Regler for ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Danmarks Nationalbank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Danmarks Nationalbank"

Transkript

1 Regler for ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Danmarks Nationalbank Disse regler omhandler pengeinstitutters ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Nationalbanken. Pengeinstitutterne og disses underleverandører udgør tilsammen operatørerne i markedet. Operatørerne skal følge disse regler, når der foretages transaktioner i kontantdepotet og med Nationalbanken. Udlevering af kontanter forudsætter dækning på det rekvirerende pengeinstituts foliokonto i Nationalbanken eller på pengeinstituttets konto i depotbanken. Reglerne og andre oplysninger om sedler og mønter findes på Nationalbankens hjemmeside. Operatørerne dækker selv omkostningerne ved at behandle og pakke sedler og mønt i henhold til disse regler. Sedler og mønt, som ikke er sorteret eller pakket på den anviste måde, kan ikke anvendes som indskud i kontantdepoterne. Nationalbankens DN-forespørgselsservice er tilgængelig for bogføring fra kl til kl på Nationalbankens ekspeditionsdage. Inden for dette tidsrum skal transaktioner aftales nærmere med Depotbanken. Kontantdepoternes kunder betaler et aftalt ekspeditionsgebyr. 1. SEDDELTRANSAKTIONER 1.1 Indlevering af sedler Indlevering af sedler medfører en kreditering af pengeinstituttets foliokonto i Nationalbanken eller af pengeinstituttets konto i depotbanken Sortering Indleverede sedler til kontantdepoterne eller Nationalbanken skal være ægte og sorteret efter denomination, kvalitet og seddelserie (1997 og 2009). Sedlerne sorteres som henholdsvis recirkulerbare (gode), ikke-recirkulerbare (kassable) og reject-sedler. Recirkulebare sedler er brugbare sedler, der er af en så god kvalitet, at de af kontantdepotet kan genudleveres til et pengeinstitut med henblik på udlevering til publikum.

2 2 Ikke-recirkulerbare sedler er sedler, der bør udgå af seddelomløbet som følge af slid, tilsmudsning, rifter, manglende hjørner og lign, jf. vejledningen om god sorteringsskik, der findes på Nationalbankens hjemmeside. Reject-sedler er sedler, der afvises ved kvalitetssortering på maskiner. Sorteringen kan foretages maskinelt eller manuelt Standardenheder Indlevering af sedler kan kun ske i følgende standardenheder: RECIRKULERBARE OG IKKE RECIRKULERBARE SEDLER Denomination Standard enhed stk. sedler Recirkulerbare (gode) sedler stk. eller 100 stk stk. eller 100 stk stk stk stk. Ikke-recirkulerbare (kassable) og reject sedler stk. eller 100 stk stk. eller 100 stk stk stk stk Emballering En pakke (500 stk.) eller et bundt (100 stk.) skal være pakket i plastpose og forseglet. Pakken/bundtet skal være forsynet med mærkeseddel, som skal indeholde følgende oplysninger: Beløb og seddelstørrelse, dato, navnet på den operatør, som har pakket pakken/bundtet, navnet på det pengeinstitut, som en eventuel difference skal afregnes overfor, jf. pkt. 4, og navnet på den ansvarlige medarbejder. Sedlerne i en enhed skal være holdt sammen med et gummibånd eller strap. Sedlerne skal bundtes sammen i en kvalitetssortering til en pæn enhed. Sedlerne kan placeres vilkårligt (fire-siders orientering). Ikke recirkulerbare sedler og reject-sedler kan tillige indleveres i papæsker ("pizzakasser") indeholdende 10 pakker af 500 stk. (eller 50 bundter af 100 stk. for så vidt angår 1000 kr. og 500 kr.). "Pizzakassen" skal forsegles i en plastpose med en mærkeseddel med de ovenfor anførte oplysninger.

3 3 Alle emballager indeholdende ikke-recirkulerbare sedler skal forsynes med et kryds eller mærkes "kassable". Alle emballager indeholdende reject-sedler skal forsynes med et "R" eller mærkes "Reject-sedler" Bilag Ved indlevering af sedler anvendes indbetalingsbilag Udlevering af sedler Udlevering af sedler medfører en debitering af pengeinstituttets foliokonto i Nationalbanken eller på pengeinstituttets konto i depotbanken Standardenheder Kontantdepoterne og Nationalbanken udleverer kun sedler pakket efter den under punkt anførte standard Bilag Ved udlevering anvendes formular Udlevering fra et kontantdepot Der kan kun rekvireres hele bundter/pakker, og pengeinstitutterne skal ac-ceptere sådanne enheder, indleveret af alle operatører i kontantdepotordnin-gen. 1.3 Ekspeditionsgebyr for seddeltransaktioner Depotbanken kan opkræve et ekspeditionsgebyr for hver ekspedition i kontantdepotet. Der gælder følgende ekspeditionsgebyrer: GRUNDGEBYR Kroner Grundgebyr pr. ekspedition Grundgebyr pr. udbetalingsekspedition... Kr. 250,- Grundgebyr pr. indbetalingsekspedition... Kr. 250,- Udover grundgebyret betales et omsætningsafhængigt ekspeditionsgebyr: OMSÆTNINGSAFHÆNGIGT EKSPEDITIONSGEBYR Standard enhed stk. sedler Gebyr ved ekspedition af sedler (køb/salg) Pr. påbegyndt 1 mio. ved udbetaling... Kr. 125,- Pr. påbegyndt 1 mio. ved indbetaling... Kr. 125,- Der skal samlet højst betales et gebyr på kr pr. transaktion.

4 4 2. MØNTTRANSAKTIONER 2.1 Ind- og udlevering - standardenheder Ind- og udlevering af recirkulerbare mønter til/fra kontantdepoterne kan kun ske i standardenheder og medfører postering på pengeinstituttets foliokonto i Nationalbanken eller på pengeinstituttets konto i depotbanken. 2.2 Emballering og standardstørrelse Mønter skal pakkes i ruller. Det skal fremgå, hvem der har pakket møntrullerne. Mønterne skal pakkes efter følgende standard: PAKKESTANDARD FOR MØNTER Denomination Stk. i rulle Ruller pr. pakke Værdi pr. pakke i kr. Antal pakker Værdi pr. palle i pr. palle kr. Vægt pr. palle i kg 20 kr kr kr kr kr øre Kun hele paller kan indleveres til kontantdepotet. Hver operatør vil af Nationalbanken få tildelt en farvekode til sine møntruller, således at det entydigt fremgår, hvem der har produceret den enkelte møntrulle. 2.3 Ekspeditionsgebyr og betaling for mønttransaktioner Depotbanken opkræver et ekspeditionsgebyr for hver udlevering af mønt fra kontantdepotet og betaler et beløb for hver indlevering af rullet mønt. Der gælder følgende satser for depotbankens gebyr og betaling: DEPOTBANKERNES GEBYR/BETALING FOR MØNT Gebyr pr. rulle ved udlevering, dog min 250,- kr... Kr. 0,80 Betaling pr. rulle ved indlevering... Kr. 0,55 Nationalbanken opkræver et gebyr ved udlevering af mønt til depotbankerne og betaler et beløb ved depotbankernes indlevering af rullet mønt. Der gælder følgende satser: NATIONALBANKENS GEBYR/BETALING FOR MØNT Gebyr pr. rulle ved udlevering... Kr. 0,60 Betaling pr. rulle ved indlevering... Kr. 0, Bilag ved ind- og udbetaling Ved transaktioner over foliokonti i Nationalbanken anvendes formular

5 5 3. MODTAGELSESKONTROL Operatørerne skal ved modtagelsen af sedler kontrollere, at forseglingen af emballagen er intakt. Er dette ikke tilfældet, skal forholdet tages op med depotbanken. Operatøren skal ved modtagelsen af mønt kontrollere, at antal møntruller stemmer med det bestilte. Er dette ikke tilfældet, skal forholdet tages op med depotbanken. 4. DIFFERENCEAFREGNING Når emballagen brydes, skal kontanterne straks eftertælles med henblik på konstatering af en evt. difference. Differencer afregnes direkte mellem den rekvirerende og den indleverende operatør. 5. SORTERINGSKVALITET Den rekvirerende operatør må rette eventuelle klager over sorteringskvalitet og lignende til den indleverende operatør. I tilfælde af almindelig utilfredshed med en operatørs sorteringsarbejde forelægges sagen for Nationalbanken. 6. BOGFØRING VED IND OG UDLEVERING AF KONTANTER TIL/FRA DEPOTET 6.1 Udlevering Udlevering af kontanter fra kontantdepotet må alene finde sted, når depotbanken forinden har sikret sig, at det rekvirerende pengeinstitut har overført et tilsvarende beløb til depotbanken. 6.2 Indlevering Når indlevering af kontanter til kontantdepotet har fundet sted, skal depotbanken hurtigst muligt og uden unødigt ophold overføre et tilsvarende beløb til det indleverende pengeinstitut. Dette skal ske enten via konti i depotbanken eller foliokonti i Danmarks Nationalbank. 7. RISIKOOVERGANG Ejerskifte og risikoovergang sker, når operatøren har kvitteret for modtagel-sen af kontanterne. Det påhviler operatøren selv at sørge for nødvendig forsikring. Transport- og forsikringsomkostninger er for egen regning. København, den 1. august 2012 Danmarks Nationalbank

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit, udstedes til privatpersoner

Læs mere