PwC s Regnskabskonference 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PwC s Regnskabskonference 2014"

Transkript

1 s Regnskabskonference 2014 Revision. Skat. Rådgivning.

2 Præsentation af Regnskabshåndbogen v/ Henrik Steffensen, partner, Side 2

3 s Regnskabshåndbog 2014 Alt samlet på ét sted Overblik Inspiration Viden Side 3

4 Alt samlet på ét sted Fokus på regnskab, selskabsskat, selskabsret og moms og afgifter. Et overskueligt og stærkt opslagsværk i alle danske virksomheder med fokus på praktisk anvendelighed. Opdateret med endnu flere eksempler, illustrationer og -fortolkninger. Opdateret med de nyeste regler inden for alle områder. Side 4

5 Alt samlet på ét sted Illustrationer og figurer Masser af illustrationer her er vist 10 %-grænsen i IAS 39 vedrørende konvertering af lån. Spændende figurer her illustreres et finansielt instrument. Side 5

6 Alt samlet på ét sted Beslutningstræ Et beslutningstræ ophør med indregning af et finansielt aktiv, fx i forbindelse med factoring. Side 6

7 Alt samlet på ét sted -fortolkninger -fortolkninger, hvor ÅRL er tavs. Side 7

8 Alt samlet på ét sted Særlig sektion i regnskabsdelen Særlig sektion i regnskabsdelen: Fortolkninger og løsninger Denne er blevet udbygget med endnu flere fortolkninger og løsninger. Side 8

9 Alt samlet på ét sted Særlig sektion om moms og afgifter Kapitlet moms og afgifter sætter fokus på en lang række regler, som i praksis kan være indtægtsskabende hvis man vel at mærke fokuserer på det! Side 9

10 Alt samlet på ét sted Tjeklister og modelregnskaber på internettet Alle modelregnskaber og tjeklister er samlet på Modelregnskaberne har henvisninger til de relevante bestemmelser. Find også tjeklister til: Sikring af, at intern viden ikke uberettiget videregives. Interne regler for handel med selskabets egne aktier. Selskabets forretningsorden. Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. Side 10

11 Alt samlet på ét sted Viden på din ipad Hent ipad-versioner af: Regnskabshåndbogen 2014 inkl. ekstra materiale i forhold til den trykte udgave Fondshåndbogen 2014 Bestyrelsesarbejdet 2014 Årsnyt 2013 netop udgivet Kan hentes via Brug også Inform på ipad en på Side 11

12 Nyt om skat v/ Karina Hejlesen Jensen, partner, v/ Jørgen Rønning Pedersen, partner, Side 12

13 Nyt om skat Vækstplanen Nedsættelse af selskabsskatteprocenten Udvidelse af skattekreditordningen 1 Digital indberetning og skattekonto Arbejdsudlejeskat Genindførelse af pristalsregulering Side 13

14 Vækstplanen Stærke virksomheder, flere jobs Vækstplan DK sikrer handling her og nu og lægger samtidig klare spor frem mod Regeringen s erhvervspanel vurderer effekten lav Planen indeholder bl.a.: Nedsættelse af selskabsskattesatsen. Forhøjelse af grænse for skattekredit for forsøgs- og forskningsudgifter. Genindførelse og udvidelse af boligjobordningen. Side 14

15 Vækstplanen Nedsættelse af selskabsskatteprocenten % ,5 % Fra 25 % i 2013 til 22 % i Tilsvarende nedsættelse af virksomhedsskattesatsen ,5 % Fra % Gælder ikke for aktiviteter i Nordsøen. Effekten af ændringen i skattesatsen skal efter IAS 12 indregnes i årsregnskabet. Ingen ændring af aktieindkomstskatten. Side 15

16 Vækstplanen Skat af løn og udbytte i dag sammenlignet med 2016 Udbytteskat 2013 Udbytteskat 2016 Selskabet Indkomst 100,0 100,0 Selskabsskat (25 % / 22 %) -25,0-22,0 Til rådighed for udbytte 75,0 78,0 Hovedaktionæren Aktieindkomst 75,0 78,0 Skat på aktieindkomst (42 % / 42 %) -31,5-32,8 Netto efter skat 43,5 45,2 Udbytteskat i alt ca. 56,5 54,8 Lønskat i alt ca. (Ved indkomst over topskattegrænsen inkl. AM-bidrag og kirkeskat) 56 % 56 % Side 16

17 Vækstplanen Selskabsskatteprocenten Optimeringsmuligheder Nedsættelse af skatteprocenten fradrag optimeres indtægt udskydes (hvis muligt). Ændring af værdiansættelse (fx IPO på varelagre). Økonomisk/teknisk ukurans (50 % år 1, 75 % år 2 og 100 % år 3). Ændring af princip for opgørelse af igangværende arbejder. Straksfradrag af bygninger (vedligeholdelse kontra forbedringer). Ubundne afskrivninger (driftsmidler, bygninger, immaterielle aktiver). Forudbetalte omkostninger. Side 17

18 Vækstplanen Udvidelse af skattekreditordningen Udbetaling af skatteværdi af underskud Med det formål at understøtte innovation er der indført en særlig Skattekreditordning. Værdi af underskud relateret til udgifter til forskning og udvikling kan udbetales i stedet for fremføres. Grænsen for udbetaling af skattekredit for underskud forhøjes fra 5 mio. kr. til 25 mio. kr. med virkning den 1. januar Max. udbetaling på 6,25 mio. kr. i 2014 (beregnes med 25 %). I 2015 og 2016 beregnes max. skattekredit med henholdsvis 23,5 % og 22 %. Side 18

19 Digital indberetning og skattekonto Udbytte Indberetning af udbytte skal fra den 1. juli 2013 ske digitalt via TastSelv Erhverv. Rådgiver kan få adgang til at foretage denne indberetning. Fra 1. januar 2014 udvides indberetningspligten Oplysning om, hvilken konto udbetalingen sker til. Begrundelse, hvis der udloddes uden indeholdelse af udbytteskat, eller der sker indeholdelse med lavere sats. Side 19

20 Digital indberetning og skattekonto Udbytte Indberetning af udbytte skal fra den 1. juli 2013 ske digitalt via TastSelv Erhverv. Rådgiver kan få adgang til at foretage denne indberetning. Fra 1. januar 2014 udvides indberetningspligten Oplysning om, hvilken konto udbetalingen sker til. Begrundelse, hvis der udloddes uden indeholdelse af udbytteskat, eller der sker indeholdelse med lavere sats. Side 20

21 Digital indberetning og skattekonto Selskabsselvangivelse Indberetning via TastSelv? For 2013 er det endnu ikke et krav blot en venlig opfordring. Blanketter kan derfor stadig anvendes for Selskabsselvangivelsen skal formentlig indgives digitalt for Side 21

22 Digital indberetning og skattekonto Renteudgifter Personers fradrag for renter kræver indberetning til SKAT. Virkning for indkomstår, der påbegyndes efter den 1. januar 2013 med angivelse af: Långivers CVR-/CPR-nr. og selve renteudgiften Hvis ikke kendskab til CVR-/CPR-nr. Navn Fødselsdato Adresse Frist = almindelig selvangivelsesfrist Visse renteudgifter er omfattet af den automatiske indberetning til SKAT fx renter til banker og realkreditinstitutter. Side 22

23 Digital indberetning og skattekonto Én skattekonto Pr. 1. august 2013 indførte SKAT nye regler for opgørelse af virksomheders løbende tilgodehavender eller gæld til skatte- og afgiftsmyndighederne. Giver et samlet overblik over virksomhedens løbende mellemværende med SKAT. Der tildeles én skattekonto pr. SE-nummer. Skattekontoen kan ses på virksomhedens TastSelv-adgang. Alle betalinger til og fra SKAT bliver registreret og afregnet via skattekontoen. Beløb, som virksomheden har til gode fra SKAT, fremgår også. Side 23

24 Digital indberetning og skattekonto Én skattekonto nye principper Betal tidligst 5 dage før betalingsfristen, ellers er der risiko for, at SKAT sender beløbet retur. Ny udligningsmetode i henhold til first-in-first-outprincippet. Det er ikke længere muligt at øremærke en betaling, da betalingen vil udligne den ældst stående saldo. Dag-til-dag-renter beregnes af hele den udestående saldo, hvor renten tilskrives skattekontoen hver måned. Det betyder i praksis, at der bliver beregnet renter af allerede tilskrevne renter og gebyrer. Side 24

25 Digital indberetning og skattekonto Én skattekonto nye principper Ny rykkerprocedure gør, at SKAT sender en rykker og et rykkergebyr, når virksomheden har et udestående på mere end kr. Overskrides 10- dagsfristen, sendes hele saldoen til inddrivelse. Selve indberetningerne skal ske som hidtil, og fristerne er heller ikke ændret. Vi anbefaler derfor, at virksomheden jævnligt foretager en afstemning af skattekontoen til bogføring. Side 25

26 Arbejdsudlejeskat Ny definition Arbejdsudleje foreligger, når personer af deres udenlandske arbejdsgiver bliver stillet til rådighed for at udføre arbejde i Danmark for en dansk virksomhed, når arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomhed. Konsekvenser Den danske virksomhed skal foretage månedlig indberetning og skattetræk (30 % arbejdsudlejeskat og 8 % AM-bidrag). Ca. 35 offentliggjorte afgørelser i 2013 vedrørende definitionen af integreret del af virksomheden. Side 26

27 Arbejdsudlejeskat Nu begynder praksis at vise sig Reglerne gælder for alle virksomheder. De offentliggjort afgørelser vedrører virksomheder med følgende aktiviteter: Rederivirksomhed IT-udvikling og service- /konsulentvirksomhed Distribution af tryksager Ingeniørvirksomhed og projektering Byggeri og håndværk Fremstillingsvirksomhed og industrivirksomheden Industriservice og montage Udlejning og salg af fast ejendom Underholdning og forlystelser Handel med juletræer og pyntegrønt Transportbranchen styresignal Side 27

28 Arbejdsudlejeskat Arbejdsudleje rutediagram Modtager virksomheden ydelser fra udlandet? Ja Er det alene varekøb? Nej Har leverandøren PE i Danmark? Nej Er ydelsen en integreret del af virksomheden? Ja Er opgaven permanent outsourcet? Nej Ja Ja Nej Ja Nej Der ser ikke ud til at være tale om arbejdsudlejebeskatning Ja Er aftalen en entrepriseaftale? Nej Der er grundlag for arbejdsudlejebeskatning Side 28

29 Arbejdsudlejeskat Hvad skal den danske virksomhed gøre? De mange afgørelser, der er truffet på meget kort tid, viser med al tydelighed, at der er stor usikkerhed om reglernes rækkevidde. De fleste afgørelser skyldes anmodninger om bindende svar, og det giver god mening, når det er den danske virksomheds ansvar at afklare, om der er tale om arbejdsudleje. Det gælder, uanset at skatten vedrører medarbejdere hos en udenlandsk underleverandør. Vi anbefaler, at alle kontrakter med udenlandske leverandører, samarbejdsparter eller datterselskaber bliver gennemgået i lyset af disse regler. Side 29

30 Genindførelse af pristalsregulering Aktieindkomst Aldersopsparing Beskæftigelsesfradrag Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige Ratepension mv Skatteloft 51,7 % 51,7 % Skat af positiv nettokapitalindkomst 43,5 % 42 % Topskattegrænse Store bagatelgrænse Lille bagatelgrænse ,100 Kørselsfradrag km 2,13 2,10 Skattefri kørselsgodtgørelse indtil km 3,82 3,73 Gaver Skattefri julegave fra arbejdsgiver Side 30

31 Nyt om moms og afgifter v/ Claus Bohn Jespersen, partner, v/ Sandra Erichsen, director, Side 31

32 Nyt om moms og afgifter Lovændringer Nyt fra EU Afhentningskøb Validering Ejendomsvurdering Afgifter Side 32

33 Lovændringer Fradragsretten for hotelydelser stiger til 75 % 1. januar 2014 Bemærk at kravet til at morgenmad skal angives separat gælder stadig. Nye afregningsfrister for moms den 1. januar 2014 skaber likviditet for nogle Ændring for små virksomheder med omsætning mellem 1-5 mio. kr. nu halvårsafregning. Ændring for mindre virksomheder med omsætning mellem mio. kr. nu kvartalsvis afregning. Side 33

34 Lovændringer Nye ændringer på vej Omvendt betalingspligt på elektronisk udstyr vedtaget december 2013 med ikrafttræden den 1. juli 2014 Indenlandsk salg af bærbare pc er, mobiltelefoner, tablets, spillekonsoller mv. skal ske uden moms, så modtager beregner momsen. Detailhandlen er friholdt. Bl.a. betydning ved indkøb af elektronisk udstyr og koncernintern viderefakturering. Teknisk håndtering på momsangivelsen Sælger angiver værdien af salget i rubrik C. Køber beregner og angiver salgsmoms og fratrækker denne under købsmoms. Side 34

35 Nyt fra EU 25 % eller 20 % moms? Ny EU-dom rokker ved dansk praksis Hidtidig dansk praksis Hvis leverancen anses for at være uden moms, og det efterfølgende viser sig, at leverancen er momspligtig: Den aftalte pris tillægges 25 % moms. Køber belastes af momsen, hvis sælger kan viderefakturere. Hvis ikke belastes sælger af momsen. EU-domstolen Momsen er indeholdt i den aftalte pris, dvs. momsen udgør 20 % af den aftalte pris. Betingelse: At sælger ikke har mulighed for at efterfakturere momsen til køber. Hvilke situationer bliver berørt? Parterne har set leverancen som momsfri, fx salg af fast ejendom. Efteropkrævning er ikke mulig, fordi køber er gået konkurs, ophørt med at drive virksomhed mv. : Handel med udlandet berøres ikke svigter betingelserne for salg til 0 % moms, udgør momsen fortsat 25 %. Side 35

36 Afhentningskøb Hvad er status? I foråret 2013 varslede SKAT skærpede krav til dokumentation for afhentningskøb. Efterfølgende blev ikrafttræden udskudt til den 1. november Nu har SKAT besluttet at afvente et påbegyndt arbejde i EU-regi med henblik på fælles EU-retningslinjer om dokumentation for EU-handel. Hvad anbefaler? anbefaler, at danske virksomheder gennemgår deres processer for dokumentation ved EU-handel og analyserer risici og mulige tiltag. Side 36

37 Afhentningskøb Hvad er status? I foråret 2013 varslede SKAT skærpede krav til dokumentation for afhentningskøb. Efterfølgende blev ikrafttræden udskudt til den 1. november Nu har SKAT besluttet at afvente et påbegyndt arbejde i EU-regi med henblik på fælles EU-retningslinjer om dokumentation for EU-handel. Hvad anbefaler? anbefaler, at danske virksomheder gennemgår deres processer for dokumentation ved EU-handel og analyserer risici og mulige tiltag. Side 37

38 Validering Validering af EU-momsnumre ved handel med udlandet SKAT stiller følgende krav At købers momsnummer er gyldigt. At navnet og adressen til momsnummeret matcher til køber (Bemærk: Problem med spanske og tyske kunder). At der føres et debitorkartotek med de udenlandske momsnumre (valideringsprocessen). Valideringen foretages på hjemmesiden VIES. Løbende validering eller mindst én gang i kvartalet (faste kunder). s nye værktøj kan verificere mange momsnumre på én gang. Side 38

39 s valideringsværktøj EU-momsnumre ved handel med udlandet Side 39

40 Ejendomsvurderinger Årsagen til massiv debat sidste år Rigsrevisionens rapport august 2013 Skatteministeriet har forvaltet området meget kritisabelt. Kritikken angår SKATs vurdering af grundværdierne: Kun 17 ud af 98 kommuner har korrekt inddeling i de såkaldte grundværdiområder. Vurderingerne bygger på upålidelige salgsoplysninger. Træfsikkerheden er derfor ikke god nok: Der er stor forskel mellem de faktiske salgspriser og vurderingerne. I 2011 var 3 ud af 4 vurderinger af parcelhuse ude af trit med handelspriserne. Side 40

41 Ejendomsvurderinger Begrænsede muligheder for at ændre tidligere vurderinger Klageadgangen er suspenderet indtil 2016 Ekspertudvalg skal komme med forslag til et nyt og mere træfsikkert vurderingssystem senest den 1. juni 2014, så det kan danne grundlag for nye vurderinger i 2015 (for erhvervsejendomme og ejerboliger). Vurderingerne i 2013 og 2014 vil svare til vurderingerne pr. 1. oktober 2011 (fratrukket 2,5 %) for ejerboliger, og til vurderingerne pr. 1. oktober 2012 (uændret) for erhvervsejendomme. Vurderingerne i kan først påklages i 2016, mens fejlagtige vurderinger foretaget før 2013 ikke kan påklages: Der er adgang til (ekstra)ordinær genoptagelse af vurderinger før 2013, hvis faktuelle fejl i grundlaget for SKATs vurderinger påvises. Frem til den 1. juli 2015 kan SKAT af egen drift ændre 2011-vurderingen (dog kun i form af nedsættelse). Side 41

42 Afgifter Vækstplan en 2013 Finanslovaftale 2014 (Lemper afgiftsbelastningen på elektricitet og brændsel) Vil motivere virksomheder særligt produktionsvirksomheder til at blive i Danmark og dermed bevare de danske arbejdspladser Finanslovsaftale 2014 fremrykker lempelse af afgiftsbelastningen på brændsler fra 2015 til 2014 Fra 1. januar 2014 kan virksomheder få godtgjort en større andel af energiafgiften på brændsler Elektricitet var i 2013 pålagt fem forskellige afgifter Fra 1. januar 2014 vil der kun være én elafgift på elfakturaen dog samme sats som nu s anbefaling Vores erfaring viser, at ca. 85 % af alle virksomheder som ikke anvender s regneark ikke får godtgjort afgift af elektricitet korrekt Side 42

43 Nyt om regnskab, corporate governance, selskabsret mv. v/ Henrik Steffensen, partner, Side 43

44 Nyt om regnskab, corporate governance og selskabsret mv. 1. Udvalgte fokuspunkter ved regnskabsaflæggelsen for 2013 mv. 2. Nye anbefalinger for god selskabsledelse, herunder det underrepræsenterede køn. 3. Nyt vedrørende selskabsret. Læs s Årsnyt 2013 Nye IFRS er for 2013 og 2014 IFRS er vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft og meget andet af betydning for regnskabsaflæggelsen for Side 44

45 Nyt om regnskab Udvalgte fokuspunkter ved regnskabsaflæggelsen 2013 mv. Udvalgte forhold af betydning for årsrapporten 2013 og fremefter: Aflæggelse af årsrapport og delårsrapporter på engelsk Nedsættelse af selskabsskatteprocenten effekt på udskudt skat Nye underskudsregler indregning af skatteaktiver Erhvervsstyrelsens julebrev XBRL kort status på digital indberetning IFRS Udvikling undervejs status på indtægtsindregning og leasing ESMA s prioriteringer for regnskabskontrollen 2013 IASB s disclosure initiative Side 45

46 Nyt om regnskab Aflæggelse af årsrapport og delårsrapporter på engelsk Nu muligt at aflægge årsrapporter udelukkende på engelsk. Gælder for årsrapporter for alle selskaber omfattet af årsregnskabsloven. Træder i kraft pr. 1. januar 2014 for regnskaber der aflægges efter dette tidspunkt. Betingelsen for at anvende muligheden er, at vedtægterne ændres. Kan vedtages som særskilt punkt på dagsordenen, inden årsrapporten godkendes på generalforsamlingen. Gælder også for delårsrapporter, hvis generalforsamlingen har vedtaget, at årsrapporten skal aflægges udelukkende på engelsk. Side 46

47 Nyt om regnskab Nedsættelse af selskabsskatteprocenten regnskab/assets/arsnyt regnskabsmassig-behandl.pdf. Effekt på udskudt skat Den gradvise nedsættelse af selskabsskatteprocenten er vedtaget. Nedsættelsen sker fra og med 2014 og er fuldt indfaset i Udskudt skat skal opgøres til de skatteprocenter, der vil være gældende i de år, hvor de midlertidige forskelle forventes afviklet: Dvs. en blandet skatteprocent afhængig af hvilket år de midlertidige forskelle pr. 31. december 2013 forventes afviklet. Det kan konkret overvejes, om brugen af en gennemsnitlig skatteprocent er tilstrækkeligt. Der henvises til nærmere beskrivelse af reglerne i vores artikel i s nyhedsbrev Dialog: Regnskabsmæssig behandling af gradvis nedsættelse af selskabsskatten Side 47

48 Nyt om regnskab Nedsættelse af selskabsskatteprocenten Effekt på udskudt skat praktisk eksempel Selskab A har den 31. december 2013 følgende midlertidige forskelle: Aktiv Anskaffelsespris Regnskabsmæssig værdi Skattemæssig værdi Regnskabsmæssig afskrivning Skattemæssig afskrivning Aktiv % lineært 10 % lineært Aktiv % lineært 5 % lineært I alt Udskudt skat = 25 % * 800 = 200 Effekten er følgende: Forskel mellem regnskabs- og skattemæssige afskrivninger og senere I alt Regnskabsmæssige afskrivninger = = = Skattemæssige afskrivninger = = = Midlertidig forskel Skatteprocent 24,5 23, /800 = 22.5 % Udskudt skat 24,5 23, Effekt af ændring = = En skatteindtægt på 20. (Hvis blot beregningen er baseret på 22 % af midlertidige forskelle = 22 % * 800 = 176 En skatteindtægt på 24.) Side 48

49 Nyt om regnskab Nye underskudsregler Indregning af skatteaktiver Tidligere kunne skattemæssige underskud bruges ubegrænset hvert år. Nye underskudsregler fra og med indkomstår påbegyndende den 1. juli 2012 medfører, at fremførbare underskud max. kan nedbringe indkomst med 60 % (dog bundgrænse). Nye regler skal altid overvejes ved vurdering af udskudte skatteaktiver. IAS 12 udfylder årsregnskabslovens bestemmelser: - Der skal foreligge overbevisende dokumentation for, at der vil blive skabt skattepligtig indkomst i fremtiden, hvis selskabet i de senere år har haft underskud i praksis ofte ikke aktivering. - Ingen eksplicitte begrænsninger for, hvor mange år der kan regnes med ud i fremtiden i sagens natur er det dog sværere at bevise, jo længere tidshorisonten er. Forhold, som indgår i konkret vurdering: - Stabil indtjening - Konjunkturer - Ledelsesgodkendte budgetter og kvaliteten i budgetterne. Igangværende drøftelser i IFRIC får næppe betydning. Det afgørende er selskabets grundlæggende indtjeningsstruktur Side 49

50 Nyt om regnskab Erhvervsstyrelsens julebrev Formålet med brevet Sikre at virksomhederne og deres rådgivere gøres opmærksomme på ændringer i dansk lovgivning og dansk praksis. Julebrevet orienterer om: - Nye regler i årsregnskabsloven af relevans for regnskabsaflæggelse 2013 og fremefter. - Fejl og mangler, der er observeret i forbindelse med styrelsens regnskabskontrol. - ESMA s fokusområder. - Resuméer af ikke-offentliggjorte afgørelser. Julebrevet findes på erhvervsstyrelsens hjemmeside. Side 50

51 Nyt om regnskab Erhvervsstyrelsens julebrev Fokusområder og væsentligste budskaber Korrekt implementering af den nye IFRS der er trådt i kraft for regnskabsåret 2013, herunder IFRS 13 om måling af dagsværdi, konsolideringspakken IFRS 10, 11 og 12 samt IAS 19 om pensionsydelser. Bedre årsrapporter skabes ved at undgå gentagelser og generisk information, undlade uvæsentlig information samt begrænse reklame. ESMA s fokusområder, herunder fokus på kvaliteten af de anvendte forudsætninger i nedskrivningstest af ikke-finansielle aktiver samt oplysninger herom. Mulighed for at aflægge årsrapport på engelsk for regnskabsåret 2013, hvis generalforsamlingen godkender dette. Krav om rapportering af måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Nettoomsætning skal opdeles i salg af varer, tjenesteydelser mv. i henhold til IAS 18. Oplysninger om ledelsens resultatforventninger for det kommende år skal som minimum angives i et interval. Det er ikke nok at anføre: Der forventes et positivt resultat for det kommende år. Side 51

52 Nyt om regnskab Erhvervsstyrelsens julebrev Fokusområder og væsentligste budskaber Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, herunder: - Korrekte links til hjemmesiden, statisk og samlet redegørelse, tilgængelig på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten og korrekt benævnelse, Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Redegørelse for samfundsansvar, herunder: - Tilgængelig på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten og indeholder politikker, handlinger og resultater. Formelle krav til årsrapportens forside, herunder benævnelse, virksomhedens fulde navn, regnskabsperiode, CVR-nr. mv., jf. kravene i indsendelsesbekendtgørelsen. Delårsrapporter formelle krav til indhold, herunder oplysninger vedrørende: - Ikke-foretaget revision eller review. - Relevante nye IFRS og IFRIC. - Delårsrapporten er aflagt på det rette grundlag (IAS 34 eller undtagelsesvis fuld IFRS). Side 52

53 Nyt om regnskab XBRL Kort status på digital indberetning Digital indberetning af 2013-årsrapporten er obligatorisk for alle virksomheder, bortset fra virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, og virksomheder som aflægger årsrapport efter IFRS. Disse virksomheder skal således indsende årsrapporten for 2013 på papir. Virksomheder, som aflægger årsregnskab efter IFRS og øvrige virksomheder i regnskabsklasse D, er først omfattet af reglerne om indberetning af digital årsrapport fra regnskabsår, der slutter efter den 31. december Erhvervsstyrelsen arbejder på en opdatering af den danske IFRS-taksonomi, som forventes klar inden for kort tid. Den nye taksonomi vil muliggøre, at den enkelte virksomhed selv vil kunne foretage tilføjelser til taksonomien. Der gælder en række yderligere undtagelser for digital indberetning, jf. næste slide. Side 53

54 Nyt om regnskab XBRL Kort status på digital indberetning Undtagelser vedrørende digital indberetning: Koncernregnskab udarbejdes efter IFRS og årsregnskab for modervirksomheden efter årsregnskabsloven (eller IFRS) Papirversion. Et erstatningskoncernregnskab, der kan indsendes efter årsregnskabslovens 112, kan fortsat ikke indberettes digitalt Papirversion af koncernregnskabet efter 112 og af selskabets årsregnskab. Gælder også selvom overliggende koncernregnskab er indberettet som XBRL (DK Group 0) så skal DK Group 1 stadig indberette det hele på papir, hvis de benytter undtagelsen i 112 om at indsende det højereliggende koncernregnskab. DD1 DK Group 1 DD2 DK Group 0 DD3 DK Group 2 DD4 DK Group 0 aflægger koncernregnskab i henhold til IFRS og moderselskabsregnskab efter ÅRL. DK Group 1 udarbejder ikke koncernregnskab i henhold til ÅRL 112. DK Group 2 udarbejder frivilligt koncernregnskab i henhold til ÅRL Datterselskaber udarbejder årsregnskaber i henhold til ÅRL regnskabsklasse B eller C. XBRL-indsendelse Ikke XBRL - papir Side 54

55 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Indtægter En ny standard forventes i Q helt omskrevet i forhold til i dag. Nyt 5-trins approach, som er betydeligt mere systematisk end nuværende regler I langt de fleste selskaber er der ikke forventninger om væsentlige ændringer skal dog afgøres, når den endelige standard kommer. Når den endelige standard kommer, bør denne indflydelse vurderes på kontraktformuleringer, lånecovenants, bonusprogrammer, earn-outs, budgettering, processer og interne kontroller, IT-systemer. Q Endelig standard 2017 Standarden træder i kraft Side 55

56 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Indtægter Hvor forventes de væsentligste ændringer? Ny linje i resultatopgørelsen med tab på debitorer udenfor bruttofortjenesten. Fordeling af samlet vederlag mellem aftalens enkelte leveringsforpligtelser SKAL ske ud fra relative dagsværdier risiko for tab på enkeltydelser. Entreprisekontrakter og serviceydelser ny guidance på, hvornår kontrol overgår - i mange tilfælde ingen betydning, men endelig guidance vil blive nærlæst. Hvis forudbetaling/efterbetaling inden/efter et år, så sker der en udskillelse af finansieringselement. En etårsgrænse er ret liberal. Returret den del, der forventes returneret, forbliver på et fiktivt varelager, og den tilhørende indtægt udskydes. Licensindtægter skillelinje mellem statiske rettigheder (indtægt nu) og dynamiske rettigheder (indtægt over licensperioden). Side 56

57 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Leasing Høringsfrist vedrørende nyt udkast til standard er ovre. Det er s forventning, at ikrafttrædelsestidspunktet for den nye standard næppe vil være før den nye standard om indtægter træder i kraft (regnskabsår der påbegynder den 1. januar 2017 eller senere). Alle leasingaktiver og tilhørende leasingforpligtelser skal som udgangspunkt indregnes i balancen. Leasingaftaler med en maksimal løbetid på 12 måneder er dog undtaget. Det nye udkast vil medføre, at balancesummen hos leasingtager vil blive forøget som følge af, at operationelle leasingaftaler nu skal indregnes i balancen. Resultatopgørelsen vil også blive påvirket af det nye udkast. Q Redeliberations Endelig standard? 2017 Standarden træder i kraft Side 57

58 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Leasing Der sondres i det nye udkast mellem to typer af leasingaftaler : Type A-aftaler Er som udgangspunkt andre aktiver end leasing af fast ejendom. Er leasing af aktiver, hvor leasingtager forbruger en (væsentlig) del af aktivet henover leasingperioden A = almindelige aktiver. Type B-aftaler Er som udgangspunkt leasing af fast ejendom. Er leasing af aktiver, hvor leasingtager ikke forbruger en (væsentlig) del af aktivet B = bygninger. Indregning af Type A- og Type B- aftaler Begge typer indregnes i balancen med et anlægsaktiv og leasinggæld: Side 58

59 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Leasing Amortisering af leasingaktiv Leasinggæld Præsentation resultatopgørelse Præsentation pengestrømsopgørelse Type A almindelige aktiver Som øvrige materielle anlægsaktiver dvs. oftest lineært Amortiseret kostpris faldende rente over løbetiden Som afskrivning/amortisering hhv. renteomkostning Afdragselement: Finansieringsaktivitet Renteelement: Som øvrige rentebetalinger Type B bygninger Residual samlet leasingomkostning skal være den samme over leasingkontraktens løbetid stigende afskrivninger over løbetiden Amortiseret kostpris faldende rente over løbetiden I én linje under driftsomkostninger Driftsaktivitet Side 59

60 Nyt om regnskab De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen 2013 Læs mere herom i Straight Away nr Sammenslutningen af europæiske fondsbørstilsyn (ESMA) har offentliggjort prioriteringer for regnskabskontrollen af 2013-regnskaberne. Der er ikke nødvendigvis en 1:1-sammenhæng mellem ESMA s oplistning og de områder, som den danske regnskabskontrol vil fokusere på, men de danske myndigheder lader sig inspirere. De identificerede områder udgør følgende: 1. Nedskrivning af ikke-finansielle aktiver. 2. Måling af og oplysninger om ydelsesbaserede pensionsforpligtelser. 3. Måling af dagsværdi og oplysningskrav herom. 4. Oplysninger vedrørende væsentlig anvendt regnskabspraksis, skøn og vurderinger. 5. Finansielle instrumenter. Side 60

61 Nyt om regnskab IASB Disclosure Initiative IASB ønsker at fremme relevansen af oplysninger og reducere byrden for regnskabsaflæggere ved at: 1. Udvide vejledning i anvendelse af væsentlighedsbegrebet. Kun væsentlige oplysninger skal medtages. Uvæsentlige oplysninger kan forringe relevansen af oplysninger. IASB Projekt Samle oplysningskravene i IAS 1, 7 og 8 i en ny standard til et Framework for oplysninger og præsentation) 2. Tydeliggøre at selvom det er relevant at beskrive en regnskabspost, gælder det ikke nødvendigvis samtlige oplysningskrav i standarden. Det betyder, at der i højere grad kan foretages en individuel vurdering af oplysningskravenes relevans. 3. Skabe fleksibilitet i relation til placering af anvendt regnskabspraksis og rækkefølgen af noterne. 4. Stille krav om at vise en afstemning af net debt for at tydeliggøre, hvad der medtages i dette nøgletal, og hvor oplysningerne kan findes i regnskabet. IASB forventer at udsende forslag til justering af nr. 1-3 ovenfor i 1. kvartal Side 61

62 Nyt om corporate govenance Nye corporate governance anbefalinger af 6. maj 2013 Væsentligste præciseringer # Anbefalinger Før: 79 Nu: 47 Offentliggørelse af redegørelsen for god selskabsledelse på selskabets hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen skaber størst transparens. Komitéen har ved revisionen af anbefalingerne lagt særlig vægt på det aktive ejerskab og en konstruktiv dialog med kapitalejerne. NASDAQ OMX København har implementeret de nye anbefalinger med effekt for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. har udarbejdet en sammenstilling af de nye og gamle anbefalinger. Side 62

63 Nyt om corporate govenance Det underrepræsenterede køn Regnskabsklasse D og store C, finansielle virksomheder, erhvervsdrivende fonde mv. og statslige aktieselskaber Mange virksomheder skal nu rapportere om: Måltal for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse. Politikker, indsatser og resultater om øgning af det underrepræsenterede køn i de øvrige generelle ledelsesniveauer. Grænsen for underrepræsentation er 40 %. Ledelsesberetningen skal indeholde en redegørelse for: Andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og status for opfyldelsen af de opstillede måltal. Politikken for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i selskabets øvrige ledelsesorganer. Hvis der ikke foreligger underrepræsentation, er det tiltrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. Side 63

64 Nyt om corporate govenance Det underrepræsenterede køn Praktiske udfordringer Er der undtagelser for mindre virksomheder? Hvis der er tale om et lille moderselskab for en stor koncern hvad gælder så? Svar Virksomheder, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer. Moderselskabet er ikke forpligtet til selv at opstille måltal og politikker. Hvis alle selskaberne i koncernen enkeltvis er små, gælder der ingen forpligtelse overhovedet. Er blot ét af selskaberne et stort selskab, skal der udarbejdes måltal og politikker for dette selskab. Alternativt kan der opstilles koncernmåltal og koncernpolitikker, hvortil det store selskab kan henvise i sin årsrapport. Side 64

65 Nyt om selskabsret Nye regler i selskabsloven Udvalgte nye regler vedtaget i maj 2013 Ny selskabsform Iværksætterselskaber (IVS) (1. januar 2014). Nedsættelse af kapitalkravet i ApS er til kr., som også påvirker kapitaltabsreglerne (1. januar 2014). Bedre brug af reglerne om udskudt indbetaling af selskabskapital i ApS er. Ikke længere krav om åbnings-/overtagelsesbalance ved indskud af bestemmende kapitalpost. Køb af egne kapitalandele kan ikke længere ske ved brug af årets optjente overskud (1. januar 2014). https://www.pwc.dk/da_dk/dk/nyt/finance /regnskab/assets/nye-regler-selskabslovenvers2-maj-2013.pdf Side 65

66 Tak for i dag På gensyn til IFRS og moms e-learning 's Academy on Demand C20 Regnskabsprisen 2014 Den 27. maj Kontakt s eksperter Karina Hejlesen Jensen Skat T: M: E: Jørgen Rønning Pedersen Skat T: M: E: Claus Bohn Jespersen Moms og afgifter T: M: E: Sandra Erichsen Moms og afgifter T: M: E: Henrik Steffensen Regnskab og selskabsret T: M: E: Side 66

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 5. december 2013 /MiaSim /FleNie /StiWin Sag 2013-0035499 Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen forestår regnskabskontrollen

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Kontakt Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478 E-mail: mks@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Af Martin Kristensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Dansk Avis Omdeling A/S

Dansk Avis Omdeling A/S Dansk Avis Omdeling A/S CVR-nr. 26 06 38 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/02 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsens godkendelse... 3 Revisors

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere