Luk øjnene og tænk på en blå elefant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luk øjnene og tænk på en blå elefant"

Transkript

1 Luk øjnene og tænk på en blå elefant

2

3 Så den ud som én af dem? nej vel!

4 Af Lene Outzen Foghsgaard Femogtyve blå elefanter i Herlev samtalen som redskab: AkademiUddannelsesforløbet Samtalen som redskab foregik over obligatoriske 8,6 uger. Med en ugentlig studieaktivitet på 18 timer blev forløbet specifikt designet til Herlev Tandplejes behov og succeskriterier. Undervisningen bestod af erfaringsbaseret interaktiv undervisning, gruppearbejde, oplæg, træning, workshops, feedback samt hjemmeopgaver i dagligdagen. Uddannelsen skulle skabe læring for medarbejderne. Viden og indsigter blev gennem træning og handleerfaringer med de kognitive værktøjer koblet til dagligdagen med patienterne. Den erfaringsbaserede tilgang, og at medarbejderne ved den afsluttende eksamen netop skulle vurderes på praktisk anvendelse af de forskellige samtaleredskaber, skabte en styrket kompetenceudvikling. Samtalen som redskab effektfuld dialog med kognitiv kommunikation, sådan hed det uddannelsesforløb, som otte tandlæger, tre tandplejere og 14 klinikassistenter i Herlev Kommunale Tandpleje afsluttede med en individuel eksamen i marts i år. At uddannelsen har en erfaringsbaseret og praktisk tilgang, gjorde at det var nemt for alle, som ugerne gik, at relatere den nye viden til dagligdagens gøremål. Processen krævede blod, sved og tårer, men var indsatsen værd, fortæller initiativtager og leder af tandplejen, Anne Kaae-Nielsen. Det var en begejstret flok, der mødte op på uddannelsens første dag. Vi grinede, der var god energi, men allerede dag to røg flere ind i dét, jeg kalder rød zone. De blev forbeholdne og stolede ikke på, at de nogensinde ville kunne lære de nye redskaber godt nok til at gå til eksamen i dem. Jeg havde udfordret medarbejdernes kognitive fleksibilitet og forstyrret det kendte og det vante. Den slags forstyrrelser skaber frustration i vores mentale tilstand. Deres reaktion var derfor helt normal. Som proceskonsulent og stifter af firmaet Commitment Lab, en erhvervspsykologisk konsulentvirksomhed, var Tine Nyholm valgt som fyrtårnet i et 8,6 uger langt Akademiuddannelses-forløb, hvor alle medarbejdere i Herlev Kommunale Tandpleje skulle styres gennem uddannelsen i kognitiv kommunikation. En uddannelse, der gav medarbejderne en række praktisk anvendelige værktøjer for endnu bedre at kunne moti- vere patienterne til at mestre egen tandsundhed. En skriftlig og mundtlig eksamen afsluttede forløbet. Proceskonsulenten taler ivrigt og entusiastisk, da hun fortæller, hvordan hun tog hånd om frustrationen ved at forklare, at fornemmelsen af kaos bliver til ahaoplevelser, når den nye læring omdannes til færdigheder gennem handleerfaringer. Erfaringen findes jo ikke naturligt fra dag et, men kommer i takt med, at den nye læring bliver en integreret del af hverdagen, hvor der skabes bevis for, at det nye virker. Læring er et identitetsprojekt, hvor der både skal aflæres og læres nyt. I læringsprocesser handler det rigtig meget om at turde udfordre sig selv, den man er, og det man gør. For at lære nyt må vi vove os ud af vores komfortzoner, og det kan opleves sejt, men det skal til. I begyndelsen har vi endnu ikke vores nye erfaring med os, og derfor kan man opleve og føle sig ufor-

5 Vi kan i princippet få alt at vide, hvis vi stiller de rigtige spørgsmål. Så længe vi ikke har hørt de svar, vi gerne vil have, har vi ikke stillet de rigtige spørgsmål. Tine Nyholm løst. Men erfaringen kommer, jo mere vi træner og variant, præsenterer da også ti meget uens slags, hjul- patienter, behandlinger, forebyggelse og sundheds- Den kognitive coaching er en struktureret evidensbaseret spørgeramme, der har sin helt egen unikke struktur, systematik og metode. Da al udvikling og forandring er baseret på tankeprocesser og følelsesliv, er kognitiv coaching et virkningsfuldt og velegnet redskab, fordi der arbejdes med tankemæssige, følelsesmæssige og adfærdsmæssige forandringer på en løsningsorienteret måde. Kognitiv coaching er en proces, der udvikler til læring for den person, der coaches. Kognitiv kommunikation er derfor bevidsthed om og sikring af, at man kommunikerer både til tanker og følelser hos den, man taler med og formidler til. øver, jo bedre og mere naturligt bliver det for os. Alverdens verdenskort Som et led i fortællingen om, hvor forskellige vi er som mennesker, medarbejdere og fagprofessionelle, introducerede Tine Nyholm, tidligt i forløbet, øvelsen med den blå elefant. Proceskonsulenten forklarer, at øvelsen går ud på at få medarbejderne til at forstå og også opdage nuancer i en tilsyneladende ens fællesmængde. Hun spørger ud i lokalet, om ikke alle kender til dét at stå to medarbejdere overfor nøjagtig samme opgave/udfordring og så alligevel tackle den vidt forskelligt. Opgaven tillægges forskellig betydning selvom man synes, at man arbejder ud fra et ens udgangspunkt. Samtidig handler det om brillerne, man tager på i en given situation. Har man et lyst syn på livet - et positivt mindset - eller ser man på tingene med forbehold. I pet på vej af hendes spørgsmål som: Var den venlig eller vild i blikket? Så du den forfra eller bagfra? Bevægede den sig? I hvilke omgivelser så du den? Overfører vi øvelsen til hverdagen og samarbejdet med kolleger og patienter, viser den os, at vi aldrig bare kan tage udgangspunkt i vores egen elefant. Det handler om viljen til at forstå andres udgangspunkt. Tit når vi taler sammen, lægger vi arm i meninger, vi lytter nok, men hører ikke, da vi tit har for travlt med at tolke og konkludere ud fra vores egen virkelighedsopfattelse. Men sagen er: Vi når ingen vegne med nogen, det kan f.eks. være en patient, hvis vedkommende ikke oplever og føler sig forstået og imødekommet. Patienten vil komme igen og igen uden at have foretaget det, vi ellers troede, der var aftalt. Anne Kaae-Nielsen, leder og initiativtager til medarbejdernes uddannelsesforløb, forklarer, at for hende fremme. Jeg tror, det gik op for os alle sammen, at vi ikke pr. definition har et fælles sprog at ty til, bare fordi vi arbejder under samme tag. Den forskellighed, vi hver især repræsenterer, er fuld af muligheder, men også af begrænsninger, hvis vi ikke netop er i stand til at respektere, at den er der. Målet med uddannelsesforløbet har været at opnå et fælles sprog og en række fælles værktøjer, der kan hjælpe os med at blive endnu skrappere til at guide børn, unge, svage og ældre til en bedre handlekompetence i deres eget liv. Fokus på sundhedsfremme Læser man i Sundhedsloven og i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, står sundhedsfremme først, herefter forebyggelse og til sidst behandling. Denne vægtning ligger som en linje gennem hele Sundhedsloven og Kilde: I. Oestrich: Kognitiv coaching, vores forskellige tilgange til verden spiller også psyken gjorde den blå elefant en afgørende forskel. Umiddel- gennem Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og Herlev ind. Frygter vi det værste, eller tager vi forskud på bart blev den et klart symbol på de udfordringer og Kommune har for kort tid siden besluttet en vision for glæderne, når vi møder en forandring? Husker vi suc- muligheder, hun som leder står overfor. Medarbejder- det tværfaglige samarbejde mellem kommunens for- ceserne eller fiaskoerne? Hvilke motiver ligger bag nes kort over verden er ikke ens, og det kan i dagligda- valtninger i de næste fire år. Visionen hedder Borgeren vores handlinger, er vi drevet af at undgå eller af at gen overføres til medarbejderens individuelle tilgang til i centrum i eget liv, og i tandplejens version har vægt- opnå? Man må være sig bevidst om sit udgangspunkt for at kunne ændre kurs. Tine Nyholm gør det klart, at vi hver især bærer på et individuelt kort over verden, og når hun derfor beder folk lukke øjnene og tænke på en blå elefant, vil der uvægerligt dukke 25 forskellige elefanter op på nethinden. De ti, hun bagefter opfordrer til at beskrive deres

6 ningen fået ordlyden: Det enkelte barn/den unge udvik- gør, men vi kan styre, hvad vi selv byder ind med, og AkademiUddannelsesforløbet, der blev udbudt i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi, er statsgodkendt og kompetencegivende (10 ECTS). Herlev Kommunale Tandpleje har derfor kunnet søge om SVU-støtte (Statens Voksen Uddannelse) i SVU-Styrelsen til finansieringen. Læs mere på ler handlekompetence til selv at kunne tage vare på egen tandsundhed hele livet. Anne Kaae-Nielsen uddyber. Desværre sker der det, at der mellem vision og praksis findes en travl hverdag, hvor det kan være en stor udfordring at få skabt tilstrækkelig tid og rum til det sundhedsfremmende arbejde. Sammen med mellemledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere i tandplejen fandt jeg frem til, at ville vi for alvor og i højere grad arbejde med sundhedsfremme, var der behov for uddannelse i dialogisk kommunikation. For Anne Kaae-Nielsen har det været afgørende, at alle medarbejdere i tandplejen deltog på lige fod i hvordan vi hermed sætter scenen både fagligt, mentalt og dialogisk. Tine Nyholm forklarer, at kognitiv kommunikation eller man kan også sige kognitiv coaching for i den kognitive kommunikation ligger implicit redskaberne til at coache andre strækker sig over seks faser. Den første handler om at identificere, hvordan det går hos patienten, det vil sige at komme ind til kernen af udfordringen, problemet eller ønsket. Har man først fundet ind til kernen, får man samtidig skabt en erkendelse og en selvindsigt hos patienten. Det afgørende er, fortæller proceskonsulenten, at selvindsigten og forslag til ændring af vaner altid skal komme fra personen selv, Optimering Selvvurdering Ny adfærd M Mening Værdi Tiltro uddannelsen at alle i teamet fik kendskab til et fælles hvis der skal opnås ejerskab for adfærds- eller hold- repertoire af kognitive redskaber. Og måske vigtigst af alt, at man sammen fik udviklet et fælles sprog, der ningsændring. Når man selv får mulighed til at sætte ord på tingene, bliver det tydeligt, at man selv har en Adfærd Mod fremadrettet kunne mobilisere børn og unges handle- stor del af ansvaret for at fastholde f.eks. en problem- kompetencer til at varetage egen tandsundhed. Essensen med uddannelsen var at udstyre tandplejen stilling eller en uhensigtsmæssig adfærd eller holdning. Copyright Commitment Lab Materialet må ikke kopieres uden tilladelse. med en række praktisk anvendelige kognitive redska- En mærkelig tandlæge ber, som den enkelte kan tage frem og anvende alt Når vi stiller åbne spørgsmål, har den vi taler med Når du vil noget med nogen, skal svarene og løsningen komme ud af deres mund. Tine Nyholm efter situation og behov. I alt har Tine Nyholm præsenteret tandplejen for 13 små og større modeller og redskaber, der kan kombineres på kryds og på tværs. Som proceskonsulent hjælper jeg til indsigt i tankeprocesser og giver redskaber til at forstå, hvad det er, vi som mennesker er ramt på. Hvorfor kan vi ikke nå den unge eller forældrene, hvad er på spil? For mig er det vigtigt at gøre klart, at vi ikke kan styre, hvad andre mere lyst til at tage ejerskab. Det sikrer, at vi hele tiden har folk med. De har lyst til at committe sig, eller for at bruge et dansk ord, de bliver dedikerede til deres egen tandsundhed. Tine Nyholm gør det klart, at hvis vi som mennesker skal opleve og føle os dedikerede, skal vi også selv have part i tingene. Vi skal opleve os som medinvolverede og medinddraget. Anne Kaae-Nielsen gengiver en Lykke-hjulet er en arbejdsmodel og et kommunikationsredskab til at planlægge og facilitere strategisk commitment, mental parathed og en meningsfuld opfyldelse af et fastsat mål. (Commitment Lab, VA )

7 episode, en medarbejder havde med en ung fyr på kli- ved at følge patientens kort over verden. Dét, at Daniel re skulle uddybes og perspektiveres i forhold til vejle- nikken. Medarbejderen valgte, som et led i uddannel- selv er en del af løsningen, gør en forskel i det lange dende læringsmål over for Tine Nyholm og en ekstern sesforløbet, at bruge lykkehjulsmodellen i behandlin- løb. censor. gen, en model, der via spørgeteknikker hjælper Når jeg nu besøger klinikkerne, summer det af alt behandleren ind til det punkt, hvor patientens motivati- Ingen er tankelæser det nye. Medarbejderne har virkelig taget de kognitive on ligger gemt. Patienten, Daniel, er en bøjlepatient Tine Nyholm fortæller, at vi ofte har en tendens til at redskaber til sig og siger uopfordret, at de ikke kunne med snavsede tænder. Ved at spørge ind til udfordrin- tankelæse og afbryde hinanden, fordi vi tror, vi ved, tænke sig at gå tilbage til den gamle måde at gøre tin- gen med at renholde tænderne, finder specialtandlæ- hvad modparten mener. Men det gør vi ikke! Hvis vi vil gene på. Jeg er stolt over deres udholdenhed, og den gen ud af, at det handler om, at Daniel glemmer at imødekomme og anerkende andre, så må vi spørge ind vilje, der fik alle i mål. For mig har det været det hele børste dem. Han kan godt, og egentlig er han også ok og spørge ind. Det handler ikke om at høre, hvad folk værd, og jeg tror, hvis du spørger mine medarbejdere, motiveret, men hvad kræver det så for at huske tand- siger, men om at forstå hvad, de siger. Hvad mener at de vil sige det samme. Måske ikke mens det stod børsten? Den løsning er det vigtigt, at han selv kom- de? Den blå elefant er et eksempel på, at vi er menne- på, men i dag vil de. mer frem til. Specialtandlægen spørger ind til, hvad sker med forskellige bevæggrunde i bagagen og for- han mener, der skal til. De taler frem og tilbage, og til skellige motiver bag vores reaktioner. Det handler om sidst siger Daniel. Måske, hvis der hænger et billede at sætte fokus på, hvor godt medarbejderstaben egent- ved min seng, der minder mig om det. Tandlægen lig kender deres patienters bevæggrunde. Tine Nyholm henter nu et kamera, tager et billede af Daniels mund, lyder sikker i sin sag, når hun siger. scanner det ind på computeren, printer det ud og viser Der er masser af potentiale at gøre godt med. Ingen det til ham. Det skal være en snavset mund, eller vir- mennesker er fuldstændig umotiverede. Vi har alle mål Tine Nyholm: Stifter og ledende direktør af Commitment Lab ApS. Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, proceskonsulent og coach i det private og offentlige erhvervsliv. Gæsteunderviser som udviklingskonsulent på Copenhagen Business School (Kommunikation og ledelse, MPG). ker det ikke, mener Daniel. Tandlægen tager ham nu med ud i frokoststuen, giver ham et knækbrød med pålægchokolade og beder ham tage et par bidder og åbne munden, så hun kan fotografere igen. Hun scanner billedet, printer det ud og viser det til ham. Ja det er godt, siger Daniel! Specialtandlægen laminerer billedet og giver det til ham. Du er den mærkeligste tandlæge, jeg nogen sinde har mødt, lyder det fra ham på vej ud ad døren. For lederen af tandplejen er og forhåbninger, det gælder bare om at nå ind til dem, og her hedder løsningen åbne spørgsmål og mange af dem. Det handler om at lytte aktivt og sammen med patienten lægge en realistisk plan, der giver mulighed for succesoplevelser og ikke det modsatte. Anne Kaae-Nielsen oplever uddannelsesforløbet som utrolig brugbart, men hun lægger ikke skjul på, at det også har kostet blod, sved og tårer undervejs. Mange kæmpede bravt, ikke mindst med hjemmeopgaver og Jeg tror, det gik op for os alle sammen, at vi ikke pr. definition har et fælles sprog at ty til, bare fordi vi arbejder under samme tag. det en fantastisk historie. Den viser, hvor langt man den afsluttende eksamen, hvor der skulle afleveres en Anne Kaae-Nielsen kan nå ved at lytte, ved at spørge ind og vigtigst af alt; fem sider synopsis med beskrivelse af cases, der sene-

8 Slikket er tyvene, og tandbørsten er politiet Evaluering af forløbet: Patienten er selv med til at finde den løsning, der pas- meningsfyldte og mere håndterbare. Da vi taler om I forhold til, hvor skeptiske mange var undervejs vi kla- ser. caries i fjerde klasse, og hvad caries betyder for tæn- rer det aldrig, vi gennemfører aldrig den uddannelse, derne, rækker en pige hånden op og fortæller, at hun er det gået over al forventning. Mange oplevede nok, Forældresamarbejdet: børster tænder hver morgen, men ikke om aftenen, for at niveauet lå højere, end vi havde forestillet os, både Den indgang vi tidligere havde til forældrene kunne let hun skal ned fra første sal, og hun er tit så træt på det eksamensdelen, men også de skriftlige opgaver under- blive en, hvor vi var eksperterne med let løftede pege- tidspunkt. Vi tager nu en snak omkring det positive i vejs. Vi havde mere tænkt det som et kursus end som fingre. Nu oplever jeg, at tilgangen er mere gensidig. Vi kun at børste en gang om dagen, nemlig at hun ikke et decideret efteruddannelsesforløb. Det krævede en har fået en åben dialog, hvor forældrene føler sig som skal ned fra første sal, når hun er træt, men så spørger stor indsats på klinikken, og også derhjemme, men når en del af helheden, vi taler ikke kun om tænderne, men jeg hende, hvad hun mener, der kunne være af ulem- det så er sagt, så var det det hele værd! Det har været også om, hvordan det står til derhjemme. Hvad er rea- per, nu hvor bakterierne får lov at arbejde hele natten. vanvittigt spændende pludselig at anskue tingene på listisk? Hvordan får vi målet tilpasset virkeligheden? Hun mener, at ulemperne er, at hun kan få flere huller i en ny måde, og det mærkelige er jo, at jeg ellers altid tænderne, og at det jo ikke er smart! Hun opdager selv har ment, at vi i Herlev var utrolig åbne overfor patien- Case 1: værdien ved en ændret adfærd, men siger også, at hun terne, men det var på en anden måde. Nu har vi fået Jeg underviser indimellem skoleklasser, og hvor jeg ple- nok vil få svært ved at huske at børste om aftenen. Jeg nogle værktøjer, der gør, at vi kan sætte forløb i gang, jede at hælde ud af al min viden, forsøger jeg nu at spørger ind til, om hun måske selv har en god huskere- Margit Døj Andersen, klinikassistent og tillidsrepræsentant. 40 års jubilar i Herlev Kommunale Tandpleje hvor patienten indgår i en dialog om, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Det giver os mulighed for at coache videre. Faktisk ligger der i de nye værktøjer, at de kan strækkes over et langt, kontinuerligt forløb. Fra at være envejskommunikation, er der nu tale om en lige- medinddrage eleverne. Jeg tænker i nogle af de modeller, vi har lært, for eksempel lykkehjulsmodellen, der finder ind til folks motivation, men også forstærkningsredskabet, der handler om at tage et positivt udgangspunkt i barnets virkelighed. For mig har det været vig- gel, og efter en tænkepause forslår hun, at hun kan sætte mobilen på en særlig ringetone, og når den lyder, ved hun, at hun skal børste. værdig dialog mellem tandplejeteamet og patienten. tigt at få begribeligheden ind, så informationerne bliver

9 1 Case 2: I det lange løb: læres at sige tingene på den rigtige måde, men er det En otteårig dreng kommer til tandbørstekontrol, fordi Det er vigtigt, at vi høster af den erfaring, vi har med glimt i øjet og respekt for den andens udgangs- han har høj cariesfrekvens. Da jeg henter ham i vente- omkring den svære gruppe af cariesbørn. Vi er nået punkt, er der en styrket åbenhed, også til det. værelset, ser jeg, at han har sin mormor med. Han langt, men hvordan kommer vi positivt videre med På min klinik har vi lamineret modellerne og sat dem siger til mig: Min mor er på hospitalet, så jeg er her udgangspunkt i den enkelte patients ståsted. Ofte op på opslagstavlen i frokoststuen, så vi altid bliver med min mormor. Jeg tænker, at jeg ikke skal forvente oplever de tungere patienter måske en lidt fordøm- mindet om, hvilke muligheder, der er for den gode dia- så meget i dag, vi når nok ikke langt i dag, når der sker mende holdning i almindelighed, men på tandklinikken log med forståelse for den andens verdenskort. så meget på hjemmefronten. Vi kommer i gang med skal de føle sig velkomne og ligeværdigt behandlet, det 2 konsultationen, og jeg kan mærke, at der er god kontakt, vi har en fin samtale, og undervejs hiver han nogle tandtrådsholdere op af lommen og siger, dem har skaber tryghed. Hvis vi spørger mere ind til deres dagligdag, hvordan kan det passe for jer? Hvordan ser hverdagen ud? Hvis vi siger højt, hvor imponerende, Fakta eller formodning: Hos os har vi en ting kørende omkring fakta eller for- han fået af mormor, til når der sidder noget fast mel- det er, hvor meget moren når, for eksempel i forhold til modning. Det handler om, at det er vigtigt, at vi jo lem tænderne. Vi taler om, hvordan han tror, han kan den store søskendeflok, og spørger ind til, hvor tand- giver tingene en chance og ikke på forhånd dømmer bruge dem, og hvorfor de er gode. Vi taler også om børstningen ligger i prioriteringen, kan vi få hende til patienten eller har et billede af, hvordan vedkommende caries, slik og huller i tænderne og om mor på hospita- selv at erkende, at hun måske kunne prioritere lidt vil reagere. Er du nu sikker på at det er fakta, eller let, og om hvordan det går med at nå det hele. Mor- anderledes. I starten var jeg meget bange for at virke kunne det være formodning? Kan vi sige til hinanden. mor taler fint med indimellem. Jeg indfarver hans tæn- for intimiderende, men så længe intentionerne er gode, Man bliver nødt til at spørge ind for at vide, hvad der er der og fokuserer på de enkelte rene tænder, hvor der er og patienten føler sig tryg, kan du næste ikke spørge fakta. Formodning er en usikker faktor, det er ens eget 3 børstet godt. Han bliver glad for rosen. Da jeg forærer ham en tandbørste før farvel, siger han: Man kan for meget. lille billede af virkeligheden. Det viser sig også tit, at patienten måske ikke ved så meget, som vi troede. Vi egentlig sige, at sodavand og slik, det er tyvene, og at Kollegialt sammenhold: mener, vi har fyldt en masse viden på dem, men fakta Margit Døj Andersen guider en patient i brugen af tandtråd. tandbørsten er politiet, der fanger dem. Jeg synes, det var et virkelig godt billede. Ved at invitere til meget Det har givet et ekstra sammenhold, også på tværs af teams. Undervejs, når vi var pressede og usikre, har vi er, at det ikke har hængt ved. Derfor kan det være svært for patienten at følge med i vores budskaber, mere dialog, får vi flere spørgsmål og også mere åben- kunnet bruge hinanden, og at vi var sammen den ene hvis forudsætningen ikke er på plads. Vi skal sætte hed. Jeg får mere igen fra mine patienter nu, og jeg kursusdag om ugen, har givet en tæt relation. Proces- mål, men vi må være realistiske, når vi gør det. Patien- oplever, at de føler sig anerkendt, også selvom tænder- sen har også lært os at sige fra over for hinanden. Det ten skal ikke lide nederlag, men have succesoplevelser ne ikke er helt rene. er i orden at gøre en kollega opmærksom på, hvis han det er dem, man kommer videre på. eller hun er ved at bevæge sig over i det røde felt, og vi lige skal tilbage i det grønne. Det skal selvfølgelig

10 1 2 3 Kollegerne Margit Døj Andersen og Mitzie Marie Jensen er ikke i tvivl om, at de nye redskaber, efteruddannelsen har bragt inden for døren, er kommet for at blive og blive brugt. Dialogen er et omdrejningspunkt i behandlingen.

11 Man må kende de andres kort over verden Forløbet Samtale som redskab : uddannelsen, for andre af mine kolleger var det den i stedet for at tage for givet, at ens egen holdning Man kom og var enormt åben. Hvem kunne ikke tænke år siden, de sidst havde prøvet det. Vores leder, Anne altid er den gængse og korrekte. Det er vigtigt at finde sig at blive endnu skarpere til kommunikation? Men Kaae-Nielsen, var god til at minde os om, at processen ud af, hvor man har sit fokus. Vi har jo alle hver vores hurtigt blev vi frustrerede, og det gør man nemt i star- var vigtigere end målet. Ja vi skulle til eksamen, men holdninger til, hvad vi synes er vigtigt og rigtigt for ten, fordi man jo får præsenteret et helt nyt sprog, nye der var ingen risiko for at dumpe. Det gav forløbet jord- vores børn. værktøjer og nye modeller. Vi sad med fornemmelsen forbindelse, og folk blev mere trygge. For mig ville det af at skulle lære alting på ingen tid, det hele var så have fungeret også uden eksamen, men måske eksa- Aha-oplevelse: intenst, men så snart vi begyndte at træne i praksis, men skærper fokus. At man er mere fokuseret på at Kurset har også skubbet til en generel holdningsæn- blev tingene håndgribelige. Tine Nyholm var dedikeret forstå, når man skal formidle til sidst. Men sådan er dring, der handler om, hvordan man møder andre men- og ambitiøs på vores vegne, og det er da blandt andet det jo ikke nødvendigvis alle, der har det. nesker og prøver at forstå deres kort over verden. I også hendes fortjeneste, at vi kom godt igennem, også tandplejen bruger vi omtrent 80 procent af vores energi selv om mange ømmede sig undervejs. Forløbet har Den blå elefant: på de 20 procent, der har caries, men hvordan kommer været meget intensivt og konstruktivt, det har været Seancen fik mig til at tænke over, hvor forskelligt vi ser vi videre? Vi er alle enige om, at vi ikke bare kan bore medaljen. Alle i tandplejen har virkelig taget det nye til på verden. Nogle ser en ægte elefant, andre en af pla- os ud af det. Hvis den profylaksemodel, vi hidtil har sig, det er næsten svært nu ikke at bruge det i daglig- stik. Nogle en bamse. Andre noget helt fjerde. Vi tror brugt: Motivation, instruktion, depuration ikke virker dagen. måske, at det er basalt og banalt, at man som foræl- efter hensigten, ligger udfordringen i at få overbevist Mitzie Marie Jensen tandlæge i Herlev Kommunale Tandpleje. Eksamen: For mig var det fint med eksamen, men gruppen som helhed havde det ret forskelligt med det. Som tandlæ- dre børster sine børns tænder to gange dagligt, og at børn for eksempel ikke får slik dagligt. Men sådan er det bare ikke i alle familier. Det handler også om forskellige kulturer, men selv for os, der synes, at verden de sidste 20 procent om, hvorfor det har så stor betydning, at man har et sundt tandkød og sunde tænder. Hvis du ikke kender andres kort over verden, kan du heller ikke overbevise dem om, at de må foretage et ger har vi gået til et utal af eksaminer undervejs i burde være nogenlunde ens, er den det overhovedet holdningsskift og en adfærdsændring. ikke. Det gælder om at spørge undrende ind til hinan-

12 Kollegialt udbytte: hører med til livet, i vores familie har vi altid haft man- tigst, tænder eller sodavand? Hun gentager flere gan- jeg nu tænker i konkrete modeller, når en ny patient Vi har fået en fælles platform med en fælles viden at ge huller! Min opgave er her at få moren til at se forde- ge, at hun ikke kunne forestille sig at lægge den vane sætter sig i stolen, men jeg spørger og tænker anderle- referere til. Hvis man for eksempel kommer til at stille lene ved, at hendes børn har sunde tænder og ikke har fra sig, og spørger om vi ikke bare kan reparere hullet des og har ikke så mange formodninger som tidligere. et lukket spørgsmål, så husker man lige hinanden på brug for at komme hele tiden. Udover at undgå tandpi- med plast, så man ikke kan se det. Jeg spørger ind til, Jeg forsøger at være mere åben og lyttende. Tidligere den åbne formulering. Det handler om at give plads, så ne, fortjener de også at have nul huller. Vi kan måske hvilken slags sodavand hun drikker, almindelig soda- ville jeg gerne oplyse og informere rigtig meget, modparten selv får lov at sige, hvordan han eller hun tale om, hvad der er i køleskabet derhjemme, hvem vand, lyder svaret. Jeg spørger så, om der kunne være patienten og forældrene skulle nærmest have alt at har det. Vi bruger de nye redskaber meget også over der køber ind, og hvem der bestemmer, hvad der skal alternativer? Hun foreslår selv nogle, og jeg supplerer. vide. Sådan kan jeg stadigvæk have det med nogle for hinanden som kolleger, men faktisk også derhjem- købes. I stedet for at fokusere på hullerne og undres Da tandsættet ikke bærer præg af erosioner, tænker patienter. Men hvor jeg før tænkte, at dem med man- me over for mand og børn. Hvad mener du, når du over, hvorfor tænderne åbenbart ikke betyder noget, så jeg, med udgangspunkt i forstærkningsredskabet, at ge huller havde ekstra meget brug for information, er siger at..?, Hvordan har du det med det? Man bliver skal jeg prøve, ved at spørge åbent ind, at finde frem hun skal imødekommes, det er vigtigst. Hun foreslår jeg nu klar over, at det i virkeligheden er mig, der har ved at spørge ind til de ting, der bliver sagt. Vi skal for- til, hvad der så betyder noget? Kan jeg få dem til at se selv at drikke sukkerfri sodavand i stedet for. Det brug for ekstra meget information omkring den måde, holde os spørgende og lyttende og lade patienterne og meningen med en holdningsændring? Hvis ikke de ser mener hun godt, at hun kan skifte over til. Det mest de tænker og lever på. forældrene selv byde mere ind. meningen, kommer de heller ikke til at ændre adfærd. optimale ville jo være at få hende overbevist om slet Så langt nåede vi aldrig med den gamle metode, ikke at drikke sodavand dagligt. Men det er urealistisk. Forstærkningsredskab: hvor det gik på at motivere ved at oplyse og informere For mig handler det om, at kan jeg ikke her og nu lave Et af de redskaber, der for mig giver særlig god og vise, hvordan man gør. Nu gælder det om at spørge om på hendes verdensbillede, så handler det om at mening, er forstærkningsredskabet, der arbejder med ind og også gerne blande sig lidt mere ved at være udfordre hendes holdninger, og måske få rykket lidt grønne og røde felter. De grønne står for alle fordele- åben og lyttende. Hermed giver vi forældrene og ved adfærden i en sundere retning. Vores dialog har i ne, og de røde er ulemperne de negative sider. patienterne lov til selv at byde ind, komme med egne hvert fald sat nogle tanker i gang hos hende, og jeg Udgangspunktet skal være grønt, når man behandler, forslag, og dermed tage mere ansvar. Mange patienter oplever efterfølgende, at hun ikke længere betragter forstået på den måde, at man skal forsøge at finde er rigtig glade for, når vi spørger ind. mig som en modspiller. Hun fortæller mere ivrigt nu, frem til de fordele, patienten oplever ved optimeret og er begyndt at stille mange spørgsmål om tandsund- tandsundhed. Tag eksemplet med moren, hvis fire børn Case: hed. har huller i tænderne og derfor ofte kommer hos os. Patienten er en ung pige, 16 år, med huller i fortænder- Jeg tænker måske, at det må være irriterende og ne. Jeg læser i kontinuationen, at hun har en lang cari- Evaluering: besværligt for moren, at hun hele tiden skal til tand- esfortid. Hun er slank og fortæller, at hun sjældent spi- Det er blevet sjovere og mere spændende at være lægen, ligesom jeg synes, det er vildt synd for pigen. ser slik, men drikker sodavand hver dag. Hun oplyser, tandlæge. Forløbet har været udbytterigt, men også Men oplevet med morens briller, ser det måske helt at det er umuligt for hende ikke at gøre det, for hun hårdt, og de nye redskaber kræver ofte længere under- anderledes ud. Hun tænker, mine børn klarer behand- drikker sammen med veninderne det er noget, de søgelses- og behandlingstider. Her tænker jeg især på lingen godt, de får jo fine tænder med plastik i. Det hygger sig med. Jeg spørger hende, hvad der er vig- de meget cariesaktive patienter. Det er ikke sådan, at

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. Dialog. en vej til sundhedsfremme NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT

TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. Dialog. en vej til sundhedsfremme NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT TINE MARK JENSEN, journalist. CHRISTOFFER REGILD, foto. NR.03:MARTS:2007 TANDLÆGERNES NYE TIDSSKRIFT Dialog en vej til sundhedsfremme 4 Man skal væk fra forsagelsesideologien og i stedet undersøge og udfolde

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Skal bleen af så lad den blive på

Skal bleen af så lad den blive på Skal bleen af så lad den blive på Det er en stor ting, når bleen skal af. Det kræver, at barnet er parat, og at du som forældre støtter og roser dit barn. Men hvornår ved du, at dit barn er parat, og hvordan

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE

KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE a. Introduktion til konflikthåndteringsnøglen I Etikos arbejder vi med konflikthåndtering og - mægling på baggrund af etikken og den gode dialog. Vi betragter konflikter som udfordringer

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring Et væsentligt parameter i MITrack er at kunne dokumentere den unges læring i særdeleshed overfor den unge selv for at bidrage til transfer, men ligeledes

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Tics og telemedicin. Af sygeplejerske Judy Grejsen, Touretteklinikken Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital

Tics og telemedicin. Af sygeplejerske Judy Grejsen, Touretteklinikken Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital Tics og telemedicin Børn og unge med Tourettes syndrom tilbydes ticstræning via en telemedicinsk løsning, og de oplever større medansvar og fleksibilitet i forhold til behandlingen. Af sygeplejerske Judy

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Coaching og Ledelseskompetence i kognitivt og systemisk perspektiv Coaching i organisationer

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Coaching og Ledelseskompetence i kognitivt og systemisk perspektiv Coaching i organisationer 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Coaching og Ledelseskompetence i kognitivt og systemisk perspektiv Coaching i organisationer Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 22-06-2011

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Spontane hermeneutikere Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Eksempler på spørgsmålstyper - 1 - Åbne lukkede spørgsmål Åbne spørgsmål bringer personen på banen, giver

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere