Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning"

Transkript

1 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: Fax: Herlev, 23. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2008 Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Når vi om nogle år ser tilbage på Greentech s historie, er jeg sikker på, at 2007 vil fremstå som et markant vendepunkt. Regnskabsmæssigt var der godt nok tale om et blødt mellem-år, men strategisk var 2007 et år, hvor vi gearede virksomheden op til at køre på et helt andet niveau og lagde fundamentet for en meget spændende udvikling. Lad os se på, hvad der skete: Vi gik ind i året med fokus på 4 strategiske indsatsområder, som bestyrelsen og direktionen så som helt nødvendige forudsætninger, hvis vi skal udvikle Greentech til et stort internationalt selskab i sektoren for vedvarende energi. Det første strategiske indsatsområde var at udvide projektporteføljen dels ved at komme i gang med at bygge nye vindmølleparker og dels ved at få flere lovende projekter under udvikling. I 2007 tog vi et par syvmileskridt i den indsats, hvor vi både udviklede vores egne projekter og indgik aftaler om at købe en række projekter. Resultaterne af den indsats er, at vi nu har møller i drift i 4 lande. Vi bygger i Italien 3 parker, som vil 8-doble vores kapacitet på det attraktive marked. Og vi har en stor pipeline på vores fokusmarkeder Italien og Polen. Det næste indsatsområde var at sikre finansiering. Udvikling og opførelse af vindmølleparker er en kapitalintensiv virksomhed, hvor det er kritisk at kunne fremskaffe både projektfinansiering og egenkapital. Også her tog vi vigtige skridt, som jeg kommer til om lidt. Tredje indsatsområde var at sikre fremtidige mølleleverancer. Med den vækst, vi ser inden for vindenergi i Europa, er efterspørgslen efter vindmøller hele tiden større end producenternes kapacitet. Det er altafgørende for Greentech, at vi til stadighed kan være sikre på leverancer af møller, så vi ikke får lange ventetider, når vores projekter er færdigudviklede. Også på det felt har vi gjort fremskridt, som jeg kommer til. Endelig var det fjerde område at styrke organisationen, så vi har kompetencerne og kapaciteten til at styre vores voksende portefølje. Det vender jeg også tilbage til.

2 Opbygning af porteføljen Lad os først se på kapaciteten og vores indsats for at opbygge porteføljen. I løbet af 2007 forøgede vi vores producerende kapacitet fra 17 MW til 75 MW brutto eller 68 MW netto, når vi trækker medaktionærers ejerandele fra. Og nok så vigtigt: Vi lagde grunden til en indsats, der vil mangedoble den producerende kapacitet over de kommende år. Vores største opkøb var VEI 1 A/S, hvor vi den 16. februar overtog en række tyske møller i drift, en meget spændende projektportefølje i Italien og et enkelt udviklingsprojekt i Norge. De opkøbte selskaber og projekter er fuldt integreret, og på et af projekterne vindmølleparken Minerva nær Messina på Sicilien er vi allerede så langt fremme, at vi regner med, at parken kan gå i produktion her i slutningen af De øvrige opkøb og købsaftaler er alle sket i Italien, som er vores kernemarked. I november indgik vi en aftale, der gav os option på køb af 80% af aktierne i Parco Eolico, San Vito, som udvikler et 58 MW projekt i Calabrien. Ligeledes i november aftalte vi optioner på køb af to store projekt-porteføljer på i alt 435 MW på Sicilien, Puglien, Campania og Calabrien. Vi har screenet de porteføljer for at afklare, hvilke dele vi ønsker at overtage. Screeningen er afsluttet, og vi har i første omgang besluttet os for at gå ind i 4 projekter med en samlet kapacitet på 129 MW. Der kan komme flere projekter fra de to porteføljer, men det afhænger bl.a. af geotekniske undersøgelser. I august købte vi alle aktier i udviklingsselskabet PMB Engineering med to projekter: Et 60 MW-projekt, der kan udvikles i umiddelbar forlængelse af vores eget Monte Grighine-projekt på Sardinien. Samt et 23-MW projekt i Carbonia på den sydlige del af øen. Og i juni fik vi en option på at købe 90% af projektselskabet Bonorva Windenergy, der har alle tilladelser klar til opførelse af et 80-MW-projekt på Sardinien. Desuden indgik vi i august en aftale med et italiensk ingeniørfirma, der skal udvikle fem projekter i Calabrien for os. Efter disse opkøb og aftaler har Greentech mere end 650 MW under udvikling i Italien. Det giver os et stærkt afsæt for at blive ved med at vokse i Italien, som er det mest lukrative marked for vindenergi i EU netop nu. Vi har også stadig væsentlig fokus på Polen. Vi udvikler den portefølje, vi har, og har hele tiden øjnene åbne for nye muligheder. Polen er et lovende marked, der over de nærmeste år vil rumme gode muligheder for Greentech. Finansiering Næste strategiske arbejdsfelt var finansiering. I vores branche er det kritisk at kunne skaffe både projektfinansiering og egenkapital, og 2007 blev et travlt finansieringsår. Faktisk historisk travlt. Inden for projektfinansiering er der sket en væsentlig udvikling det seneste års tid. Der bliver lige nu talt meget om den internationale finanskrise, og mange oplever, at det er blevet svært at opnå tilfredsstillende finansiering. Men det gælder heldigvis ikke for projektfinansiering af vindmøller, specielt i Italien. Vi møder tværtimod en voksende vilje hos bankerne til at yde lån med længere løbetider og lavere omkostninger. Vi oplever også en vilje til at give højere belåningsprocenter, og så ser vi frem for alt flere aktører, der gerne vil være med til at finansiere projekter, og det øger jo konkurrencen til gavn for os. 2

3 Vi indgik sidste år en låneaftale på DKK 170 mio. til Energia Verde, hvor pengene dog endnu ikke er udbetalt, og vi har i år indgået en aftale om projektfinansiering på Messina, hvor vi lige nu arbejder på at opfylde betingelserne for at trække på kreditten. Vi har også netop modtaget et tilbud på finansering af Cagliari II fra den samme bank, som har ydet lån til Energia Verde, og vi venter snart også at få finansieringen af Monte Grighine på plads. Endelig har vi fået tilbudt en rammeaftale på EUR 700 mio. til samlet finansiering og garantier af italienske projekter. Så alt i alt er situationen positiv og det understøtter vores planer for udbygning i Italien. Ser vi på egenkapitalen, så foretog vi 5 kapitaludvidelser sidste år. I februar udstedte vi i en apport-emission nye aktier som vederlag for købet af VEI 1 A/S. Ved to andre emissioner blev fordringer og gæld konverteret til aktier dels da sælgerne af polske Wiatropol i marts vekslede en mindre fordring til nye aktier, og dels da gæld på godt DKK 108 mio. i september blev konverteret til nye aktier, så vi nedbragte Greentech s nettorentebærende gæld. Endelig gennemførte vi i februar og oktober to kontantemissioner, der gav DKK 1,5 mia. brutto. De to kontantemissioner var helt essentielle for vores fortsatte vækst. Med provenuet fra dem og med de fordelagtige vilkår for projektfinansiering, som vi bliver tilbudt, har vi ikke planer om at rejse flere penge over børsen, som verden ser ud i dag. Der vil selvfølgelig blive udstedt aktier til sælgere af projekter, vi tidligere har købt, når projekterne passerer bestemte milepæle, men der er ingen planer om emissioner i det åbne marked. Lad det også være min kommentar til, at vi senere i dag beder om en bemyndigelse til at optage konvertible lån. Det er kun en forlængelse af den eksisterende bemyndigelse, så vi stadig har muligheden. Men vi har ingen aktuelle planer om at bruge den bemyndigelse. Det er vigtigt for Greentech at have en rigtig og effektiv kapitalstruktur. Derfor har vi netop indgået en aftale med den store internationale investeringsbank Goldman Sachs, som fremover vil være vore finansielle rådgivere i bred forstand, og det venter vi os en del af. Aktionærforhold Som apropos til kapitalrejsningerne over børsen kan jeg sige, at vores ledelse har brugt mange kalorier på at møde investorer og analytikere. Alene sidste år blev det til omkring 100 møder med investorer og analytikere. Fire internationale finanshuse har startet dækning af Greentech, og vi regner med at se hus nummer fem og måske nummer seks tage dækningen op i år. Der er rigtig god interesse for Greentech i London og andre europæiske finansielle hovedstæder, men også i USA. Vi kommer med i internationale aktieindeks og får rigtigt mange forespørgsler om møder. Ved den store emission i oktober blev 2/3 af aktierne afsat til investorer uden for Norden, og vi skønner, at cirka 25% af aktierne nu ejes af internationale investorer og 2 af de 3 største aktionærer er jo også internationale. Den udenlandske ejerandel vil vokse fremover. Men vi glemmer ikke dialogen med private investorer og med vore aktionærer. Vi har lanceret en ny hjemmeside med synes vi selv en række forbedringer. Direktionen har netop været på road-show til jyske og fynske banker og mødt deres kunder. Vi web-caster. Vi holder mange møder landet over, og vi prøver generelt at skrue op for indsatsen og gøre tingene bedre. 3

4 Vi vil gerne have en attraktiv aktie, som giver aktionærerne et afkast gennem kursstigninger. Sidste år steg aktien cirka 40%. Efter årsskiftet er aktien desværre faldet med den generelle aktieuro. Men Greentech-aktien har klaret sig bedre end andre MidCap+ aktier. Sikring af fremtidige mølleleverancer Tilbage til årets strategiske indsatsområder, hvor det næste var at sikre møller. Som vi alle ved, står klima og miljø meget højt på den politiske dagsorden, og EU s mål for vedvarende energi er en væsentlig drivkraft i vores branche. I Europa ventes den installerede kapacitet at vokse med over 10% om året, så det siger sig selv, at efterspørgslen på vindmøller er enorm. Greentech søger at minimere risikoen for at mangle møller ved at holde en meget tæt kontakt til producenterne og stramt planlægge, hvor og hvornår vi har brug for kapacitet. Vi søger at blive en betydelig kunde hos enkelte producenter, men alligevel er leveringstiderne på møller så lange, at vi er nødt til at bestille møller til projekter, som endnu ikke har opnået alle nødvendige tilladelser. Vi har de senere måneder forhandlet med flere producenter for at få møller til de projekter, vi forventer at gennemføre indtil udgangen af Forhandlingerne med den ene af disse producenter, Nordex, blev afsluttet her i februar, hvor vi indgik 3 kontrakter til en samlet værdi på over EUR 350 mio. De kontrakter dækker vores forventede behov for Nordexmøller frem til udgangen af ud fra den projektpipeline, der er kendt på nuværende tidspunkt. Vi forventer at indgå lignende aftaler med en anden mølleleverandør, så vores samlede behov for møller frem til udgangen af 2010 bliver dækket. Men for ikke at stresse økonomien og for ikke at påtage os for store risici, vil vi først indgå de aftaler, når vi har større sikkerhed for, at vi får tilladelserne til de enkelte projekter. Opbygning af organisationen Lad mig så vende mig til det sidste hovedindsatsområde: Organisationen. For at styre den voksende portefølje af projekter og for at optimere økonomien i de enkelte projekter har vi styrket organisationen. Vi gik ind i 2007 med 10 ansatte. Ved årets udgang var der 21, og i år når vi op på ca. 30 medarbejdere i 3 lande. Det er især inden for projektudvikling, byggestyring og økonomi, at vi mander op. På de felter vokser arbejdsmængden hele tiden, og så gælder det specielt for byggestyring, at vi belært af erfaringerne med Energia Verde har besluttet, at vi på byggesager vil have en meget tættere opfølgning og styring af underleverandører, og vi vil selv stå for byggestyringen. Det gør vi blandt andet fra vores nye kontor i Italien, hvor vore egne tilsynsførende ingeniører kommer ud på byggepladserne. Og kontoret i Italien vil helt naturligt blive bygget ud, i takt med at vi får flere vindmølleparker under bygning. Vi udvider i det tempo, Greentech s vækst kræver, men det er fortsat strategien at holde de faste omkostninger nede og outsource arbejdsopgaver, som bedre løses af andre. Da vi fastholder en slank organisationen, er det helt centralt, at vi kan tiltrække og fastholde erfarne kvalitetsmedarbejdere, der er specialister på deres felt. Vi skal ikke have så mange folk, men vi skal have de rigtige, og de skal være gode. Det kræver, at vi kan tilbyde attraktive ansættelsesforhold, og derfor fremlægger bestyrelsen senere i dag både overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning og et forslag om udstedelse af warrants. 4

5 Greentech har indtil nu ikke haft aktiebaseret aflønning. Bestyrelsen har ment, at det skulle vente, indtil vi havde tilstrækkelig produktionskapacitet. Det tidspunkt nærmer vi os, og derfor kommer forslaget nu. Bestyrelsen mener, at warrants er et godt instrument til at fremme samhørigheden mellem medarbejdere og aktionærer, fordi begge parter vil have fordel af, at aktiekursen stiger. Jeg vender senere på dagsordenen tilbage til de konkrete forslag. Vi har også styrket ledelsen. For et par uger siden optog vi Mark Fromholt i direktionen og udnævnte ham til økonomidirektør (CFO). Mark er uddannet statsautoriseret revisor og har 14 års erfaring fra revisionsbranchen. Inden han 1. maj 2007 kom til Greentech var Mark i 3 år national partner i PricewaterhouseCoopers. Mark har fået ansvaret for Greentechs samlede økonomi- og finansfunktion. Men lad mig først summere hovedlinierne for 2007 op: Vi har nu projekterne på plads. Vi har egenkapitalen i hus og er ved at opnå projektfinansieringen. Vi har sikret en stor del af de nødvendige møller. Og endelig har vi folkene til at styre det hele effektivt. Men afsæt i vores strategiske arbejde i 2007 er Greentech alt i alt klar til en betydelig profitabel vækst. Resultatopgørelse Jeg skal sige for god ordens skyld, at årsrapporten er forsynet med en blank påtegning fra revisor den står på side 34 i årsrapporten. Og så skal jeg også nævne, at regnskabspraksis i det store hele er uændret. Vi har indført nogle nye standarder, men de har ikke haft materiel effekt på vores regnskabstal. Regnskabstallene afspejler, at Greentech stadig er i en opbygningsfase. Den kapacitet, vi havde i produktion sidste år, er beskeden i forhold til, hvad vi er ved at bygge op, og derfor var indtægterne også beskedne. Men de var dog stigende. Omsætningen steg næsten 250% til godt DKK 51 mio., fordi vi fik flere møller i drift. De tyske møller indgik i regnskabet fra midten af februar, og Energia Verde-parken begyndte at skabe omsætning fra juli, selv om produktionen ikke kom op på det niveau, vi forventede. Ud over den stigende kapacitet havde vi også i de 3 første kvartaler gode vindforhold det blæste rigtig godt, især i det nordlige Europa. Omsætningen var næsten ligeligt fordelt mellem Danmark, Tyskland og Italien, ligesom der var et mindre bidrag fra Polen. Fremover bliver Italien suverænt den største bidragsyder. Produktionsomkostningerne voksede til DKK 28 mio. Det er driftsudgifter til møller og afskrivninger på møller med afskrivningerne som langt det største beløb. Forøgelsen skyldes igen, at vi har fået flere møller i drift. Administrationsomkostningerne steg til DKK 20 mio. som følge af flere ansatte, åbningen af det nye kontor i Italien, de mange transaktioner i året løb og det høje aktivitetsniveau. Driftsresultatet før finansielle poster (EBIT) blev cirka DKK 3,5 mio. det første overskud på driften siden De finansielle poster beløb sig netto til en udgift på DKK 9,4 mio. som følge af vores strategi om at opnå den størst mulige eksterne finansiering af vore projekter. Resultatet efter skat blev herefter et lille underskud på DKK Det er ikke tilfredsstillende i forhold til de forventninger, vi havde til året. Årsagen til, at vi ikke kom i mål, var primært problemerne med Energia Verde først den meget forsinkede start og siden problemerne med driften. Men det er altså problemer, vi nu har lagt bag os. Oven i forsinkelsen af Energia Verde blev vi i sidste kvartal drillet lidt af dårlige vindforhold. 5

6 Balance Balancen er øget markant fra ca. DKK 420 mio. til over DKK 2,2 mia. Den største enkeltpost er materielle aktiver, som er vokset til næsten DKK 1,4 mia. Heri indgår vindmølleparker i drift med en bogført værdi på ca. DKK 445 mio., som er deres kostpris fratrukket af- og nedskrivninger. Den værdiansættelse er konservativ i forhold til markedsværdierne. For eksempel har vi bogført Energia Verde til DKK 234 mio., men vi har fået et købstilbud på parken på ca. DKK 450 mio. Vindmøller under opførelse har vi bogført til ca. DKK 938 mio., og vi har ikke set noget behov for nedskrivninger. Samlet udgør de langfristede aktiver lige godt DKK 1,45 mia. De kortfristede aktiver er også øget markant fra DKK 47 mio. til næsten DKK 765 mio. Det skyldes primært, at vi har fået flere penge i kassen. Likviderne er øget fra DKK 35 mio. til næsten DKK 700 mio. På passivsiden er den største post egenkapitalen, som er vokset til godt DKK 1,9 mia. Det skyldes sidste års kapitaltilførsler, især emissionen i oktober. Vi har langfristede forpligtelser på næsten DKK 189 mio. gæld til kreditinstitutter og kortfristede forpligtelser på godt DKK 100 mio., og forpligtelserne summer sig dermed op til godt DKK 294 mio. Med andre ord svarede egenkapitalen ved årets udgang til 86,5% af passiverne, og denne betydelige soliditet giver os et godt afsæt for at realisere de lovende vækstmuligheder i Greentech s projektpipeline. Strategiske perspektiver Lad os nu se fremad på de globale udviklingstræk, som understøtter vores strategi: 1. Klimaforandringerne sætter den politiske dagsorden overalt i verden, og stadig flere lande vil aktivt mindske importerede fossile brændslers andel af energiforsyningen. 2. En voksende og stadig mere velstående befolkning vil føre til et stigende energiforbrug selv om der gøres en del for at spare på energien. 3. EU s mål for vedvarende energi fremmer vindenergi, selvom størstedelen af elektriciteten stadig vil være baseret på fossile brændsler. 4. Harmoniseringen af el-markedet i EU vil medføre, at de enkelte landes afregningspriser for vindenergi gradvist vil nærme sig hinanden. 5. Den teknologiske udvikling hos mølleproducenterne vil gøre vindkraft stadig mere rentabel, mens de fossile brændstoffer bliver dyrere og dyrere. Mere konkret betyder det, at vi venter en meget positiv udvikling på det europæiske marked for vindenergi i det kommende 10-år: Vi regner med en gennemsnitlig årlig vækst på over 10% i den installerede kapacitet, men der vil være store forskelle fra region til region. Væksten vil især ske i Syd- og Østeuropa de regioner, hvor Greentech har et stærkt fodfæste. Vi vil se vindkraft blive stadig mere konkurrencedygtigt over for fossile brændsler. Vi vil se en skærpet konkurrence om gode vindenergiprojekter og sites, og vi vil også se markederne blive domineret af på den ene side de store energigiganter og på den anden side mellemstore dedikerede aktører som Greentech med en integreret forretningsmodel. 6

7 Afregningspriserne vil som jeg nævnte gradvist nærme sig hinanden, men der vil i perioder være lande, som tilbyder meget attraktive priser for at fremme opbygningen af vindkraft. Det er det, vi ser i Italien nu, og som vi forventer at se i Polen fremover. Strategi Derfor giver det god mening, at vi fortsætter med at fokusere på Polen og Italien, hvor vi har tilfredsstillende vindforhold og et anerkendt behov for at udbygge vindkraft og politisk vilje til at sætte trumf på med gode afregningspriserne. Vi har høstet værdifulde erfaringer i de to lande og har opbygget lokale organisationer og relationer, der giver os et solidt fodfæste. Så strategien er meget kort fortalt at få konverteret vores udviklingsportefølje i de to lande til producerende vindmølleparker og dermed skabe grundlaget for, at Greentech opnår en betydelig lønsom vækst. Vi vil stadig selv udvikle projekter helt fra green-fieldstadiet eller købe projekter, men på den korte bane letter vi foden lidt fra speederen, så opkøbstempoet ikke bliver helt så højt som sidste år. Primært fokus vil stadig være på MW-projekter, som vi går ind i så tidligt som muligt for at få størst mulig del i værditilvæksten. Mål for Målene er, at Greentech ved udgangen af 2008 har en installeret produktionskapacitet på mindst 200 MW. Det får vi med de igangværende byggerier på Sardinien og Sicilien. Ét år længere frem ved udgangen af 2009 er målet, at kapaciteten er vokset til mindst 400 MW. Det kræver hårdt arbejde, men målet er realistisk med den fremdrift, vi oplever på de mest modne projekter i både Italien og Polen. Vi ønsker konstant at have en pipeline på mindst MW under udvikling, og vi vil som minimum opføre 150 MW årligt. Til sammenligning har vi lige nu 171 MW under bygning. Rent finansielt er det vores mål at opnå en afkastningsgrad på mere end 15% i de parker, som er i drift. Vi definerer afkastningsgraden som vindmølleparkernes driftsresultat før afskrivninger og finansielle poster, eller EBITDA, i forhold til den totale investerede kapital. Det er også vores mål at gå ind i et nyt fokusmarked til at supplere aktiviteterne i Italien og Polen. Det er endnu for tidligt at sige, hvor det bliver, men analyserne er godt i gang. Og endelig er det naturligvis vores helt overordnede mål med indsatsen at sikre aktionærerne et fornuftigt afkast via vedvarende kursstigninger i aktien. Forventninger til 2008 Så vidt målene. På den korte bane venter vi i 2008 et resultat før skat i omegnen af DKK 5 mio. Det er udtryk for, at vi stadig er i en opbygningsfase, og at det stadig går den rigtige vej. De forudsætninger, vi har lagt til grund for estimatet, er som følger: Normal drift og normale vindforhold for de møller, vi har kørende i Danmark, Tyskland og Polen. Dernæst har vi lagt ind som forudsætning, at Energia Verde bidrager med normal indtjening i 10 måneder. Og endelig forventer vi, at de 21 møller i vindmølleparken Minerva på Sicilien producerer og leverer omsætning i årets to sidste måneder. 7

8 Estimatet omfatter ikke indtjening fra Monte Grighine og Cagliari II på Sardinien, hvor vi netop nu er godt i gang med byggeriet. De ventes først at bidrage fra Det var indtægtssiden. På udgiftssiden budgetterer vi med højere finansielle udgifter, fordi vi flere af vores projekter bliver finansieret eksternt. Afskrivningerne vil også vokse, fordi vi vil have de tyske og italienske møller inde i vores bøger hele året. Og endelig vil administrationsudgifterne stige, fordi aktivitetsniveauet og antallet af medarbejdere igen i år bliver højere. Afrunding Nogle har skudt os i skoene, at udmeldingen for 2008 er ret konservativ. Jeg vil sige, at den er realistisk ud fra de forudsætninger, vi har stillet op. Vi vil da gerne se forudsætningerne ændre sig for eksempel ved at Minerva begynder at producere før månedsskiftet oktober/november. Men vi har valgt ikke at stille mere i udsigt, end vi er helt sikre på at kunne levere, og skulle forudsætningerne ændre sig, vil vi selvfølgelig opdatere forventningerne i løbet af året. Så 2008 vil ikke markere det store tigerspring i vores regnskabsmæssige resultater. Tigerspringet kommer først i 2009, hvor vi gerne skulle have en ekstra omsætning på DKK 370 mio. inde fra både Minerva, Monte Grighine og Cagliari II, og hvor Energia Verde også vil være i normal drift hele året. Så kan vi tale om en helt anden virksomhed med en anden økonomi. Men heller ikke i 2009 er vi i mål. Greentech er en vækstvirksomhed. Væksten vil fortsætte, og væksten kan fortsætte i mange år med den portefølje, vi har. Og væksten skulle gerne betyde, at vi skaber betydelige værdier både på og uden for balancen. Som nævnt optager vi i dag vore projekter i drift til en værdi, der afspejler kostprisen det vil sige udgifter til udvikling og byggeri fratrukket af- og nedskrivninger. Men markedsværdien af projekterne er specielt i Italien højere. Det købstilbud, vi fik på Energia Verde på ca. DKK 450 mio., svarer til en pris på EUR 2,85 mio. pr. MW, og det passer meget godt til de priser på EUR 2,8-2,9 mio. pr. MW, som vi ser i andre transaktioner i Italien. Så alene en opskrivning af Energia Verde til markedsværdi ville altså betyde ekstra DKK 200 mio. på egenkapitalen. De ikke-bogførte merværdier vil vokse, når vi får Minerva, Monte Grighine og Cagliari II ind på balancen som vindmølleparker i drift. Der kan groft sagt ligge en merværdi på omkring DKK 1 mia. på de tre projekter, hvis ellers markedsforholdene i Italien og efterspørgslen på vindmølleparker i drift holder sig på det nuværende niveau. Jeg synes, det er rigtigt at nævne de forhold, så aktionærerne kan få det fulde billede af værdiskabelsen i Greentech. Jeg vil gerne slutte af med at takke mine kolleger i bestyrelsen, direktionen og medarbejderne for et godt job og tak til tilhørerne for opmærksomheden.. Med venlig hilsen Bestyrelsen For yderligere information: Adm. dir. Kaj Larsen Tlf.:

1. kvartal 2007. Præsentation ved adm. direktør Kaj Larsen

1. kvartal 2007. Præsentation ved adm. direktør Kaj Larsen 1. kvartal 2007 Præsentation ved adm. direktør Kaj Larsen Maj 2007 AGENDA Seneste nyt højdepunkter De 3 byggerier af parker i Italien Greentech s aktiviteter efter købet af VEI 1 A/S - Møller i drift:

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2007

Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2007 Hovedpunkter i 2007: Omsætningen steg fra DKK 14,7 mio. til DKK 51,3 mio. som følge af ibrugtagningen

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2a Greentech kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning Året i hovedtræk 5 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk København d.

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1. DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk København d. 30.05.2007 Greentech Energy Systems

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S OMX, Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K. København d. 27. november 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2007 Greentech Energy Systems A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2007

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/06. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk København d. 28. november 2006 Greentech Energy

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere