Aktstykke nr. 12 Folketinget Afgjort den 1. december Finansministeriet. København, den 22. november 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12. Afgjort den 1. december 2011. Finansministeriet. København, den 22. november 2011."

Transkript

1 Aktstykke nr. 12 Folketinget Afgjort den 1. december 2011 Finansministeriet. København, den 22. november a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 24 ejendomme til en samlet værdi af 249,9 mio. kr. i Statens Ejendomssalg A/S. Samtidig anmodes om tilslutning til en delvist ændret bevillingsmæssig håndtering af dispositionerne i Akt 139 af 26. maj Finansministeriet erhverver i forbindelse med indskuddet nye aktier i selskabet til en nominel værdi af 3,1 mio. kr. med en overkurs på 121,9 mio. kr. Aktiekapitalen i selskabet vil efter udvidelsen udgøre 35,5 mio. kr. Ud over aktierne i selskabet modtager staten et kontant vederlag på i alt 114,9 mio. kr. Omkostningerne i forbindelse med indskuddet er anslået til 9,9 mio. kr. Disse omkostninger afholdes af Statens Ejendomssalg A/S og modregnes indskudsværdien. b. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved Akt 96 af 13. december Selskabet har til formål at sælge statslige ejendomme, der ikke længere finder anvendelse i staten. Det skal indledningsvist bemærkes, at det for 20 af de 24 ejendommene gælder, at der er en afvigelse på enten mere end 0,5 mio. kr. eller mere end 15 procent mellem apportindskudsværdien og den bogførte værdi i statsregnskabet. Generelt kan afvigelserne mellem bogført værdi og apportindskudsværdi forklares ved, at ejendomsmarkedet er undergået en udvikling i perioden mellem vurdering af bogført værdi og apportindskudsværdi, og at bogført værdi og apportindskudsværdi er forbundet med forskelligt vurderingstema og skøn. Hertil kan der være specifikke forhold vedrørende de enkelte ejendomme som anført nedenfor. Der er i dette aktstykke, ligesom ved Akt 139 af 26. maj 2011, alene angivet apportindskudsværdier og bogførte værdier på institutionsniveau. Værdierne er dog udspecificeret i vedlagte fortrolige bilag. I forbindelse med regeringsdannelsen i efteråret 2011 blev størstedelen af Slots- og Ejendomsstyrelsen og hele Universitets og Bygningsstyrelsen slået sammen til Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. På samme vis er ressortinddelingen for uddannelses- og undervisningsområdet ændret, hvoraf der blandt andet er etableret et Ministerium for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I det nedenstående behandles indskuddet dog efter den gamle ressortopdeling, da aktstykket omhandler lov om tillægsbevilling for finansåret AE001789

2 2 Finansministeriet v/slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen ønsker at afhænde 16 ejendomme til en samlet apportindskudsværdi på 152,8 mio. kr. Samlet set er ejendommene bogført til 310,0 mio. kr. i statsregnskabet. Slots- og Ejendomsstyrelsen har for alle ejendomme undersøgt, om der er andre statslige lejere, der kunne være interesserede i at anvende ejendommene, men dette har ikke været tilfældet, hvorfor ejendommene nu afhændes. 1. Nørredige 20, 6950 Ringkøbing. Ejendommen, der har været anvendt som kontorbygning, har været ledig siden 30. juni Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på et større genopretningsbehov. 2. Stormgade 8, 1. sal, 1470 København K. Ejendommen har været anvendt som kontorlejlighed og har været ledig siden 31. oktober Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på et genopretningsbehov og forventet tomgangsleje. 3. Stormgade 10-12, 1470 København K. Ejendommen har været anvendt som kontorbygning og har stået ledig siden 31. oktober Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på beliggenhed og på et vedligeholdelsesefterslæb. 4. Toldbodvej 8/Thorsvej 5 Bygning L, 6330 Padborg. Ejendommen har været anvendt som toldbygning og har været ledig siden 30. september Apportindskudsværdien for ejendommen er bl.a. baseret på ejendommens specielle placering. 5. Rådhusgade 4, 8700 Horsens. Ejendommen har været anvendt af politiet og har stået ledig siden 31. oktober Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et genopretningsbehov og begrænset efterspørgsel. 6. Havnegade 3, 4500 Nykøbing Sjælland. Ejendommen har været anvendt af politiet og har stået ledig siden 28. februar Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb og relativt god efterspørgsel. 7. Toldbuen 2, 4700 Næstved. Ejendommen anvendes som kontorejendom af SKAT, men ca. 1/3 har stået ledig siden 31. december Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænset efterspørgsel. 8. Absalonsgade 9, 1658 København V. Ejendommen har været anvendt af politiet og har været ledig siden 31. januar Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et genopretningsbehov. 9. Strandgade 108, 1401 København K. Ejendommen anvendes som kontorejendom, men har stået delvist ledig siden 31. januar Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb og nødvendige udviklingsomkostninger. 10. Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Ejendommen har været anvendt af politiet og har stået ledig siden 30. september Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb og begrænset efterspørgsel. 11. Åbenrå 26-30, 1124 København K. Ejendommen har været anvendt til Musikhistorisk museum og har stået ledig siden 30. juni Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et renoveringsbehov og relativt god efterspørgsel. 12. Adgangsvejen 3, 6700 Esbjerg. Ejendommen anvendes som kontorejendom, men har stået delvist ledig siden 30. juni Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på relativt god efterspørgsel. 13. Sanatorievej, bygning 1004 Qaqortoq. Ejendommen har været anvendt som retsbygning og er ledig pr. 31. december Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på sporadisk efterspørgsel. 14. Toftevej 33, 5610 Assens. Ejendommen har tidligere været anvendt af politiet og har stået ledig siden 1. januar Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb og de begrænsede udviklingsmuligheder.

3 3 15. Toftevej 31, 5610 Assens. Ejendommen har været anvendt som retsbygning og har stået ledig siden 1. maj Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et vedligeholdelsesefterslæb og de begrænsede udviklingsmuligheder. 16. Chr. 8. Vej 2 B-E, 8600 Silkeborg. Ejendommen har været anvendt af politiet og har stået delvist ledig siden 31. december Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på, at ca. halvdelen af ejendommen er lejet ud til politihjemmeværnet. Ved Akt 331 af 4. september 2000 om reform af statens ejendoms- og byggeadministration fik Slots- og Ejendomsstyrelsen adgang til at varetage udlejning af sin ejendomsportefølje samt forestå ændringer heri gennem køb, salg og byggeri på et forretningsmæssigt grundlag. Ved salg af en ejendom skal Slots- og Ejendomsstyrelsen anvende anskaffelsessummen til at nedbringe den langfristede gæld. I forbindelse med indskuddet af de 16 ejendomme overføres 310,0 mio. kr. til Slots- og Ejendomsstyrelsen svarende til ejendommenes bogførte værdi. Et beløb svarende til ejendommenes anskaffelsessum, 246,0 mio. kr., bliver anvendt til at nedbringe den langfristede gæld. Difference mellem bogført værdi og anskaffelsessummen på 64,0 mio. kr. driftsføres på og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling v/universitets- og Bygningsstyrelsen Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker at afhænde 6 ejendomme til en samlet apportindskudsværdi af 76,8 mio. kr. Samlet set er ejendommene bogført til en værdi af 136,1 mio. kr. Universitets- og Bygningsstyrelsen har for alle ejendomme undersøgt, om der er andre statslige lejere, der kunne være interesserede i at anvende ejendommene, men dette har ikke været tilfældet, hvorfor ejendommene nu afhændes. Skovbrynet 2-24, 2800 Kgs. Lyngby. Ejendommen anvendes af Plantedirektoratet og består af tre dele: del af ejendommen. BBR 18. Bygningen har tidligere været anvendt til foderstofkontrol, men har stået ledig siden 1. november Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på bygningens begrænsede størrelse og udfordringerne i opdelingen af den samlede ejendom del af ejendommen. BBR 7, 8, 10, 13. Bygningerne anvendes som kontorer, laboratorier, garage og lager, men er ledige pr. 30. april Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på god efterspørgsel, et vedligeholdelsesefterslæb og udfordringerne i opdelingen af den samlede ejendom del af ejendommen. BBR 9 og 15. Bygningerne har været anvendt som stalde. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på god efterspørgsel, et vedligeholdelsesefterslæb og udfordringerne i opdelingen af den samlede ejendom. 4. Forsøgsgården Rugballegård, Stationsvejen 82, 8700 Horsens (samlet grundareal 105 HA). Ejendommen har været anvendt som forsøgsgård, men blev fraflyttet 1. januar Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et genopretningsbehov og usikkerheden i markedet for landbrugsejendomme. 5. Lønsgård, Harløsevej 234, 3400 Hillerød (samlet grundareal 10,8 HA). Ejendommen har været anvendt som forsøgsgård, men har stået ledig siden Med ejendommen følger et restbeløb på ca. 124 t.kr. fra et kreditforeningslån. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på et genopretningsbehov og forholdsvis god efterspørgsel. 6. Peter Danielsvej 25 m.fl., Læsø (samlet grundareal ca. 359 HA). Ejendommen har været anvendt som forskningsområde og dyrereservat. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på de begrænsede anvendelsesmuligheder og relativt store omkostninger til vedligeholdelse. I forbindelse med indskuddet af de 6 ejendomme overføres 117,3 mio. kr. til Universitets- og Bygningsstyrelsen svarende til den samlede bogførte værdi fratrukket værdien af Lønsgård, som allere-

4 4 de er afregnet i Akt 86 af 17. marts Beløbet vil blive anvendt til at nedbringe den langfristede gæld. Undervisningsministeriet v/universitets- og Bygningsstyrelsen Undervisningsministeriet ønsker at afhænde 2 ejendomme til en samlet apportindskudsværdi af 20,3 mio. kr. Samlet set er ejendommene bogført til en værdi af 31,4 mio. kr. Universitets- og Bygningsstyrelsen har for alle ejendomme undersøgt, om der er andre statslige lejere, der kunne være interesserede i at anvende ejendommene, men dette har ikke været tilfældet, hvorfor ejendommene nu afhændes. 1. Østervangsvej 26 E, 8900 Randers. Ejendommen har været anvendt som sygeplejerskeskole, men har stået ledig siden 1. august Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på begrænsede udviklingsmuligheder. 2. Klostervej 5, 5000 Odense. Ejendommen anvendes af VUC Odense, der forventes at fraflytte ejendommen inden for en overskuelig periode. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på god efterspørgsel og relativt begrænsede udviklingsmuligheder. Efter særskilt aftale, jf. Akt 191 af 3. september 2009, overføres der i forbindelse med indskuddet af de 2 ejendomme 19,5 mio. kr. til Undervisningsministeriet svarende til den samlede apportindskudsværdi fratrukket omkostninger ved indskuddet. Betaling for indskuddet I forbindelse med apportindskuddene og den deraf følgende kapitaludvidelse har revisionsfirmaet Ernst & Young A/S udarbejdet en vurderingsberetning og overtagelsesbalance i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser vedrørende apportindskud. I vurderingsberetningerne er ejendommenes samlede apportindskudsværdi opgjort til 249,9 mio. kr. Statens Ejendomssalg A/S overtager alle restancer, som er stiftet i forbindelse med indskuddene. Der afholdes tinglysningsafgifter samt omkostninger til rådgivere mv. på 3,7 mio. kr. og salgsomkostninger på 6,3 mio. kr. De samlede forpligtelser for Statens Ejendomssalg A/S i forbindelse med indskuddene beløber sig til i alt 9,9 mio. kr. Således modtager staten som følge af indskuddene en samlet indtægt på 239,9 mio. kr. dels i form af aktier, dels i form af kontante vederlag. Staten modtager aktier for nominelt 3,1 mio. kr. med en overkurs på 121,9 mio. kr. dvs. aktier for en samlet værdi af 125,0 mio. kr. samt et kontant vederlag på 114,9 mio. kr. Forholdet mellem den nominelle udvidelse af aktiekapitalen og overkurs er fastsat ud fra selskabets egenkapital pr. 31. december 2010 og den nominelle aktiekapital samme dato. Selskabet udbetaler de kontante vederlag til staten senest 8 hverdage efter generalforsamlingens endelige godkendelse af indskuddet. Som en konsekvens af indskuddet, herunder udvidelsen af aktiekapitalen, skal der ske ændringer i vedtægterne for Statens Ejendomssalg A/S. Selskabets bestyrelse har besluttet at indstille til generalforsamlingen, at indskuddet vedtages under de beskrevne forudsætninger. Forudsat, at Finansudvalget tiltræder foreliggende aktstykke, vil indskud, kapitaludvidelser og vedtægtsændringer kunne endeligt vedtages på en generalforsamling i Statens Ejendomssalg A/S inden årets udgang. Indeståelser Efter aftale med de afgivende myndigheder overtager Statens Ejendomssalg A/S det driftsmæssige ansvar for ejendommene den 1. februar Ejendommene overtages i den stand, de forefindes, idet staten indestår for, at ejendommene er lovlige og opfylder alle offentligretlige krav. Såfremt der efterfølgende viser sig forhold, hvorom staten burde have givet oplysninger, kan Statens Ejendomssalg A/S ikke kræve erstatning, men selskabet er berettiget til forholdsmæssigt afslag i overdragelsessummen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom. Såfremt forholdene er væsentlige, kan Statens Ejendomssalg A/S ved inden for rimelig tid at afgive skriftligt på-

5 5 krav kræve, at ejendommene skal tilbageskødes til den danske stat mod, at staten betaler et beløb svarende til overdragelsessummen. Øvrige vilkår for overdragelsen af ejendommene fremgår af nærmere aftale mellem Statens Ejendomssalg A/S og de indskydende parter. Bevillings- og regnskabsmæssige konsekvenser af indskuddet Ejendommene overføres fra Universitets- og Bygningsstyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen til Finansministeriet til den bogførte værdi, og fra Undervisningsministeriet til apportindskudsværdien fratrukket indskudsomkostninger. Som følge af indskuddene bortfalder institutionernes hidtidige driftsindtægter og -udgifter på ejendommene. De økonomiske dispositioner vedrørende indskuddene kan specificeres således: Statens Ejendomssalg A/S 10. Statens Ejendomssalg A/S 51. Materielle anlægsaktiver 446,7 mio. kr. 58. Værdipapirer tilgang 125,0 mio. kr. 52. Afhændelse af anlæg 239,9 mio. kr. en på 239,9 mio. kr. opgøres ud fra Staten Ejendomssalg A/S betaling til staten af apportindskudsværdien på 249,9 mio. kr. fratrukket udgifter på 9,9 mio. kr. til salgs- og indskudsomkostninger Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme 10. SEA-virksomheden 51. Materielle anlægsaktiver 310,0 mio. kr. 86. Langfristet gæld 246,0 mio. kr. Difference 64,0 mio. kr. 21. Andre driftsindtægter 69,4 mio. kr. 22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,4 mio. kr. Difference 64,0 mio. kr. Slots- og Ejendomsstyrelsens gæld nedbringes svarende til den samlede anskaffelsessum. Forskellen mellem den bogførte værdi og anskaffelsessummen driftsføres på og modsvares af en tilsvarende justering i indtægterne på Ejendomsadministration 10. Almindelig virksomhed 51. Afhændelse af anlægsaktiver 117,3 mio. kr. 86. Langfristet gæld 117,3 mio. kr.

6 Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner 14. Salg af bygninger 52. Afhændelse af anlægsaktiver 19,5 mio. kr. Opfølgning på Akt 139 af 26. maj 2011 Som opfølgning på Akt 139 af 26. maj 2011 præciseres det, at den bogførte værdi, ikke anskaffelsessummen, overføres til Slots- og Ejendomsstyrelsen. Dette var også anført i den første del af b- stykket i aktstykket, men ikke i den endelige kontering sidst i b-stykket og i e-stykkets kontering til lov om tillægsbevilling for I lov om tillægsbevilling for 2011 skal følgende derfor optages: Statens Ejendomssalg A/S 10. Statens Ejendomssalg A/S 51. Materielle anlægsaktiver -1,8 mio. kr. Samtidig blev det i b-stykket oplyst, at den bogførte værdi af Universitets- og Bygningsstyrelsens indskudte ejendomme var 16,3 mio. kr. Det rigtige beløb er dog 16,4 mio. kr. Forskellen skyldes en manglende oplysning om jordværdien for én af ejendommene. I lov om tillægsbevilling skal derfor optages følgende: Statens Ejendomssalg A/S 10. Statens Ejendomssalg A/S 51. Materielle anlægsaktiver 0,1 mio. kr. Endelig blev det i b-stykket anført, at et beløb for salget af Metropolitanskolen og Østre Borgerdyd samt et beløb svarende til den nettofortjeneste efter skat, Statens Ejendomssalg A/S måtte opnå ved videresalg, ville blive hensat til brug for Gefion Gymnasium (ekskl. bygningsforbedringer for 4 mio. kr. foretaget i 2011), jf. Akt 65 af 9. december I praksis gives dette ved et tilsagn. Imidlertid er det ikke muligt at give tilsagn til udgifter på den anvendte konto. Der skal derfor oprettes en særlig konto med tilsagn til værdien af ejendommene og en evt. nettofortjeneste ved videresalg. Dertil kommer, at ovennævnte bygningsforbedringer skal indtægts- og udgiftsføres på en anden underkonto end hidtil forudsat. Således oprettes følgende som opfølgning på Akt 139 af 26. maj 2011: Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (anlægsbev. ) 10. Almindelig virksomhed 21. Andre ordinære driftsindtægter 4,0 mio. kr. 22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,0 mio. kr. 14. Salg af bygninger

7 7 52. Afhændelse af anlægsaktiver -52,5 mio. kr Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (reservationsbev. ) 50. Tilskud til ejendomserhvervelse til Gefion Gymnasium (ny underkonto) 21. Andre ordinære driftsindtægter 48,5 mio. kr. 46. Tilskud til anden virksomhed 48,5 mio. kr. Den samlede nettoudgiftsvirkning i dette aktstykke på 52,5 mio. kr. skyldes, at tilsagnet og udgiften til bygningsforbedringerne bogføres som udgift i 2011, jf. almindelig regnskabspraksis. c. Sagen forelægges Finansudvalget i forlængelse af Akt 96 af 13. december 1997 om etablering af Statens Ejendomssalg A/S med henblik på, at ejendommene kan indskydes i selskabet på en generalforsamling inden årets udgang. d. Ejendommenes værdi er opgjort på grundlag af en uafhængig og sagkyndig vurdering samt i øvrigt i henhold til aktieselskabslovens bestemmelser om apportindskud. Der er derfor ikke indhentet en udtalelse fra SKAT eller gennemført offentligt udbud. Der foreligger tilslutning fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen og Undervisningsministeriet om indskud af de i alt 24 ejendomme. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at staten indskyder 24 ejendomme til en samlet apportindskudsværdi på 249,9 mio. kr. i Statens Ejendomssalg A/S. Samtidig anmodes om tilslutning til en delvist ændret bevillingsmæssig håndtering af dispositionerne i Akt 139 af 26. maj Finansministeriet modtager som følge af indskuddet nye aktier i selskabet til en værdi af 125,0 mio. kr. med en nominel værdi på 3,1 mio. kr. og en overkurs på 121,9 mio. kr. Ud over aktier modtager staten kontante vederlag på i alt 114,9 mio. kr. Statens Ejendomssalg A/S afholder i forbindelse med indskuddene omkostninger for i alt 9,9 mio. kr. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 optages følgende: - Mio. kr Statens Ejendomssalg A/S 569,9 239, Slots- og Ejendomsstyrelsen 5,4 69, Lokaleforsyning til overførte 4,0-29,0 amtslige uddannelsesinstitutioner Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning 48,5 48,5

8 8 København, den 22. november 2011 BJARNE CORYDON / Anders Kragsnæs Balling Til Finansudvalget. Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlemmer, der stemte imod aktstykket)

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010.

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10 Afgjort den 27. maj 2010 132 Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 3. oktober 2013 2 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget

Læs mere

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 6. SAL 1850 FREDERIKSBERG C TELEFON +45 3373 0800 MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ ENEAKTIONÆR DEN DANSKE STAT

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Dansk Tipstjeneste A/S

Dansk Tipstjeneste A/S Beretning til statsrevisorerne om Dansk Tipstjeneste A/S Januar 2003 RB B201/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning...

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere