Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling"

Transkript

1 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf Mail: 1

2 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. Tand-, mund og kæbekirurgisk afdeling består af et ambulatorium, som fysisk ligger i Næstved. Ved operationer i generel anæstesi benytter vi en stue på den centrale operationsgang på Næstved Sygehus. De patienter som bliver opereret i generel anæstesi bliver indlagt på afd. 8 Næstved Sygehus. Tand-, mund og kæbekirurgisk afdeling modtager både planlagte og akutte patienter. Størstedelen af vores patienter er dog planlagte, og vi har en del operative indgreb i lokal bedøvelse i vores ambulatorium. Der behandles ca patienter daglig. 1.2 Afdelingens personalesammensætning. Oversygeplejerske/ afdelingssygeplejerske Iben Riis Konstitueret souschef Ingelise Haugsted. Ledende overlæge øre næse hals Søren Jelstrup Specialeansvarlig sygeplejerske Lise Stauning. Sikkerhedsrepræsentant & ledende sekrektær Susanne Stampe Daglig klinisk vejleder Charlotte Dietz Ansvarlig mentor Jeanette Jørgensen Kvalitetsansvarlig Birgitte Hansen Vi består af 3 kæbekirurger, 1 tandlæge, 5 sekrektærer, 1 rengøringsassistent og 6 sygeplejersker. 2

3 Derudover så søger afdelingen endnu en fuldtids overtandlæge, en fuldtids sygeplejerske, samt en sekretær. Vi er også blevet bevilliget en uddanneldsesstilling som kæbekirurg per 1/ Dette vil yderligere medføre en sygeplejerske samt en sekretær stilling. Antallet af timer kender vi ikke endnu. Så vi er en afdeling i rivende vækst. 1.3 Vagtdækning Den daglige arbejdstid er for sygeplejerskerne i afdelingen. Afdelingen har åben alle hverdage, og holder lukket i weekender og helligdage. Kæbekirurgerne har på skift telefon-vagtfunktion. 1.4 Beskrivelse af klinisk vejleder Sygeplejerske Charlotte Dietz fungerer som daglig klinisk vejleder og er i samarbejde med afdelingssygeplejerske Iben Riis ansvarlig for uddannelsen og uddannelsesmiljøet i afdelingen. Jeanette Jørgensen er den ansvarlige mentor. Den kliniske uddannelsesansvarlige Lisbeth Trebbien kan kontaktes ved behov. De studerende og nyansatte vil i afdelingen blive tilknyttet en eller flere kontaktpersoner, som følger dem i det daglige arbejde. Det tilstræbes at en af kontaktpersonerne er den kliniske vejleder, men kan godt være andet personale. Vi vil forsøge at tilstræbe gode muligheder for, at gennemgå de enkelte patientsituationer, og få lavet refleksion over dagens opgaver. 3

4 Vi vil forsøge at planlægge en variation mellem både sygeplejen i vores ambulatorium og på operationsgangen, hvor patienterne er i generel anæstesi. Forløbet vil blive individuelt tilrettelagt ud fra den enkeltes studerende/nyansattes færdigheder, behov og ønsker. 1.5 Uddannelse af andre faggrupper. Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling er en afdeling i udvikling, og vi har oplevet en vækst/ fået tilført en tandlæge, 2 sygeplejerske, 2 sekrektærer og en kæbekirurg indenfor de sidste 2 år..det lyder måske ikke af meget, men i forhold til afdelingens tidligere størrelse, så er det en stor vækst. Vi er en afdeling med fokus på vækst, uddannelse og udvikling. Vi har løbende klinikassistentelever, som vælger at komme her i afdelingen i deres valgfrie studiedage under deres skoleophold. Er ligeledes uddannelsessted for lægesekretær elever. Desuden har vi løbende haft nyuddannede tandlæger i et 4 måneders forløb som er militærnægtere. 4

5 2.0 Sygeplejefaglige forhold 2.1 Beskrivelse af patientkategorier. Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling har patienter i mange forskellige aldre. Det spænder vidt fra mindreårige børn til ældre mennesker. Patienterne kommer med forskellige lidelser i mundhulen fx henvist fra egen tandlæge eller skader på kæberne. En stor del af vores patienter, er saneringspatienter. Hos saneringspatienterne, kigger vi på deres tandstatus generelt, og der laves en samlet vurdering af deres tænder. Det er patienter, som netop har fået konstateret cancer i mund, svælg eller hals. Mange af disse patienter skal i strålebehandling for deres cancer, og har de nogle dårlige tænder indenfor strålefeltet, vil de formentlig blive tilbudt, at tænderne trækkes ud inden at strålebehandlingen startes. En anden stor kategori af patienter er vores tandreguleringspatienter, som vi flytter kæberne på vha en større operation. Disse patienter er ofte meget unge (19-25 år ) og har igennem længere tid/ år været igennem en tandregulering med bøjle på tænderne mm. Desuden har vi en del abcespatienter. 5

6 Så sygeplejen ( og især kommunikationen ) til de forskellige patienter spænder vidt fra patienter i dyb krise, som netop har fået konstateret kræft, til meget motiverede unge, som glæder sig meget til feks at få ændret deres fremstående underkæbe og forkerte sammenbid. 2.2 Begreber i forhold til tand-, mund- og kæbekirurgiske patient. Som beskrevet i afsnittet ovenfor, så er det en meget varierende patientkategori, som vi har med at gøre. Derfor er det også svært, at kategorisere nogle ens begreber for patienterne.. Men vi forsøger, at tilstræbe at møde patienterne der hvor de er. Saneringspatienterne har enten dagen inden eller samme dag fået svar på, at de har kræft- og er jo selvfølgelig meget påvirkede heraf. Mange af dem er i krise- og meget afmægtige, stressede og bange. Desuden er de ofte i tvivl om hvorfor de overhovedet er her. De har svært ved at rumme alle informationer. Vores orto.kir patienter (de patienter som skal ha opereret deres kæber) er ofte tip-top motiverede, og meget velorienterede omkring hvad det er for et indgreb, som de skal ha foretaget. I opstarten af behandlingen gør vi meget for at dokumentere omkring nødvendigheden af indgrebet- både udfra røngtenbilleder, kliniske foto, fyldestgørende samtaler med patienten og dennes pårørende samt en konference med andre specialister indenfor tandregulering. For nogle af patienterne vil det være et forebyggende indgreb, hvor feks et forkert sammenbid bliver rettet så evt. gener fra hovedpine mm undgås. Da operationen ofte også har stor betydning for den enkelte patient s kommende udseende handler det også meget om, at patienter har tillid til og er trygge ved, at resultatet bliver bedst muligt. 6

7 Abces patienterne har ofte mange smerter, når vi møder dem første gang. For nogle af patienterne skyldes udviklingen af en abces tandlægeskræk samt dårlig mundpleje, så udover at lindre deres smerter og behandle udfra infektionen, så ligger der også en stor opgave i, at vejlede omkring ændring af mundhygiejne. 2.3 Hvilke afdelinger samarbejdes der med i forhold til patientforløbene. Vi kan i princippet modtage henvisninger på tilsyn af patienter fra alle afdelinger med patienter, som fx har en infektion, som man mistænker stammer fra tænderne eller lign. Derudover samarbejder vi med privatpraktiserende tandlæger, tandreguleringstandlæger med flere. Vores patienter er indlagt på afd 8 på Næstved Sygehus, så der har vi et tæt samarbejde med plejepersonalet der. Mange af vores cancerpatienter henvises fra øre-, næse og halsafd i enten Slagelse eller Køge. Desuden laver vi tandstatus på alle patienter, som skal ha en hjerteklapoperation, så Rigshospitalet/ Herlev er også en samarbejdspartner. En stor samarbejdspartner er ligeledes anæstesien til de patienter, som bliver bedøvet i generel anæstesi. Og opvågningsafd. hvor patienterne kommer hen efter operation i generel anæstesi Derudover kan nævnes anæstesiafdelingen, sterilcentralen, portører, rengøring, skadestue/ modtagelse hvor vores vagttandlæger behandler evt. 7

8 skader opstået udenfor ambulatoriets åbningstid, bioanalytiker, apotek, mikrobiologisk og patologisk afdeling. Af eksterne samarbejdspartenere har vi de privatpraktiserende ortodontister (tandreguleringstandlægerne), flere privatpraktiserende tandlæger, som vi tager panorama røntgen billeder for og Rigshospitalets kæbekirurgiske afdeling. 2.4 Sygeplejeopgaver i afdelingen. Almen sygepleje: Hygiejne Modtagelse af en patient både i ambulatoriet og på operationsgangen Identifikation af patient Observation af patientens almen tilstand Information af en patient. Lejring af en patient. Måling af de basale værdier ifm klargøring til operation. Patientsikkerhed. Instrumenthåndtering Specifik sygepleje: Klargøre en operationsstue. Assistere til operation. Assistere til undersøgelser i ambulatoriet. Anlæggelse af blærekateter. At arbejde med hygiejniske og sterile principper. 8

9 Kontrollere teknisk udstyr før anvendelse. Postoperativ vejledning af en patient efter operation i lokal anæstesi i ambulatoriet. Præ- og postoperativ sygepleje ved operation Kompleks sygepleje: At kunne modtage og helhedsvurdere en akut patient samt medvirke ved behandling. At håndtere kompleks sygepleje stiller krav til den enkelte sygeplejerske i form af erfaring, kompetence samt evnen til, at danne sig et overblik og kunne vurderer situationen. At håndtere kompleks sygepleje indbefatter ligeledes evnen til, at kunne planlægge og koordinere. Administrativ sygepleje: Registrering af kontaktpersoner foran i journalen samt på kontaktkort til patienten. Sygeplejedokumentation- operationsjournal og safe surgery skema. Kontakt til interne og eksterne samarbejdspartener. Udviklingsarbejde udfra Den danske kvalitetsmodel. 2.5 Sygeplejemetoder som anvendes i afdelingen. Vi tilstræber at arbejde med tildelt patientpleje, og så vidt det er muligt, at patientens kontaktpersoner følger den enkelte patients forløb i ambulatoriet. 9

10 På operationsgangen er rammerne for sygeplejen mere tildelte. Her er den ene sygeplejerske enten steril og assisterer kæbekirurgerne/ tandlægen eller har funktionen som den usterile hjælper på gulvet. Begge sygeplejersker har deres helt klare arbejdsfordeling. Den sterile sygeplejerske koncentrerer sig om instrumenterne og den sterile opdækning af borde samt steril afdækning af patienten. Sygeplejersken med gulvfunktion koncentrerer sig om at gøre stuen klar til operation, åbne det sterielt indpakkede til den sterile sygeplejerske, og det primære- at få taget godt imod operationspatienten og dennes evt. pårørende. Da patient kontakten er så kort, er det at drage omsorg, skabe tryghed og yde sygepleje til patienterne af høj værdi. Arbejdsformen på operationsstuen som i vores ambulatorium er teamsamarbejde- både fagligt og tværfagligt. 2.6 Sygeplejefaglige standarder, udviklings- og forskningsprojekter for både patienter og personale. Sygeplejeprocedurer/ fremstillingskort til vores forskellige undersøgelser og operationer. Sikkerhedsprocedurer & patientsikkerhed- herunder Safe Surgery som er den tjekliste vi tværfagligt benytter før operation, når patienten er lagt til at sove, og efter operationen. Vores sygeplejeoperationsjournal. Anmeldelser af utilsigtede hændelser mhp at lære af vores fejl. Efter- og videreuddannelse af sygeplejerskerne i afdelingen. Forberedelser til akkreditering. 10

11 2.7 Mål og værdier for sygeplejen i afdelingen. At give patienten den bedst mulige individuelle pleje. At give patienten en god og individuel information. At sikre kontinuitet i sygeplejen omkring patienten gennem dennes forløb i Tand-, mund & kæbekirurgisk afdeling. At være medansvarlig for kvaliteten af den behandling patienterne får feks. Undgå lejringsskader samt forebygge pådragelse af infektion under operation. Dette udfra en høj hygiejnisk standard. At dokumentere den sygepleje vi udfører- bla udfra vores sygeplejeoperationsjournaler. At skabe en afdeling hvor trivsel, udviklingsmuligheder og faglig dygtighed er i højsædet til gavn for den enkelte og for samarbejdet som helhed. I Region Sjælland arbejder vi udfra den pædagogiske spillebane med værdierne FRISK- fornyelse, resultater, indlevelse, sammenhæng og klarhed. 11

12 Formålet med den pædagogiske spillebane er dels, at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde i de enkelte afsnit samt at sikre, at det sygeplejefaglige personale er bevidste om og handler efter spillereglerne for god pædagogisk adfærd overfor de sygeplejestuderende. Målet er et optimalt uddannelsesmiljø. 3.0 Uddannelsesmiljø for sygeplejestuderende Se Beskrivelse af de uddannelsesmæssige forhold på kliniske uddannelsessteder på Næstved Sygehus på Region Sjællands hjemmeside under Information til studerende Organisering af uddannelsen i afdelingen Den studerendes arbejdstid er 30 timer ugentlig, og herudover forventes det at den studerende læser 40 sider om ugen udfra en litteraturliste på 40 sider, som laves i samarbejde med den daglige kliniske vejleder. I Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling er der udarbejdet en uddannelsesplan for den studerende. Uddannelsesplanen beskriver uge for uge hvad der forventes at den studerende arbejder med. Uddannelsesplanen tilrettelægges udfra afdelingens mål og værdier. Som redskab vil vi benytte kompetencekortene for, at sikre at der arbejdes med alle mål. 12

13 Desuden medinddrages port folie ligeledes, så der tages højde for tidligere erfaringer samt hvilke områder der evt er behov for, at arbejde videre med. I starten af den studerendes forløb i afdelingen vil den studerende hele tiden være tilknyttet en sygeplejerske- både i planlægningen af det daglige arbejde samt i udførslen af sygeplejeopgaverne. Målet er at den studerende gradvis vil kunne varetage flere af sygeplejeopgaverne selvstændigt i afdelingen. Den studerende vil få mulighed for, at afprøve sin viden i anatomi, fysiologi, mikrobiologi og indenfor korttidskontakten- herunder kommunikation mm. Vi tilstræber, at der en gang ugentlig bliver afsat tid til refleksion med den daglige kliniske vejleder. Vi kan tilbyde undervisning af vores sygeplejestuderende indenfor flere katogier af specialet: - i orto.kir. undersøgelse - i abcespatienten - den præoperative undersøgelse Vores holdning er, at læring i klinisk praksis skal være baseret på faglighed, nærvær og gensidig respekt. For at opnå dette skal der være rammer i afdelingen, som skaber et trygt miljø. Den studerende får rum og tid til, at være studerende med henblik på at opnå det optimale kliniske undervisningsforløb. At der er tid, rum og lejlighed til, at fordybe sig i de enkelte patientsituationer og sygeplejeopgaver både teoretisk og praktisk. Den teori, som ligger til grund for sygeplejen indenfor den kæbekirurgiske sygepleje er feks. - opbygning af tænderne og hvordan tænderne tælles/ nummereres - mundpleje - almen hygiejene- herunder håndhygiejene mm 13

14 Den studerende i Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling vil følge/ blive introduceret til både sygeplejerskens arbejde i ambulatoriet samt på operationsgangen til de patienter, som bliver bedøvet i generel anæstesi. Da vi ikke varetager selve plejeforløbet af vores operationspatienter så planlægger vi nogle dages rotation til afdeling 7, Næstved Sygehus for 4. semester studerende, hvor vores operationspatienter er indlagt mhp at den studerende får mulighed for en introduktion af den primære pleje af vores patienter postoperativt. Vi forventer at du møder 30 timer ugentlig i Tand-, mund & kæbekirurgisk afdeling. Din daglige mødetid vil ligge i tidsrummet fra mandag til fredag. Vi forventer at du vil møde op med et åbent og engageret sind, og ser din tid her, som en god mulighed for læring af den kirurgiske sygepleje i det kliniske felt. 3.2 Forventninger til personalet i afdelingen. At personalet i afdelingen er imødekommende og medvirker til, at skabe et godt arbejdsmiljø. At personalet i afdelingen skaber tillid og tryghed hos den studerende. At personalet i afdelingen følger den studerendes mål for praktikken. At personalet i afdelingen holder sig ajour med ny viden- både indenfor sygeplejen som indenfor sygeplejerskeuddannelsen. At personalet i afdelingen er åben for feedback. 14

15 15

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen 3 1.1 Organisatorisk 3 1.2 Sygeplejefagligt 4 1.3 Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen 4 1.4

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen...2 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale...3 Første dag på afdelingen... 3 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæring)...

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere