Nyt i Nr Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013"

Transkript

1 Motto: Hvad kan jeg gøre for Rotary? Nyt i 1440 Nr Maj 2013 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Lyst for last! Den slags spørgsmål siger man jo ikke nej til, svarede min klubkammerat, da jeg spurgte hende, om vi kunne bytte Tre minutter. Ellers havde det vist passet hende bedst at vente, til det efter planen blev hendes tur. Jeg tænkte efter at have takket hende, at vi ofte taler om, at frivilligt arbejde lever af lyst, men dør af pligt. Det er ganske sikkert rigtigt, men eksemplet fra mit eget Rotaryliv viser, at intet værk drives udelukkende af lyst. Somme tider føler vi os forpligtede til at sige ja, hvor vi helst havde sagt nej, eller til at samle en opgave op, som det havde været mere bekvemt at lade ligge. Det gælder også inden for Rotary. Hvor klubben er i god trivsel, er der ikke nej i medlemmernes mund. Præsidenten kan sammensætte sin bestyrelse, uden at skulle nøde eller presse. Værtsfamilier til udvekslingsstudenten melder sig straks. Arbejdshandsker glider på af sig selv. Den lyst, som skal drive værket, retter sig ikke altid mod den enkelte opgave, men mod den gode sag og det givende fællesskab. Det ansvarlige menneske ved, at alt har sin pris, og at intet kommer af intet. Hvis vi vil noget med Rotary, indser vi det, og så tager vi vores tørn - med lyst. Og så er vi PHF med stil! Nyder man den ære at være PHF, vil man naturligvis gerne bære, ikke kun sin nål, men også sin medalje, når der er lejlighed til det. Medaljen udleveres med bånd til at bære om halsen, og gennem tiden har vi set flere forskellige kreative anvendelser af båndet. Man kan bære medaljen i bånd i fuld længde og så håbe på, at der ikke serveres suppe. Man har set rotarianere korte båndet af, så medaljen sider lige under kraveknappen det er mere praktisk, men ikke så praktisk til damer. Og så er der to løsninger mere, som ikke er så almindelig kendt. Hvis vi vil noget med Rotary, indser vi det, og så tager vi vores tørn - med lyst. Det mener også deltagerne i YEP camp - se næste side. mange, der har opdaget, at man kan blive høj af Rotary. Man kan blive forfalden til det. Man kan få Rotary som sin last ligesom vin og gamle biler. I de tilfælde springer rotarianere til med fryd, for her gælder det som på søen: Lyst viger for last! Vibeke Gamst sløjfeophæng til medaljen til henholdsvis damer og herrer. Prisen er 450 kr. for herrer og 300 kr. for damer. Overskuddet går til End Polio Now. Pers tlf. er eller Har man lyst til en alternativ anbringel se af nålen, kan man kontakte Jørgen Christensen, Kalundborg Rotary Klub, som net op af Rotary Danmark har fået grønt lys for at sælge et ophæng til revers, ligeledes i forskellig model til damer og herrer. Prisen er 50 kr. Jørgens tlf. nr. er eller Man kan kontakte Per Høyen, Aarup Rotary Klub, gennem hvem kan købe elegante Til damer Til herrer

2 Nyt i side 2 Udvekslingsstudenter på togt med barkentinen LOA Udvekslingsstudenter på togt med barkentinen LOA Sejlende YEP-camp kommer rundt til nordjyske havnebyer igen i denne sommer. Distriktets udvekslingsstudenter drager ligesom sidste år på togt med den tremastede barkentine LOA af Aalborg. Det sker i maj-juni uge 24. De 32 pladser ombord indtages af udvekslingsstudenter, en counsellor og en protection officer samt den syv mand store besætning. Det er Nibe Rotary Klub, der fortsætter den nu fem år lange tradition med at lave en sommersejltur med distriktets udvekslingsstudenter. Nibe Rotary Klub har med disse sejlture skabt en unik event, som gentages år efter år. De første tre år var den marine camp en tur rundt i Limfjorden med motoryacthen Kysten og i 2012 skiftede togtet koncept og skib og nu med barkentinen Loa af Aalborg. Dette års togt gennemføres i samarbejde med Aalborg City Rotary klub, der har New Generation som indsatsområde, og her er LOA en af de flere prioriterede indsatser. lokale rotaryklubber var værter med tilbud om underhold ning, kost og logi. Togterne med LOA i 2012 og nu i 2013 er op og ned ad den jyske østkyst med besøg i havnebyers lokale Rotaryklubber, som besøges af studenterne og som genbesøger LOA med rundvisning. På LOA overnatter studenterne ombord. Er der for mange studenter ift. antal køjer på LOA, overnatter disse overtallige i land hos de lokale rotaryklubber. Rundt omkring i havnene er der forskellige aktiviteter tilrettelagt af lokale rotaryklubber. Der er tale om arrangementer af meget spændende og forskellig karakter. Nogle events er på havnen og omkring LOA og andre er med besøg i land. Togterne med LOA afsluttes i Aalborg, hvor LOA lægger til ved Honnørkajen. Her bliver studenterne afhentet af deres værtsfamilier og alle modtages af Aalborg Kommune på Utzoncentret, hvor der er taler af distriktscounsellor, guvernør, Aalborgs Borgmester mv. Esben Munk Sørensen Turplan med Rotary udvekslingsstudenter i 2013: 9/6: Randers 10/6: Hobro 11/6: Frederikshavn 12/6: Skagen 13/6: Hals 14/6: Aalborg (Honnørkajen) Op og ned langs østkysten Mens udvekslingsstudenterne om bord på Kysten blev sejlet fra havn til havn og overnattede i land, er profilen på LOA togterne anderledes og med en markant læringsprofil på togtet. Udvekslingsstudenterne lærer at sejle et gammelt sejlskib med alt, hvad det indebærer om at forstå vand, vind og vejr, udvise ansvarlighed og fokus på sikkerhed, samt lærer at samarbejde om at sejle skibet i en klar og entydig kommandostruktur. Studenterne lærer alle funktioner om bord: sætning, pasning og pakning af sejl, rengøring, madlavning osv. - og deltager aktivt i arbejdet. De første tre års togter var rundt i Limfjorden, hvor de Her er LOA i Limfjorden. Sæby havn Udvekslingsstudenter og besætning på YLX 2012 her i flot opstilling på havnen i Sæby.

3 Nyt i side 3 RI godkendte, at Rotary Norden kan udgives elektronisk COL Hvad er det? Ja, det er jo lige det med alle de forkortelser i Rotary-verdenen. COL er betegnelsen for Rotarys lovgivende forsamling: Council on Legislation. COL var oprindelig en betegnelse for drøftelsen af alle vigtige forhold for Rotary på det årlige Convension, som er vores årsmøde et eller andet sted i verden. Efterhånden blev antallet af forslag til ændringer så stort, at det blev nødvendigt med en særskilt samling, og i 1934 afholdt man så det første COL, men dog stadig kun rådgivende. I mødet deltog en repræsentant for hvert af Rotarys distrikter. I 1974 blev COL så endelig vores lovgivende organ med møder afholdt hvert tredje år. Her i 2013 er det internationale COL netop afholdt i Chicago. Der deltog 528 repræsentanter af 532 mulige fra omkring 200 lande. Det er en betingelse, at man har været distriktsguvernør, og man vælges af distriktets nomineringskommitte, som vælges på distriktskonferencen. Beslutningerne bliver bekendtgjort i løbet af foråret og vil blive oversat til dansk snarest derefter. Der udsendes ligeledes en bog på engelsk, som hedder Manual of Procedure, med hele den nye lovgivning i daglig tale kaldet MOP-en. Den vil blive udsendt til alle præsidenterne. Undertegnede repræsentant fra vores distrikt havde den oplevelse at deltage for førte gang. Allerede i sommeren 2012 modtog jeg fra Rotary International 445 A4 sider med 200 lovforslag, som jeg skulle forholde mig til inden mødet. Det var en meget broget samling af forslag fra de mange distrikter verden over, og selv om Rotary netop holdes sammen af fælles lovgivning, så kommer mangfoldigheden i kulturer og holdninger frem i debatterne. Rent praktisk gennemføres mødet over fem dage med afstemning om hvert enkelt forslag. Det bliver først grundigt debatteret inden afstemningen. Denne foregår elektronisk, hvor man i løbet af ti sekunder har resultatet. Nordisk forslag godkendt Vores distrikt 1440 havde et forslag med, som var fælles for de andre fire distrikter i Danmark bakket op af de øvrige nordiske lande. Vi havde et næsten enslydende forslag med på det foregående COL, hvor det blev nedstemt. Forslaget var, at den enkelte rotarianer skulle have mulighed for at vælge en elektronisk udgave af vores magasin Rotary Norden, samt at en husstand med to rotarianere kan vælge kun at modtage ét eksemplar. Det var med bange anelser, vi så frem til afstemningen. Resultatet blev heldigvis et overbevisende JA! Det blev vedtaget med 410 stemmer mod 95. Beslutningen vil blive effektueret, når der bliver udarbejdet en procedure for det. Til slut vil jeg nævne, at jeg naturligvis står til rådighed for klubberne for orientering og hjælp med eventuelle ændringsforslag til COL i I givet fald skal de godkendes på distriktskonferensen i efteråret Per Flemming Sørensen Intercitymøde med Anders Dam, Jyske Bank Aalborgklubberne - dvs. klubberne i Aalborg kommune: City, Hals, Nibe, Nørresundby, Stigsborg, Søndre, Vestre, Østre RK - og Rotaract - var 23. april fælles om at indbyde den højaktuelle direktør fra Jyske Bank Anders Dam som foredragsholder. Anders Dam gav et meget levende, tankevækkende og inspirerende indlæg til ca.190 deltagere, der havde en god aften på Scandic Hotel i Aalborg. Emnet var: Hvordan finansierer vi fremtidens Danmark? - Den finansielle sektors bud på fremtidig vækst. Det var første gang, man havde alle 8 rotaryklubber i Aalborg Kommune samt Rotoract med i samarbejdet om at afvikle et fælles arrangement. Aftenens program var planlagt af repræsentanter for alle klubber og Rotaract samt AGér for området. Formålet med samarbejdet er bl.a.: - at skabe en større samhørighed, og opleve et be rigen de fællesskab - at få samlet kræfterne og lave nogle spændende arrangementer og høre nogle foredrag, der gør en forskel. - At lave PR for Rotary og evt. et økonomisk overskud til almen nyttige formål. - Og ikke mindst at få kontakt med andre klubber og få øje på hinandens styrkesider. Referatet af det højaktuelle foredrag kan ses på klubbernes hjemmeside under 23. april.

4 Nyt i side 4

5 Udvekslingsstudent svømmer over Randers Fjord! Et krav for at kunne deltage i distriktets YLX togt er, at studenten skal være i stand til at svømme 200 meter. Dette skal også bekræftes af klubben, om nødvendigt. Randers Business Breakfast RK gav Nick Pettey, klubbens canadiske udvekslingsstudent, sin svømmeprøve under realistiske forhold: han skulle svømme tværs over Randers Fjord. Heldigvis var Nick ikke kun frisk på udfordringen, han fandt faktisk også selv på den! - Jeg kunne udmærket have taget prøven i svømmebadet. Der findes et fint 50 meter bassin i Randers, men der var problemer med at finde et tidspunkt, hvor et klubmedlem kunne bevidne prøven, da der ingen pensionister med masser af fritid er i klubben, siger Nick med et stort smil. - Derfor, da jeg opdagede, at et medlem, som flere gange har taget mig med til travaljeroning på Randers Fjord, skulle ud at ro den aften, foreslog jeg selv, at jeg kunne svømme i fjorden samme aften! Nyt i side 5 Vedkommende medlem, Robin Brown, fortæller: - Jeg troede Nick var sindssyg, da han kom med forslaget vandet er jo ikke mere end fem grader p.t. Men han dukkede op samme aften kl ved Randers Roklub. Jeg havde taget en våddragt med, da jeg nødig ville blive kendt som manden, der ikke alene nær druknede klubbens student, men gav ham en omgang influenza oven i købet. Dertil havde jeg ikke lyst til at springe i efter ham, hvis han kom i vanskeligheder! Nick går fint i hak med klubbens tradition om at gøre ting anderledes. Han er den første udvekslingsstudent der går på teknisk skole frem for gymnasiet, og han har prøvet forskellige andre usædvanlige ting, såsom at lave gourmet pizza på Café Toscana i Randers. Klubbens counsellor, Brian Knudsen, tilføjede: - Indtil videre er Nick er den første dreng af 4½ udvekslingsstudenter vi har haft, hvilket har været noget nyt i sig selv for klubben. Men han har taget de største udfordringer i stiv arm, og klubben har som sædvanligt bakket op omkring ham, givet ham nogle gode oplevelser - og synes det er sjovt, at have ham hos os. Fakta om Rotary Rotary blev stiftet i Chicago i 1905 af sagføreren Paul Harris. Rotary er en unik, verdensomspændende organisation, der giver mulighed for menneskelig og faglig udvikling på tværs af faggrænser og niveau. Rotary er for mænd og kvinder i ledelsesmæssige funktioner i private og offentlige virksomheder eller selvstændige, som på tværs af faggrænser ønsker at lære andre ledere at kende, skabe netværk og trække på hinandens erfaringer Rotary er for dem, som har engagement og overskud til at udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre - for lokalsamfundet og for den internationale verden Rotary har som formål at fremme og styrke viljen til at gøre noget for andre som en forudsætning for al god virksomhed og det kan anskueliggøres ved at Rotary opmuntrer den enkelte rotarianer til: at være åben for andres meninger og vise forståelse for andres vilkår, at anerkende andres indsats og arbejde, at interessere sig for det omgivende samfund og gøre en humanitær indsats. at virke til gavn for international fred og forståelse. Der er mere end 1,2 mio. medlemmer i Rotary i klubber fordelt i mere end 200 lande I Danmark er der knap medlemmer i 280 klubber. Mindeord over tandlæge Peder Jensen, Løgstør RK Torsdag den 18. april mistede Løgstør Rotary Klub sit medlem Tandlæge Peder Jensen. Peder døde på Hospitalet efter en opration. Vore tanker er hos Peders familie, som har lidt et meget stort tab, og vi har alle svært ved at forstå, hvorfor det skulle ske. Tilsyneladende var han frisk og rask og havde ingen tegn på livstruende sygdom, men skulle gennemgå en hofteoperation. Også for Løgstør Rotary Klub er det et stort tab. Peder blev optaget i klubben i november 1983 og blev en meget engageret rotarianer, som både gik ind for, at: Det skal være sjovt at være i Rotary og at påtage sig rotaryopgaver til gavn for samfundet. Gennem de 30 års medlemskab har han været formand i flere udvalg, har beklædt flere bestyrelsesposter og var i 1993 klubpræsident. Hans engagement med medvirkende til at klubben i en årrække, har kunne afholde klubbens sommerfest i de dejlige omgivelser på Fjordlystvej. Han arbejdede ihærdigt med at fortælle om Rotary og at gøre andre interesserede i Rotarys arbejde, hvilket resulterede i, at han gennem årerne har fået flere nye medlemmer med i klubben. Peder havde glædet sig til at være med til at modtage besøg fra klubbens venskabsklub i Tyskland i juni måned, men sådan blev det ikke. Vi vil altid mindes ham, og vi må glæde os over det eksempel, han viste os alle. Æret være Peders minde. Løgstør Rotary Klub Per Olsen NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt Udkommer hver den 1. i måneden. Deadline den 15. i måneden forud. Alle indlæg sendes til: guvernør Vibeke Gamst - mobil Redaktør og layout: Carsten Thomasen Frederikshavn Rotary Klub

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 11 - JUNI 2010 200 mio. dollars udfordringen: Verdenspræsident 2010-11 Ray Klinginsmith kommer til København alle klubber i DK bliver inviteret

Læs mere

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers Guvernørens Månedsbrev - nr. 4 november 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Mandag den 7.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Aarhus / Randers Afdeling

DANSK HANDICAP FORBUND. Aarhus / Randers Afdeling DANSK HANDICAP FORBUND Aarhus / Randers Afdeling Nr. 2 Maj 2014 13. årgang Maj 1 Nye tider Tekst: Rikke Kastbjerg Generalforsamling 2014 Vores årlige generalforsamling er netop overstået. Vi havde en rigtig

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

106B INFO nr. 5 November 2008

106B INFO nr. 5 November 2008 Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 106B INFO nr. 5 November 2008 Italiensk Charme Dansk showbusiness grand old man, the Dario Campeotto in real live, har været en tur i Frederikshavn,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

om rollen som værtsfamilie

om rollen som værtsfamilie Vejledning om rollen som værtsfamilie Tak fordi I vil være værtsfamilie Allerførst vil vi gerne sige jer tak, fordi I vil være værtsfamilie for en af de mange unge udvekslingsstudenter fra hele verden,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere