PwC s Regnskabskonference 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PwC s Regnskabskonference 2014"

Transkript

1 s Regnskabskonference 2014 Revision. Skat. Rådgivning.

2 Præsentation af Regnskabshåndbogen v/ Henrik Steffensen, partner, Side 2

3 s Regnskabshåndbog 2014 Alt samlet på ét sted Overblik Inspiration Viden Side 3

4 Alt samlet på ét sted Fokus på regnskab, selskabsskat, selskabsret og moms og afgifter. Et overskueligt og stærkt opslagsværk i alle danske virksomheder med fokus på praktisk anvendelighed. Opdateret med endnu flere eksempler, illustrationer og -fortolkninger. Opdateret med de nyeste regler inden for alle områder. Side 4

5 Alt samlet på ét sted Illustrationer og figurer Masser af illustrationer her er vist 10 %-grænsen i IAS 39 vedrørende konvertering af lån. Spændende figurer her illustreres et finansielt instrument. Side 5

6 Alt samlet på ét sted Beslutningstræ Et beslutningstræ ophør med indregning af et finansielt aktiv, fx i forbindelse med factoring. Side 6

7 Alt samlet på ét sted -fortolkninger -fortolkninger, hvor ÅRL er tavs. Side 7

8 Alt samlet på ét sted Særlig sektion i regnskabsdelen Særlig sektion i regnskabsdelen: Fortolkninger og løsninger Denne er blevet udbygget med endnu flere fortolkninger og løsninger. Side 8

9 Alt samlet på ét sted Særlig sektion om moms og afgifter Kapitlet moms og afgifter sætter fokus på en lang række regler, som i praksis kan være indtægtsskabende hvis man vel at mærke fokuserer på det! Side 9

10 Alt samlet på ét sted Tjeklister og modelregnskaber på internettet Alle modelregnskaber og tjeklister er samlet på Modelregnskaberne har henvisninger til de relevante bestemmelser. Find også tjeklister til: Sikring af, at intern viden ikke uberettiget videregives. Interne regler for handel med selskabets egne aktier. Selskabets forretningsorden. Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. Side 10

11 Alt samlet på ét sted Viden på din ipad Hent ipad-versioner af: Regnskabshåndbogen 2014 inkl. ekstra materiale i forhold til den trykte udgave Fondshåndbogen 2014 Bestyrelsesarbejdet 2014 Årsnyt 2013 netop udgivet Kan hentes via Brug også Inform på ipad en på Side 11

12 Nyt om skat v/ Karina Hejlesen Jensen, partner, v/ Jørgen Rønning Pedersen, partner, Side 12

13 Nyt om skat Vækstplanen Nedsættelse af selskabsskatteprocenten Udvidelse af skattekreditordningen 1 Digital indberetning og skattekonto Arbejdsudlejeskat Genindførelse af pristalsregulering Side 13

14 Vækstplanen Stærke virksomheder, flere jobs Vækstplan DK sikrer handling her og nu og lægger samtidig klare spor frem mod Regeringen s erhvervspanel vurderer effekten lav Planen indeholder bl.a.: Nedsættelse af selskabsskattesatsen. Forhøjelse af grænse for skattekredit for forsøgs- og forskningsudgifter. Genindførelse og udvidelse af boligjobordningen. Side 14

15 Vækstplanen Nedsættelse af selskabsskatteprocenten % ,5 % Fra 25 % i 2013 til 22 % i Tilsvarende nedsættelse af virksomhedsskattesatsen ,5 % Fra % Gælder ikke for aktiviteter i Nordsøen. Effekten af ændringen i skattesatsen skal efter IAS 12 indregnes i årsregnskabet. Ingen ændring af aktieindkomstskatten. Side 15

16 Vækstplanen Skat af løn og udbytte i dag sammenlignet med 2016 Udbytteskat 2013 Udbytteskat 2016 Selskabet Indkomst 100,0 100,0 Selskabsskat (25 % / 22 %) -25,0-22,0 Til rådighed for udbytte 75,0 78,0 Hovedaktionæren Aktieindkomst 75,0 78,0 Skat på aktieindkomst (42 % / 42 %) -31,5-32,8 Netto efter skat 43,5 45,2 Udbytteskat i alt ca. 56,5 54,8 Lønskat i alt ca. (Ved indkomst over topskattegrænsen inkl. AM-bidrag og kirkeskat) 56 % 56 % Side 16

17 Vækstplanen Selskabsskatteprocenten Optimeringsmuligheder Nedsættelse af skatteprocenten fradrag optimeres indtægt udskydes (hvis muligt). Ændring af værdiansættelse (fx IPO på varelagre). Økonomisk/teknisk ukurans (50 % år 1, 75 % år 2 og 100 % år 3). Ændring af princip for opgørelse af igangværende arbejder. Straksfradrag af bygninger (vedligeholdelse kontra forbedringer). Ubundne afskrivninger (driftsmidler, bygninger, immaterielle aktiver). Forudbetalte omkostninger. Side 17

18 Vækstplanen Udvidelse af skattekreditordningen Udbetaling af skatteværdi af underskud Med det formål at understøtte innovation er der indført en særlig Skattekreditordning. Værdi af underskud relateret til udgifter til forskning og udvikling kan udbetales i stedet for fremføres. Grænsen for udbetaling af skattekredit for underskud forhøjes fra 5 mio. kr. til 25 mio. kr. med virkning den 1. januar Max. udbetaling på 6,25 mio. kr. i 2014 (beregnes med 25 %). I 2015 og 2016 beregnes max. skattekredit med henholdsvis 23,5 % og 22 %. Side 18

19 Digital indberetning og skattekonto Udbytte Indberetning af udbytte skal fra den 1. juli 2013 ske digitalt via TastSelv Erhverv. Rådgiver kan få adgang til at foretage denne indberetning. Fra 1. januar 2014 udvides indberetningspligten Oplysning om, hvilken konto udbetalingen sker til. Begrundelse, hvis der udloddes uden indeholdelse af udbytteskat, eller der sker indeholdelse med lavere sats. Side 19

20 Digital indberetning og skattekonto Udbytte Indberetning af udbytte skal fra den 1. juli 2013 ske digitalt via TastSelv Erhverv. Rådgiver kan få adgang til at foretage denne indberetning. Fra 1. januar 2014 udvides indberetningspligten Oplysning om, hvilken konto udbetalingen sker til. Begrundelse, hvis der udloddes uden indeholdelse af udbytteskat, eller der sker indeholdelse med lavere sats. Side 20

21 Digital indberetning og skattekonto Selskabsselvangivelse Indberetning via TastSelv? For 2013 er det endnu ikke et krav blot en venlig opfordring. Blanketter kan derfor stadig anvendes for Selskabsselvangivelsen skal formentlig indgives digitalt for Side 21

22 Digital indberetning og skattekonto Renteudgifter Personers fradrag for renter kræver indberetning til SKAT. Virkning for indkomstår, der påbegyndes efter den 1. januar 2013 med angivelse af: Långivers CVR-/CPR-nr. og selve renteudgiften Hvis ikke kendskab til CVR-/CPR-nr. Navn Fødselsdato Adresse Frist = almindelig selvangivelsesfrist Visse renteudgifter er omfattet af den automatiske indberetning til SKAT fx renter til banker og realkreditinstitutter. Side 22

23 Digital indberetning og skattekonto Én skattekonto Pr. 1. august 2013 indførte SKAT nye regler for opgørelse af virksomheders løbende tilgodehavender eller gæld til skatte- og afgiftsmyndighederne. Giver et samlet overblik over virksomhedens løbende mellemværende med SKAT. Der tildeles én skattekonto pr. SE-nummer. Skattekontoen kan ses på virksomhedens TastSelv-adgang. Alle betalinger til og fra SKAT bliver registreret og afregnet via skattekontoen. Beløb, som virksomheden har til gode fra SKAT, fremgår også. Side 23

24 Digital indberetning og skattekonto Én skattekonto nye principper Betal tidligst 5 dage før betalingsfristen, ellers er der risiko for, at SKAT sender beløbet retur. Ny udligningsmetode i henhold til first-in-first-outprincippet. Det er ikke længere muligt at øremærke en betaling, da betalingen vil udligne den ældst stående saldo. Dag-til-dag-renter beregnes af hele den udestående saldo, hvor renten tilskrives skattekontoen hver måned. Det betyder i praksis, at der bliver beregnet renter af allerede tilskrevne renter og gebyrer. Side 24

25 Digital indberetning og skattekonto Én skattekonto nye principper Ny rykkerprocedure gør, at SKAT sender en rykker og et rykkergebyr, når virksomheden har et udestående på mere end kr. Overskrides 10- dagsfristen, sendes hele saldoen til inddrivelse. Selve indberetningerne skal ske som hidtil, og fristerne er heller ikke ændret. Vi anbefaler derfor, at virksomheden jævnligt foretager en afstemning af skattekontoen til bogføring. Side 25

26 Arbejdsudlejeskat Ny definition Arbejdsudleje foreligger, når personer af deres udenlandske arbejdsgiver bliver stillet til rådighed for at udføre arbejde i Danmark for en dansk virksomhed, når arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomhed. Konsekvenser Den danske virksomhed skal foretage månedlig indberetning og skattetræk (30 % arbejdsudlejeskat og 8 % AM-bidrag). Ca. 35 offentliggjorte afgørelser i 2013 vedrørende definitionen af integreret del af virksomheden. Side 26

27 Arbejdsudlejeskat Nu begynder praksis at vise sig Reglerne gælder for alle virksomheder. De offentliggjort afgørelser vedrører virksomheder med følgende aktiviteter: Rederivirksomhed IT-udvikling og service- /konsulentvirksomhed Distribution af tryksager Ingeniørvirksomhed og projektering Byggeri og håndværk Fremstillingsvirksomhed og industrivirksomheden Industriservice og montage Udlejning og salg af fast ejendom Underholdning og forlystelser Handel med juletræer og pyntegrønt Transportbranchen styresignal Side 27

28 Arbejdsudlejeskat Arbejdsudleje rutediagram Modtager virksomheden ydelser fra udlandet? Ja Er det alene varekøb? Nej Har leverandøren PE i Danmark? Nej Er ydelsen en integreret del af virksomheden? Ja Er opgaven permanent outsourcet? Nej Ja Ja Nej Ja Nej Der ser ikke ud til at være tale om arbejdsudlejebeskatning Ja Er aftalen en entrepriseaftale? Nej Der er grundlag for arbejdsudlejebeskatning Side 28

29 Arbejdsudlejeskat Hvad skal den danske virksomhed gøre? De mange afgørelser, der er truffet på meget kort tid, viser med al tydelighed, at der er stor usikkerhed om reglernes rækkevidde. De fleste afgørelser skyldes anmodninger om bindende svar, og det giver god mening, når det er den danske virksomheds ansvar at afklare, om der er tale om arbejdsudleje. Det gælder, uanset at skatten vedrører medarbejdere hos en udenlandsk underleverandør. Vi anbefaler, at alle kontrakter med udenlandske leverandører, samarbejdsparter eller datterselskaber bliver gennemgået i lyset af disse regler. Side 29

30 Genindførelse af pristalsregulering Aktieindkomst Aldersopsparing Beskæftigelsesfradrag Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige Ratepension mv Skatteloft 51,7 % 51,7 % Skat af positiv nettokapitalindkomst 43,5 % 42 % Topskattegrænse Store bagatelgrænse Lille bagatelgrænse ,100 Kørselsfradrag km 2,13 2,10 Skattefri kørselsgodtgørelse indtil km 3,82 3,73 Gaver Skattefri julegave fra arbejdsgiver Side 30

31 Nyt om moms og afgifter v/ Claus Bohn Jespersen, partner, v/ Sandra Erichsen, director, Side 31

32 Nyt om moms og afgifter Lovændringer Nyt fra EU Afhentningskøb Validering Ejendomsvurdering Afgifter Side 32

33 Lovændringer Fradragsretten for hotelydelser stiger til 75 % 1. januar 2014 Bemærk at kravet til at morgenmad skal angives separat gælder stadig. Nye afregningsfrister for moms den 1. januar 2014 skaber likviditet for nogle Ændring for små virksomheder med omsætning mellem 1-5 mio. kr. nu halvårsafregning. Ændring for mindre virksomheder med omsætning mellem mio. kr. nu kvartalsvis afregning. Side 33

34 Lovændringer Nye ændringer på vej Omvendt betalingspligt på elektronisk udstyr vedtaget december 2013 med ikrafttræden den 1. juli 2014 Indenlandsk salg af bærbare pc er, mobiltelefoner, tablets, spillekonsoller mv. skal ske uden moms, så modtager beregner momsen. Detailhandlen er friholdt. Bl.a. betydning ved indkøb af elektronisk udstyr og koncernintern viderefakturering. Teknisk håndtering på momsangivelsen Sælger angiver værdien af salget i rubrik C. Køber beregner og angiver salgsmoms og fratrækker denne under købsmoms. Side 34

35 Nyt fra EU 25 % eller 20 % moms? Ny EU-dom rokker ved dansk praksis Hidtidig dansk praksis Hvis leverancen anses for at være uden moms, og det efterfølgende viser sig, at leverancen er momspligtig: Den aftalte pris tillægges 25 % moms. Køber belastes af momsen, hvis sælger kan viderefakturere. Hvis ikke belastes sælger af momsen. EU-domstolen Momsen er indeholdt i den aftalte pris, dvs. momsen udgør 20 % af den aftalte pris. Betingelse: At sælger ikke har mulighed for at efterfakturere momsen til køber. Hvilke situationer bliver berørt? Parterne har set leverancen som momsfri, fx salg af fast ejendom. Efteropkrævning er ikke mulig, fordi køber er gået konkurs, ophørt med at drive virksomhed mv. : Handel med udlandet berøres ikke svigter betingelserne for salg til 0 % moms, udgør momsen fortsat 25 %. Side 35

36 Afhentningskøb Hvad er status? I foråret 2013 varslede SKAT skærpede krav til dokumentation for afhentningskøb. Efterfølgende blev ikrafttræden udskudt til den 1. november Nu har SKAT besluttet at afvente et påbegyndt arbejde i EU-regi med henblik på fælles EU-retningslinjer om dokumentation for EU-handel. Hvad anbefaler? anbefaler, at danske virksomheder gennemgår deres processer for dokumentation ved EU-handel og analyserer risici og mulige tiltag. Side 36

37 Afhentningskøb Hvad er status? I foråret 2013 varslede SKAT skærpede krav til dokumentation for afhentningskøb. Efterfølgende blev ikrafttræden udskudt til den 1. november Nu har SKAT besluttet at afvente et påbegyndt arbejde i EU-regi med henblik på fælles EU-retningslinjer om dokumentation for EU-handel. Hvad anbefaler? anbefaler, at danske virksomheder gennemgår deres processer for dokumentation ved EU-handel og analyserer risici og mulige tiltag. Side 37

38 Validering Validering af EU-momsnumre ved handel med udlandet SKAT stiller følgende krav At købers momsnummer er gyldigt. At navnet og adressen til momsnummeret matcher til køber (Bemærk: Problem med spanske og tyske kunder). At der føres et debitorkartotek med de udenlandske momsnumre (valideringsprocessen). Valideringen foretages på hjemmesiden VIES. Løbende validering eller mindst én gang i kvartalet (faste kunder). s nye værktøj kan verificere mange momsnumre på én gang. Side 38

39 s valideringsværktøj EU-momsnumre ved handel med udlandet Side 39

40 Ejendomsvurderinger Årsagen til massiv debat sidste år Rigsrevisionens rapport august 2013 Skatteministeriet har forvaltet området meget kritisabelt. Kritikken angår SKATs vurdering af grundværdierne: Kun 17 ud af 98 kommuner har korrekt inddeling i de såkaldte grundværdiområder. Vurderingerne bygger på upålidelige salgsoplysninger. Træfsikkerheden er derfor ikke god nok: Der er stor forskel mellem de faktiske salgspriser og vurderingerne. I 2011 var 3 ud af 4 vurderinger af parcelhuse ude af trit med handelspriserne. Side 40

41 Ejendomsvurderinger Begrænsede muligheder for at ændre tidligere vurderinger Klageadgangen er suspenderet indtil 2016 Ekspertudvalg skal komme med forslag til et nyt og mere træfsikkert vurderingssystem senest den 1. juni 2014, så det kan danne grundlag for nye vurderinger i 2015 (for erhvervsejendomme og ejerboliger). Vurderingerne i 2013 og 2014 vil svare til vurderingerne pr. 1. oktober 2011 (fratrukket 2,5 %) for ejerboliger, og til vurderingerne pr. 1. oktober 2012 (uændret) for erhvervsejendomme. Vurderingerne i kan først påklages i 2016, mens fejlagtige vurderinger foretaget før 2013 ikke kan påklages: Der er adgang til (ekstra)ordinær genoptagelse af vurderinger før 2013, hvis faktuelle fejl i grundlaget for SKATs vurderinger påvises. Frem til den 1. juli 2015 kan SKAT af egen drift ændre 2011-vurderingen (dog kun i form af nedsættelse). Side 41

42 Afgifter Vækstplan en 2013 Finanslovaftale 2014 (Lemper afgiftsbelastningen på elektricitet og brændsel) Vil motivere virksomheder særligt produktionsvirksomheder til at blive i Danmark og dermed bevare de danske arbejdspladser Finanslovsaftale 2014 fremrykker lempelse af afgiftsbelastningen på brændsler fra 2015 til 2014 Fra 1. januar 2014 kan virksomheder få godtgjort en større andel af energiafgiften på brændsler Elektricitet var i 2013 pålagt fem forskellige afgifter Fra 1. januar 2014 vil der kun være én elafgift på elfakturaen dog samme sats som nu s anbefaling Vores erfaring viser, at ca. 85 % af alle virksomheder som ikke anvender s regneark ikke får godtgjort afgift af elektricitet korrekt Side 42

43 Nyt om regnskab, corporate governance, selskabsret mv. v/ Henrik Steffensen, partner, Side 43

44 Nyt om regnskab, corporate governance og selskabsret mv. 1. Udvalgte fokuspunkter ved regnskabsaflæggelsen for 2013 mv. 2. Nye anbefalinger for god selskabsledelse, herunder det underrepræsenterede køn. 3. Nyt vedrørende selskabsret. Læs s Årsnyt 2013 Nye IFRS er for 2013 og 2014 IFRS er vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft og meget andet af betydning for regnskabsaflæggelsen for Side 44

45 Nyt om regnskab Udvalgte fokuspunkter ved regnskabsaflæggelsen 2013 mv. Udvalgte forhold af betydning for årsrapporten 2013 og fremefter: Aflæggelse af årsrapport og delårsrapporter på engelsk Nedsættelse af selskabsskatteprocenten effekt på udskudt skat Nye underskudsregler indregning af skatteaktiver Erhvervsstyrelsens julebrev XBRL kort status på digital indberetning IFRS Udvikling undervejs status på indtægtsindregning og leasing ESMA s prioriteringer for regnskabskontrollen 2013 IASB s disclosure initiative Side 45

46 Nyt om regnskab Aflæggelse af årsrapport og delårsrapporter på engelsk Nu muligt at aflægge årsrapporter udelukkende på engelsk. Gælder for årsrapporter for alle selskaber omfattet af årsregnskabsloven. Træder i kraft pr. 1. januar 2014 for regnskaber der aflægges efter dette tidspunkt. Betingelsen for at anvende muligheden er, at vedtægterne ændres. Kan vedtages som særskilt punkt på dagsordenen, inden årsrapporten godkendes på generalforsamlingen. Gælder også for delårsrapporter, hvis generalforsamlingen har vedtaget, at årsrapporten skal aflægges udelukkende på engelsk. Side 46

47 Nyt om regnskab Nedsættelse af selskabsskatteprocenten regnskab/assets/arsnyt regnskabsmassig-behandl.pdf. Effekt på udskudt skat Den gradvise nedsættelse af selskabsskatteprocenten er vedtaget. Nedsættelsen sker fra og med 2014 og er fuldt indfaset i Udskudt skat skal opgøres til de skatteprocenter, der vil være gældende i de år, hvor de midlertidige forskelle forventes afviklet: Dvs. en blandet skatteprocent afhængig af hvilket år de midlertidige forskelle pr. 31. december 2013 forventes afviklet. Det kan konkret overvejes, om brugen af en gennemsnitlig skatteprocent er tilstrækkeligt. Der henvises til nærmere beskrivelse af reglerne i vores artikel i s nyhedsbrev Dialog: Regnskabsmæssig behandling af gradvis nedsættelse af selskabsskatten Side 47

48 Nyt om regnskab Nedsættelse af selskabsskatteprocenten Effekt på udskudt skat praktisk eksempel Selskab A har den 31. december 2013 følgende midlertidige forskelle: Aktiv Anskaffelsespris Regnskabsmæssig værdi Skattemæssig værdi Regnskabsmæssig afskrivning Skattemæssig afskrivning Aktiv % lineært 10 % lineært Aktiv % lineært 5 % lineært I alt Udskudt skat = 25 % * 800 = 200 Effekten er følgende: Forskel mellem regnskabs- og skattemæssige afskrivninger og senere I alt Regnskabsmæssige afskrivninger = = = Skattemæssige afskrivninger = = = Midlertidig forskel Skatteprocent 24,5 23, /800 = 22.5 % Udskudt skat 24,5 23, Effekt af ændring = = En skatteindtægt på 20. (Hvis blot beregningen er baseret på 22 % af midlertidige forskelle = 22 % * 800 = 176 En skatteindtægt på 24.) Side 48

49 Nyt om regnskab Nye underskudsregler Indregning af skatteaktiver Tidligere kunne skattemæssige underskud bruges ubegrænset hvert år. Nye underskudsregler fra og med indkomstår påbegyndende den 1. juli 2012 medfører, at fremførbare underskud max. kan nedbringe indkomst med 60 % (dog bundgrænse). Nye regler skal altid overvejes ved vurdering af udskudte skatteaktiver. IAS 12 udfylder årsregnskabslovens bestemmelser: - Der skal foreligge overbevisende dokumentation for, at der vil blive skabt skattepligtig indkomst i fremtiden, hvis selskabet i de senere år har haft underskud i praksis ofte ikke aktivering. - Ingen eksplicitte begrænsninger for, hvor mange år der kan regnes med ud i fremtiden i sagens natur er det dog sværere at bevise, jo længere tidshorisonten er. Forhold, som indgår i konkret vurdering: - Stabil indtjening - Konjunkturer - Ledelsesgodkendte budgetter og kvaliteten i budgetterne. Igangværende drøftelser i IFRIC får næppe betydning. Det afgørende er selskabets grundlæggende indtjeningsstruktur Side 49

50 Nyt om regnskab Erhvervsstyrelsens julebrev Formålet med brevet Sikre at virksomhederne og deres rådgivere gøres opmærksomme på ændringer i dansk lovgivning og dansk praksis. Julebrevet orienterer om: - Nye regler i årsregnskabsloven af relevans for regnskabsaflæggelse 2013 og fremefter. - Fejl og mangler, der er observeret i forbindelse med styrelsens regnskabskontrol. - ESMA s fokusområder. - Resuméer af ikke-offentliggjorte afgørelser. Julebrevet findes på erhvervsstyrelsens hjemmeside. Side 50

51 Nyt om regnskab Erhvervsstyrelsens julebrev Fokusområder og væsentligste budskaber Korrekt implementering af den nye IFRS der er trådt i kraft for regnskabsåret 2013, herunder IFRS 13 om måling af dagsværdi, konsolideringspakken IFRS 10, 11 og 12 samt IAS 19 om pensionsydelser. Bedre årsrapporter skabes ved at undgå gentagelser og generisk information, undlade uvæsentlig information samt begrænse reklame. ESMA s fokusområder, herunder fokus på kvaliteten af de anvendte forudsætninger i nedskrivningstest af ikke-finansielle aktiver samt oplysninger herom. Mulighed for at aflægge årsrapport på engelsk for regnskabsåret 2013, hvis generalforsamlingen godkender dette. Krav om rapportering af måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Nettoomsætning skal opdeles i salg af varer, tjenesteydelser mv. i henhold til IAS 18. Oplysninger om ledelsens resultatforventninger for det kommende år skal som minimum angives i et interval. Det er ikke nok at anføre: Der forventes et positivt resultat for det kommende år. Side 51

52 Nyt om regnskab Erhvervsstyrelsens julebrev Fokusområder og væsentligste budskaber Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, herunder: - Korrekte links til hjemmesiden, statisk og samlet redegørelse, tilgængelig på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten og korrekt benævnelse, Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Redegørelse for samfundsansvar, herunder: - Tilgængelig på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten og indeholder politikker, handlinger og resultater. Formelle krav til årsrapportens forside, herunder benævnelse, virksomhedens fulde navn, regnskabsperiode, CVR-nr. mv., jf. kravene i indsendelsesbekendtgørelsen. Delårsrapporter formelle krav til indhold, herunder oplysninger vedrørende: - Ikke-foretaget revision eller review. - Relevante nye IFRS og IFRIC. - Delårsrapporten er aflagt på det rette grundlag (IAS 34 eller undtagelsesvis fuld IFRS). Side 52

53 Nyt om regnskab XBRL Kort status på digital indberetning Digital indberetning af 2013-årsrapporten er obligatorisk for alle virksomheder, bortset fra virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, og virksomheder som aflægger årsrapport efter IFRS. Disse virksomheder skal således indsende årsrapporten for 2013 på papir. Virksomheder, som aflægger årsregnskab efter IFRS og øvrige virksomheder i regnskabsklasse D, er først omfattet af reglerne om indberetning af digital årsrapport fra regnskabsår, der slutter efter den 31. december Erhvervsstyrelsen arbejder på en opdatering af den danske IFRS-taksonomi, som forventes klar inden for kort tid. Den nye taksonomi vil muliggøre, at den enkelte virksomhed selv vil kunne foretage tilføjelser til taksonomien. Der gælder en række yderligere undtagelser for digital indberetning, jf. næste slide. Side 53

54 Nyt om regnskab XBRL Kort status på digital indberetning Undtagelser vedrørende digital indberetning: Koncernregnskab udarbejdes efter IFRS og årsregnskab for modervirksomheden efter årsregnskabsloven (eller IFRS) Papirversion. Et erstatningskoncernregnskab, der kan indsendes efter årsregnskabslovens 112, kan fortsat ikke indberettes digitalt Papirversion af koncernregnskabet efter 112 og af selskabets årsregnskab. Gælder også selvom overliggende koncernregnskab er indberettet som XBRL (DK Group 0) så skal DK Group 1 stadig indberette det hele på papir, hvis de benytter undtagelsen i 112 om at indsende det højereliggende koncernregnskab. DD1 DK Group 1 DD2 DK Group 0 DD3 DK Group 2 DD4 DK Group 0 aflægger koncernregnskab i henhold til IFRS og moderselskabsregnskab efter ÅRL. DK Group 1 udarbejder ikke koncernregnskab i henhold til ÅRL 112. DK Group 2 udarbejder frivilligt koncernregnskab i henhold til ÅRL Datterselskaber udarbejder årsregnskaber i henhold til ÅRL regnskabsklasse B eller C. XBRL-indsendelse Ikke XBRL - papir Side 54

55 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Indtægter En ny standard forventes i Q helt omskrevet i forhold til i dag. Nyt 5-trins approach, som er betydeligt mere systematisk end nuværende regler I langt de fleste selskaber er der ikke forventninger om væsentlige ændringer skal dog afgøres, når den endelige standard kommer. Når den endelige standard kommer, bør denne indflydelse vurderes på kontraktformuleringer, lånecovenants, bonusprogrammer, earn-outs, budgettering, processer og interne kontroller, IT-systemer. Q Endelig standard 2017 Standarden træder i kraft Side 55

56 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Indtægter Hvor forventes de væsentligste ændringer? Ny linje i resultatopgørelsen med tab på debitorer udenfor bruttofortjenesten. Fordeling af samlet vederlag mellem aftalens enkelte leveringsforpligtelser SKAL ske ud fra relative dagsværdier risiko for tab på enkeltydelser. Entreprisekontrakter og serviceydelser ny guidance på, hvornår kontrol overgår - i mange tilfælde ingen betydning, men endelig guidance vil blive nærlæst. Hvis forudbetaling/efterbetaling inden/efter et år, så sker der en udskillelse af finansieringselement. En etårsgrænse er ret liberal. Returret den del, der forventes returneret, forbliver på et fiktivt varelager, og den tilhørende indtægt udskydes. Licensindtægter skillelinje mellem statiske rettigheder (indtægt nu) og dynamiske rettigheder (indtægt over licensperioden). Side 56

57 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Leasing Høringsfrist vedrørende nyt udkast til standard er ovre. Det er s forventning, at ikrafttrædelsestidspunktet for den nye standard næppe vil være før den nye standard om indtægter træder i kraft (regnskabsår der påbegynder den 1. januar 2017 eller senere). Alle leasingaktiver og tilhørende leasingforpligtelser skal som udgangspunkt indregnes i balancen. Leasingaftaler med en maksimal løbetid på 12 måneder er dog undtaget. Det nye udkast vil medføre, at balancesummen hos leasingtager vil blive forøget som følge af, at operationelle leasingaftaler nu skal indregnes i balancen. Resultatopgørelsen vil også blive påvirket af det nye udkast. Q Redeliberations Endelig standard? 2017 Standarden træder i kraft Side 57

58 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Leasing Der sondres i det nye udkast mellem to typer af leasingaftaler : Type A-aftaler Er som udgangspunkt andre aktiver end leasing af fast ejendom. Er leasing af aktiver, hvor leasingtager forbruger en (væsentlig) del af aktivet henover leasingperioden A = almindelige aktiver. Type B-aftaler Er som udgangspunkt leasing af fast ejendom. Er leasing af aktiver, hvor leasingtager ikke forbruger en (væsentlig) del af aktivet B = bygninger. Indregning af Type A- og Type B- aftaler Begge typer indregnes i balancen med et anlægsaktiv og leasinggæld: Side 58

59 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Leasing Amortisering af leasingaktiv Leasinggæld Præsentation resultatopgørelse Præsentation pengestrømsopgørelse Type A almindelige aktiver Som øvrige materielle anlægsaktiver dvs. oftest lineært Amortiseret kostpris faldende rente over løbetiden Som afskrivning/amortisering hhv. renteomkostning Afdragselement: Finansieringsaktivitet Renteelement: Som øvrige rentebetalinger Type B bygninger Residual samlet leasingomkostning skal være den samme over leasingkontraktens løbetid stigende afskrivninger over løbetiden Amortiseret kostpris faldende rente over løbetiden I én linje under driftsomkostninger Driftsaktivitet Side 59

60 Nyt om regnskab De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen 2013 Læs mere herom i Straight Away nr Sammenslutningen af europæiske fondsbørstilsyn (ESMA) har offentliggjort prioriteringer for regnskabskontrollen af 2013-regnskaberne. Der er ikke nødvendigvis en 1:1-sammenhæng mellem ESMA s oplistning og de områder, som den danske regnskabskontrol vil fokusere på, men de danske myndigheder lader sig inspirere. De identificerede områder udgør følgende: 1. Nedskrivning af ikke-finansielle aktiver. 2. Måling af og oplysninger om ydelsesbaserede pensionsforpligtelser. 3. Måling af dagsværdi og oplysningskrav herom. 4. Oplysninger vedrørende væsentlig anvendt regnskabspraksis, skøn og vurderinger. 5. Finansielle instrumenter. Side 60

61 Nyt om regnskab IASB Disclosure Initiative IASB ønsker at fremme relevansen af oplysninger og reducere byrden for regnskabsaflæggere ved at: 1. Udvide vejledning i anvendelse af væsentlighedsbegrebet. Kun væsentlige oplysninger skal medtages. Uvæsentlige oplysninger kan forringe relevansen af oplysninger. IASB Projekt Samle oplysningskravene i IAS 1, 7 og 8 i en ny standard til et Framework for oplysninger og præsentation) 2. Tydeliggøre at selvom det er relevant at beskrive en regnskabspost, gælder det ikke nødvendigvis samtlige oplysningskrav i standarden. Det betyder, at der i højere grad kan foretages en individuel vurdering af oplysningskravenes relevans. 3. Skabe fleksibilitet i relation til placering af anvendt regnskabspraksis og rækkefølgen af noterne. 4. Stille krav om at vise en afstemning af net debt for at tydeliggøre, hvad der medtages i dette nøgletal, og hvor oplysningerne kan findes i regnskabet. IASB forventer at udsende forslag til justering af nr. 1-3 ovenfor i 1. kvartal Side 61

62 Nyt om corporate govenance Nye corporate governance anbefalinger af 6. maj 2013 Væsentligste præciseringer # Anbefalinger Før: 79 Nu: 47 Offentliggørelse af redegørelsen for god selskabsledelse på selskabets hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen skaber størst transparens. Komitéen har ved revisionen af anbefalingerne lagt særlig vægt på det aktive ejerskab og en konstruktiv dialog med kapitalejerne. NASDAQ OMX København har implementeret de nye anbefalinger med effekt for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. har udarbejdet en sammenstilling af de nye og gamle anbefalinger. Side 62

63 Nyt om corporate govenance Det underrepræsenterede køn Regnskabsklasse D og store C, finansielle virksomheder, erhvervsdrivende fonde mv. og statslige aktieselskaber Mange virksomheder skal nu rapportere om: Måltal for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse. Politikker, indsatser og resultater om øgning af det underrepræsenterede køn i de øvrige generelle ledelsesniveauer. Grænsen for underrepræsentation er 40 %. Ledelsesberetningen skal indeholde en redegørelse for: Andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og status for opfyldelsen af de opstillede måltal. Politikken for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i selskabets øvrige ledelsesorganer. Hvis der ikke foreligger underrepræsentation, er det tiltrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. Side 63

64 Nyt om corporate govenance Det underrepræsenterede køn Praktiske udfordringer Er der undtagelser for mindre virksomheder? Hvis der er tale om et lille moderselskab for en stor koncern hvad gælder så? Svar Virksomheder, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer. Moderselskabet er ikke forpligtet til selv at opstille måltal og politikker. Hvis alle selskaberne i koncernen enkeltvis er små, gælder der ingen forpligtelse overhovedet. Er blot ét af selskaberne et stort selskab, skal der udarbejdes måltal og politikker for dette selskab. Alternativt kan der opstilles koncernmåltal og koncernpolitikker, hvortil det store selskab kan henvise i sin årsrapport. Side 64

65 Nyt om selskabsret Nye regler i selskabsloven Udvalgte nye regler vedtaget i maj 2013 Ny selskabsform Iværksætterselskaber (IVS) (1. januar 2014). Nedsættelse af kapitalkravet i ApS er til kr., som også påvirker kapitaltabsreglerne (1. januar 2014). Bedre brug af reglerne om udskudt indbetaling af selskabskapital i ApS er. Ikke længere krav om åbnings-/overtagelsesbalance ved indskud af bestemmende kapitalpost. Køb af egne kapitalandele kan ikke længere ske ved brug af årets optjente overskud (1. januar 2014). https://www.pwc.dk/da_dk/dk/nyt/finance /regnskab/assets/nye-regler-selskabslovenvers2-maj-2013.pdf Side 65

66 Tak for i dag På gensyn til IFRS og moms e-learning 's Academy on Demand C20 Regnskabsprisen 2014 Den 27. maj Kontakt s eksperter Karina Hejlesen Jensen Skat T: M: E: Jørgen Rønning Pedersen Skat T: M: E: Claus Bohn Jespersen Moms og afgifter T: M: E: Sandra Erichsen Moms og afgifter T: M: E: Henrik Steffensen Regnskab og selskabsret T: M: E: Side 66

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Fonde i Danmark har erhvervsdrivende fonde på agendaen fordi: Erhvervsdrivende fonde har stor betydning for det danske erhvervsmiljø.

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Duchproduction ApS. Årsrapport 2012

Duchproduction ApS. Årsrapport 2012 Duchproduction ApS CVR-nr. 21 22 40 06 Årsrapport 2012 (15. regnskabsår) Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/5 2013 Dirigent Kalvebod

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

RAVN BANE ApS. Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt. Årsrapport 12. juli juni 2013

RAVN BANE ApS. Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt. Årsrapport 12. juli juni 2013 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt RAVN BANE ApS Årsrapport 12. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 Dirigent: Poul Jensen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hyldgaard Løkken ApS CVR-nr

Hyldgaard Løkken ApS CVR-nr CVR-nr. 31 60 25 99 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.15 Preben Hyldgaard Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 5. december 2013 /MiaSim /FleNie /StiWin Sag 2013-0035499 Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen forestår regnskabskontrollen

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS Højdevej 59-61 2300 København S CVR-nr.: 33 59 27 01 Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013-31. december 2013 3. regnskabsår Optillet uden revision eller review

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Udskudt skat. (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Nøgleordene for beregning af udskudt skat er:

Udskudt skat. (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Nøgleordene for beregning af udskudt skat er: Udskudt skat (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Udskudt skat hvad er det? Nøgleordene for beregning af udskudt skat er: Skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Slagelse Køler og Bremse Service ApS Nykøbing Landevej 29, 4200 Slagelse CVR-nr

Slagelse Køler og Bremse Service ApS Nykøbing Landevej 29, 4200 Slagelse CVR-nr Nykøbing Landevej 29, 4200 Slagelse CVR-nr. 28 10 28 28 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.05.16 Henrik Kofoed Grønbech Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere