revisionsselskab til men sørger derimod for at gennemse KU s medlemslister, så de medlemstal, vi oplyser til f.eks. pressen og Dansk Ungdoms Fællesråd som er den organisation, der fordeler statens tipsmidler til blandt andre KU - er korrekte. Udvalg Ud over de vedtægtsbestemte udvalg findes der en række udvalg, som Forretningsudvalget har nedsat for at uddelegere en del af arbejdet. Det er således FU som udvælger hvem der skal sidde i udvalgene, som regel gennem ansøgningsrunder. Der er i øjeblikket følgende udvalg: Kampagner Kampagneudvalget står for at udtænke og skabe kampagner, herunder hjemmesider, videoer, plakater, pjecer og happenings. Hvis man som lokalforening har en idé til en kampagne kan man altid henvende sig til kampagneudvalget for at få hjælp med udformningen, så det kan se ekstra lækkert og professionelt ud Lokaler Lokaleudvalget sørger for at Hovedkvarteret fungerer optimalt, indkøber nyt møblement, sørger for at vores hardware er state of the art og holder generelt lokalerne i god stand. Guldberghus Guldberghus er vores traditionsrige sommerhus, men tidens tand og en anseelig mængde festglade KU ere har sat sine mærker på hende, og derfor er der blevet nedsat et udvalg til at undersøge mulighederne for at renovere og forbedre stedet, så det forvandles fra et sommerhus til en kursusejendom, som både kan bruges af KU og til udlejning. Uddannelse Uddannelsesudvalget har ansvaret for at nytænke og afholde alle kurser i KU. De har således ansvaret for GK, de kommende linjeuddannelser og KK. Aktiviteter Aktivitetsudvalget står for at arrangerer alle begivenheder i KULO pånær landsrådet. Det er bl.a. i dette udvalg at den årlige udlandstur arrangeres ligesom der næsten hvert år afholdes konferencer, møder m.v. Der er mange former for aktiviteter i det internationale samarbejde. Her er nogle af de mest fremtrædende: 5

6 Valgture: KU har de seneste år sendt delegationer til følgende lande for at lære mere om andre former for valgkampstekniker: USA, England, Norge, Sverige og Tyskland. Målet er fortsat at arrangere ture til lande, som kunne give KU ere erfaring, nye ideer og gode oplevelser. Udlandsture: IU arrangerer KU s traditionsrige udlandsture. I 2008 var vi fx i Amsterdam, og IU vil fortsat arrangere ture til meget få penge for så mange KU ere som muligt. Projektgrupper Projektgrupperne giver mulighed for, at man som menigt medlem af KU kan engagere sig i landsdækkende aktiviteter. Kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan lave i en projektgruppe: Arrangere en pige-konference, bygge en ny hjemmeside, lave læserbrevsaktioner mod de røde, lave en valgkampstur til USA, gennemføre en kampagne for ytringsfrihed eller evaluere KU s struktur. Man kan ofte læse om projektgrupperne på KU s debatforum, hvor folk fx skriver: Jeg er i gang med at lave en projektgruppe om fiskeripolitik. Hvem vil være med? Hvis man har lyst, er det bare med at komme på banen. Det kræver typisk ikke specielle kvalifikationer at deltage i en projektgruppe. Bare man har interessen for det pågældende emne, er man velkommen til at søge. En af ideerne med projektgrupperne er nemlig, at helt nye medlemmer skal kunne blive engagerede fra dag 1, og tilegne sig viden gennem dette arbejde. En projektgruppe kan få støtte fra KULO i form af eksempelvis et økonomisk tilskud, rejserefusion til gruppens møder eller hjælp til at opbygge en hjemmeside En projektgruppe skal godkendes af FU. Det foregår i praksis ved, at man indsender en ansøgning til FU, og FU tager så hurtigst muligt stilling til, om den kan godkendes. Læs mere om ansøgningsprocessen på konservativungdom.dk under Projektgrupper. Hovedkontoret KU s hovedkontor (HQ) er placeret på Frederiksberg overfor Frederiksberg Rådhus. Adressen til hovedkontoret er: Konservativ Ungdoms Landsorganisation Allegade 24A 1. sal 2000 Frederiksberg Fra hovedkontoret styres KU i det daglige og her arbejder KU s landsformand, en landssekretær, en kontorelev samt et mindre antal deltidsansatte, f.eks. en IT-ansvarlig og en rengøringsmedhjælper. Udover det lønnede personale trækker hovedkontoret i høj grad på frivillige kræfter, når der skal f.eks. skal sendes kontingenter ud, pakkes kampagnemateriale m.v. Hovedkontoret står bl.a. for vedligeholdelse af KU s hjemmeside, henvendelser fra skoleelever, pressen m.fl. Det er ligeledes hovedkontoret, der ofte tager imod henvendelser fra unge mennesker, der vil melde sig ind i KU eller vil have mere materiale om organisationen. Hvis hovedkontoret får et nyt medlem, melder de vedkommende ind i den nærmeste lokalforening og giver den lokale formand besked om, at der er kommet et nyt medlem til (Se mere under Medlemskontakt ). 6

7 Hvis et medlem ønsker at melde sig ind i en anden KU-forening end den nærmeste (f.eks. pga. uddannelsessted) tager Hovedkontoret naturligvis hensyn til dette. Dette kan skrives i kommentarfeltet på indmeldelsen, eller man kan kontakte hovedkontoret. KU s lager af plakater, pjecer, løbesedler, badges og andet kampagnemateriale befinder sig ligeledes på hovedkontoret. Herfra kan du kvit og frit få tilsendt alt, hvad du behøver for at hverve i dit lokalområde. Også KU s hjemmeside, konservativungdom.dk, styres fra hovedkontoret. På hjemmesidens debatforum foregår der politisk debat og derudover er det ofte i debatforummet, man finder oplysninger om aktiviteter (under Organisatorisk ). Hjemmesiden har en intern del, som man får adgang til ved at oprette et medlemslogin. Her finder man bl.a. KU s vedtægter, opgørelser over, hvilke foreninger der har flest medlemmer og resumeer fra møderne i KU s forretningsudvalg (FU). Hovedkontoret kan hjælpe, hvis du har problemer med at få adgang. Landsråd Landsrådet finder sted hvert år i marts og er den ubetinget største begivenhed i KU-året. Her mødes KU ere fra hele landet i en weekend for at diskutere politik, netværke, beslutte hvad KU skal mene fremover, vælge hvem der i det kommende år skal lede KU s landsorganisation (FU) samt at feste. Landsrådet skydes allerede i gang om fredagen, sidst på eftermiddagen, når der holdes et åbent møde i Økonomiudvalget. Her er alle medlemmer velkomne til at møde op og få et indblik i KU s økonomi. Samtidig holdes der et intromøde for nye medlemmer, hvor der vil blive forklaret, hvordan Landsrådet er sat sammen, hvordan man kan bruge sin taleret og komme på talerstolen og generelt får indsigt i, hvad der kommer til at ske i weekenden. Efter møderne er der middag og fest. De fleste KU ere vælger at starte landsrådet allerede om fredagen for at få mest muligt ud af denne fantastiske weekend. Om lørdagen åbnes landsrådet officielt. Inden det åbnes, bliver der udleveret stemmesedler i et lokale tæt på selve landsrådssalen. Alle KU ere, der har betalt kontingent i det foregående år, har stemmeret. Landsrådet starter med fanemarch, velkomst og diverse taler, og derudover vælger den lokalforening, der er vært for landsrådet, ofte at krydre åbningen med festlige indslag. Alle KU ere har mulighed for at indsende forslag til landsrådet både politiske og organisatoriske ændringsforslag. På selve landsrådet behandles både ændringer til vedtægterne, det politiske program ligesom landsformanden holder et politisk oplæg og næstformand holdet er oplæg til organisatorisk drøftelse. Især den politiske debat, ser de fleste frem til. Her diskuteres, hvordan KU s politiske program skal skrues sammen, altså hvad KU skal mene om forsvarspolitik, socialpolitik m.v. fremover. Debatten er sjov og spændende, og til tider går bølgerne højt. Her er der rig mulighed for at teste sine evner på en talerstol. Sidst på eftermiddagen slutter landsrådets første dag og folk drager til hoteller, vandrehjem m.v. for at klæde om til landsrådsfesten. Til festen møder de fleste piger i kjoler, mens fyrene har jakkesæt eller smoking på. Landsrådsfesten starter med en stilfuld middag med taler og sceneunderholdning undervejs. Derefter ryddes salen, så KU erne kan komme til at danse, feste og hygge sig. Søndag morgen starter landsrådets anden dag, og de politiske debatter fortsætter. Søndagen er især præget af spænding om, hvordan personvalget løber an. Det plejer at foregå efter frokostpausen (Se mere om, hvilke organer folk vælges til i kapitlet KU s opbygning ). 7

8 I løbet af weekenden er der en række andre indslag såsom den traditionsrige hilsen i form af et telegram til Dronningen (hvor alle rejser sig) og taler fra ministre eller andre fremtrædende konservative. Internationalt samarbejde Organisationer KU er medlem af flg. organisationer NUU (Nordisk Ungkonservative Union): NUU består af de konservative ungdomsorganisationer i de fem nordiske lande. Fokus i NUU er meget organisatorisk, med f.eks. udveksling af kampagneideer. NUU arrangerer hvert år et par seminarer med temaer, der berører Norden, og hvor der samtidig bliver tid til at diskutere den politiske situation i de enkelte lande. Derudover udveksles der inspiration til kampagner blandt medlemsorganisationerne. IYDU (International Young Democrat Union): IYDU er en verdensomspændende organisation med medlemmer fra 5 kontinenter, der samtidig fungerer som ungdomsorganisation for International Democrat Union (IDU). I IYDU mødes unge konservative fra hele verden for at diskutere, hvordan man bedst kan få spredt budskabet om frihed, konservatisme og kapitalisme. Der er fx kørt kampagner for at gøre opmærksom på mangel på frihed i Cuba, Zimbabwe, Hviderusland mv. Det internationale samarbejde varetages af et medlem af Forretningsudvalget, der som udgangspunkt f.eks. opslår alle internationale arrangementer, så alle medlemmer får mulighed for at søge deltagelse ved konferencer, seminarer m.v. Projekter Der er også mulighed for at lave projektgrupper gennem det internationale samarbejde. Et eksempel herpå er Mellemøstgruppen, som to gange har sendt delegationer af KU ere til Mellemøsten. Nu arbejdes der for at få et partnerskab op at stå med en mellemøstlig organisation. Så har man en idé til et projekt, som har med internationalt samarbejde at gøre, kan IU hjælpe. Uddannelse Konservativ Ungdoms uddannelsessystem er stedet, hvor man som medlem specialisere og dygtiggøre sig. Målet med uddannelsesudbuddet er, at deltagerne skal kunne dyrke deres specifikke interesser, og dermed uddannes på et højere niveau. De forskellige kurser slås op på hjemmesiden, og der sendes mail ud forud for afholdelse. Uddannelsesstrukturen er bygget op som en tretrins-raket, hvor det første kursus giver adgang til det næste osv. Grundkursus (GK) Dette kursus retter sig især mod nye medlemmer. Her gives en grundlæggende introduktion til foreningens historie, organisationens struktur og ikke mindst en gennemgang af vores ideologiske baggrund -konservatismen. Grundkurset anbefales til alle medlemmer af KU. 8

9 Linjeuddannelsen (LK) Linjeuddannelserne er overbygningen til GK. Det kræves, at man har gennemført GK for at komme på en linjeuddannelse, som gennemføres i en weekend. For at give deltagerne mulighed for at specialisere sig indenfor hver deres interessefelt bliver uddannelsen delt op i tre linjer: organisatorisk og politisk. Organisatorisk Konservativ Ungdom ønsker med denne linjeuddannelse at sikre mulighederne for et styrket lokalforeningsarbejde, da deltagerne primært uddannes med henblik på lokalforeningsarbejde i en bestyrelse. Uddannelsens muligheder kan dog udnyttes mere bredt, da kompetencerne kan tolkes som grundlæggende i foreningsarbejde under et. Målet med den organisatoriske uddannelse er at give deltagerne kompetencer til at lede, administrere og repræsentere en forening. Uddannelsens klare sigte er derfor, at sikre deltagernes evne til varetagelse af både den daglige drift såvel som nyskabende initiativer. Politisk Målet med politikeruddannelsen er at give deltagerne kompetencer til at forberede, udføre og lede valgkamp, hvor man selv er kandidat. Konservativ Ungdom ønsker med denne linjeuddannelse at sikre mulighederne for et øget politisk arbejde, som kan være med til at styrke den konservative profil i både almindelighed og ved valg i særdeleshed. Uddannelsens muligheder vil dog sagtens kunne udnyttes mere bredt, og ambitioner om kandidatur er ikke en forudsætning for deltagelse. Konsulentkursus (KK) Konsulentkurset er foreningens eliteuddannelse og består af en uges intensiv undervisning med en lang række praktiske opgaver. Tonen på kurset er hård, og der forventes meget af kursisterne både fagligt, socialt og psykisk, idet søvnmængden på kurset er særdeles sparsom og presset er stort. Konsulentkurset foregår altid på Konservativ Ungdoms kursusejendom Guldberghus ved Kobæk Strand fra første søndag i juli. 9

10 Lokalforeningsarbejdet Den nye bestyrelse Når en ny bestyrelse tager over, venter der flere vigtige opgaver - især for den nye formand. Det er vigtigt, at man med det samme får overdraget alle relevante papirer (referater, aftaler om leje af lokaler osv.). Derudover skal man fortælle de relevante parter, at KU har fået ny ledelse. Medlemmerne Det er ikke altid muligt for alle medlemmer at møde op til generalforsamlingen. Derfor er det en god idé, hvis den nye formand sender alle medlemmer et brev eller en mail, hvor han/hun fortæller, hvordan generalforsamlingen gik, takker for valget og fortæller om, hvad der kommer til at ske i KU og lokalforeningen fremover. Pressen Et formandsskifte er en oplagt mulighed for at få presseomtale. Send en pressemeddelelse til lokalaviser, lokalradio m.v. Skriv i meddelelsen, hvem den nye formand er (alder, uddannelse osv.) og hvad hans planer er for det kommende år. Det kunne være, at KU vil kæmpe for flere cykelstier i byen, at KU vil føre kampagne for at få unge mennesker til at forstå, at øget overvågning truer deres frihed, eller at KU meget snart har et spændende arrangement, som alle selvfølgelig er inviteret til. Hvis foreningen har opnået gode resultater (medlemsfremgang, mange aktiviteter, en KU er i byrådet m.v.) i det foregående år, er det også en god idé at nævne dette. Man bør naturligvis også skrive en pressemeddelelse, hvis formanden bliver genvalgt. Så kan meddelelsen eksempelvis køre på: Søren fortsætter som KU-formand efter et succesfuldt år. I løbet af det forgangne år opnåede KU osv. Husk at vedhæfte billede af formanden og evt. et gruppebillede af bestyrelsen til pressemeddelelsen. Det fanger øjet og det kan ikke gå værre, end at det ikke kommer med. Husk også at skrive et telefonnummer, hvor journalisterne kan få fat på dig, hvis de har opklarende spørgsmål. Det er i øvrigt også en god idé, at ringe til avisen/lokalradioen og fortælle, at pressemeddelelsen er udsendt Banken Hvis der er blevet valgt ny kasserer, så få ændret fuldmagten i banken, så det er den rigtige, der har adgang til foreningens konti. Sørg også for at få overleveret en evt. kasse med kontanter samt papirer. Det Konservative Folkeparti Informér også Vælger- og kredsforeningen om, at der er kommet en ny KU-formand. KU-formanden har ret til at deltage i partiets bestyrelsesmøder - med både tale- og stemmeret, altså på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det kræver naturligvis, at partiet ved, hvem der er formand. Hvis man er ny på posten og der ikke har været den store aktivitet i lokalforeningen tidligere kan man f.eks. invitere vælgerforeningens formand til et bestyrelsesmøde for at høre, hvordan I kan hjælpe hinanden og samarbejde fremover. Det kunne både være økonomisk, bruge hinandens faciliteter, føre kampagner 10

11 sammen eller bare for at høre, om vælgerforeningen har nogle unge medlemmer, der kunne være interesseret i at blande sig med nogen på deres egen alder. Hovedkontoret Hurtigst muligt efter generalforsamlingen skal hovedkontoret have at vide, hvordan den gik. Det foregår på et såkaldt bestyrelsesindberetningsskema, som kan downloades fra hjemmesiden. konservativungdom.dk/download-dine-kulo-filer-her Bestyrelsesarbejdet Bestyrelserne i KU s mange lokalforeninger arbejder vidt forskelligt. Nogle foreninger er meget strikse mht. tale- og stemmeret, dagsordener og andre formaliteter. Andre foreninger inviterer åbent alle medlemmer til bestyrelsesmøder og er knap så barske med referaterne. Dette er selvfølgelig helt op til den enkelte bestyrelse at vurdere, hvilken fremgangsmåde der bedst passer til netop deres lokalforening. Det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen er det konstituerende, dvs. at bestyrelsen beslutter, hvem der skal være sekretær og kasserer. Man kan også udnævne en hverveansvarlig, en festansvarlig m.v. Uanset hvad bør man nok vænne sig til at tage referater af bestyrelsesmøderne. Referater er et vigtigt arbejdsredskab, som man både kan bruge til at holde styr på de planer, man har lagt for fremtiden men så man også kan gå tilbage og se, hvad man har lovet hinanden på de tidligere møder. Det er også en god idé, at folk sender deres meddelelser, om hvad de har lavet siden sidste bestyrelsesmøde rundt en uges tid inden mødet det sparer tid og giver de andre mulighed for at forberede spørgsmål. Derudover bør man arbejde hen imod en fast rutine omkring bestyrelsesmøderne. En fast rutine op til, på og efter et bestyrelsesmøde kunne være: Formanden indkalder til bestyrelsesmøde to uger i forvejen og spørger samtidigt bestyrelsesmedlemmerne, om der er noget, de kunne tænke sig på dagsordenen. Formanden sender en dagsorden ud en uge inden mødet, så alle kan nå at forberede sig til mødet. På selve mødet sørger formanden for, at dagsordenen bliver løbet igennem, mens sekretæren tager referat. Ved bestyrelsesmødets afslutning nedfældes det hvem som skal lave hvad og deadlines sættes Hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet udsender sekretæren sit referat, som resten af bestyrelsen så kan kommentere på eller få ændret i, hvis de er uenige i det, der er blevet skrevet. Sekretæren skriver eventuelle rettelser ind i referatet og sender det ud igen inden det næste bestyrelsesmøde, hvor det så skal godkendes for derefter at kunne blive brugt som arbejdsredskab fremover. 11

12 En dagsorden kan f.eks. se sådan ud: Sørg for at holde bestyrelsesmøder med et nogenlunde fast interval. Det giver en god rutine, hvis man f.eks. på forhånd har aftalt, at der den første tirsdag i hver eller hver anden måned er bestyrelsesmøde. På nogle tider af året vil der måske ikke være sket det store siden sidste møde men det er stadig en god mulighed for at finde sammen og evaluere på det afholdte og på bestyrelsesarbejdet generelt og at brainstorme på nye idéer. Økonomi KU s lokalforeninger har meget forskellig økonomi. Nogle foreninger har egne lokaler, hvor der omsættes for tusindvis af kroner i baren andre klarer sig for færre midler. Men alle foreninger har kontingentindtægter. Alle nye medlemmer betaler som minimum 75 kr. men variere en smule fra forening til forening afhængig af, hvad der er besluttet på generalforsamlingen. Foreningen skal meddele taksten til hovedkontoret. Kontoret sender ud fra disse oplysninger girokort direkte ud til foreningens medlemmer i løbet af foråret. Derudover foretages der kontingentudsendelser i løbet af året, hvor der sendes girokort eller betalingslink via mail til nye medlemmer og til dem, der ikke har fået betalt endnu. 12

13 Hovedkontoret beholder 10 kr. af kontingentet resten overføres til lokalforeningens bankkonto. Husk derfor at tjekke med hovedkontoret, om de har jeres rette kontooplysninger. Det er lokalforeningernes ansvar at holde dét ajour ikke hovedkontorets. Men der er mange andre muligheder for indtægter end kontingentet: Fester, annoncer i medlemsblad og på hjemmeside, donationer fra politiske sympatisører m.v. Støttebidrag kan eksempelvis komme fra gamle KU ere, lokale erhvervsdrivende eller byens konservative vælgerforening. Partiet er naturligvis interesseret i, at der er en velfungerende KU-forening og er derfor ofte villig til at donere større eller mindre beløb til KU. Dette sker sommetider efter noget for noget - princippet, hvor KU eksempelvis sætter valgplakater op til gengæld for et tilskud. Ofte er det en god idé at spørge den lokale vælgerforening om økonomisk bistand til hverveaktioner, da det i det lange løb også kommer dem til gode. Desuden giver kommunerne tilskud i mange forskellige former f.eks. medlemstilskud, aktivitetstilskud eller tilskud til lederuddannelser. Ring til rådhuset og få at vide hvilke muligheder, der er i netop din kommune. KULO har afsat en såkaldt lokalforeningspulse, som alle lokalforeninger kan søge f.eks. på baggrund af en idé til en fed hvervekampagne, en aktion, eller andet, som kan booste folks kendskab til KU, så har I mulighed for at søge støtte her. Dette gøres ved at sende en ansøgning til FU på Når I har fået godkendt projektet, er det vigtigt, at I gemmer bonnerne, så revisorerne kan se, hvad pengene er blevet brugt til. Lokaler For mange foreninger er det en stor drøm at få egne lokaler, så man har et fast samlingssted frem for at mødes på skoler, i private hjem o. lign. Lokaler kan udsmykkes med KU-faner, plakater osv. og dermed skabe en fantastisk ramme om en forening i vækst - men det kan være en dyr fornøjelse. For at få det til at hænge sammen, er det nødvendigt med kommunalt tilskud samt solide indtægter, oftest fra en bar eller via sponsorater. Såvel husleje som kommunale tilskud svinger fra by til by, og derfor er det umuligt sige noget generelt om, hvor stor en forening skal være, før den kan bære at have lokaler. Går din forening med lokaleplaner, så tag kontakt til hovedkontoret eller et FU-medlem og få regnet situationen igennem. Medlemshåndtering Det er vigtigt, at medlemmerne føler sig godt tilpas i KU. Dette kan gøres dels gennem fede aktiviteter (se afsnittet om dette), og dels ved at man konstant har fokus på medlemspleje især over for de nye medlemmer. Sørg for at et nyt medlem, der kommer til sit første KU-møde, føler sig velkommen. Spørg hvad han/hun laver, hvorfor vedkommende er blevet KU er osv. Et lusket trick er at skrive sig informationerne bag øret, så man også husker at spørge til de samme ting, næste gang man mødes, f.eks. Nå, hvordan gik din eksamen i økonomi så? eller Hey igen! Var det en sjov studietur til Berlin? Hvis I fra hovedkontoret får besked om at et nyt medlem har meldt sig ind, så ring med det samme og byd vedkommende velkommen i KU og fortæl hvilke aktiviteter der er i den kommende tid. Hør også om han/hun har nogle spørgsmål til sit medlemskab. 13

14 Derudover er det vigtigt, at både nye og gamle medlemmer får oplysninger om, hvad der sker i foreningen. Dette kan ske gennem medlemsblade, nyhedsmails, facebook, på sms, hjemmesider eller telefonopkald. Sidstnævnte virker ofte bedst i forhold til at motivere medlemmerne, da den personlige kontakt i højere grad forpligter. Sørg for at danne et overblik over, hvad der har de enkelte medlemmers interesse så medlemmer med særlige interesser får de rigtige informationer. Hvis en person har meldt sig ind i KU for at komme i byrådet, så giv ham informationer om opstillingsmøder, og hvis en går meget op i EU, så fortæl hende om den nye projektgruppe om Det Europæiske Samarbejde. Derudover er der en række tekniske forhold, der skal være i orden i forhold til medlemmer. KU har central medlemsregistrering, hvilket vil sige, det er hovedkontoret, der registrer alle nye personer, der melder sig ind i KU, ligesom de opbevarer alle oplysningerne på de eksisterende medlemmer. Alle lokalforeningsformænd kan få eget login til medlemsdatabasen, som findes på Det er vigtigt, at de enkelte lokalforeninger vedligeholder oplysningerne om deres medlemmer, så adresseoplysninger f.eks. er korrekte ved udsendelse af breve, kontingentopkrævning m.v. Det er typisk formanden, der ajourfører medlemsdatabasen, men det kan også være en anden person i foreningen, der er medlemsansvarlig. Hvis en forening har mange medlemmer, kan man vælge flere medlemsansvarlige, der så hver især for ansvaret for en bestemt gruppe medlemmer. Det kan så være, at foreningens festansvarlige tager kontakt til festmedlemmer, at foreningens politiske hoved ringer og hyggesnakker med de mest politisk interesserede og at foreningens KULO-bindeled underretter sine medlemmer om, hvad KULO har af planen i den nærmeste fremtid. Lokalforeningen kan altid downloade en liste over foreningens medlemmer via medlemsdatabasen. I medlemsdatabasen kan det være en fordel at notere forskellige ting om medlemmerne til internt brug i foreningen. Nogle medlemmer skal måske kun have festinvitationer, mens andre kun vil høre om politikken. På den måde trætter man ikke knap så aktive medlemmer med (for dem) ligegyldig information og materiale. En forening kan også have støttemedlemmer. Det er medlemmer, der ikke er officielt med i KU, eller som måske er primært medlemmer i en anden lokalforening. Foreningen står selv for administrationen af støtte medlemmer, og skal ikke indberette disse til KULO. Man kan med fordel skrive støttemedlemmer i en separat database og sende girokort til dem en gang om året. Hvervning Når bestyrelsesarbejdet kører, og man har fået mod på at tage skridtet videre, er det tid til at finde nye og flere medlemmer til foreningen. Hvis foreningen tidligere har ligget helt død eller man lige har startet en ny forening op, og man skal starte fra bunden af, kan man selvfølgelig tage det i den omvendte rækkefølge. Et oplagt sted at begynde er selvfølgelig de lokale uddannelsesinstitutioner herunder gymnasier, handelsskoler og lignende. Hér er mange unge, der vil frem i livet og det er guf for os konservative. Den mest effektive hvervning er gennem den personlige vennekreds. Fortæl dine venner og bekendte om, hvor fedt det er at være KU er og inviter dem med til et arrangement eller en fest og husk så at have en åben bærbar klar til indmeldelse. 14

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUS ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Politisk Værktøjskasse for frivillige

Politisk Værktøjskasse for frivillige Politisk Værktøjskasse for frivillige Kære frivillige Her er en værktøjskasse til jer med gode tips, tricks og eksempler på hvordan man arrangerer politiske aktiviteter. Værktøjskassen kan bruges som inspiration

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere