Årsrapport Årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008. Årsrapport 2008"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Forskningsnettets Årsrapport 2008 Forskningsnettet 2009 Maj 2009 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journalnr.: NS-J-Nr Netsekretariatet DTU, Anker Engelundsvej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby Telefon:

3 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Beretning for Formandens beretning 5 Organisation 7 Forskningsnettets organisation 7 Styregruppen 8 Optisk net lanceret i Optisk net i drift i Driftstatus på IP-nettet 13 Sikkerhed på Forskningsnettet 15 Adgangstjenester 17 ipass 17 eduroam 18 WAYF - Where Are You From, 19 Netbaseret samarbejde 21 Videokonference 21 Connect 21 Tjenester til fremme af e-læring 23 Læring og Medier (LOM) 23 E-læring og jura 23 Video i undervisningen 23 Det gyldne Snit edumedia online medier til undervisning og forskning 25 Virtuelle verdener 25 Kommunikation 27 Website 27 E-nyhedsbrev 27 Forskningsnet konferencen Forskningsnettets økonomi 29 Kommentarer til årets regnskab 29 Økonomiske nøgletal Årsrapport

4 4 Forskningsnettet

5 Beretning for 2008 Formandens beretning Året 2008 har været et særdeles spændende år for Forskningsnettet. Vi har i lang tid arbejdet med at få kapaciteten i vores backbonenet opgraderet. Og nu er det nye net her. Vi har med det nye net sikret, at Forskningsnettet i årene fremover kan levere den kapacitet og de ydelser, der er behov for, for at sikre, at såvel vores uddannelser som vores forskning kan være i international topklasse. Vi har med det nye net lavet en it-motorvej rundt mellem de danske forskningsinstitutioner. Det stiller vores brugerinstitutioner i en særdeles gunstig situation, men det stiller også nye og store krav. Det nye net bliver kun en succes, hvis det bliver brugt. Kun hvis institutionerne sikrer, at forskerne har adgang til den nye motorvej gennem fleksible tilkørselsveje med tilstrækkelig kapacitet, vil man kunne udnytte det nye forskningsnet optimalt. Forskningsnettet er meget opmærksom på denne problemstilling og vil gerne være sparringpartner med institutionerne mht. at løse denne nye og særdeles vigtige opgave. Det nye net kræver, at der ses på end-to-end-forholdene på en ny måde. Som altid er Forskningsnettets konference en meget væsentlig begivenhed. Det var den også i 2008, med et godt intensivt program. Vi kunne igen i 2008 glæde os over en stor tilslutning til konferencen, som i år havde et særligt punkt: Indvielsen af det nye net. I løbet af første kvartal 2009 vil det nye net gradvist overgå til produktion, mens det gamle net udfases. Forskningsnettet har i 2008 fortsat haft et særligt fokus på sikkerhed. Med glæde kan vi konstatere, at der arbejdes målrettet med sikkerheden på nettet og de tilsluttede faciliteter. Men vores statistik viser også, at der er behov for øget fokus, og vi appellerer til, at der også i fremtiden arbejdes hårdt på dette område. Et net med den bedste sikkerhed er forudsætningen for, at vi kan få den rigtige glæde af Forskningsnettet, uden at det samtidig bliver misbrugt. I 2008 fik vi opdateret vores regler for indstilling af medlemmer til styregruppen, og samtidig fik vi udpeget en ny styregruppe. Forskningsnettets organisering og medlemmerne af styregruppen præsenteres på de følgende sider. Jeg vil som afslutning gerne sige tak til den gamle styregruppes medlemmer og et velkommen til de nye medlemmer. Jeg ser frem til 2009, hvor udnyttelsen af det nye net og de nye faciliteter vil være i fuld gang. Med tak for året, der gik, ser jeg frem til et godt samarbejde i Børge Obel Dekan, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Formand for Forskningsnettets styregruppe Årsrapport

6 Styregruppemøde 6. marts 2009 via Cisco Telepresence, venligst udlånt af NetDesign på deres kontor i henholdsvis Skejby og Farum. Farum: Peter Uffe Meier, Martin Bech, Børge Obel, Mette Bock, Ole Kjærgaard, Michael Grønager og Jens Jørgen Gaardhøje. Skejby: Peder Thusgaard Ruhoff, Lars Dittmann, Steen Pedersen, Bo Öhrström og Dan Mønster. 6 Forskningsnettet

7 Organisation Forskningsnettet leverer infrastruktur i form af net og tjenester til de danske universiteter og forskningsinstitutioner. Forskningsnettet understøtter derigennem universiteterne i at levere forskning og undervisning i verdensklasse og gør det muligt for dem at forbinde til og samarbejde nationalt og med udenlandske parter. Forskningsnettets organisation Forskningsnettet består af et Netsekretariat, der står for den daglige administration af Forskningsnettet. Driften af selve nettet er udliciteret til UNI C og lokale driftscentre på nogle af universiteterne. Forskningsnettets mission Forskningsnettet leverer drift og udvikling af net og tjenester til universiteter og forskningsinstitutioner. Med fokus på den teknologiske udvikling og brugernes behov leverer Forskningsnettet netværk og fælles netværksbaserede tjenester til universiteter og forskere i Danmark. Forskningsnettet samler og formidler ekspertise om brug af net og tjenester. UNI C Forskningsnettets styregruppe Netsekretariatet Lokale driftscentre Forskningsnettets vision Forskningsnet på internationalt niveau til alle brugere Forskningsnettet er en innovativ og professionel organisation, der gennem kendskab til og samarbejde med brugerne leverer ydelser af høj kvalitet på internationalt niveau. Forskningsnettet er det naturlige valg for udvikling og drift af universiteternes fælles it-infrastruktur. Forskningsnettet samarbejder med relevante parter om koordinering af nationale forskningsorienterede ikt-aktiviteter. UNI C leverer yderligere ressourcer til en lang række af Forskningsnettets aktiviteter. Den overordnede ledelse varetages af en styregruppe, sammensat af repræsentanter fra Forskningsnettets brugere. Årsrapport

8 Styregruppen Universitetsfusionerne, der blev realiseret den 1. januar 2008, ændrede på grundlaget for Forskningsnettets kundekreds og det var dermed naturligt at ændre på sammensætningen af Forskningsnettets styregruppe. Følgende personer er nu i styregruppen: Dekan Børge Obel, (formand), Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter Centerleder, professor Jan Damsgaard, Center for Applied ICT, Copenhagen Business School. Udpeget efter indstilling fra Koordinationsudvalget for Forskning Professor Lars Dittmann, DTU Fotonik, Danmarks Tekniske Universitet. Udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter Professor Jens Jørgen Gaardhøje, Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet. Udpeget efter indstilling fra Koordinationsudvalget for Forskning Institutleder Peder Thusgaard Ruhoff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter Direktør for Programproduktion i DR Mette Bock. Udpeget efter indstilling af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Derudover er udpeget en række observatører fra Forskningsnettets samarbejdspartnere: Specialkonsulent Peter Uffe Meier, Forskningsog Innovationsstyrelsen Vicedirektør Bo Öhrström, Styrelsen for Bibliotek og Medier, leder af DEFF-sekretariatet Centerleder René Belsø, DCSC Project Director Michael Grønager, Nordic Data Grid Facility Divisionsdirektør Martin Bech, UNI C Teknisk direktør Ole Kjærgaard, UNI C. Netsekretariatet rerpæsenteres på møderne af: Netsekretariatschef Steen Pedersen, Forskningsnettet Teknologichef Dan Mønster, Forskningsnettet Forskningsnettets nye linjeføring 8 Forskningsnettet

9 Årsrapport

10 Der lægges fiber ud i Danmark til glæde for forskere og undervisere. Fotos: Niels E. Raun, GlobalConnect, Halvortsen og TREFOR 10 Forskningsnettet

11 Optisk net lanceret i 2008 Den 11. november 2008 lancerede Forskningsnettet det optiske net på Kunstmuseet Trapholt i Kolding. Den officielle indvielse blev foretaget af Vicedirektør Hans Müller Pedersen fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I indvielsestalen sagde han blandt andet om Forskningsnettets ansøgning om finansiering af et optisk net: Ansøgningen om det nye forskningsnet var en hasteansøgning, som trængte sig på i forbindelse med regeringens globaliseringsstrategi: En dark fiberansøgning, som var sort tale for de fleste, men ikke til at komme uden om i sin argumentation. Så sker det!. Vicedirektør Hans Müller Pedersen føjer to fiberkabler sammen, og indvier dermed Forskningsnettets og brugernes nye net. Optisk net i drift i 2009 Hele 2008 har stået i opgraderingens tegn. Lige før nytår blev GlobalConnect valgt til at levere hele den nationale fiberring og faciliteter til at huse de 11 forstærkersites, der er nødvendige for hver ca. 80 km. Selvom langt hovedparten af den nationale fiberring benyttede faciliteter, der allerede fandtes i forvejen, nødvendiggjorde ordren dog en del nyanlæg, bl.a. et site i Herning og et søkabel under Lillebælt. Mens disse anlægsarbejder pågik i foråret, blev tiden brugt på udbudsprocessen omkring indkøb af optisk udstyr. Tidsforløbet var dikteret af, at leverancen af fiber skulle være så langt når aftalen med fiberleverandøren blev indgået, at man kunne lægge de faktiske fibermålinger til grund for aftalen. Vicedirektør Hans Müller Pedersen, Forsknings- og innovationsstyrelsen ønskede til lykke på vegne af ministeren og styrelsen til alle, både de medvirkende og de forskere, studerende og borgere, som vil komme til at nyde godt af det nye net. Fotos: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C. For at få det bredest mulige felt af bydere til udstyrsindkøbet, blev udbudsmaterialet udfærdiget på engelsk. Oprindeligt var håbet, at der kunne kopieres fra tilsvarende udbud i en række andre landes forskningsnet, og der var også stor velvilje herfor fra mange sider. Men det viste sig at kombinationen af et nyt EU-udbudsdirektiv, Forskningsnettets specielle krav om beskyttelse af kredsløb på det optiske net- Årsrapport

12 værkslag samt ønsket om at kunne bære lambdaforbindelser direkte fra et kommende metronet over i det nationale backbone alt i alt gjorde at stort set alt skulle skrives helt fra grunden. Den 13. februar var prækvalifikationsrunden klar og ti foretagender bød ind. Ud af disse blev fem udvalgt til det lukkede udbud. Det lukkede udbud blev efterfulgt af et forhandlingsforløb, hvor de fem bydere blev reduceret til to. I forhandlingsforløbet indgik et besøg hos de to byderes forsknings- og udviklingsafdelingerne. Efter denne proces blev Alcatel-Lucent valgt som leverandør, og efter kontraktforhandlinger blev den endelige aftale underskrevet i starten af juli. Herefter var planlagt et hektisk og sammenpresset forløb, der skulle føre frem til en overtagelsesprøve den 15. oktober. Desværre opstod der forsinkelser af en lang række årsager, hvoraf de væsentligste var reelle forsinkelser og problemer hos Alcatel-Lucent, samt fiberstrækninger som på trods af forudgående tests og målinger alligevel viste sig ikke at være i orden, da de virkelig skulle bruges sammen med det følsomme udstyr. Den 17. december var systemet endelig i en sådan stand, at en overtagelsesprøve kunne gennemføres, med blot enkelte, omend væsentlige punkter udestående, som drejede sig om management-systemet. Herefter har systemet gennemgået en stabilitets- og driftsprøve, og i april måned 2009 var alle tests i afleveringsprøven bestået. I skrivende stund er de enkelte institutioner ved at blive overflyttet til det nye optiske net. Opgraderingen fortsætter i mere end et år endnu, hvor der tages hul på opgradering af de regionale forbindelser, som det naturlige næste skridt. Det bliver spændende at følge udviklingen og ibrugtagningen af nettet over det næste år. De planlagte lambda-services til produktionsnettet. Optisk net eller lambda-netværk Netværk, der anvender forskellige bølgelængder af lys (lambda er) i optiske fibre til forskellige forbindelser. Hver brugergruppe tildeles egne sæt af lambdafibre og da det er muligt at anvende forskellige bølgelængder i én fiber, øges den potentielle kapacitet i netværket. Dermed kan mange brugere samtidig hente og sende store datamængder, uden at det får betydning for hastigheden for andre. 12 Forskningsnettet

13 Driftsstatus på IP-nettet 2008 blev året, hvor Forskningsnettet lancerede sit optiske net, men det var IP-nettet, der hele året leverede internetforbindelsen til brugerne. Trafikken på Forskningsnettet er steget over de seneste år. Udviklingen kan ses af trafikmængden fra NORDUnet (som er den trafikmængde, der indtil sommeren 2008 blev anvendt til afregning overfor universiteterne). Oppetid En vigtig parameter i målinger af Forskningsnettets serviceniveau er nettets oppetid. Oppetid kan opleves forskelligt af kunderne afhængigt af hvordan den information de forsøger at tilgå kommer til dem. Men ofte er Forskningsnettet kun en lille del af vejen til den ønskede information, hvor oplevelsen også påvirkes af institutionens lokale net og forbindelser ud af landet. Forskningsnettet måler oppetid ved at sende en bedsked (»pinge«) til en række routere og servere fra centralt hold i driftscentret i Lyngby. Som det ses af nedenstående figur er kollegierne en af de store forbrugere på Forskningsnettet, hvor de står for omkring en tredjedel af trafikken. Forklaring til figuren: Trafikken fordelt på universiteterne (efter fusion) med evt. subnettede institutioner. Forskningsnettet er trafik mellem Forskningsnettets servere (news-server, navneserver, mailserver). Andre dækker over alle øvrige opkoblinger, som ikke indgår under de nævnte institutioner. Danmarks Tekniske Universitet Aarhus Universitet Københavns Universitet Aalborg Universitet Forskningsnettet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Andre Kollegier Årsrapport

14 Forskningsnettet er via NORDUnet forbundet til det europæiske net GÉANT2 og dermed til forskningsnet i Europa og videre til resten af verden. Oppetidsprocenter i 2008 Router Placering % DIX Danish Internet exchange 99,99 NORDUnet Kastrup 99,96 KU via OR1 Københavns Universitet via Forskningsnettets router i Ørestaden 99,92 OD3 Odense 99,81 AR3 Århus 99,94 Bgp2.al Aalborg Universitet 99,99 KBHG Østerbro, København 99,95 Ge RUC-RISØ Linket mellem Roskilde Universitetscenter og Risø 99,93 Forbindelser til hele verden Forskningsnettets brugere har mulighed for at samarbejde med kolleger over hele verden via moderne hurtigt optisk net. Forbindelsen til kollegerne i Norden opnås gennem Forskningsnettets forbindelse til det fællesnordiske net NORDUnet, der igen giver forbindelse til Europa og resten af verden gennem GÉANT2. Bemærkninger fra kollegierne...»hvis man skal have noget ordentligt, skal det være Forskningsnettet det er jo fiber«. Eskild Diderichsen, studerende og ulønnet supervisor på Århus Tekniske Kollegiums tilslutning til Forskningsnettet.»Vores forening kan levere et hurtigt, stabilt og billigt internet til de studerende i Odense. Frivillig arbejdskraft sikrer, at nettet også er let at bruge for fx udvekslingsstuderende, der kommer til byen for en kortere periode og får tildelt et kollegieværelse, hvor der allerede er internet ved indflytning. Vi prioriterer ip-telefoni og videosamtaler højt, så de kan holde kontakten hjem«. René Jacobsen, studerende og daglig leder af Foreningen Kollegienet Odense. 14 Forskningsnettet

15 Sikkerhed på Forskningsnettet Forskningsnet CERT tilbyder alle institutioner på Forskningsnettet assistance og vejledning i forbindelse med sikkerhedsrelaterede hændelser. Forskningsnet CERT tilbyder blandt andet regelmæssig scanning af institutionernes IP-adresser for at konstatere, om de er sårbare overfor kendte angrebstyper. Regelmæssig scanning har vist sig at være en effektiv hjælp til sikring af universiteternes it-systemer. Målet med tjenesten er, at alle IP-adresser på Forskningsnettet skal scannes årligt. Sammenlignet med 2007 er der fundet over dobbelt så mange sårbare IP-adresser i 2008, og over fire gange så mange sårbarheder. Det skyldes primært, at Forskningsnet CERT i 2008 målrettet har gået efter at få scanningsaftaler på plads med de mange mindre institutioner på Forskningsnettet, der ikke tidligere har været scannet. Der har derfor været mange førstegangskunder, og det er dermed forventeligt, at der er en stigning i antallet af fundne sårbarheder sammenlignet med 2007, hvor Forskningsnet CERT primært scannede institutioner, der tidligere havde fået foretaget en scanning. Scanningsresultater Antal scannede institutter/afdelinger Antal scannede IP-adresser Heraf svarede (6,9 %) (6 %) (2,9 %) Antal sårbare IP-adresser % af alle scannede IP-adresser, der var sårbare 2,5 0,9 2,0 % af alle svarende IP-adresser, der var sårbare 36,5 15,8 68,5 Fundne sårbarheder i alt Sårbarheder vurderet højt: (22,9 %) (14,3 %) (28,3 %) Sårbarheder vurderet middel: (46,5 %) (27,4 %) (27,1 %) Sårbarheder vurderet lavt: (30,6 %) (27,4 %) (27,1 %) Gennemsnitligt antal sårbarheder pr. sårbar IP-adresse 3,6 2,5 4,4 Antal sårbarheder på mest sårbare IP-adresse Antal forskellige CVE/CAN numre* *CVE/CAN: Det internationale nummer til identifikation af sårbarheder. 78 % af de fundne CVE/CAN numre er i dag mere end et år gamle. Hyppigst fundne sårbarhed (CVE ICMP timestamp request, offentliggjort i 1999) blev fundet på 1048 forskellige IP-adresser. Årsrapport

16 Vurdering af de fundne sårbarheder ved scanningerne Antallet af sårbare IP-adresser ud af antallet af svarende IP-adresser Fundne sårbarheder i alt Gennemsnitligt antal sårbarheder pr. IP-adresse Top 10: sårbare porte med antalt sårbarheder Port Antal sårbarheder % 80/tcp http ,4 443/tcp https ,5 /tcp ,9 161/udp snmp 257 4,5 22/tcp ssh 233 4,1 88/tcp kerberos 121 2,1 111/tcp sunrpc 88 1,5 53/udp domain 66 1,2 69/udptftp 43 0,8 3389/tcp ms-wbt-server 38 0,7 Sårbarhed En fejl i et it-system, som en angriber kan udnytte til at få adgang tilsystemet, forhindre det i at fungere eller på anden måde misbruge det. Sårbarhedsscanning Kortlæggelse af kendte sårbarheder knyttet til services på et systems åbne porte. 16 Forskningsnettet

17 Adgangstjenester Forskningsnettet tilbyder en række tjenester, der gør det muligt for brugerne at komme sikkert på trådløst net på eget universitet, på fremmed universitet, på hotellet og på rejsen i ind- og udland. Projektet WAYF (Where Are You From) vil gøre det muligt at tilgå en lang række services med samme login og password, som brugerne tildeles på deres hjemmeinstitution. ipass Forskningsnettets brugere har nu i over 4 år haft mulighed for at anvende ipass som logon-tjeneste til internettet f.eks. i lufthavne, på hoteller og caféer Udviklingen i antallet af ipass institutioner m.m. I alle årene har tjenesten været afregnet i forbrug pr. sekund/minut/time/døgn o.s.v., afhængig af om brugeren befandt sig i fx Europa, Nordamerika eller Asien. Antallet af accesspunkter i Danmark er mangedoblet fra 2007 til I dag eksisterer ca. 890 accesspunkter landet over. Det skyldes navnlig tilføjelsen af TDC-hotspots fra maj måned Antallet af accespunkter globalt steg fra ca i 2007 til ca i ipass forbrugsudvikling (timer) Bemærkninger fra en ipass-bruger Björn S. Nilsson Lektor i fysik, it-ansvarlig. Niels Bohr Institutet Som it-ansvarlig bruger jeg ipass, når jeg skal tjekke vores systemer, mens jeg er ude at rejse. Mange af instituttets ansatte er lige nu involveret i et stort projekt med fysikere, LHC ved CERN i Genève. Projektet kræver megen rejseaktivitet, og her er det nødvendigt at holde sig ajour med osv., også når man venter i lufthavnen. Dermed er ipass fantastisk vigtigt. Det er en stor fordel, at man ikke skal bruge kreditkort. Københavns Universitet afregner direkte med Forskningsnettet. Vi får nok aldrig eduroam ud i lufthavnene og på hotellerne, og så er det godt med ipass, som er blevet lettere tilgængelig med årene. Til at begynde med var der kun adgang via en klient under Windows, men nu kan man som regel logge på via en webbrowser uden problemer også under Linux og Macintosh. Årsrapport

18 eduroam eduroam er et fælles europæisk samarbejde, der giver brugerne adgang til sikkert trådløst net, når de besøger andre universiteter i Europa, med det samme brugernavn og adgangskode, som de bruger til det trådløse net på eget universitet. Det internationale samarbejde om eduroam er formaliseret i GEANT-samarbejdet eduroamsa, Operating Team. Koordinering af driften er i 2008 blevet systematiseret gennem ibrugtagning af et elektronisk sagsstyringssystem. I årets løb er Det Kongelige Bibliotek kommet til som deltager i samarbejdet. eduroam-brugerne kan således fremover også nyde godt af nem adgang til internet under besøg på biblioteket. Foto: Nikolaj Keldorff Danske institutioners anvendelse af eduroam i ind- og udland 18 Forskningsnettet

19 WAYF - Where Are You From WAYF - muliggør rollebaseret adgangskontrol WAYF er forbindelsesled mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner og eksterne tjenester, som institutionernes brugere benytter. Med WAYF skal brugeren kun logge ind på sin egen institution for at få adgang til tjenester såsom tidsskriftsdatabaser, biblioteksarkiver og lignende. WAYF finansieres af Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet og forbinder allerede næsten elektroniske brugeridentiteter med de tilsluttede webtjenester. Formålet med WAYF er simpelt: at give brugerne flere og bedre tjenester - og omvendt: at tjenesterne kan få flere brugere. Tjenesten behøver ikke at have nogen relation til den institution man er logget ind via. Institutionen garanterer blot overfor tjenesten, at personen er kendt på denne institution og har et godkendt login. Én forbindelse er nok Princippet i WAYF er enkelt. Den enkelte institution opretter en forbindelse til WAYF og den enkelte tjeneste gør det samme. På den måde»mødes man i porten«hos WAYF. WAYF sikrer, at der kun overføres relevante brugeroplysninger fra institutionerne til tjenesterne og at den enkelte bruger giver tilladelse til at overføre oplysningerne. På den måde sikrer WAYF, at ingen bliver overrasket over, hvilke personoplysninger, der sendes til de tjenester, der kræver login. Forskningsnettet støtter WAYF Forskningsnettet har støttet opbygningen af WAYF helt fra starten i 2005, og er i dag repræsenteret i WAYF-styregruppen. I 2006 støttede Forskningsnettet WAYF finansielt til opstarten af projektet. Sådan virker WAYF 1. Gå ind på den webtjeneste du vil benytte, og tryk på WAYF login. 2. Herfra bliver du vist videre til WAYF, hvor du skal angive, hvilken institution du kommer fra. 3. Hvis du ikke i forvejen er logget ind på din institution, bliver du sendt til dens loginside. 4. Efter du er logget ind, viser WAYF, hvilke oplysninger der vil blive sendt til webtjenesten. Hvis du kan acceptere det, skal du give dit samtykke. Du kan lade WAYF huske samtykket til næste gang. 5. Hvis webtjenesten godkender dig på baggrund af de udleverede oplysninger, får du adgang til tjenesten. Årsrapport

20 »Forskningsnettet«, som blev udleveret ved årets konference. Foto: Nikolaj Keldorff. 20 Forskningsnettet

21 Netbaseret samarbejde Forskningsnettet tilbyder flere videokonferencetjenester, der gør det muligt for brugerne at holde møder, undervise og samarbejde via nettet. Videokonference Alle institutioner ved Forskningsnettet kan etablere traditionel videokonference (H323) via en Codian MCU videoserver i Lyngby. Her kan man etablere en flervejs videokonference med i alt 12 lokaliteter i HD-kvalitet. Institutionerne har også mulighed for at opsætte et virtuelt lokale/møderum på MCUen, som de kan genbruge fra gang til gang. Flere institutioner benytter sig af den mulighed. Forskningsnettet informerer via websitet om mulighederne lokalt ved institutionerne. Det gælder kontaktinformation, og information om eksisterende videokonferenceudstyr og lokation af udstyr, eller om udstyret er mobilt og hurtigt kan sættes op i et ønsket lokale. Connect Virtuelle møder og samarbejde via Connect er i 2008 blevet en del af udviklingsstrategien ved universiteterne. Det kom f.eks. til udtryk i IKT-puljen fra IT- og Telestyrelsen, hvor man direkte kunne søge om midler til anvendelse af Connect i undervisningssammenhæng. Det resulterede i tre ansøgninger til IKT-puljen fra tre forskellige universiteter, der inkluderede Connect i deres udviklingsstrategi. Interessen for Connect kan også aflæses i den konkrete anvendelse. I 2008 rundede tjenesten mere end brugere med samlet mere end møderum. Mødetimer i Connect Endelig rådgiver Forskningsnettet om bedst anvendelse af konferenceteknologier i forhold til brugerbehov. Det gælder f.eks. fordele og ulemper ved anvendelse af H.323 versus desktop-løsninger som Connect, eller eventuelle fordele i at kombinere teknologierne. Forbruget er steget med 122 % i forhold til Connect-tjenesten er klar til det øgede forbrug i kraft af ny cluster-løsning med load-balancing og fail-over. Årsrapport

22 Et panel bestående af Rasmus Blok, e-læringskoordinator, Syddansk Universitet, Gitte Preisler, chefkonsulent, Københavns Universitet, Tom Latrup-Pedersen, lektor, Aarhus Universitet, og kommitteret Jacob Fuchs, Universitets- og Bygningsstyrelsen diskuterer fremtidens e-læring på universiteterne på Forskningsnet konferencen Ordstyrer var journalist og forfatter Niels Krause-Kjær. Foto: Nikolaj Keldorff. 22 Forskningsnettet

23 Tjenester til fremme af e-læring Forskningsnettet har de seneste år etableret en række tjenester med det formål at styrke interessen for og fremme anvendelsen af e-læring og webbaserede redskaber på de tilknyttede institutioner. Tjenesterne beskrives samlet på websitet: Læring og Medier (LOM) Tjenesten Læring og Medier (LOM) dækker over to aktiviteter et webbaseret, elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde og et forum for udveksling af erfaringer med brug af formidling, e-læring og e-baseret samarbejde. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM) Det første nummer af tidsskriftet udkom i november 2008 med temaet: Forskning og kommunikation tilrettelagt ved fagredaktørerne lektor Simon B. Heilesen, Roskilde Universitet (RUC) og konsulent Michael Pedersen, Copenhagen Business School (CBS). Der er planlagt to udgivelser i det kommende år. LOM-forum LOM-forum skal fortsætte de aktiviteter, som tidligere lå i Forskningsnettets erfaringsudvekslingsforum VideoErfa. LOM-forum vil desuden afholde temaseminarer i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere og workshops/kurser, der har fokus på bestemte værktøjer. Endelig vil brugerne få mulighed for at udveksle erfaringer via forskellige webbaserede værktøjer. E-læring og jura I forbindelse med Forskningsnet konferencen i november åbnede Forskningsnettet en ny webtjeneste E-læring og jura, henvendt til undervisere og forskere på de tilknyttede institutioner. Tjenesten E-læring og jura er blevet til som et samarbejde mellem UBVA, Udvalget til beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde under Akademikernes Centralorganisation og Forskningsnettet. E-læring og jura handler om de juridiske regler, der gælder for e-læring. fx: Hvilke tilladelser skal indhentes, før man må bruge ophavsretligt beskyttet materiale i e-læringssammenhæng? Hvad må man uden tilladelse? Hvilke rettigheder har man som underviser, når det gælder webcast af undervisning? Video i undervisningen Tjenesten Video i undervisningen har fokus på vejledninger i, hvordan man kommer i gang med at bruge video og levende billeder indenfor undervisning og formidling. Materialet afspejler erfaringer fra såvel nationale som internationale sammenhænge og vil løbende blive udbygget med tendenser og muligheder indenfor området. Årsrapport

24 Det gyldne Snit 2008 Også i år uddelte Forskningsnettet priser til en række produktioner for innovative måder at bruge video, animationer, Flash og levende billeder på til undervisning og formidling. I alt var der tilmeldt 20 produktioner. Konkurrencen henvender sig til alle, der producerer video, animationer, Flash og levende billeder til undervisnings- og forskningssammenhænge, og der blev i år uddelt fire priser indenfor fire kategorier baseret på produktionens anvendelse. Juryen: Lars Bo Kimergård, filmklipper og producent, Kimer Film Bent B. Andresen, forskningsleder, Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Claus Brabrand, lektor og filminstruktør, IT-Universitetet i København Preben Andersen, chefkonsulent, UNI C Helle Meldgaard, projektleder, UNI C Projekter: Universitarium Utzon-projektet Ved at benytte videomediet på alle relevante platforme kommunikeres der direkte til de unge på deres egen form. Læringspotentialet indgår som en naturlig del af det at være med i et innovativt miljø. Virtuelle læringsuniverser: Pitropolis Lineære produktioner: La pescadería el alma del barrio En slags videojournalistisk reportage i et delvist iscenesat, pædagogisk regi. Den kan indgå i temaer som indvandring, madkultur, storbyliv, Spanien i forandring samt forretnings- og dagligdagskultur Innovationspris: WOFIE 08-projektet Selv om man måske ikke lige tænker over det, hænger de fleste ting i vores hverdag sammen med matematik. WOFIE 08 Workshop for Innovation and Entrepreneurship en firedages eksperimenterende workshop om innovation og iværksætteri, udbudt til alle 8. og 10. semesterstuderende på Aalborg Universitet. Bemærkninger fra en vinder af Det gyldne Snit 2007 sosumedier vandt kategorien Brugen af læringsressourcer, hvor det overlades til brugerne at fastsætte mål for anvendelsen og tilrettelægge denne med produktionen: Genoptræning af hjerneskadede Det gyldne Snit er en fremragende opfindelse. Og det helt specielt stærke ved prisen er, at tekniske og pædagogiske kvaliteter vurderes som en samlet helhed. Bliv endelig ved med den slags tiltag.«udtaler Jan Gejel, EU- og multimedieprojektleder fra sosu- Media ved Århus Social- og Sundhedsskole. Da vi er en del af en almindelig dansk uddannelsesinstitution og ikke et stort berømt e-firma er det meget velkomment med den slags markeringer. Det betyder meget for fx samarbejdet med private virksomheder, at sosumedia er anerkendt for den faglige indsats, siger Jan Gejel. Har I planer om nye produktioner? Ja, vi laver ikke andet end at producere nye materialer! Samtlige social- og sundhedsuddannelser skal netbaseres, så lærerne frit kan bruge digitale materialer, når de skal tilrettelægge deres undervisning efter forskellige principper. 24 Forskningsnettet

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2014 Redaktion: Gitte Kudsk, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr:

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2015 Redaktion: Gitte Kudsk og Torben B. Sørensen, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen

Læs mere

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark Trendrapport 20 14 Status på informationssikkerheden i Danmark DKCERT Trendrapport 2014 Redaktion: Shehzad Ahmad, Tonny Bjørn og Torben B. Sørensen Eksterne bidragydere: Henrik Jensen, Roskilde Universitet,

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik DK CERT Trendrappor t 2009 It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen og Morten Bartvig, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT

ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT JOURNALISTISK RESEARCH OG BIDRAG TIL ARTIKLER ANNE RUMLAND ØSTBYGAARD DESIGN OG TRYK BGRAPHIC FOTO MIKKEL

Læs mere

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik Byens bedste klicheer Læs bagsiden Campus #16 26. okt 2009 Ukritisk journalistik Forskning er populært stof i medierne. Men hvorfor er forskningsjournalistik næsten aldrig kritisk? Videnskabsjournalister

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn Spådom uden Hokus Pokus Vi lever i et konvergerende samfund. Teknologier,

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Vi har meget at lære Danmark står nu, og i de kommende år, overfor flere store udfordringer. Hvorvidt

Læs mere

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere