FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis."

Transkript

1 Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade København S tlf: Driftsbudget og forbrug FOTdanmark Direkte: ref: twm Nedenstående tabel viser: 15. april 2009 Budgettet for 2008 Regnskabet for 2008 Budgettet for 2009 fra repræsentantskabsmødet i 2008 Et forslag til revideret budget for 2009 Et forslag til budget for 2010 FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Således er der i det fremlagte budget for 2009 visse ændringer i opstillingen. Ændringerne er foretaget for at præsentere sammenlignelige overhead omkostninger i FOTdanmark, hvorfor husleje og lønninger er lagt sammen i det nye budget. Derudover er der sket ændringer og forenklinger i både opstillingen og i indholdet af udgifterne til sekretariatsdriften og kontorhold. På de efterfølgende sider er en række forklaringer til posterne i det fremlagte budget for 2009 ligesom der redegøres for ændringerne.

2 Driftsbudget og forbrug for FOTdanmark Budget godkendt på repræsentantskabs Budget godkendt på repræsentantskabsm Forslag til revideret budget 2009 Forslag til budget 2010 til godkendelse på repræsentantskabsmøde Konto Tekst møde 2008 Realiseret 2008 øde 2008 (pl 3,2%) (pl. 4,4%) 2009 (pl. 3,4%) Indtægter Medlemsbidrag fra KMS Medlemsbidrag fra kommunerne Momsfondet Renteindtægter D001 I alt indtægter Udgifter - Løn Løn og pension Husleje D020 I alt løn incl. overhead Udgifter - drift D100 Møder og konferencer D110 Bogholderi og revision Husleje D120 Anskaffelse og vedligeholdelse Kontorhold Øvrige udgifter Administrationsudgifter D130 Kontorhold og sekretariatsdrift Aftale med KMS om specifikationssekretariat D200 Samlede driftsomkostninger i alt Udgifter - projektdrift 3009 Aftale med KMS om specifikationssekretariat Etablering af hjemmeside Afholdelse af temadag om bygninger Rammebevilling til registreringsinstruks Arbejdsinternat for Specifikationsforum Etablering af rutiner til ajourføring (rammebeløb) Til fremtidig projektudvikling via bestyrelsen Udgifter projektdrift i alt Udgifter i alt Årets resultat Egenkapital Akkumuleret resultat FOT Kommunale bidrag til FOT Aftale med KMS om FOT2007-ydelser FOT2007 i alt

3 Forklaringer til det reviderede budget for 2009 D001 Indtægter i alt: Beløbet er aftalt i forbindelse med etableringen af FOTdanmark og fremgår af bilag 3 af 19. september 2007 Budgetterede årlige udgifter i FOTdanmark godkendt på det første bestyrelsesmøde den 7. november Indtægterne til sekretariatsdrift finansieres af medlemmerne med halvdelen fra hhv. staten (KMS) og fra kommunerne. Indtægterne er forhøjet med pl. reguleringen fra her 4,4%. En oversigt over den interne fordeling mellem kommunerne er tilgængelig på FOTdanmarks hjemmeside. D020 Lønomkostninger inkl. overhead i alt: I denne post indgår ud over løn og pension også rekruttering, vederlag mv. til to konsulenter, en sekretariatsleder og en student, samt udgifterne til husleje i KL-huset. Huslejen fremgår af Aftale om husleje mellem FOTdanmark og KL fra 26. september Huslejen er kr. inkl. moms. Størrelsen på løn og pensionsudgifterne er afgjort af den nuværende overenskomst i KL. På sidste års budget fremgik husleje og bogholderi i den samme post under driften. Det var i udgangspunktet tanken at man i FOTdanmark skulle regne med årsværk og overhead omkostninger, derfor er husleje sat sammen med lønudgifter i det nye budget. D110 Møder og konferencer i alt Beløbet indeholder al mødeaktivitet, befordring, konference deltagelse og ikke mindst afholdelse af repræsentantskabsmødet. Sidste år forbrugte foreningen ca kr. hvoraf halvdelen af beløbet (ca kr.) var udgifter til et repræsentantskabsmøde. I år 2009 er udgifterne til repræsentantskabsmødet noget mindre, men samtidig forventes det at der vil være mere mødeaktivitet i foreningen. D110 Bogføring og revision: Sidste år 2008 var udgifterne til revision og kr. til bogføring og lønadministration. Der var ikke budgetteret med udgifter til revision i Udgifterne til bogføring og revision er forhøjet med pl. reguleringen på 4,4% Bogføring og husleje var i budgettet for 2008 indeholdt i en samlet post på kr. D120 Anskaffelse og vedligeholdelse: Består af indkøb af bærbar PC er i FOTdanmark og driften og justeringen af hjemmesiden, sidste år var udgiften kr. Budgetposten blev i 2008 er nedjusteret fra kr. til kr. Det er forventningen, at udgiften vil blive lidt højere i år, da sekretariatet i år er fuld bemandet. Beløbet er sidste års budget tal forhøjet med 4,4%.

4 D130 Kontorhold og sekretariatsdrift: Beløbet dækker over udgifter til hjemmearbejdspladser, mobiltelefoner, fotokopiering, forsikringspræmier, håndbøger- og abonnementsomkostninger, kontorartikler og gaver til oplægsholdere mv. Derudover er der en post på kr. til kurser og efteruddannelse af medarbejderne i FOT projektet. I 2008 var udgifterne i regnskabet til de samme poster ca kr. På grund af en forventet fuld bemanding og en større aktivitet i foreningen forventes det, at beløbet bliver samlet kr. D200 Faste omkostninger i alt: kr. De faste udgifter til drift af sekretariatet og foreningen forventes at beløbe sig til kr. Det fremgår af budgettet at de faste omkostninger er steget med kr. Dette forklares hovedsageligt ved at efteruddannelse og kurser nu er lagt på selve driften af sekretariatet. Derudover var der ikke sidste år budgetteret med udgifter til revision (dette forklarer ca kr.) og der forventes en øget aktivitet i sekretariatet i det kommende år Aftale med KMS om drift af FOT-specifikationssekretariatet kr. Beløbet er aftalt mellem FOTdanmarks bestyrelse og KMS til dækning af udgifter til et årsværk. Beløbet er siden 2008 budgettet forøget med pl. reguleringen 4,4%. Udgiften var i 2008 placeret under projektdrift Rest fra rammebevillingen til udarbejdelse af en registreringsinstruks på engelsk til støtte af produktionen af FOT data kr. Bestyrelsen besluttede den 28. januar 2008 at afsætte et rammebeløb på kr. til oversættelse af en registrerings instruks til engelsk. Der er kr. tilbage til den opgave Arbejdsinternat for Specifikationsforum ,- Bestyrelsen bevilgede den 4. februar 2009 et rammebeløb på kr. til afholdelse af et to dages arbejdsinternat for specifikationsforum Etablering af rutiner til ajourføring kr. Bestyrelsen afsatte den 18. marts 2009 et rammebeløb på kr. til etablering af rutiner til ajourføring af FOT data Fremtidig projektudvikling via bestyrelsen kr. Foreningen skal ikke oparbejde nogen formue. Egenkapitalen i foreningen er disponeret til projektudvikling i foreningen og den bevilliges af bestyrelsen FOT2007 systemet, der stiller systemydelser til validering, lagring, browserapplikationer og distribution til rådighed for FOTdanmarks medlemmer. 4

5 Ydelser fra FOT2007 leveres efter aftale med FOTdanmark af Kort & Matrikelstyrelsen. Kort & Matrikelstyrelsen afholder udgifter forbundet med udvikling og drift af FOT2007. KMS's udgifter dækkes i takt med medlemmernes tilslutning til FOT2007, således at KMS selv afholder 25% af udgifterne og kommunerne de resterende 75%. FOTdanmark opkræver de kommunale medlemmers bidrag i overensstemmelse med en fordelingsnøgle, der er fastsat af KL. FOTdanmark betaler KMS svarende til bidragene opkrævet fra de kommunale medlemmer. De samlede etableringsudgifter er budgetteret til 7,8 mio. kr. og de årlige driftsudgifter til knap 1,5 mio. kr De kommunale bidrag til FOT2007 budgetteres ud fra den forventede kommunale tilslutningstakt til FOT2007. På den baggrund budgetteres med kommunale bidrag til FOT2007 på kr. i De individuelle kommunale bidrag fremgår af FOTdanmarks hjemmeside Der budgetteres med et bidrag til KMS for levering af systemydelser fra FOT2007 svarende til de budgetterede kommunale bidrag i 2009 på godt kr Projektet er forudsat at være neutralt for foreningen, da udgiften svarer til indtægten. 5

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Bilag 18 - Side 1 af 21. 27. november 2003 KM-projektgruppe

Bilag 18 - Side 1 af 21. 27. november 2003 KM-projektgruppe Bilag 18 - Side 1 af 21 Notat vedr. fællesfondens budget 2004 Kirkeministeriet har i forbindelse med projektgruppens arbejde fremsendt budgetforslag for 2004 vedr. fællesfonden. Budgetforslaget har givet

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse

Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse Dagsorden for møde i Danske Havnes bestyrelse torsdag den 18. september 2014 kl. 13.00 startende med frokost kl. 12.00 hos Danske Havne, Weidekampsgade 10 i København Mødelokale 2-1 2, 2. sal Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2014

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2014 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2014 Til stede: Dion Madsen (KAB/Øbro 95), Søren Holm, Claus Valentiner, Henriette Pedersen og Steen Hartvig Jacobsen (ref.) fra bestyrelsen. Ikke

Læs mere