PwC s Regnskabskonference 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PwC s Regnskabskonference 2014"

Transkript

1 s Regnskabskonference 2014 Revision. Skat. Rådgivning.

2 Præsentation af Regnskabshåndbogen v/ Henrik Steffensen, partner, Side 2

3 s Regnskabshåndbog 2014 Alt samlet på ét sted Overblik Inspiration Viden Side 3

4 Alt samlet på ét sted Fokus på regnskab, selskabsskat, selskabsret og moms og afgifter. Et overskueligt og stærkt opslagsværk i alle danske virksomheder med fokus på praktisk anvendelighed. Opdateret med endnu flere eksempler, illustrationer og -fortolkninger. Opdateret med de nyeste regler inden for alle områder. Side 4

5 Alt samlet på ét sted Illustrationer og figurer Masser af illustrationer her er vist 10 %-grænsen i IAS 39 vedrørende konvertering af lån. Spændende figurer her illustreres et finansielt instrument. Side 5

6 Alt samlet på ét sted Beslutningstræ Et beslutningstræ ophør med indregning af et finansielt aktiv, fx i forbindelse med factoring. Side 6

7 Alt samlet på ét sted -fortolkninger -fortolkninger, hvor ÅRL er tavs. Side 7

8 Alt samlet på ét sted Særlig sektion i regnskabsdelen Særlig sektion i regnskabsdelen: Fortolkninger og løsninger Denne er blevet udbygget med endnu flere fortolkninger og løsninger. Side 8

9 Alt samlet på ét sted Særlig sektion om moms og afgifter Kapitlet moms og afgifter sætter fokus på en lang række regler, som i praksis kan være indtægtsskabende hvis man vel at mærke fokuserer på det! Side 9

10 Alt samlet på ét sted Tjeklister og modelregnskaber på internettet Alle modelregnskaber og tjeklister er samlet på Modelregnskaberne har henvisninger til de relevante bestemmelser. Find også tjeklister til: Sikring af, at intern viden ikke uberettiget videregives. Interne regler for handel med selskabets egne aktier. Selskabets forretningsorden. Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. Side 10

11 Alt samlet på ét sted Viden på din ipad Hent ipad-versioner af: Regnskabshåndbogen 2014 inkl. ekstra materiale i forhold til den trykte udgave Fondshåndbogen 2014 Bestyrelsesarbejdet 2014 Årsnyt 2013 netop udgivet Kan hentes via Brug også Inform på ipad en på Side 11

12 Nyt om skat v/ Karina Hejlesen Jensen, partner, v/ Jørgen Rønning Pedersen, partner, Side 12

13 Nyt om skat Vækstplanen Nedsættelse af selskabsskatteprocenten Udvidelse af skattekreditordningen 1 Digital indberetning og skattekonto Arbejdsudlejeskat Genindførelse af pristalsregulering Side 13

14 Vækstplanen Stærke virksomheder, flere jobs Vækstplan DK sikrer handling her og nu og lægger samtidig klare spor frem mod Regeringen s erhvervspanel vurderer effekten lav Planen indeholder bl.a.: Nedsættelse af selskabsskattesatsen. Forhøjelse af grænse for skattekredit for forsøgs- og forskningsudgifter. Genindførelse og udvidelse af boligjobordningen. Side 14

15 Vækstplanen Nedsættelse af selskabsskatteprocenten % ,5 % Fra 25 % i 2013 til 22 % i Tilsvarende nedsættelse af virksomhedsskattesatsen ,5 % Fra % Gælder ikke for aktiviteter i Nordsøen. Effekten af ændringen i skattesatsen skal efter IAS 12 indregnes i årsregnskabet. Ingen ændring af aktieindkomstskatten. Side 15

16 Vækstplanen Skat af løn og udbytte i dag sammenlignet med 2016 Udbytteskat 2013 Udbytteskat 2016 Selskabet Indkomst 100,0 100,0 Selskabsskat (25 % / 22 %) -25,0-22,0 Til rådighed for udbytte 75,0 78,0 Hovedaktionæren Aktieindkomst 75,0 78,0 Skat på aktieindkomst (42 % / 42 %) -31,5-32,8 Netto efter skat 43,5 45,2 Udbytteskat i alt ca. 56,5 54,8 Lønskat i alt ca. (Ved indkomst over topskattegrænsen inkl. AM-bidrag og kirkeskat) 56 % 56 % Side 16

17 Vækstplanen Selskabsskatteprocenten Optimeringsmuligheder Nedsættelse af skatteprocenten fradrag optimeres indtægt udskydes (hvis muligt). Ændring af værdiansættelse (fx IPO på varelagre). Økonomisk/teknisk ukurans (50 % år 1, 75 % år 2 og 100 % år 3). Ændring af princip for opgørelse af igangværende arbejder. Straksfradrag af bygninger (vedligeholdelse kontra forbedringer). Ubundne afskrivninger (driftsmidler, bygninger, immaterielle aktiver). Forudbetalte omkostninger. Side 17

18 Vækstplanen Udvidelse af skattekreditordningen Udbetaling af skatteværdi af underskud Med det formål at understøtte innovation er der indført en særlig Skattekreditordning. Værdi af underskud relateret til udgifter til forskning og udvikling kan udbetales i stedet for fremføres. Grænsen for udbetaling af skattekredit for underskud forhøjes fra 5 mio. kr. til 25 mio. kr. med virkning den 1. januar Max. udbetaling på 6,25 mio. kr. i 2014 (beregnes med 25 %). I 2015 og 2016 beregnes max. skattekredit med henholdsvis 23,5 % og 22 %. Side 18

19 Digital indberetning og skattekonto Udbytte Indberetning af udbytte skal fra den 1. juli 2013 ske digitalt via TastSelv Erhverv. Rådgiver kan få adgang til at foretage denne indberetning. Fra 1. januar 2014 udvides indberetningspligten Oplysning om, hvilken konto udbetalingen sker til. Begrundelse, hvis der udloddes uden indeholdelse af udbytteskat, eller der sker indeholdelse med lavere sats. Side 19

20 Digital indberetning og skattekonto Udbytte Indberetning af udbytte skal fra den 1. juli 2013 ske digitalt via TastSelv Erhverv. Rådgiver kan få adgang til at foretage denne indberetning. Fra 1. januar 2014 udvides indberetningspligten Oplysning om, hvilken konto udbetalingen sker til. Begrundelse, hvis der udloddes uden indeholdelse af udbytteskat, eller der sker indeholdelse med lavere sats. Side 20

21 Digital indberetning og skattekonto Selskabsselvangivelse Indberetning via TastSelv? For 2013 er det endnu ikke et krav blot en venlig opfordring. Blanketter kan derfor stadig anvendes for Selskabsselvangivelsen skal formentlig indgives digitalt for Side 21

22 Digital indberetning og skattekonto Renteudgifter Personers fradrag for renter kræver indberetning til SKAT. Virkning for indkomstår, der påbegyndes efter den 1. januar 2013 med angivelse af: Långivers CVR-/CPR-nr. og selve renteudgiften Hvis ikke kendskab til CVR-/CPR-nr. Navn Fødselsdato Adresse Frist = almindelig selvangivelsesfrist Visse renteudgifter er omfattet af den automatiske indberetning til SKAT fx renter til banker og realkreditinstitutter. Side 22

23 Digital indberetning og skattekonto Én skattekonto Pr. 1. august 2013 indførte SKAT nye regler for opgørelse af virksomheders løbende tilgodehavender eller gæld til skatte- og afgiftsmyndighederne. Giver et samlet overblik over virksomhedens løbende mellemværende med SKAT. Der tildeles én skattekonto pr. SE-nummer. Skattekontoen kan ses på virksomhedens TastSelv-adgang. Alle betalinger til og fra SKAT bliver registreret og afregnet via skattekontoen. Beløb, som virksomheden har til gode fra SKAT, fremgår også. Side 23

24 Digital indberetning og skattekonto Én skattekonto nye principper Betal tidligst 5 dage før betalingsfristen, ellers er der risiko for, at SKAT sender beløbet retur. Ny udligningsmetode i henhold til first-in-first-outprincippet. Det er ikke længere muligt at øremærke en betaling, da betalingen vil udligne den ældst stående saldo. Dag-til-dag-renter beregnes af hele den udestående saldo, hvor renten tilskrives skattekontoen hver måned. Det betyder i praksis, at der bliver beregnet renter af allerede tilskrevne renter og gebyrer. Side 24

25 Digital indberetning og skattekonto Én skattekonto nye principper Ny rykkerprocedure gør, at SKAT sender en rykker og et rykkergebyr, når virksomheden har et udestående på mere end kr. Overskrides 10- dagsfristen, sendes hele saldoen til inddrivelse. Selve indberetningerne skal ske som hidtil, og fristerne er heller ikke ændret. Vi anbefaler derfor, at virksomheden jævnligt foretager en afstemning af skattekontoen til bogføring. Side 25

26 Arbejdsudlejeskat Ny definition Arbejdsudleje foreligger, når personer af deres udenlandske arbejdsgiver bliver stillet til rådighed for at udføre arbejde i Danmark for en dansk virksomhed, når arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomhed. Konsekvenser Den danske virksomhed skal foretage månedlig indberetning og skattetræk (30 % arbejdsudlejeskat og 8 % AM-bidrag). Ca. 35 offentliggjorte afgørelser i 2013 vedrørende definitionen af integreret del af virksomheden. Side 26

27 Arbejdsudlejeskat Nu begynder praksis at vise sig Reglerne gælder for alle virksomheder. De offentliggjort afgørelser vedrører virksomheder med følgende aktiviteter: Rederivirksomhed IT-udvikling og service- /konsulentvirksomhed Distribution af tryksager Ingeniørvirksomhed og projektering Byggeri og håndværk Fremstillingsvirksomhed og industrivirksomheden Industriservice og montage Udlejning og salg af fast ejendom Underholdning og forlystelser Handel med juletræer og pyntegrønt Transportbranchen styresignal Side 27

28 Arbejdsudlejeskat Arbejdsudleje rutediagram Modtager virksomheden ydelser fra udlandet? Ja Er det alene varekøb? Nej Har leverandøren PE i Danmark? Nej Er ydelsen en integreret del af virksomheden? Ja Er opgaven permanent outsourcet? Nej Ja Ja Nej Ja Nej Der ser ikke ud til at være tale om arbejdsudlejebeskatning Ja Er aftalen en entrepriseaftale? Nej Der er grundlag for arbejdsudlejebeskatning Side 28

29 Arbejdsudlejeskat Hvad skal den danske virksomhed gøre? De mange afgørelser, der er truffet på meget kort tid, viser med al tydelighed, at der er stor usikkerhed om reglernes rækkevidde. De fleste afgørelser skyldes anmodninger om bindende svar, og det giver god mening, når det er den danske virksomheds ansvar at afklare, om der er tale om arbejdsudleje. Det gælder, uanset at skatten vedrører medarbejdere hos en udenlandsk underleverandør. Vi anbefaler, at alle kontrakter med udenlandske leverandører, samarbejdsparter eller datterselskaber bliver gennemgået i lyset af disse regler. Side 29

30 Genindførelse af pristalsregulering Aktieindkomst Aldersopsparing Beskæftigelsesfradrag Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige Ratepension mv Skatteloft 51,7 % 51,7 % Skat af positiv nettokapitalindkomst 43,5 % 42 % Topskattegrænse Store bagatelgrænse Lille bagatelgrænse ,100 Kørselsfradrag km 2,13 2,10 Skattefri kørselsgodtgørelse indtil km 3,82 3,73 Gaver Skattefri julegave fra arbejdsgiver Side 30

31 Nyt om moms og afgifter v/ Claus Bohn Jespersen, partner, v/ Sandra Erichsen, director, Side 31

32 Nyt om moms og afgifter Lovændringer Nyt fra EU Afhentningskøb Validering Ejendomsvurdering Afgifter Side 32

33 Lovændringer Fradragsretten for hotelydelser stiger til 75 % 1. januar 2014 Bemærk at kravet til at morgenmad skal angives separat gælder stadig. Nye afregningsfrister for moms den 1. januar 2014 skaber likviditet for nogle Ændring for små virksomheder med omsætning mellem 1-5 mio. kr. nu halvårsafregning. Ændring for mindre virksomheder med omsætning mellem mio. kr. nu kvartalsvis afregning. Side 33

34 Lovændringer Nye ændringer på vej Omvendt betalingspligt på elektronisk udstyr vedtaget december 2013 med ikrafttræden den 1. juli 2014 Indenlandsk salg af bærbare pc er, mobiltelefoner, tablets, spillekonsoller mv. skal ske uden moms, så modtager beregner momsen. Detailhandlen er friholdt. Bl.a. betydning ved indkøb af elektronisk udstyr og koncernintern viderefakturering. Teknisk håndtering på momsangivelsen Sælger angiver værdien af salget i rubrik C. Køber beregner og angiver salgsmoms og fratrækker denne under købsmoms. Side 34

35 Nyt fra EU 25 % eller 20 % moms? Ny EU-dom rokker ved dansk praksis Hidtidig dansk praksis Hvis leverancen anses for at være uden moms, og det efterfølgende viser sig, at leverancen er momspligtig: Den aftalte pris tillægges 25 % moms. Køber belastes af momsen, hvis sælger kan viderefakturere. Hvis ikke belastes sælger af momsen. EU-domstolen Momsen er indeholdt i den aftalte pris, dvs. momsen udgør 20 % af den aftalte pris. Betingelse: At sælger ikke har mulighed for at efterfakturere momsen til køber. Hvilke situationer bliver berørt? Parterne har set leverancen som momsfri, fx salg af fast ejendom. Efteropkrævning er ikke mulig, fordi køber er gået konkurs, ophørt med at drive virksomhed mv. : Handel med udlandet berøres ikke svigter betingelserne for salg til 0 % moms, udgør momsen fortsat 25 %. Side 35

36 Afhentningskøb Hvad er status? I foråret 2013 varslede SKAT skærpede krav til dokumentation for afhentningskøb. Efterfølgende blev ikrafttræden udskudt til den 1. november Nu har SKAT besluttet at afvente et påbegyndt arbejde i EU-regi med henblik på fælles EU-retningslinjer om dokumentation for EU-handel. Hvad anbefaler? anbefaler, at danske virksomheder gennemgår deres processer for dokumentation ved EU-handel og analyserer risici og mulige tiltag. Side 36

37 Afhentningskøb Hvad er status? I foråret 2013 varslede SKAT skærpede krav til dokumentation for afhentningskøb. Efterfølgende blev ikrafttræden udskudt til den 1. november Nu har SKAT besluttet at afvente et påbegyndt arbejde i EU-regi med henblik på fælles EU-retningslinjer om dokumentation for EU-handel. Hvad anbefaler? anbefaler, at danske virksomheder gennemgår deres processer for dokumentation ved EU-handel og analyserer risici og mulige tiltag. Side 37

38 Validering Validering af EU-momsnumre ved handel med udlandet SKAT stiller følgende krav At købers momsnummer er gyldigt. At navnet og adressen til momsnummeret matcher til køber (Bemærk: Problem med spanske og tyske kunder). At der føres et debitorkartotek med de udenlandske momsnumre (valideringsprocessen). Valideringen foretages på hjemmesiden VIES. Løbende validering eller mindst én gang i kvartalet (faste kunder). s nye værktøj kan verificere mange momsnumre på én gang. Side 38

39 s valideringsværktøj EU-momsnumre ved handel med udlandet Side 39

40 Ejendomsvurderinger Årsagen til massiv debat sidste år Rigsrevisionens rapport august 2013 Skatteministeriet har forvaltet området meget kritisabelt. Kritikken angår SKATs vurdering af grundværdierne: Kun 17 ud af 98 kommuner har korrekt inddeling i de såkaldte grundværdiområder. Vurderingerne bygger på upålidelige salgsoplysninger. Træfsikkerheden er derfor ikke god nok: Der er stor forskel mellem de faktiske salgspriser og vurderingerne. I 2011 var 3 ud af 4 vurderinger af parcelhuse ude af trit med handelspriserne. Side 40

41 Ejendomsvurderinger Begrænsede muligheder for at ændre tidligere vurderinger Klageadgangen er suspenderet indtil 2016 Ekspertudvalg skal komme med forslag til et nyt og mere træfsikkert vurderingssystem senest den 1. juni 2014, så det kan danne grundlag for nye vurderinger i 2015 (for erhvervsejendomme og ejerboliger). Vurderingerne i 2013 og 2014 vil svare til vurderingerne pr. 1. oktober 2011 (fratrukket 2,5 %) for ejerboliger, og til vurderingerne pr. 1. oktober 2012 (uændret) for erhvervsejendomme. Vurderingerne i kan først påklages i 2016, mens fejlagtige vurderinger foretaget før 2013 ikke kan påklages: Der er adgang til (ekstra)ordinær genoptagelse af vurderinger før 2013, hvis faktuelle fejl i grundlaget for SKATs vurderinger påvises. Frem til den 1. juli 2015 kan SKAT af egen drift ændre 2011-vurderingen (dog kun i form af nedsættelse). Side 41

42 Afgifter Vækstplan en 2013 Finanslovaftale 2014 (Lemper afgiftsbelastningen på elektricitet og brændsel) Vil motivere virksomheder særligt produktionsvirksomheder til at blive i Danmark og dermed bevare de danske arbejdspladser Finanslovsaftale 2014 fremrykker lempelse af afgiftsbelastningen på brændsler fra 2015 til 2014 Fra 1. januar 2014 kan virksomheder få godtgjort en større andel af energiafgiften på brændsler Elektricitet var i 2013 pålagt fem forskellige afgifter Fra 1. januar 2014 vil der kun være én elafgift på elfakturaen dog samme sats som nu s anbefaling Vores erfaring viser, at ca. 85 % af alle virksomheder som ikke anvender s regneark ikke får godtgjort afgift af elektricitet korrekt Side 42

43 Nyt om regnskab, corporate governance, selskabsret mv. v/ Henrik Steffensen, partner, Side 43

44 Nyt om regnskab, corporate governance og selskabsret mv. 1. Udvalgte fokuspunkter ved regnskabsaflæggelsen for 2013 mv. 2. Nye anbefalinger for god selskabsledelse, herunder det underrepræsenterede køn. 3. Nyt vedrørende selskabsret. Læs s Årsnyt 2013 Nye IFRS er for 2013 og 2014 IFRS er vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft og meget andet af betydning for regnskabsaflæggelsen for Side 44

45 Nyt om regnskab Udvalgte fokuspunkter ved regnskabsaflæggelsen 2013 mv. Udvalgte forhold af betydning for årsrapporten 2013 og fremefter: Aflæggelse af årsrapport og delårsrapporter på engelsk Nedsættelse af selskabsskatteprocenten effekt på udskudt skat Nye underskudsregler indregning af skatteaktiver Erhvervsstyrelsens julebrev XBRL kort status på digital indberetning IFRS Udvikling undervejs status på indtægtsindregning og leasing ESMA s prioriteringer for regnskabskontrollen 2013 IASB s disclosure initiative Side 45

46 Nyt om regnskab Aflæggelse af årsrapport og delårsrapporter på engelsk Nu muligt at aflægge årsrapporter udelukkende på engelsk. Gælder for årsrapporter for alle selskaber omfattet af årsregnskabsloven. Træder i kraft pr. 1. januar 2014 for regnskaber der aflægges efter dette tidspunkt. Betingelsen for at anvende muligheden er, at vedtægterne ændres. Kan vedtages som særskilt punkt på dagsordenen, inden årsrapporten godkendes på generalforsamlingen. Gælder også for delårsrapporter, hvis generalforsamlingen har vedtaget, at årsrapporten skal aflægges udelukkende på engelsk. Side 46

47 Nyt om regnskab Nedsættelse af selskabsskatteprocenten regnskab/assets/arsnyt regnskabsmassig-behandl.pdf. Effekt på udskudt skat Den gradvise nedsættelse af selskabsskatteprocenten er vedtaget. Nedsættelsen sker fra og med 2014 og er fuldt indfaset i Udskudt skat skal opgøres til de skatteprocenter, der vil være gældende i de år, hvor de midlertidige forskelle forventes afviklet: Dvs. en blandet skatteprocent afhængig af hvilket år de midlertidige forskelle pr. 31. december 2013 forventes afviklet. Det kan konkret overvejes, om brugen af en gennemsnitlig skatteprocent er tilstrækkeligt. Der henvises til nærmere beskrivelse af reglerne i vores artikel i s nyhedsbrev Dialog: Regnskabsmæssig behandling af gradvis nedsættelse af selskabsskatten Side 47

48 Nyt om regnskab Nedsættelse af selskabsskatteprocenten Effekt på udskudt skat praktisk eksempel Selskab A har den 31. december 2013 følgende midlertidige forskelle: Aktiv Anskaffelsespris Regnskabsmæssig værdi Skattemæssig værdi Regnskabsmæssig afskrivning Skattemæssig afskrivning Aktiv % lineært 10 % lineært Aktiv % lineært 5 % lineært I alt Udskudt skat = 25 % * 800 = 200 Effekten er følgende: Forskel mellem regnskabs- og skattemæssige afskrivninger og senere I alt Regnskabsmæssige afskrivninger = = = Skattemæssige afskrivninger = = = Midlertidig forskel Skatteprocent 24,5 23, /800 = 22.5 % Udskudt skat 24,5 23, Effekt af ændring = = En skatteindtægt på 20. (Hvis blot beregningen er baseret på 22 % af midlertidige forskelle = 22 % * 800 = 176 En skatteindtægt på 24.) Side 48

49 Nyt om regnskab Nye underskudsregler Indregning af skatteaktiver Tidligere kunne skattemæssige underskud bruges ubegrænset hvert år. Nye underskudsregler fra og med indkomstår påbegyndende den 1. juli 2012 medfører, at fremførbare underskud max. kan nedbringe indkomst med 60 % (dog bundgrænse). Nye regler skal altid overvejes ved vurdering af udskudte skatteaktiver. IAS 12 udfylder årsregnskabslovens bestemmelser: - Der skal foreligge overbevisende dokumentation for, at der vil blive skabt skattepligtig indkomst i fremtiden, hvis selskabet i de senere år har haft underskud i praksis ofte ikke aktivering. - Ingen eksplicitte begrænsninger for, hvor mange år der kan regnes med ud i fremtiden i sagens natur er det dog sværere at bevise, jo længere tidshorisonten er. Forhold, som indgår i konkret vurdering: - Stabil indtjening - Konjunkturer - Ledelsesgodkendte budgetter og kvaliteten i budgetterne. Igangværende drøftelser i IFRIC får næppe betydning. Det afgørende er selskabets grundlæggende indtjeningsstruktur Side 49

50 Nyt om regnskab Erhvervsstyrelsens julebrev Formålet med brevet Sikre at virksomhederne og deres rådgivere gøres opmærksomme på ændringer i dansk lovgivning og dansk praksis. Julebrevet orienterer om: - Nye regler i årsregnskabsloven af relevans for regnskabsaflæggelse 2013 og fremefter. - Fejl og mangler, der er observeret i forbindelse med styrelsens regnskabskontrol. - ESMA s fokusområder. - Resuméer af ikke-offentliggjorte afgørelser. Julebrevet findes på erhvervsstyrelsens hjemmeside. Side 50

51 Nyt om regnskab Erhvervsstyrelsens julebrev Fokusområder og væsentligste budskaber Korrekt implementering af den nye IFRS der er trådt i kraft for regnskabsåret 2013, herunder IFRS 13 om måling af dagsværdi, konsolideringspakken IFRS 10, 11 og 12 samt IAS 19 om pensionsydelser. Bedre årsrapporter skabes ved at undgå gentagelser og generisk information, undlade uvæsentlig information samt begrænse reklame. ESMA s fokusområder, herunder fokus på kvaliteten af de anvendte forudsætninger i nedskrivningstest af ikke-finansielle aktiver samt oplysninger herom. Mulighed for at aflægge årsrapport på engelsk for regnskabsåret 2013, hvis generalforsamlingen godkender dette. Krav om rapportering af måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Nettoomsætning skal opdeles i salg af varer, tjenesteydelser mv. i henhold til IAS 18. Oplysninger om ledelsens resultatforventninger for det kommende år skal som minimum angives i et interval. Det er ikke nok at anføre: Der forventes et positivt resultat for det kommende år. Side 51

52 Nyt om regnskab Erhvervsstyrelsens julebrev Fokusområder og væsentligste budskaber Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, herunder: - Korrekte links til hjemmesiden, statisk og samlet redegørelse, tilgængelig på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten og korrekt benævnelse, Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Redegørelse for samfundsansvar, herunder: - Tilgængelig på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten og indeholder politikker, handlinger og resultater. Formelle krav til årsrapportens forside, herunder benævnelse, virksomhedens fulde navn, regnskabsperiode, CVR-nr. mv., jf. kravene i indsendelsesbekendtgørelsen. Delårsrapporter formelle krav til indhold, herunder oplysninger vedrørende: - Ikke-foretaget revision eller review. - Relevante nye IFRS og IFRIC. - Delårsrapporten er aflagt på det rette grundlag (IAS 34 eller undtagelsesvis fuld IFRS). Side 52

53 Nyt om regnskab XBRL Kort status på digital indberetning Digital indberetning af 2013-årsrapporten er obligatorisk for alle virksomheder, bortset fra virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, og virksomheder som aflægger årsrapport efter IFRS. Disse virksomheder skal således indsende årsrapporten for 2013 på papir. Virksomheder, som aflægger årsregnskab efter IFRS og øvrige virksomheder i regnskabsklasse D, er først omfattet af reglerne om indberetning af digital årsrapport fra regnskabsår, der slutter efter den 31. december Erhvervsstyrelsen arbejder på en opdatering af den danske IFRS-taksonomi, som forventes klar inden for kort tid. Den nye taksonomi vil muliggøre, at den enkelte virksomhed selv vil kunne foretage tilføjelser til taksonomien. Der gælder en række yderligere undtagelser for digital indberetning, jf. næste slide. Side 53

54 Nyt om regnskab XBRL Kort status på digital indberetning Undtagelser vedrørende digital indberetning: Koncernregnskab udarbejdes efter IFRS og årsregnskab for modervirksomheden efter årsregnskabsloven (eller IFRS) Papirversion. Et erstatningskoncernregnskab, der kan indsendes efter årsregnskabslovens 112, kan fortsat ikke indberettes digitalt Papirversion af koncernregnskabet efter 112 og af selskabets årsregnskab. Gælder også selvom overliggende koncernregnskab er indberettet som XBRL (DK Group 0) så skal DK Group 1 stadig indberette det hele på papir, hvis de benytter undtagelsen i 112 om at indsende det højereliggende koncernregnskab. DD1 DK Group 1 DD2 DK Group 0 DD3 DK Group 2 DD4 DK Group 0 aflægger koncernregnskab i henhold til IFRS og moderselskabsregnskab efter ÅRL. DK Group 1 udarbejder ikke koncernregnskab i henhold til ÅRL 112. DK Group 2 udarbejder frivilligt koncernregnskab i henhold til ÅRL Datterselskaber udarbejder årsregnskaber i henhold til ÅRL regnskabsklasse B eller C. XBRL-indsendelse Ikke XBRL - papir Side 54

55 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Indtægter En ny standard forventes i Q helt omskrevet i forhold til i dag. Nyt 5-trins approach, som er betydeligt mere systematisk end nuværende regler I langt de fleste selskaber er der ikke forventninger om væsentlige ændringer skal dog afgøres, når den endelige standard kommer. Når den endelige standard kommer, bør denne indflydelse vurderes på kontraktformuleringer, lånecovenants, bonusprogrammer, earn-outs, budgettering, processer og interne kontroller, IT-systemer. Q Endelig standard 2017 Standarden træder i kraft Side 55

56 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Indtægter Hvor forventes de væsentligste ændringer? Ny linje i resultatopgørelsen med tab på debitorer udenfor bruttofortjenesten. Fordeling af samlet vederlag mellem aftalens enkelte leveringsforpligtelser SKAL ske ud fra relative dagsværdier risiko for tab på enkeltydelser. Entreprisekontrakter og serviceydelser ny guidance på, hvornår kontrol overgår - i mange tilfælde ingen betydning, men endelig guidance vil blive nærlæst. Hvis forudbetaling/efterbetaling inden/efter et år, så sker der en udskillelse af finansieringselement. En etårsgrænse er ret liberal. Returret den del, der forventes returneret, forbliver på et fiktivt varelager, og den tilhørende indtægt udskydes. Licensindtægter skillelinje mellem statiske rettigheder (indtægt nu) og dynamiske rettigheder (indtægt over licensperioden). Side 56

57 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Leasing Høringsfrist vedrørende nyt udkast til standard er ovre. Det er s forventning, at ikrafttrædelsestidspunktet for den nye standard næppe vil være før den nye standard om indtægter træder i kraft (regnskabsår der påbegynder den 1. januar 2017 eller senere). Alle leasingaktiver og tilhørende leasingforpligtelser skal som udgangspunkt indregnes i balancen. Leasingaftaler med en maksimal løbetid på 12 måneder er dog undtaget. Det nye udkast vil medføre, at balancesummen hos leasingtager vil blive forøget som følge af, at operationelle leasingaftaler nu skal indregnes i balancen. Resultatopgørelsen vil også blive påvirket af det nye udkast. Q Redeliberations Endelig standard? 2017 Standarden træder i kraft Side 57

58 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Leasing Der sondres i det nye udkast mellem to typer af leasingaftaler : Type A-aftaler Er som udgangspunkt andre aktiver end leasing af fast ejendom. Er leasing af aktiver, hvor leasingtager forbruger en (væsentlig) del af aktivet henover leasingperioden A = almindelige aktiver. Type B-aftaler Er som udgangspunkt leasing af fast ejendom. Er leasing af aktiver, hvor leasingtager ikke forbruger en (væsentlig) del af aktivet B = bygninger. Indregning af Type A- og Type B- aftaler Begge typer indregnes i balancen med et anlægsaktiv og leasinggæld: Side 58

59 Nyt om regnskab Udvikling undervejs ED - Leasing Amortisering af leasingaktiv Leasinggæld Præsentation resultatopgørelse Præsentation pengestrømsopgørelse Type A almindelige aktiver Som øvrige materielle anlægsaktiver dvs. oftest lineært Amortiseret kostpris faldende rente over løbetiden Som afskrivning/amortisering hhv. renteomkostning Afdragselement: Finansieringsaktivitet Renteelement: Som øvrige rentebetalinger Type B bygninger Residual samlet leasingomkostning skal være den samme over leasingkontraktens løbetid stigende afskrivninger over løbetiden Amortiseret kostpris faldende rente over løbetiden I én linje under driftsomkostninger Driftsaktivitet Side 59

60 Nyt om regnskab De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen 2013 Læs mere herom i Straight Away nr Sammenslutningen af europæiske fondsbørstilsyn (ESMA) har offentliggjort prioriteringer for regnskabskontrollen af 2013-regnskaberne. Der er ikke nødvendigvis en 1:1-sammenhæng mellem ESMA s oplistning og de områder, som den danske regnskabskontrol vil fokusere på, men de danske myndigheder lader sig inspirere. De identificerede områder udgør følgende: 1. Nedskrivning af ikke-finansielle aktiver. 2. Måling af og oplysninger om ydelsesbaserede pensionsforpligtelser. 3. Måling af dagsværdi og oplysningskrav herom. 4. Oplysninger vedrørende væsentlig anvendt regnskabspraksis, skøn og vurderinger. 5. Finansielle instrumenter. Side 60

61 Nyt om regnskab IASB Disclosure Initiative IASB ønsker at fremme relevansen af oplysninger og reducere byrden for regnskabsaflæggere ved at: 1. Udvide vejledning i anvendelse af væsentlighedsbegrebet. Kun væsentlige oplysninger skal medtages. Uvæsentlige oplysninger kan forringe relevansen af oplysninger. IASB Projekt Samle oplysningskravene i IAS 1, 7 og 8 i en ny standard til et Framework for oplysninger og præsentation) 2. Tydeliggøre at selvom det er relevant at beskrive en regnskabspost, gælder det ikke nødvendigvis samtlige oplysningskrav i standarden. Det betyder, at der i højere grad kan foretages en individuel vurdering af oplysningskravenes relevans. 3. Skabe fleksibilitet i relation til placering af anvendt regnskabspraksis og rækkefølgen af noterne. 4. Stille krav om at vise en afstemning af net debt for at tydeliggøre, hvad der medtages i dette nøgletal, og hvor oplysningerne kan findes i regnskabet. IASB forventer at udsende forslag til justering af nr. 1-3 ovenfor i 1. kvartal Side 61

62 Nyt om corporate govenance Nye corporate governance anbefalinger af 6. maj 2013 Væsentligste præciseringer # Anbefalinger Før: 79 Nu: 47 Offentliggørelse af redegørelsen for god selskabsledelse på selskabets hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen skaber størst transparens. Komitéen har ved revisionen af anbefalingerne lagt særlig vægt på det aktive ejerskab og en konstruktiv dialog med kapitalejerne. NASDAQ OMX København har implementeret de nye anbefalinger med effekt for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. har udarbejdet en sammenstilling af de nye og gamle anbefalinger. Side 62

63 Nyt om corporate govenance Det underrepræsenterede køn Regnskabsklasse D og store C, finansielle virksomheder, erhvervsdrivende fonde mv. og statslige aktieselskaber Mange virksomheder skal nu rapportere om: Måltal for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse. Politikker, indsatser og resultater om øgning af det underrepræsenterede køn i de øvrige generelle ledelsesniveauer. Grænsen for underrepræsentation er 40 %. Ledelsesberetningen skal indeholde en redegørelse for: Andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og status for opfyldelsen af de opstillede måltal. Politikken for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i selskabets øvrige ledelsesorganer. Hvis der ikke foreligger underrepræsentation, er det tiltrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. Side 63

64 Nyt om corporate govenance Det underrepræsenterede køn Praktiske udfordringer Er der undtagelser for mindre virksomheder? Hvis der er tale om et lille moderselskab for en stor koncern hvad gælder så? Svar Virksomheder, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer. Moderselskabet er ikke forpligtet til selv at opstille måltal og politikker. Hvis alle selskaberne i koncernen enkeltvis er små, gælder der ingen forpligtelse overhovedet. Er blot ét af selskaberne et stort selskab, skal der udarbejdes måltal og politikker for dette selskab. Alternativt kan der opstilles koncernmåltal og koncernpolitikker, hvortil det store selskab kan henvise i sin årsrapport. Side 64

65 Nyt om selskabsret Nye regler i selskabsloven Udvalgte nye regler vedtaget i maj 2013 Ny selskabsform Iværksætterselskaber (IVS) (1. januar 2014). Nedsættelse af kapitalkravet i ApS er til kr., som også påvirker kapitaltabsreglerne (1. januar 2014). Bedre brug af reglerne om udskudt indbetaling af selskabskapital i ApS er. Ikke længere krav om åbnings-/overtagelsesbalance ved indskud af bestemmende kapitalpost. Køb af egne kapitalandele kan ikke længere ske ved brug af årets optjente overskud (1. januar 2014). https://www.pwc.dk/da_dk/dk/nyt/finance /regnskab/assets/nye-regler-selskabslovenvers2-maj-2013.pdf Side 65

66 Tak for i dag På gensyn til IFRS og moms e-learning 's Academy on Demand C20 Regnskabsprisen 2014 Den 27. maj Kontakt s eksperter Karina Hejlesen Jensen Skat T: M: E: Jørgen Rønning Pedersen Skat T: M: E: Claus Bohn Jespersen Moms og afgifter T: M: E: Sandra Erichsen Moms og afgifter T: M: E: Henrik Steffensen Regnskab og selskabsret T: M: E: Side 66

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Fonde i Danmark har erhvervsdrivende fonde på agendaen fordi: Erhvervsdrivende fonde har stor betydning for det danske erhvervsmiljø.

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.06.14 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

CARL BRO DOCUTOUR A/S

CARL BRO DOCUTOUR A/S CARL BRO DOCUTOUR A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Steen Pinnerup Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SEE

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

RAVN BANE ApS. Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt. Årsrapport 12. juli juni 2013

RAVN BANE ApS. Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt. Årsrapport 12. juli juni 2013 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt RAVN BANE ApS Årsrapport 12. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere