Årsrapport Årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008. Årsrapport 2008"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Forskningsnettets Årsrapport 2008 Forskningsnettet 2009 Maj 2009 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journalnr.: NS-J-Nr Netsekretariatet DTU, Anker Engelundsvej 1, Bygning 101A, 2800 Kgs. Lyngby Telefon:

3 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Beretning for Formandens beretning 5 Organisation 7 Forskningsnettets organisation 7 Styregruppen 8 Optisk net lanceret i Optisk net i drift i Driftstatus på IP-nettet 13 Sikkerhed på Forskningsnettet 15 Adgangstjenester 17 ipass 17 eduroam 18 WAYF - Where Are You From, 19 Netbaseret samarbejde 21 Videokonference 21 Connect 21 Tjenester til fremme af e-læring 23 Læring og Medier (LOM) 23 E-læring og jura 23 Video i undervisningen 23 Det gyldne Snit edumedia online medier til undervisning og forskning 25 Virtuelle verdener 25 Kommunikation 27 Website 27 E-nyhedsbrev 27 Forskningsnet konferencen Forskningsnettets økonomi 29 Kommentarer til årets regnskab 29 Økonomiske nøgletal Årsrapport

4 4 Forskningsnettet

5 Beretning for 2008 Formandens beretning Året 2008 har været et særdeles spændende år for Forskningsnettet. Vi har i lang tid arbejdet med at få kapaciteten i vores backbonenet opgraderet. Og nu er det nye net her. Vi har med det nye net sikret, at Forskningsnettet i årene fremover kan levere den kapacitet og de ydelser, der er behov for, for at sikre, at såvel vores uddannelser som vores forskning kan være i international topklasse. Vi har med det nye net lavet en it-motorvej rundt mellem de danske forskningsinstitutioner. Det stiller vores brugerinstitutioner i en særdeles gunstig situation, men det stiller også nye og store krav. Det nye net bliver kun en succes, hvis det bliver brugt. Kun hvis institutionerne sikrer, at forskerne har adgang til den nye motorvej gennem fleksible tilkørselsveje med tilstrækkelig kapacitet, vil man kunne udnytte det nye forskningsnet optimalt. Forskningsnettet er meget opmærksom på denne problemstilling og vil gerne være sparringpartner med institutionerne mht. at løse denne nye og særdeles vigtige opgave. Det nye net kræver, at der ses på end-to-end-forholdene på en ny måde. Som altid er Forskningsnettets konference en meget væsentlig begivenhed. Det var den også i 2008, med et godt intensivt program. Vi kunne igen i 2008 glæde os over en stor tilslutning til konferencen, som i år havde et særligt punkt: Indvielsen af det nye net. I løbet af første kvartal 2009 vil det nye net gradvist overgå til produktion, mens det gamle net udfases. Forskningsnettet har i 2008 fortsat haft et særligt fokus på sikkerhed. Med glæde kan vi konstatere, at der arbejdes målrettet med sikkerheden på nettet og de tilsluttede faciliteter. Men vores statistik viser også, at der er behov for øget fokus, og vi appellerer til, at der også i fremtiden arbejdes hårdt på dette område. Et net med den bedste sikkerhed er forudsætningen for, at vi kan få den rigtige glæde af Forskningsnettet, uden at det samtidig bliver misbrugt. I 2008 fik vi opdateret vores regler for indstilling af medlemmer til styregruppen, og samtidig fik vi udpeget en ny styregruppe. Forskningsnettets organisering og medlemmerne af styregruppen præsenteres på de følgende sider. Jeg vil som afslutning gerne sige tak til den gamle styregruppes medlemmer og et velkommen til de nye medlemmer. Jeg ser frem til 2009, hvor udnyttelsen af det nye net og de nye faciliteter vil være i fuld gang. Med tak for året, der gik, ser jeg frem til et godt samarbejde i Børge Obel Dekan, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Formand for Forskningsnettets styregruppe Årsrapport

6 Styregruppemøde 6. marts 2009 via Cisco Telepresence, venligst udlånt af NetDesign på deres kontor i henholdsvis Skejby og Farum. Farum: Peter Uffe Meier, Martin Bech, Børge Obel, Mette Bock, Ole Kjærgaard, Michael Grønager og Jens Jørgen Gaardhøje. Skejby: Peder Thusgaard Ruhoff, Lars Dittmann, Steen Pedersen, Bo Öhrström og Dan Mønster. 6 Forskningsnettet

7 Organisation Forskningsnettet leverer infrastruktur i form af net og tjenester til de danske universiteter og forskningsinstitutioner. Forskningsnettet understøtter derigennem universiteterne i at levere forskning og undervisning i verdensklasse og gør det muligt for dem at forbinde til og samarbejde nationalt og med udenlandske parter. Forskningsnettets organisation Forskningsnettet består af et Netsekretariat, der står for den daglige administration af Forskningsnettet. Driften af selve nettet er udliciteret til UNI C og lokale driftscentre på nogle af universiteterne. Forskningsnettets mission Forskningsnettet leverer drift og udvikling af net og tjenester til universiteter og forskningsinstitutioner. Med fokus på den teknologiske udvikling og brugernes behov leverer Forskningsnettet netværk og fælles netværksbaserede tjenester til universiteter og forskere i Danmark. Forskningsnettet samler og formidler ekspertise om brug af net og tjenester. UNI C Forskningsnettets styregruppe Netsekretariatet Lokale driftscentre Forskningsnettets vision Forskningsnet på internationalt niveau til alle brugere Forskningsnettet er en innovativ og professionel organisation, der gennem kendskab til og samarbejde med brugerne leverer ydelser af høj kvalitet på internationalt niveau. Forskningsnettet er det naturlige valg for udvikling og drift af universiteternes fælles it-infrastruktur. Forskningsnettet samarbejder med relevante parter om koordinering af nationale forskningsorienterede ikt-aktiviteter. UNI C leverer yderligere ressourcer til en lang række af Forskningsnettets aktiviteter. Den overordnede ledelse varetages af en styregruppe, sammensat af repræsentanter fra Forskningsnettets brugere. Årsrapport

8 Styregruppen Universitetsfusionerne, der blev realiseret den 1. januar 2008, ændrede på grundlaget for Forskningsnettets kundekreds og det var dermed naturligt at ændre på sammensætningen af Forskningsnettets styregruppe. Følgende personer er nu i styregruppen: Dekan Børge Obel, (formand), Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter Centerleder, professor Jan Damsgaard, Center for Applied ICT, Copenhagen Business School. Udpeget efter indstilling fra Koordinationsudvalget for Forskning Professor Lars Dittmann, DTU Fotonik, Danmarks Tekniske Universitet. Udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter Professor Jens Jørgen Gaardhøje, Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet. Udpeget efter indstilling fra Koordinationsudvalget for Forskning Institutleder Peder Thusgaard Ruhoff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Udpeget efter indstilling fra Danske Universiteter Direktør for Programproduktion i DR Mette Bock. Udpeget efter indstilling af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Derudover er udpeget en række observatører fra Forskningsnettets samarbejdspartnere: Specialkonsulent Peter Uffe Meier, Forskningsog Innovationsstyrelsen Vicedirektør Bo Öhrström, Styrelsen for Bibliotek og Medier, leder af DEFF-sekretariatet Centerleder René Belsø, DCSC Project Director Michael Grønager, Nordic Data Grid Facility Divisionsdirektør Martin Bech, UNI C Teknisk direktør Ole Kjærgaard, UNI C. Netsekretariatet rerpæsenteres på møderne af: Netsekretariatschef Steen Pedersen, Forskningsnettet Teknologichef Dan Mønster, Forskningsnettet Forskningsnettets nye linjeføring 8 Forskningsnettet

9 Årsrapport

10 Der lægges fiber ud i Danmark til glæde for forskere og undervisere. Fotos: Niels E. Raun, GlobalConnect, Halvortsen og TREFOR 10 Forskningsnettet

11 Optisk net lanceret i 2008 Den 11. november 2008 lancerede Forskningsnettet det optiske net på Kunstmuseet Trapholt i Kolding. Den officielle indvielse blev foretaget af Vicedirektør Hans Müller Pedersen fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I indvielsestalen sagde han blandt andet om Forskningsnettets ansøgning om finansiering af et optisk net: Ansøgningen om det nye forskningsnet var en hasteansøgning, som trængte sig på i forbindelse med regeringens globaliseringsstrategi: En dark fiberansøgning, som var sort tale for de fleste, men ikke til at komme uden om i sin argumentation. Så sker det!. Vicedirektør Hans Müller Pedersen føjer to fiberkabler sammen, og indvier dermed Forskningsnettets og brugernes nye net. Optisk net i drift i 2009 Hele 2008 har stået i opgraderingens tegn. Lige før nytår blev GlobalConnect valgt til at levere hele den nationale fiberring og faciliteter til at huse de 11 forstærkersites, der er nødvendige for hver ca. 80 km. Selvom langt hovedparten af den nationale fiberring benyttede faciliteter, der allerede fandtes i forvejen, nødvendiggjorde ordren dog en del nyanlæg, bl.a. et site i Herning og et søkabel under Lillebælt. Mens disse anlægsarbejder pågik i foråret, blev tiden brugt på udbudsprocessen omkring indkøb af optisk udstyr. Tidsforløbet var dikteret af, at leverancen af fiber skulle være så langt når aftalen med fiberleverandøren blev indgået, at man kunne lægge de faktiske fibermålinger til grund for aftalen. Vicedirektør Hans Müller Pedersen, Forsknings- og innovationsstyrelsen ønskede til lykke på vegne af ministeren og styrelsen til alle, både de medvirkende og de forskere, studerende og borgere, som vil komme til at nyde godt af det nye net. Fotos: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C. For at få det bredest mulige felt af bydere til udstyrsindkøbet, blev udbudsmaterialet udfærdiget på engelsk. Oprindeligt var håbet, at der kunne kopieres fra tilsvarende udbud i en række andre landes forskningsnet, og der var også stor velvilje herfor fra mange sider. Men det viste sig at kombinationen af et nyt EU-udbudsdirektiv, Forskningsnettets specielle krav om beskyttelse af kredsløb på det optiske net- Årsrapport

12 værkslag samt ønsket om at kunne bære lambdaforbindelser direkte fra et kommende metronet over i det nationale backbone alt i alt gjorde at stort set alt skulle skrives helt fra grunden. Den 13. februar var prækvalifikationsrunden klar og ti foretagender bød ind. Ud af disse blev fem udvalgt til det lukkede udbud. Det lukkede udbud blev efterfulgt af et forhandlingsforløb, hvor de fem bydere blev reduceret til to. I forhandlingsforløbet indgik et besøg hos de to byderes forsknings- og udviklingsafdelingerne. Efter denne proces blev Alcatel-Lucent valgt som leverandør, og efter kontraktforhandlinger blev den endelige aftale underskrevet i starten af juli. Herefter var planlagt et hektisk og sammenpresset forløb, der skulle føre frem til en overtagelsesprøve den 15. oktober. Desværre opstod der forsinkelser af en lang række årsager, hvoraf de væsentligste var reelle forsinkelser og problemer hos Alcatel-Lucent, samt fiberstrækninger som på trods af forudgående tests og målinger alligevel viste sig ikke at være i orden, da de virkelig skulle bruges sammen med det følsomme udstyr. Den 17. december var systemet endelig i en sådan stand, at en overtagelsesprøve kunne gennemføres, med blot enkelte, omend væsentlige punkter udestående, som drejede sig om management-systemet. Herefter har systemet gennemgået en stabilitets- og driftsprøve, og i april måned 2009 var alle tests i afleveringsprøven bestået. I skrivende stund er de enkelte institutioner ved at blive overflyttet til det nye optiske net. Opgraderingen fortsætter i mere end et år endnu, hvor der tages hul på opgradering af de regionale forbindelser, som det naturlige næste skridt. Det bliver spændende at følge udviklingen og ibrugtagningen af nettet over det næste år. De planlagte lambda-services til produktionsnettet. Optisk net eller lambda-netværk Netværk, der anvender forskellige bølgelængder af lys (lambda er) i optiske fibre til forskellige forbindelser. Hver brugergruppe tildeles egne sæt af lambdafibre og da det er muligt at anvende forskellige bølgelængder i én fiber, øges den potentielle kapacitet i netværket. Dermed kan mange brugere samtidig hente og sende store datamængder, uden at det får betydning for hastigheden for andre. 12 Forskningsnettet

13 Driftsstatus på IP-nettet 2008 blev året, hvor Forskningsnettet lancerede sit optiske net, men det var IP-nettet, der hele året leverede internetforbindelsen til brugerne. Trafikken på Forskningsnettet er steget over de seneste år. Udviklingen kan ses af trafikmængden fra NORDUnet (som er den trafikmængde, der indtil sommeren 2008 blev anvendt til afregning overfor universiteterne). Oppetid En vigtig parameter i målinger af Forskningsnettets serviceniveau er nettets oppetid. Oppetid kan opleves forskelligt af kunderne afhængigt af hvordan den information de forsøger at tilgå kommer til dem. Men ofte er Forskningsnettet kun en lille del af vejen til den ønskede information, hvor oplevelsen også påvirkes af institutionens lokale net og forbindelser ud af landet. Forskningsnettet måler oppetid ved at sende en bedsked (»pinge«) til en række routere og servere fra centralt hold i driftscentret i Lyngby. Som det ses af nedenstående figur er kollegierne en af de store forbrugere på Forskningsnettet, hvor de står for omkring en tredjedel af trafikken. Forklaring til figuren: Trafikken fordelt på universiteterne (efter fusion) med evt. subnettede institutioner. Forskningsnettet er trafik mellem Forskningsnettets servere (news-server, navneserver, mailserver). Andre dækker over alle øvrige opkoblinger, som ikke indgår under de nævnte institutioner. Danmarks Tekniske Universitet Aarhus Universitet Københavns Universitet Aalborg Universitet Forskningsnettet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Andre Kollegier Årsrapport

14 Forskningsnettet er via NORDUnet forbundet til det europæiske net GÉANT2 og dermed til forskningsnet i Europa og videre til resten af verden. Oppetidsprocenter i 2008 Router Placering % DIX Danish Internet exchange 99,99 NORDUnet Kastrup 99,96 KU via OR1 Københavns Universitet via Forskningsnettets router i Ørestaden 99,92 OD3 Odense 99,81 AR3 Århus 99,94 Bgp2.al Aalborg Universitet 99,99 KBHG Østerbro, København 99,95 Ge RUC-RISØ Linket mellem Roskilde Universitetscenter og Risø 99,93 Forbindelser til hele verden Forskningsnettets brugere har mulighed for at samarbejde med kolleger over hele verden via moderne hurtigt optisk net. Forbindelsen til kollegerne i Norden opnås gennem Forskningsnettets forbindelse til det fællesnordiske net NORDUnet, der igen giver forbindelse til Europa og resten af verden gennem GÉANT2. Bemærkninger fra kollegierne...»hvis man skal have noget ordentligt, skal det være Forskningsnettet det er jo fiber«. Eskild Diderichsen, studerende og ulønnet supervisor på Århus Tekniske Kollegiums tilslutning til Forskningsnettet.»Vores forening kan levere et hurtigt, stabilt og billigt internet til de studerende i Odense. Frivillig arbejdskraft sikrer, at nettet også er let at bruge for fx udvekslingsstuderende, der kommer til byen for en kortere periode og får tildelt et kollegieværelse, hvor der allerede er internet ved indflytning. Vi prioriterer ip-telefoni og videosamtaler højt, så de kan holde kontakten hjem«. René Jacobsen, studerende og daglig leder af Foreningen Kollegienet Odense. 14 Forskningsnettet

15 Sikkerhed på Forskningsnettet Forskningsnet CERT tilbyder alle institutioner på Forskningsnettet assistance og vejledning i forbindelse med sikkerhedsrelaterede hændelser. Forskningsnet CERT tilbyder blandt andet regelmæssig scanning af institutionernes IP-adresser for at konstatere, om de er sårbare overfor kendte angrebstyper. Regelmæssig scanning har vist sig at være en effektiv hjælp til sikring af universiteternes it-systemer. Målet med tjenesten er, at alle IP-adresser på Forskningsnettet skal scannes årligt. Sammenlignet med 2007 er der fundet over dobbelt så mange sårbare IP-adresser i 2008, og over fire gange så mange sårbarheder. Det skyldes primært, at Forskningsnet CERT i 2008 målrettet har gået efter at få scanningsaftaler på plads med de mange mindre institutioner på Forskningsnettet, der ikke tidligere har været scannet. Der har derfor været mange førstegangskunder, og det er dermed forventeligt, at der er en stigning i antallet af fundne sårbarheder sammenlignet med 2007, hvor Forskningsnet CERT primært scannede institutioner, der tidligere havde fået foretaget en scanning. Scanningsresultater Antal scannede institutter/afdelinger Antal scannede IP-adresser Heraf svarede (6,9 %) (6 %) (2,9 %) Antal sårbare IP-adresser % af alle scannede IP-adresser, der var sårbare 2,5 0,9 2,0 % af alle svarende IP-adresser, der var sårbare 36,5 15,8 68,5 Fundne sårbarheder i alt Sårbarheder vurderet højt: (22,9 %) (14,3 %) (28,3 %) Sårbarheder vurderet middel: (46,5 %) (27,4 %) (27,1 %) Sårbarheder vurderet lavt: (30,6 %) (27,4 %) (27,1 %) Gennemsnitligt antal sårbarheder pr. sårbar IP-adresse 3,6 2,5 4,4 Antal sårbarheder på mest sårbare IP-adresse Antal forskellige CVE/CAN numre* *CVE/CAN: Det internationale nummer til identifikation af sårbarheder. 78 % af de fundne CVE/CAN numre er i dag mere end et år gamle. Hyppigst fundne sårbarhed (CVE ICMP timestamp request, offentliggjort i 1999) blev fundet på 1048 forskellige IP-adresser. Årsrapport

16 Vurdering af de fundne sårbarheder ved scanningerne Antallet af sårbare IP-adresser ud af antallet af svarende IP-adresser Fundne sårbarheder i alt Gennemsnitligt antal sårbarheder pr. IP-adresse Top 10: sårbare porte med antalt sårbarheder Port Antal sårbarheder % 80/tcp http ,4 443/tcp https ,5 /tcp ,9 161/udp snmp 257 4,5 22/tcp ssh 233 4,1 88/tcp kerberos 121 2,1 111/tcp sunrpc 88 1,5 53/udp domain 66 1,2 69/udptftp 43 0,8 3389/tcp ms-wbt-server 38 0,7 Sårbarhed En fejl i et it-system, som en angriber kan udnytte til at få adgang tilsystemet, forhindre det i at fungere eller på anden måde misbruge det. Sårbarhedsscanning Kortlæggelse af kendte sårbarheder knyttet til services på et systems åbne porte. 16 Forskningsnettet

17 Adgangstjenester Forskningsnettet tilbyder en række tjenester, der gør det muligt for brugerne at komme sikkert på trådløst net på eget universitet, på fremmed universitet, på hotellet og på rejsen i ind- og udland. Projektet WAYF (Where Are You From) vil gøre det muligt at tilgå en lang række services med samme login og password, som brugerne tildeles på deres hjemmeinstitution. ipass Forskningsnettets brugere har nu i over 4 år haft mulighed for at anvende ipass som logon-tjeneste til internettet f.eks. i lufthavne, på hoteller og caféer Udviklingen i antallet af ipass institutioner m.m. I alle årene har tjenesten været afregnet i forbrug pr. sekund/minut/time/døgn o.s.v., afhængig af om brugeren befandt sig i fx Europa, Nordamerika eller Asien. Antallet af accesspunkter i Danmark er mangedoblet fra 2007 til I dag eksisterer ca. 890 accesspunkter landet over. Det skyldes navnlig tilføjelsen af TDC-hotspots fra maj måned Antallet af accespunkter globalt steg fra ca i 2007 til ca i ipass forbrugsudvikling (timer) Bemærkninger fra en ipass-bruger Björn S. Nilsson Lektor i fysik, it-ansvarlig. Niels Bohr Institutet Som it-ansvarlig bruger jeg ipass, når jeg skal tjekke vores systemer, mens jeg er ude at rejse. Mange af instituttets ansatte er lige nu involveret i et stort projekt med fysikere, LHC ved CERN i Genève. Projektet kræver megen rejseaktivitet, og her er det nødvendigt at holde sig ajour med osv., også når man venter i lufthavnen. Dermed er ipass fantastisk vigtigt. Det er en stor fordel, at man ikke skal bruge kreditkort. Københavns Universitet afregner direkte med Forskningsnettet. Vi får nok aldrig eduroam ud i lufthavnene og på hotellerne, og så er det godt med ipass, som er blevet lettere tilgængelig med årene. Til at begynde med var der kun adgang via en klient under Windows, men nu kan man som regel logge på via en webbrowser uden problemer også under Linux og Macintosh. Årsrapport

18 eduroam eduroam er et fælles europæisk samarbejde, der giver brugerne adgang til sikkert trådløst net, når de besøger andre universiteter i Europa, med det samme brugernavn og adgangskode, som de bruger til det trådløse net på eget universitet. Det internationale samarbejde om eduroam er formaliseret i GEANT-samarbejdet eduroamsa, Operating Team. Koordinering af driften er i 2008 blevet systematiseret gennem ibrugtagning af et elektronisk sagsstyringssystem. I årets løb er Det Kongelige Bibliotek kommet til som deltager i samarbejdet. eduroam-brugerne kan således fremover også nyde godt af nem adgang til internet under besøg på biblioteket. Foto: Nikolaj Keldorff Danske institutioners anvendelse af eduroam i ind- og udland 18 Forskningsnettet

19 WAYF - Where Are You From WAYF - muliggør rollebaseret adgangskontrol WAYF er forbindelsesled mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner og eksterne tjenester, som institutionernes brugere benytter. Med WAYF skal brugeren kun logge ind på sin egen institution for at få adgang til tjenester såsom tidsskriftsdatabaser, biblioteksarkiver og lignende. WAYF finansieres af Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet og forbinder allerede næsten elektroniske brugeridentiteter med de tilsluttede webtjenester. Formålet med WAYF er simpelt: at give brugerne flere og bedre tjenester - og omvendt: at tjenesterne kan få flere brugere. Tjenesten behøver ikke at have nogen relation til den institution man er logget ind via. Institutionen garanterer blot overfor tjenesten, at personen er kendt på denne institution og har et godkendt login. Én forbindelse er nok Princippet i WAYF er enkelt. Den enkelte institution opretter en forbindelse til WAYF og den enkelte tjeneste gør det samme. På den måde»mødes man i porten«hos WAYF. WAYF sikrer, at der kun overføres relevante brugeroplysninger fra institutionerne til tjenesterne og at den enkelte bruger giver tilladelse til at overføre oplysningerne. På den måde sikrer WAYF, at ingen bliver overrasket over, hvilke personoplysninger, der sendes til de tjenester, der kræver login. Forskningsnettet støtter WAYF Forskningsnettet har støttet opbygningen af WAYF helt fra starten i 2005, og er i dag repræsenteret i WAYF-styregruppen. I 2006 støttede Forskningsnettet WAYF finansielt til opstarten af projektet. Sådan virker WAYF 1. Gå ind på den webtjeneste du vil benytte, og tryk på WAYF login. 2. Herfra bliver du vist videre til WAYF, hvor du skal angive, hvilken institution du kommer fra. 3. Hvis du ikke i forvejen er logget ind på din institution, bliver du sendt til dens loginside. 4. Efter du er logget ind, viser WAYF, hvilke oplysninger der vil blive sendt til webtjenesten. Hvis du kan acceptere det, skal du give dit samtykke. Du kan lade WAYF huske samtykket til næste gang. 5. Hvis webtjenesten godkender dig på baggrund af de udleverede oplysninger, får du adgang til tjenesten. Årsrapport

20 »Forskningsnettet«, som blev udleveret ved årets konference. Foto: Nikolaj Keldorff. 20 Forskningsnettet

21 Netbaseret samarbejde Forskningsnettet tilbyder flere videokonferencetjenester, der gør det muligt for brugerne at holde møder, undervise og samarbejde via nettet. Videokonference Alle institutioner ved Forskningsnettet kan etablere traditionel videokonference (H323) via en Codian MCU videoserver i Lyngby. Her kan man etablere en flervejs videokonference med i alt 12 lokaliteter i HD-kvalitet. Institutionerne har også mulighed for at opsætte et virtuelt lokale/møderum på MCUen, som de kan genbruge fra gang til gang. Flere institutioner benytter sig af den mulighed. Forskningsnettet informerer via websitet om mulighederne lokalt ved institutionerne. Det gælder kontaktinformation, og information om eksisterende videokonferenceudstyr og lokation af udstyr, eller om udstyret er mobilt og hurtigt kan sættes op i et ønsket lokale. Connect Virtuelle møder og samarbejde via Connect er i 2008 blevet en del af udviklingsstrategien ved universiteterne. Det kom f.eks. til udtryk i IKT-puljen fra IT- og Telestyrelsen, hvor man direkte kunne søge om midler til anvendelse af Connect i undervisningssammenhæng. Det resulterede i tre ansøgninger til IKT-puljen fra tre forskellige universiteter, der inkluderede Connect i deres udviklingsstrategi. Interessen for Connect kan også aflæses i den konkrete anvendelse. I 2008 rundede tjenesten mere end brugere med samlet mere end møderum. Mødetimer i Connect Endelig rådgiver Forskningsnettet om bedst anvendelse af konferenceteknologier i forhold til brugerbehov. Det gælder f.eks. fordele og ulemper ved anvendelse af H.323 versus desktop-løsninger som Connect, eller eventuelle fordele i at kombinere teknologierne. Forbruget er steget med 122 % i forhold til Connect-tjenesten er klar til det øgede forbrug i kraft af ny cluster-løsning med load-balancing og fail-over. Årsrapport

22 Et panel bestående af Rasmus Blok, e-læringskoordinator, Syddansk Universitet, Gitte Preisler, chefkonsulent, Københavns Universitet, Tom Latrup-Pedersen, lektor, Aarhus Universitet, og kommitteret Jacob Fuchs, Universitets- og Bygningsstyrelsen diskuterer fremtidens e-læring på universiteterne på Forskningsnet konferencen Ordstyrer var journalist og forfatter Niels Krause-Kjær. Foto: Nikolaj Keldorff. 22 Forskningsnettet

23 Tjenester til fremme af e-læring Forskningsnettet har de seneste år etableret en række tjenester med det formål at styrke interessen for og fremme anvendelsen af e-læring og webbaserede redskaber på de tilknyttede institutioner. Tjenesterne beskrives samlet på websitet: Læring og Medier (LOM) Tjenesten Læring og Medier (LOM) dækker over to aktiviteter et webbaseret, elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde og et forum for udveksling af erfaringer med brug af formidling, e-læring og e-baseret samarbejde. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM) Det første nummer af tidsskriftet udkom i november 2008 med temaet: Forskning og kommunikation tilrettelagt ved fagredaktørerne lektor Simon B. Heilesen, Roskilde Universitet (RUC) og konsulent Michael Pedersen, Copenhagen Business School (CBS). Der er planlagt to udgivelser i det kommende år. LOM-forum LOM-forum skal fortsætte de aktiviteter, som tidligere lå i Forskningsnettets erfaringsudvekslingsforum VideoErfa. LOM-forum vil desuden afholde temaseminarer i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere og workshops/kurser, der har fokus på bestemte værktøjer. Endelig vil brugerne få mulighed for at udveksle erfaringer via forskellige webbaserede værktøjer. E-læring og jura I forbindelse med Forskningsnet konferencen i november åbnede Forskningsnettet en ny webtjeneste E-læring og jura, henvendt til undervisere og forskere på de tilknyttede institutioner. Tjenesten E-læring og jura er blevet til som et samarbejde mellem UBVA, Udvalget til beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde under Akademikernes Centralorganisation og Forskningsnettet. E-læring og jura handler om de juridiske regler, der gælder for e-læring. fx: Hvilke tilladelser skal indhentes, før man må bruge ophavsretligt beskyttet materiale i e-læringssammenhæng? Hvad må man uden tilladelse? Hvilke rettigheder har man som underviser, når det gælder webcast af undervisning? Video i undervisningen Tjenesten Video i undervisningen har fokus på vejledninger i, hvordan man kommer i gang med at bruge video og levende billeder indenfor undervisning og formidling. Materialet afspejler erfaringer fra såvel nationale som internationale sammenhænge og vil løbende blive udbygget med tendenser og muligheder indenfor området. Årsrapport

24 Det gyldne Snit 2008 Også i år uddelte Forskningsnettet priser til en række produktioner for innovative måder at bruge video, animationer, Flash og levende billeder på til undervisning og formidling. I alt var der tilmeldt 20 produktioner. Konkurrencen henvender sig til alle, der producerer video, animationer, Flash og levende billeder til undervisnings- og forskningssammenhænge, og der blev i år uddelt fire priser indenfor fire kategorier baseret på produktionens anvendelse. Juryen: Lars Bo Kimergård, filmklipper og producent, Kimer Film Bent B. Andresen, forskningsleder, Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Claus Brabrand, lektor og filminstruktør, IT-Universitetet i København Preben Andersen, chefkonsulent, UNI C Helle Meldgaard, projektleder, UNI C Projekter: Universitarium Utzon-projektet Ved at benytte videomediet på alle relevante platforme kommunikeres der direkte til de unge på deres egen form. Læringspotentialet indgår som en naturlig del af det at være med i et innovativt miljø. Virtuelle læringsuniverser: Pitropolis Lineære produktioner: La pescadería el alma del barrio En slags videojournalistisk reportage i et delvist iscenesat, pædagogisk regi. Den kan indgå i temaer som indvandring, madkultur, storbyliv, Spanien i forandring samt forretnings- og dagligdagskultur Innovationspris: WOFIE 08-projektet Selv om man måske ikke lige tænker over det, hænger de fleste ting i vores hverdag sammen med matematik. WOFIE 08 Workshop for Innovation and Entrepreneurship en firedages eksperimenterende workshop om innovation og iværksætteri, udbudt til alle 8. og 10. semesterstuderende på Aalborg Universitet. Bemærkninger fra en vinder af Det gyldne Snit 2007 sosumedier vandt kategorien Brugen af læringsressourcer, hvor det overlades til brugerne at fastsætte mål for anvendelsen og tilrettelægge denne med produktionen: Genoptræning af hjerneskadede Det gyldne Snit er en fremragende opfindelse. Og det helt specielt stærke ved prisen er, at tekniske og pædagogiske kvaliteter vurderes som en samlet helhed. Bliv endelig ved med den slags tiltag.«udtaler Jan Gejel, EU- og multimedieprojektleder fra sosu- Media ved Århus Social- og Sundhedsskole. Da vi er en del af en almindelig dansk uddannelsesinstitution og ikke et stort berømt e-firma er det meget velkomment med den slags markeringer. Det betyder meget for fx samarbejdet med private virksomheder, at sosumedia er anerkendt for den faglige indsats, siger Jan Gejel. Har I planer om nye produktioner? Ja, vi laver ikke andet end at producere nye materialer! Samtlige social- og sundhedsuddannelser skal netbaseres, så lærerne frit kan bruge digitale materialer, når de skal tilrettelægge deres undervisning efter forskellige principper. 24 Forskningsnettet

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr. 04-162 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Indhold 1. Nye tjenester

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09.

Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09. Årsrapport 2009 Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09.184 Netsekretariatet DTU, Anker Engelundsvej

Læs mere

Forskningsnettet: Status og udbygning på basisnettet og lidt om betalingsmodel og tjenester

Forskningsnettet: Status og udbygning på basisnettet og lidt om betalingsmodel og tjenester Forskningsnettet: Status og udbygning på basisnettet og lidt om betalingsmodel og tjenester Forskningsnet konferencen 2010 16/11-2010 Divisionsdirektør Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk Basisnet

Læs mere

Status og planer for DeICs infrastruktur - net og services

Status og planer for DeICs infrastruktur - net og services Status og planer for DeICs infrastruktur - net og services DeIC konference 2012 Middelfart 12. november 2012 Divisionsdirektør Martin Bech, martin.bech@deic.dk De services vi leverer Internet Netforbindelser

Læs mere

Forskningsnettet ved starten af 2012: Net og linjer og lidt om hvad vi ellers arbejder med

Forskningsnettet ved starten af 2012: Net og linjer og lidt om hvad vi ellers arbejder med Forskningsnettet ved starten af 2012: Net og linjer og lidt om hvad vi ellers arbejder med Forskningsnet Konferencen 2011 Korsør 16/11-2011 Divisionsdirektør Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk Forskningsnettet

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner:

Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner: FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 22. september 2000 NS-J.Nr. 00-135 Forskningsnettets brugere Budget for 2001 og ny betalingsmodel Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere

Læs mere

DeiCs rolle i landskabet Hvad kan man få I DeiC s butik?

DeiCs rolle i landskabet Hvad kan man få I DeiC s butik? DeiCs rolle i landskabet Hvad kan man få I DeiC s butik? DeiC konferencen 2014 Middelfart 30. september 2014 Divisionsdirektør Martin Bech, martin.bech@deic.dk Du er i det rigtige rum, hvis du vil vide

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09 1 Den første gangg du logger på PURE I programmet PURE har du mulighed for at inddatere egen videnproduktion og at oprette en profil. Den første gang, du logger på skal du træffe en række valg. Når du

Læs mere

Deltagerliste: (Denne liste indeholder kun personer, der har givet tilladelse til offentliggørelse i forbindelse med deres tilmelding)

Deltagerliste: (Denne liste indeholder kun personer, der har givet tilladelse til offentliggørelse i forbindelse med deres tilmelding) Deltagerliste: (Denne liste indeholder kun personer, der har givet tilladelse til offentliggørelse i forbindelse med deres tilmelding) Organisation Navn Titel AlcatelLucent Kristian Anderson CBS Morten

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Eduroam mac os x 10.6

Eduroam mac os x 10.6 1 Eduroam mac os x 10.6 Eduroam er det foretrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med eduroam få nem og automatisk internetadgang på Aarhus Universitet og på andre universiteter

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER

ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER Det Humanistiske Fakultet tilbyder flere forskellige værktøjer, hvorved du kan holde online møder med dine kollegaer eller studerende. Du har mulighed for at holde mødet

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 24. februar 2015

Referat Bestyrelsesmøde 24. februar 2015 Sekretariatet 27. februar 2015 Gitte Kudsk Referat Bestyrelsesmøde 24. februar 2015 Dato: 24. februar 2015 Tid: kl. 10.00 15.00 Sted: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

,3DVVEUXJHUYHMOHGQLQJ

,3DVVEUXJHUYHMOHGQLQJ ,3DVVEUXJHUYHMOHGQLQJ IPass er en billig måde at komme på internettet uanset hvor du befinder dig i verden. Københavns Universitet har lavet en aftale med ipass, som er repræsenteret i hele verden, omkring

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Forskningsnet i farver: Det nye Forskningsnet med Eget optisk netværk hvad går det nu ud på?

Forskningsnet i farver: Det nye Forskningsnet med Eget optisk netværk hvad går det nu ud på? Forskningsnet i farver: Det nye Forskningsnet med Eget optisk netværk hvad går det nu ud på? Forskningsnet Konferencen 2008 Kolding Fjord 11/11-08 Divisionsdirektør Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000

Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 13. juni 2000 NS-J.Nr. 00-126. Til Forskningsnettets Institutioner Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000 Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Deltagerliste: Organisation Institut Navn Titel Alcatel Lucent France Dominique Verchere

Deltagerliste: Organisation Institut Navn Titel Alcatel Lucent France Dominique Verchere Deltagerliste: Organisation Institut Navn Titel Alcatel Lucent France Dominique Verchere Alcatel-Lucent Denmark A/S Kristian Andersson Bender von Haller Dragsted Martin von Haller Grønbæk Advokat Cisco

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence!

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence! Rejseplanen A/S afholder konkurrencen: Ideudvikling af Rejseplanen 1. Beskrivelse af opgaven Den overordnede opgave er at komme med bud på ideudvikling af Rejseplanen. Har du den fede ide til at nyskabe

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

EDUROAM WINDOWS 8. Nemt for brugeren og nemt for universitetet

EDUROAM WINDOWS 8. Nemt for brugeren og nemt for universitetet 1 Eduroam er det foretrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med eduroam få nem og automatisk adgang til internettet overalt på Aarhus Universitet eller på andre universiteter

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Forretnings-it sparer tid og penge

Forretnings-it sparer tid og penge Forretnings-it sparer tid og penge - IBIZ-Center skal vejlede små og mellemstore virksomheder om mulighederne med anvendelse af it (skridtet før professionel lev./rådgiver) - IBIZ-Center motiverer til

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere

Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere 2.Udgave Maj 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Business College Syd Vejledningen er udarbejdet for at gøre det nemmere for dig som

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere