Efterår 2002 Note 13. Temaopgave svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterår 2002 Note 13. Temaopgave svar"

Transkript

1 Datalogi Database-kurset Efterår 2002 Note 13 Temaopgave svar Del 1: Design ved normalisering, svar fire tabeller p, ip, i og g (for hhv præparat, indholdsstof-i-præparat, indholdsstof og terapeutisk gruppe). Skema 1: p(pid, navn, virksomhed, gid, land, kkode) ip(iid, pid) i(iid, navn) g(gid, navn) Skema 2: p(pid, navn, virksomhed, gid, land, kkode, fid) ip(iid, pid) i(iid, navn) f(fid, navn) g(gid, navn, forældergid) I p (præparater) antages at pid -> navn, virksomhed virksomhed -> kkode virksomhed -> land pid ->> gid pid ->> fid I i (indholdsstoffer) antages at iid -> navn I f (farvestoffer) antages at fid -> navn navn -> fid I g (terapeutiske grupper) antages at gid -> navn gid -> forældergid Tilbage er nu kun at skabe et fornuftigt design for databasen. Dette er jeres opgave. Spørgsmål 1.1 Angiv først et database-skema, der er fremkommet ved at normalisere skema 2 ovenfor til BCNF. Skema 2: p(pid, navn, virksomhed, gid, land, kkode, fid) ip(iid, pid) i(iid, navn) f(fid, navn) g(gid, navn, forældergid)

2 denne p(pid, navn, virksomhed, gid, land, kkode, fid) dekomponeres pga. (pid -> navn, virksomhed) i p1(pid, navn, virksomhed, land, kkode) prest(pid, gid, fid) og yderligere dekomponeres p1 (virksomhed -> kkode) i p(pid, navn, virksomhed) v(virksomhed, land, kkode) som resultat fås: p(pid, navn, virksomhed) v(virksomhed, land, kkode) prest(pid, gid, fid) ip(iid, pid) i(iid, navn) f(fid, navn) g(gid, navn, forældergid) Spørgsmål Angiv herefter et (eventuelt) modificeret skema, der svarer til skemaet fra spørgsmål 1 bragt på 4de normalform. denne prest(pid, gid, fid) må dekomponeres i gp(gid, pid) fp(fid, pid) så resultatet bliver p(pid, navn, virksomhed) v(virksomhed, land, kkode) gp(gid, pid) fp(fid, pid) ip(iid, pid) i(iid, navn) f(fid, navn) eller f(fid, navn) g(gid, navn, forældergid) eller, med mere sigende navne praep(pid, navn, virksomhed) virk(virksomhed, land, kkode) gruppepraep(gid, pid) farvepraep(fid, pid) indholdpraep(iid, pid) indhold(iid, navn) farve(fid, navn) gruppe(gid, navn, forældergid)

3 Del 2: ER i databasedesign, svar Spørgsmål 2.1 Spørgsmål 2.2 Tja

4 Del 3: Etablering og brug af database i SQL, svar I denne tredje del af temaopgaven skal en database etableres, der skal fyldes data i den og formuleres et udvalg af forespørgsler til den. Spørgsmål 3.1 Spørgsmål 3.2 describe lk.lkunorm Navn NULL? Type VID NUMBER(38) IID NUMBER(38) PID NUMBER(38) FID VARCHAR2(6) GID NUMBER(38) PNAVN VARCHAR2(70) FORAELDER NUMBER(38) ATC VARCHAR2(10) GNAVN VARCHAR2(250) FNAVN VARCHAR2(70) INAVN VARCHAR2(70) VNAVN VARCHAR2(50) LAND VARCHAR2(8) KKODE NUMBER(38) virk(vid,vnavn, land, kkode) praep(pid, pnavn, vid) gruppe(gid, gnavn, foraelder) farve(fid, fnavn) indhold(iid, inavn) gruppepraep(gid, pid) farvepraep(fid, pid) indholdpraep(iid, pid) drop table virk cascade constraints; drop table gruppepraep cascade constraints; drop table farvepraep cascade constraints; drop table indholdpraep cascade constraints; drop table praep cascade constraints; drop table gruppe cascade constraints; drop table farve cascade constraints; drop table indhold cascade constraints; CREATE TABLE virk as SELECT DISTINCT vid,vnavn,land,kkode FROM lk.lkunorm WHERE vid IS NOT NULL;

5 CREATE TABLE praep as SELECT DISTINCT pid,pnavn,vid FROM lk.lkunorm WHERE pid IS NOT NULL; CREATE TABLE gruppe as SELECT DISTINCT gid,gnavn,foraelder FROM lk.lkunorm WHERE gid IS NOT NULL; CREATE TABLE farve as SELECT DISTINCT fid,fnavn FROM lk.lkunorm WHERE fid IS NOT NULL; CREATE TABLE indhold as SELECT DISTINCT iid,inavn FROM lk.lkunorm WHERE iid IS NOT NULL; CREATE TABLE gruppepraep as SELECT DISTINCT gid,pid FROM lk.lkunorm WHERE gid IS NOT NULL AND pid IS NOT NULL; CREATE TABLE farvepraep as SELECT DISTINCT fid,pid FROM lk.lkunorm WHERE fid IS NOT NULL AND pid IS NOT NULL; CREATE TABLE indholdpraep as SELECT DISTINCT iid,pid FROM lk.lkunorm WHERE iid IS NOT NULL AND pid IS NOT NULL; OBS (ej del af opgaveløsning): der var et dataproblem i lk-dataene som er løst med update gruppe set foraelder = null where foraelder=0 Men så skal man sørge for efterfølgende at føje begrænsninger på. Dette gøres med: ALTER TABLE virk ADD CONSTRAINT PK_virk PRIMARY KEY (VID); ALTER TABLE praep ADD CONSTRAINT PK_praep PRIMARY KEY (PID); ALTER TABLE praep ADD CONSTRAINT FK_praep_virk FOREIGN KEY (VID) REFERENCES virk (VID); ALTER TABLE gruppe ADD CONSTRAINT PK_gruppe PRIMARY KEY (GID); ALTER TABLE gruppe ADD CONSTRAINT FK_gruppe_gruppe FOREIGN KEY (FORAELDER) REFERENCES gruppe (GID); ALTER TABLE farve ADD CONSTRAINT PK_farve PRIMARY KEY (FID); ALTER TABLE indhold ADD CONSTRAINT PK_indhold

6 PRIMARY KEY (IID); ALTER TABLE gruppepraep ADD CONSTRAINT PK_gruppepraep PRIMARY KEY (GID, PID); ALTER TABLE gruppepraep ADD CONSTRAINT FK_gruppepraep_praep FOREIGN KEY (PID) REFERENCES praep (PID); ALTER TABLE gruppepraep ADD CONSTRAINT FK_gruppepraep_GR FOREIGN KEY (GID) REFERENCES gruppe (GID); ALTER TABLE farvepraep ADD CONSTRAINT PK_farvepraep PRIMARY KEY (FID, PID); ALTER TABLE farvepraep ADD CONSTRAINT FK_farvepraep_praep FOREIGN KEY (PID) REFERENCES praep (PID); ALTER TABLE farvepraep ADD CONSTRAINT FK_farvepraep_farve FOREIGN KEY (FID) REFERENCES farve (FID); ALTER TABLE indholdpraep ADD CONSTRAINT PK_indholdpraep PRIMARY KEY (IID, PID); ALTER TABLE indholdpraep ADD CONSTRAINT FK_indholdpraep_praep FOREIGN KEY (PID) REFERENCES praep (PID); ALTER TABLE indholdpraep ADD CONSTRAINT FK_indholdpraep_INDH FOREIGN KEY (IID) REFERENCES indhold (IID); Spørgsmål 3.3 Det resterende handler om forespørgsler til den etablerede database. Formuler, for hver af de nedenst[ende , spørgsmålet i SQL, udfør det mod databasen etableret i spørgsmål 2 og vis både forespørgsel og svar i besvarelsen. Det er IKKE meningen at der skal bruges hverken temporære tabeller eller views som mellemresultater på løsningerne herunder. For hvert af nedenstående spørgsmål gælder det, at det kan formuleres i ét samlet SQL-udtryk.

7 Bemærk også at ingen svar er særligt omfattende det højeste antal rækker i en resultat-tabel ligger omkring 20. Spørgsmål virk(vid,vnavn, land, kkode) praep(pid, pnavn, vid) gruppe(gid, gnavn, foraelder) farve(fid, fnavn) indhold(iid, inavn) gruppepraep(gid, pid) farvepraep(fid, pid) indholdpraep(iid, pid) Hvilke indholdsstoffer findes i præparatet 'Omegaven'? ed 1 select inavn from praep p,indholdpraep ip,indhold i 2 where pnavn like 'Omegaven' 3* and p.pid=ip.pid and ip.iid=i.iid INAVN Glycerol Lecithin, Æg-phospholipid Fiskeolie Docosahexaenoinsyre (DHA) Eicosapentaenoinsyre (EPA) Spørgsmål Hvilke præparater har indholdsstoffer der også findes i præparatet 'Omegaven'? 1 select distinct pnavn from praep p, indholdpraep ip 2 where p.pid=ip.pid and iid in (select iid from praep p,indholdpraep ip 3* where pnavn like 'Omegaven' and p.pid=ip.pid) PNAVN Clinoleic Glycerol "Oba" Glyoktyl "Medic" Intralipid Kabiven Liposyn Omegaven Structolipid

8 Vitrimix 9 rækker er valgt. Spørgsmål Hvordan er fordelingen af antallet af indholdsstoffer over præparater (hvor mange præparater har netop 1 indholdsstof, hvor mange har 2 indholdsstoffer, hvor mange har 3 osv.)? Dette kan besvares ved et SQL-udtryk, der som resultat har en liste med en kolonne, der angiver antal indholdsstoffer, og en kolonne, der angiver hvor mange præparater der findes med det angivne antal indholdsstoffer. (Unden brug af temporære tabeller til mellemresultater) Tip: prøv f.eks. med en dobbelt-gruppering (en gruppering af en gruppering) list 1 select indhold,count(pid) antal_praep 2 from (select pid,count(iid) indhold from indholdpraep group by pid) 3* group by indhold INDHOLD ANTAL_PRAEP rækker er valgt. Spørgsmål Hvor mange grupper er nederst i gruppehierarkiet (dvs. optræder ikke som forælder) ed

9 1 select count(*) from 2 (select gid from gruppe 3 minus 4* select foraelder from gruppe) COUNT(*) Spørgsmål Hvor mange stier af længde 3 (gruppe A er forælder til gruppe B som er forælder til gruppe C) findes i gruppe-hierarkiet? ed 1 select count(*) from 2 (select distinct g3.gid 3 from gruppe g1,gruppe g2,gruppe g3 4* where g1.gid=g2.foraelder and g2.gid=g3.foraelder) COUNT(*) Spørgsmål Hvor mange grupper har hverken nogle tilhørende præparater eller en rolle som forælder til andre grupper. ed 1 select count(*) from ((select gid from gruppe 2 minus 3* select gid from gruppepraep) minus select foraelder from gruppe) COUNT(*) Spørgsmål Visse farvestoffer bruges kun af en virksomhed. Angiv navn for virksomhed og navn for farvestof for alle farvestoffer der kun bruges af en virksomhed.

10 list 1 select vnavn,fnavn 2 from virk natural join praep natural join farvepraep natural join farve 3 where fid in (select fid 4 from praep natural join farvepraep 5 group by fid 6* having count(distinct vid)=1) VNAVN FNAVN Durascan E123 - Amaranth Orphan Europe E129 - Allura Rød AC Wyeth Lederle E153 - Aktivt kul (Carbo medicinalis vegetabilis) Spørgsmål Sammenlign medicinalvirksomhederne og find de par af virksomheder, der har størst lighed i den forstand, at der er flest terapeutiske grupper som de begge producerer medicin til. Formuler hertil en forespørgsel der angiver navne på par af virksomheder samt antal grupper, som de begge producerer medicin til. Medtag kun par af virksomheder der har mindst 15 (distinkte) grupper tilfælles. ed 1 select virk1.vid,virk2.vid,virk1.vnavn,virk2.vnavn,antalgrupper 2 from 3 (select vid1,vid2,count(distinct gid) antalgrupper 4 from (select vid vid1,gid from praep natural join gruppepraep) natural join 5 (select vid vid2,gid from praep natural join gruppepraep) 6 where vid1<vid2 7 group by vid1,vid2 8 having count(distinct gid) >= 15), virk virk1,virk virk2 9* where virk1.vid=vid1 and virk2.vid=vid2 VID VID VNAVN VNAVN ANTALGRUPPER Alpharma Durascan Alpharma Nycomed Danmark Durascan Orion Pharma Durascan GEA Durascan Gerard Durascan Nycomed Danmark Durascan AstraZeneca Durascan 1A Farma GEA Gerard GEA Nycomed Danmark GEA 1A Farma Gerard Nycomed Danmark MSD Nycomed Danmark 19

11 Nycomed Danmark AstraZeneca Nycomed Danmark Novartis Nycomed Danmark Aventis Pharma Nycomed Danmark Pharmacia rækker er valgt.

12 Del 4: Programmering, svar virk(vid,vnavn, land, kkode) praep(pid, pnavn, vid) gruppe(gid, gnavn, foraelder) farve(fid, fnavn) indhold(iid, inavn) gruppepraep(gid, pid) farvepraep(fid, pid) indholdpraep(iid, pid) ed 1 create table ppraep 2 (pid number(38), 3 besk varchar2(500), 4* indh varchar2(500)) Spørgsmål create or replace procedure insppraep(ppid praep.pid%type) as 2 cursor c1 is 3 select inavn from indholdpraep ip,indhold i where pid=ppid and ip.iid=i.iid; 4 v1 varchar2(500):=''; 5 v2 varchar2(500):='('; 6 BEGIN 7 delete from ppraep where pid=ppid; 8 select pnavn ' / ' vnavn into v1 9 from praep,virk 10 where praep.vid=virk.vid and pid=ppid and rownum<2; 11 FOR prec IN c1 LOOP 12 v2 := v2 prec.inavn ';'; 13 END LOOP; 14 v2 := v2 ')'; 15 insert into ppraep values(ppid,v1,v2); 16* END; Et script til kald af insppraep begin 2 insppraep(&nyt_pid); 3 end; 4 / Angiv værdien for nyt_pid: 5 gammel 2: insppraep(&nyt_pid); ny 2: insppraep(5); PL/SQL-procedure er udført. begin Spørgsmål 4.2

13 declare 2 cursor c2 is select pid from praep; 3 BEGIN 4 FOR praeprec IN c2 LOOP 5 insppraep(praeprec.pid); 6 --dbms_output.put_line(praeprec.pid 'aa'); 7 END LOOP; 8* END; Spørgsmål 4.3 Her kun en trigger på praep. Først en fejlaktig: 1 create or replace trigger ppraeptrig 2 after insert on praep 3 FOR EACH ROW 4 BEGIN 5 insppraep(:new.pid); 6* END; Trigger er oprettet. insert into praep(pid,pnavn) values (29999,'Vidundermikstur'); insert into praep(pid,pnavn) values (29999,'Vidundermikstur') * FEJL i linie 1: ORA-04091: tabellen TROELS.PRAEP muterer, trigger/funktion kan ikke læse den ORA-06512: ved "TROELS.INSPPRAEP", linje 8 ORA-06512: ved "TROELS.PPRAEPTRIG", linje 2 ORA-04088: fejl under udførelse af triggeren 'TROELS.PPRAEPTRIG' pga. ej-data-til-tiden besværligheder i oracle en after-trigger fortolkes som muterende. Derfor en before-trigger: ed 1 create or replace trigger ppraeptrig 2 before insert on praep 3 FOR EACH ROW 4 BEGIN 5 delete from ppraep where pid=:new.pid; 6 insert into ppraep(pid,besk) 7 select :new.pid,:new.pnavn ' / ' vnavn from virk where vid=:new.vid; 8* END; Trigger er oprettet. insert into praep(pid,pnavn,vid) values (29997,'Vidundermikstur',26);

14 1 række er oprettet. select * from ppraep; PID BESK INDH Vidundermikstur / Alpharma Spørgsmål 4.4 ed 1 select * from ppraep where pid in 2* (select pid from praep where pnavn like '%' '&1' '%') Angiv værdien for 1: reo gammel 2: (select pid from praep where pnavn like '%' '&1' '%') ny 2: (select pid from praep where pnavn like '%' 'reo' '%') PID BESK INDH Treo / Lundbeck (Acetylsalicylsyre;Coffein;) 1454 Treosulfan "Medac" / Medac (Treosulfan;) 120 Pankreon / Solvay Pharma (Amylase;Lipase;Protease;)

Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006

Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006 11. december 2006 11.12.2006 A346.80.2 WM-data Side 1 af 17 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. OPBYGNING AF DATAUDTRÆK... 3 2.1 Udvælgelse af prøver... 3 2.2 Statistiske parametre... 5 2.3 Opstille kriterier...

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 Projekt 1 Database Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `3sempro1`.`cu `customer_id` INT(5) NOT NULL AUTO_INCR `name` VARCHAR(45) NULL DEFAULT

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) 1. Hvad er formålet med rapporten? I denne rapport kan du sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr.

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

Find flere opgaver i. Sådan laver man en Japansk billedkryds:

Find flere opgaver i. Sådan laver man en Japansk billedkryds: 2 3 2 6 3 1 2 1 1 2 5 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1 2 6 1 5 3 5 3 5 3 5 2 2 1 3 2 2 2 1 5 5 1 1 2 1 1 6 1 3 3 2 5 2 16 1 1 11 1 6 5 1 1 5 15 2 13 1 13 6 Sådan laver man en Japansk billedkryds: 6 3 6 2 1 1 2 I en

Læs mere

ACCESS 2010 LÆR DET SELV

ACCESS 2010 LÆR DET SELV K I M K R A R U P A N D E R S E N ACCESS 2010 LÆR DET SELV ACCESS 2010 LÆR DET SELV Læs om nyhederne i Access 2010 Lær at oprette og anvende en database Tabeldesign, formularer, forespørgsler og rapporter

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Allan Sloth Christensen. Forfatter: Vejledere: IMM-B.Eng-2011-72 DTU: Bjarne Poulsen. LicenseWatch: Lars Landbo

Allan Sloth Christensen. Forfatter: Vejledere: IMM-B.Eng-2011-72 DTU: Bjarne Poulsen. LicenseWatch: Lars Landbo Forfatter: Allan Sloth Christensen IMM-B.Eng-2011-72 Vejledere: DTU: Bjarne Poulsen LicenseWatch: Lars Landbo Forretningsgrafik (3D) Silverlight i segmenter Vejledere Bjarne Poulsen, DTU-IMM Lars Landbo,

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere