PwC s Regnskabskonference 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PwC s Regnskabskonference 2014"

Transkript

1 s Regnskabskonference 2014 Revision. Skat. Rådgivning.

2 Præsentation af Regnskabshåndbogen v/ Henrik Steffensen, partner, Side 2

3 s Regnskabshåndbog 2014 Alt samlet på ét sted Overblik Inspiration Viden Side 3

4 Alt samlet på ét sted Fokus på regnskab, selskabsskat, selskabsret og moms og afgifter. Et overskueligt og stærkt opslagsværk i alle danske virksomheder med fokus på praktisk anvendelighed. Opdateret med endnu flere eksempler, illustrationer og -fortolkninger. Opdateret med de nyeste regler inden for alle områder. Side 4

5 Alt samlet på ét sted Illustrationer og figurer Masser af illustrationer her er vist 10 %-grænsen i IAS 39 vedrørende konvertering af lån. Spændende figurer her illustreres et finansielt instrument. Side 5

6 Alt samlet på ét sted Beslutningstræ Et beslutningstræ ophør med indregning af et finansielt aktiv, fx i forbindelse med factoring. Side 6

7 Alt samlet på ét sted -fortolkninger -fortolkninger, hvor ÅRL er tavs. Side 7

8 Alt samlet på ét sted Særlig sektion i regnskabsdelen Særlig sektion i regnskabsdelen: Fortolkninger og løsninger Denne er blevet udbygget med endnu flere fortolkninger og løsninger. Side 8

9 Alt samlet på ét sted Særlig sektion om moms og afgifter Kapitlet moms og afgifter sætter fokus på en lang række regler, som i praksis kan være indtægtsskabende hvis man vel at mærke fokuserer på det! Side 9

10 Alt samlet på ét sted Tjeklister og modelregnskaber på internettet Alle modelregnskaber og tjeklister er samlet på Modelregnskaberne har henvisninger til de relevante bestemmelser. Find også tjeklister til: Sikring af, at intern viden ikke uberettiget videregives. Interne regler for handel med selskabets egne aktier. Selskabets forretningsorden. Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. Side 10

11 Alt samlet på ét sted Viden på din ipad Hent ipad-versioner af: Regnskabshåndbogen 2014 inkl. ekstra materiale i forhold til den trykte udgave Fondshåndbogen 2014 Bestyrelsesarbejdet 2014 Årsnyt 2013 netop udgivet Kan hentes via Brug også Inform på ipad en på Side 11

12 Nyt om skat v/ Karina Hejlesen Jensen, partner, v/ Jørgen Rønning Pedersen, partner, Side 12

13 Nyt om skat Vækstplanen Nedsættelse af selskabsskatteprocenten Udvidelse af skattekreditordningen 1 Digital indberetning og skattekonto Arbejdsudlejeskat Genindførelse af pristalsregulering Side 13

14 Vækstplanen Stærke virksomheder, flere jobs Vækstplan DK sikrer handling her og nu og lægger samtidig klare spor frem mod Regeringen s erhvervspanel vurderer effekten lav Planen indeholder bl.a.: Nedsættelse af selskabsskattesatsen. Forhøjelse af grænse for skattekredit for forsøgs- og forskningsudgifter. Genindførelse og udvidelse af boligjobordningen. Side 14

15 Vækstplanen Nedsættelse af selskabsskatteprocenten % ,5 % Fra 25 % i 2013 til 22 % i Tilsvarende nedsættelse af virksomhedsskattesatsen ,5 % Fra % Gælder ikke for aktiviteter i Nordsøen. Effekten af ændringen i skattesatsen skal efter IAS 12 indregnes i årsregnskabet. Ingen ændring af aktieindkomstskatten. Side 15

16 Vækstplanen Skat af løn og udbytte i dag sammenlignet med 2016 Udbytteskat 2013 Udbytteskat 2016 Selskabet Indkomst 100,0 100,0 Selskabsskat (25 % / 22 %) -25,0-22,0 Til rådighed for udbytte 75,0 78,0 Hovedaktionæren Aktieindkomst 75,0 78,0 Skat på aktieindkomst (42 % / 42 %) -31,5-32,8 Netto efter skat 43,5 45,2 Udbytteskat i alt ca. 56,5 54,8 Lønskat i alt ca. (Ved indkomst over topskattegrænsen inkl. AM-bidrag og kirkeskat) 56 % 56 % Side 16

17 Vækstplanen Selskabsskatteprocenten Optimeringsmuligheder Nedsættelse af skatteprocenten fradrag optimeres indtægt udskydes (hvis muligt). Ændring af værdiansættelse (fx IPO på varelagre). Økonomisk/teknisk ukurans (50 % år 1, 75 % år 2 og 100 % år 3). Ændring af princip for opgørelse af igangværende arbejder. Straksfradrag af bygninger (vedligeholdelse kontra forbedringer). Ubundne afskrivninger (driftsmidler, bygninger, immaterielle aktiver). Forudbetalte omkostninger. Side 17

18 Vækstplanen Udvidelse af skattekreditordningen Udbetaling af skatteværdi af underskud Med det formål at understøtte innovation er der indført en særlig Skattekreditordning. Værdi af underskud relateret til udgifter til forskning og udvikling kan udbetales i stedet for fremføres. Grænsen for udbetaling af skattekredit for underskud forhøjes fra 5 mio. kr. til 25 mio. kr. med virkning den 1. januar Max. udbetaling på 6,25 mio. kr. i 2014 (beregnes med 25 %). I 2015 og 2016 beregnes max. skattekredit med henholdsvis 23,5 % og 22 %. Side 18

19 Digital indberetning og skattekonto Udbytte Indberetning af udbytte skal fra den 1. juli 2013 ske digitalt via TastSelv Erhverv. Rådgiver kan få adgang til at foretage denne indberetning. Fra 1. januar 2014 udvides indberetningspligten Oplysning om, hvilken konto udbetalingen sker til. Begrundelse, hvis der udloddes uden indeholdelse af udbytteskat, eller der sker indeholdelse med lavere sats. Side 19

20 Digital indberetning og skattekonto Udbytte Indberetning af udbytte skal fra den 1. juli 2013 ske digitalt via TastSelv Erhverv. Rådgiver kan få adgang til at foretage denne indberetning. Fra 1. januar 2014 udvides indberetningspligten Oplysning om, hvilken konto udbetalingen sker til. Begrundelse, hvis der udloddes uden indeholdelse af udbytteskat, eller der sker indeholdelse med lavere sats. Side 20

21 Digital indberetning og skattekonto Selskabsselvangivelse Indberetning via TastSelv? For 2013 er det endnu ikke et krav blot en venlig opfordring. Blanketter kan derfor stadig anvendes for Selskabsselvangivelsen skal formentlig indgives digitalt for Side 21

22 Digital indberetning og skattekonto Renteudgifter Personers fradrag for renter kræver indberetning til SKAT. Virkning for indkomstår, der påbegyndes efter den 1. januar 2013 med angivelse af: Långivers CVR-/CPR-nr. og selve renteudgiften Hvis ikke kendskab til CVR-/CPR-nr. Navn Fødselsdato Adresse Frist = almindelig selvangivelsesfrist Visse renteudgifter er omfattet af den automatiske indberetning til SKAT fx renter til banker og realkreditinstitutter. Side 22

23 Digital indberetning og skattekonto Én skattekonto Pr. 1. august 2013 indførte SKAT nye regler for opgørelse af virksomheders løbende tilgodehavender eller gæld til skatte- og afgiftsmyndighederne. Giver et samlet overblik over virksomhedens løbende mellemværende med SKAT. Der tildeles én skattekonto pr. SE-nummer. Skattekontoen kan ses på virksomhedens TastSelv-adgang. Alle betalinger til og fra SKAT bliver registreret og afregnet via skattekontoen. Beløb, som virksomheden har til gode fra SKAT, fremgår også. Side 23

24 Digital indberetning og skattekonto Én skattekonto nye principper Betal tidligst 5 dage før betalingsfristen, ellers er der risiko for, at SKAT sender beløbet retur. Ny udligningsmetode i henhold til first-in-first-outprincippet. Det er ikke længere muligt at øremærke en betaling, da betalingen vil udligne den ældst stående saldo. Dag-til-dag-renter beregnes af hele den udestående saldo, hvor renten tilskrives skattekontoen hver måned. Det betyder i praksis, at der bliver beregnet renter af allerede tilskrevne renter og gebyrer. Side 24

25 Digital indberetning og skattekonto Én skattekonto nye principper Ny rykkerprocedure gør, at SKAT sender en rykker og et rykkergebyr, når virksomheden har et udestående på mere end kr. Overskrides 10- dagsfristen, sendes hele saldoen til inddrivelse. Selve indberetningerne skal ske som hidtil, og fristerne er heller ikke ændret. Vi anbefaler derfor, at virksomheden jævnligt foretager en afstemning af skattekontoen til bogføring. Side 25

26 Arbejdsudlejeskat Ny definition Arbejdsudleje foreligger, når personer af deres udenlandske arbejdsgiver bliver stillet til rådighed for at udføre arbejde i Danmark for en dansk virksomhed, når arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomhed. Konsekvenser Den danske virksomhed skal foretage månedlig indberetning og skattetræk (30 % arbejdsudlejeskat og 8 % AM-bidrag). Ca. 35 offentliggjorte afgørelser i 2013 vedrørende definitionen af integreret del af virksomheden. Side 26

27 Arbejdsudlejeskat Nu begynder praksis at vise sig Reglerne gælder for alle virksomheder. De offentliggjort afgørelser vedrører virksomheder med følgende aktiviteter: Rederivirksomhed IT-udvikling og service- /konsulentvirksomhed Distribution af tryksager Ingeniørvirksomhed og projektering Byggeri og håndværk Fremstillingsvirksomhed og industrivirksomheden Industriservice og montage Udlejning og salg af fast ejendom Underholdning og forlystelser Handel med juletræer og pyntegrønt Transportbranchen styresignal Side 27

28 Arbejdsudlejeskat Arbejdsudleje rutediagram Modtager virksomheden ydelser fra udlandet? Ja Er det alene varekøb? Nej Har leverandøren PE i Danmark? Nej Er ydelsen en integreret del af virksomheden? Ja Er opgaven permanent outsourcet? Nej Ja Ja Nej Ja Nej Der ser ikke ud til at være tale om arbejdsudlejebeskatning Ja Er aftalen en entrepriseaftale? Nej Der er grundlag for arbejdsudlejebeskatning Side 28

29 Arbejdsudlejeskat Hvad skal den danske virksomhed gøre? De mange afgørelser, der er truffet på meget kort tid, viser med al tydelighed, at der er stor usikkerhed om reglernes rækkevidde. De fleste afgørelser skyldes anmodninger om bindende svar, og det giver god mening, når det er den danske virksomheds ansvar at afklare, om der er tale om arbejdsudleje. Det gælder, uanset at skatten vedrører medarbejdere hos en udenlandsk underleverandør. Vi anbefaler, at alle kontrakter med udenlandske leverandører, samarbejdsparter eller datterselskaber bliver gennemgået i lyset af disse regler. Side 29

30 Genindførelse af pristalsregulering Aktieindkomst Aldersopsparing Beskæftigelsesfradrag Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige Ratepension mv Skatteloft 51,7 % 51,7 % Skat af positiv nettokapitalindkomst 43,5 % 42 % Topskattegrænse Store bagatelgrænse Lille bagatelgrænse ,100 Kørselsfradrag km 2,13 2,10 Skattefri kørselsgodtgørelse indtil km 3,82 3,73 Gaver Skattefri julegave fra arbejdsgiver Side 30

31 Nyt om moms og afgifter v/ Claus Bohn Jespersen, partner, v/ Sandra Erichsen, director, Side 31

32 Nyt om moms og afgifter Lovændringer Nyt fra EU Afhentningskøb Validering Ejendomsvurdering Afgifter Side 32

33 Lovændringer Fradragsretten for hotelydelser stiger til 75 % 1. januar 2014 Bemærk at kravet til at morgenmad skal angives separat gælder stadig. Nye afregningsfrister for moms den 1. januar 2014 skaber likviditet for nogle Ændring for små virksomheder med omsætning mellem 1-5 mio. kr. nu halvårsafregning. Ændring for mindre virksomheder med omsætning mellem mio. kr. nu kvartalsvis afregning. Side 33

34 Lovændringer Nye ændringer på vej Omvendt betalingspligt på elektronisk udstyr vedtaget december 2013 med ikrafttræden den 1. juli 2014 Indenlandsk salg af bærbare pc er, mobiltelefoner, tablets, spillekonsoller mv. skal ske uden moms, så modtager beregner momsen. Detailhandlen er friholdt. Bl.a. betydning ved indkøb af elektronisk udstyr og koncernintern viderefakturering. Teknisk håndtering på momsangivelsen Sælger angiver værdien af salget i rubrik C. Køber beregner og angiver salgsmoms og fratrækker denne under købsmoms. Side 34

35 Nyt fra EU 25 % eller 20 % moms? Ny EU-dom rokker ved dansk praksis Hidtidig dansk praksis Hvis leverancen anses for at være uden moms, og det efterfølgende viser sig, at leverancen er momspligtig: Den aftalte pris tillægges 25 % moms. Køber belastes af momsen, hvis sælger kan viderefakturere. Hvis ikke belastes sælger af momsen. EU-domstolen Momsen er indeholdt i den aftalte pris, dvs. momsen udgør 20 % af den aftalte pris. Betingelse: At sælger ikke har mulighed for at efterfakturere momsen til køber. Hvilke situationer bliver berørt? Parterne har set leverancen som momsfri, fx salg af fast ejendom. Efteropkrævning er ikke mulig, fordi køber er gået konkurs, ophørt med at drive virksomhed mv. : Handel med udlandet berøres ikke svigter betingelserne for salg til 0 % moms, udgør momsen fortsat 25 %. Side 35

36 Afhentningskøb Hvad er status? I foråret 2013 varslede SKAT skærpede krav til dokumentation for afhentningskøb. Efterfølgende blev ikrafttræden udskudt til den 1. november Nu har SKAT besluttet at afvente et påbegyndt arbejde i EU-regi med henblik på fælles EU-retningslinjer om dokumentation for EU-handel. Hvad anbefaler? anbefaler, at danske virksomheder gennemgår deres processer for dokumentation ved EU-handel og analyserer risici og mulige tiltag. Side 36

37 Afhentningskøb Hvad er status? I foråret 2013 varslede SKAT skærpede krav til dokumentation for afhentningskøb. Efterfølgende blev ikrafttræden udskudt til den 1. november Nu har SKAT besluttet at afvente et påbegyndt arbejde i EU-regi med henblik på fælles EU-retningslinjer om dokumentation for EU-handel. Hvad anbefaler? anbefaler, at danske virksomheder gennemgår deres processer for dokumentation ved EU-handel og analyserer risici og mulige tiltag. Side 37

38 Validering Validering af EU-momsnumre ved handel med udlandet SKAT stiller følgende krav At købers momsnummer er gyldigt. At navnet og adressen til momsnummeret matcher til køber (Bemærk: Problem med spanske og tyske kunder). At der føres et debitorkartotek med de udenlandske momsnumre (valideringsprocessen). Valideringen foretages på hjemmesiden VIES. Løbende validering eller mindst én gang i kvartalet (faste kunder). s nye værktøj kan verificere mange momsnumre på én gang. Side 38

39 s valideringsværktøj EU-momsnumre ved handel med udlandet Side 39

40 Ejendomsvurderinger Årsagen til massiv debat sidste år Rigsrevisionens rapport august 2013 Skatteministeriet har forvaltet området meget kritisabelt. Kritikken angår SKATs vurdering af grundværdierne: Kun 17 ud af 98 kommuner har korrekt inddeling i de såkaldte grundværdiområder. Vurderingerne bygger på upålidelige salgsoplysninger. Træfsikkerheden er derfor ikke god nok: Der er stor forskel mellem de faktiske salgspriser og vurderingerne. I 2011 var 3 ud af 4 vurderinger af parcelhuse ude af trit med handelspriserne. Side 40

41 Ejendomsvurderinger Begrænsede muligheder for at ændre tidligere vurderinger Klageadgangen er suspenderet indtil 2016 Ekspertudvalg skal komme med forslag til et nyt og mere træfsikkert vurderingssystem senest den 1. juni 2014, så det kan danne grundlag for nye vurderinger i 2015 (for erhvervsejendomme og ejerboliger). Vurderingerne i 2013 og 2014 vil svare til vurderingerne pr. 1. oktober 2011 (fratrukket 2,5 %) for ejerboliger, og til vurderingerne pr. 1. oktober 2012 (uændret) for erhvervsejendomme. Vurderingerne i kan først påklages i 2016, mens fejlagtige vurderinger foretaget før 2013 ikke kan påklages: Der er adgang til (ekstra)ordinær genoptagelse af vurderinger før 2013, hvis faktuelle fejl i grundlaget for SKATs vurderinger påvises. Frem til den 1. juli 2015 kan SKAT af egen drift ændre 2011-vurderingen (dog kun i form af nedsættelse). Side 41

42 Afgifter Vækstplan en 2013 Finanslovaftale 2014 (Lemper afgiftsbelastningen på elektricitet og brændsel) Vil motivere virksomheder særligt produktionsvirksomheder til at blive i Danmark og dermed bevare de danske arbejdspladser Finanslovsaftale 2014 fremrykker lempelse af afgiftsbelastningen på brændsler fra 2015 til 2014 Fra 1. januar 2014 kan virksomheder få godtgjort en større andel af energiafgiften på brændsler Elektricitet var i 2013 pålagt fem forskellige afgifter Fra 1. januar 2014 vil der kun være én elafgift på elfakturaen dog samme sats som nu s anbefaling Vores erfaring viser, at ca. 85 % af alle virksomheder som ikke anvender s regneark ikke får godtgjort afgift af elektricitet korrekt Side 42

43 Nyt om regnskab, corporate governance, selskabsret mv. v/ Henrik Steffensen, partner, Side 43

44 Nyt om regnskab, corporate governance og selskabsret mv. 1. Udvalgte fokuspunkter ved regnskabsaflæggelsen for 2013 mv. 2. Nye anbefalinger for god selskabsledelse, herunder det underrepræsenterede køn. 3. Nyt vedrørende selskabsret. Læs s Årsnyt 2013 Nye IFRS er for 2013 og 2014 IFRS er vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft og meget andet af betydning for regnskabsaflæggelsen for Side 44

45 Nyt om regnskab Udvalgte fokuspunkter ved regnskabsaflæggelsen 2013 mv. Udvalgte forhold af betydning for årsrapporten 2013 og fremefter: Aflæggelse af årsrapport og delårsrapporter på engelsk Nedsættelse af selskabsskatteprocenten effekt på udskudt skat Nye underskudsregler indregning af skatteaktiver Erhvervsstyrelsens julebrev XBRL kort status på digital indberetning IFRS Udvikling undervejs status på indtægtsindregning og leasing ESMA s prioriteringer for regnskabskontrollen 2013 IASB s disclosure initiative Side 45

46 Nyt om regnskab Aflæggelse af årsrapport og delårsrapporter på engelsk Nu muligt at aflægge årsrapporter udelukkende på engelsk. Gælder for årsrapporter for alle selskaber omfattet af årsregnskabsloven. Træder i kraft pr. 1. januar 2014 for regnskaber der aflægges efter dette tidspunkt. Betingelsen for at anvende muligheden er, at vedtægterne ændres. Kan vedtages som særskilt punkt på dagsordenen, inden årsrapporten godkendes på generalforsamlingen. Gælder også for delårsrapporter, hvis generalforsamlingen har vedtaget, at årsrapporten skal aflægges udelukkende på engelsk. Side 46

47 Nyt om regnskab Nedsættelse af selskabsskatteprocenten regnskab/assets/arsnyt regnskabsmassig-behandl.pdf. Effekt på udskudt skat Den gradvise nedsættelse af selskabsskatteprocenten er vedtaget. Nedsættelsen sker fra og med 2014 og er fuldt indfaset i Udskudt skat skal opgøres til de skatteprocenter, der vil være gældende i de år, hvor de midlertidige forskelle forventes afviklet: Dvs. en blandet skatteprocent afhængig af hvilket år de midlertidige forskelle pr. 31. december 2013 forventes afviklet. Det kan konkret overvejes, om brugen af en gennemsnitlig skatteprocent er tilstrækkeligt. Der henvises til nærmere beskrivelse af reglerne i vores artikel i s nyhedsbrev Dialog: Regnskabsmæssig behandling af gradvis nedsættelse af selskabsskatten Side 47

48 Nyt om regnskab Nedsættelse af selskabsskatteprocenten Effekt på udskudt skat praktisk eksempel Selskab A har den 31. december 2013 følgende midlertidige forskelle: Aktiv Anskaffelsespris Regnskabsmæssig værdi Skattemæssig værdi Regnskabsmæssig afskrivning Skattemæssig afskrivning Aktiv % lineært 10 % lineært Aktiv % lineært 5 % lineært I alt Udskudt skat = 25 % * 800 = 200 Effekten er følgende: Forskel mellem regnskabs- og skattemæssige afskrivninger og senere I alt Regnskabsmæssige afskrivninger = = = Skattemæssige afskrivninger = = = Midlertidig forskel Skatteprocent 24,5 23, /800 = 22.5 % Udskudt skat 24,5 23, Effekt af ændring = = En skatteindtægt på 20. (Hvis blot beregningen er baseret på 22 % af midlertidige forskelle = 22 % * 800 = 176 En skatteindtægt på 24.) Side 48

49 Nyt om regnskab Nye underskudsregler Indregning af skatteaktiver Tidligere kunne skattemæssige underskud bruges ubegrænset hvert år. Nye underskudsregler fra og med indkomstår påbegyndende den 1. juli 2012 medfører, at fremførbare underskud max. kan nedbringe indkomst med 60 % (dog bundgrænse). Nye regler skal altid overvejes ved vurdering af udskudte skatteaktiver. IAS 12 udfylder årsregnskabslovens bestemmelser: - Der skal foreligge overbevisende dokumentation for, at der vil blive skabt skattepligtig indkomst i fremtiden, hvis selskabet i de senere år har haft underskud i praksis ofte ikke aktivering. - Ingen eksplicitte begrænsninger for, hvor mange år der kan regnes med ud i fremtiden i sagens natur er det dog sværere at bevise, jo længere tidshorisonten er. Forhold, som indgår i konkret vurdering: - Stabil indtjening - Konjunkturer - Ledelsesgodkendte budgetter og kvaliteten i budgetterne. Igangværende drøftelser i IFRIC får næppe betydning. Det afgørende er selskabets grundlæggende indtjeningsstruktur Side 49

50 Nyt om regnskab Erhvervsstyrelsens julebrev Formålet med brevet Sikre at virksomhederne og deres rådgivere gøres opmærksomme på ændringer i dansk lovgivning og dansk praksis. Julebrevet orienterer om: - Nye regler i årsregnskabsloven af relevans for regnskabsaflæggelse 2013 og fremefter. - Fejl og mangler, der er observeret i forbindelse med styrelsens regnskabskontrol. - ESMA s fokusområder. - Resuméer af ikke-offentliggjorte afgørelser. Julebrevet findes på erhvervsstyrelsens hjemmeside. Side 50

51 Nyt om regnskab Erhvervsstyrelsens julebrev Fokusområder og væsentligste budskaber Korrekt implementering af den nye IFRS der er trådt i kraft for regnskabsåret 2013, herunder IFRS 13 om måling af dagsværdi, konsolideringspakken IFRS 10, 11 og 12 samt IAS 19 om pensionsydelser. Bedre årsrapporter skabes ved at undgå gentagelser og generisk information, undlade uvæsentlig information samt begrænse reklame. ESMA s fokusområder, herunder fokus på kvaliteten af de anvendte forudsætninger i nedskrivningstest af ikke-finansielle aktiver samt oplysninger herom. Mulighed for at aflægge årsrapport på engelsk for regnskabsåret 2013, hvis generalforsamlingen godkender dette. Krav om rapportering af måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Nettoomsætning skal opdeles i salg af varer, tjenesteydelser mv. i henhold til IAS 18. Oplysninger om ledelsens resultatforventninger for det kommende år skal som minimum angives i et interval. Det er ikke nok at anføre: Der forventes et positivt resultat for det kommende år. Side 51

52 Nyt om regnskab Erhvervsstyrelsens julebrev Fokusområder og væsentligste budskaber Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, herunder: - Korrekte links til hjemmesiden, statisk og samlet redegørelse, tilgængelig på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten og korrekt benævnelse, Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Redegørelse for samfundsansvar, herunder: - Tilgængelig på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten og indeholder politikker, handlinger og resultater. Formelle krav til årsrapportens forside, herunder benævnelse, virksomhedens fulde navn, regnskabsperiode, CVR-nr. mv., jf. kravene i indsendelsesbekendtgørelsen. Delårsrapporter formelle krav til indhold, herunder oplysninger vedrørende: - Ikke-foretaget revision eller review. - Relevante nye IFRS og IFRIC. - Delårsrapporten er aflagt på det rette grundlag (IAS 34 eller undtagelsesvis fuld IFRS). Side 52

53 Nyt om regnskab XBRL Kort status på digital indberetning Digital indberetning af 2013-årsrapporten er obligatorisk for alle virksomheder, bortset fra virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, og virksomheder som aflægger årsrapport efter IFRS. Disse virksomheder skal således indsende årsrapporten for 2013 på papir. Virksomheder, som aflægger årsregnskab efter IFRS og øvrige virksomheder i regnskabsklasse D, er først omfattet af reglerne om indberetning af digital årsrapport fra regnskabsår, der slutter efter den 31. december Erhvervsstyrelsen arbejder på en opdatering af den danske IFRS-taksonomi, som forventes klar inden for kort tid. Den nye taksonomi vil muliggøre, at den enkelte virksomhed selv vil kunne foretage tilføjelser til taksonomien. Der gælder en række yderligere undtagelser for digital indberetning, jf. næste slide. Side 53

54 Nyt om regnskab XBRL Kort status på digital indberetning Undtagelser vedrørende digital indberetning: Koncernregnskab udarbejdes efter IFRS og årsregnskab for modervirksomheden efter årsregnskabsloven (eller IFRS) Papirversion. Et erstatningskoncernregnskab, der kan indsendes efter årsregnskabslovens 112, kan fortsat ikke indberettes digitalt Papirversion af koncernregnskabet efter 112 og af selskabets årsregnskab. Gælder også selvom overliggende koncernregnskab er indberettet som XBRL (DK Group 0) så skal DK Group 1 stadig indberette det hele på papir, hvis de benytter undtagelsen i 112 om at indsende det højereliggende koncernregnskab. DD1 DK Group 1 DD2 DK Group 0 DD3 DK Group 2 DD4 DK Group 0 aflægger koncernregnskab i henhold til IFRS og moderselskabsregnskab efter ÅRL. DK Group 1 udarbejder ikke koncernregnskab i henhold til ÅRL 112. DK Group 2 udarbejder frivilligt koncernregnskab i henhold til ÅRL Datterselskaber udarbejder årsregnskaber i henhold til ÅRL regnskabsklasse B eller C. XBRL-indsendelse Ikke XBRL - papir Side 54

55 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Indtægter En ny standard forventes i Q helt omskrevet i forhold til i dag. Nyt 5-trins approach, som er betydeligt mere systematisk end nuværende regler I langt de fleste selskaber er der ikke forventninger om væsentlige ændringer skal dog afgøres, når den endelige standard kommer. Når den endelige standard kommer, bør denne indflydelse vurderes på kontraktformuleringer, lånecovenants, bonusprogrammer, earn-outs, budgettering, processer og interne kontroller, IT-systemer. Q Endelig standard 2017 Standarden træder i kraft Side 55

56 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Indtægter Hvor forventes de væsentligste ændringer? Ny linje i resultatopgørelsen med tab på debitorer udenfor bruttofortjenesten. Fordeling af samlet vederlag mellem aftalens enkelte leveringsforpligtelser SKAL ske ud fra relative dagsværdier risiko for tab på enkeltydelser. Entreprisekontrakter og serviceydelser ny guidance på, hvornår kontrol overgår - i mange tilfælde ingen betydning, men endelig guidance vil blive nærlæst. Hvis forudbetaling/efterbetaling inden/efter et år, så sker der en udskillelse af finansieringselement. En etårsgrænse er ret liberal. Returret den del, der forventes returneret, forbliver på et fiktivt varelager, og den tilhørende indtægt udskydes. Licensindtægter skillelinje mellem statiske rettigheder (indtægt nu) og dynamiske rettigheder (indtægt over licensperioden). Side 56

57 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Leasing Høringsfrist vedrørende nyt udkast til standard er ovre. Det er s forventning, at ikrafttrædelsestidspunktet for den nye standard næppe vil være før den nye standard om indtægter træder i kraft (regnskabsår der påbegynder den 1. januar 2017 eller senere). Alle leasingaktiver og tilhørende leasingforpligtelser skal som udgangspunkt indregnes i balancen. Leasingaftaler med en maksimal løbetid på 12 måneder er dog undtaget. Det nye udkast vil medføre, at balancesummen hos leasingtager vil blive forøget som følge af, at operationelle leasingaftaler nu skal indregnes i balancen. Resultatopgørelsen vil også blive påvirket af det nye udkast. Q Redeliberations Endelig standard? 2017 Standarden træder i kraft Side 57

58 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Leasing Der sondres i det nye udkast mellem to typer af leasingaftaler : Type A-aftaler Er som udgangspunkt andre aktiver end leasing af fast ejendom. Er leasing af aktiver, hvor leasingtager forbruger en (væsentlig) del af aktivet henover leasingperioden A = almindelige aktiver. Type B-aftaler Er som udgangspunkt leasing af fast ejendom. Er leasing af aktiver, hvor leasingtager ikke forbruger en (væsentlig) del af aktivet B = bygninger. Indregning af Type A- og Type B- aftaler Begge typer indregnes i balancen med et anlægsaktiv og leasinggæld: Side 58

59 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Leasing Amortisering af leasingaktiv Leasinggæld Præsentation resultatopgørelse Præsentation pengestrømsopgørelse Type A almindelige aktiver Som øvrige materielle anlægsaktiver dvs. oftest lineært Amortiseret kostpris faldende rente over løbetiden Som afskrivning/amortisering hhv. renteomkostning Afdragselement: Finansieringsaktivitet Renteelement: Som øvrige rentebetalinger Type B bygninger Residual samlet leasingomkostning skal være den samme over leasingkontraktens løbetid stigende afskrivninger over løbetiden Amortiseret kostpris faldende rente over løbetiden I én linje under driftsomkostninger Driftsaktivitet Side 59

60 Nyt om regnskab De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen 2013 Læs mere herom i Straight Away nr Sammenslutningen af europæiske fondsbørstilsyn (ESMA) har offentliggjort prioriteringer for regnskabskontrollen af 2013-regnskaberne. Der er ikke nødvendigvis en 1:1-sammenhæng mellem ESMA s oplistning og de områder, som den danske regnskabskontrol vil fokusere på, men de danske myndigheder lader sig inspirere. De identificerede områder udgør følgende: 1. Nedskrivning af ikke-finansielle aktiver. 2. Måling af og oplysninger om ydelsesbaserede pensionsforpligtelser. 3. Måling af dagsværdi og oplysningskrav herom. 4. Oplysninger vedrørende væsentlig anvendt regnskabspraksis, skøn og vurderinger. 5. Finansielle instrumenter. Side 60

61 Nyt om regnskab IASB Disclosure Initiative IASB ønsker at fremme relevansen af oplysninger og reducere byrden for regnskabsaflæggere ved at: 1. Udvide vejledning i anvendelse af væsentlighedsbegrebet. Kun væsentlige oplysninger skal medtages. Uvæsentlige oplysninger kan forringe relevansen af oplysninger. IASB Projekt Samle oplysningskravene i IAS 1, 7 og 8 i en ny standard til et Framework for oplysninger og præsentation) 2. Tydeliggøre at selvom det er relevant at beskrive en regnskabspost, gælder det ikke nødvendigvis samtlige oplysningskrav i standarden. Det betyder, at der i højere grad kan foretages en individuel vurdering af oplysningskravenes relevans. 3. Skabe fleksibilitet i relation til placering af anvendt regnskabspraksis og rækkefølgen af noterne. 4. Stille krav om at vise en afstemning af net debt for at tydeliggøre, hvad der medtages i dette nøgletal, og hvor oplysningerne kan findes i regnskabet. IASB forventer at udsende forslag til justering af nr. 1-3 ovenfor i 1. kvartal Side 61

62 Nyt om corporate govenance Nye corporate governance anbefalinger af 6. maj 2013 Væsentligste præciseringer # Anbefalinger Før: 79 Nu: 47 Offentliggørelse af redegørelsen for god selskabsledelse på selskabets hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen skaber størst transparens. Komitéen har ved revisionen af anbefalingerne lagt særlig vægt på det aktive ejerskab og en konstruktiv dialog med kapitalejerne. NASDAQ OMX København har implementeret de nye anbefalinger med effekt for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. har udarbejdet en sammenstilling af de nye og gamle anbefalinger. Side 62

63 Nyt om corporate govenance Det underrepræsenterede køn Regnskabsklasse D og store C, finansielle virksomheder, erhvervsdrivende fonde mv. og statslige aktieselskaber Mange virksomheder skal nu rapportere om: Måltal for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse. Politikker, indsatser og resultater om øgning af det underrepræsenterede køn i de øvrige generelle ledelsesniveauer. Grænsen for underrepræsentation er 40 %. Ledelsesberetningen skal indeholde en redegørelse for: Andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og status for opfyldelsen af de opstillede måltal. Politikken for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i selskabets øvrige ledelsesorganer. Hvis der ikke foreligger underrepræsentation, er det tiltrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. Side 63

64 Nyt om corporate govenance Det underrepræsenterede køn Praktiske udfordringer Er der undtagelser for mindre virksomheder? Hvis der er tale om et lille moderselskab for en stor koncern hvad gælder så? Svar Virksomheder, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer. Moderselskabet er ikke forpligtet til selv at opstille måltal og politikker. Hvis alle selskaberne i koncernen enkeltvis er små, gælder der ingen forpligtelse overhovedet. Er blot ét af selskaberne et stort selskab, skal der udarbejdes måltal og politikker for dette selskab. Alternativt kan der opstilles koncernmåltal og koncernpolitikker, hvortil det store selskab kan henvise i sin årsrapport. Side 64

65 Nyt om selskabsret Nye regler i selskabsloven Udvalgte nye regler vedtaget i maj 2013 Ny selskabsform Iværksætterselskaber (IVS) (1. januar 2014). Nedsættelse af kapitalkravet i ApS er til kr., som også påvirker kapitaltabsreglerne (1. januar 2014). Bedre brug af reglerne om udskudt indbetaling af selskabskapital i ApS er. Ikke længere krav om åbnings-/overtagelsesbalance ved indskud af bestemmende kapitalpost. Køb af egne kapitalandele kan ikke længere ske ved brug af årets optjente overskud (1. januar 2014). https://www.pwc.dk/da_dk/dk/nyt/finance /regnskab/assets/nye-regler-selskabslovenvers2-maj-2013.pdf Side 65

66 Tak for i dag På gensyn til IFRS og moms e-learning 's Academy on Demand C20 Regnskabsprisen 2014 Den 27. maj Kontakt s eksperter Karina Hejlesen Jensen Skat T: M: E: Jørgen Rønning Pedersen Skat T: M: E: Claus Bohn Jespersen Moms og afgifter T: M: E: Sandra Erichsen Moms og afgifter T: M: E: Henrik Steffensen Regnskab og selskabsret T: M: E: Side 66

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom 2-2013 2 4 Aktiver og værdien heraf er væsentlige for at bedømme en virksomheds økonomiske situation. Vækstplanen Der er nu indgået aftale om vækstplanen for 2013-2020. En plan hvor regeringen og aftaleparterne

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Kontakt Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478 E-mail: mks@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.dk 1 Indhold 13.00 Kort introduktion 13.00 Nyt om personalegoder 13.30 Momsfradrag

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS?? Our mission: To help our clients and our people excel 2 Forord Den 5. juni 2002 vedtog EU's Ministerråd den forordning, der kræver,

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere