14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009. Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status"

Transkript

1 14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009 Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status Børsens festsal, den 23. oktober

2 Det følgende er i alt 14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv i Danmark, fordelt på de fem indsatsområder: 1) Det digitale område, 2) Musikeksport, 3) Finansierings- og støttemuligheder, 4) Live-scenen samt 5) Vækstlaget. Anbefalingerne er fremsat ved en konference i Børsens festsal den 23. oktober 2009 af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status, som blev nedsat i marts 2009 med musiker og forfatter Henrik Marstal som formand og på foranledning af kulturpolitisk ordfører Mogens Jensen (S). Konferencen er arrangeret af KODA/Spil Dansk-dagen og tænketanken, og den er finansieret af KODA og Kulturministeriet. Tænketanken vil formelt set være opløst efter præsentationen på konferencen, idet dens opdrag med denne præsentation er bragt til ende. Tænketanken præsenterede oprindeligt et idékatalog ved en høring på Christiansborg den 13. maj 2009, og har siden da fået kvalificeret, revideret og styrket sine anbefalinger blandt andet i kraft af en række delmøder med omkring 100 fageksperter fra musiklivet, kulturlivet samt flere dele af erhvervslivet, inklusive Danmarks Eksportråd, Vækstfonden, Rytmisk Musikkonservatorium, Musikcenteret, Danmarks Radio, Det Danske Filminstitut, IFPI foruden et bredt udsnit af musikere, producere, pladeselskabsfolk, publishere, spillestedsfolk, organisatorer, teleselskabsfolk, IT-eksperter, iværksættere og undervisere, herunder flere særlige gæster fra Sverige og Norge. Det er på den baggrund, at tænketanken har kunnet fremlægge sine nye anbefalinger på den omtalte konference. Det er til gengæld glædeligt, at vi med afslutning af denne proces, kan nære stor tiltro til at vores tanker og arbejde vil blive videreført på bedste vis. Vi har en velbegrundet forventning om, at Statens Kunstråds Musikudvalg, i respekt for det arbejde der er gået forud, vil tage ansvarsfuldt imod anbefalingerne og være vært for en videre kvalifikation, i løbende dialog med det rytmiske musikliv. Efter konferencen i dag giver vi stafetten videre til musikudvalget, og vi er sikre på at de vil drage omsorg for at inddrage alle relevante miljøer og parter, i en afsluttende proces, med at gøre vores tanker og anbefalinger til deciderede slutprodukter, i én samlet plan for den rytmiske musiks udvikling. Og vi er desuden ikke i tvivl om, at dette vil ske med vores alles vigtigste drivkraft for øje den rytmiske musiks velbefindende, samt vores tro på musikken som et af de vigtigste bindeled mellem mennesker. Om tænketankens medlemmer: Tænketanken har siden juni 2009 bestået af: Henrik Marstal (musiker og forfatter, tidligere medlem af Kunstrådets Musikudvalg; tænketankens formand), Henriette Moos (iværksætter, tidligere videnschef for Diginet Øresund), Kristian Riis (manager for og medlem af Nephew, Volcano Management, tidligere direktør for Music Export Denmark), Uffe Savery (medlem af Safri Duo, kreativ direktør for Pumpehuset), Christiane Vejlø (forretningsudvikler på digitale platforme, tidligere underholdningschef hos teleselskabet 3), Martin Buck (kommunikationschef i BandBase.dk), Jakob Brixvold (sekretariatschef for Spillesteder.dk og Festivaldanmark.dk) samt Rasmus Ardahl (ansvarshavende redaktør på BandBase.dk). I sin oprindelige konstellation, der bestod fra marts til juni 2009, havde tænketanken desuden følgende medlemmer: Franka Abrahamsen (sanger og sangskriver), Gaute Niemann (medlem af Spleen United), Rasmus Stolberg (manager for og medlem af Efterklang), Jesper Majdall (Volcano Management, manager for Under Byen) Kristian Leth (medlem af The William Blakes), og Ulrik Ørum-Petersen (Volcano Management, manager for VETO). 2

3 1. DET DIGITALE OMRÅDE 1) Opkvalificering af viden på det digitale område for alle aktører i musikbranchen Tænketankens delmøde i september 2009 vedrørende det digitale område gjorde det klart, at behovet for øgede kompetencer i musikbranchen lader til at være meget stort. Der er derfor brug for en opkvalificering af vidensniveauet, hvis musikbranchen skal kunne håndtere de digitale udfordringer optimalt, til gavn for hele kulturområdet. Uden at tænketanken har noget konkret bud på finansieringen, foreslår vi, at dette kan ske via efteruddannelse, kursusudbud samt en række årlige seminartilbud for en samlet branche, herunder: a. Kursusaktiviteter specifikt for Statens Kunstråds Musikudvalg og Kunststyrelsen, inklusive en sikring af, at de udpegede til Statens Kunstråds Musikudvalg ved næste indsættelse får et kursusforløb med best practicecases fra ind- og udland umiddelbart efter indsættelsen. Herunder bør det afgående udvalgs erfaringer med de digitale formidlingsformer være en del af afleveringsforretningen. b. Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi (CKO) og sekretariatet for Kunststyrelsen bør i fællesskab udarbejde et årligt inspirationskatalog over digitale cases (som f.eks. IFPI har gjort med Alphabeat i dens seneste årsrapport). c. Tænketanken anbefaler, at Kulturministeren i sine fremtidige udpegelser af nye medlemmer til Musikudvalget indtænker kompetencer på det digitale område som en væsentlig kvalifikation. Tilsvarende anbefales det, at det repræsentantskab, som udpeger de øvrige medlemmer til Statens Kunstråds Musikudvalg ligeledes indtænker det digitale område i udpegelsen og desuden selv sørger for den rette forberedelse og efteruddannelse af disse personer. d. De centrale musikorganisationer, CKO og genreorganisationerne bør sammen diskutere hvordan man bedst tilrettelægger partnerskaber med andre, kreative industrier. Tænketanken har under flere delmøder konstateret, at der er et stort ønske om og behov for at afprøve nye samarbejder fra både musiklivet og andre erhverv. e. De musikvidenskabelige institutter og konservatorieuddannelserne inklusive Music Management-uddannelserne i København og Århus bør i højere grad end det er tilfældet nu inddrage digital formidling som en fast del af studieordningen. Det skal ske for at optimere de studerendes evne til at bruge digitale værktøjer til gavn for det musikliv, som de skal ud og virke i. Flere af tænketankens delmøder har ligeledes gjort det klart, at der er et stort behov for arbejdskraft i musiklivet med betydelige kvalifikationer inden for det digitale område. 3

4 2) Forankring af de digitale erfaringer overblik og hverdagspraksis På det digitale område er der behov for at samle op centralt, sådan at de relevante aktører kan drage mere nytte af hinandens praktiske erfaringer og logistiske udfordringer. Fra centralt hold kan man rådgive og skabe kontakter, mens man decentralt må sikre en mere direkte effekt i det daglige arbejde. a. For at sikre en forankring af de digitale erfaringer, som tilgodeser det tværgående, det erhvervsorienterede og det regionale, anbefaler vi, at de her anbefalede indsatser forankres centralt. Vi har fået bekræftet vores tidligere anbefaling fra tænketankens oprindelige idékatalog (præsenteret i maj 2009), at der skal etableres en kompetencestab på enten Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi i Roskilde eller i regi af ROSA Dansk Rock Samråd til at tage bedre hånd om anvendelsen af rytmisk musik i kreative industrier (bl.a. spilkulturen) samt muligheden for mere direkte samarbejde med de virksomheder, der bruger musik i deres slutprodukter. Kompetencestaben kan med fordel medvirke i tilrettelæggelsen af kursusaktiviteter og vil herefter have rig mulighed for at indgå som et rådgivende led for CKO såvel som Musikzonen og Statens Kunstråds Musikudvalg. b. For at skabe de bedste rammer om hverdagens arbejde, anbefaler tænketanken, at der fra kulturministerielt hold bliver nedsat et Digitalt Samråd med en egentlig rådsstruktur og et egentligt opdrag, hvor repræsentanter fra forskellige interessekredse mødes. Foruden musikbranchen egne repræsentanter med størst mulig digital know how, bør der inddrages repræsentanter fra andre kreative brancher i ind- og udland med substantielle erfaringer med digital formidling. Desuden bør der inddrages repræsentanter fra f.eks. reklamebranchen, mediebureauer og teleselskaberne. I dette forum kan man invitere de rette inspiratorer og fremlægge relevante cases. 3) Opnormering af puljen for digital formidling Behovet for formidling af digitale tiltag lader til at være stærkt stigende, hvilket flere delmøder ligeledes pegede i retning af. Derfor foreslår tænketanken, at der foretages en opnormering i Statens Kunstråds Musikudvalg af puljen for digital formidling til 2 mio. kr. årligt. Herunder skal der afsættes bevillinger til a. Community managements: Den virale spredning af musik er blevet en væsentlig distributionsform af musikken, især i forhold til de yngre målgrupper. Denne omstændighed gør det nødvendigt, at artister og labels kommer i øjenhøjde med brugerne og bruger ressourcer på community management. b. Digital eksportresearch: Nye markeder har deres egen foretrukne tjenester. Hvis man skal lave en organiseret musikeksportindsats på et nyt marked, kræver det indsigt i dette lands digitale vaner. 4

5 c. Digitale marketing cases: Labels og bands skal have støtte til at tænke innovativt i markedsføringen af deres musik og dermed skabe cases, som kan sikre, at Danmark stadig er forgangsland på det digitale område. d. Netværksfremmende initiativer på det digitale område: Øget netværk både i indog udland er af største interesse for det danske erhvervsliv, og derfor bør vi støtte de digitale tiltag som knytter flere kontakter til det eksisterende netværk. e. Live-området: Live-scenen befinder sig i en rivende udvikling i forhold til at kæde aktiviteterne på den lokale scene med digital musikformidling. Denne indsats skal støttes til fordel for både live-scenens brugere og aktører. 5

6 2. MUSIKEKSPORT 4) Oprettelse af et Musikvæksthus med fokus på producer- og sangskrivermiljøets internationale potentiale Dansk musikliv har allerede fostret en række sangskrivere og producere, som har høstet stor international anerkendelse. I forhold til det potentiale, som den danske musikscene har udvist gennem de senere år på disse to helt centrale områder i frembringelsen af musik, er den internationale anerkendelse imidlertid alt for lille. Det skyldes efter tænketankens opfattelse en alt for uambitiøs og dybest set uartikuleret kultur- og erhvervspolitik på dette område. Dette kan der blive ændret markant på med oprettelsen af et såkaldt musikvæksthus, en videregående uddannelsesinstitution som med sideblik til Filmskolen og kunstakademierne skal skabe rammerne for en eliteuddannelse for sangskriver- og producermiljøerne. Musikvæksthuset skal i samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorium og/eller de øvrige nævnte institutioner udvikle disse uddannelser og derved tiltrække de mest talentfulde og ambitiøse aktører inden for de to områder. Det skal være et hus med fokus på international afsætning og markedsføring, og det skal have tilknytning til personer fra andre kreative brancher såsom film-, design- og reklamebrancherne. Musikvæksthuset skal desuden være i stand til at etablere kreativt stimulerende samarbejder med det Music Export Denmark (MXD), Musikzonen, Danmarks Eksportråd samt det øvrige danske eksporterende erhvervsliv. 5) Opgradering af Music Export Denmark Det er af afgørende betydning, at dansk musikeksport i højere grad inddrager erfaringer, strategisk ballast og know-how fra det etablerede erhvervsliv. Derfor skal MXD opgraderes til at kunne sikre en mere tilbundsgående opkvalificering og koordinering mellem de forskellige musikeksporterende aktører (pladeselskaber, managementbureauer, virksomhedsorganiserede musikere etc.) og det private, eksporterende erhvervsliv. Det nye MXD skal have til opgave at koordinere danske musikeksport. Vi opfordrer til, at det undersøges nærmere hvorvidt et mere formelt samarbejde mellem Danmarks Eksportråd, Musikzonen og det nye MXD kunne finde sted i denne proces. Fra vores delmøde ved vi, at interessen og motivationen fra Danmarks Eksportråd allerede er til stede. Vi anbefaler i den forbindelse, at det nye MXD organisatorisk såvel som strategisk bliver knyttet tættere til Danmarks Eksportråd, hvorved organisationen vil få bedre indsigt i de erhvervsproblematikker, der er forbundet med eksportområdet. Der skal desuden oprettes en følgegruppe, som efter formelle retningslinjer skal følge det nye MXD s dispositioner tæt og sparre med ledelsen om koordineringen af den del af dansk musikeksport, som det nye MXD er involveret i. Følgegruppens kunne bestå af en kombination af erhvervspersoner og iværksættere fra de kreative industrier (design, film, spil, mode) foruden professionel sport samt musikere, producere, managers og branchepersoner med solid erfaring med musikeksport. 6

7 3. FINANSIERINGS- OG STØTTEMULIGHEDER 6) Øget finansieringsbehov til musikeksport Tænketanken foreslår en substantiel ekstra tilførsel af musikeksportmidler, som skal administreres af eksisterende organisationer efter samme principper som øvrige eksportmidler under Danmarks Eksportråd/Udenrigsministeriet, dvs. med primært fokus på hvilke markeder den givne musikform og/eller den givne artist vurderes at have de bedste chancer for at slå igennem på. Puljen bør have to niveauer: a) En pulje, der fungerer efter det nuværende 50/50-princip i det nye MXD (se foregående punkt), hvor alle projekter, der opfylder en række nøjere definerede krav kan modtage støtte, hvis ansøgerne selv kan skaffe 50% af finansieringen. b) Et eksportlån, hvor artisten/virksomheden får en favorabel tilbagebetalingsordning, men til gengæld skal betale eksportrenter, hvis fremstødet bliver en kommerciel succes. Disse midler går tilbage i puljen for eksportlån til gavn for endnu flere danske artister. Finansieringen bør etableres af Udenrigsministeriet. I tillæg til de allerede afsatte midler fra Kulturministeriet skal det nye MXD finansieres med midler fra Udenrigsministeriet, eftersom områdets brugere primært er musikeksporterende virksomheder og/eller musikere og managers, der er organiseret som en virksomhed. Herudover skal det nye MXD udbygges til at også at håndtere eksport af musik indenfor andre forretningsområder, f.eks. eksport af både fysiske og digitale produkter, sangskrivere, producere, rettigheder, musikvideoinstruktører samt know-how inden for områder som management eller festivaldrift. En international markedsføringsenhed af danske musikprodukter kunne altså også tænkes ind i det nye MXD. 7) Produktudvikling i form af en konvergenspulje For at stimulere til yderligere produktudvikling af musikområdet, foreslår tænketanken etableringen af en konvergenspulje til projekter, der integrerer musik, spil, film etc. Puljens formål er at fremme især de teknologiske og innovative aspekter og opmuntre til nye partnerskaber mellem de kreative brancher og udviklingen af nye tværkulturelle og tværmediale produkter. Baggrunden for forslaget er, at der i dag er alt for få strategiske partnerskaber mellem kreative virksomheder i forhold til hvor udbredt produktudviklingspartnerskaber er i andre brancher, og i forhold til hvor stort innovationspotentialet kan være, når flere virksomheders viden kombineres og derved genererer nye perspektiver på sine udfordringer. Ordningen skal fungere efter 50/50-princippet, som vi kender det fra mange andre offentlige støtteordninger, det vil sige hvor alle partnere i projektet selv investerer i projektet i form af kapital eller dokumenteret arbejdstid. Eftersom konvergenspuljen har en udpræget flertydig karakter i spændingsfeltet mellem kultur og erhverv, kan finansieringen ske i et samarbejde mellem Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. 7

8 8) Kompetenceløft musik som forretning Tænketanken foreslår etablering af en målrettet rådgivningsindsats, der skal styrke brobygningen mellem de offentlige investeringsmiljøer og musikmiljøerne. Det skal ske med det formål at øge muligheden for, at flere musikrelaterede virksomheder kan blive etableret på en professionel og gennemtænkt måde. Derved vil de tilsvarende øge mulighederne for at kunne komme i betragtning til offentlige investeringsmidler, såfremt de ønsker at ekspandere til udenlandske markeder. Rådgivningsindsatsen skulle fokusere på opkvalificering af de kunstneriske miljøer i form af efteruddannelse og mentorordninger i forbindelse med forretningsudvikling og ledelse, som skal målrettes til professionelle musikere, managers, pladeselskabsansatte, bookere og spillestedsledere. Kompetenceløftet skal ske i tæt samarbejde med branchens egne organisationer, som vil være de udførende aktører, men de skal suppleres af nye medarbejderprofiler fra erhvervslivet, forskningsmiljøerne og fra udlandet. Samtidig er der brug for en parallel videntilførsel til de offentlige erhvervsrådgivnings- og investeringsmiljøer i forhold til at forstå og vurdere de nye forretningsmodeller og vækstmuligheder, som driver kommercielle musiksucceser på det globale marked. Formålet er, at rådgivning, långivning og investering i musikrelaterede virksomheder skal ske på samme høje vidensniveau som inden for IT, bioteknologi og nanoteknologi. Også her vil systematisk videntilførsel fra udlandet være påkrævet. Finansieringen er uafklaret. 8

9 4. LIVE-SCENEN 9) Statslig matchning af de lokale initiativer som led i en revitalisering af spillestedsloven Den ti år gamle spillestedslov er ikke længere tidssvarende og trænger derfor til en revision og opgradering. Kommunerne har generelt givet indtryk af at være med på en opgradering af spillestederne, men det statslige engagement virker til at have haltet bagefter. Der er efter tænketankens opfattelse behov for øget statslig finansiering af spillestederne over hele landet, med henblik på at skabe vækst inden for den rytmiske musiks kvalitet, dynamik og identitet. Et øget statsligt engagement i en revideret spillestedslov vil kunne skærpe fokus på høj kunstnerisk kvalitet samt præsentationen af nye talenter, nye udtryksformer og smalle musikgenrer, foruden at bidrage til live-miljøets professionalisering såvel ledelses- og produktions- som formidlingsmæssigt. 10) Etablering af lokale musikcommunities Tænketanken anbefaler, at en række centrale spillesteder i hele landet regionale spillesteder såvel som honorarstøttede spillesteder bliver tilbudt en statslig driftsbevilling, muligvis med kommunal medfinansiering, som kan opgradere dem til at blive hvad man kan kalde lokale musikcommunities eller vækstcentre. Foruden spillesteder kan denne opgradering tilbydes kulturskoler (herunder musikskoler og MGK-kurser), øvelokaleforeninger og/eller andre centralt placerede, lokale rytmiske aktører. Disse musiske vækstcentre skal være aktører, der - er dynamiske i øvelokale- og vækstlagsmiljøer - skaber sammenhænge, i alt det den lokale live-musik også medfører i forhold til ungdomskulturer, sociale netværk, samfundsgavnlig udvikling m.v. - er modtagelige for drive og engagement fra lokale begejstringspersoner - opfostrer virkelyst, professionel udvikling for kunstneriske og organisatoriske talenter inden for den rytmiske musik - samler hele regionens rytmiske aktører i et samarbejde og vil kunne rådgive disse i problematiske situationer. De lokale musikcommunities vil altså i princippet kunne forankres såvel på spillesteder som musikskoler, øvelokaleforeninger eller kulturskoler (musikskoler og MGK-kurser). Tiltaget skal ikey nødvendigvis være produkt- eller afsætningsorienteret, men skal først og fremmest være procesorienterede og sagt med et et almenkendt princip for udvikling spejle, støtte og skabe lokale tiltag. Eftersom det at udøve musik på rigtig mange måder er sundt for sjælen og gavnligt for udviklingen af både de sociale og kreative kompetencer, ville der med en stimulering af lokale vækstlag blive skabt endnu bedre betingelser for at unge landet over ville få lyst til at bruge deres tid, engagement og energi på at spille musik. 9

10 11) Definering og etablering af en nationalscene for rytmisk musik Som fænomen har den rytmiske nationalscene gennem den senere tid været meget oppe at vende i den offentlige debat. Det er imidlertid tænketankens opfattelse, at det endnu ikke er lykkedes klart at definere en sådan nationalscenes egentlige formål og opgaveporteføjle. Men det forekommer nødvendigt for den videre proces, at hele landets live-miljø bør involveres i denne debat, og at det er dette miljø, som først og fremmest skal kunne tage ejerskab (også et formelt ejerskab) på en rytmisk nationalscene. Derfor bør der ikke foretages for forhastede beslutninger på dette område. Det danske live-miljø har brug for tid til at definere sine behov og mulige løsninger, og kulturpolitikerne har brug for tid til at skabe de fornødne rammer. En nationalscene skal naturligvis kunne fremvise velarrangerede koncerter i velegnede lokaler, men det er først og fremmest af betydning, at den skal have et meget præcist opdrag, ikke mindst i relation til dens store ansvar for udviklingen af live-scenens strukturer og forretningsmodeller. Der er med andre ord brug for en aktør, der kan gå forrest i udviklingen og prøve nye koncepter af. En rytmisk nationalscene skal desuden kunne agere på lige fod med de øvrige kunstgenrers nationalscener for ballet og skuespil, og den skal kunne bidrage med en samtidskulturel tilgang i mødet mellem kunstarterne. 10

11 5. VÆKSTLAG 12) Etablering af en bæredygtig uddannelsespolitik for vækstlaget Tænketanken anbefaler, at der fra statslig side bliver etableret en bæredygtig uddannelsespolitik for både amatørvækstlaget og det etablerede vækstlag med fokus på talentpleje og -udvikling. Alt for mange talentfulde musikere, sangskrivere og producere tabes på gulvet som følge af, at der ikke findes ret mange muligheder for at få kompetent sparring, når de er færdige med efterskolen, gymnasiet eller højskolen, eller når deres respektive bands har nået et vist niveau uden at være brudt igennem. En del musikere bliver ganske vist optaget på MGK, det tre-årige såkaldte musikalske grundkursus med henblik på senere optagelse på landets musikkonservatorier. Og ganske vist er der netop åbnet en sangskrivningslinje på Rytmisk Musikkonservatorium, hvilket afgjort er et skridt i den rigtige retning. Men vi finder, at behovet for at professionalisere sangskrivningskulturen og producergerningen er stort, eftersom al erfaring viser, at det er med de gode sange og de gode produktioner i hånden, at mulighederne for en karriere er størst, hvad enten karrieren består i at være fuldtidsmusiker eller undervise i faget på en musikskole eller et gymnasium. 13) Etablering af en sparrings- og rådgivningsenhed for vækstlaget Tænketanken anbefaler etableringen af en sparrings- og rådgivningsenhed, som kan sparre med musikere, sangskrivere og producere både inden for amatørvækstlaget og det etablerede vækstlag. Denne enhed som vi gerne så lagt i Statens Kunstråds Musikudvalgs regi skulle have til formål at fremme udfoldelsesmulighederne for rytmisk musik på alle niveauer gennem information, rådgivning og idéudvikling, ligesom den skal være brobygger mellem musikmiljøerne og kommune og stat. Der er i dag i høj grad brug for en sådan enhed til at servicere vækstlaget og være behjælpelige med råd, vejledning, information, karriererådgivning samt organisatorisk know-how. Det skyldes, at musikbranchen i takt med fremkomsten af nye digitale platforme er blevet mere kompleks og stiller andre krav til musikere også på vækstlagsniveau og deres funktion af at være iværksættere. Enheden skulle også råde over adgang til et solidt netværk i det professionelle musikliv, som kunne stilles til rådighed for vækstlagets aktører, og desuden være behjælpelig med at optimere aktørernes muligheder for på sigt at få en professionel karriere. Desuden skulle den have en bemanding, som muliggjorde kompetent rådgivning inden for alt fra jura til bygning af øvelokaler, og den skulle fungere som en brobygger mellem vækstlaget og det professionelle musikliv, ud fra den antagelse, at en øget kontakt mellem disse to områder, elite og bredde, vil være til gensidig gavn og inspiration for begge parter. 11

12 14) Etablering af en seriøs debat om kønsfordelingen inden for rytmisk musikudøvelse Tænketanken anbefaler, at der for hele det rytmiske musiklivs vedkommende men især for vækstlagets vedkommende bliver skabt de rette betingelser for en seriøs, grundig og resultatorienteret debat om kønsfordelingen inden for udøvelsen af rytmisk musik. Den forstemmende sandhed er, at langt de fleste aktører i det rytmiske musiklivs mangefacetterede liv er af hankøn. Det gælder ikke blot i selve udøvelsen af musik, det gælder også inden for det organisatoriske liv og inden for musikjournalistikken. I store dele af populærmusikken er kvindelige aktører en marginaliseret gruppe, og egentlig stjernestatus har kun været de kvinder beskåret, som var sangerinder, som oftest i eget navn. Til trods for, at en lang og frugtbar ligestillingsproces har gjort det indlysende, at kvinder såvel som mænd har været aktive på professionelt niveau inden for film, litteratur, billedkunst og i øvrigt også klassiske musikudøvere, har den rytmiske musik i den grad haltet bagefter. Et par eksempler: Vi ved, at blandt de nuværende 150 studerende på musikuddannelserne på Rytmisk Musikkonservatorium er blot tre kvindelige instrumentalister, og vi ved, at blandt de omkring 35 udvalgte specialister, der hvert år nominerer artister til Danish Music Awards inden for rock og pop, gennem de senere år har haft blot to-tre kvindelige repræsentanter. Noget lignende gælder inden for det rytmiske musikliv på vækstlagsniveau. En artikel i dagbladet Politiken fra juli 2009 fremførte således det forhold, at den netop overståede musikkonkurrence for vækstlagsbands ved navn Emergenza kun havde tre kvindelige instrumentalister blandt omkring 450 deltagende musikere, hvoraf omkring 15 andre ganske vist var kvindelige forsangere eller korsangere. Debatten er ganske kompleks, fordi en ny generation af kvindelige electronica-musikere og sangskriver er vokset frem kvinder, som måske slet ikke ville ønske sig at spille i et rockband (en udpræget maskulin konstruktion). Alligevel viser disse ret beset alarmerende tal, at det er påkrævet med en sådan seriøs, grundig og resultatorienteret debat om hvordan denne skævvridning kan ændres, til gavn for vækstlagets såvel som det professionelle musiklivs interne dynamik og udviklingsmuligheder. En sådan debat kræver ingen finansiering, men bør snarest sættes i gang af Statens Kunstråds Musikudvalg såvel som musikerorganisationerne og ORA Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere, med såvel kulturskolerne som de videregående musikuddannelser på sidelinjen. 12

HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE

HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE Onsdag den 13. maj 2009 klokken 13-15 i Fællessalen på Christiansborg foregår der en høring om den rytmiske musiks vækstbetingelser i

Læs mere

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

1. Oplysninger om projektet. 2. Oplysninger om ansøger. 3. Projektets formål

1. Oplysninger om projektet. 2. Oplysninger om ansøger. 3. Projektets formål A N S Ø G N I N G O M T I L S K U D T I L U D V I K L I N G S P R O J E K T E R I N D E N F O R R E G I O N A L U D V I K L I N G O G V Æ K S T F O R U M 2 0 1 0 Vedlagt denne ansøgning: Budget med kommentarer

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 É N M U S I K S C E N E M A N G E G E N R E R. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Musik & brands. En guide til musikere

Musik & brands. En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Tak til Kristian Riis, Volcano Management. Kasper Bjergbæk, Volcano Management. Gustav Holten Lützhoft. Helene Venge, Management

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE

DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE BORUPGAARD SNEKKERSTEN 25. - 26. NOVEMBER 2008 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 2 INDHOLD SAMMENFATNING Sammenfatning Om konferencen

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13 13 Bandaftalen den første kontrakt Den første kontrakt man skal lave er en bandaftale : Et dokument der beskriver de interne forhold i bandet. En kontrakt imellem medlemmerne i bandet, som sætter præcise

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Kunstrådets Musikudvalg

Kunstrådets Musikudvalg Kunstrådets Musikudvalg Undersøgelse af det internationale eksport-, informationsog udvekslingsarbejde på musikområdet Rapport December 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil Beslutningsforslag nr. B 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. april 2010 af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif Lahn Jensen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere