Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr November Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Er der neutralitet i nyhedsformidlingen? Det er i sandhed en omskiftelig tid, vi lever i. Her dag bliver vi bombarderet med nye interessante oplysninger. Mange af dem ud fra devisen: Undersøgelser har vist, hvor vi så får en ny evig sandhed om et eller andet emne stukket ud. Oftest må vi som lægmænd give op over for de forskellige argumenter. Men lige så ofte har det vist sig, at vi med lidt tålmodighed får en ny nyhed en uges tid senere, der påstår det modsatte synspunkt. Og så lever vi glad videre, indtil næste undersøgelse igen viser et eller andet! Det er vel godt nok med al den information. Problemet er blot, at mulighederne for manipulation, om jeg så må sige i ytringsfrihedens navn, bliver aktualiseret. Herunder ikke mindst den politisk betingede manipulation, uanset fra hvilken side af spektret, den kommer. Senest har vi hørt, at et relativt stort flertal af den danske befolkning ønsker vore soldater hjem fra Irak her og nu. Det er en både ærgerlig og på samme tid interessant information. Ærgerlig fordi: Er der noget vore soldater i Irak ikke har brug for, så er det en fornemmelse af, at man ikke støtter dem hjemme i baglandet. Det er noget af det mest moralbrydende, der kan ske, og alene af den grund burde man måske være lidt tilbageholdende med at udbasunere det. Når man har forsøgt at følge med i det daglige flow af nyheder, har man også hørt om en masse problemer i Irak. Om, hvor forfærdelig Bush er, at Danmark ikke skal være medløber, om de forfærdelige mord og så videre. Langt mindre hører man om, hvor det går fremad for irakerne, hvor de allierede soldater, herunder de danske, rent faktisk medvirker til fremskridt, om end langsomt. Behjertede sjæle samt naturligvis de ansvarlige chefer forsøger at fortælle, at vi ikke må svigte irakerne nu. Vi skal gøre arbejdet færdigt og så videre. Men man fornemmer, specielt i de elektroniske medier, at dette sidste ikke kommer voldsomt meget frem. Og heri består just det interessante: Hvis den frie presse ønsker at påberåbe sig den ultimative pressefrihed, som vi alle støtter, er det så ikke sådan, at de fleste af os forventer en rimelig neutral fremlægning af stoffet? Er det ikke sådan, at vi gerne vil have nyhederne som facts, så vi selv kan bedømme, selv tage stilling? Og er det sådan, at vi oplever denne neutralitet i pressens nyhedsformidling? Er vi så farvede af vores egne holdninger, at vi ikke kan se klart, at pressen naturligvis er neutral i sin nyhedsformidling? Eller er det rigtigt, at pressen ikke er neutral? Er det rigtigt, at pressens enkelte medarbejdere lystigt kan udbasunere deres egen vinkling, som det hedder nu om dage. Hvis dette er rigtigt, hvad hver enkelt må vurdere for sig selv, og danne sig sin mening om, hvem er det så, der misbruger ytringsfriheden? I vores informationssamfund er det et ubetinget krav, at vi alle holder øje med, at det frie flow af informationer ikke ender med at ødelægge det samfund og den tilværelse, vi alle ønsker, og som vi alle hver dag gør en lille smule for at bevare. Alene her er der et godt argument for, hvad soldaterforeningerne skal udrette. Vi skal støtte vore soldater i Irak og andre steder. Vi skal øve indflydelse på de mennesker, der har travlt med at råbe op om at tage soldaterne hjem, før arbejdet er gjort. Vi skal medvirke til, at vore soldater føler sig trygge i bevidstheden om, at befolkningen bakker dem op i deres farefulde arbejde, som grundlæggende består i at søge at få dårligere stillede mennesker til at få det lidt bedre. Side 1 af 11 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er det besluttet, at Vedetten i fremtiden suppleres med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider November 5. nov. De Danske Garderforeninger Årgangsparade på Livgardens Kaserne 7. nov. De Blå Baretter Parade for 50 året for UNEF 1 i Fredericia 21. nov. Folk & Forsvar Bestyrelsesmøde i København 21. nov. DSM Koordinerende ledergruppe Ledermøde i København 23. nov. Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde i Odense December 7. dec. Danske Livregiments Soldaterforening Markering af regimentets 243 års dag i Kastellet Tillykke! Hædersbevisninger i Landsrådet Fortjensttegn i bronze Mads Tonsgaard De Blå Baretter 24. oktober 2006 Fortjensttegn i sølv Æresplakette Side 2 af 11 sider

3 Camp Danevang: Det ærgrer med kritik, der ikke er faktuel korrekt Den britiske hærchef, general Richard Dannatts udtalelser for 3 uger siden om, at det er nødvendigt at opgive ambitionen om et frit demokrati i Irak, har selvsagt givet en del politiske reaktioner. Forsvarsminister Søren Gade fastslog som en reaktion på udtalelserne, at han er uenig i hærchefens udlægning. Vi skal sørge for, at sikkerhedsstrukturen er sådan, at irakerne selv kan overtage den. Hvis alle vendte ryggen til Irak i morgen og tog ud, ville det skabe en kaossituation, fastslog ministeren. Den danske missionschef i Irak, oberst Per Mikkelsen, henstiller, at der ikke skabes unødig uro om indsatsen. De danske soldater i Danevang er negative over for den debat, som mange har benyttet lejligheden til at iværksætte om den danske indsats i Irak. Ikke mindst har en del danske politikere benyttet lejligheden til kritiske vurderinger og tvivl om den danske indsats. - Det værste er, når der rejses tvivl om, hvorvidt vores indsats hernede nytter, siger oberst Per Mikkelsen. Selv om man ikke er enig i det politiske grundlag for krigen, kunne man godt udvise noget mere respekt for soldaternes indsats. Men det skal man herned for at kunne vide noget om. Vi oplever, at politikere og pensionerede officerer udtaler sig om vores indsats uden at kende de faktiske forhold. Og det ærgrer og irriterer med kritik, når den ikke er faktuel korrekt, siger obersten. Forsvarsministeren på besøg i Kosovo Forsvarsminister Søren Gade besøgte de danske soldater i Kosovo i dagene oktober. Det danske styrkebidrag er på ca. 320 soldater. De indgår i NATOoperationen i Kosovo KFOR. KFOR har til opgave at etablere sikre omgivelser for Kosovo s befolkning og internationale organisationer med henblik på fortsat demokratisk udvikling af et multietnisk Kosovo. Ud over at besøge det danske kontingent mødtes ministeren med FN s Generalsekretærs særlige repræsentant Joachim Rücker og chefen for KFOR, generalløjtnant Roland Kather, samt chefen for Multinational Task Force North, brigadegeneral Marc Duquesne. Formålet med møderne var at drøfte den politiske udvikling i Kosovo og i regionen, KFOR s fremtid samt sikkerhedssituationen. Under møderne blev der udtrykt stor anerkendelse af de danske soldaters indsats, ligesom ministeren fik et godt indtryk af den øjeblikkelige situation i Kosovo. Ny fane til Danske Artilleriregiment Danske Artilleriregiment i Varde fik fredag 3. november 2006 overrakt en ny fane af Hendes Majestæt Dronningen. Den nye fane afløser regimentets fane, og samtidig blev også fanen fra Kongens Artilleriregiment tildækket. Hendes Majestæt slog det første søm i den nye fane. Forsvarsstabschefen, viceadmiral Tim Sloht Jørgensen og chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou slog det andet og det tredje søm i fanestangen. Majestæten overdrager her den nye fane til regimentets chef, oberst Werner Kahle. Side 3 af 11 sider

4 Nyhedsbrev November 2006 Folk & Forsvar er med hele sin organisation Danmarks største samarbejde med positiv opbakning til det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde. Vort motto er Fred i Frihed. Folk & Forsvar bidrager til at skabe fælles forståelse for, at den enkelte føler sit medansvar for at løfte samfundets opgaver i forhold til den strategi, som Danmark har fastlagt for sin sikkerhedspolitiske rolle, med henblik på at skabe robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte. NATO kritiserer det danske forsvarsbudget Under det seneste NATO-ministermøde, der afvikledes i Slovenien, kritiserede NATOgeneralsekretæren, Jaap De Hoop Scheffer, det danske forsvarsbudget. Han konstaterede, at for mange lande er bagefter, når det gælder forsvarsbudget. Generalsekretæren erindrede om det mål, som NATO-landene tidligere har sat sig, at der til formålet afsættes 2 procent af bruttonationalproduktet. Han vurderede, at ikke alle lever op til denne målsætning. NATOs statistikker peger på, at Danmark bruger 1,4 procent af bruttonationalproduktet på forsvaret. Det placerer Danmark i bunden af statistikken sammen med Belgien (1,3) og Canada (1,1). På NATO-konferencen debatterede generalsekretæren de problematiske budgetter med forsvarsministrene, og der var angiveligt forståelse for hans frustration, der ikke mindst har baggrund i generalsekretærens pres på nye ansøgerlande til at forøge forsvarsbudgetterne samtidig med, at de gamle NATO-lande ikke lever op til de krav, de selv har sat. Kilde: Forsvarsfokus De danske flådeskibe nu i aktion ved Libanon De danske missilfartøjer Glenten og Ravnen, som er indsat i FNs Libanon-styrke, har nu indledt patruljevirksomheden ud for Libanons kyst ved den sydlige grænse og ud for Litanifloden. Derved bidrager de til FNs første større maritime operation, benævnt UNIFIL. Operationen er ledet af Tyskland og har som hovedformål at forhindre indsmugling af våben og ammunition til Hizbollah. De 2 missilfartøjer er af Flyvefisk-klassen De danske flådefartøjer patruljerer efter en særlig plan i 5 døgn, hvorefter de ligger i havn i Limassol på Cypern i 3 døgn. På Cypern vedligeholdes de af en udsendt dansk enhed, bl.a. med forsyninger af mad, vand og brændstof. Side 4 af 11 sider

5 Folk & Forsvar udbyder bogen I krig for freden Med økonomisk tilskud fra Forsvarsministeriet udgiver Folk & Forsvar nu bogen "I krig for freden". Bogudgivelsen medvirker til markeringen af, at det den 7. november 2006 er 50 år siden, man oprettede det første danske FN-kommando. De danske enheder indgik i UNEF som en del af den dansk-norske DA- NOR-bataljon. Bogen rummer en lang række faktuelle oplevelser og holdninger fra danskere, der var med til at gøre en forskel for verdensfreden, og som på et personligt og menneskeligt plan netop kan sætte vore 50 års flotte FN-arbejde i fokus. Bogen bærer interessante forord af udenrigsminister Per Stig Møller, og generalløjtnant K.G.H. Hillingsø har bistået med at kæde de faktuelle beretninger sammen. Interesserede vil straks ved udgivelsen kunne anskaffe denne spændende bog. Bogen distribueres vederlagsfrit mod dækning af Folk & Forsvars udgifter til porto, forsendelsesemballage og ekspedition beregnet til kr. 100,00. Bogen kan rekvireres ved indbetaling af beløbet eller overførsel via homebanking på Folk & Forsvars konto i Danske Bank, konto , eller på girokonto , Folk & Forsvar, Trommesalen 3, 1614 København V. Opgiv venligst tydeligt navn og adresse ved indbetalingen. Side 5 af 11 sider

6 Kommende arrangementer i Folk & Forsvar November: året for udsendelse af de første danske militære styrker i fredsbevarende operationer - UNEF 1 til Gaza - markeres ved en stor parade i Fredericia. Soldaterforeningen DE BLÅ BA- RETTER er "tovholdere" på arrangementet, der bl.a. indeholder en parade formeret i Østervoldgade, hvori indgår soldaterforeningsfaner fra hele landet. Slesvigske Musikkorps medvirker, og der indgår i paraden et æresdetachement fra Telegrafregimentet på Ryes Kaserne. Veteraner fra Hold 1 - herunder også norske veteraner - samles denne dag i Fredericia. Stævnet får besøg af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, Forsvarsministeren, Forsvarschefen m.fl., og Byen Fredericia tager imod på Det Gamle Rådhus, hvor der er reception. Samme dag lægges der en krans på Chefen for UNEF 1, oberst Carl Engholms grav i Viborg. Som det fremgår andetsteds i nyhedsbrevet er Folk & Forsvar massivt impliceret i forberedelserne til markeringen af 50 års dagen - bl.a. ved en bogudgivelse om dansk forsvars engagement i internationale operationer gennem 50 år Møde i forretningsudvalget kl i Trommesalen Møde i Informationsgruppen kl i Trommesalen Bestyrelsesmøde kl Vesterbrogade 6 D 2007 Januar: afvikler Folk & Forsvar nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl Hærprovst Ole Brehm Jensen vil forrette gudstjenesten. KSS stiller traditionen tro med Folk & Forsvars og soldaterforeningernes faner. Efter gudstjenesten indbydes til en lille reception i Gl.Varmecentral, så vi kan ønske hinanden godt nytår. Ved receptionen er forsvarsstabschefen Tim Sloth Jørgensen inviteret til at give en kort orientering om forsvarets status ved nytåret. Arrangementsoversigten er i øvrigt løbende opdateret på Vi opfordrer amter og medlemsorganisationer til løbende at orientere Sekretariatet om kommende aktiviteter - og huske en tilbagemelding efter aktiviteterne! Jensen og verdenskrigen Lørdag 11. november kl afslører den australske ambassadør i Danmark Mrs. Sharyn Minahan en mindesten for Løgstørs krigshelt Jørgen Christian Jensen, der blev født i 1891 og som ganske ung gik til søs. Han endte i Australien, hvor han et halvt år efter Første Verdenskrigs udbrud den 23. marts 1915 meldte sig til den australske hær, der netop var under opbygning med henblik på at gå ind i krigen på Det Britiske Imperiums side. Jensen kom til at kæmpe på Gallipoli og fra sommeren 1916 i skyttegravene på Vestfronten i Frankrig. Han blev hårdt såret under Somme offensiven i 1916, men kom atter tilbage til fronten, hvor han den 2. april 1917 vandt den fornemste dekoration for tapperhed, Victoriakorset, for en modig handling, et angreb, hvorunder han tog cirka 60 tyskere til fange og udsatte sig for livsfare for at beskytte disse mod allieret beskydning. Side 6 af 11 sider

7 Der eksisterer et foto af ham taget ved Buckingham Palace i forbindelse med tildelingen af dekorationen, hvor han ses i samtale med den dansktalende kong Georg V. I maj 1917 blev han atter alvorligt såret af et skud hovedet, der invaliderede ham så meget, at han blev sendt tilbage til sin hjemby Adelaide. Efter hjemsendelse i december 1918 giftede han sig med en australsk pige, Katie, men døde allerede i 1922 formentlig som følge af eftervirkninger af hans banesår. På initiativ af Folk & Forsvars tidligere generalsekretær og mangeårige medlem af samme organisations Informationsgruppe, Bent Sørensen, har en gruppe borgere i samarbejde med Løgstør kommune sat arbejdet i gang med etablering af et varigt minde i en lille central park i byen. Bogudgivelse Samtidig udgiver Bent Sørensen en bog med titlen Jensen og verdenskrigen på det lokale forlag Krejl - boghandler Jørgen Balle i Løgstør. 50-år i fredsbevarende operationer I forbindelse med 50 års markeringen af udsendelsen af de første FN-soldater den 7. november 2006 udsender soldaterforeningen De Blå Baretter en mindebog med titlen DE FØRSTE. Andre nyheder Bogen bliver sat til salg i diverse boghandler lan- det over den 7. november 2006 til en pris af kr. 248,-. Imidlertid udbyder De Blå Baretter bogen i forsalg til en pris af kr. 200,- pr. stk. plus forsendelsesomkostninger. Betingelsen for at opnå denne pris er, at bogen købes og betales inden den 7. november. Bogen kan købes på Bogen vil også kunne købes i forbindelse med receptionen på Ryes Kaserne den 7. november, men her er prisen kr. 248,00. Folk & Forsvars bog I krig for freden vil også blive solgt ved denne lejlighed. 80 års mærkedage i Forsvaret Danmarks ældste eskadrille, Flyvevåbnets Transport- og Inspektionseskadrille, fyldte 80 år i oktober. Eskadrille 721 blev dannet som Søværnets Flyvevæsen 1. Luftflotille på Marinestation København den 12. oktober Eskadrillen blev efter 2. Verdenskrig officielt genoprettet i 1947 og hører i dag til på Flyvestation Aalborg. Den har 2 gange været udsendt i kamp mod terror med baser i Afghanistan og Kirgisistan, og forberedes nu på udsendelse til støtte for FN s mission i Irak. Hærens Sergentskole i Sønderborg fyldte 80 år den 1. oktober. Fødselsdagen blev markeret ved en jubilæumsparade. Side 7 af 11 sider

8 Nyt hverveinitiativ i Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i oktober taget initiativ til en helt ny model for hvervning: På date i kampuniform? Først var der Dating for dem, der ville date. Så kom Scor for dem, der ville det. Senere så vi dating for de smukke og for eliten og for dem, der gerne ville fange en landmand. Nu lancerer hjemmevær- soldaterdating.dk til net dem, der gerne vil møde andre i uniform. Soldaterdating.dk er lanceret af Totalforsvarsregion København, som dækker Hjemmeværnet i København, Storkøbenhavn, Nord- sjælland og på Bornholm. Soldaterdating.dk er ikke en datingportal, men udelukkende en hvervekampagneside. Du kan læse mere på Det er helt gratis at være med du skulle næsten prøve det selv! Folk & Forsvar besøgte de danske soldater i Kosovo Folk & Forsvars informationschef, Claus Arboe-Rasmussen besøgte sidst i oktober de danske styrker i Camp Olaf Rye i Kosovo i forbindelse med forsvarsminister Søren Gade besøg. Danmark har på Hold 15 udsendt 303 soldater til Kosovo fra august Bataljonens chef er oberst Michael Wallin fra DANILOG i Vordingborg. Udover det danske kontingent er der et fransk kompagni i lejren. Situationen i Kosovo er i skrivende stund rolig. Der har været en mindre spænding mellem de etniske grupperinger i landet, men intet alvorligt siden håndgranatkastet på Cafe Dolce Vita den 26. august. Den danske lejr ligger ca. 2 km vest for byen Mitrovica. Øverstbefalende for området er NATO s KFOR-chef, den tyske generalløjtnant Roland Kather. Kosovos befolkning består af to millioner mennesker fordelt med 5 % serbere og 90 % albane- re plus 5 % andre. Sidst i oktober holdt Serbien en folkeafstemning for de 6,6 millioner serbiske vælgere, der skulle stemme om en ny forfatning, hvor Kosovo skal være en integreret del af Serbien. Siden krigen i Kosovo sluttede i 1999 har området Kosovo været administreret af FN. Uanset udfaldet af det serbiske valg forventes FN at ville fastlægge Kosovos fremtid, formentlig som en selvstændig stat underlagt visse begrænsninger, og muligvis med en geografisk opdeling i nord med fortrinsvis serbere og den store syddel med albanere. Den tidligere finske præsident Ahtisaari leder forhandlingerne om Kosovos fremtid, der forventes afsluttet inden udgangen af Begrebet conditional independence, uafhængighed med visse begrænsninger, er temaet for Kosovos fremtid, som man påregner vil kunne effektueres fra midt i Serbiens statsminister Vojislav Kostunica håber, at Serbiens traditionelle allierede Rusland og måske også Kina vil blokere for Kosovos selvstændighed i FN s Sikkerhedsråd. Folk & Forsvars blad december 2006 vil fokuserer mere på de danske soldaters mission i Kosovo. Side 8 af 11 sider

9 Nye interessante bøger Et kontinent i krig Europas historie gennem 1000 år Europas historie er historien om et kontinent i krig. Gennem århundreder har de europæiske stater nådeløst ført krig mod hinanden, uden at det er lykkedes nogen af dem at etablere et varigt overherredømme. Et kontingent i krig fortæller den dramatiske historie om de talrige indre magtkampe i Europa gennem de seneste 1000 år og analyserer, hvorfor de europæiske stormagter aldrig kunne udslette hinanden, men derimod havde succes med at etablere et europæisk verdensherredømme. Bogen beskriver Europas historie fra Karl den Stores rige i 843 og helt frem til den europæiske integrations og nationalismes udvikling i tiden efter 2. verdenskrig. Bogen er skrevet af lektor ph.d. Lars Hovbakke Sørensen og udgivet på Aschehoug. 248 sider - kr. 299,00. Berlinmuren en beretning om en front i den kolde krig I disse dage for 17 år siden begyndte Jerntæppet at flænges ved en iskold frontlinie i Berlin. Forud var gået 28 år med terrorbalance, vagttårne, flugtforsøg og skudsalver i natten. Den ny bog fortæller historien om Berlinmuren og følger kædereaktionen fra beslutningstagerne i Berlin, Moskva og Washington, over østtyske og amerikanske soldater ved grænsen, til berlinerne, der med livet i hænderne udfordrede pigtråden eller mistede kontakten med deres familie. Bogen er skrevet af Christopher Hilton og er udgivet på Diorama. 384 sider - Kr. 329,00. Krigsherrer Bogen er en spændingsmættet parallelbiografi om Hitler, Stalin, Churchill og Roosevelt og går tæt på de 4 store krigsherrer, der hver især og med alle midler kæmpede om verdensherre- dømmet. Medens deres lande udkæmpede utallige kampe på 2. Verdenskrigs slagmarker, forsøgte det 20. århundredes 4 store krigsherrer at udmanøvrere og overliste hinanden i en helt anden slags kamp, der kom til at afgøre Europas og verdens skæbne. Bogen bevæger sig fra Det Hvide Hus og Whitehall til Ulveskansen og Kreml og udforsker styrker og svagheder hos de 4 krigsherrer i færd med at ændre hele verden. Krigsherrer er skrevet efter bedste britiske historikertradition og belyser det kendte stof fra nye og overraskende sider, skriver generalløjtnant K.G.H. Hillingsø om bogen. Bogen er skrevet af Simon Berthon og Joanna Potts og er oversat fra engelsk af Nina Skyum-Nielsen. 376 sider kr. 299, 00. Og til sidst en bog, der går i en helt anden retning! Danmarks Højtider og Festdage hvornår hvorfor hvordan? Bogen rummer artikler om samtlige fest- og helligdage i Danmark og de øvrige nordiske lande samt en redegørelse for alle jødiske og muslimske mærkedage. Bogen rummer endvidere kapitler om alternative kalendersystemer, og samtlige FN-dage, -uger og år er også omtalt. Et af vore mest centrale symboler, Dannebrog, er tildelt speciel opmærksomhed i et afsnit, hvor Danmarks-Samfundet redegør for korrekt flagning etc. Bogen, der er udgivet på Askholms Forlag, er en opdatering af en tidligere udgivelse. Forfatter: Ib Askholm illustrationer: Vif Dissing 204 sider kr. 198,00. Side 9 af 11 sider

10 Fradragsberettiget gavebeløb til Folk & Forsvar På et møde den 23. november lægger Folk & Forsvars bestyrelse sidste hånd på forretningsudvalgets oplæg til en modernisering og effektivisering af Folk & Forsvars arbejdsproces. Oplægget indeholder en handleplan for årene med en række prioriterede indsatsområder. For 2007 omfatter handleplanen nøgleordene Beredskabsforlig, værnepligt som samfundspligt, midtvejsevaluering af forsvarsforliget, den fremtidige regionale struktur efter amternes nedlæggelse, etablering af et eksternt ekspertpanel, samt en række mere administrative processer. Til håndtering af dette opgavegrundlag etableres et antal projektgrupper. Dette ambitiøse arbejdsprogram stiller store krav til økonomi. Det er derfor besluttet, at Folk & Forsvar i løbet af november måned til samtlige sine medlemmer udsender en opfordring til indbetaling af et fradragsberettiget gavebeløb til Folk & Forsvar. Organisationen er såkaldt 8-godkendt, hvilket indebærer, at pengegaver på over kr. 500,00 er fradragsberettiget på selvangivelsen. En pengegave på eksempelvis kr ,00 giver mulighed for et fradrag på kr ,00. Det maksimale fradrag er kr ,00 ægtefæller dog kr ,00 hver. Alle gavebeløb uanset størrelse vil være et kærkomment og værdifuldt bidrag til Folk og Forsvars fortsatte arbejde. Ligeledes vil antallet af gaveydere have betydning for Folk og Forsvars fortsatte kategorisering som en almennyttig organisation. Folk & Forsvar håber således på at modtage en række gavebeløb, der kan bidrage til at sikre Folk & Forsvars fortsatte arbejde. Terrorbekæmpelsen i fokus på Bornholm De gjorde det igen i amtsorganisationen på Bornholm med initiativ og virkelyst! De samlede onsdag 25. oktober 125 deltagere til et offentligt debatdebattema denne gang: Status for terrorbekæmpelsen i og fyraftensmøde om et væsentligt Danmark. Store rorgænger Grunwald var på kommandobroen, og hans styrmand Charlotte Bjørnager stod klar med sit flotte skriftlige debatoplæg i Bornholms Erhvervsskoles Auditorium til en de- med de gode Folk & Forsvar-folk på Bornholm, - men ikke mindst prisværdigt en flok bat unge elever fra skolen. Til lejligheden var også skaffet kyndige oplægsholdere: Kristian Pihl Lorentzen, MF (V) (billedet) gav den politiske vinkel på det alvorlige emne, og chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen, der tidligere på året fratrådte som chef for PET, gav emnet den rette faglige vinkel. På sin hjemmeside skriver Kristian Pihl Lorentzen bl.a.: Fantastisk dag på Bornholm! Efter frokost kørte vi til Rønne for at deltage i Folk og Forsvars store temamøde, hvor jeg sammen med Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere PET-chef, kom med indlæg om bekæmpelsen af terrorisme. Desuden kom jeg ind på den danske indsats i Irak og Afghanistan. Tilhørerne var - udover medlemmer af Folk og Forsvar - omkring 100 spørgelystne og meget motiverede gymnasieelever. Det var en sand fornøjelse af deltage! Bornholm er dejlig. Side 10 af 11 sider

11 Presseklip De danske soldater gør små fremskridt i Irak Berlingske Tidende skriver den 26. oktober, at forsvarschef Jesper Helsø er enig med statsmidet går for langsomt i Irak, og at der kan være brug for en ny strategi. nisteren om, at Forsvarschefen har været på besøg i Camp Dannevang: De danske soldater gør en stor indsats og forstår under vanskelige og udfordrende forhold at skabe små fremskridt. Men det ændrer ikke ved, at situationen kunne være langt bedre, siger forsvarschefen. Flertal i befolkningen for tilbagetrækning Et flertal af de danske vælgere mener, at Danmark aldrig burde have sendt soldater af sted til Irak, viser en analyse i Politiken 29.oktober. Seks ud af ti vælgere mener, at de danske soldater i Irak skal hjem. Lidt over halvdelen mener, at soldaterne aldrig skulle være sendt af sted. Det er Catinet Research, der har lavet rundspørgen for Ritzau. I januar 2006 mente 46,2 procent, at regeringens beslutning om at sende soldater af sted var forkert. Bedre informationer fra Forsvaret skal sikre mod misforståelser - Meddelelser om de hårde kampe i Afghanistan var for kortfattede og ikke til at forstå for ikke-sagkyndige, siger forsvarsminister Søren Gade. Det vil han have lavet om på. Den måde Forsvaret hidtil har givet informationer på kan danne basis for misforståelser. I sidste ende er det et spørgsmål om befolkningens tillid til forsvaret, siger ministeren til Berlingske Tidende den 15.oktober. Avisen bragte efterfølgende en krigsdagbog fra de hårde kampe i Musa Qala. Chefen for Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, Ole Kværnø tilføjer, at der opstod en alvorlig afstand mellem befolkningens opfattelse og virkeligheden i Afghanistan. Det førte til diskussion om den danske styrke blev evakueret eller afløst, siger han. En anden misforståelse blev dementeret, da det amerikanske forsvarsministerium meddelte, at der ikke er nogen forbindelse mellem Danmarks og USA's tilbagetrækning af tropper fra Irak. Indtil da havde der været tvivl om, hvor længe Danmark ville blive i Irak. En usikkerhed, der fik Mogens Lykketoft. MF(S) til at fordømme regeringen og anklage dem for at have lavet en aftale med præsident Bush om dansk forbliven lige til amerikanerne trækker sig ud Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Claus Arboe-Rasmussen, informationschef. Side 11 af 11 sider

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2006 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2007 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Mindelund ja tak! De

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2007 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Jeg oplever paradokser!

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 1 2009 Januar Godt nytår Når et år er ved at løbe ud, som 2008 nu er tæt på, giver det altid

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2005 oktober 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvaret er i øjeblikket midt i en brydningstid,

Læs mere

BERETNING 2015 FOR RETSPOLITISK FORENING. GENERALFORSAMLINGEN 16. april 2016

BERETNING 2015 FOR RETSPOLITISK FORENING. GENERALFORSAMLINGEN 16. april 2016 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G w w w. r e t s p o l i t i k. d k 17-04-2016 BERETNING 2015 FOR RETSPOLITISK FORENING GENERALFORSAMLINGEN 16. april 2016 1. Om beretnings- og regnskabsåret. Beretningen

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2007 januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Det er igen i orden at

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade 13. CEREMONIEL, del 4 Årgangsparade a. Årgangsparade afholdes den første søndag i maj på Livgardens Kaserne i København. Alle gamle gardere kan deltage, ligesom pårørende er velkommen til at møde op og

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 Jeg kan nu se tilbage på mit første år som præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Hvis jeg skal tage et kort tilbageblik på det forgangne

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m.

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m. 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelseoverværelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Kranselægning i forbindelse

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2008 August Slaget ved Isted mindet Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109 Kompetenceafklaring Der er næppe tvivl om, at det både er nemmest og mest interessant at tjene penge, hvis man benytter sine stærkeste kompetencer. Det skulle man tro, alle gjorde, men det ser ikke ud

Læs mere

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014.

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. FORTROLIG Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. Det er 10 gang jeg aflægger beretning for foreningens arbejde i det forløbne. Den udsendes igen på forhånd således

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015 Danske Soldaterforeningers Landsraad Skriftlig beretning Landsrådsmødet 10. april 2015 INDLEDNING Det er på ny i år en glæde at kunne aflægge en beretning til landsrådsmødet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Bededag I. Sct. Pauls kirke 1. maj 2015 kl. 10.00. Salmer: 432/639/307/707//505/439/722/266

Bededag I. Sct. Pauls kirke 1. maj 2015 kl. 10.00. Salmer: 432/639/307/707//505/439/722/266 1 Bededag I. Sct. Pauls kirke 1. maj 2015 kl. 10.00. Salmer: 432/639/307/707//505/439/722/266 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn! Så blev det 1.maj. Påsketid. Jubeltid. Forår i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Så er det om at komme op af starthullerne!

Så er det om at komme op af starthullerne! Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2010 Tegning: Flemming Aabech Så er det om at komme op af starthullerne! Onsdag den 17. februar kl. 17.00-19.30 afholdes foreningens ordinære Generalforsamling et andet tidspunkt

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 2 2009 Februar Kronprins Frederik protektor for Soldaterlegatet.dk Soldaterlegatet er nu klar

Læs mere

Emne: Tildeling af forsvarets medaljer for international tjeneste med tilbagevirkende kraft.

Emne: Tildeling af forsvarets medaljer for international tjeneste med tilbagevirkende kraft. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del Bilag 168 Offentligt Danmarks Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Til Hr. Forsvarsminister Nick Hækkerup Eft.: Forsvarsudvalget Veterancentret

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores 6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores bror, det handler om tilgivelse. Og der bliver ikke lagt

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent

1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent 1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent 2. Nyt fra Hanne Skaarup a. Inklusionstema: Har været på som rød tråd i forgangne år der har været samarbejdet

Læs mere

Marts 2010. Dienesmindes Venner Fur Landevej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013. Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Marts 2010. Dienesmindes Venner Fur Landevej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Fur Landevej 41, 7800 Skive Søndag den 28. marts 2010 kl. 14.00 Dagsorden: Marts 2010 Valg af dirigent.

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER 14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER a. Indledning 1. Enhver forening, der fungerer på basis af ulønnet frivilligt arbejde, har et ønske om at anerkende de medlemmer, der udfører en særlig

Læs mere

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 var helt som stiftelsesfesten plejer at være næsten da. Den blev holdt den første lørdag i april i stedet for den sidste lørdag i marts, hvor den

Læs mere

FN Museet er vært ved næste møde den 25. april 2012 C) Andre: JFP har undersøgt blankvåben tilladelse til Museet vi vil modtage noget inden længe.

FN Museet er vært ved næste møde den 25. april 2012 C) Andre: JFP har undersøgt blankvåben tilladelse til Museet vi vil modtage noget inden længe. Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 16. januar 2012, kl. 12.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR), Jan Amnitzbøl-Krusell (JAK) Jørgen Fried Pedersen

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

FOREDRAG OM AT VÆRE UNG I EUROPA.

FOREDRAG OM AT VÆRE UNG I EUROPA. FOREDRAG OM AT VÆRE UNG I EUROPA. Med deres projekt Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet.

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. Bestyrelsens beretning 2013 Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. 2012 har været lidt af et år m.h.t. udfordringer i

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 12 2006 December Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: En flot manifestation!

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Jubilarstævne 2014. Invitation. Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014

Jubilarstævne 2014. Invitation. Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014 Invitation Er du 5 eller 10 års jubilar - får du en særlig rabat og fordele. Men ALLE kan deltage! Jubilarstævne 2014 Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014 Dagens Program:

Læs mere

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014...

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014... R ØRPOSTEN Årgang 5 nummer 1 Forår 2014 Havesæson 2014..... Velkommen til en ny havesæson, som i år er startet rigtig godt, vi nyder sikkert alle de flotte forårsfarver i vore haver og netop nu de blomstrende

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse 1 Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse videre på et af universiteterne efter studentereksamen,

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Først og fremmest mange tak for invitationen her til SSWs traditionsrige nytårsreception. Det glæder mig meget at få lejlighed til at præsentere mig selv og fortælle

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

3. Lejlighedstalen konfirmationstalen, bryllup, jubilæum: Enten at rose eller dadle.

3. Lejlighedstalen konfirmationstalen, bryllup, jubilæum: Enten at rose eller dadle. Møde i kommunikationsudvalget, 30.03.09 Tilstede: Leif El, Kim, Per E, Leif J, Per K, Sofie Referent: Sofie Oplægsholder: Nickles M. Köhling, Københavns Universitet Nickles er retorikstuderende og skolelærer.

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere