Odontofobi TEMA: Nr. 1 / professional dental care.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odontofobi TEMA: Nr. 1 / 2014. professional dental care. www.zendium.dk www.zendium.no www.zendium.se"

Transkript

1 Nr. 1 / 2014 Musikk demper angst også ved besøk hos tannlegen Side 3 Tandvårdsrädsla hos vuxna Side 4 Ny kampagne skal reducere tandlægeskræk og styrke egenindsatsen Side 6 TEMA: Odontofobi professional dental care

2 2 Her træffes zendium i februar 2014 Svenska Tandsköterskeförbundets Möte Stockholm 11. marts Alarm mässa 8. marts Dansk Parodontologisk Selskab Aros, Aarhus 30. marts-1. april STHF:s fortbildningsdagar april Scandefa København 10. april DSSO Hotel SAS Radisson, Odense 10. april Ortodontisektionens yrkeskonferens maj Svensk förening för oralfacial medicin vårmöte Uppsala maj European Oral Microbiologi Workshop Fulgsøcentret, Knebel maj Age well juni EADPH august Svensk cariologiförenings konferens Stockholm Indhold Musikk demper angst også ved besøk hos tannlegen...3 Forord Kære læser, I dette nummer af Scannews har vi sat fokus på odontofobi og hvor vigtigt det er med en god kommunikation mellem patient og tandlæge. Patientens helhedsoplevelse på klinikken er en væsentlig forudsætning for en vellykket behandling og en positiv relation mellem tandlæge og patient. Nogle patienter hjælpes af musik under tandbehandling og for andre handler det allermest om at blive inddraget i behandlingstrinene. Team zendium ønsker at være med til at skabe dialog om odontofobi og den vigtige egenindsats. Derfor søsatte vi i efteråret en undersøgelse af danskernes forhold til tandlægebesøg, som viste, at hver femte dansker siger, at de lider af tandlægeskræk/ nervøsitet eller har ubehag ved at gå til tandlæge. Konsekvensen kan være sjældne tandlæge besøg og en ond cirkel i forhold til tandsundheden. Det vil zendium være med til at rette op på med vores Styrk Munden -kampagne. Du kan på side 7 læse hvordan du tilmelder din klinik. Med venlig hilsen Lena Krok, Torbjørn Wilhelmsen og Tandvårdsrädsla hos vuxna...4 Ny kampagne skal reducere tandlægeskræk og styrke egenindsatsen...6 Lene Wedel Heilskov Aut. Tandplejer/Clinical Consultant Oral Care Nordic Ansvarshavende redaktør zendium professional dental care Lena Krok, Lene W. Heilskov og Torbjørn Wilhelmsen Layout og produktion: liat hansen reklame

3 Musikk demper angst også ved besøk hos tannlegen, Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no 3 Musikk demper angst også ved besøk hos tannlegen I følge Den danske tandlægeforening rammer odontofobi ca 10 prosent av befolkningen, mens hele 30 prosent opplever angst for tannbehandling. Det brukes ulike terapeutiske tilnærminger for å hjelpe pasienter med angst for tannbehandling. Det mest omfattende er å behandle pasienter i narkose, men andre alternativer prøves også ut. Ved Senter for odontofobi ved Medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen, anvendes i all hovedsak kognitiv atferdsterapi (KBT) ved behandling av pasienter med angst for tannbehandling. Men også en musikkterapeutisk tilnærming kan ha noe for seg. Det mener musikkterapeut, dr.philos Märith Bergström-Isacsson ved Jämtlands Landsting senter for pasienter med Rett syndrom. som tilbyr pasienter med odontofobi behandling under narkose. «Først forsøker vi sterkt å motivere pasientene til å prøve tannbehandling uten narkose. Vi samtaler med pasientene på forhånd og vi gjennomgår et normalt behandlingsforløp. Da hender det iblant at pasienten selv ber om å få ta med seg musikk som virker beroligende på dem slik at de får tankene bort fra tannbehandlingen. I slike tilfeller bruker pasienten øreplugger slik at de har musikk direkte på øret. Ulempen med dette er at jeg ikke får fortløpende kommunikasjon med pasienten.» «Så det er ikke slik at både du og pasienten kan nyte «Måneskinnsonaten» mens boret går?» Märith Bergström-Isacsson, dr.philos ved Jämtlands Landsting senter for pasienter med Rett syndrom Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no Bergström-Isacsson disputerte ved Avdeling for kommunikasjon og psykologi, Ålborg Universitet i 2011 om hvordan musikk påvirker det autonome nervesystemet hos pasienter med Rett syndrom (nevrologisk utviklingsfeil som påvirker basale kroppsfunksjoner inklusive den sentrale kontrollen over det autonome nervesystemet i hjernestammen). «Siktemålet med studien var å undersøke hvilken effekt stimuli fra musikk har på kontrollfunksjonen i det autonome nervesystemet og kortikale emosjonelle uttrykk. Vi påviste klar sammenheng mellom musikk og endringer i fysiologiske parametere som for eksempel hjertefrekvens, blodtrykk, blodgasser og i åndedrettsmønster, og vi fant samtidig endringer i pasientenes ansiktsuttrykk. Konklusjonen er at musikk har målbar effekt på hjernestammens autonome funksjoner både hos pasienter med Rett syndrom og hos pasienter uten slikt syndrom. Målinger av aktivitet i hjernestammen er en ny metode for å observere og analysere autonom respons på musikk. Musikk kan brukes til å dempe angst, men musikksmaken er individuell. Vi fant at hver pasient må identifiseres den musikken som gir den enkelte best effekt, forklarer Märith Bergström-Isacsson. En studie som ble publisert i Journal og American Dental Assiciation (JADA) i 2008 av Claas Lahman et.al basert på en randomisert gruppe på 90 pasienter i Tyskland med tannbehandlingsangst, sammenliknet avspenningsøvelser med bruk av musikk for å dempe slik angst. Pasientene valgte musikk hos tannlegen og lyttet til musikken i hodetelefoner. Funnene viste at både lette avspenningsøvelser og musikk virket på pasienter med tannbehandlingsangst. Men for pasienter med omfattende angst, hadde musikk ingen virkning. En undersøkelse av HL Lai et.al i Taiwan, og som ble publisert i Journal of Clinical Nursery (2008 vol 19), og siden kommentert av JT Newton i Evidence-based Dentistry (2009, vol 10), fant at beroligende musikk reduserer unge og voksnes angst ved behandling med rotfylling. Testgruppen fikk høre beroligende musikk i hodetelefoner, mens referansegruppen fikk hodetelefoner uten musikk. Pasientene ble målt på hjerterytme, blodtrykk og kroppstemperatur målt på fingertuppen. Der var ingen forskjeller på gruppenes baseline data, men under behandlingen viste det seg at gruppen som lyttet til musikk hadde høyere kroppstemperatur og mindre angst over tid, sammenliknet med kontrollgruppen. «Funnene gir evidens for både pleiere og tannleger om at bruk av beroligende musikk for å redusere angst hos pasienter som gjennomgår behandling i rotkanal, er støttet i vitenskapelige funn,» heter det i konklusjonen. Funnene støttes av tannlege Anders Finne ved Bergen Nord Tannhelsesenter. Finne er blant de få tannlegene i Norge «Nei, vi har ikke systematisk jobbet med dette. Musikkterapeutisk tilnærming har vært nevnt, men vi har ingen erfaring med det. Hvis pasientene foreslår å bruke beroligende musikk har vi ikke noen innvendinger mot det. Men det fungerer nok ikke ved alvorlig patologisk angst for tannbehandling. Da tilbyr vi heller forberedende behandling sammen med psykolog. Tilstanden er imidlertid velkjent og med svært varierende sykdomshistorie. Angst for tannbehandling forekommer i alle aldre og i alle sosiale lag av befolkningen,» avslutter Finne. Professor Tiril Willumsen ved Universitetet i Oslo, har selv brukt musikk i sin praksis. «Jeg har ikke satt bruken i noe system, men jeg har brukt musikk som et virkemiddel for å dempe angst hos pasienter ved tannbehandling. Vi har spilt nøytral rolig musikk over et stereoanlegg. Vi har benyttet musikk med beroligende rytme. Vi har oppnådd å få en rolig atmosfære i behandlingsrommet. Ja, vi har alle fått samme rytme og det har gjort godt for relasjonen mellom tannlege og pasient», sier Willumsen. En fordel med å bruke høyttalere i behandlingsrommet er at kommunikasjonen mellom behandler og pasient kan opprettholdes i motsetning til når pasienten ligger med hodetelefoner og blir avstengt fra verbal kommunikasjon med tannlegen. «Det er åpenbart behov for å forske mer på dette ved moderat angst. Ved alvorlig angst for tannbehandling er musikk ikke virksomt, det er vist i både studier og ved klinisk erfaring,» avslutter Willumsen.

4 4 Tandvårdsrädsla hos vuxna, av Ulla Wide Boman, docent, universitetslektor, avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, s universitet. Tandvårdsrädsla hos vuxna Hjärtklappning, panikkänslor, illamående, overklighetskänslor dessa starka obehagliga reaktioner kan skölja som en flodvåg över din patient omöjliga att kontrollera och svåra att uthärda. Och detta trots att din patient är motiverad för behandling och själv har sökt din hjälp. Patienten kan hantera situationen på olika sätt; en är avskärmad och svår att få kontakt med, en annan gråter, en tredje pratar oavbrutet, en fjärde av viker från väntrummet. Det handlar om svår tandvårdsrädsla/fobi (dental anxiety/ phobia), ett problem som drabbar ca en av tjugo vuxna (1,2). Många patienter med svår tandvårdsrädsla/fobi uppsöker trots allt tandvården, ofta sker det på grund av svåra akuta besvär som inte kan uthärdas. Förutsättningarna för att få nya positiva erfarenheter av tandvård är då begränsad, och det kan vara svårt för tandvårdspersonalen att kunna genomföra optimal behandling. Någon form av sedering kan vara nödvändig, men många patienter fullföljer inte heller den tandbehandling som planeras med stöd av generell anestesi (16). Ulla Wide Boman, docent, universitetslektor, avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, s universitet. Svår tandvårdsrädsla/fobi är relaterat till undvikande av tandvård och sämre munhälsa, vilket redovisat både i kliniska studier och populationsbaserade studier (3). Patienter med fobiskt långvarigt undvikande av tandvård har betydligt högre kariesprevalens, marginal parodontit och apikal parodontit. Negativa konsekvenser på oral hälsorelaterad livskvalitet finns beskrivna (4), och i kliniska grupper rapporteras negativa känslomässiga och sociala konsekvenser (skamkänslor, ilska, nedstämdhet, påverkan på social samvaro med vänner, partner, i arbetslivet) (5,6). En klinisk erfarenhet är att de patienter som drabbats av dålig tandhälsa skäms så mycket och är så rädda för andras reaktioner, att de drar sig undan social samvaro, och särskilt undviker att skratta av rädsla för att visa sina dåliga tänder. Uppföljningar av patienter som framgångsrikt behandlats avseende sin tandvårdsrädsla har även visat på färre psykosomatiska symtom och färre sjukskrivningsdagar (7,8). Svår tandvårdrädsla/fobi försvårar eller hindrar genomförande av tandbehandling, och tandvårdspersonal upplever ofta stark stress vid behandling av den drabbade patienten. Tillståndet medför också ekonomiska kostnader, i form av inställda och avbrutna behandlingar. Orsaker till svår tandvårdsrädsla/fobi: flera faktorer kan spela in, och man kan också skilja mellan sårbarhetsfaktorer, initierande faktorer och vidmakthållande faktorer. En ökad rädslebenägenhet, som kan manifestera sig som en hög grad av personlighetsdraget neurotiscism, och förekomst av flera starka rädslor/fobier tycks utgöra en sårbarhet för att utveckla tandvårdsrädsla (9). När det gäller initierande faktorer har negativa erfarenheter av tandvård, i form av invasiv behandling, smärta, obehag och bristande kontroll över situationen, lyfts fram som viktiga faktorer, baserat på såväl retrospektiva som prospektiva studier (10,11). Kliniska studier har visat att många i patientgruppen uppvisar symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (12). Inlärningspsykologisk teori, som utgör grunden för Kognitiv beteendeterapi (KBT), visar att det för fobiska rädslor karaktäristiska undvikandebeteendet ofta bidrar till att vidmakthålla fobin. Ulf Berggren beskrev tandvårdsrädslans onda cirkel där undvikandet av tandvård, den allt sämre munhälsan och de sociala och känslomässiga konsekvenserna tillsammans bidrar till vidmakthållandet av den svåra tandvårdsrädslan/fobin. Denna modell har inspirerat till fortsatt forskning där man empiriskt prövat och vidareutvecklat modellen (6,13,14,15). Feelings of shame and inferiority Dental fear/ anxiety Deterioration in dental status Figur 1: Tandvårdsrädslans onda cirkel. Avoidance För att förebygga svår tandvårdsrädsla/ fobi framhålls vikten av empatiskt bemötande, att minimera smärta och obehag för patienten, samt att ge patienten kontroll. Att vara tandvårdspatient kan upplevas som att man saknar kontroll eller möjlighet att påverka, vilket kan bidra till stark rädsla och upplevelse av utsatthet. Strategier som ofta uppskattas av patienter är att informera inför och under behandling, särskilt inför krävande moment, att introducera nya moment gradvis (tell-show-do), och att erbjuda patienten en signal för stopp under pågående behandling. För patienter med lätt eller måttlig tandvårdsrädsla kan ovanstående strategier vara tillräckliga för att kunna minska rädslan och genomföra tandbehandling, men för patienter med svår tandvårdsrädsla/fobi kan en behandling av ångestproblematiken krävas. Psykologisk behandling med beteendeinriktade metoder enligt KBT har visat på goda effekter med minskad tandvårdsrädsla även vid långtidsuppföljning, enligt några studier, även avseende möjlighet att klara tandbehandling (17,18). I Sverige finns möjlighet för vuxna patienter med svår tandvårdsrädsla/fobi att få behandling av sin tandvårdsrädsla av tvärprofessionella team där förutom tandläkare även psykolog/psykoterapeut/ psykiater ingår (19). I Sverige kan patienter som uppfyller uppställda kriterier erbjudas ett begränsa antal besök för behandling av tandvårdsrädslan till öppen hälso- och sjukvårdsavgift enligt den nationella tandvårdsförsäkringen.

5 Tandvårdsrädsla hos vuxna, av Ulla Wide Boman, docent, universitetslektor, avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, s universitet. 5 Bild 2: Tandvårdsrädslebehandling hos psykolog. (19) Hägglin C, Wide Boman U. A dental phobia treatment within the Swedish National Health Insurance. Swed Dent J 2012: 36(2):71-8. Referenser 1. Hakeberg M, Berggren U, Carlsson SG. Prevalence of dental anxiety in an adult population in a major urban area in Sweden. Community Dent Oral Epidemiol 1992;20: Vassend O. Anxiety, pain and discomfort associated with dental treatment. Behav Res Ther 1993;31(7): Hakeberg M, Lundgren, J. Symptoms, clinical characteristics and consequences. In: Öst L-G, Skaret E, editors. Cognitive behavior therapy for dental phobia and anxiety. West Sussex: Wiley-Blackwell; Ng SK, Leung WK. A community study on the relationship of dental anxiety with oral health status and oral health-related quality of life. Community Dent Oral Epidemiol. 2008;36(4): Berggren U. Psychosocial effects associated with dental fear in adult dental patients with avoidance behaviours. Psychol Health. 1993;8: Wide Boman U, Lundgren J, Berggren U, Carlsson SG. Psychosocial and dental factors in the maintenance of severe dental fear. Swed Dent J 2010;34(3): Hakeberg M, Berggren U. Changes in sick leave among Swedish dental patients after treatment for dental fear. Community Dent Health. 1993;10(1): Hakeberg M, Berggren U, Carlsson SG, Gröndahl HG. Long-term effects on dental care behavior and dental health after treatments for dental fear. Anesth Prog 1993;40: Hägglin C, Hakeberg M, Hallstrom T, Berggren U, Larsson L, Waern M, et al. Dental anxiety in relation to mental health and personality factors. A longitudinal study of middle-aged and elderly women. Eur J Oral Sci. 2001;109(1): Milgrom P, Vignehsa H, Weinstein P. Adolescent dental fear and control: prevalence and theoretical implications. Behaviour Research and Therapy. 1992;30(4): Thomson WM, Broadbent JM, Locker D, Poulton R. Trajectories of dental anxiety in a birth cohort. Community Dent Oral Epidemiol. 2009;37(3): de Jongh A, Fransen J, Oosterink-Wubbe F, Aartman I. Psychological trauma exposure and trauma symptoms among individuals with high and low levels of dental anxiety. Eur J Oral Sci. 2006;114(4): Armfield JM, Stewart JF, Spencer AJ. The vicious cycle of dental fear: exploring the interplay between oral health, service utilization and dental fear. BMC Oral Health 2007;7: de Jongh A, Schutjes M, Aartman IH. A test of Berggren s model of dental fear and anxiety. Eur J Oral Sci 2011;119: Hägglin C, Carlsson SG, Hakeberg M. On the dynamics of dental fear: dental or mental? Eur J Oral Sci 2013;121(3): Boyle CA, Newton T, Heaton LJ, Afzali S, Milgrom P. What happens after referral for sedation? Bri Dent J. 2010;208:E Kvale G, Berggren U, Milgrom P. Dental fear in adults: a meta-analysis of behavioral interventions. Community Dent Oral Epidemiol. 2004;32(4): Wide Boman U, Carlsson V, Westin M, Hakeberg M. Psychological treatment of dental anxiety among adults: A systematic review. Eur J Oral Sci 2013;121(3): Hägglin C, Wide Boman U. A dental phobia treatment within the Swedish National Health Insurance. Swed Dent J 2012: 36(2):71-8.

6 6 Ny kampagne skal reducere tandlægeskræk og styrke egenindsatsen, af Lene Heilskov, Aut. Tandplejer/ Clinical Consultant Oral Care Nordic og ansvarshavende redaktør. Ny kampagne skal reducere tandlægeskræk og styrke egenindsatsen Hos zendium ønsker vi at styrke samarbejdet med de privatpraktiserende tandlægeklinikker og kontinuerligt at tage aktiv del i forebyggelsen af tandsygdomme og oplysningsarbejdet samt om vigtigheden af gode rutiner i relation til tandlægebesøg og den daglige tandhygiejne. Vi besluttede derfor i slutningen af 2013 at tage fat i to markante og aktuelle problemstillinger i forhold til danskernes mundhygiejne og tandpleje: Tandlægeskræk og mangelfuld egenindsats. Lene Heilskov, Aut. Tandplejer/ Clinical Consultant Oral Care Nordic og ansvarshavende redaktør. I kraft af vores mangeårige arbejde med udvikling af produkter til forbrugernes daglige tandpleje og et tæt samarbejde med universiteterne og tandklinikkernes personale, ved vi, at angst for at gå til tandlæge og dårlig tandbørstning morgen og aften er problemer, som mange danskere slås med og som kan blive en ond cirkel af nervøsitet for at gå til tandlægen, og som en konsekvens af dette dårlig tandsundhed. Som en stor aktør inden for forebyggende tandpleje vil vi gerne tage medansvar og spille en aktiv rolle, så danskerne kan bearbejde disse problematikker på en målrettet og konstruktiv måde. Efter research og forarbejde iværksætter vi nu en omfattende kampagne Styrk Munden 2014, der skal bidrage til at reducere danskernes tandlægeskræk og styrke opmærksomheden om den vigtige egenindsats. Overraskende tal Udgangspunktet for at tage fat i tandlægeskræk som en bekymrende faktor, ift. danskernes tandsundhed, var data fra Tandlægeforeningen, der viste, at 10 % af Danmarks befolkning lider af odontofobi og 30 % oplever angst ifm. tandlægebehandlinger. Vi valgte at arbejde videre fra denne platform med det erklærede mål, at få et bedre indblik i årsagssammenhængene og de vaner, der er forbundet med danskernes syn på tandlægebesøg og egen tandpleje. Derfor gennemførte vi i slutningen af 2013 en undersøgelse, som gav os en mere indgående viden om danskernes følelser og angst i forhold til tandlægen og eventuelle vaner og barrierer i forhold til en bedre egenindsats. Hver anden dansker er nervøs for tandlægebesøg Vores undersøgelse viste, at danskernes angst for tandlægebehandlinger er mere udbredt end tidligere antaget og dokumenteret. Undersøgelsen blandt 1200 danskere afslørede, at knap hver 2. dansker (47 %) føler nervøsitet eller ubehag, når de skal til det årlige tandlægebesøg. Mange har flere forskellige symptomer på deres angst og nervøsitet. Således svarer 40 % af respondenterne, at de får hjertebanken og svedige hænder, 20 % får mavepine, mens 12 % ryster, når de kommer ind i tandlægeklinikken. Lettere at blive væk Nogle fravælger ligefrem helt at besøge tandlægen. 1 ud af 5 voksne danskere finder det så ubehageligt, at skulle til tandlæge, at de helt undlader at få undersøgt og behandlet deres tænder. Af samme årsag går 25 % langt sjældnere til tandlæge, end de burde, og 13 % udskyder at få tjekket tænderne, til de oplever deciderede smerter. Styrk Munden 2014 Den kommende kampagne, der iværksættes medio marts 2014, skal frem for alt skabe debat og opmærksomhed samt sætte fokus på eksisterende og potentielle løsninger og indsatsområder. Hos zendium ønsker vi at tage et synligt medansvar for tandsundheden i Danmark med en indsats, som ikke handler om produkter men om videndeling, oplysning og rådgivning. Styrk Munden 2014 er derfor en oplysnings- og rådgivningskampagne, som strækker sig over hele året. Kampagnen skal sætte fokus på årsagerne til og konsekvenserne af dårlig tandpleje samt for få tandlægebesøg. Kampagnen skal også hjælpe og motivere de tandlægeforskrækkede danskere til at få sat ord på deres angst samt få information om muligheden for at få hjælp hos tandlægen så de kan få brudt den dårlige cirkel, der på sigt, kan få alvorlige helbreds mæssige konsekvenser. Materialer til tandklinikkerne Tanken med kampagnen er, at involvere klinikkerne aktivt i indsatsen og samtidig yde støtte til kommunikationen, på et område, der kan være svært at tale om, og samtidig tidskrævende for den enkelte klinik. Styrk Munden -kampagnen vil derfor omfatte information om undersøgelsens resultater og om årsagerne til og symptomerne på tandlægeskræk. Vi vil i medierne (blogs, livsstilsmedier, landsdækkende dagblade og lokale ugeaviser og detailhandelen) skabe stor fokus på vigtigheden af god tandpleje. Der stilles venteværelsesmateriale til rådighed for klinikkerne. Hjælp til selvhjælp videnscenter og ekspertpanel Vi er bevidste om, at tandlægeskræk er højt placeret på listen over angsttilstande, og har derfor valgt at kommunikere kampagnen på Facebook i håbet om at vi fra denne platform kan være med til at synliggøre aktuelle behov for debat. Facebook-siden skal fungere som et frirum, hvor man kan tale frit om angsten for smerter, lugte, borelyde og klinikinstrumenter og hvor man kan guide og hjælpe hinanden til at få en bedre oplevelse hos tandlægen. zendium vil desuden etablere et ekspertpanel på Facebooksiden, som kan besvare spørgsmål og hjælpe den enkelte med løsninger til at

7 7 bearbejde angst, nervøsitet og dårlige vaner i relation til tandpleje. Panelet fungerer som en anonym brevkasse og alle har mulighed for at stille spørgsmål om deres angst, tanker og dilemmaer direkte til eksperterne. Du tilmelder din klinik ved at sende en mail til: Styrk Munden -kampagnen, inklusiv Facebook-siden, lanceres medio marts I dette nummer af Scannews har vi fokus på odontofobi og en ny kampagne, som vi har valgt at kalde Styrk Munden Undersøgelser viser, at over en trediedel af befolkningen lider af tandlægeskræk i forskellig grad. Nogle er bange for dele af behandlingen, fx. boring, sprøjter, lugt eller lyd. For andre er det mere diffust det er hele situationen følelsen af at være ude af kontrol. Måske hænger angsten sammen med oplevelser fra barndommen, men ikke nødvendigvis med relation til tandbehandling. Team zendium ønsker at være med til at skabe dialog om odontofobi og den vigtige egenindsats. Derfor søsatte vi i efteråret en undersøgelse af danskernes forhold til tandlægebesøg, som viste, at hver femte dansker lider af tandlægeskræk/ nervøsitet eller ubehag ved at gå til tandlæge. Konsekvensen kan være sjældne tandlægebesøg og en ond cirkel i forhold til tandsundheden. Det vil zendium være med til at rette op på med vores Styrk Munden -kampagne tilmelde sig zendiums Styrk Munden -kampagne vil modtage pjecer, stressbolde samt produkter fra zendium. Har du fået lyst til at høre mere om kampagnen eller tilmelde din klinik så send en mail til: Du kan også vælge at se materialerne og høre nærmere om kampagnen på Scandefa, april i Bella Center. Vi træffes på stand C Vores primære fokus er private klinikker med patienter over 18 år. De tandklinikker, der ønsker at

8 8 STYRK munden Scandefa april 2014 Kom ind på stand C1-010 og hør om vores nye kampagne, hvor vi har fokus på: at hjælpe de bekymrede patienter, så de bliver bedre til at besøge tandklinikken at hjælpe patienterne til bedre tandsundhed at hjælpe patienterne, så de bliver bedre til at huske de regelmæssige besøg på klinikken Med andre ord zendium ønsker at tage medansvar, når det gælder tandsundheden. Yderligere information kan findes på Tekniske spørgsmål kan rettes til tlf.: , kl Produkter, publikationer og patientpjecer kan bestilles via din dentalgrossist HJÆLPER DIG! Samfunnsodontologisk Forum 2014: zendiumprisen til fore byggende tannhelsearbeid zendium fortsetter å oppmuntre til nyskapende, forebyggende tannhelsearbeid. Zendiumprisen gis til personer eller grupper med kreative og velfunderte tiltak innen forebyggende tannhelsearbeid. For 2014 vil zendium dele ut NOK og prisen er åpen for alle typer prosjekter i Norge eller prosjekter i utlandet ledet av norsk tannhelsepersonell. Prisvinneren kåres av en komité som er uafhengig av zendium, og prisen deles ut under Samfunnsodontologisk Forum i Stjørdal juni. Send en kort prosjektbeskrivelse til Søknadsfrist er onsdag 23. maj 2014 kl Spørgsmål rettes samme sted eller til Torbjørn Wilhelmsen, tlf Unilever Danmark A/S Ørestads Boulevard København S Tlf CCS HEALTHCARE AB Box 50208, SE Malmö Tlf , Unilever Sverige AB Svetsarvägen Solna Tlf Unilever HPC Norge A/S Martin Linges Vei 25, 1364 Fornebu, Norge Postboks 1, 1330 Fornebu, Norge Tlf:

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Traumatiserede flygtninge og beskæftigelse Beskæftigelsestræf 16 session 5. Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Traumatiserede flygtninge og beskæftigelse Beskæftigelsestræf 16 session 5. Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Traumatiserede flygtninge og beskæftigelse Beskæftigelsestræf 16 session 5. Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Kort om PTSD og eksil Mit oplæg i overskrifter Hvor mange

Læs mere

NR. 37. Få det bedre med at gå til tandlæge

NR. 37. Få det bedre med at gå til tandlæge NR. 37 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en almindelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Helst skal man have en god barndom

Helst skal man have en god barndom Helst skal man have en god barndom 2. Nordiske Konference Om Sårbare Børn København, Hotel Park inn, den 28. og 29.maj 2015 1. nordiske konference om sårbare børn og unge blev afholdt i Oslo i maj 2009.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

ved ERIK FRIIS HASCHÈ OG ROD MOORE

ved ERIK FRIIS HASCHÈ OG ROD MOORE Fyens Stiftendende Sektionsforside 30.11.2007 12:00 SEKTION: BAGGRUND - TANDLÆGESKRÆK ved ERIK FRIIS HASCHÈ OG ROD MOORE Flere og flere tandlæger forsøger at berolige skræmte patienter med musik, dufte,

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter?

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Lea Dunkerley Cand mag i psykologi Senior projektkoordinator Komiteen for Sundhedsoplysning Programmerne Lær at leve med kronisk sygdom Målgruppe:

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Konsekvenser af gældsætning om sundhed, familie, arbejde og samfund

Konsekvenser af gældsætning om sundhed, familie, arbejde og samfund Konsekvenser af gældsætning om sundhed, familie, arbejde og samfund Richard Ahlström Fakulteten för hälsa och samhälle Malmö Högskola Situationen i Sverige Ifølge den retshåndhævende myndighed (Kronofogden)

Læs mere

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik Pårørende inddragelse ja, selvfølgelig Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik 2015-1017 Helle Pappot, overlæge og Lena Ankersen, klinisk sygeplejespecialist Onkologisk

Læs mere

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov videbech@dadlnet.dk www.videbech.com Søgaard HJ. Psykisk sygelighed hos langtidssygemeldte.

Læs mere

Psykolog John Eltong

Psykolog John Eltong Psykolog John Eltong Undervisningens formål Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at

Læs mere

Den eksistentielle samtale Det existentiella samtalet. Susann Strang Leg. sjuksköterska, docent Köpenhamn den 22 maj 2014

Den eksistentielle samtale Det existentiella samtalet. Susann Strang Leg. sjuksköterska, docent Köpenhamn den 22 maj 2014 Den eksistentielle samtale Det existentiella samtalet Susann Strang Leg. sjuksköterska, docent Köpenhamn den 22 maj 2014 Hurtig udvikling i forskning i eksistentielle / åndelige spørgsmål For mere end

Læs mere

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Børge Hede Er munden og mundpleje et problem hos den den svage ældre? Det er af betydning at alle sygeplejersker kan give effektiv mundpleje til syge og

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Minikonference i København og Århus den 14. og 15. juni 2011 Agenda

Læs mere

Hvad sker der med den terapeutiske relation mellem patient og sundhedsfaglig person? Projekt om internetbaseret selvhjælps-behandling

Hvad sker der med den terapeutiske relation mellem patient og sundhedsfaglig person? Projekt om internetbaseret selvhjælps-behandling Hvad sker der med den terapeutiske relation mellem patient og sundhedsfaglig person? Projekt om internetbaseret selvhjælps-behandling Morten Fenger. Projektleder: Internetbaseret selvhjælpsterapi (www.e-psykiatri.dk)

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Dagens Program Mandag den 4. april 2016

Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Arbejdsrelaterede Psykosociale belastninger Introduktion til Arbejdsrelaterede psykosociale tilstande Ole Carstensen 9.00-9.15 Tid Eksponering, hvad er der evidens

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse.... Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN Indledning

Læs mere

4.3 Brug af forebyggende ordninger

4.3 Brug af forebyggende ordninger Kapitel 4.3 Brug af forebyggende ordninger 4.3 Brug af forebyggende ordninger Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder en række forebyggende ordninger til befolkningen, eksempelvis i form af skoletandpleje,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LP-MODELLEN Pædagogiske forelæsninger torsdag d. 3. september 2009 kl 13-16 og 18-21, Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15 3 Implementeringen af LP-modellen på alle skoler

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget 6.årgang Hammerum skole Klodserne Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011

Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011 Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011 At integrere kroppen i den totale identitets oplevelser Dette indebærer, at man stræber efter en helhedsfølelse, som kan udtrykke ved: Jeg er jeg er hel, i min

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Elektronisk Lægehåndbog - det nye opslagsværk for praktiserende læger?

Elektronisk Lægehåndbog - det nye opslagsværk for praktiserende læger? Elektronisk Lægehåndbog - det nye opslagsværk for praktiserende læger? Torben V Schroeder, Chefredaktør, ø, Lægeforeningens g Forlag Professor i kirurgi, Københavns Universitet Overlæge karkirurgisk klinik,

Læs mere

Når sorg bliver til depression. Hvornår bliver sorgen en sygdom. Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup

Når sorg bliver til depression. Hvornår bliver sorgen en sygdom. Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Når sorg bliver til depression. Hvornår bliver sorgen en sygdom Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Liaisonpsykiatri Liaison= forening/forbindelse Forening mellem psyke og soma. Opgør med dualistisk

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Myte nr. 1 hos alle rygere: JEG kan tåle det

Myte nr. 1 hos alle rygere: JEG kan tåle det Myter og viden Myte nr. 1 hos alle rygere: JEG kan tåle det De kedelige fakta Dør 10 år for tidligt Risiko for at dø tidligt: Ryger 10 cigaretter dgl. =fordoblet Ryger 20 cigaretter dgl. =5-doblet Dårligere

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR)

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT CRAFT har 3 formål med rådgivningen: 1) At få den drikkende i behandling 2)

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling. Morten Fenger

Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling. Morten Fenger Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling Debat og forskning i behandlingseffekt Årelang debat om hvilken intervention som virker bedst og hvilke elementer i terapien som giver effekt

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Team Hardcore!!! Hammerum skole. Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Prolonged Exposure Therapy! Kognitiv adfærdsterapeutisk metode udviklet af Edna Foa fra Center for Study of

Læs mere

Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano. Deadline 11. apr KL. 22:30 [29.26]

Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano. Deadline 11. apr KL. 22:30 [29.26] Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano Deadline 11. apr. 2017 KL. 22:30 [29.26] Stille, hjerte (38) Lene spiller klaver (39) Alba, kontakt (39) Koncerter (166) Musikterapi (189) Digte

Læs mere

EAPD-retningslinjer for Behaviour Management hvad blev det

EAPD-retningslinjer for Behaviour Management hvad blev det EAPD-retningslinjer for Behaviour Management hvad blev det til? Hanne Berthelsen 1, Gro Haukali 2,3, Birthe Høgsbro Østergaard 3, Birgitte Uldum 4, Ulla Kirkegaard 4, Pia Clemmensen 5, Pia Wogelius 5,

Læs mere

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København)

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Underviser Lone Bak Kirk Andreas Nikolajsen Ditte Charles Christina Warrer Schnohr Ensomhed er meget skadeligt for helbredet og koster

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer Program for Konsensus konference om småbørnstraumer 16. januar 9.00-10.00: Indregistrering 10.00-10.05: Velkomst v. Professor Ask Elklit (Syddansk Universitet) 10.05-11.00: Dr. Miri Keren (Tel Aviv University):

Læs mere

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst diagnosen Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst Hvorfor taler vi ikke så meget om stress, angst og depression? Hvorfor beskæftige sig med angst? Rammer 350.000 voksne danskere Yderligere

Læs mere

Sedering og smertekontrol i pædodontien

Sedering og smertekontrol i pædodontien Sedering og smertekontrol i pædodontien gro haukali Behovet for adækvat smertekontrol ved tandbehandling af børn stiller store krav til den behandlende tandlæge. Der skal i hvert enkelt tilfælde tages

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Programmet der afprøves i dette projekt er udviklet i Canada og England 1. De er baseret på kognitiv færdighedstræning og har vist sig særdeles

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Ida E. H. Madsen, phd, seniorforsker Stressbehandlingskonferencen, d. 18. januar, 2018 Indhold Oversigt over psykosocialt arbejdsmiljø og depression Komplekse

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Dagsorden 1. Mindfulness-øvelse 2. Teori 3. Oplevelsesorienterede øvelser Teoretisk baggrund

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Birgitte Goldschmidt Mertz Helle Molter Duriaud Niels Kroman

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

En litteraturbaseret klinisk vejledning

En litteraturbaseret klinisk vejledning En litteraturbaseret klinisk vejledning Patienten med atrieflimren Pernille Palm, Kirsten Larsen, Lotte Boehm, Susanne L. Johansen Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital FS K og T Landskursus 2011

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

SMERTESKALAER MED BARNET I FOKUS

SMERTESKALAER MED BARNET I FOKUS SMERTESKALAER MED BARNET I FOKUS - En litteraturgennemgang Opgaven er udarbejdet af: Nana Wagner og Marian Allon Vejleder: Nuno Vibe Hermann August 2013 INTRODUKTION I Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje

Læs mere

SYSTEMATISK SMERTEREGISTRERING - EN UDFORDRING I KLINISK PRAKSIS

SYSTEMATISK SMERTEREGISTRERING - EN UDFORDRING I KLINISK PRAKSIS OVERSÆTTELSE OG IMPLEMENTERING AF NOCICEPTION COMA SCALE REVISED (NCS-R) - SMERTEVURDERING BLANDT PATIENTER MED SVÆRE HJERNESKADER - DER ER I VEGETATIV ELLER MINIMAL BEVIDST TILSTAND. LENA AADAL, TOVE

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Støjgener (Støyplager/besvär)

Støjgener (Støyplager/besvär) Støjgener (Støyplager/besvär) Ronny Klæboe Transportøkomisk institutt Side 1 Virkninger av støj Helse-effekter (stress/søvn) Plager/gene/besvär Forstyrrelser Søvn, hvile, radio/tv, samtale, konsentrasjon

Læs mere

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Midtvejsrapport Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Frederiksberg Kommune 2014 1 Indhold Midtvejsrapport... 1 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte... 1 Frederiksberg Kommune 2014...

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Spil og behandlingsprogrammer

Spil og behandlingsprogrammer Spil og behandlingsprogrammer KABS VIDENs konference 2013 "Stofmisbrug 2020" Psykolog Johan Eklund Ishiguro, 2006, p. 328 Antropomorfisering Dehumanisering PPR Hillerød 1) Spils psykologiske virkemidler

Læs mere

Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Helle Spindler, PhD

Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Helle Spindler, PhD Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Lidt om min baggrund 2001 uddannet psykolog fra Aarhus Universitet 2004-2007 PhD ved Aarhus Universitet om Hjertepsykologi 2012 Lektor

Læs mere

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Afsluttende formidlingsmøde FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Professor Karen Søgaard, SDU Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA 26. og 28. oktober 2011 Overordnet

Læs mere