SU s Facilitetsfolder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SU s Facilitetsfolder"

Transkript

1 Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder Januar Årgang

2 SU s Facilitetsfolder udgives af Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsuvalg Hjermmeside: Redaktion af facilitetsfolderen og hjemmesiden: Thorkil Foldager Forside: Paw Meinertsen Farum Lystfiskerfoening Laks på 19 kg Hvem er SU.. SU blev stiftet i 1954 og er paraplyorganisation for Sports og Lystfiskerforeninger på Sjælland. SU stiller et stort antal sø og havbåde samt fiskevand i åer og søer til rådighed for sine ca. 45 medlemsforeninger og ca medlemmer. SU optager kun foreninger som medlemmer. Enkelt personer henvises til en af de foreninger, der er beskrevet på SU s hjemmeside: Foreninger der ønsker optagelse i SU, bedes venligst kontakte vores formand Allan Riboe, eller et medlem af bestyrelsen. Knæk & Bræk SU s Bestyrelse 2

3 SU s bestyrelse Formand Allan Riboe Hvidovre Sport Telefnr: Næstformand Martin Tingleff Telefnr: Kasserer Bent Pedersen Telefnr: Sekretær Jørgen Bremme Telefnr: Webmaster Thorkil Foldager Telefnr: Medlemsansvarlig Frode Schwartz Telefnr: Bestyrelsesmedlem Michael Johansen Telefnr:

4 SU s bådinspektører Martin Tingleff Vedbæk, Vellerup Vig Telefnr: Jesper Uldbrandt Helsingør, Esrum Sø, Sjælsø, Furesø Telefnr: Michael Johansen Buresø, Bastrup Sø Telefnr: Lars Frø Nielsen Farum Sø Telefnr: Harly Henningsen Bagsværd Sø Telefnr: Marek Sielicki Vallensbæk Telefnr: Joe Andersen Dragør Telefnr: Ib Ludvigsen Hundested Telefnr: Carsten Faber Damhussøen, Vestvolden, Utterslev Mose Telefnr:

5 Generelt om SU s Facilitetsfolder På SU s ordinære generalforsamling, der blev afholdt onsdag den 6. april 2011, blev det vedtaget, at bladet Fiskeren ikke længere skulle udsendes til samtlige vore medlemmer, da det var forbundet med store omkostninger at producere bladet samt at afholde porto udgifter til den efterfølgende udsendelse. I stedet blev det besluttet at lægge denne folder på hjemmesiden under navnet SU s Facilitetsfolder. Folderen skal opfattes som en appetitvækker, der kort beskriver de faciliteter, som SU tilbyder. Det er nu anden årgang af folderen, vi udgiver. Det er SU s intention, at beskrivelserne i folderen skal være så korrekte som muligt, derfor har vi bevidst udeladt en detaljeret beskrivelse af de enkelte faciliteter. Der kan naturligvis forekomme unøjagtigheder, da der løbende sker ændringer i vore faciliteter. Vi henviser derfor til vores hjemmeside hvor vi tilstræber at bringe så nøjagtige beskrivelser som muligt. Det er også på hjemmesiden, de enkelte faciliteter reserveres via vort OnlineBookingPortal System. Facilitetsfolderen er opdelt i afsnit for beskrivelse af: 1. Faciliteter i saltvand 2. Faciliteter i ferskvand 3. Faciliteter i fiskevand 4. SU s trailerbåd 5. Fiskepladser hvor SU disponerer over gæste-, fiskekort. I forbindelse med beskrivelsen af de enkelte faciliteter er oplyst et Fac. Nummer, som anvendes ved reservering af den pågældende facilitet via hjemmesiden og vort OnlineBookingPortal System. På modsatte side findes en oversigt over hvilke bådinspektører, der har ansvaret for de forskellige faciliteter. Fejl og mangler, bedes rapporteret til den ansvarshavende bådinspektør. Fejl og/eller unøjagtigheder i denne facilitetsfolder samt på hjemmesiden, bedes venligst rettet til redaktøren / Webmaster. Knæk & Bræk SU s bestyrelse 5

6 Faciliteter i saltvand Helsingør Havn Fac (A) Helsingør er et godt udgangspunkt for havfiskeri. Her kan fanges torsk, fladfisk, sild, makrel, hornfisk m.m. På skrænten udfor Kronborg Slot fanges der ikke sjældent havørreder. Når det gælder skrubber, isinger og rødspætter, er Lappegrunden nord for Helsingør et godt bud, men også på Disken midt i Øresund syd for Helsingør kan der gøres gode fangster. Ved broen hvor SU s båd ligger, findes et lille hus, hvor man kan rense sine fisk - der er både bord, vask og vand. Der findes affaldsspande til fiskerester i umiddelbar nærhed. Vedbæk Havn Fac (A) Lige ud for Vedbæk Havn ligger Lous Flak, som er et område, hvor der er gode fiskemuligheder. Der kan fanges havørreder fra helt inde tæt ved kysten og ud til det dybere vand ved Hven. Nord for Hven har vi hav dybder på op til ca. 40 m. Nordøst for Hven på Svenskekysten findes Kobberverket, hvor der ofte er gode fiskemuligheder, stedet benyttes også jævnligt af sundets turbåde. Torsk, sild, fladfisk, makrel, hornfisk m.m. hører også her til de mest almindelige arter. 6

7 Faciliteter i saltvand Dragør Havn Fac (A) Dragør er med sine mange velbevarede historiske bygninger, sine idylliske brostensbelagte gader og gulmalede huse den perfekte kulisse som baggrund for lystfiskerens aktiviteter. Når det gælder fiskeri efter fladfisk som især rødspætter, er sandbankerne udfor Dragør havn et udmærket udgangspunkt. I forårsmånederne kan det være særdeles givtigt af fiske efter hornfisk. Også fiskeri efter torsk og havørreder kan give gode resultater. Vallensbæk Havn Fac (A) Vallensbæk Havn er alle tiders udgangspunkt for fiskeri i Køge Bugt, som er kendt for sin store bestand af Havørreder. Det er i den forbindelse en god idé at satse på trollingfiskeri, hvor der også kan gøres gode fangster af torsk. I forårsmånederne gælder det de alle steds værende hornfisk. Satser man på fladfisk er der også gode muligheder især udfor havnen og sydover langs kysten på op til 10 meter vand. Meldingerne beretter om særdeles godt skrubbe fiskeri. 7

8 Faciliteter i saltvand Vellerup Vig Fac (A) Vellerup Vig er det perfekte sted til efterårs- og vinterfiskeri efter havørred, men også fiskeri om foråret kan være givtigt, især efter hornfisk. Helt ude på kanten på højre siden af vigen findes en muslinge banke, som ofte giver godt fiskeri. Vores båd ligger på en håndtrailer, som bedst betjenes af to mand. Vellerup Vig er også velegnet til vadefiskeri. Bemærk at der i bunden af vigen er et å-udløb, hvorfor området her er fredet. Fredningsområdet er markeret med hvide pæle. Hundested Havn Fac (A) Med udgangspunkt i Hundested havn er Isefjorden det perfekte sted for fladfiskeri som ising, skrubbe, rødspætte og pighvarre, især på skrænterne udfor både Hundested og Lynæs, hvor der er udpræget sandbund. I efterårs og vintermånederne er der gode muligheder for at få havørreder på krogen, husk blot fredningsperioden fra midt november til midt januar. I maj / juni gælder det de alle steds værende hornfisk. 8

9 Faciliteter i ferskvand Esrum Sø Fac (B) Fac (C) Esrum Sø er en af Sjællands smukkeste og bedste fiske søer med Sørup Havn som udgangspunkt for flere lystfisker foreningers både. Søen er Danmarks vandrigeste sø og tredje største i areal. På det dybeste sted er søen godt og vel 21 m. Der kan fanges både store gedder og fine aborrer, med alle former for fiskeri. Der kan også fanges skaller, suder og brasen og er man rigtig heldig / dygtig kan man også lykkes med at få en søørred på krogen. Sjælsø Fac (A) Sjælsø er et godt udgangspunkt for dem, der ønsker at fange aborrer, der findes en rigtig stor bestand i søen. Både trolle fiskeri med woblere og spindefiskeri kan give gode resultater. Søen er ikke særlig dyb højst 6 til 7 m på det dybeste. Der kan også i perioder fanges gedder, selvom disse sjældent bliver større end op til ca. 5 6 kg. Sandart fiskeri er også en mulighed, bestanden er dog ikke er så stor. 9

10 Faciliteter i ferskvand Buresø Fac (A) Buresø ligger i en tunneldal sydøst for Slangerup og i nærheden af Lynge. Buresø er en meget smuk sø, der er oplagt til agn fiskeri, men også spindefiskeri kan være givtigt. Gennemsnitsdybden er ca. 7 m og 11 m på det dybeste. Der er mulighed for at fange både store gedder og aborrer. Husk at affiske skrænterne. Det skal præciseres, at det ikke er tilladt at fiske fra bredden. Bastrup Sø Fac (A) Bastrup Sø ligger i nærheden af Buresø lige syd for Lynge. Ligesom i Buresø er der rige muligheder for agn fiskeri efter gedder og aborrer. Søen er ikke særlig dyb middeldybde 3,5 m og ca. 7 m på det dybeste. Gedderne kan ofte stå tæt på bredden ved fiskestimerne. Kastefiskeri med woblere giver ofte et godt resultat. Der kan også trolles midt på søen, men vær opmærksom på den ringe dybde. 10

11 Faciliteter i ferskvand Farum Sø Fac (A) Fac (B) Fac (C) Fac (D) Fac (G) I Farum Sø har vi endnu en af de meget smukke søer i Nordsjælland. Søen dækker et areal på ca. 126 ha. Middeldybden er 6,3 m og største dybde er 14,7 m. Der findes en pæn bestand af aborrer, og der kan også gøres gode fangster af gedder. Husk at affiske skrænterne især i den østlige ende af søen nordvest for øen Klavs Nars Holm. Der er gode parkeringsmuligheder under motorvejsbroen, hvor der er kort vej via en sti over til bådebroen. Det er da også ved Farum Sø, at vi har en stor del af vore både liggende. Furesø Holte Fac (B) Furesøen er med sine ca. 930 ha en af Nordsjællands store søer. Furesø Holte ligger i den østlige del af søen kaldet Store Kalv. Her er middeldybden 2,5 m. Den resterende store del af søen har en middeldybde på hele 16,5 m og den største dybde er næsten 40 m. Søbunden er meget kuperet, sine steder er der skrænter med fald på op til 20 m. Der er godt fiskeri efter aborrer, gedder og sandart. Der kan gøres gode fangster via dørgning med woblere eller agnfisk, husk her at affiske de forskellige dybder. 11

12 Faciliteter i ferskvand Furesø Birkerød Fac (A) Furesøen er med sine ca. 930 ha en af Nordsjællands store søer. Furesø Birkerød ligger i den østlige del af søen kaldet Store Kalv. Her er middeldybden 2,5 m. Den resterende store del af søen har en middeldybde på hele 16,5 m og den største dybde er næsten 40 m. Søbunden er meget kuperet, sine steder er der skrænter med fald på op til 20 m. Der er godt fiskeri efter aborrer, gedder og sandart. Der kan gøres gode fangster via dørgning med woblere eller agnfisk, husk her at affiske de forskellige dybder. Bagsværd Sø Fac (A) Fac (B) Fac (C) 12 Selvom Bagsværd Sø kun har en middeldybde på ca. 2 m og en maks. dybde på 3,5 m er søen en udmærket fiske sø. Især er søen kendt for sit udmærkede fiskeri efter sandart, men der kan også fiskes efter gedder. Der findes også en gammel bestand af karper i søen. Ved dørge fiskeri skal man være opmærksom på den ringe vanddybde, fisk derfor langsomt med højtgående woblere. Vær opmærksom på, at der ikke må fiskes over kaproningsbanerne, når der er regattaer.

13 Faciliteter i fiskevande Vestvolden Fiskeretten ved Vestvolden er tildelt SU. Der knytter sig en række betingelser til fiskeri ved volden, som man kan læse nærmere om på SU s hjemmeside Alt fiskeri skal foregå fra i alt fire udvalgte pladser rundt langs volden. Blandt fiske mulighederne er bl.a. gedde, aborre, skalle, karusse og suder. Der må højst hjemtages én gedde pr. fiskedag. Gedder under 60 cm og over 80 cm skal genudsættes. Det er ikke tilladt at fiske med levende agn. Damhussøen Fiskeretten i Damhussøen er tildelt SU. Der knytter sig en række betingelser til fiskeri i søen, som man kan læse nærmere om på SU s hjemmeside Alt fiskeri skal foregå fra i alt fem udvalgte pladser rundt langs søen. Blandt fiske mulighederne er bl.a. gedde, aborre, skalle, karusse og suder. Som hovedregel skal alle fisk genudsættes, det er dog tilladt at hjemtage højst tre aborrer på mindst 20 cm. pr. fiskedag. 13

14 Faciliteter i fiskevande Utterslev Mose Fiskeretten i Utterslev mose er tildelt SU. Der knytter sig en række betingelser til fiskeri i mosen, som man kan læse nærmere om på SU s hjemmeside Alt fiskeri skal foregå fra i alt atten udvalgte pladser rundt langs mosen. Blandt fiske mulighederne er bl.a. gedde, aborre, skalle, karusse og suder. Der må højst hjemtages én gedde pr. fiskedag. Gedder under 60 cm og over 80 cm skal genudsættes. Det er ikke tilladt at fiske med levende agn. Tryggevælle Å Fac (A) Fac (B) Fac (C) Fac (D) Fac (E) 14 Tryggevælde Å er et super dejligt sted at fiske. Her kan fanges aborre, bæk og havørred m.m. Tag bare børnene med (også ikke SU-medlemer) da disse har kontraktmæssig ret til at fiske på det afmærkede stykke. Tryggevælde Å er derfor stedet, som er velegnet til en lille familie udflugt, og hvor børnenes interesse for fiskeri kan vækkes. Her kan fiskes hele året, så længe vejrliget tillader det, husk derfor at overholde fredningstiden. Der er gode parkeringsmuligheder ved Varpelev Bro.

15 Faciliteter i fiskevande Havelse Å Havelse Å i Nordsjælland er et vandløb, hvor Havelse Å Vandplejegruppen, som er en underafdeling af Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening, har gjort et stort stykke arbejde med udsætning af ørredyngel. Der er således godt fiskeri efter bækørred. Uanset dette er der tale om skrøbelige forhold for fiskeri, bl.a. på grund af den begrænsede vandføring. Alle lystfiskere opfordres derfor til foretage skånsomt fiskeri. Det er højst tilladt at hjemtage én ørred pr. mand pr. dag. 15

16 SU s trailerbåd SU har en trailerbåd med en 4-takts motor. Traileren kan trækkes af alle biler med et synsfrit anhængertræk. Skal man på ferie eller lignende, kan båden reserveres i flere dage, dog maksimalt en uge. 16

17 Fiskepladser hvor SU disponerer over fiskekort Tueholm og Vallensbæk Sø og mose Fac (A) Fac (B) Det er ikke for meget at sige, at Tueholm og Vallensbæk Sø og mose er stedet, hvor karpefiskerne kan gøre virkelig gode fangster, men også geddefiskeriet kan fremvise pæne resultater. Vi taler i den forbindelse om gedder op til 5 kg, hvorimod de helt store gedder er sværere at få i tale. Op gennem halvfemserne er der fjernet store mængder af brasen, skaller og andre fredfisk for komme det uklare vand til livs. Blandt de arter der kan fanges er bl.a. rudskalle, gråskalle, rimte, aborre, karusse, brasen, ål og søørred. Lammefjordskanalerne Fac (A) Fac (B) Fac (C) Fac (D) SU har 4 kort til fiskeri ved Lammefjordskanalerne. Fiskeriet sker i et samarbejde med Odsherreds Sportsfiskerforening. Der er mulighed for ca. 40 km. fiskning i smukke omgivelser, og der må fiskes på hele voldsiden. Husk at parkere hensynsfuldt i vejsiden modsat kanalvolden. Kanalerne rummer mange muligheder for fiskeri, først og fremmest er det perfekt medevand med karper, rudskaller, skaller, brasen m.m. Især i sydkanalen findes der en stor bestand af store gedder og fine aborrer. 17

18 Fiskepladser hvor SU disponerer over gæstekort Aarhus Lystfiskerforening I samarbejde med Aarhus Lystfiskerforening (ALF) har SU og foreningens medlemmer fået stillet 5 gæstekort til rådighed. Kortene kan lånes op til 14 dage. Dette giver mulighed for udsøgt fiskeri i ca. 100 km fiskevand på ca. 20 fiskepladser i nogle af Jyllands smukkeste åer. Her kan bl.a. nævnes:. Arhus Å. Lyngbygaard Å. Giber Å. Alling Å. Gudenå. Lilleåen. Omme Å. Skjern Å. Aarhus Å De mange ALF-fiskevande giver gode muligheder for flotte fangster både til flue-, spinne og ormefiskere. Afhængig af den enkelte å drejer det sig især om havørreder, bækørreder, regnbueørreder, laks, gedder, ål, aborrer, stallinger. Desuden har vore medlemmer mulighed for leje hytter i tilknytning til fiskepladserne. Her kan nævnes hytter ved: Holtum Å. Ved Holtum Å er det muligt at overnatte i et ældre murstenshus. Der er 4 sengepladser. Hytten opvarmes med brændeovn. Der er gaskomfur til madlavning. Vand hentes hos lodsejeren. Skjern Å. Bjælkehytte der ligger få hundrede meter fra Skjern Å, hvor der kan fiskes på et ca.2 km langt stykke. 18

19 Fiskepladser hvor SU disponerer over gæstekort Ikast Sportsfisker Forening I samarbejde med Ikast Sportsfisker Forening (ISF) har SU og foreningens medlemmer fået stillet 4 gæstekort til rådighed. Kortene kan lånes op til 14 dage. Dette giver mulighed for udsøgt fiskeri i ca. 200 km på forskellige fiskepladser. Der er tale om særdeles gode fiskemuligheder for flue-, spinne og ormefiskeri i naturskønne omgivelser ved nogle af Jyllands kendteste og smukkeste åer. Her kan bl.a. nævnes:. Karup Å. Rind Å. Skjern Å. Fjederholt Å. Vorgod Å. Storå Det er således et stort antal fiskevande som ISF stiller til rådighed. Der er mulighed for at gøre gode fangster af især laks, havørreder, bækørreder, stallinger, ål, gedder, aborrer. Desuden kan der i forbindelse med benyttelsen af medlemskortene lejes hytter ved Karup Å og Vorgod Å. Karup Å. Hytten lejes via Seatrout, men kan dog frit benyttes, hvis den ikke i forvejen er udlejet. Der findes flaskegas til madlavning, og vand kan hentes hos lodsejeren. Vorgod Å. Der er muligheder for madlavning via flaskegas. Yderligere data om hytten foreligger ikke p.t. 19

20 Fiskepladser hvor SU disponerer over gæstekort Randers Sportsfisker Klub I samarbejde med Randers Sportsfisker Klub (RSK) har SU og foreningens medlemmer fået stillet 6 gæstekort til rådighed. Kortene kan udlånes i op til 14 dage. Fiskekortene giver mulighed for at fiske i nogle af Jyllands kendteste og smukkeste åer. Nedenfor en kort beskrivelse af fiskepladserne. Ved fiskevandene vil der være skilte, der viser, hvor der må fiskes. Undtaget fra dette er Nørreåen og Allingåen nedstrøms Fløjstrup. Alling Å og Skørringsåen Der kan fiskes på et dejligt stykke af de to åer med udløb til Randers Fjord. Opgangen er lidt sen, som i de fleste mindre vandløb, men charmen ved en tæt kontakt med fisken er så meget større. Gudenåen mellem Ulstrup og Langå Der kan fiskes på et dejligt stykke af Gudenåen. Lakse- og havørred fiskeriet på dette stræk er bestemt et besøg værd, men også gedde fiskeriet kan give gode fangster. RSK s klubbåd på Glenstrup Sø Glenstrup sø, er kendt for sin store bestand af gedder og aborrer og ikke mindst den smukke søørred. Gjerrild Klubhuset Klubhuset ligger ca. 15 km nord for Grenaa, og har plads til ca. 20 overnattende gæster. Huset ligger kun 50 meter fra stranden, så man behøver ikke at overanstrenge sig, når man skal fiske. Kysten byder på noget af Djurslands bedste fiskeri. I særdeleshed efter havørred, men også hornfisk i store mængder i sæsonen. 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Annoncører

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder www.fiskeren.dk Februar 2012-1. Årgang Facilitetsfolderen udgives af SU Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsuvalg

Læs mere

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. December

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder.  December Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder http://www.fiskeren.dk December 2014-3. Årgang SU s Facilitetsfolder udgives af Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne)

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2. September 2009 41. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2015 46. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte

Læs mere

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter.

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter. sjældne og fredede snylteplante stor gyvelkvæler, helt uden klorofyl og fotosyntese, ses nu og da. Især på arealerne nord for Tueholm Sø ses en smuk og afvekslende flora. En rig natur... Området omkring

Læs mere

Årgang 24. Nr. 1 - januar 2004. Stand- Pladsen

Årgang 24. Nr. 1 - januar 2004. Stand- Pladsen Årgang 24 Nr Nr. 1 - januar 2004 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Fasanhaven 67, 2th 4220

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG FORSIDE NR. 180 NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2010 1

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2010 1 NS48 Facilitetsmappe Revideret juni 2010 1 Næstved Sportsfiskerforening af NS48 Indholdsfortegnelse Hvem er NS48?... 3 Sydsjællands Ørredfond... 3 Lynoversigt over klubfaciliteter... 4 Udvekslingskort...

Læs mere

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2012 1

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2012 1 NS48 Facilitetsmappe Revideret juni 2012 1 Næstved Sportsfiskerforening af NS48 Hvem er NS48? Hvorfor medlem af NS48? Skælkarpe på 12,56 kg Rampetilgang Billige ture! Hyggeligt samvær Fiskeerfaring fra

Læs mere

FISKEPLADSER OG OPLEVELSER AF HENRIK LETH. www.brakvand.dk

FISKEPLADSER OG OPLEVELSER AF HENRIK LETH. www.brakvand.dk FISKEPLADSER OG OPLEVELSER AF HENRIK LETH www.brakvand.dk FORORD Naturen, fisketurene, familien og alt det gode, der følger med, er brændstof for mit spændende og lykkelige liv. Nej, jeg er ikke trofæjæger,

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Hirsholmene Cup Samt 2. afdeling af JSK klubmesterskab

Hirsholmene Cup Samt 2. afdeling af JSK klubmesterskab Hirsholmene Cup Samt 2. afdeling af JSK klubmesterskab 8. - 9. august 2015 Rønnerhavnen Nordrestrandvej 40 Frederikshavn 57º27,9 N 10º32,2 E Hovedsponsor: Fiskekortet.dk Hirsholmene Cup 2015 Så er vi klar

Læs mere

FORSIDE NR. 177 FEBRUAR 2010 32. ÅRGANG

FORSIDE NR. 177 FEBRUAR 2010 32. ÅRGANG FORSIDE NR. 177 FEBRUAR 2010 32. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -33. årg. 2012 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Årgang 23. Nr. 1 - Februar 2003. Stand- Pladsen

Årgang 23. Nr. 1 - Februar 2003. Stand- Pladsen Årgang 23 Nr Nr. 1 - Februar 2003 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Egersundvej 23 4220

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved Bars Barsen har sin hovedudbredelse i Middelhavet, men den fanges undertiden i Nordsøen. Rovfisk, der ofte færdes i stimer. Føden består mest af andre fisk. Den kan opnå en størrelse på 75 cm. Bruskhoved

Læs mere

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt Undersøgt 212-215 Josianne G Støttrup & Søren Berg DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Formandens beretning for året 2014.

Formandens beretning for året 2014. 1 Formandens beretning for året 2014. Velkommen til årets generalforsamling. Det er med stor sorg at bestyrelsen i Politiets fiskeklub Viktor i løbet af 2013 har modtaget meddelelse om 2 dødsfald blandt

Læs mere

KORSØR LYSTFISKERFORE I G

KORSØR LYSTFISKERFORE I G KRSØR LYSTFISKERFRE I G Dagsorden / referat for bestyrelsesmøde 2013-01-07 Kl. 19.00 22.00 Mødedeltagere Rød = fraværende Ansvarsområde Deltagere uden for bestyrelsen Ansvarsområde Flemming Petersen (FP)

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø September 2004 Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium august 2004 Konsulent : Helle Jerl Jensen Baggrund Vesterled Sø er en ca. 2 ha stor sø beliggende

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 27 År 2014 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende:

Læs mere

B medlem. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem:

B medlem. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem: Oversigtskort for Herning Sportsfiskerforening Oplag: Kortet er trykt i 400 eksemplarer. Copyright: Kortet er udgivet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og må ikke kopieres. Kontaktpersoner:

Læs mere

Hvem ser mest stolt ud Palle eller Marianne? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 Decemberr 2013 44. Årgang

Hvem ser mest stolt ud Palle eller Marianne? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 Decemberr 2013 44. Årgang Hvem ser mest stolt ud Palle eller Marianne? Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 Decemberr 2013 44. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj

Læs mere

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser.

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Redskabstyper Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Ruser adskiller sig fra nedgarn ved, at fiskene ikke sidder fast i maskerne som de gør i nedgarn, men at de derimod ved hjælp

Læs mere

Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. BookingPortal Brugervejledning

Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. BookingPortal Brugervejledning Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg BookingPortal Brugervejledning 1 Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg Brugervejledning Til online BookingPortal http://su.bookingportal.com

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -33. årg. 2012 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders

2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders 2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders Lystfiskerforeningen Waders Næste blad udkommer i Juli 2014. Deadline 15 Juni Foreningsadressen: LF Waders Dyssevej 9 9541 Suldrup LF@waders.dk www.waders.dk www.facebook.com/waders.dk

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Kortmappen er sidst revideret februar 2012. Indholdsfortegnelse Fiskeregler Side 3 Århus Å Petersminde Side 5 kort nr. 1.1 Edslev Side 6 kort nr. 1.2 Tarskov/Fusvadbro

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

Cyklister i Kolding. Lapning i fin stil. Nr. 1 feb. 2007

Cyklister i Kolding. Lapning i fin stil. Nr. 1 feb. 2007 Lapning i fin stil Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2007 Turudvalget Møder med Teknisk Forvaltning VCTA Indkaldelse til generalforsamling 29. 3 Göta kanal/göta Elv H.P. s fotos fra efterårets cykelture DANSK

Læs mere

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 269 Offentligt Agenda Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Hvem og hvorfor

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

DM i Fladfisk. Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Nyhedsbrev 2014/6 Danmarks hyggeligste fiskestævne 1 Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk Fiskestævnet DM i fladfisk i Onsevig var igen i år en stor succes også selv om fiskeriet blev aflyst

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Kortmappen er sidst revideret februar 2012. Indholdsfortegnelse Fiskeregler Side 3 Århus Å etersminde Side 5 kort nr. 1.1 Edslev Side 6 kort nr. 1.2 Tarskov/Fusvadbro

Læs mere

Fiskevand i international topklasse! Din guide til fantastiske lystfisker oplevelser!

Fiskevand i international topklasse! Din guide til fantastiske lystfisker oplevelser! Fiskevand i international topklasse! Din guide til fantastiske lystfisker oplevelser! www.facebook.com/seatroutmariagerfjord Indhold: Velkommen til Seatrout Mariagerfjord... 3 Mariager Fjord...4 Fjordens

Læs mere

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø Den 8. maj 2008 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet kan via vandløbsloven fastsætte nærmere bestemmelser om sejlads på

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland) Lovtidende A Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland) I medfør af 30, stk. 1, 31-32, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Kalundborg Fisken. December 2015 - nr. 2 Kalundborg Sportsfiskerforening. Velkendt kyst - tegnet af Bent Lundgren

Kalundborg Fisken. December 2015 - nr. 2 Kalundborg Sportsfiskerforening. Velkendt kyst - tegnet af Bent Lundgren Kalundborg Fisken December 2015 - nr. 2 Kalundborg Sportsfiskerforening Velkendt kyst - tegnet af Bent Lundgren Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand: Hans Munk,

Læs mere

Årgang 28. Stand- Pladsen

Årgang 28. Stand- Pladsen Årgang 28 Nr. 2 Maj. 2008 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 formand@ - korsoerlystfiskerforening..dk Best.medlem/ Aktivitets-udvalget: Lars Demsat Fasanstien

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2016. 24 WWW.SPIN-IND.DK Bestyrelsen 2016 Formand: Bent Ole Andersen Eriks vej 10 4930 Maribo. Tlf. 29 70 95 93 bent@spin-ind.dk Egne notater. Kasserer: Varetages

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden marts 2015 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk Velkommen til en ny sæson. Den

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Årgang 28. Stand- Pladsen

Årgang 28. Stand- Pladsen Årgang 28 Nr. 1 - Jan. 2008 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 formand@ - korsoerlystfiskerforening..dk Best.medlem/ Aktivitets-udvalget: Heinz Skjoldstrup Klosteråsen

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2011 64. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 Februar - marts - april SALTVANDS FISKEREN 1 www.lfk1940.dk Oddentur 2 3. oktober På efterårsturen til klubbens sommerhus på Odden var vi 7 deltagere:

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Årgang 29. Nr. 3 Aug. 2009. Stand- Pladsen

Årgang 29. Nr. 3 Aug. 2009. Stand- Pladsen Årgang 29 Nr. 3 Aug. 2009 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 formand@ - korsoerlystfiskerforening..dk Best.medlem/ Aktivitets-udvalget: Lars Demsat Fasanstien

Læs mere

Årgang 30. Nr. 1 Feb. 2010. Stand- Pladsen

Årgang 30. Nr. 1 Feb. 2010. Stand- Pladsen Årgang 30 Nr. 1 Feb. 2010 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 formand@ - korsoerlystfiskerforening..dk Best.medlem/Aktivitetsudvalget: Lars Demsat Fasanstien 1

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Udvikling af et naturskånsomt fiskeri på Lolland-Falster Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Gennem de sidste 3 år har Fiskerikajen og garnfiskerne på Langø haft et

Læs mere

DM i Havfiskeri Småbåd & Trolling FTK Kalender

DM i Havfiskeri Småbåd & Trolling FTK Kalender DM i Havfiskeri Småbåd & Trolling FTK Kalender Forsiden på dette nyhedsbrev siger nærmest det hele: Det har været småt med fangsterne i den forgangne måned. Storebælt har været ekstremt stille og der er

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog. kunstig indsø, som foruden ørred, stalling og helt også rummer en bestand af bl.a. gedde og aborre.

Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog. kunstig indsø, som foruden ørred, stalling og helt også rummer en bestand af bl.a. gedde og aborre. Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog stallingelve i Norge. Landskabet medfører, at elvens løb er varieret således, at længere langsomtflydende partier snart afløses af hurtigstrømmende strækninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om fredningsbælter ved en del af Sjællands vandløb

Bekendtgørelse om fredningsbælter ved en del af Sjællands vandløb BEK nr 1464 af 12/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 2006-05530 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Seatrout Open. Så ruller Danmarks fedeste kystkonkurrence igen: Tilmeld dig nu og få gratis gave!

Seatrout Open. Så ruller Danmarks fedeste kystkonkurrence igen: Tilmeld dig nu og få gratis gave! eatrout Open Så ruller Danmarks fedeste kystkonkurrence igen: 2013 Seatrout Open Tilmeld dig nu og få gratis gave! Fisk havørreder i tre dage vind en drømmerejse eller en af de mange andre fantastiske

Læs mere

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 376 Offentligt ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Det danske kystfiskeri er i dag

Læs mere

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset.

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset. VIBORG STIFTSMUSEUM Dato: Viborg Golfklub Spangsbjerg Alle 50 8800 Viborg Kultur & Service Viborg Stiftsmuseum Hjultorvet 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 38 38 Fax.: 87 99 79 72 vibmus@viborg.dk www.viborgstiftsmuseum.dk

Læs mere

Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge

Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Redaktion: www.kaj.flindt@hotmail.dk Nyhedsbrev januar 2011 Udsendt den 30/12 2010 Klubmøder Mød op på Sydgården til hyggelig samvær uden cykel, vi skal fastlægge

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: GSF Junior, senior og familie årskort Generelle regler for fiskeri på zone 2-5 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og foto: frost Ideen med at skrive lidt om Lillebælts Nordlige del er at fortælle om de oplevelser og muligheder der er her, og så er det også mit farvand her har jeg sejlet i 60 år men der er stadig noget

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009

Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009 Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009 Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier

Læs mere

Velkommen til. Avedøre Holme

Velkommen til. Avedøre Holme Velkommen til Avedøre Holme 1 Avedøre Holme 2650 Hvidovre Kommune byder dig velkommen som medarbejder i en virksomhed på Avedøre Holme. Vi byder også velkommen til en aktiv kommune med et rigt kultur-

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen 1 af 6 02-08-2011 13:39 BEK nr 1205 af 20/11/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 12-12-2006 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Særlige sejladsbestemmelser Bilag 2 Bilag 3 Fiskeri

Læs mere

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for 2013. Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for 2013. Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 2 nye både på søerne Gratis Udlån af fiskesæt Stort turprogram for 2013 Copyrights 2013 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2013 Løssalg

Læs mere

Jan s Rengøring. Husk Julestue den 30. november i Haps. Jan Christensen Irisvej 5 4070 Kirke Hyllinge Telefon: 40 55 96 30 Giro : 990-4905

Jan s Rengøring. Husk Julestue den 30. november i Haps. Jan Christensen Irisvej 5 4070 Kirke Hyllinge Telefon: 40 55 96 30 Giro : 990-4905 Jan s Rengøring Jan Christensen Irisvej 5 4070 Kirke Hyllinge Telefon: 40 55 96 30 Giro : 990-4905 Søborg Sportsfisker Klub November 2010 Erhvervsrengøring Privathjemsrengøring Vinduespolering Tæpperensning

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Årgang 32. Nr. 1 feb. 2012. Stand- Pladsen

Årgang 32. Nr. 1 feb. 2012. Stand- Pladsen Årgang 32 Nr. 1 feb. 2012 Stand- Pladsen Formand: Flemming Petersen Stigbjergvej 52 4220 Korsør 58 38 75 50 formand@ - korsoerlystfiskerforening.dk Best.medlem Peter Nommesen Græsvænget 21 4220 Korsør

Læs mere