LOKALPLAN Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved"

Transkript

1 LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj Hastrup Lidemark Svansbjerg Gl. Hastrup Egøje Strøby Druestrup Herfølge Søllerup KØGE KOMMUNE 2006

2 2

3 LOKALPLAN 8-02 Spillehaller KØGE KOMMUNE 2006

4 Ølsemagle Centeret Kortbilag 3 Ølby uddannelses- og erhvervscenter Kortbilag 4 Ølbycentret Kortbilag 5 Køge Bymidte Kortbilag 1A, 1B og 1C Lerbæk Torv Kortbilag 6 Ny Søndre Havneby Kortbilag 2 Herfølge Bycenter Kortbilag 7 Oversigtskort

5 Lokalplan 8-02 Spillehaller Indhold Redegørelse Lokalplanens baggrund 7 Lokalplanens formål og indhold 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning 7 Høringsperiode 7 Lokalplanen 1 Lokalplanens formål 8 2 Lokalplanens område 8 3 Anvendelse Lokalplanens retsvirkninger 12 Vedtagelsespåtegning 12 Kortbilag Kortbilag 1A, Købe Bymidte, Nørre Boulevard, Nørregade Kortbilag 1B, Køge Bymidte og inderhavnen Kortbilag 1C, Køge Bymidte og Stationsområdet Kortbilag 2, Ny Søndre Havneby Kortbilag 3, Ølsemagle Centeret Kortbilag 4, Ølby uddannelses- og erhvervscenter Kortbilag 5, Ølbycentret Kortbilag 6, Lerbæk Torv Kortbilag 7, Herfølge Bycenter Denne lokalplan er udarbejdet af Køge Kommune, Teknisk Forvaltning 5

6

7 Lokalplan 8-02 Spillehaller Redegørelse Lokalplanens baggrund Køge Byråds Økonomiudvalg besluttede i begyndelsen af 2005 at nedlægge forbud efter planlovens 14 mod udvidelse af tre eksisterende spillehaller, beliggende Nørre Boulevard og Bjerggade i Køge. På denne baggrund fremlægges et lokalplanplanforlag med det formål, at regulere etableringen af nye spillehaller i kommunens centerområder. Nærværende lokalplan omfatter centerområderne i Køge by, Herfølge Bycenter, Ølby Center, Lerbæk Torv i Hastrup, Ny Søndre Havneby, Ølby uddannelses- og erhvervscenter ved Køge Handelsskole samt Ølsemagle Centeret ved Egedesvej. Nærværende lokalplan afløser de hidtil gældende forbud efter planlovens 14 for ejendomme beliggende Nørre Boulevard og Bjerggade. Lokalplanens formål og indhold Lokalplanen har til formål at begrænse anvendelsen til spillehaller med gevinstgivende spillemaskiner i kommunens centerområder. Byrådet finder, at spillehaller med gevinstgivende spillemaskiner, på grund af deres lukkede, indadvendte karakter, ikke er forenelige med ønsket om at styrke centerområdernes udadvendte og levende karakter. Byrådet ønsker endvidere at begrænse antallet af gevinstgivende spillemaskiner for at forebygge udbredelsen af ludomani. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der skal sikre, at eksisterende spillehaller med tre spillemaskiner og derover ikke kan tillades udvidet og at nye spillehaller ikke kan tillades etableret. Dog kan der, i restauranter, caféer m.v. med spiritusbevilling, gives tilladelse til opstilling af indtil tre gevinstgivende spillemaskiner. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanen omfatter de områder, der i kommuneplanlægningen er omfattet af rammebestemmelser med bogstavbetegnelsen C; nemlig kommunens centerområder. Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er i de områder, hvor der forefindes gældende lokalplaner, et supplement til de gældende bestemmelser, der således opretholdes. Høringsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 4. februar 2006 til den 10. maj

8 Lokalplan 8-02 Spillehaller Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område 1.1 Lokalplanens formål er at begrænse og regulere anvendelsen til spillehaller med gevinstgivende spillemaskiner i områder, der gennem kommuneplanlægningen er udlagt til centerformål. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 og omfatter følgende matrikelnumre eller dele af matrikelnumre samt alle parceller der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme 8

9 9 Køge Bygrunde 233a 247o 268a a 265c 265a a d 247n 247k 311a 176cd 3a 28a 27b 49a 50b a 208c 208b 176bi a 237e 236a 276a 183a 183aa b 12a 14 15b 30 29a x c 157a a 156b 154b 154a a b 235a 233b 230b 227a b c 207b a a 206a 206b 276c 247l 247c 247m 175c b 237c 176b 183h 183æ 183f 183e d 176c 185a 186b b 191b 172b 172c 189a 190a 191a 192b 193a 194c 195b a 175d 175e 34 35g 35d 194d 194a i 271g q a 174e 174g 174f 172f 172r 172i 172g 172n 172o 172p 172q 172t 172u 174d c b 175l 175v 175aa 175ab 175o 175q 175z 175ø 175ah 260b f 31b»øufskadabac«Køge Markjorder 20c 20b 20z 6f 6m 6a 5d 6b 6c 6e 11ko 11cæ 11ef 11cz 11dt 11de i l Sdr. Køge, Køge Jorder 2ad 2nt at al Køge Bykerne - kortbilag 1A, 1B og 1C

10 Ny Søndre Havneby Kortbilag 2 Køge Markjorder 20v 20g 20ae 20s 19k 20ap 19e 19i 19m 19f ag 19a Ølsemagle Centeret Kortbilag 3 Ølsemagle By, Ølsemagle 10ea 11b 10de 11bc 11bb 10dg 10df 10dd 7q Ølby uddannelsesog erhvervscenter Kortbilag 4 Ølby By, Højelse 5bs 5bb 2f 5bk 5a 2u 2s 54 9aø»au«10

11 11 Ølby by, Højelse 55b ac 55a 6bu 6bp 6bq 24k 24f 6bl ad 24b 6bv 6be 59 24l 6bk 6bi 24g 24e 6bf 7bk 24h 24a 6bx 6n am 24d 24c e 9n Klemmenstrup By, Herfølge n 2eb 2dø 2dæ 2ee a g 2a Herfølge By, Herfølge 49e 49c 70b 15bc 15k 16h 16i 16g 15c 15f 16d 15gr 15ds 8g 8n 8d n 49d 49a 49g 30c 9f 9e 15i 15r 15d 15s 15e 15gn Ølbycentret Kortbilag 5 Lerbæk Torv Kortbilag 6 Herfølge Bycenter Kortbilag 7

12 3 Anvendelse 4 Lokalplanens retsvirkninger 3.1 Inden for lokalplanens områder må der ikke etableres spillehaller med gevinstgivende spillemaskiner. Dog kan der i restauranter, cafeer mv med spiritusbevilling gives tilladelse til opstilling af indtil 3 gevinstgivende spillemaskiner. 4.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf. planlovens 18 ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold, der således kan fortsætte som hidtil. 4.2 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 4.3 Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 4.4 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om Planlægning har Køge Byråd den 20. juni 2006 vedtaget foranstående lokalplan endeligt. Torben Hansen Borgmester sign. Suzanne Aaholm Kommunaldirektør sign. Bekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket den 30. juni 2006 fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder. Nærværende lokalplan er udarbejdet af Køge Kommune, Teknisk Forvaltning

13 Sygehusvej Margrethevej 176ac t 176ad 176aq 176ae 51df 51cq 51cz ø cæ bø 1bu x Glæisersv e j 51ck 51bt 51av 51af 1br bs 51bc 51bf 51ct 51cu 51az 51cn 51cp 51cr 51cs 51bz 51cm 51bæ 42c 45e 45b 74 45c Pedersvej a z" 45d 48 45g 45h 47 51aq 51ax 173v 51cc 51ar 77b 42k 49b 50c Flindtsvej Zoffmannsvej Blumesvej Sygehus 42i 42h Tøxensvej 50a "x" 173y 51ag 173l173n 51ah 51as 51bk 51bq 173ø 51bl 51at 51bm 51bn 51bo 51bi 51bv 51an 11cr 11cs 11mh 173æ 173ab 173z 173d 173a 46 72d 17 3 a a 173ad 42b 42g 42f 42e 72a 173g 11cæ 11ef "ax" 173r 173q 173f dt 173t 173x 173s ,00m 173e 173b 173c S y g ehu s v e j 85 84a 78a 11mg 1ao 1y1ab 1z 1ø 1aa 1ad 1ah 1ap 1ag 1af 1au 1av 1v 1x p 1al 1u 1ae 1ac1ar 1am 1as 1æ 1c 1at 1b 1t 1an 1f 1e 1l 1i 1h1g 1ai 1k1p 1o1m 1d 1ak 11ht "g" 173aq 173ap 52 51ds 51bb ao do 51dm X X xc "e" 51dn 11hl dl Y at "q" 11dd 11ct 11cu 11fd 173am 173as 173al 173ar 11cz 11de 11ko 173ah 173an 173ak Nørre Boulevard 173ay d 173ai 172cæ 172br Kirkegård Dyrlundsvej Tordenskjoldsgade Gudrunsvej 172ax 172dg 174i 174k 174l 174m 172cc 172cx 172cv 172cy 172cs 172cp 172bu 172co 172bæ 172cb 172aæ 172cd 172ba 174aa 174y 172bh 172a 174z 172bl 172cz 172bc 172bb 89a 88b 88a b 83b 83a 96a 78c 99 92b a f a 123b 7l 11ai 7s 11ak 11aø 7k 11bb 7i 5e 11bu 7g 11bæ 7ø 11al 5d 11ad 7r 6b 6i 6h 6c 6g 7a 6e 11aa 6k 7e 6f 6m 6a 11ab 11ac 7æ 11l 6d 11m a e at x 172cu 172ar 172ck 172m 96b d v 172cr 172as 172ad 172h 172d b 112a a d æ c 119a u 11d Louisevej 172am 172an 172cq 172al 169b 4 2a c 174ø t s 11e 172bq H C Andersensgade 162 Stormøllevej 11f 11g 11h 175p 175q q 174h 174o Kirkegård r 172bp d 174f 174g 174e 172u Emilievej 175k 172t 172aø 172q 172p 172by 172o 172bf 172ao 172af 172k 172e p 174a 11k 11i "q" 175o 175ab 175aa 172æ 172z 172n 172g 172i 172r 172f 172ac 172aa 165b 174b 165a n Allegade 175ad 175ø 174c 175z 172ak 171a c 175v 169a 11n 175ae 175l 11o 11p 175af 175ah 175m 175f 175h 172c 176bc 172b Nørregade 176at 11sø 11ta 12,25m 175ag 176by 176ar 176ay r Jernbanegade 10,00m 176v 175d 176b 176z 4,00m Jernbane 176c 176aa 176f 176æ "b" 183d b 188b b 193a 176bæ 176bz 176az 175c 176n 175e 176r 176av 8,00m 176s 176ø 176y 176x 176q 176p 176bv Bjerggade 6,00m 176ax 176cd 176bi 176a 176ce 181b 183h 183æ 183n 183f 183o 183e 183k 185a 11th "v" 176o 176u 176bø 1 76b n 176aæ Brockmandsvej 11x 311b 176bq 183g 176cb "c" 188a 176bl 8u 8s 8v 8x "o" 8y Jernbane 176bm 176bf 176be 176ba 176m 176l 176e 176cc 180z 180h 176af 176am 176ag Tårnvej Jernbane 180t 180u 180ag 180x 180v 180i 180ad 180g 182e 183u 183ø b 183s 182c 183y 183m 183l 8z 176al 10h 10l 10d 10b 180f 11ep 10i 11eg 11ee 311d 180af 180l 11ea 180e 10a 311e 180ae 180s 180r 180p 180o 11as 11at 11au 11av 11ax 180n 180m 190a 189a 189b 183aa 191a Køge Kommune 191b Torvet 1, 4600 Køge "u" Tlf Fax. 194a 194c 183a a 194d 276a 3C b 0 276c 100 m 207a 176au 11sæ 176an Gløerfeldtsvej Slagterivej Quistgaardsvej Signaturforklaring "f" 63 Niels Juels Gade 11bm"af" "h" 11bf 11ar 11ic 180c 180aa 11ib 11ia 11hø 11hæ 11hz 11eb 11cn 11xl 11no 11xb Jernbane 311a Jernbane Lokalplangrænse Teknisk Forvaltning Dato / C 178a 311f Jernbane Værftsvej "aa" 283m Værftsvej Kortbilag 1A 205a Y Y , 00m 295 "r" 11,00m Lokalplangrænse, Køge Bymidte Nørre Boulevard, Nørregade Mål Lokalplan J.Nr Spillehaller Målforhold N Køge Init. Steen Muchitsch "s" Kommune 2006 X X

14

15 Toldbodvej Carlsensvej Toldbodvej Marievej Strandvejen e Kingosvej Brorsonsvej Ingemannsvej Egøjevej Søndre Alle Åvænget 10,00m Grundtvigsvej Bag Haverne 2,00m 4,00m Fændediget Aavængetstien 3,00m 3,00m 3,00m Vestergade Elmevænget Lindevænget i Brogade Jernbanegade Nørregade 4,00m I Huitfeldtsvej 9,00m Bjerg 4,00m Rob h j Aagade m,0 5 0m 8,00m Skovvænget Skovparken 8,00m Køge Å Køge Å Køge Å Jernbane Jernbane Torvet Jernbane Kirkegård Kirkegård Havnepladsen 258 "ab" a d 260a 304 "k" d 247n 247k 3e 237n 264 "ac" 227b 230b a 156a 154b 207a a b 194c 195b 208b 194d 230d 231b 227a 235c b 236a 237d 235b 233c 233a 237f a 237b 237c c c b b 194a 2 26f ar 27f 27h 28c 28d 2 20as 2 "ay" 21s 21r 21q 26h 2gb 2gm 2gn 2gk 2gh 2gg 2dp 2di 21bd 21bq 21bt 2fz 27g 27o 27n 26d 27e 2 21x 21br 21bs 21bø 21ao 21cc 2ce 2iu 2cp 2co 20b "az" 21bu 26m 26n 26i 26g 21ak 21ap 21z 2fy 21bv 2fs 2hf 2do 21by 21ag 21bp 21bx 21bh 21bi "s" 21æ 21bæ 21ai 21ø 21aa 35i 35e "a" 35h 35k 35a 65b 65a 20c 2iq "t" 2ef 2ev 2fc 21di 21de 2dt 21an 41 21cb 2eq 2ie 21al 247c 247m 247q 20ak "t" 260b 247l 20z 1 "al" 2 3 2cr 237e 245d "æ" 35c 237a 247o a 209a 12a 233b 245b 237i 240a 237l 238b 237g 237k 2dm 36g 2eo 2ee 2es 2fe 21az 21ce "f" 2ez 2cv 36b 36o 36d 36t 36m 36k 36e 36h 36s 2ep 2eø 2cs 2ku 2bu 2ae 2ec 2f 2dæ 96b a 2er 2ed 21cs 2hc 2bt 2hg 2bs 149a a "as" n 36c 36f b b a br 2fa 22aa 22s 22q 2bx 2nr 2bv 2h 22ab 22y 2i 2gl 39d 40b 39b 39c 45 36l 36r 37e 35f 36i 35g 35d 36u 2ml 6t 2ld 2lc 2kæ 2kø 2nt 2la 2kq 2ky 2læ 2iø 2kb 2iz 2kp 2iæ 2kl 2ko "e" 2kn mi 2mh 2mb 2ly 2ll "at" 2kx 2le 2kz 2gd 2ha 2gf 2fd 2df 2im 2hæ 2hø 2ik 21cz 21dg 21cæ 2ek 2hd 2ia 2fp 2en 2ht 2gs 2fk 2if 2hm 2gø 2ib 2ii 2fg 2eb 2em 2fb 2t 2cq 2cx 21cr 21ct 21cu21cv 2fm 22n 21cp 21cq 21df 21cd 21t 21y 2dø 2ct 21be 21dk 6eb 22ai 22at 2gi 2in 2gt 2hu 2ff 2hr 2hb 2gx 2fo 2ho 2hp 22v 22a "v" 2l 2oc 2hx 42 2et 22r 22u 2bf 2b 2dx 2fh 2g 2hs 22x 2r 2lf 2ad 2kg 2lv 2lg 2ir 2p 2dz 36a 2k 2go 35b 6p dø 2is 6ea 6dz 6k "ak" 22t 22o 22p 22b q 22ae 22m 22ad 22ac 22l 22an 22af 22am 2kv 2ks 2ki "an" 2kr 2iy 2km 2ka 2it s 2mp 2ma 2mt 2mo c c d a 50a "x" h 49a 50b b 45d 50c 45b 30 29a 27b 27a 28a c 51ao 51cl 51bd 51ck 51au 51ac 51bc 51az 45e g 43 "z" 40 33x 33am 3ø 33ai 33a 33ah 3ag 33ab "ø" 25 42k a 77b 42i 42h 31a 34 g 35 35d 33ao 33u 33q 36 33ac 33p 33æ 33r 33v 33z 35e 31b 2lø 2lk "o" 2li 2kt mv 2mz 2mm 2mc ad 33g 38 a 2gy 2fx 2he 2fl "au" 22bd 22æ 22br 22ø 22ag 22bh 22bt 22aæ 2bg 22az 22ba 22ak 22c 22bc 6n 22bn 22bb 22bu 22ao 2h 51e 51d 51f 51q 119a 92b 123b c 165a 89a a b 91 d 78d a 84b c 95 83b 83a 42b 189a 192b 193a 42c 42a "y" 62 51b 47c 78a 42g 42f 42e x 51o 51æ 51ap 48b 39b 39a 2io 2ig 2el 2fv 2gc 21cx 2ip 21cy 2hz 22ay 22ax 22ar 22as 2ey 2fn 2eæ 2ex 22g 22e 22be 22f 209i 208c "s" 311c 311a 188a 186b b 191a 183aa "u" 189b 191b 183ø 183y 183m 183l 185a 183g "f" 276a 276c 183a "t" 207c 207b 206a a 165b 190a 88a 92a 88b 87 Køge Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 1, 4600 Køge Tlf Fax. Målforhold J.Nr. Dato / Init. Steen Muchitsch 9 X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Nyportstræde Kirkestræde Blegdammen Kortbilag 1B Lokalplangrænse, Køge Bymidte og Inderhavnen Mål Lokalplan 8-02 Spillehaller Køge Kommune 2006 Signaturforklaring Lokalplangrænse Signaturforklaring m N

16

17 Søndre Kajgade Søndre Havnevej Søndre Molevej Toldbodvej Carlsensvej Danasvej Toldbodvej Stra Værftsvej H C Andersensgade Nor h d v a s n v j e 11,00m Kingosvej Brorsonsvej Egøjevej Åvænget Grundtvigsvej Bag Haverne 2,00m 4,00m Fændediget Aavængetstien 0m Brogade Jernbanegade Nørregade 4,00m I Huitfeldtsvej Sygehusvej Bjerggade 10,00m 2,85m S Strandpro e m naden Norgesvej Køge Å Køge Å Køge Å ernbane Jernbane Torvet Jernbane Kirkegård Havnepladsen 271g i "i" 20y 268a 20ac 20ap 279r 279h "ad" 25p 27t 25o 28r 27i 28s 20am 25n 20v 20g 20ad x 20æ 20al 20af 20o 19e 29f 28l "aa" 2 28g 29n 29p 271d b l 258 "ab" 3b 266a 265c 265a d 260a 304 "k" d 247n 247k 3e 237n "ac" 227b 230b a 156a 154b 207a a b 194c 195b 208b 194d 230d 231b 227a 235c b 236a 237d 235b 233c 233a 237f a 237b 237c c c b b 194a 180aa dg 172am 172ak 172h 172d 173a 181b 183d 172b ad 172an 172e 172k 171a 172a 172ck 172m 28p 25m 25h 25d 25s 25c 25e 25f 28n 27m 27r 28q 28k 25q 28m 27k 25ø 27q 25t 25u 27p 26f 25r 25g 20ar 27f 27h 28c 28o 29k 28d 20as 20aq "aæ" "k" "ay" 26h 2gm 2gn 21bd 21bq 2fz 27g 27o 27n 26d 27e 21cc 20b "az" 21bu 26m 26n 26i 26g 21ak 21ap 2fy 21bv 2fs 2hf 2do 21by 21ag 21bp 21bx 21bh 21bi "s" 21bæ 35i 35e "a" 35h 35k 35a 65b 65a 20c "t" 2ef 2ev 2fc 2ie 21al 247c 247m 247q 20ak "t" 25y 271k 271a 20ai 20an 20d 260b 247l 20z 1 "al" 2 3 2cr 237e 245d "æ" 35c 237a 247o a 209a 12a 233b 245b 237i 240a 237l 238b 237g 237k 2dm 36g 2eo 2ee 2es 2fe 21az 21ce "f" 2ez 2cv 36o 36d 36t 36m 36k 36e 36h 36s 2ep 2eø 2cs 2ku 2bu 2ae 2ec 2f 2dæ 96b a 2er 2ed 2hc 2bt 2hg 2bs 149a a "as" n 36c 36f b b a br 2fa 22aa 22s 22q 2bx 2nr 2bv 2h 22ab 22y 2i 2gl 39d 40b 39b 39c 45 36l 36r 37e 35f 36i 35g 35d 36u 2gd 2gf 2fd 2im 2hæ 2hø 2ik 2ht 2gs 2fk 2hm 2gø 2ib 2ii 2fg 2eb 2em 2fb 2cx 2fm 2dø 2ct 21be 21dk 2gi 2in 2gt 2hu 2ff 2hr 2hb 2gx 2fo 2ho 2hp 22v 22a "v" 2l 2oc 2hx 42 2et 22r 22u 2bf 2b 2dx 2fh 2g 2hs 22x 2r d kg v 2lg 2ir 2p 2dz 36a 2k 2go 35b 2is 2t 22o 22p 22b 2l 22an 22af 22am c c d a 50a "x" a 51 49b 50c 27b k 77a 77b 42i 42h 2fx 2fl "au" 22bd br 22ø 22ak 22c 22bc 173c 173d 119a 92b 123b c 165a 89a 2a b 91 d 78d a 84b c 95 83b 83a 42b 189a 192b 193a 78a 42g 42f 42e fv 2gc 2ey 2fn 2eæ 2ex 209i 208c "s" 311c 311a 283h "aa" 205a 188a 186b b 191a 183aa "u" 189b 191b 183n 183h 183æ 183o 183k 183f 183e 183u 183ø 182e 183b 183s 182c 183y 183m 183l 185a 183g "b" "f" 276a 276c 183a "t" 207c 207b 206a a 165b 190a 88a 92a 88b 87 Køge Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 1, 4600 Køge Tlf Fax. Målforhold J.Nr. Dato / Init. Steen Muchitsch 9 X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Værftsvej 36b Nyportstræde Kirkestræde Allegade Nørregade Niels Juels Gade Kortbilag 1C Lokalplangrænse, Køge Bymidte og Stationsområdet Mål Lokalplan 8-02 Spillehaller Køge Kommune 2006 Signaturforklaring Lokalplangrænse Signaturforklaring m N

18

19 "ac" 260b a c a a Havnepladsen "ab" l 271i 271k 271a 268a 3b d "i" 279b 279p 279m Cementvej 299a c 299b Nordre Kajgade n 300a 300b Y N X X d 7d 3e 3a 7n 20ac Søndre Kajgade 20ai 20an 20al 20x Køge Å Køge Å 00m az" 20b 2fz "ay" 1bd 2gn 2gm ohannevej 33 "ay" 1z 20z 20as 26i 26h 26g 2gk 2gh 20ar 26f Carlsensvej 26n Strandvejen 25g 25r 25h 20o "k" 25d 25s 25t 25u Danasvej 25e 25c 25q 25f Sveasvej 3,77m 20æ 25m Norgesvej 2ke 2lu 2lp 25p 2al 20ap 25n 27t 2lm 2mk 2mg Søndre Havnevej 20ad Søndre Molevej 20v 2ny 25o 2ak 2bc 2fi 20af 27i 29f 4,00m 2bn 5,00m 2næ 2nø 2bø 20am 26m 27p 27k 28s 27o 27q 28r 27n 27m 28q 28p 28g 27f 27r 28m 27g 28l 27h 28n 28k 29n 28c 28o "aa" 28d 28e 29k 29b 29c 26d 27e 34 2cz 20aq 2cy 2mf 2ob "aæ" 2cd 1y 2cc 29g 29h 29l 29i 29m 25ø 2gg 2gb 29d ø 2dp 30c ao 2di 30d 30e 2ce s 21r 21q 2cp 30f 2co 2bp 2iu 30g 34d 2bo 34f 2an 34e 21h 21e 21p 21g "d" 2ga 30 X X 9 9 Y cm 2cl 2bq 2cæ 2me 25y 2hl 2cb 20d Strandpromenaden 19c 2ih 2lt 2cø 2ck 20g 20y 2lo 2lq 2ai 2db 2hq 19e 29p 2ls 2dd 2lx 2ln 2,50m 3,77m 2bl 2hv 2gu 2bk 2fr 2gæ 2fq 2gp 2bm 2bæ 19t 2ci 2,50m Andelsvej 20aa 20ae 19i 20ø Søndre Badevej 2af 2lr 2ag 2gv 2gz 2hn 2id 2bd 19n 20s 20l 20u 0 20m 19k 19m Dantamvej "ag" 20q 19a Østre Havnevej 20a Signaturforklaring 19f Køge Kommune 20n Lokalplangrænse "ak" Teknisk Forvaltning Torvet 1, 4600 Køge Tlf Fax. 0 Dato m / ab 20at Kortbilag 2 Lokalplangrænse, Ny Søndre Havneby Mål ax Lokalplan J.Nr Spillehaller Målforhold au Køge Kommune Init. Steen 2006 Muchitsch 20av

20

21 6a "ai" Y ak 8bk N 8bn Ådalen 6s "al" 6f 6l 6r 8e 8bo 8br 45 8f 8i 7q 10dd 10de 8bf 8a "b" 8ag Egedesvej 10df 10ea X X Y "u" lf "m" Køge Bugt Motorvejen Skyttevangen 11b Munkevangen lm "ac" Kratvangen 11bb Dyssevangen 3, 00 m Storevangen Borgevangen Brydevangen 10dg Jernbane nf ne ng 11bc nd nh nc og ni nx "av" nb of nk na oe ny nv nz ml nu nl mø od næ nt mæ oc nm mm nø ns nn mn mz ob oa nr oh no my nq mx np mo mvmu lk mt ms mr kø kæ lø kz ma kc lo mq kb lv 50 lz vej ky ka 11bd if ly kx ie lx kv iø id mk ku iæ hh hg hf "p" lu kt iz ic ib ks iy fæ he fz kr ia fy ix iv kq hø hd fx fv kp hc fs it hæ fu ko iu hz0 hb dl fr kn ha fm fq ir hy fp gø ft km is hx fo dm kl gæ fl iq Signaturforklaring Kortbilag 3 hv Køge Kommune gz fk fn dn hu fi ki kk gy ff fh de Lokalplangrænse ip Teknisk gx Forvaltning Lokalplangrænse, do io fg kg fe Ølsemagle Centeret kh ht Torvet 1, 4600 Køge dp da hs im fd db in gv Tlf Fax. Mål fc 1 ke kf hr gu fb hq fa dq ik il eø Lokalplan J.Nr gt ls eæ gs cv kd gi ho Spillehaller hp ez Målforhold a dr ey ii cø ih 0 gr Dato m / 0600 cx gq ex Init. Steen ds Muchitsch gh hm hn Køge Kommune 2006 ll lq mvangen Lillevangen lp mp er a Fuglebækvej v ngen Nordvangen 10do 10dm 10dn mc Øst er va nge n 10dp lh 10dz me mg md mh læ ln mf mi 10di 10dk 10dl mb 10dr 10dq ov 10ds op 10dy 18,00m ox oq 10dt 10dø 10du oi ok oy 10dv 10dx or oz ol os om oæ lr on ot 10dæ oø oo ou Vesterkærvej To

22

23 16ag 3a 16ai N 17,00m Centervej 17,00m 2f 4cn 5k 5q 2s 5u 5bs 8,00m 2u 4cf 5a Lyngvej "x" "au" 5bb 4,00m 5bk 54 6a "y" 9ay 9aø 5bp 9 Køge Bugt Motorvejen "aæ" meter X X Y Signaturforklaring Køge Kommune Lokalplangrænse Teknisk Forvaltning Torvet 1, 4600 Køge Tlf Fax. 0 Dato m / 0728,00m 6,00m 12,00m Kortbilag 4 9æ Lokalplangrænse, Ølby uddannelses- og erhvervscenter Mål Lokalplan J.Nr Spillehaller Målforhold Køge Kommune Init. Steen 2006 Muchitsch

24

25 8,00m 9ac "bc" 9aæ 9ah 9at 9be 9q 9r 9s 9ai 9o 9p Dalsvinget 9u 9au 9as 9t 2y "bb" 2x 9x Stensbjergvej 9v 2v 2eæ 9y "az" 9m 9ag p 2aq 9e 9n 2ar 9c Bo toftevej 9ar 2as "e" 9d 2an 2at 9g 2au Lyngvej 6bq 2am 5ao 5aq 5ap "at" 6bo 5ø 5bi "ar" 5ah 5ag 5af 5ae 5br 5av 5ar 5au 5bn 51a 51b 6ao 6ap 6bn 5ba 5bq5aø 6aq 6ar "aø" Y 1200 Lille LyngvejRingen N 5bd 6bc 6bg 10, 00m 5be 5b Karlemosevej 9an 23 24i 9av 9bd "ay" 59 Ølby Station "ad" 6bl 6n 6be 6bv 6bx 6bu 6bp 7bg 7au 7aø 7as 7az 7ar 7at 7av 7ad 7bk 6bi "ae" 7aæ 7ax 7ao 11æ 11r "p" Jernbane 55b 24d Jernbane 6bf 6bk "am" 6aæ Lynggårdsvej 7bd 7bc 6br 8bs "ah" 8ae 7s 8ab 11t 11u 11s 11ø Stensbjergvej "ac" 24c 24b 24f 24e 8ah 8al 8ai 8av Sl 24k 6aø 8as "ag" 8at 24a "au" 8ar 28a vej 24l 24g 11væ "ao" 2c 2d 2e 28b 28c 24h 33d "ap" 11vv 33b 0 X X h 35a "o" Y k Tigervej 35l 35d 11tc 11to 11vn 11tp 11so Signaturforklaring Køge Kommune Lokalplangrænse Teknisk Forvaltning Torvet 1, 4600 Køge Tlf Fax. "ai" 11tr 0 Dato m / 0837 Kortbilag 5 11ty 11sd 11sf Lokalplangrænse, Ølbycentret 11re Mål Lokalplan 8-02 Spillehaller J.Nr. Målforhold ns Køge Kommune 11sn 11si 11sg 2006 Init. Steen Muchitsch Tigervej

26

27 2dz 1a Y f Gade N Byvej "c" Søsvinget u t v s x r ao ap q an y aq p ar z am al æ o ø cf 2dy 1dn 9,00m 1dm 1bq 2dq ah 3n m ag af ak ai aa ab 1dl 2a l "g" bv 12dd k ae ad i 12bx ac cq di cr dk dl "f" dm dh dg cs ct dn df cu do dp de dd cv Nørrehegnet 8,00m dq ce dr dc db da cø cx cy cz ds cæ Søbækvej dt 16,00m h eg 2ee Lerbæk Torv 2eb 2dæ "k" 2ec 2 "l" cf 12di 12dk 12bø 12bæ 12dh 12ca "n" 2dø 2dt 12ce 12k v 12by u t cs 5,00m 5,00m 2du 2cp L 12l 12bu 12bt 12m 12ba 12bs 12br 12bq 12i 12bf 12be 12bc 12bp 12bm 12bn 12bo Sønderhegnet 12bl 12bh "e" "k" 12bz 12am 12aø 12ao 12ak 12au 12at 12aæ 12ar 12aq 12ap 12ai 12av 12as 12ae 12az 12ah 12ax 12af 12ag 12ay 12ad 12bi 12an "h" Bakkesvinget 2eg 2co 2 2cn 2cm 2cl 2bi 2 2ck Sejerøvej 2ci 2bt 2bs 2ch 12ac 12ab 12aa s 12t 12æ 12z 12x 12y 12v 12u 12ø ia ib ic id ie de dd 2cg dc db da cø cæ 2cf Fynsvej 2ce 2cb 5b 2cc 2cd 2ca X X a Y hx hq hk gt hz hs ht hæ hu hv gz gæ gø ha hb hc go hy hr hm hn ho hp hl Signaturforklaring hg hh Signaturforklaring hd he hf gu gp hi "g" Lokalplangrænse gv gq gx m gr hø gy Lollandsvej dm dl dk di dh o dn dg df cv cu dv du dt ds dr dq dp ct do cs cn cm Tåsingevej cl eb ea dø dæ dz dy ck dx cf ce cd eh eg efkortbilag ee ed 6 cc ec bæ cb bz 1 by fb fa Ærøvej eq ep eo en em ei el ek ex ev eu et es er Alsvej eø eæ ez Lokalplangrænse, Lerbæk Torv Mål bx Lokalplan 8-02 Spillehaller Køge Kommune 2006 M Fanøvej Morsøv bv bt bs br bq bp bm bl bo bn bk bi

28

29 12,00m Kirsebærvænget Hirsevæn t Hvedevænget Tinggårdsvej Rugvænget Havrevænget 5,00m 3,50m Præstevænget 3,00m 5,00m 4,00m Aldersro 4,00m 2,50m 6,00m Kirkevej Åhmansvej Scheelsvej Klintevænget Tinggårds Pilevej bellevej Egevej Elmevej Birkevej Bygvænget Stationsvej H v a o eb 1,70m 4,00m 1,70m 2,50m 5,00m Gl. Søllerupvej Gade Gade Kirkegård 70a 56b 59a 1e 37c 71 1c 38l 38ac 38q 38v 38bc 38ao 38k 38ap 38aq 38ar 38am 38an 38ax 38h 38bf 38p 38ab 38g 38bg 38u 38ø 16dc 36x 36a 35h 38f 38x 38m 38y 38aa 38o 38n 38z 38r 38av 38as 38af 38ag 38ah 38ai 38ak 38al 69b 16dæ 16dx 17y 16ea "n" 16ad 17ad 16ac 38e 38i 38d 38ae 38ad 15r 15d 15s 15e 38a 49e 17a 9bz 9ax 9bæ 15q 9br 9aø 9ba 9bp 9bq 9bs 49h 49c 15gn 16d 15ao "e" 15f 15i 9dr 9dt 9ds 9dq 9dp 9do 12a 9q 9u 9x 9ag 8ac "t" 9ø 9æ 9z 9ak 9ad 9p 9el 9v 9o 9l 9at 9ar 9aq 9gf 9gi 9gg 9gh 9gk 9gl "y" 9gm 9gn 9fx 9fz 9fy 9fv 9eq 9ep 9af 9ae 9r 9am 9an 9al 9as 9av 9au 9ac 9dn 9dm 9dl 9ab 9aa 9n 9en 9em 15dæ 9y 9ap 9ao 9ai 9ah 9d 9c 15k 15cx 15cu 16h 16i 16g 15gr 16f "au" 15cc 15cb 15ca 30c 16dd 49o 16db 38be 55b 8p 8r 8q 8c 15dx "x" "u" 16x 15dv 16s 49l 49k 9e 9t 9s 9b 9f 15ds 15bc 15ec 38aæ 38ay 38at 38au 38az 38aø 38ba 38bb 9dy 9ea 9dæ 9dz 9dx 9dv 9du 9dø 16dq 15cn 15ea 15dø 15ad 15ah 15dn dr 15a 16cb 6cc 16bq 16bd 16ab 16bø ct 16ax 16ar 15gi 15ai 16be 16bn 15al 15gk 12go 30b 54 9h 9k 9i "aq" 8d 63 8e 9cd 9cc 9cb 9ca 9cv 9cu 9ct 8v 9bm 49d 49a 49g 8f 8g 8n 8h "c" 8s "p" 9dh 9df 9dk 9eh 9ef 9db 9cr 9de 9dd 31c 9eb 9ee 9ed 9ec gg 50 a 31b 9cy 9cø 9cæ 9cz 9cx 9eg 9dg 9cs 9di 9aæ 9az 9bn 9bo 9bx 9bt 9bu 9bv 9by 9bc 9cp 9co 9bl 9ce 9cf 9bø 15ax 9ay 9dc 9da 9cl 9bd 9be 9cn 9cm 9ck 9ci 9ch 9cg 9bf 9bg 9bh 9bi 9bk 9cq 9bb 16aq 16am 15dt "as" 59b 47b 47c 42b 8l 70b 37a 38bd "r" 38æ 38s 38t 16t 49n 65 49i 9fu 9ft 9fd 9fc 9eø 9fa 9fs 9fr 9fq 9fb "z" 9fe 9fh 9fg 9ff 9er 9eu 9et 9es 9eo 9a 15eæ 15fz 15gg 15gf 15ge 15gd 15gc 15gb 15ga 15fø 15fæ bc 15fr 15fq 15ce 15cd 15ep 15fc 15fb 15fa 15eø 15eq 15fg 15ff 15fe 15fd 15eu 5ev ef 15er 15es 15et 15ee 15ed 16by 15ag 16bt 16ba 16bc av as 15dh 15dl 15dk 15di 15dg 15df ak at au az ay ax 16az 2d 2a bb ba aø aæ ar aq an ag af ae ad ap ao ai ah 15de 15dd 15da 15dc 15db 15cø 15cæ 15cz 15bæ 15ct 15cp 15cq 15cr 15cs 15ch 17as 16n 16af 15ck 15cm 15cl 15ci 15cf 15dz 15dy 15cy 15cv 15eb 15fp 15fo 15fn 15fm 15fl 15fk 15fi 15cg "h" 16v 15c 35a 40b "f" 16p 16bi 16dp 16ø "s" 17ax 55a 48b 39b 38b 60a 58 16dz 16dy 16dv 16y 16ao 16du 16de 34a 16e 17au 17c 16ca 16dh 16di 16dg 16df 15ez 15en 15fu bd 15fx 15fv 15ft 15fs 15eo by Y Y Y Y Y Y Y Y Billesborgvej Vordingborgvej Kortbilag 7 Lokalplangrænse, Herfølge Bycenter Mål Lokalplan 8-02 Spillehaller Køge Kommune 2006 Signaturforklaring Lokalplangrænse Signaturforklaring m N

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bækkegården. Side 1 Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune under Frederikssund ret, der er foreningens

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt LOKALPLAN 65 Gladsaxe kvarter, midt GLADSAXE KOMMUNE 1991 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt.

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Kontaktperson ved kabelpåvisning 5. november 2013 BMI/BER Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Vi vedlægger en instruktion, som skal følges

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

Dorthe Jakobsen. Med venlig hilsen. Ole B. Winther Ingeniør

Dorthe Jakobsen. Med venlig hilsen. Ole B. Winther Ingeniør Dorthe Jakobsen Fra: Ole Bandelow Winther Sendt: 8. juli 2014 10:08 Til: Søren Langholm Emne: VS: Anmodning om ekspropriation og fastlæggelse af erstatning Vedhæftede filer:

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund Petersmindevej Udbud af erhvervsgrund 2 INDHOLD Præsentation af området 4 Planforhold 4 Adgansforhold 4 Ejendomsværdi pr. 1.10.2010: 4 Udbud 6 Afgivelse af bud 6 Vilkår ved udbud 8 Mindstepris 8 Forbehold

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan SIDE 1 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 10. nr. 132. - for bykvarteret Egebjerggård

Lokalplan SIDE 1 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 10. nr. 132. - for bykvarteret Egebjerggård nr. 132 Lokalplan SIDE 1 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 10 - for bykvarteret Egebjerggård Ballerup Kommune, maj 2014 Lokalplan/Forslag Hvad er en lokalplan Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i

Læs mere

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 029 Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone Teknik & Miljø 2008 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge Vedtaget: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE Vedhæftede filer Byrådets beslutning_sag 10_13_09_2017.pdf Indhold-i-lokalplanen.pdf matrikelkort_sommerhusstatur.pdf Matrikler.pdf nærhed til by sommerhusomr.pdf

Læs mere

BYSKOVEN VED HVIDBJERG

BYSKOVEN VED HVIDBJERG Sdr. R ingvej Vestergade 2.00m Bredgade Sønderlandsgade 3.00m By vej Thyholm Kommune 4.0 Industrivej 2.00m Kirk es træde Ny gade 8.00m Kirkegade 7.53m Vink elv ej Barslevv ej Nørregad e J ernbanegade Frederiks

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 UDVIKLING & ERHVERV / TEKNIK & MILJØ Erhverv & Plan / Plan & byg Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/9724 NOTAT Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 I forbindelse med Kommuneplan 2017 forventes der

Læs mere

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej Lokalplan 221 Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed Bredfjedvej Lidsøvej 3. december 2003 Lokalplan 221 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2 Afgrænsning...2 Anvendelse...3 Udstykning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen Lokalplan nr. 87 for sommerhusområdet Stampen Rønne Kommune maj 2001 Lokalplanen er udarbejdet af Rønne Kommunes plangruppe. 3 BESTEMMELSER INDLEDNING Baggrund for lokalplanen...4 BESTEMMELSER 1. Formål...5

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 07.38 Januar 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXXII i Herlev kommune. April 1976 I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby. Maj 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby. Maj 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 349 Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1988 Arhus Boligomr3de ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby kommune Lokalplan nr.:

Læs mere