a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet"

Transkript

1 Aktstykke nr. 27 Folketinget Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet værdi af 218,0 mio. kr. i Statens Ejendomssalg A/S. Finansministeriet erhverver i forbindelse med indskuddene nye aktier i selskabet til en nominel værdi af 2,9 mio. kr. med en overkurs på 107,1 mio. kr. Aktiekapitalen i selskabet vil efter udvidelsen udgøre 31,1 mio. kr. Ud over aktierne i selskabet modtager staten kontante vederlag på i alt 99,3 mio. kr. Omkostningerne i forbindelse med indskuddet er anslået til 8,7 mio. kr. Disse omkostninger afholdes af Statens Ejendomssalg A/S og modregnes indskudsværdien. b. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved Akt 96 13/ Selskabet har til formål at sælge statslige ejendomme, der ikke længere finder anvendelse i staten. Det skal indledningsvist bemærkes, at det for 17 af de 19 ejendomme gælder, at der er en afvigelse på enten mere end 0,5 mio. kr. eller mere end 15 procent mellem apportindskudsværdien og den bogførte værdi i statsregnskabet. Generelt kan afvigelserne mellem bogført værdi og apportindskudsværdi forklares ved, at ejendomsmarkedet er undergået en udvikling i perioden mellem vurdering af bogført værdi og apportindskudsværdi, og at bogført værdi og apportindskudsværdi er forbundet med forskelligt vurderingstema og skøn. Hertil kan der være specifikke forhold vedrørende de enkelte ejendomme som anført nedenfor. Finansministeriet v/slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen ønsker at afhænde 11 ejendomme til en samlet apportindskudsværdi på 129,2 mio. kr. Samlet set er ejendommene bogført til 241,5 mio. kr. i statsregnskabet. Slots- og Ejendomsstyrelsen har for alle ejendomme undersøgt, om der er andre statslige lejere, der kunne være interesseret i at anvende ejendommene, men dette har ikke været tilfældet, hvorfor ejendommene nu afhændes. 1) Store Strandstræde 18, 1255 København K. Ejendommen har tidligere været anvendt af Nordisk Ministerråd og har været ledig siden 31. juli Ejendommens apportindskudsværdi er 34,1 mio. kr., mens den er bogført til 99,7 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb og fradrag for tomgangsleje. 2) Rådhustorvet 1-3, 8700 Horsens. Ejendommen har tidligere været anvendt af politiet og har været ledig siden 31. august Ejendommens apportindskudsværdi er 11,3 mio. kr., mens den er bogført til 15,4 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb og begrænset efterspørgsel. 3) Rådhusgade 20, 9670 Løgstør. Ejendommen anvendes af politiet og er ledig pr. 31. januar Ejendommens apportindskudsværdi er 3,6 mio. kr., mens den er bogført til 4,5 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på vedligeholdelsesefterslæb og begrænset efterspørgsel. 4) Rådhusgade 999, 9670 Løgstør. Ejendommen er en ubebygget grund, der virker som park for Rådhusgade 20, og er ledig pr. 31. januar Ejendommens apportindskudsværdi er 0 kr., og den er bogført til samme værdi i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er baseret på manglende udviklingsmuligheder. AE001666

2 2 5) Niels Juelsgade 6, 4600 Køge. Ejendommen er en tidligere retsbygning og har været ledig siden 31. januar Ejendommens apportindskudsværdi er 3,5 mio. kr., mens den er bogført til 7,0 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien 6) Fogedgade 1, Blindebomsgade 12A, 9670 Løgstør. Ejendommen anvendes af politiet og er ledig pr. 31. januar Ejendommens apportindskudsværdi er 2,6 mio. kr., mens den er bogført til 4,5 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien 7) Brinck Seidelins Gade 25, 9800 Hjørring. Ejendommen anvendes af politiet og er ledig pr. 31. januar Ejendommens apportindskudsværdi er 10,5 mio. kr., mens den er bogført til 12,4 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien 8) Hummeltoftvej 14, 2830 Virum. Ejendommen har tidligere været anvendt af politiet og retsvæsenet og har været ledig siden 31. juli Ejendommens apportindskudsværdi er 44,0 mio. kr., mens den er bogført til 63,0 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb og fradrag for tomgangsleje. 9) Ramsherred 20-22, 5610 Assens. Ejendommen har tidligere været anvendt af politiet og har været ledig siden 29. februar Ejendommens apportindskudsværdi er 1,1 mio. kr., mens den er bogført til 0,3 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på pris på byggeret samt et vedligeholdelsesefterslæb. 10) Kildegårdsvej 71, 2900 Hellerup. Ejendommen har tidligere været anvendt af politiet og har været ledig siden 31. juli Ejendommens apportindskudsværdi er 17,3 mio. kr., mens den er bogført til 33,6 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb og fradrag for tomgangsleje. 11) Aqqualnersuaq 28, 3911 Sisimiut. Ejendommen har tidligere været anvendt af politiet og har været ledig siden 31. maj Ejendommens apportindskudsværdi er 1,2 mio. kr., mens den bogførte værdi er 1,1 mio. kr. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på hensættelser og forventet nødvendige fornyelser. Ved Akt 331 4/ om reform af statens ejendoms- og byggeadministration fik Slots- og Ejendomsstyrelsen adgang til at varetage udlejning af sin ejendomsportefølje samt forestå ændringer heri gennem køb, salg og byggeri på et forretningsmæssigt grundlag. Ved salg af en ejendom skal Slots- og Ejendomsstyrelsen anvende anskaffelsessummen til at nedbringe den langfristede gæld. I forbindelse med indskuddet af de 11 ejendomme overføres 241,5 mio. kr. til Slots- og Ejendomsstyrelsen svarende til ejendommenes bogførte værdi. Heraf vil et beløb svarende til ejendommenes anskaffelsessum, 207,1 mio. kr., blive anvendt til at nedbringe den langfristede gæld. De resterende 34,4 mio. kr. driftsføres på og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne på Forsvarsministeriet v/farvandsvæsenet Farvandsvæsenet ønsker at afhænde 3 ejendomme til en samlet apportindskudsværdi af 5,1 mio. kr. Samlet set er ejendommene bogført til 1,6 mio. kr. i statsregnskabet. 1) Sæddenstrand Fyr, Sædding Strandvej 78, 6710 Esbjerg. Ejendommen er en fyrmesterbolig, men bliver ledig den 1. december Apportindskudsværdien er 3,1 mio. kr. Ejendommen er sammen med Sædding Strandvej 78A bogført til 1,6 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på efterspørgsel og stand. 2) Sædding Strandvej 78A, 6710 Esbjerg. Ejendommen er en tidligere fyrmesterbolig og har været ledig siden 1. februar Apportindskudsværdien er 1,5 mio. kr. Ejendommen er sammen med Sæddenstrand Fyr, Sædding Strandvej 78 bogført til 1,6 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er baseret på byggeretsværdien og et fradrag for bortskaffelse af den eksisterende bygning. 3) Svaneke Fyr, Skovgade 30, 3740 Svaneke. Ejendommen er et fyrtårn med tilhørende maskinhus og forbindelsesbygning. Fyret blev slukket den 31. juli Ejendommens apportindskudsværdi er 0,5 mio. kr., mens den er bogført til 0,03 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på attraktiv beliggenhed. I henhold til særlig bevillingsbestemmelse vedrørende , jf. finanslov 2010, kan Forsvarsministeriet anvende indtægter fra afhændelse af ejendomme som følge af flytning af myndigheder og enheder til direkte relaterede anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder. Provenuet fra disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsvarets ordning af 10. juni I forbindelse med indskuddet af de 3 ejendomme overføres 4,9 mio. kr. svarende til ejendommenes apportindskudsværdi fratrukket omkostninger ved indskuddet til Farvandsvæsenet. Heraf anvendes et beløb på 1,6 mio. kr. svarende til den bogførte værdi til nedbringelse af Farvandsvæsenets langfristede gæld. Provenuet ved afhændelsen ejendommene udgør forskellen mellem den bogførte værdi og ejendommenes apportindskudsværdi fratrukket omkostninger i forbindelse med indskuddet. Provenuet på 3,3 mio. kr. overføres til reserven på Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. Beløbet vil bl.a. blive anvendt til renoverings- og infrastrukturarbejder på Farvandsvæsenets øvrige fyr. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling v/universitets- og Bygningsstyrelsen Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker at afhænde 5 ejendomme til en samlet apportindskudsværdi af 83,7 mio. kr. Samlet set er ejendommene bogført til en værdi af 143,9 mio. kr. Universitets- og Bygningsstyrelsen har for alle ejendomme

3 3 undersøgt, om der er andre statslige lejere, der kunne være interesseret i at anvende ejendommene, men dette har ikke været tilfældet, hvorfor ejendommene nu afhændes. 1) Slagelsevej 7, Flakkebjerg, 4200 Slagelse. Ejendommen har tidligere været anvendt af det jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Århus Universitet. Ejendommen blev ledig i Ejendommens apportindskudsværdi er 1,0 mio. kr., mens den er bogført til 2,2 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er baseret på nedrivning af stuehuset på grund af en større vandskade i ) Fiolstræde 24/Krystalgade 14-16, 1172 København K. Ejendommen har tidligere været anvendt af Københavns Universitet og har været ledig siden 1. november Ejendommens apportindskudsværdi er 41,5 mio. kr., mens den er bogført til 54,9 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på forventede ombygningsomkostninger til fremtidig anvendelse. 3) Hørsholm Kongevej 11B, 2970 Hørsholm. Ejendommen har tidligere været anvendt af Københavns Universitet, men er blevet ledig pr. 31. oktober Ejendommens apportindskudsværdi er 24,7 mio. kr., mens den er bogført til 52,2 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på fradrag for forventet tomgangsleje og usikkerhed om lokalplanen. 4) Linnesgade 22, 1361 København K. Ejendommen har tidligere været anvendt af Københavns Universitet, men er blevet ledig den 1. november Ejendommens apportindskudsværdi er 12,3 mio. kr., mens den er bogført til 34,6 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på forventede ombygningsomkostninger til fremtidig anvendelse. 5) Allindelille Fredskov, Kastrupvej 72, 4100 Ringsted. Der er tale om en skov på 57 hektar. Apportindskudsværdien er 4,3 mio. kr., mens skoven er bogført til 0,08 mio. kr. i statsregnskabet. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på efterspørgsel og begrænset adgang. I forbindelse med indskuddet af de 5 ejendomme overføres 143,9 mio. kr. til Universitets- og Bygningsstyrelsen svarende til den samlede bogførte værdi. Beløbet vil blive anvendt til at nedbringe den langfristede gæld. Betaling for indskuddet I forbindelse med apportindskuddene og den deraf følgende kapitaludvidelse har revisionsfirmaet Ernst & Young A/S udarbejdet en vurderingsberetning og overtagelsesbalance i overensstemmelse med aktieselskabslovens bestemmelser vedrørende apportindskud. I vurderingsberetningerne er ejendommenes samlede apportindskudsværdi opgjort til 218,0 mio. kr. Statens Ejendomssalg A/S overtager alle restancer, som er stiftet i forbindelse med indskuddene. Der afholdes tinglysningsafgifter samt omkostninger til rådgivere mv. på 3,2 mio. kr. og salgsomkostninger på 5,5 mio. kr. De samlede forpligtelser for Statens Ejendomssalg A/S i forbindelse med indskuddene beløber sig til i alt 8,7 mio. kr. Således modtager staten som følge af indskuddene en samlet indtægt på 209,3 mio. kr. dels i form af aktier, dels i form af kontante vederlag. Staten modtager aktier for nominelt 2,9 mio. kr. med en overkurs på 107,1 mio. kr. dvs. aktier for en samlet værdi af 110,0 mio. kr. samt et kontant vederlag på 99,3 mio. kr. Forholdet mellem den nominelle udvidelse af aktiekapitalen og overkurs er fastsat ud fra selskabets egenkapital pr. 31. december 2009 og den nominelle aktiekapital samme dato. Selskabet udbetaler de kontante vederlag til staten senest 8 hverdage efter generalforsamlingens endelige godkendelse af indskuddet. Som en konsekvens af indskuddet, herunder udvidelsen af aktiekapitalen, skal der ske ændringer i vedtægterne for Statens Ejendomssalg A/S. Selskabets bestyrelse har besluttet at indstille til generalforsamlingen, at indskuddet vedtages under de beskrevne forudsætninger. Forudsat, at Finansudvalget tiltræder foreliggende aktstykke, vil indskud, kapitaludvidelser og vedtægtsændringer kunne endeligt vedtages på en generalforsamling i Statens Ejendomssalg A/S. Indeståelser Efter aftale med de afgivende myndigheder overtager Statens Ejendomssalg A/S det driftsmæssige ansvar for ejendommene den 1. januar Ejendommene overtages i den stand, de forefindes, idet staten indestår for, at ejendommene er lovlige og opfylder alle offentligretlige krav. Såfremt der efterfølgende viser sig forhold, hvorom staten burde have givet oplysninger, kan Statens Ejendomssalg A/ S ikke kræve erstatning, men selskabet er berettiget til forholdsmæssigt afslag i overdragelsessummen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom. Såfremt forholdene er væsentlige, kan Statens Ejendomssalg A/S ved inden for rimelig tid at afgive skriftligt påkrav kræve, at ejendommene skal tilbageskødes til den danske stat mod, at staten betaler et beløb svarende til overdragelsessummen. Øvrige vilkår for overdragelsen af ejendommene fremgår af nærmere aftale mellem Statens Ejendomssalg A/S og de indskydende parter.

4 4 Bevillings- og regnskabsmæssige konsekvenser af indskuddet Ejendommene overføres fra Slots- og Ejendomsstyrelsen og Universitets- og Bygningsstyrelsen til Finansministeriet til den bogførte værdi, og fra Farvandsvæsenet til apportindskudsværdien. Som følge af indskuddene bortfalder institutionernes hidtidige driftsindtægter og -udgifter på ejendommene. De økonomiske dispositioner vedrørende indskuddene kan specificeres således: Statens Ejendomssalg A/S 10. Statens Ejendomssalg A/S Udgift 51. Materielle anlægsaktiver 390,5 mio. kr. 58. Værdipapirer tilgang 110,0 mio. kr. Indtægt 52. Afhændelse af anlæg 209,3 mio. kr. Indtægten på 209,3 mio. kr. opgøres ud fra Staten Ejendomssalg A/S betaling til staten af apportindskudsværdien på 218,0 mio. kr. fratrukket udgifter på 8,7 mio. kr. til salgs- og indskudsomkostninger. Som opfølgning på Akt / præciseres det, at udgiftskonteringen på udgør summen af udgifterne til de materielle anlægsaktiver og udgifterne til værdipapirer. Den samlede udgift, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 som følge af Akt /5 2010, er således 286,1 mio. kr. som angivet under b-stykket i Akt / Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme 10. SEA-virksomheden 86. Langfristet gæld 207,1 mio. kr. 51. Materielle anlægsaktiver 241,5 mio. kr. Difference 34,4 mio. kr. 21. Andre driftsindtægter 43,3 mio. kr. 22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,9 mio. kr. Difference 34,4 mio. kr. Slots- og Ejendomsstyrelsens gæld nedbringes svarende til den samlede anskaffelsessum. Forskellen mellem den bogførte værdi og anskaffelsessummen driftsføres på og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne på Farvandsvæsenet (Driftsbevilling) 10. Almindelig virksomhed 21. Andre driftsindtægter 4,9 mio. kr. 86. Langfristet gæld 1,6 mio. kr Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. 10. Reserve til forsvarets nyanlæg 49. Reserver og budgetregulering 3,3 mio. kr Ejendomsadministration 10. Almindelig virksomhed 51. Materielle anlægsaktiver 143,9 mio. kr. 86. Langfristet gæld 143,9 mio. kr. c. Sagen forelægges Finansudvalget i forlængelse af Akt 96 13/ om etablering af Statens Ejendomssalg A/S, med henblik på at ejendommene kan indskydes på den førstkommende generalforsamling i selskabet.

5 5 d. Ejendommenes værdi er opgjort på grundlag af en uafhængig og sagkyndig vurdering samt i øvrigt i henhold til aktieselskabslovens bestemmelser om apportindskud. Der er derfor ikke indhentet en udtalelse fra SKAT eller gennemført offentligt udbud. Der foreligger tilslutning fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, Farvandsvæsenet og Universitets- og Bygningsstyrelsen om indskud af de i alt 19 ejendomme. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet apportindskudsværdi på 218,0 mio. kr. i Statens Ejendomssalg A/S. Finansministeriet modtager som følge af indskuddet nye aktier i selskabet til en værdi af 110,0 mio. kr. med en nominel værdi på 2,9 mio. kr. og en overkurs på 107,1 mio. kr. Ud over aktier modtager staten kontante vederlag på i alt 99,3 mio. kr. Statens Ejendomssalg A/S afholder i forbindelse med indskuddene omkostninger for i alt 8,7 mio. kr. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 optages følgende: Udgift Indtægt - Mio. kr Statens Ejendomssalg A/S 209,3 500, Slots- og Ejendomsstyrelsen 43,3 8, Farvandsvæsenet 4,9 1, Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. 0,0 3,3 København, den 16. november 2010 Til Finansudvalget. CLAUS HJORT FREDERIKSEN / Anders Kragsnæs Balling Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der stemte imod andragendet)

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010.

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10 Afgjort den 27. maj 2010 132 Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 3. oktober 2013 2 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget

Læs mere

Dansk Tipstjeneste A/S

Dansk Tipstjeneste A/S Beretning til statsrevisorerne om Dansk Tipstjeneste A/S Januar 2003 RB B201/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 6. SAL 1850 FREDERIKSBERG C TELEFON +45 3373 0800 MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ ENEAKTIONÆR DEN DANSKE STAT

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere