14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009. Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status"

Transkript

1 14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009 Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status Børsens festsal, den 23. oktober

2 Det følgende er i alt 14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv i Danmark, fordelt på de fem indsatsområder: 1) Det digitale område, 2) Musikeksport, 3) Finansierings- og støttemuligheder, 4) Live-scenen samt 5) Vækstlaget. Anbefalingerne er fremsat ved en konference i Børsens festsal den 23. oktober 2009 af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status, som blev nedsat i marts 2009 med musiker og forfatter Henrik Marstal som formand og på foranledning af kulturpolitisk ordfører Mogens Jensen (S). Konferencen er arrangeret af KODA/Spil Dansk-dagen og tænketanken, og den er finansieret af KODA og Kulturministeriet. Tænketanken vil formelt set være opløst efter præsentationen på konferencen, idet dens opdrag med denne præsentation er bragt til ende. Tænketanken præsenterede oprindeligt et idékatalog ved en høring på Christiansborg den 13. maj 2009, og har siden da fået kvalificeret, revideret og styrket sine anbefalinger blandt andet i kraft af en række delmøder med omkring 100 fageksperter fra musiklivet, kulturlivet samt flere dele af erhvervslivet, inklusive Danmarks Eksportråd, Vækstfonden, Rytmisk Musikkonservatorium, Musikcenteret, Danmarks Radio, Det Danske Filminstitut, IFPI foruden et bredt udsnit af musikere, producere, pladeselskabsfolk, publishere, spillestedsfolk, organisatorer, teleselskabsfolk, IT-eksperter, iværksættere og undervisere, herunder flere særlige gæster fra Sverige og Norge. Det er på den baggrund, at tænketanken har kunnet fremlægge sine nye anbefalinger på den omtalte konference. Det er til gengæld glædeligt, at vi med afslutning af denne proces, kan nære stor tiltro til at vores tanker og arbejde vil blive videreført på bedste vis. Vi har en velbegrundet forventning om, at Statens Kunstråds Musikudvalg, i respekt for det arbejde der er gået forud, vil tage ansvarsfuldt imod anbefalingerne og være vært for en videre kvalifikation, i løbende dialog med det rytmiske musikliv. Efter konferencen i dag giver vi stafetten videre til musikudvalget, og vi er sikre på at de vil drage omsorg for at inddrage alle relevante miljøer og parter, i en afsluttende proces, med at gøre vores tanker og anbefalinger til deciderede slutprodukter, i én samlet plan for den rytmiske musiks udvikling. Og vi er desuden ikke i tvivl om, at dette vil ske med vores alles vigtigste drivkraft for øje den rytmiske musiks velbefindende, samt vores tro på musikken som et af de vigtigste bindeled mellem mennesker. Om tænketankens medlemmer: Tænketanken har siden juni 2009 bestået af: Henrik Marstal (musiker og forfatter, tidligere medlem af Kunstrådets Musikudvalg; tænketankens formand), Henriette Moos (iværksætter, tidligere videnschef for Diginet Øresund), Kristian Riis (manager for og medlem af Nephew, Volcano Management, tidligere direktør for Music Export Denmark), Uffe Savery (medlem af Safri Duo, kreativ direktør for Pumpehuset), Christiane Vejlø (forretningsudvikler på digitale platforme, tidligere underholdningschef hos teleselskabet 3), Martin Buck (kommunikationschef i BandBase.dk), Jakob Brixvold (sekretariatschef for Spillesteder.dk og Festivaldanmark.dk) samt Rasmus Ardahl (ansvarshavende redaktør på BandBase.dk). I sin oprindelige konstellation, der bestod fra marts til juni 2009, havde tænketanken desuden følgende medlemmer: Franka Abrahamsen (sanger og sangskriver), Gaute Niemann (medlem af Spleen United), Rasmus Stolberg (manager for og medlem af Efterklang), Jesper Majdall (Volcano Management, manager for Under Byen) Kristian Leth (medlem af The William Blakes), og Ulrik Ørum-Petersen (Volcano Management, manager for VETO). 2

3 1. DET DIGITALE OMRÅDE 1) Opkvalificering af viden på det digitale område for alle aktører i musikbranchen Tænketankens delmøde i september 2009 vedrørende det digitale område gjorde det klart, at behovet for øgede kompetencer i musikbranchen lader til at være meget stort. Der er derfor brug for en opkvalificering af vidensniveauet, hvis musikbranchen skal kunne håndtere de digitale udfordringer optimalt, til gavn for hele kulturområdet. Uden at tænketanken har noget konkret bud på finansieringen, foreslår vi, at dette kan ske via efteruddannelse, kursusudbud samt en række årlige seminartilbud for en samlet branche, herunder: a. Kursusaktiviteter specifikt for Statens Kunstråds Musikudvalg og Kunststyrelsen, inklusive en sikring af, at de udpegede til Statens Kunstråds Musikudvalg ved næste indsættelse får et kursusforløb med best practicecases fra ind- og udland umiddelbart efter indsættelsen. Herunder bør det afgående udvalgs erfaringer med de digitale formidlingsformer være en del af afleveringsforretningen. b. Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi (CKO) og sekretariatet for Kunststyrelsen bør i fællesskab udarbejde et årligt inspirationskatalog over digitale cases (som f.eks. IFPI har gjort med Alphabeat i dens seneste årsrapport). c. Tænketanken anbefaler, at Kulturministeren i sine fremtidige udpegelser af nye medlemmer til Musikudvalget indtænker kompetencer på det digitale område som en væsentlig kvalifikation. Tilsvarende anbefales det, at det repræsentantskab, som udpeger de øvrige medlemmer til Statens Kunstråds Musikudvalg ligeledes indtænker det digitale område i udpegelsen og desuden selv sørger for den rette forberedelse og efteruddannelse af disse personer. d. De centrale musikorganisationer, CKO og genreorganisationerne bør sammen diskutere hvordan man bedst tilrettelægger partnerskaber med andre, kreative industrier. Tænketanken har under flere delmøder konstateret, at der er et stort ønske om og behov for at afprøve nye samarbejder fra både musiklivet og andre erhverv. e. De musikvidenskabelige institutter og konservatorieuddannelserne inklusive Music Management-uddannelserne i København og Århus bør i højere grad end det er tilfældet nu inddrage digital formidling som en fast del af studieordningen. Det skal ske for at optimere de studerendes evne til at bruge digitale værktøjer til gavn for det musikliv, som de skal ud og virke i. Flere af tænketankens delmøder har ligeledes gjort det klart, at der er et stort behov for arbejdskraft i musiklivet med betydelige kvalifikationer inden for det digitale område. 3

4 2) Forankring af de digitale erfaringer overblik og hverdagspraksis På det digitale område er der behov for at samle op centralt, sådan at de relevante aktører kan drage mere nytte af hinandens praktiske erfaringer og logistiske udfordringer. Fra centralt hold kan man rådgive og skabe kontakter, mens man decentralt må sikre en mere direkte effekt i det daglige arbejde. a. For at sikre en forankring af de digitale erfaringer, som tilgodeser det tværgående, det erhvervsorienterede og det regionale, anbefaler vi, at de her anbefalede indsatser forankres centralt. Vi har fået bekræftet vores tidligere anbefaling fra tænketankens oprindelige idékatalog (præsenteret i maj 2009), at der skal etableres en kompetencestab på enten Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi i Roskilde eller i regi af ROSA Dansk Rock Samråd til at tage bedre hånd om anvendelsen af rytmisk musik i kreative industrier (bl.a. spilkulturen) samt muligheden for mere direkte samarbejde med de virksomheder, der bruger musik i deres slutprodukter. Kompetencestaben kan med fordel medvirke i tilrettelæggelsen af kursusaktiviteter og vil herefter have rig mulighed for at indgå som et rådgivende led for CKO såvel som Musikzonen og Statens Kunstråds Musikudvalg. b. For at skabe de bedste rammer om hverdagens arbejde, anbefaler tænketanken, at der fra kulturministerielt hold bliver nedsat et Digitalt Samråd med en egentlig rådsstruktur og et egentligt opdrag, hvor repræsentanter fra forskellige interessekredse mødes. Foruden musikbranchen egne repræsentanter med størst mulig digital know how, bør der inddrages repræsentanter fra andre kreative brancher i ind- og udland med substantielle erfaringer med digital formidling. Desuden bør der inddrages repræsentanter fra f.eks. reklamebranchen, mediebureauer og teleselskaberne. I dette forum kan man invitere de rette inspiratorer og fremlægge relevante cases. 3) Opnormering af puljen for digital formidling Behovet for formidling af digitale tiltag lader til at være stærkt stigende, hvilket flere delmøder ligeledes pegede i retning af. Derfor foreslår tænketanken, at der foretages en opnormering i Statens Kunstråds Musikudvalg af puljen for digital formidling til 2 mio. kr. årligt. Herunder skal der afsættes bevillinger til a. Community managements: Den virale spredning af musik er blevet en væsentlig distributionsform af musikken, især i forhold til de yngre målgrupper. Denne omstændighed gør det nødvendigt, at artister og labels kommer i øjenhøjde med brugerne og bruger ressourcer på community management. b. Digital eksportresearch: Nye markeder har deres egen foretrukne tjenester. Hvis man skal lave en organiseret musikeksportindsats på et nyt marked, kræver det indsigt i dette lands digitale vaner. 4

5 c. Digitale marketing cases: Labels og bands skal have støtte til at tænke innovativt i markedsføringen af deres musik og dermed skabe cases, som kan sikre, at Danmark stadig er forgangsland på det digitale område. d. Netværksfremmende initiativer på det digitale område: Øget netværk både i indog udland er af største interesse for det danske erhvervsliv, og derfor bør vi støtte de digitale tiltag som knytter flere kontakter til det eksisterende netværk. e. Live-området: Live-scenen befinder sig i en rivende udvikling i forhold til at kæde aktiviteterne på den lokale scene med digital musikformidling. Denne indsats skal støttes til fordel for både live-scenens brugere og aktører. 5

6 2. MUSIKEKSPORT 4) Oprettelse af et Musikvæksthus med fokus på producer- og sangskrivermiljøets internationale potentiale Dansk musikliv har allerede fostret en række sangskrivere og producere, som har høstet stor international anerkendelse. I forhold til det potentiale, som den danske musikscene har udvist gennem de senere år på disse to helt centrale områder i frembringelsen af musik, er den internationale anerkendelse imidlertid alt for lille. Det skyldes efter tænketankens opfattelse en alt for uambitiøs og dybest set uartikuleret kultur- og erhvervspolitik på dette område. Dette kan der blive ændret markant på med oprettelsen af et såkaldt musikvæksthus, en videregående uddannelsesinstitution som med sideblik til Filmskolen og kunstakademierne skal skabe rammerne for en eliteuddannelse for sangskriver- og producermiljøerne. Musikvæksthuset skal i samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorium og/eller de øvrige nævnte institutioner udvikle disse uddannelser og derved tiltrække de mest talentfulde og ambitiøse aktører inden for de to områder. Det skal være et hus med fokus på international afsætning og markedsføring, og det skal have tilknytning til personer fra andre kreative brancher såsom film-, design- og reklamebrancherne. Musikvæksthuset skal desuden være i stand til at etablere kreativt stimulerende samarbejder med det Music Export Denmark (MXD), Musikzonen, Danmarks Eksportråd samt det øvrige danske eksporterende erhvervsliv. 5) Opgradering af Music Export Denmark Det er af afgørende betydning, at dansk musikeksport i højere grad inddrager erfaringer, strategisk ballast og know-how fra det etablerede erhvervsliv. Derfor skal MXD opgraderes til at kunne sikre en mere tilbundsgående opkvalificering og koordinering mellem de forskellige musikeksporterende aktører (pladeselskaber, managementbureauer, virksomhedsorganiserede musikere etc.) og det private, eksporterende erhvervsliv. Det nye MXD skal have til opgave at koordinere danske musikeksport. Vi opfordrer til, at det undersøges nærmere hvorvidt et mere formelt samarbejde mellem Danmarks Eksportråd, Musikzonen og det nye MXD kunne finde sted i denne proces. Fra vores delmøde ved vi, at interessen og motivationen fra Danmarks Eksportråd allerede er til stede. Vi anbefaler i den forbindelse, at det nye MXD organisatorisk såvel som strategisk bliver knyttet tættere til Danmarks Eksportråd, hvorved organisationen vil få bedre indsigt i de erhvervsproblematikker, der er forbundet med eksportområdet. Der skal desuden oprettes en følgegruppe, som efter formelle retningslinjer skal følge det nye MXD s dispositioner tæt og sparre med ledelsen om koordineringen af den del af dansk musikeksport, som det nye MXD er involveret i. Følgegruppens kunne bestå af en kombination af erhvervspersoner og iværksættere fra de kreative industrier (design, film, spil, mode) foruden professionel sport samt musikere, producere, managers og branchepersoner med solid erfaring med musikeksport. 6

7 3. FINANSIERINGS- OG STØTTEMULIGHEDER 6) Øget finansieringsbehov til musikeksport Tænketanken foreslår en substantiel ekstra tilførsel af musikeksportmidler, som skal administreres af eksisterende organisationer efter samme principper som øvrige eksportmidler under Danmarks Eksportråd/Udenrigsministeriet, dvs. med primært fokus på hvilke markeder den givne musikform og/eller den givne artist vurderes at have de bedste chancer for at slå igennem på. Puljen bør have to niveauer: a) En pulje, der fungerer efter det nuværende 50/50-princip i det nye MXD (se foregående punkt), hvor alle projekter, der opfylder en række nøjere definerede krav kan modtage støtte, hvis ansøgerne selv kan skaffe 50% af finansieringen. b) Et eksportlån, hvor artisten/virksomheden får en favorabel tilbagebetalingsordning, men til gengæld skal betale eksportrenter, hvis fremstødet bliver en kommerciel succes. Disse midler går tilbage i puljen for eksportlån til gavn for endnu flere danske artister. Finansieringen bør etableres af Udenrigsministeriet. I tillæg til de allerede afsatte midler fra Kulturministeriet skal det nye MXD finansieres med midler fra Udenrigsministeriet, eftersom områdets brugere primært er musikeksporterende virksomheder og/eller musikere og managers, der er organiseret som en virksomhed. Herudover skal det nye MXD udbygges til at også at håndtere eksport af musik indenfor andre forretningsområder, f.eks. eksport af både fysiske og digitale produkter, sangskrivere, producere, rettigheder, musikvideoinstruktører samt know-how inden for områder som management eller festivaldrift. En international markedsføringsenhed af danske musikprodukter kunne altså også tænkes ind i det nye MXD. 7) Produktudvikling i form af en konvergenspulje For at stimulere til yderligere produktudvikling af musikområdet, foreslår tænketanken etableringen af en konvergenspulje til projekter, der integrerer musik, spil, film etc. Puljens formål er at fremme især de teknologiske og innovative aspekter og opmuntre til nye partnerskaber mellem de kreative brancher og udviklingen af nye tværkulturelle og tværmediale produkter. Baggrunden for forslaget er, at der i dag er alt for få strategiske partnerskaber mellem kreative virksomheder i forhold til hvor udbredt produktudviklingspartnerskaber er i andre brancher, og i forhold til hvor stort innovationspotentialet kan være, når flere virksomheders viden kombineres og derved genererer nye perspektiver på sine udfordringer. Ordningen skal fungere efter 50/50-princippet, som vi kender det fra mange andre offentlige støtteordninger, det vil sige hvor alle partnere i projektet selv investerer i projektet i form af kapital eller dokumenteret arbejdstid. Eftersom konvergenspuljen har en udpræget flertydig karakter i spændingsfeltet mellem kultur og erhverv, kan finansieringen ske i et samarbejde mellem Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. 7

8 8) Kompetenceløft musik som forretning Tænketanken foreslår etablering af en målrettet rådgivningsindsats, der skal styrke brobygningen mellem de offentlige investeringsmiljøer og musikmiljøerne. Det skal ske med det formål at øge muligheden for, at flere musikrelaterede virksomheder kan blive etableret på en professionel og gennemtænkt måde. Derved vil de tilsvarende øge mulighederne for at kunne komme i betragtning til offentlige investeringsmidler, såfremt de ønsker at ekspandere til udenlandske markeder. Rådgivningsindsatsen skulle fokusere på opkvalificering af de kunstneriske miljøer i form af efteruddannelse og mentorordninger i forbindelse med forretningsudvikling og ledelse, som skal målrettes til professionelle musikere, managers, pladeselskabsansatte, bookere og spillestedsledere. Kompetenceløftet skal ske i tæt samarbejde med branchens egne organisationer, som vil være de udførende aktører, men de skal suppleres af nye medarbejderprofiler fra erhvervslivet, forskningsmiljøerne og fra udlandet. Samtidig er der brug for en parallel videntilførsel til de offentlige erhvervsrådgivnings- og investeringsmiljøer i forhold til at forstå og vurdere de nye forretningsmodeller og vækstmuligheder, som driver kommercielle musiksucceser på det globale marked. Formålet er, at rådgivning, långivning og investering i musikrelaterede virksomheder skal ske på samme høje vidensniveau som inden for IT, bioteknologi og nanoteknologi. Også her vil systematisk videntilførsel fra udlandet være påkrævet. Finansieringen er uafklaret. 8

9 4. LIVE-SCENEN 9) Statslig matchning af de lokale initiativer som led i en revitalisering af spillestedsloven Den ti år gamle spillestedslov er ikke længere tidssvarende og trænger derfor til en revision og opgradering. Kommunerne har generelt givet indtryk af at være med på en opgradering af spillestederne, men det statslige engagement virker til at have haltet bagefter. Der er efter tænketankens opfattelse behov for øget statslig finansiering af spillestederne over hele landet, med henblik på at skabe vækst inden for den rytmiske musiks kvalitet, dynamik og identitet. Et øget statsligt engagement i en revideret spillestedslov vil kunne skærpe fokus på høj kunstnerisk kvalitet samt præsentationen af nye talenter, nye udtryksformer og smalle musikgenrer, foruden at bidrage til live-miljøets professionalisering såvel ledelses- og produktions- som formidlingsmæssigt. 10) Etablering af lokale musikcommunities Tænketanken anbefaler, at en række centrale spillesteder i hele landet regionale spillesteder såvel som honorarstøttede spillesteder bliver tilbudt en statslig driftsbevilling, muligvis med kommunal medfinansiering, som kan opgradere dem til at blive hvad man kan kalde lokale musikcommunities eller vækstcentre. Foruden spillesteder kan denne opgradering tilbydes kulturskoler (herunder musikskoler og MGK-kurser), øvelokaleforeninger og/eller andre centralt placerede, lokale rytmiske aktører. Disse musiske vækstcentre skal være aktører, der - er dynamiske i øvelokale- og vækstlagsmiljøer - skaber sammenhænge, i alt det den lokale live-musik også medfører i forhold til ungdomskulturer, sociale netværk, samfundsgavnlig udvikling m.v. - er modtagelige for drive og engagement fra lokale begejstringspersoner - opfostrer virkelyst, professionel udvikling for kunstneriske og organisatoriske talenter inden for den rytmiske musik - samler hele regionens rytmiske aktører i et samarbejde og vil kunne rådgive disse i problematiske situationer. De lokale musikcommunities vil altså i princippet kunne forankres såvel på spillesteder som musikskoler, øvelokaleforeninger eller kulturskoler (musikskoler og MGK-kurser). Tiltaget skal ikey nødvendigvis være produkt- eller afsætningsorienteret, men skal først og fremmest være procesorienterede og sagt med et et almenkendt princip for udvikling spejle, støtte og skabe lokale tiltag. Eftersom det at udøve musik på rigtig mange måder er sundt for sjælen og gavnligt for udviklingen af både de sociale og kreative kompetencer, ville der med en stimulering af lokale vækstlag blive skabt endnu bedre betingelser for at unge landet over ville få lyst til at bruge deres tid, engagement og energi på at spille musik. 9

10 11) Definering og etablering af en nationalscene for rytmisk musik Som fænomen har den rytmiske nationalscene gennem den senere tid været meget oppe at vende i den offentlige debat. Det er imidlertid tænketankens opfattelse, at det endnu ikke er lykkedes klart at definere en sådan nationalscenes egentlige formål og opgaveporteføjle. Men det forekommer nødvendigt for den videre proces, at hele landets live-miljø bør involveres i denne debat, og at det er dette miljø, som først og fremmest skal kunne tage ejerskab (også et formelt ejerskab) på en rytmisk nationalscene. Derfor bør der ikke foretages for forhastede beslutninger på dette område. Det danske live-miljø har brug for tid til at definere sine behov og mulige løsninger, og kulturpolitikerne har brug for tid til at skabe de fornødne rammer. En nationalscene skal naturligvis kunne fremvise velarrangerede koncerter i velegnede lokaler, men det er først og fremmest af betydning, at den skal have et meget præcist opdrag, ikke mindst i relation til dens store ansvar for udviklingen af live-scenens strukturer og forretningsmodeller. Der er med andre ord brug for en aktør, der kan gå forrest i udviklingen og prøve nye koncepter af. En rytmisk nationalscene skal desuden kunne agere på lige fod med de øvrige kunstgenrers nationalscener for ballet og skuespil, og den skal kunne bidrage med en samtidskulturel tilgang i mødet mellem kunstarterne. 10

11 5. VÆKSTLAG 12) Etablering af en bæredygtig uddannelsespolitik for vækstlaget Tænketanken anbefaler, at der fra statslig side bliver etableret en bæredygtig uddannelsespolitik for både amatørvækstlaget og det etablerede vækstlag med fokus på talentpleje og -udvikling. Alt for mange talentfulde musikere, sangskrivere og producere tabes på gulvet som følge af, at der ikke findes ret mange muligheder for at få kompetent sparring, når de er færdige med efterskolen, gymnasiet eller højskolen, eller når deres respektive bands har nået et vist niveau uden at være brudt igennem. En del musikere bliver ganske vist optaget på MGK, det tre-årige såkaldte musikalske grundkursus med henblik på senere optagelse på landets musikkonservatorier. Og ganske vist er der netop åbnet en sangskrivningslinje på Rytmisk Musikkonservatorium, hvilket afgjort er et skridt i den rigtige retning. Men vi finder, at behovet for at professionalisere sangskrivningskulturen og producergerningen er stort, eftersom al erfaring viser, at det er med de gode sange og de gode produktioner i hånden, at mulighederne for en karriere er størst, hvad enten karrieren består i at være fuldtidsmusiker eller undervise i faget på en musikskole eller et gymnasium. 13) Etablering af en sparrings- og rådgivningsenhed for vækstlaget Tænketanken anbefaler etableringen af en sparrings- og rådgivningsenhed, som kan sparre med musikere, sangskrivere og producere både inden for amatørvækstlaget og det etablerede vækstlag. Denne enhed som vi gerne så lagt i Statens Kunstråds Musikudvalgs regi skulle have til formål at fremme udfoldelsesmulighederne for rytmisk musik på alle niveauer gennem information, rådgivning og idéudvikling, ligesom den skal være brobygger mellem musikmiljøerne og kommune og stat. Der er i dag i høj grad brug for en sådan enhed til at servicere vækstlaget og være behjælpelige med råd, vejledning, information, karriererådgivning samt organisatorisk know-how. Det skyldes, at musikbranchen i takt med fremkomsten af nye digitale platforme er blevet mere kompleks og stiller andre krav til musikere også på vækstlagsniveau og deres funktion af at være iværksættere. Enheden skulle også råde over adgang til et solidt netværk i det professionelle musikliv, som kunne stilles til rådighed for vækstlagets aktører, og desuden være behjælpelig med at optimere aktørernes muligheder for på sigt at få en professionel karriere. Desuden skulle den have en bemanding, som muliggjorde kompetent rådgivning inden for alt fra jura til bygning af øvelokaler, og den skulle fungere som en brobygger mellem vækstlaget og det professionelle musikliv, ud fra den antagelse, at en øget kontakt mellem disse to områder, elite og bredde, vil være til gensidig gavn og inspiration for begge parter. 11

12 14) Etablering af en seriøs debat om kønsfordelingen inden for rytmisk musikudøvelse Tænketanken anbefaler, at der for hele det rytmiske musiklivs vedkommende men især for vækstlagets vedkommende bliver skabt de rette betingelser for en seriøs, grundig og resultatorienteret debat om kønsfordelingen inden for udøvelsen af rytmisk musik. Den forstemmende sandhed er, at langt de fleste aktører i det rytmiske musiklivs mangefacetterede liv er af hankøn. Det gælder ikke blot i selve udøvelsen af musik, det gælder også inden for det organisatoriske liv og inden for musikjournalistikken. I store dele af populærmusikken er kvindelige aktører en marginaliseret gruppe, og egentlig stjernestatus har kun været de kvinder beskåret, som var sangerinder, som oftest i eget navn. Til trods for, at en lang og frugtbar ligestillingsproces har gjort det indlysende, at kvinder såvel som mænd har været aktive på professionelt niveau inden for film, litteratur, billedkunst og i øvrigt også klassiske musikudøvere, har den rytmiske musik i den grad haltet bagefter. Et par eksempler: Vi ved, at blandt de nuværende 150 studerende på musikuddannelserne på Rytmisk Musikkonservatorium er blot tre kvindelige instrumentalister, og vi ved, at blandt de omkring 35 udvalgte specialister, der hvert år nominerer artister til Danish Music Awards inden for rock og pop, gennem de senere år har haft blot to-tre kvindelige repræsentanter. Noget lignende gælder inden for det rytmiske musikliv på vækstlagsniveau. En artikel i dagbladet Politiken fra juli 2009 fremførte således det forhold, at den netop overståede musikkonkurrence for vækstlagsbands ved navn Emergenza kun havde tre kvindelige instrumentalister blandt omkring 450 deltagende musikere, hvoraf omkring 15 andre ganske vist var kvindelige forsangere eller korsangere. Debatten er ganske kompleks, fordi en ny generation af kvindelige electronica-musikere og sangskriver er vokset frem kvinder, som måske slet ikke ville ønske sig at spille i et rockband (en udpræget maskulin konstruktion). Alligevel viser disse ret beset alarmerende tal, at det er påkrævet med en sådan seriøs, grundig og resultatorienteret debat om hvordan denne skævvridning kan ændres, til gavn for vækstlagets såvel som det professionelle musiklivs interne dynamik og udviklingsmuligheder. En sådan debat kræver ingen finansiering, men bør snarest sættes i gang af Statens Kunstråds Musikudvalg såvel som musikerorganisationerne og ORA Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere, med såvel kulturskolerne som de videregående musikuddannelser på sidelinjen. 12

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE

HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE Onsdag den 13. maj 2009 klokken 13-15 i Fællessalen på Christiansborg foregår der en høring om den rytmiske musiks vækstbetingelser i

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden

Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden Oktober 2011 MGK Hovedstaden Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden Iht. retningslinjer for afrapportering á 01.03.11 fra Statens Kunstråds fagudvalg for musik (SKM). Indhold 1. Repræsentantskabets

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR FØRENDE KONCERTAKTØR HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? III. IV. VISION: DANMARK SOM NORDENS DEN BRÆNDENDE PLATFORM V. SEND FLERE PENGE! HANDLINGSPLAN

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

1. Oplysninger om projektet. 2. Oplysninger om ansøger. 3. Projektets formål

1. Oplysninger om projektet. 2. Oplysninger om ansøger. 3. Projektets formål A N S Ø G N I N G O M T I L S K U D T I L U D V I K L I N G S P R O J E K T E R I N D E N F O R R E G I O N A L U D V I K L I N G O G V Æ K S T F O R U M 2 0 1 0 Vedlagt denne ansøgning: Budget med kommentarer

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2010

Bestyrelsens Beretning for 2010 Bestyrelsens Beretning for 2010 1. Om Musikzonen Musikzonen har nu eksisteret i godt 1½ år og vi er halvvejs igennem første bevillingsperiode. Det har været et travlt år for alle. Både sekretariat, bestyrelse,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Vidensdag 27. september 2010

Vidensdag 27. september 2010 Vidensdag 27. september 2010 De kreative branchers erhvervspotentiale Musikzonen en af fire oplevelseszoner under EBST Kort status på analyse området musik som erhverv Hvad er fremtidens analyse behov

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018

NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 TALENT FORPLIGTER. MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 FORORD Nu skal jeg betro Dem en alvorlig Sag. Ifald jeg kunde leve mit Liv om igen,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Baggrund I Nyborg Kommunes Kultur -, Fritids - og Idrætspolitik er visionen: Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur,

Læs mere

De kulturelle midler

De kulturelle midler De kulturelle midler Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i spil. 18. maj 2011

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i spil. 18. maj 2011 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Virksomheder i spil 18. maj 2011 1 Hvorfor skal du arbejde med oplevelser? Skil dig ud fra mængden 2 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi Oplevelsesøkonomi = Regionaludvikling

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. udgave per 22.03.17 Rebild Kulturskole. Kontraktmål 2017-18 Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger

Læs mere

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MAJ 2015 WWW.KUM.DK MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE Alle børn bør møde musikken, allerede fra de er små det hjælper den nye folkeskolelov

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger:

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger: Click here to enter text. Dagsorden til 14. august 2013 KULTURDANMARK Som opfølgning på KulturDanmark forløbet og det Kulturpolitiske Topmøde den 12. marts nedsatte Kulturminister Marianne Jelved fem tematiske

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget Notat Emne: Foretræde for Kulturudvalget Til: Kulturudvalget, til møde 5. februar 2013 Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Den 1.2.2013 Promus, Billedkunstcenteret,

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Innovation X den 27. januar 2011

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Innovation X den 27. januar 2011 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Innovation X den 27. januar 2011 1 Hvorfor skal du arbejde med oplevelser? Skil dig ud fra mængden 2 Kulturøkonomi og oplevelsesøkonomi 3 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 É N M U S I K S C E N E M A N G E G E N R E R. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen NOTAT Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen Fokusgruppen afleverer dette notat med henblik på en overordnet, politisk rammesætning af en fortsat udvikling af børne- og ungdomskulturen i Thisted

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere