Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning"

Transkript

1 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: Fax: Herlev, 23. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2008 Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Når vi om nogle år ser tilbage på Greentech s historie, er jeg sikker på, at 2007 vil fremstå som et markant vendepunkt. Regnskabsmæssigt var der godt nok tale om et blødt mellem-år, men strategisk var 2007 et år, hvor vi gearede virksomheden op til at køre på et helt andet niveau og lagde fundamentet for en meget spændende udvikling. Lad os se på, hvad der skete: Vi gik ind i året med fokus på 4 strategiske indsatsområder, som bestyrelsen og direktionen så som helt nødvendige forudsætninger, hvis vi skal udvikle Greentech til et stort internationalt selskab i sektoren for vedvarende energi. Det første strategiske indsatsområde var at udvide projektporteføljen dels ved at komme i gang med at bygge nye vindmølleparker og dels ved at få flere lovende projekter under udvikling. I 2007 tog vi et par syvmileskridt i den indsats, hvor vi både udviklede vores egne projekter og indgik aftaler om at købe en række projekter. Resultaterne af den indsats er, at vi nu har møller i drift i 4 lande. Vi bygger i Italien 3 parker, som vil 8-doble vores kapacitet på det attraktive marked. Og vi har en stor pipeline på vores fokusmarkeder Italien og Polen. Det næste indsatsområde var at sikre finansiering. Udvikling og opførelse af vindmølleparker er en kapitalintensiv virksomhed, hvor det er kritisk at kunne fremskaffe både projektfinansiering og egenkapital. Også her tog vi vigtige skridt, som jeg kommer til om lidt. Tredje indsatsområde var at sikre fremtidige mølleleverancer. Med den vækst, vi ser inden for vindenergi i Europa, er efterspørgslen efter vindmøller hele tiden større end producenternes kapacitet. Det er altafgørende for Greentech, at vi til stadighed kan være sikre på leverancer af møller, så vi ikke får lange ventetider, når vores projekter er færdigudviklede. Også på det felt har vi gjort fremskridt, som jeg kommer til. Endelig var det fjerde område at styrke organisationen, så vi har kompetencerne og kapaciteten til at styre vores voksende portefølje. Det vender jeg også tilbage til.

2 Opbygning af porteføljen Lad os først se på kapaciteten og vores indsats for at opbygge porteføljen. I løbet af 2007 forøgede vi vores producerende kapacitet fra 17 MW til 75 MW brutto eller 68 MW netto, når vi trækker medaktionærers ejerandele fra. Og nok så vigtigt: Vi lagde grunden til en indsats, der vil mangedoble den producerende kapacitet over de kommende år. Vores største opkøb var VEI 1 A/S, hvor vi den 16. februar overtog en række tyske møller i drift, en meget spændende projektportefølje i Italien og et enkelt udviklingsprojekt i Norge. De opkøbte selskaber og projekter er fuldt integreret, og på et af projekterne vindmølleparken Minerva nær Messina på Sicilien er vi allerede så langt fremme, at vi regner med, at parken kan gå i produktion her i slutningen af De øvrige opkøb og købsaftaler er alle sket i Italien, som er vores kernemarked. I november indgik vi en aftale, der gav os option på køb af 80% af aktierne i Parco Eolico, San Vito, som udvikler et 58 MW projekt i Calabrien. Ligeledes i november aftalte vi optioner på køb af to store projekt-porteføljer på i alt 435 MW på Sicilien, Puglien, Campania og Calabrien. Vi har screenet de porteføljer for at afklare, hvilke dele vi ønsker at overtage. Screeningen er afsluttet, og vi har i første omgang besluttet os for at gå ind i 4 projekter med en samlet kapacitet på 129 MW. Der kan komme flere projekter fra de to porteføljer, men det afhænger bl.a. af geotekniske undersøgelser. I august købte vi alle aktier i udviklingsselskabet PMB Engineering med to projekter: Et 60 MW-projekt, der kan udvikles i umiddelbar forlængelse af vores eget Monte Grighine-projekt på Sardinien. Samt et 23-MW projekt i Carbonia på den sydlige del af øen. Og i juni fik vi en option på at købe 90% af projektselskabet Bonorva Windenergy, der har alle tilladelser klar til opførelse af et 80-MW-projekt på Sardinien. Desuden indgik vi i august en aftale med et italiensk ingeniørfirma, der skal udvikle fem projekter i Calabrien for os. Efter disse opkøb og aftaler har Greentech mere end 650 MW under udvikling i Italien. Det giver os et stærkt afsæt for at blive ved med at vokse i Italien, som er det mest lukrative marked for vindenergi i EU netop nu. Vi har også stadig væsentlig fokus på Polen. Vi udvikler den portefølje, vi har, og har hele tiden øjnene åbne for nye muligheder. Polen er et lovende marked, der over de nærmeste år vil rumme gode muligheder for Greentech. Finansiering Næste strategiske arbejdsfelt var finansiering. I vores branche er det kritisk at kunne skaffe både projektfinansiering og egenkapital, og 2007 blev et travlt finansieringsår. Faktisk historisk travlt. Inden for projektfinansiering er der sket en væsentlig udvikling det seneste års tid. Der bliver lige nu talt meget om den internationale finanskrise, og mange oplever, at det er blevet svært at opnå tilfredsstillende finansiering. Men det gælder heldigvis ikke for projektfinansiering af vindmøller, specielt i Italien. Vi møder tværtimod en voksende vilje hos bankerne til at yde lån med længere løbetider og lavere omkostninger. Vi oplever også en vilje til at give højere belåningsprocenter, og så ser vi frem for alt flere aktører, der gerne vil være med til at finansiere projekter, og det øger jo konkurrencen til gavn for os. 2

3 Vi indgik sidste år en låneaftale på DKK 170 mio. til Energia Verde, hvor pengene dog endnu ikke er udbetalt, og vi har i år indgået en aftale om projektfinansiering på Messina, hvor vi lige nu arbejder på at opfylde betingelserne for at trække på kreditten. Vi har også netop modtaget et tilbud på finansering af Cagliari II fra den samme bank, som har ydet lån til Energia Verde, og vi venter snart også at få finansieringen af Monte Grighine på plads. Endelig har vi fået tilbudt en rammeaftale på EUR 700 mio. til samlet finansiering og garantier af italienske projekter. Så alt i alt er situationen positiv og det understøtter vores planer for udbygning i Italien. Ser vi på egenkapitalen, så foretog vi 5 kapitaludvidelser sidste år. I februar udstedte vi i en apport-emission nye aktier som vederlag for købet af VEI 1 A/S. Ved to andre emissioner blev fordringer og gæld konverteret til aktier dels da sælgerne af polske Wiatropol i marts vekslede en mindre fordring til nye aktier, og dels da gæld på godt DKK 108 mio. i september blev konverteret til nye aktier, så vi nedbragte Greentech s nettorentebærende gæld. Endelig gennemførte vi i februar og oktober to kontantemissioner, der gav DKK 1,5 mia. brutto. De to kontantemissioner var helt essentielle for vores fortsatte vækst. Med provenuet fra dem og med de fordelagtige vilkår for projektfinansiering, som vi bliver tilbudt, har vi ikke planer om at rejse flere penge over børsen, som verden ser ud i dag. Der vil selvfølgelig blive udstedt aktier til sælgere af projekter, vi tidligere har købt, når projekterne passerer bestemte milepæle, men der er ingen planer om emissioner i det åbne marked. Lad det også være min kommentar til, at vi senere i dag beder om en bemyndigelse til at optage konvertible lån. Det er kun en forlængelse af den eksisterende bemyndigelse, så vi stadig har muligheden. Men vi har ingen aktuelle planer om at bruge den bemyndigelse. Det er vigtigt for Greentech at have en rigtig og effektiv kapitalstruktur. Derfor har vi netop indgået en aftale med den store internationale investeringsbank Goldman Sachs, som fremover vil være vore finansielle rådgivere i bred forstand, og det venter vi os en del af. Aktionærforhold Som apropos til kapitalrejsningerne over børsen kan jeg sige, at vores ledelse har brugt mange kalorier på at møde investorer og analytikere. Alene sidste år blev det til omkring 100 møder med investorer og analytikere. Fire internationale finanshuse har startet dækning af Greentech, og vi regner med at se hus nummer fem og måske nummer seks tage dækningen op i år. Der er rigtig god interesse for Greentech i London og andre europæiske finansielle hovedstæder, men også i USA. Vi kommer med i internationale aktieindeks og får rigtigt mange forespørgsler om møder. Ved den store emission i oktober blev 2/3 af aktierne afsat til investorer uden for Norden, og vi skønner, at cirka 25% af aktierne nu ejes af internationale investorer og 2 af de 3 største aktionærer er jo også internationale. Den udenlandske ejerandel vil vokse fremover. Men vi glemmer ikke dialogen med private investorer og med vore aktionærer. Vi har lanceret en ny hjemmeside med synes vi selv en række forbedringer. Direktionen har netop været på road-show til jyske og fynske banker og mødt deres kunder. Vi web-caster. Vi holder mange møder landet over, og vi prøver generelt at skrue op for indsatsen og gøre tingene bedre. 3

4 Vi vil gerne have en attraktiv aktie, som giver aktionærerne et afkast gennem kursstigninger. Sidste år steg aktien cirka 40%. Efter årsskiftet er aktien desværre faldet med den generelle aktieuro. Men Greentech-aktien har klaret sig bedre end andre MidCap+ aktier. Sikring af fremtidige mølleleverancer Tilbage til årets strategiske indsatsområder, hvor det næste var at sikre møller. Som vi alle ved, står klima og miljø meget højt på den politiske dagsorden, og EU s mål for vedvarende energi er en væsentlig drivkraft i vores branche. I Europa ventes den installerede kapacitet at vokse med over 10% om året, så det siger sig selv, at efterspørgslen på vindmøller er enorm. Greentech søger at minimere risikoen for at mangle møller ved at holde en meget tæt kontakt til producenterne og stramt planlægge, hvor og hvornår vi har brug for kapacitet. Vi søger at blive en betydelig kunde hos enkelte producenter, men alligevel er leveringstiderne på møller så lange, at vi er nødt til at bestille møller til projekter, som endnu ikke har opnået alle nødvendige tilladelser. Vi har de senere måneder forhandlet med flere producenter for at få møller til de projekter, vi forventer at gennemføre indtil udgangen af Forhandlingerne med den ene af disse producenter, Nordex, blev afsluttet her i februar, hvor vi indgik 3 kontrakter til en samlet værdi på over EUR 350 mio. De kontrakter dækker vores forventede behov for Nordexmøller frem til udgangen af ud fra den projektpipeline, der er kendt på nuværende tidspunkt. Vi forventer at indgå lignende aftaler med en anden mølleleverandør, så vores samlede behov for møller frem til udgangen af 2010 bliver dækket. Men for ikke at stresse økonomien og for ikke at påtage os for store risici, vil vi først indgå de aftaler, når vi har større sikkerhed for, at vi får tilladelserne til de enkelte projekter. Opbygning af organisationen Lad mig så vende mig til det sidste hovedindsatsområde: Organisationen. For at styre den voksende portefølje af projekter og for at optimere økonomien i de enkelte projekter har vi styrket organisationen. Vi gik ind i 2007 med 10 ansatte. Ved årets udgang var der 21, og i år når vi op på ca. 30 medarbejdere i 3 lande. Det er især inden for projektudvikling, byggestyring og økonomi, at vi mander op. På de felter vokser arbejdsmængden hele tiden, og så gælder det specielt for byggestyring, at vi belært af erfaringerne med Energia Verde har besluttet, at vi på byggesager vil have en meget tættere opfølgning og styring af underleverandører, og vi vil selv stå for byggestyringen. Det gør vi blandt andet fra vores nye kontor i Italien, hvor vore egne tilsynsførende ingeniører kommer ud på byggepladserne. Og kontoret i Italien vil helt naturligt blive bygget ud, i takt med at vi får flere vindmølleparker under bygning. Vi udvider i det tempo, Greentech s vækst kræver, men det er fortsat strategien at holde de faste omkostninger nede og outsource arbejdsopgaver, som bedre løses af andre. Da vi fastholder en slank organisationen, er det helt centralt, at vi kan tiltrække og fastholde erfarne kvalitetsmedarbejdere, der er specialister på deres felt. Vi skal ikke have så mange folk, men vi skal have de rigtige, og de skal være gode. Det kræver, at vi kan tilbyde attraktive ansættelsesforhold, og derfor fremlægger bestyrelsen senere i dag både overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning og et forslag om udstedelse af warrants. 4

5 Greentech har indtil nu ikke haft aktiebaseret aflønning. Bestyrelsen har ment, at det skulle vente, indtil vi havde tilstrækkelig produktionskapacitet. Det tidspunkt nærmer vi os, og derfor kommer forslaget nu. Bestyrelsen mener, at warrants er et godt instrument til at fremme samhørigheden mellem medarbejdere og aktionærer, fordi begge parter vil have fordel af, at aktiekursen stiger. Jeg vender senere på dagsordenen tilbage til de konkrete forslag. Vi har også styrket ledelsen. For et par uger siden optog vi Mark Fromholt i direktionen og udnævnte ham til økonomidirektør (CFO). Mark er uddannet statsautoriseret revisor og har 14 års erfaring fra revisionsbranchen. Inden han 1. maj 2007 kom til Greentech var Mark i 3 år national partner i PricewaterhouseCoopers. Mark har fået ansvaret for Greentechs samlede økonomi- og finansfunktion. Men lad mig først summere hovedlinierne for 2007 op: Vi har nu projekterne på plads. Vi har egenkapitalen i hus og er ved at opnå projektfinansieringen. Vi har sikret en stor del af de nødvendige møller. Og endelig har vi folkene til at styre det hele effektivt. Men afsæt i vores strategiske arbejde i 2007 er Greentech alt i alt klar til en betydelig profitabel vækst. Resultatopgørelse Jeg skal sige for god ordens skyld, at årsrapporten er forsynet med en blank påtegning fra revisor den står på side 34 i årsrapporten. Og så skal jeg også nævne, at regnskabspraksis i det store hele er uændret. Vi har indført nogle nye standarder, men de har ikke haft materiel effekt på vores regnskabstal. Regnskabstallene afspejler, at Greentech stadig er i en opbygningsfase. Den kapacitet, vi havde i produktion sidste år, er beskeden i forhold til, hvad vi er ved at bygge op, og derfor var indtægterne også beskedne. Men de var dog stigende. Omsætningen steg næsten 250% til godt DKK 51 mio., fordi vi fik flere møller i drift. De tyske møller indgik i regnskabet fra midten af februar, og Energia Verde-parken begyndte at skabe omsætning fra juli, selv om produktionen ikke kom op på det niveau, vi forventede. Ud over den stigende kapacitet havde vi også i de 3 første kvartaler gode vindforhold det blæste rigtig godt, især i det nordlige Europa. Omsætningen var næsten ligeligt fordelt mellem Danmark, Tyskland og Italien, ligesom der var et mindre bidrag fra Polen. Fremover bliver Italien suverænt den største bidragsyder. Produktionsomkostningerne voksede til DKK 28 mio. Det er driftsudgifter til møller og afskrivninger på møller med afskrivningerne som langt det største beløb. Forøgelsen skyldes igen, at vi har fået flere møller i drift. Administrationsomkostningerne steg til DKK 20 mio. som følge af flere ansatte, åbningen af det nye kontor i Italien, de mange transaktioner i året løb og det høje aktivitetsniveau. Driftsresultatet før finansielle poster (EBIT) blev cirka DKK 3,5 mio. det første overskud på driften siden De finansielle poster beløb sig netto til en udgift på DKK 9,4 mio. som følge af vores strategi om at opnå den størst mulige eksterne finansiering af vore projekter. Resultatet efter skat blev herefter et lille underskud på DKK Det er ikke tilfredsstillende i forhold til de forventninger, vi havde til året. Årsagen til, at vi ikke kom i mål, var primært problemerne med Energia Verde først den meget forsinkede start og siden problemerne med driften. Men det er altså problemer, vi nu har lagt bag os. Oven i forsinkelsen af Energia Verde blev vi i sidste kvartal drillet lidt af dårlige vindforhold. 5

6 Balance Balancen er øget markant fra ca. DKK 420 mio. til over DKK 2,2 mia. Den største enkeltpost er materielle aktiver, som er vokset til næsten DKK 1,4 mia. Heri indgår vindmølleparker i drift med en bogført værdi på ca. DKK 445 mio., som er deres kostpris fratrukket af- og nedskrivninger. Den værdiansættelse er konservativ i forhold til markedsværdierne. For eksempel har vi bogført Energia Verde til DKK 234 mio., men vi har fået et købstilbud på parken på ca. DKK 450 mio. Vindmøller under opførelse har vi bogført til ca. DKK 938 mio., og vi har ikke set noget behov for nedskrivninger. Samlet udgør de langfristede aktiver lige godt DKK 1,45 mia. De kortfristede aktiver er også øget markant fra DKK 47 mio. til næsten DKK 765 mio. Det skyldes primært, at vi har fået flere penge i kassen. Likviderne er øget fra DKK 35 mio. til næsten DKK 700 mio. På passivsiden er den største post egenkapitalen, som er vokset til godt DKK 1,9 mia. Det skyldes sidste års kapitaltilførsler, især emissionen i oktober. Vi har langfristede forpligtelser på næsten DKK 189 mio. gæld til kreditinstitutter og kortfristede forpligtelser på godt DKK 100 mio., og forpligtelserne summer sig dermed op til godt DKK 294 mio. Med andre ord svarede egenkapitalen ved årets udgang til 86,5% af passiverne, og denne betydelige soliditet giver os et godt afsæt for at realisere de lovende vækstmuligheder i Greentech s projektpipeline. Strategiske perspektiver Lad os nu se fremad på de globale udviklingstræk, som understøtter vores strategi: 1. Klimaforandringerne sætter den politiske dagsorden overalt i verden, og stadig flere lande vil aktivt mindske importerede fossile brændslers andel af energiforsyningen. 2. En voksende og stadig mere velstående befolkning vil føre til et stigende energiforbrug selv om der gøres en del for at spare på energien. 3. EU s mål for vedvarende energi fremmer vindenergi, selvom størstedelen af elektriciteten stadig vil være baseret på fossile brændsler. 4. Harmoniseringen af el-markedet i EU vil medføre, at de enkelte landes afregningspriser for vindenergi gradvist vil nærme sig hinanden. 5. Den teknologiske udvikling hos mølleproducenterne vil gøre vindkraft stadig mere rentabel, mens de fossile brændstoffer bliver dyrere og dyrere. Mere konkret betyder det, at vi venter en meget positiv udvikling på det europæiske marked for vindenergi i det kommende 10-år: Vi regner med en gennemsnitlig årlig vækst på over 10% i den installerede kapacitet, men der vil være store forskelle fra region til region. Væksten vil især ske i Syd- og Østeuropa de regioner, hvor Greentech har et stærkt fodfæste. Vi vil se vindkraft blive stadig mere konkurrencedygtigt over for fossile brændsler. Vi vil se en skærpet konkurrence om gode vindenergiprojekter og sites, og vi vil også se markederne blive domineret af på den ene side de store energigiganter og på den anden side mellemstore dedikerede aktører som Greentech med en integreret forretningsmodel. 6

7 Afregningspriserne vil som jeg nævnte gradvist nærme sig hinanden, men der vil i perioder være lande, som tilbyder meget attraktive priser for at fremme opbygningen af vindkraft. Det er det, vi ser i Italien nu, og som vi forventer at se i Polen fremover. Strategi Derfor giver det god mening, at vi fortsætter med at fokusere på Polen og Italien, hvor vi har tilfredsstillende vindforhold og et anerkendt behov for at udbygge vindkraft og politisk vilje til at sætte trumf på med gode afregningspriserne. Vi har høstet værdifulde erfaringer i de to lande og har opbygget lokale organisationer og relationer, der giver os et solidt fodfæste. Så strategien er meget kort fortalt at få konverteret vores udviklingsportefølje i de to lande til producerende vindmølleparker og dermed skabe grundlaget for, at Greentech opnår en betydelig lønsom vækst. Vi vil stadig selv udvikle projekter helt fra green-fieldstadiet eller købe projekter, men på den korte bane letter vi foden lidt fra speederen, så opkøbstempoet ikke bliver helt så højt som sidste år. Primært fokus vil stadig være på MW-projekter, som vi går ind i så tidligt som muligt for at få størst mulig del i værditilvæksten. Mål for Målene er, at Greentech ved udgangen af 2008 har en installeret produktionskapacitet på mindst 200 MW. Det får vi med de igangværende byggerier på Sardinien og Sicilien. Ét år længere frem ved udgangen af 2009 er målet, at kapaciteten er vokset til mindst 400 MW. Det kræver hårdt arbejde, men målet er realistisk med den fremdrift, vi oplever på de mest modne projekter i både Italien og Polen. Vi ønsker konstant at have en pipeline på mindst MW under udvikling, og vi vil som minimum opføre 150 MW årligt. Til sammenligning har vi lige nu 171 MW under bygning. Rent finansielt er det vores mål at opnå en afkastningsgrad på mere end 15% i de parker, som er i drift. Vi definerer afkastningsgraden som vindmølleparkernes driftsresultat før afskrivninger og finansielle poster, eller EBITDA, i forhold til den totale investerede kapital. Det er også vores mål at gå ind i et nyt fokusmarked til at supplere aktiviteterne i Italien og Polen. Det er endnu for tidligt at sige, hvor det bliver, men analyserne er godt i gang. Og endelig er det naturligvis vores helt overordnede mål med indsatsen at sikre aktionærerne et fornuftigt afkast via vedvarende kursstigninger i aktien. Forventninger til 2008 Så vidt målene. På den korte bane venter vi i 2008 et resultat før skat i omegnen af DKK 5 mio. Det er udtryk for, at vi stadig er i en opbygningsfase, og at det stadig går den rigtige vej. De forudsætninger, vi har lagt til grund for estimatet, er som følger: Normal drift og normale vindforhold for de møller, vi har kørende i Danmark, Tyskland og Polen. Dernæst har vi lagt ind som forudsætning, at Energia Verde bidrager med normal indtjening i 10 måneder. Og endelig forventer vi, at de 21 møller i vindmølleparken Minerva på Sicilien producerer og leverer omsætning i årets to sidste måneder. 7

8 Estimatet omfatter ikke indtjening fra Monte Grighine og Cagliari II på Sardinien, hvor vi netop nu er godt i gang med byggeriet. De ventes først at bidrage fra Det var indtægtssiden. På udgiftssiden budgetterer vi med højere finansielle udgifter, fordi vi flere af vores projekter bliver finansieret eksternt. Afskrivningerne vil også vokse, fordi vi vil have de tyske og italienske møller inde i vores bøger hele året. Og endelig vil administrationsudgifterne stige, fordi aktivitetsniveauet og antallet af medarbejdere igen i år bliver højere. Afrunding Nogle har skudt os i skoene, at udmeldingen for 2008 er ret konservativ. Jeg vil sige, at den er realistisk ud fra de forudsætninger, vi har stillet op. Vi vil da gerne se forudsætningerne ændre sig for eksempel ved at Minerva begynder at producere før månedsskiftet oktober/november. Men vi har valgt ikke at stille mere i udsigt, end vi er helt sikre på at kunne levere, og skulle forudsætningerne ændre sig, vil vi selvfølgelig opdatere forventningerne i løbet af året. Så 2008 vil ikke markere det store tigerspring i vores regnskabsmæssige resultater. Tigerspringet kommer først i 2009, hvor vi gerne skulle have en ekstra omsætning på DKK 370 mio. inde fra både Minerva, Monte Grighine og Cagliari II, og hvor Energia Verde også vil være i normal drift hele året. Så kan vi tale om en helt anden virksomhed med en anden økonomi. Men heller ikke i 2009 er vi i mål. Greentech er en vækstvirksomhed. Væksten vil fortsætte, og væksten kan fortsætte i mange år med den portefølje, vi har. Og væksten skulle gerne betyde, at vi skaber betydelige værdier både på og uden for balancen. Som nævnt optager vi i dag vore projekter i drift til en værdi, der afspejler kostprisen det vil sige udgifter til udvikling og byggeri fratrukket af- og nedskrivninger. Men markedsværdien af projekterne er specielt i Italien højere. Det købstilbud, vi fik på Energia Verde på ca. DKK 450 mio., svarer til en pris på EUR 2,85 mio. pr. MW, og det passer meget godt til de priser på EUR 2,8-2,9 mio. pr. MW, som vi ser i andre transaktioner i Italien. Så alene en opskrivning af Energia Verde til markedsværdi ville altså betyde ekstra DKK 200 mio. på egenkapitalen. De ikke-bogførte merværdier vil vokse, når vi får Minerva, Monte Grighine og Cagliari II ind på balancen som vindmølleparker i drift. Der kan groft sagt ligge en merværdi på omkring DKK 1 mia. på de tre projekter, hvis ellers markedsforholdene i Italien og efterspørgslen på vindmølleparker i drift holder sig på det nuværende niveau. Jeg synes, det er rigtigt at nævne de forhold, så aktionærerne kan få det fulde billede af værdiskabelsen i Greentech. Jeg vil gerne slutte af med at takke mine kolleger i bestyrelsen, direktionen og medarbejderne for et godt job og tak til tilhørerne for opmærksomheden.. Med venlig hilsen Bestyrelsen For yderligere information: Adm. dir. Kaj Larsen Tlf.:

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2a Greentech kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning Året i hovedtræk 5 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1. DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk København d. 30.05.2007 Greentech Energy Systems

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/06. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk København d. 28. november 2006 Greentech Energy

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2007. Herlev, d. 30.3.2007 Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2006 Greentech s resultat for 2006 blev et underskud på TDKK 12.886 mod et budgetteret

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2007 København d. 28. august 2007 Greentech Energy Systems A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2007 Nettoomsætningen for perioden blev TDKK 18.503 mod TDKK 6.637

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S Prospekt for Greentech Energy Systems A/S Kapitaludvidelse / rettet emission Udstedt antal nye aktier: 10.998.052 Nominel værdi af nye aktier DKK: 54.990.260 Antal udstedte aktier før emission: 19.974.210

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Til OMX Den Nordiske Børs København 26. marts 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 04-08 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Resumé: Bestyrelsen for Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere