Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension"

Transkript

1 Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv, hvor risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er størst. Analysen viser, at der er et betydeligt sammenfald i de erhverv, der har størst overrisiko for henholdsvis førtidspensionering og tidlig efterløn. af senioranalytiker Jes Vilhelmsen og forskningschef Mikkel Baadsgaard 7. marts 2011 Analysens hovedkonklusioner Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Der er en betydelig grad af sammenfald mellem de erhverv, der har overrisiko for henholdsvis førtidspension og tidlig efterløn. Mange af de erhverv, hvor der er høj risiko for førtidspensionering og tidlig efterløn, er kendetegnet ved at have fysisk eller psykisk belastende arbejde. Det bidrager med stor sandsynlighed til den høje risiko for tidlig efterløn og førtidspensionering. I den anden ende af skalaen viser det sig, at de personer, der arbejder i brancher som fx revision og bogføring, forskning og udvikling og it-service, har en forholdsvis lille risiko for førtidspensionering og tidlig efterløn. Kontakt Senioranalytiker Jes Vilhelmsen Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Nedslidningsbrancher sender mange på efterløn For beskæftigede er risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Tabel 1 viser de erhverv, hvor de ansatte har størst risiko for at overgå til førtidspension og tidlig efterløn. 1 Konkret viser tabellen den overrisiko, der er i de enkelte erhverv i forhold til gennemsnittet for alle beskæftigede. Som det fremgår af tabellen, er det ansatte i rengøringsbranchen, der har den højeste overrisiko for både førtidspensionering og tidlig efterløn. I forhold til risikoen set under ét overgår ansatte i rengøringsbranchen til efterløn næsten dobbelt så hyppigt, mens risikoen for førtidspension er mere end dobbelt så stor. Tabel 1. Erhverv med størst risiko for førtidspension og efterløn Førtidspension Branche i procent Efterløn Branche i procent Rengøringsvirksomhed 138 Rengøringsvirksomhed 94 Restauranter 123 Institutioner for børn og unge 75 Bagerier 119 Læder- og fodtøjsindustri 69 Fiskeri 94 Bagerier 67 Reklame og markedsføring 92 Institutioner for voksne 53 Hoteller 83 Varehuse og stormagasiner 53 Specialforr. med fødevarer 81 Supermarkeder og kolonialhandel 52 Taxi- og turistvognmænd 76 Beklædningsindustri 50 Institutioner for voksne - primært ældrepleje 68 Fremst. af husholdningsapparater 50 Supermarkeder og kolonialhandel 63 Specialforretninger med fødevarer 45 Slagterier 46 Fremst. af telemateriel 41 Detailh. fra øvrige specialforr. 43 Post og tele 39 Tankstationer 41 Tankstationer 37 Gartnerier 36 Restauranter 32 Renovation 34 Detailh. m. beklædning og fodtøj 31 Reparation af husholdningsapp. 34 Glas- og keramisk industri 31 Fremst. af husholdningsapp. 31 Renovation 27 Ejendomsudlejning 30 Slagterier 26 Varehuse og stormagasiner 29 Tobaksindustri 26 Anden servicevirksomhed 28 Gartnerier 25 Anm: I beregningen af risikoen for førtidspension er der standardiseret for eventuelle erhvervsmæssige forskelle i aldersfordelingen. Danmarks Statistiks 111-erhvervsgruppering er benyttet. Førtidspensionister omfatter årige, mens efterlønnerne omfatter årige. Udtrækket er baseret på overgang til efterløn og førtidspension i perioden fra Branchen er bestemt ved den seneste branche tre år bagud i tid. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks IDA. 1 Overgangen til førtidspension omfatter de årige, mens overgangen til efterløn omfatter årige. 2

3 Der er en betydelig grad af sammenfald mellem de erhverv, der har overrisiko for førtidspension og tidlig efterløn. Som det fremgår af tabel 1, er der 12 erhverv, som findes på begge top 20-lister. Ansatte i rengøringsvirksomhed, på restauranter samt i bagerier, der har størst risiko for førtidspension, findes ligeledes i top 20 blandt de erhverv, der har størst risiko for efterløn. Mange af de erhverv, der har høj risiko for tidlig efterløn og førtidspensionering, er kendetegnet ved at have fysisk eller psykisk belastende arbejde. Det bidrager med stor sandsynlighed til den høje risiko for tidlig efterløn og førtidspensionering. Det skal understreges, at den enkeltes beslutning om at gå på efterløn afhænger af en række faktorer, herunder økonomi, familieforhold, seniorpolitikken på arbejdspladsen, den enkeltes helbredstilstand mv. Mange efterlønsmodtagere kommer fra nedslidningsbrancher Når man opdeler efterlønsmodtagerne efter forudgående brancher, viser det sig, at ud af de knap efterlønsmodtagere i 2009 kommer personer fra ansættelser i en af de 20 brancher med størst risiko for at gå på efterløn. Af de personer, der kommer fra de 20 brancher med størst risiko for at gå på efterløn, kommer fra brancher, der også har forholdsvis høj risiko for førtidspensionering (de 12 brancher der optræder på begge top 20-lister over højrisikobrancher). Det fremgår af tabel 2. Tabel 2. Efterlønsmodtagere i 2009 fordelt på forudgående branche Antal Tidligere ansættelse i en af de 20 brancher med størst risiko for overgang til tidlig efterløn Heraf brancher hvor de ansatte også har forholdsvis høj førtidspensionsrisiko (12 ud af de 20 brancher) Øvrige brancher (udover de 20 brancher med højest risiko for tidlig efterløn) Ingen brancheoplysning (langtidsledige, overgangsydelser mv.) I alt Anm: Branchen angiver den seneste brancheoplysning efterlønsmodtageren havde inden overgangen til efterløn. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Tabel 3 viser antallet af efterlønsmodtagere i 2009, der kommer fra de 20 specifikke brancher, hvor risikoen for, at de ansatte går tidligt på efterløn, er størst. 3

4 Tabel 3. Efterlønsmodtagere i 2009 fordelt på forudgående branche (højrisikobrancher) Rengøringsvirksomhed Institutioner for børn og unge Læder- og fodtøjsindustri 49 Bagerier 381 Institutioner for voksne Varehuse og stormagasiner 601 Supermarkeder og kolonialhandel Beklædningsindustri 233 Fremst. af husholdningsapparater 172 Specialforretninger med fødevarer 574 Fremst. af telemateriel 399 Post og tele Tankstationer 204 Restauranter Detailh. m. beklædning og fodtøj Glas- og keramisk industri 247 Renovation Slagterier Tobaksindustri 97 Gartnerier 344 Øvrige brancher Brancher i alt Anm: Branchen angiver den seneste brancheoplysning, som efterlønsmodtageren havde inden overgangen til efterløn. Hvis der ikke optræder en brancheoplysning (fra RAS) efter 55-årsalderen, indgår efterlønsmodtageren ikke i tabellen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Antal Mindst risiko for efterløn I den anden ende af skalaen viser det sig, at de personer, der arbejder i brancherne finansiel service, revision og bogføring, forskning og udvikling, udvinding af olie og naturgas, it-service, gasforsyning og endelig med rådgiv. ingeniører og arkitekter, er de erhverv, hvor der er den mindste risiko for både førtidspension og efterløn. Det fremgår af tabel 4. 4

5 Tabel 4. Erhverv med mindst risiko for førtidspension og efterløn Førtidspension i pct. Efterløn i pct. Revision og bogføring -59 Forsikring -47 Forskning og udvikling -60 Realkreditinstitutter -47 Gasforsyning -60 Gasforsyning -49 Engrosh. m. maskiner og udstyr -61 Finansiel service -50 Rådgiv. ingeniører og arkitekter -61 Revision og bogføring -50 Udvinding af olie og naturgas -61 Videregående udd.institutioner -51 Finansiel service -64 Forskning og udvikling -52 Pengeinstitutter -67 Udvinding af olie og naturgas -52 It-service -70 It-service -55 Advokatvirksomhed -72 Rådgiv. ingeniører og arkitekter -64 Anm: I beregningen af risikoen for førtidspension er der standardiseret for eventuelle erhvervsmæssige forskelle i aldersfordelingen. Danmarks Statistiks 111-erhvervsgruppering er benyttet. Førtidspensionister omfatter årige, mens efterlønnerne omfatter årige. Udtrækket er baseret på overgang til efterløn og førtidspension i perioden fra Branchen er bestemt ved den seneste branche tre år bagud i tid. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks IDA. 5

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Kun en femtedel af servicevirksomhederne 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere