14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009. Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status"

Transkript

1 14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009 Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status Børsens festsal, den 23. oktober

2 Det følgende er i alt 14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv i Danmark, fordelt på de fem indsatsområder: 1) Det digitale område, 2) Musikeksport, 3) Finansierings- og støttemuligheder, 4) Live-scenen samt 5) Vækstlaget. Anbefalingerne er fremsat ved en konference i Børsens festsal den 23. oktober 2009 af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status, som blev nedsat i marts 2009 med musiker og forfatter Henrik Marstal som formand og på foranledning af kulturpolitisk ordfører Mogens Jensen (S). Konferencen er arrangeret af KODA/Spil Dansk-dagen og tænketanken, og den er finansieret af KODA og Kulturministeriet. Tænketanken vil formelt set være opløst efter præsentationen på konferencen, idet dens opdrag med denne præsentation er bragt til ende. Tænketanken præsenterede oprindeligt et idékatalog ved en høring på Christiansborg den 13. maj 2009, og har siden da fået kvalificeret, revideret og styrket sine anbefalinger blandt andet i kraft af en række delmøder med omkring 100 fageksperter fra musiklivet, kulturlivet samt flere dele af erhvervslivet, inklusive Danmarks Eksportråd, Vækstfonden, Rytmisk Musikkonservatorium, Musikcenteret, Danmarks Radio, Det Danske Filminstitut, IFPI foruden et bredt udsnit af musikere, producere, pladeselskabsfolk, publishere, spillestedsfolk, organisatorer, teleselskabsfolk, IT-eksperter, iværksættere og undervisere, herunder flere særlige gæster fra Sverige og Norge. Det er på den baggrund, at tænketanken har kunnet fremlægge sine nye anbefalinger på den omtalte konference. Det er til gengæld glædeligt, at vi med afslutning af denne proces, kan nære stor tiltro til at vores tanker og arbejde vil blive videreført på bedste vis. Vi har en velbegrundet forventning om, at Statens Kunstråds Musikudvalg, i respekt for det arbejde der er gået forud, vil tage ansvarsfuldt imod anbefalingerne og være vært for en videre kvalifikation, i løbende dialog med det rytmiske musikliv. Efter konferencen i dag giver vi stafetten videre til musikudvalget, og vi er sikre på at de vil drage omsorg for at inddrage alle relevante miljøer og parter, i en afsluttende proces, med at gøre vores tanker og anbefalinger til deciderede slutprodukter, i én samlet plan for den rytmiske musiks udvikling. Og vi er desuden ikke i tvivl om, at dette vil ske med vores alles vigtigste drivkraft for øje den rytmiske musiks velbefindende, samt vores tro på musikken som et af de vigtigste bindeled mellem mennesker. Om tænketankens medlemmer: Tænketanken har siden juni 2009 bestået af: Henrik Marstal (musiker og forfatter, tidligere medlem af Kunstrådets Musikudvalg; tænketankens formand), Henriette Moos (iværksætter, tidligere videnschef for Diginet Øresund), Kristian Riis (manager for og medlem af Nephew, Volcano Management, tidligere direktør for Music Export Denmark), Uffe Savery (medlem af Safri Duo, kreativ direktør for Pumpehuset), Christiane Vejlø (forretningsudvikler på digitale platforme, tidligere underholdningschef hos teleselskabet 3), Martin Buck (kommunikationschef i BandBase.dk), Jakob Brixvold (sekretariatschef for Spillesteder.dk og Festivaldanmark.dk) samt Rasmus Ardahl (ansvarshavende redaktør på BandBase.dk). I sin oprindelige konstellation, der bestod fra marts til juni 2009, havde tænketanken desuden følgende medlemmer: Franka Abrahamsen (sanger og sangskriver), Gaute Niemann (medlem af Spleen United), Rasmus Stolberg (manager for og medlem af Efterklang), Jesper Majdall (Volcano Management, manager for Under Byen) Kristian Leth (medlem af The William Blakes), og Ulrik Ørum-Petersen (Volcano Management, manager for VETO). 2

3 1. DET DIGITALE OMRÅDE 1) Opkvalificering af viden på det digitale område for alle aktører i musikbranchen Tænketankens delmøde i september 2009 vedrørende det digitale område gjorde det klart, at behovet for øgede kompetencer i musikbranchen lader til at være meget stort. Der er derfor brug for en opkvalificering af vidensniveauet, hvis musikbranchen skal kunne håndtere de digitale udfordringer optimalt, til gavn for hele kulturområdet. Uden at tænketanken har noget konkret bud på finansieringen, foreslår vi, at dette kan ske via efteruddannelse, kursusudbud samt en række årlige seminartilbud for en samlet branche, herunder: a. Kursusaktiviteter specifikt for Statens Kunstråds Musikudvalg og Kunststyrelsen, inklusive en sikring af, at de udpegede til Statens Kunstråds Musikudvalg ved næste indsættelse får et kursusforløb med best practicecases fra ind- og udland umiddelbart efter indsættelsen. Herunder bør det afgående udvalgs erfaringer med de digitale formidlingsformer være en del af afleveringsforretningen. b. Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi (CKO) og sekretariatet for Kunststyrelsen bør i fællesskab udarbejde et årligt inspirationskatalog over digitale cases (som f.eks. IFPI har gjort med Alphabeat i dens seneste årsrapport). c. Tænketanken anbefaler, at Kulturministeren i sine fremtidige udpegelser af nye medlemmer til Musikudvalget indtænker kompetencer på det digitale område som en væsentlig kvalifikation. Tilsvarende anbefales det, at det repræsentantskab, som udpeger de øvrige medlemmer til Statens Kunstråds Musikudvalg ligeledes indtænker det digitale område i udpegelsen og desuden selv sørger for den rette forberedelse og efteruddannelse af disse personer. d. De centrale musikorganisationer, CKO og genreorganisationerne bør sammen diskutere hvordan man bedst tilrettelægger partnerskaber med andre, kreative industrier. Tænketanken har under flere delmøder konstateret, at der er et stort ønske om og behov for at afprøve nye samarbejder fra både musiklivet og andre erhverv. e. De musikvidenskabelige institutter og konservatorieuddannelserne inklusive Music Management-uddannelserne i København og Århus bør i højere grad end det er tilfældet nu inddrage digital formidling som en fast del af studieordningen. Det skal ske for at optimere de studerendes evne til at bruge digitale værktøjer til gavn for det musikliv, som de skal ud og virke i. Flere af tænketankens delmøder har ligeledes gjort det klart, at der er et stort behov for arbejdskraft i musiklivet med betydelige kvalifikationer inden for det digitale område. 3

4 2) Forankring af de digitale erfaringer overblik og hverdagspraksis På det digitale område er der behov for at samle op centralt, sådan at de relevante aktører kan drage mere nytte af hinandens praktiske erfaringer og logistiske udfordringer. Fra centralt hold kan man rådgive og skabe kontakter, mens man decentralt må sikre en mere direkte effekt i det daglige arbejde. a. For at sikre en forankring af de digitale erfaringer, som tilgodeser det tværgående, det erhvervsorienterede og det regionale, anbefaler vi, at de her anbefalede indsatser forankres centralt. Vi har fået bekræftet vores tidligere anbefaling fra tænketankens oprindelige idékatalog (præsenteret i maj 2009), at der skal etableres en kompetencestab på enten Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi i Roskilde eller i regi af ROSA Dansk Rock Samråd til at tage bedre hånd om anvendelsen af rytmisk musik i kreative industrier (bl.a. spilkulturen) samt muligheden for mere direkte samarbejde med de virksomheder, der bruger musik i deres slutprodukter. Kompetencestaben kan med fordel medvirke i tilrettelæggelsen af kursusaktiviteter og vil herefter have rig mulighed for at indgå som et rådgivende led for CKO såvel som Musikzonen og Statens Kunstråds Musikudvalg. b. For at skabe de bedste rammer om hverdagens arbejde, anbefaler tænketanken, at der fra kulturministerielt hold bliver nedsat et Digitalt Samråd med en egentlig rådsstruktur og et egentligt opdrag, hvor repræsentanter fra forskellige interessekredse mødes. Foruden musikbranchen egne repræsentanter med størst mulig digital know how, bør der inddrages repræsentanter fra andre kreative brancher i ind- og udland med substantielle erfaringer med digital formidling. Desuden bør der inddrages repræsentanter fra f.eks. reklamebranchen, mediebureauer og teleselskaberne. I dette forum kan man invitere de rette inspiratorer og fremlægge relevante cases. 3) Opnormering af puljen for digital formidling Behovet for formidling af digitale tiltag lader til at være stærkt stigende, hvilket flere delmøder ligeledes pegede i retning af. Derfor foreslår tænketanken, at der foretages en opnormering i Statens Kunstråds Musikudvalg af puljen for digital formidling til 2 mio. kr. årligt. Herunder skal der afsættes bevillinger til a. Community managements: Den virale spredning af musik er blevet en væsentlig distributionsform af musikken, især i forhold til de yngre målgrupper. Denne omstændighed gør det nødvendigt, at artister og labels kommer i øjenhøjde med brugerne og bruger ressourcer på community management. b. Digital eksportresearch: Nye markeder har deres egen foretrukne tjenester. Hvis man skal lave en organiseret musikeksportindsats på et nyt marked, kræver det indsigt i dette lands digitale vaner. 4

5 c. Digitale marketing cases: Labels og bands skal have støtte til at tænke innovativt i markedsføringen af deres musik og dermed skabe cases, som kan sikre, at Danmark stadig er forgangsland på det digitale område. d. Netværksfremmende initiativer på det digitale område: Øget netværk både i indog udland er af største interesse for det danske erhvervsliv, og derfor bør vi støtte de digitale tiltag som knytter flere kontakter til det eksisterende netværk. e. Live-området: Live-scenen befinder sig i en rivende udvikling i forhold til at kæde aktiviteterne på den lokale scene med digital musikformidling. Denne indsats skal støttes til fordel for både live-scenens brugere og aktører. 5

6 2. MUSIKEKSPORT 4) Oprettelse af et Musikvæksthus med fokus på producer- og sangskrivermiljøets internationale potentiale Dansk musikliv har allerede fostret en række sangskrivere og producere, som har høstet stor international anerkendelse. I forhold til det potentiale, som den danske musikscene har udvist gennem de senere år på disse to helt centrale områder i frembringelsen af musik, er den internationale anerkendelse imidlertid alt for lille. Det skyldes efter tænketankens opfattelse en alt for uambitiøs og dybest set uartikuleret kultur- og erhvervspolitik på dette område. Dette kan der blive ændret markant på med oprettelsen af et såkaldt musikvæksthus, en videregående uddannelsesinstitution som med sideblik til Filmskolen og kunstakademierne skal skabe rammerne for en eliteuddannelse for sangskriver- og producermiljøerne. Musikvæksthuset skal i samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorium og/eller de øvrige nævnte institutioner udvikle disse uddannelser og derved tiltrække de mest talentfulde og ambitiøse aktører inden for de to områder. Det skal være et hus med fokus på international afsætning og markedsføring, og det skal have tilknytning til personer fra andre kreative brancher såsom film-, design- og reklamebrancherne. Musikvæksthuset skal desuden være i stand til at etablere kreativt stimulerende samarbejder med det Music Export Denmark (MXD), Musikzonen, Danmarks Eksportråd samt det øvrige danske eksporterende erhvervsliv. 5) Opgradering af Music Export Denmark Det er af afgørende betydning, at dansk musikeksport i højere grad inddrager erfaringer, strategisk ballast og know-how fra det etablerede erhvervsliv. Derfor skal MXD opgraderes til at kunne sikre en mere tilbundsgående opkvalificering og koordinering mellem de forskellige musikeksporterende aktører (pladeselskaber, managementbureauer, virksomhedsorganiserede musikere etc.) og det private, eksporterende erhvervsliv. Det nye MXD skal have til opgave at koordinere danske musikeksport. Vi opfordrer til, at det undersøges nærmere hvorvidt et mere formelt samarbejde mellem Danmarks Eksportråd, Musikzonen og det nye MXD kunne finde sted i denne proces. Fra vores delmøde ved vi, at interessen og motivationen fra Danmarks Eksportråd allerede er til stede. Vi anbefaler i den forbindelse, at det nye MXD organisatorisk såvel som strategisk bliver knyttet tættere til Danmarks Eksportråd, hvorved organisationen vil få bedre indsigt i de erhvervsproblematikker, der er forbundet med eksportområdet. Der skal desuden oprettes en følgegruppe, som efter formelle retningslinjer skal følge det nye MXD s dispositioner tæt og sparre med ledelsen om koordineringen af den del af dansk musikeksport, som det nye MXD er involveret i. Følgegruppens kunne bestå af en kombination af erhvervspersoner og iværksættere fra de kreative industrier (design, film, spil, mode) foruden professionel sport samt musikere, producere, managers og branchepersoner med solid erfaring med musikeksport. 6

7 3. FINANSIERINGS- OG STØTTEMULIGHEDER 6) Øget finansieringsbehov til musikeksport Tænketanken foreslår en substantiel ekstra tilførsel af musikeksportmidler, som skal administreres af eksisterende organisationer efter samme principper som øvrige eksportmidler under Danmarks Eksportråd/Udenrigsministeriet, dvs. med primært fokus på hvilke markeder den givne musikform og/eller den givne artist vurderes at have de bedste chancer for at slå igennem på. Puljen bør have to niveauer: a) En pulje, der fungerer efter det nuværende 50/50-princip i det nye MXD (se foregående punkt), hvor alle projekter, der opfylder en række nøjere definerede krav kan modtage støtte, hvis ansøgerne selv kan skaffe 50% af finansieringen. b) Et eksportlån, hvor artisten/virksomheden får en favorabel tilbagebetalingsordning, men til gengæld skal betale eksportrenter, hvis fremstødet bliver en kommerciel succes. Disse midler går tilbage i puljen for eksportlån til gavn for endnu flere danske artister. Finansieringen bør etableres af Udenrigsministeriet. I tillæg til de allerede afsatte midler fra Kulturministeriet skal det nye MXD finansieres med midler fra Udenrigsministeriet, eftersom områdets brugere primært er musikeksporterende virksomheder og/eller musikere og managers, der er organiseret som en virksomhed. Herudover skal det nye MXD udbygges til at også at håndtere eksport af musik indenfor andre forretningsområder, f.eks. eksport af både fysiske og digitale produkter, sangskrivere, producere, rettigheder, musikvideoinstruktører samt know-how inden for områder som management eller festivaldrift. En international markedsføringsenhed af danske musikprodukter kunne altså også tænkes ind i det nye MXD. 7) Produktudvikling i form af en konvergenspulje For at stimulere til yderligere produktudvikling af musikområdet, foreslår tænketanken etableringen af en konvergenspulje til projekter, der integrerer musik, spil, film etc. Puljens formål er at fremme især de teknologiske og innovative aspekter og opmuntre til nye partnerskaber mellem de kreative brancher og udviklingen af nye tværkulturelle og tværmediale produkter. Baggrunden for forslaget er, at der i dag er alt for få strategiske partnerskaber mellem kreative virksomheder i forhold til hvor udbredt produktudviklingspartnerskaber er i andre brancher, og i forhold til hvor stort innovationspotentialet kan være, når flere virksomheders viden kombineres og derved genererer nye perspektiver på sine udfordringer. Ordningen skal fungere efter 50/50-princippet, som vi kender det fra mange andre offentlige støtteordninger, det vil sige hvor alle partnere i projektet selv investerer i projektet i form af kapital eller dokumenteret arbejdstid. Eftersom konvergenspuljen har en udpræget flertydig karakter i spændingsfeltet mellem kultur og erhverv, kan finansieringen ske i et samarbejde mellem Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. 7

8 8) Kompetenceløft musik som forretning Tænketanken foreslår etablering af en målrettet rådgivningsindsats, der skal styrke brobygningen mellem de offentlige investeringsmiljøer og musikmiljøerne. Det skal ske med det formål at øge muligheden for, at flere musikrelaterede virksomheder kan blive etableret på en professionel og gennemtænkt måde. Derved vil de tilsvarende øge mulighederne for at kunne komme i betragtning til offentlige investeringsmidler, såfremt de ønsker at ekspandere til udenlandske markeder. Rådgivningsindsatsen skulle fokusere på opkvalificering af de kunstneriske miljøer i form af efteruddannelse og mentorordninger i forbindelse med forretningsudvikling og ledelse, som skal målrettes til professionelle musikere, managers, pladeselskabsansatte, bookere og spillestedsledere. Kompetenceløftet skal ske i tæt samarbejde med branchens egne organisationer, som vil være de udførende aktører, men de skal suppleres af nye medarbejderprofiler fra erhvervslivet, forskningsmiljøerne og fra udlandet. Samtidig er der brug for en parallel videntilførsel til de offentlige erhvervsrådgivnings- og investeringsmiljøer i forhold til at forstå og vurdere de nye forretningsmodeller og vækstmuligheder, som driver kommercielle musiksucceser på det globale marked. Formålet er, at rådgivning, långivning og investering i musikrelaterede virksomheder skal ske på samme høje vidensniveau som inden for IT, bioteknologi og nanoteknologi. Også her vil systematisk videntilførsel fra udlandet være påkrævet. Finansieringen er uafklaret. 8

9 4. LIVE-SCENEN 9) Statslig matchning af de lokale initiativer som led i en revitalisering af spillestedsloven Den ti år gamle spillestedslov er ikke længere tidssvarende og trænger derfor til en revision og opgradering. Kommunerne har generelt givet indtryk af at være med på en opgradering af spillestederne, men det statslige engagement virker til at have haltet bagefter. Der er efter tænketankens opfattelse behov for øget statslig finansiering af spillestederne over hele landet, med henblik på at skabe vækst inden for den rytmiske musiks kvalitet, dynamik og identitet. Et øget statsligt engagement i en revideret spillestedslov vil kunne skærpe fokus på høj kunstnerisk kvalitet samt præsentationen af nye talenter, nye udtryksformer og smalle musikgenrer, foruden at bidrage til live-miljøets professionalisering såvel ledelses- og produktions- som formidlingsmæssigt. 10) Etablering af lokale musikcommunities Tænketanken anbefaler, at en række centrale spillesteder i hele landet regionale spillesteder såvel som honorarstøttede spillesteder bliver tilbudt en statslig driftsbevilling, muligvis med kommunal medfinansiering, som kan opgradere dem til at blive hvad man kan kalde lokale musikcommunities eller vækstcentre. Foruden spillesteder kan denne opgradering tilbydes kulturskoler (herunder musikskoler og MGK-kurser), øvelokaleforeninger og/eller andre centralt placerede, lokale rytmiske aktører. Disse musiske vækstcentre skal være aktører, der - er dynamiske i øvelokale- og vækstlagsmiljøer - skaber sammenhænge, i alt det den lokale live-musik også medfører i forhold til ungdomskulturer, sociale netværk, samfundsgavnlig udvikling m.v. - er modtagelige for drive og engagement fra lokale begejstringspersoner - opfostrer virkelyst, professionel udvikling for kunstneriske og organisatoriske talenter inden for den rytmiske musik - samler hele regionens rytmiske aktører i et samarbejde og vil kunne rådgive disse i problematiske situationer. De lokale musikcommunities vil altså i princippet kunne forankres såvel på spillesteder som musikskoler, øvelokaleforeninger eller kulturskoler (musikskoler og MGK-kurser). Tiltaget skal ikey nødvendigvis være produkt- eller afsætningsorienteret, men skal først og fremmest være procesorienterede og sagt med et et almenkendt princip for udvikling spejle, støtte og skabe lokale tiltag. Eftersom det at udøve musik på rigtig mange måder er sundt for sjælen og gavnligt for udviklingen af både de sociale og kreative kompetencer, ville der med en stimulering af lokale vækstlag blive skabt endnu bedre betingelser for at unge landet over ville få lyst til at bruge deres tid, engagement og energi på at spille musik. 9

10 11) Definering og etablering af en nationalscene for rytmisk musik Som fænomen har den rytmiske nationalscene gennem den senere tid været meget oppe at vende i den offentlige debat. Det er imidlertid tænketankens opfattelse, at det endnu ikke er lykkedes klart at definere en sådan nationalscenes egentlige formål og opgaveporteføjle. Men det forekommer nødvendigt for den videre proces, at hele landets live-miljø bør involveres i denne debat, og at det er dette miljø, som først og fremmest skal kunne tage ejerskab (også et formelt ejerskab) på en rytmisk nationalscene. Derfor bør der ikke foretages for forhastede beslutninger på dette område. Det danske live-miljø har brug for tid til at definere sine behov og mulige løsninger, og kulturpolitikerne har brug for tid til at skabe de fornødne rammer. En nationalscene skal naturligvis kunne fremvise velarrangerede koncerter i velegnede lokaler, men det er først og fremmest af betydning, at den skal have et meget præcist opdrag, ikke mindst i relation til dens store ansvar for udviklingen af live-scenens strukturer og forretningsmodeller. Der er med andre ord brug for en aktør, der kan gå forrest i udviklingen og prøve nye koncepter af. En rytmisk nationalscene skal desuden kunne agere på lige fod med de øvrige kunstgenrers nationalscener for ballet og skuespil, og den skal kunne bidrage med en samtidskulturel tilgang i mødet mellem kunstarterne. 10

11 5. VÆKSTLAG 12) Etablering af en bæredygtig uddannelsespolitik for vækstlaget Tænketanken anbefaler, at der fra statslig side bliver etableret en bæredygtig uddannelsespolitik for både amatørvækstlaget og det etablerede vækstlag med fokus på talentpleje og -udvikling. Alt for mange talentfulde musikere, sangskrivere og producere tabes på gulvet som følge af, at der ikke findes ret mange muligheder for at få kompetent sparring, når de er færdige med efterskolen, gymnasiet eller højskolen, eller når deres respektive bands har nået et vist niveau uden at være brudt igennem. En del musikere bliver ganske vist optaget på MGK, det tre-årige såkaldte musikalske grundkursus med henblik på senere optagelse på landets musikkonservatorier. Og ganske vist er der netop åbnet en sangskrivningslinje på Rytmisk Musikkonservatorium, hvilket afgjort er et skridt i den rigtige retning. Men vi finder, at behovet for at professionalisere sangskrivningskulturen og producergerningen er stort, eftersom al erfaring viser, at det er med de gode sange og de gode produktioner i hånden, at mulighederne for en karriere er størst, hvad enten karrieren består i at være fuldtidsmusiker eller undervise i faget på en musikskole eller et gymnasium. 13) Etablering af en sparrings- og rådgivningsenhed for vækstlaget Tænketanken anbefaler etableringen af en sparrings- og rådgivningsenhed, som kan sparre med musikere, sangskrivere og producere både inden for amatørvækstlaget og det etablerede vækstlag. Denne enhed som vi gerne så lagt i Statens Kunstråds Musikudvalgs regi skulle have til formål at fremme udfoldelsesmulighederne for rytmisk musik på alle niveauer gennem information, rådgivning og idéudvikling, ligesom den skal være brobygger mellem musikmiljøerne og kommune og stat. Der er i dag i høj grad brug for en sådan enhed til at servicere vækstlaget og være behjælpelige med råd, vejledning, information, karriererådgivning samt organisatorisk know-how. Det skyldes, at musikbranchen i takt med fremkomsten af nye digitale platforme er blevet mere kompleks og stiller andre krav til musikere også på vækstlagsniveau og deres funktion af at være iværksættere. Enheden skulle også råde over adgang til et solidt netværk i det professionelle musikliv, som kunne stilles til rådighed for vækstlagets aktører, og desuden være behjælpelig med at optimere aktørernes muligheder for på sigt at få en professionel karriere. Desuden skulle den have en bemanding, som muliggjorde kompetent rådgivning inden for alt fra jura til bygning af øvelokaler, og den skulle fungere som en brobygger mellem vækstlaget og det professionelle musikliv, ud fra den antagelse, at en øget kontakt mellem disse to områder, elite og bredde, vil være til gensidig gavn og inspiration for begge parter. 11

12 14) Etablering af en seriøs debat om kønsfordelingen inden for rytmisk musikudøvelse Tænketanken anbefaler, at der for hele det rytmiske musiklivs vedkommende men især for vækstlagets vedkommende bliver skabt de rette betingelser for en seriøs, grundig og resultatorienteret debat om kønsfordelingen inden for udøvelsen af rytmisk musik. Den forstemmende sandhed er, at langt de fleste aktører i det rytmiske musiklivs mangefacetterede liv er af hankøn. Det gælder ikke blot i selve udøvelsen af musik, det gælder også inden for det organisatoriske liv og inden for musikjournalistikken. I store dele af populærmusikken er kvindelige aktører en marginaliseret gruppe, og egentlig stjernestatus har kun været de kvinder beskåret, som var sangerinder, som oftest i eget navn. Til trods for, at en lang og frugtbar ligestillingsproces har gjort det indlysende, at kvinder såvel som mænd har været aktive på professionelt niveau inden for film, litteratur, billedkunst og i øvrigt også klassiske musikudøvere, har den rytmiske musik i den grad haltet bagefter. Et par eksempler: Vi ved, at blandt de nuværende 150 studerende på musikuddannelserne på Rytmisk Musikkonservatorium er blot tre kvindelige instrumentalister, og vi ved, at blandt de omkring 35 udvalgte specialister, der hvert år nominerer artister til Danish Music Awards inden for rock og pop, gennem de senere år har haft blot to-tre kvindelige repræsentanter. Noget lignende gælder inden for det rytmiske musikliv på vækstlagsniveau. En artikel i dagbladet Politiken fra juli 2009 fremførte således det forhold, at den netop overståede musikkonkurrence for vækstlagsbands ved navn Emergenza kun havde tre kvindelige instrumentalister blandt omkring 450 deltagende musikere, hvoraf omkring 15 andre ganske vist var kvindelige forsangere eller korsangere. Debatten er ganske kompleks, fordi en ny generation af kvindelige electronica-musikere og sangskriver er vokset frem kvinder, som måske slet ikke ville ønske sig at spille i et rockband (en udpræget maskulin konstruktion). Alligevel viser disse ret beset alarmerende tal, at det er påkrævet med en sådan seriøs, grundig og resultatorienteret debat om hvordan denne skævvridning kan ændres, til gavn for vækstlagets såvel som det professionelle musiklivs interne dynamik og udviklingsmuligheder. En sådan debat kræver ingen finansiering, men bør snarest sættes i gang af Statens Kunstråds Musikudvalg såvel som musikerorganisationerne og ORA Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere, med såvel kulturskolerne som de videregående musikuddannelser på sidelinjen. 12

HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE

HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE Onsdag den 13. maj 2009 klokken 13-15 i Fællessalen på Christiansborg foregår der en høring om den rytmiske musiks vækstbetingelser i

Læs mere

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Musikkens amatører bør behandles professionelt Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Statens Musikråd 2002 2 Statens Musikråd Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Indhold 5 Forord 8 Kommissorium

Læs mere

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling -

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Et debatoplæg på kulturområdet af Venstres Folketingsgruppe August 2005 2 Du sidder her med Venstres kulturoplæg; Det kulturelle potentiale kreativitet,

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

To generationer og genrer. og masser til fælles. Nr 4 / 2009 KODA / xxx

To generationer og genrer. og masser til fælles. Nr 4 / 2009 KODA / xxx Nr 4 / 2009 KODA / xxx portræt / Karl Aage Rasmussen og Bjørn Svin To generationer og genrer og masser til fælles Tema Spil Dansk Dagen: En stor musikfest gav vellyd i hele landet Musikken spiller med

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER SEPTEMBER 2005 Forord Computerspil udgør i dag et væsentligt element i børn og unges medieforbrug

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

revision af musikloven

revision af musikloven BETÆNKNING om revision af musikloven Afgivet af STATENS MUSIKRÅD BETÆNKNING NR. 1061 KØBENHAVN 1985 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5951-7 Stougaard Jensen/København KaOO-55-bet. Betænkning om revision

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst

Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen SOCIALDEMOKRATERNE August 2009 Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst 1. Computerspil i rivende vækst Computerspil er

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 Naalakkersuisuts Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 20. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 VISIONEN FOR KUNST- OG KULTURSTRATEGIEN... 4 3 STRATEGIENS INDSATSOMRÅDER... 5 4 A. Kulturarven...

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere