DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005"

Transkript

1 DGU ANALYSEN 2005

2 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere

3 BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes tilfredshed og de behov klubberne fremadrettet vil have til den service, DGU yder Det skal sikres, at DGU s mål til enhver tid er relevante for klubberne Der skal løbende kunne følges op på, hvorvidt målene opfyldes, således at der kan foretages de nødvendige justeringer Det skal sikres, at DGU kommunikerer på en måde, der sikrer viden om og forståelse for det arbejde, der udføres

4 DATA Spørgeskemaet er sendt til samtlige klubbers bestyrelsesmedlemmer, klubsekretærer/forretningsførere Der blev udsendt i alt 1199 breve 293 svarede på skemaet = en svarprocent på 24% Svarprocenten blandt klubsekretærer er 34% I skemaerne er der desuden kommet 223 skriftlige kommentarer svarende til 17 - A4 sider

5 SPØRGERAMMEN Spørgerammen bestod af 143 spørgsmål fordelt på 11 hovedområder: Sekretariatet Jura & forsikring Bane & miljø Kurser Bredden Eliten Turneringer Handicap, regler og rating DGU og kommunikation Prioriteringsspørgsmål Stamdata I alt 17 spørgsmål 11 spørgsmål 9 spørgsmål 16 spørgsmål 12 spørgsmål 17 spørgsmål 13 spørgsmål 12 spørgsmål 16 spørgsmål 15 spørgsmål 5 spørgsmål 143 spørgsmål Respondenterne har haft svarmulighederne fra 1-7, med 1 som mest uenig og 7 som mest enig Derudover gav spørgeskemaet mulighed for, at medlemmerne kunne komme med uddybende kommentarer og bemærkninger

6 VURDERING - SEKRETARIATET SOM HELHED DGU's sekretariat fungerer generelt set Sekretariatet er god til at synliggøre, hvad de 6,00 God service ved skriftlig kontakt via mails arbejder med På kan jeg altid finde de informationer, jeg mangler Sekretariatet udsender nogle gode og informative klubmeddelelser Venlige og imødekommende medarbejdere Hurtig ekspeditionstid ved bestilling af materialer / publikationer Hurtig ekspeditionstid ved bestilling af DGU medlemskort 5,50 5,00 4,50 4,00 Informationerne på DGU's fakturaer er God service ved telefonisk kontakt God service ved personlig kontakt Åbningstiderne er tilstrækkelige til mit behov Åbningstider betyder intet for mig Medarbejderne i sekretariatet kan altid besvare mine spørgsmål Mest enig: Venlig og imødekommende medarbejdere God service v. skriftlig, telefonisk og personlig kontakt Åbningstiderne er tilstrækkelig Mest uenig: Sekretariatet er god til at synliggøre, hvad de arbejder med på dgu.org kan jeg altid finde de informationer, jeg mangler

7 DIALOG VEDR. JURA OG FORSIKRING Ja 35% Har du været i dialog med DGU vedr. juridiske og/ eller forsikringsspm. indenfor de seneste 5 år? Nej 65% Observationer 245

8 VURDERING - JURA OG FORSIKRING Klubmeddelelserne vedrørende jura og forsikring er gode og overskuelige DGU's sagsbehandling og hjælp til konfliktløsning på klubniveau er Rådgivning vedrørende ansættelsesret er Vi klarer alle juridiske spørgsmål lokalt DGU's juridiske rådgivning fungerer generelt set 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 Rådgivning vedrørende sponsorkontrakter er Rådgivning vedrørende skat og moms er Rådgivning vedrørende vedtægtsspørgsmål er Rådgivning vedrørende opstart af klub er Rådgivning vedrørende forsikringsspørgsmål er Mest enig: Generel juridisk rådgivning er tilfresstillende Rådgivning vedr. forsikringspørgsmål er Mest uenig: Vi klarer alle juridiske spørgsmål lokalt Rådgivning vedr. opstart af klub er

9 DIALOG VEDR. BANE OG MILJØSPM. Ja 32% Har du været i dialog med DGU vedr. bane- og miljøspm. de seneste 5 år? Nej 68% Observationer 245

10 VURDERING - BANE OG MILJØ Klubmeddelelserne vedrørende bane & miljø er gode og overskuelige Konsulenterne arbejder på et fagligt højt niveau DGU's bane- & miljørådgivning fungerer generelt set 7,00 6,00 5,00 4,00 Bane & miljøafsnittet på har alle relevante informationer DGU skal være i tæt dialog med myndighederne omkring bane- og miljøforhold DGU er dygtig til at synliggøre resultaterne af bane & miljøarbejdet Mest enige: DGU skal være i tæt dialog med myndighederne om baneog miljøforhold Mest uenig: Bane & miljøafsnittet på har alle relevante informationer DGU er dygtig til at synliggøre resultaterne af bane- og miljøarbejdet

11 DELTAGELSE I KURSER 70% 60% 50% 40% 60% Klubsekretærer/forretningsførere 40% Har du deltaget i et kursus arrangeret af DGU? 30% 20% 10% 0% 0% Ja Nej Ved ikke Observationer 57 60% 50% 48% 52% Bestyrelsesmedlemmer 40% 30% 20% 10% 0% 1% Ja Nej Ved ikke Observationer 186

12 VURDERING - KURSER Klubmeddelelserne vedrørende kurserne er gode og overskuelige giver et godt overblik over DGU's kurser DGU er god til at markedsføre kurserne DGU's kursusaktiviteter er vigtige for klubben Administration og tilmelding er DGU's kursusafvikling er generelt set 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 Kurserne afholdes i passende geografisk afstand fra min bopæl Jeg er tilfreds med udbuddet af kurser DGU's kursusledere (ansvarlig for praktiske forhold) er kompetente DGU's undervisere er kompetente Kvaliteten af uddannelserne er høj Prisen er i overensstemmelse med kvaliteten Mest enig: DGU s kursusledere er kompetente DGU s undervisere er kompetente Mest uenig: Kurserne afholdes i passende geografisk afstand fra min bopæl

13 KENDSKAB KURSER SEKRETÆRER/FORRETNINGSFØRERE 80% 70% 73% 60% 50% 40% 30% 42% 48% 30% 30% 33% 24% 45% 39% 45% 30% 55% 20% 10% 0% 0% 9% 15% 9% 9% 9% 12% 18% 42% 39% 27% Hvilke(n) af følgende kurser har du kendskab til? Orientering om skat og moms Intro til sekretærer og forretningsførere Uddannelse i personlig planlægning Talentkursus 1, 2 og 3 1. Tee kursus Kursusrejser Drengelejr Sparinvest pigelejr Uddannelse til fysisk træner Uddannelse til juniorcoach Uddannelse til juniorleder Landsseminar for juniorledere Uddannelse til turneringsleder 1 og 2 Regelseminar Uddannelse til regelinstruktør Uddannelse til klubdommer Bane- og miljøseminar 1 og 2 Kursus for sponsorudvalg Kursus for begynderudvalg Kursus i banekontrol Kursus til handicapudvalg Regionalmøde for handicapudvalg Uddannelse for bestyrelsesmedlemmer Kendskabsgrad 29,9%

14 VURDERING - BREDDEARBEJDET Klubmeddelelserne vedrørende bredden er gode og overskuelige DGU skal være mere aktiv i rekrutteringen af juniorer DGU's breddearbejde fungerer generelt set 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 Alle DGU's aktiviteter er til gavn for bredden DGU's juniorarbejde er Mest enig: Det er DGU s opgave at arbejde med bredden Mest uenig: DGU har tydeliggjort indholdet i breddearbejdet giver et godt overblik over breddearbejdet i DGU Det er DGU's opgave at arbejde med bredden DGU har tydeliggjort indholdet i breddearbejdet DGU's arbejde med seniorerne er

15 KENDSKAB BREDDEARBEJDET - BESTYRELSESMEDLEMMER 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 61% 42% 49% 15% 41% 13% 24% 0% 42% 7% Hvilke(n) af følgende breddeaktiviteter har du kendskab til? Observationer 134 Klubudviklingsarbejde (organisations- og visionsarbejde) Arbejdet med at øge antallet af juniorer i klubberne Rådgivning omkring pædofili Arbejdet med at inddrage golf i idrætsundervisningen Arbejdet med at øge antallet af piger i klubberne Forbedre vilkår for fysisk handicappede golfspillere Forøgelse af turneringstilbud til bredden Arbejdet med junior distriktsarbejde The 2nd World Conference on Junior Golf Kendskabsgrad 32,7%

16 KENDSKAB BREDDEARBEJDET KLUBSEKRETÆRE/FORRETNINGSFØRERE 70% 60% 50% 40% 60% 40% 44% 53% 36% Kendskabsgrad 33,3% 40% 30% 20% 10% 0% 13% 13% 0% Hvilke(n) af følgende breddeaktiviteter har du kendskab til? Observationer 45 Klubudviklingsarbejde (organisations- og visionsarbejde) Arbejdet med at øge antallet af juniorer i klubberne Rådgivning omkring pædofili Arbejdet med at inddrage golf i idrætsundervisningen Arbejdet med at øge antallet af piger i klubberne Forbedre vilkår for fysisk handicappede golfspillere Forøgelse af turneringstilbud til bredden Arbejdet med junior distriktsarbejde The 2nd World Conference on Junior Golf

17 INVOLVERING I ELITEARBEJDE Ja; 19% Har du været involveret i elitearbejde de seneste 5 år? Nej; 81% 236 observationer

18 VURDERING ELITEARBEJDE DGU informerer ikke tilstrækkeligt om elitearbejdet giver et godt overblik over elitearbejdet i DGU Landsholdet er vigtigt for dansk golf Klubmeddelelserne vedrørende elitearbejdet er gode og overskuelige DGU's elitearbejde fungerer generelt set 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 DGU er god til at kommunikere om elitearbejde DGU er god til at fortælle, hvordan klubben kan udvikle elitespillere Klubeliten viser vejen for de unge medlemmer i klubben Klubelite og landsholdsarbejdet er ikke vigtig for vores klub Mest enig: Klubeliten viser vejen for de unge medlemmer i klubben Landsholdet er vigtigt for dansk golf Mest uenig: DGU er god til at kommunikere om elitearbejdet

19 BERØRING MED TURNERINGER Nej 23% Har du været i berøring med DGU s turneringsarbejde de seneste 5 år? Ja 77% Klubsekretærer/forretningsførere Observationer 56 Nej; 46% Ja; 54% Bestyrelsesmedlemmer Observationer 175

20 VURDERING TURNERINGSARBEJDET Det er vigtigt for mig, at der er "livescoring" til DGU's turneringer Det er vigtigt for mig, at jeg kan følge resultater på giver et godt overblik over turneringerne Klubmeddelelserne vedrørende turneringer er gode og overskuelige DGU's turneringsarbejde fungerer generelt set 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 DGU's turneringer er vigtige for klubbens eliteudvikling DGU's turneringer afvikles professionelt Tilmelding, afmelding, startlister fungerer Dommernes arbejde er Mest enig: DGU s turneringer er vigtige for klubbens eliteudvikling Turneringsarbejdet er Mest uenig: DGU s turneringer fylder banen og er til irritation DGU's turneringer fylder banen og er til irritation Turneringsledernes arbejde er

21 HANDICAP-, REGEL- OG RATINGARBEJDE Nej; 16% Har du været i dialog med DGU vedr. handicap, regler og rating de seneste 5 år? Ja; 84% Klubsekretærer/forretningsførere Observationer 58 Ja; 40% Nej; 60% Bestyrelsesmedlemmer Observationer 177

22 VURDERING - HANDICAP-, REGEL- OG RATINGARBEJDE Klubmeddelelserne vedrørende handicap, regel og rating er gode og overskuelige DGU's overordnede rolle på regelområdet er vigtigt for klubben DGU's handicap-, regel- og ratingrådgivning fungerer generelt set 7,00 6,00 5,00 4,00 Rådgivning vedrørende handicap er Rådgivning vedrørende regler er Mest enig: DGU s overordnede rolle på regelområdet er vigtig for klubberne Rådgivning vedr. Regler er Rådgivning vedrørende rating er

23 VURDERING DANSK GOLF Dansk Golf er et vigtigt supplement til internettet Dansk Golf burde udkomme oftere Dansk Golf fungerer generelt set 6,00 5,00 4,00 3,00 Dansk Golf opfylder mit behov for information om golf i Danmark Dansk Golf giver et godt overblik over golfaktiviteter i Danmark Mest enig: Dansk Golf fungerer generelt set Dansk Golf er et vigtigt supplement til Internettet Mest uenig: Dansk Golf burde udkomme oftere

24 VURDERING - DGU.ORG Portalen er logisk opbygget, og jeg finder let det, jeg søger Portalen er et godt sted at se hvad der foregår Portalen er sjældent opdateret DGU's portal fungerer generelt set 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Portalen giver et godt overblik over øvrige klubber Portalen opfylder mit behov for information Det er let at finde relevante informationer Mest enig: Portalen giver et godt overblik over øvrige klubber Mest uenig: Portalen er sjældent opdateret Portalen er logisk opbygget, og jeg finder let det jeg søger

25 OPSAMLING (1) Behov for bistand til udvikling Ca. halvdelen af de adspurgte ønsker bistand til udvikling af juniorafdelingen, bistand til udvikling af elitearbejdet og bistand til klubben som helhed Behov for uddannelse blandt de frivillige i klubberne Ca. halvdelen af bestyrelserne oplever stigende behov for uddannelse blandt de frivillige i klubberne og mere end 50% af alle oplever et stigende behov for uddannelse af fastansatte i klubberne Ikke enighed om antallet af turneringer 55% af bestyrelsesmedlemmerne, mens kun 37% af klubsekretærer/forretningsførerne ønsker flere turneringer

26 OPSAMLING (2) Det er DGU s ansvar at arbejde mod at nå den internationale elite 68% af klubberne har en nedfældet elitepolitik og 70% arbejder struktureret med eliten. Samtidig mener 88%, at DGU skal arbejde på at udvikle talenter og bringe den nationale elite op på højeste internationale niveau Ikke alle har struktur for arbejdet med regel og handicapspørgsmål Kun halvdelen svarer ja til spørgsmålet om hvorvidt klubben har et struktureret system / en procedure til besvarelse af regler og handicapspørgsmål er et stærkt benyttet medie 90% af klubsekretærerne/forretningsførerne og 76% af bestyrelserne benytter dgu.org flere gange om måneden

27 ØNSKER TIL FREMTIDIG DGU PRIORITERING 120% 100% 80% 100% 93% 91% 89% 86% 83% 81% 76% Hvad mener du, DGU skal prioritere i de kommende år? 60% 40% 20% 0% Bane & Miljø - rådgivning omkring bane- og miljøspørgsmål Kurser - udvikling af klubbernes ansatte, bestyrelser og frivillige Bredde - udvikling af bredden, herunder juniorer og seniorer Handicap, regler og rating - rådgivning omkring hcp, regler og ratingspørgsmål Kommunikation - Dansk Golf, PR, markedsføring mv. Jura mm - rådgivning for klubberne omkring juridiske spørgsmål Eliteudvikling - udvikling af eliten i Danmark Turneringer - gennemførelse af turneringer i Danmark OBS, OBS: Mange kommenterer, at det er umuligt at prioritere!

28 KONKLUSIONER Overordnet er resultatet af analysen meget positivt Rum for forbedring: DGU skal generelt være bedre til at synliggøre indholdet i sit arbejde især på elite-, bredde- og miljøområderne Rum for forbedring: Kendskabet til DGU s enkelte ydelser skal højnes

29 TAK FOR NU

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere